DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem"

Transkript

1 města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější. Poslední březnovou neděli si naši spoluobčané užili při tradičním velikonočním jarmarku, a koncem dubna si připomeneme tragické události konce války. Ano, je to svým způsobem symbolické, ale tak to ostatně v životě chodí. Jsem rád, že obě události mají svůj velmi důležitý význam pro život ve městě, a i když mají zcela protichůdný charakter, poutají velký zájem a pozornost široké veřejnosti. Začnu nejprve velikonoční akcí a trochu širším pohledem na ni. Její přínos a prospěšnost není dána jenom tím, že si při ní připomínáme nejvýznamnější křesťanský svátek v roce, ale hlavně tím, že se zde společně potkávají spousty našich spoluobčanů, a během několika hodin mohou vidět pestrý a bohatý vzorek aktivity našich předškoláků z mateřských škol ve městě, upřímnou snahu dětských divadelníků z bis - kupského gymnázia a další ukázky zájmových činností. Letošní dosti nevlídné počasí během nedělního odpoledne prověřilo, jak moc našim spoluobčanům záleží na jejich účasti na této akci. Velký zájem ně- Nejprve tedy, co všechno se muselo udělat, aby se rekonstrukce mohla vůbec uskutečnit? Areál školy byl díky jeho stáří poplatný době, kdy byl postavený. Panelové konstrukce jednotlivých pavilonů již neodpovídaly nárokům na tepelnou izolaci budov a v důsledku toho bylo vytápění školy velmi drahé. Tepelná ochrana byla naprosto I krupští senioři přispěli ke spokojenosti účastníků. kolika stovek návštěvníků byl samozřejmě potěšitelný pro pořadatele a organizátory, a já to chápu i jako pochvalu za snahu a spoustu práce kolem přípravy a zajištění všeho ke zdárnému průběhu oslavy velikonoc v našem městě. My všichni z vedení města jsme si celkem spolehlivě potvrdili, že má pořádání našeho tradičního jarního jarmarku opravdový smysl a užitek pro zdejší obyvatele a oprávněně patří mezi nejvýznamnější události z oblasti kultury a společenského života v Krupce. A teď k druhému tématu. Při slavnostním shromáždění na pietním místě na Prokopce si připomeneme již 70. výročí od oněch tragických událostí. Letošní význam vzpomínkové akce není větší tím, že se jedná o kulaté jubileum. Tentokrát je ale na místě připomenout některé důležité souvislosti. První z nich je ocenění, že je to již bezmála tři čtvrtě století, kdy několik našich generací žije v míru a bez hrozeb válek, utrpení a nepředstavitelného neštěstí. A to není vůbec nějaká samozřejmost či náhoda. Vždyť stačí se ohlédnout zpátky na oněch 70 roků do historie celé planety, a asi nespočítáme, kolik míst a milionů obyvatel postihly válečné události. V současnosti je zcela oprávněné zdůraznění faktu, že tisíce lidí zahynulo ve velmi nebezpečném vojenském konfliktu v zemi, která je už hodně blízko od nás, a nic nesvědčí tomu, že by tamní situace mohla mít nadějný vývoj k ukončení násilí a zmaru. Je to varování, které máme denně na očích prostřednictvím televize a sdělovacích prostředků, které si ale chtě nechtě musíme současně spojovat s událostmi, jež si zanedlouho opět připomeneme na Prokopce. Děkujeme za rozhovor. Rekonstrukce maršovské základní školy dopadla na jedničku Před pár dny byla úspěšně dokončena rozsáhlá stavební akce, která zdejší Základní školu Maršov zmodernizovala a změnila ji takřka k nepoznání. Během pouhého půl roku se podařilo realizovat dílo, které svým významem i objemem stavebních prací nemá v poslední době v našem městě obdoby. O tomto dokončeném projektu jsme si museli popovídat s předsedou komise rozvoje města panem Václavem Šandou. /red/ Celorepubliková úklidová akce startuje! I naše město Krupka se zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko 2015, která je organizovaná na sobotu 18. dubna Občané i dobrovolnické organizace se mohou pustit do úklidu různých veřejných prostor a prostranství, na kterých je nepořádek, jsou tam různé odpady a nevhodné materiály či předměty. Tím se nejenom zlepší veřejný pořádek, vzhled a životní prostředí, ale občané těmito aktivitami potvrdí, že jim na těchto společných hodnotách opravdu záleží. Vedení města proto zajistilo pro odvozy sesbíraných odpadů na vybraných stanovištích po dobu této akce velkokapacitní kontejnery, které budou k dispozici v těchto lokalitách a místech: Stanoviště VKK: 1) za domem Mariánské náměstí čp parkoviště vedle separačních nádob 2) Husitská ulice - naproti domu čp ) Unčín - pod čp. Fučíkova 124 (Masarykova ZŠ a MŠ) 4) Soběchleby-náves - vedle dětského hřiště 5) Sídliště Hamry - parkoviště u Skleníku 6) Sídliště Nad Plovárnou - naproti garážím, vedle domu čp ) Dolní ulice - naproti domu čp ) Kollárova ulice - parkoviště za domem čp mizerná, a k tomu se přidaly i problémy se zatékáním srážkové vody do střešní konstrukce, oken a dalších otvorů. Technická životnost školy se výrazně zkracovala a její celkový vzhled nebyl vůbec pohledný a pěkný. Proto se vedení města vydalo na náročnou cestu celkové komplexní rekonstrukce všech pavilonů. Když na počátku projektanti provedli podrobnou prohlídku a průzkum situace, bylo jasné, že nepostačí jenom nějaké flikování nebo záplaty. Jasně z toho vyplynul podrobný rozvrh stavebních prací a především celkové náklady na ně. A potom začala asi nejtěžší práce - sehnat potřebné zdroje na financování celého projektu. Celkové náklady se vyšplhaly na takřka 44 milionů korun. Nejprve se nám podařilo v opravdu náročném administrativním procesu získat od Státního fondu životního prostředí 19,6 milionů Kč přímé dotace v rámci Operačního programu životní prostředí. A na krytí přímého podílu města jsme museli použít dlouhodobý úvěr, o kterém loni v srpnu rozhodlo zastupitelstvo města s jeho limitem 25 mi - lionů. Po vyřešení finančních předpokladů následovala všechna potřebná výběrová řízení a 29. září loňského roku vše propuklo. (Pokračování na straně 2) Internetové stránky města Krupka: starosty: strana 1

