Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení"

Transkript

1 Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení

2 2

3 PŘEDSTAVENÍ FIRMY Ing. Eber- ve Zwickau - Německo. Firmu založil hard Paul V té době měl již řadu zkušeností s tepelnými výměníky se kterými pracoval přes 15 let. První patenty měl registrovány již v roce Po sjednocení Německa se naskytly nové perspektivy. Zveřejnění informace o novém kanálkovém tepelném výměníku vyvolalo velký zájem u mezinárodní odborné veřejnosti. První prototyp byl vyroben v roce Rok poté byla rekuperační jednotka pro větrání celých domů natolik vyvinuta, že bylo možné založit vlastní firmu. Ve firmě nejprve pracovalo 10 lidí. Sídlo firmy bylo v Mülsenu u Zwickau. Začalo vznikat mnoho inovativních procesů s cílem zvýšit účinnost tepelného výměníku projednotky. Následovala řada dalších patentů oceněných různými cenami. Firma PAUL, jako první v Německu získala pro své výrobky certifikát Výrobek vhodný pro pasivní domy od : Institute Dr. Wolfgang Feist in Darmstadt in 2002, pro rekuperační jednotku thermos 200DC. Od června 2012 byl zakladatel firmy Eberhard Paul pověřen firmou Zehnder Group pozicí operative business. Nadále bude poskytovat své odborné znalosti a poradenství v oblasti větrání pro celou skupinu Zehnder Group. Bude předkládat informace na domácích i zahraničních konferencích, výstavách a při všech dalších událostech. Dnes firma PAUL Wärmerückgewinnung GmbH nabízí jednu z nejširších nabídek rekuperačních jednotek pro pasivní domy v Evropě. Firma je zastoupena ve 24 evropských zemích, zúčastňuje se řady odborných výstav, zajišťuje profesionální trénink i technická školení. Spolupracuje s odbornými asociacemi a přispívá významně k nalézání cest pro úspory energie a zvyšování úrovně zdravého a komfortního prostředí nyní i pro budoucnost. Po změně statutu firmy a díky spolupráci s firmou Zehnder Group, která se stala majoritním společníkem, nastala doba pro rozvoj firmy. V roce 2009 se firma přestěhovala do nově postaveného objektu v průmyslové zóně u Zwickau, v blízkosti dálnice A72. Objekt je na ploše 4,000 m² s velkým skladem, administrativní budovou a výrobnou. Budova byla postavena a certifikována v pasivním standardu. V roce 2012 koupila v sousedství pozemky pro další extenzivní rozvoj výrobní kapacity. Současný počet zaměstnanců je kolem 80 lidí. 3

