Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10"

Transkript

1 JESLE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTIDO 3 LET V PRAZE databáze

2 Tato databáze vycházív rám ciprojektů realizovaných Gender Studies,o.p.s.: Audit politik přátelských rodině se zvláštním zam ěřením na zařízenípéče o dětido tří let Projekt je financován nadacíh einrich BőllStiftung. Fit pro zm ěnu:flexijistota a genderová rovnost na trhu práce Projekt je financován Evropskou kom isív rám ciplánu D. Tento dokum ent bylvytvořen za finančního přispěníevropského společenství. Názory zde prezentované vyjadřujípostoje Gender Studies,o.p.s.,a proto nem ohou být v žádném případě považovány za oficiálnípostojevropského společenství. Jesle a dalšízařízenípéče o dětido 3 let v Praze.Databáze. Vydalo Gender Studies,o.p.s.v roce Gender Studies,o.p.s.,Gorazdova 20, Praha 2 w w w.genderstudies.cz w w w.fem inism us.cz Vážené čtenářky a čtenáři, tato databáze je určena všem pražským rodičům, stávajícím i budoucím, kteří plánujízajistit svém u dítětiinstitucionálnípéči.obsahuje kontaktníúdaje o pražských jeslích a podobných zařízeních rané péče,ať už jsou soukrom é čiobecní. Databáze je součástíprojektů,které se zam ěřujína tém a slaďováníosobního a pracovního života.chcem e-lium ožnit rodičům pracovat a udržet sikvalifikaci,je třeba jim nabídnout kvalitnía spolehlivou péčio jejich děti.m ám e za to,že jesle tuto podm ínku splňují,nebo přinejm enším m ajípotenciáljisplňovat. Obecních jeslí neustále ubývá, aktuální a celistvý přehled podobných zařízení neexistuje, takže je někdy obtížné dítěti zajistit dobrou péči. Chcem e tedy nabídnout adresář takových zařízení,a usnadnit tak rodičům hledání. Databáze vycházíspolu s dalšípublikací,klíč k jeslím,kde je obsažena celá řada inform acío institucionálnírané péčiv Praze a dalších českých m ěstech.klíč k jeslím je k dostánízdarm a na adrese Gender Studies,o.p.s. Příjem né a užitečné čtení Jitka Kolářová M anažerka projektu

3 Jesle a další zaízení pée o dti do 3 let v Praze 1-10 Databáze k poátku roku V souasné situaci stále klesá poet jeslí obecních, zatímco vznikají rzná soukromá zaízení. Tato databáze pokrývá jen takové soukromé subjekty, které poskytují dtem obdobnou péi jako obecní jesle, nejde tedy jen o hlídání dtí, ale i výchovu a vzdlávání v dlouhodobjším horizontu. Praha 1 Jesle ásnovka ásnovka 2 vedoucí: Božena Šípová tel.: , Jesle soukromé: Modré nebe mezinárodní s francouzštinou E. Krásnohorské 6 pouze do 13h tel.: , msíc-2,5 roku YMCA jesle Na Poíí 12 vedoucí: Jana Jalovcová tel.: mateské centrum Praha 2 Jesle Londýnská Londýnská 16 vedoucí: Bohumíra esalová tel.: Jesle soukromé: Dtské studio Žofka Sarajevská 10 tel.: , zamení na výtvarnou výchovu, nejedná se o klasické jesle, od 2 do 4 let Happy child Jana Masaryka 627/31 tel.: Praha 3 Jesle Roháova Roháova 40 tel.: Praha 4 Jesle Kotorská hlídací služba Kotorská 1590/40 tel vedoucí: Vladimíra Bezoušková tel. : Jesle Rabasova

