Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup:"

Transkript

1 Propozice okresního kola Cheb školních předmětových soutěží žáků ZŠ a OG v SvCJ-angličtina; kategorie I.A,I.B,II.A,II.B Karlovarský kraj, školní rok 2008/2009 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT KÚ KK financuje MŠMT ČR a OŠMT KÚ Karlovarského kraje Pořadatel: uvést přesný název školy nebo školského zařízení Kontaktní osoba: uvést jméno,příjmení,adresu,telefony, fax, Datum konání: uvést den,datum, čas začátku, předpokládaný konec Místo konání: přesně s případným spojem při cestě tam i zpět Prezence: vypsat přesně místo a čas od-do Přihlášky: uvést poslední termín odeslání Soutěží: Kategorie: vypsat z věstníku Pravidla: uvést podle kterých pravidel se soutěží a změny Doprava a jízdné: Financuje: Postup: Poznámky: např.přezouvání,dresy, stravování, atd. Zpracoval, dne: jméno, příjmení, titul, datum zpracování ZŠ JIH Mariánské Lázně, Komenského 459, Mariánské Lázně Mgr. Jana Rygolová ZŘŠ, tel.: pátek začátek od 10:00 hodin Dům dětí a mládeže, Cheb, Goethova Cheb Dům dětí a mládeže, Cheb, Goethova 26 sál od 09:00 do 9:50 hodin elektronicky na tiskopisu vydaném OMT KÚ na adresu kontaktní osoby, nejpozději do v okresním kole v kategorii I.A a II.A. vítězové školních kol, v kategorii I.B a II.B. první tři ze školního kola I.A; I.B; II.A; II.B viz příloha viz. příloha proplácena na místě bude jedna cesta běžnými vlakovými nebo autobusovými spoji s povinným využitím slev; ne zpáteční jízdenku, způsob přepravy a platbu konzultovat s pověřeným pracovníkem Eva Pupáková DDM Cheb; tel: ; MŠMT ČR přes KK (OPPP pořadatele, ONIV zajištění soutěže) prostřednictvím DDM Cheb podle předem stanoveného rozpočtu a KÚ KK- porotce do krajského kola v každé kategorii první tři z okresních kol; krajské kolo DDM Karlovy Vary s sebou přezůvky a psací potřeby, dozor zabezpečí doprovázející učitelé Mgr. Jana Rygolová Propozice zašlete minimálně jeden měsíc před termínem zahájení soutěže na adresu: a na pověřené pracovníky DDM, minimálně čtrnáct dní před termínem zahájení základního kola soutěže na elektronické adresy přihlášených škol a na pořadatelské školy následujících kol, které zajistí předání postupujícím školám!!! V: Mariánských Lázních; Dne: ; Jméno ředitele školy: Mgr. František Kurka

2 Příloha S o u t ě ž v a n g l i c k é m j a z y c e (tento pokyn je závazný pro okres Karlovy Vary, okresům Cheb a Sokolov doporučeno) K a t e g o r i e : I. A ročníky ZŠ I. B ročníky ZŠ s RVJ, 1. a 2. ročníky osmiletých gymnázií II. A 8. a 9. ročníky ZŠ II. B 8. a 9. ročníky ZŠ s RVJ, 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií III ročníky všech typů SŠ a 5. a 7. ročníky osmiletých gymnázií a ročník šestiletých gymnázií O b s a h s o u t ě ž e : Poslech všechny kategorie Ústní část : 1. Představení, seznámení všechny kategorie 2. Situační dialog - všechny kategorie 3. Konverzace na vylosované tématické okruhy kategorie I.A, I.B - kategorie II.A, II.B - kategorie III - At home, My school, Daily programme, Hobbies, Food, Pets, Shopping, Clothes, Body,Family Shopping, My town, Great Britain (general information), Culture (cinema, TV, music, theatre), Describing people(body), Clothes, The nature and the environment, Health and medicine, Hobbies, Sport, Transport, Weather (seasons), Job. Environment, The world problems, Teenagers and Adults, Meals and table manners, Health and medicine, The mass media, Film, Theatre, Music, Education, Tourism, English speaking countries, The advantages of speaking foreign languages, What are the people like?, Lifestyle, Sports and games, Likes, Dislikes, Interests, Clothing, Fashion, Czech Republic, Literature. Dozor nad žáky : u kategorií I.A, I.B a II.A, II.B zajišťuje doprovázející pedagog příslušné školy podle 4 vyhlášky č. 285, pokud možno učitelé Aj. Organizace krajského kola : Písemná část - poslech s porozuměním - obsah soutěže viz propozice okresního kola Ústní část : - bezprostřední konverzace se členy poroty na vylosované téma - řešení situace, role play (bez přípravy)

