MATEMATIKA 5. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA 5. ročník"

Transkript

1 MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/ Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

2 Měl(a) bych znát: 1. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 1000 i na číselné ose 2. rozeznávat sudá a lichá čísla 3. sčítat a odčítat i dvouciferná čísla zpaměti i písemně do zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy 5. zvládat řady násobků čísel 1 10 do tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení do 100 v rámci násobilek 7. zaokrouhlovat čísla na desítky, stovky v oboru do a užívat je ve slovních úlohách 8. jednoduché převody jednotek délky, času, hmotnosti, objemu 9. řešit slovní úlohy využívající jednotky délky, hmotnosti a času 2

3 OBSAH Počítání do opakování a prohloubení učiva ze 4. roč Numerace do číselná řada, čtení, psaní a porovnávání čísel zápis a rozklad čísel v desítkové soustavě jednotky délky, převody jednotek opakovací test sčítání a odčítání násobků sta sčítání a odčítání bez přechodu rozeznávání sudého a lichého čísla počítání s penězi písemné sčítání a odčítání s přechodem řešení jednoduchých slovních úloh zaokrouhlování na desítky a stovky opakovací test jednotky hmotnosti písemné sčítání a odčítání s přechodem řešení slovních úloh slovní úlohy využívající jednotek objemu procvičování jednotek délky a hmotnosti opakovací test...65 Číslo a početní operace - násobení a dělení číslem násobení a dělení číslem

4 - násobení a dělení číslem slovní úlohy (n krát více, n krát méně) násobení a dělení číslem násobení a dělení číslem Závislosti, vztahy a práce s daty - jednotky času opakovací test...82 Číslo a početní operace - násobení a dělení číslem násobení a dělení číslem procvičování písemného sčítání a odčítání do slovní úlohy (o více, o méně, n-krát více,n - krát méně) opakovací test násobení a dělení číslem násobení a dělení číslem násobení a dělení číslem opakování jednotek času závěrečné opakování pololetní písemná práce závěrečná písemná práce Příloha pro šikovné počtáře Geometrie... měl(a) bych znát Geometrie v rovině a prostoru - opakování učiva ze 4. roč. (bod, úsečka, přímka)

5 - úsečka rýsování a měření délky úseček měření vzdálenosti dvou bodů Závislosti a vztahy - měření a rýsování s přesností na milimetry převádění jednotek délky slovní úlohy využívající jednotky délky Geometrie v rovině a prostoru - kolmice a rovnoběžky úhly, pojem pravý úhel rýsování kolmic pomocí trojúhelníku s ryskou rýsování rovnoběžných přímek čtverec rýsování popis a vlastnosti stran obdélník rýsování popis a vlastnosti stran rovnoběžky, čtverec, obdélník opakování kružnice seznámení a nácvik s kružítkem, rýsování kruh, kružnice rýsování pomocí kružítka střed, poloměr a průměr kruhu a kružnice oblouk kružnice střed, poloměr,průměr, krajní body poznávání rovinných a prostorových útvarů (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, válec, koule, krychle,kvádr, jehlan) - závěrečné opakování

6 6

7 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Počítej: a/ po jednotkách od 20 do 30 b/ po jednotkách od 45 do 50 c/ po jednotkách od 62 do 69 d/ po jednotkách od 74 do 85 e/ po desítkách od 0 do Čti čísla: 45, 70, 17, 20, 3, 30, 13, 31, 89, 100, 1, 98, 10, 54, 44, 12, 99, 42, 36, a/ Která z čísel 40, 50, 20, 100, 80, 10, 90, 70 jsou větší než 60? vypiš je: b/ Která z čísel 28, 33, 78, 56, 44, 20, 99, 68, 19 jsou menší než 51? vypiš: 4. Doplň číselné řady od :

8 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Přemýšlej: a/ pod písmena A B C D zapiš čísla b/ zeleně vyznač čísla 8, 15, 20, 34, 42 c/ vypiš pouze zeleně vyznačená čísla mezi Doplň číslo, které leží hned před, hned za a mezi čísly: Vyřeš úlohu: a/ seřaď čísla od nejmenšího k největšímu 78, 19, 50, 87, 95, 41, 22, 39, 43 b/ seřaď čísla od největšího k nejmenšímu 28, 55, 99, 16, 61, 100, 47, 74,42 8

9 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Spoj čísla, jak následují po sobě začni číslem 1 - obrázek vybarvi 9

10 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Napiš číslicemi čísla seřaď od nejmenšího po největší: dvacet pět devadesát šest čtyřicet tři třicet dva devadesát sedm sedmdesát devět devadesát osm devatenáct padesát tři čtyřicet devět 10. Rozlož na desítky a jednotky: / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ 11. Napiš, která desítka je před a za daným číslem:

11 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Napiš číslo, které má: 8 desítek a 4 jednotky 10 desítek a 0 jednotek 7 desítek a 1 jednotku 4 desítky a 4 jednotky 1 desítku a 0 jednotek 2 desítky a 3 jednotky 6 desítek a 9 jednotek 5 desítek a 2 jednotky 13. Sečti a odečti desítky: = = = = = = = = = = = = = = = 14. Vypočítej a vybarvi podle barev: = zelená = hnědá = oranžová = žlutá = červená

12 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vypočítej a porovnej: Doplň čísla: 78 > = = 58 < > < 70 > < > 45 < > < 17. Vypočítej a porovnej: Doplň znaménka + nebo = = = = = = = = 40 12

13 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vypočítej a čarou spoj, kam si sedne ptáček: Ptáčka vybarvi příslušnou barvou červená zelená žlutá hnědá modrá 20. Počítej zpaměti: 21. Porovnej: = = = = = = = = = = = =

14 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vypočítej: Příklady spoj se správnými výsledky:

15 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vypočítej: Spoj auto s jeho parkovacím místem:

16 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vypočítej a k výsledku v tabulce dopiš správné písmeno řešení nakresli: Ý = R = A = T = O = P = 30 6 E = N = Vypočítej a k výsledku v tabulce dopiš správné písmeno. Do sešitu napiš jména Ů = = R = = A = = S = = Ý = = A = 42 4 = Á = = V = 30 8 = CH = = M = = D = 46 5 = K = 41 6 = 28. Diktát: 16

17 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Doplň tabulku: o 9 více o 5 více o 7 více o 8 méně o 6 méně = Počítej: Výsledky uspořádej od nejmenšího po největší: Výsledky uspořádej od největšího po nejmenší: JSI ŠIKULKA (za odměnu si dokresli draka) 17

18 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vypočítej: 32. Zvládneš to? = = = = = = = = = = = = = = Vypočítej: = 72 8 = = 44-6 = = 69 9 = = 48-9 = = 32 5 = = 53 5 = = 85 7 = = 91 8 = = 44 6 = = 72 3 = = 63 8 = = 56 7 = = 33 9 = = 18

19 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Čísla 42, 35, 54, 91, 73, 66 seřaď od nejmenšího po největší: a/ napiš čísla o 8 menší: b/ napiš čísla o 8 větší: 35. Příklady správně zapiš pod sebe a odčítej písemně proveď zkoušku: zk. zk. zk zk. zk. zk zk. zk. zk. 19

20 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Čísla 28, 91, 53, 75, 66, 87 seřaď od největšího po nejmenší: a/ napiš čísla o 6 menší b/ napiš čísla o 6 větší 37. Příklady správně zapiš pod sebe a sčítej písemně proveď zkoušku: zk. zk. zk zk. zk. zk zk. zk. zk. 20

21 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Procvičuj násobení: = = = = 45 21

22 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Procvičuj dělení: : 5 = : 7 27 : 3 = : 4 = : 9 = : 2 = 12 : : 9 = 12 : 2 = 64 : 8 = 25 : 5 = 22

