ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb

2 INFOLINKA: ESPA ČS zajištěný fond 7 Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Česká spořitelna společně s Erste Sparinvest KAG připravila pro český trh další opět velmi zajímavý zajištěný fond! Vlastnosti ESPA ČS zajištěného fondu 7 plná návratnost investované částky uzamykání ročních výnosů bez vstupního poplatku investice již od 5000 Kč potenciální výnos je omezen na 40 % za 5 let (nejvýše 8 % za 12 měsíců) možné zajímavé zhodnocení i při stagnaci nebo poklesu podkladových akciových titulů výstupní poplatek 5 % po dobu u trvání fondu, 3 % po dobu 2 5 let trvání fondu, 0 % při setrvání ve fondu do obhospodařovatel Erste Sparinvest KAG Co ESPA ČS zajištěný fond 7 umí? Jeho výnos závisí na chování kursu akcií 25 velkých světových firem během jednotlivých let. Na počátku každého sledovaného období se vychází z aktuálních hodnot těchto akcií. Pokud kurs žádné ze sledovaných akcií nikdy během následujících 12 měsíců neklesne o více než 24 %, připíší si investoři 8% zhodnocení. Při poklesu jedné ze sledovaných akcií o více než 24 % si připíší 6% zhodnocení, při poklesu dvou akcií 4% zhodnocení, tří akcií 2% zhodnocení. Žádné zhodnocení, tedy 0 %, není připsáno v případě poklesu 4 a více ze sledovaných akcií. Díky výhodné konstrukci výnosu mohou investoři dosahovat zajímavého zhodnocení nejen při růstu, ale i při stagnaci, či dokonce mírném poklesu akciových trhů. Příklad fungování ESPA ČS zajištěného fondu 7 Nepřehlédněte tuto mimořádnou příležitost zajištěné investice s možností omezeného potenciálního zhodnocení 40 % za 5 let. Výpočet výnosu je rozdělen do 5 po sobě jdoucích období (12 měsíců vždy od počátku září daného roku do konce srpna následujícího roku). Vždy na začátku sledovaného období víte, že za následujících 12 měsíců můžete zhodnotit svou investici nejvýše o 8 %. Každé období se hodnotí individuálně a na konci každého sledovaného období se výnos (nejvýše 8 %) uzamkne. Uzamčení výnosu znamená, že daný výnos za právě uplynulé sledované období se Vám již nebude měnit. Všechny uzamčené výnosy za 5 období se na konci trvání fondu sečtou a vytvoří tak konečný výnos, který Vám bude vyplacen. Tedy nejvýše 40 % za 5 let (5 sledovaných období x 8 %). Fond je možné kdykoli odprodat, Vaše peníze jsou Vám tak kdykoli k dispozici. V takovém případě odprodáváte za aktuální cenu, s výstupním poplatkem a bez nároku na uzamčené výnosy z předešlých období. ESPA-ČS zajištěný fond 7 a jeho kombinace možného maximálního zhodnocení nejvýše 40 % a plné návratnosti investované částky po skončení doby trvání fondu Vám přináší skvělou možnost dlouhodobější investice na 5 let. Upisovací období fondu potrvá od do Nabídka je platná od 11. července 2005 do upsání celého objemu fondu, nejdéle však do 29. srpna Investujte od do na kterékoli pobočce České spořitelny, těšíme se na Vás! Podrobnější informace o výhodách a rizicích této investice Vám rádi poskytneme na pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné informační lince Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti. V případě předčasného odkoupení před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná částka. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu období trvání fondu kolísat. Dosažení zhodnocení investice není zajištěno. Výplata investované částky při splatnosti je zajištěna pouze při splnění závazků emitentů cenných papírů držených v portfoliu fondu. Případné využití tohoto materiálu při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny.

3 Komentáře k trhům Ing. Martin Šmíd portfoliomanažer Peněžní trh Po předchozích měsících, kdy peněžní trh pracoval s překvapivými událostmi v podobě snižování sazeb, zavládl v květnu a v červnu výrazný klid. Na krátkém konci naší výnosové křivky se významnou měrou projevuje vliv zahraničních událostí. Další vývoj bude záviset velmi výrazně na vývoji kurzu koruny. V případě jejího dalšího výrazného posilování není vyloučeno, že se na trhu začnou objevovat úvahy o možném dalším snížení sazeb, zejména pak s přihlédnutím k současnému vývoji domácí inflace. Dalším velmi významným faktorem bude nepochybně postoj ECB. V současné době velmi sílí hlasy připouštějící možnost snížení sazeb v eurozóně. V tomto případě je pravděpodobné, že i ČNB by reagovala podobně. Ing. Jaromír Zdražil portfoliomanažer Dluhopisový trh Domácí dluhopisy mají za sebou poměrně bouřlivý vývoj. Posilující kurz koruny spolu s revizí HDP a inflace směrem dolů umožnily centrální bance snížit své sazby. Samotné snížení bylo velmi překvapivé a spolu s dalším posilováním koruny vedlo k razantnímu nárůstu cen dluhopisů. Rovněž se začaly objevovat hlasy naznačující možné další snižování sazeb. V cenách dluhopisů je v současnosti zapracováno další takřka 0,5% snížení sazeb. První měsíce roku 2005 jsme zaznamenali velmi příznivý vývoj na okolních dluhopisových trzích. Maďarská CB úrokové sazby již průběžně snižuje a podobné kroky se dají očekávat i od polské CB. Díky silnému zájmu o investování v regionu se daří i středoevropským měnám. Mgr. Tomáš Ondřej portfoliomanažer Akciový trh V květnu si akciové trhy globálně připsaly značné růsty. Pro korunové investory byl v květnu vzhledem k měnovým turbulencím důležitý výnos v korunách. Trhům paradoxně pomohla data, která ukazují na zpomalení americké a samozřejmě i globální ekonomiky. To ve spojení se stále mírnou inflací dává možnost americké centrální bance zvolnit tempo zvyšování sazeb. Východoevropské trhy tentokrát za vyspělými spíše zaostávaly. Výjimkou bylo Turecko, kde propady trhu předcházející francouzskému referendu byly přehnané; tamní trh tak na odmítnutí euroústavy zareagoval silným růstem. V závěru měsíce pak rostly zejména banky, a to pod vlivem spekulací o převzetí německé HVB italskou bankou UniCredito. Úvod Investiční řešení Profilové fondy Hledáte recept na úspěch? Rozkládejte své investice Některým investorům se sice může podařit vyzrát na trh, ale pokud máte zájem na zdravém vývoji své investice, neuděláte chybu, když uposlechnete rady zkušených investorů a svou investici rozložíte. Zákonitosti vývoje na kapitálových trzích ostatně opakovaně potvrzují, že rozložení investic je tím správným řešením. Investování není složité a díky poradenství, které Česká spořitelna poskytuje, se ho nemusíte obávat. Pomůže Vám s výběrem vhodného investičního řešení na základě Vašich individuálních potřeb a očekávání. Možností investičního řešení na míru, kterou jsme Vám již na těchto stránkách představili, je služba Investiční profily, prostřednictvím které své portfolio dle Vašeho typu investora diverzifikujete a současně získáváte možnost podílet se hned na několika investičních strategiích. Druhou možností, jak rozložit svou investici, jejíž hlavní předností je jednoduchost a aktivní správa jsou profilové fondy, které Vám nyní představujeme. Profilové fondy jsou otevřené podílové fondy fondů. Jako fondy fondů nakupují do svých portfolií podílové listy jiných podílových fondů a rozkládají tak riziko možného kolísání. Na rozdíl od investičních profilů, kde poměr jednotlivých složek zůstává zachován a případné úpravy závisí na aktivní účasti klienta, jsou poměry složek peněžního trhu, dluhopisů a akcií v profilových fondech aktivně řízeny. Manažer profilového fondu vyhodnocuje situaci na finančních trzích a v rámci statutem stanovených mezí vyvažuje rozdělení aktiv podle očekávání vývoje na trhu. Již od začátku června Vám nabízíme skupinu čtyř profilových fondů, kterou společně s Vyváženým Mixem FF a Dynamickým Mixem FF tvoří dva zcela nové fondy Opatrný Mix FF a Konzervativní Mix FF. Které řešení je pro Vás nejvhodnější? Tím nejdůležitějším krokem, který předchází výběru investičního řešení a rozhodnutí, zdali investovat prostřednictvím 3 4 podílových fondů v rámci jednoho investičního profilu nebo jednoho podílového fondu fondů, je správné určení, jaký jste typ investora. S určením typu investora a výběrem vhodné realizace Vašeho investičního řešení Vám s ohledem na investiční horizont a na základě krátkého dotazníku rádi zdarma pomohou poradci na všech pobočkách České spořitelny. Otevřené podílové fondy Upozornění investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace obsažené v tomto materiálu mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití tohoto materiálu při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. 3