4 PŘÍVOD 18 C Odtah 20 C VENKOVNÍ VZDUCH -15 C Odpaní vzduch VENKOVNÍ VZDUCH 0 C PAUL rekuperační jednotky 4

5 Co je to řízené větrání Jde o metodu větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Je vhodné ale i pro rekonstrukce, které spočívají v zateplení budovy a v odstranění tepelných mostů. Takto tepelně uzavřené budovy je nutné pravidelně větrat, aby pobytový prostor poskytl příjemné prostředí pro život. Současně je významným pomocníkem pro ochranu celé stavby. Srdcem každé rekuperační jednotky je tepelný výměník (viz obr. dole). Převádí teplo z odváděného vzduchu z domu do chladného přiváděného vzduchu z venkovního prostředí. Čím více tepla se ve výměníku předá, tím je vyšší účinnost jednotky a tím více energie na topení v domě se ušetří. Jednotky PAUL dosahují nejvyšší účinnosti. Větrací systém s tepelným výměníkem poskytuje potřebnou výměnu vzduchu v objektu nezbytnou pro zdraví člověka, ale i ochranu konstrukce budovy. Nečistoty, pachy a nadbytečná vlhkost jsou odstraněny výměnou vzduchu, který je vyčištěn přes filtry s vysokou účinností. Hluk z okolí domu a obtížný hmyz zůstanou za okny objektu. Současně s tím se významně snižuje energetická náročnost objektu na vyhřátí nebo vychlazení. To standardní větrání nezajistí! Venkovní vzduch (studený) Odtah (teplý) Rekuperace od firmy PAUL, která zajišťuje řízené větrání pobytových prostor se skládá z rekuperační jednotky a potrubí pro vedení a distribuci vzduchu v celém domě. Do domu se přivádí čerstvý, čistý vzduch a z domu se odvádí vzduch obsahující pachy a vlhkost, které nejčastěji vznikají v kuchyni, koupelně a na toaletách. Během zimy se odváděný vzduch z domu předá v teplotním výměníku v jednotce svou energii přiváděnému čerstvému vzduchu. Studený čerstvý vzduch se tak ohřeje a vrací se do domu v podobě čistého teplého vzduchu. V létě umožňuje by-pass v jednotce naopak vychlazovat pobytový prostor. Odpaní vzduch (studený) Přívod (teplý) Činnost jednotky zajišťují inteligentní řídící jednotky, které jsou pro uživatele snadno použitelné. Zajistí výměnu potřebného množství vzduchu pro vytvoření příjemného prostředí a významně sníží náklady na topení v domě. V domě s rekuperací se nezajistí pouze zdravé prostředí a úspora za topení, ale významně se přispěje o ochraně budovy a prodloužení její životnosti. 5

6 Ak Ak řez AA: 18 C 18 C 20 C 18 C 18 C Výměna tepla se uskutečňuje všemi směry z teplého do studeného media. 6

7 KONCEPCE TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU PAUL Technologie tepelného výměníku přispívá hlavně ke zvýšení účinnosti rekuperace. Dokonalý přenos tepla je nezbytný pro výsokou účinnost tepelného výměníku. Patentem chráněná konstrukce tepelného kanálkového výměníku PAUL zajistí účinnost výměníku až 94% při průtoku vzduchu 144m³/h (podle Passive House Institute Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt) u jednotek NOVUS 300. To znamená, že venkovní vzduch o teplotě 0 C se po průchodu výměníkem v jednotce ohřeje od odváděného vzduchu o teplotě 20 C na 18 C. Koncepce proudění vzduchu: Chladný venkovní vzduch a teplý vnitřní vzduch proudí proti sobě v paralelních kanálcích. Tento princip proudění je v termodynamice zákonem pro dosažení největší účinnosti, mnohem větší než je u křížových deskových výměníků. Koncepce proudění vzduchu kanálky: Vzduch proudí tepelným výměníkem který je tvořen velkým množstvím malých plastových kanálků čtvercového průřezu. Jiná možnost - Vlhkostní tepelný výměník Jako alternativu ke standardnímu tepelnému výměníku je možné ve většině jednotek použít výměník se zpětným ziskem vlhka (entalpický výměník) s vysokou účinností. V pobytovém prostoru s příliš suchým vzduchem lze využít vlhkosti obsažené v odváděném vzduchu ke zvlhčení přiváděného vzduchu do objektu. Vlhko z odváděného vzduchu se oddělí při proudění tepelným výměníkem přes polymerovou membránu (technologie dpoint). Čistota vzduchu - bez bakterií, pachů a nečistot - je zajištěna použitím anti-bakteriální membrány (Microban ). Z odváděného vzduchu se využije pouze teplo a vlhkost (viz vyobrazení níže). Více než 75% zpětného zisku vlhka zajišťuje trvale dostatečnou relativní vlhkost vzduchu v místnostech. Legenda: Teplo Vlhkost Plyny a nečistoty Zápachy 7