3 Při hodnocení se přihlíží k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti a vtipnosti vyjádření, gramatickou správnost a výslovnost. Tématické okruhy odpovídají okresnímu kolu. Okresního a krajského kola se mohou kandidáti zúčastnit pouze v řádném termínu na základě písemné přihlášky. V případě zmeškání části soutěže, bude soutěžící diskvalifikován. Úhradu výdajů za dopravu ped. doprovodu a žáků může hradit vysílající škola (SRPŠ) nebo organizátor soutěže dle 6 vyhlášky 285. Témata a okruhy všech kategorií odpovídají osnovám příslušných typů škol. 1) Kategorie I. A,B II. A, B 1. část listening doplňování informací do protokolu dle vyslechnutých pokynů (listening for general and specific information) 2. část představení krátký monolog (podání informací o sobě a rodině) 3. část situační dialog 4. část vylosovaná témata či okruhy možnost samostatné přípravy dle poskytnutých materiálů (obrazových) a) samostatný projev b) řízený rozhovor 2) Kategorie III 1. část listening doplňování informací do protokolu dle vyslechnutých pokynů (listening for general and specific information) 2. část představení vylosovaný okruh (příprava 5 minut bez slovníku) 3. část samostatný projev a řízený dialog 4. čáat situace (bez přípravy) Bodové hodnocení : 1. část listening podle počtu položek 2. část představení 5 bodů 3. část vylosované téma 10 bodů 4. část situační dialog 10 bodů Celkový možný počet se řídí součtem všech položek

4 Přihláška na okresní kolo předmětové soutěže Soutěže v cizích jazycích-angličtina ZŠ a OG, kategorie (doplnit) školní rok 2008/2009 Přihlášky se na adresu pořadatele posílají nejpozději 10 dnů před soutěží elektronicky, při prezenci se předkládají v papírové podobě s podpisem ředitele školy a razítkem školy název a adresa školy: (doplnit přesně podle zřizovací listiny)!!! statistika školního kola: uvádět jen pro okresní kola, pro krajská kola tehdy, pokud nejsou vypsána okresní kola počet soutěžících žáků počet úspěšných řešitelů datum konání: jméno pořadatele: Výsledková listina je uložena ve škole. Zpracoval: V:; Dne:; Jméno ředitele školy:; Přihlášky shromažďují pořadatelé jednotlivých soutěží a po skončení soutěže je použijí pro statistiku školních kol uvedenou ve formuláři Hodnocení soutěže V papírové podobě pro prezenci: podpis ředitele školy, razítko školy

5 Propozice okresního kola Karlovy Vary školních předmětových soutěží žáků ZŠ a OG v SvCJ-angličtina; kategorie I.A,I.B,II.A,II.B Karlovarský kraj, školní rok 2008/2009 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT KÚ KK financuje MŠMT ČR a OŠMT KÚ Karlovarského kraje Pořadatel: uvést přesný název školy nebo školského zařízení Kontaktní osoba: uvést jméno,příjmení,adresu,telefony, fax, Datum konání: uvést den,datum, čas začátku, předpokládaný konec Místo konání: přesně s případným spojem při cestě tam i zpět Prezence: vypsat přesně místo a čas od-do Přihlášky: uvést poslední termín odeslání Soutěží: Kategorie: vypsat z věstníku Pravidla: uvést podle kterých pravidel se soutěží a změny Doprava a jízdné: Financuje: Postup: Poznámky: např.přezouvání,dresy, stravování, atd. Zpracoval, dne: jméno, příjmení, titul, datum zpracování ZŠ JVM a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, Ostrov Mgr. Ladislava Hlušková ŘŠ, tel.: , ; pátek od 09:00 hod. kategorie IA a I.B od 10:00 hod. kategorie II.A a II.B Dům dětí a mládeže, K.Vary, Čankovská 9, klubovna 1.patro; autobus č. 12 (zastávka Čankovská) autobus č. 1,3,9,10,11,13,15 (zastávka Keramická škola) Dům dětí a mládeže, K.Vary, Čankovská 9, klubovna 1.patro od 8.00 do 8:50 hod. elektronicky na tiskopisu vydaném OMT KÚ na adresu kontaktní osoby, nejpozději do v okresním kole v kategorii I.A a II.A. vítězové školních kol, v kategorii I.B a II.B. první tři ze školního kola I.A; I.B; II.A; II.B viz příloha viz. příloha proplácena na místě bude jedna cesta běžnými vlakovými nebo autobusovými spoji s povinným využitím slev; ne zpáteční jízdenku, způsob přepravy a platbu konzultovat s pověřeným pracovníkem Dana Babincová DDM K.Vary; tel: ; MŠMT ČR přes KK (OPPP pořadatele, ONIV zajištění soutěže) prostřednictvím DDM Karlovy Vary podle předem stanoveného rozpočtu a KÚ KK- porotce do krajského kola v každé kategorii první tři z okresních kol; krajské kolo DDM Karlovy Vary s sebou přezůvky! Mgr. Ladislava Hlušková Propozice zašlete minimálně jeden měsíc před termínem zahájení soutěže na adresu: a na pověřené pracovníky DDM, minimálně čtrnáct dní před termínem zahájení základního kola soutěže na elektronické adresy přihlášených škol a na pořadatelské školy následujících kol, které zajistí předání postupujícím školám!!! V: Ostrově; Dne: ; Jméno ředitele školy: Mgr. Ladislava Hlušková

