Z jednotlivých tříd Texty písniček Respektujeme a podporujeme individualitu Pohádky. Léto 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z jednotlivých tříd Texty písniček Respektujeme a podporujeme individualitu Pohádky. Léto 2015"

Transkript

1 Z jednotlivých tříd Texty písniček Respektujeme a podporujeme individualitu Pohádky Léto 2015

2 Úvod do červnového Provázku aneb Co najdete v tomto čísle našeho časopisu Toto číslo Provázku, které vychází v červnu 2015, obsahuje výčet nejzajímavějších akcí s dětmi i jejich rodiči, které se uskutečnily ve všech třídách naší mateřské školy v druhém pololetí tohoto školního roku. Na jeho začátku většina tříd řešila, jak použije peníze, které děti vydělaly prodejem svých výrobků na Vánočních trzích. Vesměs všechny třídy se vrhly do dobročinných akcí, do pomoci druhým, bezmocným. A letos posunuly pomáhání nejen nákupem za peníze, ale snahou zapojit do akce další děti a dospělé. Mnohým se to povedlo. Děti si tím pádem odnášejí do života cenné poznatky o potřebných, bezmocných a zkušenost s pomáháním. Určitě se nebudou v budoucnosti bránit pomoci přiměřeně svým možnostem, tam, kde je to potřeba. V občasníku se seznámíte s místy, kam letos děti cestovaly na výletech, kterých bylo opravdu hodně. Mohou vám být inspirací, kam s dětmi vyrazit za společnými zážitky. Ani to nemusí být daleko. V Provázku najdete návody na hry, které si budete moci s dětmi společně zahrát. Rozvíjet společnou hrou jejich dovednosti a zažít u toho spoustu legrace. Nebo můžete s dětmi zkusit napsat svoji rodinnou pohádku, tak, jak to již někteří z vás vyzkoušeli. Dozvíte se, že se podařilo prohloubit spolupráci s rodiči. Ti se více zapojili do společných aktivit s dětmi a v jedné z tříd dokonce sami zorganizovali setkání na školní zahradě. Domluvili se na programu, zajištění občerstvení. Chtěli se společně sejít, rozloučit se po třech letech života ve školce a také poděkovat paní učitelkám za jejich nelehkou práci. Blíží se konec školního roku 2014/ To pro nás, pedagogy mateřské školy, znamená loučení s předškoláky, kteří půjdou v září do prvních tříd. Letos bylo zastoupení předškoláků ve všech třídách silné. Každý rok na konci školního roku slýchám od všech učitelek a učitele, jak je jim líto, že zrovna tihle předškoláci odcházejí, jaká to byla úžasná parta! Ta nejlepší ze všech! Vždycky je to pravda. Na konci posledního roku docházky do MŠ se úročí, co se do dětí vložilo. Není toho málo. A tak to loučení bývá často provázeno slzami dojetí. Texty všech písní z Rozloučení s předškoláky v Provázku najdete také. Co by mě zajímalo? Občasník Provázek vydáváme pouze v elektronické podobě, z důvodu šetření finančních prostředků Spolku přátel MŠ. A mě by zajímalo, kolik rodičů si ho přečte a jestli bylo jeho čtení pro ně přínosem. Budu moc ráda, když mi o tom napíšete na můj Předem děkuji. Co nás čeká v nejbližší době Začnou prázdniny. Všichni se na ně moc těšíme. Děti, i my, dospělí. Letos nás čekají od do dva týdny prázdninového provozu. Je k nám přihlášeno mnoho dětí z mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8. Nebude to pro ně lehké. Najednou budou v úplně cizí mateřské škole, budou tam jiné paní učitelky a neznámé děti. Abychom jim pobyt usnadnili, budou děti ze stejné školky v jedné třídě spolu. Děti z naší mateřské školy, ty, které jsou přihlášeny na prázdninový provoz, budou ve svých třídách. Pomohou svým novým kamarádům sžít se fotografie na 1. straně: Žluťáci na výletě 2

3 s neznámým prostředím, protože už ví, jak to u nás chodí. Budou si hrát a pokud počasí bude příznivé, většinu času budou trávit na školní zahradě. Věřím, že děti u nás, na Sokolovské, budou spokojené. Po prázdninovém provozu začnou úpravy v mateřské škole. V interiéru budou pokračovat práce na dokončení přesunu Bílé třídy do přízemí. Bude navýšena oblouková zeď, barevně dořešena chodba v přízemí. Umývárna zelené třídy bude odhlučněna. Budou vymalovány všechny chodby včetně schodiště. Modrá třída bude vymalována a vybavena novým nábytkem. Ve všech třídách budou vyměněny matrace pro předškoláky. Čeká nás také rekonstrukce části školní zahrady, která nám byla přidělena po ukončení pronájmu dvou logopedických tříd. Budou zde probíhat stavební a zahradnické úpravy (likvidace části plotu, přesun záhonu, úprava terénu, výsev trávníku, výsadba keřů a stromků, instalace Pavoučího kolotoče ). Nebude toho málo. Snad se nám vše podaří zrealizovat do 1. září, kdy přijdou děti poprvé ve školním roce 2015/2016 do mateřské školy. Čeká nás změna v pedagogickém sboru. Teprve nedávno za mnou přišla paní učitelka Daniela z Bílé třídy se svým rozhodnutím, které pro ni nebylo snadné, ukončit svůj pracovní poměr učitelky u nás, na Sokolovské. Děkuji jí za její vynikající práci a přeji jí mnoho úspěchů a radostí v jejím osobním i pracovním životě. Všem přeji krásné prázdniny plné slunce, pohody, ale i báječných zážitků Lída Šprachtová fotografie: společná stavba v Zelené třídě, Červená třída v Ďáblickém háji 3 fotografie: Žlutá třída na výletě v Roztokách u Prahy

