Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO"

Transkript

1 Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann, Ing. Pavel Zlámal, MUDr. Miroslava Šircová, MUDr. Jakub Heřman, Omluven: RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Zíma Přítomni: Mgr. Josef Herčík, tajemník PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU Pan 1. místostarosta přivítal členy Rady města. Zasedání probíhalo od do OVĚŘENÍM ZÁPISU BYL POVĚŘEN: MUDR. JAKUB HEŘMAN Pan 1. místostarosta, na úvod zasedání, navrhl zařadit k projednávání nové programové body: NÁVRH NA VYDÁNÍ STANOVISKA MĚSTA PRO ZÁMĚR: TEREX MATERIAL HANDLING, S.R.O. USAZENÍ PŘÍSTŘEŠKU S JEŘÁBEM NA MANIPULAČNÍ PLOŠE, SLANÝ, BIENEROVA Č. P. 1536, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 29/63/2016/RM INFORMACE OHLEDNĚ ZÁMĚRU REALIZACE RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ VE SLANÉM, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 30/63/2016/RM NÁVRH NA BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ SLAVOJ SPOLEČNOSTÍ TRAKEN, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 31/63/2016/RM NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROJEKT INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ BLAHOTICE, který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 32/63/2016/RM NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROJEKT INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ BLAHOTICE který bude do programu zařazen pod pořadovým číslem 33/63/2016/RM Pan 1. místostarosta, na úvod zasedání, navrhl předřadit programový bod č. 27/63/2016/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU ZASTUPITELSTVA MĚSTA s tím, že bude projednáván jako první v pořadí. Diskuse bude zařazena na konec jednání a vedena dle původního označení pod číslem 28/63/2016/RM. PROGRAM RADY MĚSTA BYL SCHVÁLEN V UPRAVENÉM ZNĚNÍ.

2 Stránka 2 z 10 ZNĚNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 63RM 27/63/2016/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU ZASTUPITELSTVA MĚSTA 01/63/2016/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE VÝMĚNA OKEN TĚLOCVIČNY HALY BIOS Č. P VE SLANÉM. 02/63/2016/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE VÝMĚNA OKEN A VRAT Č. P. 528, DR. E. BENEŠE, SLANÝ. 03/63/2016/RM NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 11/2016 NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PARKOVACÍHO DOMU VE 2. POLOLETÍ /63/2016/RM NÁVRH NA ZMĚNU CENÍKU PRO PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM. 05/63/2016/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ V Č. P. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM 06/63/2016/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DOHODY O SKONČENÍ NÁJMU NA PRONÁJEM POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 417/35 O VÝMĚŘE 219 M 2 ZAHRADA A STAVEBNÍ PARCELY P. Č. 363 O VÝMĚŘE 8 M 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ VŠE V K. Ú. KVÍC (LOKALITA HABEŠ) 07/63/2016/RM NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 5/ /63/2016/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO 09/63/2016/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VÝPŮJČKY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO 10/63/2016/RM NÁVRH NA PRONÁJEM POZEMKŮ V K. Ú. OTRUBY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 11/63/2016/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 619/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 17/14 ORNÁ PŮDA V K. Ú. KVÍC (ULICE NA CHMELNICI) 12/63/2016/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 619/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE A P. Č. 619/13 OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ PLOCHA OBĚ V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH STAVEBNÍ PARCELY P. Č. 714 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ V K. Ú. KVÍC (ULICE NA CHMELNICI) 13/63/2016/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 354/12 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH STAVEBNÍ PARCELY P. Č. 78, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DŮM Č. P. 50 KVÍČEK V K. Ú. KVÍC (ULICE KRÁTKÁ) 14/63/2016/RM KONTEJNERY NA TEXTIL V MÍSTNÍCH ČÁSTECH 15/63/2016/RM INFORMACE O NABÍDCE FIRMY GORNEX S.R.O. K INSTALACI A PRONÁJMU ÚSEKOVÝCH MĚŘIČŮ RYCHLOSTI 16/63/2016/RM NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 17/63/2016/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2016 PŘIJETÍ POSKYTNUTÉ INVESTIČNÍ DOTACE, POJISTNÉHO PLNĚNÍ A DARŮ 18/63/2016/RM DOPLNĚNÍ INFORMACE K OBJEMU OBJEDNÁVKY A FINANCOVÁNÍ ČOKOLÁD PRO INFOCENTRUM

