Soupis připomínek a podnětů z interaktivní výstavy a plánovací soboty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soupis připomínek a podnětů z interaktivní výstavy a plánovací soboty 8.-13.12.2003"

Transkript

1 Soupis připomínek a podnětů z interaktivní výstavy a plánovací soboty Ten skate park je super 50 parkovacích míst před ZŠ? Je to poslední místo, kde děti z těchto domů sáňkují. Parkoviště v kravíně. - není přijatelná žádná varianta, která navrhuje průjezdnou komunikaci čtvrtí Trappes. - Parkování řešit na ploše za garážemi - Rychlost aut - Celkové řešení výborné - Chybí příčné prahy na Francouzské snížení rychlosti - Omezit množství zeleně v poloveřejných vnitroblocích na ul. Francouzská, vysadit jen nižší stromy a keře, aby nebránily přístupu slunce do níže položených bytů. - Brát ohledy na vyžití malých dětí - Využít volných ploch vedle řeznictví Vítek k rozšíření parkovacích ploch, případně k výstavbě garáží - Odstranění dětských prolézaček na Francouzské 1204 nebo jejich přemístění dál od obytných domů o m směrem na jihozápad sušáky na prádlo, které nejsou využívány - Zachovat pískoviště za domem 1227 moc se mi líbí patrové parkovací stání - Prostor na fotbal - Lavičky typ sedačka bez opěradla, déle vydrží - Zaměřit se na vybavení lavičkami a místa k sezení - Lavičky blízko každého domu - Na Osvoboditelů není večer možnost zaparkovat - Nechci parkoviště - Příčná Česká /Puhr, Adamcová/ - hluk a zplodiny obtěžují už nyní při 15 místech - přemístit je na větší volný prostor naproti benziny vedle hokejky místo skládky a nepořádku. - Parkoviště na České patrové O.K. - Vyřešit napojení komunikace slepé u kravína u domu 1230, jde o to jak se dostat ke garážím - V garážích veřejné osvětlení - Projekt nic neřeší, když, tak k horšímu více míst, kde se budou scházet feťáci. Souhlasím s příbytkem parkovacích míst, ale hlídaných. Myslete na mladší generace - Je to hezké, děkuju - Pěkné, Bezáci - Parkoviště u garáží supr - Parkování podél cesty u JZD dobré, mohlo by být delší - Dlážděné parkoviště směrem na kravín - Parkoviště za 1238 rozšířit

2 Plánovací sobota Přepis flipchart Vybrána tato témata: 1. Doprava 6 bodů 2. bezpečnost 6 bodů 3. Odpadky 6 bodů 4. Hřiště 5 bodů 5. Klidová zóna 3 body 6. Psi exkrementy 3 body- 7. Zeleň 2 body 8. Pizzerie, Stojany na kola ad 1/ parkování změna z podélného na kolmé na ul.. přidat retardér příčné prahy zpomalit dopravu ad 2/ zjistit možnost rozšíření kamerového systému na sídlišti včetně finančního zajištění návrhy umístění: - Severka - Vnitrobloky - Škola - Francouzská - Parkoviště - Příčná Ad 3/ zajistit častější vyvážení Vybudovat ochranu kolem kontejnerů robustní Hlídky městské policie, pokuty těm, kteří dělají nepořádek Zjistit možnost komunikace mezi městem, občany a vlastníky domů úklid Ad 4/ využití prostor Klubu kamarád pro menší děti skate park lepší povrch zjistit finanční možnosti zvážit možnost vybudování horizontální lezecké plochy pro mladé vše robustní, aby byla zajištěna trvanlivost

