Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH"

Transkript

1 BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár Slvičí 14. hdi: hrmikáři P celý de: zdbeí krslic či períčků, pleteí z prutí, z ppíru eb vly, vyřezáváí ze dřev... k chutáí: dmácí períčky, buchty, kyselic, kblížky... Přijďte se pdívt sát ispirci před Velikcemi! Výběrvé řízeí veducí dbru ekmickéh Prdlužeí termíu pr pdáí přihlášek. Měst Slvičí vyhlšuje v suldu s ustveím 7 zák č. 312/22 Sb., úředících územích smsprávých celků, ve zěí pzdějších předpisů, výběrvé řízeí bszeí prcvíh míst: VEDOUCÍ ODBORU EKONOMICKÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLAVIČÍN druh práce: jedsměý prvz, plý prcví úvzek vykává čist: sledváí lýz ktuálí fičí situce měst sestvváí ávrhu rzpčtu měst zbezpečváí hspdřeí pdle rzpčtu ktrl čerpáí rzpčtu měst vedeí přehledů jeh plěí zprcváváí fičích lýz zjištěí fičích vzthů měst se státem krjem, dbrvlými svzky bcí dlšími subjekty zbezpečeí fičích ekmických vzthů k příspěvkvým rgizcím měst bchdím splečstem zlžeým eb zřízeým městem prcví pměr: dbu eurčitu se zkušebí dbu 6 měsíců ( 35 dst. 1 písm. b) zák č. 262/26 Sb., zákík práce, ve zěí pzdějších předpisů) ástup d 1. dub 215 pltvá tříd: 11. pltvá tříd, řízeí vlády č. 564/26 Sb., pltvých pměrech změstců, přílh č. 2 míst výku práce: měst Slvičí, prcviště Městskéh úřdu ve Slvičíě záké předpkldy pr vzik prcvíh pměru: splěí předpkldů stveých 4 zák č. 312/22 Sb., úředících územích smsprávých celků změě ěkterých záků, ve zěí pzdějších předpisů, tj.: fyzická sb, která je státím bčem České republiky eb cizím státím bčem s trvlým pbytem v ČR věk miimálě 18 let způsbilst k právím úkům bezúhst vládáí jedcíh jzyk splěí dlších předpkldů pr výk správích čistí stveých zvláštím předpisem splěí předpkldů stveých zákem č. 451/1991 Sb., kterým se ství ěkteré dlší předpkldy pr výk ěkterých fukcí ve státích rgáech rgizcích České Slveské Federtiví Republiky, České republiky Slveské republiky, ve zěí pzdějších předpisů pždvky pr vzik prcvíh pměru: vyskšklské vzděláí ekmickéh směru prxe v bru miimálě 5 let prxe ve veřejé správě výhdu, le e pdmíku zlst fugváí pricipů ve veřejé správě zlst prblemtiky hspdřeí územě smsprávých celků (v blsti účetictví, rzpčtvé skldby, dí, příspěvkvých rgizcí pd.) zvláští dbrá způsbilst ěkteré ze správích čistí výhdu, le e pdmíku rgizčí řídící schpsti; zkušesti v řízeí vedeí změstců výhdu dbré kmuikčí, prezetčí vyjedávcí schpsti v písemém i mluveém prjevu zájem br zdpvědst vyské prcví szeí, smsttst, pečlivst, flexibilit, ljlit pužíváí zlst běžéh kcelářskéh sftwre (zejm. MS Office, Iteret) ekmickéh sftwre řidičské právěí skupiy B (ktiví schpst řízeí referetskéh vzidl) Uchzeči předlží písemu přihlášku předepsém frmuláři dplěu : vyplěý sbí dtzík předepsém frmuláři strukturvý živtpis s údji dsvdích změstáích dbrých zlstech dvedstech věřeu kpii dkldu ejvyšším dsžeém vzděláí rigiál výpisu z evidece Rejstříku trestů e strším ež 3 měsíce Příslušé frmuláře jsu k dispzici eb u tjemík MěÚ Slvičí. Přihlášku včetě stveých přílh zsílejte eb sbě devzdejte ejpzději

2 2 resu:městslvičí Slvičí, krukámtjemík tjemík, Osvbzeí 25, Slvičí. Zlepeu bálku zčte v levém hrím rhu heslem: NEOTVÍRAT, VÝBĚRO- VÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ EO. Svz tříděéh dpdu plsty (žluté pytle) ápjvé krty (ržvé pytle): ppír (mdré pytle): Ifrmce k pdáí přizáí k di z příjmů Fičí úřd v Luhčvicích bude v dbě výběru dňvých přizáí k di z příjmů fyzických sb z zdňvcí bdbí rku 214 pskytvt veřejsti ifrmce ezbytu sučist ptřebu k řádému splěí pdáí dňvéh přizáí. Tt služb bude pskytvá i Městském úřdě ve Slvičíě (kcelář č. 17 v I. ptře budvy rdice), t de 19. břez 215, tj. ve čtvrtek, v dbě d 8. d 16. hdi. Služb bude zhrvt zejmé distribuci dňvých přizáí, pskytutí zákldích ifrmcí k vyplěí dňvých přizáí převzetí dňvých přizáí přípdu ktrlu jejich frmálí správsti. FÚ Luhčvice Pskytutí půjček z Fdu rzvje bydleí měst Slvičí Správí rd fdu vyhlšuje výběrvé řízeí pskytutí půjček z Fdu rzvje bydleí měst Slvičí prvy mderizci bytů, bytvých dmů rdiých dmů. Půjčky z fdu lze pskytut fyzickým eb právickým sbám tyt účely: vzik véh bytu ve stávjícím bytvém eb rdiém dmě rzšířeí bytu ve stávjícím bytvém eb rdiém dmě výměu ke u dmu stršíh 15 let bvu střechy strší 15 let ddteču izlci prti zemí vlhksti dmu stršíh 1 let ztepleí bvdvéh pláště dmu stršíh 5 let bvu fsády dmu včetě klempířských prcí zřízeí plyvéh eb elektrickéh tpeí ve stávjícím dmě prvu rekstrukci hvrijíh stvu blků ldžií vybudváí eb rekstrukci kupely eb sprchvéh kutu vybudváí WC rekstrukci bytvéh jádr vč. vyzděí, výměu sitárí kermiky vdvdích bterií istlci slárích pelů pr hřev teplé vdy vytápěí Půjčky jsu pskytváy s dbu spltsti 3 5 let při úrkvé szbě 4 % p.. Pdmíky výběrvéh řízeí jsu zveřejěy úředí desce měst Slvičí. Ifrmce tiskpisy k pdáí žádsti pskytuje ekmický dbr MěÚ Slvičí, Bc. J Ltiákvá. Žádsti se přijímjí v termíu d 2. břez 215 d 3. dub 215 pštu eb v pdtelě MěÚ Slvičí. Měst Slvičí přijme hsiče pr jedtku SDH Měst Slvičí přijme hsiče pr Jedtku sbru dbrvlých hsičů měst Slvičí ktegrie JPO II s phtvstí. Výk služby bude prvádě frmu práce ké mim prcví pměr. Pždvky čley jedtky z hledisk ptřeb chrkteru výku služby: věk d 18 let zdrvtí způsbilst zájem práci v blsti pžárí chry zdpvědst bezúhst Výk služby v jedtce zhruje: bslvváí zákldí dbré příprvy prcví phtvst v místě bydliště eb jiém místě tk, by ebyl hrže výjezd jedtky údržbu pžárí techiky věcých prstředků pžárí chry prvidelu dbru příprvu K výku služby je třeb suhls změstvtele. Zájemci se mhu hlásit MěÚ Slvičí u Mgr. Ivy Flrešvé, veducí dbru správíh, dveře č. 18, telef: eb u velitele jedtky Mrti Lutskéh, telef: Ptjí se lidé Slyšel jsem, že htelu bude drgerie. Je t prvd? Nvá drgerie by měl vzikut d Albertem. Pdle sděleí vlstík bjektu by t měl být drgerie TETA. Htel je v mjetku měst v sučsé dbě je zvřeý. Ptřebuje pměrě ákldu rekstrukci, by z ěj byl důstjé ubytvcí zřízeí. Rd měst tut tázku řeší vč. mžsti hledáí véh vlstík či prvzvtele. Prt byl vypsá záměr prdej eb dluhdbý prájem htelu. Návrhy zájemců rd měst psudí dále rzhde dlším pstupu. Stávjící kpcit htelu je pr ptřeby ubytváí dbytečá. V úvze je přemě dlší části htelu ebytvé prstry s cílem zchvt v bjektu část ubytvcích kpcit. Jké bude kečé řešeí v sučsé dbě evíme, le rádi bychm měli v hriztu plviy letšíh rku rzhdut, jké budu dlší krky. O výsledku budeme smzřejmě ifrmvt. Jký bude dlší sud Army prku? Pkrčil ějk jedáí s mjitelem pzemků? V uplyulém bdbí byl v Army prku tk ějk tich p pěšiě. Záležitst pzemků řeše ebyl, Army prk fugvl, kylgvé tké. V závěru rku 214 se pět zvl mjitel pzemků s tím, že chce věc řešit. Buď ť měst prdá své budvy stvby mjiteli pzemků eb ť pltí z pzemky ájem. Dlší vritu smzřejmě byl prdej pzemků městu. Měst své budvy prdt echtěl, prtže pk bychm ztrtili vliv d tím, c se vůbec v reálu děje jké bude jeh buducí využití. Odstršujících příkldů z ěkterých měst jk tkvé reály dpdjí, kd z jkých pdmíek je tm pk ubytvá td., je dst dst. Některá měst ásledě pk kupvl reály rději z ásbek cey zpátky, je by se zbvil sciálích prblémů s epřizpůsbivými bčy. Vedli jsme prt jedáí prdeji pzemků, které skčil dhdu kupí ceě. Měst Slvičí tedy dkupuje pzemky v reálu Army prku částečě i mim ěj. Pzemky mim reál budu pužity pr relizci kmplexích pzemkvých úprv v Divicích. Pzemky v reálu budu dál služit svému účelu. Vlstictví pzemků ám tevře cesty k rzvji reálu přípdě tké k mžým dtcím. Ig. Jrslv Kčický, strst Mgr. Bže Filákvá, míststrstk Způjčeí kmpstérů psledí příležitst! V předchzích letech byly bčům k bezpltému užíváí způjčey kmpstéry z účelem kmpstváí bilgickéh dpdu z dmácstí zhrd. Vzhledem k velkému úspěchu přetrvávjícímu zájmu ze stry bčů se měst pkusí získt z Operčíh prgrmu Živtí prstředí pr zájemce dlší kmpstéry. Pkud chcete třídit bilgicky rzlžitelý dpd máte zájem způjčeí kmpstéru, ktktujte d 13. břez 215 Městský úřd Slvičí, Odbr živtíh prstředí správy mjetku (písemě eb e-milem V přihlášce uveďte Vše jmé, příjmeí, dresu trvléh bydliště, přípdě dresu, kde bude kmpstér umístě, v přípdě, že se eshduje s dresu trvléh bydliště, pždvu velikst kmpstéru 6 l 9 l. O úspěšsti žádsti Vás budeme ifrmvt. Odbr ivestic

