Efektivní právní služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní právní služby"

Transkript

1 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června

2 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro dodavatele Vybrané aspekty hospodářské soutěže současná úprava, budoucnost, finanční limity a kategorie VZ; zadávání, hodnocení, zadávací dokumentace, úskalí VZ; VZP = veřejný zadavatel??? co by nemělo ujít Vaší pozornosti zakázané dohody dohoda + relevantní trh??? zneužívání dominantního postavení co lze a co již ne; významné hospodářské postavení; ÚOHS + novinky v řízení. NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

3 Nejčastěji zadávané VZ v roce 2013: veřejný zadavatel - dodávky ROK 2013 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky - 17.místo (hodnota VZ: 391, ,-Kč) Zdravotnické přístroje 10.místo (hodnota VZ: 711, ,-Kč) Rámcové smlouvy: trend, vzrůst o 17% NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

4 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 26. června

5 ANKETA ZÁKON ROKU 2013 Zákon o veřejných zakázkách resp. jeho novelizace z průběhu roku 2013: 1) vyhrál první místo v kategorii Nejlepší legislativní počin roku 2013 pro podnikatelské prostředí 32,4%; 2) obsadil první místo v kategorii Paskvil roku Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí 33,3%; 3) obsadil třetí místo v kategorii Paskvil roku Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí 19,5% 26. června 2014 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 5

6 nekoncepční, neefektivní!!! Proč kategorie Paskvil roku 2013??? klíčové změny formou zákonného opatření: č. 341/2013, účinné od ; finanční limity podlimitní VZ (2 mil. Kč a výš) x VZ malého rozsahu (0-2 mil. Kč) = návrat do stavu před opakovaně doručena 1 nabídka k hodnocení/zbyla 1 nabídka k hodnocení nestandartní, ale ve VZ lze pokračovat a lze ji zadat; vůle zadavatele pro využití elektronické aukce konkretizace komodit není efektivní; 26. června 2014 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 6

7 Proč kategorie Paskvil roku 2013??? povinnost umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem posouzení, na jejich žádost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si ní výpisy, kopie, opisy; zrušení povinnosti uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému, jejichž cena nepřesáhne ,-Kč bez DPH terminologické změny v souvislosti s NOZ z.č. 303/2013 Sb. 26. června 2014 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 7

8 ZVZ - co nás čeká a nemine důsledek implementace 3 směrnice EU do dubna 2016; do konce ledna 2015 by měl být zpracován návrh zcela nového ZVZ první návrh k předložení vládě během června 2014??? předpokládaná účinnost: / (transpoziční lhůta) zcela nově upravit celou oblast zadávání především z hlediska zadavatele procesní postupy; dodavatel? Zjednodušení prokazování kvalifikace uchazeče; Slibované výhody: ústup hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny v důsledku nového hodnotícího hlediska kvalita plnění = preference ekonomické výhodnosti 26. června 2014 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 8

9 Zadavatel NADLIMITNÍ veřejné zakázky na dodávky, služby a) Česká republika 1 + státní příspěvkové organizace ( 2 odst. 2, písm. a) a b zákona) b) Územní samosprávný celek nebo jím zřízená příspěvková organizace + jiná právnická osoba ( 2 odst. 2 písm. c) a d) zákona) Nově podle z.č. 137/2006 Sb. a NV č.77/2008 Sb. platí od v Kč ( ) ( ) PODLIMITNÍ veřejná zakázka na dodávky, služby Povinný postup podle ZVZ a výše ( a výše) VZ MALÉHO ROZSAHU nepovinný postup podle ZVZ, ale veřejný zadavatel musí dodržet zásady uvedené v 6 ZVZ pod (pod ) 26. června 2014 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 9

10 nejčastěji se šetří: stavebnictví, informační technologie, zdravotnictví; 2013: cca podnětů/šetří se v cca 700 případech; NEJČASTĚJŚÍ CHYBY ZADAVATELŮ z pohledu ÚOHS nejčastěji chybují státní příspěvkové organizace; nejčastější chyby : 6 ZVZ + zadávací dokumentace; nejčastější sankce: pokuta; převažuje kritérium nejnižší nabídkové ceny; JŘBU tvoří 20% všech VZ x v zemích EU tvoří 5%; NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

11 netransparentní a diskriminační zadávací podmínky vymezující předmět VZ včetně technických podmínek; nejednoznačné vymezení způsobu hodnocení a nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke složitosti, druhu a předmětu VZ; NEJČASTĚJŚÍ CHYBY ZADAVATELŮ z pohledu ÚOHS pochybení při posouzení a hodnocení nabídek (netransparentnost zpráv, způsobu a provedení hodnocení); nepřípustné požadavky na předložení dokladů dodavateli; nesprávné stanovení předpokládané hodnoty VZ nesprávný výběr druhu zadávacího řízení; použití JŘBU bez naplnění podmínek pro jeho použití; nesprávné posouzení naplnění podmínek pro zrušení zadávacího řízení zadavatelem; účelové dělení předmětu VZ do více zakázek --- VZM/podlimitní VZ. NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