6 Příloha S o u t ě ž v a n g l i c k é m j a z y c e (tento pokyn je závazný pro okres Karlovy Vary, okresům Cheb a Sokolov doporučeno) K a t e g o r i e : I. A ročníky ZŠ I. B ročníky ZŠ s RVJ, 1. a 2. ročníky osmiletých gymnázií II. A 8. a 9. ročníky ZŠ II. B 8. a 9. ročníky ZŠ s RVJ, 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií III ročníky všech typů SŠ a 5. a 7. ročníky osmiletých gymnázií a ročník šestiletých gymnázií O b s a h s o u t ě ž e : Poslech všechny kategorie Ústní část : 4. Představení, seznámení všechny kategorie 5. Situační dialog - všechny kategorie 6. Konverzace na vylosované tématické okruhy kategorie I.A, I.B - kategorie II.A, II.B - kategorie III - At home, My school, Daily programme, Hobbies, Food, Pets, Shopping, Clothes, Body,Family Shopping, My town, Great Britain (general information), Culture (cinema, TV, music, theatre), Describing people(body), Clothes, The nature and the environment, Health and medicine, Hobbies, Sport, Transport, Weather (seasons), Job. Environment, The world problems, Teenagers and Adults, Meals and table manners, Health and medicine, The mass media, Film, Theatre, Music, Education, Tourism, English speaking countries, The advantages of speaking foreign languages, What are the people like?, Lifestyle, Sports and games, Likes, Dislikes, Interests, Clothing, Fashion, Czech Republic, Literature. Dozor nad žáky : u kategorií I.A, I.B a II.A, II.B zajišťuje doprovázející pedagog příslušné školy podle 4 vyhlášky č. 285, pokud možno učitelé Aj. Organizace krajského kola : Písemná část - poslech s porozuměním - obsah soutěže viz propozice okresního kola Ústní část : - bezprostřední konverzace se členy poroty na vylosované téma - řešení situace, role play (bez přípravy)

7 Při hodnocení se přihlíží k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti a vtipnosti vyjádření, gramatickou správnost a výslovnost. Tématické okruhy odpovídají okresnímu kolu. Okresního a krajského kola se mohou kandidáti zúčastnit pouze v řádném termínu na základě písemné přihlášky. V případě zmeškání části soutěže, bude soutěžící diskvalifikován. Úhradu výdajů za dopravu ped. doprovodu a žáků může hradit vysílající škola (SRPŠ) nebo organizátor soutěže dle 6 vyhlášky 285. Témata a okruhy všech kategorií odpovídají osnovám příslušných typů škol. 1) Kategorie I. A,B II. A, B 1. část listening doplňování informací do protokolu dle vyslechnutých pokynů (listening for general and specific information) 2. část představení krátký monolog (podání informací o sobě a rodině) 3. část situační dialog 4. část vylosovaná témata či okruhy možnost samostatné přípravy dle poskytnutých materiálů (obrazových) a) samostatný projev b) řízený rozhovor 2) Kategorie III 1. část listening doplňování informací do protokolu dle vyslechnutých pokynů (listening for general and specific information) 2. část představení vylosovaný okruh (příprava 5 minut bez slovníku) 3. část samostatný projev a řízený dialog 4. čáat situace (bez přípravy) Bodové hodnocení : 1. část listening podle počtu položek 2. část představení 5 bodů 3. část vylosované téma 10 bodů 4. část situační dialog 10 bodů Celkový možný počet se řídí součtem všech položek

