Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení"

Transkript

1 Energeticky úsporné větrání pro zdravé bydlení

2 2

3 PŘEDSTAVENÍ FIRMY Ing. Eber- ve Zwickau - Německo. Firmu založil hard Paul V té době měl již řadu zkušeností s tepelnými výměníky se kterými pracoval přes 15 let. První patenty měl registrovány již v roce Po sjednocení Německa se naskytly nové perspektivy. Zveřejnění informace o novém kanálkovém tepelném výměníku vyvolalo velký zájem u mezinárodní odborné veřejnosti. První prototyp byl vyroben v roce Rok poté byla rekuperační jednotka pro větrání celých domů natolik vyvinuta, že bylo možné založit vlastní firmu. Ve firmě nejprve pracovalo 10 lidí. Sídlo firmy bylo v Mülsenu u Zwickau. Začalo vznikat mnoho inovativních procesů s cílem zvýšit účinnost tepelného výměníku projednotky. Následovala řada dalších patentů oceněných různými cenami. Firma PAUL, jako první v Německu získala pro své výrobky certifikát Výrobek vhodný pro pasivní domy od : Institute Dr. Wolfgang Feist in Darmstadt in 2002, pro rekuperační jednotku thermos 200DC. Od června 2012 byl zakladatel firmy Eberhard Paul pověřen firmou Zehnder Group pozicí operative business. Nadále bude poskytovat své odborné znalosti a poradenství v oblasti větrání pro celou skupinu Zehnder Group. Bude předkládat informace na domácích i zahraničních konferencích, výstavách a při všech dalších událostech. Dnes firma PAUL Wärmerückgewinnung GmbH nabízí jednu z nejširších nabídek rekuperačních jednotek pro pasivní domy v Evropě. Firma je zastoupena ve 24 evropských zemích, zúčastňuje se řady odborných výstav, zajišťuje profesionální trénink i technická školení. Spolupracuje s odbornými asociacemi a přispívá významně k nalézání cest pro úspory energie a zvyšování úrovně zdravého a komfortního prostředí nyní i pro budoucnost. Po změně statutu firmy a díky spolupráci s firmou Zehnder Group, která se stala majoritním společníkem, nastala doba pro rozvoj firmy. V roce 2009 se firma přestěhovala do nově postaveného objektu v průmyslové zóně u Zwickau, v blízkosti dálnice A72. Objekt je na ploše 4,000 m² s velkým skladem, administrativní budovou a výrobnou. Budova byla postavena a certifikována v pasivním standardu. V roce 2012 koupila v sousedství pozemky pro další extenzivní rozvoj výrobní kapacity. Současný počet zaměstnanců je kolem 80 lidí. 3

4 PŘÍVOD 18 C Odtah 20 C VENKOVNÍ VZDUCH -15 C Odpaní vzduch VENKOVNÍ VZDUCH 0 C PAUL rekuperační jednotky 4

5 Co je to řízené větrání Jde o metodu větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Je vhodné ale i pro rekonstrukce, které spočívají v zateplení budovy a v odstranění tepelných mostů. Takto tepelně uzavřené budovy je nutné pravidelně větrat, aby pobytový prostor poskytl příjemné prostředí pro život. Současně je významným pomocníkem pro ochranu celé stavby. Srdcem každé rekuperační jednotky je tepelný výměník (viz obr. dole). Převádí teplo z odváděného vzduchu z domu do chladného přiváděného vzduchu z venkovního prostředí. Čím více tepla se ve výměníku předá, tím je vyšší účinnost jednotky a tím více energie na topení v domě se ušetří. Jednotky PAUL dosahují nejvyšší účinnosti. Větrací systém s tepelným výměníkem poskytuje potřebnou výměnu vzduchu v objektu nezbytnou pro zdraví člověka, ale i ochranu konstrukce budovy. Nečistoty, pachy a nadbytečná vlhkost jsou odstraněny výměnou vzduchu, který je vyčištěn přes filtry s vysokou účinností. Hluk z okolí domu a obtížný hmyz zůstanou za okny objektu. Současně s tím se významně snižuje energetická náročnost objektu na vyhřátí nebo vychlazení. To standardní větrání nezajistí! Venkovní vzduch (studený) Odtah (teplý) Rekuperace od firmy PAUL, která zajišťuje řízené větrání pobytových prostor se skládá z rekuperační jednotky a potrubí pro vedení a distribuci vzduchu v celém domě. Do domu se přivádí čerstvý, čistý vzduch a z domu se odvádí vzduch obsahující pachy a vlhkost, které nejčastěji vznikají v kuchyni, koupelně a na toaletách. Během zimy se odváděný vzduch z domu předá v teplotním výměníku v jednotce svou energii přiváděnému čerstvému vzduchu. Studený čerstvý vzduch se tak ohřeje a vrací se do domu v podobě čistého teplého vzduchu. V létě umožňuje by-pass v jednotce naopak vychlazovat pobytový prostor. Odpaní vzduch (studený) Přívod (teplý) Činnost jednotky zajišťují inteligentní řídící jednotky, které jsou pro uživatele snadno použitelné. Zajistí výměnu potřebného množství vzduchu pro vytvoření příjemného prostředí a významně sníží náklady na topení v domě. V domě s rekuperací se nezajistí pouze zdravé prostředí a úspora za topení, ale významně se přispěje o ochraně budovy a prodloužení její životnosti. 5