3 Stránka 3 z 10 19/63/2016/RM NÁVRH NA POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU KZMS VE VÝŠI KČ NA NUTNÉ OPRAVY, REKONSTRUKCE, RENOVACE, REVIZE A NÁKUP POTŘEBNÉ TECHNIKY. 20/63/2016/RM NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 1/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY 21/63/2016/RM ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DARU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777, OKRES KLADNO 22/63/2016/RM NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÉHO BYTU V DPS BROŽOVSKÉHO /63/2016/RM NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 10/2016 FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA POSKYTNUTÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANŮM MĚSTA SLANÝ V ROCE /63/2016/RM ZÁPIS Z DOPRAVNÍ KOMISE ZE DNE 25. ÚNORA /63/2016/RM NÁVRH NA POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO DARU NA KOMPENZACI JÍZDNÉHO OBČANŮM MÍSTNÍ ČÁSTI SLANÝ, KVÍC, KVÍČEK 26/63/2016/RM PLNĚNÍ ÚKOLU Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Č. ÚKOLU /63/2016/RM NÁVRH NA VYDÁNÍ STANOVISKA MĚSTA PRO ZÁMĚR: TEREX MATERIAL HANDLING, S.R.O. USAZENÍ PŘÍSTŘEŠKU S JEŘÁBEM NA MANIPULAČNÍ PLOŠE, SLANÝ, BIENEROVA Č. P /63/2016/RM INFORMACE OHLEDNĚ ZÁMĚRU REALIZACE RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ VE SLANÉM 31/63/2016/RM NÁVRHU NA BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ SLAVOJ SPOLEČNOSTÍ TRAKEN 32/63/2016/RM NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROJEKT INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ BLAHOTICE 33/63/2016/RM NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROJEKT INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ BLAHOTICE 28/63/2016/RM DISKUSE 27/63/2016/RM PŘÍPRAVA PROGRAMU ZASTUPITELSTVA MĚSTA Rada města schválila program Zastupitelstva města. 01/63/2016/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE VÝMĚNA OKEN TĚLOCVIČNY HALY BIOS Č. P VE SLANÉM. Rada města revokovala usnesení rady města č. 07/61/2016/RM ze dne Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci akce Výměna oken tělocvičny haly BIOS č. p ve Slaném s uchazeči v tomto pořadí: 1. H TERM, s.r.o., Dobříč a v případě neuzavření smlouvy 2. NOUEMONT s.r.o., Slaný. úkol č. 895/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: O rozhodnutí rady města informovat uchazeče VORLÍČEK PLAST s.r.o., Zlonice.