4 OPATRNÝ MIX FF Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Investice do podílového fondu je vhodná pro investory, kteří se nezajímají nebo nejsou informováni o událostech na kapitálových trzích. Podílový fond je určen investorům, kteří jednoznačně preferují konzervativní investiční strategii, nechtějí podstupovat žádná rizika akciových trhů a přejí si dosáhnout lepšího zhodnocení než u termínovaných vkladů s vědomím, že při negativním vývoji úrokových sazeb mohou utrpět i malou a krátkodobou ztrátu. Podílový fond je vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 2 roky. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko je aktivně řízeno. Neutrální váha podílu dluhopisové složky na majetku v podílovém fondu činí 40 %. Do majetku v podílovém fondu nejsou nakupovány cenné papíry akciových fondů kolektivního investování. dluhopisová složka portfolia je obohacena o fond investující do krátkodobých dluhopisů investičního stupně, které jsou podloženy dalšími aktivy (nemovitosti, půjčky apod.) tzv. asset backed securities? Nástroje peněžního trhu 0 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 3 % Akcie 0 % Fondy (např. podílové listy, akciové indexy) 78 % Ostatní (např. depozita) 19 % detail aktiva Dluhopisové fondy 40 % Fondy peněžního trhu 60 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 65 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 0,9985 Modifikovaná durace portfolia (%) n.a. model směrodatné odchylky (%) za, resp. od vzniku 0,34 model extrémních historických výkonností (%) 2 roky Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o modelové kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na za 3 měsíce 0,32 za 1,01 za 12 měsíců 2,18 od vzniku p.a. 6,46 model vývoje výkonnosti fondu 1996 *4, , , , ,25 Fond byl založen a pro výpočet hodnot výkonností je tedy toto období příliš 2001 krátké. 3, , , ,60 Zdroj: ISČS 4

5 OPATRNÝ PROFIL Komu je profil určen? Opatrný profil bude vyhovovat typu investora s investičním horizontem minimálně 2 roky. Průměrný výnos investice v tomto profilu by měl při dodržení doporučovaného investičního horizontu mírně převyšovat výnosy z termínovaných vkladů u bank. Investiční strategie profilu Portfolio Opatrného profilu je tvořeno převážně z konzervativních fondů peněžního trhu (60 %) a je přiměřeně doplněné dluhopisovými fondy (40 %). Opatrný profil je tvořen fondy, ve kterých převažují krátkodobé, méně kolísavé nástroje peněžního trhu ve formě dluhopisů. Samotná dluhopisová složka obsahuje zejména státní dluhopisy a dluhopisy důvěryhodných emitentů, vydávané v českých korunách. Služba poskytována od Model počítán od Model kolísavosti profilu od ,40 3 měsíce Úvod Investiční řešení Výpočty jsou založeny na výkonnostech podílových fondů v profilech zastoupených, s použitím NAV fondů od , přičemž zastoupení jednotlivých fondů v profilu je denně rebalancováno. Více informací na Struktura majetku profilu Fondy peněžního trhu 60 % Dluhopisové fondy 40 % Akciové fondy 0 % Struktura majetku profilu detail fondy Sporobond 40 % Sporoinvest 40 % Výkonnosti profilu / modelové výkonnosti profilu* za 3 měsíce 1,20 za 2,23 za 12 měsíců* 5,16 od p.a.* 3,11 model vývoje kumulované výkonnosti profilu 2004 n.a. Otevřené podílové fondy ESPA Český korporátní fond peněžního trhu 20 % Zdroj: ISČS; Erste Sparinvest KAG Upozornění Tuto službu nabízí Česká spořitelna. Profilová portfolia budou sestavena z podílových listů otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny a ERSTE Sparinvest KAG. V souladu s pravidly platnými pro poskytování investičních služeb upozorňujeme, že minulá výkonnost a výnosy nezaručují výkonnost a výnosy budoucí a investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Dále upozorňujeme, že ani dodržení optimální doby investice, resp. doporučovaného investičního horizontu, nezaručuje očekávané zhodnocení nebo návratnost investice. 5

