. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

2 Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost 36 Roční účetní závěrka 42 Zpráva nezávislého auditora 43 Poděkování 43

3 ÚVODNÍ SLOVO Osmý rok působení Živé paměti byl především rokem další stabilizace naší obecně prospěšné společnosti a rozvíjení osvědčených projektů. Tato kontinuita a systematičnost se již stala jedním z poznávacích znaků Živé paměti, oceňovaným jak příjemci poskytovaných služeb, tak projektovými partnery, dárci a sponzory. Mezi našimi klienty se stále velké oblibě těší Kontaktní centra pro oběti nacismu, působící v Praze, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Kolem každého z nich se utvořil okruh stálých zájemců, kteří společně vyrážejí na výstavy, koncerty či jiné kulturní akce, účastní se přednášek a různých vzdělávacích kursů nebo pod vedením lektora vzájemně sdílejí své mnohdy tíživé a dosud nevyslovené vzpomínky na dobu druhé světové války. Patrně největší návštěvnost, kolem sto padesáti osob, měla v roce 2011 exkurze do Černínského paláce v Praze. Kladnou odezvu posluchačů a zájem médií zaznamenal novoroční Koncert pro oběti nacismu, jenž se počátkem ledna uskutečnil v pražském Anežském klášteře mimo jiné za přítomnosti zástupců čtyř diplomatických sborů, stejně jako květnové slavnostní setkání u příležitosti třetího jubilea pražského Kontaktního centra. Do činností center se zapojují také naši dobrovolníci, kteří nadto docházejí za jednotlivými pamětníky do jejich domovů a pomáhají jim v praktických otázkách každodenního života. Skupinová péče o oběti nacismu jde díky tomu ruku v ruce s péčí individuální. Ceníme si skutečnosti, že nám byla na další tři roky prodloužena akreditace Evropské dobrovolnické služby (EVS) na působení zahraničních dobrovolníků v Praze. V průběhu roku získaly konkrétní obrysy také dva zcela nové projektové záměry. Vzhledem k tomu, že k jejich uvedení do praxe dojde až v roce 2012, zmiňme zde pouze ve stručnosti, že se jedná o zpracování odborné studie Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické perzekuce na území ČR a poskytování služeb v rámci Speciální sociální pomoci pro přeživší oběti nacismu v ČR. Uvedená studie vzniká z podnětu a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s. Druhý záměr byl zpracován na základě výzvy berlínské nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a jeho realizace bude financována z mimořádného příspěvku Německých drah. V oblasti vzdělávací a dokumentační pokračoval tradiční přednáškový cyklus pro žáky základních a středních škol Zmizelí Romové a Romové dnes. Podařilo se rovněž získat koproducenta pro dokončení a uvedení dokumentárního filmu o pamětnících 17. listopadu 1939, jímž se stalo ostravské studio České televize. Bylo nám ctí, že jsme byli osloveni nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost, abychom se spolu s ní stali hostiteli dvoudenní konference Rozhovory s pamětníky využití rozhovorů s oběťmi nacistického režimu v historickém vzdělávání. Konference svedla dohromady akademické pracovníky, učitele a zástupce neziskových organizací z České republiky a Německa. Jejím cílem byla zejména výměna zkušeností a kontaktů mezi odborníky zabývajícími se uplatněním metody orální historie v pedagogické praxi. Na závěr bych jako již tradičně rád připojil několik slov díků. Činím tak opakovaně po řadu let. Nejedná se však o pouhý formální dovětek. Je totiž nabíledni, že nebýt synergie, v níž se prolíná zájem pamětníků, učitelů, studentů a dalších klientů spolu s angažovaností zaměstnanců a velkorysosti finančních přispěvatelů, stěží by se doba existence Živé paměti mohla blížit jedné dekádě. Všem jmenovaným tedy patří naše srdečné poděkování. Mar n Hořák, předseda správní rady 4 5

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti. Posláním společnos je Péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a s ní související informační a vzdělávací činnost. Zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacis ckého pronásledování. Poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem. Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307. Den zápisu: IČ: DIČ: CZ Sídlo: Na Poříčí 12, Praha 1 Telefon: Fax: Internet: Zakladatelé Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Martin Hořák, PhDr. Tomáš Jelínek Ph.D., Mgr. Lucie Kazdová, PhDr. Darina Sedláčková, Martin Thiel Správní rada Mgr. Martin Hořák předseda Mgr. Lucie Kazdová místopředsedkyně (do ) PhDr. Darina Sedláčková místopředsedkyně (od ) PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. člen Dozorčí rada Mgr. Lucie Kazdová předsedkyně (od ) Mgr. Jana Havlíková místopředsedkyně (od ) Martin Thiel člen (od ) Naši pracovníci Mgr. Pavel Voves ředitel společnosti Sociální činnost Mgr. Alena Větrovcová-Řezníčková vedoucí Poradny pro oběti nacismu Mgr. Jiří Opluštil sociální pracovník Poradny pro oběti nacismu Mgr. Meret Brandner koordinátorka dobrovolníků Mgr. Viola Jakschová koordinátorka Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha PhDr. Darina Sedláčková koordinátorka Regionálních kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Jarmila Pláteníková asistentka Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha (od ) Informační a vzdělávací činnost Mgr. Pavel Voves koordinátor projektu Zmizelí Romové a Romové dnes Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Na Poříčí 24, Praha 1 Č. ú.: /0300 IBAN: CZ PhDr. Vít Fojtek, PhD. koordinátor vzdělávacích programů (do ) PhDr. Šárka Jarská, Ph.D. koordinátorka projektů orální historie 6 7

5 PORADNA PRO OBĚTI NACISMU Poradna pro oběti nacismu (Poradna) poskytuje služby odborného sociálního poradenství od svého vzniku v roce Poradna má celorepublikovou působnost a jako poskytovatel sociální služby odborného sociálního poradenství je zaregistrována pod číselným identifikátorem Činnost Poradny v roce 2011 finančně podpořily zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Nadace Charty 77, nepřímo pak německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) a občanské sdružení Renovabis. Cílová skupina Uživateli služeb Poradny jsou oběti nacismu, tj. nejstarší věková skupina seniorů. Jsou to lidé, kteří byli v období druhé světové války perzekvováni z rasových, politických, náboženských nebo národnostních důvodů (vězni koncentračních, internačních či pracovně výchovných táborů, ghett, deportovaní na nucené práce a pod.). Služeb odborného sociálního poradenství mohou využívat také rodinní příslušníci těchto obětí. Cíl Poradny Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti nacismu a pomáhat jim v tom, aby se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a vést plnohodnotný život. Nabídka služeb Poradny Poskytování informací o dávkách systému státního sociálního zabezpečení a sociálních službách v ČR s akcentem na možné výhody pro naši cílovou skupinu. Poskytování odborného poradenství při podávání žádos o platby za práci v nacis ckých ghe ech. Podpora klientů, aby mohli v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Zprostředkování kontaktů na organizace, které by se mohly podílet na řešení nepříznivé sociální situace klientů, a m přispět k jejímu pozi vnímu řešení. Psychosociální podpora klientů. Činnost Poradny v roce 2011 V roce 2011 byly klientům poskytnuty celkem 874 intervence. Řada uživatelů se na Poradnu obracela opakovaně. Sociální službu odborného sociálního poradenství poskytovali pracovníci Poradny telefonicky, písemně a rovněž formou osobních intervencí v kanceláři Poradny nebo v terénu (např. u klienta doma). Tabulka a graf č. 1 obsahují počty jednotlivých druhů intervencí. Tabulka č. 1 Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011 Druhy intervencí Počet Telefonická 239 Osobní v kanceláři 110 Osobní v terénu 472 Písemná 53 Celkem 874 Graf č. 1 Počet jednotlivých druhů intervencí v roce Telefonická Osobní v kanceláři Osobní v terénu Písemná