8 8 3D diagram s větracím systémem PAUL OCTOPUS

9 Funkce a konstrukce rekuperačních jednotek PAUL Komfortní větrací systém PAUL se skládá z centrální rekuperační jednotky a potrubním rozvodem vzduchu, který je zaveden do jednotlivých místností. Přes stropní ventily (výústky) se odvádí a přivádí vzduch z a do místnosti. Venkovní vzduch je zdrojem čerstvého vzduchu přiváděného do objektu přes rekuperační jednotku. Podle stavby a velikosti pozemku se vzduch do jednotky přivádí buď přes zemní výměník (ZVT), přes ISO box nebo přes jednotku SOLE. ZVT sestává z potrubí uloženého v zemi v určité hloubce. Proudící vzduch do jednotky je předehříván nebo chlazen energií země. ISO box je zařízení s elektrickým předehřevem, které zajistí provoz jednotky bez ohledu na chlad v okolí. Není však zdrojem chladu pro letní období. SOLE zajišťuje předehřev přiváděného vzduchu v zimě a chlad pro snížení teploty v domě v letním období. Vstupní vzduch proudí přes filtry, které ho zbaví nečistot a dále je veden do tepelného výměníku v jednotce. Zde předá teplý vzduch (např. 20 C) svoji tepelnou energii chladnému přiváděnému vzduchu (např 0 C) a zvýší jeho teplotu. Tento proces se nazývá rekuperace. Čím více tepla předá odváděný vzduch z domu přiváděnému vzduchu z venku, tím vyšší účinnost má rekuperační jednotka. Takto je rozveden vzduch na přiváděný a odváděný bez možností jejich smíchání. K zamezení přenosu hluku a zvuků potrubím lze použít tlumiče hluku. Návrh vzduchovodů musí provádět odborná firma. Větrání je řízeno přes kontrolní řídící jednotku obvykle instalovanou v domě. Lze nastavit řadu různých modů. Naší nejdokonalejší řídící jednotkou je dotyková jednotka TFT. Umožňuje nastavit režim větrání podle potřeb uživatele pro každých 15 minut pro každou hodinu každý den v týdnu. Také poskytuje servisní a chybová hlášení. Hlavní komponenty pro komfortní větrací systém jsou (viz shema vlevo): Venkovní filtrační jednotka, při použití zemního výměníku nebo jednotky s předehřevem Venkovní potrubí (zeleně) Rekuperační jednotka Tlumič hluku Potrubí pro přívod vzduchu (červeně) Větrací otvory s mřížkou nebo ventily Filtry výměnné filtry Vzduchové potrubí (modře) Odvodní potrubí (červeně) Řídicí jednotka Čerstvý vzduch je veden tak, že se nemůže smíchat s odváděným vzduchem. Dva samostatné ventilátory zajišťují transport vzduchu. Vzduch je veden do jednotlivých místností přes talířové stropní nebo nástěnné ventily (výústky). Použitý vzduch z domu se vede samostatným potrubím do jednotky přes filtr v jednotce. Ve výměníku jednotky předá svoji tepelnou energii studenému vzduch a je odveden mimo dům. 9

10 PŘEHLED REKUPER Množství vzduchu m³/h VENTOS 50 CLIMOS 150 MULTI 150 FOCUS (F) 200 NOVUS (F) 300 NOVUS (F) 450 SANTOS (F) 370 SANTOS (F) 570 SANTOS (F) 570 COOL MAXI FLAT SERIE MAXI SERIE 10

11 0 AČNÍCH JEDNOTEK Použití Byty a rodinné domy Malometrážní byty Bytové domy Obchody Na podlaze Na stěnu Montáž Pod strop Ve skříni Podlaha Zpětný zisk vlhka Certifikát pro pasivní domy* Tepelný výměník podle certifikace PHI* Elektrická účinnost v Wh/m³ podle certifikace PHI* 82% 0,41 79% 0,36 91% 0,31 93% 0,23 84% 0,31 (entalpický výměník) 89% 0,29 84% 0,31 84% 0,31 82% 0, % ) 1 0,37 ) 1 ) 1 se vztahuje na: MAXI FLAT * PHI certifikát Certifikovaný pasivní dům vhodný prvek (Dr. Wolfgang Feist Pasivní dům Institute, Darmstadt 64283, Německo) 11