4 Z jednotlivých tříd Modrá třída Projekt Ptáci pomoc volně žijícím zvířatům v Praze Na Vánočním trhu jsme od všech kupujících dohromady získali 1565 Kč. Vždy se dětí ptáme, k čemu peníze chtějí použít. Letos k jejich rozhodnutí přispěl program Lesů hlavního města Prahy, na kterém děti viděly ježka a sovu. Záchranná stanice, kterou provozují Lesy hlavního města Prahy, přijímá všechny druhy volně žijících živočichů v Praze a po jejich vyléčení je (pokud to jejich stav dovolí) vrací zpět. Dětem se líbil fakt, že je skutečně vrací tam, kde dříve zvířata žila, že je vrací domů. Nejčastějšími zvířecími pacienty v Praze bývají poštolky, rorýsi, holubi, ježci, netopýři a zajíci. Vytvořili jsme projekt Ptáci, který byl rozdělen do několika částí. V komunitním kruhu třídy postupně vznikal plán, jak peníze co nejlépe použít a jak děti mohou pomoci sami. První krok: Zjistit, co Záchranná stanice nejvíce potřebuje. Vznikl seznam potřebných věcí. Druhý krok: Přiblížení a vysvětlení činnosti Záchranné stanice dětem. Vytvářeli jsme z kartonu podle encyklopedií živočichy, kteří se tam stávají pacienty. Děti jim ovazovaly křídla, krky, nohy Postupně přicházeli na to, že často za zraněním stojí činnost člověka. Třetí krok: Společná debata, jak sehnat potřebných věcí co možná nejvíc. Oslovit všechny třídy MŠ, všechny dospělé, kteří do MŠ přicházejí, poprosit o spolupráci nejbližší ZŠ. Vznikla informační nástěnka na chodbě. Děti odnesly kartonové pacienty do všech tříd prvního stupně ZŠ a vysvětlovaly všem, co chtějí. Všude nechávaly seznam toho, co potřebují. Jejich urputnost přinesla úspěch. Všichni oslovení se podle svých možností zapojili. V prostorách třídy se nám začaly vršit pytle s potřebnými věcmi. Nejlepší na tom bylo, že pomoci mohl každý, aniž by potřeboval peníze. Stačilo vytřídit nepotřebné oblečení či nosit staré noviny a letáky. Děti všechno pečlivě třídily do připravených pytlů. Čtvrtý krok: Nakoupit potřebné věci za ušetřené peníze z Vánočního trhu. Vydali jsme se do prodejny na náměstí dr. Holého. Pan prodavač byl neskutečně ochotný, vstřícný a milý. Díky podpoře Pet Center jsme získali za ušetřené peníze jednou tolik krmení a potřeb pro zvířata. Dětem dalo pořádnou práci vše odnést do třídy. Pátý krok: Vážení shromážděných věcí a naložení do přistavené dodávky ZS. Šestý krok: Poděkovat všem, kteří pomáhali. Všem v MŠ, Základní škole, Pet Centru. Co celý projekt dětem přinesl? Vědomí, že: - umí vymyslet plán - mohou a dokážou pomoci, sami svým silami - umí si říct o pomoc, poprosit o spolupráci - ostatní je vnímají a pomohou jim Děti získaly zkušenost, která jim už navždy zůstane, a mohou na ní stavět dál. Společně s dětmi z 1. stupně ZŠ Palmovka jsme nasbírali: 180 kg textilu čistý bavlněný textil (trička, ručníky, povlečení ) 147 kg novin a letáků na podestýlání zvířecích pacientů v intenzivní péči 18 kg granulí pro kočky nebo malá plemena psů (krmivo pro ježky) 22 kg drůbežích konzerv pro kočky nebo psy (z toho 2 kg kapsiček) 26 kg zrní pro různé druhy ptáků 7,5 kg krmných směsí pro hlodavce 7 kg piškotů Oslava dne rodiny V naší třídě tradičně probíhá oslava Dne rodiny na zahradě MŠ. Letos jsme zkusili tento den oslavit aktivněji. Společným sobotním výletem. Termín jsme měli určený už od prvního společného výletu v září jsme se sešli u vlaku na Hlavním nádraží, který odjížděl v 9:30 směr Zbraslav. Prvním dobrodružstvím bylo putování na vrchol kopce, na kterém je keltské sídliště Závist. Start byl v časových odstupech o rodinných týmech. Cesta byla vyznačena fáborky a plnila se vědomostní hra. fotografie: hlazení sovy pálené 4 Modrá třída

5 Modrá třída Bohužel poslední týmy měly hru trochu pokaženou, protože nám kdosi přeznačil trasu. I tak jsme se všichni setkali u odpoledního obědového táboráku. Pak jsem putovali dál a cestou plnili různé úkoly a zkoušeli nové věci (výroba šperků z drátku a přírodnin, chůze se zavázanýma očima podle nataženého provázku v terénu, sbírání zlatých korálků) a prostě byli spolu. Cílem byla lesní mini ZOO a pomník Vítězslava Hálka, u kterého dospělí vyplňovali vědomostní test a recitovali verše tohoto básníka. Máme radost ze společně prožitého dne a chutě Modráků být pospolu. Jana a Lenka fotografie: výlet s rodiči na Zbraslav 5 Modrá třída

6 Z jednotlivých tříd Žlutá třída Když se ohlédneme zpět na první měsíc školního roku, charakter skupiny dětí ze žluté třídy se výrazně změnil k naší velké radosti. Zpočátku byla práce se skupinou náročnější, neboť nastoupilo dost maličkých dětí a pět předškoláků, kteří, jak jsme zmínili už v minulém čísle časopisu, nebyli v předchozích školkách podporováni v samostatnosti a byli proto dost nejistí. Začleňování urychlili naši původní předškoláci, kteří uvítali nové vrstevníky parťáky. Stačila podpora ze strany učitelů a vše začalo probíhat rychle, zcela přirozeně, a děti se učily od dětí, vznikla nová přátelství, začala fungovat domluva a spolupráce. Jakmile cítili bezpečí a jistotu předškoláci, stali se oporou našich nejmenších žáků. Začínáme spolu pohodové celodenní výlety do přírody, na krásná hřiště a vše si užíváme a sdílíme společně, jako celek, dětem nedělají problémy ani náročnější trasy a terény. Starší v případě potřeby sami nabízí pomoc mladším, čím dál méně častěji je třeba zásah a vstupování dospělého. Teď v květnu a v červnu využíváme hojně školní zahradu, nabízíme stinná i prosluněná místa. Často se setkáváme s velmi kladnými reakcemi rodičů při pozorování dění na zahradě, někteří i srovnávali s jinými školkami pocity o tom, že děti jsou tu bezstarostné, v pohodě, a zároveň se věnují tomu, co je baví a zajímá. V teplých dnech je oblíbená voda, cákáme se ve sprchách, napouštíme malé bazénky a tím se skvěle chladíme. Chlapci vydrží dlouho u míčových her, u floorballu. Nejstarší slečny poslední dobou organizují hry pro ostatní, vnášejí nové nápady. A když je chuť si odpočinout, využíváme dek. Děti se naučily chodit bosy, nevadí jim ani oblázky. Bosá chůze je moc zdravá pro plosku nohou, správnou rovnováhu a prokrvení. Za pár dní se s předškoláky chystáme přespat ve školce z pátku na sobotu. Pozveme i minulé předškoláky, a nutno říci, že ti letošní o nich v průběhu roku často mluví, vzpomínají a na shledání s nimi se moc teší! Máme v plánu pokračovat ve společných akcích a s předškoláky, že je pozveme je jako prvňáky na táborák nebo na spaní ve školce. Letos jsme s předškoláky absolvovali osm exkurzí, navštívili jsme několikrát Pražský hrad, prohlédli si společně s Červenou třídou Ekotechnickém muzeum v Bubenči (podzemí) a Orloj, měli jsme objednané profesionální průvodce. Dále jsme si užili výstavu květin fotografie: výlet zámecká zahrada Roztokách u Prahy 6 fotografie: u Rokytky v Kyjích

7 Žlutá třída v empírovém skleníku v královské zahradě či výstavu hraček v zámku v Roztokách u Prahy nebo výstavu Hrady a zámky či Kočáry v Jízdárně Pražského hradu. Letošní charitu, tedy peníze, které jsme získali prodejem vlastních výrobků z Vánočních trhů, jsme osobně předali nadaci FOD /Fond ohrožených dětí/. Obdrželi jsme děkovný certifikát a knížku s CD. Petra a Jára fotografie: bazén Šutka, vlakem do Roztok 7 fotografie: výlet Stromovka a Tiché Údolí

