Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL"

Transkript

1 Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a 2 a NV č. 16/2002 Sb., ve znění NV č. 12/2005 Sb. České republiky č na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou Den Braven THERM MINERAL typ / varianta: s izolantem z minerální vlny žadateli: Den Braven Czech and Slovak, a.s. IČ: adresa: Úvalno 5, Úvalno, Česká Republika výrobce: Den Braven Czech and Slovak, a.s. IČ: adresa: Úvalno 5, Úvalno, Česká Republika výrobna: Den Braven Czech and Slovak, a.s. adresa: Úvalno 5, Úvalno, Česká Republika zakázka: Z Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 NV č. 16/2002 Sb., ve znění NV č. 12/2005 Sb. Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku. Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 11 Zpracovatel tohoto STO: Platnost osvědčení do: 0.června 201 Osoba odpovědná za správnost tohoto STO: České Budějovice, 0.června 2010 Razítko autorizované osoby 204 Ing. Petr Hejný vedoucí posuzovatel Ing. Milan Pálka zástupce vedoucího autorizované osoby 204 Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

2 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 2/11 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: Den Braven THERM MINERAL je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z minerální vlny. Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou Den Braven THERM MINERAL je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb, zhotovených ze zdiva, z monolitického betonu nebo z prefabrikovaných betonových panelů. Při aplikaci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou Den Braven THERM MINERAL je nutné postupovat dle projektové dokumentace, která musí být pro každý konkrétní objekt zpracována v konkrétní skladbě. Nutnou součástí projektu je řešení nosné způsobilosti kotvení, řešení tepelně technických vlastností včetně řešení kondenzace vodní páry posouzení stavu konstrukce jako celku dle ČSN a požární zpráva. Montáž vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému s omítkou Den Braven THERM MINERAL mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení o zaškolení svých pracovníků v provádění. Druh zateplovacího systému podle způsobu připevnění k podkladu: Tabulka č.1 Druh zateplovacího systému (ETICS) Požadavky Kotvený ETICS s doplňkovým lepením Množství lepicí hmoty na desce: Dle pokynů výrobce ETICS musí tvořit minimální plocha lepení 40 % povrchu desky MW v předepsané tloušťce. Druh izolantu: Desky z minerální vlny MW deska (TR15) Deklarované vlastnosti viz tabulka 4 Hmoždinky pro MW deska (TR 15): Kotevní prvky certifikovány podle ETAG 014 a podle ETAG 004 (Kotevní prvky posouzené na odolnost proti vytržení z podkladu a protažení izolantem) Skladba zateplovacího systému: Tabulka č.2 Lepicí hmota Č. Součásti QUARZT FASÁDA K Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady Stav při dodání: suchá směs Příprava: prášek vyžadující přídavek vody 0,28-0,0 l/kg QUARZT FASÁDA J Hlavní součásti výrobku: minerální plnivo o střední velikosti zrna 0-0,7 mm, portlandský cement, speciální přísady Stav při dodání: suchá směs Příprava: prášek vyžadující přídavek vody 0,24-0,0 l/kg Spotřeba [kg/m 2 ] 7,0 suché směsi při celoplošném lepení,0 6,0 suché směs při obvodovém rámečku s terči Tloušťka [mm] 5 celoplošně zubovým hladítkem 5 10 obvodový rámeček s terči

3 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: /11 Izolační výrobek Hmoždinky Hmota pro vytváření základní vrstvy Č. Součásti MW deska (TR15) Deklarace vlastností dle tab. ejotherm ST U ETA-02/0018 plastové šroubovací hmoždinky ejotherm NT U ETA-05/0009 plastové zatloukací hmoždinky ejotherm STR U ETA-04/002 plastové šroubovací hmoždinky ejotherm NTK U ETA-07/0026 plastové zatloukací hmoždinky EJOT SDM-T plus ETA-04/0064 plastové šroubovací hmoždinky Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, Bravoll PTH-KZL 60/8-L a, Bravoll PTH 60/8- ETA-06/0055 L a, Bravoll PTH-L 60/8-L a plastové zatloukací hmoždinky Bravoll PTH-S 60/8-L a, Bravoll PTH- SL 60/8-L a ETA-08/0267 plastové šroubovací hmoždinky Bravoll Bravoll PTH 60/10-L a, PTH- KZ 60/10-L a ETA-08/0166 plastové zatloukací hmoždinky Dämmstoffdübel KOELNER KI 8M ETA-06/0191 plastové zatloukací hmoždinky KOELNER KI-10, KI-10M ETA-07/0221 plastové zatloukací hmoždinky KOELNER KI-10N, KI-10NS ETA-07/0221 plastové zatloukací hmoždinky Dämmstoffdübel KOELNER TFIX- ETA-08/06 8M plastové zatloukací hmoždinky WKRET-MET LFN 10, LFM 10 ETA-06/0105 plastové zatloukací hmoždinky WKRET-MET LFN 8, LFM 8 ETA-06/0080 plastové zatloukací hmoždinky WKRET-MET LTX 10, LMX 10 ETA-08/0172 plastové zatloukací hmoždinky WKRET-MET LTX 8, LMX 8 ETA-09/0001 plastové zatloukací hmoždinky Thermoschlagdübel KEW TSD 8 ETA-04/000 plastové zatloukací hmoždinky Thermoschraubdübel KEW TSBD 8 ETA-08/014 plastové šroubovací hmoždinky QUARZT FASÁDA K Hlavní součásti výrobku: portlandský cement, plnivo o zrnitosti 0-0,6 mm, speciální přísady Stav při dodání: suchá směs Příprava: prášek vyžadující přídavek vody 0,28-0,0 l/kg QUARZT FASÁDA J Hlavní součásti výrobku: minerální plnivo o střední velikosti zrna 0-0,7 mm, portlandský cement, speciální přísady Stav při dodání: suchá směs Příprava: prášek vyžadující přídavek vody 0,24-0,0 l/kg Spotřeba [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] Počet kusů podle projektové dokumentace nebo technického předpisu výrobce ETICS 5,0 6,0 suché směsi - 4

4 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 4/11 Skleněná síťovina Penetrační nátěr Č. Součásti VERTEX R 117 A101 VERTEX R 11 A101 DEBETEX EXTRA DEBETEX Akrylátová penetrace Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro Akrylátové omítky Stav při dodání: tekutina připravená k použití, neředit Hlavní součásti výrobku: směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv Silikonová penetrace Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro Silikonové omítky Stav při dodání: tekutina připravená k použití, neředit Hlavní součásti výrobku: směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv Akrylátová penetrace Pro Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro Akrylátové omítky Pro Stav při dodání: tekutina připravená k použití, lze ředit vodou v poměru 1díl nátěru: maximálně 0,1 dílu vody Hlavní součásti výrobku: směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren akrylátové disperze ve vodném prostředí Silikonová penetrace Pro Použití: penetrační nátěr základní vrstvy určený pro Silikonové omítky Pro Stav při dodání: tekutina připravená k použití, lze ředit vodou v poměru 1díl nátěru: maximálně 0,1 dílu vody Hlavní součásti výrobku: směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulozy a styren akrylátové disperze ve vodném prostředí Spotřeba Tloušťka [kg/m 2 ] [mm] - - 0,15-0,25-0,11-0,17

