pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY"

Transkript

1 NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

2 HELUZ FAMILY 50 nadstandardní jednovrstvé zdivo Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok, který umožňuje nadstandardní nízkoenergetické stavění bez zateplení. HELUZ FAMILY 50 splňuje podmínky pro získání energetického štítku pro nízkoenergetické a pasivní domy. Unikátní cihelný blok je tvořen dvěma sty od sebe oddělených vzduchových komor, které zaručují jedinečné tepelněizolační vlastnosti. Navíc při použití celoplošného lepidla je zaručena vysoká pevnost zdiva. Cihla - přírodní materiál Vám zajistí zdravé bydlení splňující nároky moderní doby. Víte, že HELUZ FAMILY 50 zajistí úsporu více než 50 % nákladů na vytápění oproti běžně užívaným cihelným blokům? má až o 23 % lepší tepelněizolační vlastnosti než u cihelných bloků THERMO STI 49? má součinitel prostupu tepla U o 58 % lepší, než je požadavek ČSN? je unikátní cihelný blok na českém trhu? splňuje požadavky pro pasivní dům při použití tepelněizolační omítky? HELUZ FAMILY 50 broušená Porovnání tepelněizolačních parametrů zdiva tloušťky 50 cm (hodnoty měřeny při praktické vlhkosti) tloušťka zdiva 50 cm spotřeba cihel 16 ks/m 2 R [W/m²K] 6 6,0 0,16 32 ks/m 3 5 4,9 0, paleta 134 x ks 50 broušená Rozměry [mm] x 500 x 249 Součinitel prostupu tepla U 1 /U 2 /U 4 [W/m 2 K] 0,16 0,16 0,15 Tepelný odpor R 1 /R 2 /R 4 [m 2 K/W] 6,13 5,99 6,30 U 1 (R 1 ) Hodnoty v suchém stavu bez omítek. U 2 (R 2 ) Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek při vyzdění na maltu pro celoplošnou tenkou spáru. U 4 (R 4 ) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ= 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové s vnitřní VC omítkou tl. 10 mm. HELUZ FAMILY 50 doplňky (U = 0,16 m 2 K/W) HELUZ FAMILY 50 broušená Pórobeton 50 tepelněizolační 1 (λ=0,085) Při běžném užívání objektu se stavební materiály nevyskytují v suchém stavu, ale obsahují konkrétní vlhkost typickou pro daný materiál. Pro graf byly 0 použity hodnoty U/R měřeny při rovnovážné vlhkosti materiálu se vzduchem o teplotě 23 C a relativní vlhkosti 80 % podle normy ČSN EN HELUZ FAMILY 50 broušená Pórobeton 50 tepelněizolační Pro pórobeton je tato hodnota 4,5 % hm. (λ=0,085) a pro cihly 1,2 % obj., tedy 0,87 % hm. Nižší hodnota U a vyšší hodnota R znamená vyšší tepelněizolační parametry zdiva. Skladba zdiva tloušťky 50 cm s doplňkovou cihlou (U = 0,20 m 2 K/W) HELUZ FAMILY 50-K x 500 x 249 HELUZ FAMILY 50-K-1/2 125 x 500 x 249 HELUZ FAMILY 50 s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ= 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové s vnitřní VC omítkou tl. 10 mm