4 Stránka 4 z 10 úkol č. 896/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy na realizaci akce Výměna oken tělocvičny haly BIOS č. p ve Slaném s uchazeči v tomto pořadí: 1. H TERM, s.r.o., Dobříč a v případě neuzavření smlouvy 2. NOUEMONT s.r.o., Slaný. 02/63/2016/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE VÝMĚNA OKEN A VRAT Č. P. 528, DR. E. BENEŠE, SLANÝ. Rada města schválila vyloučení uchazeče LD OKNA a.s. Rada města schválila uzavření smlouvy s uchazečem SVR v.o.s., Třebíz na realizaci akce Výměna oken a vrat č. p. 528, Dr. E. Beneše, Slaný. úkol č. 897/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat uchazeče LD OKNA a.s. o rozhodnutí rady města a zajistit uzavření smlouvy s uchazečem SVR v.o.s., Třebíz na realizaci akce Výměna oken a vrat č. p. 528, Dr. E. Beneše, Slaný. 03/63/2016/RM NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 11/2016 NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PARKOVACÍHO DOMU VE 2. POLOLETÍ Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11/2016 a to převod částky 725 tis. Kč z rozpočtové rezervy do běžných výdajů odboru správy majetku na pokrytí provozu parkovacího domu ve 2. pololetí úkol č. 898/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 8/2016 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města. (pro 3 pan Hůla, Ing. Zlámal. MUDr. Heřman, zdrželi se 2 MUDr. Šircová, Ing. Grohmann) 04/63/2016/RM NÁVRH NA ZMĚNU CENÍKU PRO PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM. Rada města projednala návrh změny ceníku pro parkovací dům a schvaluje ponechání ceníku ve stávajícím znění. 05/63/2016/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ V Č. P. 392 V OUVALOVĚ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení ubytování č. 215 ve II. sekci v č. p. 392 v Ouvalově ulici ve Slaném I. Pokutové. Rada města schválila uzavření stávající smlouvy o ubytování č. 216 pouze s P. Gorolem. Rada města neschválila vybudování průchodu mezi ubytovacími jednotkami č. 215 a 216 v ubytovně č. p úkol č. 899/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o ubytování dle rozhodnutí města. úkol č. 900/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Vyzvat žadatele k uhrazení předchozích dluhů vůči městu 06/63/2016/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DOHODY O SKONČENÍ NÁJMU NA PRONÁJEM POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 417/35 O VÝMĚŘE 219 M2 ZAHRADA A STAVEBNÍ PARCELY P. Č. 363 O VÝMĚŘE 8 M2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ VŠE V K. Ú. KVÍC (LOKALITA HABEŠ) Rada města schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu pozemkové parcely p. č. 417/35 o výměře 219 m 2 zahrada a stavební parcely p. č. 363 o výměře 8 m 2 zastavěná plocha a nádvoří vše v k. ú. Kvíc s A. Dryákovou k

5 Stránka 5 z 10 úkol č. 901/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření dohody o skončení nájmu ve smyslu usnesení rady města. 07/63/2016/RM NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 5/ Rada města schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytu s nájemci uvedenými v seznamu a vypořádání složených finančních prostředků dle původní smlouvy o nájmu bytu. 2. Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č. p se současným uživatelem bytu na dobu určitou jeden rok a za stejných podmínek, jako stávající smlouva o nájmu bytu. úkol č. 902/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat nájemce bytů o rozhodnutí rady města. 08/63/2016/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO Rada města neschválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne na užívání nebytových prostor v domě č. p. 161 o výměře 150,39 m 2 (prostory restaurace Krušovice) včetně zvedací plošiny (nákladní výtah) a movitého majetku, který je umístěn v prostorách, s KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM MĚSTA SLANÉHO. (pro 1 Ing. Grohmann, proti 1 pan Hůla, zdrželi se 3 MUDr. Šircová, MUDr. Heřman, Ing. Zlámal) úkol č. 903/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zpracovat záměr města na propachtování dotyčných prostor a zveřejnit jej na úřední desce. 09/63/2016/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ VÝPŮJČKY NEMOVITÉHO MAJETKU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku ve vlastnictví města Slaného s platností od , kanceláře č. 123 o výměře 5,2 m 2, v č. p. 160 na Masarykově náměstí ve Slaném se Zařízením sociální intervence Kladno, Jana Palacha 1643, Kladno na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. úkol č. 904/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle usnesení rady města. 10/63/2016/RM NÁVRH NA PRONÁJEM POZEMKŮ V K. Ú. OTRUBY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely p. č. 71/2 o výměře 346 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/5 o výměře 438 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/6 o výměře 324 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/7 o výměře 16 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/8 o výměře m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/10 o výměře 39 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/11 o výměře 71 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/14 o výměře 915 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/15 o výměře 438 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 71/16 o výměře m 2 ostatní plocha, neplodná půda, pozemkové parcely p. č. 76/11 o výměře m 2 ostatní plocha, jiná plocha, pozemkové parcely p. č. 76/12 o výměře 40 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, část pozemkové parcely p. č. 83/2 o výměře cca 8 m 2 orná půda, pozemkové parcely p. č. 202/8 o výměře 137 m 2 ostatní plocha, silnice, část pozemkové parcely p. č. 205/1 o výměře cca 60 m 2 ostatní plocha, silnice, pozemkové parcely p. č.