5 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 5/11 Konečné povrchové úpravy Č. Součásti Akrylátové povrchové úpravy Akrylátová omítka, zatíraná (hlazená struktura) akrylátová omítka max. zrno 1,5; 2,0; 2,5 mm Akrylátová omítka, drásaná (rýhovaná struktura) akrylátová omítka max. zrno 1,5; 2,0; 2,5 mm Spotřeba [kg/m 2 ] 2,0 4,8 1,9,8 Tloušťka [mm] dle maximální velikosti zrna Stav při dodání: pasta připravená k použití Hlavní součásti výrobku: směs pigmentů, plniv a kameniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv Akrylátová omítka Pro, zatíraná (hlazená struktura) akrylátová omítka max. zrno 1,5; 2,0;,0 mm Akrylátová omítka Pro, drásaná (rýhovaná struktura) akrylátová omítka max. zrno 1,5; 2,0;,0 mm 2,0 4,5 2,0 4,2 dle maximální velikosti zrna Stav při dodání: pasta připravená k použití Hlavní součásti výrobku: směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátů celulózy a styren akrylátové disperze ve vodném prostředí silikonové povrchové úpravy Silikonová omítka, zatíraná (hlazená struktura) silikonová omítka max. zrno 1,5; 2,0; 2,5 mm Silikonová omítka, drásaná (rýhovaná struktura) silikonová omítka max. zrno 1,5; 2,0; 2,5 mm 2,0 4,8 1,9,8 dle maximální velikosti zrna Stav při dodání: pasta připravená k použití Hlavní součásti výrobku: směs pigmentů, plniv a kameniv dispergovaných v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv Silikonová omítka Pro, zatíraná (hlazená struktura) silikonová omítka max. zrno 1,5; 2,0;,0 mm Silikonová omítka Pro, drásaná (rýhovaná struktura) silikonová omítka max. zrno 1,5; 2,0;,0 mm 2,0 4,5 2,0 4,2 dle maximální velikosti zrna Příslušenství Stav při dodání: pasta připravená k použití Hlavní součásti výrobku: směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátů celulózy, silikonové a styren akrylátové disperze ve vodném prostředí Vlastnosti příslušenství jsou garantovány na odpovědnosti výrobce ETICS

6 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 6/11 Vlastnosti tepelně izolačního materiálu: MW deska (TR 15) Prefabrikované, nenatírané pravoúhlé desky vyrobené z minerální vlny (MW) dle EN 1162, popsané v níže uvedené tabulce. Tabulka č. Popis a vlastnosti Norma Deklarované vlastnosti MW MW deska (TR 15) Reakce na oheň [-] ČSN EN Tepelný odpor [m 2.K/W] Třída reakce na oheň - A1 objemová hmotnost 150 kg/m Definován na CE značení podle deklarace v souladu s ČSN EN 1162 Tloušťka [-] ČSN EN 82 ČSN EN 1162 T5 Délka [%] ČSN EN 822 Šířka ČSN EN 822 Pravoúhlost [mm/m] ČSN EN 824 Rovinnost [mm] ČSN EN 825 Vzhled povrchu [-] Rozměrová stálost Předepsaná teplota Předepsaná teplota a vlhkost Nasákavost [kg/m 2 ] Faktor difuzního odporu (µ) [-] Pevnost v tahu kolmo na líc desky Pevnost v tahu kolmo na líc desky za vlhka [-] ČSN EN 1604 ČSN EN 1609 ČSN EN ČSN EN ČSN EN 1162 [kpa] ČSN EN 1607 ± 2% ČSN EN 1162 ± 1,5% ČSN EN mm/m ČSN EN mm ČSN EN 1162 Bez další úpravy (homogenní, bez povlaku) ČSN EN 1162 DS(T+) ČSN EN 1162 DS(TH) ČSN EN 1162 WS, WL(P) max kpa (MW-ČSN EN 1162-TR15) [kpa] ETAG kpa Pevnost ve smyku [N/mm 2 ] ČSN EN Modul pružnosti ve smyku [N/mm 2 ] ČSN EN

7 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 7/11 2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení: Tabulka. č.4 Č. Název sledované vlastnosti Zkušební postup Počet vzorků 1) C D Požadovaná (P)/ deklarovaná (D) úroveň Nosná způsobilost kotvení Odolnost proti vytržení z podkladu (D) 2) odolnost proti vytržení z podkladu odolnost při zatížení větrem ETAG No 014 čl. 5 ETAG No 004 čl čl (ČSN EN 1495) Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu dle dohody výrobce a AO charakteristická hodnota a podmínky kotvení uvedeny v příslušném Evropském technickém schválení pro hmoždinku Odolnost proti protažení izolantem MW deska (TR15), min. tloušťky: 50 mm povrchová montáž 100 mm zapuštěná montáž (D) viz tabulka č. 5 Vzájemná přídržnost ETAG No 004, čl Přídržnost lepicí hmoty k podkladu ) (D) min. 0,25 MPa (za sucha) min. 0,08 MPa (48 h./2h, 2 C,50%) min. 0,25 MPa (48 h./7d, 2 C,50%) 1 lepicí hmoty, základní vrstvy, ETAG No 004, čl (ČSN EN 1494) ETAG No 004, čl (ČSN EN 1494, ČSN ) Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu dle dohody výrobce a AO Přídržnost lepicí hmoty k izolantu (D) min. 0,08 MPa (za sucha) min. 0,0 MPa (48 h,/2h, 2 C,50%) min. 0,08 MPa (48 h./7d, 2 C,50%) nebo porušení v izolantu Přídržnost základní vrstvy k izolantu (D) min. 0,08 MPa (za sucha) min. 0,08 MPa (hygroterm.cyklech) nebo porušení v izolantu 2 povrchových úprav Odolnost proti nárazu a proražení ETAG No 004, čl čl (ČSN EN 1494, ČSN ) ETAG No 004 čl (ČSN EN 1497) ETAG No 004 čl Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu dle dohody výrobce a AO Přídržnost povrchových úprav k izolantu (D) min. 0,08 MPa (po hygroterm.cyklech) min. 0,08 MPa (po umělém stárnutí) min. 0,08 MPa (po zmrazovacích cyklech simulační metody)??? jako u Therm STYRO nebo porušení v izolantu Pastovité povrchové úpravy (D) pro kombinaci QUARZT FASÁDA J / Akrylátová omítka a Silikonová omítka - kategorie III pro ostatní kombinace - kategorie II Nasákavost vody povrchem ETICS ETAG No 004 čl (ETAG No 004 čl čl ) Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu dle dohody výrobce a AO Deklarované souvrství nad tepelným izolantem (D) 1,0 kg/m 2 za 1 hodinu 0,5 kg/m 2 za 24 hodin nebo > 0,5 kg/m 2 za 24 hodin, nutnost posouzení mrazuvzdornosti dle ETAG 004, čl

