STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz"

Transkript

1 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , SUKLS21047/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se veškeré písemnosti v řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady podle ustanovení 39g až 39l a 39p tohoto zákona doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se podle ustanovení 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na webových stránkách Ústavu. Vyvěšeno dne: Nicobrand Limited Castleroe Road 189, BT51 3RP Coleraine, Irsko a: Euphar s.r.o. IČ Zlíchovská 193/5, Praha 4, Česká republika Česká průmyslová zdravotní pojišťovna IČ: Jeremenkova 11, Ostrava - Vítkovice, Česká republika Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví IČ: Roškotova 1225/1, Praha 4, Česká republika Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna IČ: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, Česká republika F-CAU / Strana 1 (Celkem 26)

2 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky IČ: Drahobejlova 1404/4, Praha 9, Česká republika Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky IČ: Orlická 2020/4, Praha 3, Česká republika Zaměstnanecká pojišťovna Škoda IČ: Husova 302, Mladá Boleslav, Česká republika Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE IČ: Čermákova 1951, Kladno, Česká republika Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky IČ: Kodaňská 1441/46, Praha 10, Česká republika SP.ZN SUKLS21047/2010 VYŘIZUJE/LINKA PharmDr. Jan Křivský ROZHODNUTÍ DATUM Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako orgán příslušný k rozhodnutí podle ustanovení 15 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád ) rozhodl t a k t o Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav ) na základě žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku podané dne společností Nicobrand Limited Castleroe Road 189, BT51 3RP Coleraine, Irsko F-CAU / Strana 2 (Celkem 26)

3 a: Euphar s.r.o. IČ Zlíchovská 193/5, Praha 4, Česká republika SUKLS21047/2010 po provedeném správním řízení léčivému přípravku: kód SÚKL: název: KENTERA KENTERA KENTERA doplněk názvu: DRM EMP TDR 8X36MG DRM EMP TDR 24X36MG DRM EMP TDR 2X36MG držitele rozhodnutí o registraci Nicobrand Limited Castleroe Road 189, BT51 3RP Coleraine, Irsko a: Euphar s.r.o. IČ Zlíchovská 193/5, Praha 4, Česká republika 1.stanovuje léčivému přípravku v souladu s ustanovením 39a odst. 2, 39g a 39h zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění ) maximální cenu ve výši kód SÚKL: název: doplněk názvu maximální cena KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG 705,40 Kč KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG 2499,46 Kč KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG 200,68 Kč 2. nezařazuje dle ustanovení 39c odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění léčivý přípravek do žádné referenční skupiny dle vyhlášky č. 384/2007 Sb. o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o seznamu referenčních skupin ),, a v souladu s ustanovením 15 odst. 7 písm. a), 39b, 39c odst. 2 písm. b), 39g a 39h zákona o veřejném zdravotním pojištění tomuto léčivému přípravku stanovuje úhradu ze zdravotního pojištění ve výši: kód SÚKL: název přípravku: doplněk názvu výše úhrady KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG 596,92 Kč KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG 1790,75 Kč KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG 126,85 Kč a v souladu s ustanovením 15 odst. 7 písm. b), 39b odst. 5 písm. c), 39g a 39h zákona o veřejném zdravotním pojištění a v návaznosti na ustanovení 24 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb., o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady (dále jen vyhláška č. 92/2008 Sb. ) stanovuje mu tyto podmínky úhrady ze zdravotního pojištění: F-CAU / Strana 3 (Celkem 26)

4 L/GYN, URN P: Léčivý přípravek je indikován při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin, trospium) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinenci bez polakisurie. Po 3 měsících terapie bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze 2 náplasti/týden. Toto rozhodnutí je v souladu s ustanovením 39h odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění vykonatelné od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém rozhodnutí nabude právní moci. Ústav takto rozhodl ve správním řízení vedeném pod sp.zn. SUKLS21047/2010, s těmito účastníky řízení: Nicobrand Limited Castleroe Road 189, BT51 3RP Coleraine, Irsko a: Euphar s.r.o. IČ Zlíchovská 193/5, Praha 4, Česká republika Česká průmyslová zdravotní pojišťovna IČ: Jeremenkova 11, Ostrava - Vítkovice, Česká republika Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví IČ: Roškotova 1225/1, Praha 4, Česká republika Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna IČ: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, Česká republika F-CAU / Strana 4 (Celkem 26)

5 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky IČ: Drahobejlova 1404/4, Praha 9, Česká republika Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky IČ: Orlická 2020/4, Praha 3, Česká republika Zaměstnanecká pojišťovna Škoda IČ: Husova 302, Mladá Boleslav, Česká republika Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE IČ: Čermákova 1951, Kladno, Česká republika Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky IČ: Kodaňská 1441/46, Praha 10, Česká republika Odůvodnění Dne byla Ústavu doručena žádost společnosti: Nicobrand Limited Castleroe Road 189, BT51 3RP Coleraine, Irsko a: Euphar s.r.o. IČ Zlíchovská 193/5, Praha 4, Česká republika o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění léčivého přípravku: kód SÚKL: název: KENTERA KENTERA KENTERA doplněk názvu: DRM EMP TDR 8X36MG DRM EMP TDR 24X36MG DRM EMP TDR 2X36MG F-CAU / Strana 5 (Celkem 26)

6 Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění uvedeného léčivého přípravku, které Ústav vede pod sp.zn. SUKLS21047/2010. Účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Ústav obdržel dne žádost žadatele NICOBRAND LIMITED, Castleroe Road 189, BT51 3RP Coleraine, Irsko, zastoupen: Euphar s.r.o., Mgr. Pynelopi Valsamisová, Zlíchovská 193/5, Praha 4- Modřany, Česká republika (dále jen Nicobrand Ltd. ) podal žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL Dne Ústav obdržel doplnění žádosti žadatelem Nicobrand Ltd., kde žadatel navrhuje nezařazovat přípravek Kentera do žádné referenční skupiny, stanovení základní úhrady ve výši 33,759 Kč/ODTD, stanovení indikačního a preskripčního omezení se shodným obsahem jako pro skupinu 45/2 s úpravou o transdermální formu: P: Léčivý přípravek je indikován při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin p.o., propiverin, trospium) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinenci bez polakisurie. Po 3 měsících terapie bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze 2 náplasti týdně, a stanovení jedné další zvýšené úhrady na výši 34,672 Kč /ODTD podle ustanovení 39b odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění s indikačním omezením: P: Oxybutinin transdermální náplast je indikován u pacientů s problémy při polykání nebo při nevhodnosti perorálního podání. Dne Ústav obdržel žádost žadatele Nicobrand Ltd. o změnu předmětu podání léčivého přípravku KENTERA a žádost o odstranění průtahů v řízení Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V této žádosti o změnu předmětu podání žadatel Nicobrand Ltd. navrhuje hodnocení mimo referenční skupinu č. 45/1, do níž dle jeho názoru nenáleží, protože s léčivými přípravky této skupiny není v zásadě vzájemně zaměnitelný, stanovení ODTD pro transdermální oxybutynin na úrovni 10 mg, stanovení počtu ODTD v jedné náplasti na úrovní 3,6 ODTD/náplast, stanovení základní úhrady ve výši 20 Kč/den a stanovení limitace ve znění: L/ GYN, URN P: Léčivý přípravek je indikován při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin, trospium) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinenci bez polakisurie. Po 3 měsících terapie bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze 2 náplasti/týden. F-CAU / Strana 6 (Celkem 26)