12 VZP VEŘEJNÝ ZADAVATEL??? 26. června

13 VZP veřejný zadavatel podle ZVZ? R 063/2006, R 150/2006 ÚOHS: VZP je veřejným zadavatelem: p.o. zřízená na základě zákona, účelem zřízení je uspokojování potřeb veřejného zájmu, p.o. financovaná veřejným zadavatelem-členové správního/kontrolního orgánu jmenováni veř. Zadavatelem X VZP- je sice veřejným zadavatelem dle ZVZ, ale jen v rozsahu té činnosti, která není prováděním veřejného zdravotního pojištění (např. el.zdrav.knížky???) Postavení VZP podle z.č. 143/2001 Sb. o ochraně hosp. soutěže je/není VZP soutěžitelem podle novely tohoto zákona??? 26. června 2014 NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 13

14 Právní minimum dodavatele 26. června

15 předložení informací/dokladů, které neodpovídají skutečnosti a měly/mohly mít vliv na posouzení kvalifikace»» dodavatel - správní delikt dle 120a odst.1 písm.a) = pokuta do 20 mil.,-kč a zákaz plnění VZ na dobu 3 let. Součtová chyba v nabídce- má-li vliv na nabídkovou cenu= vyřazení dodavatele X ÚOHS + KS v Brně 2012: jiný údaj v nabídce a jiný ve smlouvě = vyzvat k vysvětlení 44 zadávací dokumentace; 48 poskytování z.d. dodavatelům (textová část=profil zadavatele, neuveřejněná část z.d.= písemná žádost dodavatele); 49 dodatečné informace; 55 zrušen (ekon.a finanční předpoklady) 58 změny v kvalifikaci (do 7 dnů pís.oznámit + do 10 prac.dnů předložit doklady lze prominout) Stanovisko ÚHOS k návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče: v případě pochybností nelze dodavatele vyloučit, zadavatel jej musí vyzvat k doplnění/vysvětlení dle ust. 76 ZVZ; NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

16 VYBRANÉ ASPEKTY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE z.č. 143/2001 Sb. 26. června

17 je tento pojem legislativně správný? ANO X NE dohody na stejné úrovni distribučního řetězce = vertikální? ANO X NE KARTELOVÉ DOHODY základními předpoklady k tomu, aby dohody soutěžitelů mohly být kvalifikovány jako tzv. zakázané dohody jsou: 1) správné vymezení relevantního trhu (místní/časové/věcné)- ANO X NE 2) písemné zachycení dohody soutěžitelů ANO X NE, 3) cílem/výsledkem dohody je citelné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu ANO X NE cenové dohody soutěžitelů (vč. bonusů a slev) patří mezi zakázané dohody: ANO + narušení hospodářské soutěže se u nich presumuje NE, do této oblasti vůbec nepatří. NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

18 samotné dosažení dominantního postavení je nezákonné? ANO X NE ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ - obdoba v z.č. 526/1990 Sb. o cenách??? 40% podíl na relevantním trhu je dominantním postavením soutěžitele? ANO X NE slevy a bonusy poskytované soutěžitelem v dominantním postavení musí být za každých okolností poskytovány pro všechny obchodní partnery za stejných podmínek: ANO X NE množstevní (objemové, obratové) bonusy jsou zakázány, věrnostní rabaty povoleny: ANO X NE NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA 26. června

19 Děkujeme za NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi pozornost! KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 26.června

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky

Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky Souhrn navržených opatření příloha k Závěrečné zprávě Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky (pořadí, v němž jsou opatření v tabulce uvedena, nevyjadřuje prioritu toho kterého opatření,

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7

Příručka. Výběrová řízení v Benefit7 Příručka Výběrová řízení v Benefit7 1 Obsah Typologie... 6 1. Výběrové řízení... 6 2. Rámcová smlouva... 6 3. Minitendr... 6 4. Koncesní řízení... 6 5. Nadlimitní veřejná zakázka... 6 6. Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Oldřich Hladký, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 III. Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Praha, květen 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Legislativní a nelegislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek... 6 2.1. Novela

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Sídlem: IČO: vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora...

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora... OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 Hospodářská soutěž... 5 Veřejné zakázky a koncese... 13 Významná tržní síla... 23 Veřejná podpora... 25 Mezinárodní spolupráce... 29 Lidské zdroje a informační činnost...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více