8 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 8/11 Č Název sledované vlastnosti Odolnost proti tepelně vlhkostnímu působení a mrazu (hygrotermální působení) (stěna 6 m 2 ) Stanovení vlastností základní vrstvy Vlastnosti tepelného izolantu požadované pro fasádní EPS Prostup vlhkosti a vodních par Zkušební postup ETAG No 004 čl ETAG No 004 čl ČSN EN 116 ETAG No 004 čl ČSN EN ČSN ČSN EN čl C Počet vzorků 1) C Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu 8 Index šíření plamene ČSN Vzorkování podle příslušného zkušebního 9 Reakce na oheň ČSN EN postupu Uvolňování nebezpečných látek Dynamická tuhost izolační vrstvy 12 Tepelný odpor celého souvrství ETAG No 004 čl Hygienické předpisy ČSN ISO ETAG No 004 čl ČSN EN ISO 6946 Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu Vzorkování podle příslušného zkušebního postupu D dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO dle dohody výrobce a AO Stěna (D) Požadovaná (P)/ deklarovaná (D) úroveň bez poruch umožňující průnik vody do systému Max. velikost trhlin při zkoušce (D) max. 0,20 mm při protažení 2 % Vlastnosti tepelného izolantu (D) dle tabulek č. Vlastnosti tepelně izolačního materiálu Prostup vodních par (D) deklarované souvrství nad tepelným izolantem ekvivalentní difuzní tloušťka S d 1,0 m Index šíření plamene (D) 0,0 mm/s Reakce na oheň (D) A2 s1, d0 Uvolňování nebezpečných látek písemné prohlášení výrobce o existenci nebezpečných látek bezpečnostní listy nedeklarováno Tepelný odpor celého souvrství (P) tepelný odpor celého souvrství při minimální tloušťce izolantu je min 1,0 m 2 K/W Poznámka: C - certifikace výrobku; D - dohled nad certifikovaným výrobkem. 1) Počet vzorků pro zkušební sadu a výběr reprezentantů pro zkoušky jsou určeny relevantním zkušebním postupem 2) Stabilita ETICS musí být v konkrétním případě zajištěna návrhem případných hmoždinek na základě podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému na podkladu podle ETAG 004 a z podmínek a výsledků zkoušek dle ETAG 014 ) Při zajišťování stability ETICS na podkladu je potřebné zohlednit přídržnost lepicí hmoty ke konkrétnímu podkladu

9 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 9/11 Tabulka. č.5 odolnost hmoždinek proti protažení izolantem z MW deska (TR 15) zapuštěná montáž ejotherm STR U (ETA-04/002) povrchová montáž ejotherm ST U (ETA-02/0018) ejotherm NT U (ETA-05/0009) ejotherm STR U (ETA-04/002) ejotherm NTK U (ETA-07/0026) EJOT SDM-T plus (ETA-04/0064) Bravoll PTH-KZ 60/8-L a, PTH-KZL 60/8-L a, PTH 60/8-L a, PTH-L60/8-L a (ETA-05/0055) Bravoll PTH-S 60/8-L a, PTH-SL 60/8-L a (ETA-08/0267) Obchodní jméno Bravoll PTH 60/10-L a, PTH-KZ 60/10-L a, Typ hmoždinky (ETA-08/0166) Dämmstoffdübel KOELNER KI 8M (ETA-06/0191) Koelner KI-10, 10M (ETA-07/0291) Koelner KI-10N, 10-NS (ETA-07/0221) Dämmstoffdübel KOELNER TFIX-8M (ETA-08/06) WKRET-MET LFN 10, LFM 10 (ETA-06/0105) WKRET-MET LFN 8, LFM 8 (ETA-06/0080) WKRET-MET LTX 10, LMX 10 (ETA-08/0172) WKRET-MET LTX 8, LMX 8 (ETA-09/0001) Thermoschlagdübel KEW TSD 8 (ETA-04/000) Thermoschraubdübel KEW TSBD 8(ETA-08/014) Vlastnosti MW Maximální síla při protažení Průměr talíře (mm) 60 Tloušťka (mm) 50 pro povrchovou montáž 100 pro zapuštěnou montáž Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kpa) 15 Hmoždinky umístěné v ploše (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem ETAG 004, čl , schéma 1a) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem + zkouška pěnovým blokem ETAG 004, čl , schéma 2b) Hmoždinky umístěné ve spáře (zkouška protažením hmoždinky izolačním materiálem ETAG 004, čl , schéma 2a) R panel R joint za sucha za vlhka za sucha za vlhka Minimální hodnota: 0,44 kn Střední hodnota: 0,49 kn Minimální hodnota: 0,2 kn Střední hodnota: 0,4 kn Minimální hodnota: 0,41 kn Střední hodnota: 0,42 kn Minimální hodnota: 0,24 kn Střední hodnota: 0,26 kn. Požadavky na zajištění systému řízení výroby Požadavky na SŘV jsou uvedny v příloze č. k nařízení vlády č. 16/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 12/2005 Sb. Výrobce ETICS je zodpovědný za všechny součásti systému, ty musí procházet kontrolou v rámci SŘV. Výrobce ověřuje jednotlivé součásti podle kontrolního plánu dohodnutého s AO.

10 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 10/11 4. Podklady předložené žadatelem: technologický předpis pro odborné provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) z minerálního izolantu s omítkou Den Braven THERM MINERAL, vydal: Den Braven Czech and Slovak, a.s., Úvalno, červen 2010 technické listy komponentů bezpečnostní listy komponentů ETA-02/0018 na výrobek EJOT Schraubdűbel ejotherm ST U, vydal DIBt Berlín dne ETA-04/002 na výrobek ejotherm STR U, vydal DIBt Berlín dne ETA-05/0009 na výrobek ejotherm NT U, vydal DIBt Berlín dne ETA-07/0026 na výrobek ejotherm NTK U, vydal DIBt Berlín dne ETA-04/0064 na výrobek EJOT SDM-T plus, vydal DIBt Berlín dne ETA-05/0055 na výrobek BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, PTH-KZL 60/8-La, PTH 60/8-La, PTH- L 60/8-La, vydal TZÚS Praha, s.p. dne ETA-08/0267 na výrobek BRAVOLL PTH-S 60/8-La, PTH-SL 60/8-La, vydal TZÚS Praha, s.p. dne ETA-08/0166 na výrobek BRAVOLL PTH 60/10-La, PTH-KZ 60/10-La, vydal TZÚS Praha, s.p. dne ETA-06/0191 na výrobek KOELNER KI 8M, vydal DIBt Berlín dne ETA-07/0291 na výrobek KOELNER KI-10, KI-10M, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne ETA-07/0221 na výrobek KOELNER KI-10N, KI-10NS, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne ETA-07/06 na výrobek KOELNER TFIX-8M, vydal DIBt Berlín dne ETA-06/0080 na výrobek WKRET-MET LFN 8, LFM 8, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne ETA-06/0105 na výrobek WKRET-MET LFN 10, LFM 10, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne ETA-09/0001 na výrobek WKRET-MET LTX 8, LMX 8, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne ETA-08/0172 na výrobek WKRET-MET LTX 10, LMX 10, vydal INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA dne ETA-04/000 na výrobek Thermoschlagdűbel KEW TSD 8, vydal DIBt Berlín dne ETA-08/014 na výrobek Thermoschraubdűbel KEW TSBD 8, vydal DIBt Berlín dne Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů: Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. NV 16/2002 Sb Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění. ČSN EN 1162 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví Průmyslově vyráběné výrobky z minerálni vlny (MW) - Specifikace.

