Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Úvod Seznámení se zařízením školní dílny a cvičné kuchyně Řád školní dílny a cvičné kuchyně Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce, řád školní dílny a cvičné kuchyně Poskytne první pomoc při drobném úrazu vzniklém neopatrným používáním nářadí nebo materiálu PT-OSV/5a Pěstitelské práce Práce s technickým materiálem Základní podmínky pro pěstování půda a její zpracování Zelenina osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pro pěstování Práce se dřevem řezání, opracování (sázecí kolík, jmenovka k záhonu, nůž na řezání papíru, hrací kostka ) Seznámí se s podmínkami pro pěstování zeleniny, zná druhy zeleniny a její význam pro výživu, způsoby zpracování Volí vhodné pracovní pomůcky a pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin v průběhu vegetačního období (bylinky, pokojové rostliny, květiny), účastní se sběru bylin a vnímá jejich význam pro zdraví člověka, provádí drobnou údržbu pracovních pomůcek Orientuje se v základních druzích dřev, zná jejich vlastnosti a užití v praxi, zvládá jednoduché pracovní dovednosti (orýsování, řezání, opracování), vyrobí jednoduchý výrobek pod vedením vyučujícího Práce s kovem (drát) stříhání, ohýbání (kroužky z drátu řetízek, drapka ke kypření půdy, háčky na zavěšení pomůcek ) Zná vlastnosti kovů, rozliší jednotlivé druhy drátů podle použití, zvládá stříhání a ohýbání drátu, vyrobí jednoduchý výrobek podle obrazové předlohy Provoz a údržba domácnosti Práce s plasty řezání, opracování (přívěšek, nůž na dopisy ) Údržba domácnosti úklid, postupy, prostředky, bezpečnost při styku s čistícími prostředky Orientuje se v základním rozdělení plastů, zvládá řezání a opracování plastů, volí vhodné pomůcky k této činnosti, vyrobí jednoduchý výrobek pod vedením vyučujícího Ovládá jednoduché pracovní postupy při úklidových pracech, volí vhodné čistící prostředky, dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla, pečuje o estetický vzhled třídy (bytu) Práce montážní a demontážní Konstrukční stavebnice typu Merkur Zvládá čtení jednoduchého grafického návodu, podle tohoto návodu sestaví daný model Práce s ostatními materiály Příprava pokrmů Práce s kombinovaným materiálem (jednoduchý svícen, brousítko na tužky ) Cvičná kuchyně základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu Potraviny, příprava pokrmů úprava pokrmů za studena Rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti, vhodně kombinuje různé druhy materiálů, volí a používá vhodné pracovní nástroje, pomůcky a postupy, zhotoví jednoduchý výrobek pod vedením vyučujícího Používá základní inventář cvičné kuchyně, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni Připraví pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy vyhledá recept v kuchařské knize a postupuje podle něj, dodržuje základní principy stolování

2 Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci) Práce s ostatními materiály Práce s papírem a kartónem (výroba papíru, stříhání, ohýbání, polepování, řezání lepenky, sešívání listů, zhotovování polepovaných papírů) Práce s modelovací hmotou (modelovací hlína, modurit, sádra, keramická hlína) Práce s koženkou řezání, stříhání, šití Ruční šití základní stehy, jednoduché opravy prádla Zná funkce a správně užívá nástroje, nářadí a pomůcky (nůžky, šablony, děrovač, sešívačka, knihařský nůž ) Pracuje s různými materiály, zvládá různé pracovní postupy (modelování, šití, řezání ) Zhotovuje jednoduché výrobky pod vedením vyučujícího, realizuje vlastní nápady

3 Pracovní vyučování 7. ročník (chlapci) Úvod Pěstitelské práce Seznámení se zařízením školní dílny a cvičné kuchyně Řád školní dílny a cvičné kuchyně Základní podmínky pro pěstování výživa rostlin, ochrana rostlin Péče o trávník Dodržují základní pravidla bezpečnosti práce, řád školní dílny a cvičné kuchyně Poskytne první pomoc při drobném úrazu vzniklém neopatrným používáním nářadí nebo materiálu Zná základní podmínky pro pěstování zeleniny, bylin a květin, má základní znalosti o výživě rostlin a jejich ochraně proti škůdcům, účinně likviduje plevel, pěstuje a sbírá léčivé byliny Pečuje o trávník v okolí školy vyhrabává trávník na jaře a na podzim Práce montážní a demontážní Stavebnice sestavování modelů Podle náčrtu sestaví daný model PT-OSV/5a Práce s technickými materiály Práce se dřevem orýsování, řezání, opracování, spojování hřebíky a vruty (špachtle k modelování, jednoduchá bedýnka, deska na krájení zeleniny, rohožka ) Práce s kovem (plech) stříhání, opracování, ohýbání (ochranné čelisti do svěráků, jmenovka ke klíčům, pouzdro na zápalky, hranatá miska ) Práce s plasty řezání, opracování, tvarování teplem (kleštičky na cukr, svícen, stojánek na ubrousky ) Orientuje se v základních materiálech vyráběných ze dřeva (sololit, překližka, dřevotříska), zvládá jednoduché pracovní dovednosti (orýsování, řezání, opracování a spojování hřebíky a vruty), v praxi vhodně používá hřebíky a vruty, pod vedením vyučujícího vyrobí jednoduchý výrobek, vhodně využívá nákresu Zná vlastnosti plechů, zvládá jednoduché pracovní dovednosti a vhodně volí nářadí na opracování, vyrobí jednoduchý výrobek podle obrazové předlohy Volí vhodné nářadí na řezání a opracování plastů, tento materiál dokáže tvarovat za tepla, pracuje pod vedením vyučujícího Práce s ostatními materiály Práce s kombinovanými materiály Zná vlastnosti různých druhů materiálů, dokáže materiály vhodně kombinovat, pracuje s přírodninami, vhodným opracováním dává přírodninám nový tvar a podobu, vyrobí předměty denní potřeby (svícen, stojan ), realizuje vlastní nápady Příprava pokrmů Potraviny sestavení jídelníčku Volí vhodné potraviny v souladu se zásadami zdravé výživy Příprava pokrmů základní způsoby tepelné úpravy (polévka, vařené brambory, palačinky ) Úprava stolu a stolování jednoduché prostírání Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje el. spotřebiče, připraví teplý pokrm pod vedením vyučujícího, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni Dodržuje základní principy stolování