6 Ak Ak řez AA: 18 C 18 C 20 C 18 C 18 C Výměna tepla se uskutečňuje všemi směry z teplého do studeného media. 6

7 KONCEPCE TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU PAUL Technologie tepelného výměníku přispívá hlavně ke zvýšení účinnosti rekuperace. Dokonalý přenos tepla je nezbytný pro výsokou účinnost tepelného výměníku. Patentem chráněná konstrukce tepelného kanálkového výměníku PAUL zajistí účinnost výměníku až 94% při průtoku vzduchu 144m³/h (podle Passive House Institute Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt) u jednotek NOVUS 300. To znamená, že venkovní vzduch o teplotě 0 C se po průchodu výměníkem v jednotce ohřeje od odváděného vzduchu o teplotě 20 C na 18 C. Koncepce proudění vzduchu: Chladný venkovní vzduch a teplý vnitřní vzduch proudí proti sobě v paralelních kanálcích. Tento princip proudění je v termodynamice zákonem pro dosažení největší účinnosti, mnohem větší než je u křížových deskových výměníků. Koncepce proudění vzduchu kanálky: Vzduch proudí tepelným výměníkem který je tvořen velkým množstvím malých plastových kanálků čtvercového průřezu. Jiná možnost - Vlhkostní tepelný výměník Jako alternativu ke standardnímu tepelnému výměníku je možné ve většině jednotek použít výměník se zpětným ziskem vlhka (entalpický výměník) s vysokou účinností. V pobytovém prostoru s příliš suchým vzduchem lze využít vlhkosti obsažené v odváděném vzduchu ke zvlhčení přiváděného vzduchu do objektu. Vlhko z odváděného vzduchu se oddělí při proudění tepelným výměníkem přes polymerovou membránu (technologie dpoint). Čistota vzduchu - bez bakterií, pachů a nečistot - je zajištěna použitím anti-bakteriální membrány (Microban ). Z odváděného vzduchu se využije pouze teplo a vlhkost (viz vyobrazení níže). Více než 75% zpětného zisku vlhka zajišťuje trvale dostatečnou relativní vlhkost vzduchu v místnostech. Legenda: Teplo Vlhkost Plyny a nečistoty Zápachy 7