23 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Doplň znaménka. : 41. Oprav špatné výsledky: 15 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 72 23

24 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Počítej a vybarvuj: zelená červená 48 - tmavě modrá zelená 36 - světle modrá hnědá 49 - růžová 24

25 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Hádej, kdo jsem: a/ Jsem rozdíl čísel 99 a 53. Vybarvi mě zeleně. b/ Jsem rozdíl čísel 87 a 42. Vybarvi mě červeně. c/ Jsem rozdíl čísel 66 a 25. Vybarvi mě modře. d/ Jsem rozdíl čísel 78 a 34. Vybarvi mě žlutě. e/ Jsem rozdíl čísel 89 a 46. Vybarvi mě hnědě. f/ Jsem rozdíl čísel 51 a 9. Vybarvi mě oranžově Pokud je výpočet správný, zakroužkuj ANO - pokud je chybný, zakroužkuj NE. Chyby oprav. VÝPOČET ANO NE = 31 K S = 32 M V TAJENKA: = 14 A R = 35 Č J = 56 L A = 41 L Í = 42 Č Í = 22 U E = 22 Š K 25

26 Opakování a prohloubení učiva ze 4. ročníku počítání do Vyřeš slovní úlohy: a/ Do obchodu přivezli 35 kg jablek, 25 kg hrušek a 14 kg švestek. Prodali 32 kg ovoce. Kolik kg ovoce jim zůstalo? Zápis: Výpočet: Odpověď: b/ Tatínek dojíždí do práce 81 km. Maminka to má 9 krát méně. Kolik km dojíždí do práce maminka? Zápis: Výpočet: Odpověď: c/ Babička dává do jedné bábovky 6 vajec. Kolik bábovek může babička upéct ze 42 vajec? Zápis: Výpočet: Odpověď: 26

27 Numerace do číselná řada, čtení, psaní a porovnávání čísel 1. Doplň čísla 300, 500, 200, 700, 900, 400, 600, 800 na číselnou osu:,,,,, _,,,,, Správně přečti a doplň chybějící stovky:, 200,,, 500,,, 800,, ,,,, 600,,, 300,, 3. Správně přečti a doplň chybějící desítky: Napiš číslo: TISÍC 4. Doplň chybějící desítky před, za a mezi:

28 Numerace do číselná řada, čtení, psaní a porovnávání čísel

29 Numerace do číselná řada, čtení, psaní a porovnávání čísel 5. Počítej a dopiš čísla po jednotkách:,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, Doplň čísla do tabulky: Hned před ČÍSLO Hned za Hned před ČÍSLO Hned za Hned před ČÍSLO Hned za

30 Numerace do 1000 číselná řada, čtení, psaní a porovnávání čísel 7. Napiš číslicemi: pět set dvacet šest tři sta čtyřicet jedna čtyři sta padesát dva dvě stě třicet tři sedm set devadesát šest set šedesát čtyři osm set sedmnáct devět set osmdesát pět set osmdesát devět sto dvacet devět 8. Uspořádej čísla: a/ od největšího po nejmenší b/ od nejmenšího po největší

31 Numerace do číselná řada, čtení, psaní a porovnávání čísel 9. Porovnej čísla (doplň znaménko < > =): Doplň správně alespoň 3 čísla nerovnosti: 450 > 871 < 950 < 905 > 100 < 100 > 185 <.. < >.. > <.. < >.. >

32 Numerace do zápis a rozklad čísel v desítkové soustavě 1. Zapiš čísla, která mají: 8 stovek 5 desítek 7 jednotek.. 7 stovek 0 desítek 3 jednotky... 9 stovek 3 desítky 0 jednotek 0 stovek 9 desítek 1 jednotku... 5 stovek 0 desítek 0 jednotek... 1 stovku 1 desítku 1 jednotku 6 stovek 2 desítky 6 jednotek 2. Zapiš čísla rozvinutým zápisem pomocí stovek, desítek a jednotek: 329 = = = 509 = 654 = 123 = 700 = = 260 = 111 = 3. Hádej, kdo jsem: 103 a/ mám 4 desítky, 9 stovek, 5 jednotek vybarvi ježečka zeleně b/ mám 8 stovek, 6 desítek, 0 jednotek vybarvi mě červeně c/ mám 3 jednotky, 0 desítek a 1 stovku vybarvi mě modře 32

33 Numerace do zápis a rozklad čísel v desítkové soustavě 4. Znázorni čísla na počítadle. Nakresli podle vzoru kuličky na ostny znázorňující řady: S stovky, D desítky, J jednotky. S D J S D J S D J S D J S D J S D J S D J S D J S D J

34 Numerace do JEDNOTKY DÉLKY převody jednotek Kilometr (km) 1 km = m Metr (m) 1 m = 10 dm Decimetr (dm) 100 cm 1 dm = 10 cm Centimetr (cm) mm 100 mm Milimetr (mm) 1 cm = 10 mm 1. Převeď: 5 m = dm 85 cm = mm 10 cm = mm 14 dm = cm 56 dm = cm 27 m = dm 9 m = cm 30 dm = cm 61 cm = mm 1 m = mm 45 cm = mm 9 m = cm 7 dm = mm 74 cm = mm 3 m = cm 55 dm = cm 6 dm = cm 19 cm = mm 91 m = dm 33 dm = cm 2. Převeď na milimetry: 5 cm 2 mm = mm 2 cm 2 mm = mm 9 cm 6 mm = mm 3 cm 7 mm = mm 4 cm 8 mm = mm 8 cm 1 mm = mm 1 cm 1 mm = mm 7 cm 5 mm = mm 7 cm 5 mm = mm 9 cm 0 mm = mm 34

35 Numerace do JEDNOTKY DÉLKY převody jednotek 3. Převeď na centimetry a milimetry: 43 mm = cm mm 80 mm = cm mm 71 mm = cm mm 54 mm = cm mm 33 mm = cm mm 20 mm = cm mm 16 mm = cm mm 95 mm = cm mm 28 mm = cm mm 10 mm = cm mm 146 mm = cm mm 87 mm = cm mm 120 mm = cm mm 44 mm = cm mm 4. Kdo narýsoval nejdelší čáru? Napiš správnou odpověď: Petr narýsoval čáru dlouhou 345 mm. Eva 3 dm =.. mm Iva 3 dm a 5 cm =.. mm Odpověď: 5. Doplň tabulky jednotek délky: m cm dm cm

36 Numerace do JEDNOTKY DÉLKY převody jednotek 6. Změř délky stran trojúhelníku na milimetry a délky pak převeď z mm na cm: A C B / AB / = mm = cm mm / BC / = mm = cm mm / CA / = mm = cm mm 7. Spoj čarou rámečky, které mají stejné údaje o délkách: 12cm 9m 450mm 45cm 80m 120mm 76dm 80cm 900cm 800dm 800mm 760cm 36

37 Numerace do OPAKOVACÍ TEST - číselná řada, psaní, porovnávání a zápis čísel v desítkové soustavě, převody jednotek délky 1. Napiš chybějící číslo v číselné řadě: Porovnej čísla: Zapiš čísla v desítkové soustavě: 456 = = 990 = = 4. Převeď jednotky délky: 15 cm = mm 60 dm = m 9 dm = cm 500 mm = cm 18 m = dm 4 m = cm Tabulka sebehodnocení: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo 37

38 Numerace do sčítání a odčítání násobků sta 1. Sečti a odečti stovky (použij napodobeniny peněz): = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2. Doplň výsledky do tabulky s příklady a vybarvi políčka se stejnými výsledky: = = = = = = = = = = = = = = = = = = 38

39 Numerace do sčítání a odčítání násobků sta 3. Vypočítej: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4. Doplň k šipkám čísla na součet uvedený v kruhu: Vypočítej příklady: = = = = = = = = =

