. P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". P. S., O ĚŤ M PA Á IV Ž AV 2011 K ZPRÁ O NÍ R Č A O Z VÝR"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

2 Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost 36 Roční účetní závěrka 42 Zpráva nezávislého auditora 43 Poděkování 43

3 ÚVODNÍ SLOVO Osmý rok působení Živé paměti byl především rokem další stabilizace naší obecně prospěšné společnosti a rozvíjení osvědčených projektů. Tato kontinuita a systematičnost se již stala jedním z poznávacích znaků Živé paměti, oceňovaným jak příjemci poskytovaných služeb, tak projektovými partnery, dárci a sponzory. Mezi našimi klienty se stále velké oblibě těší Kontaktní centra pro oběti nacismu, působící v Praze, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Kolem každého z nich se utvořil okruh stálých zájemců, kteří společně vyrážejí na výstavy, koncerty či jiné kulturní akce, účastní se přednášek a různých vzdělávacích kursů nebo pod vedením lektora vzájemně sdílejí své mnohdy tíživé a dosud nevyslovené vzpomínky na dobu druhé světové války. Patrně největší návštěvnost, kolem sto padesáti osob, měla v roce 2011 exkurze do Černínského paláce v Praze. Kladnou odezvu posluchačů a zájem médií zaznamenal novoroční Koncert pro oběti nacismu, jenž se počátkem ledna uskutečnil v pražském Anežském klášteře mimo jiné za přítomnosti zástupců čtyř diplomatických sborů, stejně jako květnové slavnostní setkání u příležitosti třetího jubilea pražského Kontaktního centra. Do činností center se zapojují také naši dobrovolníci, kteří nadto docházejí za jednotlivými pamětníky do jejich domovů a pomáhají jim v praktických otázkách každodenního života. Skupinová péče o oběti nacismu jde díky tomu ruku v ruce s péčí individuální. Ceníme si skutečnosti, že nám byla na další tři roky prodloužena akreditace Evropské dobrovolnické služby (EVS) na působení zahraničních dobrovolníků v Praze. V průběhu roku získaly konkrétní obrysy také dva zcela nové projektové záměry. Vzhledem k tomu, že k jejich uvedení do praxe dojde až v roce 2012, zmiňme zde pouze ve stručnosti, že se jedná o zpracování odborné studie Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické perzekuce na území ČR a poskytování služeb v rámci Speciální sociální pomoci pro přeživší oběti nacismu v ČR. Uvedená studie vzniká z podnětu a pro potřeby Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s. Druhý záměr byl zpracován na základě výzvy berlínské nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost a jeho realizace bude financována z mimořádného příspěvku Německých drah. V oblasti vzdělávací a dokumentační pokračoval tradiční přednáškový cyklus pro žáky základních a středních škol Zmizelí Romové a Romové dnes. Podařilo se rovněž získat koproducenta pro dokončení a uvedení dokumentárního filmu o pamětnících 17. listopadu 1939, jímž se stalo ostravské studio České televize. Bylo nám ctí, že jsme byli osloveni nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost, abychom se spolu s ní stali hostiteli dvoudenní konference Rozhovory s pamětníky využití rozhovorů s oběťmi nacistického režimu v historickém vzdělávání. Konference svedla dohromady akademické pracovníky, učitele a zástupce neziskových organizací z České republiky a Německa. Jejím cílem byla zejména výměna zkušeností a kontaktů mezi odborníky zabývajícími se uplatněním metody orální historie v pedagogické praxi. Na závěr bych jako již tradičně rád připojil několik slov díků. Činím tak opakovaně po řadu let. Nejedná se však o pouhý formální dovětek. Je totiž nabíledni, že nebýt synergie, v níž se prolíná zájem pamětníků, učitelů, studentů a dalších klientů spolu s angažovaností zaměstnanců a velkorysosti finančních přispěvatelů, stěží by se doba existence Živé paměti mohla blížit jedné dekádě. Všem jmenovaným tedy patří naše srdečné poděkování. Mar n Hořák, předseda správní rady 4 5

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Obecně prospěšnou společnost Živá paměť založili 8. prosince 2003 pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti. Posláním společnos je Péče o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy a s ní související informační a vzdělávací činnost. Zprostředkování dialogu mezi mladou generací a posledními žijícími svědky nacis ckého pronásledování. Poskytování poradenských a asistenčních služeb osobám pronásledovaným totalitními režimy, zejména nacionálním socialismem. Společnost je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 307. Den zápisu: IČ: DIČ: CZ Sídlo: Na Poříčí 12, Praha 1 Telefon: Fax: Internet: Zakladatelé Mgr. Jana Havlíková, Mgr. Martin Hořák, PhDr. Tomáš Jelínek Ph.D., Mgr. Lucie Kazdová, PhDr. Darina Sedláčková, Martin Thiel Správní rada Mgr. Martin Hořák předseda Mgr. Lucie Kazdová místopředsedkyně (do ) PhDr. Darina Sedláčková místopředsedkyně (od ) PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. člen Dozorčí rada Mgr. Lucie Kazdová předsedkyně (od ) Mgr. Jana Havlíková místopředsedkyně (od ) Martin Thiel člen (od ) Naši pracovníci Mgr. Pavel Voves ředitel společnosti Sociální činnost Mgr. Alena Větrovcová-Řezníčková vedoucí Poradny pro oběti nacismu Mgr. Jiří Opluštil sociální pracovník Poradny pro oběti nacismu Mgr. Meret Brandner koordinátorka dobrovolníků Mgr. Viola Jakschová koordinátorka Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha PhDr. Darina Sedláčková koordinátorka Regionálních kontaktních center pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Jarmila Pláteníková asistentka Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha (od ) Informační a vzdělávací činnost Mgr. Pavel Voves koordinátor projektu Zmizelí Romové a Romové dnes Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Na Poříčí 24, Praha 1 Č. ú.: /0300 IBAN: CZ PhDr. Vít Fojtek, PhD. koordinátor vzdělávacích programů (do ) PhDr. Šárka Jarská, Ph.D. koordinátorka projektů orální historie 6 7

5 PORADNA PRO OBĚTI NACISMU Poradna pro oběti nacismu (Poradna) poskytuje služby odborného sociálního poradenství od svého vzniku v roce Poradna má celorepublikovou působnost a jako poskytovatel sociální služby odborného sociálního poradenství je zaregistrována pod číselným identifikátorem Činnost Poradny v roce 2011 finančně podpořily zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Nadace Charty 77, nepřímo pak německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) a občanské sdružení Renovabis. Cílová skupina Uživateli služeb Poradny jsou oběti nacismu, tj. nejstarší věková skupina seniorů. Jsou to lidé, kteří byli v období druhé světové války perzekvováni z rasových, politických, náboženských nebo národnostních důvodů (vězni koncentračních, internačních či pracovně výchovných táborů, ghett, deportovaní na nucené práce a pod.). Služeb odborného sociálního poradenství mohou využívat také rodinní příslušníci těchto obětí. Cíl Poradny Hlavním cílem Poradny je podporovat oběti nacismu a pomáhat jim v tom, aby se jejich sociální situace vyrovnala nebo zlepšila a aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a vést plnohodnotný život. Nabídka služeb Poradny Poskytování informací o dávkách systému státního sociálního zabezpečení a sociálních službách v ČR s akcentem na možné výhody pro naši cílovou skupinu. Poskytování odborného poradenství při podávání žádos o platby za práci v nacis ckých ghe ech. Podpora klientů, aby mohli v plné míře uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy. Zprostředkování kontaktů na organizace, které by se mohly podílet na řešení nepříznivé sociální situace klientů, a m přispět k jejímu pozi vnímu řešení. Psychosociální podpora klientů. Činnost Poradny v roce 2011 V roce 2011 byly klientům poskytnuty celkem 874 intervence. Řada uživatelů se na Poradnu obracela opakovaně. Sociální službu odborného sociálního poradenství poskytovali pracovníci Poradny telefonicky, písemně a rovněž formou osobních intervencí v kanceláři Poradny nebo v terénu (např. u klienta doma). Tabulka a graf č. 1 obsahují počty jednotlivých druhů intervencí. Tabulka č. 1 Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011 Druhy intervencí Počet Telefonická 239 Osobní v kanceláři 110 Osobní v terénu 472 Písemná 53 Celkem 874 Graf č. 1 Počet jednotlivých druhů intervencí v roce Telefonická Osobní v kanceláři Osobní v terénu Písemná