11 TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice Str.: 11/11 ČSN EN 1500 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) minerálni vlny - Specifikace. ČSN Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). ČSN Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky ČSN Tepelná ochrana budov. Část : Návrhové hodnoty veličin ČSN Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody ČSN EN ISO 1788 Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních prvků a stavebních konstrukcí - Vnitřní povrchová teplota bránicí povrchové kondenzaci uvnitř konstrukce ČSN Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stanovení spalného tepla ČSN EN 182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu ČSN P CEN/TS Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci EOTA P4: Návrh na zkoušení reakce na oheň vnějších tepelně izolačních TB 05/52/ kompozitních systémů s omítkou podle ETAG 004 ETAG č. 004 Pokyny pro udělení Evropského technického schválení (ETA) pro vnější tepelně izolační systémy s povrchovou úpravou Ostatní použité technické normy viz. tabulky č. a 4 tohoto Stavebního technického osvědčení Technický návod (TN a) pro činnost AO při posuzování shody Vnější tepelně izolační systémy pro použití, na které se vztahují technické požadavky požárních předpisů. 6. Ověřovací zkoušky: Pro vystavení stavebního technického osvědčení nebyly prováděny ověřovací zkoušky. 7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody: Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina 05, podskupina 10, podle nařízení vlády č. 16/2002 Sb., ve znění NV č. 12/2005 Sb a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá 5a uvedeného nařízení. Dohled nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrát za dvanáct měsíců.

12 Centrum stavebního inţenýrství a.s. Poţárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ NOTIFIKOVANÁ OSOBA AO 212 OSOBA NB 190 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S EN :2007 Objednatel: Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno Úvalno Zpracovatel: Centrum stavebního inženýrství a.s. Pražská Praha 10 Název výrobku: ETICS Den Braven Therm MINERAL Číslo protokolu o klasifikaci: PK Číslo výtisku: 1/2 Datum vydání: Tento protokol o klasifikaci obsahuje 4 strany a může být používán nebo reprodukován pouze jako celek. PRAŽSKÁ 16, PRAHA 10 HOSTIVAŘ, PSČ , E mail: IČO , DIČ CZ CSI, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Požárně technická laboratoř, Telefon: , Fax:

13 PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK PODLE REAKCE NA OHEŇ 1. INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU Původ a pouţití v praxi: Strana 2 Výrobek ETICS Den Braven Therm MINERAL je určený jako klasifikovaný výrobek typu. Jeho klasifikace je platná pro následující použití v praxi: Kontaktní tepelně izolační systém. Popis: Výrobek ETICS Den Braven Therm MINERAL je úplně popsán v protokolech o zkoušce uvedených v článku PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŢITÉ PRO TUTO KLASIFIKACI Zkušební protokol Název laboratoře Název zadavatele Protokol o zkoušce č. Zkušební metoda CSI a.s., Požárně Den Braven Czech /2 EN ISO 1716 technická laboratoř and Slovak a.s /2 EN 182 Naměřené hodnoty Zkušební metoda EN ISO 1716 EN 182 Parametr PCS (MJ/kg)(1) PCS (MJ/kg)(2) PCS (MJ/kg)() PCS (MJ/m 2 )(4) PCS (MJ/m 2 )(5) PCS (MJ/kg)(6) FIGRA 0,4 MJ (W/s) LFS < hrana THR 600 s (MJ) SMOGRA (m 2 /s 2 ) TSP 600 s (m 2 ) plamenně hořící kapky/částice Počet zkoušek Průměrný kontinuální parametr (m) 0,70 0,76 0,70 1,18 0,76 2,80 47,6 2,1 0 28,1 Výsledky Parametr splnění ano ne : nevztahuje se (1): lepící hmota QUARTZ FASÁDA-K (2): Orsil TF (): základní vrstva QUARTZ FASÁDA-K (4): Vertex R 11 A101 (5): akrylátová penetrace PRO (6): omítka AHO PRO 1,5

14 PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK PODLE REAKCE NA OHEŇ. Klasifikace a oblast přímé aplikace Odkaz a oblast přímé klasifikace Strana Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11.7., a normy EN : Klasifikace Výrobek ETICS Den Braven Therm MINERAL je v souladu s jeho reakcí na oheň klasifikován: A2 Jeho doplňková klasifikace podle vývinu kouře je: Jeho doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je: s1 d0 Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku ETICS Den Braven Therm MINERAL: chování při hoření vývin kouře odpadávající hořící částice A2 - s 1, d 0 Klasifikace reakce na oheň: A2-s1, d0 Oblast pouţití Tato klasifikace je platná pro následující parametry výrobku: - tloušťka izolace MW: bez omezení - hustota izolace MW 165 kg/m Tato klasifikace je platná pro následující podmínky konečného použití: - ETICS lepený nebo mechanicky kotvený na podkladu třídy reakce na oheň A1 nebo A2-s1, d0 o minimální tloušťce 6 mm a o hustotě větší nebo rovné 525 kg/m

15 PROTOKOL O KLASIFIKACI č. PK PODLE REAKCE NA OHEŇ 4. USTANOVENÍ O VYUŢITELNOSTI Omezení Tento protokol o klasifikaci má platnost do , pokud nenastane změna v technických specifikacích výrobku. Upozornění Tento dokument nemůže nahrazovat schválení typu ani certifikát výrobku. Strana 4 Vypracoval: Schválil: Jiří Socha Vít Slaboch vedoucí laboratoře

16 Centrum stavebního inţenýrství a.s. Poţárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ NOTIFIKOVANÁ OSOBA AO 212 OSOBA NB 190 PROTOKOL O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Objednatel: Den Braven Czech and Slovak a.s. Úvalno Úvalno Zpracovatel: Název a typ prvku: Centrum stavebního inţenýrství a.s. Praţská Praha 10 ETICS Den Braven Therm MINERAL Číslo protokolu: PRA Číslo výtisku: 1/ Datum vydání: Tento protokol o klasifikaci obsahuje 10 stran a můţe být pouţíván nebo reprodukován pouze jako celek. PRAŢSKÁ 16, PRAHA 10 HOSTIVAŘ, PSČ , E mail: IČO , DIČ CZ CSI, a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka Poţárně technická laboratoř, Telefon: , Fax:

17 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Strana 2 1. Úvod Tento protokol rozšířené aplikace je vztaţen k výsledkům zkoušek v souladu s postupy uvedenými v tomto dokumentu: EN : 2007 Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň Rozšířená aplikace je provedena ve shodě s následující normou: ČSN P CEN/TS 15117: 2006 Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci Rozšířená aplikace uplatňuje pravidla, jak jsou definována v: EOTA PT4/ /5.2C: Návrh na zkoušení reakce na oheň vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS) podle ETAG 004 ETAG 004 Příloha D: 2008 pren 15725:2007 Protokoly o rozšířené aplikaci poţární vlastnosti stavebních výrobků a konstrukcí staveb 2. PODROBNÉ INFORMACE O KLASIFIKOVANÉ SKUPINĚ VÝROBKŮ 2.1 Všeobecně: Skupinu výrobků představují varianty systému Den Braven Therm MINERAL, které jsou stanoveny jako klasifikované výrobky typu. Jejich klasifikace je platná pro konečné pouţití jako ETICS. 2.2 Popis výrobku Kaţdá varianta ETICS se sestává z těchto součástí: prvky pro připevnění - lepicí hmota, hmoţdinky tepelně izolační materiál vnější souvrství o základní vrstva lepící malta o výztuţ o konečná povrchová úprava omítka s příslušnou penetrací

18 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Strana Tabulka 1: Upřesňující údaje jednotlivých sloţek systému dodané objednavatelem. Připevnění Název, sloţení a/nebo popis QUARTZ FASÁDA-K Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., ČR Hlavní součásti: cement, křemičitý písek a modifikující přísady QUARTZ FASÁDA-J JIMLI, SK Hlavní součásti: cement, křemičitý písek a modifikující přísady Tepelně izolační materiál MW tepelně izolační desky minerální vaty (MW) EN 1162 Fasrock Rockwool tepelně izolační desky minerální vaty (MW) EN 1162 Orsil TF Saint-Gobain Orsil Tloušťka (mm) Vnější souvrství nad tepelně izolačním materiálem QUARTZ FASÁDA-K Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., ČR Hlavní součásti: cement, křemičitý písek a modifikující přísady QUARTZ FASÁDA-J JIMLI, SK Hlavní součásti: cement, křemičitý písek a modifikující přísady Objemová / plošná hmotnost 1500 kg/m 1500 kg/m Max. obsah org. látek (% hm.) neudán neudán Součást ETICS lepicí hmota kg/m - izolace kg/m 1500 kg/m neudán neudán malta základní vrstvy

19 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Strana 4 Název, sloţení a/nebo popis výztuţná sklovláknitá tkanina Tloušťka (mm) Objemová / plošná hmotnost Max. obsah org. látek (% hm.) Součást ETICS R 117 A101 R 11 A101 Saint-Gobain Vertex, s.r.o., Sokolovská 106, Litomyšl, ČR 0,47 0, g/m g/m 2 22,6 22,7 Debetex Extra OMFA, s.r.o., Školská 54, Drahovce, SK 0,4 145 g/m 2 22,2 výztuţ Debetex GRAND FIBERGLASS CO., LTD 8A, No. 51 Zhong Xing Road, Ningbo, 15040, People's Republic of China Akrylátová penetrace STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy 294, Slaný, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodní akrylátové disperzi s přísadou aditiv Silikonová penetrace STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy 294, Slaný, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu a plniv dispergovaných ve vodní akrylátové disperzi s přísadou aditiv penetrace Akrylátová penetrace PRO, Silikonová penetrace PRO (identické sloţení) HET, spol. s r.o. Akrylátová omítka zatíraná (hlazená struktura) STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy 294, Slaný, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv Akrylátová omítka drásaná (rýhovaná struktura) STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy 294, Slaný, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv 0, g/m 2 neudán 0,1 0, kg/m neudán 0,1 0, kg/m neudán 0,1 0,2 cca 200 g/m 2-1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 2,2 2,6 kg/m 2 2,9,6 kg/m 2,8 4,8 kg/m 2 neudán 1,9 2,4 kg/m 2 2,6,0 kg/m 2,,8 kg/m 2 neudán penetrační nátěr pod akrylátové povrchové úpravy Stavební Chemie Slaný a.s. penetrační nátěr pod silikonové povrchové úpravy Stavební Chemie Slaný a.s. penetrační nátěr pod omítky HET s.r.o. akrylátová konečná povrchová úprava akrylátová konečná povrchová úprava

20 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Strana 5 Název, sloţení a/nebo popis Silikonová omítka zatíraná (hlazená struktura) STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy 294, Slaný, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv Silikonová omítka drásaná (rýhovaná struktura) STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s., U Ploché dráhy 294, Slaný, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv Akrylátová omítka PRO zatíraná (hlazená struktura) zkratka AHO PRO HET s.r.o., Ohníč u Teplic, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv Akrylátová omítka PRO drásaná (rýhovaná struktura) zkratka ARO PRO HET s.r.o., Ohníč u Teplic, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v akrylátové disperzi s přísadou aditiv Silikonová omítka PRO zatíraná (hlazená struktura) zkratka SHO PRO HET s.r.o., Ohníč u Teplic, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv Silikonová omítka PRO drásaná (rýhovaná struktura) zkratka SRO PRO HET s.r.o., Ohníč u Teplic, ČR Hlavní součásti: směs pigmentu, plniv a kameniv dispergovaných v silikonové emulzi s přídavkem akrylátové disperze a aditiv Tloušťka (mm) 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0,0 1,5 2,0,0 1,5 2,0,0 1,5 2,0,0 Objemová / plošná hmotnost Max. obsah org. látek (% hm.) 2,2 2,6 kg/m 2 2,9,6 kg/m 2,8 4,8 kg/m 2 neudán 1,9 2,4 kg/m 2 2,6,0 kg/m 2,,8 kg/m 2 neudán 2,0 2,4 kg/m 2,0, kg/m 2 4,2 4,5 kg/m 2 neudán 1,8 2,2 kg/m 2 2,6,0 kg/m 2,6 4,2 kg/m 2 neudán 2,0 2,4 kg/m 2,0, kg/m 2 4,2 4,5 kg/m 2 neudán 1,8 2,2 kg/m 2 2,6,0 kg/m 2,6 4,2 kg/m 2 neudán Součást ETICS silikonová konečná povrchová úprava silikonová konečná povrchová úprava akrylátová konečná povrchová úprava akrylátová konečná povrchová úprava silikonová konečná povrchová úprava silikonová konečná povrchová úprava