8 Z jednotlivých tříd Červená třída Letošní školní rok se blíží ke konci a před námi je poslední měsíc společných chvil povedené party dětí a rodičů z červené třídy. Měsíc červen si užijeme co nejvíce v přírodě, v radosti her. A píseň V DOBRÉM JSME SE SEŠLI, V DOBRÉM SE ROZEJDEM nás bude provázet tam, kam nás nohy zavedou. V uplynulých několika měsících jsme měřili čas do Velikonoc, hudební téma nás přeneslo do května, překvapivě hravé bylo setkání rodičů a dětí Červenáčků v Ďáblickém háji při oslavě Dne rodin a svátku maminek. A předškoláci zvládli víkend samostatnosti v kralovickém kempu. Už teď víme, že při loučení s Amálkou, Honzíkem, Erikem, Atíkem, Inuškou, Adamem, Andrejem, Eliškou, Majdou a Levikem budeme potřebovat hodně kapesníků. Samostatné zážitky z prožitých chvil ve školce jsou popsány námi, studentkami Verčou a Terezkou, maminkou Ivou a Adamem, rodiči Leviho manželi Hajnalovými. Děkujeme moc za pomoc! Pomoc pro Davídka Na podzim loňského roku jsem se dozvěděla o klukovi ze Západních Čech, jmenuje se David a je předškolák. Život mu trochu ztěžuje vrozené postižení mozku, takže nesedí, nechodí, ale válí sudy a snaží se plazit. Je to ale velmi usměvavý a šťastný kluk. Davidovi rodiče se rozhodli poprosit přátele a známé o pomoc tím, že budou sbírat víčka od pet lahví (ty se pak vykupují a za získané peníze Davídek může jet na rehabilitační pobyt, který ho zdravotně hodně posune k lepšímu). Chvíli jsme sbírali doma s dětmi, ale víček moc nepřibývalo Tak jsme s naším předškolákem Adamem vymýšleli, co s tím. První možnost byla, že musíme začít pít víc Coca-Coly (návrh byl částí rodiny zavržen). Pak nás napadlo, že bychom mohli poprosit o pomoc Červeňáky. Brzo jsme se fotografie: oslava narozenin domluvili s paní učitelkami a jedno dopoledne jsem dětem v červené povyprávěla o Davídkovi a zeptala se, jestli by mohly víčka nosit do školky. Děti si vyzkoušely způsob přesunu jako Davídek a válely po celé školce sudy. A potom se Červeňáci pustili do sbírání jako úderníci! Davídkovi už jsme odvezli tři plné pytle víček a další právě přetéká v červené šatně (nebojte, odvezu brzo). Kromě toho děti s pomocí Evičky a Péti napsaly Davídkovi dopis s obrázky a s výtěžkem z vánočních trhů. Davídek s maminkou odpověděli a poslali na oplátku poděkování v dopise s fotkami a obrázky Davida. Díky víčkům od nás i od dalších lidí bude Davídek brzo umět zdravě sedět. Možná se to někomu zdá málo, ale pro Davida je to velký krok, který mu pomůže ve škole i při cestování na vozíku. Snad se jednou naučí i chodit, ale to musí ještě hodně trénovat Davidova maminka mi také v několika ech napsala, jak moc ji sbírka z naší školky potěšila. Samozřejmě kvůli získaným penězům, ale také jí to dalo naději, že až David vyroste, vyrostou i z Červeňáků lidi, kteří se nebudou lekat, když v obchodě, v autobuse nebo v práci potkají 8 někoho, kdo vypadá nebo se hýbe trochu jinak než ostatní. Třeba mu i nabídnou pomoc anebo se nebudou bát s ním jen tak pro zábavu válet sudy. Všem Červeňákům, jejich rodičům i paní učitelkám moc děkujeme za pomoc! Iva Fryšová (mamka z červené) Znakové odpoledne Chtěly bychom poděkovat paní Radce Zbořilové, mamince Zuzanky, a paní Hudákové, které pracují se studenty oboru komunikace neslyšících, za zprostředkování dvou fotografie: učíme se znakovou řeč

9 odpoledních potkání předškoláků a studentů. Odpoledne byla tematicky rozdělena. Obsahem prvního potkání bylo seznámení se se znaky barev, prosím a děkuji. Náplní druhého potkání byly znaky členů rodiny a některých zvířat. Ani jsme nebyly překvapeny tím, jak děti znaky rychle přijaly a začaly je používat během dne. Nový zážitek, nový způsob komunikace, o krůček blíže lidem, pro které je znakový jazyk základním dorozumívacím prostředkem. Závěrem letošní spolupráce byla návštěva školy pro neslyšící v Radlicích a to v dopoledních hodinách. Petra a Eva Ďáblické úterý Vstal jsem brzo, Máma říká, že se už snad nikdy nevyspí a usmívá se. Je úterý a půjdu poo, protože odpo máme výlet do Ďábličáku a budeme tam dělat úkoly a opékat špekáčky a běhat a hrát na babu a prostě všechny ty zábavné VĚCI. A dospěláci tam budou taky, protože dospěláci jsou všude a někdy je s nimi legrace a někdy zase ne. Tak ať už jsme tam A jsme tam, vlastně tady, jako v Ďábličáku. Stihli jsme to, protože řídila Máma a ta jede rychle jako fitipaldi, říká Táta. Je hezky, a spousta kamaradů kolem, Andrejek a Atík a Adámek a mají s sebou své dospěláky a já mám taky Mámu a Tátu a Kendílka. Kendílek je malej, jsou mu tři a mně šest, ale vyroste. Máma má obrovský barevný baťoh a v něm špekáčky a chleba a vodu a zeleninu a grepové pivo (proč já nemůžu taky grepové pivo?) a Táta mě drží za ruku a Kendílka drží v náručí a tváří se trochu vyděšeně. Asi se bojí těch úkolů a tak. Petra a Evička nás naučily krásnou písničku pro maminky, protože měly svátek. Paní učitelky zpívají taky a já zpívám strašně moc, rád zpívám a mám rád Mámu. Všichni naši dospěláci tleskají a dávají dětem pusinky, trochu se stydím. Péťa nám dává pokyny, maminky půjdou zvlášť a tátové s dětma půjdou dělat ty úkoly. Ale tátů je málo, tak můj Táta dostal ještě Adámka, a to je dobře. Adámka mám moc rád a budu s ním chodit do školy. Kendílek by taky chtěl chodit do školy, ale musí nejdřív do školky k Červeňákům, protože je malej, ale vyroste. Úkoly jsou zábavné, musíme vy- Červená třída mýšlet básničku pro maminky (a jde nám to dobře, Táta taky vymýšlí) zpívat a házet na cíl a poskládat krabičky od nejvíc těžké po úplně lehkou a chodit za červenými fáborky v lese Adámek krásně čte, já taky umím, ale jenom písmenka. Úkoly nám ale čte Táta, protože je nejrychlejší, ale to nepla, je dospělák. A když dokončíme všechny úkoly, je tady místo, kde je tráva a oheň a maminky. Všichni běžíme za maminkami a já taky a říkám Mámě básničku, která se jí moc líbí. Adámek taky říká básničku svojí mámě. Opékání je legrace, máme klacíky a špekáčky a cuketu a papriky a všechno se to opéká nad ohněm a dospěláci se smějí. Já se těším na špekáček, protože mám z těch úkolů už hlad. Kolem je zeleno a smíchovo a kouřovo a můžeme se honit a křičet. Špekáček, volá Máma a běžím a Kendílek taky běží, byl na skále a Táta se bál, aby nespadl. Táta je někdy bojavej, vždyť jsme šikovní. Špekáček je mastnohorkoslanej a strašně dobrej. Všem chutná. Půjčili jsme si kečup, já mám rád špekáček s kečupem a Máma ho zapomněla doma. Pak se musím napít, chtěl bych grepové pivo, ale Máma mi dává vodu. Kendílek jí čtyři papriky najednou a Táta se směje a říká mu, dyť ti to nikdo nesní. A můžeme zase běhat a lozit na skálu. Petra dělá kruh a všichni jsme v kruhu a držíme se za ruce a zpíváme a tančíme a hrajeme různé hry. Namalovali jsme ve školce obrázky rodiny. Rodiče si musí najít svůj obličej a poznat se. Já jsem maloval jen Tátu a ten se hned poznal. A pak už si jen hrajeme a děláme blbosti a honíme se s Liborem. Už sem trochu unavený a Kendílek je taky unavený a strašně špinavý. Táta říká, že pojedeme domů spolu, jen chlapi, maminky tady zůstávají. Nevíme proč, je to divné, ale 9 fotografie: oslava Dne matek

