Harmonie bydlení ZELENÁ ARCHITEKTÚRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonie bydlení ZELENÁ ARCHITEKTÚRA"

Transkript

1 ZELENÁ ARCHITEKTÚRA Harmonie bydlení Navrhování domů není jen čistě technická racionální disciplína, ale měla by zahrnovat i všechny těžko uchopitelné vlivy pocity a přístupy, které se různě nazývají: ekologický, alternativní, organický, přírodní, duchovní. Tak jak je harmonie základním principem přírody, tak by při navrhování pasivních domů mělo být výsledné dílo maximálně harmonické ve všech svých částech. Text: Ing. arch. Mojmír Hudec Foto: archív autora, Bau 1 6

2 VČeské i Slovenské republice lze sledovat prudký nástup nízkoenergetické výstavby. Většina stavebníků již slyšela o této výstavbě a velmi často ji požadují při projekční přípravě. Z českých vysokých škol již začínají vycházet studenti, kteří mají již dobré znalosti v této oblasti. Je proto o- tázka velmi krátkého času, kdy dojde k masové výstavbě NED a pasivních domů. Výrobci stavebních materiálů a technologií také velmi rychle rozpoznali ohromné možnosti trhu s NED domy a v krátkém čase uvádějí na trh velké množství nových výrobků. Masivní reklama výrobců spolu a popularizace v časopisech a tisku vyvolala také velký nárust zájmu. Články typu slunce topí zadarmo vyvolaly často nereálné představy o možnostech nových technologií. Často tak vidíme pasivní domy, kdy je upřednostňována technologie a další prvky na úkor obyvatel. Dům je příliš přetechnizovaný, některé aktivní prvky jsou nadbytečné nebo s použítím drahých extrémních řešení. Opakem je pak redukování některého nezbytného prvku pasivního domu pak je, bohužel, výsledná kvalita určena právě tímto nejslabším článkem. Zapomíná se také často, že dům má především sloužit pro zdravé bydlení obyvatel a má být uživatelsky přívětivý. Součástí dobrého návrhu má být proto snaha o maximální odstranění všech nerovnovážných stavů. EKO BÝVANIE 7

3 ZELENÁ ARCHITEKTÚRA PASIVNÍ DŮM V PŘÍRODĚ Příklad harmonického domu, který stavebník téměř celý postavil vlastníma rukama. Jeho cílem byl maximálně úsporný dům jako místo k životu jeho rodiny s velkým počtem malých dětí. Z tohoto důvodu je dům řešen jako maximálně otevřená dispozice, kde celá rodina žije společně. I když interiéry domu vybavené stavebníkem, jsou bez výtvarné hodnoty, jsou ideální hernou dětí. Je to málo? Větrací rekuperační jednotka je s ohřevem vzduchu přes teplovodní výměník napojený na akumulační nádrž. Rozvod teplého vzduchu je horními výdechy ve stěnách. Jednotka může dle potřeby využívat zemního výměníku. Teplovzdušné kolektory jsou umístěny v jižní fasádě. Jsou řešeny s ukládáním tepla do akumulační podlahy pomocí systému kanálků. Plocha kolektorů je celkem18 m 2. Teplovodní sluneční kolektory jsou umístěny na střeše objektu a jsou napojeny na akumulační nádrž. Je použito Důsledně pasivní dům, který rozsáhle využívá sluneční energii. Příhradové vazníky bez vnitřních podpor umožňují uvolnit půdorys a vložit silnou vrstvu izolace. Je použita zelená střecha s extenzivní zelení. Jižní prosklená fasáda izolačními skly U = 0,6 s folií HEAT MIRROR dvou nádrží s provázáním na sluneční kolektory a teplovodní výměník z krbových kamen. Doplňkové vytápění je pomocí krbových kamen s výměníkem. Je použito čtyř aktivních systémů - větrací rekuperační jednotka, teplovzdušné kolektory, teplovodní kolektory, teplovodní výměník v krbových kamnech. Rekuperační jednotka je umístěna ve stropu chodby. Měrná spotřeba tepla na vytápění... 12,5 kwh/m 2 rok Izolace podlahy nad terénem... polystyren 200 mm Obvodová stěna mm plné zdivo + minerální vlna 350 mm + dřevěný obklad Izolace střechy... minerální vlna 400 mm Okenní konstrukce... izolační sklo s folií HEAT MIRROR 8