3 Připomínky k návrhům na regeneraci sídliště Sever V Kopřivnici, dne Rozšířit zájmové území chybí návrh řešení špatně udržovaného prostoru mezi ul. Obr. míru a Českou za paneláky a rodinnými domky a návrh řešení území okolo REKAZu na České, případně i navazující za školou 17. listopadu. A prostor mezi nákladovým nádražím a kravínem, kde je i oblast Vstup zakázán. Proč? Je to území tak znečištěné /ČOV nebo něčím jiným?/, že by bylo nebezpečné i pro cyklisty? Chybí řešení cyklotras uvnitř sídliště Sever s naznačením výjezdních cyklotras za sídlištěm a jejich možné propojení. Byť v anketě občané nežádali cyklotrasy, myslím, že by měly být samozřejmou součástí zdravého a bezpečného způsobu života i na sídlištích. Myslet na cyklotrasu i ve sportovním areálu / tzv. parku / a okolo výběhu pro psy, samozřejmě ne na úkor chodců. Děkuji za navrženou pěší trasu od Družební k zastávce a parčík pro seniory z DPS /bude dostupný i ostatním?/, ale prosím ověřit, zda je pozemek města nebo zda je opravdu ochota jej prodat městu, tedy smlouva o budoucí kupní smlouvě, aby ten záměr nezůstal nerealizován a aby v případě nutnosti mohlo být nalezeno včas náhradní řešení. Navržený park za Kopřivničkou je dle mého názoru spíše sportovním areálem, což nevadí, ale otázkou je bezpečnost a udržování čistoty takového areálu. Další otázkou je vytvoření klidného parku /parčíku/ k procházkám, třeba v tom úzkém pruhu mezi Obr. míru a Českou. Výběh psů je dobrý, ale pohodlným pejskařům se určitě bude zdát daleko. Otázkou je, zda radnice dokáže zajistit dodržování vyhlášky na sídlišti i ve výběhu, především čistotu a bezpečnost. Napomohla by tomu povinnost mít sáček na psí produkty, což je snadno kontrolovatelné a snadno pokutovatelné, ale radnice se tomu dosud nepochopitelně brání. Zeleň na sídlišti všeobecně. Myslím, že zeleň by neměla být jednodruhová, měly by být i větší stromy s vekou korunou a také jehličnany, vzhledem k dlouhému zimnímu období. Tam, kde je přerostlá či nevhodná zeleň, tak by neměl být vykácen najednou velký úsek, /pokud je to aspoň trochu možné/, ale měla by být kácena postupně a postupně doplňována tak, aby bydlící její ztrátu nepociťovali nepříjemně až bolestně. Vnitrobloky všeobecně zachovat a vylepšit jejich klid, rozhodně je nerušit, ani ty atypické. Navrhovaná řešení vnitrobloků / mimo Trappes / všeobecně. Zelené plůtky a další vybavení by měly být navrhovány tak, aby se nestaly útočištěm pro narkomany, opilce a bezdomovce. Rozhodnout by měli obyvatelé každého vnitrobloku a měli by být jmenovitě vyzváni pozvánkami ve schránkách, všeobecné upozornění nestačí. Parkování všeobecně rozhodně by nemělo mít přednost před celkovou kvalitou bydlení obyvatelstva, především z hlediska zdravého bydlení. Parkovací místa na sídlišti by měla být budována pouze tam, kde je možné dostatečné ostínění a ochránění zelení bydlících před emisemi a hlukem. Navržené patrové parkování u DPS a školy se už ukázalo být nevhodné, předpokládám, že záměr už je zrušen, ostatní parkování na okraji sídliště u sportovního areálu a na zadní cestě bude možné odstínit zelení od domů a zároveň bude v docházkové vzdálenosti, takže bude určitě přínosné.