4 Pracovní vyučování 8. ročník (chlapci) Úvod Seznámení se zařízením školní dílny a cvičné kuchyně Řád školní dílny a cvičné kuchyně Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce, řád školní dílny a cvičné kuchyně, poskytne první pomoc při úrazu vzniklém neopatrným používáním nářadí nebo materiálu PT-OSV/5a Pěstitelské práce Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Příprava pokrmů Základy sexuální výchovy Okrasné rostliny pokojové květiny, pěstování vybraných okrasných dřevin Léčivé byliny Péče o trávník Práce se dřevem rýsování, řezání, opracování, dlabání, hoblování, spojování jednoduchými konstrukčními spoji (čepování, plátování) (naviják na prádelní šňůru, krabička na hřebíky, svícen, stojan na vánoční stromek, rám na obrazy, hrábě, parník ) Práce s kovem (kombinace drátu a plechu) stříhání, opracování, ohýbání, nýtování, pájení, šroubové spojení (svícen, krabička nýtovaná, lopatička lisovaná ) Práce s plasty řezání, opracování, tvarování teplem, vrtání, lepení (věšák, spojování a ohýbání novodurových trubek, bytové doplňky ) Základní dovednosti ručních prací (vyšívaný obraz, dečka, vak na peníze ) Příprava pokrmů základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů Úprava stolu a stolování obsluha a chování u stolu, slavnostní stolování Popíše hlavní fyzické změny během puberty Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu, rozliší různé druhy pokojových květin, samostatně pěstuje a ošetřuje pokojové květiny, zná využití pokojových květin v exteriéru a interiéru, pěstuje a ošetřuje vybrané okrasné dřeviny u školy Sbírá léčivé byliny, zná jejich význam a užití Pečuje o trávník vyhrabává, likviduje plevel Pracuje podle zapsaného pracovního postupu nebo technického výkresu (přečte technickou dokumentaci), zhotoví nákres jednoduchého výrobku, zvládá jednoduché pracovní postupy (orýsování, řezání, dlabání, hoblování, spojování jednoduchými spoji, rozlišuje jednoduché konstrukční spoje (čepování, plátování) a dokáže je v praxi vhodně používat Orientuje se v materiálech, které se vyrábějí z technických kovů (drát, plech, ocelové profily), rozlišuje rozebíratelné a nerozebíratelné spojení kovů, umí správně používat, dodržovat a ošetřovat používané nářadí na kov Zvládá v nejjednodušších požadavcích pracovní dovednosti při práci s plasty, dokáže ji v praxi vhodně používat Rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti, volí vhodné pracovní postupy v souladu s druhem zpracovávaného materiálu, pracuje podle předloh a vyobrazených postupů, realizuje vlastní nápady Používá základní kuchyňský inventář, volí vhodné potraviny a používané při přípravě pokrmů a nápojů v souladu se zásadami zdravé výživy, připraví jednoduchý teplý pokrm, dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu, rozlišuje jednotlivé součásti kuchyňského inventáře používaného při různých příležitostech, připraví slavnostní tabuli VK Puberta chlapce

5 Pracovní vyučování 9. ročník (chlapci) Úvod Pěstitelské práce Práce s technickými materiály Práce s ostatními materiály Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti Seznámení se zařízením školní dílny a cvičné kuchyně Řád školní dílny a cvičné kuchyně Okrasné rostliny aranžování a jednoduchá vazba květin Ovocné rostliny druhy, způsoby pěstování Úprava záhonů u školy Kompost a jeho význam Práce se dřevem povrchová úprava (tmelení, nátěrové hmoty) (polička na knihy, hračka, dětská lavička, krmítko ) Práce s kovy - kombinace s ostatními materiály, povrchová úprava, prvence koroze, ruční řezání vnějšího a vnitřního závitu (závitník, závitová čelist) (stěrka, svícen) Práce s plasty prohlubování poznatků a dovedností (opravy odpadů, těsnění atd.) Výroba drobných oděvních a bytových doplňků (sádrování, oprava omítky, nátěry zdí obrázek..) Způsoby konzervace potravin Potraviny a pokrmy zdravé výživy Elektrická instalace v domácnosti, elektrické spotřebiče funkce a užití, ochrana a údržba, návod a obsluha Elektrotechnická stavebnice Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce, řád školní dílny a cvičné kuchyně, poskytne první pomoc při úrazu vzniklém neopatrným používáním nářadí nebo materiálu Používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu, využívá vypěstovaných květin k výzdobě třídy a školy, rozlišuje jednotlivé druhy ovocných rostlin, zná způsoby pěstování ovocných rostlin, je seznámen s jejich využitím a zpracováním Ví, že zahradu je možno upravit i k odpočinkovým činnostem, pracuje s encyklopediemi, hodnotí estetický vzhled zahrad, provádí drobné úpravy pod vedením vyučujícího, pečuje o trávník Jednoduše popíše, jak funguje kompostér, ví, které druhy rostlin a zbytků potravin do kompostu nepatří, popíše význam humusu pro růst rostlin Pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a návodech, přečte a zhotoví jednoduchý technický výkres, organizuje si svou pracovní činnost, zná postupy při povrchové úpravě materiálu,volí vhodné nářadí, orientuje se ve výběru nátěrových hmot Samostatně, podle technické dokumentace vyrobí výrobek, jenž je spojením několika materiálů, předchází korozi kovů zvolením vhodné povrchové úpravy, vytvoří vnější i vnitřní závit pomocí vhodně zvoleného nářadí, udržuje a ošetřuje používané nářadí na kov, dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci s nátěrovými hmotami a ředidly Samostatně pracuje podle pracovního postupu, orientuje se ve využití plastů v praktickém životě, je si vědom ekologického zatížení při jejich likvidaci. Při práci realizuje vlastní nápady Má estetické cítění, dokáže samostatně volit materiály a vhodné pracovní postupy, které vedou k finálnímu výrobku, uplatňuje svou fantazii, váží si hodnot vytvořených prací vlastní i druhých Dokáže rozlišit a určit vhodné způsoby konzervování potravin, připraví pokrmy podle daných postupů, dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce Orientuje se v el. instalaci v budově (el. přípojka, elektroměr, el. obvody světelné, obvodové, jističe), podle přeměny el. energie rozlišuje používané el. spotřebiče v domácnosti, orientuje se v návodu k obsluze el. spotřebičů,, jako nekvalifikovaná osoba provádí drobnou domácí údržbu (výměna žárovek, zapínání jističe..), dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci PT-OSV/5a