8 Přihláška na okresní kolo předmětové soutěže Soutěže v cizích jazycích-angličtina ZŠ a OG, kategorie (doplnit) školní rok 2008/2009 Přihlášky se na adresu pořadatele posílají nejpozději 10 dnů před soutěží elektronicky, při prezenci se předkládají v papírové podobě s podpisem ředitele školy a razítkem školy název a adresa školy: (doplnit přesně podle zřizovací listiny)!!! statistika školního kola: uvádět jen pro okresní kola, pro krajská kola tehdy, pokud nejsou vypsána okresní kola počet soutěžících žáků počet úspěšných řešitelů datum konání: jméno pořadatele: Výsledková listina je uložena ve škole. Zpracoval: V:; Dne:; Jméno ředitele školy:; Přihlášky shromažďují pořadatelé jednotlivých soutěží a po skončení soutěže je použijí pro statistiku školních kol uvedenou ve formuláři Hodnocení soutěže V papírové podobě pro prezenci: podpis ředitele školy, razítko školy

9 Propozice okresního kola Sokolov školních předmětových soutěží žáků ZŠ a OG v SvCJ-angličtina; kategorie I.A,I.B,II.A,II.B Karlovarský kraj, školní rok 2008/2009 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT KÚ KK financuje MŠMT ČR a OŠMT KÚ Karlovarského kraje Pořadatel: uvést přesný název školy nebo školského zařízení Kontaktní osoba: uvést jméno,příjmení,adresu,telefony, fax, Datum konání: uvést den,datum, čas začátku, předpokládaný konec Místo konání: přesně s případným spojem při cestě tam i zpět Prezence: vypsat přesně místo a čas od-do Přihlášky: uvést poslední termín odeslání Soutěží: Kategorie: vypsat z věstníku Pravidla: uvést podle kterých pravidel se soutěží a změny Doprava a jízdné: Financuje: Postup: Poznámky: např.přezouvání,dresy, stravování, atd. Zpracoval, dne: jméno, příjmení, titul, datum zpracování Gymnázium Sokolov, Husitská Sokolov Mgr. Soňa Krejcárková, Gymnázium Sokolov, Husitská 2053, tel , pátek začátek: od 09:00 hodin Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937 (od zastávky MHD č.3. u KB rovně do kopce, za Plusem vlevo, kolem zimního stadionu pak cca 200m) Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937 hala v přízemí od 8:00 do 8:50 hodin elektronicky na tiskopisu vydaném OMT KÚ na adresu kontaktní osoby, nejpozději do v okresním kole v kategorii I.A a II.A. vítězové školních kol, v kategorii I.B a II.B. první tři ze školního kola I.A; I.B; II.A; II.B viz příloha viz. příloha proplácena na místě bude jedna cesta běžnými vlakovými nebo autobusovými spoji s povinným využitím slev; ne zpáteční jízdenku, způsob přepravy a platbu konzultovat s pověřeným pracovníkem Iva Nikolovová DDM Sokolov tel , MŠMT ČR přes KK (OPPP pořadatele, ONIV zajištění soutěže) prostřednictvím DDM Sokolov podle předem stanoveného rozpočtu a KÚ KK- porotce do krajského kola v každé kategorii první tři z okresních kol; krajské kolo DDM Karlovy Vary s sebou přezůvky a psací potřeby, nutný pedagogický doprovod-nejlépe učitel AJ Mgr. Soňa Krejcárková Propozice zašlete minimálně jeden měsíc před termínem zahájení soutěže na adresu: a na pověřené pracovníky DDM, minimálně čtrnáct dní před termínem zahájení základního kola soutěže na elektronické adresy přihlášených škol a na pořadatelské školy následujících kol, které zajistí předání postupujícím školám!!! V: Sokolově; Dne: ; Jméno ředitele školy: PeadDr. Milan Hric;

10 Příloha S o u t ě ž v a n g l i c k é m j a z y c e (tento pokyn je závazný pro okres Karlovy Vary, okresům Cheb a Sokolov doporučeno) K a t e g o r i e : I. A ročníky ZŠ I. B ročníky ZŠ s RVJ, 1. a 2. ročníky osmiletých gymnázií II. A 8. a 9. ročníky ZŠ II. B 8. a 9. ročníky ZŠ s RVJ, 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií III ročníky všech typů SŠ a 5. a 7. ročníky osmiletých gymnázií a ročník šestiletých gymnázií O b s a h s o u t ě ž e : Poslech všechny kategorie Ústní část : 7. Představení, seznámení všechny kategorie 8. Situační dialog - všechny kategorie 9. Konverzace na vylosované tématické okruhy kategorie I.A, I.B - kategorie II.A, II.B - kategorie III - At home, My school, Daily programme, Hobbies, Food, Pets, Shopping, Clothes, Body,Family Shopping, My town, Great Britain (general information), Culture (cinema, TV, music, theatre), Describing people(body), Clothes, The nature and the environment, Health and medicine, Hobbies, Sport, Transport, Weather (seasons), Job. Environment, The world problems, Teenagers and Adults, Meals and table manners, Health and medicine, The mass media, Film, Theatre, Music, Education, Tourism, English speaking countries, The advantages of speaking foreign languages, What are the people like?, Lifestyle, Sports and games, Likes, Dislikes, Interests, Clothing, Fashion, Czech Republic, Literature. Dozor nad žáky : u kategorií I.A, I.B a II.A, II.B zajišťuje doprovázející pedagog příslušné školy podle 4 vyhlášky č. 285, pokud možno učitelé Aj. Organizace krajského kola : Písemná část - poslech s porozuměním - obsah soutěže viz propozice okresního kola Ústní část : - bezprostřední konverzace se členy poroty na vylosované téma - řešení situace, role play (bez přípravy)