12 FOCUS 200 / FOCUS F 200 TFT - dotykový displej LED řídící panel Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu Pro plochu do 150 m² Nastavení průtoku od 60 do 200 m³/h Skříňové provedení Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka : TFT - dotykový displej nebo varianta LED řídící panel Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 91 % * Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,31 * * FOCUS

13 NOVUS 300 / NOVUS F 300 / NOVUS 450 / NOVUS F 450 TFT - dotykový displej LED řídící panel Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu Pro plochu do 350 m² Nastavení průtoku od 75 do 300 m³/h (NOVUS 300) nebo od 50 do 450 m³/h (NOVUS 450) 100% automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Skříňové provedení Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka : TFT - dotykový displej nebo varianta LED řídící panel Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 93 % 1) / 89 % 2) / 84 % 3) Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,23 1) / 0,29 2) / 0,31 3) 1) NOVUS 300, 2) NOVUS 450, 3) NOVUS F

14 CLIMOS 150 MULTI 150 Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu Pro plochu do 150 m² Nastavení průtoku od 30 do 180 m³/h Skříňové podstropní provedení vhodné pro bytové jednotky Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka: membránový dotykový displej Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 82 % Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,41 Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu horizontální nebo vertikální montáž Pro plochu do 150m² Možnost instalace do stoupaček Nastavení průtoku od 30 do 180 m³/h Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka membránový dotykový displej Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 79 % Elektrická účinnost v in Wh/m³: 0,36 14

15 SANTOS (F) 370 SANTOS (F) 570 (COOL) Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu, Pro plochu do 280m² Nastavení průtoku od 40 do 400 m³/h automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Skříňové provedení Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Nástěnná i stacionární montáž Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka: Třípolohový přepínač nebo membránový dotykový displej vestavěná řídící jednotka v zařízení Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Tepelná účinnost (efektívni): 84 % * Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,29 * * SANTOS 370 Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu, Pro plochu do 435m² Nastavení průtoku od 50 do 600 m³/h automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Možnost montáže na stěnu nebo stacionárně Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka : Třípolohový přepínač nebo membránový dotykový displej Vestavěná řídící jednotka v zařízení Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Možnost volby přídavného chladícího zařízení tepelné čerpadlo (image) Tepelná účinnost (efektívni): 84 % * Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,31 * * SANTOS

16 VENTOS 50 Jednotky MAXI FLAT & MAXI (platí pro MAXI FLAT 600) Decentrální rekuperační jednotka pro řízené větrání Pro plochu do 60 m² Nastavení průtoku : 20 až 115 m³/h Jednotka je vhodná pro větrání samostatných nebo propojených místností Nástěnná montáž na obvodové zdi Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Řídící jednotka je integrována v jednotce, je možné volit externí řídící jednotku Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu, pro velké objekty Nastavení průtoku: 50 až 2000 m³/h (MAXI FLAT) a 100 až 6000 m³/h (MAXI) v různých velikostech Řízení dle teploty, 100% automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Protimrazová ochrana pro řízení množství přiváděného i odváděného vzduchu v zimním období Centrální řídící jednotka (předem propojená již výrobcem). Jeden hlavní vypínač ventilátorů, kontrola jednotky, elektrického odmrazovánía dodatkových topných elementů Skříňové provedení z hliníkových profilů - tepelně izolováno s dvouplášťovými sendvičovými elementy, povrchová úprava - galvanicky nanesená prášková barva Možnost umístění jednotky uvnitř i ve venkovním prostředí (MAXI) 16

17 PŘÍSLUŠENSTVÍ Vzduchotechnické díly, filtry OCTOPUS (Potrubní a distribuční sytém) iso-box (pro filtraci vzduchu přiváděného do rekuperační jednotky) Předehřev (pro předehřev venkovního vzduchu nebo jeho chlazení) Venkovní filtr (pro zemní tepelný výměník) 17