6 KONZERVATIVNÍ MIX FF Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Investice do podílového fondu je vhodná pro investory, kteří se nezajímají nebo nejsou informováni o událostech na kapitálových trzích a přitom hledají komplexní řešení své investice, rozložené v konzervativním poměru mezi peněžní, dluhopisový a akciový trh. Podílový fond je určen investorům, kteří preferují pevně úročené finanční instrumenty, nicméně chtějí v omezené míře investovat i na akciových trzích. Portfolio podílového fondu je z největší části tvořeno cennými papíry fondů peněžního trhu, které doplňují cenné papíry dluhopisových fondů a v malé míře také i fondů akciových. Podílový fond je vhodný pro méně zkušené investory, kteří si mohou dovolit zainvestovant kapitál nejméně na. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko, podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu i její regionální a sektorová skladba jsou aktivně řízené. akciová složka portfolia je aktivně řízena manažery ISČS dle aktuální situace na finančních trzích? Pohybuje se v rozmezí 0 20 % majetku fondu, přičemž neutrální váha je 10 %. Nástroje peněžního trhu 0 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 6 % Akcie 0 % Fondy (např. podílové listy, akciové indexy) 80 % Ostatní (např. depozita) 14 % detail aktiva Dluhopisové fondy 20 % Akciové fondy 10 % Fondy peněžního trhu 70 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 50 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 0,9978 Modifikovaná durace portfolia (%) n.a. model směrodatné odchylky (%) za, resp. od vzniku 0,51 model extrémních historických výkonností (%) 2 roky Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o modelové kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na za 3 měsíce 0,32 za 1,01 za 12 měsíců 2,18 od vzniku p.a. 6,46 model vývoje výkonnosti fondu 1996 *4, , , , ,25 Fond byl založen a pro výpočet hodnot výkonností je tedy toto období příliš 2001 krátké. 3, , , ,60 Zdroj: ISČS 6

7 KONZERVATIVNÍ PROFIL Komu je profil určen? Konzervativní profil Vám nabízí komplexní řešení Vašeho portfolia v investičním horizontu minimálně 3 let. Právě konzervativní poměr, ve kterém je investice rozložena, je příležitostí pro investory, kteří chtějí zachovat stabilitu investice s limitovanou dávkou akcií v podobě široce diverzifikovaného fondu z fondů. Tento profil je určen konzervativním investorům, kteří preferují pevně úročené finanční instrumenty, nicméně chtějí zvolna a v omezené míře začít s investicemi na akciových trzích. Investiční strategie profilu Konzervativní portfolio je z větší části tvořeno fondy peněžního trhu (70 %), které doplňují dluhopisové fondy (20 %) a v malé míře také akciové fondy (10 %). Nejvýznamnější složkou ovšem zůstávají bezpečnější nástroje peněžního trhu v českých korunách. Snahou Konzervativního profilu je dosahovat ve střednědobém horizontu takového výnosu, který by (výrazněji) převyšoval výnosy z bankovních vkladů. Služba poskytována od Model počítán od Model kolísavosti profilu od ,43 3 měsíce Úvod Investiční řešení Výpočty jsou založeny na výkonnostech podílových fondů v profilech zastoupených, s použitím NAV fondů od , přičemž zastoupení jednotlivých fondů v profilu je denně rebalancováno. Více informací na Struktura majetku profilu Fondy peněžního trhu 70 % Dluhopisové fondy 20 % Akciové fondy 10 % Struktura majetku profilu detail fondy Sporobond 20 % Global Stocks FF 10 % Sporoinvest 50 % Výkonnosti profilu / modelové výkonnosti profilu* za 3 měsíce 1,34 za 2,43 za 12 měsíců* 4,13 od p.a.* 3,76 model vývoje kumulované výkonnosti profilu 2004 n.a. Otevřené podílové fondy ESPA Český korporátní fond peněžního trhu 20 % Zdroj: ISČS; Erste Sparinvest KAG Upozornění Tuto službu nabízí Česká spořitelna. Profilová portfolia budou sestavena z podílových listů otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny a ERSTE Sparinvest KAG. V souladu s pravidly platnými pro poskytování investičních služeb upozorňujeme, že minulá výkonnost a výnosy nezaručují výkonnost a výnosy budoucí a investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Dále upozorňujeme, že ani dodržení optimální doby investice, resp. doporučovaného investičního horizontu, nezaručuje očekávané zhodnocení nebo návratnost investice. 7

8 VYVÁŽENÝ MIX FF DŘÍVE SPOROMIX 3 Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Investice do podílového fondu je vhodná pro investory, kteří hledají komplexní a dlouhodobé řešení své investice. Akciová složka zahrnuje nejvýznamnější světové akciové trhy. Vzhledem k charakteru investic by si měl investor uvědomovat, že hodnota jeho investice může i ve střednědobém horizontu klesnout pod výchozí hodnotu. Podílový fond je proto vhodný pro zkušenější investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 4 roky. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko, podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu i její regionální a sektorová skladba jsou aktivně řízené. fond od 1. května změnil svou strategii a akciová složka je investována globálně přes indexové fondy? Nejvyšší podíl mají americké, evropské a japonské indexy. Přes sektorový index ISČS postavila expozici i na americký trh NASDAQ. Akciové fondy 30 % Fondy peněžního trhu 20 % Dluhopisové fondy 50 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Změna investiční strategie Vlastní kapitál (mil. Kč) 434 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,2099 model směrodatné odchylky (%) za, resp. od vzniku 1,63 model extrémních historických výkonností (%) Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o modelové kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na Nástroje peněžního trhu 2 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 7 % za 3 měsíce 3, *-3,93 Akcie 1 % za 5, ,58 Fondy (např. podílové listy, akciové indexy) 80 % za 12 měsíců 11, ,71 Ostatní (např. depozita) 10 % od vzniku Fondu p.a. byla , změněna 2003 investiční 6,01 strategie a pro výpočet hodnot 2004 výkonností 6,57 je tedy toto období příliš krátké. detail aktiva 2 roky model vývoje výkonnosti fondu Zdroj: ISČS 8