3 3 březe/215 Gymázium J. Pivečky SOŠ Slvičí Odevzdáí přihlášky středí šklu d 15. břez 215 dresu škly (Šklí 822, Slvičí) eb sbě sekretriátu pr bry: Gymázium: smiletý studijí br pr žáky 5. tříd čtyřletý studijí br pr žáky 9. tříd (prfilce přírdvědé předměty ifrmtiku, prfilce v jzycích s mžstí příprvy státí jzykvé zkušky JA, JN, JF, JŠ, JR, L) SOŠ: mturití bry mechik seřizvč, ifrmčí techlgie pdikáí ástvbvé studium pr vyučeé učebí bry bráběč kvů, istltér, elektrikář, kuchř-číšík, utmechik Mderí strjři pr dspělé, registrčí čísl prjektu CZ.1.7/3.2.3/4.47 Škl relizuje prjekt Mderí strjři pr dspělé, který je změřeý pdpru dlšíh vzděláváí. Cílem prjektu je: pdpřit dstupst rzsh bídky dlšíh vzděláváí Gymáziu JP SOŠ Slvičí v blsti mderíh strjíreství zvýšit dbré zlsti lektrů vzděláváí dspělých ve využíváí mderích techlgií účstíkům kurzů přiblížit deší mderí techlgie, které se využívjí ve strjíreské výrbě umžit jim rzšířit si svu kvlifikci v jedtlivých výukvých mdulech zlepšit tk své pstveí trhu práce V ledu v úru 215 jsme v rámci prjektu relizvli piltí věřeí ásledujících výukvých mdulů: Prgrmváí CNC FANUC Seřízeí bsluh CNC strje Mderí metdy řezáí mteriálu ppisváí dílů lserem Mderí metdy výrby mdelů 3D tiskem Pr dlší vzděláváí dspělých máme dále připrvey tké výukvé mduly: CAD Mdelváí sučástí tvrb výkresvé dkumetce CAM Tvrb prgrmu pr CNC strj Nbídk výuky mderích techlgií je změře pr uchzeče, kteří jsu vyučei ve strjíreských brech eb dsáhli středíh vzděláí techickéh chrkteru, mjí zákldí zlsti vládáí PC chtějí si své dsvdí zlsti rzšířit zlsti vých techlgií, metd výrbích pstupů, které jejich předchzí výuk emhl zhrut. Tet prjekt je spluficvá Evrpským sciálím fdem státím rzpčtem České republiky. Příprvé kurzy k PZ Škl bízí zdrm příprvé kurzy v budvě gymázi pr žáky, kteří budu bslvvt přijímcí zkušky ší škle v brech gymázium, mechtrik, ifrmčí techlgie. Kždu středu d 13.3 hdi v budvách gymázi i SOŠ. Úspěchy gymzistů Okresí kl lympiády v jzyce českém Pděkváí z výbru reprezetci škly v kresím kle Olympiády v českém jzyce 2. ktegrie ptří Elišce Hercvé, která získl 2. míst s pstupem d krjskéh kl, Bětk Šuráňvá skčil čtvrtá. Okresí kl v lympiádě jzyk ěmeckéh V kresím kle Kverzčí sutěže JN ve Zlíě se vyikjícím 1. místě umístil še studetk Mgd Helískvá z třídy kvrt pstupuje d krjskéh kl. Krjské kl vlejblu dívek V krjském kle vlejblu dívek středích škl, které se uskutečil 1. úr 215 ve Vlšském Meziříčí, získly gymzistky 4. míst. Plesy škly V sbtu 31. led 215 se ši studeti pdíleli rgizci plesu měst Slvičí. V pátek 6. úr 215 se v sále Sklvy uskutečil trdičí ples studetů škly rgizvý Ascicí rdičů přátel škly. Prjektvá čist Zlíský krj zveřejil výzvu pdpru EVVO prevece sciálě ptlgických jevů. Nše škl pdl dv prjekty v celkvé výši 13 Kč. Škl pdl prjekt Ersmus plus k zpjeí studetů d mbilit s prtery z Německ, Itálie, Slvesk. Prdeské cetrum R-Eg...c byl...c je...c bude... Průběžě prbíhjí šklských zřízeích prgrmy specifické primárí prevece změřeé řdu růzých rizikvých typů chváí jk je grese, šik, kyberšik, rsismus xefbie, záškláctví, závislstí chváí, spektrum pruch příjmu ptrvy pd. Prvidelá splupráce je s 16 šklskými zřízeími v regiu. Prgrmy zhrují eje jedtlivé typy rizikvéh chváí, le i rzvj kmuiktivích dvedstí, zvyšváí sebedůvěry, sebejistty, ácvik sciálích dvedstí, ácvik schpsti čelit tlku rizikvých vrstevíků pd. V březu prběhe dlší vzděláváí pěstuských rdi. Pkrčuje celrčí hr Měšec pr chytré hlvy. Kždý měsíc jié tém, jié ktivity jed hlví čtyři dílčí. Témt, která už prběhl, byl změře ebezpečí iteretu sciálích sítí, řešeí kfliktích situcí, vrstevické vzthy, vhdu kmuikci, zdrvý živtí styl závislstí chváí. Právě prbíhá Měšec měsíce břez tém: Lžeme prč?. Měšce jsu vystvey v zřízeí prztím je jich celkem 6. Celkvé vyhdceí prběhe v červu. O jrích prázdiách bude tevře stdrdě, mim pdělí 9. břez 215. Změřeí jedtlivých dů: úterý tvřivá díl, střed splečeské deskvé hry, čtvrtek testy, kvízy pr chytré hlvy, pátek filmvý klub. Prběhe velikčí cvk v klubu termí 1. dub 215. Trchu v předstihu bychm chtěli ifrmvt i káí příměstských tábrů, mžá t pmůže pr pláváí letích prázdi všich dětí. I. termí příměstský tábr Kmrád: d 2. d 1. červece 215. Tet termí je rzděle v pdsttě d dvu týdů, vzhledem k tmu, že ám tm vychází státí svátek pdělí 6. červece. Příměstský tábr bude trvt ikliv pět prcvích dů, le šest. II. termí příměstský tábr Kmrád: d 3. d 7. srp 215. Pr cílvu skupiu 7 15 let relizujeme: ízkprhvé zřízeí pr děti mládež specifické prgrmy primárí prevece Jsme: držitelem Pvěřeí pr výk sciálě-práví chry držitelem Certifikátu dbré způsbilsti prgrmy specifické primárí prevece pskytvé v rámci šklí dcházky registrvu sciálí službu Nše metdy práce zážitkvé prgrmy, kzultce, idividuálí skupivá práce, verbálí everbálí ktivity, psychsciálí hry. Celkvě kldeme důrz ktivity veducí k psíleí vzájemé kmuikce, splupráce, sebehdceí, zdrvé sebevědmí, uvědměí si idividulity le i přizpůsbeí se skupiě. Pdrbé ifrmce k čisti zřízeí jsu webvých strákách. Čist. s. R-Eg dluhdbě pdprují: Miisterstv práce sciálích věcí, Miisterstv šklství, mládeže tělvýchvy, Zlíský krj, měst Slvičí. K t kt: P r de s k é ce t r u m R-Eg Slvičí, ám. Mezi Šeky 19, telef: , , e-mil:

4 4 ZŠ Slvičí-Vlár 1. míst v kresím kle Olympiády yz českéh jzyk Tk jk stleté hrdy zámky mjí své bezhlvé rytíře bílé pí, i Slvičí má své stleté stršidl. A že se mu u ás líbí! Nevěříte? Tk tm Vás přesvědčí Deík e tk byčejéh stršidl vítězá t práce Ptricie Hužvvé, žákyě 9.C ZŠ Slvičí-Vlár. Ve čtvrtek 5. úr 215 se splečě s dlšími 6 žáky sžil vypřádt se záludstmi jzyk českéh v kresím kle Olympiády z českéh jzyk v ZŠ Brumv-Bylice. Sučástí lympiády byl i slhvá práce, která se Ptricii pdřil ze všech zúč stěých ejvíce. A prtže i sttí úkly zvládl výbru, přestže ebyly zrv jedduché, dsáhl metu ejvyšší bsdil 1. míst. Ptricii prt velmi blhpřejeme všichi budeme držet plce i v kle krjském. (Vítězu práci si můžete přečíst www. zsslvici.cz/ktulity). Mgr. Ludmil Jdíkvá Cest přes ktiety Vždycky ás ptěší, když k ám zvítjí ši bývlí žáci. A pkud se víc pdělí zjímvým způsbem své evšedí zážitky i úspěchy bhtí tk výuku zeměpisu zjímvé ifrmce, které ejsu v učebicích, je t t ejlepší setkáí. Ig. Mgdlé Štkmvá si připrvil ze svých cest p růzých ktietech svět pvídáí brzvé mteriály. Žáci 6. rčíku se dzvěděli zážitky z pbytu cestváí p Austrálii Nvém Zéldu. Sedmáci si ještě vyslechli předášku Jiží Americe, kkrétě Mexiku, Peru, Blívii, Klumbii Argetiě, které Mgdlé vštívil 4 rky p sbě strávil zde 3,5 měsíce. Všechy ifrmce krásách vzdáleých zemí, le i způsbu živt tmích byvtel dplěé pěkými ftgrfiemi byly velmi pzruhdé pučé. A tk, č byl pátek 13., smůlu šim žákům rzhdě epřiesl, právě pk. S Mgdléu klem svět se i ve škle cestvl skvěle. Mgr. Nď Zemákvá Besed Cest přes ktiety Exkurze deváťků d TVD V pátek 6. úr 215 se uskutečil exkurze vycházejících žáků 9. tříd d ejvětšíh slvičískéh pdiku TVD. Zájemci techické bry si v rámci výchvy k vlbě pvláí prhlédli všechy prvzy s dbrým kmetářem prcvíků TVD. Ve dvu skupiách sledvli mderí zprcváí kvů pmcí pčítčem řízeých strjů. Nejvíce všechy zujl řezáí pmcí lseru, vé utmtické strje i velmi příjemé prcví prstředí. N závěr prběhl krátká besed, ve které změstci TVD dpvídli dtzy žáků. Cílem exkurze byl mtivvt žáky ke studiu techických brů zvýšit jejich zájem zejmé strjíresku blst. PedDr. Krel Máť Lyžřský výcvik V týdu led 215 se 44 žáků 7. rčíku zúčstil lyžřskéh výcviku, který trdičě prbíhl v rekrečím středisku Lúk Sláň-Bzvé ve Velkých Krlvicích. I když přírdí sěhvá pkrývk ebyl úplě ideálí, celý týde žáci lyžvli uměle zsěžeé sjezdvce reálu. V pdvečerích hdiách pk byl veducími kurzu připrve teretická průprv týkjící se lyžřské výzbrje výstrje, crvigvéh bluku zákldů prví pmci. Středečí dplede ptřil ktivímu dpčiku pěší turistice s výšlpem Sláň. Smzřejmstí byly čtvrtečí závdy jedtlivých družstev s vyhlášeím výsledků, předáím dmě čekávým splečeským večerem s disktéku. Ptěšující byl, že své žáky kurzu vštívili jejich třídí učitelé PedDr. Krel Máť Mgr. Gbriel Šuráňvá. V de djezdu byl všech bslvetech vidět, že se lyžváí stl blíbeým sprtem i pr ty, kteří stáli lyžích pprvé. Letší lyžřský kurz dpdl pět jedičku. Z všechy zúčstěé žáky i učitele děkujeme pu Jiřímu Vrávi, který spzrsky zjistil přeprvu lyžřské výzbrje výstrje. Mgr. Aleš Ptáček, veducí kurzu Lyžřský výcvik Skutík 215 Letší sěhvá dílk umžil dětem šklí družiy vrátit se p letech k blíbeému sprtvímu kláí Skutík 215, který se uskutečil 3. úr v městském prku. Letším msktem závdu hlídek byl zvle Jáchym Julíek z 2.B. Sutěžící t eměli vůbec jedduché. Mezi ejbtížější disciplíy ptřily převz rěéh bbech přeášeí rěéh ve dvjicích. Mhé úkly dly dětem prvdu zbrt, le i tk byl zábvu dbru áldu pstrá. Nejúspěšější závdíci získli krmě diplmu i drbé cey všechy zúčstěé čekl sldká dmě. Mgr. J Surá Z pu žákvskéh prlmetu Žákvský prlmet zá u ás ve škle kždý. Dává sbě vědět prvidelým hlášeím ve šklím rzhlse, strákách škly ifrmcemi ástěce. Krmě prvidelých schůzek v psledím půl rce zvládl zrgizvt mh kcí pr še žáky. Převládly spíše ty sprtví přesplí běh, turje v sálvé kpé ve flrblu. Ne kždý má tlet sprt, tk myslíme i esprtvce. Pr ě jsme zrgizvli turj v blíbeých piškvrkách. Úspěšý byl tké turj v páce. Celrčě sutěžíme ejhezčí třídu díky dpci dálku pmáháme Ibrhimvi, který může chdit už šestý rk d škly. Svůj tlet schpsti ám ši splužáci budu mct předvést v připrvvém celšklím prgrmu Zákldk má tlet. Aktivit žákvskéh prlmetu během rku je mhem více, thle je je mlý zlmek. Mrie Kudelvá, předsedkyě žákvskéh prlmetu