4 Navrhovaná pěší zóna. Úprava pěší zóny je nepochybně přínosem. K zeleni je vyjádření výše. Mám výhrady k estetičnosti prodejních stánků to by mělo být lépe hlídané. Bohužel musím polemizovat s tvrzením, že je zájem o podnikání na Severu a to zvláště na pěší zóně od Severky k Jednotě a ve stejném úseku ul. Francouzské. Dokud budou tuto ulici a pěší zónu ovládat nekulturně až nehygienicky se chovající nepracující nepřizpůsobiví občané, pak nebude možné podnikat ve službách v této oblasti, ze které soustavně dělají smetiště a navíc i svým chováním odrazují slušné klienty. Zvlášť markantní je to v teplých měsících. Chuť podnikat na sídlišti není ani v jiných částech, vzhledem k silné konkurenci Kauflandu a dalších řetězců, které představitelé města nerozumně pustili do blízkosti centra města i do docházkové blízkosti sídliště Sever. Místní podnikatelé, kteří si na své podnikání mnohdy musí vzít úvěr, mohou těžko konkurovat zahraničnímu kapitálu silných obchodních řetězců s jejich všudypřítomnou reklamou. Dokonce i Delvita, což je také řetězec, už propustila řadu zaměstnankyň a v chodu je pouze jedna pokladna. Obávám se, že tyto velké potraviny na Severu mohou zaniknout, protože řetězec Delvita není charitou a nerentabilní provoz dříve nebo později zruší. Možná ještě větší problémy má Jednota, také museli propouštět. Sídliště Sever se během dne vylidňuje do Kauflandu, k polednímu se nepracující vrátí, aby pak postávali nebo šli znovu do Kauflandu, protože jiné kulturní vyžití neznají. Pracující přicházejí odpoledne nebo večer už s nákupem, protože od sídliště Sever, kde představitelé radnice přes mnohá a včasná varování nechali vyrůst getto nepřizpůsobivých, už nečekají nic pozitivního, potřebují jen přespat. Dokud představitelé města nezajistí bič na nepřizpůsobivé a neplatiče, budou prostředky, vynaložené především na pěší zónu, z velké části vyhozenými prostředky. Ještě pořád je šance usměrnit chování nepřizpůsobivých, ale ta šance rok od roku prudce klesá! Obchodní řetězce, puštěné neuváženě do města, už jsou ovšem skutečností, která bude ničit možnosti podnikání a tím i život na sídlišti dlouhodobě až prakticky trvale. Družební, TRAPPES Bydlím na Družební v domě č.1002 a nikdy mne nenapadlo, že by parkování a plynulost dopravy na Družební i parkování dalších částí Severu chtěla radnice řešit na úkor kvality bydlení všech obyvatel Trappesu, především těch, kteří si ke svému bydlení vybrali klidnou část ve vnitrobloku. Že bude chtít prorazit novou ulici na úkor dosavadní čistoty ovzduší, téměř žádného hluku, ale i na úkor bezpečnosti, zvláště pro nejmladší obyvatele Trappesu. Podotýkám, že jde o byty družstevní, nikoliv obecní. Bydlí zde dost staroúsedlíků, kteří si klid a bezpečnost Družební vybrali od začátku už před více jak 30 lety. Pak zde bydlí lidé, nastěhovaní po roce Nabídka družstevních bytů za tržní ceny byla a je v Kopřivnici dostatečně vysoká, takže pokud chtěli majitelé auta byt, kde by měli přímo pod okny průjezdnou ulici s parkovacími místy, tak si měli takový byt vybrat. Bydlení v klidové, neprůjezdné části si vybrali lidé, kteří upřednostňovali zdravé bydlení, a to zřejmě i majitelé auta, před možností parkovat pod oknem a dýchat za to denně ve svém bytě množství výfukových plynů. Osobně bych se nezadlužila na koupi bytu, který by měl všechna okna do průjezdné ulice, ať s parkováním nebo bez. V domě č.1002 má polovina bytů, včetně mého, okna pouze na jednu stranu, a to zrovna do klidové části vnitrobloku sice s nepříliš příjemným výhledem na blízký dům č.1003, ale zeleň tuto nevýhodu značně eliminuje. Klidné, čisté bydlení s velmi omezeným hlukem startovacích aut a tím i s omezenými škodlivými emisemi byl jednoznačnou prioritou, proč jsem si v roce 1997 za nemalý peníz koupila byt ve starém, neopraveném a tím i drahém paneláku. Druhou prioritou byla blízkost do zaměstnání. Ale v žádném případě bych nekoupila byt blízko lékárny, ale s okny do průjezdné ulice. A platilo by to i v případě, kdybych si mohla koupit auto, které bych si sice přála, ale na které díky radniční podpoře místních podnikatelů prostě nemám.