2 Co nám můžete říci k procesu zápisu Krupky na seznam UNESCO? Jaký je současný stav? Především je nutné si uvědomit, že rozhodovací proces o zařazení Krupky na seznam UNESCO je ve finále! Od začátku února Centrum světového dědictví UNESCO v Paříži začalo posuzovat návrh na zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na tento prestižní světový seznam. Všechny potřebné dokumenty již byly zpracovány a předány. Jak všichni víme, součástí návrhu je také Hornická kulturní krajina Krupka, která v katastru našeho města zahrnuje například Městskou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin a další památky. Jak říkám, jsme ve finální fázi, ale ještě ne na konci procesu. Stále musíme pilně pracovat! Pevně věřím, že návrh bude přijat a že budeme úspěšní. Jak dlouho bude proces posuzování žádosti trvat? Posuzování oprávněnosti návrhu bude probíhat O zápisu Krupky na Seznam světového dědictví UNESCO V rámci společného německo - českého návrhu na zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na světový seznam UNESCO byl člen městského zastupitelstva Rostislav Kadlec pověřen, aby naše město zastupoval. Položili jsme mu několik otázek. Rekonstrukce maršovské základní školy dopadla na jedničku (Pokračování ze strany 1) S čím se musel zhotovitel stavby vypořádat? Předně chci zdůraznit, že se nám vyplatilo opravdu náročné výběrové řízení na něj. Velmi vysokou laťku kritérií nakonec překonaly ve finále dvě spolupracující firmy Mature Teplice a Nepro stavební. Velmi pozitivně se projevily i jejich organizační schopnosti, kdy se dokázaly vždy operativně domlouvat s vedením školy o postupu prací tak, aby nebyla jakkoliv narušovaná výuka, a zároveň se musela zajišťovat bezpečnost pohybu školáků. Vše během oněch měsíců průběhu rekonstrukce probíhalo hladce a bez problémů. A protože platí přísloví, že odvážnému štěstí přeje, tak nejspíš kladně zafungovalo i uplynulé poměrně vlídné zimní počasí, které rovněž přispělo ke zdaru díla. Výsledek této mimořádné akce je tady. Pohled na školu je opravdu moc pěkný, s tím předchozím se vůbec nedá srovnávat. Hlavní cíl byl ale jiný... Základní úkol byl jasný - chtěli jsme realizovat úspory energií. A ten se podařilo spolehlivě splnit. Po provedených měřeních a závěrečném auditu máme prokázané úspory nákladů za teplo ve výši přes Kč ročně, za pět roků to bude přes 4 miliony. To je výsledek, který hovoří za vše. A samozřejmě k tomu musíme připočítat i to, že díky rekonstrukci školy mají žáci i kantoři důstojné a velmi pěkné prostředí pro výuku, a to vše s perspektivou řady desetiletí. Děkujeme za rozhovor. Představujeme nového souseda V minulém vydání Radnice jsme čtenáře informovali o probíhající výstavbě v naší průmyslové zóně Krupka. Do nového areálu se během prázdnin přestěhuje společnost REGENERSIS CZECH s.r.o. Další podrobnosti o této firmě jsme probrali s její zástupkyní, paní Janou Kučerovou. Můžete se nám nejprve blíže představit? Společnost REGENERSIS je součástí mezinárodní skupiny, která je aktivní ve více než 24 zemích. Zabývá se velkokapacitní opravou moderní elektroniky, provozuje servisní opravárenské centrum se specializací na tablety, čtečky (scannery), tiskárny. Elektronika renomovaných značek se k nám do opravny v Krupce dopravuje z celé Evropy, v současné době se v tomto servisním centru opraví více než 10 tisíc kusů přístrojů měsíčně. Prozatím máme svoji provozní kapacitu umístěnou ve zdejší průmyslové zóně v lokalitě na srbické straně, v areálu CT Parku. Po dokončení výstavby zcela nové haly se přestěhujeme do samostatného objektu, naproti vjezdu do firmy Knauf Insulations. Vaše společnost zde vytvoří nové pracovní příležitosti? Ano, předpokládáme rychlý nárůst ze současného stavu, kdy budeme schopni zaměstnat dalších nejméně 50 osob v horizontu do konce letošního roku, a poté dalších 100 lidí průběžně během příštího roku. V současné době hledáme nové pracovní síly na pozici ser - visní technik do jednosměnného provozu (ranní směny). Hlavními požadavky jsou minimálně střední odborné vzdělání, nejlépe elektrotechnického směru, manuální zručnost a vztah k elektronice. Lze využít i znalosti anglického jazyka, kdy pracovní manuály jsou na některých linkách v angličtině, nebo pro komunikaci se zahraničními kolegy, znalost je tudíž velkou výhodou. V případě jiného vzdělání než z oblasti elektrotechniky požaduje společnost zkušenost či praxi v opravách či praxi na pozici technického poradce. Ve společnosti pracují převážně muži, stejně tak jsou vítány ženy s odpovídajícím vzděláním nebo praxí. Společnost uvítá absolventy středních škol se zaměřením na elektro, kteří i bez dosažené praxe projdou vstupním školením a mohou tak praxi ve vystudovaném oboru získat. Děkujeme za informace. /red/ více než rok. Krupka se může těšit jak na oficiální návštěvy komisařů UNESCO, tak také na ty neoficiální, kdy pracovníci centra světového dědictví navštíví náš region naprosto anonymně a budou hodnotit nejen historické artefakty jako takové, ale také úroveň poskytovaných služeb a přístupu města. Do konce roku 2016 bychom měli znát výsledky hodnotící zprávy. Můžete říci, co případný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO Krupce a jejím obyvatelům přinese? Rád bych jasně řekl, že pro Krupku je to jedinečná šance ke zvýšení kvality života našich občanů, která se již nemusí opakovat! Možná si někteří spoluobčané říkají, že nemáme šanci, ale přesný opak je pravdou. Zápis na seznam UNESCO znamená znatelné zvýšení cestovního ruchu a tím nové pracovní příležitosti pro naše občany. Zkušenosti z jiných měst jasně ukazují, že roste hodnota nemovitostí, především pak v památkových zónách. V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že na památky zapsané na seznam UNESCO se vztahuje více dotačních titulů, což znamená, že vlastníci nemovitostí a město jako takové mají mnohem větší pravděpodobnost úspěchu při podávání žádostí na získání finanční podpory na opravy a obnovu. Naší šanci nesmíme promarnit! Děkujeme za rozhovor. /red/ Krupka se připojila ke kampani Vlajka pro Tibet Město Krupka se pravidelně připojuje ke každoroční mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která se koná vždy 10. března. Tibetská vlajka je umístěna také před radnicí v Krupce. Situace v Tibetu nám připomíná, že svobody je třeba si vážit a chránit ji. O vlastní svobodu můžeme velmi snadno přijít, dokonce třeba nevědomky i vlastním přičiněním, například lhostejností k veřejnému dění. Tibet je sice země uprostřed Asie, ale i dnešní situace ve východní Evropě ukazuje, že nebezpečí nesvobody je stále přítomné. Podle mého názoru je velice správné, že symbolicky vyvěšením vlajky také město Krupka podporuje Tibet v jeho boji za svobodu, uvedl k výročí zastupitel města Krupky Rostislav Kadlec. Cílem kampaně Vlajka pro Tibet je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu. Letošní rok si připomínáme 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, při kterém zemřelo nejméně Tibeťanů. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku /red/ Městský hasičský sbor JPO II Krupka Alejní 629, Krupka. Tel.: , Jednotka požární ochrany II/I Krupka JPO II/I Krupka je zařazena dle plošného pokrytí HZS Ústeckého kraje do kategorie II/I, což znamená, že jedno družstvo o zmenšeném početním stavu vyjíždí max. do pěti minut po dobu 24 hodin k ohlášeným událostem na výzvy Krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, (KOPIS), Policie ČR a Městské policie Krupka, zaměstnanců MÚ Krupka nebo na žádost o pomoc občanů našeho města. Rozbor událostí v roce 2014 V roce 2014 jednotka JPO II zasahovala celkem u 104 mimořádných událostí. Největší podíl na zásazích jednotky JPO II mají technické pomoci a to v 67 případech, mezi které nejčastěji patří zásahy, kdy jednotka asanuje vozovku od úniku provozních náplní vozidel, dále potom otevírání bytových jednotek na žádost ZZS a PČR, odstraňování překážek z komunikací, čerpání vody apod. Požárů bylo v roce 2014 celkem 23. U dopravních nehod zasahovala jednotka 4x. Stejný počet byl potom i námětových cvičení a v neposlední řadě jednotka vyjela celkem 6x, kdy tyto výjezdy byly klasifikovány jako plané. Výše škod a uchráněných hodnot během požáru se upřesní po obdržení statistiky od vyšetřovatelů příčin požárů z HZS Ústeckého kraje, územního odboru Teplice. Pro srovnání uvádím, že v roce 2013 jednotka zasahovala u 124 mimořádných událostí, z nichž bylo 42 požárů a 58 technických pomocí. Jarní měsíce březen a duben, bývají měsíce vypalování trávy. Letošní hodně mírná zima téměř bez sněhových srážek způsobila na zdejších polích a lukách velmi suché travnaté porosty. Tímto bych Vás chtěl požádat o dodržování zákazu o vypalování, ať už podle zákona o požární ochraně, zákona o přírodě či obecně závazných vyhlášek města. Vácha Pavel, velitel JPO II Krupka strana 2 Internetové stránky města Krupka: starosty:

3 Z bloku městské policie NAFTA NA KOMUNIKACI Na operační středisko bylo přijato telefonické oznámení, že pod supermarketem TESCO, ve směru k ulici Šeříková je po vozovce rozlitá nafta. Na místo byla vyslána hlídka, která místo zajistila, aby nedošlo k dopravní nehodě a na místo byla přivolána jednotka hasičů JPO II. Krupka, která provedla sanaci pomocí sorbetu. Po odstranění nafty z vozovky byla komunikace opětovně zprůjezdněna. DEFIBRILÁTOR NEBYL ZAPOTŘEBÍ Střediskem Záchranné služby Ústeckého kraje byla aktivována hlídka strážníků, která s defibrilátorem vyjížděla k nahlášené srdeční zástavě. Hlídka na místě zjistila, že naštěstí není defibrilátor potřeba a pacientce se udělalo slabo. Pacientka byla následně předána do péče záchranné službě. V Krupce jsme přivítali nové občánky města V sobotu 21. března byla krupská radnice místem slavnostního okamžiku. V malé zasedací místnosti proběhlo vítání nových občanů města, tedy spíše občánků, protože ve městě přivítali ty nejmenší děti, které se narodily v minulých měsících. Prostory sálu byly zaplněny do posledního místa. Jsem velice rád, že rodiče dětí mají zájem nejen o tuto slavnostní událost, ale především o založení rodiny a následné bydlení v Krupce. Budoucností našeho města jsou totiž právě mladí lidé, a Krupka proto vyvíjí nemalé úsilí o spokojený život našich občanů, řekl po slavnostním přivítání nových občánků starosta města Zdeněk Matouš. Všech 10 dětí, které v Krupce slavnostně uvítali, bylo ve věku do 1 roku. Nejmenšímu byly 2 měsíce, tedy skutečné miminko. V Krupce je vítání občánků skutečnou tradicí, které se koná již více než 50 let. Někteří členové krupského komisního Sboru pro občanské záležitosti a rodinu, který vítání občánků organizuje, jsou skutečnými pamětníky. Vždy je velice dojemné, když vidí současné mladé rodiče, které před 25 lety vítali jako miminka a nyní jsou zde oni se svými dětmi. Je vidět, že v Krupce bydlí celé generace rodin, pro které je naše město skutečným domovem s velkou radostí doplnil starosta Matouš. Krupka patří mezi města našeho regionu, kde vítání občánků považují za důležitou událost v životě obyvatel města. Všichni rodiče, kteří mají zájem o tento slavnostní akt, se mohou s důvěrou obrátit na městský úřad, kde jim pracovníci organizačního odboru a vnitřních věcí ochotně poskytnou potřebné informace. Rostislav Kadlec, zastupitel města Krupka VYPALOVÁNÍ TRÁVY, PÁLENÍ VĚTVÍ S pozvolným příchodem jara se začínají množit oznámení občanů na vypalování suchého klestí a trávy. Tímto chce městská policie připomenout, že vypalování trávy a porostů je zakázáno. Jde o jednu z velmi rizikových činností, které často končí nekontrolovatelným rozsáhlým požárem. Pokud se jedná o pálení suchého klestí na otevřených ohništích lze spalovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jen suché rostlinné materiály, které nejsou znečištěné chemickými látkami. Pálení má být přítomna osoba starší 18 let, místo pálení nesmí být necháno bez dozoru. Dále je třeba se při pálení chovat v souladu s Občanským zákoníkem. Rovněž se pálení musí nahlásit hasičům. VYŘIZOVÁNÍ STARÝCH ÚČTŮ Na operační středisko bylo přijato oznámení o fyzickém napadení muže v jeho bytě, do kterého neoprávněně vnikla dvojice mužů. Na místě bylo zjištěno, že si muži přišli vyřídit staré účty a vůbec nebrali na nic žádné ohledy. Pro podezření z několika trestných činů si věc převzala Policie ČR. ŘÍZENÍ VOZIDLA SE MU NEVYPLATILO Na muže, řídícího dodávkové vozidlo na chodníku v ulici Karla Čapka, upozornila operátorka MDKS. Na místo byla okamžitě vyslaná hlídka strážníků, která následně zjistila, že muž má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Muži nepomohla ani výmluva, že vozidlo řídil jeho otec. Ze svého jednání se bude dotyčný zodpovídat před soudem. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A NERESPEKTOVÁNÍ PRAVIDEL Každodenní rutinou se stává, že děti nerespektují provozní řád dětského hřiště ZŠ Masarykova a přelézají plot i přes tu skutečnost, že jsou pro účely využívání těchto prostor nastavena konkrétní pravidla. Městská policie upozorňuje, že porušování provozního řádu hřiště bude s náležitým důrazem řešit. K ODCIZENÍ PSA NEDOŠLO Policistům PČR Krupka oznámil majitel jednoho domku v Krupce, že mu byl z jeho pozemku u domu odcizen pes, kterého zde měl přivázaného na řetízku. O několik desítek minut později přijali strážníci oznámení o psu, kterého se zřejmě někdo chtěl zbavit a přivázal ho řetízkem k zábradlí. Hlídka strážníků na místě zjistila, že se jedná o hledaného psa, který přetrhl na řetízku očko a z pozemku svého páníčka utekl. Za sebou táhl přetržený řetízek a tímto se zamotal do zábradlí a chytil se tak do pasti. Strážníky byl od zábradlí osvobozen a předán svému majiteli. ČERNÝCH SKLÁDEK PŘIBÝVÁ V posledních dnech strážníci při hlídkové službě zjistili hned tři nově založené černé skládky na katastru města. Skládky se skládají především ze starých pneumatik a doslouživších elektrospotřebičů (lednice, pračky, mikrovlnné trouby). Je s podivem, že se někteří k tomuto jednání uchylují a riskují, v případě přistižení, vysokou pokutu. V našem městě je v provozu sběrný dvůr, který staré nebo nepotřebné věci po předložení občanského průkazu od místních obyvatel zdarma převezme, roztřídí a zajistí likvidaci tohoto odpadu. Žádáme všechny slušné obyvatele našeho města, aby zakládání černých skládek věnovali ve svém okolí pozornost a podezření na toto jednání strážníkům oznámili. Strážníci rovněž k odhalení těchto pachatelů začínají používat fotopasti. SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ A POD VLIVEM DROG V nočních hodinách si motohlídka všimla jedoucího vozidla, které mělo nekoordinovanou jízdu. Strážníci se proto rozhodli vozidlo zastavit a provést kontrolu řidiče. Řidič hlídce nejprve tvrdil, že si doklady zapomněl doma. Následně však vyšlo najevo, že má vyslovený zákaz řízení. Navíc provedenou zkouškou na přítomnost jiných omamných a psychotropních látek bylo zjištěno, že test je pozitivní hned na tři druhy těchto látek a vozidlo má ještě ke všemu propadlou technickou prohlídku. NEPŘIHLÁŠENÝ PEJSEK Při prováděné kontrole pejskařky, která venčila svého miláčka, bylo zjištěno, že paní nemá pejska řádně přihlášeného. Strážníky byla poučena, že poplatek se platí ze psů starších tří měsíců a ona si tedy nesplnila povinnost danou OZV města Krupka č. 1/2011, o místním poplatku ze psů. Věc byla proto předána příslušnému správci tohoto poplatku k řešení. NECHTĚL ZASTAVIT Motorizovaná hlídka si v nočních hodinách všimla jedoucího vozidla na převozních značkách, ve kterém byly čtyři osoby. Řidič při spatření hlídky začal ujíždět a nereagoval na znamení k zastavení. Řidič ujížděl směrem do Teplic a dále do Proboštova. Řidič se snažil ujíždět i s defektem na pneumatice. Nakonec svou cestu ukončil v obci Proboštov, kde zastavil. Následně bylo zjištěno, že řidič nechtěl zastavit z důvodu, že mu byl vysloven zákaz řízení. Na svou bezpečnost a bezpečnost osádky nebral žádný zřetel. Za své jednání se nyní bude zpovídat u soudu. HLÍDKA NAŠLA PODNAPILOU MATKU Obavy z možné újmy svého dítěte projevil otec a jeho babička, když strážníkům oznámili, že matka je s dítětem neznámo kde. Rodině nedala vědět a je již velmi pozdní večerní doba. Hlídka se jala ženu s dítětem hledat a tuto skutečně našla v jedné z chatek zahrádkářské kolonie. Žena se podrobila testu na přítomnost alkoholu v krvi, přičemž jí bylo naměřeno neuvěřitelných 3,5. Dítě bylo předáno do péče matky otce. Věc bude dále řešena příslušnými orgány. ŠKOLA JE ASI NEZAJÍMÁ Hlídka při své dopolední pochůzkové činnosti narazila na dva desetileté chlapce, kteří byli zjevně na jiném místě, než měli být. Jak bylo posléze zjištěno, oba chlapci se rozhodli, že si udělají volno a do školy nepůjdou. Jejich jednáním se nyní budou zaobírat příslušné orgány. Jiří Petrák, ředitel Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky panu Bohdanu Ostroveršenkovi, hudebníkovi, zakladateli Brixiho komorního souboru v Teplicích, zakladateli Občanského sdružení Královské horní město Krupka, obětavého zachránce památek ve městě, především kostela Nanebevzetí Panny Marie, kterému vděční přátelé a spoluobčané z Krupky poděkují a zavzpomínají na něj dne 30. dubna 2015 v 17 hodin před městským kostelem v Husitské ulici. Při této příležitosti bude připomenuto i životní výročí MUDr. Ferdinanda Arlta, vzpomenuto bude i na ředitele školy a regenschori Josefa Klobautschnika. Občanské sdružení Královské horní město Krupka Internetové stránky města Krupka: starosty: strana 3