4 PASIVNÍ DŮM SE SOUDOBÝM DESIGNEM Příklad nadstandardní pasivní stavby s řešenou architekturou a interiéry. Stavba má velký předsazený skleník a je vybavena řízeným větráním se zemním výměníkem, solárními kolektory a využívá dešťové vody pro dům. Stavba v tradiční zděné technologii. Objekt je dispozičně řešen a pro maximální využití sluneční energie a je velmi dobře tepelně izolován. Akumulační jádro objektu je tvořeno jak zobvodových a vnitřních zdí, tak z akumulační betonové podlahy a betonového stropu. Střecha je z úsporných vazníků. Přisazeným skleníkem se snižují tepelné ztráty domu. Jsou použity tři aktivní systémy větrací rekuperační jednotka, sluneční kolektory, využití tepla skleníku. Rekuperační jednotka je umístěna v technické místnosti vpřízemí. Zajišťuje větrání objektu a současně vytápění objektu teplým vzduchem pomocí teplovodního výměníku, který je napojený na akumulační nádrž.vývody teplého vzduchu jsou v podlahách pod okny. Jednotka může dle potřeby využívat zemního výměníku. Teplovodní sluneční kolektory jsou umístěny na střeše objektu a jsou napojeny na akumulační nádrž. Plocha kolektorů je 11 m 2. Předsazený skleník - zimní zahrada je využíváno teplého vzduchu skleníku, který je, dle potřeby, jednoduchou vzduchotechnikou nuceně dopravován přímo do prostoru domu. Ovládání ventilátoru je tepelným čidlem. Doplňkové vytápění objekt je možno v případě potřeby dotápět krbem na dřevo. Jako ekologický prvek je použit systém využití dešťové vody. Je osazena kompaktní jednotka využívající dešťovou vodu, která má zabudovány veškeré technologie v nádstavbě nad akumulační plastovou nádrží. Dešťová užitková voda je používána na splachování WC a pro praní. Měrná spotřeba tepla na vytápění... 14,12 kwh/m 2 rok Izolace podlahy nad terénem... polystyren 200mm Obvodová stěna mm plynosilikát + minerální vlna 240 mm Izolace střechy... minerální vlna 400mm Okenní konstrukce... izolační sklo s folií HEAT MIRROR EKO BÝVANIE 9

5 ZELENÁ ARCHITEKTÚRA REKONSTRUKCE PODLE PASIVNÍCH ZÁSAD Urekonstrukcí je nutno vždy zvažovat hranici, kdy je ještě přijatelné provádět náročné úpravy na nízkoenergetický standart. V zájmu energetických úspor nelze ničit historické Třípodlažní prvorepubliková vila s fádní architekturou asnevhodnými přístavbami byla rekonstruována na principech pasivního domu. Nová část je provedena v pasivním standartu, stávající část je důsledně zaizolována. Stávající tepelné mosty stavby byly náročně eliminovány. Základy byly dodatečně přiizolovány a u stávající zdi v suterénu, která je v zářezu, byla použita izolace z vnitřní strany domu. Nová část je v pasivním standartu. Střecha je z kombinace pultové střechy s pálenou krytinou a ploché střechy na které jsou umístěnými kolektory. Střecha je provedena zúsporných dřevěných vazníků. Okna jsou dřevěná zasklená izolačními trojskly. členění fasád nebo vytrhávat kvalitní dřevěné podlahy přízemí z důvodu zesílení izolace. Je použito dvou aktivních systémů - větrací rekuperační jednotka a teplovodní kolektory na střeše. Rekuperační jednotka. Větrací rekuperační jednotka je s o- hřevem vzduchu přes teplovodní výměník napojený na akumulační nádrž. Rozvod teplého vzduchu kanálky v podlahách. Teplovodní sluneční kolektory jsou umístěny na střeše objektu a jsou napojeny na akumulační nádrž. Doplňkové vytápění. Jako doplňkový zdroj je použito dvou krbových kamen. Jedny kamna mají teplovodní výměník a jsou propojeny s akumulační nádrží. Izolace podlahy nad terénem... polystyren mm Nová obvodová stěna... z bloků Ytong 240 mm + minerální vlna 220 mm Stávající obvodová stěna... z dutinových cihel 450 mm + minerální vlna 220mm Izolace střechy... minerální vlna 400 mm Okenní konstrukce... izolační trojsklo 10