7 K tomu Ústav uvádí, že se podrobně vyjádřil ke všem návrhům žadatele v jednotlivých částech hodnotící zprávy vydané dne (tj. v části II. Posouzení terapeutické zaměnitelnosti, postavení v terapii, III. Zařazení přípravku do referenční skupiny, V. Stanovení ODTD, VIII. Hodnocení nákladové efektivity, IX. Hodnocení úpravy úhrady, včetně jedné další zvýšené úhrady, X. Posouzení podmínek úhrady a XI. Odhad dopadu na prostředky veřejného zdravotního pojištění - kalkulace odhadu reálné změny výdajů ze zdravotního pojištění), a rovněž v tomto rozhodnutí na str Dne Ústav vydal Usnesení o povolení změny obsahu podání, kterým povolil změnu obsahu podání tak, jak navrhoval ve své žádosti žadatel Nicobrand Ltd. Dne Ústav obdržel stanovisko České urologické společnosti. Ve svém stanovisku odborná společnost uvedla, že tato lékové forma je výhodná u pacientů se sníženou gastrointestinální tolerancí, která je častým průvodním jevem při podávání neretardovaných močových spasmolytik. Ta jsou pak často nahrazována mnohem dražšími retardovanými formami nebo je medikace pacienty vysazována. Špatná compliance vede u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem k používání a nadměrné preskripci hygienických pomůcek. Transdermální formu považuje odborná společnost za vhodné a přijatelné řešení pro část pacientů, kde jsou prostředky ze zdravotního pojištění vynakládány na jiné alternativní, ale méně vhodné postupy. Z toho důvodu považuje odborná společnost prolongování v uvedení na trh jako neopodstatněné. K tomu Ústav uvádí, že v hodnotící zprávě zohlednil stanovisko České urologické společnosti při hodnocení léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL a odkazuje na části II. Posouzení terapeutické zaměnitelnosti, postavení v terapii a III. Zařazení přípravku do referenční skupiny v hodnotící zprávě vydané dne , tj. na str. 7-9 v tomto rozhodnutí. Ústav shromáždil pro rozhodnutí tyto podklady: Reference: 1.) SPC léčivých přípravků KENTERA platná ke dni , 2.) Davila GW: Transdermal oxybutynin in the treatment of overactive bladder. Clin. Interventions in Aging 2006;1(2): ) WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: Denní definované dávky dle WHO ( 4.) Ko Y et al.: Pharmacoeconomic evaluation of antimuscarinic agents for the treatment of overactive bladder. Pharmacotherapy 2006;26(12): ) Chapple CR et al.: The Effects of Antimuscarinic Treatments in Overactive Bladder: An Update of a Systematic Review and Meta-Analysis. European Urology 54 (2008) Dle platného SPC jsou terapeutické indikace léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL následující: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem (1). Léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL obsahují léčivou látku oxybutinin. Léčivá látka oxybutinin účinkuje jako kompetitivní F-CAU / Strana 7 (Celkem 26)

8 antagonista acetylcholinu na postgangliových muskarinových receptorech s následkem relaxace hladké svaloviny močového měchýře. U pacientů s dráždivým měchýřem, charakterizovaným nestabilitou detruzoru nebo hyperreflexií, cystometrické studie prokázaly, že oxybutinin zvyšuje maximální močovou kapacitu měchýře a zvyšuje objem nutný k první kontrakci detruzoru. Oxybutinin tak snižuje nucení na močení a častost epizod inkontinence i volního močení. Oxybutinin je racemická směs (50:50) R- a S- izomerů. Antimuskarinová aktivita spočívá především v R-izomeru. R-izomer oxybutininu vykazuje vyšší selektivitu k M1 a M3 muskarinovým subtypům (které převažují v detruzoru močového měchýře a příušní žláze) ve srovnání s M2 subtypem (převažuje v srdeční tkáni). Aktivní metabolit, N-desethyloxybutinin, má farmakologické účinky na svalovou tkáň lidského detruzoru, které jsou podobné účinku oxybutininu ve studiích in vitro, avšak má vyšší vazebnou aktivitu k tkáni příušní žlázy než oxybutinin. Forma volné báze oxybutininu je farmakologicky ekvivalentní hydrochloridu oxybutininu (1). Transdermální podání oxybutininu eliminuje efekt prvního průchodu játry a redukuje tvorbu N- desethyloxybutininu, tj. aktivního metabolitu oxybutininu spojeného s výskytem nežádoucích anticholinergních účinků u perorální lékové formy. Výskyt nežádoucích anticholinergních účinků byl u transdermálně podaného oxybutininu v klinických studiích srovnatelný s placebem. Nejčastějším nežádoucím účinkem byly kožní reakce v místě aplikace náplasti. V klinické studii fáze II porovnávající účinnost a bezpečnost oxybutininu v transdermální a perorální aplikaci, kdy maximální podané dávky činily 5,2 mg/den pro transdermálně podaný oxybutinin a 22,5 mg/den pro perorálně podaný oxybutinin, nebyl zjištěn mezi jednotlivými lékovými formami signifikantní rozdíl v účinnosti (p<0,0001), ale transdermální forma vykázala výrazně lepší snášenlivost oproti perorální (pouze 32 % pacientů užívajících perorální oxybutinin dosáhlo maximální podané dávky oproti 68 % aplikujících si náplast s oxybutyninem z důvodu výskytu nežádoucích účinků) (2). Oxybutinin je uvolňován z matrix náplasti kontinuálně přímo do systémové cirkulace, čímž jsou na rozdíl od perorálního podání zajištěny jeho konzistentní plazmatické hladiny. Jedna náplast byla v klinických studiích aplikována 2x týdně (každé 3-4 dny), stejně je přípravek aplikován dle SPC (1,2). Vzhledem ke skutečnosti, že se v případě oxybutininu v lékové formě transdermální náplasti jedná o léčivý přípravek s odlišnou lékovou formou, která se charakterem uvolňování účinné látky blíže podobá léčivým přípravkům z referenční skupiny č. 45/2 (močová spasmolytika, retardované formy, p.o.) než č. 45/1 (močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. a transderm. aplikace), a odlišnou bezpečností, tj. nižším výskytem nežádoucích účinků (1,2), navíc ODTD pro transdermální a perorální formu oxybutininu není identická (viz část V. Stanovení ODTD), posoudil Ústav tuto lékovou formu jako v zásadě terapeuticky nezaměnitelnou s léčivými přípravky v referenční skupině č. 45/1. V podobném duchu se vyjádřila i Česká urologická společnost, která ve svém stanovisku ze dne uvedla, že tato léková forma je výhodná u pacientů se sníženou gastrointestinální tolerancí, která je častým průvodním jevem při podávání neretardovaných močových spasmolytik. Ta jsou pak často nahrazována mnohem dražšími retardovanými formami nebo je medikace pacienty vysazována. Špatná compliance vede u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem k používání a nadměrné preskripci hygienických pomůcek. Transdermální formu považuje odborná společnost za vhodné a přijatelné řešení pro část pacientů, kde jsou prostředky ze zdravotního pojištění vynakládány na jiné alternativní, ale méně vhodné postupy. Česká urologická společnost podala návrh na vyřazení transdermální formy oxybutininu z referenční skupiny č. 45/1. Účinností i obdobným klinickým využitím se transdermální forma oxybutininu více podobá léčivým přípravkům z referenční skupiny č. 45/2, ale liší se bezpečností, kdy jejím hlavním nežádoucím účinkem jsou reakce v místě aplikace (erythema, pruritus) na rozdíl od perorálních retardovaných forem z referenční skupiny č. 45/2, kde hlavními nežádoucími účinky jsou vedlejší účinky spojené s anticholinergním působením těchto léčivých látek - suchost v ústech, suchost očí, rozmazané vidění, dyspepsie, zácpa a obtížné močení F-CAU / Strana 8 (Celkem 26)