6 Jak je patrno z tabulky a grafu č. 2, nejvíce intervencí se uskutečnilo v Praze. Tato situace byla způsobena dobrou místní dostupností Poradny pro pražské klienty. Poměrně vysoce jsou zastoupeny také kraje Moravskoslezský, Jihočeský, Ústecký a Olomoucký, v nichž naše společnost realizovala projekt Dobrovolníci pomáhají obětem nacismu a kde byla rovněž provozována Regionální kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Uživateli služeb odborného sociálního poradenství byli často právě uživatelé ostatních služeb, poskytovaných naší společností v rámci výše zmíněných projektů. Tabulka č. 2 Počet intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011 Kraj Počet intervencí Procentuální vyjádření Praha ,5 Středočeský 12 1,4 Plzeňský 7 0,8 Karlovarský 6 0,7 Jihočeský 97 11,1 Královéhradecký 7 0,8 Vysočina 5 0,6 Pardubický 18 2,1 Jihomoravský 13 1,5 Liberecký 5 0,6 Ústecký 87 10,0 Zlínský 0 0,0 Olomoucký ,6 Moravskoslezský ,8 zahraničí 23 2,6 Celkem em Graf č. 2 Podíl intervencí v jednotlivých krajích ČR v roce 2011 KONTAKTNÍ CENTRA PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG První Kontaktní ní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog (Kontaktní tní centrum, Centrum) bylo otevřeno v květnu 2008 v sídle společnosti v Praze s cílem vytvořit prostor pro pravidelné setkávání přeživších obětí nacismu z hlavního města Prahy a příležitostné setkávání dosud žijících obětí nacismu a jejich blízkých z celé České republiky. Na základě kladných ohlasů na činnost pražského Centra a poptávky od mimopražských obětí nacismu se v roce naše společnost rozhodla zřídit obdobná Centra ve vybraných regionech ČR, konkrétně v Českých Budějovicích, Olomouci, ouci Ostravě a Ústí nad Labem, tj. v regionech, ech, v nichž byla naše společnost již dříve přítomna prostřednictvím jiných projektů, zejména pak projektu Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu. Dobrovolníci tak vedle své hlavní pracovní náplně získali příležitost zapojit se i do činnosti Kontaktních center. Projekt Kontaktních center byl v roce 2011 podpořen z prostředků německé nadace Připomínka, odpovědnost ověd a budoucnost ost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu a občanského sdružení Renovabis. Hlavním partnerem projektu je Nadace Brücke/Most (Brücke/Most Stiftung). Cíle Kontaktních center Vytvořit prostor, který by sloužil přeživším obětem nacismu k navazování vání kontaktů nejen s jejich vrstevníky, ale i příslušníky mladších generací, jimž nejsou lhostejné těžké osudy lidí pos žených nacis ckým ckým bezprávím. Nabídkou služeb a ak vit pomáhat přeživším obětem nacismu, které mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené možnos kontaktu se společenským prostředím. Přispívat k předávání historických zkušenos pamětníků 2. světové války, k docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů. V širším kontextu přispívat ke zvýšení společenského uznání starších osob, zejména těch, které se v období vlády nacis ckého režimu staly cílem národnostního, poli ckého či rasového pronásledování a v této souvislos utrpěly potlačení svých lidských práv a svobod. Cílová skupina Aktivity ty nabízené v rámci Kontaktních center jsou určeny především pro přeživší oběti nacismu a jejich blízké, dále pro zájemce z řad veřejnosti, studenty ty a jejich pedagogy, gy, kteří mají možnost se na setkáních a besedách s přeživšími seznámit prostřednictvím jejich jich životních příběhů s podstatou i extrémními projevy totalitních režimů, zejména nacionálního socialismu. smu

7 KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG PRAHA 22. května 2008 došlo k otevření tohoto Centra symbolicky v prostorách bývalého archivu Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti, odkud byly veškeré dokumenty a písemnosti shromážděné v průběhu let v souvislosti s odškodňováním obětí otrocké a nucené práce předány do Národního archivu ČR. Otevřením Kontaktního centra vznikl prostor, kde mohly znovu promluvit vzpomínky pamětníků, tentokrát v autentickém podání jejich nositelů Služby a ak vity Kontaktního centra Praha Sociální rehabilitace Přátelské posezení u čaje a kávy Neformální setkávání seniorů s vrstevníky a mladou generací. Terapeu cká činnost Skupinová setkání obětí nacismu vedená psychoterapeutkou eu tkou Věrou Roubalovou. ovou ou. Společenský a kulturní program Společné návštěvy divadel, koncertů a výstav, promítání filmů, společné vycházky a výlety, besedy s pozvaným hostem, přednášky na téma cestování, zdraví, historie a pod. Vzdělávací a informační ak vity Počítačové čové kurzy, jazykové kurzy, informace v oblasti zdraví atd. Mezigenerační dialog Činnost Kontaktního centra Praha v roce 2011 S nabídkou aktivit Kontaktního centra Praha bylo v roce 2011 měsíčně písemně či em seznamováno přes 320 aktivních zájemců z řad přeživších a jejich blízkých.vedle toho bylo o naší činnosti pravidelně informováno kolem sta kontaktů z řad médií a spolupracujících organizací. Celkový počet akcí KC Praha Celkový počet návštěvníků KC Praha obě nacismu: 1951 Celkový počet studentů z Německa: 511 Celkový počet českých studentů: 55 Celkem: Kromě aktivit připravovaných pro návštěvníky pražského centra byla uspořádána řada besed s pamětníky, určených pro studenty středních škol a veřejnost. Celkem proběhly 23 besedy s pamětníky, jichž se zúčastnilo 566 německých a českých studentů středních škol včetně pedagogického doprovodu. Pro návštěvníky Kontaktního centra Praha, oběti nacismu a jejich blízké, jsme připravili celkem 119 různých akcí, přičemž celková návštěvnost v tomto období dosáhla počtu osoby. O služby pražského centra panuje mezi jeho návštěvníky rostoucí zájem, důkazem čehož je fakt, že návštěvnost i počet akcí pro oběti nacismu vzrostly proti roku 2010 o jednu třetinu. V roce 2011 jsme uspořádali tři velké společenské akce pro oběti nacismu. Slavnostního novoročního koncertu pro oběti nacismu v Anežském klášteře v Praze se zúčastnilo 156 návštěvníků Kontaktního centra Praha a Regionálních kontaktních center České Budějovice, Olomouc a Ústí nad Labem, dále zástupci spolupracujících organizací, představitelé organizací zastupujících zájmy obětí nacismu a institucí veřejného života v ČR. V květnu 2011 jsme společně oslavili třetí výročí existence projektu Kontaktních center na slavnostním setkání v kavárně Republika za doprovodu živé hudby. V listopadu pak byl speciálně pro návštěvníky Kontaktních center z celé České republiky otevřen ke komentované prohlídce Černínský palác, sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR. Besedy s pamětníky Setkávání pamětníků se studenty německých škol ve spolupráci s partnerem projektu Nadací Brücke/Most. Setkávání pamětníků se studenty českých škol a s českou veřejností. Celková návštěvnost nost KC Praha Kulturní, společenské a vzdělávací akce pro návštěvníky KC Praha přeživší nacismu: 119 Setkání pamětníků s německými studenty ve spolupráci s Nadací Brücke/Most: 21 Setkání pamětníků s českými studenty: 2 Celkem:

8 Přehled projektových aktivit RKC Praha za období leden prosinec Počítačový a internetový kurz s dobrovolnicemi Michele a Chris ne Německá konverzace Slavnostní novoroční koncert pro obě nacismu v Anežském klášteře Jeden z nás vypráví Pravoslavné vánoce a Nový rok vypráví paní Vědunka Stehlíková Cestopisná přednáška, Orkneje Kroužek vzpomínání Komentovaná prohlídka výstavy Amedeo Modigliani Německá konverzace Zmizelí Romové a Romové dnes Zpěv písní Německá konverzace Kroužek vzpomínání Představení Švandova divadla Šoa příběh Hany Pravdové/příběh Miloše Dobrého Náprstkovo muzeum, komentovaná prohlída výstavy Gejša a samuraj Cestopisná přednáška, Japonsko Představení Švandova divadla Šoa příběh Hany Pravdové/příběh Miloše Dobrého Německá konverzace Zpěv písní Kavárna v Kontaktním centru, narozeninová oslava pana Miroslava Kavalíra, 90. let Přednáška Židé ve Skandinávii Německá konverzace Počítačový a internetový kurz s dobrovolnicemi Michele a Chris ne Návštěva Centra vizuální historie Malach Kroužek vzpomínání Anglická konverzace Národní galerie, výstava Karel Škréta, , doba a dílo Zpěv písní Německá konverzace Cestopisná přednáška, Maroko Národní galerie, výstava Karel Škréta, , doba a dílo 2. část Kavárna v Kontaktním centru Německá konverzace Divadlo Archa Vertedance: Emigrantes Anglická konverzace Cestopisná přednáška, Finsko Kroužek vzpomínání Německá konverzace Zpěv písní Jeden z nás vypráví paní Jarmila Pláteníková hovoří o persekuci v Protektorátě Čechy a Morava Cvičení bez tělocvičny Německá konverzace Kavárna v Kontaktním centru Prohlídka Národního technického muzea Cestopisná přednáška, Černobylská tragédie Anglická konverzace Kroužek vzpomínání Anglická konverzace Švandovo divadlo, představení Křišťálová noc výročí zahájení projektu Kontaktních center pro obě nacismu a mezigenerační dialog Německá konverzace Zpěv písní Jeden z nás vypráví projekce filmu Po dlouhé noci den Přednáška Zdravý životní styl Německá konverzace Anglická konverzace Kroužek vzpomínání Náprstkovo muzeum, výstava Egyptské mumie Německá konverzace Kavárna v Kontaktním centru Vycházka na Vyšehrad a návštěva externí výstavy Wintonovy vlaky Národní galerie, výstava Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami Anglická konverzace Cestopisná přednáška, Západní Papua aneb kotekáči z Baliemu Česko-německá kavárna rozloučení s dobrovolnicemi Michele a Chris ne Německá konverzace Kroužek vzpomínání Kavárna v Kontaktním centru Německá konverzace Komentovaná prohlídka Národního památníku Vítkov, návštěva výstavy Volby Zpěv písní Cvičení bez tělocvičny Jeden z nás vypráví paní Libuše Auderlická vypráví o nuceném nasazení v Kladsku Cestopisná přednáška, Norsko Kroužek vzpomínání Německá konverzace Výlet, sběr hub v okolí Prahy Kufr plný vzpomínek Kavárna v Kontaktním centru Anglická konverzace Botanická zahrada, komentovaná prohlídka výstavy citrusů Německá konverzace Zpěv písní Cvičení bez tělocvičny Německá konverzace Počítač a internet pro začátečníky Jeden z nás vypráví pan Jan Barfuss vypráví o nacis cké persekuci své rodiny Počítač a internet pro začátečníky Kufr plný vzpomínek Švandovo divadlo, představení Smíchoff/on Cestopisná přednáška, Jemen Kroužek vzpomínání Anglická konverzace Kavárna v Kontaktním centru Zpěv písní Počítač a internet pro začátečníky Národní galerie, výstava Joža Úprka ( ): Evropan slováckého venkova Anglická konverzace Počítač a internet pro začátečníky Slavnostní přije v Černínském paláci s komentovanou prohlídkou Německá konverzace Cvičení bez tělocvičny Anglič na pro začátečníky Počítač a internet pro začátečníky Návštěva knihovny Václava Havla a beseda s Petruškou Šustrovou Kavárna v Kontaktním centru Zpěv písní Německá konverzace Kroužek vzpomínání Kufr plný vzpomínek Anglická konverzace Anglič na pro začátečníky Počítač a internet pro začátečníky Vánoční koncert v Clam-Gallasově paláci Náprstkovo muzeum, výstava Veselí kostlivci Kavárna v Kontaktním centru, Adventní setkání Kroužek vzpomínání Kufr plný vzpomínek Německá konverzace Zpěv písní Celkem 1951 návštěvíků 14 15