6 Jak je patrno z tabulky a grafu č. 2, nejvíce intervencí se uskutečnilo v Praze. Tato situace byla způsobena dobrou místní dostupností Poradny pro pražské klienty. Poměrně vysoce jsou zastoupeny také kraje Moravskoslezský, Jihočeský, Ústecký a Olomoucký, v nichž naše společnost realizovala projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu a kde byla rovněž provozována Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Uživateli služeb odborného sociálního poradenství byli často právě uživatelé ostatních služeb, poskytovaných naší společností v rámci výše zmíněných projektů. Tabulka č. 2 Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011 Kraj Počet intervencí Procentuální vyjádření Praha ,5 Středočeský 12 1,4 Plzeňský 7 0,8 Karlovarský 6 0,7 Jihočeský 97 11,1 Královéhradecký 7 0,8 Vysočina 5 0,6 Pardubický 18 2,1 Jihomoravský 13 1,5 Liberecký 5 0,6 Ústecký 87 10,0 Zlínský 0 0,0 Olomoucký ,6 Moravskoslezský ,8 zahraničí 23 2,6 Celkem em Graf č. 2 Podíl intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011 KONTAKTNÍ CENTRA PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG První Kontaktní ní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (Kontaktní tní centrum, Centrum) bylo otevřeno v květnu 2008 v sídle společnosti v Praze s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z hlavního města Prahy a příležitostné setkávání dosud žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky. Na základě kladných ohlasů na činnost pražského Centra a poptávky od mimopražských obětí nacismu se v roce naše společnost rozhodla zřídit obdobná Centra ve vybraných regionech ČR, konkrétně v Českých Budějovicích, Olomouci, ouci Ostravě a Ústí nad Labem, tj. v regionech, ech, v nichž byla naše společnost již dříve přítomna prostřednictvím jiných projektů, zejména pak projektu Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu. Dobrovolníci tak vedle své hlavní pracovní náplně získali příležitost zapojit se i do činnosti Kontaktních center. Projekt Kontaktních center byl v roce 2011 podpořen z prostředků německé nadace Připomínka, odpovědnost ověd a budoucnost ost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu a občanského sdružení Renovabis. Hlavním partnerem projektu je Nadace Brücke/Most (Brücke/Most Stiftung). Cíle Kontaktních center Vytvořit prostor, který by sloužil přeživším obětem nacismu k navazování vání kontaktů nejen s jejich vrstevníky, ale i příslušníky mladších generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy lidí pos žených nacis ckým ckým bezprávím. Nabídkou služeb a ak vit pomáhat přeživším obětem nacismu, které mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené možnos kontaktu se společenským prostředím. Přispívat k předávání historických zkušenos pamětníků 2. světové války, k docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů. V širším kontextu přispívat ke zvýšení společenského uznání starších osob, zejména těch, které se v období vlády nacis ckého režimu staly cílem národnostního, poli ckého či rasového pronásledování a v této souvislos utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod. Cílová skupina Aktivity ty nabízené v rámci Kontaktních center jsou určeny především pro přeživší oběti nacismu a jejich blízké, dále pro zájemce z řad veřejnosti, studenty ty a jejich pedagogy, gy, kteří mají možnost se na setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich jich životních příběhů s podstatou i extrémními projevy totalitních režimů, zejména nacionálního socialismu. smu

7 KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG PRAHA 22. května 2008 došlo k otevření tohoto Centra symbolicky v prostorách bývalého archivu Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti, odkud byly veškeré dokumenty a písemnosti shromážděné v průběhu let v souvislosti s odškodňováním obětí otrocké a nucené práce předány do Národního archivu ČR. Otevřením Kontaktního centra vznikl prostor, kde mohly znovu promluvit vzpomínky pamětníků, tentokrát v autentickém podání jejich nositelů Služby a ak vity Kontaktního centra Praha Sociální rehabilitace Přátelské posezení u čaje a kávy Neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací. Terapeu cká činnost Skupinová setkání obětí nacismu vedená psychoterapeutkou eu tkou Věrou Roubalovou. ovou ou. Společenský a kulturní program Společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví, historie a pod. Vzdělávací a informační ak vity Počítačové čové kurzy, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd. Mezigenerační dialog Činnost Kontaktního centra Praha v roce 2011 S nabídkou aktivit Kontaktního centra Praha bylo v roce 2011 měsíčně písemně či em seznamováno přes 320 aktivních zájemců z řad přeživších a jejich blízkých.vedle toho bylo o naší činnosti pravidelně informováno kolem sta kontaktů z řad médií a spolupracujících organizací. Celkový počet akcí KC Praha Celkový počet návštěvníků KC Praha obě nacismu: 1951 Celkový počet studentů z Německa: 511 Celkový počet českých studentů: 55 Celkem: Kromě aktivit připravovaných pro návštěvníky pražského centra byla uspořádána řada besed s pamětníky, určených pro studenty středních škol a veřejnost. Celkem proběhly 23 besedy s pamětníky, jichž se zúčastnilo 566 německých a českých studentů středních škol včetně pedagogického doprovodu. Pro návštěvníky Kontaktního centra Praha, oběti nacismu a jejich blízké, jsme připravili celkem 119 různých akcí, přičemž celková návštěvnost v tomto období dosáhla počtu osoby. O služby pražského centra panuje mezi jeho návštěvníky rostoucí zájem, důkazem čehož je fakt, že návštěvnost i počet akcí pro oběti nacismu vzrostly proti roku 2010 o jednu třetinu. V roce 2011 jsme uspořádali tři velké společenské akce pro oběti nacismu. Slavnostního novoročního koncertu pro oběti nacismu v Anežském klášteře v Praze se zúčastnilo 156 návštěvníků Kontaktního centra Praha a Regionálních kontaktních center České Budějovice, Olomouc a Ústí nad Labem, dále zástupci spolupracujících organizací, představitelé organizací zastupujících zájmy obětí nacismu a institucí veřejného života v ČR. V květnu 2011 jsme společně oslavili třetí výročí existence projektu Kontaktních center na slavnostním setkání v kavárně Republika za doprovodu živé hudby. V listopadu pak byl speciálně pro návštěvníky Kontaktních center z celé České republiky otevřen ke komentované prohlídce Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR. Besedy s pamětníky Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve spolupráci s partnerem projektu Nadací Brücke/Most. Setkávání pamětníků se studenty českých škol a s českou veřejností. Celková návštěvnost nost KC Praha Kulturní, společenské a vzdělávací akce pro návštěvníky KC Praha přeživší nacismu: 119 Setkání pamětníků s německými studenty ve spolupráci s Nadací Brücke/Most: 21 Setkání pamětníků s českými studenty: 2 Celkem:

8 Přehled projektových aktivit RKC Praha za období leden prosinec Počítačový a internetový kurz s dobrovolnicemi Michele a Chris ne Německá konverzace Slavnostní novoroční koncert pro obě nacismu v Anežském klášteře Jeden z nás vypráví Pravoslavné vánoce a Nový rok vypráví paní Vědunka Stehlíková Cestopisná přednáška, Orkneje Kroužek vzpomínání Komentovaná prohlídka výstavy Amedeo Modigliani Německá konverzace Zmizelí Romové a Romové dnes Zpěv písní Německá konverzace Kroužek vzpomínání Představení Švandova divadla Šoa příběh Hany Pravdové/příběh Miloše Dobrého Náprstkovo muzeum, komentovaná prohlída výstavy Gejša a samuraj Cestopisná přednáška, Japonsko Představení Švandova divadla Šoa příběh Hany Pravdové/příběh Miloše Dobrého Německá konverzace Zpěv písní Kavárna v Kontaktním centru, narozeninová oslava pana Miroslava Kavalíra, 90. let Přednáška Židé ve Skandinávii Německá konverzace Počítačový a internetový kurz s dobrovolnicemi Michele a Chris ne Návštěva Centra vizuální historie Malach Kroužek vzpomínání Anglická konverzace Národní galerie, výstava Karel Škréta, , doba a dílo Zpěv písní Německá konverzace Cestopisná přednáška, Maroko Národní galerie, výstava Karel Škréta, , doba a dílo 2. část Kavárna v Kontaktním centru Německá konverzace Divadlo Archa Vertedance: Emigrantes Anglická konverzace Cestopisná přednáška, Finsko Kroužek vzpomínání Německá konverzace Zpěv písní Jeden z nás vypráví paní Jarmila Pláteníková hovoří o persekuci v Protektorátě Čechy a Morava Cvičení bez tělocvičny Německá konverzace Kavárna v Kontaktním centru Prohlídka Národního technického muzea Cestopisná přednáška, Černobylská tragédie Anglická konverzace Kroužek vzpomínání Anglická konverzace Švandovo divadlo, představení Křišťálová noc výročí zahájení projektu Kontaktních center pro obě nacismu a mezigenerační dialog Německá konverzace Zpěv písní Jeden z nás vypráví projekce filmu Po dlouhé noci den Přednáška Zdravý životní styl Německá konverzace Anglická konverzace Kroužek vzpomínání Náprstkovo muzeum, výstava Egyptské mumie Německá konverzace Kavárna v Kontaktním centru Vycházka na Vyšehrad a návštěva externí výstavy Wintonovy vlaky Národní galerie, výstava Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami Anglická konverzace Cestopisná přednáška, Západní Papua aneb kotekáči z Baliemu Česko-německá kavárna rozloučení s dobrovolnicemi Michele a Chris ne Německá konverzace Kroužek vzpomínání Kavárna v Kontaktním centru Německá konverzace Komentovaná prohlídka Národního památníku Vítkov, návštěva výstavy Volby Zpěv písní Cvičení bez tělocvičny Jeden z nás vypráví paní Libuše Auderlická vypráví o nuceném nasazení v Kladsku Cestopisná přednáška, Norsko Kroužek vzpomínání Německá konverzace Výlet, sběr hub v okolí Prahy Kufr plný vzpomínek Kavárna v Kontaktním centru Anglická konverzace Botanická zahrada, komentovaná prohlídka výstavy citrusů Německá konverzace Zpěv písní Cvičení bez tělocvičny Německá konverzace Počítač a internet pro začátečníky Jeden z nás vypráví pan Jan Barfuss vypráví o nacis cké persekuci své rodiny Počítač a internet pro začátečníky Kufr plný vzpomínek Švandovo divadlo, představení Smíchoff/on Cestopisná přednáška, Jemen Kroužek vzpomínání Anglická konverzace Kavárna v Kontaktním centru Zpěv písní Počítač a internet pro začátečníky Národní galerie, výstava Joža Úprka ( ): Evropan slováckého venkova Anglická konverzace Počítač a internet pro začátečníky Slavnostní přije v Černínském paláci s komentovanou prohlídkou Německá konverzace Cvičení bez tělocvičny Anglič na pro začátečníky Počítač a internet pro začátečníky Návštěva knihovny Václava Havla a beseda s Petruškou Šustrovou Kavárna v Kontaktním centru Zpěv písní Německá konverzace Kroužek vzpomínání Kufr plný vzpomínek Anglická konverzace Anglič na pro začátečníky Počítač a internet pro začátečníky Vánoční koncert v Clam-Gallasově paláci Náprstkovo muzeum, výstava Veselí kostlivci Kavárna v Kontaktním centru, Adventní setkání Kroužek vzpomínání Kufr plný vzpomínek Německá konverzace Zpěv písní Celkem 1951 návštěvíků 14 15