3 HELUZ FAMILY 38 více obytného prostoru pro Vás Novinka společnosti HELUZ, která Vám zajistí zvýšení obytné plochy a dostatečné tepelněizolační parametry obvodového zdiva. HELUZ FAMILY 38 je broušená cihla, jejíž unikátní konstrukce vzduchových komor umožní, že obvodové zdivo již při tloušťce 38 cm splňuje nároky pro nízkoenergetické stavění bez zateplení. Masivní cihelná konstrukce má vysokou pevnost, dobré akumulační a akustické vlastnosti, vysokou požární odolnost a navíc zajistí optimální mikroklima bydlení. Víte, že HELUZ FAMILY 38 zajistí nárůst obytné plochy o 0,6 m² na každých 10 bm obvodového zdiva v porovnání se zdivem o šířce 44 cm? má stejné tepelněizolační parametry jako zdivo STI o šířce 44 cm? má součinitel prostupu tepla U o 45 % lepší, než je požadavek ČSN? Porovnání tepelněizolačních parametrů zdiva tloušťky 38 cm z různých materiálů (hodnoty měřeny při praktické vlhkosti ) má vysokou akumulaci, která zajistí úsporu provozních nákladů, ale i zkrácení otopného období? HELUZ FAMILY 38 broušená tloušťka zdiva 38 cm Porovnání tepelněizolačních parametrů zdiva tloušťky 38 cm (hodnoty měřeny při praktické vlhkosti) R [W/m²K] 5 4,6 spotřeba cihel 16 ks/m 2 42,1 ks/m 3 4 3,7 3,7 380 paleta 118 x ks 38 broušená 3 3,3 2,6 Rozměry [mm] x 380 x 249 Součinitel prostupu tepla U 1 /U 2 /U 4 [W/m 2 K] 0,21 0,21 0,20 Tepelný odpor R 1 /R 2 /R 4 [m 2 K/W] 4,66 4,55 4,87 U 1 (R 1 ) Hodnoty v suchém stavu bez omítek. U 2 (R 2 ) Hodnoty při praktické vlhkosti bez omítek při vyzdění na maltu pro celoplošnou tenkou spáru. U 4 (R 4 ) Hodnoty při praktické vlhkosti s vnější tepelněizolační HELUZ Supertherm TO tl. 30 mm (λ= 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové a vnitřní VC omítky tl. 10 mm. HELUZ FAMILY 38 doplňky 2 (U = 0,21 m 2 K/W) HELUZ FAMILY 38 broušená (U = 0,26 m 2 K/W) HELUZ STI 38 broušená Při běžném užívání objektu se stavební materiály nevyskytují v suchém stavu, ale obsahují konkrétní vlhkost typickou pro daný materi- 1 ál. Pro graf byly použity hodnoty U/R měřeny při rovnovážné vlhkosti materiálu se vzduchem o teplotě 23 C a relativní vlhkosti 80 % podle normy ČSN EN Pro pórobeton je tato hodnota 4,5 % hm. a pro cihly 1,2 % obj., tedy 0,87 % hm. Nižší hodnota U a vyšší hodnota R znamená vyšší tepelněizolační parametry zdiva. 0 Skladba HELUZ FAMILY zdiva 38 HELUZ tloušťky STI Pórobeton cm 375 s doplňkovou Pórobeton 375 cihlou Běžný cihelný broušená broušená (U = 0,26 m 2 K/W) Pórobeton 375 tepelněizolační (λ=0,085) tepelněizolační (λ=0,085) (U = 0,30 m 2 K/W) Pórobeton 375 běžného typu běžného typu (U = 0,37 m 2 K/W) Běžný cihelný blok THERM 38 broušený blok THERM broušený HELUZ FAMILY 38-K x 380 x 249 HELUZ FAMILY 38-K-1/2 125 x 380 x 249 HELUZ FAMILY 38 s vnější tepelněizolační omítkou tl. 30 mm (λ= 0,10 W/mK) + 5 mm omítky štukové s vnitřní VC omítkou tl. 10 mm