10 Táta nám vysvětluje, že maminky měly svátek a tak si půjdou spolu povídat a budou mít mecheche. Vím, co je mecheche, dělá se tam checheche. Maminky si musí taky od dětí trochu odpočinout. Tak se loučíme s dětma i jejich dospěláky i s Mámou a jedeme domů. Doma se musíme svléknout a skočit do vany a pořádně se vydrbat. A kdy přijde Máma? Až hodně pozdě, to už budete dávno spinkat, říká Táta a dává nám pyžamka a bude se číst pohádka. Jdu spinkat, byl to suprový výlet i Kendílek jde spinkat, je moc unavený, protože je ještě malý. Ale vyroste a od září bude další Červeňák. Levi a táta Laci Praxe studentek Pedagogické fakulty UK Praha V rámci naší praxe jsme zavítaly na tři měsíce do Červené třídy v MŠ Sokolovská. Odnesly jsme si spoustu zážitků a vzpomínek. Praxe v Červené třídě byla velmi inspirující, za což vděčíme Evče a Pétě. Děti nás mezi sebe přijaly snadno a rychle. Práce s nimi pro nás nebyla starost, ale radost. Mezi naše nejoblíbenější hlášky patří například odpověď Vašíka, který na zahradě pekl dort z písku. Přinesl nám ho a v ruce držel klacík. Logicky jsme se ho zeptaly, zda to, co drží v ruce je svíčka na dort. Se zjevnou samozřejmostí odpověděl, že to není žádná svíčka, ale jasná sirka. Vašík takto improvizoval a fantazíroval velmi často, nejvíce společně s Justýnkou. Výbornou hlášku měl také Véla, který odpovídal na anonymní dotazník. Za úkol měl odpovědět na to, s kterou hračkou by si nechtěl hrát. Odpověděl, že s panenkou miminka. Úsměvné a nečekané pro nás bylo, že na otázku proč, odvětil: Protože by se mohlo pokadit. Náladu nám vždy zvedla správná trojka Majda, Inuška a Amálka, které si nás doslova omotaly kolem prstů. Jako první nás vtáhly mezi sebe a vždy nám byly nápomocné. Velký dojem na nás udělaly Leviho znalosti ohledně všeho, které mnohdy předčily ty naše. Jednu Červená třída z našich příprav, zaměřenou na hudební pojmy, převzal zcela za nás. Moc jsme si užily oslavu Erikových narozenin, který moc dobře věděl, že mu je právě tolik let, kolik je strun na kytaře. Každý den jsme se do školky těšily. Děti byly otevřené všemu, co jsme jim nabídly. Úspěch mělo učení španělského tance,,makarena, před kterým jsme si s dětmi vyráběly sukně a čelenky, na co děti, především holčičky, rády vzpomínaly. Děti měly smysl pro rytmus, což jsme zjistily při množství rytmizovaných básniček, říkadel a her, které jsme s dětmi zkoušely. Za oblíbené říkadlo považujeme zrytmizovanou hru RAM-SE-SE, při které jsme dosáhly takového ticha, že i Evča vykukovala ze třídy, zda jsme stále na chodbě. Zajímavé pro nás pro všechny byl pokus o dramatizaci básničky, kdy jsme podle zadání zdramatizovaly říkadla. Děti přicházely s kreativními nápady a originálně se vžívaly do rolí, dokonce si děti u jedné z básniček vyžádaly opakování. Jsme vděčné, že jsme byly přiděleny zrovna do této úžasné třídy se skvělým vedením. Tato zkušenost je pro nás velkou motivací. Tímto bychom rády poděkovaly Červeňáčkům, především Evče a Pétě, fotografie: ve třídě se studentkami 10 fotografie: oslava Dne matek

11 za zpříjemnění naší praxe. Mnoho pozdravů celé Červené třídě posílají Terka a Verča Víkend samostatnosti v Kralovicích To, že letošní parta dětí předškoláků byla výjimečná, jsme již napsaly. To, že dny strávené s dětmi v kralovickém kempu byly taky výjimečné, vám píšeme nyní. Ale to, že po letošním víkendu samostatnosti jsme se (Petra a Eva) vrátily bez únavy a víkendově odpočinuté, bylo pro nás překvapením. Autory tohoto článku jsou předškoláci Adam, Atík, Honzík, Eliška, Inuška, Andrej a Levík. Jak jsme si balili věci? Balení bylo tak, že mamka něco vzala do ruky, zeptala se mě co to je a řekla mi kam to dává a potom zavřela kufr a zeptala se mě, kde to mám. Adam Mamka mi označila věci lepítkem a sama jsem si balila věci do tašky. Inuška Mamka mi říkala, kam mám dát čisté a pak špinavé věci a já jsem to musel po ní opakovat, co mi říká. Atík Mamka mi věci zabalila a pak mi řekla, kde co mám. Andrej Dva dny v campu: Líbila se mi naše chatka, byl to velký pokoj, dvě palandy a mohli jsme si sami vybrat, kde budeme bydlet. V chatkách se mi líbily záclonky a to, že jsme s Andrejkem mohli spát v jedné posteli. Inuška Potkali jsme poustevníka, měl u sebe bylinky a šli jsme za ním po svíčkách a trošičku jsem se bál. A taky jsem se navoněl, protože Poustevník má rád vůni. Atík Líbil se mi celý kemp, jak jsme si hráli s Honzíkem, honili jsme se s Jonášem. Andrej Přáníčka u poustevníka se mi opravdu splnilo, dostal jsem nové vystřelovací auto. Adam Pan Kravata v Mariánské Týnici byl zábavný a vykouzlil králíka. Inuška Červená třída Příprava jídla a jak nám chutnalo? Chutnaly mně těstoviny s kečupem. Zábavné pro mě bylo škrábání brambor. Inuška Škrábání brambor bylo supr. Zmrzlina byla osvěžující. Andrej Nejvíce mi zachutnaly rybí prsty s bramborem. Adam Jednoznačně zmrzlina. Atík Nejvíce jsem si pochutnala na rohlíku s marmeládou a mohla jsem si několikrát přidávat. Eliška Děkujeme všem zúčastněným předškolákům za příjemně strávený víkend. Eva a Petra fotografie: Kralovice 11