6 Pracovní vyučování 6. ročník (dívky) Pěstitelské práce Zelenina (setí, ošetřování vybraných druhů zeleniny, sklizeň) Okrasné rostliny (pokojové květiny), bylinky Zná a popíše postupy při ošetřování plodin (pletí, okopávání, zalévání), popíše sled prací při pěstování zeleniny, zná druhy zeleniny a její význam pro výživu, způsoby zpracování, skladování Pečuje o pokojové květiny a byliny (zalévání, přihnojování, přesazování) PT-OSV/5a Provoz a údržba domácnosti Sběr léčivých bylin (průběžně pracuje na zhotovení herbáře léčivých bylin) Provoz a údržba domácnosti Údržba podlahovin, mytí, pastování, luxování Čištění nábytku Hygiena sociálního zařízení Třídění odpadu Kultura bydlení a oblékání Zná zásady správného sběru, sbírá a pozná nejznámější léčivé byliny našeho regionu, s dopomocí zhotoví herbář Zná význam dělby práce při úklidu, používá vhodné prostředky, pracuje podle návodu, dodržuje bezpečnost práce při styku s čistícími prostředky, obsluhuje elektrické spotřebiče, zná význam třídění odpadu Popíše základní vybavení bytu (kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna), rozliší oblečení pro různé příležitosti (sportovní, pracovní, společenské, oblečení do školy) Osobní hygiena a zdravotní výchova Hygiena vlastního těla, výměna osobního prádla Hygiena při menstruaci (informativně) Ošetření drobného poranění, popáleniny, bodnutí hmyzem Dodržuje zásady hygieny i hygienu v období menstruace, správně postupuje při ranním a večerním mytí, dbá na každodenní výměnu osobního prádla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Práce s ostatními materiály Péče o dítě Péče o mladšího sourozence Manipulace s kojeneckou láhví Ruční šití Základní stehy (přední, zadní, perlový, smykovací, krokvička, zapošívací) dečka, záložka Jednoduché opravy prádla (přišití poutka, knoflíků, spínátek, háčků) Dodržuje základní bezpečnostní pravidla Dodržuje hygienická pravidla Zná základní bezpečnostní pravidla při šití s jehlou, při práci na šicím stroji, zná základní pomůcky pro ruční šití, podle svých možností zvládá jednotlivé typy stehů Pracuje podle pracovního postupu Šití na šicím stroji Základní obsluha pytlík, žínka Dokáže šít bez niti podle čáry, navleče svrchní nit a připraví člunek, pracuje s jednoduchým střihem (překreslí střih na látku), šije podle čáry s navlečenou nití, zvládá konečnou úpravu výrobku (vypere, vyžehlí)

7 Pracovní vyučování 6. ročník (dívky) Práce s ostatními materiály Práce s kombinovaným materiálem Háčkování Řetízek, krátký a dlouhý sloupek Jednoduchý vzor s použitím krátkého a dlouhého sloupku Pletení Nahazování ok při začátku pletení Hladké oko Krajní oko Ukončit úplet Práce s koženkou, textilem - peněženka, klíčenka Ozdoby z kůže - brož, náhrdelník Dodržuje hygienu a bezpečnost práce, vybere s pomocí vyučujícího správný háček k danému typu příze, zná správné držení háčku, zvládá nahazování a protažení příze, zvládá techniku háčkování krátkého a dlouhého sloupku Dodržuje bezpečnostní pravidla při pletení,s pomocí vybere tloušťku pletacích jehlic k druhu příze, dbá na stejný počet ok v jednotlivých řadách, plete s pomocí vyučujícího Zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem materiálu, dbá na estetickou úroveň výrobku, uplatňuje vlastní nápady Příprava pokrmů Seznámení s vybavením kuchyně Zdravá výživa Zeleninová polévka Zeleninové saláty Konzervace zeleniny (červená řepa, rajčata) Jednoduchá snídaně (vejce, pomazánka) Příprava těstovin (špagety) Bramborové pokrmy (kaše, bramborák) Pečení vánočního cukroví Dětská výživa Výživa kojence, batolete (ovocné pyré, strouhaná zelenina, ovoce) Mléčné pokrmy (krupičná kaše, puding) Zná uložení nádobí, zná a pod dohledem provádí obsluhu elektrického sporáku Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, s pomocí zakoupí potraviny podle rozpisu, připraví jednoduché pokrmy studené kuchyně, upraví pokrm na talíři, při jídle používá jídelní příbor, zvládá jednoduchou úpravu stolu, dodržuje pravidla společenského chování, nosí vhodný pracovní oděv Pracuje podle daného postupu Pracuje podle daného postupu samostatně Pracuje podle daného postupu, zná a zvládá konzumaci pomocí lžíce a vidličky Pracuje podle daného postupu Pracuje podle daného postupu, upraví slavnostní tabuli (vánoční úprava stolu) Zná význam zeleniny, ovoce, mléka v potravě dítěte, připraví jednoduchý studený i teplý dětský pokrm