40 Numerace do sčítání a odčítání bez přechodu desítek 1. Vypočítej příklady: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2. Spoj příklady se správnými výsledky: (vybarvi kaštany, kterých výsledek je menší než 420) = = = = = = = = = =

41 Numerace do 1000 sčítání a odčítání bez přechodu desítek 3. Vypočítej řetězce příkladů: = = = Hádej kdo jsem: a/ Jsem rozdíl čísel 970 a 250. Vybarvi mě žlutě. 710 b/ Jsem součet čísel 470 a 320. Vybarvi mě modře. c/ Jsem rozdíl čísel 850 a 140. Vybarvi mě červeně

42 Numerace do sčítání a odčítání bez přechodu desítek 5. Vypočítej: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Vyřeš slovní úlohu: V divadle je 326 míst pro veřejnost. V prezidentské lóži je o 216 míst méně. Kolik míst je v prezidentské lóži? Zápis a výpočet: Odpověď: 42

43 Numerace do rozeznávání sudého a lichého čísla 1. Čti SUDÁ a pak LICHÁ čísla: Z následujících čísel vypiš sudá čísla: 8, 46, 15, 4, 17, 91, 82, 56, 36, 154, 368, 180, 999, 725, 671, 822, Zakroužkuj: a/ modře všechna sudá čísla b/ zeleně všechna lichá čísla Nakresli: sudý počet sluníček nejvíce 10 lichý počet kytiček nejvíce 10 43

44 Numerace do rozeznávání sudého a lichého čísla 5. Vypočítej příklady a sudé výsledky zakroužkuj: = = = = = = = = = = = = = = = 6. Doplň takovou číslici: a/ aby vzniklo liché číslo: b/ aby vzniklo sudé číslo: Na první linku napiš počet a na druhou písmeno L S, podle toho, zda se jedná o lichý, nebo sudý počet: a/ počet prstů na jedné ruce b/ počet očí c/ počet prstů na obou nohách d/ počet uší e/ počet nosů 44

45 Numerace do počítání s penězi 1. Vyplať napodobeninami peněz a zapiš, jakými bankovkami můžeš zaplatit: 32 Kč = 10 Kč + 20 Kč + 2 Kč 120 Kč = 365 Kč = 500 Kč = 440 Kč = 208 Kč = Kč = 690 Kč = 43 Kč = 238 Kč = 2. Přečti v korunách a haléřích: 3,50 Kč 15,30 Kč 158,80 Kč 325,20 Kč 3. Zapiš podle vzoru: 5,70 Kč = 5 Kč 70 h 12,60 Kč = 658,90 Kč = 305,70 Kč = 37,50 Kč = 100,20 Kč = 880,10 Kč = 9,30 Kč = 45

46 Numerace do počítání s penězi 4. Doplň tabulku podle vzoru jakým způsobem bys zaplatil? Součet Kč Kč 2 Kč 657 Kč 412 Kč 370 Kč 5. Vyřeš slovní úlohu: Franta utratil na výletě 450 Kč, Jana utratila 550 Kč. Kolik korun utratili dohromady? 6. Prohlížej si bankovky. Víš, kdo je na nich zobrazený? 46

47 Numerace do písemné sčítání a odčítání 1. Sečti písemně: Odečti písemně: Doplň tabulku sčítání a odčítání:

48 Numerace do písemné sčítání a odčítání 4. Najdi chyby a oprav je: Zapiš písemně a vypočítej:

49 Numerace do písemné sčítání a odčítání 6. Sečti čísla ve sloupcích tabulky: Vybarvi stejnou barvou hvězdičky s příklady se stejnými výsledky:

50 Numerace do písemné sčítání a odčítání 8. Zapiš správně pod sebe a proveď zkoušku správnosti:

51 Numerace do řešení jednoduchých slovních úloh Vyřeš slovní úlohy (udělej zápis, výpočet a odpověď) 1. Ve školním akváriu je 654 rybiček. V Petrově akváriu je o 348 méně. Kolik rybiček je v Petrově akváriu? 2. Tadeáš nasbíral 358 známek. Pavel jich nasbíral 369. Kolik známek nasbírali celkem? 3. Závodu jachet se zúčastnilo celkem 645 lodí. Do cíle jich dorazilo jen 357. Kolik lodí závod nedokončilo? 51

52 Numerace do řešení jednoduchých slovních úloh 4. Jarmila utratila na nákupech 329 Kč, Petra 165 Kč a Jana 406 Kč. Kolik korun utratily dívky na nákupech celkem? Zápis: Výpočet: Odpověď: 5. Hora Říp je vysoká 456 m. Nejvyšší hora Milešovka je vysoká 837 m. O kolik m je Milešovka vyšší než Říp? Zápis: Výpočet: Odpověď: 6. Všech knih v knihovně je 730. Na prvním regálu leží 220 knih a na druhém 210. Kolik knih leží na třetím regálu? Zápis: Odpověď: 52

53 Numerace do zaokrouhlování na desítky a stovky 1. Na start cyklistického závodu se dostavilo 122 dívek a 127 hochů. Kolik dívek a kolik hochů se přibližně dostavilo na start? Zaokrouhli počet dívek a počet hochů na desítky Běhu se zúčastnilo 646 osob a plavání 673 osob. Kolik osob se přibližně zúčastnilo běhu a kolik plavání? Zaokrouhlete počty účastníků na stovky Doplň znaménko a daná čísla zaokrouhli na desítky:

54 Numerace do zaokrouhlování na desítky a stovky 4. Zaokrouhli číslo myši na desítky a vybarvi ji stejnou barvou, jakou jsi vybarvil monitor ve spodní části: červená modrá zelená žlutá hnědá oranžová 54

55 Numerace do zaokrouhlování na desítky a stovky 5. Daná čísla zaokrouhli na stovky: Naházej míče do správných košů. Zaokrouhluj čísla napsaná na míčích na stovky a vybarvi odpovídající míče i koše stejnou barvou červená modrá zelená žlutá 55

56 Numerace do zaokrouhlování na desítky a stovky 7. Vybarvi pouze vločky s čísly, která se na stovky zaokrouhlují nahoru Zaokrouhli čísla v tabulce Zaokrouhleno na desítky Zaokrouhleno na stovky

57 Numerace do OPAKOVACÍ TEST sčítání a odčítání zpaměti i písemně, řešení slovních úloh, zaokrouhlování, sudé a liché číslo 1. Vypočítej zpaměti: = = = = = = = = = = = = 2. Vypočítej písemně: Zaokrouhli na desítky a stovky: D S D S Zakroužkuj sudá čísla: 125, 540, 233, 899, 875, 526, 406, 25, 12, 100, 147, 55, 8,123, 4 5. Zakroužkuj lichá čísla: 256, 589, 144, 25, 20, 880, 799, 1 000, 123, 257, 800, 11, 129, 8 57

58 Numerace do OPAKOVACÍ TEST sčítání a odčítání zpaměti i písemně, řešení slovních úloh, zaokrouhlování, sudé a liché číslo 6. Vyřeš slovní úlohy: Na závod se přihlásilo 703 plachetnic. Z toho 235 plachetnic neodstartovalo. Kolik plachetnic se zúčastnilo závodu? Zahradník vysázel 260 okrasných keřů a 369 keřů růží. Kolik kusů keřů vysázel zahradník celkem? Tabulka sebehodnocení: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo 58

59 Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky hmotnosti HMOTNOST zjišťujeme v á ž e n í m. Vážíme na váhách. Jednotkou hmotnosti je 1 kilogram - 1 kg Menší jednotkou je 1 gram - 1 g 1 kg = g 1. Opiš, co kupujeme na kilogramy. - brambory, ručníky, minerálky, mouka, jablka, benzín, papriky, olej, džus, cukr 2. Do školní kuchyně přivezli 150 kg brambor, 75 kg mrkve a 50 kg cibule. Kolik kg zeleniny přivezli do školní kuchyně? 3. Doplň vhodnou nerovností: 145 kg je více než. 500 kg se rovná. 690 kg je méně než. 328 kg je méně než. 59