21 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Strana 6. PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŢITÉ PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI Zkušební protokol Název laboratoře Název zadavatele Protokol o zkoušce č. Zkušební metoda Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. Pr EN ISO 1716 Saint-Gobain Vrtex, Pr EN ISO 1716 s.r.o. Litomyšl Pr EN ISO 1716 PAVUS, a.s. Veselí nad Luţnicí AZL č CSI a.s., PTL AZL č Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Pobočka České Budějovice Den Braven Czech and Slovak a.s. Pr EN ISO 1716 Pr EN ISO 1716 Pr EN ISO EN ISO EN ISO /2 EN ISO /2 EN 182 CSI a.s., AO /2 EN ISO 1716 Saint-Gobain Orsil s.r.o. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Praha /2 EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO 1716

22 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Naměřené hodnoty Strana 7 Zkušební metoda EN ISO 1716 EN 182 Parametr PCS (MJ/kg)(1) PCS (MJ/kg)(2) PCS (MJ/kg)() PCS (MJ/kg)(4) PCS (MJ/kg)(5) PCS (MJ/kg)(6) PCS (MJ/kg)(7) PCS (MJ/kg)(8) PCS (MJ/kg)(9) PCS (MJ/kg)(10) PCS (MJ/kg)(11) PCS (MJ/kg)(12) PCS (MJ/kg)(1) PCS (MJ/kg)(14) PCS (MJ/kg)(15) FIGRA 0,2 MJ (W/s) LFS < hrana zkušebního tělesa THR 600 s (MJ) SMOGRA (m 2 /s 2 ) TSP 600 s (m 2 ) plamenně hořící kapky/částice : nevztahuje se (1): Vertex R 117 A101 (2): Vertex R 11 A101 (): Debetex Extra (4): Debetex (5) QUARTZ FASÁDA-K (6) QUARTZ FASÁDA-J (7): Silikonová omítka (velikost zrna 1,5 mm) Počet zkoušek Výsledky zkoušek reprezentativní sestavy ETICS Průměrný kontinuální parametr (m) 7,81 8,17 7,74 7,58 0,70 0,06 1,18 2,5 2,80 2,28 2,41 2,24 0,74 0,76 0,90 47,6 2,1 0 28,1 Výsledky Parametr splnění ano ne (8): Akrylátová omítka (velikost zrna 1,5 mm) (9): AHO PRO 1,5 (10): SHO PRO 1,5 (11): ARO PRO 1,5 (12): SRO PRO 1,5 (1): Fasrock (14): Orsil TF (15): vybraný reprezentant jako celek Zkušební postup Parametr Průměrná hodnota Splnění kritéria FIGRA 0,2MJ [W/s] 47,6 120 (A2) EN 182 THR 600s [MJ] 2,1 7,5 (A2) LFS < hrana zkušebního tělesa ano ano (A2) SMOGRA [m 2 /s 2 ] 0 0 (s1) TSP 600s [m 2 ] 28,1 50 (s1) ţádné plamenně hořící kapky/částice [s] ano ano (d0)

23 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ Strana 8 Zkušební postup Parametr Průměrná hodnota Splnění kritéria EN ISO 1716 (1): vybraný reprezentant jako celek (2): lepící hmota QUARTZ FASÁDA-K (): Orsil TF (4): základní vstva QUARTZ FASÁDA-K PCS [MJ/kg](1) 0,90 (A2) PCS [MJ/kg] (2) 0,71 (A2) PCS [MJ/kg] () 0,76 (A2) PCS [MJ/kg] (4) 0,71 (A2) PCS [MJ/m 2 ] (5) 1,18 4 (A2) PCS [MJ/m 2 ] (6) 0,76 4 (A2) PCS [MJ/kg] (7) 2,81 (A2) (5): perlinka Vertex R 117 A101 (6): Akrylátová penetrace PRO (7): akrylátová omítka AHO PRO 1,5 4. ZÁSADY PRO ROZŠÍŘENOU APLIKACI 4.1 Obecně Základ rozšířené aplikace je v souladu s pren 15725: 2007 metoda 1, tj. stanovení vlivu jednotlivých částí výrobku a konečného pouţití. 4.2 Výběr systémů Pro výběr zkoušených systémů z klasifikované skupiny výrobků a následnou rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek pro celou skupinu byly pouţity obecné zásady uvedené v ČSN P CEN/TS 15117: Příloha A a v EOTA PT4/ /5.2C včetně koncepce nejhoršího chování. Tyto obecné zásady byly aplikovány pro konkrétní klasifikovanou skupinu výrobků. Vlastnosti klasifikované skupiny výrobků, ovlivňující jejich reakci na oheň jsou: připevnění (druh a vlastnosti); tepelně izolační materiál (sloţení, tloušťka, objemová hmotnost); hmota pro vytvoření základní vrstvy - stěrková hmota, tmel (sloţení, tloušťka, plošná hmotnost); výztuţ pro základní vrstvu (sloţení, tloušťka, plošná hmotnost); konečná povrchová úprava (sloţení, tloušťka, plošná hmotnost). 5. VÝSLEDKY ROZŠÍŘENÉ APLIKACE 5.1 Výsledky zkoušek Výsledky zkoušek jednotlivých komponent a celého systému ETICS jsou uvedeny v části tohoto protokolu.

24 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ 5.2 Zkoušení podle EN ISO 1716 Strana 9 Spalné teplo (PCS) v MJ/kg bylo stanoveno: Pro všechny typy pouţitých výztuţí. Nejvyšší hodnotu spalného tepla vykázala výztuţná tkanina Vertex R 11 A101. Pro lepící a stěrkové hmoty. Nejvyšší hodnotu spalného tepla vykázala lepící a stěrková hmota QUARTZ FASÁDA-K Pro obě izolace MW. Nejvyšší hodnotu spalného tepla vykázala izolace Orsil TF. Pro konečné povrchové úpravy - bylo stanoveno spalné teplo pro zástupce akrylátové a silikonové povrchové úpravy o nejmenší tloušťce obou výrobců. Nejvyšší hodnotu PCS vykázala Akrylátová omítka PRO, velikost zrna 1,5, výrobce HET. 5. Zkoušení podle EN 182 Připevnění na podklad Systémy byly připevněny na standardní podklad dle ČSN EN podklad ze sádrokartonové desky tloušťky 12 mm lepením hmotou QUARTZ FASÁDA-K. Jedná se o standardní podklad podle ČSN EN 128, reprezentující v praxi pouţité sádrokartonové podklady a také jakékoliv podklady tříd A1 a A2 s hustotou vyšší neţ 800 kg/m a tloušťkou minimálně 6 mm. Podle EOTA PT4/ /5.2C je moţné vztáhnout výsledky zkoušek systému připevněného lepením na systém připevněný mechanicky. Tepelně izolační materiál V rámci zkoušek klasifikované skupiny výrobků byl zkoušen izolační materiál Orsil TF tloušťky 180 mm, výrobce Saint-Gobain Orsil s.r.o., ČR, objemové hmotnosti 165 kg/m, třídy reakce na oheň A1. Vnější souvrství Vnější souvrství určené pro průkazné zkoušky bylo tvořeno následujícími vrstvami: výztuţ: sklovláknitá perlinková tkanina R 11 A101, tloušťky 0,47 mm, plošné hmotnosti 160 g/m 2 ; základní vrstva: stěrková QUARTZ FASÁDA-K, tloušťky vrstvy 4 mm, objemové hmotnosti 1500 kg/m ; penetrační nátěr Akrylátová penetrace PRO; konečná povrchová úprava: Akrylátová omítka PRO; tloušťka vrstvy 1,5 mm, plošná hmotnost 2,0 2,4 kg/m 2.