11 Při hodnocení se přihlíží k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti a vtipnosti vyjádření, gramatickou správnost a výslovnost. Tématické okruhy odpovídají okresnímu kolu. Okresního a krajského kola se mohou kandidáti zúčastnit pouze v řádném termínu na základě písemné přihlášky. V případě zmeškání části soutěže, bude soutěžící diskvalifikován. Úhradu výdajů za dopravu ped. doprovodu a žáků může hradit vysílající škola (SRPŠ) nebo organizátor soutěže dle 6 vyhlášky 285. Témata a okruhy všech kategorií odpovídají osnovám příslušných typů škol. 1) Kategorie I. A,B II. A, B 1. část listening doplňování informací do protokolu dle vyslechnutých pokynů (listening for general and specific information) 2. část představení krátký monolog (podání informací o sobě a rodině) 3. část situační dialog 4. část vylosovaná témata či okruhy možnost samostatné přípravy dle poskytnutých materiálů (obrazových) a) samostatný projev b) řízený rozhovor 2) Kategorie III 1. část listening doplňování informací do protokolu dle vyslechnutých pokynů (listening for general and specific information) 2. část představení vylosovaný okruh (příprava 5 minut bez slovníku) 3. část samostatný projev a řízený dialog 4. čáat situace (bez přípravy) Bodové hodnocení : 1. část listening podle počtu položek 2. část představení 5 bodů 3. část vylosované téma 10 bodů 4. část situační dialog 10 bodů Celkový možný počet se řídí součtem všech položek

12 Přihláška na okresní kolo předmětové soutěže Soutěže v cizích jazycích-angličtina ZŠ a OG, kategorie (doplnit) školní rok 2008/2009 Přihlášky se na adresu pořadatele posílají nejpozději 10 dnů před soutěží elektronicky, při prezenci se předkládají v papírové podobě s podpisem ředitele školy a razítkem školy název a adresa školy: (doplnit přesně podle zřizovací listiny)!!! statistika školního kola: uvádět jen pro okresní kola, pro krajská kola tehdy, pokud nejsou vypsána okresní kola počet soutěžících žáků počet úspěšných řešitelů datum konání: jméno pořadatele: Výsledková listina je uložena ve škole. Zpracoval: V:; Dne:; Jméno ředitele školy:; Přihlášky shromažďují pořadatelé jednotlivých soutěží a po skončení soutěže je použijí pro statistiku školních kol uvedenou ve formuláři Hodnocení soutěže V papírové podobě pro prezenci: podpis ředitele školy, razítko školy

Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup:

Pořadatel: Kontaktní osoba: Datum konání: Místo konání: Prezence: Přihlášky: Soutěží: Kategorie: Pravidla: Doprava a jízdné: Financuje: Postup: Propozice okresního kola Cheb školních předmětových soutěží žáků středních škol v SvCJ-angličtina; kategorie III Karlovarský kraj, školní rok 2008/2009 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT KÚ KK financuje

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

A-žáci 3-4. ročníků SŠ 1.1.2009

A-žáci 3-4. ročníků SŠ 1.1.2009 Propozice krajského kola Karlovarského kraje školních předmětových soutěží žáků středních škol v Matematické olympiádě; kategorie A Karlovarský kraj, školní rok 2008/09 vyhlašuje MŠMT ČR, organizuje OŠMT

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

PROPOZICE okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce Kategorie Ӏ. A, I. B, ӀӀ. A, ӀӀ. B

PROPOZICE okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce Kategorie Ӏ. A, I. B, ӀӀ. A, ӀӀ. B Dům dětí a mládeže Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor tel.: 381 202 821-28 http://www.ddmtabor.cz Ředitelství ZŠ a víceletých gymnázií V Táboře 11.12. 2015 okres Tábor PROPOZICE okresního kola konverzační