8 Pracovní vyučování 7. ročník (dívky) Pěstitelské práce Zelenina (setí a předpěstování sadby ve skleníku, ošetřování vybraných druhů, sklizeň zeleniny, skladování zeleniny lednice, spíž, sklep) Zná a popíše správný postup při předpěstování rostlin, vhodné postupy při pěstování zeleniny a správné nářadí, popíše sled jarních a podzimních prací na zahradě v souladu s počasím, zná zásady a způsoby zpracování a skladování různých druhů zeleniny PT-OSV/5a Okrasné rostliny a byliny (pokojové rostliny, pravidelná péče, rozmnožování) Zná vhodné pracovní postupy při ošetřování pokojových květin, zná způsoby rozmnožování pokojových rostlin (dělení trsu, listovými a stonkovými řízky), používá pokojové květiny k výzdobě interiéru, pěstuje bylinky a využívá je v kuchyni Provoz a údržba domácnosti Sběr a pěstování léčivých bylin Provoz a údržba domácnosti Údržba oděvů, praní, žehlení U některých místních léčivých bylin zná jejich účinek na lidské zdraví, sbírá, suší a připravuje čaje z léčivých bylin Zná prací prostředky, rozliší základní symboly na oděvech a prádle, pracuje s elektrickými spotřebiči a dodržuje bezpečnostní pravidla, nastaví určitou teplotu žehličky podle druhu materiálu, provede první pomoc při popáleninách Třídění odpadu Zná význam třídění odpadu, třídí odpad Kultura bydlení Návštěva vzorového domku v Rýmařově Pozná a popíše nové prvky bytového zařízení Návštěva vzorového domu Osobní hygiena a zdravotní výchova Kosmetika obličeje, rukou, nohou, krémy Správně užívá mýdlo, kosmetické přípravky, krémy na ruce, zná, co pleti škodí, pečuje o ruce a nohy, správně stříhá nehty (manikúra, pedikúra) Čištění zubů, zubní pasty Zná správný způsob čištění zubů a nezbytnost pravidelné kontrolu zubů Mytí a úprava vlasů Dokáže obsluhovat běžné elektrické spotřebiče a dodržuje bezpečnost při manipulaci s nimi Péče o nemocné v domácnosti, úprava postele, pokoje, podávání léků Pomůže při péči o nemocného, zná použití vybraných léčivých rostlin při léčení Drobné úrazy, krvácení z nosu Poskytne první pomoc při drobných úrazech, podle potřeby přivolá odbornou pomoc

9 Pracovní vyučování 7. ročník (dívky) Provoz a údržba domácnosti Práce s ostatními materiály Práce s kombinovaným materiálem Příprava pokrmů Péče o dítě Dětská výbavička, kočárek Koupání, oblékání, přebalování kojence Výživa kojence a batolete Ruční šití Základní stehy (obnitkovací, řetízkový, stonkový, křížkový) prostírání, bytové doplňky Šití na šicím stroji Obsluha šicího stroje (pytlík, pouzdro na brýle) Háčkování Zdokonalování technik krátkého a dlouhého sloupku - žínka, dečka Pletení Samostatné nahazování ok při začínání Hladké oko, obrácené oko Uzavírání pleteniny Práce s koženkou, kůží klíčenka, záložka do knihy Příprava pokrmů Kuchyň (úklid, udržování pořádku a čistoty) Konzervace zeleniny nakládáním Odpolední svačina, příprava malého pohoštění (pomazánka, obložený talíř) Nápoje základní rozdělení Dodržuje čistotu při péči o kojence, dbá na bezpečnou manipulaci s dítětem, zná význam pravidelného denního režimu dítěte (spánek, pobyt venku), význam kojení a nesolené stravy pro kojence Zná různé druhy materiálů a jejich vlastnosti (panama, kanava), zná druhy vyšívacích přízí (bavlnka, mulinko, perlovka), dodržuje základní postup při vyšívání, při vyšívání křížkového vzoru zakreslí vzor na čtverečkovaný papír, provede konečné úpravy, uplatňuje vlastní nápady Dodržuje bezpečnost při zacházení s šicím strojem, správně sedí při šití na šicím stroji, zvládá navíjení cívky, zpětný chod stroje, šije podle čar a patky Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti, zvládá nahazovaný sloupek, dodržuje stejný počet sloupků v řadách Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla při pletení, dbá na stejné utahování ok v úpletu, zná způsob a techniku pletení (žerzej), pojmenuje oka podle způsobu pletení Dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku Nosí vhodné pracovní oblečení, při vaření dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, zná bezpečnou obsluhu elektrického sporáku, dodržuje pracovní postup při přípravě jídla, dbá na estetickou úpravu stolu, jednoduše stůl prostře, dodržuje společenské chování při jídle Zná vhodné mycí a čistící prostředky, udržuje pořádek a čistotu na pracovním místě i na pracovním stole Zná některé konzervační přípravky Pracuje podle daného postupu, připraví svačinu Popíše význam pitného režimu