9

10

11 REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRA PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG Služby a ak vity Regionálních kontaktních center Sociální rehabilitace Kavárna pro pamětníky Neformální setkání u kávy či čaje spojené s besedami na nejrůznější témata ta za účasti moderátora z řad pracovníků Živé paměti. Skupinová setkání Jeden z nás vypráví Setkání, v jejichž průběhu jeden en z účastníků sdílí svůj individuální životní příběh s ostatními. Kulturní a společenský program Společné návštěvy vy koncertů, výstav a historických památek, tématické tick procházky a exkurze, e, společné oslavy vánočních a velikonočních očn svátků a pod. Vzdělávací a ak vizační činnost nos Tématické přednášky z různých oblastí, např. cestování, zdraví, historie, ie, filozofie, politologie, i náboženství, a pod. Odborné sociální poradenství Doplňková ová služba poskytovaná Poradnou pro oběti nacismu buď při skupinovém setkání, nebo přiř individuálně sjednaných schůzkách. h. Mezigenerační dialog Besedy pamětníků se školní mládeží či zájemci z řad odborné i laické veřejnos Tato setkání nabízejí posluchačům ojedinělou příležitost k seznámení ení se s individuálními ivid iduá životními osudy posledních žijících svědků nacistického ckého bezpráví v autentickém tick podání pamětníků. Činnost regionálních kontaktních center v roce 2011 REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Zahájilo činnost Pravidelná setkání (1 2x v měsíci) probíhala v úterý od 14 do 16 hodin prostorách jednoty Orel, Lannova třída 2, České Budějovice. Partnery ry českobudějovického j Kontaktního tníh centra jsou Diecézní charita České Budějovice, Jednota Orel, Gymnázium Česká a občanské sdružení Barevný děti. Přehled projektových aktivit RKC České Budějovice za období leden prosinec Novoroční setkání Slavnostní novoroční koncert pro obě nacismu, Anežský klášter, Praha Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé dějiny Československa Kavárna pro pamětníky na téma: 8. březen Mezinárodní den žen Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe březnových událos Cestopisná přednáška na téma: Pátý světadíl Austrálie Velikonoce a židovské svátky Pesach Oslava 95. narozenin přeživší šoa, paní Luise Hermanové, za účas studentů Gymnázia Česká, České Budějovice Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě nacismu a mezigenerační dialog, Praha Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků Přednáška na téma: Anglie očima české au pair Slavnostní setkání k 2. výročí činnos regionálního kontaktního centra České Budějovice Výlet do přírody spojený s posezením v oblíbené zahradní restauraci Malý jez Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe srpnových událos roku Cestopisná přednáška na téma: Jemen Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch obě nacismu Oslava 90. narozenin bývalého nuceně nasazeného, pana Fran ška Sovy Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro současnost Komentovaná prohlídka Černínského paláce, významné architektonické památky a sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR Přednáška na téma: Československá vojenská pomoc státu Izrael v roce 1948 a prezentace výstavy Israel Důvěrné Setkání studentů Gymnázia Česká s pamětníkem 17. listopadu 1939, Ing. Karlem Hýbkem, vězněm KT Sachsenhausen Účast na slavnostním setkání u příležitos 20. výročí Diecézní a Městské charity České Budějovice Cestopisná přednáška na téma: Namibie Adventní setkání spojené se zpěvem vánočních koled a písní a ochutnávkou vánočního cukroví REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM OLOMOUC Zahájilo činnost Pravidelná setkání (1 2x v měsíci) probíhala ve čtvrtek od 14 do 16 hodin v prostorách Klubu pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc. Partnerem olomouckého Kontaktního centra je Magistrát města Olomouc, který nám poskytl klubové prostory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. Přehled projektových aktivit RKC Olomouc za období leden 2011 prosinec Novoroční setkání Slavnostní novoroční koncert pro obě nacismu, Anežský klášter, Praha Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé dějiny Československa Workshop pro účastníky 12. mezinárodní konference k problema ce osob se zvláštními potřebami, Univerzita Palackého Výstava Olomoucké baroko/ Výtvarná kultura let , Muzeum umění Olomouc Purim o významu nejveselejšího židovského svátku a zvycích vypráví paní Miriam Havelková Návštěva skleníků ve Smetanových sadech, komentovaná prohlídka s odborným výkladem Velikonoční setkání s hudbou Celodenní poznávací výlet do vojenského výcvikového prostoru Města Libavá Pietní vzpomínkový akt k uctění památky obě 2. světové války, vojenský hřbitov Olomouc Pietní vzpomínkový akt u příležitos 66. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty Oslavy Dne vítězství, Olomouc Svatý Kopeček, společná návštěva významného poutního místa a architektonického klenotu 20 21

12 Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě nacismu a mezigenerační dialog Praha Kavárna pro pamětníky, neformální posezení u kávy a čaje Slavnostní společenské odpoledne k 2. výročí činnos olomouckého RKC, Magistrát města Olomouc Výstava Pro tentokrát nesedat Sedací nábytek ze sbírek Muzea umění Olomouc Výstava Vic mae Paschali lauedes Velikonoční liturgie a výtvarné umění, Arcidiecézní muzeum, Olomouc Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma Výstava Josef Ignác Sadler, Arcidiecézní muzeum Olomouc Hudební odpoledne s harmonikou a písničkou Prohlídka ZOO na Svatém Kopečku, Olomouc Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch obě nacismu v ČR Slavonín, komentovaná prohlídka fary, kostela a obnovené Křížové cesty a návštěva vojenské pevnos v Nemilanech Dny židovské kultury Olomuc, Koncert v Divadle hudby, GLIK: JOŠKE FORT AVEK, Musiqe Klezmar de France Kavárna pro pamětníky, diskuse na aktuální téma Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro současnost Komentovaná prohlídka Černínského paláce, významné architektonické památky a sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha Společenské setkání při příležitos 90. narozenin bývalého nuceně nasazeného, pana Fran ška Jedličky Káva a umělecké kavárny nejen v Olomouci, odborná přednáška Ing. Jana Cetkovského, Umělecká kavárna Amadeus, Olomouc Adventní setkání v Café Betánie, Olomouc REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA Zahájilo činnost Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíhala ve středu od 14 do 16 hodin v prostorách charitního střediska Gabriel, Čujkovova 40 a, Ostrava Zábřeh. Partnerem ostravského Kontaktního centra je Charita Ostrava, která nám poskytla prostory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. Přehled projektových aktivit RKC Ostrava za období leden 2011 prosinec Výstava fotografií Zděnka Tmeje: Totaleinsatz Totální nasazení, Fotogalerie Fiducia, Ostrava Novoroční setkání Veřejné setkání a beseda s přeživší holocaustu, Dr. Zuzanou Skácelovou, Radnice města Nový Jičín Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé dějiny Československaove Divadlo v terezínském ghe ě vypráví přeživší holocaustu, pan Luděk Eliáš Velikonoční setkání s hudbou a písničkou Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků Slavnostní setkání při příležitos 2. výročí ostravského RKC pro obě nacismu a mezigenerační dialog Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe srpnových událos roku 1968 ve vzpomínkách pamětníků Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch obě nacismu v ČR Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro současnost Kavárna pro pamětníky na téma: Od 17. listopadu 1939 k 17. listopadu Adventní setkání s hudbou a písničkou REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM Stálou činnost zahájilo , přičemž dvě akce pro veřejnost proběhly již na jaře roku Pravidelná setkání (1 2x v měsíci) probíhala v pondělí od 14 do 16 hodin v klubových prostorách Římskokatolické farnosti budově arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem. Partnerem ústeckého centra je Římskokatolická farnost Arciděkanství Ústí nad Labem, které nám poskytlo prostory ory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. Při realizaci projektu jsme rovněž spolupracovali prac ovali s Collegiem Bohemicum, m o. p. s. Přehled projektových aktivit RKC Ústí nad Labem za období leden 2011 prosinec Novoroční oroč oční setkání Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad d na novodobé odobé dějiny Československa slov oven ensk ska Návštěva sbírkových skleníků Přírodovědné o fakulty Univerzity ity J. E. Purkyně, Ús nad Labem Jarní očistná kůra, ů odborná orná přednáška paní Venuše Studničkové Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe březnových událos Přednáška Městské policie ie Ús nad Labem na téma: Bezpečné chování seniorů Oslava velikonočních oční ních svátků Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků Předváděcí ř a prodejní akce, odborná přednáška Ing. Marka Nováka, ředitele d inspektorátu České obchodní inspekce Slavnostní společenské odpoledne dne k 3. výročí projektu KC pro obě nacismu a mezigenerační dialog, Praha Větruše tradiční výletní místo, návštěva architektonické památky doplněná odborným orný výkladem Kavárna pro pamětníky, neformální společenské enské setkání u kávy a čaje Komentovaná prohlídka Severočeského eského divadla opery a baletu, představení ení Rusalka Jeden z nás vypráví ví vzpomíná bývalá nuceně nasazená, paní Jiřina Zahrádková Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe srpnových událos roku 1968 ve vzpomínkách pamětníků Výstava orchidejí, skleníky ky Přírodovědné dné fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Ús nad Labem Návštěva Domova ova pro seniory v Době cích, ch, setkání s ženami ročník Kavárna pro pamětníky na téma: 28. říjen 1918 vznik samostatného stat tné Československého kéh státu Severočeské divadlo opery a baletu Ús nad Labem, představení ení Na tý louce zelený Kavárna pro pamětníky, tentokrát v Domově pro seniory v Době cích, Ús nad Labem Společenské setkání při příležitos 1. výročí činnos nos RKC Ús nad Labem Adventní setkání spojené s výkladem Mgr. Miroslava a Šimečky, pátera Arcidiecézní farnos 22 23