18 ČASTÉ DOTAZY Proč potřebuji řízené větrání? Nové a nově rekonstruované budovy jsou stále více tepelně izolované.vlhko způsobující plísně, pachy a vydýchaný vzduch zůstávají v tak utěsněném domě, jsou špatné nejen pro člověka, ale i pro konstrukci budovy. Pro zdravý život je nutné i to, jaký vzduch dýcháme. Jestliže vám zaleží na zdraví, pak se rekuperace vyplatí. Jaké jsou výhody oproti klasickému větrání? Řízené větrání jednoznačně zvyšuje kvalitu životního prostředí díky tomu, že se plynule do objektu přivádí čerstvý vzduch. Tím se trvale upravuje obsah CO2 na potřebnou úroveň. Filtry v jednotce zbavují vzduch prachových částic, nebo i pylů které ztěžují život alergikům. Ve srovnání s celkovou spotřebou energie v domě je spotřeba rekuperace jen velmi malou částí. Jak se zbavit suchého vzduchu v místnostech během zimy? Pro většinu jednotek PAUL nabízíme tepelný výměník se zpětným ziskem vlhka - entalpický výměník. Slouží nejen k významnému získávání tepla, ale také vlhkosti ze vzduchu, který je odváděn z domu. Jde o speciální technologii, kdy se do přiváděného vzduchu dostanou pouze molekuly vody a ne žádné nečistoty ani zápach. Jak se zbavit nečistot v přiváděném vzduchu? Nečistoty, které obsahuje venkovní vzduch jsou zachyceny filtrem v předřazeném filtru: iso-boxu a dále ve filtrech, které jsou v jednotce. Filtry jsou konstrukčně řešeny tak, aby zachytily maximum nečistot a měly i dlouhou životnost. Znečištění filtrů dokáže jednotka vybalancovat samonastavením otáček tak, že nedochází ke snížení objemu větraného vzduchu, ani ke snížení účinnosti. Filtrům je nutné věnovat pozornost! Výměna filtrů je velmi snadná. Jak často musím měnit filtry v jednotce? Správně by se měly filtry vyměnit každé 3 měsíce - to je také indikováno na displeji jednotky. Doporučujeme filtry měnit alespoň dvakrát za rok. Filtry si lze objednat u dodavatele rekuperační jednotky (Rekupoint) Jak lze použít rekuperační jednotky PAUL jako zdroje pro výrobu tepla? Vysoká účinnost tepelných výměníků Paul zajišťuje ohřátí studeného přiváděného vzduchu na 18 C při teplotě odváděného vzduchu 20 C. V naší nabídce jsou i dohřevy ke zvýšení teploty vzduchu rozváděného po domě. Jedná se o teplovodní nebo elektrický ohřev. Jak zabránit přenosu hluku ventilačním potrubím mezi místnostmi? Přenosu hluku potrubím a mezi místnostmi lze zamezit použitím tlumičů hluku zařazených v potrubním systému. Systém Paul - OCTOPUS zamezuje šíření hluku potrubím spolehlivě. Doporučujete připojení digestoře do ventilačního systému? Připojení digestoře na větrací systém zásadně nedoporučujeme! Digestoř s vnitřní cirkulací by měla odstranit kapičky oleje a vody (vestavěný uhlíkový filtr). Teplo z vaření včetně vůní a pachů je odvedeno stropními ventily do potrubního systému a tudy do tepelného výměníku, kde je předáno teplo vzduchu, který je přiváděn do domu a vůně, pachy a vlhkost jsou odvedeny mimo dům. 18