6 Stránka 6 z /3 o výměře m 2 ostatní plocha, silnice, pozemkové parcely p. č. 205/4 o výměře 93 m 2 ostatní plocha, silnice a pozemkové parcely p. č. 205/5 o výměře 346 m 2 ostatní plocha, silnice vše v k. ú. Otruby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na dobu určitou v délce trvání ode dne skutečného zahájení prací na předmětné stavbě do posledního měsíce, v němž bude předmět nájmu vrácen zpět pronajímateli, za nájemné 20,00 Kč/m 2 /rok. úkol č. 905/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření nájemní smlouvy ve smyslu usnesení rady města. 11/63/2016/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 619/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 17/14 ORNÁ PŮDA V K. Ú. KVÍC (ULICE NA CHMELNICI) Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách kanalizační přípojky a vodovodní přípojky v pozemkové parcele p. č. 619/1 v k. ú. Kvíc ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch pozemkové parcely p. č. 17/14 v k. ú. Kvíc, kterou vlastní ve společném jmění manželů J. a R. Svojtkovi, za úplatu, tj. 50,00 Kč/m vedení každé přípojky bez DPH, přičemž celková hodnota služebnosti inženýrské sítě nebude nižší než 500,00 Kč bez DPH za každou přípojku. úkol č. 906/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 12/63/2016/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 619/1 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE A P. Č. 619/13 OSTATNÍ PLOCHA, JINÁ PLOCHA OBĚ V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH STAVEBNÍ PARCELY P. Č. 714 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ V K. Ú. KVÍC (ULICE NA CHMELNICI) Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách kanalizační přípojky v pozemkových parcelách p. č. 619/1 a p. č. 619/13 obě v k. ú. Kvíc ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch stavební parcely p. č. 714 v k. ú. Kvíc, kterou vlastní E. Flajšnerová, za úplatu, tj. 50,00 Kč/m vedení přípojky bez DPH, přičemž celková hodnota služebnosti inženýrské sítě nebude nižší než 500,00 Kč bez DPH. úkol č. 907/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 13/63/2016/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 354/12 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. KVÍC VE PROSPĚCH STAVEBNÍ PARCELY P. Č. 78, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DŮM Č. P. 50 KVÍČEK V K. Ú. KVÍC (ULICE KRÁTKÁ) Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v oprávnění uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách kanalizační přípojky v pozemkové parcele p. č. 354/12 v k. ú. Kvíc ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch stavební parcely p. č. 78, jejíž součástí je rodinný dům č. p. 50 Kvíček v k. ú. Kvíc za úplatu ujednanou ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne (č. smlouvy 229/2012/OSM) mezi Městem Slaný a M. Mejzlíkem, tj. v celkové výši 500,00 Kč bez DPH. úkol č. 908/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy zřízení služebností inženýrské sítě.