5 5 březe/215 DDM Slvičí Slvičíský šikul 15. rčík Setkáí mdelářů i jejich přízivců se uskutečí v budvě Sklvy psledí březvý víked, tedy břez 215. Zveme všechy mdeláře, by přišli vystvit své mdely širku veřejst k ávštěvě. Tké lets se bude c dívt. Ti, c přiesu své mdely, budu mít šci vyhrát ějku z mh ce, které budu připrveé. Aktiví pdpru tét kci přislíbili mdeláři z celé Mrvy. Tké z českých zemí k ám d měst přijedu šikulvé se svjí klekcí ppírvých mdelů. Návštěvíci tké uvidí ukázku práce při stvbě plstikvých i ppírvých mdelů, ukázky uifrem militrií, chybět ebudu i už trdičí RC mdeláři se svými stvebími uty, těšit se můžu i přízivci železičích mdelů fukčí klejiště. Drbá překvpeí ejsu vyluče... V sbtu 28. břez 215 je tvírcí db pr veřejst d 1. d 15. hdi, v eděli 29. břez 215 d 8. d 12. hdi. Vše důležité bude ještě uvede i plkátech. Všechy srdečě zve celý relizčí tým! Úspěchy šchvéh kružku při DDM Slvičí 17. led 215: Okresí žákvská lig Kmár, ml. ktegrie: 1. míst Tmáš Hfscheider, 5. míst Petr Hfscheider, st. ktegrie: 7. míst Tbiáš Drápl 14. úr 215: GRAND-PRIX Zlí-Mlevice, ml. ktegrie: 9. míst Tmáš Hfscheider 21. úr 215: Okresí žákvská lig Krměříž Šchisté se dále zúčstí de 7. břez 215 turje VASTO tur v Jblůce 28. břez 215 je čeká Krjský přebr družstev mldších žáků. DDM ifrmuje Prví jrí pprsky už ám zhřívjí líčk strmech už tké čekáme prví zelející se lístky. Když se phlédeme zpět k úru, kdy jsme s dětmi pržili mj. báječé plletí prázdiy, vzpmeeme si i t, že ám v klmitím pčsí epřijel utbus. A pdik ČSAD psll utbus speciálě pr ás d Vlšských Klbuk, kde jsme měli zjištěé ki. Tímt bychm ČSAD chtěli jméem celéh Dmu dětí mc pděkvt z velku chtu pmc. S jrem přichází pr děti i jrí prázdiy, které se smzřejmě mc těší. A jk jsme již pvěděli v miulém zprvdji, lets pprvé děti čekjí tyt prázdiy ve frmě příměstskéh tábr. Těšit se mhu spustu her, sutěží, výtvréh tvřeí, bwlig, výlet d ki, brusleí v Brumvě... K dlším březvým kcím ptří: ve dech břez 215 se uskutečí kurz REIKI v DDM, pd vedeím p. Leše Krze. De 2. břez 215 se ká Velikčí tvřílek. T je tedy z ší bídky ze zčátku břez. A kci ás čeká dlší rčík Slvičískéh šikuly, cž je v šem městě již trdičí mdelářský svátek. O tut kci prjevují zájem eje mdeláři z šeh měst krje, le v pdsttě z celé republiky. V tmt měsíci máme již v plém prudu rzjeté příprvy letí prázdiy, které svu bídku budu pr děti pět velmi lákvé. Přesé ifrmce k bídce jrích prázdi jdete webvých strákách DDM Slvičí. Děti je dstu s dsttečým čsvým předstihem prstředictvím hlášeí ve šklím rzhlse i letáčku. Iv Fjtíkvá, DDM Slvičí Ifrmce Vzdělávcíh středisk Prvzí db vzdělávcíh středisk: P, St hdi Út, Čt, Pá hdi Ve vzdělávcím středisku je mžé využívt 12 PC iteret zdrm. Z ppltek je mžst tisku, kpírváí ukládáí dkumetů médi, vzb dkumetů d plstvých kružků, lmiváí dkumetů. Nbízíme vzdělávcí kurzy Iteret kmuikce přes iteret 12 hdi 4 Kč Pdvjé účetictví pr zčátečíky 3 hdi 1 Kč Vzdělávcí kurz Admiistrtiv 2 hdi 5 Kč Zákldy práce pčítči 2 hdi 5 Kč Práce PC pr pkrčilé 2 hdi 7 Kč Tvrb webvých stráek 2 hdi 85 Kč Phtshp 2 hdi 75 Kč Pwer Pit 12 hdi 5 Kč Zákldy dňvé evidece 3 hdi 1 Kč Nutý pr tevřeí kur- zu je miimálě 8 účstíků. Hlste se telefím čísle , eb přím v sídle Ndce J Pivečky. Díl ispirce Pr žey, mmiky, bbičky... Pužíváme růzé kretiví techiky. Bližší ifrmce: pí lektrk Ev Brtšvá, telef: Kždé úterý v 16. hdi v Hrákvě vile, v prvím pdlží. Plá ktivit březe: 3. břez jrí drátkváí, břez dekrce ze se, břez šité jrí dekrce M Prgrm MC Slvičí březe 215 P hd. Tvřílek pr děti (Hlemýžď) Út hd. Čteářem d btlete, 13. hd. Vlá her, 15. Hrátky pr všestrý rzvj pr 2 3 leté děti St hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 1 2 leté děti, 13. hd. Vlá her Čt hd. Předášk tém Prč zřdit zeleé ptrviy d šeh živt, 13. hd. Vlá her, 15. hd. Hrátky pr všestrý rzvj 4 6 leté děti Pá hd. Miiškličk (mlujeme vymlváváme) Od d ZAVŘENO jrí prázdiy P hd. Tvřílek pr děti (Ptáček) Út hd. Besed plváí dětí s rdiči, 13. hd. Vlá her, 15. hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 2 3 leté děti St hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 1 2 leté děti, 13. hd. Vlá her Čt hd. De krásy s ksmetiku Mry Ky, 13. hd. De krásy s ksmetiku Mry Ky Pá hd. Miiškličk (básičky písě s phybem) P hd. Hudebí miiškličk Út hd. Phybvé hrátky pr 2 3 leté děti, 13. hd. Vlá her St hd. Phybvé hrátky pr 1 2 leté děti, 13. hd. Vlá her Čt hd. Tvřílek pr 1 2 leté děti (Sluíčk), 13. hd. Vlá her, 15. hd. Phybvé hrátky pr 4 6 leté děti, Pá hd. Tvřílek pr 2 3 leté děti (stvíme ze stvebic) P hd. Tvřílek pr děti (Kytičky) Út hd. Hrátky pr všestrý rzvj pr 2 3 leté děti, 13. hd. Vlá her Kždé dplede je d 15. hdi stejý prgrm jk dplede (bližší ifrmce FB strákách). Více ifrmcí: web: rg/, fcebk: Mteřské cetrum Slvičí, telef:

6 6 NAROZENÍ LEDEN Aleš Petr Mlíčkvi sy Vjtěch J Aet Ječkvi dcer A Rdim Adre Králíkvi dcer Aet Vldimír Zdeňk Žervčíkvi dcer Šárk Odřej Lek Kzubíkvi dcer Terez Mrti Lucie Fjtů sy Mrti Splečeská krik ÚMRTÍ Frtišk Ocelíkvá, 85 let, Hrádek Mild Lysá, 8 let, Petrůvk Mrie Hlvičkvá, 63 let, Slvičí Vjtěch Kužel, 66 let, Rkytice Ludmil Chrvátvá, 11 let, Rkytice Ig. Atí Pzder, CSc., 62 let, Slvičí Petr Hilek, 7 let, Slvičí Pkud budete mít zájem uvést d Slvičískéh zprvdje rzeí Všeh dítěte eb uzvřeí mželství, dstvte se, prsím, mtriku Městskéh úřdu Slvičí k pdepsáí suhlsu se zprcváím zveřejěím sbích údjů zákldě zák č. 11/2 Sb., chrě sbích údjů. VZPOMÍNÁME De 9. břez 215 uplye 2 let, kdy ás vždy pustil še mmik, pí Emilie SLOVÁKOVÁ ze Slvičí. De 8. dub 215 vzpmeeme již 12. výrčí, kdy ás vždy pustil áš ttíek, p Frtišek SLOVÁK ze Slvičí. S lásku úctu vzpmíjí děti Frtišek, Mil Ludmil s rdimi. De 14. břez 215 uplye 7 smutých let d úmrtí méh mžel, p Rstislv KONEČNÉHO ze Šv. De 4. břez 215 by se džil 83 let. Kd jste h zli, vzpmeňte se mu. S lásku úctu vzpmíá mželk Drhslv. De 5. břez 215 vzpmeeme 5. výrčí úmrtí p Otty KOSEČKA. S úctu vzpmíjí mželk, dcer syvé s rdimi. De 24. břez 215 vzpmeeme 1. smuté výrčí úmrtí p Alise SVITÁKA z Petrůvky. S lásku úctu vzpmíjí syvé Rdek Rm sttí příbuzí. Děkujeme všem, kteří dprvdili ši mmiku, p í Ludmilu CHARVÁTOVOU její psledí cestě. Tké jsme vděčí z prjeve u sustrst květivé dry. Dále děkujeme MUDr, Rmu Űberllvi všem, kteří ám s péčí i pmhli. Zrmuceá rdi. De 26. břez 215 si připmeeme p 25. výrčí úmrtí p Rudlf MOUDŘÍKA z Rkytice. De 2. břez 215 t bude již 5 let, c ás vždy pustil jeh sy, p Rudlf MOUDŘÍK. S lásku úctu vzpmíá rdi Mudříkv Juřečákv. De 8. břez 215 vzpme meem e 1. výr rčí úmrtí p Rdk BAR CUCHA z Div ic. S l ásku úct ctu vzpmíjí z tichu vzpmí míku děkuj kují mmi mik k, družk Ire re, brtr s rdi u, Míč vi, Dpitvi st sttítí rdi i. De 7. břez 215 by se byl džil 7 let áš milý mžel, ttíek dědeček, p Jsef JANEČKA. S lásku úctu vzpmíá mželk děti s rdimi. Tut cestu chceme pděkvt všem, kteří v úterý 17. úr 215 dprvdili psledí cestě pí Zdeku VÁVROVOU. Děkujeme tké z prjevy upřímé sustrsti květivé dry. Zrmuceá rdi. Změy rdičí dby lékřů MUDr. Rm Űberll zmuje, že ve dech břez 215 erdiuje. Zstupuje MUDr. Rdmil Piďákvá plikliice. De 22. břez 215 vzpmeeme 1. smuté výrčí úmrtí p Jsef VAVRYSE ze Slvičí. Kd jste h zli, vzpmeňte s ámi. S lásku úctu vzpmíjí mželk, dcer, vuk vučk s rdimi. De 3. břez 215 uplyu 3 rky d dby, kdy ás vždy pustil še milvá mmik bbičk, pí Ev VÁŇOVÁ ze Slvičí. S lásku úctu stále vzpmíjí mžel děti s rdimi. De 26. břez 215 by se džil 8 let p Fr tišek TOMÁNEK z Rkytice. Kd jste h zli, věujte mu tichu vzpmíku. S lásku úctu vzpmíá mželk dcery s rdimi. De 7. břez 215 uplye 15 smutých let, kdy ás vždy pustil áš milvý mžel ttíek, p Vít KILIÁN z Nevšvé. S lásku úctu vzpmíjí z tichu vzpmíku děkují mželk, dcer Zuzk s rdiu, dcer Mrcelk bbičk. De 4. břez 215 vzpmeeme 1. výrčí úmrtí p Vjtěch GOLDBACHA ze Slvičí. S lásku ěj stále vzpmíjí mželk, syvé Rm Pvel, schy, vučt Mrek, Kmil, Petr, Nel sttí příbuzí. De 8. břez 215 uplye 15 let d úmrtí p Atí STRÁŽNICKÉHO de 2. dub 215 t bude 1 rk, c ás vždy pustil pí Mrie STRÁŽNICKÁ. Kd jste je zli, věujte jim tichu vzpmíku. S lásku úctu vzpmíjí dcery s rdimi. MUDr. Jiří Zbludil zmuje, že ve dech břez 215 erdiuje. Zstupuje MUDr. Petr Zemčík. PODĚKOVÁNÍ Cimbálvá muzik Slvič, přdtel trdičíh Vlšskéh bálu, děkuje všem spzrům dárcům z jejich dry d tmbly. Pděkváí ptří tké městu Slvičí, které je prterem tét jediělé kce v kždrčí plesvé sezě. V epsledí řdě děkujeme všem ávštěvíkům, prtže svjí účstí pdpřili udržváí flklrích trdic šeh měst. Mgr. Aleš Ptáček Přdtelé Fríh plesu ve Slvičíě srdečě děkují všem spzrům dárcům z jejich dry d plesvé tmbly. Výtěžek v hdtě Kč byl věvá Chritě sv. Vjtěch ve Slvičíě pdpru chritíh díl. Pděkváí ptří tké všem těm, kteří se plesu zúčstili vytvřili tk příjemu tmsféru skvělu zábvu.