4 I když v našem městě včelařů mírně přibývá, rozhodně se nejedná o expanzi této zájmové činnosti. Chov včel ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří především časová a finanční náročnost (hlavně v začátcích) a pokles informovanosti a tím pádem i zájmu jako takového o tuto činnost. Mohlo by se zdát, že včelaření je v dnešní době bezproblémový koníček, opak je však pravdou. Včelky stejně jako lidi ohrožuje řada škůdců a nemocí. Těm nahrává tak trochu splašená příroda, kdy jsou mírné zimy a brzká jara. V roce 1990, kdy vznikl svaz včelařů, se v našem městě do včelaření zapojilo 51 lidí. Poté včelařů ubývalo. V letech poklesl počet členů na 14, což byl historicky nejnižší počet. Nyní má svaz včelařů v Krupce 22 členů. Většinou se včelaření dědí z generace na generaci. I my máme v našem městě člověka, jenž tuto zálibu zdědil po otci a ten zas po svém otci. Jmenuje se Petr Ponec. V jeho případě se jedná o chov včel provázaný napříč generacemi. Včelaření se věnují synové, vnuci, bratranci i strýcové. Ne všichni žijí v našem městě, někteří se usadili na Teplicku. Spousta začínajících včelařů však takovéto rodinné zázemí nemá, a je tak odkázána na pomoc zkušených kolegů. Není včelař jako včelař. Jeden z mála, který je ochoten předávat zkušenosti s chovem včel a dokáže v začátcích nezištně poradit a pomoci, je právě pan Petr Ponec. Řada občanů našeho města ho dobře zná, jelikož jsou odběrateli jeho medu. Všichni, kdo tento med ochutnali, ví, že se jedná o med velice kvalitní. Málokomu je však známo, že tento med již mnohokrát získal prestižní ocenění - 1. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší český med. Díky takovým včelařům jako je pan Petr Ponec se může tomuto krásnému, ale náročnému koníčku věnovat stále více nad- Pietní akt k uctění památky 313 obětí pochodu smrti u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války Město Krupka, Český svaz bojovníků za svobodu, Jednota Československé obce legionářské, Krajské vojenské velitelství a Severočeský letecký archiv zvou na SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ k 70. výročí ukončení 2. světové války, které se koná ve čtvrtek 23. dubna od hodin v Krupce Na Prokopce. Pietního aktu u památníku 313 obětí pochodu smrti se každoročně účastní osobnosti politického, veřejného a kulturního života, občané Teplicka a obyvatelé Krupky, žáci a studenti místních škol a váleční veteráni. Vzdát hold a věnovat vzpomínku padlým, ale i přeživším válečným hrdinům a předat jejich poselství míru budoucím generacím, sem svými proslovy přijíždějí vrcholní představitelé české politické scény i velvyslanci sousedních států. Součástí programu je kladení věnců, nástup čestné stráže, vystoupení pěveckého sboru, recitace tematické poezie a slavnostní projevy. CRinfo BOHOSUDOV PROGRAM: 1. Příjezd oficiálních hostů na radnici do 9.30 hodin 2. Příjezd hostů k památníku hodin 3. Řazení hostů hodin 4. Nástup čestné stráže a vojenské hudby 9.55 hodin 5. Položení věnců a kytic hodin 6. Slavnostní zahájení hodin 7. Vystoupení pěveckého sboru hodin 8. Slavnostní projevy hodin 9. Státní hymna ČR hodin 10. Závěr slavnostního shromáždění hodin 11. Odchod čestné stráže hodin Včelaření v našem městě šenců. Doufejme tedy, že se situace bude i nadále zlepšovat a my ve svých řadách přivítáme nové členy svazu včelařů. Mgr. Lenka Kašpar, předseda ČSV ZO v Krupce Dne , v rámci jarních her, se uskutečnila soutěž v házení šipek na terč v klubu důchodců v DPS v Dlouhé ulici. Soutěžilo se ve třech kolech a zúčastnilo se 32 seniorů i z města v osmi družstvech. O přípravu soutěže, pohoštění a obsluhu všech 35 přítomných, včetně postu rozhodčích, se postaraly aktivní členky výtvarného kroužku. Při soutěži bylo podáváno občerstvení, káva se zákuskem a chleba se škvarkovým sádlem. Po skončení soutěže bylo sečteno celkové bodo- Přijďte oslavit Den sousedství TRADIČNÍ DEN SOUSEDSTVÍ OPĚT DNE 1. KVĚTNA U KAPLE SV. WOLFGANGA NA KOMÁŘÍ VÍŽCE! Přátelské setkání obyvatel příhraničních obcí pořádají každoročně již od roku 2004 partnerská města Krupka a Altenberg - Geising a jejich farnosti. Od hodin začne česko-německá ekumenická bohoslužba v kapli sv. Wolfganga, návštěvníci si poté mohou prohlédnout výstavu na téma Krupka - hornická tradice v projektu Archaeo- Montan Před kapličkou bude přichystané občerstvení a ochutnávka donesených specialit. Kaple sv. Wolfganga bude pro návštěvníky otevřená od května až do konce října vždy v pátek a o víkendech, k dispozici zde jsou propagační materiály a paní průvodkyně. CRinfo Klub českých turistů Krupka změnil informační vitrínu Vážení přátelé, informace o plánovaných akcích a aktuálním dění v Klubu českých turistů Krupka najdete v naší nové vitríně u budovy kina v Bohosudovské ulici. Děkujeme Vám za přízeň a zveme na námi pořádané výlety. CRinfo Soutěž seniorů v házení šipek vání a vyhodnocení vítězů. První místo získalo družstvo ve složení Vojta Peitl, Jarka Dovhunová, Marie Marková a Dana Chládková. Za ženy získala nejvíce bodů paní Marie Marková a za muže Jaroslav Flener. Děkujeme všem přítomným za účast a budeme se těšit na letošní podzimní hry. Dana Chládková, členka klubu důchodců Dne proběhl turnaj v šipkách v pečovatelském domě Bohosudov. Chtěli bychom poděkovat všem pořadatelům, kteří tento turnaj připravili. Bylo to krásné odpoledne. Také děkujeme za připravené občerstvení, které bylo vynikající. Těšíme se na příští soutěž. Děkují všichni soutěžící strana 4 Internetové stránky města Krupka: starosty:

5 Situační zpráva o Divadelním souboru Domu kultury Krupka Město Krupka je zřizovatelem Divadelního souboru Domu kultury Krupka (DSDK) prostřednictvím tehdejšího Domu kultury. DSDK je členským souborem Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO). Divadelní soubor je volným uskupením zájemců o amatérské divadlo. Ve své činnosti produkuje divadelní představení a další formy jevištní tvorby včetně recitace poezie. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem souboru je Město Krupka, považujeme všechna vystoupení souboru vždy jako reprezentaci města. Jedná se zejména o vystupování souboru na přehlídkách amatérských divadel v oblasti, na národních přehlídkách i v zahraničí. Totéž je při příležitosti jiných amatérských aktivit (soutěž Pohárek SČDO) i při recitačních soutěžích Wolkerův Prostějov, Festival poezie v Poděbradech, Mezinárodní festival poezie ve Valašském Meziříčí. Divadelní soubor pak uvádí své jednotlivé inscenace ve městech a obcích podle zájmu tamních pořadatelů. Hlavní oblast amatérské divadelní tvorby zajišťují tito členové souboru: předseda souboru JUDr. Jaromír Kejzlar dramaturgie, režie Jana Urbanová hudba Pavel Krs zvuk Josef Černý scénografie, výprava Václav Vašák, Rudolf Rýsl jednatel souboru Ing. Vladimír Urban. Divadelní soubor má v současné době 26 členů. V letošním roce se přihlásilo k práci souboru dalších pět členů. Musíme zdůraznit, že činnost všech členů je zcela dobrovolná bez jakýchkoliv osobních příjmů z amatérských divadelních vystoupení. Město Krupka prostřednictvím rozpočtu Kulturního zařízení města Krupky přispívá dotací na činnost souboru pokrytím materiálních nákladů na inscenace. Současná situace Mezi příznivci amatérského divadla i Divadelního souboru Domu kultury Krupka je známo, že náš soubor uvedl, jako vůbec první amatérský soubor, hru Václava Havla ODCHÁZENÍ. Svolení k uvedení jsme získali ještě za života Václava Havla. Hra dosáhla úspěch i na celonárodní přehlídce amatérských divadel. Reprezentovali jsme Českou republiku i naše město v zahraničí, kdy jsme hru uvedli v Chorvatském Daruvaru pro naše krajany. Inscenace byla v Daruvaru příznivě hodnocena a tak vedení města pozvalo české krajany k recipročnímu pěveckému a divadelnímu vystoupení do Krupky. Krajané se svými vystoupeními zúčastnili Mariánských poutních slavností Pokračováním navázaných kontaktů je opětovné letošní pozvání našeho divadelního souboru od čes kých krajanů do Chorvatska. Připravuje se šestidenní zájezd se čtyřmi vystoupeními úspěšného kabaretního pásma AŤ ŽIJÍ NEBOŽTÍCI. Musíme zdůraznit rozhodující podíl Města Krupka na finančním zabezpečení a realizaci těchto kulturních aktivit. Jsme přesvědčeni, že letošní zájezd divadelního souboru do Chorvatska nejen prospěje k šíření dobrého jména našeho města, ale i k navázání a rozšíření dalších kontaktů mezi městem Krupka a daruvarskou oblastí. Snahou souboru je zhodnocení práce, vložené do realizace inscenací, to znamená uvést nastudovanou hru v co možná největším počtu repríz. Zatím je o naše inscenace zájem. Havlovo ODCHÁZENÍ dosáhlo 24 repríz, kabaretní pásmo má za sebou 38 repríz, vánoční lidová hra PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA je s velkým úspěchem uváděna v adventním čase již 18 let. Nová inscenace Velmi složitý je vždy dramaturgický výběr, který musí odpovídat hereckým a inscenačním možnostem souboru. Ve stadiu čtených zkoušek je příprava nové inscenace hry ruské autorky Ludmily Ulické RUS- KÁ ZAVAŘENINA. Hra bude uvedena v režii Jany Urbanové. Opět jsme jediným amatérským souborem, který má v plánu tuto hru uvést. Hra v provedení profesionálního divadla Aréna v Ostravě získala v kritické anketě titul Nejlepší inscenace roku Po čtyřech letech připravujeme opět pro soubor a zejména pro nové členy vzdělávací akci. Jedná se o výuku jevištní řeči, jevištního pohybu a dramaturgického výkladu jednotlivých postav her. O výuku bychom chtěli znovu požádat Josefa Bartáka z Děčína, který se jako lektor již osvědčil v minulém kurzu. Ing. Vladimír Urban Vystoupení Veroniky Rubášové v Krušnohorském divadle v Teplicích Svaz českých divadelních ochotníků (SČDO) pořádá jako jednu z mnoha aktivit pro amatérské divadelní soubory a jednotlivce více nežli čtyřicet let soutěž monologů a dialogů. Smyslem této sou- těže je umožnit amatérským hercům vystoupit v rolích z her, které jejich soubor nehraje. Důležitějším důvodem je ale možnost, zejména pro mladé a začínající herce, ověřit si schopnost existence na jevišti a vytvoření divadelní postavy. Divadelní soubor Domu kultury Krupka se po celá léta úspěšně této soutěže zúčastňuje. Veronika Rubášová má s uměleckou kategorií monologů už své zkušenosti. V minulých letech se úspěšně zúčastnila soutěže s monologem postavy Goneril z Apokryfů Karla Čapka, kde v národní přehlídce získala nejen prvenství, ale i zvláštní cenu za jevištní řeč. V letošním roce se Veronika k monologům i Čapkovi opět vrátila. Monologem Marie a Marta se zúčastnila oblastního kola v České Lípě a tímto vystoupením náš soubor reprezentovala i na I. ročníku multikulturního festivalu LEA v teplickém divadle. Přinášíme fotografii z inscenace monologu. Jana Urbanová P o d ě k o v á n í Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat MÚ Krupka za vstřícnost, kterou projevil při naší prosbě připravit obřad našim rodičům a to i přesto, že nejsou z Krupky. Rodiče oslavili úctyhodných 60 let společného života. Poděkování patří p. J. Dubskému, který si pro rodiče připravil krásné povídání a samozřejmě všem, kteří mu pomáhali. Toto výročí oslavili a obřad na MÚ Krupka byl opravdu krásný. Rodiče Jarmila a Rudolf Rubešovi byli a jsou plni nádherných dojmů. Za celou rodinu ještě jednou velké díky. Dcery, Nataša Schalková a Jarmila Hejná B l a h o p ř á n í Dne oslavil náš tatínek a dědeček pan Bohumil Betka 70. narozeniny. Hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let přeje dcera Renata s rodinou a synové Lukáš a Marek s rodinami. V z p o m í n k a Dne si připomeneme 6. výročí úmrtí pana Zdeňka Podstavce. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi, děkujeme. Manželka a synové s rodinami. Dne by můj manžel Josef Marek oslavil 65. narozeniny a tomu budou 4 roky, co nás po těžké nemoci opustil navždy. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Manželka Marie, syn Martin s Lukáškem a Danečkem a sestra Jarmila s rodinou. Dne 2. dubna 2015 jsme vzpomněli již 13 smutných let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Václav Toman. Zároveň jsme dne 20. února vzpomněli jeho nedožité 82. narozeniny. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Jménem všech příbuzných a známých, manželka Marie a syn Václav s rodinou. Dne si připomeneme 1. výročí, kdy dotlouklo srdce naší milované maminky, babičky, sestry a skvělé kamarádky paní Mgr. Květoslavy Vítů. Děkujeme za tichou vzpomínku. Synové Milan, Áda a Vašek s rodinami a sestra Marie. Dne 13. dubna 2015 tomu budou již tři roky, co nás navždy opustil pan Jiří Heinzl. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu manželka Marie. Internetové stránky města Krupka: starosty: strana 5