12 Z jednotlivých tříd Tam, kde nejraděj si spolu hrajeme. Tam, kde často vesele se smějeme... Zelená třída Není to tak dávno, co jsme ráno vstávali a chodili do školky i ze školky téměř za úplné tmy. Najednou nás ráno budí sluníčko a my můžeme odpoledne konečně trávit se svými kamarády na školní zahradě. Čekání na rodiče se tím tak stalo pro nás o mnoho příjemnější a zábavnější. Pěkné jarní počasí nám nabídlo, kromě delšího pobytu venku v dopoledních i odpoledních hodinách, i plno jiných možností můžeme podnikat častější výjezdy z mateřské školy do blízkých či vzdálenějších dětských hřišť a parků, ale i celodenní výlety, s kterými se poslední měsíce roztrhl pytel. Vyjeli jsme na pět výletů a další nás ještě čekají. V dubnu jsme zavítali do Malešického parku s vodním hřištěm, které sice ještě nebylo plně v provozu, přesto nám ale poskytlo spoustu zábavy. Děti mohly podrobně prozkoumávat fungování veškerých vodních pump i celých sestav vodních přístrojů. Zkoumaly a hledaly možnosti, kudy by eventuelně voda mohla téci, kam by se dostala, kdyby... Náramně si to užily a my s nimi. Nakonec si i zašplhaly na hřišti s lanovými prolézačkami. Další dva dubnové výlety nás zavedly do Stromovky a na Císařský ostrov s procházkou kolem Vltavy. Děti si mohly na jejím břehu odpočinout i pohrát. Pro většinu to byl dozajista nezapomenutelný zážitek. V květnu jsme zavítali do Riegrových sadů a prošli si ve Vinořském parku naučnou stezku. Ta se všem na tolik líbila, že jsme se s dětmi hned po ukončení domluvili na zopakování v příštím školním roce. Během celé procházky přírodní rezervací jsme pozorovali velmi staré, vzrostlé, památné stromy, z nichž některé s vykotlanou dutinou jsme mohli i prolézat, vyhýbali jsme se mokřinám, schovávali jsme se do rozličných pískovcových výklenků a téměř neustále jsme překonávali nějaké přírodní překážky. Velmi oblíbenými se staly mezi dětmi oslavy narozenin mimo mateřskou školu. Někteří rodiče z toho byli zpočátku trochu rozpačití. Snad z obavy, že by mohlo být jejich dítko o něco ochuzené...,ale opak se stal pravdou. Děti oslavy v přírodě milují a rozhodně o nic výjimečného nepřichází mají přípitek, pohoštění, narozeninové písně a dostávají dárečky od nás i od dětí jako by byly ve školce. Jen to prostředí je jiné, ale vždy výjimečné a jedinečné pro každou oslavu. Až to kolikrát přijde líto dětem, které se narodily v zimních měsících. A co nás ještě čeká v červnu? Zatím jsme poznávali pouze krásy Prahy, nyní se vydáme i za její hranice. Chtěli bychom se na jednom z výletů rozloučit s našimi předško- fotografie: Z jednotlivých Riegrovy třídsady 12 fotografie: Zelená hriště třída Malešice

13 láky, které mimo jiné čeká i tradiční spaní ve školce a koncert v kapli, navštívit Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka a zajet si do Poděbrad. Doufáme, že nastávající akce budou stejně povedené a u dětí úspěšné jako ty doposud. Oslava Dne matek, oslava Dne rodiny Den maminek a Den rodiny jsme i tentokrát spojili a oslavili ho na přání dětí v Ďáblickém háji. Sraz jsme si dali před vstupem do lesa u kamenů, kde všechny nově příchozí vítala Dana netradičně megafonem. Byla to velmi příjemná změna a určitě děti i rodiče mile překvapila. Cestou lesem plnili rodiče s dětmi různé úkoly, na kterých jsme se společně podíleli. Jednotlivé úkoly byly připnuté kolíčkem s číslem na Pavle a Daně. Děti musely poznat správné pořadí i číslici a pak se je společně s rodiči snažit splnit např. společně proběhnout pod roztočeným lanem (což bravurně zvládli i rodiče s kočárky), začarovat se do zvířecí rodiny, zahrát si společně s rodiči hru na schovávanou (na přání dětí), poznat své dítě ze zvukové nahrávky (opravdu těžký úkol, hlavně pro nás :-)) a najít poklad, který si pak děti druhý den ve školce spravedlivě rozdělily a snědly (samozřejmě samá zdravá strava od oříšků po sušené ovoce)... V cíli nás čekalo ohniště a tradiční opékání buřtů, na které se už všichni těšili. Když jsme se všichni dosyta najedli a děti vydováděly, přišel čas na poslední úkol. My jsme se na něj upřímně moc těšili. Rodiče měli doma společně s dětmi vymyslet krátkou pohádku na libovolné téma. Všechny příspěvky, které jsme mohli slyšet, byly velmi pěkné a povedené. Každého před vystoupením Dana Zelená třída uvedla pomocí megafonu a každý také na závěr sklidil zasloužený potlesk. Velmi oceňujeme kreativitu i odvahu u všech, kteří se zapojili. Čtení pohádek a úžasné pěvecké vystoupení Ondry a Adélky motivovalo další a další děti k vyprávění či zpívání. A my jsme jen tiše naslouchali u plápolajícího ohně. Nakonec jsme vodou z přinesených pet lahví uhasili oheň a rozešli se do svých domovů. Akce se nám moc líbila, jen nám bylo trochu líto, že nás sešlo tak málo. Snad to bude příště v hojnějším počtu. A ještě velká prosba a také trochu výzva pro ostatní rodiče, nejen z naší třídy sedněte si se svými dětmi a zkuste společně také nějakou pohádku vymyslet, rádi je přijmeme i dodatečně...děkujeme předem. Máme totiž v plánu nechat je svázat a vytvořit tak originální knížku pohádek rodičů a jejich dětí :-) Tak s chutí do toho. Pavla a Dana Pro inspiraci uvádíme některé pohádky, které na oslavě zazněly (str. 19 až 21). fotografie: Z oslava jednotlivých v Malešickém tříd parku 13 fotografie: Den matek Zelená a Den třída rodiny v Ďáblickém háji

14 Z jednotlivých tříd Ani jsme se nenadáli a další školní rok je téměř za námi. Byl to pro nás opravdu jedinečný rok s jedinečnými dětmi. Naším motem tohoto roku bylo dát co největší prostor dětem. Děti samy rozhodovaly, co je zajímá a o čem by si chtěly povídat. Tak vznikla témata jako vesmír, cestování, pohádky, barevná příroda a další. Děti si hrály, tvořily a hledaly informace k tématu a navštěvovali jsme i mnoho zajímavých míst (Planetárium, Rudolfinum, Galerie, divadla a další). Musíme přiznat, že nás děti stále překvapují, jak jsou zvídavé a kolik toho již vědí. Největší radost ale máme z toho, že za uplynulý rok všechny velmi dozrály a umí si poradit s různými problémy. Většinou ví, jak je správné se zachovat a pokouší se o to. Dokáží ale přiznat i chybu a snaží se ji napravit. To je velmi důležité. Uvědomují si, že na světě nejsme sami. Bíláci jsou prostě prima kolektiv a nám je s nimi dobře. Do školy letos odejde 12 předškoláků. Několik z nich navštěvovalo školku čtyři roky a loučení s nimi pro nás není jednoduché. Jsou to jedinečné osobnosti, na které nelze zapomenout. Přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v jejich další cestě životem. Spolupráce s rodiči Jsme velmi rádi a děkujeme rodičům za jejich spolupráci a zájem o dění ve školce. Potěšilo nás, že jsme se sešli v Ďáblickém háji v tak hojném počtu a bylo nám s vámi příjemně. Také děkujeme, že se někteří rodiče zapojovali do činností ve třídě nebo na výletech. Výtěžek z Vánočních trhů Získanými penězi se vždy snažíme někomu pomoci. Celková částka Bílá třída letos byla 1620 Kč. Tentokrát děti rozhodly, že potěšíme babičky a dědečky z Domova seniorů Slunečnice. Zakoupili jsme tedy zahřívací pohankové polštáře v hodnotě 1100 Kč. Za zbylé peníze jsme si koupili do třídy novou hru. Výlety Snažili jsme se navštívit různá místa - přírodu, hřiště, město (Čimický háj, Stromovka, Gutovka, Chuchelský háj, Petřín) a na přání dětí hrad (Karlštejn), čeká nás Staré město a loďky v Podolí. fotografie: hřiště Vyšočany, výlet na Karlštejn 14