7 Stránka 7 z 10 14/63/2016/RM KONTEJNERY NA TEXTIL V MÍSTNÍCH ČÁSTECH Rada města bere programový bod na vědomí. 15/63/2016/RM INFORMACE O NABÍDCE FIRMY GORNEX S.R.O. K INSTALACI A PRONÁJMU ÚSEKOVÝCH MĚŘIČŮ RYCHLOSTI Rada města bere na vědomí informaci o nabídce firmy Gornex s.r.o. a nesouhlasí s provedením měření na vytipovaných místech (ulici Nosačická a Lázeňská ve Slaném) pro potřeby vyhotovení statistiky průjezdu vozidel a přehledu o porušování silničního zákona. (pro 3 Ing. Zlámal, MUDr. Heřman, pan Hůla, proti 1 MUDr. Šircová, zdržel se 1 Ing. Grohmann) 16/63/2016/RM NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 2/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Rada města odložila programový bod na své další jednání. 17/63/2016/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2016 PŘIJETÍ POSKYTNUTÉ INVESTIČNÍ DOTACE, POJISTNÉHO PLNĚNÍ A DARŮ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit RO č. 12/2016: přijetí investiční dotace od ROP STŘEDNÍ ČECHY na projekt Rekonstrukce místní komunikace, Ouvalova ulice Slaný, úsek kruhový objezd BUS ve výši tis. Kč a její zapojení do přebytku hospodaření minulých let přijetí pojistného plnění od Kanceláře českých pojistitelů CONTIN s.r.o. ve výši 5,21 tis. Kč a zapojení do běžných výdajů ODSH na úhradu likvidace škodní události v Mánesově ulici vzniklé při dopravní nehodě přijetí peněžních darů od manželů Krčkových a JUDr. Goetzové v celkové výši 2.000, pro knihovnu V. Štecha a zapojení do běžných výdajů OKaPP na pořádání dětského Knihovnického karnevalu přijetí peněžního daru od ČS, a.s. Praha ve výši 2.000, Kč pro knihovnu V. Štecha a zapojení do běžných výdajů OKaPP na projekt Cestovní pas do světa fantazie, dobrodružství a pohádek přijetí nepeněžitých darů v celkové hodnotě 9.390, Kč pro knihovnu V. Štecha jako odměny pro děti, které se zapojí do akcí pořádaných knihovnou. Úkol č. 909/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 12/2016 ke schválení na nejbližší zastupitelstvo města. 18/63/2016/RM DOPLNĚNÍ INFORMACE K OBJEMU OBJEDNÁVKY A FINANCOVÁNÍ ČOKOLÁD PRO INFOCENTRUM Rada města bere na vědomí informace k objemu objednávky a financování čokolád pro Infocentrum a souhlasí s prodejní cenou 45 Kč / 1 ks vč. DPH. 19/63/2016/RM NÁVRH NA POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU KZMS VE VÝŠI KČ NA NUTNÉ OPRAVY, REKONSTRUKCE, RENOVACE, REVIZE A NÁKUP POTŘEBNÉ TECHNIKY. Rada města souhlasí s použitím rezervního fondu KZMS ve výši Kč na nutné opravy, rekonstrukce, renovace, revize a nákup techniky podle předloženého návrhu.

8 20/63/2016/RM NÁVRH NA VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 1/2016 O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY Rada města odložila programový bod na své další jednání. Stránka 8 z 10 21/63/2016/RM ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ PŘIJETÍ DARU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777, OKRES KLADNO Rada města schválila přijetí daru ve výši ,35 Kč. Úkol č. 910/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí OSVZŠT T: Informovat ředitelku školy o usnesení rady. 22/63/2016/RM NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÉHO BYTU V DPS BROŽOVSKÉHO 1015 Rada města přiděluje panu M. Ekrtovi uvolněný byt č. 3 v DPS Brožovského Rada města přiděluje panu Z. Ševčíkovi byt č. 11 v DPS Brožovského úkol č. 911/ Ing. Aleně Zahrádkové, vedoucí pečovatelské služby Slaný T: Informovat žadatele o výsledku jednání Rady a zajistit vystavení podkladů pro uzavření smluv o nájmu bytů dle usnesení rady města. 23/63/2016/RM NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 10/2016 FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA POSKYTNUTÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANŮM MĚSTA SLANÝ V ROCE 2016 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit RO č. 10/2016 a to poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000, Kč do běžných výdajů Odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy z rozpočtové rezervy Finančního odboru. Úkol č. 912/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T:do příštího ZM Předložit rozpočtové opatření č. 10/2016 ke schválení na nejbližší Zastupitelstvo města. 24/63/2016/RM ZÁPIS Z DOPRAVNÍ KOMISE ZE DNE 25. ÚNORA 2016 Rada města bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise konané ze dne v předloženém znění. úkol č. 913/ Mgr. Tomáši Černickému, vedoucímu ODSH T: Zajistit realizaci navržených dopravních opatření. Úkol č. 914/ Mgr. Tomáši Černickému, vedoucímu ODSH T: Zjistit technické a cenové podmínky pro osazení zpomalovacích semaforů na příjezdech do města Slaný s příslušnými orgány ŘSD a Krajského úřadu Středočeského kraje a materiál předložit RM. 25/63/2016/RM NÁVRH NA POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO DARU NA KOMPENZACI JÍZDNÉHO OBČANŮM MÍSTNÍ ČÁSTI SLANÝ, KVÍC, KVÍČEK Rada města odložila programový bod na své další jednání.