60 Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky hmotnosti 4. V 5. A. třídě váží 25 žáků dohromady 746 kg. Ve třídě 5. B. váží žáci o 67 kg méně. Kolik váží žáci v 5. B.?. 5. Balíky na poště Brno váží celkem 368 kg. Balíky na poště Praha jsou o 409 kg těžší. Kolik váží balíky na poště Praha?. 6. Vypočítej: 150 kg kg = 650 kg + 30 kg = 200 kg kg = 910 kg + 90 kg = 550 kg kg = 400 kg + 55 kg = 100 kg kg = 130 kg + 33 kg = 900 kg 500 kg = 650 kg 30 kg = 640 kg 340 kg = 770 kg 70 kg = 790 kg 400 kg = 340 kg 25 kg = 230 kg 110 kg = 400 kg 20 kg = 60

61 Číslo a početní operace písemné sčítání a odčítání s přechodem Vypočítej písemně:

62 Číslo a početní operace písemné sčítání a odčítání s přechodem Sčítej písemně a proveď zkoušku: 314 zk. 529 zk. 328 zk. 508 zk zk. 204 zk. 357 zk. 605 zk Odčítej písemně a proveď zkoušku: 628 zk. 726 zk. 842 zk. 904 zk zk. 603 zk. 426 zk. 650 zk Doplň tabulku: = 62

63 Číslo a početní operace písemné sčítání a odčítání s přechodem Doplň tabulku: = 6. Sečti čísla: Odečti písemně: Doplň tabulku:

64 Číslo a početní operace písemné sčítání a odčítání s přechodem Najdi chyby a oprav je: Vybarvi barevně políčko s příkladem, kterého součet je číslo : Zapiš, a vypočítej písemně:

65 Číslo a početní operace písemné sčítání a odčítání s přechodem Vybarvi stejnou barvou vločky s příklady se stejnými výsledky: Vypočítej a výsledky zaokrouhli do vloček na stovky:

66 Číslo a početní operace řešení slovních úloh 1. Vypočítej slovní úlohy: Vítek si našetřil 586 Kč. Za sběr papíru dostal ještě 374 Kč. Kolik peněz má celkem?. V zahradnictví prodali v březnu 357 ovocných stromků, v dubnu 391 a v květnu 218 stromků. Kolik stromků prodali v zahradnictví za tyto tři měsíce celkem?. Filmové představení navštívilo 528 dětí a 356 dospělých. O kolik dospělých diváků navštívilo představení méně než dětí?. 66

67 Číslo a početní operace řešení slovních úloh Řidič koupil benzín za 678 Kč, olej za 96 Kč, koupil si i limonádu za 27 Kč a bagetu za 48 Kč. A) Kolik korun řidič utratil? A/ B/ B) Kolik korun utratil za občerstvení? A). B). Do jedné základní školy chodí na první stupeň 409 žáků a na druhý stupeň chodí o 74 žáků méně. Kolik žáků chodí na druhý stupeň?. Jsi šikula - za odměnu si vybarvi obrázek. 67

68 Jednotky objemu slovní úlohy využívající jednotek objemu OBJEM je prostor, který vyjadřuje, kolik vody do nádoby můžeme nalít. - jednotkou objemu je litr 1l - větší jednotkou je hektolitr 1 hl 1 hl = 100 l hektolitr litr 1. Vypiš, co můžeme měřit v litrech : - čaj, mléko, brambory, benzín, olej, máslo, ořechy, džus, voda, provaz, limonáda, hlína, nafta, ocet, čokoláda, minerálka 2. Doplň tabulku: hl l Vypočítej: Farmář nalil 600 litrů mléka do nádrže. Kolik tam nalil hektolitrů?. 68

69 Jednotky objemu slovní úlohy využívající jednotek objemu 4. Vypočítej: Do skladu přivezli 200 litrů ovocného džusu. Kolik hektolitrů džusu přivezli do skladu?. 5. Vypočítej: 350 l l = 950 l 120 l = 126 hl hl = 520 l + 70 l = 680 l 240 l = 580 hl + 19 hl = 164 l l = 790 l 90 l = 621 hl + 78 hl = 680 l l = 940 l 830 l = 410 hl hl = 410 l l = 190 l 150 l = 550 hl + 40 hl = 6. Nalij vodu do vědra a do cisterny: 3 krát 4 litry, pak 6 krát 4 hektolitry, pak 2 krát 8 litrů, pak ještě 7 krát 2 hektolitry a pak ještě 9 krát 3 litry 3 krát 3 hektolitry l hl 69

70 Procvičování jednotek délky a hmotnosti 1. Převeď: 7 m = cm 2 cm = mm 23 cm = mm 3 cm = mm 10 cm = mm 51 dm = cm 52 dm = cm 43 dm = cm 30 cm = mm 74 cm = mm 18 m = dm 7 m = cm 9 dm = mm 6 m = cm 8 m = dm 2. Převeď na centimetry a milimetry: 36 mm = 102 mm = 50 mm = 82 mm = 75 mm = 130 mm = 3. Převeď na milimetry: 2 cm 5 mm = 12 cm 4 mm = 6 cm 2 mm = 9 cm 9 mm = 5 cm 0 mm = 1 cm 9 mm = 4. Vypočítej: 159 kg 580 kg 603 kg 108 kg 561 kg 29 kg 428 kg 43 kg 189 kg 309 kg 45 kg 48 kg 202 kg 269 kg 208 kg 407 kg 99 kg 67 kg 70

71 Numerace do OPAKOVACÍ TEST slovní úlohy využívající jednotek hmotnosti a objemu, sčítání a odčítání s přechodem Vyřeš slovní úlohy: V letošním roce prodal sadař 316 kg jablek a 479 kg hrušek. Kolik kg ovoce prodal sadař v letošním roce?. Tatínek natankoval do prázdné nádrže 605 litrů benzínu. Do kanystru natankoval o 136 litrů benzínu méně. Kolik litrů benzínu natankoval do kanystru?. 2. Správně zapiš a vypočítej písemně: Tabulka sebehodnocení: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo 71

72 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 2 1. Zakroužkuj násobky čísla 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Do kterého akvária patří tyto rybičky (přiřaď) rybičku bez akvária vybarvi: 16 : : : 2 12 : Vypočítej, kolik veze letadlo cestujících (letadlo s počtem cestujících menším než 5 vybarvi): 8 : 2 = 4 : 2 = 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 = 20 : 2 = 12 : 2 = 6 : 2 = 72

73 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 2 4. Vypočítej řetězec příkladů: : 2 CÍL : Vypočítej příklady: 2. = 8 2. = 14 8 : 2 = 2. = = : 2 = 2. = = 6 18 : 2 = 2. = = 0 6 : 2 = 2. = 2 2. = 4 4 : 2 = 10 : 2 = 6. Zjisti, čím krmí v ZOO zvířata (přiřaď): 12 : 2 = 16 : 2 = Syrové maso 16 : 2 8 Semínka 9. 2 Seno 8 : 2 Ryby 20 : 2 4 Salát

74 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 3 1. Vypiš násobky čísla 3: 2. Motýlci se ztratili ze své kytičky. Vypočítej příklady, a motýlka s kytičkou, ke které patří, vybarvi stejnou barvičkou: : : : : Vypočítej: 3. = = = 6 3. = 9 3. = = = = = Vybarvi násobky čísla 3 a zjistíš, s kým si hrála Eliška o víkendu: S Y B S R A L T U R N E H M 74

