Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S"

Transkript

1 Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

2 Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář Kučírek Legal je českou advokátní kanceláří poskytující komplexní právní poradenství při obchodních transakcích včetně zastupování v soudních a rozhodčích řízeních. Našimi klienty jsou velké a střední zahraniční a české společnosti. Další skupinou klientů jsou významní zahraniční a čeští individuální investoři, kterým asistujeme při správě majetku. Důraz klademe zejména na efektivní a praktické řešení právních problémů a na úspěch při obchodních jednáních našich klientů. Naší snahou je najít pro klienta řešení, které bude co možná nejvíce odpovídat jeho konkrétním potřebám. Proto naše výstupy nabízejí několik alternativ řešení posuzovaného problému tak, aby konečné řešení bylo pro klienta nejvýhodnější nejen z právního, ale i z ekonomického hlediska. Právní poradenství poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce. N A Š E H O D N O T Y - důvěra - obchodní přístup - úspěch při obchodních jednáních našich klientů - otevřenost - týmový duch - efektivita - diskrétnost

3 P O D Í L Í M E S E N A T V O R B Ě V A Š I C H O B C H O D N Í C H Z Á M Ě R Ů I N A J E J I C H R E A L I Z A C I S P E C I A L I Z A C E Advokátní kancelář Kučírek Legal se zaměřuje zejména na následující právní oblasti: Obchodní a smluvní právo - příprava kompletní smluvní dokumentace a zastupování klientů při obchodních jednáních - příprava všeobecných obchodních podmínek - financování obchodních transakcí, leasing a pojištění - poradenství ve věci vytváření distribučních a dealerských sítí; franchising - veřejné zakázky Právo obchodních společností - problematika zahájení podnikatelské činnosti v České republice - zakládání a změny obchodních společností - odpovědnost statutárních orgánů - zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; ovládací smlouvy - koncernové aspekty obchodních transakcí - evropská společnost Societas Europea - ukončení podnikatelské činnosti, likvidace Fúze a akvizice - strategická propojení společností - sloučení, splynutí, rozdělení obchodních společností; převody jmění na hlavního akcionáře - akvizice, nabývání a dispozice s obchodními podíly, akciemi a podniky - due diligence Právo hospodářské soutěže - spojování soutěžitelů, fúze, akvizice - kartelové dohody - zneužívání dominantního postavení Právo nemovitostí - poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí - greenfield a brownfield projekty - komplexní asistence při správě nájemních vztahů - zřizování věcných břemen, zástavních práv a dalších forem zajištění - due diligence ohledně nemovitostí Pracovní právo - poradenství ve věcech pracovněprávních vztahů - příprava či posuzování pracovních smluv, pracovněprávních či mzdových pravidel - pracovní řády - problematika pracovních úrazů a náhrady škod - kolektivní smlouvy; asistence při kolektivním vyjednávání

4 Správa majetku fyzických osob - příprava veškeré smluvní dokumentace ohledně transakcí s majetkem klientů - zastupování klientů v rámci transakcí s jejich majetkem - financování transakcí s majetkem klientů - předmanželské smlouvy - právní asistence při vypořádání osobních a majetkových vztahů v rámci dědického nebo rozvodového řízení S P O L E Č N Ě S V Á M I S E P Ř I Z P Ů S O B U J E M E D Y N A M I C K É M U V Ý V O J I T R H U Insolvenční právo - obrana klientů před neoprávněnými insolvenčními návrhy - zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení - uplatňování práv věřitelů v rámci insolvenčního řízení - zastupování klientů v rámci incidenčních sporů s insolvenčními správci Účetní právo - právní aspekty vypracování účetních závěrek a výročních zpráv - právní aspekty auditu účetních závěrek a výročních zpráv - problematika odpovědnosti statutárních orgánů při přípravě účetních dokumentů a podkladů pro audit Právo duševního vlastnictví - vlastnictví a dispozice s právy duševního vlastnictví - ochranné známky - licence, franchising - řešení sporů ve vztahu k předmětům duševního vlastnictví Ochrana osobních údajů - poradenství ve věcech ochrany osobních údajů - registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů - úprava smluvní dokumentace ve vztahu k ochraně osobních údajů Evropské právo - oblast právní úpravy jednotného trhu EU - úprava hospodářské soutěže - regulace ochrany spotřebitele - regulace ochrany zaměstnanců Řešení soudních sporů - poradenství v případě vzniku sporu návrh strategie - příprava žalob a právní zastupování klientů před soudy - veškerá právní asistence ve sporech v rámci správního soudnictví - arbitrážní řízení - správní řízení - vyjednávání smíru

5 - Poradenství významnému německému výrobci automobilových součástek ohledně akvizice části podniku v České republice a následně ohledně získání investičních pobídek a stavby nové továrny. - Poradenství významné zahraniční leasingové společnosti ohledně restrukturalizace dceřiných společností v České republice. - Poradenství významnému americkému výrobci automobilových dílů ohledně restrukturalizace jeho skupiny společností působících v České republice a související transformace některých jeho dceřiných společností. - Poradenství významnému americkému výrobci kosmetických přípravků ohledně restrukturalizace jeho činnosti v České republice. - Poradenství významné mezinárodní telekomunikační společnosti ohledně zvyšování vlastního kapitálu její české dceřiné společnosti. - Poradenství významné zahraniční bance ohledně prodeje jejího podniku v České republice. - Poradenství hlavnímu provozovateli železniční dopravy v České republice ohledně transformace podniku spočívající v jeho rozdělení na dva samostatné subjekty. - Poradenství německému výrobci pneumatik ohledně aktivit jeho české dceřiné společnosti. - Poradenství významnému českému fotbalovému klubu ve věci zvyšování základního kapitálu. - Poradenství majiteli největší české společnosti provozující logistickou činnost spojenou s distribucí čerstvého ovoce a zeleniny, ohledně prodeje majoritního podílu ve společnosti zahraničnímu investorovi. - Dlouhodobé poradenství leasingovým společnostem, komplexní zpracování leasingové smluvní dokumentace. - Zastupování jedné z největších českých potravinářských společností při jednáních souvisejících s vytvářením nového distribučního centra pro Českou a Slovenskou republiku. NAŠÍM CÍLEM JE VÁŠ ÚSPĚCH PŘI OBCHODNÍCH JEDNÁNÍCH A EFEKTIVNÍ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ VAŠICH PRÁVNÍCH PROBLÉMŮ