4 Rabasova 1068/12 vedoucí: Simona Hanusová tel.: Jesle Kukuínova Kukuínova 1150/3 vedoucí: Marie Feureisová tel.: Jesle Jordana Jovkova Jordana Jovkova 3253, Modany tel. : U vodojemu 17 tel.: , pro dti od 6 msíc, kojenecké plavání NestLingue, s.r.o. V Parku 2308/8 tel.: , dvoujazyná školka (anglický a eský jazyk), pro dti od 18 msíc KinderGarten Dunovského 685/14 tel.: mezinárodní anglická jazyková školka, pro dti ve vku 2-6 let Dtský koutek Pohádka tel.: , provoz pouze do 12hod., dále nabízí individuální hlídací služby v zaízení nonstop, i pro miminka Magic Castle Kindergarden areál Kunratického Zámku tel.: veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce, od 1,5 do 6-ti let The Prague British School Karasova 14, Modany tel.: (201, 205) .: pro dti od 20 msíc Obanské sdružení Krtek - klub Krecik Malenická 1784, Chodov tel.: esko-polské, od 18 msíc, pouze klubový program 8,30-14 hod Praha 5 Jesle a mateská škola Tréglova Tréglova 3/780 tel. : denní jesle Denní jesle Na Hebenkách 3 tel.: Jesle Malíkov Hlušikova 1/1064 klasické jesle od 6 msíc

5 tel.: U vodojemu 17 tel. : , Zbraslavské jesliky Jaromíra Vejvody tel.: , Modré nebe - Ciel bleu, o.p.s. Pod Hybšmankou 14 tel.: , od 6-ti msíc, kojenecké plavání pée o dít do 3 let v denním režimu s francouzštinou pro dti 1-7 let Praha 6 Global concepts,s.r.o. Nad Želivkou 598, Nebušice TETTY Komornická 12 tel.: U páté baterie 48 tel. : , The Prague British School Vlastina 19, Liboc tel.: (201, 205) .: mezinárodní anglické jesle pro dti od 12msíc do 6let mezinárodní anglická školka pro dti od 1,5 do 6 let od 6 msíc, kojenecké plavání pro dti od 18 msíc Praha 7 Peovatelské centrum Praha 7 - Dtské jesle U Pergamenky 1144/1a vedoucí: Stanislava Mokrá tel.: , jesle pro dti ve vku msíc, také hlídání dtí Praha 8 Jesle Mirovická Mirovická 1282 tel.: Školika ertv vršek Na Stráži dti ve vku od 18 msíc do 7 let Praha 9

6 Stacioná pro dti eskolipská 621 tel: celodenní pobyt dtí zamstnaných rodi - od 1 do 4 let Dtský klub-jesle Poupata Tvrdého 89, Letany Eva Vlková, tel Jarka Hübscherová, tel Rodinný klub Trojlístek Šluknovská 328, Prosek tel.: , pro dti od 1,5 roku, celý den do 17h programy pro dti od 2 let bez doprovodu rodi, výtvarná a pohybová výchova, anglitina mateské centrum Praha 10 Jesle Jakutská Jakutská 4 Magda Dresslerová tel.: Hájecká 10 tel.: , Baby školika v Umleckém studiu Bulharská 11 tel.: , Baby školika Kája a Pája Kodaská 17, vchod z ul. Estonské tel: , : od 6 msíc, kojenecké plavání zameno na výtvarnou a pohybovou výchovu, pouze dopoledne, pro dti ve vku 2-4 roky nabídka individuálního hlídání i menších dtí v budov školiky, vk 2-4 roky 2-4 roky

1 Plné verze text šetení lze získat na adrese Gender Studies, o.p.s.

1 Plné verze text šetení lze získat na adrese Gender Studies, o.p.s. Zaostřeno na jesle: provoz jeslí ve vybraných městech ČR Jitka Kolářová, Blanka Plasová, Kateřina U líková, Jana Štefaniková, Táňa H olčáková, Michaela Marksová-Tominová 1. Ú VOD Tato kapitola přináší