9

10

11 REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRA PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG Služby a ak vity Regionálních kontaktních center Sociální rehabilitace Kavárna pro pamětníky Neformální setkání u kávy či čaje spojené s besedami na nejrůznější témata ta za účasti moderátora z řad pracovníků Živé paměti. Skupinová setkání Jeden z nás vypráví Setkání, v jejichž průběhu jeden en z účastníků sdílí svůj individuální životní příběh s ostatními. Kulturní a společenský program Společné návštěvy vy koncertů, výstav a historických památek, tématické tick procházky a exkurze, e, společné oslavy vánočních a velikonočních očn svátků a pod. Vzdělávací a ak vizační činnost nos Tématické přednášky z různých oblastí, např. cestování, zdraví, historie, ie, filozofie, politologie, i náboženství, a pod. Odborné sociální poradenství Doplňková ová služba poskytovaná Poradnou pro oběti nacismu buď při skupinovém setkání, nebo přiř individuálně sjednaných schůzkách. h. Mezigenerační dialog Besedy pamětníků se školní mládeží či zájemci z řad odborné i laické veřejnos Tato setkání nabízejí posluchačům ojedinělou příležitost k seznámení ení se s individuálními ivid iduá životními osudy posledních žijících svědků nacistického ckého bezpráví v autentickém tick podání pamětníků. Činnost regionálních kontaktních center v roce 2011 REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Zahájilo činnost Pravidelná setkání (1 2x v měsíci) probíhala v úterý od 14 do 16 hodin prostorách jednoty Orel, Lannova třída 2, České Budějovice. Partnery ry českobudějovického j Kontaktního tníh centra jsou Diecézní charita České Budějovice, Jednota Orel, Gymnázium Česká a občanské sdružení Barevný děti. Přehled projektových aktivit RKC České Budějovice za období leden prosinec Novoroční setkání Slavnostní novoroční koncert pro obě nacismu, Anežský klášter, Praha Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé dějiny Československa Kavárna pro pamětníky na téma: 8. březen Mezinárodní den žen Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe březnových událos Cestopisná přednáška na téma: Pátý světadíl Austrálie Velikonoce a židovské svátky Pesach Oslava 95. narozenin přeživší šoa, paní Luise Hermanové, za účas studentů Gymnázia Česká, České Budějovice Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě nacismu a mezigenerační dialog, Praha Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků Přednáška na téma: Anglie očima české au pair Slavnostní setkání k 2. výročí činnos regionálního kontaktního centra České Budějovice Výlet do přírody spojený s posezením v oblíbené zahradní restauraci Malý jez Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe srpnových událos roku Cestopisná přednáška na téma: Jemen Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch obě nacismu Oslava 90. narozenin bývalého nuceně nasazeného, pana Fran ška Sovy Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro současnost Komentovaná prohlídka Černínského paláce, významné architektonické památky a sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR Přednáška na téma: Československá vojenská pomoc státu Izrael v roce 1948 a prezentace výstavy Israel Důvěrné Setkání studentů Gymnázia Česká s pamětníkem 17. listopadu 1939, Ing. Karlem Hýbkem, vězněm KT Sachsenhausen Účast na slavnostním setkání u příležitos 20. výročí Diecézní a Městské charity České Budějovice Cestopisná přednáška na téma: Namibie Adventní setkání spojené se zpěvem vánočních koled a písní a ochutnávkou vánočního cukroví REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM OLOMOUC Zahájilo činnost Pravidelná setkání (1 2x v měsíci) probíhala ve čtvrtek od 14 do 16 hodin v prostorách Klubu pro seniory, U Hradeb 2, Olomouc. Partnerem olomouckého Kontaktního centra je Magistrát města Olomouc, který nám poskytl klubové prostory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. Přehled projektových aktivit RKC Olomouc za období leden 2011 prosinec Novoroční setkání Slavnostní novoroční koncert pro obě nacismu, Anežský klášter, Praha Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé dějiny Československa Workshop pro účastníky 12. mezinárodní konference k problema ce osob se zvláštními potřebami, Univerzita Palackého Výstava Olomoucké baroko/ Výtvarná kultura let , Muzeum umění Olomouc Purim o významu nejveselejšího židovského svátku a zvycích vypráví paní Miriam Havelková Návštěva skleníků ve Smetanových sadech, komentovaná prohlídka s odborným výkladem Velikonoční setkání s hudbou Celodenní poznávací výlet do vojenského výcvikového prostoru Města Libavá Pietní vzpomínkový akt k uctění památky obě 2. světové války, vojenský hřbitov Olomouc Pietní vzpomínkový akt u příležitos 66. výročí vypálení obce Javoříčko nacisty Oslavy Dne vítězství, Olomouc Svatý Kopeček, společná návštěva významného poutního místa a architektonického klenotu 20 21

12 Slavnostní společenské odpoledne k 3. výročí projektu KC pro obě nacismu a mezigenerační dialog Praha Kavárna pro pamětníky, neformální posezení u kávy a čaje Slavnostní společenské odpoledne k 2. výročí činnos olomouckého RKC, Magistrát města Olomouc Výstava Pro tentokrát nesedat Sedací nábytek ze sbírek Muzea umění Olomouc Výstava Vic mae Paschali lauedes Velikonoční liturgie a výtvarné umění, Arcidiecézní muzeum, Olomouc Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma Výstava Josef Ignác Sadler, Arcidiecézní muzeum Olomouc Hudební odpoledne s harmonikou a písničkou Prohlídka ZOO na Svatém Kopečku, Olomouc Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch obě nacismu v ČR Slavonín, komentovaná prohlídka fary, kostela a obnovené Křížové cesty a návštěva vojenské pevnos v Nemilanech Dny židovské kultury Olomuc, Koncert v Divadle hudby, GLIK: JOŠKE FORT AVEK, Musiqe Klezmar de France Kavárna pro pamětníky, diskuse na aktuální téma Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro současnost Komentovaná prohlídka Černínského paláce, významné architektonické památky a sídla Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha Společenské setkání při příležitos 90. narozenin bývalého nuceně nasazeného, pana Fran ška Jedličky Káva a umělecké kavárny nejen v Olomouci, odborná přednáška Ing. Jana Cetkovského, Umělecká kavárna Amadeus, Olomouc Adventní setkání v Café Betánie, Olomouc REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA Zahájilo činnost Pravidelná setkání (1x v měsíci) probíhala ve středu od 14 do 16 hodin v prostorách charitního střediska Gabriel, Čujkovova 40 a, Ostrava Zábřeh. Partnerem ostravského Kontaktního centra je Charita Ostrava, která nám poskytla prostory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. Přehled projektových aktivit RKC Ostrava za období leden 2011 prosinec Výstava fotografií Zděnka Tmeje: Totaleinsatz Totální nasazení, Fotogalerie Fiducia, Ostrava Novoroční setkání Veřejné setkání a beseda s přeživší holocaustu, Dr. Zuzanou Skácelovou, Radnice města Nový Jičín Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad na novodobé dějiny Československaove Divadlo v terezínském ghe ě vypráví přeživší holocaustu, pan Luděk Eliáš Velikonoční setkání s hudbou a písničkou Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků Slavnostní setkání při příležitos 2. výročí ostravského RKC pro obě nacismu a mezigenerační dialog Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe srpnových událos roku 1968 ve vzpomínkách pamětníků Kavárna pro pamětníky na téma: Služba mladých německých dobrovolníků ve prospěch obě nacismu v ČR Kavárna pro pamětníky na téma: Myšlenkový odkaz 1. republiky pro současnost Kavárna pro pamětníky na téma: Od 17. listopadu 1939 k 17. listopadu Adventní setkání s hudbou a písničkou REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM Stálou činnost zahájilo , přičemž dvě akce pro veřejnost proběhly již na jaře roku Pravidelná setkání (1 2x v měsíci) probíhala v pondělí od 14 do 16 hodin v klubových prostorách Římskokatolické farnosti budově arciděkanství, Bílinská 110/3, Ústí nad Labem. Partnerem ústeckého centra je Římskokatolická farnost Arciděkanství Ústí nad Labem, které nám poskytlo prostory ory včetně jejich vybavení k bezplatnému užívání. Při realizaci projektu jsme rovněž spolupracovali prac ovali s Collegiem Bohemicum, m o. p. s. Přehled projektových aktivit RKC Ústí nad Labem za období leden 2011 prosinec Novoroční oroč oční setkání Kavárna pro pamětníky na téma: 25. únor 1948 a jeho dopad d na novodobé odobé dějiny Československa slov oven ensk ska Návštěva sbírkových skleníků Přírodovědné o fakulty Univerzity ity J. E. Purkyně, Ús nad Labem Jarní očistná kůra, ů odborná orná přednáška paní Venuše Studničkové Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe březnových událos Přednáška Městské policie ie Ús nad Labem na téma: Bezpečné chování seniorů Oslava velikonočních oční ních svátků Kavárna pro pamětníky na téma: Květnové událos roku 1945 ve vzpomínkách pamětníků Předváděcí ř a prodejní akce, odborná přednáška Ing. Marka Nováka, ředitele d inspektorátu České obchodní inspekce Slavnostní společenské odpoledne dne k 3. výročí projektu KC pro obě nacismu a mezigenerační dialog, Praha Větruše tradiční výletní místo, návštěva architektonické památky doplněná odborným orný výkladem Kavárna pro pamětníky, neformální společenské enské setkání u kávy a čaje Komentovaná prohlídka Severočeského eského divadla opery a baletu, představení ení Rusalka Jeden z nás vypráví ví vzpomíná bývalá nuceně nasazená, paní Jiřina Zahrádková Kavárna pro pamětníky, tentokrát na letní téma Kavárna pro pamětníky na téma: Reflexe srpnových událos roku 1968 ve vzpomínkách pamětníků Výstava orchidejí, skleníky ky Přírodovědné dné fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Ús nad Labem Návštěva Domova ova pro seniory v Době cích, ch, setkání s ženami ročník Kavárna pro pamětníky na téma: 28. říjen 1918 vznik samostatného stat tné Československého kéh státu Severočeské divadlo opery a baletu Ús nad Labem, představení ení Na tý louce zelený Kavárna pro pamětníky, tentokrát v Domově pro seniory v Době cích, Ús nad Labem Společenské setkání při příležitos 1. výročí činnos nos RKC Ús nad Labem Adventní setkání spojené s výkladem Mgr. Miroslava a Šimečky, pátera Arcidiecézní farnos 22 23