25 PROTOKOL č. PRA O ROZŠÍŘENÉ APLIKACI REAKCE NA OHEŇ 6. PARAMETRY POŢÁRNÍHO CHOVÁNÍ Strana 10 Výsledky průkazných zkoušek tohoto reprezentativního systému lze v souladu s koncepcí nejhoršího chování pouţít na straně bezpečnosti pro všechny systémy klasifikované skupiny výrobků ETICS Den Braven Therm MINERAL a klasifikovat je jako třída reakce na oheň: A2. Doplňková klasifikace podle tvorby kouře je: Doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je: s1. d0. Úprava vyjádření klasifikace sestav ETICS skupiny výrobků Den Braven Therm MINERAL, popsaných v článku 2.2 tohoto protokolu, podle reakce na oheň: chování při hoření tvorba kouře odpadávající hořící částice A2 - s 1, d 0 Klasifikace reakce na oheň: A2-s1, d0 7. DODATEČNÁ USTANOVENÍ 7.1 Časové omezení platnosti tohoto protokolu o klasifikaci je 5 let ode dne jeho vydání. 7.2 Výsledky rozšířené aplikace skupiny výrobků ETICS Den Braven Therm MINERAL jsou vztaţeny k podmínkám provedených zkoušek a nejsou určeny jako jediné kriterium pro posouzení moţného poţárního nebezpečí. Vypracoval: Schválil: Jiří Socha Vít Slaboch vedoucí laboratoře

26 Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárně technická laboratoř, Pražská 16, Praha 10 tel , fax , mobil , mail ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č P R O T O K O L č /2 o zkouškách požárně technických charakteristik Č. j.: PTL 01/10 Počet stran protokolu: 2 + příloha č. 1 a 2 Zadavatel: Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 5, Úvalno PŘEDMĚT ZKOUŠEK Název: ETICS Den Braven Therm MINERAL Norma: Nesdělena Viz zadavatel Složení: Lepící hmota QUARTZ FASÁDA-K (tloušťka 5 mm, hustota 1500 kg/m ), ORSIL TF (tloušťka 180 mm, hustota 165 kg/m ), stěrková hmota QUARTZ FASÁDA-K (tloušťka 4 mm, hustota 1500 kg/m ), armovací tkanina Vertex R 11 A101 (tloušťka 0,47 mm, plošná hmotnost 145 g/m 2 ), Akrylátová penetrace PRO (tloušťka cca 0,1 mm, plošná hmotnost 200 g/m 2 ), akrylátová omítka AHO PRO 1,5 (tloušťka 1,5 mm, plošná hmotnost 2,7 kg/m 2 ) Vzhled: Kontaktní zateplovací systém nanesený na standardním podkladu dle ČSN EN 128 sádrokartonové desce tloušťky 12 mm. Datum přijetí vzorků: Odběr vzorků: Vzorky dodal zadavatel Datum provedení zkoušek: ZKUŠEBNÍ METODA: ČSN EN 182 Klimatizace: podle ČSN EN 128, článek 4.2; NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK Zkušební těleso číslo Datum zkoušky LFS > hrana FIGRA 0,2 MJ [W/s] FIGRA 0,4 MJ [W/s] THR 600 s [MJ] SMOGRA [m 2 /s 2 ] TSP 600 s [m 2 ] odpadávající částice doba hoření částic [s] 1 2 průměr ne ne ne ne 46,0 49,8 47,1 47,6 46,0 49,8 47,1 47,6 2,1 2,0 2,2 2, ,0 28,0 27,1 29,2 28,1 ne ne ne ne Rozšířená nejistota Chování při zkoušce: Zkušební tělesa hořela na povrchu v oblasti linie rohu mezi 4 až 7 minutou expozice. 6,5 6,5 0,1 0,4

27 Protokol č /2 strana 2 Závěr: Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Výsledky zkoušky se vztahují k chování zkoušených zkušebních těles výrobku při konkrétních zkušebních podmínkách a nejsou míněny jako jediné kritérium pro hodnocení možného požárního rizika výrobku při použití. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch Datum: Vysvětlivky: : údaj nestanoven/nenaměřen Příloha č. 1: fotografie uspořádání zkušebního tělesa Příloha č. 2: grafy průběhů měřených a vypočtených veličin

28 Protokol č /2 příloha 1 Fotografie uspořádání zkušebního tělesa dlouhé křídlo Fotografie uspořádání zkušebního tělesa krátké křídlo Fotografie uspořádání zkušebního tělesa linie rohu

29 W/s m2/s2 MJ m2 kw m2/s Protokol č /2 příloha 2 HRRav(t) SPRav(t) s 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,0 0,02 0, s THR(t) TSP(t) 4,5 4,5 2,5 2 1,5 1 0, s s 1000xHRRav/(t-00) 10000xSPRav/(t-00) s,5 2,5 2 1,5 1 0, s

30 Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárně technická laboratoř, Pražská 16, Praha 10 tel , fax , mobil , mail ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č P R O T O K O L č /2 o zkouškách požárně technických charakteristik Č.j.: PTL - 01/10 Počet stran protokolu včetně přílohy: 2 Zadavatel: Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 5, Úvalno PŘEDMĚT ZKOUŠEK Název: ETICS Den Braven Therm MINERAL Norma: Nesdělena Viz zadavatel Složení: A: Lepící hmota QUARTZ FASÁDA-K (tloušťka 5 mm, hustota 1500 kg/m ), B: ORSIL TF (tloušťka 180 mm, hustota 165 kg/m ), C: stěrková hmota QUARTZ FASÁDA-K (tloušťka 4 mm, hustota 1500 kg/m ), D: armovací tkanina Vertex R 11 A101 (tloušťka 0,47 mm, plošná hmotnost 145 g/m 2 ), E: Akrylátová penetrace PRO (tloušťka cca 0,1 mm, plošná hmotnost 200 g/m 2 ), F: akrylátová omítka AHO PRO 1,5 (tloušťka 1,5 mm, plošná hmotnost 2,7 kg/m 2 ) Vzhled: Kontaktní zateplovací systém s bílou omítkovinou. Celková tloušťka 200 mm, celková plošná hmotnost cca 46,2 kg/m 2 Datum přijetí vzorku: Datum provedení zkoušek: ZKUŠEBNÍ METODA pro stanovení: - spalného tepla (PCS): ČSN EN ISO 1716 Klimatizace vzorků: podle ČSN EN 1 28 Vodní hodnota kalorimetru: 9679,8 J/K Odběr vzorku: Vzorek dodal zadavatel NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY Požárně technické charakteristiky Naměřené hodnoty 1. měření 2. měření. měření Výsledky Rozšířená nejistota spalné teplo (PCS) [ MJ/kg ] 0,900 0,900 0,902 0,90 0,19 Závěr: Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Výsledky zkoušky se vztahují k chování zkoušených vzorků výrobku při konkrétních zkušebních podmínkách a nejsou míněny jako jediné kritérium pro hodnocení možného požárního rizika výrobku při použití. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch Datum:

31 Příloha k protokolu č /2 o zkouškách PTCH: Výsledky stanovení spalného tepla jednotlivých složek složka plošná hmotnost [ kg/m 2 ] A 7,5 B 29,7 C 6,0 D 0,145 E 0,15 F 2,7 spalné teplo (PCS) 1. měření 2. měření. měření průměr rozš. nejistota [ MJ/kg ] 0,7046 0,7072 0,7051 0,70 0,10 [ MJ/m 2 ] 5,285 5,04 5,288 5,29 0,75 [ MJ/kg ] 0,76 0,76 0,76 0,76 0,02 [ MJ/m 2 ] 22,572 22,572 22,572 22,57 1,19 [ MJ/kg ] 0,7046 0,7072 0,7051 0,70 0,10 [ MJ/m 2 ] 4,228 4,24 4,21 4,2 0,60 [ MJ/kg ] 8,17 8,17 8,17 8,17 0,10 [ MJ/m 2 ] 1,185 1,185 1,185 1,18 0,01 [ MJ/kg ] 5,015 5,058 5,044 5,04 0,05 [ MJ/m 2 ] 0,752 0,759 0,757 0,76 0,01 [ MJ/kg ] 2,794 2,785 2,86 2,80 0,06 [ MJ/m 2 ] 7,544 7,520 7,657 7,57 0,16

32 Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárně technická laboratoř, Pražská 16, Praha 10 tel , fax , mobil , mail ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č P R O T O K O L č /4 o zkouškách požárně technických charakteristik Č. j.: PTL 01/10 Počet stran protokolu: 2 + příloha č. 1 a 2 Zadavatel: Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 5, Úvalno PŘEDMĚT ZKOUŠEK Název: ETICS Den Braven Therm STYRO Norma: Nesdělena Viz zadavatel Složení: Lepící hmota QUARTZ FASÁDA-K (tloušťka 5 mm, hustota 1500 kg/m ), EPS 100 F (výrobce Bachl, spol. s r.o., ČR, tloušťka 180 mm, hustota 20 kg/m ), stěrková hmota QUARTZ FASÁDA-K (tloušťka 4 mm, hustota 1500 kg/m ), armovací tkanina Vertex R 11 A101 (tloušťka 0,47 mm, plošná hmotnost 145 g/m 2 ), Akrylátová penetrace PRO (tloušťka cca 0,1 mm, plošná hmotnost 200 g/m 2 ), akrylátová omítka AHO PRO 1,5 (tloušťka 1,5 mm, plošná hmotnost 2,7 kg/m 2 ) Vzhled: Kontaktní zateplovací systém nanesený na standardním podkladu dle ČSN EN 128 sádrokartonové desce tloušťky 12 mm. Datum přijetí vzorků: Odběr vzorků: Vzorky dodal zadavatel Datum provedení zkoušek: ZKUŠEBNÍ METODA: ČSN EN 182 Klimatizace: podle ČSN EN 128, článek 4.2; NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK Zkušební těleso číslo Datum zkoušky LFS > hrana FIGRA 0,2 MJ [W/s] FIGRA 0,4 MJ [W/s] THR 600 s [MJ] SMOGRA [m 2 /s 2 ] TSP 600 s [m 2 ] odpadávající částice doba hoření částic [s] 1 2 průměr ne ne ne ne 62,4 74,1 60,9 65,8 62,4 74,1 60,9 65,8 2,4 2,6 2,4 2, ,0 29,1 27, 28,0 28,1 ne ne ne ne Rozšířená nejistota Chování při zkoušce: Zkušební tělesa hořela na povrchu v oblasti linie rohu mezi 4 až 7 minutou expozice. 10,5 10,5 0,1 0,5

33 Protokol č /4 strana 2 Závěr: Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Výsledky zkoušky se vztahují k chování zkoušených zkušebních těles výrobku při konkrétních zkušebních podmínkách a nejsou míněny jako jediné kritérium pro hodnocení možného požárního rizika výrobku při použití. Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch Datum: Vysvětlivky: : údaj nestanoven/nenaměřen Příloha č. 1: fotografie uspořádání zkušebního tělesa Příloha č. 2: grafy průběhů měřených a vypočtených veličin

34 Protokol č /4 příloha 1 Fotografie uspořádání zkušebního tělesa dlouhé křídlo Fotografie uspořádání zkušebního tělesa krátké křídlo Fotografie uspořádání zkušebního tělesa linie rohu

35 W/s m2/s2 MJ m2 kw m2/s Protokol č /4 příloha 2 HRRav(t) SPRav(t) s 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,0 0,02 0, s THR(t) TSP(t) 4,5 2,5 2 1,5 1 0, s s 1000xHRRav/(t-00) 10000xSPRav/(t-00) s 2,5 2 1,5 1 0, s

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM STYRO

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM STYRO Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Centrum stavebního inženýrství a.s. Centrum stavebního inženýrství a.s. Požárně technická laboratoř AUTORIZOVANÁ OZNÁMENÝ OSOBA AO 212 SUBJEKT 190 KLASIFIKACE REAKCE NA OHEŇ V SOULADU S ČSN EN 1501-1+A1:2010 Objednatel: BASF Stavební hmoty

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-15-006

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-15-006 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 104 (Z210110281) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY

CEMENTOVÁ LEPIDLA, SAMONIVELAČNÍ HMOTY A FASÁDNÍ STĚRKY Flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 Tenkovrstvá lepicí malta na bázi cementu, odolná mrazu pro vnitřní a vnější použití. Lepidlo je určeno pro lepení keramických nebo skleněných obkladů

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0023 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pt Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Překlad z polského jazyka

Překlad z polského jazyka Překlad z polského jazyka Výrobce Systémy Osědčení Certifikát KREISEL Technika Budowla Sp. z o.o., Adresse: ul. Szarych Szeregów 23, 60462 Pozń (Posen) TURBO, TURBOS, TURBOSA, TURBOSO PROTECT, TURBOSISI,

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více