9 Stránka 9 z 10 26/63/2016/RM PLNĚNÍ ÚKOLU Z 62. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Č. ÚKOLU 894 Rada města souhlasí s uvedenými možnostmi propagace. Rada města pověřuje Ing. Lucii Krčkovou propagací dle uvedeného harmonogramu. úkol č. 915/ Ing. Lucii Krčkovou, referenta pro vnější vztahy T: Shrnout výsledky propagace a předložit na nejbližší jednání rady města. 29/63/2016/RM NÁVRH NA VYDÁNÍ STANOVISKA MĚSTA PRO ZÁMĚR: TEREX MATERIAL HANDLING, S.R.O. USAZENÍ PŘÍSTŘEŠKU S JEŘÁBEM NA MANIPULAČNÍ PLOŠE, SLANÝ, BIENEROVA Č. P Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vydání souhlasného stanoviska se stavebním záměrem Terex Material Handling, s.r.o. Usazení přístřešku s jeřábem na manipulační ploše Slaný, Bienerova č. p bez připomínek. Rada města dále doporučuje zastupitelstvu města pověřit Ing. Milan Grohmanna, 1. místostarostu vzdáním se práva odvolání proti následně vydanému rozhodnutí Městského úřadu ve Slaném, stavebního úřadu. Úkol č. 916/Ing. Milanu Grohmannovi, 1. místostarostovi města T: Připravit návrh do Zastupitelstva města, které se uskuteční dne dle usnesení Rady města. 30/63/2016/RM INFORMACE OHLEDNĚ ZÁMĚRU REALIZACE RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ VE SLANÉM Rada města bere informace týkající se Rákosníčkova hřiště na vědomí. úkol č. 917/ Ing. Lucii Krčkovou, referenta pro vnější vztahy T: Příprava ankety a její propagace na facebooku pro občanskou veřejnost, týkající se umístění hřiště, termín do /63/2016/RM NÁVRHU NA BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ SLAVOJ SPOLEČNOSTÍ TRAKEN Rada města schválila bezplatné užívání hřiště Slavoj ve dnech až společností TRAKEN za účelem pořádání Středověkého rytířského divadla. 32/63/2016/RM NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ RADY MĚSTA ZE DNE NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROJEKT INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ BLAHOTICE Rada města schvaluje revokaci usnesení č. 17/61/2016/RM z jednání RM ze dne týkající se zadání zakázky vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby pro projekt Intenzifikace ČOV Slaný Blahotice z důvodu neakceptování smluvních podmínek. úkol č. 918/ Kateřině Benešové, vedoucí úseku rozvoje města T: Informovat Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, Teplice, IČO: o revokaci usnesení. 33/63/2016/RM NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY PRO PROJEKT INTENZIFIKACE ČOV SLANÝ BLAHOTICE