9 VYVÁŽENÝ PROFIL Komu je profil určen? Vyvážený profil nabízíme náročnějším klientům, kteří hledají komplexní řešení své investice. Toto řešení již zahrnuje výraznější akciovou složku, jmenovitě 30 %, a proto je minimální doporučený investiční horizont tohoto profilu 4 roky. Investiční strategie profilu Vyvážený profil je tvořen ze 70 % fixně úročenými finančními instrumenty (dluhopisy, pokladniční poukázky atd.), významnou část navrhovaného portfolia tvoří akciové fondy. Akciová složka zahrnuje nejvýznamnější světové akciové trhy. Dle dosavadních výsledků převyšuje zhodnocení těchto akcií ostatní druhy aktiv, jakými jsou například dluhopisy či nástroje peněžního trhu. Vyvážený profil vychází z požadavku na výnos (v dlouhodobém horizontu) podstatně převyšující vklady u bank. I přesto, že většinu portfolia tvoří fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy, je možné, že hodnota investice může i ve střednědobém horizontu klesat pod výchozí hodnotu. Služba poskytována od Model počítán od Model kolísavosti profilu od ,20 3 měsíce Úvod Investiční řešení Výpočty jsou založeny na výkonnostech podílových fondů v profilech zastoupených, s použitím NAV fondů od , přičemž zastoupení jednotlivých fondů v profilu je denně rebalancováno. Více informací na Struktura majetku profilu Fondy peněžního trhu 20 % Dluhopisové fondy 50 % Akciové fondy 30 % Struktura majetku profilu detail fondy Global Stocks FF 30 % Sporoinvest 20 % Výkonnosti profilu / modelové výkonnosti profilu* za 3 měsíce 3,00 za 4,90 za 12 měsíců* 7,28 od p.a.* 6,57 model vývoje kumulované výkonnosti profilu 2004 n.a. Otevřené podílové fondy Trendbond 10 % Sporobond 40 % Upozornění Zdroj: ISČS; Erste Sparinvest KAG Tuto službu nabízí Česká spořitelna. Profilová portfolia budou sestavena z podílových listů otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny a ERSTE Sparinvest KAG. V souladu s pravidly platnými pro poskytování investičních služeb upozorňujeme, že minulá výkonnost a výnosy nezaručují výkonnost a výnosy budoucí a investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Dále upozorňujeme, že ani dodržení optimální doby investice, resp. doporučovaného investičního horizontu, nezaručuje očekávané zhodnocení nebo návratnost investice. 9

10 DYNAMICKÝ MIX FF DŘÍVE SPOROMIX 5 Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Investice do podílového fondu je vhodná pro investory, kteří chtějí dosahovat co možná nejvyššího zhodnocení své investice, mají již zkušenosti s kapitálovým trhem a jsou schopni akceptovat i výrazné výkyvy. Podílový fond je vhodný pro zkušené investory, kteří jsou schopni akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty podílového listu a kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na dobu 5 let. Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových fondů kolektivního investování a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko, podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu i její regionální a sektorová skladba jsou aktivně řízené. fond od 1. května změnil svou strategii a akciová složka je investována globálně přes indexové fondy? Nejvyšší podíl mají americké, evropské a japonské indexy. Přes sektorový index jsme postavili expozici i na americký trh NASDAQ. Akciové fondy 50 % Fondy peněžního trhu 10 % Dluhopisové fondy 40 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Změna investiční strategie Vlastní kapitál (mil. Kč) 308 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,1968 model směrodatné odchylky (%) za, resp. od vzniku 2,70 model extrémních historických výkonností (%) Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o modelové kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na Nástroje peněžního trhu 4 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 2 % za 3 měsíce 4, *1,27 Akcie 2 % za 6, ,90 Fondy (např. podílové listy, akciové indexy) 86 % za 12 měsíců 12, ,63 Ostatní (např. depozita) 6 % od vzniku Fondu p.a. byla , změněna 2003 investiční 9,30 strategie a pro výpočet hodnot 2004 výkonností 7,32 je tedy toto období příliš krátké. detail aktiva 2 roky model vývoje výkonnosti fondu Zdroj: ISČS 10

11 DYNAMICKÝ PROFIL Komu je profil určen? Dynamickým klientům nabízíme řešení ve formě portfolia sestaveného z 50% podílu akcií, jehož doporučovaný investiční horizont je minimálně 5 let. Investiční strategie profilu Dynamický profil je nabízen investorům s dlouhodobým investičním horizontem, kteří preferují možnost dlouhodobého zhodnocení své investice a jsou ochotni tolerovat její vyšší kolísavost. Akciová část portfolia je tvořena fondem fondů Globaltrend. Dluhopisovou, méně kolísavou část portfolia tvoří dluhopisy důvěryhodných emitentů. Hlavním cílem Dynamického profilu je v daném investičním horizontu dosahovat co nejvyšší možné zhodnocení. Služba poskytována od Model počítán od Model kolísavosti profilu od ,87 3 měsíce Úvod Investiční řešení Výpočty jsou založeny na výkonnostech podílových fondů v profilech zastoupených, s použitím NAV fondů od , přičemž zastoupení jednotlivých fondů v profilu je denně rebalancováno. Více informací na Struktura majetku profilu Fondy peněžního trhu 10 % Dluhopisové fondy 40 % Akciové fondy 50 % Struktura majetku profilu detail fondy Global Stocks FF 50 % Sporoinvest 10 % Výkonnosti profilu / modelové výkonnosti profilu* za 3 měsíce 3,86 za 6,25 za 12 měsíců* 7,21 od p.a.* 8,46 model vývoje kumulované výkonnosti profilu 2004 n.a. Otevřené podílové fondy Sporobond 30 % Trendbond 10 % Upozornění Zdroj: ISČS; Erste Sparinvest KAG Tuto službu nabízí Česká spořitelna. Profilová portfolia budou sestavena z podílových listů otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny a ERSTE Sparinvest KAG. V souladu s pravidly platnými pro poskytování investičních služeb upozorňujeme, že minulá výkonnost a výnosy nezaručují výkonnost a výnosy budoucí a investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosu z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Dále upozorňujeme, že ani dodržení optimální doby investice, resp. doporučovaného investičního horizontu, nezaručuje očekávané zhodnocení nebo návratnost investice. 11