13 SHRNUTÍ Celková činnost Regionálních kontaktních center v roce Celkem jsme ve čtyřech regionálních centrech uspořádali 92 společenské, kulturní a vzdělávací akce, z toho čtyři setkání s pamětníkem byla určena středoškolským či vysokoškolským studentům a jejich pedagogům, resp. odborné a laické veřejnosti (viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2). Tabulka č. 1 Počet setkání dle regionů Region Počet České Budějovice 24 Olomouc 31 Ostrava 14 Ús nad Labem 23 Celkem 92 Tabulka č. 2 Počet setkání dle cílové skupiny Druh setkání Počet Setkání studentů či veřejnos s pamětníkem 4 Kulturní, společenské a vzdělávací akce pro klienty obě nacismu, zájemce a hosty 88 Celkem 92 Celková návštěvnost v roce 2011 dosáhla osob. Toto číslo zahrnuje jak návštěvníky center přeživší oběti nacismu a jejich blízké či pozůstalé, tak studenty, pedagogy, zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, zástupce médií a hosty (viz tabulky č. 3 a č. 4). Návštěvníci Regionálních kontaktních center er se rovněž zúčastnili vybraných aktivit pořádaných naší společností v Praze, zejména novoročního slavnostního koncertu pro oběti nacismu, dále slavnostního setkání u příležitosti třetího výročí existence projektu Kontaktních center a komentované prohlídky Černínského paláce v Praze, spojené s vycházkou po pražských pamětihodnostech. Navzdory faktu, že vzhledem k vysokému věku přeživších obětí nacismu klesá jejich celkový počet, návštěvnost našich center v regionech neklesá, ale naopak stoupá. Je tomu tak proto, že do těchto center nacházejí cestu noví zájemci z řad d přeživších a jejich blízkých, stejně jako zájemci o problematiku nacionálního socialismu, resp. období druhé světové války, a to zejména z řad středoškolských studentů. Tabulka č. 3 Návštěvnost dle regionů Region Počet České Budějovice 698 Olomouc 405 Ostrava 305 Ús nad Labem 252 Celkem Tabulka č. 4 Návštěvnost dle cílové skupiny Zájemci o služby center Počet Studen a pedagogové 165 Klien obě nacismu, zájemci a hosté Celkem

14

15

16 DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ OBĚTEM NACISMU Dobrovolnický projekt od jeho zahájení v letech významně podporuje německá nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), německé sdružení Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) a jeho zastoupení v ČR, Servitus, o.s. První lokalitou, kde dobrovolníci poskytovali ovali pomoc a podporu oru obětem nacismu, byla Morava. Po prvotních zkušenostech byla služba postupně rozšířena na další lokality l ČR. Dobrovolníci dnes nabízejí své služby obětem nacismu v Praze, Českých Budějovicích, ch, Olomouci/Prostějově, ou Ústí nad Labem a Ostravě. Cílová skupina Služby dobrovolníků Živé paměti jsou nabízeny všem, kteří v letech až 2006 obdrželi prostřednictvím německého fondu budoucnosti ucno humanitární platbu z titulu Česko- nucených ných a otrockých ocký c prací vykonávaných během druhé světové války a žijí ve vyjmenovaných regionech ČR. Jelikož je projekt též zaměřen na bourání barier mezi generacemi a mezigenerační dialog, je třeba do cílové skupiny zahrnout i samotné mladé dobrovolníky. Cíl projektu Cílem projektu je přispívat pí ke zlepšení kvality života přeživších obětí nacismu. Spolupráce s dobrovolníky Vedení, péče o dobrovolníky a jejich pedagogický doprovod probíhá dle charty Evropské dobrovolné služby a zásad, které byly vytvořeny v součinnosti s organizací ASF, jež má více než 50ti leté zkušenosti s prací s dobrovolníky. olní Jádrem těchto to zásad je rozvoj oj osobnosti osti dobrovolníků pomocí aktivit v oblasti neformálního ního a informálního vzdělávání, vá jako jsou např. workshopy opy s politickým, inkluzivním ivním a lidsko právním zaměřením. Při tvorbě ě vzdělávacího a služebního plánu vycházíme z potřeb dobrovolníků, pokud možno zohledňujeme jejich jich nápady a iniciativy iciativy a snažíme se jim poskytovat příležitosti k získání nových, pozitivních pracovních c a životních zkušeností. Naším cílem je vést dobrovolníky o olní k poznání jejich silných stránek, vytvářet jim prostor or pro vyzkoušení nových zkušeností v praxi a v neposlední ední řadě je podporovat v jejich jich osobních plánech. Význam projektu Od počátku projektu spolupracujeme s organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, jež byla založena v Německu po druhé světové válce s cílem postavit se tváří v tvář odkazu nacistického režimu. Od roku 1958 vysílá německé dobrovolníky do zemí, které byly postiženy nacistickým bezprávím. Dobrovolníci se během svého ročního pobytu angažují v projektech sloužících přímo přeživším obětem nacismu a uchování jejich vzpomínkového dědictví. Projekt dává příležitost k předávání životních zkušeností mezi seniory a mladými lidmi na zcela osobní rovině. Tím se stává velkým přínosem jak pro mladé dobrovolníky, tak pro seniory. Smyslem pomoci našich dobrovolníků je umožnit vznik přátelských vztahů napříč generacemi a kulturními odlišnostmi. Dochází tak k vzájemnému naslouchání a docenění osudů posledních žijících svědků nacistického pronásledování. Činnost německých dobrovolníků v roce 2011 I v roce 2011 se naši dobrovolníci věnovali klientům jak v jejich domácím prostředí, tak v rámci kontaktních ních center. Každý dobrovolník ovolní měl stálých klientů, které navštěvoval jednou za týden/14 dnů. K domácí podpoře klientů patří: výpomoc v domácnosti, nákupy, pochůzky doprovod k lékaři, na úřad pomoc na zahradě společná návštěva kulturních a společenských akcí diskuse nad knihou společné aktivity (vaření, konverzace a pod.) specifická pomoc s ohledem na potřeby klienta Podle časových možností se dobrovolníci zapojují do vzdělávacích a společenských aktivit Kontaktních center. S příchodem nových dobrovolníků v září 2011 byl program Kontaktního centra Praha obohacen o francouzskou a anglickou konverzaci. V regionech se dobrovolníci zhruba dvakrát měsíčně účastní aktivit regionálních center a svou přítomností a pomocí podporují jejich program. Z finančních důvodů nenastoupil v září 2011 do Ústí nad Labem žádný dobrovolník. Pro další vývoj Kontaktního centra v Praze bylo důležité opětovné získání akreditace Evropské dobrovolné služby na základě úspěšného absolvování tříletého cyklu v letech Díky tomu je Živá paměť, o. p. s. i nadále způsobilým žadatelem o finanční podporu v programu Mládež v akci