6 PASIVNÍ KLASIKA Pasivní dům optimálního pasivního tvaru s velkoplošnými fasádními kolektory a s řízeným větráním se zemním výměníkem. Tvarově jednoduchý pasivní dům v nesourodé stísněné výstavbě příměstského satelitu. Dům je v tradiční technologii zkeramických bloků s monolitickým stropem. Pultová střecha je z úsporných vazníků. Je použito dvou aktivních systémů větrací rekuperační jednotka a teplovodní kolektory ve fasádě. Rekuperační jednotka. Větrací rekuperační jednotka je s ohřevem vzduchu přes teplovodní výměník napojený na akumulační nádrž. Rozvod teplého vzduchu kanálky v podlahách. Jednotka může dle potřeby využívat zemního výměníku. Teplovodní sluneční kolektory. Zvláštností objektu jsou dva velkoplošné solární kolektory v jižní fasádě, které jsou vybaveny zařízením na využití zbytkového nevyužitelného tepla kolektoru pro předehřev vzduchu ve větrací jednotce. Doplňkové vytápění je pomocí malého krbu umístěného před prosklenou jižní stěnou. Jako ekologický prvek je použit systém využití dešťové vody. Měrná spotřeba tepla na vytápění.....do 15 kwh/m2 rok Izolace podlahy nad terénem polystyren 200mm obvodová stěna z keramických bloků 240 mm + minerální vlna 240 mm + dřevěný obklad Izolace střechy minerální vlna 400 mm Foto: Hans Jurgen Landes Okenní konstrukce izolační trojsklo EKO BÝVANIE 11

7 ZELENÁ ARCHITEKTÚRA DŮM PRO DVA Nízkonákladová ekologická pasivní dřevostavba. Lehká rámová dřevostavba z úsporných vazníků na pilotech se slaměnou izolací. Důraz je kladen na ekologické řešení a minimalizaci nákladů. toru je teplovodní. Teplovzdušná část ukládá teplo do dvojité příčky z vápenopískových cihel. Doplňkové vytápění je pomocí přímotopů olejových radiátorů. Je použito dvou aktivních systémů jednoduchá větrací rekuperační jednotka s použitím zemního kolektoru, kombinované kolektory ve fasádě. Rekuperační jednotka je pouze větrací a je s umístěna ve stropu WC. Jednotku lze manuálně přepnout na zemní výměník. Solární kolektor je kombinovaný, část kolek- Měrná spotřeba tepla na vytápění....14,74 kwh/m 2 rok Obvodová stěna, podlaha, střecha mm slaměné balíky Okenní konstrukce.....izolační trojsklo 12

8 Musí být pasivní dům pasivní? Vposledních létech se ustálila kritéria, která určují hranice nízkoenergetického domu a domu pasivního na 50 a 15 kwh/m 2 rok. Kritérium pro pasivní dům bylo přejato z definice Dr. Wolfganga Feista z Passivhaus Institutu v Darmstadtu, jednoho se zakladatelů myšlenky pasivního domu. Hodnota měrné spotřeby tepla 15kWh/m 2 rok je nastavena tak, že v našich středoevropských podmínkách se při splnění této hodnoty dostaneme na mimořádně úsporný dům, který téměř vystačí s vlastními zisky z provozu domu a solárního záření a navíc má vynikající vnitřní prostředí pro zdravý život obyvatel. Na základě splnění tohoto kritéria Německo a Rakousko výrazně podporuje tuto výstavbu. Postavit dům tak, aby splňoval kritérium měrné spotřeby tepla 15kWh/m 2 rok je na hranici možností běžných stavebních materiálů a to ještě za předpokladu kvalitního návrhu a podrobného realizačního projektu s dobře řešenými detaily tepelných mostů a dodávky stavby firmou, která již má zkušenosti s těmito domy. Stavba vyžaduje dokonalá okna s izolačními trojskly a s velmi kvalitními rámy. Nezbytné je řízené větrání často spojované s velkým akumulačním boilerem, zemním výměníkem a solárními kolektory. Některé tyto náročné prvky již příliš zdražují stavbu, zejména je nepoměr patrný u menších domů. Naše běžné stavebníky toužící po pasivním domu toto kritérium netlačí, při splnění hranice 15kWh/m 2.a. je žádné podpory od našeho státu nečekají. Co je vlastně hlavním principem pasivního domu? Princip pasivního domu vychází z předpokladu, že když zvýšíme izolační vlastnosti domu na určitou mez, tak budova vystačí se svými pasivními zisky z vnitřního provozu a ze slunce a je pouze ji nutno dotopit v krátkém období zimy menším doplňkovým zdrojem. Pak lze vyloučit klasickou topnou soustavu - teplovodní radiátory, plynový kotel, komín, plynovodní připojku. V tomto o- kamžiku dochází k tomu, že dům je levnější než klasický běžní dům. Pro splnění standartu pasivního domu je pouze nutno zajistit jednoduché větrání s účinnou rekuperací. Zde se obvykle podlehne tlaku výrobců aktivních technologií a pak cena domu utěšeně roste. Navrhuji proto nové kritérium, které bych nazval EKONOMICKÝ PASIVNÍ DŮM. Princip by vycházel z toho, že stavba bude provedena na izolační standart pasivního domu s tím, že ekono- micky náročné prvky budou redukovány, stavba se pak bude nacházet na spodní hranici pro nízkoenergetický dům, dosažitelná hranice je 20 kwh/m 2 rok. Za těchto předpokladů by stavba mohla být i levnější než srovnatelná klasická stavba. Zhoršila by se částečně kvalita redukce tepelných mostů nutná pro pasivní domy, ale to neznamená, že detaily nebudou stavebně v pořádku. Velká výhoda by byla, že taková stavba by využívala výhod pasivního domu s velmi nízkou potřebou tepla a zejména výhod řízeného větrání s dokonale čistým vzduchem vhodným i pro a- lergiky. Stavby na hranici pasivního domu by tak byly dostupné pro běžné stavebníky, pro které je ekonomická stránka podstatná. To pochopitelně nevylučuje, že bude vždy skupina stavebníků, která bude bojovat o energetickou minimalizaci až k hranici nulového domu a v blízké budoucnosti i k hranici plusového domu. Je nutno proto vyvinout silný tlak na výrobce aktivních technologií - řízeného větrání, rekuperace, solárních zařízení, malých tepelných čerpadel, dotápění a doplňkových zdrojů, aby se této největší skupině stavebníků věnovali. Je třeba vyvinout i jednoduchá levná zařízení pro pasivní domy s jednoduchými nároky na obsluhu. Je také třeba myslet na velkou skupinu stavebníků s ekologickým cítěním. Často používají výstavbu svépomocí, kdy je možno použít netradičních řešení a přírodních obnovitelných materiálů. Tento trend používání obnovitelných materiálů při výstavbě pasivních domů bude sílit a projeví se i ve velkém nárustu počtu dřevostaveb. Postavit drahý pasivní dům není umění, ale postavit dům, který je pasivní a levný - to je výzva! EKO BÝVANIE 13