13 SHRNUTÍ Celková činnost Regionálních kontaktních center v roce Celkem jsme ve čtyřech regionálních centrech uspořádali 92 společenské, kulturní a vzdělávací akce, z toho čtyři setkání s pamětníkem byla určena středoškolským či vysokoškolským studentům a jejich pedagogům, resp. odborné a laické veřejnosti (viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2). Tabulka č. 1 Počet setkání dle regionů Region Počet České Budějovice 24 Olomouc 31 Ostrava 14 Ús nad Labem 23 Celkem 92 Tabulka č. 2 Počet setkání dle cílové skupiny Druh setkání Počet Setkání studentů či veřejnos s pamětníkem 4 Kulturní, společenské a vzdělávací akce pro klienty obě nacismu, zájemce a hosty 88 Celkem 92 Celková návštěvnost v roce 2011 dosáhla osob. Toto číslo zahrnuje jak návštěvníky center přeživší oběti nacismu a jejich blízké či pozůstalé, tak studenty, pedagogy, zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, zástupce médií a hosty (viz tabulky č. 3 a č. 4). Návštěvníci Regionálních kontaktních center er se rovněž zúčastnili vybraných aktivit pořádaných naší společností v Praze, zejména novoročního slavnostního koncertu pro oběti nacismu, dále slavnostního setkání u příležitosti třetího výročí existence projektu Kontaktních center a komentované prohlídky Černínského paláce v Praze, spojené s vycházkou po pražských pamětihodnostech. Navzdory faktu, že vzhledem k vysokému věku přeživších obětí nacismu klesá jejich celkový počet, návštěvnost našich center v regionech neklesá, ale naopak stoupá. Je tomu tak proto, že do těchto center nacházejí cestu noví zájemci z řad d přeživších a jejich blízkých, stejně jako zájemci o problematiku nacionálního socialismu, resp. období druhé světové války, a to zejména z řad středoškolských studentů. Tabulka č. 3 Návštěvnost dle regionů Region Počet České Budějovice 698 Olomouc 405 Ostrava 305 Ús nad Labem 252 Celkem Tabulka č. 4 Návštěvnost dle cílové skupiny Zájemci o služby center Počet Studen a pedagogové 165 Klien obě nacismu, zájemci a hosté Celkem

14

15

16 DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU Dobrovolnický projekt od jeho zahájení v letech významně podporuje německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) a jeho zastoupení v ČR, Servitus, o.s. První lokalitou, kde dobrovolníci poskytovali ovali pomoc a podporu oru obětem nacismu, byla Morava. Po prvotních zkušenostech byla služba postupně rozšířena na další lokality l ČR. Dobrovolníci dnes nabízejí své služby obětem nacismu v Praze, Českých Budějovicích, ch, Olomouci/Prostějově, ou Ústí nad Labem a Ostravě. Cílová skupina Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny všem, kteří v letech až 2006 obdrželi prostřednictvím německého fondu budoucnosti ucno humanitární platbu z titulu Česko- nucených ných a otrockých ocký c prací vykonávaných během druhé světové války a žijí ve vyjmenovaných regionech ČR. Jelikož je projekt též zaměřen na bourání barier mezi generacemi a mezigenerační dialog, je třeba do cílové skupiny zahrnout i samotné mladé dobrovolníky. Cíl projektu Cílem projektu je přispívat pí ke zlepšení kvality života přeživších obětí nacismu. Spolupráce s dobrovolníky Vedení, péče o dobrovolníky a jejich pedagogický doprovod probíhá dle charty Evropské dobrovolné služby a zásad, které byly vytvořeny v součinnosti s organizací ASF, jež má více než 50ti leté zkušenosti s prací s dobrovolníky. olní Jádrem těchto to zásad je rozvoj oj osobnosti osti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti neformálního ního a informálního vzdělávání, vá jako jsou např. workshopy opy s politickým, inkluzivním ivním a lidsko právním zaměřením. Při tvorbě ě vzdělávacího a služebního plánu vycházíme z potřeb dobrovolníků, pokud možno zohledňujeme jejich jich nápady a iniciativy iciativy a snažíme se jim poskytovat příležitosti k získání nových, pozitivních pracovních c a životních zkušeností. Naším cílem je vést dobrovolníky o olní k poznání jejich silných stránek, vytvářet jim prostor or pro vyzkoušení nových zkušeností v praxi a v neposlední ední řadě je podporovat v jejich jich osobních plánech. Význam projektu Od počátku projektu spolupracujeme s organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, jež byla založena v Německu po druhé světové válce s cílem postavit se tváří v tvář odkazu nacistického režimu. Od roku 1958 vysílá německé dobrovolníky do zemí, které byly postiženy nacistickým bezprávím. Dobrovolníci se během svého ročního pobytu angažují v projektech sloužících přímo přeživším obětem nacismu a uchování jejich vzpomínkového dědictví. Projekt dává příležitost k předávání životních zkušeností mezi seniory a mladými lidmi na zcela osobní rovině. Tím se stává velkým přínosem jak pro mladé dobrovolníky, tak pro seniory. Smyslem pomoci našich dobrovolníků je umožnit vznik přátelských vztahů napříč generacemi a kulturními odlišnostmi. Dochází tak k vzájemnému naslouchání a docenění osudů posledních žijících svědků nacistického pronásledování. Činnost německých dobrovolníků v roce 2011 I v roce 2011 se naši dobrovolníci věnovali klientům jak v jejich domácím prostředí, tak v rámci kontaktních ních center. Každý dobrovolník ovolní měl stálých klientů, které navštěvoval jednou za týden/14 dnů. K domácí podpoře klientů patří: výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky doprovod k lékaři, na úřad pomoc na zahradě společná návštěva kulturních a společenských akcí diskuse nad knihou společné aktivity (vaření, konverzace a pod.) specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta Podle časových možností se dobrovolníci zapojují do vzdělávacích a společenských aktivit Kontaktních center. S příchodem nových dobrovolníků v září 2011 byl program Kontaktního centra Praha obohacen o francouzskou a anglickou konverzaci. V regionech se dobrovolníci zhruba dvakrát měsíčně účastní aktivit regionálních center a svou přítomností a pomocí podporují jejich program. Z finančních důvodů nenastoupil v září 2011 do Ústí nad Labem žádný dobrovolník. Pro další vývoj Kontaktního centra v Praze bylo důležité opětovné získání akreditace Evropské dobrovolné služby na základě úspěšného absolvování tříletého cyklu v letech Díky tomu je Živá paměť, o. p. s. i nadále způsobilým žadatelem o finanční podporu v programu Mládež v akci