9 (1,2,4,5). Vyjmenované nežádoucí účinky v praxi vedou k přerušení léčby. Nejsou tedy splněny náležitosti vymezené v ustanovení 39c odst.1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde je uvedeno, že referenčními skupinami jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím, a Ústav tak na základě všech výše uvedených skutečností posoudil předmětné léčivé přípravky v referenční indikaci symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem (1) odděleně od perorálních močových spasmolytik z referenčních skupin č. 45/1 a 45/2. Léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL nezařazené do referenční skupiny, tj. mimo referenční skupinu č. 45/1 močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. a transderm. aplikace i referenční skupinu č. 45/2 - močová spasmolytika, retardované formy, p.o. Odůvodnění: Ústav v probíhajícím správním řízení posoudil terapeutickou zaměnitelnost, bezpečnost a klinické využití posuzovaných léčivých přípravků v souladu s ustanovením 39c, odst. 1, zákona o veřejném zdravotním pojištění. Konstatuje, že přípravky svými vlastnostmi neodpovídají skupině léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a s obdobným klinickým využitím referenční skupině č. 45/1 močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. a transderm. aplikace, tak jak je stanovena vyhláškou o seznamu referenčních skupin a proto léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL do referenční skupiny č. 45/1 ani do referenční skupiny č. 45/2 nezařazuje. Ústav podle ustanovení 39d zákona o veřejném zdravotním pojištění a vyhlášky č. 92/2008 Sb. neshledal žádné důvody pro zařazení posuzovaných léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL mezi vysoce inovativní. V případě těchto přípravků se nejedná o léčivé přípravky bez jiné léčebné alternativy, s novým mechanismem účinku, k léčbě vzácného onemocnění atp., proto je Ústav neposoudil jako vysoce inovativní. Obvyklá denní terapeutická dávka (ODTD) byla stanovena v souladu s usnesením 18, odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb. ODTD vychází z doporučeného dávkování uvedeného v platných SPC registrovaných léčivých přípravků v ČR (1) pro symptomatickou léčbu urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem a z definované denní dávky podle WHO (3). Dle platného SPC jsou terapeutické indikace léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL následující: F-CAU / Strana 9 (Celkem 26)

10 Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem (1). Doporučená dávka léčivé látky oxybutinin dle SPC (1) léčivých přípravků je pro referenční indikaci symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem jedna 3,9 mg transdermální náplast aplikovaná dvakrát týdně (každé 3 až 4 dny). Plocha náplasti je 39 cm2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutininu za 24 hodin (1). Dle WHO (3) je definovaná denní dávka oxybutininu pro transdermální podání 3,9 mg a pro perorální podání 15 mg. Obvyklou denní terapeutickou dávku oxybutininu pro transdermální podání Ústav stanovuje na 3,9 mg/den v jedné dílčí dávce. Žadatel Nicobrand Ltd. dodal v doplnění své původní žádosti doručeném Ústavu dne hodnocení nákladové efektivity, kde porovnává oxybutinin transd. s léčivými látkami z referenční skupiny č. 45/2. Ze srovnání selektivity, účinnosti a nežádoucím účinků ve skupině terapeuticky srovnatelných přípravků (oxybutinin s okamžitým uvolňování, tj. oxybutinin p.o. (IR), oxybutynin v transdermálním podání, tolterodine s postupným uvolňováním (ER), solifenacin 5-10 a darifenacin 15mg/den) dle žadatele vyplývá, že všechny přípravky mají větší selektivitu pro muskarinové receptory M3 než pro M2. Darifenacin a oxybutinin (až již ve formě s okamžitým uvolňováním nebo v transdermálním systému) mají největší procento snížení inkontinenčních epizod za týden; 77% a 75% v uvedeném pořadí. Na druhou stranu, podávání solifenacinu a oxybutininu transd. vedlo k největšímu procentu plné kontinence; 53% a 39% v uvedeném pořadí. Oxybutinin transd.má jednoznačně vynikající profil nežádoucích účinků, zejména pak xerostomie; pouze 8.6%. A právě xerostomie je jedním z nejčastějších důvodů vedoucí k pacientské non-adherenci. Navíc, oxybutinin transd. se aplikuje pouze dvakrát za týden; tolterodin ER, solifenacin a darifenacin jedenkrát denně a oxybutinin p.o. (IR) dokonce třikrát za den. K tomu Ústav uvádí, že toto hodnocení nákladové efektivity postrádá náležitosti analýzy nákladové efektivity tak, jak je požadována dle ustanovení 39b odst. 2 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jsou hodnoceny pouze účinnosti v relativních číslech, bez zahrnutí příslušných farmakoekonomických parametrů. Ústav proto k tomuto hodnocení přihlédl pouze při posouzení předmětných léčivých přípravků v referenční indikaci symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem (1) odděleně od perorálních močových spasmolytik z referenčních skupin č. 45/1 a 45/2. Žadatel Nicobrand Ltd. dodal v žádosti o změnu předmětu podání doručené Ústavu dne analýzu nákladové efektivity, která byla provedena z pohledu plátce, za účelem doplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL Tato analýza vychází z metaanalýzy publikovaných klinických studií (4). Kromě oxybutininu v transdermální formě byla hodnocena i jeho orální forma, tolterodin (IR i SR), solifenacin a darifenacin. Fesoterodin do meta-analýzy nebyl zařazen, proto nebyl hodnocen v rámci analýzy nákladové efektivity. Pro přípravek Kentera byla uvažována úhrada na úrovni 20 Kč/den, časový horizont studie jsou 3 měsíce. Parametry účinnosti byly hodnoceny podle vzorce: Index efektivity (E) = (n-p)*kont; kde n= počet pacientů; p= míra přerušení pro nežádoucí účinky; kont= podíl pacientů, kteří dosáhli kontinence. Z uvedené metaanalýzy vyplývají dle žadatele Nicobrand Ltd. pravděpodobnosti dosažení F-CAU / Strana 10 (Celkem 26)