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv

Environmentálně. šetrné stavby 4. ročník. ENVIC, o.s. a kolektiv Environmentálně šetrné stavby 4. ročník ENVIC, o.s. a kolektiv Obsah Předmět: KONSTRUKCE Konstrukční systémy nízkoenergetických a pasivních domů 3 Rekonstrukce a výměna otvorových výplní 3 Řešení rekonstrukce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU

REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU REKONSTRUKCE V PASIVNÍM STANDARDU Opravovat nebo stavět nový? Říká se: Se starým domem jsou jen starosti! Lepší je dům zbořit a postavit nový!. Nemusí to být pravda, hlavně jedná-li se o modernizaci domu

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

PASIVNÍ A AUTONOMNÍ DOMY Z HLEDISKA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PASIVNÍ A AUTONOMNÍ DOMY Z HLEDISKA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PASIVNÍ A AUTONOMNÍ DOMY Z HLEDISKA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Mojmír Hudec Autor:Vincent Callebaut OBSAH PŘEDNÁŠKY Energetické úspory a proč pasivní domy Trvale udržitelná výstavba a přírodní materiály

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

ENERSOL 2009. Titulní strana vzdělávacího projektu

ENERSOL 2009. Titulní strana vzdělávacího projektu ENERSOL 2009 Titulní strana vzdělávacího projektu Název projektu: LowEnHouse Nízkoenergetický dům Jméno, příjmení projektanta: Michael Laki, David Hamouz, Vilém Fürbacher Adresa školy: SPŠ a VOŠ Jana Palacha

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické

Více

OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY

OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY OKNA A DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY Okna a dveře, kterým se technicky říká výplně stavebních otvorů, mají v budovách řadu funkcí. Asi není třeba zmiňovat, že slouží zejména pro osvětlení místností, které je

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby...

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby... Domy pro život 1 Úvod... 4 2 O firmě... 4 3 Přehled nabízených domů... 5 Nízkoenergetické domy... 5 Pasivní domy... 5 Sruby... 5 Individuální domy... 5 4 Nízkoenergetické domy... 6 5 Vzorový dům Comfort

Více

STAVÍME DŮM, ŠETŘÍME ENERGIÍ

STAVÍME DŮM, ŠETŘÍME ENERGIÍ STAVÍME DŮM, ŠETŘÍME ENERGIÍ jak snížit provozní náklady vašeho budoucího domu energetický rádce Skupiny ČEZ SKUPINA ČEZ obsah DNEŠNÍ DOBRÁ VOLBA, ZÍTŘEJŠÍ ÚSPORA 5 omezte své výdaje 6 teplo domova s úsporou

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov. k projektu STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Úspory energií a nové technologie v rozvodech technického zabezpečení budov k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 ÚSPORY

Více

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov

v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov INFRACLIMA absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov Tři pilíře technologie INFRACLIMA Technologie INFRACLIMA je postavena na 3 základních pilířích, které vzájemnou interakcí

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více