17 DOBROVOLNÍCI SE SVÝMI KLIENTY Benjamin Seidel s klientkou kou z Ostravy Ludwig Domrös s klientkou z Českých Budějovic 32 Verena Hesse se s klientem z Olomouce ouce Berit Hansen s klientkou z Ús nad Labem

18 SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ STAROBNÍ ČI POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY ZA PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH I v roce 2011 pokračovala naše společnost v poskytování specifického poradenství osobám žádajícím starobní či pozůstalostní důchod z Německa za práci v nacistických ghettech v období druhé světové války. Tento projekt finančně podpořily Nadační fond obětem holocaustu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Nadace Charty 77 a Magistrát hlavního města Prahy, jimž tímto děkujeme. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období bí druhé světové vé války internovány z rasových důvodů v ghettech zřízených nacisty v tehdejší ejší Německé říši, na územích do ní začleněných nebo Německem m okupovaných, ovan přičmž v těchto to ghettech ech pracovaly, aly, dnes jsou v seniorském věku a žádají o starobní důchod, a dále žadatelé atel o pozůstalostní ostní důchod po těchto to osobách o (vdovy vy a vdovci). Cíl projektu Cílem specifického poradenství je dosažení pozitivního vyřešení oprávněných žádostí o starobní či pozůstalostní důchod za práci v nacistických ický ch ghettech, ech, tzv. Ghettorente torente (dle ZRBG Zákona o platbě důchodů za práci v ghettu), tu), a žádostí o Uznávací dávku za práci v nacistických ckýc ghettech, tzv. Anerkennungsleistung. Činnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 bylo s klienty uskutečněno intervencí, encí z toho právních. Vysoký počet právních intervencí, encí které byly poskytnuty právníkem Martinem Thielem, je reakcí na změnu podmínek ve vyplácení tzv. Ghettorente a tzv. Anerkennungsleistung. ngsl eist ung. Změna spočívá v tom, že od července ence 2011 je možný souběh obouou těchto výplat. Vzhledem k náročnosti osti celého procesu vyřízení žádosti nás mnozí klienti kontaktovali opakovaně. Kromě konzultací uskutečněných s klienty proběhlo také 267 intervencí s institucemi, s nimiž bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání jejich oprávněných nároků. Poradenství bylo poskytováno celorepublikově, proto byl nejčetnějším etně jším kontaktem ktem s klienty kontakt telefonický. efonic Ostatní tní intervence ence se uskutečňovaly ute formou ou osobní návštěvy v naší kanceláři či u klientů doma, pokud to vyžadovala ala situace, např. zdravotní stav klienta. Kontakt t písemnou formou byl méně častý. Přehled ed jednotlivých druhů intervencí ukazuje tabulka a graf č. 1. Tabulka č. 1 Přehled jednotlivých druhů intervencí s klienty v roce 2011 Druh intervence Počet Telefonická Osobní (v kanceláři či doma u klienta) 312 Písemná (poštou) 32 Celkem Graf č. 1 Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011 Konkrétní formy pomoci poskytované klientům Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů v německém, českém nebo anglickém jazyce, vytvoření a přiložení kopií potřebných osobních dokumentů. Podpora ora při jednání s příslušnými německými i českými úřady a institucemi: ituc i: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd v Landshutu, Deutsche Rentenvesicherung enve v Berlině; Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen v Bonnu; Deutshe Post AG Renten Service; právnická kancelář RAe Görnandt Heinz Thiel v Düsseldorfu, Česká správa sociálního zabezpečení, banky a organizace zastupující žadatele, e zejména Židovské obce v ČR. Překlad korespondence. Urgence nevyřízených žádosti. Objasňování důchodových výměrů. Právní poradenství ohledně uznávání náhradních dob pojištění, nároků na platbu tzv. Anerkennungsleistung, sepisování odvolání proti nepřiznání důchodu nebo proti přiznané výši důchodu a pod

19 ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES Cílová C ílo ová skup skupina pina Žáci Žá áci ci d druhého ruhé ru hého hé ho sstupně tupněě základních tupn záákl základ klad adní ních ích škol ško koll a studenti ti středních sttřed řed dníc níc ích h šk škol oll v ČR ČR včetně č jejich peda pedagogů. ago gogů gů. Cíle C íle projektu projektu Zprostředkování Zpro Zp rost ro stře ředk ře dkov dk ován áníí setkání án ní mládeže m s pamětníkem ětník romského holocaustu připomenutí rom ro msské m k ho ho h olocau l stu t a př řip pom omen enutí tragického gick osudu o u os ud du českých, moravských moravský kýc ých h a slovenských kých Romů za druhé cílů druh dr uhé světové války. Jedním Jední ním ní m z dalších dalš da lšíc ích h cí íllů projektu pro oje jekt ktu kt u je příčiny je poukazování po oukazování na nutnostt uvědomit uvě uv uvěd ědom omit it ssii př říč íčin iny ny tzv. Tímto způsobem tzv tz zv v. romské odlišnosti. o odl dliš išno nost sti i.. Tí Tím ímto m o zp způs ůso ůs obem ob bem chceme chceme přispět p issp př pět k prevenci p ev pr e en enci ci xenofobních xen enof ofob of obní ob níc ní ích nálad, nál álaad ad, které ad, kter kt eréé jsou jsou zejména mládeží na vzestupu. z jm zejm ze mén énaa mezi m zi m me láde lá deží de ží n a vz vzes esstupu tu upu. p u. pu Průběh P růbě běh projektu Stejn Stejně Stej ně jjako n a o v př ak před předchozích edch choz ozíc ích h letech, i v roce 2011 s námii sp spolupracovala pol olup upra raco cova vala la p přeživší řeži ře živš všíí ro roms romského mské kého ho h holocaustu, oloc ol ocau aust stu, u, p paní aníí an Emílie Em míllie M Machálková, ach hálkov vá, k která terá te rá v d doprovodu opro op rovo ro vodu vo du p pracovníků raco ra c vník ků Živé paměti kultury Ži Ž ivé p aměti a Muzea Muze Mu zeaa romské ro oms m ké k ultury ul ry v Brně Brn rněě navštěvovala navš všště těvovala ško školy oly y a sseznamovala ezn ez namova namo vala la žžáky ák ky a studenty s vá vál válečným lečným osudem svým i celé svéé ro rodi rodiny. diny ny Běhe Bě hem he m každého každ ka ždéh ého o setk t áníí na školách ško kolá bylo využito Během setkání m ltim mu imeediáálln lníh ího o vý výuk ukového uk ho o materiálu m na CDmultimediálního výukového R M a powerpointové RO powerp po rpoi poi oint nto tové prezentace prrez ezen entace n ROM přednášky Zm Romové Ro omové a Romové Rom é dnes, dne jež se osvědčila jižž dn Zmizelí roce V ýukový ýu ý materiál erriáál obdržela o v roce Výukový bezplatně každ ždáá škola, šk kola, a, která která rá se se projektu projekt pr ktu zúčastnila. ktu zú účas úč astnila. Pro snadnější s dnějš dn n každá dost do stup upno up pno ostt přednášky pře ředn dnáš náš ášky k byla ky byla tato ato umístěna um st a rovněž rovn ž dostupnost in ntter terne ern er netto ne tovou tov vo v ou stránku kapu ka pura pu ra.c ra.czz..c na internetovou I v roce 2011 jsme monitorovali názory mladých lidí a učitelů na náš projekt a na romskou tematiku a rasismus v České republice. Výsledky Výsled edk dky d dosažené osaažené v roce oce Během Běhe Bě ěhem h m rro rok roku ku ku 0111 se ná 01 nám ám p podařilo odař od odařilo ařil ilo o uskutečnit u kutečnit us ute teččni setkání setk etk na českých čeesk skýc ýcch a moravských moravských ravs ch školác školách ch s celkovou ov vou účastí úččaastí stí osob, oso sob, b z toho ho žáků ků a studentů studen ů a 30 3 pedagogů. ped edag agog ogů. ů Po celou dobu bu trvání ní projektu pr jsme se se snažili sna motivov moti mo tivo vova vatt cílovou vat va cílo cí lovo v u skupinu skup sk kup upin inu in u k aktivnímu akttivním ak ti pu motivovat přístupu k dané problematice. V této souvislosti ve školních letech lete lete tech ch 2010/ / 0/ a 2011/ / /2012 probíhala na stránkách www. ww w ka kapu pura ra.c. z vědomostní ní žákovská žák áko ovská soutěž na téma téma té ma Co Co Tě Tě zaujalo zaujjalo při při setkání setk se tkán áníí s pamětnicí romského holocaustu holo ho loca caus ustu tu na přednášce o dějinách Romů?