7 7 březe/215 Turj TOP hráčů Vlšsk Ve slvičíské sprtví hle se de 7. úr 215 uskutečil 28. rčík turje ve stlím teisu pd ázvem TOP hráčů Vlšsk. Smtý ázev vyjdřuje pitu turje, kteréh se má práv zúčstit 12 ejúspěšějších hráčů z Vlšsk, hrjících ejvýše regiálí přebr 1. třídy. Výsledky turje: mdrá skupi jmé 1. Zbyěk Jčřík 2. Luděk Kvřík 3. Petr Trčk 4. Dlibr Miš 5. Pvel Křek 6. Petr Müster SK Slvičí SK Slvičí zápsů výher prher bdů Štítá Újezd Rkytice SK Slvičí zeleá skupi jmé 1. Mrek Fjtík 2. Mirslv Jčřík 3. Iv Flreš 4. Lubmír Mrtíek 5. Petr Fjtík 6. Jrslv Ptáček zápsů SC Bylice SK Slvičí SK Slvičí 5 5 výher prher bdů Újezd Štítá Štítá 5 5 Při rvsti bdů rzhdvly umístěí vzájemé zápsy. Výsledky zápsů kečé přdí: míst:petr Trčk Iv Flreš: 3 semifiále: Zbyěk Jčřík Mirslv Jčřík: 3 1, Mrek Fjtík Luděk Kvřík: míst: Mirslv Jčřík - Mrek Fjtík: 3 fiále: Luděk Kvřík Zbyěk Jčřík: 3 1 Tt zdřilá kce se uskutečil z pdpry měst Slvičí. Jrslv Kučer Slvičíský Jerev bsdil v Krjské lize 5. míst Futslisté slvičískéh Jerevu v vé sezě půsbili ve Zlíské krjské lize sálvéh ftblu futslu, která měl v letším premiérvém rčíku třiáct účstíků. V průběhu sezy le byly výky Slvičů jk hupčce, le přece je se jim pdřil pstupit d závěrečéh ply-ff, km se pdívl sm ejlepších celků. Ve vyřzvcích čtvrtfiálvých bjích svěřeci treér Mil Bth estčili fvrizvé VOKNO Krměříž, le pstup Hákům hráči Jerevu hdě zepříjemili především ve druhém duelu, který prhráli p tuhém bji 1:3, když prví duel skčil prážku Jerevu :3. Slvičé tk kec zůstli před semifiálvými brmi hráli je v subjích umístěí místě. Prví dvjutkáí zvládli Vlši jedičku v trkvické hle N Štěrkvišti v plviě úr przili rezervu ligvéh Zlí p výsledcích 3:2 2:1. V subji kečé 5. míst vyzvli Slvičé kci úr celek Oldstrs Krměříž p výbrém výku především ve druhé půli kec vyhráli 6:4. Ve fiále Zlíské krjské ligy se střetly celky VOKNO Krměříž Iterzile Otrkvice v subji brz Kjetí s Hulíem. Slvičíu tk v kečém účtváí Krjské ligy ptří pátá pzice při stbilizce kádru může Jerev v příštím rce zvu pmýšlet mety ejvyšší. Petr Kseček SK Sipers De 7. úr 215 se zúčstili strší žáci SK Sipers Slvičí turje ve flrblu v Želechvicích. V kkureci 7 týmů skčili 4. místě. Chceme pděkvt spzrům NTS Prmetl, TVD Petr Vvrys Luhčvice z fičí dr zkupeí vých dresů. Jsef Vlček Kuželkářský klub Slvičí Prájem zrekstruvé kužely 1 hdi/15 Kč, vhdé pr skupiy i jedtlivce, ifrmce telefu: Pvel Slám. Nbízíme firmám mžst své prezetce v prstrách kužely, ifrmce telefu: Mgr. Aleš Ptáček. DOMÁCÍ ZÁPASY V BŘEZNU 215: Krjský přebr KK CAMO Slvičí A Sprt cetrum Bylice, sbt 7. břez 215, 16.3 hdi KK CAMO Slvičí A TJ Slvi Krměříž, sbt 14. břez 215, 16.3 hdi KK CAMO Slvičí A TJ Gumáry Zubří, sbt 21. břez 215, 16.3 hdi KK CAMO Slvičí A TJ Kelč, sbt 28. břez 215, 16.3 hdi Krjská sutěž KK CAMO Slvičí B KC Zlí C, eděle 8. břez 215, 9. hdi Kledář turistických kcí Slvičí Nevšvá Luhčvice Slvičí Ttrk Lipvá Slvičí Aktuálí ifrmce jsu prvidelě uváděy ifrmčí tbuli utbusvé zstávce před rdicí ve Slvičíě. Dětský bzárek Čleky místí rgizce Českéh svzu že Slvičí zmují, že se ve dech břez 215 uskutečí v Sklvě Slvičí trdičí bzárek dětských věcí. D prdeje budu přijímáy puze věci epškzeé, čisté, sezí (tj. věci jr lét, věci zimí budu vrácey), v pčtu 25 ks sbu. Sezmy přdvá čísl k zpsáí věcí budu k vyzvedutí d 2. břez 215 Městském ifcetru Slvičí. slvici.cz