15 Bílá třída Dobrou chuť a krásné prázdniny přejí Zdeňka a Daniela Co děti baví: Letos jsme s dětmi velmi často vařili a pekli a děti to opravdu bavilo! Jsou z nich již zkušení kuchtíci, a proto se nebojte zkusit to i doma :-) Recept na přání: Šneci z kynutého těsta Těsto: 500 g hladké mouky prosijeme do mísy a důkladně promícháme s 1 balíčkem sušeného droždí přidáme 50 g cukru, 1 vanilkový cukr, sůl, 100 g rozpuštěného vlažného másla, 2 vejce, 125 ml vlažného mléka vše zpracujeme elektrickým hnětačem. Těsto necháme na teplém místě vykynout, dokud výrazně nezvětší svůj objem. Pak ho na válu ještě jednou prohněteme a vyválíme na obdélníkovou placku. Tu potřeme 30 g másla a posypeme náplní. Náplň: 100 g rozinek, 50 g cukru, 1 vanilkový cukr, 50 g mandlí. Posypanou placku svineme do rolády a krájíme na plátky silné 1 1/2 cm. Tyto šneky necháme na plechu ještě vykynout a pak upečeme v předehřáté troubě na 175 stupňů. Poleva: 175 moučkového cukru a asi 2 lžíce citrónové šťávy smícháme a hladkou polevou potřeme teplé šneky po vyndání z trouby. fotografie: hostina ve třídě 15 fotografie: NG Šternberský palác, výlet, vynášení Morany, zrcadlové bludiště

16 Texty písniček z rozloučení s předškoláky Slunce Jedno je slunce a dvě máme ruce a tři denní chvíle den má ráno poledne večer a všechno se spojí v písničce jedný když spolu večer jdem spát. Pospolu V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem, pospolu. Dříve než se rozejdem, ještě sobě zapějem, pospolu. Spolu pijem, jíme, nic se nevadíme, pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali? Pospolu. Všechno jednou začíná Větší vzniknout z menšího jen může z kluka bude přeci jednou chlap, napřed poupě, potom krásná růže, atlas musí začít první z map. Od počátku listujeme knížkou, od sekundy začne Nový rok, od základů dům se končí stříškou, malou kapkou začne každý lok. Všechno jednou začíná: tři, dva, jedna, teď! Něčím začne svačina i nekonečná zeď. Všechno má svůj začátek, nic neběží nazpátek, všechno jednou začíná a pak jde dál a dál. Na začátku nula vždycky bývá, na konci je klidně milion, první notou začne ten, kdo zpívá, pokud ovšem chytne správný tón. Každý musí projít první třídou, každý musí zkusit první krok přes tu čáru nakreslenou křídou, za ní právě začne nový rok. Všechno jednou začíná: tři, dva, jedna, teď! Něčím začne svačina i nekonečná zeď. Všechno má svůj začátek, nic neběží nazpátek, všechno jednou začíná a pak jde dál a dál. Rozmarýnek Pojďte s námi k nám do školky, projdeme se pamětí, naše staré kamarády nehodíme do smetí. Ty jsi bráško ještě malý, nemůžeš je všechny znát, ale až je všechny poznáš, budeš je mít taky rád. Pojďte s námi k nám do školky, projdeme se pamětí, naše staré kamarády nehodíme do smetí. Kolik je na světě Kolik je na světě očí? kolik je na světě snů? kolik se koleček točí? kolik je nocí a dnů? Kolik je na světě moří? kolik je na světě řek? Kolik je smutků a hoří? kolik je rozlitých mlék? Toho i toho je mnoho, lidí a věcí a jmen. Jediné slunce je jedno, a to když vyjde, je den. Kolik je na světě poupat? kolik je na světě knih? Kolik je jezevčích doupat? kolik je jezevců v nich? Kolik je na světě školek? kolik je na světě škol? Kolik je kluků a holek? Kolik je šlapacích kol? Toho i toho je mnoho, toho i toho je moc. Jediné slunce je jedno a to když zajde, je noc. Zelená, Červená, Bílá Zelená, Červená, Bílá, komu by se nelíbila. Žlutá a taky Modrá, pro všechny byla dobrá. Tam, kde nejraděj si spolu hrajeme Tam, kde nejraděj si spolu hrajeme. Tam, kde často vesele se smějeme. Tam, kde radostně si žijou Žluťáci. Tam, kde Modrák zas si dělá legraci. Tam se Zeleňáci spolu schovají, Bílák s Červeňákem pikají. fotografie: předškoláci z Modré třídy 16 fotografie: předškoláci ze Žluté třídy

17 každý na mě koukal jak na pytel blech, každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku s bambulí nahoře, jíst kaštany, mýt se v lavoře, od rána po celý den, zpívat si jen. Zpívat si: Pam pam pa dam pam padáda pam pam padam pam padádadadam pádadadam padadadam Teď už jsem starší a vím co vím, že mnohé věci nemůžu a mnohé smím a když je mi velmi smutno, lehnu do mokré trávy. Pramínek Teče, teče pramínek, přeskakuje kamínek, když kamínek dohoní, písničkou to zazvoní. Teče, teče pramínek, přeskakuje kamínek, za kamínkem kytička a už je tu písnička. Do pěti Už jsme zase širší v pase, Blanka ta nás vykrmí. Vyrostli jsme, jak teď zdá se, asi nejsme jediní. Brzy ráno vstáváme, pak maminkám máváme. Do pěti, do pěti, do pěti. školka není déle nežli do pěti. S nohama křížem a rukama za hlavou, koukám nahoru na oblohu modravou, kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy. Já chci mít čapku s bambulí nahoře, jíst kaštany, mýt se v lavoře, od rána po celý den, zpívat si jen. Zpívat si: Pam pam pa dam pam padáda pam pam padam pam padádadadam pádadadam padadadam Zpívat si: Pam pam pa dam pam padáda pam pam padam pam padádadadam pádadadam padadadam Zvykli jsme si žíti zdravě, nekupujem sladkosti. Natáhnem se raděj v trávě, dobráci jsme od kosti. Brzy ráno vstáváme, pak maminkám máváme. Do pěti, do pěti, do pěti. školka není déle nežli do pěti. Hlídač krav Když jsem byl malý, říkali mi naši: Dobře se uč a jez chytrou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v uchu. A já jim na to řek: Chci být hlídačem krav. Už je září v kalendáři (zpívá se na melodii Já do lesa nepojedu) Už je září v kalendáři, na zahrádce, na poli, školka už se smutně tváří, my už jdeme do školy! Vzpomínat si budem stále na náš křik a veselí, sbohem školko, milá školko, my už jdeme do školy Já chci mít čapku s bambulí nahoře, jíst kaštany, mýt se v lavoře, od rána po celý den, zpívat si jen. Zpívat si: Pam pam pa dam pam padáda pam pam padam pam padádadadam pádadadam pam pam padam K Vánocům mi kupovali hromady knih, co jsem ale vědět chtěl, to nenašel jsem v nich, nenašel jsem v nich, jak se hlídají krávy. Já ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, fotografie: předškoláci ze Zelené třídy 17 fotografie: předškoláci z Červené třídy předškoláci z Bílé třídy