8 8 3D diagram s větracím systémem PAUL OCTOPUS

9 Funkce a konstrukce rekuperačních jednotek PAUL Komfortní větrací systém PAUL se skládá z centrální rekuperační jednotky a potrubním rozvodem vzduchu, který je zaveden do jednotlivých místností. Přes stropní ventily (výústky) se odvádí a přivádí vzduch z a do místnosti. Venkovní vzduch je zdrojem čerstvého vzduchu přiváděného do objektu přes rekuperační jednotku. Podle stavby a velikosti pozemku se vzduch do jednotky přivádí buď přes zemní výměník (ZVT), přes ISO box nebo přes jednotku SOLE. ZVT sestává z potrubí uloženého v zemi v určité hloubce. Proudící vzduch do jednotky je předehříván nebo chlazen energií země. ISO box je zařízení s elektrickým předehřevem, které zajistí provoz jednotky bez ohledu na chlad v okolí. Není však zdrojem chladu pro letní období. SOLE zajišťuje předehřev přiváděného vzduchu v zimě a chlad pro snížení teploty v domě v letním období. Vstupní vzduch proudí přes filtry, které ho zbaví nečistot a dále je veden do tepelného výměníku v jednotce. Zde předá teplý vzduch (např. 20 C) svoji tepelnou energii chladnému přiváděnému vzduchu (např 0 C) a zvýší jeho teplotu. Tento proces se nazývá rekuperace. Čím více tepla předá odváděný vzduch z domu přiváděnému vzduchu z venku, tím vyšší účinnost má rekuperační jednotka. Takto je rozveden vzduch na přiváděný a odváděný bez možností jejich smíchání. K zamezení přenosu hluku a zvuků potrubím lze použít tlumiče hluku. Návrh vzduchovodů musí provádět odborná firma. Větrání je řízeno přes kontrolní řídící jednotku obvykle instalovanou v domě. Lze nastavit řadu různých modů. Naší nejdokonalejší řídící jednotkou je dotyková jednotka TFT. Umožňuje nastavit režim větrání podle potřeb uživatele pro každých 15 minut pro každou hodinu každý den v týdnu. Také poskytuje servisní a chybová hlášení. Hlavní komponenty pro komfortní větrací systém jsou (viz shema vlevo): Venkovní filtrační jednotka, při použití zemního výměníku nebo jednotky s předehřevem Venkovní potrubí (zeleně) Rekuperační jednotka Tlumič hluku Potrubí pro přívod vzduchu (červeně) Větrací otvory s mřížkou nebo ventily Filtry výměnné filtry Vzduchové potrubí (modře) Odvodní potrubí (červeně) Řídicí jednotka Čerstvý vzduch je veden tak, že se nemůže smíchat s odváděným vzduchem. Dva samostatné ventilátory zajišťují transport vzduchu. Vzduch je veden do jednotlivých místností přes talířové stropní nebo nástěnné ventily (výústky). Použitý vzduch z domu se vede samostatným potrubím do jednotky přes filtr v jednotce. Ve výměníku jednotky předá svoji tepelnou energii studenému vzduch a je odveden mimo dům. 9

10 PŘEHLED REKUPER Množství vzduchu m³/h VENTOS 50 CLIMOS 150 MULTI 150 FOCUS (F) 200 NOVUS (F) 300 NOVUS (F) 450 SANTOS (F) 370 SANTOS (F) 570 SANTOS (F) 570 COOL MAXI FLAT SERIE MAXI SERIE 10

11 0 AČNÍCH JEDNOTEK Použití Byty a rodinné domy Malometrážní byty Bytové domy Obchody Na podlaze Na stěnu Montáž Pod strop Ve skříni Podlaha Zpětný zisk vlhka Certifikát pro pasivní domy* Tepelný výměník podle certifikace PHI* Elektrická účinnost v Wh/m³ podle certifikace PHI* 82% 0,41 79% 0,36 91% 0,31 93% 0,23 84% 0,31 (entalpický výměník) 89% 0,29 84% 0,31 84% 0,31 82% 0, % ) 1 0,37 ) 1 ) 1 se vztahuje na: MAXI FLAT * PHI certifikát Certifikovaný pasivní dům vhodný prvek (Dr. Wolfgang Feist Pasivní dům Institute, Darmstadt 64283, Německo) 11

12 FOCUS 200 / FOCUS F 200 TFT - dotykový displej LED řídící panel Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu Pro plochu do 150 m² Nastavení průtoku od 60 do 200 m³/h Skříňové provedení Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka : TFT - dotykový displej nebo varianta LED řídící panel Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 91 % * Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,31 * * FOCUS

13 NOVUS 300 / NOVUS F 300 / NOVUS 450 / NOVUS F 450 TFT - dotykový displej LED řídící panel Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu Pro plochu do 350 m² Nastavení průtoku od 75 do 300 m³/h (NOVUS 300) nebo od 50 do 450 m³/h (NOVUS 450) 100% automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Skříňové provedení Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka : TFT - dotykový displej nebo varianta LED řídící panel Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 93 % 1) / 89 % 2) / 84 % 3) Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,23 1) / 0,29 2) / 0,31 3) 1) NOVUS 300, 2) NOVUS 450, 3) NOVUS F