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené

Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Jak sladit rodinný a pracovní život Metodika vzdělávání a informování osob na rodičovské dovolené Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Publikace vznikla jako výstup klíčové

Více

Finanční analýza: současné a budoucí možnosti financování provozu jeslí M arkéta N ovotná, Gender Studies, o.p.s. Financování jeslí popis a analýza současného stavu Pro potřeby analýzy současného financování

Více

3. Hospic Malovická (od r. 2014)

3. Hospic Malovická (od r. 2014) Zdravotnické zařízení MČ P4 (www.zzpraha4.cz) příspěvková organizace zřízená MČ P4 co zaštiťujeme: 1. Jesle (Kotorská, Rabasova, Firemní) 2. Centrum pomoci závislým (Psychiatrickopsychologická ambulance)

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14.

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RADKA o.s. RODIČE A DĚTI KADANĚ 1. Úvodem 1. 2. Úvodem Vývoj str. 4 str. 5 Milý čtenáři, když jsem v roce 2007 ze zvědavosti navštívila astrologa, předpověděl mi na rok 2010 velký

Více

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2013 Grafický

Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2013 Grafický Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci Vydal: Odbor sociálních věcí Magistrátu města České Budějovice v roce 2013 Grafický design: srneczekdesign Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Více

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008

MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 MONITORING Firemní školky 1. května 2007 31. března 2008 Vypracovala AGE Communications, a.s. FIREMNÍ ŠKOLKA 1. Zdroj: www.muziazeny.cz Datum: neuvedeno Název: Projekt firemní školky o.p.s. DŮM PRO MOTÝLKY

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ZBRASLAV do roku 2015 únor 2009 Obsah: A. Způsob zpracování koncepce 3-4 B. Charakteristika MČ Praha-Zbraslav 4-5 C. Školská zařízení

Více

Miroslav Krobot SRPEN. Dejvice jsou inspirující DOPRODEJ. Causa: Dvojjazyčné vzdělávání ve školách. Téma čtenářů: Rozhovor:

Miroslav Krobot SRPEN. Dejvice jsou inspirující DOPRODEJ. Causa: Dvojjazyčné vzdělávání ve školách. Téma čtenářů: Rozhovor: Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 SRPEN Vychází 25. 8. 2014 / Zdarma Najdete nás na Causa: Dvojjazyčné vzdělávání ve školách Téma čtenářů: Obchodní obslužnost Prahy 6 Kultura: Zažijte Břevnov jinak Rozhovor:

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání

Jak sladit rodinu a zaměstnání Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a zaměstnání Projekt Práce jinak šance rodině i zaměstnání, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00178, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím

Více

09 /2013. mč Praha 7. Dětské kurzy a kroužky. Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková

09 /2013. mč Praha 7. Dětské kurzy a kroužky. Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková 09 /2013 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Dětské kurzy a kroužky Téma: Regulace hazardu Jak se hlídá Praha 7 Profil: martina Řeháková inzerce V E S TAV Ě N É S K Ř Í N Ě Š AT N Y

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

1. Obecně o předškolních zařízeních ve Stockholmu

1. Obecně o předškolních zařízeních ve Stockholmu ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO ŠESTI LET VE STOCKHOLMU 1. Obecně o předškolních zařízeních ve Stockholmu Stockholm jako hlavní město a nejvíce obydlená část Švédska zahrnuje 1.7 mil lidí a je administrativně

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Městské investice 1/2008 ČÍSLO 1. Co se bude opravovat, jaké budou nové stavby. Lékařka uměleckých děl a uznávaná malířka

Městské investice 1/2008 ČÍSLO 1. Co se bude opravovat, jaké budou nové stavby. Lékařka uměleckých děl a uznávaná malířka Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 1/2008 ČÍSLO 1 Městské investice Co se bude opravovat, jaké budou nové stavby Velká plátna Blanky Valchářové Lékařka uměleckých děl a uznávaná malířka Dále v listě...

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více