10 Stránka 10 z 10 Rada města schvaluje zahájení zadávacího řízení na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona postupem dle 38 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v předpokládané hodnotě , Kč bez DPH výzvou minimálně pěti možným dodavatelům a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele. úkol č. 919/ Kateřině Benešové, vedoucí úseku rozvoje města T: Neprodleně zahájit organizaci zadávacího řízení. Rada města schvaluje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů sestavení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise v tomto složení: Komise pro otevírání obálek: 1. Kateřina Benešová Město Slaný vedoucí úseku rozvoje města 2. Ing. Milan Grohmann Město Slaný 1. místostarosta města 3. Bc. Petra Vítochová Město Slaný referent úseku rozvoje města Náhradníci (ve jmenovaném pořadí) 1. Jiří Sejkora Město Slaný vedoucí správy majetku 2. Ing. Tomáš Drholec člen rady města Slaný 3. Richard Jankovič Město Slaný vedoucí úseku správy majetku Hodnotící komise: 1. Ing. Milan Grohmann Město Slaný 1. místostarosta města 2. Ing. Tomáš Drholec člen rady města Slaný 3. Dagmar Zusková Město Slaný zástupce vedoucího odboru životního prostředí 4. Kateřina Benešová Město Slaný vedoucí úseku rozvoje města 5. Bc. Petra Vítochová Město Slaný referent úseku rozvoje města Náhradníci hodnotící komise (ve jmenovaném pořadí): 1. Ing. Ondřej Čečrdle pověřený vedením odboru životního prostředí 2. Jiří Zíma člen rady města Slaný 3. Monika Nováková Město Slaný referent odboru životního prostředí vodoprávního řízení 4. Jiří Sejkora Město Slaný vedoucí správy majetku 5. Richard Jankovič Město Slaný vedoucí úseku správy majetku 28/63/2016/RM DISKUSE ZAPSAL: MGR. JOSEF HERČÍK Zpracovala: ING. LUCIE KRČKOVÁ OVĚŘIL: MUDR. JAKUB HEŘMAN ING. MILAN GROHMANN 1.MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 47/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26 10 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 48/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 04 11 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 10 05 2017 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 92/2017/RM Mgr. Martin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. Jiří Zíma, Mgr. Pavel Rubík, Mgr. Stanislav Berkovec

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. Jiří Zíma, Mgr. Pavel Rubík, Mgr. Stanislav Berkovec Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 105/2017/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 08112017 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 91/2017/RM Místo konání: Den konání: 26. 4. 2017 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Mgr. Martin

Více

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005

Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Z Á P I S Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 7. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 27. července 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, Ing.

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 46/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008

Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 11. schůze v roce 2008, konané dne 28. května 2008 Usnesení s termínem č.: 438 OD, ŘMěP 11. 06. 514 Taj. (ŠaK) 11. 06. 469 Star. 11. 06. 391 taj. 30. 06. 470 MTSB

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 10 02 2016 Přítomní radní: Omluveni: Přítomni: číslo jednání: 59/2016/RM Ing. Pavel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 2. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 103/2017/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 11. 10. 2017 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. číslo jednání: 102/2017/RM

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO. číslo jednání: 102/2017/RM Stránka 1 z 5 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 102/2017/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 26. 09. 2017 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Z á p i s č. 169 z jednání rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 8. 10. Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovateli zápisu byli určeni : pí MUDr. Eva Štíbrová. p. Josef

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

OBEC OSTŘEDEK Ostředek 60, 257 24 p.chocerady ostredek@chopos.cz tel. 775710112

OBEC OSTŘEDEK Ostředek 60, 257 24 p.chocerady ostredek@chopos.cz tel. 775710112 Zasedání zastupitelstva obce Ostředek č. 8/2015 dne 22. dubna 2015 Místo konání: Kancelář OÚ Ostředek, Ostředek 60 Začátek zasedání: 19:05 Přítomni: Ing. Marek Škvor, Klára Škvorová, Ing. Veronika Floriánová,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011

Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 11. 04. 2011 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více