11 kontinence (definice dle indikačního omezení), přerušení pro nežádoucí účinky a pravděpodobnost pro zbylý pool pacientů. Z nich je dále propočítán index efektivity podle uvedeného vzorce. kontinence přerušení nedosažení kontinence E (index efektivity) Oxybutynin IR 0,220 0,210 0,570 0,174 Oxybutynin TD 0,390 0,107 0,503 0,348 Tolterodin ER 0,218 0,040 0,742 0,209 Darifenacin 0,240 0,021 0,739 0,235 Solifenacin 0,503 0,023 0,474 0,491 Z výše uvedeného indexu efektivity a nákladů na 90 dní terapie byly dále propočítány náklady na efekt při použití různých léčiv. Kč/efekt představuje náklady, které bylo třeba vynaložit na dosažení kontinence. inkrementální efekt Kč/90 dní inkrementální náklady Kč/efekt Oxybutynin IR -0, ,50 Kč ,50 Kč 3 184,695 Kč Oxybutynin TD NA 1 755,00 Kč NA 5 039,194 Kč Tolterodin ER -0, ,66 Kč 163,66 Kč 9 167,890 Kč Darifenacin -0, ,66 Kč 163,66 Kč 8 165,884 Kč Solifenacin 0, ,66 Kč 163,66 Kč 3 904,223 Kč Náklady na dosažení kontinence jsou při použití oxybutininu transd. nižší v porovnání s tolterodinem ER a darifenacinem, vyšší než pro oxybutinin p.o. (IR) a solifenacin. Oxybutinin transd. je dominantní intervencí vs. tolterodin ER a darifenacin. ICER vs. oxybutinin p.o. jsou srovnatelné při použití solifenacinu a oxybutininu transd. Při stanovení jednotné úhrady v referenční skupině č. 45/2 na kalkulované úrovni 21,32 Kč/ODTD (vs. 20 Kč/ODTD pro oxybutininu transd.) jsou ICER pro tolterodin ER a darifenacin vs. oxybutinin výrazně vyšší než oxybutinin transd. ICER KENTERA vs. OXY (tbl) KENTERA vs. tolterodin ER KENTERA vs. darifenacin Solifenacin vs. KENTERA Solifenacin vs. OXY (tbl) Tolterodin ER vs. OXY (tbl) Darifenacin vs. OXY (tbl) 4 927,465 Kč DOMINANTNÍ DOMINANTNÍ 1 143,160 Kč 4 297,931 Kč ,776 Kč ,060 Kč Z výsledků je dle žadatele Nicobrand Ltd. zřejmé, že oxybutinin transd. je ve 2. linii terapie (s identickým omezením jako léčiva referenční skupiny č. 45/2, tj. při nesnášenlivosti nebo nedostatečné účinnosti jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutinin, propiverin, trospium)) při úhradě 20 Kč/den vysoce nákladově efektivní. Do analýzy byly zahrnuty jen náklady na medikaci a nikoliv na komorbidity (uroinfekce, fraktury, depresivní stavy), které často hyperaktivní měchýř a inkontinenci doprovází. Započtení těchto nákladů, stejně tak jako započtení nákladů na inkontinenční pomůcky, by představovalo další zlepšení nákladové efektivity pro oxybutininu transd. (a solifenacin) vzhledem k vysokému podílu pacientů, kteří dosáhli kontinence. F-CAU / Strana 11 (Celkem 26)

12 V uvedené metaanalýze, ze které kalkulace vychází, není zahrnut fesoterodin (referenční produkt pro stanovení základní úhrady v referenční skupině č. 45/2) vzhledem k tomu, že v době studie nebyl na trhu. Nepřímým porovnáním však žadatel Nicobrand Ltd. předpokládá srovnatelnou (resp. mírně vyšší) efektivitu tolterodinu ER 4 mg a fesoterodinu 4 mg a v souladu s posouzením fesoterodinu ve správním řízení sp.zn. SUKLS29821/2008 (stanovení ceny, výše a podmínek úhrady pro fesoterodin) předpokládá, že provedená analýza pro tolterodin je přenositelná i na fesoterodin. Závěrem předložené analýzy žadatel Nicobrand Ltd. uvádí, že oxybutinin transd. v úhradě 20 Kč/den je nákladově efektivní vs. léčiva skupiny 45/2 při srovnatelných indikačních i preskripčních omezeních jako látky skupiny 45/2. Na základě této skutečnosti je podle tvrzení žadatele oprávněné přiznání druhé zvýšené úhrady pro oxybutinin transd. K předložené analýze nákladové efektivity Ústav uvádí, že v podkladech shledal jisté limitace této analýzy. Předně výše základní úhrady, s níž bylo v analýze kalkulováno, tj. 20 Kč/den, neodpovídá jak navržené výši úhrady žadatelem Nicobrand Ltd. v původní žádosti doručené Ústavu dne (tj. 30,69 Kč/ODTD) tak v doplnění jeho původní žádosti doručeném Ústavu dne (tj. 33,759 Kč/ODTD) tak i výši úhrady stanovené Ústavem (tj. 21,3184 Kč/ODTD). Ústav upozorňuje, že náklady na dosažení kontinence oxybutininem transd. tak budou vyšší, a to cca o 7 % vzhledem k jím stanovené výši základní úhrady. Navíc žadatel Nicobrand Ltd. v doplnění své žádosti vychází z jiné výše ODTD (tj. 10 mg) než Ústav (tj. 3,9 mg). Tvrzení žadatele Nicobrand Ltd. o dominantnosti intervence oxybutininem transd. vs. tolterodin ER a darifenacin nelze s ohledem na výše uvedené považovat za správné. Výše ICER by pak pro oba tyto případy byla vyšší než při srovnání oxybutininu transd. vs. oxybutinin p.o. Nelze tedy ani souhlasit s tvrzením žadatele Nicobrand Ltd., že oxybutinin transd. je ve 2. linii terapie (s identickým omezením jako léčiva referenční skupiny č. 5/2) vysoce nákladově efektivní. Sporný se jeví i samotný faktor pravděpodobnosti kontinence definovaný v metaanalýze, ze které předložená analýza nákladové efektivity vychází, tj. žádné epizody inkontinence nebo 7 po sobě jdoucích suchých dnů (4). Další limitace spatřuje Ústav, jak uvádí i sám žadatel Nicobrand Ltd., v nezapočtení nákladů na komorbidity (uroinfekce, fraktury, depresivní stavy), které často hyperaktivní měchýř a inkontinenci doprovází. V metaanalýze, ze které předložená analýza nákladové efektivity vychází (4), byla provedena analýza senzitivity, ta však nebyla vyhodnocena a komentována žadatelem Nicobrand Ltd., nemohly tak být kompletně vyhodnoceny stabilita a robustnost závěrů. Vzhledem k tomu, že Ústav posoudil předmětné léčivé přípravky v referenční indikaci symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo vyšší frekvence mikce a nutkání na močení vyskytující se u dospělých pacientů s nestabilním močovým měchýřem (1) odděleně od perorálních močových spasmolytik z referenčních skupin č. 45/1 a 45/2, nelze jim stanovit další zvýšenou úhradu, neboť jak uvádí sám žadatel Nicobrand Ltd., oxybutinin transd. ve zmíněné studii (4) neprokázal, že je nákladově efektivní vůči solifenacinu, tj. zástupci referenční skupiny č. 45/2. Tzn. že ve skupině 45/2 existuje terapie, která je z hlediska nákladů a účinku dominantní proti oxybutininu transd., nežádoucí účinky nebyly do analýzy zahrnuty. Z těchto důvodů Ústav přiznání druhé zvýšené úhrady pro oxybutinin transd. zamítl. Při stanovení základní úhrady léčivé látky oxybutinin transd. postupoval Ústav v souladu s ustanovením 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Základní úhrada léčivé látky byla stanovena ve výši nákladů jiné terapie, která je srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím předmětné léčivé látky. Jedná se o terapii přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 45/2 - močová spasmolytika, retardované formy, p.o. Žadatel Nicobrand Ltd. navrhl ve své původní žádosti doručené Ústavu dne pro léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL stanovení jedné další zvýšené úhrady ve výši 34,15 Kč/ODTD. Žadatel Nicobrand Ltd. navrhl v doplnění své původní žádosti doručeném Ústavu dne pro léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , F-CAU / Strana 12 (Celkem 26)