5 Dopravu a parkování a bezpečnost na Družební je nutné řešit, ale je to dle mého názoru možné řešit, a to lépe, klidovou variantou, bez nutnosti budovat novou ulici. Zklidnění a zlepšení bezpečnosti dopravy by se dosáhlo úpravou dosavadní ulice na jednosměrnou od Francouzské za parkov. plochou před č.1000 k 17.listopadu a její celkovou rekonstrukcí až po výjezd kolem garáží a vybudováním několika desítek parkovacích míst. Namísto ulice, lemované parkovacími místy, je možné vybudovat nové parkoviště a odstranit tím nesmyslné asfaltové kličky před 1001 až Mohlo by být možná raději menší, ale s jasnou rezervou pro rozšíření v případě nutnosti. Nové možnosti parkování uvnitř Trappesu by měly být řešeny s možností dostatečného odstínění ochrannou zelení. Stromky pouze mezi parkovacími místy tuto ochranu před emisemi a hlukem neřeší, zeleň má být mezi parkovacím místem a domem. Také by měla být vzata v úvahu stárnoucí /ale krásná/ zeleň a její kvalita, především vzrostlé jehličnany před č.1001, zda je vhodné je ponechat a navrhnout raději menší parkoviště nebo zda musí být pokáceny. Pokud vycházím z už předloženého návrhu, tak jste žádné vzrostlé stromy před 1001 nepovažovali za hodné záchrany. V takovém případě je v tom prostoru dost místa na lokalizaci nového parkoviště, včetně rezervy, tak, aby bylo v dostatečné vzdálenosti od všech domů. Mezi 1002 a 1003, které jsou blízko sebe, by měla vzniknout opravdu klidová, zelená část i s pískovištěm pro nejmenší děti. Nouzové příjezdy - k 1001 jedině vnitroblokem, možná bude stačit parkoviště nebo malá odbočka z parkoviště, povolená pouze pro hasiče, sanity a stěhováky. Ale 1002 je v těsném sousedství stávající průjezdné ulice a možná je i dostatečně blízko ze strany garáží, takže předpokládám, že nouzový příjezd pouze pro hasiče, sanity a stěhováky by nemusel vést nutně vnitroblokem a ten původní, propadající se by mohl být nahrazen zelení. Další parkovací místa jsou už navržena a mají lemovat rekonstruovanou ulici vedle garáží. Nejbližší domy od této parkovací lokality jsou dostatečně daleko, aby mohly být kvalitně odstíněny zelení. Tím, že ulice oproti původnímu návrhu bude jednosměrná, tím se získá dalších 1,5 až 2 m pro zeleň. Spolu se stávajícími parkovacími místy od začátku Družební až po nová na výjezdu a s místy v garážích, bude celkový počet možností parkování pro lokalitu Trappes dle mého názoru více než dostatečný a plynulost a bezpečnost provozu by již z tohoto důvodu neměla býti narušována. Ještě výhledově bych doporučila prověřit možnost rozšíření parkovacích míst u vjezdu od Francouzské, stejně je nutné tam řešit neexistující chodník u stávajícího parkoviště. Ale opravdu jen výhledově jsou tam stromy a já si opravdu myslím, že nové parkoviště uvnitř Trappesu a nová parkovací místa při výjezdu u garáží by měla pro nejbližší roky stačit. Nevýhoda navrhovaného klidového řešení oproti stávajícímu návrhu: Úbytek asi 30 nově navržených parkovacích míst mezi 1002 a1003, což osobně za nevýhodu nepovažuji, protože i bez těch 30 míst jich bude nově vybudován dostatečný počet. Výhody navrhovaného klidového řešení oproti stávajícímu návrhu: Zachování a vylepšení kvality bydlení, důraz na klid a čistotu ovzduší a estetické prostředí, které zajistí především kvalitní zeleň. Zlepšení bezpečnosti, i pro nejmladší občánky. Dostatečný počet parkovacích míst - stávající místa na začátku Družební i ve střední části, nové parkoviště ve vnitrobloku a nová místa u garáží při výjezdu a také stávající místa v garážích u Družební na to se trošku pozapomnělo. Nepoměrně levnější způsob řešení. Vážení,věřím, že k mým připomínkám přihlédnete! Předem děkuji Marie Pešlová, Kopřivnice, Družební 1002,

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A VÝSTUPY Z VEŘEJNÉHO PLÁNOVÁNÍ LEDEN BŘEZEN 2015 OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ÚVOD Snaha o obnovu Jiráskova náměstí v Plzni je živá již několik

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

Jste spokojen/a se zajištěním předškolní výchovy? Jak se Vám v obci žije? 9; 5% 5; 3% Co se Vám na obci nejvíce líbí?

Jste spokojen/a se zajištěním předškolní výchovy? Jak se Vám v obci žije? 9; 5% 5; 3% Co se Vám na obci nejvíce líbí? 1 PŘÍLOHA A.1.3-1 Výsledky dotazníkového šetření - občané Jak se Vám v obci žije? 9; 5% 5; 3% 28; 16% velmi dobře 50; 29% spíše dobře ani dobře ani špatně 83; 47% spíše špatně velmi špatně Jste spokojen/a

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

Mám rád naše město. Těšínské listy. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Mám rád naše město. Těšínské listy. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 2 16. dubna 2010 Mám rád naše město Hal Urban, americký učitel, spisovatel a řečník, řekl: Jakmile přijmeme fakt, že život je těžký,

Více

SOUHRN NÁZORŮ KOMISÍ MĚSTA

SOUHRN NÁZORŮ KOMISÍ MĚSTA 1. REGIONÁLNÍ KONTEXT MĚSTA 1.1. SILNÉ STRÁNKY 1.2. SLABÉ STRÁNKY 1.1.1. výhodná poloha města v rámci střední Evropy, Brna, Vídně, Bratislavy s dostupnými vzdálenostmi i dopravní obslužnosti výhodná dopravní

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí

ROSA. Květen 2011. Zpravodaj Rosicka. Téma měsíce: Životní prostředí ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2011 Téma měsíce: Životní prostředí Z OBSAHU Informace z Babic................................. 4 Slovo starosty................................... 6 Programové prohlášení

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Příprava Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12, 140 00 Praha

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?

Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Záleží na tom, zda hledáte parkování v Brně a navíc v centru. Parkovací situace zde není ideální a je to možná právě jeden z důvodů, proč Brňané dávají před nákupy

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Prahu 8 velké dopravní problémy nečekají

Prahu 8 velké dopravní problémy nečekají NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 BŘEZEN 2006 ZDARMA Informace z únorového setkání seniorů. 7. STRANA Dobrou zprávu potvrdil Osmičce radní pro dopravu pražského Magistrátu a radní Prahy 8 Radovan Šteiner. I

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více