10 Pracovní vyučování 7. ročník (dívky) Příprava pokrmů Pečení moučníku, seznámení s kuchařskou knihou Polévka, masový vývar s těstovinami, samostatný jednoduchý nákup podle rozpisu Jednoduchý oběd, příprava jídla smažením (filé, salám), bramborová kaše Příprava luštěnin (fazolová, hrachová kaše) Dětské pokrmy Příprava mléka SUNAR, pokrmy z mléka, životospráva kojence a batolete Pracuje podle předpisu, vyhledá předpis v kuchařské knize Zná správné zacházení s tlakovým hrncem, odhaduje množství potravin pro spotřebu podle počtu osob, pracuje podle daného postupu pod vedením učitele, upraví stůl s polévkovou mísou Pracuje podle daného postupu pod vedením učitele, zachází správně s příborem při jídle i po jídle, upraví pokrm na talíři, jednoduchá obloha Popíše význam luštěnin ve zdravé výživě člověka, pracuje podle daného postupu pod vedením učitele Zná důležitost čistoty, připraví nápoj podle návodu, prakticky zkontroluje teplotu mléka pro kojence

11 Pracovní vyučování 8. ročník (dívky) Pěstitelské práce Ovocné rostliny druhy, způsoby pěstování, zpracování Sušení ovoce Rozlišuje jednotlivé druhy ovocných rostlin, zná způsoby pěstování ovocných rostlin, je seznámen s jejich využitím, zpracováním a skladováním Suší ovoce (potravina, výroba adventní výzdoby) PT-OSV/5a Okrasné rostliny (pokojové rostliny, pěstování letniček záhony okolo školy, aranžování a jednoduchá vazba květin) Zná, co potřebuje rostlina k růstu, dokáže plánovat svoji činnost, pečuje pravidelně o pěstované rostliny, zná pomůcky k aranžování květin - ikebany, suší rostliny a květiny pro pozdější využití pro suchou vazbu Provoz a údržba domácnosti Sběr léčivých bylin, pěstování bylin Péče o trávník Praní prádla, žehlení, údržba v domácnosti Zná zásady správného sušení léčivých bylin, pěstuje byliny, využívá je v kuchyni a pro přípravu čajů, vonných sáčků Vyhrabává trávník na jaře a na podzim Roztřídí prádlo podle barvy a materiálu, určí množství pracího prostředku, při ručním praní dodrží pracovní postup, dokáže s e orientovat v návodech k obsluze elektrických spotřebičů, poskytne první pomoc při zasažení el. proudem, provádí drobnou domácí údržbu Třídění odpadu Popíše vliv člověka na životní prostředí (ve smyslu regionálním i globálním), třídí odpad Kultura bydlení (estetická úprava bytu) Využívá květin k výzdobě bytu, třídy a školy, zná pomůcky k aranžování květin a ikebany, suší květiny pro pozdější využití pro suchou vazbu, podle svých schopností pracuje samostatně, využívá své nápaditosti a tvořivosti Osobní hygiena a zdravotní výchova Změny a hygiena v době dospívání, hygiena při menstruaci Zná základní hygienická pravidla (časté sprchování), zná způsob likvidace použitého hygienického materiálu Základy sexuální výchovy Ošetření drobných úrazů, domácí lékárnička a její vybavení Popíše hlavní fyzické změny v období puberty Ošetří jednoduchá poranění, přivolá odbornou pomoc, zná základní vybavení lékárničky (promítání VK Puberta dívky) Péče o dítě Dětská výbavička kniha Naše dítě, hračky pro dítě Popíše základní výbavu kojence, která se pořizuje před narozením dítěte, objasní úlohu matky v době hned po narození, význam kontaktu s dítětem pro jeho zdravý vývoj Úloha rodiny pro správný vývoj dítěte Vysvětlí význam úplné rodiny při výchově batolete

12 Pracovní vyučování 8. ročník (dívky) Práce s ostatními materiály Příprava pokrmů Ruční šití Jednoduchá ažura, čárkový steh, křížek (prostírání, malý ubrus, textilní ozdoba) Šití na šicím stroji (Textilní hračka, zástěra do pasu, polštářek) Háčkování Háčkování do kruhu, háčkování dírky, háčkování čtvercové dečky (u méně schopných žákyň dečka z textilního materiálu pouze obháčkují) Pletení Přetahovaná oka, nahazování a splétání ok, jednoduché vzory (pružné vzory, do kostek), střídání barev (pletení pro panenky, malé děti šály, ponožky), u zručnějších žákyň nácvik pletení na pěti jehlicích (čepice, ponožky) Příprava pokrmů Úklid školní kuchyně Příprava zeleninového jídla (lečo, květák), skladování zeleniny a ovoce (lednice, spíž, sklep) Pečení vánočního cukroví, beseda nad kuchařskou knihou při vyhledávání předpisů Zahuštěná polévka (zelná) Vypracuje obrubu, křížkový vzor zakreslí na čtverečkovaný papír, provede konečné úpravy výrobku, realizuje vlastní nápady Zná různé druhy nití, vybere stejnou barvu látky a nitě, zhotoví si jednoduchý střih, pracuje se střihem kličkování, stehování, sešívá látku jednoduchým a dvojitým švem, entluje, provede konečné úpravy výrobku Dodržuje bezpečnost při práci s háčkem, u háčkování do kruhu spojuje řady pevným okem, u dírek spojuje dlouhé sloupky řetízkem, dbá na pravidelně a správně utahovaná očka, u čtvercové dečky přidává oka v rozích, dle svých schopností umí pracovat podle popisu Dle svých schopností plete oka přetahovaná, přidává a ubírá oka, podle svých schopností pracuje podle jednoduchého návodu, zná správný postup při pletení na pěti jehlicích (rozdělí základní oka na čtyři jehlice a pátou spirálně proplétá) Dodržuje základní hygienická pravidla, dodržuje zásady bezpečnosti (při tepelné úpravě jídla), používá vhodný pracovní oděv, připravuje pokrmy podle daných postupů, zhotoví rozpočet na vaření, provede samostatný nákup potravin, bezpečně obsluhuje el. spotřebiče, poskytne první pomoc při úrazu, dodržuje základní principy stolování Zná vhodné mycí a čistící prostředky, dodržuje základní hygienická pravidla, dodržuje bezpečnostní pravidla Zná význam ovoce a zeleniny ve stravě, nejzdravější je zelenina syrová a čerstvá, uskladňuje přebranou, suchou, nemytou zeleninu a ovoce, připraví jednoduché zeleninové jídlo Při nákupu potravin provádí kontrolu záruční doby, pod vedením učitele vypracuje těsto a peče cukroví Za dohledu učitele připraví polévku, provede úpravu stolu s polévkovou mísou