20 V průběhu trvání soutěže měli žáci a studenti ud den možnost st ém mat Soutěž, ž, jíž se vyjadřovat své názory k vyhlášenému tématu. poje ktu, zúčastnili žáci a studenti třinácti škol zapojených do pro projektu, ním fotoaparátem áte byla podpořena věcným darem, digitálním h Group, Gro věnovaným společností Olympus Czech s.r.o.. deentk Výhru v soutěži v roce 2011 získala studentka mííně z Gymnázia Františka Živného v Bohumíně. l v roce 2011 Projekt Zmizelí Romové a Romové d dnes podpořilo finančním grantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a věcným darem společnost Olympus Czech Group, s.r.o. Více informací ací o projektu naleznete na našich internetových ntern stránkách kapu Ukázky ky z dota dotazníků Dotaz: z: Přišla Př T Tii p přednáška zajímavá? Proč? Ano, no, a moc, protože jsem se dozvěděl co se tady ady dě dělo o a získal si jiný pohled. hled. Bylo lo mi p paní moc líto. (17 let) Ano, A no, velice! Nikdy dy jsem sskoro nic nevěděla o Romech, omec jen ty špatné pověsti. pověsti A tato přednáška předn mě přesvědčila, že to o všech Romech pravda není. (13 let). Ano, přišla, protože co se stalo se na to se nedá zapomenout. A musí se to pořád připomínat. (16 let) Ano, protože se o vyhlazování Rómů se moc nemluví a není tak známé jako o židovský holocaust. (16 let) Určitěě b byla velicee zajímavá. za Proč? Pro Protože roto poslouchat to, d tako nepříjemné říj néé věci je velmi zarážející. co bylo dřív, navícc takové n zamyšlení en ní a uvědomění, uvědom o Hlavně na žee máme být rádi, za to co všec on mee. (16 let) všechno nyní máme. ČESKO-NĚMECKÉ EXPERTNÍ SETKÁNÍ Dotaaz: Mohou Dotaz: M see dle d Tvého názoru zoru události ruh hé sv válk hromadné né vyvražďování vyv v ní druhé světové války b jin rodnosti, barvy pleti, jiného iného nábožen osob jiní národnosti, náboženství v současné Evropě opakovat? V dnech Ve dnecch zář září ří se v Praze Pr ko konalo onalo alo českočesko-německé -ně německ ké eexpertní x ertní setkání setkán ní k tématu témaatu tu Rozhovory Rozhovor ovory s pamětníky pamětn pam mětníík ky y využití v užití rozhovorů rozh hov ů s oběťmi oběťmi nacistického nacistick k éh o režimu v historickém historickém vzdělává vzdělávání. áníí. Vzdělávací Vzdělávací koncepce, koncepce, diskuse a pe perspektivy erspektivy v Česku ku a Německu. Něěmecku. Ne, protože už jsme poučeni z dějin, že rasismus není správné né východisko, a že vraždění lidí jen pro jinou rasu nebo barvu pleti nesmyslné. (17let) Ne, existuje mnoho h sp společenství lečenství a organizací, organizacíí, které k kt věřím, řím, že tomu za zabrání. ní. (18 let) l Ne, lidé jsou ou u jjiž iž p poučeni z minulosti. miinu (16 let) Ano, protože oto tože llidé s tímto myšlením yšlením jsou sou mezi námi ám mi stále. (15 let) Ano, o,, p protože rot existují různé extrémistické extrémistické strany. st ny y. (16 let) An Ano, no, k když ž vidím mladé lad nacisty cissty atd., kt kteří o tom n nic nevědí, dí,, a př přesto sse k tomu hlásí. lásí (18 let) et) Expertní setkání setkání iniciovalaa a finančně nančně podpořila l německá němeecká nadace P nada Připomínka, řipomínka, odpovědnost od dpo ovědnost ověd nost a budoucn no budoucnost cno ostt (S ((Sti (Stiftung tift ift ftun ung u ng g Erinnerung, Erinneru E ung, Verantwortung Verantworrtun ng und und Zukunft, Z EVZ), EVZ V ), která která kte t ráá v roce uspořádala k obdobnému 01 obd dob dob obn bné nému ném ém tématu polsko-německý pols lsko ko o-něm mec ecký ký se eminář a izraelsko-německ ké p ké pr rac acov acov ovní ovn v setkání. Partnerem Paarttnerem ne m EVZ ne EV seminář izraelsko-německé pracovní pro uspořá p uspořádání ádá dání česko-němec česko-německého mec eckéého o eexpertního xpe xp pertního setkání se s stala sta Živá Ž paměť, o. o. p. s. V Če Česk České skéé re rrepublice rep pub pub blic bl icee stejně sttejně stej ně jjako ako ak ko v N Něme Ně Německu mecck c u ex cku eexistují exis istu tují tu jí rozsáhlé roz ozsá sáhl hléé sb sbírky bírrky vi ideo deo a aud aaudionahrávkami udi dion onah ahrá rávk vkam amii ro rozh zhov hovor orů ů s ob obě běť ě i nac ěťmi n acis ac isti tick ckéh ého s vid video rozhovorů oběťmi nacistického reeži žimu,, kt teré nám nám zprostředkovávají zp pro rost stře ředk dkov ováv ávaj ajíí o os ssobní vz v zpom omínky ky režimu, které osobní vzpomínky přím př ímýc ím ých ýc h svědků sv svě věěd ědků ků druhé druh hé světové vé války. vál álky ky y. Tyto Tytto Ty T to prameny pra ram m y budou meny me b bud udou ud ou u přímých mírno írn hodnotu ze zejm jmén énaa po poté té,, k kdy kd y ge g nerac acee p řřímý ímý ých ch mít nesmírnou zejména poté, generace přímých svěd ssv ědků ků válečných v čný válečn ých c událostí udá dálo lost stíí odejde odejd jde a my y se b udeme mu m muse set ett svědků budeme muset sp pol oléh léhatt pouze pouze pou o ze na na písemné písemn píse pí semn se mnéé či audiovizuální mn au aud u io iovi vizzuál u lní záznamy. záz zázna ázna namy my.. spoléhat spolupr p áci s Ž Živou i p pa mětí tí pozvala poz o va valla la experty exp xper erty er t z obou ty obo bou u EVZ ve spolupráci pamětí prac pr acuj ujíí v oblastech obla ob last stec ech ec h vzdělávání v dě vz dělá lává vání ní a orální orá ráln lní historie, ke zemí, kteří pracují spol sp oleč ečné nému mu třídennímu tří říde denn de nn ním ímu u setkání, setk setk se tkán ání, ání án í, jehož jeh ehož ehož ž cílem cíl ílem em byla byla yla výměna yl vý ým měěna společnému zk kušeností š naahr hran an nýc ých h rozhovorů rozh ro zhov zh ovor ov orů ů a představení přřed dstavení t zkušeností s využitím nahraných pedag agog gické ké práce prá ráce ce s rozhovory. roz ozho hovo ho vory vo ry. Pozvání ry. Pozv Po zván áníí různých koncepcí pedagogické přiijali přij ali také učitelé učiite telé lé dějepisu, děj ěje jepi epis ep isu, kteří kte teří ří se se zabývají zabý za býva va ají j zprostředkováním zpr p ostř pros osstřed edk dko kování ková vání ním ním přijali ději ději jin n nacismu mladéé ge g generaci ner a kteří při své ne véé práci prá r využívají dějin rozzhov ro zh hov ovor orů ů s pamětníky. pamě pa m tn tník ník íky. ky. Díky Dík í jejich praktickým praktic tic ick ký ým zkušenostem zkuššen enos oste tem m rozhovorů byl b by yla la diskuse dis isku kuse ku se obohacena obo boha hacce ha cena na o aspekt asp pek ektt vzdělávání v dělávání vz váníí na školách. vá byla Expe p rttní setkání set etká kání níí zahájili zaháj ahájil ilii Martin Mart Ma rtin rt in n Bock, Boc ock, k,, vedoucí ved e ou edou ucí c týmu tým ý u Expertní Di D Disk iskuse kuse o h isto to orrii ii v EVZ, EVZ Z, a Ma Martin M artin r Hořák, Hořák ák,, př ák předseda p ředseda e spr správní p áv ávní ní Diskuse historii rady Ži Živé vé p paměti. aměti. mět ěti Odbornou část ást setkání set uvedl uve ved edl svou svo vou př před přednáškou edná ed nášk ná škou šk ou u rady o vý významu ýzn znam amu a vlivu vliv orál orální álníí h historie isto is tori rie ie v Ně Něme Německu m ck me cku u vee sstoletí ttoletí tole o Alexander Ale lexa xand nder err von Plato, o, zakl zakládající kláádaj aj ředi řředitel ed tell Institutu Institutu Instit itutu t dějin ději dě d jin a biog biografi ografi gra rafie na D Dá lkov lk ovéé un univ iver erzi zitě tě v H agen ag enu. u. Jeho Jeh eho o če česk ský ý protějšek prot pr otěj ějše ěj šek k Ol Oldř dřic dř ich ic h Dálkové univerzitě Hagenu. český Oldřich Tůma Tů ma,, ře ma ředi dite tell Ústavu Ústa Ús tavu v p ro ssoudobé oudo ou dobé bé d ějin ěj iny y Akademie Akad Ak adem emie ie v ě ČR, ěd ČR, Tůma, ředitel pro dějiny věd ěnov ěn oval al v ývoj ýv oji orál lní h isto is t ri rie v bý býva valé lém lé m Če Česk skos sk oslo os love lo vens ve nsku ns ku se v věnoval vývoji orální historie bývalém Československu ač České esk ké re repu republice. p bl pu blic ice. e Ano, přišla, protože ji vyprávěla žena, která tohle vše zažila a přesně věděla o čem mluví. (17 let)