75 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 3 5. Najdi a oprav chybné výsledky: 2. 3 = : 2 = = : 3 = = : 3 = = : 3 = 4 27 : 3 = = : 3 = = : 3 = 9 15 : 3 = 5 9 : 3 = = 3 6. Vypočítej řetězec příkladů: : 2. 3 CÍL : : 3 7. Doplň tabulku: Vypočítej a porovnej: : : :

76 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 4 1. Napiš násobky čísla 4: 2. Vypočítej příklady: 3. Vypočítej a porovnej: 2. 4 = 7. 4 = = 9. 4 = = 3. 4 = = = = 5. 4 = Vybarvi deštníky, ve kterých jsou pouze násobky čísla 4: Vypočítej příklady: 24 : 4 = 8 : 4 = 4 : 4 = 40 : 4 = 36 : 4 = 12 : 4 = 20 : 4 = 16 : 4 = 28 : 4 = 32 : 4 = 76

77 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 4 6. Doplň tabulku: činitel činitel součin Hádej, hádej, hádači: Co jsem? správně odpovídej a políčka s výsledky vybarvi Jsem 7. 4, mám dlouhé 3. 4, odlétám na 32 : 4, říká se, že přináším jaro 10 - ruky 20 - ryba 30 - auto 2 - léto 12 - nohy 22 - rostlina 32 - kolo 8 - podzim 14 - kolena 28 - pták 34 - smůla 6 - zima 16 - hlava 26 - zvíře 36 - děti 4 - mráz 18 - krk 24 - plaz 38 - štěstí řešení hádanky napiš a nakresli obrázek 8. Vypočítej: 16 : 4 = 4 : 4 = 20 : 4 = 36 : 4 = 28 : 4 = 12 : 4 = 24 : 4 = 40 : 4 = 8 : 4 = 4 : 0 = 32 : 4 = 77

78 Číslo a početní operace slovní úlohy (n krát více, n krát méně) 1. V sadě vysadili 7 hrušní a 3 krát více jabloní. Kolik jabloní vysadili?. 2. V pěveckém kroužku je 24 děvčat a 4 chlapci. Kolikrát méně je v kroužku chlapců než děvčat? O kolik méně je v kroužku chlapců než děvčat?.. 3. Jiřina má 9 pastelek, Tom jich má 4 krát více než Jiřina. Kolik pastelek má Tom?. 4. Petr a Milan sbírají poštovní známky. Petr má 24 známek, Milan jich má 3 krát méně. Kolik známek má Milan?. 78

79 Číslo a početní operace slovní úlohy (n krát více, n krát méně) 5. Žáci zdobili okna školy. Do každého okna dali 4 hvězdičky a 2 krát více vloček. Kolik vloček dali do každého okna?. 6. Švadlena ušila 18 halenek a 3 krát méně sukýnek. Kolik sukýnek ušila švadlena?. 7. Do školní kuchyně přivezli 16 balení mléka a 4krát méně balení cukru. Kolik balení cukru přivezli do kuchyně?. 8. Na školní výlet jelo 9 děvčat a 2 krát více chlapců. Kolik chlapců jelo na výlet?. 79

80 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 5 1. Napiš násobky čísla 5 : 2. Najdi v tabulce všechny násobky čísla pět a čtverečky vybarvi: Jaký obrázek se ukrýval v tajence? 3. Najdi chybné výsledky a oprav je: 5. 3 = = = = = = = = = = = = = = = = Vybarvi modře kuličky s násobky čísla 5, které jsou menší než 31. Žlutě vybarvi kuličky s násobky čísla 5, které jsou větší než

81 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 5 5. Doplň znaménka (porovnej): Vypočítej: 45 : 5 = 30 : 5 = 20 : 5 = 40 : 5 = 27 : 3 = 16 : 2 = 27 : 3 = 32 : 4 = 50 : 5 = 15 : 5 = 10 : 5 = 16 : 4 = 35 : 5 = 5 : 5 = 25 : 5 = 21 : 3 = 36 : 4 = 24 : 4 = 40 : 4 = 18 : 2 = 7. Vybarvi vajíčko s nejmenším výsledkem (správné výsledky napiš do vajíček): Doplň tabulku:

82 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 5 9. Najdi, který příklad má výsledek v hvězdičce: 45 : 5 30 : 5 15 : 5 32 : : : : 5 14 : 2 50 : Doplň znaménka. : 5 5 = = = = = = = = = = = = Podtrhni čísla, která jsou dělitelná číslem 5: Vypočítej: : : : 2. 5 : 3 82

83 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 6 1. Vypiš násobky čísla 6: 2. Rozlož na součin čísel: Do kroužku pod příklad dopiš písmeno podle správného výsledku: A M Á Í D CH O Z Z I Doplň číslo 6 krát menší: Vypočítej a porovnej:

84 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 6 6. Vypočítej: 54 : 6 = 24 : 4 = 12 : 3 = 24 : 6 = 36 : 6 = 12 : 6 = 45 : 5 = 18 : 3 = 25 : 5 = 32 : 4 = 25 : 5 = 30 : 6 = 16 : 4 = 48 : 6 = 40 : 5 = 18 : 2 = 7. Vybarvi násobky čísla 6: Doplň tabulku: Dopiš příklad na násobení: 24 = 48 = 30 = 18 = 42 = 12 = 84

85 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem Doplň: 6. = = = 6 6. = = = = = = = = = = = = = = = Vyřeš slovní úlohy: Jedno lízátko stojí 4 koruny. Kolik korun stojí: a/ 3 lízátka b/ 7 lízátek c/ 5 lízátek Eva má 24 korun. Kolik lízátek si může koupit, jestliže jedno lízátko stojí: a/ 6 Kč b/ 3 Kč 12. Napiš čísla: A/ dvakrát menší než 6, 12, 2, 16, 8, 14 B/ třikrát menší než 27, 3, 21, 15, 18, 9 C/ čtyřikrát menší než 20, 8, 16, 24, 32, 36 D/ pětkrát menší než 20, 25, 5, 15, 45, 50 E/ šestkrát menší než 36, 12, 24, 30, 42, Z čísel 12, 15, 40, 18, 21, 25, 36, 6, 45, 48, 16, 24, 30, 35, 13, 42, 33, 61, 54, 60 vypiš násobky čísla 6: 85

86 Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky času sekunda minuta hodina den týden měsíc rok s min h 24 h 7 dní 30, 31 dní 365 dní - nejkratším měsícem je únor dopiš kolik má dní? 1 min = 60 s 1h = 60 min 1. Vypiš v pořadí: a/ všechny dny v týdnu: b/ všechny měsíce: 2. Dokresli ručičky na hodinách: 2 h 10 h 20 h 17 h 4:30 h 9:15 h 6:45 h 17:15 h 14:30 h 22:45 h 19:50 h 86

87 Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky času 3. Dokresli do hodin ručičky a zapiš čas digitálně: - snídám v sedm hodin - škola začíná v osm hodin ráno - velká přestávka začíná v devět hodin a čtyřicet minut - poslední vyučovací hodina končí v půl druhé - ve čtyři hodiny odpoledne píšu domácí úkoly - večeřím v půl šesté 87

88 Numerace do OPAKOVACÍ TEST - násobení a dělení číslem 2, 3, 4, 5, 6, řešení slovních úloh n-krát více (méně), jednotky času 1. Vypočítej: 6. 5 = 8. 2 = 5. 4 = 7. 2 = 7. 3 = 6. 9 = 6. 8 = 6. 4 = 2. 9 = 3. 8 = 4. 9 = 4. 3 = 54 : 6 = 18 : 2 = 28 : 4 = 50 : 5 = 36 : 6 = 30 : 5 = 12 : 3 = 20 : 4 = 27 : 3 = 45 : 5 = 12 : 2 = 48 : 6 = 2. Vyřeš slovní úlohu: Anička nasbírala 42 jablek. Petra nasbírala 6 krát méně než Anička. Kolik jablek nasbírala Petra? Odpověď:. 3. Dokresli ručičky do hodin: 7h 20min 15h 30 min 20h 45 min Sebehodnocení: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo 88