8 8 Pzváky, kledáře Sk klv VALAŠSK KÉ KŘO OVÍ S kl v OS SLAVA MD DŽ Sklvv v BAZÁ ÁREK Orlvv KLU UBY ZDRA AVÍ Městsská kih hv MRAK KY NAD BARRA ANDOVEM M Skllv VALAŠSKÝ Ý KUMŠ ŠT PRO RADOSŤ Ť AJ UŽIT TEK Sklvv SLAVIIČÍN NSKÝ Ý ŠIKUL LA ODHA ALENÍ PAMĚTN NÍ DE ESK KY J. STEH HLÍKA Výstvy Městsk ké i fceetrum AFRIK KA Městsk ká k ihv PRÁCE E DĚ ĚTÍ Z MŠ MALÉ POL LE Gleriee Jssmí REZON NAN NCE A ART T KOLÁŽE E Místí rgizce KSČM splu s Levicvým klubem že Vás, žey z měst Slvičí klí, srdečě zvu trdičí slvu MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN de 9. břez 215 d 15. hdi v sále Sklvy Slvičí. Je připrve kulturí prgrm s hudebím dprvdem. Občerstveí bude zjiště. Chrit sv. Vjtěch Slvičí přádá zájezd termálí kupliště v Györu v sbtu 28. břez 215 Odjezd je v 5.3 hdi ze zstávky u rdice ve Slvičíě. Ce zájezdu: 3 Kč. břez břez ez ez z břez.-8. Sklv S klv k l lv lv Sl lvičí l vičí vičí čí í Stř SStřed třed d d 4 4. břez bře břez 19: 1 9: 9 Vec Ve V ecc Am Amtérské mtérsk ské ké sdružeí sdruže sdruž užeí žeí Divdl Divd Div vdl dl prcujících prc pr rcujících cujících ch Zlí Z (7 ) Nezáv Nezávislá závislá lá d divdelí divdel ivde elí lí scé scé é SemTmFór SemT SemT mtmfór ó ((6 ) 6 ) ČČtvrtek tv vrtek tek ek k břez bř b břez z 8:3,1: 8 :3,1 1: Smetišťák Sme Sm etiš išťák šťák k Tm T Tm : Pr Prpdlý Prpdl rpdlý rr rpdl p dl dlý lý lístek lý líste íste íste íst ek ek 15: 15 Když Kd K dy dyž yž sse yž ez zh zh zhs hse h s s e e :3 Hr Hr Hr r D D Quijt Quij Q jt tt 2: 2 2 Bbelův B B be b e lů ův v Bábel Bá ábe bel Čer Červ Če e vive erv vive Krv K ((6 ) 6 ) )) ) Mimchdem M mch m dem em Ledeč L de deč d d Sázvu Sá áz vu ((1 ) 1 ) ČČervive Če ervive e erv v Krv K (4 ) 4 )) Divdl D vd SemTmFór SemT mtm mfór ó Slvičí Sl vičí č (6 ) (6 Nblkě N b b k ě Olmuc O muc m (5 ) (5 PPUD P U Br P Brr Br r (6 ) )) Pátek P áttek k 6. 6 břez b ez bře bř ez 13 13: :3 18: :15 23: 2 23 Vzpmíáte Vzp pmíá p te si? si? Ovce Ov O v v mém ém dmě dm d mě mě Mh Mh pvyku pvy p yku k pr p ic icc Nši N N šš furiti ši fur f riti ri i ti T Tk T k k trchu trc ttr r chu c cchu hu bjj b bj b j PPUD P PU PUD Br B (12 ) (12 ) Slvský Sl Slv l vský ský ký tyjátr ký yjj r Olmuc Olm Olm uc uc ((7 ) )) Divdl D vd d Hysterie Hyste s erie e (6 ) (6 Mrsť M sť ť Prsť Prss J s J s Kuřim Kuř u m ((1 ) 1 ) DS Václv DS V Václ clv v Václvv Václv Václ clv v vv vv v ((8 ) (8 8 ) Divdl Div D v d POINT POIN O T Prstějv P Prst ěj v (12 ) 12 ) 3D COMPANY 3D CCOMPA COMPANY COMP PA A Prh ANY Pr P h h h ((7 ) (7 7 7 ) SSbt b bt břez bř z břez 11 11: : 4: 16: : : 22: Měsíčí Měsíčí káme kám kám me Aktvky A Ak Aktvk k ktvk t vk ky / Medvěd ky Me M edvěd e dv dvě ěd d Námluvy Ná á vy ámluv ám ámluvy vy Bskervillská Bsk skerrvills i ká á Bestie Bestt e Be Frid Frrid Fr rid d K. d K FREEDOM FREE EEDO OM O M RIDGE RIIDGE Kcert K c cert Neděle N edě ě e 8. 8 břez břez ez 1 1: : 2: Pu Putváí uttvá u tv váí vá áí p á p Beskydech Besky B Bes esky esky e y yd dech de d ech h Zkčeí Zk Z kče k kče kče k če č čče čeí e eí íí festivlu fest fes ffe esstiv es estiv estivlu tivlu vl lu lu lu Divdelí Div D vd del í getur g ge g tu ur Kňk u Kň ňk k Třiec Tř e ec e ((6 ) 6 ) Změ Změ prgrmu p gr grmu g grmu gr m mu vyhrze. vyhrze vyh vyhrze vy hrr ze P jek Prjekt j kt Vl Vlšské V lšské é křví kř pdprují: pdpr pdp dprují: ruj : Měst Měst Slvičí, Slvičí Slv čí, Zlíský Zlí ský k krj, ký kr j,j Miisterstv j M ste e stv v kultury ku u ury r ČR, ČR R, RCK C.s..ss Juák Juá á Slvičí Slvičí Slvičíí Městská kihv Pzváí d městské kihvy v březu V Březu měsíci věvém čteářům jsme pr Vás trdičě připrvili rzmité kihděí. Můžete vybírt z bídky uvedeých kcí, těšíme se Vši ávštěvu. Akce pr splky sdružeí: Záhdy (eje) přírdy. Dpledí vědmstí sutěže hry pr kliety Chrity sv. Vjtěch. Vezeme Vám phádku... Zábvé sutěží dplede s phádkmi pr sdružeí hdicpvých dětí Přátelé z lásky. 6. břez: Nedhleá tjemství živt eb Léčivá síl Mrtvéh mře. Besed s terpeutku Ig. Libuší Jkůjvu pr čley Diklubu. 2. břez: Zdrvé bydleí geptgeí zóy. Předášk Ig. Zdeňk Kvřík pr čley Diklubu. 3. břez: Zdrvé bydleí geptgeí zóy. Předášk Ig. Zdeňk Kvřík, urče Klubu vjeských důchdců. Akce pr veřejst: Pdělí 2. pátek 27. břez: Jr, lét, pdzim, zim c děláme, vše je prim! Výstv ručích prcí výtvré tvrby dětí z mteřské škly Mlé Ple. Glerie kihvy, tevře v půjčví dbě. Pdělí 2. břez: Kuzlíme ve WORDU. Kurz změřeý tvrbu jedduchých plkátů či pzváek. Kurzy prběhu kždé dlší březvé pdělí d 9. d 11. hdi v městské kihvě. Kzultci je ptřebé dmluvit předem telefu: eb e-milem: mest-slvici.cz. Čtvrtek 6. břez: Tátvé, mámy, čtěte zs p rce s ámi! 8. rčík setkáí dětí v dprvdu dspělých v kihvě se skřítkem Nezbedíčkem se spustu literárí výtvré zábvy. Zčátek: 15. hdi.

9 9 březe/215 Úterý 1. břez: Kihv zdrj věděí i zábvy pr všechy geerce! De tevřeých dveří v Městské kihvě Slvičí hdi: Čteáři ávštěvíci kihvy mhu v tet de využít registrce d kihvy zdrm tzv. mestie registrčí ppltky! Pr žáky tříd zákldích škl je registrce rk 215 zdrm p celý měsíc březe. Prgrm: hdi: Kiží ispirmt. Prezetce webvých stráek změřeých receze hdceí vě vyšlých publikcí c by zdrj ispirce pr přízivce literáríh děí hdi: Příslví pví! Zábvé dplňvčky, hlvlmy dlší úkly pr děti mládež hdi: Rzkvetlá kihv. V tvřivé dílě pr děti i dspělé si lze vyrbit pěké květivé dekrce z ppíru i z jiých mteriálů. Díl prběhe zárveň s dpledími sutěžemi hdi: Kihu prti stresu. Večer věvý četbě jejím přízivcům. Můžete se zpjit d diskuze růzá literárí témt, přečíst hls úryvky ze svých blíbeých kih či se je tk zpslucht d čteí v pdáí kihvic. N prgrmu večer je tké exkurze kihvu, ávštěv výství glerie studvy MUDr. Lumír Hrák. Mlé bčerstveí zjiště. Recepty štěstí živtí phdu. Celdeí výstv ktuálích publikcí z blsti psychhygiey zdrvvědy. Kihy je mžé místě rezervvt. Král čteářů slvičíské kihvy. Sutěž ejlepšíh čteáře kihvy, který si v bdbí d 1. led 214 d 28. úr 215 vypůjčil ejvíce kih. Pdmíku je dvršeí 18 let věku. Slvstí kruvce ceěí vítězých čteářů mužů ze Slvičí klí prběhe v úterý 1. břez d 19. hdi v rámci přdu Kihu prti stresu. Čtvrtek 12. břez: Buducst může zát kždý. Předášk Mgr. Diely Hluškvé Kvrdvé, testvé dispzičí prgstičky. Dzvíte se více tm, jk využívt své dsud ebjeveé schpsti vlhy tké jk rzšiřvt svu mzkvu kpcitu. Pkud se ptýkáte se zdrvtími prblémy, dstete ávd, jk dhlit skryté příčiy emcí jk svůj zdrvtí stv změit k lepšímu. Zčátek: 18. hdi, sál v 1. pdlží kihvy. Vstup vlý. V březu můžete využít zjímvu bídku v rámci šich kihvických služeb. Od 1. d 31. břez bude v kihvě k dispzici lie přístup d dtbáze LibrryPressDisply ejvětšíh vivéh stáku světě. Tt služb umžňuje přístup k plým textům více ež 3 zhričích deíků ppulárě učých čspisů zhrub v 6 jzycích ze 1 zemí svět. Zdrm bude pr zájemce tké přístup d dtbáze AtZ, která je bsáhlu sbírku ifrmcí zemích jejich růzých spektech, včetě velké klekce mp všeh druhu. Městská kihv zve zájemce kurz SLADKÉ KVÁSKOVÁNÍ (eje velikčí) Pd vedeím lektrky Mrie Pechvé se můžete sezámit s pstupem výrby bíléh kváskvéh těst ejdříve frmu výkldu prezetce, pté i prkticku ukázku. Čeká Vás: příprv kvsu z kvásku, vymíseí těst i stáčeí bcháku mzec, chutávk velikčíh berák vcéh kláče, získáí receptu svátečí těst (mzec, váčk, beráek), recept byčejé těst (lívce, mkvík, vcé kedlíky j.), diskuze k témtu. Získáte ifrmce udržváí kvásku strtvcí dávku bíléh kvásku zdrm. N kurzu lze bjedt štky mzec, zkupit plátěý sáček pečiv i křeí kk pr Vše dlší pečeí. N kurz je uté přihlásit se předem telefu: , přípdě e-milem: Úterý 17. břez, zčátek: 17. hdi, sál v 1. pdlží kihvy. Vstup vlý. Srdečě Vás zveme přd MRAKY NAD BARRANDOVEM setkáí se Stislvem Mtlem, ppulárím publicistu, reprtérem scéáristu filmvých dkumetů. N putvé besedě hlédete d živtů šich ejslvějších filmvých hvězd, mezi které ptří př. Adi Mdlvá, Líd Brvá, Ntš Gllvá, Rul Schráil, Svtpluk Beeš, Krel Hšler dlší. Dzvíte se jejich čisti v dbě cistické kupce přeesete se tké d dby p rce 1945, kdy řd šich hvězd byl veřejě ulicích lyčvá českými splubčy, mzí kčili ve vězeí mhým se zcel zhrutil živt. Sučástí besedy je prmítutí filmu Mrky d Brrdvem. Střed 25. břez, zčátek 18. hdi, sál v 1. pdlží kihvy. Vstup vlý. Pzvák ke slvstímu dhleí pmětí desky Měst Slvičí ve splupráci s Městsku kihvu Klubem přátel histrie Slvičísk zve še splubčy slvstí dhleí pmětí desky pčest stéh výrčí rzeí šeh bč, českslveskéh stíhcíh pilt, plukvík v. v. Jsef Stehlík. Slvstí kt se uskutečí v sbtu 28. břez 215 v 1. hdi v prstru prkviště d slvičísku pštu, před dmem č. p. 313, kde p plk. v. v. Jsef Stehlík pržívl psledí rky svéh bdivuhdéh živt. Záštitu d pietím ktem přijli Českslveská bec legiářská, Sdružeí čes- kslveských zhričích letců gemjr. Ig. Jiří Kubl, předsed Svzu letců České republiky. Kd byl plk. Jsef Stehlík Jk jediý českslveský stíhcí pilt bjující ve druhé světvé válce se stl stíhcím esem tří frt. N ebi Frcie, Velké Britáie Slvesk dsáhl 1 sestřeleých letuů jistě, 3 sestřelil prvděpdbě 1 letu pškdil. Jsef Stehlík se rdil 26. břez 1915 v Pikárci u Žďáru d Sázvu. Jeh tec, lesí hjý, chtěl, by Pepík byl jeh pkrčvtelem, le sy upředstil vyučeí v bru sustružík kvů elektrmechik. Přithvl jej vůě leteckéh beziu. Dbrvlě se přihlásil k leteckému výcviku, který zhájil u 83. letky 5. těžkéh bmbrdvcíh pluku v Brě rku Velmi dbře zvládl kurz leteckých mechiků zákldí piltí výcvik. U leteckéh pluku č. 1 v Prze bslvvl v letech piltí pddůstjicku šklu. P ukčeí zákldíh pkrčvcíh kurzu dešel d stíhcí škly v Hrdci Králvé. P jejím bslutriu byl de 15. červece 1937 zřze k 39. stíhcí letce v hdsti svbdík. V rce 1938 byl pvýše d hdsti četře zárveň jmevá plím piltem. Půsbil jk istruktr v piltí škle Slvesku. Nejdříve ve Spišské Nvé Vsi ž d 14. řez 1939 v Piešťech. N pky Svzu letců se pkusil dejít d zhričí, le prví pkus se mu ezdřil. Až z pdpry strvských železičářů, schvý pd uhlím, se v ákldím vlku dstl d Plsk. Zde pdepsl závzek d Ciziecké legie dplul d Frcie. P zhájeí války stupil k přeškleí v Chrtres, ve středisku pr stíhcí pilty. De 2. prsice 1939 zsáhl s jedtku GC III/3 d leteckých bjů zápdí frtě. Odlétl 66 perčích hdi sestřelil 6 letuů jistě jede prvděpdbě. P prážce Frcie ptřil ve Velké Britáii k zkládjícím čleům 312. perutě RAF. V leteckých subjích d Albiem i d kupvu Evrpu si připsl 2 jistě sestřeleé epřátelské letuy, 2 prvděpdbě sestřeleé 1 pškzeý. Od pdzimu 1941 zčl eméě slvá kpitl jeh piltíh řemesl půsbil jk