14 CLIMOS 150 MULTI 150 Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu Pro plochu do 150 m² Nastavení průtoku od 30 do 180 m³/h Skříňové podstropní provedení vhodné pro bytové jednotky Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka: membránový dotykový displej Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 82 % Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,41 Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu horizontální nebo vertikální montáž Pro plochu do 150m² Možnost instalace do stoupaček Nastavení průtoku od 30 do 180 m³/h Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka membránový dotykový displej Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Tepelná účinnost (efektívni): 79 % Elektrická účinnost v in Wh/m³: 0,36 14

15 SANTOS (F) 370 SANTOS (F) 570 (COOL) Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu, Pro plochu do 280m² Nastavení průtoku od 40 do 400 m³/h automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Skříňové provedení Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Levé a pravé provedení jednotky Nástěnná i stacionární montáž Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka: Třípolohový přepínač nebo membránový dotykový displej vestavěná řídící jednotka v zařízení Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Tepelná účinnost (efektívni): 84 % * Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,29 * * SANTOS 370 Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu, Pro plochu do 435m² Nastavení průtoku od 50 do 600 m³/h automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Možnost volby vlhkostního (entalpického) tepelného výměníku Možnost montáže na stěnu nebo stacionárně Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Externí řídící jednotka : Třípolohový přepínač nebo membránový dotykový displej Vestavěná řídící jednotka v zařízení Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Možnost volby přídavného chladícího zařízení tepelné čerpadlo (image) Tepelná účinnost (efektívni): 84 % * Elektrická účinnost v Wh/m³: 0,31 * * SANTOS

16 VENTOS 50 Jednotky MAXI FLAT & MAXI (platí pro MAXI FLAT 600) Decentrální rekuperační jednotka pro řízené větrání Pro plochu do 60 m² Nastavení průtoku : 20 až 115 m³/h Jednotka je vhodná pro větrání samostatných nebo propojených místností Nástěnná montáž na obvodové zdi Filtry přiváděného a odváděného vzduchu třídy G4 (EU4), možná volba protipylového filtru F7 (EU7) a znečištěnného venkovního vzduchu Řídící jednotka je integrována v jednotce, je možné volit externí řídící jednotku Skříň jednotky je z plechu s ochranou práškově nanesenou barvou Vyrobeno v Německu Rekuperační jednotka pro řízené větrání celého domu, pro velké objekty Nastavení průtoku: 50 až 2000 m³/h (MAXI FLAT) a 100 až 6000 m³/h (MAXI) v různých velikostech Řízení dle teploty, 100% automatický letní bypass s motoricky ovládanou klapkou Protimrazová ochrana pro řízení množství přiváděného i odváděného vzduchu v zimním období Centrální řídící jednotka (předem propojená již výrobcem). Jeden hlavní vypínač ventilátorů, kontrola jednotky, elektrického odmrazovánía dodatkových topných elementů Skříňové provedení z hliníkových profilů - tepelně izolováno s dvouplášťovými sendvičovými elementy, povrchová úprava - galvanicky nanesená prášková barva Možnost umístění jednotky uvnitř i ve venkovním prostředí (MAXI) 16

17 PŘÍSLUŠENSTVÍ Vzduchotechnické díly, filtry OCTOPUS (Potrubní a distribuční sytém) iso-box (pro filtraci vzduchu přiváděného do rekuperační jednotky) Předehřev (pro předehřev venkovního vzduchu nebo jeho chlazení) Venkovní filtr (pro zemní tepelný výměník) 17