89 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 7 1. Vybarvi okénka s násobky čísla 7 (vypiš je na řádek): Vypočítej: 1. 7 = 7. 7 = = 6. 7 = 3. 7 = 9. 7 = 2. 7 = 8. 7 = 5. 7 = 0. 7 = 4. 7 = 3. Vybarvi vajíčka, u kterých je příklad se správným výsledkem: = = = = Vypočítej příklady: = = = = = = = = = = = = 89

90 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 7 5. Rozhodni o správnosti výsledku, odpověď vybarvi. Z vybarvených písmenek sestav slovo a zapiš ho do připravené tabulky: ANO NE 4. 7 = 21 D S 6. 7 = 54 V E 7. 7 = 49 D M 0. 7 = 7 N M 8. 7 = 56 I Y 3. 7 = 21 Č A 2. 7 = 16 J K = 70 A V 6. Vypočítej: 21 : 7 = 54 : 6 = 28 : 7 = 49 : 7 = 14 : 7 = 24 : 4 = 35 : 7 = 56 : 7 = 7 : 7 = 21 : 3 = 42 : 7 = 70 : 7 = 7. Doplň tabulku:

91 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 7 8. Doplň čísla do hvězdného řetězce: 6. 4 : 8. 4 : : : Doplň čísla 7 krát menší: Vypočti a porovnej: : 7 18 : 6 21 : 3 49 : : 7 36 : : 6 24 : 6 42 : 7 12 : Doplň čísla: : 7 = 1 49 : = 7 : 4 = 4 : 7 = 4 28 : = 7 : 7 = 3 : 6 = 8 56 : = 7 : 7 = 9 : 5 = 9 35 : = 7 : 6 = 5 : 7 = 6 14 : = 7 : 7 = 10 91

92 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 8 1. Vypiš násobky čísla 8 : 2. Doplň tabulku: Vypočítej a doplň znaménka: Napiš příklad na násobení, aby měl výsledek: VZOR 7. 7 = Doplň číslo 8 krát menší:

93 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 8 6. Vypočítej: 8. = = 8 8. = = 8 8. = = = = 0 8. = = = = Doplň do řetězce: : : : : : : : 8 = 8. Vypočítej hádanky: Myslím si číslo 8 krát menší než číslo 72. Myslím si číslo 8 krát větší než číslo 7. Myslím si číslo 7 krát menší než číslo 49. Myslím si číslo 6 krát větší než číslo 5. Myslím si číslo 8 krát menší než číslo 24. Myslím si číslo 8 krát větší než Vypočítej příklady: = : 5 = = : 6 = = : 8 = = : 7 = = : 8 = = : 8 = 93

94 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem Seřaď násobky čísla 8 od největšího k nejmenšímu a přečti : (zezadu) K E L C V O E O I N 11. Oprav špatný výpočet: 7. 8 = = = = = = = = = = = = = = = = Vítr rozfoukal násobky. Násobky 8 vybarvi červeně a násobky 7 zeleně. Potom násobky vypiš tak, jak jdou správně za sebou Násobky 7 Násobky 8 94

95 Číslo a početní operace procvičování písemného + - do Sčítej písemně: Odčítej písemně: Vypočítej:

96 Číslo a početní operace procvičování písemného + - do Sečti písemně a proveď zkoušku správnosti: zk : zk : zk : zk : Odečti písemně a proveď zkoušku správnosti: zk : zk : zk : zk : 5. Zapiš písemně a vypočítej:

97 Číslo a početní operace slovní úlohy (vztah o více, o méně, n-krát více, n-krát méně) 1. Na střeše sedělo 48 vrabců. Holubů tam bylo 8 krát méně. Kolik holubů bylo na střeše?. 2. V cukrárně měli 9 ananasových pohárů a 7 krát více jahodových pohárů. Kolik jahodových pohárů měli v cukrárně?. 3. Terezka má ve své sbírce 168 známek. Lukáš jich má o 157 více. Kolik známek má ve své sbírce Lukáš? Kolik známek mají dohromady?.. 4. Doplň tabulky: o 7 více 7 krát více o 8 více 8 krát více 97

98 Číslo a početní operace slovní úlohy (vztah o více, o méně, n-krát více, n-krát méně) 5. Délka lodi je 42 m. Délka člunu je 6 krát menší. Kolik metrů měří člun?. 6. Na letní tábor v červenci se přihlásilo 208 dětí. V srpnu se jich přihlásilo o 97 více. Kolik dětí se přihlásilo na tábor v srpnu?. 7. Teta Helena má 54 let. Teta Jana o 9 let méně. Kolik let je tetě Janě?. 8. Maminka koupila 9 rohlíků a o 8 více housek. Kolik housek koupila maminka? Kolik kusů pečiva koupila celkem?. 98

99 Číslo a početní operace slovní úlohy (vztah o více, o méně, n-krát více, n-krát méně) 9. Doplň tabulky: o 6 méně 6 krát méně o 8 méně 8 krát méně Do třetí třídy chodí 27 děvčat a 3 krát méně chlapců. Kolik chlapců chodí do třetí třídy? Kolik žáků chodí do třetí třídy celkem?. 11. Matěj přečetl 6 knih. Martin přečetl 3 krát více knih než Matěj. Kolik knih přečetl Martin?. 12. Na statku je 49 ovcí. Krav je o 7 méně než ovcí a koní 7 krát méně než ovcí. Kolik je na statku krav a kolik koní?. 99

100 Numerace do OPAKOVACÍ TEST - násobení a dělení číslem 7 a 8, písemné sčít.,odčít., řešení slovních úloh 1. Vypočítej: 3. 7 = 9. 6 = 48 : 8 = 24 : 6 = 7. 8 = 8. 8 = 42 : 7 = 49 : 7 = 4. 7 = 7. 9 = 35 : 7 = 14 : 7 = 8. 2 = 6. 7 = 56 : 8 = 63 : 7 = 6. 5 = 7. 4 = 24 : 8 = 40 : 5 = 5. 4 = 5. 8 = 36 : 6 = 72 : 8 = 2. Vypočítej písemně: Vyřeš slovní úlohu: Šárce je 7 let. Mamince je o 25 let více. Tatínkovi je 8 krát více než Šárce. Kolik let je mamince a kolik tatínkovi?. Sebehodnocení: Učivo jsem zvládl/a Učivo mě bavilo 100

101 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 9 1. Vypiš násobky čísla 9: 2. Doplň tabulku: Porovnej: Doplň čísla: 8. = = = = = = = = = = = = Roman ušetřil 8 korun. Autíčko, které chce koupit je 9 krát dražší. Kolik korun stojí autíčko, které chce Roman koupit?. 101

102 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 9 6. Vypočítej: 18 : 9 = 63 : 9 = 81 : 9 = 42 : 6 = 36 : 9 = 45 : 5 = 56 : 7 = 35 : 7 = 24 : 6 = 72 : 9 = 45 : 9 = 30 : 3 = 64 : 8 = 27 : 9 = 49 : 7 = 16 : 8 = 27 : 3 = 54 : 9 = 90 : 9 = 21 : 3 = 7. Vyřeš slovní úlohu: Jana koupila 9 omalovánek za 81 korun. Kolik korun stála jedna omalovánka?. 8. Vypočítej: : : : :