17 DOBROVOLNÍCI SE SVÝMI KLIENTY Benjamin Seidel s klientkou kou z Ostravy Ludwig Domrös s klientkou z Českých Budějovic 32 Verena Hesse se s klientem z Olomouce ouce Berit Hansen s klientkou z Ús nad Labem

18 SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ STAROBNÍ ČI POZŮSTALOSTNÍ DŮCHODY ZA PRÁCI V NACISTICKÝCH GHETTECH I v roce 2011 pokračovala naše společnost v poskytování specifického poradenství osobám žádajícím starobní či pozůstalostní důchod z Německa za práci v nacistických ghettech v období druhé světové války. Tento projekt finančně podpořily Nadační fond obětem holocaustu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Nadace Charty 77 a Magistrát hlavního města Prahy, jimž tímto děkujeme. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby, které byly v období bí druhé světové vé války internovány z rasových důvodů v ghettech zřízených nacisty v tehdejší ejší Německé říši, na územích do ní začleněných nebo Německem m okupovaných, ovan přičmž v těchto to ghettech ech pracovaly, aly, dnes jsou v seniorském věku a žádají o starobní důchod, a dále žadatelé atel o pozůstalostní ostní důchod po těchto to osobách o (vdovy vy a vdovci). Cíl projektu Cílem specifického poradenství je dosažení pozitivního vyřešení oprávněných žádostí o starobní či pozůstalostní důchod za práci v nacistických ický ch ghettech, ech, tzv. Ghettorente torente (dle ZRBG Zákona o platbě důchodů za práci v ghettu), tu), a žádostí o Uznávací dávku za práci v nacistických ckýc ghettech, tzv. Anerkennungsleistung. Činnost v roce 2011 V průběhu roku 2011 bylo s klienty uskutečněno intervencí, encí z toho právních. Vysoký počet právních intervencí, encí které byly poskytnuty právníkem Martinem Thielem, je reakcí na změnu podmínek ve vyplácení tzv. Ghettorente a tzv. Anerkennungsleistung. ngsl eist ung. Změna spočívá v tom, že od července ence 2011 je možný souběh obouou těchto výplat. Vzhledem k náročnosti osti celého procesu vyřízení žádosti nás mnozí klienti kontaktovali opakovaně. Kromě konzultací uskutečněných s klienty proběhlo také 267 intervencí s institucemi, s nimiž bylo nutné jednat v zájmu žadatelů za účelem uznání jejich oprávněných nároků. Poradenství bylo poskytováno celorepublikově, proto byl nejčetnějším etně jším kontaktem ktem s klienty kontakt telefonický. efonic Ostatní tní intervence ence se uskutečňovaly ute formou ou osobní návštěvy v naší kanceláři či u klientů doma, pokud to vyžadovala ala situace, např. zdravotní stav klienta. Kontakt t písemnou formou byl méně častý. Přehled ed jednotlivých druhů intervencí ukazuje tabulka a graf č. 1. Tabulka č. 1 Přehled jednotlivých druhů intervencí s klienty v roce 2011 Druh intervence Počet Telefonická Osobní (v kanceláři či doma u klienta) 312 Písemná (poštou) 32 Celkem Graf č. 1 Počet jednotlivých druhů intervencí v roce 2011 Konkrétní formy pomoci poskytované klientům Vyplňování různých druhů žádostí a formulářů v německém, českém nebo anglickém jazyce, vytvoření a přiložení kopií potřebných osobních dokumentů. Podpora ora při jednání s příslušnými německými i českými úřady a institucemi: ituc i: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd v Landshutu, Deutsche Rentenvesicherung enve v Berlině; Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen v Bonnu; Deutshe Post AG Renten Service; právnická kancelář RAe Görnandt Heinz Thiel v Düsseldorfu, Česká správa sociálního zabezpečení, banky a organizace zastupující žadatele, e zejména Židovské obce v ČR. Překlad korespondence. Urgence nevyřízených žádosti. Objasňování důchodových výměrů. Právní poradenství ohledně uznávání náhradních dob pojištění, nároků na platbu tzv. Anerkennungsleistung, sepisování odvolání proti nepřiznání důchodu nebo proti přiznané výši důchodu a pod