4 Řešení tepelných mostů Použitím systémového řešení při zdění cihelných bloků, tzn. se všemi doplňkovými cihlami, dojde k výrazné eliminaci tepelných mostů v nekritičtějších místech stavby ostění oken, dveří a ve vazbě rohů. Z důvodů eliminace tepelných mostů kolem rámů oken a dveří se parapety a ostění otvorů vyzdívají pomocí cihel krajových a krajových polovičních s kapsou pro vložení izolantu, který přeruší tepelný most kolem rámů oken či zárubní dveří. V parapetu okna ukládáme cihlu otočenou na bok tak, aby kapsa pro vložení izolantu směřovala nahoru (obr. 1). Ostění otvoru zdíme takovým způsobem, aby se cihly krajové a krajové poloviční vázaly. V parapetu i ostění otvoru vznikne drážka. Do ní vložíme pruhy extrudovaného polystyrénu, který bude plynule navazovat na tepelnou izolaci překladu (obr. 2). Zdění rohu je podle pravidel skladby rohu pro zeď příslušné šířky. Rohovou vazbu vyzdíme (obr. 4) pomocí cihel krajových polovičních a rohových. Kapsu v cihle krajové poloviční vyplníme tepelněizolační maltou. obr. 1 obr. 2 obr. 3 Snížení tepelných ztrát - první vrstvy zdiva Další místo, kde dochází k výrazným tepelným ztrátám, je přechod zdiva a betonového základu. Řešením je ojení hydroizolace vysypání první vrstvy zdiva tepelněizolačním materiálem hydrofobizovaným expandovaným perlitem o zrnitosti 0,0 1,0 mm (obr. 5) nebo drceným polystyrénem HELUZ R (obr. 6). Pro snadné a rychlé vyplnění dutin je vhodné použít maltovací přípravek HELUZ (obr. 4). Aby se materiál při vyplňování dutin nevysypával ze svislých spár mezi cihlami, je vhodné tyto spáry zdiva utěsnit (např. lepidlem pro tenké spáry) (obr. 4). Při zdění na HELUZ lepidlo pro tenkou spáru cihly v druhé vrstvě nad vrstvou zdiva s tepelněizolačním materiálem do malty namáčíme, při použití celoplošného HELUZ lepidla pro celoplošnou tenkou spáru použijeme nanášecí válec. obr. 4 Vysypání první vrstvy hydrofobizovaným perlitem obr. 5 obr. 6 Vysypání první vrstvy drceným polystyrénem Detail č. 1 zdivo HELUZ cihla HELUZ vysypaná hydrofobizovaným perlitem (drceným polystyrénem) přerušuje tepelný tok tepelný tok betonový potěr izolace hydroizolace betonový základ DŮLEŽITÉ: Před nanášením pojiva (lepidla, pěny) je nezbytné očistit ložnou spáru, aby byla odkryta žebírka cihel a malta se spojila s cihlou. Je nutné chránit cihly i zdivo před povětrnostními vlivy, především proti srážkové vodě, proto doporučujeme, aby hydroizolace první vrstvy byla provedena tak, jak je patrné z detailu č. 1.

5 Tepelný tok ve směru osy z x y 1) Cihelná tvarovka se vzduchovými dutinami FAMILY ve směru x 5,81 0, ve směru y 1,37 0, ve směru z 0,59 0,423 FAMILY ve směru x 4,55 0, ve směru y 1,38 0, ve směru z 0,62 0,404 2) Cihelná tvarovka s dutinami vysypanými hydrofobizovaným expandovaným perlitem FAMILY ve směru x 6,91 0, ve směru y 3,26 0, ve směru z 2,89 0,086 FAMILY ve směru x 5,28 0, ve směru y 3,23 0, ve směru z 2,78 0,090 3) Cihelná tvarovka s dutinami vysypanými drceným polystyrénem HELUZ R FAMILY ve směru x 7,91 0, ve směru y 3,52 0, ve směru z 3,05 0,082 FAMILY ve směru x 6,02 0, ve směru y 3,50 0, ve směru z 2,92 0,085