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10 Živá paměť, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 OBSAH Slovo úvodem 1 Základní informace o společnosti 2 Realizované projekty Informační a vzdělávací činnost 3 Humanitárně sociální činnost 10 Zpráva nezávislého

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ VE PROSPĚCH SENIORŮ, ZEJMÉNA OBĚTÍ NÁRODNÍHO SOCIALISMU V ČESKÉ REPUBLICE

KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ VE PROSPĚCH SENIORŮ, ZEJMÉNA OBĚTÍ NÁRODNÍHO SOCIALISMU V ČESKÉ REPUBLICE KONSORCIUM NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ VE PROSPĚCH SENIORŮ, ZEJMÉNA OBĚTÍ NÁRODNÍHO SOCIALISMU V ČESKÉ REPUBLICE Vznik projektu Živá paměť v součinnosti s německou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální

Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální Hodnocení konference Case management most mezi zdravotní a sociální pé í Konference se ú astnilo: 43 astník, 6 host, 1 noviná a 5 p edná ejících. Odbornost ú astník : 16 ergoterapeut, 3 fyzioterapeuti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ŽIVÁ PAMĚŤ, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ŽIVÁ PAMĚŤ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 28 ŽIVÁ PAMĚŤ, O.P.S. Výroční zpráva za rok 28 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 4 Uskutečněné projekty: Sociální činnost 9 Uskutečněné projekty:

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2014 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, při rekapitulaci toho nejdůležitějšího, co nás v Poradně pro ženy a dívky potkalo v uplynulém roce 2014, nelze

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy

Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy Národ í katalog otevře ých dat veřej é správy I g. Duša Chlapek, Ph.D. 1 Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 1 Mgr. To áš Kroupa 2 Mgr. Jiří Kár ík 2 1 V soká škola eko o i ká Praze 2 Ministerstvo vnitra Co jsou

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu

Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012. Petr HOZLÁR vedoucí projektu Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 1.1.2012 1.12.2012 Petr HOZLÁR vedoucí projektu Vyhodnocení projektu 1. Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2012 2. Monitorovací indikátory

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

V ro ní zpráva 2007 Projekty realizované v roce 2007 Zaji t ní pravidelné innosti ASK R Aktivity základních lánk Není jednoduché obsáhnout ve stru ném vyjád ení aktivity v ech základních lánk a len

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 12 prosinec 2015 ADVENT Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku, když jste věděli, že váš milý už brzy

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 P O D R O B N Ý O B S A H STRUČNÝ OBSAH 5 PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 ÚVOD Cíle a obsah knihy Klasické a m im o řá d n é projekty 15 16 17 K rátký p ře h le d lite ra tu ry k té m a tu institu cio n

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více