13 KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL stanovení základní úhrady na výši 33,759 Kč/ODTD. Výpočet se odvozuje podle výše úhrady dle srovnatelné léčby v referenční skupině č. 45/2, ve které je stávající úhrada ve výši 30,69 Kč/ODTD plus bonifikace 10 % za lékovou formu. Přípravek Kentera je transdermální náplast, takže obchází podání přes zažívací trakt a podává se jen 2 x týdně aplikací náplasti na pokožku. Dále navrhl stanovení jedné další zvýšené úhrady ve výši 34,672 Kč/ODTD podle ustanovení 39b, odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění s indikačním omezením: P: Oxybutinin transdermální náplast je indikován u pacientů s problémy při polykání nebo při nevhodnosti perorálního podání. V žádosti o změnu předmětu podání doručené Ústavu dne žadatel Nicobrand Ltd. nenavrhuje pro léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL ani bonifikaci ani stanovení jedné další zvýšené úhrady. Stanovisko Ústavu: Ústav se zabýval ustanovením 17 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb., která uvádí úpravu úhrady balení obsahujících méně než 15 denních terapeutických dávek u přípravků, které se ve většině případů podávají déle než 2 měsíce. Léčivý přípravek KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL obsahuje 7,0000 denních dávek, tj. jedno balení tohoto přípravku je vzhledem k obvyklému dávkování uvedenému v SPC (1), kdy se jedna náplast aplikuje 2x týdně, určeno na 7 dní. Z tohoto důvodu se výše úhrady předmětného léčivého přípravku snižuje o 15 %: KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL : 126,85 Kč (149,23 Kč*0,85) Ústav neshledal důvody pro úpravu výše úhrady léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL dle vyhlášky č. 92/2008 Sb. části čtvrté ustanovení 7 až 22. Pokud jde o žádost žadatele Nicobrand Ltd. o jednu další zvýšenou úhradu, vzhledem k tomu, že Ústav posoudil léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL jako nezařazené do žádné referenční skupiny, tj. posuzuje je pro účely stanovení výše a podmínek úhrady mimo referenční skupinu. Navíc nebyla prokázána nákladová efektivita vůči solifenacinu, tj. zástupci referenční skupiny č. 45/2, a proto Ústav tuto žádost zamítl. Žadatel Nicobrand Ltd. navrhl ve své původní žádosti doručené Ústavu dne pro léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL tyto podmínky úhrady: P: Léčivý přípravek je indikován při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin p.o., propiverin, trospium) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinenci bez polakisurie. Po 3 měsících terapie bude hodnocen stav F-CAU / Strana 13 (Celkem 26)

14 pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze 1 tbl. denně nebo 2 náplasti týdně. Pro zvýšenou úhradu navrhl v původní žádosti doručené Ústavu dne tyto podmínky úhrady: P: Oxybutinin transdermální náplast je indikován u pacientů s problémy při polykání nebo při nevhodnosti perorálního podání. Žadatel Nicobrand Ltd. navrhl v doplnění své původní žádosti doručeném Ústavu dne pro léčivé přípravky KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL tyto podmínky úhrady: L/ GYN, URN P: Léčivý přípravek je indikován při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin, trospium) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinenci bez polakisurie. Po 3 měsících terapie bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze 2 náplasti/týden. Stanovisko Ústavu: Ústav stanovuje tyto podmínky úhrady: L/GYN, URN P: Léčivý přípravek je indikován při nesnášenlivosti (nutnost přerušení léčby pro významné vedlejší účinky) nebo nedostatečné účinnosti (snížení urgentních nebo inkontinentních epizod o méně než 50% a počet mikcí o méně než 20%) jiných léčiv ze skupiny anticholinergik a spazmolytik (oxybutynin, propiverin, trospium) u nemocných postižených hyperaktivním měchýřem (počet mikcí 8 a více/24 hod., z toho minimálně jedna mikce za noc, nejméně jedna epizoda urgence, nebo jedna epizoda inkontinence/ 24 hod.) či urgentní inkontinenci bez polakisurie. Po 3 měsících terapie bude hodnocen stav pacienta na základě anamnestických údajů před zahájením terapie antimuskariniky. Pokud dojde k poklesu počtu mikcí/24 h nejméně o 20%, nebo poklesu urgentních epizod nejméně o 50%, nebo k poklesu inkontinentních epizod nejméně o 50%, je možné v terapii pokračovat. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze 2 náplasti/týden. Protože Ústav posoudil předmětný přípravek jako obdobně účinný s přípravky zařazenými do referenční skupiny č. 45/2, stanovuje podmínky úhrady ve stejném zněmí, jaké byly stanoveny ve správním řízení SUKLS116844/2009. Podmínky úhrady byly stanoveny s ohledem na ustanovení 39b odst. 5 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění, neboť je tak zajištěno účelné a hospodárné používání léčivého přípravku. Podmínky úhrady také vycházejí ze stanovení základní úhrady léčivé látky oxybutinin transd., kde Ústav F-CAU / Strana 14 (Celkem 26)

15 postupoval v souladu s ustanovením 39c odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pokud jde o podmínky úhrady pro zvýšenou úhradu, Ústav ji předmětným přípravkům nepřiznal z důvodů uvedených v hodnotící zprávě vydané dne v částech VIII. Hodnocení nákladové efektivity a IX. Hodnocení úpravy úhrady, včetně jedné další zvýšené úhrady, tj. na str v tomto rozhodnutí. V souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu poskytl Ústav účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a usnesením ze dne jim pro tento účel stanovil lhůtu v délce 5 dní. K hodnotící zprávě vydané dne Ústav obdržel dne vyjádření účastníka řízení Nicobrand Ltd. Účastník řízení Nicobrand Lt. ve svém vyjádření uvádí: 1. Účastník řízení Nicobrand Ltd. vítá vstřícnost Ústavu akceptovat jeho připomínky. Účastník řízení Nicobrand Ltd. však má zásadní připomínku ke stanovení výše úhrady týkající se balení 2 náplasti Kentera. Dle Ústavu je výše úhrady o 15 % nižší než propočet podle ODTD navržené Ústavem. Ústav v hodnotící zprávě nekomentuje důvod pro snížení úhrady o 15%, proto se lze jen domnívat, že využívá ustanovení 17 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb.: U přípravků, které jsou ve většině případů podávány déle než 2 měsíce, se úhrada balení obsahujících méně než 15 denních dávek snižuje o 15 %. K tomu účastník řízení Nicobrand Ltd. podotýká, že balení 2 náplasti je třeba považovat za titrační. V průběhu terapie se iniciálně může vyskytnout lokální (kožní) nesnášenlivost. Proto se doporučuje (a to i z ekonomického důvodu) zahájit terapii na týden a při snášenlivosti pokračovat dále větším balením. Pro systém vznikne maximálně úspora, protože při nedostupnosti týdenního titračního balení bude vydáváno balení na 28 dní terapie a při případné nesnášenlivosti bude výrazný dopad na rozpočet plátců. Účastník řízení Nicobrand Ltd. proto žádá Ústav o přehodnocení výše úhrady pro balení 2 náplasti s označením jako titrační k použití pouze při zahájení terapie. 2. Ústav navrhuje limitace GYN, URO, které odpovídají indikačnímu omezení jiných léčivých 45/2. Účastník řízení Nicobrand Ltd. navrhuje, aby Ústav zvážil rozšíření limitace na specializaci NEU. Jisté diagnózy ze skupiny neurologických entit např. roztroušená skleróza mají většinu pacientů vyžadujících léčiva ze skupiny terapie OAB. Rozšíření limitace na NEU nezvýší náklady zdravotního pojištění, naopak povede k jejich úspoře (vyšetření dalšího specialisty). V současné době totiž pacienti musí navštívit pro preskripci urologa, což vede ke zvýšeným nákladům (cca 200 Kč/návštěvu). V této indikaci/těchto indikacích opravdu nelze předpokládat neuváženou preskripci. Účastník řízení Nicobrand Ltd. navrhuje, aby Ústav vyžádal stanovisko České neurologické společnosti a na základě jejich stanoviska rozhodl. Pokud by rozšíření preskripce mělo představovat další neúnosné prodlužování SŘ, navrhuje účastník řízení delegovatelnou preskripci. K tomu Ústav uvádí: 1. Není pravdivé tvrzení účastníka řízení Nicobrand Ltd., že Ústav v hodnotící zprávě nekomentuje důvod pro snížení úhrady o 15%, proto se lze jen domnívat, že využívá ustanovení 17 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb. Ústav na str. 17 v hodnotící zprávě vydané dne (tj. na str. 13 v Rozhodnutí) uvedl, že se zabýval ustanovením 17 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb., která uvádí úpravu úhrady balení obsahujících méně než 15 denních terapeutických dávek u přípravků, které se ve většině případů podávají déle než 2 měsíce. Léčivý přípravek KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL obsahuje 7,0000 denních dávek, tj. jedno balení tohoto přípravku je vzhledem k obvyklému dávkování uvedenému v SPC (1), kdy se jedna náplast aplikuje 2x týdně, určeno na 7 dní. Z tohoto důvodu Ústav výši úhrady předmětného léčivého přípravku snížil o 15 %. Ustanovení 17 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb. nepřipouští žádné výjimky z tohoto postupu. Navíc se v případě léčivého přípravku KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL nejedná ani o titrační F-CAU / Strana 15 (Celkem 26)