6 Zdění z cihel HELUZ FAMILY šetří vaše peníze Rychlé a jednoduché zdění z broušených cihel a jejich snadná úprava řezáním a používání doplňkového sortimentu, šetří čas výstavby a tím vaše peníze. Navíc není nutné používat kontaktní zateplovací systémy a tím dochází k další úspoře času, finančních nákladů na stavbu a prodlužuje se životnost stavby. HELUZ doporučuje celoplošné lepidlo Ukázka zdění broušených cihelných bloků na HELUZ pěnu Snadná úprava cihelných bloků řezáním Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM V dubnu 2009 spustilo Ministerstvo životního prostředí ČR dotační program Zelená úsporám, jehož cílem je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech na území České republiky. Tento program také řeší dotace na výstavbu pasivních domů. Více informací: linka nebo na sekce PASIVNÍ DOMY. Odborná pomoc a doprava zdarma Nabízíme výpočet materiálové spotřeby, specifikace, kladečské plány, asistenci při založení první vrstvy zdiva, odbornou pomoc a výpočet energetického štítku. Zajišťujeme energetický průkaz od příslušných auditorů v ČR. Potřebné informace najdete na Bližší informace o dopravě zdarma v ČR a SR naleznete v platném ceníku (obchodní podmínky). Více informací Podrobné technické informace najdete v technické příručce pro projektanty a stavitele a na instruktážním DVD HELUZ. Řešení detailů hrubé stavby s ohledem na minimalizaci tepelných mostů naleznete v příručce vyhodnocení typických tepelných mostů. Příručku je možné si objednat na ové adrese: Cena tištěné verze příručky stojí 190,- Kč ( 7,30,-), CD je za 90,- Kč ( 3,50,-) a zvýhodněný komplet tištěné a elektronické verze za 250,- Kč ( 9,50,-). cihlářský průmysl v. o. s. CZ Dolní Bukovsko 295 České Budějovice informace pro zákazníky technické informace a poradenství kontaktní místo pro objednávání ČR: tel.: , fax: , zákaznická linka: SR: tel.: , fax: , zákaznická linka: tel.: , mobil: , tel.: zpracování projektové dokumentace ČR: tel.: , fax: , SR: tel.: , fax: ,

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní

Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Systém pro předsazené upevnění otvorových výplní Spolehlivé upevnění oken a dveří na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Příručka typologií obytných budov

Příručka typologií obytných budov Typologický přístup k hodnocení energetické účinnosti bytového fondu Příručka typologií obytných budov s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti ČESKÁ REPUBLIKA STÚ-K, a.s. Saveljevova

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT

ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF. pokyny pro montáž. Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) CREATE AND PROTECT ECOROCK FF ROCKWOOL, a.s. ECOROCK FF pokyny pro montáž Vnější tepelněizolační kontaktní systém (ETICS) T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT ECOROCK FF Vnější tepelněizolační

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Vyberte si cihlový dům POROTHERM podle energetické náročnosti

Vyberte si cihlový dům POROTHERM podle energetické náročnosti POROTHERM DŮM...hotová věc Vyberte si cihlový dům POROTHERM podle energetické náročnosti www.porothermdum.cz PASIVNÍ DŮM nízké provozní náklady (náklady na vytápění) dům lze postavit z jednovrstvých stěn

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

platný od 1. 4. 2015 CENÍK YTONG

platný od 1. 4. 2015 CENÍK YTONG platný od 1. 4. 2015 CENÍK YTONG YTONG STAVTE S YQ Proč stavět z Ytongu? optimální klima interiéru ZDRAVÉ BYDLENÍ Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. Materiál přirozeně dýchá,

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ Předmluva: Tento dokument má pouze informační charakter.účelem je seznámení široké veřejnosti s problematikou energetických úspor jako celku- tedy koncepčně. Uvedené myšlenky

Více

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001

STÚ-E a.s. EKONOMICKÉ POSUZOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V BUDOVÁCH 2001 OBSAH 1.0 ÚVOD... 1 2.0 VÝBĚR TYPICKÝCH STAVEBNÍCH FUNKČNÍCH DÍLŮ A ŘEŠENÍ BUDOV BYTOVÝCH PANELOVÝCH, BYTOVÝCH TRADIČNÍCH, RODINNÝCH DOMŮ, ŠKOLNÍ BUDOVY TRADIČNÍ A V TECHNOLOGII MONTOVANÉHO SKELETU, ADMINISTRATIVNÍ

Více