18 ČASTÉ DOTAZY Proč potřebuji řízené větrání? Nové a nově rekonstruované budovy jsou stále více tepelně izolované.vlhko způsobující plísně, pachy a vydýchaný vzduch zůstávají v tak utěsněném domě, jsou špatné nejen pro člověka, ale i pro konstrukci budovy. Pro zdravý život je nutné i to, jaký vzduch dýcháme. Jestliže vám zaleží na zdraví, pak se rekuperace vyplatí. Jaké jsou výhody oproti klasickému větrání? Řízené větrání jednoznačně zvyšuje kvalitu životního prostředí díky tomu, že se plynule do objektu přivádí čerstvý vzduch. Tím se trvale upravuje obsah CO2 na potřebnou úroveň. Filtry v jednotce zbavují vzduch prachových částic, nebo i pylů které ztěžují život alergikům. Ve srovnání s celkovou spotřebou energie v domě je spotřeba rekuperace jen velmi malou částí. Jak se zbavit suchého vzduchu v místnostech během zimy? Pro většinu jednotek PAUL nabízíme tepelný výměník se zpětným ziskem vlhka - entalpický výměník. Slouží nejen k významnému získávání tepla, ale také vlhkosti ze vzduchu, který je odváděn z domu. Jde o speciální technologii, kdy se do přiváděného vzduchu dostanou pouze molekuly vody a ne žádné nečistoty ani zápach. Jak se zbavit nečistot v přiváděném vzduchu? Nečistoty, které obsahuje venkovní vzduch jsou zachyceny filtrem v předřazeném filtru: iso-boxu a dále ve filtrech, které jsou v jednotce. Filtry jsou konstrukčně řešeny tak, aby zachytily maximum nečistot a měly i dlouhou životnost. Znečištění filtrů dokáže jednotka vybalancovat samonastavením otáček tak, že nedochází ke snížení objemu větraného vzduchu, ani ke snížení účinnosti. Filtrům je nutné věnovat pozornost! Výměna filtrů je velmi snadná. Jak často musím měnit filtry v jednotce? Správně by se měly filtry vyměnit každé 3 měsíce - to je také indikováno na displeji jednotky. Doporučujeme filtry měnit alespoň dvakrát za rok. Filtry si lze objednat u dodavatele rekuperační jednotky (Rekupoint) Jak lze použít rekuperační jednotky PAUL jako zdroje pro výrobu tepla? Vysoká účinnost tepelných výměníků Paul zajišťuje ohřátí studeného přiváděného vzduchu na 18 C při teplotě odváděného vzduchu 20 C. V naší nabídce jsou i dohřevy ke zvýšení teploty vzduchu rozváděného po domě. Jedná se o teplovodní nebo elektrický ohřev. Jak zabránit přenosu hluku ventilačním potrubím mezi místnostmi? Přenosu hluku potrubím a mezi místnostmi lze zamezit použitím tlumičů hluku zařazených v potrubním systému. Systém Paul - OCTOPUS zamezuje šíření hluku potrubím spolehlivě. Doporučujete připojení digestoře do ventilačního systému? Připojení digestoře na větrací systém zásadně nedoporučujeme! Digestoř s vnitřní cirkulací by měla odstranit kapičky oleje a vody (vestavěný uhlíkový filtr). Teplo z vaření včetně vůní a pachů je odvedeno stropními ventily do potrubního systému a tudy do tepelného výměníku, kde je předáno teplo vzduchu, který je přiváděn do domu a vůně, pachy a vlhkost jsou odvedeny mimo dům. 18

19 Co je nutné použít u domů s krbem s otevřeným ohništěm? Krb by měl mít samostatný přívod venkovního vzduchu! U otevřených ohnišť je v místnosti s krbem nutné zabránit vzniku podtlaku. Kdo mi pomůže správně navrhnout systém větrání? Systém větrání musí být navržen naprosto správně! Skupina REKUPOINT sdružuje odborné firmy, které zajišťují realizaci rekuperace od projektu po montáž a následný servis. Obracejte se na firmy, které patří do skupiny REKUPOINT. Kde získám informace o možné podpoře pro instalaci rekuperace? Jestliže bude vyhlášena jakákoli podpora v tomto smyslu, bude na webech členů REKU- POINT příslušná informace. Jaké služby PAUL ještě nabízí? PAUL nabízí prostřednictvím sítě členů skupiny REKUPOINT poradenství, kopletní řešení rekuperace pro každý konkrétní dům, realizaci stavby a servis všem, kteří uvažují o stavbě nízkoenergetického nebo pasivního domu. Týká se to i rekonstrukcí domů za účelem zlepšení životního prostředí a dosažení úspor. Provádíme realizaci a záruční i pozáruční servis. Rodinné domy řešíme kompletně včetně vytápění a výroby teplé vody v několika variantách a vždy s důrazem na využití obnovitekných zdrojů. U řízeného větrání jsme vsadili na spolehlivost. 19

20 ROSA In. s.r.o. Zástupce společnosti PAUL Wärmerückgewinnung GmbH, Německo člen skupiny REKUPOINT:

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla Úsporné řešení pro vaše topení VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu

2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR. Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 0 1 4 / 1 5 AIR TO AIR Řešení přívodu čerstvého vzduchu Řešení přívodu čerstvého vzduchu 2 I TOSHIBA ČERSTVÝ, ZDRAVÝ a SVĚŽÍ VZDUCH klíč k vyšší kvalitě života Po celém světě se hledá řešení problému