18 Respektujme a podporujme individualitu V průběhu tematického celku, který byl věnován Dni rodiny, jsme si s dětmi četli z knihy Rodinné pohádky. Jsou to pohádky a příběhy, které vymysleli buď rodiče nebo děti a dětem se velmi líbily! Společně s dětmi nás napadlo, že navrhneme rodičům, aby buď sami, nebo s dětmi nějakou tu rodinnou pohádku či příběh vymysleli, a že si jejich prezentací zpříjemníme oslavu v Ďáblickém háji. Úkol vymyslet pohádku byl dobrovolný. Soudě dle sebe, které dělá problémy už jen napsat tento článek tak, aby měl hlavu a patu, a které se ani omylem nepodařilo nějaký příběh vymyslet, jsem počítala s tím, že ne každý přijde se svým dílem na trh! Samozřejmě i já jsem měla nějakou představu o tom, jak budou pohádky a příběhy vypadat, ale mé očekávání bylo rodiči a dětmi předčeno a povýšeno na daleko vyšší úroveň! Příběhy se sešly čtyři, ale jejich vznikání, pochopení a prezentace byly tak ORI- GINÁLNÍ, že mi to vhánělo slzy do očí. A nejen to. Opět jsem si uvědomila, že každý z nás je ve svých představách, způsobech ztvárnění, pochopení, znalostech, zájmech, schopnostech OSOBNOST A IN- DIVIDUALITA! Příběh Medvídek Uršula na cestách vymyslely a napsaly sestry dvojčata úplně samy, příběh o malé zebře ze zoo vymyslel tatínek s tím, že malý Filípek mu navrhl téma (zrovna se zajímal o zvířata v Africe), příběh o rodinném štěstí vznikl zase tak, že téma bylo zadané na facebook a na jeho vzniku se podílelo několik lidí, a písnička, která sice nebyla vymyšlená, ale její prezentace byla pojata doslova rodinně (taťka s mamkou drželi vlastnoručně vyrobené leporelo s dějem písně. které si doma vyrobili a děti zpívaly opravdu dlouhou píseň) a všechno to poslouchat a vidět bylo opravdu poutavé a dojemné. Pojem RODINNÁ pohádka jsem já chápala jako příběh, který vymyslí buď rodič nebo rodič s dítětem. Vůbec mě však nenapadlo, že by to mohla být rodinná pohádka NA DRUHOU: pohádka, kterou vymysleli rodiče a děti a je o RODINĚ a o vztazích v ní. Každá takováto zkušenost, kterých denodenně s prací u dětí přibývá, mě osobně posouvá někam dále. Zkušenost s tím, že každý se svým vnímáním, myšlením, chápáním atd. je jen jeden na světě. A že každý svou originalitou může přispět. Nevnucujme proto dětem své představy např. o tom, jak má vypadat nakreslený domeček a princezna Dávejme dětem prostor pro jejich sebevyjádření se. Nechtějme srovnávat děti do tzv. jedné linie. Svými odlišnými názory, schopnostmi, znalostmi, dovednostmi mohou totiž obohacovat druhé kolem sebe! A nejen z řad dětí! Dana Bartoňová fotografie: rodiče ze Zelené třídy čtou vlastní příběh 18

19 Pohádka Modroočka ve snu Pohádka o zvířátkách Modroočka ve snu napsal Petr Macek Bylo, nebylo. Ne zas tak daleko ale docela blízko, žila jedna malá zebra. Z dálky vypadala docela obyčejně. Měla černé pruhy jako ostatní zebry a přesto byla jiná než ostatní. Měla krásné modré oči, a proto jí všichni říkali Modroočko. S tatínkem, maminkou, bráškou a ostatními zebrami žili v zoologické zahradě. Měli velký výběh a tak si mohla zebra Modroočko se svým bráškou a zebrami hrát od rána do večera. Líbilo se jí to a byla spokojená. Nejvíce měla ráda dny, kdy slunce svítilo a bylo teplo. Takových dnů ale moc nebylo, jenom v létě nebo za teplého jara. Na podzim byla vzácnost, když byl teplý den. Když pršelo, tak se mohla schovat do domečku. Měla ráda lidi, když si ji chodili prohlížet a fotografovat jak běhá a hraje si. Ze všeho nejraději měla povídání o Africe, které jí vypravoval tatínek. Ona se narodila u nás v zahradě a v Africe nikdy nebyla. Dovedla by poslouchat až do západu slunce a pořád jí to nestačilo. Moc si přála, aby se alespoň na chvíli mohla projít v africké divočině. Jak tak přemýšlela, jaké je to v Africe, tak se jí zavřely oči. Začal se jí zdát sen. Víte děti, o čem se jí zdálo? Ano uhodly jste, zdálo se jí o Africe. Bylo teplo, dobrá travička a chutné listí na stromech a těch zvířátek, které znala z vyprávění. Kolem ní se proháněly zebry, antilopy. Daleko před sebou uviděla moc velkou louži. Tolik vody v životě neviděla. Vodu měla moc ráda. Rychle utíkala, aby se vykoupala. Bylo to krásné, být tak volná a utíkat si kam chci. Teplý vítr jí rozčesával její pruhovanou hřívu. Když doběhla k té veliké louži uviděla velkého hrocha, který se čvachtal ve vodě. Také tam byli krokodýli, kteří si užívali koupání. Na malé skalce odpočívali lvi. U vysokých stromů postávaly žirafy a pochutnávaly si na mladých listech, co byly moc vysoko. Malá zebra si pomyslela, to se někdo má, když má tak velký krk a dosáhne i na to nejlepší listí. Najednou se před ní začal naklánět velký strom. Jaké zvíře má tak velkou sílu, že může ohnout strom? Nejdříve si myslela, že je to had. Pak uviděla velké ucho a za stromem se ukázal veliký slon. Když slon uviděl, jak polekal malou zebru, tak se omlouval. Za chvíli uslyšela za sebou velké dupání. Jaké zvíře může tak dupat? Otočila se a uviděla nosorožce. Jeho roh jí připadal velmi legrační a připomínal velký věšák. Byla z těch zážitků a setkání tak unavená, že si šla odpočinout do měkké trávy, která rostla u velikých stromů. Tady budu mít trochu klidu. Jen co si lehla, uslyšela opice, jak si povídají a pochutnávají si na sladkém ovoci, co rostlo na stromě. Najednou začala cítit na nose, že ji něco šimrá. Nejdříve si myslela, že je to nějaká moucha, co jí chodí po nose a tak zavrtěla hlavou. Šimrání ale nepřestávalo a tak zatřepala hlavou a vtom se probudila. Koukala kde to zase je. Když si protřela oči, uviděla brášku, který ji šimral jazykem na nose a smál se jí. To běhání tě ale unavilo, viď? Ano, odpověděla Modroočka a zdál se mi krásný sen o Africe. V Africe bylo krásně, ale doma je doma. Jsem ráda, že je tu se mnou máma, táta, bráška a ostatní zvířátka. ZEBRA STEPNÍ Poslouchali jste příběh pozorně? Umíte odpovědět na následující otázky? Umíte někdo z vás namalovat zebru? Jakou barvu mají její pruhy? Jak se jmenovala zebra? Proč jí tak říkali? O čem se zdálo zebře Modroočce? Jaká zvířátka žijí v Africe? Vyjmenuj alespoň pět. Básnička o zebře Naše malá zebřička, má moc krásná očička. Jakou barvu asi mají? Jako nebe za svítání. Krásné pruhy s sebou nosí, ta ví přece, co jí sluší. Nožky má krásně štíhlé, utíkat dokážou velmi rychle. Co mám pořád povídat, stačí se jen podívat. 19