16 balení, jak uvádí účastník řízení Nicobrand Ltd. ve svém vyjádření, neboť tento léčivý přípravek obsahuje v 1 náplasti stejné množství léčivé látky oxybutinin jako je obsaženo v 1 náplasti v případě léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL Jedná se tedy o vzájemně zaměnitelné léčivé přípravky lišící se pouze počtem náplastí v balení, nikoliv obsahem léčivé látky. Z těchto důvodů Ústav trvá na snížení úhrady předmětného léčivého přípravku o 15 %, neboť je splněna podmínka uvedená v ustanovení 17 odst. 1 vyhlášky č. 92/2008 Sb. 2. Dle ustanovení 39g odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 30 dní od zahájení řízení. Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne , dne bylo přerušeno a žadatel Nicobrand Ltd. byl vyzván k odstranění nedostatků žádosti. Dne žadatel odstranil nedostatky podání a Ústav tak ode dne pokračoval v tomto správním řízení, lhůta pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů skončila dne , přičemž se jedná o lhůtu propadnou, po jejímž uplynutí nelze již navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Dne ukončil Ústav shromažďování podkladů pro rozhodnutí a o této skutečnosti informoval všechny účastníky řízení prostřednictvím sdělení sp.zn. SUKLS21047/2010, č.j. sukl75710/2011 ze dne Zároveň jim usnesením sp.zn. SUKLS21047/2010, č.j. sukl75710/2011 určil v souladu s ustanovením 36 odst. 3 a podle ustanovení 39 odst. 1 správního řádu lhůtu v délce 5 dnů, aby se mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník řízení Nicobrand Ltd. využil svého práva na vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí a jeho podání Ústav obdržel dne Ústav nemůže bez provedení analýzy nákladové efektivity souhlasit s tvrzením účastníka řízení Nicobrand Ltd., že rozšíření limitace na NEU nezvýší náklady zdravotního pojištění, naopak povede k jejich úspoře (vyšetření dalšího specialisty). Účastník řízení toto svoje tvrzení nepodložil žádným důkazem a dle názoru Ústavu je důvodné se domnívat, že dojde ke zvýšení preskripce. Ostatně sám účastník uvádí, že má jít o terapii pacientů, kteří se s jiným onemocněním léčí u specialisty neurologa. Dále Ústav uvádí, že navržené preskripční omezení oxybutininu transd. je po písemném vyjádření specialisty v oboru gynekologie nebo urologie možno přenést též na jinou odbornost, tedy například na neurologa nebo i na praktického lékaře. Ústav zastává názor, že přístup pacientů k léčbě tedy nebude limitován zvýšenými náklady, bude však zajištěna kontrola odpovídající preskripce odborníkem, tedy gynekologem či urologem. Ústav z uvedených důvodů nemůže akceptovat návrh účastníka řízení Nicobrand Ltd. na rozšíření indikačního omezení na specializaci NEU učiněný navíc po uplynutí zákonné lhůty pro navrhování důkazů a činění jiných návrhů. Na základě shromážděných podkladů Ústav posoudil podanou žádost a léčivému přípravku Stanovil maximální cenu ve výši kód SÚKL: název: doplněk názvu maximální cena KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG 705,40 Kč KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG 2499,46 Kč KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG 200,68 Kč Návrh žadatele: kód SÚKL: název: doplněk názvu maximální cena KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG 769,00 Kč KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG 2585,89 Kč KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG 203,17 Kč F-CAU / Strana 16 (Celkem 26)

17 Ústavem stanovená výše maximální ceny léčivých přípravků KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, kód SÚKL , KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG, kód SÚKL a KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG, kód SÚKL je nižší než návrh žadatele a pro výši maximální ceny bude rozhodný návrh Ústavu. Přípravek: KENTERA - DRM EMP TDR 2X36MG Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění byla pro níže uvedený přípravek stanovena maximální cena výrobce v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. c). Maximální cena byla stanovena na základě maximální ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku dostupného v členském státu Evropské unie obsahujícího stejnou léčivou látku o stejné síle a velikosti balení jako posuzovaný léčivý přípravek. Při stanovení maximální ceny zjišťoval Ústav v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění ceny posuzovaného přípravku v zemích referenčního koše stanovených vyhláškou č. 92/2008 Sb. Jelikož nebylo nalezeno dostatečné množství cen (aspoň 3) posuzovaného přípravku v zemích referenčního koše, zjišťoval Ústav v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění. ceny posuzovaného přípravku v ostatních zemích EU mimo ČR. Jelikož ceny v zahraničních databázích v členských státech Evropské unie nebyly zjištěny v dostatečném počtu (aspoň 3), byla následně maximální cena stanovena v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. c) tohoto zákona na základě maximální ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku. Kód SÚKL Název LP Maximální cena návrh účastníka KENTERA 200,68 Kč 203,17 Kč DRM EMP TDR 2X36MG Nejbližším terapeuticky porovnatelným přípravkem je přípravek Název LP Maximální cena KENTERA 200,68 Kč DRM EMP TDR 2X36MG Obchodovaný v Holandsku. Ústav nejprve hledal nejbližší terapeuticky porovnatelný přípravek obsahující stejnou léčivou látku ve stejné síle a velikosti balení (s odchylkou ± 10% jednotky lékové formy) a jeho cenu v ČR a ostatních zemích EU. Jelikož takový přípravek nebyl nalezen v ČR, je pro stanovení maximální ceny posuzovaného přípravku rozhodující cena nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku (jedná se o přípravek KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG) zjištěná v Holandsku, jelikož jde o nejnižší cenu v rámci EU. Ceny nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku byly zjišťovány ve všech členských státech EU. Nejnižší výrobní cena nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku byla nalezena v Holandsku. Jedná se o léčivý přípravek KENTERA DRM EMP TDR 2X36MG, F-CAU / Strana 17 (Celkem 26)