10 1 bhté bjvé zkušesti celé řdě piltích žáků, z ichž ejúspěšějším se stl Ott Smik, ejlepší čs. stíhč slveské árdsti služící v RAF. Od dub 1943 se zvu vrátil k perčímu létáí se svu 312. perutí, le dlších sestřelů už v řdách RAF edsáhl. Dbrvlě se přihlásil k szeí výchdí frtu, km pd veleím škpt. Frtišk Fjtl dplul v úru Zde už jk dpručík se stl velitelem 1. letky 1. čs. smsttéh stíhcíh pluku v SSSR. P přeletu celéh pluku pmc SNP velel pr. Stehlík přepdvé skupiě smi letuů, která prvedl úspěšý útk piešťské letiště. V leteckých subjích pr. Stehlík sestřelil 2 ěmecké letuy, prváděl útky pzemí cíle mbilí techiku epřítele, výzmě pdprvl pěchtu v bjích u Bské Štivice. P ptlčeí SNP dletěl d Rumusk. Pté byl dvele ke 2. čs. stíhcímu pluku zřze d fukce zástupce velitele pluku. P ukčeí války přivedl 12. květ čs. stíhcí pluk d Prhy. V hdsti štábíh kpitá pmáhl budvt vjesku letecku kdemii v Hrdci Králvé. Jeh rdst z létáí všk etrvl dluh. P rce 1948 byl prpuště z rmády, zbve důstjické hdsti uvězě v pvěstém Dmečku Hrdčech. Pr edsttek důkzů byl p smi měsících prpuště. Mhl prcvt puze v dělických prfesích. Pdřil se mu získt míst řidiče s- itky v Lázích Jeseík. V rce 1968 byl částečě rehbilitvá. Občem šeh měst se p Jsef Stehlík stl de 9. srp V rce 199 byl plě rehbilitvá, byl mu vráce důstjická hdst s pvýšeím plukvík letectv v zálze. De 8. květ 1991 mu byl uděle řád M. R. Štefáik. Pr emc si jej všk z ruku prezidet republiky Václv Hvl převzít emhl. Plk. v. v. Jsef Stehlík zemřel de 3. květ 1991 ve Slvičíě. Des jsu jeh sttky ulžey v rdié hrbce v Brtřejvě. PhDr. Ldislv Slámečk Přerušeí ddávky el. eergie Ve středu 4. bře ez 2 15 v db bě d 7.3 d 14.3 hdi bude z důvdu plávých prcí zřízeí distrribučí suustvy přeruuše ddávk elektrické eerg gie ve Slvvičíě. Odsstávk se týká ulice Nd Výpust u - hrí str (č. p ). Obec Šv v bízí k prájm mu kmuití byty v bci Šv prr seiry y d 6 let celkvé výměěře d 45 5 m2, ájeemé stveé vyhlášku u. Předpkládý pr ájem d druhé plviy rku 216. Zájemci m hu písemé žád dsti zsílt dresu: Obeec Šv, Šv 77, Slvičí. Ifrmce tel.: , e-mil: y.cz BOWLING SLAVIČÍN Obchdí 472, Slvičí BOWLING V BŘEZNU JEN 79 Kč/hdi Pltí celý březe d eděle d čtvrtk. telef: Kmpletí relizce střech práce klempířské, pkrývčské, tesřské mtáž střeších kryti, ke tel.: Šklí 565, Slvičí e-mil: Prví pb čk ve e Zlísk kém krji Specilisté ivvestice fičí plá áváí Zvedáme úrveň fičíh pláváí prdeství v regiu. Nbízíme řešeí i pr bití klietellu. Nše dpručeí ejsu puhé d měky, le vychází z dluhhdbéh sledváí fičíh i hyptečíh trhu. Máte už dst deesifrmccí d svéh fičíh prdce? Neváhejte dm mluvte si ifrmčí schůzku. Mrt Struhřřvá veducí pbčkyy mbil: e-mil: kcelář: Kmeskéh 882, Slvičí rdeskp prxe.cz

11 11 březe/215 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivická 1781, Předbrská 415, 6881 Uherský Brd Hledáme pr še žáky cesty, tevíráme mžsti. Mturití bry: Mechik elektrtechik Obchdí kdemie Sciálí čist Strjíreství Pdikáí-ástvbvé studium Učebí bry: Autelektrikář Elektrikář Autkrsář Nástrjř Obráběč kvů - CNC Operátr skldváí Strjí mechik Nvázli jsme splupráci s výzmými firmmi šeh regiu FIREMNÍ ŽÁCI splečě pdprujeme žáky techických brů grtujeme perspektiví změstáí pskytujeme stipedijí prgrm prpjujeme terii s prxí stipedijí prgrm grce prcvíh míst letí brigády