6 - Poradenství významné německé strojírenské společnosti ohledně rozšiřování výrobního areálu a stavby nové továrny, řešení sporů se stavebním dodavatelem a problematika posuzování vlivu na životní prostředí. - Poradenství významnému private-equity investorovi ohledně akvizice nemovitostí v České republice. - Komplexní poradenství realitní makléřské společnosti náležející do jedné z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice. - Poradenství investorům při nákupu části podniku v rámci insolvenčního řízení. - Příprava komplexních pracovněprávních dokumentů pro české dceřiné společnosti významných zahraničních investorů, včetně vnitřních předpisů a pracovních řádů. - Asistence jedné z největších českých potravinářských společností při kolektivním vyjednávání nové kolektivní smlouvy. - Poradenství soukromému investorovi ohledně financování rozsáhlého projektu residenční výstavby v okolí Prahy. - Poradenství zakladatelům a soukromým investorům při prodeji akcií či obchodních podílů finančním či strategickým investorům. - Poradenství významnému holandskému investorovi ohledně platnosti poskytnutých investičních pobídek. - Právní audit veřejných zakázek uzavřených vybranými státními institucemi. - Právní asistence významným společnostem při jejich účasti ve veřejných zakázkách v České republice. - Zastupování významné německé ocelářské skupiny v soudním sporu v České republice. - Podílení se na významném soudním řízení pro dceřinou společnost zahraničního investora podnikajícího ve stavebnictví. - Zastupování významného japonského výrobce automobilových součástek v soudním sporu o přezkoumání rozhodnutí celních úřadů o vyměření cla. - Zastupování významné stavební spořitelny v soudním sporu o přezkoumání rozhodnutí finančního úřadu o vyměření daně z příjmů právnických osob. J S M E S O U Č Á S T Í V A Š E H O T Ý M U

7 YOUR LEG AL PARTNER IN BUSINESS TRANSACTIONS JUDr. Tomáš Kučírek, LL.M. Akademické vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Právnická fakulta University of Wales, Cardiff Další zahraniční studijní pobyty: University of California, Berkeley Právnická fakulta Lomonosovy univerzity v Moskvě Právnická fakulta Ludwig-Maximilians-Universtät v Mnichově Advokát a člen České advokátní komory. Tel.: Fax: Tomáš hovoří česky, anglicky a německy. Kučírek Legal Petrská 29 Praha 1 Česká republika Tel.: Fax :

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci Představujeme by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet let od založení advokátní kanceláře

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA O nás Advokátní kancelář Vozáb & Co. navazuje na kořeny novodobé advokacie formující se v tržním hospodářství

Více

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České

PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI. Autoři. AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ. zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České PODNIKÁNÍ V USA STRUČNÝ PRŮVODCE PRO ČESKÉ SPOLEČNOSTI Autoři AARON N. WISE - a - TOMÁŠ RYCHLÝ advokát, advokát, zapsaný u Advokátní komory zapsaný u České v New Yorku advokátní komory AARON N. WISE, ESQ.,

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

v oblasti správy, vymáhání a odkupů pohledávek

v oblasti správy, vymáhání a odkupů pohledávek Prezentace služeb advokátní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK a inkasní agentury CASH COLLECTORS CZ v oblasti správy, vymáhání a odkupů pohledávek Praha Brno Ostrava Bratislava 2010 Obsah - 2-1. Shrnutí 2. Základní

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS www.havelholasek.cz/akademie Semináře Školení na míru Expertní posudky Konzultace VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS Plán expertních seminářů vzdělávací AKADEMIE na zimní semestr 2014 se spolutvůrci

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI NÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE M THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ RE JOR LAW FIRM

Více

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001

S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 S 61/01-1290/01-OF V Brně dne 17. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 61/01- OF, zahájeném dne 19. července 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Více

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů

Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů Právní aspekty fúzí fondů kvalifikovaných investorů - 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE Náš přístup k poskytování právních služeb: Komplexní právní služby s vysokým stupněm specializace Zastupování v soudních, správních

Více

VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE. The Major Law Firm in The Czech Republic 2013 KÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZ

VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE. The Major Law Firm in The Czech Republic 2013 KÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZ NAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW F UBLIC 2013 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 TH IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ MAJOR LAW FIRM

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS Kliknutím Click to edit to Master edit lze title upravit Master style styl. title style PREZENTACE SLUŢEB ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS A INKASNÍ AGENTURY CASH COLLECTORS CZ V OBLASTI SPRÁVY,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 2. pololetí roku 2013, včetně nabídky

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015

SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 SEMINÁŘE SRPEN PROSINEC 2015 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.:

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Komplexní právní poradenství Zvykli jsme si, že partnerství bývá založeno na kompromisech.

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí

PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí Výroční zpráva 2003 PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední a

Více