13 Pracovní vyučování 8. ročník (dívky) Příprava pokrmů Pečení moučníku Slavnostní oběd, úprava pokrmů fritováním (smažený sýr, květák), příloha brambory Dětské pokrmy (tvarohový dort) Zkontroluje špejlí propečení moučníku, pracuje pod vedením učitele Slavnostně upraví stůl, zvládá obsluhu hostů, při vaření pracuje pod vedením učitele Zná význam mléčných výrobků ve výživě dětí

14 Pracovní vyučování 9. ročník (dívky) Pěstitelské práce Okrasné rostliny (pokojové rostliny, pěstování letniček, ošetřování trvalek) Úprava záhonů u školy, péče o trávník Volí vhodné postupy pro ošetřování rostlin, používá vypěstované rostliny k výzdobě interiéru a oken, pracuje samostatně Ví, že zahradu je možno upravit i k odpočinkovým činnostem, pracuje s encyklopediemi, hodnotí estetický vzhled zahrad, pečuje o trávník PT-OSV/5a Sběr léčivých bylin, pěstování bylin Zná zásady správného skladování léčivých bylin a využití bylin jako koření Provoz a údržba domácnosti Provoz a údržba domácnosti Finance a provoz domácnosti, rodinný rozpočet (příjmy a výdaje), úspory, platby hotovostní a bezhotovostní platební styk Zná druhy příjmů, rozdělí výdaje na výdaje pravidelné, nutné a zbytné, zná, že dobře sestavený rodinný rozpočet pomůže zajistit potřeby rodiny jako celku i každého člena zvlášť, zná způsoby provedení jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví Ekonomika domácnosti možnosti snižování nákladů na provoz domácnosti Popíše možnosti úspor el. energie, vody, plynu, tepla v domácnosti i vliv šetrného zacházení s věcmi Třídění komunálního odpadu Uvědomuje si vliv člověka na životní prostředí ve smyslu místním i globálním, třídí odpad Kultura bydlení Výroba drobných doplňků do bytu (drhání, koláže, malování na sklo a porcelán, výroba keramiky) Podle svých schopností tvoří výrobek samostatně a dovede dovést pracovní postupy k finálnímu výrobku, uplatní svou tvořivost Zařízení bytu osvětlení, větrání, vytápění Zná základní hygienické požadavky na zařízení bytu a na zdravé bydlení Návštěva prodejny s nábytkem, s el. spotřebiči Vybírá zařízení podle svého vkusu a s ohledem na rozpočet Návštěva prodejny Osobní hygiena a zdravotní výchova Hygiena ženy důraz na hygienu v době dospívání a dospělosti, zásady hygieny při menstruačním cyklu, vedení menstruačního kalendáře Upozornění na nebezpečí infekcí a různých chorob, sexuální výchova pohlavní hygiena Zná, že k hygieně dívky a ženy patří i celkový vzhled, správné držení těla, vhodný účes, obutí, vkusné oblékání, dodržuje osobní hygienu Popíše nebezpečí infekcí a různých pohlavních chorob a dodržování základních hygienických pravidel a chování při těchto chorobách Puberta Popíše tělesné a duševní změny v období puberty Promítání kazety Puberta chlapce a dívky