6

7

8 Čtvrté oblastní kolo severočeského kraje v boxu Tři zlatí boxeři z MČR v Mostě byli nominováni do české reprezentace školní mládeže. Jsou to tito borci: FILIP KNOR - účastnil se Mistrovství Evropy školní mládeže v Maďarsku, OLDŘICH KO- VACZ a PETR DOČEKAL. O Patriku Dočekalovi, který byl v Mostě stříbrný, komise rozhoduje. Trenéři děkují svým svěřencům za dobré výkony. R. Rusňák, F. Uherek, K. Suja Karel Suja Dne se konalo v Ústí nad Labem - Dobětice oblastní kolo severočeského kraje v boxu. SK Box Chlumec a Krupka připravili 14 boxerů. Tým získal 8 výher, 3 prohry a tři boxeři neměli soupeře. Nejmladší účastník Martin Rusňák (8 let) vyhrál na body nad J. Gažim (9 let) z České Lípy. (viz. foto). Martin Rusňák je syn předsedy oddílu a trenéra SK Box Chlumec. Syn jde ve šlépějích svého otce, který mu je dobrým vzorem. Stolní tenis v Krupce Obhajoba 1. místa Podaří se Vaškovi Vítů obhájit 1. místo v kategorii 2004 na Modřanské minipálce v Praze z roku 2014? Dva karatisté z Krupky na stupních vítězů Dne 14. března 2015 se v Praze uskutečnil pohár České federace tradičního karate Fudokan. Svěřenci trenérů Milana Brucha (2. DAN) a Miroslava Hankeho (3. DAN) z krupského oddílu karate Glaverbel Czech obsadili stupně vítězů a svým soupeřům opět dokázali, že s nimi musí počítat ve finálových soubojích. První místo obsadili Ondřej Linc, Tomáš Chalupa, Ondřej Suchý a Klára Suchá. Stříbrnou medaili získali Marek Rusnák a Julie Suchá. Bronzová medaile patří po zásluze Jakubu Gábelovi. Sám trenér Milan Bruch přiznal, že každé vítězství jeho svěřence ho naplňuje energií a má krásný pocit z poctivě odvedené trenérské práce i z úspěchu, kterým se oddíl karate zapisuje do historie úspěšných klubů. Karate má v Krupce letitou tradici, oddílem prošlo mnoho kvalitních závodníků a trenéři vychovali mnoho mistrů. Naši trenéři Bruch i Hanke svou erudicí, odhodlaností a ve svém volném čase, předávají zkušenosti svým žákům. Součástí tréninků je kromě pohybového rozvoje i výchova k etiketě, úctě a respektu k soupeřům i k ostatním osobám. Především v dnešní společnosti spojené s prudkým nárůstem techniky a sezením dětí u počítačů nebo trávením jejich volného času na sociálních sítích, si velmi vážíme každého, kdo si s námi přijde zatrénovat. Přijďte také mezi nás. Budeme se na vás těšit. Za vynikající sportovní výkony svým svěřencům děkují trenéři. Milan Bruch a Miroslav Hanke Rugby League v Krupce Dne ve hod. sehrají RLC Dragons premiérový domácí zápas nejvyšší soutěže Rugby League proti Slavii Hradec Králové na novém rugbyovém hřišti v Krupce u vlakového nádraží Bohosudov. Rekonstrukce areálu není ještě zcela hotová, ale i tak věříme, že na náš první domácí zápas si najde cestu co možná nejvíc diváků. Moc se na zápas těšíme a doufáme, že nás přijdou podpořit fanoušci i širší veřejnost. Ještě předtím RLC Dragons zahájí novou sezónu nejvyšší soutěže v Mikulově. Minulý rok jsme zahajovali sezónu také v Mikulově a podařilo se nám i přes dlouhou cestu zápas vyhrát. Výhra by znamenala dobrý vstup do sezóny. Robert Komínek - RLC Dragons Krupka Vašek přišel loni v září, bylo mu deset let, a první úspěch přišel na turnaji v Oseku a dodal Vaškovi velkou chuť k tréninku. Dnes po roce tvrdé práce startuje na BT kraje Ústí a má za sebou první body v turnaji BTM ČR. Jeho největší úspěch je 1. místo na Modřanské minipálce v Praze. trenér Klail Milan Základní umělecká škola Krupka Vás srdečně zve na JARNÍ KONCERT žáků hudebního oboru. Koncert žáků se uskuteční v úterý dne 14. dubna 2015 od hodin v Domě kultury Olympie Nedělní zábavy s Krušnohorkou v Unčíně ve Mlejně. Nejen dechovka, ale hudba i pro odvážnější. Od do hodin. Vstupné: 40 Kč. strana 8 Internetové stránky města Krupka: starosty:

9 Od úterý 24. března se Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov může pyšnit titulem Etická škola stříbrného stupně. Tento titul udělila Etická výchova o. p. s. pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ocenila tak dlouhodobou vizi školy, kvalitní práci pedagogů, spolupráci učitelů a žáků, propracovanost výuky a integrace etické výchovy. Ve snaze pomoci zorientovat se nejen odborné pedagogické veřejnosti, ale i rodičům, uděluje Etická výchova, o.p.s. tři stupně ocenění Etické školy ; bronzovou, stříbrnou a zlatou pro školy, které splní všechna kritéria v oblasti počtu hodin věnovaných etické výchově ať už DEN UČITELŮ Mnozí z vás se právě zamysleli, co se tento den odehrálo. Každý z nás si zažil svůj osobní příběh a přeci nás všechny tento den spojoval. Někoho osobně, jiného třeba ve vzpomínkách dobrých či méně dobrých. Jedno je však jisté. Díky němu jsme schopni si přečíst tento článek. Myšleno obrazně i doslova. Den, kdy všechny Soni slaví své svátky, je neodmyslitelně spojený s oslavou Dne učitelů. Den, o kterém se moc nemluví, ale má svůj půvab a vážnost. Nejedná se o velkolepou oslavu v pravém slova smyslu, ale skromnou oslavu ducha všech kolegyní a kolegů pedagogů, kteří ve svém nelehkém poslání kráčí dlouhou cestou, které se říká pedagogický proces. Naší snahou je kultivace osobnosti dětí, žáků či studentů. Cesta o to lehčí, když funguje spolupráce všech vrcholů trojúhelníku. Tedy rodičů, učitelů a žáků. Naším úkolem není nahrazovat funkci a plnění role rodiny. Systémem předávání informací, kreativním chováním či fyzickou přípravou rozvíjíme osobnost člověka. Dbáme na osvojení si kompetencí, díky kterým se mladý člověk učí s těmito podněty pracovat a používat je v každodenním životě. Každý prvek této skládanky má svůj význam a smysl. Čím pestřejší je, tím barevnější a barvitější. Dnešní nelehká doba, kdy se školství neustále transformuje, mění zaběhnuté zásady a modely, hledá cestu, kterou se má ubírat, klade na nás pedagogy zvýšenou míru kompetentnosti. Době, kdy nejsme přímo ve vzdělávacím procesu, říkáme nepřímá pedagogická činnost. Je to čas, který každý učitel věnuje přípravě další přímé vyučovací povinnosti, evaluaci, sebereflexi, teambuildingům, workshopům, sebevzdělávání, kontrolním mechanismům, zpracování zvyšující se agendy. Přímá pedagogická činnost je systém promyšlených kroků a činností, které v rukou profesionála vypadají jednoduše. Ale tak, je to se vší činností, kterou člověk dělá zodpovědně, připraveně a na vysoké úrovni. Stejně tak, jako každý z nás nemůže být mistr světa, to pouze v bouřlivých debatách, tak ne každý může být pedagog. Děkuji všem učitelkám a učitelům za energii, kreativitu, osobní zaujetí a přínos. Vážím si jejich obětavé práce a věřím, že ji mají opravdu rádi, stejně jako svěřené děti, u kterých se těší z jejich pokroků. Přeji všem neutuchající elán a hezké chvíle. Děkuji též rodičům a nepedagogickým pracovníkům škol, bez nichž by naše práce nemohla fungovat. Jan Ámos Komenský Omnia sponte fluant, absint violencia rebus. Mgr. Tomáš Liška - předseda komise pro výchovu a vzdělávání Biskupské gymnázium získalo titul Etická škola formou samostatné hodiny, projektů či kroužků, počtu proškolených učitelů v dlouhodobém 250hodinovém kurzu nebo 40hodinovém kurzu, krátkodobých workshopech pro pedagogický sbor a metodické podpoře ze strany vedení školy. Biskupské gymnázium dosáhlo na stříbrný stupeň titulu, který získalo jako první škola na Teplicku. Získaného titulu si velmi vážíme, neboť podpora etické výchovy vede k rozvoji tzv. měkkých kompetencí žáků a zlepšuje klima na školách, příznivě působí na to, aby škola nebyla jen místem předávání informací, ale byla zdravým prostředím pro formování jednotlivce a jeho přípravu na život - a to je i součástí vize naší školy a cílem naší práce. Vedení školy Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování - BASIC V naší škole pracuje několik skupinek dětí, žáků, studentů i dospělých, kteří navštěvují lekce Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Scházejí se pravidelně, jednou týdně v různých časech. Ráda bych vás informovala o nejmladších frekventantech kurzu, jsou to děti z MŠ. Kurz navštěvují celkem 4 děti ve věku 4-7 let. Učí se pracovat podle pokynů lektorky. Seznamují se s pojmy: rovnoběžka, kolmice, trojúhelník, čtverec. Umí je najít v předmětech kolem sebe, zvládají vytvořit geometrické tvary z papíru, částí svého těla i z těl celých. Učí se svoje řešení vysvětlit, obhájit a okomentovat. Seznamují se s pojmem chyba a možností, jak chyby napravit. Učí se, že není třeba se z každé chyby hroutit, napravit se dá téměř vše a téměř vždy. Jako důkaz, jak se nám v kurzu daří pracovat a že nás práce těší, přikládám několik fotografií. Více informací a fotografií naleznete na stránkách školy Mgr. Eva Rubášová, lektorka FIE, BG, ZŠ a MŠ Bohosudov Dům dětí a mládeže připravuje NOČNÍ HRÁTKY S H - KLUBEM PÁ - SO pátek od do soboty hodin DDM HAMRY hry a soutěže, při pěkném počasí i venku, snídaně a pitný režim zajištěn, cena 50,- Kč je nutné v DDM na Hamrech si vyplnit přihlášku na tuto akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC SO hodin DDM MARŠOV soutěžní disciplíny pro malé čarodějnice a čaroděje, pálení čarodějnice - buřty s sebou NA LÉTO MÁME JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORY stanový tábor s vlastní kuchyní v Javoru u Mukařova cena 3 995,- Kč, hlavní vedoucí Petra Ottenschlägerová tábor v chatkách v Jílovém u Děčína, cena 2 600,- Kč hlavní vedoucí Milena Kasalová Restaurace U Václava v Krupce přijme servírku Tel Internetové stránky města Krupka: starosty: strana 9