18 výrobce Nicobrand. SUKLS21047/2010 Od cen zjištěných v zahraničí, které nebyly na úrovni ceny výrobce, byly odečteny národní daně a obchodní přirážky (přepočty i informační zdroje cen v členských státech EU jsou součástí spisu). Takto získané ceny výrobce v národní měně (zaokrouhlené na 2 desetinná místa matematicky) byly přepočítány na CZK v souladu s ustanovením 3 odst. 3 vyhlášky č. 92/2008 Sb. průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno správní řízení (11/ /2010). Průměrný kurz byl spočítán jako průměr jednotlivých denních kurzů zaokrouhlený na 3 desetinná místa matematicky. Ceny výrobce v Kč byly přepočítány na cenu za jednotku lékové formy. Následně byla vybrána nejnižší cena přepočtená na jednotku lékové formy. Tato cena byla vynásobena počtem jednotek lékové formy posuzovaného přípravku a je výslednou maximální cenou. Cena nejbližšího terapeuticky porovnatelného přípravku byla přepočtena následovně: Od ceny pro koncového spotřebitele (EUR) nalezené v Holandsku byla odečtena DPH ve výši 6 % a marže distributora 7,50 %. Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč v souladu s ustanovením 3 odst. 3 vyhlášky č. 92/2008 Sb. průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno správní řízení (11/ /2010). Přípravek: KENTERA - DRM EMP TDR 8X36MG Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění byla pro níže uvedený přípravek stanovena maximální cena výrobce v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. b). Při stanovení maximální ceny zjišťoval Ústav v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění ceny posuzovaného přípravku v zemích referenčního koše stanovených vyhláškou č. 92/2008 Sb. Jelikož nebylo nalezeno dostatečné množství cen (aspoň 3) posuzovaného přípravku v zemích referenčního koše, zjišťoval Ústav v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. b) téhož zákona ceny posuzovaného přípravku v ostatních zemích EU mimo ČR. Maximální cena byla stanovena jako průměr tří nejnižších výrobních cen posuzovaného léčivého přípravku v členských státech Evropské unie Velká Británie, Finsko, Lucembursko. Do cenového srovnání byly vybírány přípravky, na které je vedeno správní řízení pod sp. zn. Sukls21047/2010, s ohledem na držitele registračního rozhodnutí, které obsahují stejnou léčivou látku v téže lékové formě a síle a jejichž velikosti balení se neliší o více než 10% od posuzovaného přípravku. Ceny posuzovaného přípravku byly zjišťovány ve všech členských státech EU (pravidlo č. 2 Metodiky stanovení maximální ceny posuzovaného léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely) Od velkoobchodní ceny nalezené ve Finsku byla odečtena marže distributora 4,00 %. Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč v souladu s ustanovením 3 odst. 3 vyhlášky č. 92/2008 Sb. průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za F-CAU / Strana 18 (Celkem 26)

19 poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno správní řízení (11/2009 1/2010). Od velkoobchodní ceny nalezené ve Velké Británii byla odečtena obchodní přirážka distributora 12,50 %. Výsledná cena výrobce (GBP) byla přepočtena na Kč v souladu s ustanovením 3 odst. 3 vyhlášky č. 92/2008 Sb. průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno správní řízení (11/2009 1/2010). Od ceny pro koncového spotřebitele (EUR) nalezené v Lucembursku byla odečtena DPH ve výši 3 %, marže lékárny 31,83 % a marže distributora 13,20 %. Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč v souladu s ustanovením 3 odst. 3 vyhlášky č. 92/2008 Sb. průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno správní řízení (11/2009 1/2010). Průměrný kurz byl spočítán jako průměr jednotlivých denních kurzů zaokrouhlený na 3 desetinná místa matematicky. Ceny výrobce v Kč byly přepočítány na cenu za jednotku lékové formy a následně byla spočítána průměrná cena za jednotku lékové formy. Tato cena byla vynásobena počtem jednotek lékové formy posuzovaného přípravku a je výslednou maximální cenou. Přepočty i informační zdroje jsou součástí Sukls21047/2010. Kód SÚKL Název LP Maximální cena návrh žadatele KENTERA 705,40 Kč 769,00 Kč DRM EMP TDR 8X36MG Přípravek: KENTERA - DRM EMP TDR 24X36MG Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění byla pro níže uvedený přípravek stanovena maximální cena výrobce v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. b). Při stanovení maximální ceny zjišťoval Ústav v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění ceny posuzovaného přípravku v zemích referenčního koše stanovených vyhláškou č. 92/2008 Sb. Jelikož nebylo nalezeno dostatečné množství cen (aspoň 3) posuzovaného přípravku v zemích referenčního koše, zjišťoval Ústav v souladu s ustanovením 39a odst. 2 písm. b) téhož zákona ceny posuzovaného přípravku v ostatních zemích EU mimo ČR. Maximální cena byla stanovena jako průměr tří nejnižších výrobních cen posuzovaného léčivého přípravku v členských státech Evropské unie Holandsko, Belgie, Německo. Do cenového srovnání byly vybírány přípravky, na které je vedeno správní řízení pod sp. zn. SUKLS21047/2010, s ohledem na držitele registračního rozhodnutí, které obsahují stejnou léčivou látku v téže lékové formě a síle a jejichž velikosti balení se neliší o více než 10% od posuzovaného přípravku. Ceny posuzovaného přípravku byly zjišťovány ve všech členských státech EU (pravidlo č. 2 Metodiky stanovení maximální ceny posuzovaného léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely) F-CAU / Strana 19 (Celkem 26)

20 Od ceny pro koncového spotřebitele (EUR) nalezené v Holandsku byla odečtena DPH ve výši 6 % a marže distributora 7,50 %. Od ceny pro koncového spotřebitele z druhé databáze (EUR) nalezené v Belgii byla odečtena DPH ve výši 6 %, degresivní marže lékárny a degresivní marže distributora. Od ceny pro koncového spotřebitele (EUR) nalezené v Německu byla odečtena DPH ve výši 19 %, obchodní přirážka lékárny 3,00 % + 8,1 EUR a degresivní obchodní přirážka distributora. Výsledná cena výrobce (EUR) byla přepočtena na Kč v souladu s ustanovením 3 odst. 3 vyhlášky č. 92/2008 Sb. průměrným kurzem zveřejněným Českou národní bankou za poslední tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno správní řízení (11/2009 1/2010). Průměrný kurz byl spočítán jako průměr jednotlivých denních kurzů zaokrouhlený na 3 desetinná místa matematicky. Ceny výrobce v Kč byly přepočítány na cenu za jednotku lékové formy a následně byla spočítána průměrná cena za jednotku lékové formy. Tato cena byla vynásobena počtem jednotek lékové formy posuzovaného přípravku a je výslednou maximální cenou. Přepočty i informační zdroje jsou součástí spisu sukls21047/2010. Kód SÚKL Název LP Maximální cena návrh žadatele KENTERA 2499,46 Kč 2585,89 Kč DRM EMP TDR 24X36MG Stanovil mu úhradu ve výši kód SÚKL: název přípravku: doplněk názvu výše úhrady KENTERA DRM EMP TDR 8X36MG 596,92 Kč KENTERA DRM EMP TDR 24X36MG 1790,75 Kč F-CAU / Strana 20 (Celkem 26)

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS229328/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS176068/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS154890/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS99107/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS211990/2011 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin.

Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje nominálně 3,9 mg oxybutyninu za 24 hodin. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kentera 3,9 mg/24 hodin, transdermální náplast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna transdermální náplast obsahuje 36 mg oxybutyninum. Plocha náplasti je 39 cm 2 a uvolňuje

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS244888/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 15. 8. 2011 V Praze dne 15. 8. 2011 č. j.: MZDR35547/2011 sp. zn. FAR: L87/2011 k č. j.: SUKLS158169/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS52263/2008 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS244886/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015

Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015 182 Preskripční omezení urologických a uroonkologických léčivých přípravků, platné k 1. 8. 2015 V posledních týdnech došlo k opakovaným kontrolám zdravotními pojišťovnami. Revize byly zaměřeny na dodržování

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS57294/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS153318/2014 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB)

Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB) Informace pro pacienty Čeština Základní informace o hyperaktivním močovém měchýři (OAB) Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Co je to močový měchýř? Močový měchýř slouží jako rezervoár pro

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 4. 2014 V Praze dne 4. 4. 2014 č. j.: MZDR40990/2013 sp. zn. FAR: L145/2013 k sp. zn.: SUKLS146833/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 18. 8. 2015 V Praze dne 18. 8. 2015 č. j.: MZDR 11773/2014-2/FAR sp. zn. FAR: L9/2014 k sp. zn.: SUKLS177454/2013 MZDRX00QVMIF R O Z H O D N U T

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 25. 4. 2016 V Praze dne 25. 4. 2016 č. j.: MZDR58963/2014-3/FAR sp. zn. FAR: L63/2014 k sp. zn.: SUKLS133217/2014 MZDRX00TREKQ R O Z H O D N U T

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS44317/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I

R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 29. 10. 2012 R O Z H O D N U T Í V E Z B Y L É Č Á S T I V Ě C I Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen odvolací orgán nebo Ministerstvo

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS1615/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění se veškeré písemnosti

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS205430/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS166191/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Petra Chytilová

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 2. 2. 2010 V Praze dne 2. 2. 2010 č. j.: MZDR 2138/2010 sp.zn. FAR: L1/2010 k č.j. SUKLS92653/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS248496/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 7. 5. 2013 V Praze dne 7. 5. 2013 č. j.: MZDR31852/2012 sp. zn. FAR: L225/2012 k sp. zn.: SUKLS163196/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS95581/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 9. 10. 2015 V Praze dne 9.10. 2015 č. j.: MZDR 39353/2014-2/FAR sp. zn. FAR: L42/2014 k sp. zn.: SUKLS57458/2014 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS79338/2014 Vyřizuje/linka MVDr. Markéta Kalvodová,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS115022/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění se veškeré písemnosti

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění se veškeré písemnosti

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění se veškeré písemnosti

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS116840/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS205360/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS122631/2015 Vyřizuje/linka: Mgr. Ivana Rufferová

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS79171/2014 Vyřizuje Vernerová Datum 4. 6.

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS51757/2008 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS26777/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS61419/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS222504/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS96174/2014 Č.jedn. sukl127276/2014 Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS33666/2016 Č.jedn. sukl96807/2016 Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 22. 7. 2010 V Praze dne 22. 7. 2010 č. j.: MZDR36409/2010 sp.zn. FAR: L106/2010 k č. j.: SUKLS22691/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 17. 12. 2014 V Praze dne 17. 12. 2014 č. j.: MZDR 37966/2014 sp. zn. FAR: L40/2014 k sp. zn.: SUKLS45453/2014 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS16775/2017 Vyřizuje/linka Datum Č. j. sukl27184/2017

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS88742/2015 Vyřizuje/linka Mgr. Petra Chytilová

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS33819/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS241266/2010 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 18. 1. 2010 V Praze dne 18. 1. 2010 č. j.: MZDR 48775/2009 sp.zn. FAR: L343/2009 k č. j. SUKLS11064/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS133218/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Zuzana Patíková

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 15. 12. 2014 V Praze dne 15. 12. 2014 č. j.: MZDR21215/2013 sp. zn. FAR: L103/2013 k sp. zn.: SUKLS47034/2013 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

*MZDRX00U527C* MZDRX00U527C

*MZDRX00U527C* MZDRX00U527C MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 23. 6. 2016 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen odvolací orgán nebo ministerstvo ) jako příslušný správní orgán dle ustanovení 89 odst.

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 25. 1. 2013 V Praze dne 25. 1. 2013 č. j.: MZDR5765/2012 sp. zn. FAR: L68/2012 k sp. zn.: SUKLS177359/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 26. 2. 2010 Datum: 26. 2. 2010 č. j.: MZDR 12179/2010 k sp.zn. FAR: L9/2010 k č. j. SUKLS51559/2008 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 11. 2. 2011 V Praze dne 11. 2. 2011 č. j.: MZDR65720/2010 sp. zn. FAR: L211/2010 k č. j.: SUKLS26771/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 4. 3. 2010 Datum: 4. 3. 2010 č. j.: MZDR 13125/2010 sp.zn. FAR: L10/2010 k č. j. SUKLS51737/2008 R O Z H O D N U T Í České republiky (dále jen ministerstvo

Více

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Sp. zn. SUKLS31925/2015 Č.jedn. sukl59972/2015 Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Vyřizuje/linka

Více

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ

VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: +420 272 185 111 E-mail: posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn.:sukls223331/2016 Vyřizuje/linka Ing. Ondřej Němeček

Více

Vesicare 5 mg potahované tablety

Vesicare 5 mg potahované tablety Sp. zn. sukls74933/2013 SOUHR ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vesicare 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Vesicare 5 mg, potahované tablety: Jedna tableta obsahuje 5 mg

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel.: , fax.: , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS237945/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. Vyvěšeno dne:

ROZHODNUTÍ. Vyvěšeno dne: STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Sp. zn. SUKLS132655/2016 Č. j. sukl175102/2016 Telefon:+420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 Vyřizuje/linka: MVDr. Eva Halouzková E-mail:posta@sukl.cz

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 2. 7. 2012 V Praze dne 2. 7. 2012 č. j.: MZDR6520/2012 sp. zn. FAR: L73/2012 k sp. zn.: SUKLS74384/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 17. 9. 2012 V Praze dne 17. 9. 2012 č. j.: MZDR25032/2012 sp. zn. FAR: L182/2012 k sp. zn.: SUKLS98821/2012 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS41171/2012 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS32119/2014 Vyřizuje/linka: Mgr. Dominik Leplt

Více

Vyvěšeno dne: V Praze dne Č. j.: MZDR 46435/2009 Sp.zn. MZ: L329/2009 Č. j. SÚKL: SUKLS93916/2009 R O Z H O D N U T Í

Vyvěšeno dne: V Praze dne Č. j.: MZDR 46435/2009 Sp.zn. MZ: L329/2009 Č. j. SÚKL: SUKLS93916/2009 R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 6. 1. 2010 V Praze dne 31. 12. 2009 Č. j.: MZDR 46435/2009 Sp.zn. MZ: L329/2009 Č. j. SÚKL: SUKLS93916/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS121389/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Ivana Rufferová

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více