12 ESPA ČESKÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Fond může být vhodnou volbou pro konzervativní investory, jejichž investiční záměry jsou krátkodobé (do 12 měsíců) a kteří ocení fakt, že fond je plně zajištěn vůči měnovému riziku. S pomocí ESPA Českého fondu peněžního trhu lze při existenci portfolia složeného z více fondů snížit možnost potenciálního kolísání celé investice. Minimální doporučovaný investiční horizont je 6 12 měsíců. V rámci strategie fondu je kladen důraz především na bezpečnost investic a nulové měnové riziko. Portfolio fondu je konstruováno jako velmi konzervativní. Správce nakupuje dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti nebo s malým úrokovým rizikem. Cílem fondu je dlouhodobě dosáhnout výnosu nad měsíční depozitní sazbu na korunovém mezibankovním trhu. K dosažení tohoto cíle může portfolio fondu vykázat duraci až 12 měsíců. Vysoká úroveň kreditní kvality portfolia je základem pro slabou míru kolísání výnosů podílových listů. průměrný výnos dluhopisové části portfolia fondu ke dni činil 2,19 %? Nástroje peněžního trhu 89 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 0 % Akcie 0 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 11 % detail aktiva Asijské dluhopisy 2 % Ostatní dluhopisy 6 % Evropské dluhopisy 68 % Depozita 11 % Americké dluhopisy 13 % Správce Erste Sparinvest KAG Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 438 Vlastní kapitál VT plně reinvestiční třída /1 PL (Kč) 105,13 Modifikovaná durace portfolia (%) 0,23 za, resp. od vzniku 0,06 2 roky 3 měsíce Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od založení fondu do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. Více informací na za 3 měsíce 0,36 za 0,91 za 12 měsíců 2,08 od vzniku p.a. 1, , ,79 Zdroj: Erste Sparinvest KAG 12

13 SPOROINVEST Je vhodný pro ty z Vás, kteří dávají přednost konzervativní investici na krátkou dobu (cca 6 12 měsíců) a pro něž hrají velikost fondu a jeho historie významnou roli. Díky své nízké kolísavosti hodnoty podílového listu je vhodný i pro ty, kteří nevědí, kdy budou své peníze potřebovat. Minimální doporučovaný investiční horizont je 6 12 měsíců. Sporoinvest investuje především do úrokových instrumentů s kratší dobou do splatnosti a do dluhopisů s variabilním kuponem. Modifikovaná durace portfolia nepřekročí. Fond investuje v omezené míře i do zahraničních dluhopisů, přičemž větší podíl investic je zajištěn proti měnovému riziku. Kolísavost hodnoty podílového listu je tak relativně nízká. Sporoinvest je obsažen ve všech investičních profilech. Je hlavním představitelem složky peněžního trhu. V investičních profilech zastává důležitou funkci stabilizačního prvku a představuje vysoce likvidní část portfolia. Sporoinvest stále patří mezi nejvýnosnější domácí fondy peněžního trhu? Díky zájmu podílníků překonal již objem majetku hranici 44 miliard Kč. Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,7451 Modifikovaná durace portfolia (%) 0,56 za, resp. od vzniku 0,16 2 roky 3 měsíce Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. Více informací na Úvod Investiční řešení Nástroje peněžního trhu 76 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 10 % Akcie 0 % Fondy 4 % Ostatní (např. depozita) 10 % detail aktiva Podílové listy 4 % Pokladniční poukázky 13 % Depozita 10 % Dluhopisy s variabilním kuponem 46 % za 3 měsíce 0,48 za 0,98 za 12 měsíců 2,54 od vzniku p.a. 6, *4, , , , , , , , ,60 Otevřené podílové fondy Dluhopisy s pevným kuponem 27 % Upozornění Zdroj: ISČS 13

14 ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Nabízíme jej těm investorům, kteří chtějí obohatit své portfolio o investice do nejlepších světových společností a nemusí se přitom obávat měnového rizika. Ti, kteří dávají přednost konzervativním portfoliím, by si rozhodně možnost investovat do této třešničky na dortu neměli nechat ujít. Minimální doporučovaný investiční horizont je 6 12 měsíců. Strategie fondu je zaměřena na investice do dluhopisů světových nadnárodních koncernů. ESPA Český korporátní fond peněžního trhu si velmi pečlivě vybírá atraktivní sektory, do kterých investuje. Portfoliomanažer nakupuje výhradně dluhopisy investičního stupně, tzn. že jejich rating se pohybuje mezi známkami AAA a BBB od Standard & Poor's nebo ekvivalentu jiné mezinárodně uznávané agentury. Všechny investice v cizí měně jsou zajištěny vůči měnovému riziku. ESPA Český korporátní fond peněžního trhu se spolu se Sporoinvestem dělí o složku peněžního trhu v Opatrném a Konzervativním profilu. Těmto stabilnějším profilům tak přináší obohacení ve formě zajímavého spektra investic do nejlepších světových společností. průměrný výnos dluhopisové části portfolia fondu ke dni činil 2,80 %? Nástroje peněžního trhu 98 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 0 % Akcie 0 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 2 % detail rating AAA 4 % BBB- 6 % BBB 4 % AA+ 2 % BBB+ 19 % AA- 7 % A 19 % A+ 22 % A- 17 % Správce Erste Sparinvest KAG Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 1002 Vlastní kapitál VT plně reinvestiční třída /1 PL (Kč) 104,52 Modifikovaná durace portfolia (%) 0,41 za, resp. od vzniku 0,22 3 měsíce Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od založení fondu do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. Více informací na za 3 měsíce 0,30 za 1,10 za 12 měsíců 2,01 od vzniku p.a. 1, *1, ,70 Zdroj: Erste Sparinvest KAG 14

15 SPOROBOND Bude vyhovovat těm investorům, kteří hledají konzervativnější dluhopisový fond a jejichž profil odpovídá rizikům a dlouhodobým výnosům spojeným se zhodnocením nad úrovní fondů peněžního trhu. Je důležitým stavebním kamenem, který by neměl chybět v žádné střednědobé investici stejně jako v dlouhodobé investici. Minimální doporučovaný investiční horizont je 2 roky. Sporobond investuje především do státních dluhopisů a dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu fond investuje i do zahraničních dluhopisů. Většina z těchto investic je zajištěna vůči měnovému riziku. Sporobond je jako představitel konzervativnější dluhopisové složky obsažen ve všech investičních profilech. Ve Vyváženém a Dynamickém profilu, které jsou určeny náročnějším klientům, se však o ni dělí se specificky zaměřeným dluhopisovým fondem Trendbond. (Další informace o OPF Trendbond na stránkách Zpravodaje.) vývoj na polském dluhopisovém trhu a rovněž příznivý vývoj slovenské koruny se pozitivně projevily na výkonnosti portfolia? Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,6738 Modifikovaná durace portfolia (%) 4,46 za, resp. od vzniku 0,84 2 roky Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. Více informací na Úvod Investiční řešení Nástroje peněžního trhu 11 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 71 % Akcie 0 % Fondy 8 % Ostatní (např. depozita) 10 % detail aktiva Podílové listy 8 % Polské dluhopisy 3 % Depozita 10 % za 3 měsíce 2,38 za 4,07 za 12 měsíců 9,49 od vzniku p.a. 7, *14, , , , , , ,27 Otevřené podílové fondy Euroobligace 15 % České dluhopisy 64 % Upozornění Zdroj: ISČS 15