19 ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES Cílová C ílo ová skup skupina pina Žáci Žá áci ci d druhého ruhé ru hého hé ho sstupně tupněě základních tupn záákl základ klad adní ních ích škol ško koll a studenti ti středních sttřed řed dníc níc ích h šk škol oll v ČR ČR včetně č jejich peda pedagogů. ago gogů gů. Cíle C íle projektu projektu Zprostředkování Zpro Zp rost ro stře ředk ře dkov dk ován áníí setkání án ní mládeže m s pamětníkem ětník romského holocaustu připomenutí rom ro msské m k ho ho h olocau l stu t a př řip pom omen enutí tragického gick osudu o u os ud du českých, moravských moravský kýc ých h a slovenských kých Romů za druhé cílů druh dr uhé světové války. Jedním Jední ním ní m z dalších dalš da lšíc ích h cí íllů projektu pro oje jekt ktu kt u je příčiny je poukazování po oukazování na nutnostt uvědomit uvě uv uvěd ědom omit it ssii př říč íčin iny ny tzv. Tímto způsobem tzv tz zv v. romské odlišnosti. o odl dliš išno nost sti i.. Tí Tím ímto m o zp způs ůso ůs obem ob bem chceme chceme přispět p issp př pět k prevenci p ev pr e en enci ci xenofobních xen enof ofob of obní ob níc ní ích nálad, nál álaad ad, které ad, kter kt eréé jsou jsou zejména mládeží na vzestupu. z jm zejm ze mén énaa mezi m zi m me láde lá deží de ží n a vz vzes esstupu tu upu. p u. pu Průběh P růbě běh projektu Stejn Stejně Stej ně jjako n a o v př ak před předchozích edch choz ozíc ích h letech, i v roce 2011 s námii sp spolupracovala pol olup upra raco cova vala la p přeživší řeži ře živš všíí ro roms romského mské kého ho h holocaustu, oloc ol ocau aust stu, u, p paní aníí an Emílie Em míllie M Machálková, ach hálkov vá, k která terá te rá v d doprovodu opro op rovo ro vodu vo du p pracovníků raco ra c vník ků Živé paměti kultury Ži Ž ivé p aměti a Muzea Muze Mu zeaa romské ro oms m ké k ultury ul ry v Brně Brn rněě navštěvovala navš všště těvovala ško školy oly y a sseznamovala ezn ez namova namo vala la žžáky ák ky a studenty s vá vál válečným lečným osudem svým i celé svéé ro rodi rodiny. diny ny Běhe Bě hem he m každého každ ka ždéh ého o setk t áníí na školách ško kolá bylo využito Během setkání m ltim mu imeediáálln lníh ího o vý výuk ukového uk ho o materiálu m na CDmultimediálního výukového R M a powerpointové RO powerp po rpoi poi oint nto tové prezentace prrez ezen entace n ROM přednášky Zm Romové Ro omové a Romové Rom é dnes, dne jež se osvědčila jižž dn Zmizelí roce V ýukový ýu ý materiál erriáál obdržela o v roce Výukový bezplatně každ ždáá škola, šk kola, a, která která rá se se projektu projekt pr ktu zúčastnila. ktu zú účas úč astnila. Pro snadnější s dnějš dn n každá dost do stup upno up pno ostt přednášky pře ředn dnáš náš ášky k byla ky byla tato ato umístěna um st a rovněž rovn ž dostupnost in ntter terne ern er netto ne tovou tov vo v ou stránku kapu ka pura pu ra.c ra.czz..c na internetovou I v roce 2011 jsme monitorovali názory mladých lidí a učitelů na náš projekt a na romskou tematiku a rasismus v České republice. Výsledky Výsled edk dky d dosažené osaažené v roce oce Během Běhe Bě ěhem h m rro rok roku ku ku 0111 se ná 01 nám ám p podařilo odař od odařilo ařil ilo o uskutečnit u kutečnit us ute teččni setkání setk etk na českých čeesk skýc ýcch a moravských moravských ravs ch školác školách ch s celkovou ov vou účastí úččaastí stí osob, oso sob, b z toho ho žáků ků a studentů studen ů a 30 3 pedagogů. ped edag agog ogů. ů Po celou dobu bu trvání ní projektu pr jsme se se snažili sna motivov moti mo tivo vova vatt cílovou vat va cílo cí lovo v u skupinu skup sk kup upin inu in u k aktivnímu akttivním ak ti pu motivovat přístupu k dané problematice. V této souvislosti ve školních letech lete lete tech ch 2010/ / 0/ a 2011/ / /2012 probíhala na stránkách www. ww w ka kapu pura ra.c. z vědomostní ní žákovská žák áko ovská soutěž na téma téma té ma Co Co Tě Tě zaujalo zaujjalo při při setkání setk se tkán áníí s pamětnicí romského holocaustu holo ho loca caus ustu tu na přednášce o dějinách Romů?