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soutěže v cizích jazycích 2008/2009 p r o p o z i c e

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soutěže v cizích jazycích 2008/2009 p r o p o z i c e árodní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2008/2009 p r o p o z i c e Cílem

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

TÉMATA PRO ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK ústní zkouška společné části maturitní zkoušky. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 1. Housing 2. My family 3. My daily programme 4. Health and diseases 5. Sports and games 6. Travelling 7. Weather and seasons of the year 8. Hobbies and interests 9. Food

Více

PROPOZICE okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce Kategorie Ӏ. A, I. B, ӀӀ. A

PROPOZICE okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce Kategorie Ӏ. A, I. B, ӀӀ. A Dům dětí a mládeže Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor tel.: 381 202 821-28 http://www.ddmtabor.cz Ředitelství ZŠ a víceletých gymnázií V Táboře 11.12. 2015 okres Tábor PROPOZICE okresního kola konverzační

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 - present tenses - question forms - naming items 2. My life - present simple

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Project 2 - T. Hutchinson, OXFORD Vyučující: Mgr. Jana Volfová, Mgr. David Matuška, Mgr. Hana Fejklová Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 1. Introduction - present tenses - question forms - naming

Více

Jak pracovat s touto publikací? Úvod do knížky

Jak pracovat s touto publikací? Úvod do knížky Úvod do knížky Mozek je řídícím centrem pro prakticky všechny životní funkce nutné k přežití, přijímá a zpracovává signály z jiných částí těla a z okolí těla a rovněž jsou jím řízeny všechny lidské emoce

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2011/2012 p r o p o z i c e

Soutěže v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština a latina) 2011/2012 p r o p o z i c e árodní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen IDM MMT ) Soutěže

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek v roce 2016

Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek v roce 2016 Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek v roce 2016 Zpracovalo oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK Plzeň leden 2016 1. Pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek vyhlašovaných či spoluvyhlašovaných

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.A. pro školní rok 2014-2015

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.A. pro školní rok 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz STŘEDNÍ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 32. - KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce

Více

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KRAJSKÉ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH OBORY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ

STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KRAJSKÉ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH OBORY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU STROJÍRENSKÁ 6 591 71 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PROPOZICE KRAJSKÉ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH ŘEMESLO VYSOČINY 2007 OBORY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ SOUSTRUŽENÍ FRÉZOVÁNÍ ŽĎÁR

Více

Shopping. www.jazykovekarty.cz

Shopping. www.jazykovekarty.cz Shopping Where does your family do everyday grocery shopping? Which shops do you prefer when you need to buy shoes, clothes, electronics, etc. and why? What are the advantages and disadvantages of internet

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Krajské kolo soutěže ve francouzštině

Krajské kolo soutěže ve francouzštině Krajské kolo soutěže ve francouzštině Kdy? Ve středu 16. března 2016 Kde? Dům dětí a mládeže Olomouc Tř. 17. listopadu 47/1034 771 74 Olomouc Jak? Soutěž proběhne ve 4 kategoriích (A1, A2, B1, B2) a bude

Více

. 4/2011 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2012 ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ

. 4/2011 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2012 ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ P ÍLOHA. 1 K ROZHODNUTÍ EDITELE ŠKOLY. 4/2011 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2012 TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-47-M/001 STAVEBNICTVÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKA ZE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Složky betonu (kamenivo, voda).

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford Happy House 1 autoři Maidment S., Roberts L., nakl. Oxford 1. Introduction - cassrooms comands - Why do we study english? 2. Unit 1 Welcome to Happy House! - greetings - introduction of book and members

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 Odbor dopravy V Písku dne: 21.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Cenový dodatek pro rok 2012 a ceník jízdného MHD Písek. NÁVRH USNESENÍ Návrhy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Předmětová komise anglického jazyka 2013/14

Předmětová komise anglického jazyka 2013/14 Předmětová komise anglického jazyka 2013/14 Gymnázium Česká ul. Mgr. Pavla Figurová prima, sekunda, sexta, 2A, 3A, AK 3/7 Mgr. Klára Jarošová tercie, kvarta, oktáva, 2A, 4A, AK 4/8, AK 4/8 PaedDr. Marcela

Více

JEDNOTNÝ OBECNÝ MANUÁL pro soutěže odborných dovedností

JEDNOTNÝ OBECNÝ MANUÁL pro soutěže odborných dovedností JEDNOTNÝ OBECNÝ MANUÁL pro soutěže odborných dovedností Základní ustanovení 1) Soutěž je určena žákům 3. ročníků vybraných učebních oborů autoelektrikář, automechanik, instalatér, klempíř strojírenská