10 Základní umělecká škola informuje V soutěžích jsme byli úspěšní. Jako každý rok tak i letos, se naši žáci účastnili soutěží základních uměleckých škol ve hře na dechové dřevěné nástroje a nově i v soutěži ve zpěvu. V okresních kolech ve hře na zobcovou flétnu soutěžili: Knapíková Viktorie, Nováková Kateřina, Novotná Barbora, Chlupáčová Johana, Ševčíková Johana ze tříd Moniky Vášové, Jana Kolihy a Mgr. Radka Arnolda. Do soutěže ve hře na hoboj se za naší školu účastnila Natálie Oyawale ze třídy p. uč. M. Vášové. Byl to náš první vyslaný žák za tento obor. Ve hře na klarinet soutěžili Eliška Kühnerová a Richard Chára ze třídy p. uč. Mgr. R. Arnolda. Z pěvecké třídy Mgr. Jany Honců soutěžila Petra Přibylová. I tento obor naše škola prezentovala na soutěži poprvé. A nyní k výsledkům okresní soutěže. Do krajské soutěže ZUŠ postoupili žáci: Nováková Kateřina, Johana Chlupáčová a Natálie Oyawale. Všechny se umístily na 1. místě v okresním kole. Druhá místa v okresním kole získali Knapíková Viktorie, Novotná Barbora, Ševčíková Johana, Kühnerová Eliška a Richard Chára. Za velký úspěch považujeme umístění Petry Přibylové v krajském kole soutěže, která v obrovské konkurenci ZUŠ z celého kraje získala druhou cenu. Všem žákům gratulujeme a jejich vyučujícím děkujeme za příkladnou přípravu žáků. Do krajského kola soutěže, jenž bude probíhat v době uzávěrky měsíčníku Radnice, budeme Johance Chlupáčové a Natálii Oyawale držet palce. Pavel Krs a Marie Reichlová Soustředění dětských pěveckých sborů základních uměleckých škol Krupka a Teplice Dětské pěvecké sbory pod vedením Mgr. Jany Honců se vydaly v pátek k Úštěku, kde se v lesích skrývá úžasný penzion Lhotsko. Děti celý víkend nacvičovaly repertoár na sborový koncert, který se konal v sále teplické ZUŠ. Pod vedením Jany Honců a Vratislava Řezáče vystoupili naši a tepličtí žáci Základních uměleckých škol společně s dětmi ze Sborečku ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem. O víkendu děti zpívaly, ve volném čase prošly okolí a hrály hry. V pátek večer poslouchaly les. Sobotní večer patřil diskotéce a nejbláznivějšímu účesu večera. V neděli po obědě jsme vyrazili zpět, i když některým se domů nechtělo, protože atmosféra byla úžasná a v penzionu Lhotsko výborně vařili. Učitelka ZUŠ Krupka Mgr. Jana Honců strana 10 Internetové stránky města Krupka: starosty:

11 Dětská literatura a pohádkové příběhy protkávají každý den v mateřských školách, a proto jsme se rozhodli zapojit do celorepublikového projektu Noc s Andersenem. V našich podmínkách však šlo o pohádkové odpoledne, do kterého jsme zapojili i rodiče dětí. V průběhu celého týdne seznamovaly paní učitelky děti s pohádkovými knihami, pracovaly s příběhem O Červené Karkulce, výtvarně jej ztvárňovaly a nacvičovaly divadelní představení. Projekt vyvrcholil dne 25. března 2015 společným odpolednem rodičů a dětí, kdy děti zužitkovaly své znalosti o pohádce při plnění rozmanitých úkolů. Nejprve rodiče přivítala paní ředitelka Mgr. Bc. Eva Kyjovská, a poté shlédli připravené divadelní představení, ve kterém se představily všechny děti z oddělení Motýlků. Po skončení pohádky se rodiče s dětmi vydali na cestu školkou. V jednotlivých třídách byla připravena stanoviště s úkoly, které byly koncipovány podle zaměření naší školy a rozvíjely u dětí např. předčtenářskou, předmatematickou a přírodovědnou gramotnost. Děti skládaly pohádkové puzzle, vyhledávaly postavy, které do pohádky nepatří, vyprávěly příběh podle obrázků, řešily labyrinty, určovaly počty a řadily příběh ve správném dějovém sledu. V jedné ze tříd byla připravena výtvarná S Andersenem v Mateřské škole Sluníčko dílna, kde si rodiče s dětmi upletli Karkulčin košíček. Za každý splněný úkol dostaly děti razítka, která na závěr proměnily za odměny - pohádkové omalovánky a sladkosti. Jako vzpomínku na akci předala paní ředitelka dětem upomínkový list. Odpoledne s rodiči se velmi vydařilo, děti odcházely spokojené a plné dojmů. Pohádka o Červené Karkulce sklidila veliký úspěch a ohlas a určitě se k ní budeme s dětmi pravidelně vracet. Za Mateřskou školu Sluníčko Mgr. Romana Krejčová Školička pro maláčky Se začátkem nového školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným dětem přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé děti si lehce zvyknou na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Víme, že na pohodu dětí má podstatný vliv partnerský vztah školy a rodiny. Proto bychom chtěli zapojit rodiče, kteří mají zájem o docházku svých dětí do naší mateřské školy v novém školním roce 2015/2016, do projektu Školička pro maláčky. Hlavním cílem projektu je dítě co nejvíce upoutat, zaujmout a seznámit se s ním do té míry, že bude k učitelce chodit bez maminky či tatínka, bude komunikovat a učitelku přijme jako dalšího člověka, kterého zná a který k němu patří v prostředí mimo domov. Mateřská škola se pro něj stane místem, ve kterém si hraje, kam se těší, kam chodí s maminkou nebo s jiným rodinným příslušníkem. Školička pro maláčky bude probíhat 1x týdně od května a to v čase od hodin. Bližší informace o projektu si můžete přečíst na webových stránkách MŠ Písnička Krupka: a nebo přímo v mateřské škole. Na Vaší návštěvu se těší Mgr. Bc. Věra Cíchová, ředitelka MŠ a kol. INZERCE Zveme Vás na VEPŘOVÉ HODY Dne od 8.30 do hodin bývalé řeznictví u Vacků, Komenského Krupka. Jitrnice, jelítka, prejty, tlačenky, uzená masa a klobásy z udírny, zabíjačkový guláš, zabíjačková polévka a mnoho dalších vlastních výrobků. Při nákupu nad 100 Kč 1 balení polévky zdarma. Výrobna VAKA s.r.o. E. Dvořákové 69, Teplice. Tel: Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří týdnů. Cena Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: V sobotu 18. dubna 2015 Krupka - u restaurace Černý kůň hod.... Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky Případné bližší informace: Po - Pá hod., tel , , Internetové stránky města Krupka: starosty: strana 11