20 V průběhu trvání soutěže měli žáci a studenti ud den možnost st ém mat Soutěž, ž, jíž se vyjadřovat své názory k vyhlášenému tématu. poje ktu, zúčastnili žáci a studenti třinácti škol zapojených do pro projektu, ním fotoaparátem áte byla podpořena věcným darem, digitálním h Group, Gro věnovaným společností Olympus Czech s.r.o.. deentk Výhru v soutěži v roce 2011 získala studentka mííně z Gymnázia Františka Živného v Bohumíně. l v roce 2011 Projekt Zmizelí Romové a Romové d dnes podpořilo finančním grantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a věcným darem společnost Olympus Czech Group, s.r.o. Více informací ací o projektu naleznete na našich internetových ntern stránkách kapu Ukázky ky z dota dotazníků Dotaz: z: Přišla Př T Tii p přednáška zajímavá? Proč? Ano, no, a moc, protože jsem se dozvěděl co se tady ady dě dělo o a získal si jiný pohled. hled. Bylo lo mi p paní moc líto. (17 let) Ano, A no, velice! Nikdy dy jsem sskoro nic nevěděla o Romech, omec jen ty špatné pověsti. pověsti A tato přednáška předn mě přesvědčila, že to o všech Romech pravda není. (13 let). Ano, přišla, protože co se stalo se na to se nedá zapomenout. A musí se to pořád připomínat. (16 let) Ano, protože se o vyhlazování Rómů se moc nemluví a není tak známé jako o židovský holocaust. (16 let) Určitěě b byla velicee zajímavá. za Proč? Pro Protože roto poslouchat to, d tako nepříjemné říj néé věci je velmi zarážející. co bylo dřív, navícc takové n zamyšlení en ní a uvědomění, uvědom o Hlavně na žee máme být rádi, za to co všec on mee. (16 let) všechno nyní máme. ČESKO-NĚMECKÉ EXPERTNÍ SETKÁNÍ Dotaaz: Mohou Dotaz: M see dle d Tvého názoru zoru události ruh hé sv válk hromadné né vyvražďování vyv v ní druhé světové války b jin rodnosti, barvy pleti, jiného iného nábožen osob jiní národnosti, náboženství v současné Evropě opakovat? V dnech Ve dnecch zář září ří se v Praze Pr ko konalo onalo alo českočesko-německé -ně německ ké eexpertní x ertní setkání setkán ní k tématu témaatu tu Rozhovory Rozhovor ovory s pamětníky pamětn pam mětníík ky y využití v užití rozhovorů rozh hov ů s oběťmi oběťmi nacistického nacistick k éh o režimu v historickém historickém vzdělává vzdělávání. áníí. Vzdělávací Vzdělávací koncepce, koncepce, diskuse a pe perspektivy erspektivy v Česku ku a Německu. Něěmecku. Ne, protože už jsme poučeni z dějin, že rasismus není správné né východisko, a že vraždění lidí jen pro jinou rasu nebo barvu pleti nesmyslné. (17let) Ne, existuje mnoho h sp společenství lečenství a organizací, organizacíí, které k kt věřím, řím, že tomu za zabrání. ní. (18 let) l Ne, lidé jsou ou u jjiž iž p poučeni z minulosti. miinu (16 let) Ano, protože oto tože llidé s tímto myšlením yšlením jsou sou mezi námi ám mi stále. (15 let) Ano, o,, p protože rot existují různé extrémistické extrémistické strany. st ny y. (16 let) An Ano, no, k když ž vidím mladé lad nacisty cissty atd., kt kteří o tom n nic nevědí, dí,, a př přesto sse k tomu hlásí. lásí (18 let) et) Expertní setkání setkání iniciovalaa a finančně nančně podpořila l německá němeecká nadace P nada Připomínka, řipomínka, odpovědnost od dpo ovědnost ověd nost a budoucn no budoucnost cno ostt (S ((Sti (Stiftung tift ift ftun ung u ng g Erinnerung, Erinneru E ung, Verantwortung Verantworrtun ng und und Zukunft, Z EVZ), EVZ V ), která která kte t ráá v roce uspořádala k obdobnému 01 obd dob dob obn bné nému ném ém tématu polsko-německý pols lsko ko o-něm mec ecký ký se eminář a izraelsko-německ ké p ké pr rac acov acov ovní ovn v setkání. Partnerem Paarttnerem ne m EVZ ne EV seminář izraelsko-německé pracovní pro uspořá p uspořádání ádá dání česko-němec česko-německého mec eckéého o eexpertního xpe xp pertního setkání se s stala sta Živá Ž paměť, o. o. p. s. V Če Česk České skéé re rrepublice rep pub pub blic bl icee stejně sttejně stej ně jjako ako ak ko v N Něme Ně Německu mecck c u ex cku eexistují exis istu tují tu jí rozsáhlé roz ozsá sáhl hléé sb sbírky bírrky vi ideo deo a aud aaudionahrávkami udi dion onah ahrá rávk vkam amii ro rozh zhov hovor orů ů s ob obě běť ě i nac ěťmi n acis ac isti tick ckéh ého s vid video rozhovorů oběťmi nacistického reeži žimu,, kt teré nám nám zprostředkovávají zp pro rost stře ředk dkov ováv ávaj ajíí o os ssobní vz v zpom omínky ky režimu, které osobní vzpomínky přím př ímýc ím ých ýc h svědků sv svě věěd ědků ků druhé druh hé světové vé války. vál álky ky y. Tyto Tytto Ty T to prameny pra ram m y budou meny me b bud udou ud ou u přímých mírno írn hodnotu ze zejm jmén énaa po poté té,, k kdy kd y ge g nerac acee p řřímý ímý ých ch mít nesmírnou zejména poté, generace přímých svěd ssv ědků ků válečných v čný válečn ých c událostí udá dálo lost stíí odejde odejd jde a my y se b udeme mu m muse set ett svědků budeme muset sp pol oléh léhatt pouze pouze pou o ze na na písemné písemn píse pí semn se mnéé či audiovizuální mn au aud u io iovi vizzuál u lní záznamy. záz zázna ázna namy my.. spoléhat spolupr p áci s Ž Živou i p pa mětí tí pozvala poz o va valla la experty exp xper erty er t z obou ty obo bou u EVZ ve spolupráci pamětí prac pr acuj ujíí v oblastech obla ob last stec ech ec h vzdělávání v dě vz dělá lává vání ní a orální orá ráln lní historie, ke zemí, kteří pracují spol sp oleč ečné nému mu třídennímu tří říde denn de nn ním ímu u setkání, setk setk se tkán ání, ání án í, jehož jeh ehož ehož ž cílem cíl ílem em byla byla yla výměna yl vý ým měěna společnému zk kušeností š naahr hran an nýc ých h rozhovorů rozh ro zhov zh ovor ov orů ů a představení přřed dstavení t zkušeností s využitím nahraných pedag agog gické ké práce prá ráce ce s rozhovory. roz ozho hovo ho vory vo ry. Pozvání ry. Pozv Po zván áníí různých koncepcí pedagogické přiijali přij ali také učitelé učiite telé lé dějepisu, děj ěje jepi epis ep isu, kteří kte teří ří se se zabývají zabý za býva va ají j zprostředkováním zpr p ostř pros osstřed edk dko kování ková vání ním ním přijali ději ději jin n nacismu mladéé ge g generaci ner a kteří při své ne véé práci prá r využívají dějin rozzhov ro zh hov ovor orů ů s pamětníky. pamě pa m tn tník ník íky. ky. Díky Dík í jejich praktickým praktic tic ick ký ým zkušenostem zkuššen enos oste tem m rozhovorů byl b by yla la diskuse dis isku kuse ku se obohacena obo boha hacce ha cena na o aspekt asp pek ektt vzdělávání v dělávání vz váníí na školách. vá byla Expe p rttní setkání set etká kání níí zahájili zaháj ahájil ilii Martin Mart Ma rtin rt in n Bock, Boc ock, k,, vedoucí ved e ou edou ucí c týmu tým ý u Expertní Di D Disk iskuse kuse o h isto to orrii ii v EVZ, EVZ Z, a Ma Martin M artin r Hořák, Hořák ák,, př ák předseda p ředseda e spr správní p áv ávní ní Diskuse historii rady Ži Živé vé p paměti. aměti. mět ěti Odbornou část ást setkání set uvedl uve ved edl svou svo vou př před přednáškou edná ed nášk ná škou šk ou u rady o vý významu ýzn znam amu a vlivu vliv orál orální álníí h historie isto is tori rie ie v Ně Něme Německu m ck me cku u vee sstoletí ttoletí tole o Alexander Ale lexa xand nder err von Plato, o, zakl zakládající kláádaj aj ředi řředitel ed tell Institutu Institutu Instit itutu t dějin ději dě d jin a biog biografi ografi gra rafie na D Dá lkov lk ovéé un univ iver erzi zitě tě v H agen ag enu. u. Jeho Jeh eho o če česk ský ý protějšek prot pr otěj ějše ěj šek k Ol Oldř dřic dř ich ic h Dálkové univerzitě Hagenu. český Oldřich Tůma Tů ma,, ře ma ředi dite tell Ústavu Ústa Ús tavu v p ro ssoudobé oudo ou dobé bé d ějin ěj iny y Akademie Akad Ak adem emie ie v ě ČR, ěd ČR, Tůma, ředitel pro dějiny věd ěnov ěn oval al v ývoj ýv oji orál lní h isto is t ri rie v bý býva valé lém lé m Če Česk skos sk oslo os love lo vens ve nsku ns ku se v věnoval vývoji orální historie bývalém Československu ač České esk ké re repu republice. p bl pu blic ice. e Ano, přišla, protože ji vyprávěla žena, která tohle vše zažila a přesně věděla o čem mluví. (17 let)

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10

OBSAH. Slovo úvodem 1. Základní informace o společnosti 2. Realizované projekty. Informační a vzdělávací činnost 3. Humanitárně sociální činnost 10 Živá paměť, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 OBSAH Slovo úvodem 1 Základní informace o společnosti 2 Realizované projekty Informační a vzdělávací činnost 3 Humanitárně sociální činnost 10 Zpráva nezávislého

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ŽIVÁ PAMĚŤ 2007. Výroční zpráva za rok 2007 1

ŽIVÁ PAMĚŤ 2007. Výroční zpráva za rok 2007 1 ŽIVÁ PAMĚŤ 27 Výroční zpráva za rok 27 1 ŽIVÁ PAMĚŤ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 27 2 3 Slovo úvodem Židovský hřibitov v Lošticích Rokem 27 vstoupila obecně prospěšná společnost Živá paměť do nové etapy svého

Více

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce

JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium. Obor: pedagogika-správní činnost. DĚJINY STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V PŘEROVĚ Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v p e d a g o g i k y a s o c i á l n í c h s t u d i í JIŘÍ SKŘIČKA VI. ročník kombinované studium Obor:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ZRBG 120cs. 1. O co se jedná?

ZRBG 120cs. 1. O co se jedná? ZRBG 120cs Informace o nároku na německý důchod pro bývalé zaměstnance ghetta v souladu s nejnovějším rozsudkem Spolkového sociálního soudu (tzv. Ghetto-důchod podle ZRBG) (Zákon o platbě důchodů za práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA SEDLEC SPMP o.p.s. ZA ROK 2014 -1- Osobní automobil Transit 460 000,00 Kč Oprávky k movitým věcem - 230 000,00 Kč Finanční prostředky v pokladně 8 763,00 Kč Finanční prostředky

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2009

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2009 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2009 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více