16 ESPA FIDUCIA Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Fond je vhodným nástrojem pro konzervativní investice. Investiční politika fondu vyhovuje především investorům, jako jsou české nadace a další neziskové organizace. Minimální doporučovaný investiční horizont je 2 roky. Investiční strategie se zaměřuje na státní, bankovní a kvalitní podnikové dluhopisy. Správce smí ve velmi omezené míře nakupovat akcie za účelem rozložení rizika a zvýšení dlouhodobého růstového potenciálu. Cílem fondu je dosahovat maximálních úrokových výnosů a kapitálových zisků v českých korunách při respektování zásad konzervativního investování. hlavním zdrojem příjmů s výnosem nad korunové státní dluhopisy by měly být investice do podnikových dluhopisů v českých korunách, případně i v cizích měnách, se zajištěním měnového rizika? Nástroje peněžního trhu 0 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 77 % Akcie 0 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 23 % detail aktiva Asijské dluhopisy 2 % Depozita 23 % Americké dluhopisy 4 % Evropské dluhopisy 71 % Správce Erste Sparinvest KAG Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 1205 Vlastní kapitál VT plně reinvestiční třída /1 PL (Kč) 113,22 Modifikovaná durace portfolia (%) 4,27 za, resp. od vzniku 0,51 2 roky Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od založení fondu do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. Více informací na za 3 měsíce 1,92 za 3,38 za 12 měsíců 7,55 od vzniku p.a. 4, , ,48 Zdroj: Erste Sparinvest KAG 16

17 TRENDBOND Investorům, kteří chtějí své základní portfolio tvořené především domácími dluhopisy a peněžním trhem zkompletovat a obohatit jej o malou část zahraničních dluhopisů. Spolu s možností vyššího zhodnocení však fond také přináší vyšší míru kolísavosti. Minimální doporučovaný investiční horizont je 2 roky. Peněžní prostředky jsou investovány především do státních dluhopisů vydaných v měnách nových členských zemí Evropské unie, především České republiky, Polska a Maďarska. Výběrově jsou v majetku zastoupeny i státní dluhopisy kandidátských zemí do EU. Fond dává šanci využít vyšších úrokových měr a příznivých pohybů cen dluhopisů. Správce fondu aktivně pracuje se zajištěním měnového rizika. Trendbond je díky svému specifickému zaměření součástí Vyváženého a Dynamického profilu, které jsou určeny náročnějším klientům. Ve zmiňovaných investičních profilech zastupuje spolu s dluhopisovým Sporobondem jejich dluhopisovou složku. (Další informace o OPF Sporobond na stránkách Zpravodaje.) maďarská CB snížila od začátku roku úrokové sazby již o 1,25 procentního bodu a bude v tomto trendu pravděpodobně i pokračovat? To se pozitivně odráží v cenách maďarských dluhopisů zastoupených v portfoliu. Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,1876 za, resp. od vzniku 1,90 2 roky Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na Úvod Investiční řešení Nástroje peněžního trhu 2 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 77 % Akcie 0 % Fondy 4 % Ostatní (např. depozita) 17 % detail aktiva Podílové listy 4 % Německé dluhopisy 5 % Polské dluhopisy 26 % Depozita 17 % České dluhopisy 19 % Východoevropské dluhopisy 9 % Maďarské dluhopisy 20 % za 3 měsíce 2,33 za 3,22 za 12 měsíců 12,66 od vzniku p.a. 4, *2, , , ,20 Otevřené podílové fondy Upozornění Zdroj: ISČS 17

18 ESPA BOND DANUBIA Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Je určen zkušeným investorům, kteří chtějí obohatit své portfolio o nejzajímavější dluhopisy východní Evropy s důrazem na nové členy Evropské unie a další kandidátské země a pro ty, kteří chtějí dlouhodobě dosahovat výnosů z obligací a kurzových rozdílů způsobených konvergencí. Fond je denominován i v CZK. Minimální doporučovaný investiční horizont je 5 let. Tento fond investuje především do státních dluhopisů zemí vstupujících do EU v prvním kole východního rozšíření, zejména Polska, Maďarska, České republiky, ale také do cenných papírů jiných emitentů tohoto regionu. Vedle obligací v lokálních měnách jsou do portfolia nakupovány emise v EUR. Výnosy z obligací v ostatních měnách jsou podle situace na trhu částečně zajištěny proti kurzovým pohybům do EUR. výkonnost fondu dosáhla od začátku roku 2,71 % (v CZK, ke dni )? Nástroje peněžního trhu 2 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 91 % Akcie 0 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 7 % detail měny Bulharské leva 1 % Slovinský tolar 2 % Slovenská koruna 7 % Polský zlotý 31 % Turecká lira 1 % Depozita 7 % Americký dolar 10 % Česká koruna 8 % Euro 13 % Chorvatské kuny 1 % Lotyšský lat 1 % Maďarský forint 18 % Správce Erste Sparinvest KAG Fond založen Fond denominován v Kč Vlastní kapitál (mil. Kč) 544 Vlastní kapitál VT plně reinvestiční třída /1 PL (Kč) 3294,40 Modifikovaná durace portfolia (%) 4,30 za, resp. od vzniku 2,13 5 let 2 roky Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od založení fondu do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. Více informací na za 3 měsíce 3,19 za 4,78 za 12 měsíců 13,55 od vzniku p.a. 5, *0, ,15 Zdroj: Erste Sparinvest KAG 18