19 Co je nutné použít u domů s krbem s otevřeným ohništěm? Krb by měl mít samostatný přívod venkovního vzduchu! U otevřených ohnišť je v místnosti s krbem nutné zabránit vzniku podtlaku. Kdo mi pomůže správně navrhnout systém větrání? Systém větrání musí být navržen naprosto správně! Skupina REKUPOINT sdružuje odborné firmy, které zajišťují realizaci rekuperace od projektu po montáž a následný servis. Obracejte se na firmy, které patří do skupiny REKUPOINT. Kde získám informace o možné podpoře pro instalaci rekuperace? Jestliže bude vyhlášena jakákoli podpora v tomto smyslu, bude na webech členů REKU- POINT příslušná informace. Jaké služby PAUL ještě nabízí? PAUL nabízí prostřednictvím sítě členů skupiny REKUPOINT poradenství, kopletní řešení rekuperace pro každý konkrétní dům, realizaci stavby a servis všem, kteří uvažují o stavbě nízkoenergetického nebo pasivního domu. Týká se to i rekonstrukcí domů za účelem zlepšení životního prostředí a dosažení úspor. Provádíme realizaci a záruční i pozáruční servis. Rodinné domy řešíme kompletně včetně vytápění a výroby teplé vody v několika variantách a vždy s důrazem na využití obnovitekných zdrojů. U řízeného větrání jsme vsadili na spolehlivost. 19

20 ROSA In. s.r.o. Zástupce společnosti PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, Německo člen skupiny REKUPOINT:

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Komfortní řešení pro vaše bydlení Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač

Více

Technické informace. do 270 90 25 100 max. 250 nejčastěji. Obytná plocha [m 2 ] pro jednotl. místnost. pro jednotl. místnost

Technické informace. do 270 90 25 100 max. 250 nejčastěji. Obytná plocha [m 2 ] pro jednotl. místnost. pro jednotl. místnost 1. Typy jednotek Nabízíme Vám zatím 14 různých typů jednotek b) Centrální jednotky Typ climos 100 DC V & průtok vzduchu [m³/h] (při 100 Pa přetlaku) max. 100 (při 70 Pa) plynule proměnný Obytná plocha

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

ILTO W 130. Technický popis

ILTO W 130. Technický popis ILTO W 130 Technický popis Větrací jednotka ILTO W 130 s kompletní výbavou, protiproudým výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a cirkulačním okruhem. Skříň větrací jednotky je z dvojitého ocelového plechu.

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 Použití Větrací jednotka Zehnder ComfoAir (CA) 180 je určena k použití v obytných objektech, především v bytech. Spojuje vysoký komfort, jednoduchou obsluhu, vysokou účinnost a flexibilní integraci do

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

Přednášející: Ing. Radim Otýpka Přednášející: Ing. Radim Otýpka Základem zdravého života je kvalitní životní prostředí - Dostatek denního světla - Dostatek kvalitního vzduchu - Dostatek zdravé potravy -To co ale potřebujeme každou sekundu

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

Větrání nové dimenze. Řada Wolf Comfort. Aktivně proti plísním!

Větrání nové dimenze. Řada Wolf Comfort. Aktivně proti plísním! Větrání nové dimenze Řada Wolf Comfort Aktivně proti plísním! Větrání nové dimenze Řada Wolf Comfort Od rodinného domu po univerzitu: všude tam, kde žijí a pracují lidé, je zdravé klima nepostradatelné.

Více

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky kompaktní. Nástěnné rekuperační jednotky Rekuperační jednotky kompaktní Nástěnné rekuperační jednotky Vysoce účinné rekuperační jednotky pro využití tepla, či chladu. Kompaktní jednotky lokálního nebo centrálního provedení. Vynikající technické

Více

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort.