12 Smolíčci na návštěvě Víte, kde pracuje vaše maminka či tatínek? My už to víme. Některé maminky pracují jako paní učitelky ve škole, jiná jako paní knihovnice v knihovně, další pomáhá postiženým lidem v Arkádii a jeden tatínek dokonce seznamuje lidi s První pomocí a záchranou lidského života při úrazu. Zajímá vás, jak to všechno víme? Jednoduše. Oni nám totiž svou práci ochotně předvedli. A nám mohly vypadnout oči. Třeba když tatínek Terezky přinesl velkou tašku a my jsme napjatě čekali, co v ní má. A pak z ní vyndal velikou pannu, na které nám předváděl záchranu člověka, třeba když nedýchá. To je jasné, že jsme si to vyzkoušeli také. A pak nám ještě předváděl spoustu jiných pomůcek důležitých při záchraně člověka, třeba límec na zpevnění krční páteře nebo kyslíkovou masku. Také chladivé polštářky nebo fólie na zabalení a ohřátí zraněného se nám moc líbily. Všechno jsme si museli vyzkoušet! Maminka Ellenky nás pozvala do knihovny v Krupce, kde nás ona i ostatní paní knihovnice velice pěkně seznamovala s různými druhy knih, dávala nám hádanky, přečetla příběh z pohádkové knížky a dokonce jsme dostali i pěknou odměnu, kterou si pro nás s Ellenkou připravila. Potom jsme shlédli dvě pohádky O pejskovi a kočičce v opravdovém kině na velikém plátně. Ani jsme nedutali. Při prohlížení knížek, kterých je v naší knihovně opravdu bohatý výběr, jsme úplně zapomněli na čas a měli jsme co dělat, abychom stihli oběd. A maminka Matýska? Ta přeci pracuje v Arkádii. A my už teď konečně víme, co to je a o čem nám ten Matýsek tak často zaujatě vypráví. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet i jeho oblíbený bazének s míčky. Ale to není všechno. Představte si, že tam mají kouzelný pokojíček plný různých světýlek a udělátek, která jsme nikdy předtím neviděli a teď už aspoň víme, k čemu slouží. Když jsme si s tím všichni pohráli, ukázali nám skutečnou keramickou dílnu. My máme ve školce také, ale ani ne poloviční. Zato tahle byla krásná. A těch nádherných výrobků. Paní vedoucí nám vysvětlila vše o výrobě keramiky a dokonce nám ukázala i pece. A představte si, ani jsme nic nerozbili! Asi proto jsme všichni za odměnu dostali keramickou kytičku. Všem dospělým, kteří nám ochotně věnovali svůj čas a ukázali nám svou práci, velice děkujeme. Toto však zdaleka nebyly všechny návštěvy, ale o těch zase příště... Smolíčci a paní učitelky z MŠ Zvoneček. Den vody Světový den vody byl určen na 22. března od roku Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá přístup k vodě. Naše MŠ Zvoneček se i letos opět zapojila do projektu Den vody. Cílem je seznámit děti s vodou, její důležitostí pro rostliny, živočichy a v neposlední řadě pro lidi. Proto v pátek všichni přišli v modrém oblečení. Děti byly v očekávání, co se asi bude dít, co si pro ně paní učitelky připravily - vyhledávaly v encyklopediích vodní plochy a živočichy, vystřihovaly barevné rybky a ukládaly je do rybníku z obruče, třídily plastová zvířátka žijící ve vodě, sestavovaly obrázky z mušlí, lovily rybky. Potom jsme se sešli u studánky a děti se pomocí kouzla proměnily ve vodní víly. Děti zjišťovaly, kde všude voda je, kdo vodu potřebuje, jak s vodou zacházíme. Pomocí pokusů a bádání zjistily, jaká voda je, jak se dá přenášet, jak voda bublá, co voda unese, jak protéká potrubím, jestli má voda ráda barvy, aj. Poté se děti se studánkou rozloučily. Krásnou tečkou na závěr nás čekal přípitek s čistou vodou. U Smolíčků se děti navíc ještě podívaly, jak to vypadá, když je zatmění slunce. Rodiče je vybavili tmavými sklíčky, takže si tuto jedinečnou podívanou hezky užily. Až se budou dívat příště, to už z nich budou téměř dospěláci. Děti si dopoledne opravdu užily. Již nyní se těšíme na další Den vody. Kolektiv MŠ Zvoneček Radnice města Krupky měsíčník pro občany města. Periodický tisk územního samosprávního celku Vychází do 10. dne v měsíci Vydává Město Krupka, Mariánské nám. 22, Krupka 1, IČO: , DIČ: CZ , adresa redakce dtto, tel Informační služba, fax: , e mail: Tiskne: TABUC PACK s.r.o., Úpořiny, Pražská 22, Teplice Povoleno MK ČR E distribuce ZDARMA Náklad kusů strana 12 Internetové stránky města Krupka: starosty:

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem V současnosti startuje i v našem městě zcela nový projekt, který bude užitečným pomocníkem

Více

BŘEZEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

BŘEZEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky BŘEZEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Právě proběhlo zasedání zastupitelstva města, které se zabývalo především tou nejdůležitější

Více

ČERVEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

ČERVEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky ČERVEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Zanedlouho se na našem městském stadionu opět sejdou stovky dětí a mládeže a budou zápolit

Více

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky KVĚTEN 2014 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem nenechá jakkoliv otrávit, a díky své trpělivosti a slušnosti se přes to přenese a naprosto

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové

MaPG zve na výstavu věnovanou režisérce Věře Šimkové - Plívové Ročník xx. Číslo 3 Březen 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Poděkování Dagmar Havlové Starosta města obdržel v závěru měsíce ledna dopis paní Dagmar Havlové, v němž bývalá první dáma vyjádřila své

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve...

Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Dubská kulturní olympiáda Úspěch ZUŠ Dubí Vítání občánků Blahopřání Inzerce a oznámení MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Pálení čarodějnic Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Stavba kruhové křižovatky Den Země Jeďte na dovolenou do Dubí!

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 11 1. ČERVEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz O ÚŘADECH PRÁCE I O KOVÁŘSKÉ Cyklus diskuzí se starostou města Martinem Loukou byl obnoven besedou v divadle 17.

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Janovice Baška, Staré Hamry Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Lhotka, Čeladná, Kunčice Kunčice, Metylovice Pržno Pstruží Zpravodaj pro 13 obcí

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

12/2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

12/2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ 1 6. R O Č N Í K Č Í S L O 1 2 / 2 0 1 4 V E S T R A K O N I C Í C H N E P R O D E J N É W W W. S T R A K O N I C E. E U 12 /2014 VYBÍRÁME Z OBSAHU: ÚPRAVNA VODY PRACEJOVICE PROCHÁZÍ ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více