Více

SADA VY_32_INOVACE_AJ3

SADA VY_32_INOVACE_AJ3 SADA VY_32_INOVACE_AJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Magdou Brodovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: brodova@szesro.cz The Czech cuisine VY_32_INOVACE_AJ3.BRO.01

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 36-47-M/01 Stavebnictví Třídy: 4. M,

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Školní bowlingové ligy

Školní bowlingové ligy pořádá 2. ročník finále Mistrovství České republiky 19.5. 2012 v Třemošné Školní bowlingové ligy PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY O POHÁR DRUŽSTEV Vyhlašovatel a pořadatel: Amatérská Bowlingová Liga

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou primátora Statutárního města Havířova Bc. Daniela

Více

A D R E S Á Ř 2 0 1 3-2 0 1 4. Předsednictvo K K S S T. Okresní svazy. Jednatelé oddílů. Vedoucí družstev a hrací místnosti

A D R E S Á Ř 2 0 1 3-2 0 1 4. Předsednictvo K K S S T. Okresní svazy. Jednatelé oddílů. Vedoucí družstev a hrací místnosti A D R E S Á Ř KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 2 0 1 3-2 0 1 4 Předsednictvo K K S S T Okresní svazy Jednatelé oddílů Vedoucí družstev a hrací místnosti Termínová listina K K S S T Rozlosování

Více

SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) maturitní témata povinné profilové zkoušky SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m, tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2015/2016 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých soutěží.. str. 1-4 Časový harmonogram

Více

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Č. 3/2010 MATURITNÍ ZKOUŠKY ROK 2011 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ TÉMATA ZKOUŠEK STUDIJNÍHO OBORU 36-46-M/002 GEODÉZIE GEODÉZIE PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. G. GREGOVSKA zná základní pozdravy umí si vyžádat informaci o jménu a sám tuto informaci poskytnout je schopen prakticky využít abecedu při hláskování umí pracovat se slovníkem rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více

Tabulka vypracovaných DUM

Tabulka vypracovaných DUM Tabulka vypracovaných DUM Číslo Zkratka Název Předmět 1 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-001 Halloween AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 A brave little dog AJ EUPŠ-Z4-BU III--Aj-00 Vampires AJ 4 EUPŠ-Z4-BU III--Aj-004 An alien

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Obchodní akademie M/02. Témata z profilových zkoušek: Ekonomika a Účetnictví

Obchodní akademie M/02. Témata z profilových zkoušek: Ekonomika a Účetnictví Obchodní akademie 63-41-M/02 Témata z profilových zkoušek: Ekonomika a Účetnictví 1. Daňová politika státu - daň z příjmů 2. Daňová politika státu - nepřímé a majetkové daně 3. Daňová politika státu transformace

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638

Česká republika Česká školní inspekce. Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Česká republika Česká školní inspekce Oblastní inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638 Obránců míru 638, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 029

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Jazyk anglický Školní rok 2013/2014 Třída-ročník 7. Vyučující : Mgr. Martina Štěpánová Rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované konverzace dvou či více osob. 2. Když

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz STŘEDNÍ

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů

DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů propozice 44. ročník 2014/2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO) KOLA Oblastní kolo soutěže se uskuteční v sobotu 7. března 2015 v Domě dětí a

Více

Rozvrh školní družiny Základní školy Pečky, okres Kolín /2015. I. oddělení. vychovatelka: Irena Nigrinová. Pondělí až pátek:

Rozvrh školní družiny Základní školy Pečky, okres Kolín /2015. I. oddělení. vychovatelka: Irena Nigrinová. Pondělí až pátek: Rozvrh školní družiny Základní školy Pečky, okres Kolín - 2014/2015 I. oddělení vychovatelka: Irena Nigrinová Klubovna č.1 je určena žákům I.A a části I.C Pondělí až pátek: 11:20 hodin končí vyučování

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

VŠEOBECNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

VŠEOBECNÁ ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA POHÁR STAROSTY HARTIGA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 VŠEOBECNÁ Níže uvedená pravidla byla schválena na poradě ředitelů škol Prahy 3 dne 2.10.2008, aktualizována na poradách ředitelů škol Prahy 3 dne 27.8.2009,

Více

Výsledky soutěží žáků: Jazykové soutěže:

Výsledky soutěží žáků: Jazykové soutěže: Číslo 2 / XV. ročník červen 2009 Vážení rodiče! Blíží se konec dalšího školního roku. Pro naši školu byl tento školní rok v určitém ohledu nový, protože jsme se rozrostli o další pracoviště, bývalou ZŠ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