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort. FCX Parapetní, podstropní nebo kanálová fan-coilová jednotka. Možnost v opláštěném nebo neopláštěném provedení (dvoutrubkové, resp. čtyřtrubkové provedení). Jednotky jsou vybaveny ionizačním filtrem. 1

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

DOMEKT. Větrací a rekuperační jednotky pro rodinné domy

DOMEKT. Větrací a rekuperační jednotky pro rodinné domy Větrací a rekuperační jednotky pro rodinné domy DOMEKT Účinnost rekuperace až 92% Nižší spotřeba energie Extrémně tichý provoz Integrované automatické ovládání Zdravé vnitřní prostředí a úspora energie

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti: Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem Vybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK VZDUCHU:.200-5.000 m /h Na první pohled: Přes 80 teplotní účinnostidíky

Více

DAPHNE XL. DAPHNE XL rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

DAPHNE XL. DAPHNE XL rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA ErP A až 93 % účinnost rezidenční DAPHNE XL CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 700 a 900 m³/h Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Energeticky úsporné EC ventilátory s nízkým

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO

DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO by DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO: CO MŮŽETE OČEKÁVAT Kompaktní větrací jednotka Vario-Vent DUO umožňuje výměnu (přívod i odvod) vzduchu v místnosti

Více

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA

DAPHNE. DAPHNE rekuperační jednotka FUNKČNÍ SCHÉMA ErP A až 93 % účinnost rezidenční DAPHNE CHARAKTERISTIKA Vzduchový výkon: 150, 300 a 500 m³/h Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 % Kompaktní jednotka vhodná pro instalaci do

Více

TwinFresh Comfo R. bezúdržbová. Ventilátor má také funkci ochrany proti přehřátí.

TwinFresh Comfo R. bezúdržbová. Ventilátor má také funkci ochrany proti přehřátí. Pokojové rekuperační jednotky TwinFresh Comfo S TwinFresh Comfo R Pokojové rekuperační jednotky bez nutnosti připojení k ventilačnímu systému potrubí s kapacitou až 58m 3 /h a dálkovým ovladačem. Popis

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13

DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13 DECENTRALIZOVANÝ VĚTRACÍ-OTOPNÝ PŘÍSTROJ S REKUPERACÍ TEPLA DL 13 DL 13 dosahuje s rekuperací tepla až 90 % výkonu, který skutečně přesvědčuje. S úsporou místa použijete decentralizovaný přístroj tam,

Více

Comfosystems Komfortní větrání s rekuperací tepla Ceny 2014 CZ. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Comfosystems Komfortní větrání s rekuperací tepla Ceny 2014 CZ. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch omfosystems Komfortní větrání s rekuperací tepla eny 04 Z Vytápění hlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení, čerstvý

Více

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Novinky Systemair. červen Novinky

Novinky Systemair. červen Novinky Novinky Systemair červen 2015 Novinky Perfektní klima. Kdekoli. Kdykoli. Inteligentní, energeticky úsporná řešení pro větrání a klimatizaci. Kompaktní vzduchotechnická jednotka Topvex FC Vysoce účinná

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO

Přívodní větrací jednotky : VEKA INT EKO Integrované klapky se servopohonem Instalován tlakový spínač pro sledování stavu filtru Vnitřní ohřívače Vyžaduje pouze doplnění dálkového ovládání Nízká výška, ideální pro montáž pod strop, servisní zásahy

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Hrubá. stavba. katalog

Hrubá. stavba. katalog katalog Hrubá stavba Stavíte nebo rekonstruujete dům? Nevíte si rady jak odvětrávat Vaši koupelnu či WC? Chcete mít v domě rekuperaci a krb? Přemýšlíte o centrálním vysávání? Multi-VAC má pro Vás komplexní

Více

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály GADES solution GADES solution........ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB RD Grácovi, Mokrá Hora MECHANICKÉ

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V Protiproudé rekuperační jednotky : RH V RH 7 P VO-PH SV (vodní) Vysoká účinnost (95%) motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná úprava vstupní

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Ventilace a rekuperace haly

Ventilace a rekuperace haly Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném

Více

Nevidíte ho, ale pociťujete: trvale a všude čerstvý vzduch.