103 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 9 9. Vypočítej: = = = = = = = = 10. Rozkládej na součin čísel: Vypočítej slovní úlohu: Olina má v žákovské knížce 27 jedniček. Denisa jich má 9 krát méně. Kolik jedniček má Denisa?. 12. Vybarvi políčka dělitelná číslem 8 nebo 9:

104 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem Napiš násobky čísla 10 : 2. Vypočítej: = = = = = = = = = = 3. Najdi chyby v příkladech, oprav je: = = = = = = = = = Vybarvi třešně, ve kterých jsou pouze násobky čísla 10:

105 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem Vypočítej: 80 : 10 = 40 : 10 = 10 : 10 = 100 : 10 = 30 : 10 = 50 : 10 = 60 : 10 = 20 : 10 = 90 : 10 = 70 : 10 = 6. Vybarvi jablka, která jsou dělitelná číslem 10 a 5 zároveň: Doplň:. 10 = = = = = = = = = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

106 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 0 Zapamatuj si: - při násobení čísel číslem 0 se výsledek rovná 0 - při dělení čísel číslem 0 je příklad neřešitelný..číslem 0 nelze dělit! 5. 0 = 0 5 : 0 = nulou se nedělí Doplň tabulku: Vypočítej: = = = = = = = = = = = = = = = 3. Doplň do řetězce: : cíl : 106

107 Číslo a početní operace násobení a dělení číslem 0 4. Vypočítej násobením: 2. 9 = 0. 5 = 3. 7 = 4. 9 = 5. 6 = 7. 7 = 4. 3 = 9. 3 = 8. 0 = 1. 2 = 7. 9 = 0. 0 = = 8. 4 = 6. 8 = 0. 4 = 9. 9 = 9. 0 = 8. 8 = 1. 1 = 6. 6 = 6. 4 = 9. 6 = 7. 5 = 4. 3 = 5. 5 = 0. 3 = 3. 8 = 5. Vypočítej dělením: 81 : 9 = 21 : 3 = 36 : 6 = 0 : 10 = 14 : 2 = 20 : 4 = 63 : 9 = 15 : 0 = 21 : 7 = 0 : 5 = 50 : 0 = 72 : 9 = 18 : 0 = 81 : 9 = 12 : 2 = 21 : 3 = 45 : 5 = 49 : 7 = 42 : 6 = 30 : 5 = 30 : 3 = 16 : 4 = 8 : 2 = 18 : 9 = 0 : 0 = 54 : 6 = 32 : 8 = 56 : 7 = 6. Doplň řetězce: : 7 : 6 : 8 :

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 5. ročník R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (2. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA porovnává přirozená čísla v oboru do zaokrouhluje čísla na desítky a stovky provádí zpaměti jednoduché početní operace řeší a tvoří

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Pracovní list Jméno: = = = = = = = = = = = =

Pracovní list Jméno: = = = = = = = = = = = = č. 37 název Test 3 anotace Test je zaměřen na opakování celého učiva. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný výstup ZV LMP Matematika a její aplikace - 1. stupeň M - 2. období sčítat

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice zaměřeno

Více

RNDr. Zdeněk Horák 23. 11. 2013 VII.

RNDr. Zdeněk Horák 23. 11. 2013 VII. Jméno RNDr. Zdeněk Horák Datum 23. 11. 2013 Ročník VII. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh ZLOMKY Téma klíčová slova Slovní úlohy se zlomky, početní

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Číselný obor do 5 /počet prvků/ Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná

Číselný obor do 5 /počet prvků/ Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná VY_32_INOVACE_M.1.A.01 MATEMATIKA - 1. ROČNÍK Číselný obor do 5 /počet prvků/ Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Na každém řádku zakroužkuj číslo zobrazující

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Čtvrťáci a matematika VIII

Čtvrťáci a matematika VIII Čtvrťáci a matematika VIII Poznáváme čísla do 1 000 000 a větší než milión 1. Nejdříve odhadněte a pak spočítejte, kolik je tu základních čtverců sítě. 1 2. Rozepište čísla do tabulky a čísla zapsaná v

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Matematika a její aplikace Numerace do 100 bez přechodu desítek = 90-6 = = 38-0 = = 69-7 = = 54-3 = = =

Matematika a její aplikace Numerace do 100 bez přechodu desítek = 90-6 = = 38-0 = = 69-7 = = 54-3 = = = Matematika a její aplikace Numerace do 100 bez přechodu desítek 1. Vypočítej: 84 + 6 = 90-6 = 38 + 0 = 38-0 = 62 + 7 = 69-7 = 51 + 3 = 54-3 = 95 + 5 = 100-5 = 2. Najdi 6 čísel v oboru do sta: P A T N Á

Více

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 30. 3. 2012 Třída: 5. B Ověřující učitel: Jana Kuchtíková

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 30. 3. 2012 Třída: 5. B Ověřující učitel: Jana Kuchtíková Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I.termín 22.dubna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I.termín 22.dubna 2014 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás u přijímacích zkoušek z matematiky a přejeme hodně úspěchů při řešení zadaných úloh. Příklady můžete řešit v libovolném pořadí.

Více

Racionální čísla. Množinu racionálních čísel značíme Q. Zlomky můžeme při počítání s nimi:

Racionální čísla. Množinu racionálních čísel značíme Q. Zlomky můžeme při počítání s nimi: Racionální čísla Racionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru zlomku p kde p je celé číslo a q je q číslo přirozené. Tento zápis je jednoznačný pokud čísla p, q jsou nesoudělná, zlomek je v základním tvaru.

Více

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/

MATEMATIKA 6. ROČNÍK. Sada pracovních listů CZ.1.07/1.1.16/ MATEMATIKA 6. ROČNÍK CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů Resumé Sada pracovních listů zaměřená na opakování, procvičení a upevnění učiva 6. ročníku přirozená čísla a desetinná čísla. Může být

Více

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení April 0, 0 ZAPIŠ KOLIK Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) VY INOVACE_Matematika, Použití:. třída Datum vypracování:..0 Datum pilotáže: 0..0,..0 Metodika: Počáteční počítání v oboru 0. Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 3. Časová dotace: 5 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Eiffelova věž. zaokrouhlené na tisíce. zaokrouhlené na desítky. zaokrouhlené na stovky. podtržené číslo. zaokrouhlené na desetitisíce

Eiffelova věž. zaokrouhlené na tisíce. zaokrouhlené na desítky. zaokrouhlené na stovky. podtržené číslo. zaokrouhlené na desetitisíce Eiffelova věž Neopakovatelnou siluetu této pařížské věže znají návštěvníci z celého světa. I s anténou je vysoká třicet dva tisíc tři sta sedmdesát pět centimetrů a váží osm tisíc šest set pět tun. Je

Více

Jméno :... třída : 5. I. část

Jméno :... třída : 5. I. část Jméno :... třída : 5. I. část 1. 2 569 38 625 68 138 8 372 32 765 723 765 58 217 23 792 95 676-59 635-92 382-62 826 2. 372 6 53 37 2 657. 5. 73. 658. 37 3. 573 96 387 28. 60. 700. 30. 508. V prodejně měli

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity IV/2-1/20 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie.

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Slovní úlohy - řešené úlohy Úměra, poměr Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie. Každý rozměr zvětšíme tak, že jeho

Více

ZLOMKY A DESETINNÁ ČÍSLA. Růžena Blažková

ZLOMKY A DESETINNÁ ČÍSLA. Růžena Blažková ZLOMKY A DESETINNÁ ČÍSLA Růžena Blažková Úvod Se zlomky a s desetinnými čísly se setkává každý člověk, jak v běžném životě, tak v pracovních či zájmových činnostech. Z matematického hlediska není rozdíl

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek Fyzikální veličiny Vlastnosti těles, které můžeme měřit nebo porovnávat nazýváme fyzikální veličiny. Značka fyzikální veličiny je písmeno, kterým se název fyzikální veličiny nahradí pro zjednodušení zápisu.