Tarif a nabídka programových balíků. Měsíční poplatek - základní balík. Měsíční poplatek - Digi Mini pack

Tarif a nabídka programových balíků. Měsíční poplatek - základní balík. Měsíční poplatek - Digi Mini pack Tarif a nabídka programových balíků Ceníkové ceny 1. Měsíční poplatky předplatitelských balíků (včetně DPH 1) ) Měsíční poplatek - základní balík Měsíční poplatek - Digi Mini pack 260,- Kč Doplňková služba

Více

Hana Černá Taneční škola BOHÉMIA Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR, z. s., za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Hana Černá Taneční škola BOHÉMIA Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR, z. s., za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Hana Černá Taneční škola BOHÉMIA Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR, z. s., za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Memoriál

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště KARLOVY VARY Inspekční zpráva Základní škola Perštejn, ul. Hlavní čp. 57 okres Chomutov Hlavní 57, 431 63 Perštejn Identifikátor školy: 600 077 519 Zřizovatel:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE městské a krajské kolo Děčín

PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE městské a krajské kolo Děčín XVIII. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2014 PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE městské a krajské kolo Děčín Vyhlašovatelé soutěže: Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s. (dále

Více

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana

Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017. Termín Učivo Strana Časový a tematický plán ve školním roce 2016/2017 Předmět: Český jazyk Učebnice: nakl. Nová škola Třída: IV. A, B Počet hodin týdně: 5 Vyučující: Mgr. Leoš Karásek, Monika Smejkalová Pozn. S = sloh Nauka

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

CIZÍ JAZYKY. Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová. Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová

CIZÍ JAZYKY. Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová. Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová CIZÍ JAZYKY VY_22_INOVACE_03. METELCOVA Francouzský jazyk Amélie Poulain počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová Canada počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová Dialoque počet stran: 4 autor: Barbora Metelcová

Více

Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D.

Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D. Brighten Your English! Mgr. Lenka Bukalová Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D. Mgr. Miroslav Kubíček PaedDr. Jana Pecháčková Mgr. Ruth Valentová, Ph.D. a Každá kapitola je rozdělena na aktivitu A a aktivitu B.

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. jednotlivkyň. ve sportovní gymnastice.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. jednotlivkyň. ve sportovní gymnastice. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivkyň starší

Více

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 33-42 - M / 01 Interiérová tvorba,

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Normativní výpočet rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro rok 2014 zařízení kód zařazení název oboru výkony Np No počet ped. počet

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

IH Campus - přihlašovací stránka

IH Campus - přihlašovací stránka IH Campus - přihlašovací stránka Hesla k webové aplikaci jsou kandidátům zaslána e-mailem přímo z webového rozhraní IH Campus na základě provedené platby za zkoušku na 1 kalendářní měsíc zdarma (kandidáti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT KONVERZACE V AJ Charakteristika vyučovacího předmětu: Volitelný předmět KAJ má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v 6. 9. ročníku

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů propozice 42. ročník 2012/2013 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO)

Více

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium)

Konverzace v anglickém jazyce. (čtyřleté gymnázium) Konverzace v anglickém jazyce (čtyřleté gymnázium) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vychází ze vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ

Více

Discover English 2. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP

Discover English 2. Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Discover English 2 Podklady pro přípravu vzdělávacího obsahu Anglického jazyka v ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie (metody a formy práce) jsou uváděny pro všechny ročníky společně, vzdělávací obsah pak

Více

31 42Z 51 02Z 11 52Z 12Z

31 42Z 51 02Z 11 52Z 12Z MĚSTSKÁ Stadion 3 1 3 6 8 Bílovecká 98, OPAVA 6, tel:553759 fax:5536498 31 4Z 51 Z 5Z Z 38 58 31 51 Platnost od 1.4. MĚSTSKÁ Stadion 3 5 7 9 Bílovecká 98, OPAVA 6, tel:553759 fax:5536498 3 43Z 5 Z 53Z

Více

37 49 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z

37 49 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z 30Z Stadion 3 Papírny 3 Platnost od 1.9. MĚSTSKÁ 1 3 5 7 9 Bílovecká 98, OPAVA, tel:553759 fax:55398 37 9 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 3Z 37 37 9 3 5 Stadion 3 Papírny 3 Platnost od 1.9. MĚSTSKÁ 8 Bílovecká 98, OPAVA,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji opět po nějakém čase mění svou podobu. Zejména s ohledem na úplné

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 18 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Anglický jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více