12 SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ Fšky 215 N vletýsku sbtu 14. úr 215 vyrzil ve Slvičíě fškvý průvd. V čele průvdu, stejě jk kždý rk, echyběl medvěd se svým vdičem, dále jste mhli ptkt dmrdce, dvě mchmůrky (pidruše), ámříky, hvjsku tečici, Mexič, pí Jr dlší. Veselá muzik, která se liul z hsičskéh ut upzril všechy, že fšky se blíží! březe/ Fšky ve Slvičíě Tímt bychm chtěli pděkvt všem bčům pdiktelům, kteří s úsměvem přivítli mškry bdrvli je jk fičím dárkem, tk bčerstveím. Velké pděkváí tké ptří pu Jsefu Vlčíkvi, který fšky kždrčě phstí v bufetu. Jk je již zvykem, tk vybré fičí prstředky jsu rzděley mezi místí rgizce. Lets byl věvá Městské emcici Slvičí 4 Kč, Ndci J Pivečky Slvičí 3 Kč, sdružeí Přátelé z lásky 3 Kč, Chritě sv. Vjtěch 3 Kč fičí příspěvek ve výši 1 Kč bdržel tké ZŠ prktická ZŠ speciálí v Hrádku. Ještě jedu všem děkujeme těšíme se příští rk! Z fškáře Zuz Žákvá Nevšvá dětem pmáhá získávt dtce Občské sdružeí Nevšvá dětem ve splupráci s Mteřsku šklu Slvičí-Vlár děkuje všem dárcům, kteří svými fičími prstředky pdpřili prjekt Er pmáhá regiům Vekví učeb v přírdím stylu. V regiu Vlšk-Slváck jsme se umístili 1. místě, d dárců byl přijt celkem 15 9 Kč, dtce d Ery čií 45 Kč. Z celkvu částku 6 9 Kč budu přízey evirmetálí prvky k dvybveí víceúčelvé učeby v zhrdě Mteřské škly v Nevšvé tk, by mhl služit eje k výuce dětí v přírdě, le i k přádáí semiářů pr rdiče s dětmi seiry. Z sdružeí spzrům děkují MUDr. Mik Brtíkvá, Mgr. Sim Gňvá, Mgr. Nděžd Zemákvá Klub důchdců Slvičí rk 214 Během rku jsme měly ěklik besed: besedu s plicií ze Zlí bezpečí seirů šmejdech, besedu se spisvtelku Ivku Rdilvu, dvě besedy s pem Mrečkem tém Cest Zkrptská Rus, dlší dvě besedy přádl Městská kihv Slvičí Živty zámých herců z bdbí prví republiky besed s léčitelem, pem Zábjíkem. Se člekmi klubu jsme si udělly zdrvtí vycházku d Hrádku, kde jsme vštívily pivvr, kde jsme se tké bědvly. V průběhu rku jsme se zjely pdívt d lází Luhčvice, smžily jsme kblihy, pekly kláčky kci Vlšský kumšt pr rdsť j užitek tké še kláčky chutli ávštěvíci kce 6. výrčí flklru ve Slvičíě. Tím všk výčet šich ktivit ekčí. Strávily jsem příjemé dplede s bědem v resturci Zálž, pekly jsme si špekáčky td. Tké vštěvujeme še splubčy žijící v dmvě důchdců v Lučce. Scháí 215 Kečě ám zčl pzkuškvé vl, tk se prt studetů dmluvil uskutečil již druhý rčík stvěí sch ze sěhu v Hrádku. Pdmíky pr stvbu ebyly ideálí. Ptili jsme krev, zpevili svá slbeá těl p dvu dech se ám díl pdřil dkčit. Z pmcí sttích dbrvlíků jsme vystvěli čtyři sěhvé schy, které byl mž shlédut pli v Hrádku u cyklstezky. Prjekt ebyl spluficvá Evrpsku uií i ebyl plitickým them. Nším cílem byl puze užít si sěhvých Rády bychm pděkvly všem, kteří ši čist pdprují, jmevitě pí Gbriele Klbčkvé, veducí Městské kihvy Slvičí, která ám zjistil zjímvé besedy. Klub důchdců Slvičí se prvidelě schází vždy ve středu, ve 13. hdi v Hrákvě vile. Přijďte mezi ás! Uvítáme mželské páry i jedtlivce! Jiři Brlicvá rdváek ukázt krásy zimy i sttím. Již teď se těšíme příští rčík! Lek Šilhákvá SLAVIČÍNSKÝ ZPRAVODAJ měsíčík pr Slvičí, Lipvu, Bhuslvice. Vláří, Rudimv, Šv, Petrůvku Rkytici. Čísl 3/215, ákld ks, pr bčy Slvičí zdrm. Vydává: měst Slvičí, Osvbzeí 25, Slvičí, IČ: Registrčí čísl MK ČR: E Odpvědý redktr: Zuz Žákvá. Adres redkce: Městské ifcetrum Slvičí, Mldtické ábřeží 849, Slvičí, tel.: , fx: , e-mil: Vychází: k 1. di v měsíci. Uzávěrk: d 15. de předešléh měsíce. Autr pskytutéh příspěvku dpvídá z jeh fkticku správst. Redkce má práv příspěvky uprvvt, krátit eb ezveřejit. Uvedeé příspěvky emusí vyjdřvt stvisk vydvtele. Nevyžádé pdkldy se evrcejí. DTP: PHM studi Mirslv Piďák Pvel Meisl. Elektrická pdb:

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Sbor dobrovolných hasičů Koclířov pořádá. Oznámení hasičům

Sbor dobrovolných hasičů Koclířov pořádá. Oznámení hasičům K c l í r v s k ý z p r v d j 11. ROČNÍK ČÍSLO 12/2009 VYCHÁZÍ DNE 31. 12. 2009 O B S A H Č Í S L A : 2. strn Vyhlášky, Dň z nemvitsti, Splečenská krnik, Nezměstnnst, VODÁRENSKÁ Svitvy infrmuje, Splečenské

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Sftwre pr váš úspěch Prfil splečsti Vem,. s. Splečst Vem je pr své zákzíky ddvtelem uceleých řešeí v blsti ifrmčích systémů pr řízeí lidských zdrjů, ekmiky lgistiky ve státích i privátích rgizcích v České

Více

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM P Á ' KMSP00E2W PERAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ '- 1S; ( r í V;: ' ). \"\r: Ly Vt.- \Vfty-M-- (ffr. EVRPSjKA 1F. I Pr vd, Fd sdržst 4 'vzdrárírpřrhftr 1. Mrvskslezský krj se sídíe: zstpe: IČ: DIČ: bkví spjeí:

Více

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011

Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Zápis č. 5/2011 z veřejnéh zasedání becníh zastupitelstva ze dne 19.9.2011 Míst a čas jednání: 18 hd. v místním phstinství Přítmni: Zastupitelé: dle prezenční listiny. Omluven: 0 Nemluven: 0 Občané dle

Více

PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA

PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA 2 Obsh. Úvdem....4. Pjišťv Kpertiv.... 5.2 Oceěí.... 5 2. Chrkteristik PERSPEKTIVY....6 2. Pjištěí pr jedtlivce i celu rdiu....6 2.2 Prmetry pjištěí.... 7 2.3 Busvá pjištěí....

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Kofax TotalAgility 7 v kostce

Kofax TotalAgility 7 v kostce y r d í l r p e d v rů du p ý l h h b y R sti l b v x f 7 K ility g A l t E C T T S O K V ů t e m u k d e z i l t i g t d Di í á v ž ě t y ů s e v r p í e z í ř í v i t p e Ad á r p u l p s í s e r P í

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016

JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS 6. 10. 4. 2016 JÓGA A PILATES S WELLNESS POBYTEM V MENDAN SUPERIOR **** ZALAKAROS - 6. 10. 4. 2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE UBYTOVÁNÍ Kmplex MenDan Magic Spa & Wellness **** se nachází uprstřed malebné bce Zalakars a nabízí

Více

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců.

Napíšeme si, jaký význam mají jednotlivé zadané hodnoty z hlediska posloupností. Zbytek příkladu je pak pouhým dosazováním do vzorců. 8..4 Užití ritmetických posloupostí Předpokldy: 80,80 Př. : S hloubkou roste teplot Země přibližě rovoměrě o 0 C 000 m. Jká bude teplot dě dolu hlubokého 900 m, je-li v hloubce 5 m teplot 9 C? Jký by byl

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve Pomocá tbulk pro kotrolu formálí správosti úplosti projektu OPŽP pro příprvu věcého hodoceí verze pro směr podpory 6.4. Odvozeo dle podmíek 6. výzvy v r. 2008. Jedá se o ezávzou epoviou pomůcku pro práci

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Kupní smlouva č. P15V10000052 6/2015

Kupní smlouva č. P15V10000052 6/2015 Přílh č. 1 Kupí smluv č. P15V10000052 6/2015 (dále je Smluv ) uzvřeá pdle ustveí 2079 ásl. zák č. 89/2012 Sb., Občský zákík, ve zěí pzdějších předpsů (dále je zák ). I. Smluví sty Kupující: Zápdčeská uvezt

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Páteční waldorfský list

Páteční waldorfský list Páteční waldrfský list Rčník 10. 18. 3. 2016, Brn 26. čísl KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas míst BŘEZEN p 21.3. Kruh pr střední šklu a Klegia Zelená družina čt 24.3. prázdniny šklní družina mim prvz! DUBEN

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Jan Janata JAJ > Jarslav Hřeňvský HOJ > Jarslav Javůrek JAV > Rbin Vladyka VLR > Daniel Pkrývka POD > Dávid Erös ERD

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 11:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 11:00. Vlební bdbí 10/2007-2011 ze 3. schůze Výknné rady ČSTS dne 14. 4. 2008 v Litměřicích Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více