15 Pracovní vyučování 9. ročník (dívky) Provoz a údržba domácnosti Práce s ostatními materiály Práce s kombinovaným materiálem Péče o dítě Zákon o rodině, práva a povinnosti rodičů i dětí Manželství, rodina Plánované rodičovství Dávky v mateřství Neúplná rodina Pomoc mladým manželům Znaky těhotenství Životospráva matky v těhotenství Ruční šití Složitější vzory, pásové kompozice, šití křížkovým, čárkovým stehem, jednoduché mřížky, ažury (slavnostní prostírání, ubrus, textilní výrobky) Šití na stroji Halenka z šátků, jednoduchá sukně, ozdobná dětská zástěrka Háčkování Náročnější vzorky s použitím techniky ujímání, přidávání, háčkování dírek (dečky, kapesníčky, čepice, papuče) Pletení Zdokonalování techniky, pletení podle popisu (střihu), jednoduché vzory Využití různých technik (drhání, malování na sklo a porcelán, zpracování ovčího rouna, kašírování) Zná práva a povinnosti rodičů i dětí Objasní postavení a role rodinných příslušníků Objasní pojem plánované rodičovství, neúplná rodina Zná, co po dobu těhotenství plodu škodí a co prospívá, péče o celkový vzhled budoucí matky Zná tradice lidové výšivky (národní kroje), zaznamená si daný motiv nebo vzorek, využívá základní stehy i při šití oděvů a jejich ozdob nebo dekorativních předmětů, pracuje podle vlastních nápadů Zhotoví si nebo upraví střih, vybere vhodný materiál, odhadne spotřebu, pracuje se střihem, nastříhá jednotlivé díly, s pomocí vsadí zdrhovadlo, vyšije dírky, podle vlastní volby provede konečnou úpravu výrobku aplikací, výšivkou, našitím korálků atd., dbá na estetickou úpravu Dodržuje hygienu a bezpečnostní pravidla při háčkování, zná základní značky pro háčkování, podle svých schopností pracuje podle jednoduchého popisu práce, po vyprání hotový výrobek vypíná Dodržuje bezpečnostní pravidla při pletení, zná základní značky pro pletení, podle svých schopností plete podle popisu nebo střihu, napojí vlněnou přízi na počátku řady, nevolí napojení pomocí uzlu, plete jednoduché vzory, zná, jak zacházet s přízí před i po vypárání pleteniny Při tvořivé činnosti pracuje podle návodu, může využít i prvků lidových tradic, realizuje vlastní nápady

16 Pracovní vyučování 9. ročník (dívky) Příprava pokrmů Příprava pokrmů Úklid školní kuchyně Konzervace zeleniny solením, nakládáním, ukládání v mrazničce (zeleninová směs do bramborového salátu) Slavnostní odpolední svačina (obložené chlebíčky, pomazánka, tousty), nápoje Pečení vánočního cukroví, výroba těsta, ukládání cukroví pro skladování Slavnostní oběd úprava pokrmu fritováním, smažením (maso, sýr, brambory, hranolky, rýže) Makrobiotická kuchyně, zdravá výživa, ukázka makrobiotického talíře, sestavení jednoduchého jídelníčku Dětské pokrmy (kaše, mixovaná zeleninová polévka, tvarohové krémy, pomazánky, šťávy) Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při vaření, používá pracovní oděv, zná a dodržuje pracovní postup při přípravě jídla, bezpečně obsluhuje el. spotřebiče, při úrazu poskytne první pomoc, dodržuje principy stolování a obsluhy u stolu Pracuje podle pokynů, vybere správný mycí i čistící prostředek, dodržuje základní hygienická pravidla, dovede popsat svůj přínos k práci celé skupiny Zná, že konzervováním uchováváme vitamíny pro zimní období Zvládá složit ozdobně ubrousky pro slavnostní úpravu stolu, zná význam tekutin v potravě, samostatně připraví a upraví obložený chlebíček Zná možnost zakoupení polotovaru těsta, možnost pečení cukroví pro diabetiky Při přípravě jídla pracuje samostatně podle daných postupů, provede slavnostní úpravu talíře, stolu, květinovou výzdobu, zvládá obsluhu hostů, dodržuje pravidla společenského chování Zná příklady potravin makrobiotické kuchyně, zná rozdělení stravy během dne, popíše význam teplé stravy, zná každodenní přísun těchto potravin ve stravě - ovoce, zelenina, mléčné výrobky, chléb, rýže, vločky, maso, luštěniny, ryby a rostlinné oleje Popíše význam zeleniny, mléčných výrobků a tekutin ve stravě dítěte, esteticky upraví pokrm na talíř

17 Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci +dívky) Pěstitelské práce Provoz a údržba domácnosti Pokojové květiny (kypření, zalévání, přihnojování, rozmnožování) Zelenina (předpěstování, setí sazenic, pletí, okopávání, sklizeň, zpracování) Sběr léčivých bylin, sušení, skladování Údržba v domácnosti (údržba a úklid třídy, údržba oděvů a textilií) Zná postupy péče o pokojové rostliny a základní způsoby jejich množení, samostatně o rostliny pečuje Popíše základní práce při pěstování zeleniny a její sklizně, způsoby zpracování Sezónní práce na zahradě dle možností Zná zásady sběru bylin, sbírá léčivé byliny Používá podle návodu čistící prostředky a postupy při úklidu, zvládá jednoduché postupy údržby oděvů a textilií PT-OSV/5a průběžně v hodinách PT-EV/3f Kultura bydlení (vybavení bytu) Zná základní vybavení bytu a jeho funkčnost Kultura oblékání Orientuje se v oblékání pro různé příležitosti Práce s ostatními materiály Osobní hygiena Péče o sourozence Práce s papírem Správně postupuje při ranním a večerním mytí, dbá na častou výměnu osobního prádla Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla Práce s přírodními materiály Pracuje pod vedením vyučujícího, uplatňuje vlastní nápady, vhodně využívá a kombinuje materiály Modelování keramika Práce montážní a demontážní Konstrukční stavebnice Sestaví jednoduchý model podle obrazové předlohy Práce s technickými materiály Práce se dřevem druhy řeziva (prkno, fošna, lať, hranol, dýha), deskové materiály (laťovka, překližka, dřevotřísková deska) Upínání materiálu Měření a orýsování, řezání (pila čepovka, ocaska) Opracování dřeva rašplí, pilníkem, brusným papírem Funkce a užití nástrojů, nářadí a pomůcek (skládací metr, úhelník, ztužidlo, pila, rašple, pilník, brusný papír) Práce s kovy drát (druhy a využití) Funkce a užití nástrojů, nářadí a pomůcek (úhelník, pila na kov, pilník, kleště) Práce s plasty nejběžnější plasty (polystyrén, polyetylén, PVC) Nástroje pro zpracování (pila, brusný papír) Orientuje se v základních materiálech vyráběných ze dřeva s ohledem na jejich užití v praxi, zvládá základní pracovní dovednosti při práci se dřevem Zvládá v nejjednodušších požadavcích základní pracovní dovednosti při práci s drátem (měření, orýsování, upínání materiálu, rovnání, řezání, pilování) Zná základní výhody plastů před klasickými materiály, zvládá základní pracovní dovednosti (měření a orýsování, upínání materiálu, pilování)