Více

Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013

Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013 Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013 Test přijímací zkoušky bude obsahovat úlohy uzavřené, kdy žák vybírá správnou odpověď ze čtyř nabízených variant (správná je vždy právě

Více

P Y T H A G O R I Á DA. 37. ročník 2013/2014 8. R O Č N Í K

P Y T H A G O R I Á DA. 37. ročník 2013/2014 8. R O Č N Í K P Y T H A G O R I Á DA 37. ročník 013/014 8. R O Č N Í K Š K O L N Í K O L O Adresář krajských garantů soutěží na školní rok - 013/014 Kraj Krajský úřad pověřená osoba * Mgr. Michaela Knappová. Magistrát

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA.

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Blok předmětů: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Název předmětu: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a

Více

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně

Více

PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE PRACOVNÍ LIST ŘÍMSKÉ ČÍSLICE JMÉNO: Dnes se římské číslice nepoužívají pro výpočty, ale můžeme je najít například na ciferníku hodin, jako označení kapitol v knihách, letopočtů výstavby nebo rekonstrukce

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Matematika se Čtyřlístkem 1

Matematika se Čtyřlístkem 1 Matematika se Čtyřlístkem SPOČÍTEJ, KOLIK VĚCÍ JE V KAŽDÉ SKUPINĚ. DO RÁMEČKU NAKRESLI STEJNÝ POČET PUNTÍKŮ. ŘEKNI, CO VIDÍŠ, NAPŘ. TŘI TYČINKY. DO OKÉNEK NAKRESLI STEJNÝ POČET TVARŮ. POTOM NA OKÉNKA PŘILOŽ

Více

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA sidus_sestava 1 9/3/12 7:23 AM Stránka 1 BLUDIŠTĚ SLUŠNÉ CHOVÁNÍ ROČNÍ OBDOBÍ RODINA UVOLŇOVACÍ CVIKY ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY OVOCE A ZELENINA Zakoupením Poznáváčku jste pomohli, ve

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity IV/2-1/21 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456 4. Desetinná ísla 4.1. ád desetinného ísla V praktickém život nehovo íme jen o 5 kg jablek, 8 metr, 7 0 C, ale m žeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých ísel existují

Více

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu PŘEDMĚT: Matematika (pro žáky s LMP) Ročník: 4. Výstup z RVP 2. období Ročníkový výstup učivo Průřezová témata číslo a početní operace Co by žák měl zvládnout: 1. Čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru

Více

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici mohu koupit za 60

Více

Úlohy soutěže MaSo, 23. listopadu 2007

Úlohy soutěže MaSo, 23. listopadu 2007 Úlohy soutěže MaSo, 23. listopadu 2007 1. Jednou v noci král Honza III. Hrozný nemohl spát, a proto šel do královské kuchyně, kde našel balíček lupínků. Snědl 1/8 lupínků. Za chvíli přišla hladová královna

Více

1 z 7 18.6.2012 8:14. 1. otázka. Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25? 2. otázka

1 z 7 18.6.2012 8:14. 1. otázka. Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25? 2. otázka Stonožka 9 - M 2011 - náhled testu http://ib.scio.cz/test?t=ceow8rrhgtr79v2xq7/zcppky1fbxbzulq... 1 z 7 18.6.2012 8:14 1. otázka Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem

Více

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 3. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 3 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN! Test obsahuje 30 úloh na 60 minut. Každá úloha má právì jedno správné øešení. Za správné øešení získáš 2 body. Za chybnou odpovìï ztratíš

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Datum: 7. 02. - 10. 2. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Datum: 7. 02. - 10. 2. 2012. Ročník: 7. Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 7. 02. - 10. 2. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh:

Více

Obor přirozených čísel 1

Obor přirozených čísel 1 Obor přirozených čísel 1 Hrajeme si s čertíky ZADÁNÍ Hra: Cesta z pekla Učitel ve třídě připraví cestičku s příklady (motivovanou obrázky čertů). Žáci chodí ve dvojicích (stejnou cestu mají napsanou na

Více

Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková

Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková. Adriana Vacíková VY_42_INOVACE_MA1_01-36 Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Matematika - Prima. množiny zavedení pojmů množina, prvek, sjednocení, průnik, podmnožina

Matematika - Prima. množiny zavedení pojmů množina, prvek, sjednocení, průnik, podmnožina - Prima Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Jana Dušková a Jarmila Štěpánová Základní škola, Vítkov,

Více

MATEMATIKA učebnice aritmetiky pro 6. ročník

MATEMATIKA učebnice aritmetiky pro 6. ročník MATEMATIKA učebnice aritmetiky pro 6. ročník Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Úlohy. b) číslo 0,8 o 35% d) číslo 220 o 22 % 1 % ze z 10,80 Kč č 10,80 Kč 103,5 = 1117,80 Kč

Úlohy. b) číslo 0,8 o 35% d) číslo 220 o 22 % 1 % ze z 10,80 Kč č 10,80 Kč 103,5 = 1117,80 Kč 2. Obnos 1080 Kč představuje základ z, ze kterého počítáme procentovou část č, odpovídající počtu procent p 3,5; vypočítanou procentovou část pak přičteme k základu. 1. způsob: z 1080 Kč p 103,5 č... Kč

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST B TS-M5MBCINT Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 15 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Metodický list. Název materiálu: Úlohy ze sadu a ze zahrady Autor materiálu: Jana Kuchtíková

Metodický list. Název materiálu: Úlohy ze sadu a ze zahrady Autor materiálu: Jana Kuchtíková Příjemce: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 4. třída leden 2014 Zábavné procvičování matematiky Příklady od Viktorky Horákové: 1. Porovnej čísla 8x80 6x90 24:2 24:4 60x2 50x30 35:5 32:4 2x90 60x3 81:9 64:8

Více

M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory

M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír Jurek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PID16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika pro 7. ročník. Mgr. Věra Zouharová

Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/ Matematika pro 7. ročník. Mgr. Věra Zouharová Sada pracovních listů matematika 7 2 CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Matematika pro 7. ročník Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 7. ročníku. Využíváno k samostatné a skupinové

Více

MATEMATIKA Sbírka úloh pro ročník ZŠ praktické Pracovní listy

MATEMATIKA Sbírka úloh pro ročník ZŠ praktické Pracovní listy MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Pracovní listy ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

Grafické sčítání úseček teorie

Grafické sčítání úseček teorie Grafické sčítání úseček teorie Nezáleží na tom, kterou úsečku přeneseme na polopřímku jako první. Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Příklad 1 Hana jde ze školy na poštu, z pošty do knihovny.

Více

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Mezi

Více

Ma - 1. stupeň 1 / 5

Ma - 1. stupeň 1 / 5 1. ročník číst a zapisovat číslice 1-5 čtení a zápis číslic 1-5 OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání v oboru 1-5 porovnávání množství v oboru do 5 přečíst a zapisovat dle diktátu matematické

Více

Přijímací test z českého jazyka - osmileté studium

Přijímací test z českého jazyka - osmileté studium Přijímací test z českého jazyka - osmileté studium (1) Edudant a Francimor, s nimi školní mládež, osaměli v domě, kterýžto se nazývá Loupežnická beseda. (2) Pan loupežník Kokrhelini mínil, že by se měl

Více

Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text

Pracovní list Prezentace Test Pokus Souvislý text HM Metodický list RČ. projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0530 Název materiálu: IV_Mul_1ML Autor: Helena Müllerová Evidenční číslo materiálu: IV_Mul_1 Zařazení do ŠVP: Matematika_1.r._základni útvary v rovině

Více

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata

PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata PŘEDMĚT: Matematika Ročník: 1. Výstup z RVP Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata číslo a početní operace 1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více