19 ČS KORPORÁTNÍ DLUHOPISOVÝ OPF Zkušeným investorům, kteří chtějí obohatit své portfolio o korporátní dluhopisy převážně středoevropských a východoevropských firem a nepodstupovat přitom riziko kolísání měn. Investor může jeho pomocí dosáhnout vyššího zhodnocení, přičemž je ovšem vystaven zejména kreditnímu riziku. Minimální doporučovaný investiční horizont je. Fond investuje do dluhopisů firem (korporací) převážně ze zemí středoevropského a východoevropského regionu. Fond tak využívá nejen obecně vyšší úrovně výnosů dluhopisů zemí střední a východní Evropy, ale díky investicím do dluhopisů firem z těchto zemí dosahuje dalšího výnosu. Všechny dluhopisy v portfoliu fondu jsou obchodovány na evropských nebo amerických trzích, což klade vyšší požadavky na průhlednost hospodaření emitentů. pozitivní vývoj na dluhopisových trzích se projevil i na kreditních prémiích firem, do nichž fond investuje? Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 284 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,0464 Modifikovaná durace portfolia (%) 1,98 za, resp. od vzniku 0,70 Fond byl založen a pro výpočet hodnot extrémních historických 3 měsíce výkonností je tedy toto období příliš krátké. 1 měsíc Úvod Investiční řešení Nástroje peněžního trhu 29 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 67 % Akcie 0 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 4 % detail aktiva Kazašské dluhopisy 28 % Depozita 4 % Ukrajinské dluhopisy 11 % Rumunské dluhopisy 1 % Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od do Tabulka vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. S detailními informacemi Vás rádi seznámíme na za 3 měsíce 1,76 za 2,60 za 12 měsíců 6,60 od vzniku p.a. 3, *2,16 Otevřené podílové fondy Chorvatské dluhopisy 6 % Ruské dluhopisy 50 % Upozornění Zdroj: ISČS 19

20 BONDINVEST Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Investorům, kteří přivítají možnost odnést si svůj podílový list s sebou domů či někoho obdarovat u příležitosti významné životní události. Anonymita spojená s držením tohoto podílového listu umožňuje jeho předání bez jakýchkoliv administrativních úkonů. Bondinvest nabízíme též těm, kteří dávají přednost tzv. výnosovému typu fondu, tj. mají zájem o pravidelnou roční výplatu podílů na zisku. Bondinvest investuje především do státních dluhopisů a do dluhopisů jiných důvěryhodných emitentů. Pro dosažení možného vyššího výnosu může též investovat i do zahraničních dluhopisů. Většina z těchto investic je zajištěna vůči měnovému riziku. Bondinvest zastihl cenový nárůst dluhopisu dobře připravený a díky dostatečnému podílu dluhopisů v portfoliu z tohoto růstu profitoval? Podílový list Bondinvestu si můžete zakoupit ve dvou jmenovitých hodnotách, 5000 Kč a Kč. Nástroje peněžního trhu 9 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 71 % Akcie 0 % Fondy 9 % Ostatní (např. depozita) 11 % detail aktiva Podílové listy 9 % Polské dluhopisy 4 % Euroobligace 18 % Depozita 11 % Pokladniční poukázky 2 % České dluhopisy 56 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) 446 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 5481,00 Modifikovaná durace portfolia (%) 4,80 za, resp. od vzniku 0,81 2 roky Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. S detailními informacemi Vás rádi seznámíme na za 3 měsíce 2,57 za 3,90 za 12 měsíců 8,83 od vzniku p.a. 10, , , , , , , , , ,41 výplata výnosů Zdroj: ISČS 20

21 FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ Fond řízených výnosů je vhodnou volbou pro ty, kteří chtějí zvolna začít s investicemi na akciových trzích. Je určen opatrným investorům, pro které jsou fondy peněžního trhu optimální, nicméně by se rádi menší měrou podíleli na možném růstu akciových trhů. Budou s ním spokojeni zejména ti, kteří chtějí nechat rozhodnutí, kdy je dobré zainvestovat a kdy jaké tituly z portfolia prodat, na správci fondu. Díky jeho opatrné strategii se nespálíte! Minimální doporučovaný investiční horizont je. Peněžní prostředky jsou investovány převážně do úrokových instrumentů (nejméně 75 %) s krátkou dobou do splatnosti a doplňkově do hodnotových akcií významných evropských společností (cca 15 %, nejvíce však 25 %), které vyplácejí dividendy a mají relativně stabilní vývoj ceny. V případě nepříznivého vývoje akciových trhů bude tato složka redukována tak, aby pravděpodobnost ztráty v kalendářním roce byla snížena na minimum. rostoucí evropský akciový trh umožňuje v souladu se strategií tohoto fondu držet významnou část portfolia fondu v akciích a dodává tak nadvýnos nad peněžní trh? Jejich podíl k činil 13,2 %. Nástroje peněžního trhu 71 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 10 % Akcie 13 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 6 % detail aktiva Akcie 13 % Depozita 6 % Pokladniční poukázky 16 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Změna investiční strategie Vlastní kapitál (mil. Kč) 793 Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,2958 Modifikovaná durace portfolia (%) 0,20 za, resp. od vzniku 0,39 2 roky 3 měsíce Výpočty jsou založeny na čistých hodnotách aktiv (NAV/PL) fondu od do Graf vypovídá o skutečné kolísavosti výkonnosti fondu. Ukazuje, jaká byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost fondu v daném období. S detailními informacemi Vás rádi seznámíme na za 3 měsíce 1,10 za 1,61 za 12 měsíců 2,65 od změny investiční strategie p.a. 1, *6, , , , , ,67 Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Euroobligace 48 % České dluhopisy 17 % Upozornění Zdroj: ISČS 21