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA

ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYTÁPĚNÍ ENERGIE ZE ZEMĚ, VZDUCHU A SLUNCE ZDARMA VYDÁNÍ 09 2007» TEPELNÁ ČERPADLA» VENTILACE» SOLÁR» DATA, FAKTA, PŘÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Kvalita není náhoda 03 Máme

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

FLEXIBILNÍ VÝKONNÉ PRO VÁŠ DOMOV

FLEXIBILNÍ VÝKONNÉ PRO VÁŠ DOMOV L O K Á L N Í V Ě T R A C Í A R E K U P E R A Č N Í J E D N O T K Y FLEXIBILNÍ VÝKONNÉ větrání a zdravé klima PRO VÁŠ DOMOV NOVINKA Čistý vzduch pro zdravé klima. Jak člověk větrá, tak také žije 03 Společnost

Více

Teplo ze VZDUCHU. Teplo ze ZEMĚ. Tepelná čerpadla

Teplo ze VZDUCHU. Teplo ze ZEMĚ. Tepelná čerpadla Teplo ze VZDUCHU Teplo ze ZEMĚ Teplo z VODY Tepelná čerpadla Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo představuje budoucnost ve vytápění a ohřevu teplé vody pro svoje nesporné výhody. Jako zdroj energie využívá

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC bytové rekuperační jednotky 230 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro ZÓNU

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Katalog 2015-2016 VRV. Minimální provozní náklady, maximální flexibilita. Rychlá instalace, nejvyšší spolehlivost, dokonalé pohodlí.

Katalog 2015-2016 VRV. Minimální provozní náklady, maximální flexibilita. Rychlá instalace, nejvyšší spolehlivost, dokonalé pohodlí. Katalog 2015-2016 VRV Minimální provozní náklady, maximální flexibilita. Rychlá instalace, nejvyšší spolehlivost, dokonalé pohodlí. KAZETOVÁ JEDNOTKA S PLOCHÝM DEKORAČNÍM PANELEM APLIKACE V KANCELÁŘI VENKOVNÍ

Více

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2 I TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Kvalita především Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace

Více

DanX - JEDNOTKY PRO ÚPRAVU VZDUCHU V BAZÉNOVÝCH HALÁCH

DanX - JEDNOTKY PRO ÚPRAVU VZDUCHU V BAZÉNOVÝCH HALÁCH DanX - JEDNOTKY PRO ÚPRAVU VZDUCHU V BAZÉNOVÝCH HALÁCH Příjemné koupání za jakýchkoliv podmínek Není nic lepšího, než si skočit do bazénu s osvěžující vodou a opět z něj vystoupit do prostředí, kde je

Více

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1

2 0 1 2 / 1 3. KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 2 0 1 2 / 1 3 LIGHT COMMERCIAL KLimAtiZACe PRo PRoFeSioNÁLNÍ PoUŽitÍ TOSHIBA I 1 RAV Light CommeRCiAL 2 I TOSHIBA Pro profesionální použití? Výhradně profesionální řešení! Filozofie firmy Toshiba je založená

Více

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb

produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb ROBUR katalog produktů a služeb Katalog produktů a služeb Firma ROBUR, s.r.o. si zakládá na svých výrobcích a službách nejen dnes, ale i za 10 let. VIZE ROBUR Firma ROBUR se stále věnuje inovaci svých

Více

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace

Tepelná čerpadla. Rady, tipy, informace. Rady, tipy, informace Tepelná čerpadla Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Obsah Tepelná čerpadla 1 Co je tepelné čerpadlo? 2 Je pro náš dům tepelné čerpadlo vhodným řešením? 3 Instalace tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů inteligentní ventilátory řízené skutečnou potřebou Rekonstrukce větrání bytových domů výkon výkon Δp Δp kuchyň koupelna WC fasádní a okenní přívodní prvky 23 V odsávací ventil s mechanickým doběhem pro

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě

Aplikace systémů vytápění. Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Aplikace systémů vytápění Efektivní a spolehlivá řešení systémů vytápění po celém světě Pomáháme vám získat tu správnou teplotu Pohodlí je velmi často otázkou správné teploty. Jedním z hlavních cílů v

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů

Rekonstrukce větrání bytových domů Rekonstrukce větrání bytových domů s použitím centrálního inteligentního systému řízeného skutečnou potřebou (Demand Controlled Ventilation System) Obsah Úvod... Přehled v současnosti používaných systémů

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více