18 Pracovní vyučování 6. ročník (chlapci +dívky) Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Sebeochrana a vzájemná pomoc: -mimořádná událost, varovné signály -ochrana obyvatel -jak se zachovat v případě mimořádné události Zná a jednoduše vysvětlí pojem mimořádná událost, varovný signál (s dopomocí je rozezná)l, zná pojem integrovaný záchranný systém a vyjmenuje jeho složky, ví, kam se v případě potřeby obrátit pro pomoc, zná telefonní čísla tísňového volání, zná a jednoduše popíše hlavní zásady chování v případě mimořádné události, vysvětlí pojem evakuace, evakuační zavazadlo 3 vyučovací hodiny v každém pololetí OČMU-FORTUNA Sebeochrana a vzájemná pomoc Zásady první pomoci v případě mimořádné události Zná, jednoduše popíše a s dopomocí prakticky předvede základní zásady první pomoci v případě vzniku mimořádné události (dýchání z plic do plic, masáž srdce, bezvědomí a poúrazový šok, zástava krvácení, ošetření zlomeniny, popáleniny, utonutí,.doprava raněných).

19 Pracovní vyučování 7. ročník (chlapci +dívky) Pěstitelské práce Provoz a údržba domácnosti Pokojové rostliny (kypření, pletí, zalévání, přihnojování, přesazování, množení) Pěstování letniček v truhlících Sběr bylin Okrasné a lesní dřeviny ve městě Údržba oděvů, praní a žehlení Třídění odpadu Kultura bydlení návštěva vzorového domku v Rýmařově Osobní hygiena (kosmetika obličeje, rukou a nohou) Péče o dítě (dětská výbavička, koupání kojence, přebalování kojence) Zná léčivé účinky vybraných rostlin, sbírá byliny, zná význam zeleně v zástavbových oblastech pro zlepšení životního prostředí, pěstuje květiny a bylinky, pečuje o pokojové rostliny, aranžuje živé i sušené rostliny Sezónní práce na zahradě dle možností Zná prací prostředky, základní symboly na oděvech a prádle, zásady práce s elektrickými spotřebiči a jejich obsluhu, zná význam třídění odpadu, odpad třídí, popíše a pozná nové prvky bytového zařízení, zná základní způsoby péče o pleť, ruce a nohy, zná zásady bezpečnosti při péči o dítě, na modelu předvede postup při koupání a přebalování kojence Práce montážní a demontážní Konstrukční stavebnice Sestaví jednoduchý model podle návodu PT-OSV/5a průběžně v hodinách PT-EV/3f Návštěva vzorového domu Práce s technickými materiály Práce se dřevem Práce s kovy plech (orýsování, stříhání, opracování) Vyrobí jednoduchý výrobek podle pokynů vyučujícího za použití techniky orýsování, řezání a opracování Vyrobí jednoduchý výrobek podle pokynů vyučujícího Práce s ostatními materiály Práce s plasty polystyrén Práce s papírem a kartonem Práce s kombinovanými materiály Šití na šicím stroji (základní obsluha) Modelování - keramika Vyrobí jednoduchý výrobek pomocí obkreslení tvaru, řezání a povrchové úpravy Vyrobí jednoduchý výrobek za použití techniky stříhání a polepování Využívá vhodných kombinací materiálů a technik k výrobě výrobku podle jednoduchého návodu Šije bez nití podle čáry, šije nití podle čáry, zvládá základní obsluhu šicího stroje Pracuje pod vedením vyučujícího, uplatňuje vlastní nápady

20 Pracovní vyučování 7. ročník (chlapci +dívky) Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Živelní pohromy Živelní pohromy - povodně Zná a jednoduše vysvětlí pojem živelní pohroma a popíše základní zásady chování při vyhlášení výstrahy Jednoduše popíše možné příčiny povodní, ví a jednoduše popíše, jak se chovat v situaci ohrožení povodní, při povodni i po ní. Zná a vysvětlí pojem evakuace, evakuační zavazadlo. 3 vyučovací hodiny v každém pololetí OČMU FORTUNA Živelní pohromy (str.5-8, 22-27) OČMU-ALBRA-Povodně, 6.roč. Požáry Jednoduše popíše možné příčiny požárů, způsob předcházení požárům, možné způsoby záchrany života a majetku a postup přivolání pomoci a poskytnutí první pomoci v případě požáru OČMU-ALBRA Požáry, 7.roč.

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění Pojmenuje

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena

Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena Pracovní verze Neprošlo jazykovou a redakční úpravou Určeno

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Výchovně vzdělávací program

Výchovně vzdělávací program Výchovně vzdělávací program Dětský domov Bojkovice Zpracovala: Bc. Yvetta Mendlová ředitelka DD 1. 9. 2013 OBSAH: 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika zařízení - popis domova - materiálních podmínek

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Člověk a svět práce Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC ZBŮCH

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC ZBŮCH Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC ZBŮCH při Odborné škole, Základní a Mateřské škole Zbůch Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 1 Charles Spurgeon:

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více