22 VÝNOSOVÝ OPF Úvod Investiční řešení Otevřené podílové fondy Upozornění Fond nabízí investorům možnost se spolu s vývojem dluhopisových trhů podílet také menší částí na vývoji akciových trhů. Tento fond jistě ocení ti, kteří chtějí investovat i do akcií, avšak časování jejich nákupu chtějí nechat na správci fondu. Jsou tedy příznivci aktivní správy portfolia. Minimální doporučovaný investiční horizont je 4 roky. Prostředky fondu jsou přednostně investovány do dluhopisů nových členů EU. Při pozitivním vývoji akciových trhů smí manažer fondu zvýšit podíl investic do akcií, nejvýše však na 25 %. Manažer fondu se snaží využívat i relativně krátkých investičních příležitostí. Pro fond je tedy specifický vyšší obrat akciového portfolia. růst cen ropy je letos doprovázen i nadprůměrnou rafinérskou marží? Rafinérská marže je rozdíl cen barelu ropy a produktů z něj vyrobených. To vede k nadprůměrné ziskovosti rafinérských firem navzdory rostoucím nákladům na nákup ropy. Nástroje peněžního trhu 9 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 59 % Akcie 16 % Fondy (např. akciové indexy) 5 % Ostatní (např. depozita) 11 % detail aktiva Akciové indexy 5 % Akcie 16 % Polské dluhopisy 28 % Depozita 11 % České dluhopisy 24 % Maďarské dluhopisy 16 % Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,5253 za, resp. od vzniku 1,38 2 roky Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na za 3 měsíce 2,95 za 4,76 za 12 měsíců 13,09 od vzniku p.a. 6, *0, , , , , ,69 Zdroj: ISČS 22

23 SPOROTREND Zkušenějším investorům, kteří věří v pozitivní vývoj na akciových trzích nových členských zemí EU a kteří se chtějí částí své investice na tomto vývoji podílet. Minimální doporučovaný investiční horizont je 5 let. Prostředky fondu jsou investovány zejména do veřejně obchodovaných likvidních akcií důvěryhodných českých a zahraničních emitentů z nových členských zemí EU a kandidátských zemí. akciím východoevropských bank se na přelomu května a června výjimečně dařilo? Důvodem je připravované spojení bank UniCredito a HVB, jež povede mj. ke slučování dceřiných bank obou subjektů v Polsku i dalších zemích a k nabídkám odkupu pro menšinové akcionáře. Správce Investiční společnost České spořitelny Fond založen Vlastní kapitál (mil. Kč) Vlastní kapitál/1 PL (Kč) 1,4103 za, resp. od vzniku 5,67 7 let 5 let Úvod Investiční řešení Výpočty jsou založeny na vývoji hodnoty neutrálního portfolia od do Graf vypovídá o kolísavosti výkonnosti modelového portfolia fondu. Ukazuje, jaká by byla historicky nejvyšší a nejnižší výkonnost modelového portfolia v daném období. Více informací na Nástroje peněžního trhu 0 % Dluhopisy (s modifikovanou durací větší než 1) 0 % Akcie 96 % Fondy 0 % Ostatní (např. depozita) 4 % detail aktiva Ostatní akcie 2 % Akciové indexy 3 % Turecké akcie 14 % Depozita 4 % České akcie 7 % Rakouské akcie 4 % za 3 měsíce 8,58 za 15,23 za 12 měsíců 39,86 od vzniku p.a. 4, *-18, , , , , , ,89 Otevřené podílové fondy Ruské akcie 16 % Chorvatské akcie 2 % Polské akcie 16 % Maďarské akcie 32 % Upozornění Zdroj: ISČS 23

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4

ZPRAVODAJ. Srpen září 2003 ročník V číslo 4 ZPRAVODAJ Srpen září 2003 k V číslo 4 ÚVOD Také hledáte ten svůj správný fond? Patříte také mezi investory, kteří stále hledají jeden správný fond, který by splnil vaše očekávání? Rádi bychom tímto článkem

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

ZPRAVODAJ. Listopad prosinec 2003 ročník VI číslo 5

ZPRAVODAJ. Listopad prosinec 2003 ročník VI číslo 5 ZPRAVODAJ Listopad prosinec 2003 k VI číslo 5 ÚVOD Pravidelné investice Potřebujete novou televizi, láká Vás exotická dovolená či chcete nový automobil? Jak získat finanční prostředky? Investujte pravidelně!

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS

Vývoj fondů GENERALI INVESTMENTS Prosinec 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer Working with you since 1831 Fond konzervativní Prosinec + 0,02% Celý rok + 0,88% Státní dluhopisy: stále velmi drahé, jak z historického, tak i

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

CFI Z-Allocator CZK I.

CFI Z-Allocator CZK I. CFI Z-Allocator CZK I. 100% Garance návratnosti investované částky Nová konstrukce strukturovaného produktu Vysoká participace na podkladovém aktivu Krátká splatnost 4 roky Emitentem banka s vysokým ratingem

Více

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu

Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Klíčové události Nejhorší začátek roku v historii zaznamenaly akcie kvůli obavám z oslabení růstu Významné ztráty na akciových trzích po celém světě, Maďarsko však poklesům dále odolává Investoři se v

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly.

Fondy a trhy. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly. Peněžní trh Stabilita sazeb nadále pokračovala na peněžním trhu. Dluhopisový trh Výnosy německých státních dluhopisů poklesly. Akciové trhy V srpnu se na akciových trzích obnovil růstový trend. Peněžní

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Vývoj finančních trhů 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Vývoj ceny zlata a ropy. Ropa Brent Zlato (v pravo)

Vývoj finančních trhů 1,65 1,55 USA (DJIA) 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,85 0,75. Vývoj ceny zlata a ropy. Ropa Brent Zlato (v pravo) Klíčové události Řecké drama vystřídala úleva a slovo dostaly i další faktory Červenec byl nejprve ve znamení černých scénářů Výsledek řeckého referenda z počátku července zvýšil pravděpodobnost defaultu

Více

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond STATUT - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel..... strana 6 Článek III Administrátor

Více

Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule.

Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule. Peněžní trh Domácí i eurový peněžní trh se pevně stabilizoval na hodnotách blízkých nule. Dluhopisový trh Oznámení Evropské centrální banky o rozšíření kvantitativního mělo na dluhopisové trhy zcela podle

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za červenec 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 31. 7. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Aktuální vývoj na finančních trzích za září 2016 AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH K 30. 9. 2016 DLUHOPISOVÉ TRHY V

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI.2010 Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

Pololetní zpráva za období I. VI.2010 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 2010 Pololetní zpráva za období I. VI.2010 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 1 Profil společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále také IKS KB ) patří mezi tři největší poskytovatele

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů Výňatek ze sazebníku České spořitelny Soukromá klientela, VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů platný od 1.6. 2005 do 31.12.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds

PROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Strana 418 Sbírka zákonů č. 57 / 2012 Částka 22 57 VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2012 o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu Česká národní banka stanoví podle 170

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT 1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004. (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 20.10.2004 KOM(2004) 690 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 (vyhotovená podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy) [SEC(2004) 1268] CS CS 1. ÚČEL ZPRÁVY

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více