Nevidíte ho, ale pociťujete: trvale a všude čerstvý vzduch. Nevidíte ho, ale pociťujete: trvale a všude čerstvý vzduch. Zdraví: Čerstvý vzduch podporuje pohodu, spánek, schopnost koncentrace a výkonnost. Díky volitelným jemným filtrům, které zachycují jemný prach

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Tel. 596637037 SANACE ATLETICKÉHO TUNELU 2747 SO 05 dle PD OSA PROJEKT D.1.4.6-01 Místo zakázky Investor Stupeň projektu HIP Projektant Vedoucí zakázky OSTRAVA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. DPS Tomáš Pavlík Ing.

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka č. 00201518039 Montážní partner : E-mail: Tel.: Zadavatel: Jaroslav Škeřík Rabštejnská

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 00210406101 Montážní partner: Investor: Jaromír Šnajdr 252 63 Roztoky Tel: 603422858

Více

Komfortní větrání s rekuperací tepla pro Váš dům nebo byt

Komfortní větrání s rekuperací tepla pro Váš dům nebo byt Komfortní větrání s rekuperací tepla pro Váš dům nebo byt Proč si zvolit Zehnder, v čem je lepší než konkurence? Vysoká kvalita značky Zehnder Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Řízené větrání

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

WRGW 60 Digi - L2. Elektrické napětí: 230 V 0,06 A. Výkon motor: 8/6/4/2W. Stupně rychlostí: 4. Krytí: IPX4. Účinnost rekuperace: 70%

WRGW 60 Digi - L2. Elektrické napětí: 230 V 0,06 A. Výkon motor: 8/6/4/2W. Stupně rychlostí: 4. Krytí: IPX4. Účinnost rekuperace: 70% WRGW 60 Digi - L2 Rekuperační jednotka s dálkovým ovládáním pohodlí a Hladina hluku: 8/6/4/2 db(a) Další: nástěnné provedení, deskový výměník, uzavírací klapka, regulace, EC motor, filtr, vícerychlostní

Více

STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP TECHNICKÁ SPECIFIKACE

STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP TECHNICKÁ SPECIFIKACE STACIONÁRNÍ ODVLHČOVAČE CDP TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pro bazény do 40 m2 vodní plochy perfektum.cz PERFEKTUMGROUP 0 ŘADA CD Malé, přenosné odvlhčovače pro Váš dům, chatu, kancelář Rodina může prostým dýcháním,

Více

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná

I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í. úsporná I n t e g r o va n ý s y s t é m p r o N Í Z K O E N E R G E T I C K É v y tá p ě n í Energeticky úsporná otopná tělesa konvektory větrací jednotky s rekuperací Jedna stavba = jedno řešení = KORADO Člověk

Více

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost

MRXBOX95AB-WM1. Supply Fan. Extract. Run on Trickle Boost Trickle Boost Extract Supply Run on Trickle Boost Trickle Boost 79 2 8 8 1 30 7 9 Potrubní rekuperátory : MRXBOX95 Kompaktní a lehké zařízení Snadný přístup k filtrům pro jednoduchou údržbu. MRXBOX95AB-WM1 Centrální

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Premium SX-serie (nástěnné klimatizační jednotky)

Premium SX-serie (nástěnné klimatizační jednotky) Premium SX-serie (nástěnné klimatizační jednotky) V průběhu roku 2009 HITACHI uvede na trh nástěnné klimatizační jednotky PREMIUM SX-serie. Tyto jednotky jsou zaměřené na čistotu vzduchu procházejícího

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody STAVEBNÍ PŘÍPRAVA Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrání Ohřev teplé vody Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

Funkce systému větrání

Funkce systému větrání Funkce systému větrání Teplota Škodlivé látky ve vzduchu 1. Čerstvý vzduch se do soustavy dostává otvorem v obvodové stěně. Volitelný vzduchový/ solankový zemní výměník tepla využívá teplo země k předehřívání

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0014000264 Montážní partner: E-mail: Tel.: Investor: Jiří Seifert Ranná E-mail: seifert24@seznam.cz tel.: 603263820 Vytvořil:

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více