20 Pohádka Pět zlatých vlasů Pět zlatých vlasů autor: Zdeněk Tvrdý & spol 25. května 2015 Za sedmero řekami a sedmero moři, přímo ve středu jedné země, bylo jedno malebné království. Ani malé, ani velké, ale bylo úžasně hojné na úchvatné lidi. Těm vládl moudrý, usmívající se král, který rád nosil bílé oblečení s mečem, nebo roucha tak barevná, až se z toho všem lidem zvedala a zlepšovala nálada Za manželku měl krásnou ženu krásnou na těle i na duši. Královna nosila vždy tak krásné šaty a doplňky, až oči přecházely, byla krásná i když s králem hráli třeba fotbal nebo tenis. Královna se také ráda smála a stejně jako král uměla dělat pořádnou legraci Král s královnou měli čtyři děti. Nejstarší byla dcera a jmenovala se Alenka, poté byl kluk jako buk, jménem Matouš. Dále dcerka Mařenka a nejmladší byl syn Filípek. Všechny děti se těšily z lásky rodičů, byly chytré, někdy až moc :-) a jelikož to byly děti královské, tak byly usměvavé, měly rády zábavu, legraci, humor, svět a měly obrovskou touhu učit se věcem. Neboť moc dobře od rodičů věděly, že učit se je vlastně zábava, a když se budou učit těm správným věcem budou se mít v životě moc krásně. Stejně jako všichni lidé kolem, neboť jednou, až vyrostou, budou zase vládnout ve svých vlastních královstvích. A pak se královi s královnou, z čisté lásky, narodil pátý, nejmladší syn. Pojmenovali ho Mikeš..děti, když se Mikeš narodil, byl o dva roky mladší než jeho bratr Filípek a teď tři hádanky: Víte, kolik let bylo Filípkovi když se Mikeš narodil? (dva to bylo lehké, že?) Mikeš měl ale také sestru Mařenku, která byla o dva roky starší než Filípek Spočítáte kolik let bylo v tu chvíli Mařence? (čtyři to už bylo těžší ) Mikešovu bratrovi Matoušovi bylo už 6 let a tak měl z narození brášky o to větší radost, a nejstarší sestřička Anička byla ještě o dva roky starší. Spočítáte kolik let bylo tedy Alence? (osm) Když děti vyrostly, a dostudovaly, sešly se jednoho dne v místnosti, kde král s královnou zrovna rokovali o nových zákonech v království, a povídají svým rodičům: Tatíčku a maminko, již jsme všichni vyrostli a dospěli, ve školách jsme se naučili všemu a měli jsme vždy výborné známky. Na kroužkách a trénincích jsme se též naučili všemu, co nás učili, všichni kolem i vy nás chválíte, snad proto, že víte, že jsme se vždy snažili a chceme být tak moudrými a dobrými vladaři jako jste vy řekl nejmladší Mikeš. A proto se vás chceme na něco zeptat, vyhrkli Alenka, Matouš, Mařenka, Filípek i Mikeš jedním hlasem. Maminko, tatínku, jak to máme udělat, abychom také byli v životě tak šťastní jako vy? A král se podíval na královnu, mrkli na sebe, chvilku přemýšleli, ale jednoduchou odpověď zkrátka zrovna neznali. Proto řekli dětem Ano je pravda, že jsme šťastní o to víc, že máme vás, vyrostli jste, zmoudřeli a jsme rádi, že se zrovna na tuhle otázku ptáte Víte co, vydejte se na cestu k Dědu Vševědovi, ten zná úplně všechno na světě a určitě vám rád odpoví. A tak si princezny s princi vzali batůžky, nasedli na koně a vydali se k Dědovi Vševědovi. Bydlel na nejvyšší hoře v království, obklopené žlutým světlem a vůní, která připomínala čerstvý vánek, věděl, že za ním jedou a už z dálky je vítal: To jsou k nám ale hosti! Vítejte v mém domě Nejstarší Alenka vyndala z batůžku obraz, který Vševědovi všichni společně namalovali, a říká, Přivezli jsme ti dárek, Dědo Vševědo, nejedeme s prázdnou a doufáme, že ani s prázdnou neodjedeme. Chceme se tě zeptat na otázku: Co máme udělat, abychom v životě byli šťastní? Hmmmm, zajímavá otázka, řekl vážně Děd Vševěd. A rozzářily se mu jeho dlouhé zlaté vlasy. Pět z nich vytrhl a dal je princům a princeznám. A povídá: Abyste žili šťastně, musí být i lidé ve vašem království šťastní. Proto dělejte takové věci, jež udělají radost lidem kolem vás, nejlépe tak, abyste je udělali dřív, než si o ně lidé řeknou. Neboť když budete dělat to, co přináší radost nikoli pouze vám, ale lidem kolem vás, obklopíte se jen šťastnými lidmi a šťastní lidé dělají jen samé dobré skutky a šíří kolem sebe svoji radost i zpátky k vám. Ostatní lidé by měli dělat to samé pro vás tedy dělat věci, o kterých ví, že né jim, ale vám udělají radost, a radovat se z radosti vaší a z toho jak jste šťastní i vy. A nepolevte. S nikým se nehádejte, na nikoho nekřičte, ptejte se, a když si vzájemně budete vždy dělat radost budete všichni vždy šťastní. Nikdy nezapomínejte jít za svými sny, neb když si je opravdu budete přát, celý vesmír se spojí, abyste jich dosáhli. Usmál se Děd Vševěd na usmívajících se pět sourozenců. Ti pochopili, poděkovali za radu, rozloučili se a rychle se na svých koních vydali zpátky do království za svojí maminkou a za tatínkem. Už víme, jak jste to udělali, že jste tak šťastní! A my budeme také! Volali už zdálky na krále s královnou, kteří zrovna tančili v rozkvetlé zahradě plné růží. A zazvonil zvonec a pohádky je pro teď konec.. A milé děti Víte, kde bydlí Děd Vševěd dnes? Támhle... ve sluníčku. 20

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz

Úvodní slovo. Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Úvodní slovo Mějme v každém člověku rádi toho, kým se chce stát, nikoliv toho, kým je. Daniel Wirz Milí přátelé a příznivci waldorfské pedagogiky, po pracovních prázdninách začal další školní rok. Naše

Více

Co je nového ve školce Výchova k samostatnosti Z jednotlivých tříd Spolupráce se ZŠ Palmovka E xperiment třída bez Hraček

Co je nového ve školce Výchova k samostatnosti Z jednotlivých tříd Spolupráce se ZŠ Palmovka E xperiment třída bez Hraček Co je nového ve školce Výchova k samostatnosti Z jednotlivých tříd Spolupráce se ZŠ Palmovka E xperiment třída bez Hraček ČERVEN 2011 Co je nového ve školce Vážení rodiče, přátelé naší mateřské školy,

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 11. 11. 2008 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace. Školní časopis. a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK. Vánoční vydání 2013

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace. Školní časopis. a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK. Vánoční vydání 2013 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace Školní časopis MY a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK Vánoční vydání 2013 A všichni z OU a PrŠ v Brně na Lomené 44, kteří máte zájem

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Naši milí věrní čtenáři,

Naši milí věrní čtenáři, občasný občasník 34 BŘEZEN 2012 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK občasný občasník 29 listopad 2010 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 12 / ročník VI. / leden srpen 2011 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Další školní rok uplynul a po prázdninách

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více

ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s.

ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s. ZPRAVODAJ POMOCNÝCH TLAPEK o.p.s. deváté číslo srpen 2007 Pomocné tlapky o.p.s jsou obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl chovat, cvičit a předávat asistenční psy našim zdravotně postiženým

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. My tři králové jdeme k vám, zdraví, štěstí vinšujem vám...

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. My tři králové jdeme k vám, zdraví, štěstí vinšujem vám... občasný občasník 37 PROSINEC 2012 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007 + 2012/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více