Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Březen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí. Březen 2015"

Transkript

1 Blšanské listy Informační časopis městského úřadu a sloučených obcí Březen 2015 Červenec 2015 z obsahu: - evidence obyvatel je nutná - finance pro činnost osadních výborů - akce v létě - fotbalisté se zachránili

2 Milí spoluobčané, ÚVODNÍ SLOVO započalo nejslastnější období kalendářního roku, protože většina z nás se chystá využít letních dní k regeneraci sil. Někteří jsou sice zavaleni svými pracovními povinnostmi, ale i ti vyšetří pár dní k tomu, aby nevstávali na signály budíků, polenošili, něco si přečetli, slunili se i si zaplavali. Toto období je určeno především dětem, završily školní rok, převzaly svá vysvědčení a vysloužily si tak odměnu či výtku. V našem městě i přilehlých obcích je spousta dětí všech věkových skupin. Tentokrát se zaměříme na tu nejmladší, na narozená děťátka. Při kompletování nového čísla Blšanských listů vždy kontaktujeme matriku Města Blšan, abychom doplnili jubilanty i o čerstvě narozené jedince. A tady je najednou problém. Rodiče novorozeněte sice obdrží rodný list svého syna či dcery od matriky toho města, kde se miminko ozvalo svým prvním pláčem, hlásícím: Tady jsem! A právě tito rodiče zapomenou (nebo nevědí), že by měli navštívit i matriku svého trvalého bydliště a nahlásit nového člena rodiny k evidenci obyvatel. S touto statistikou započali již staří Egypťané, aby zjistili počet lidí, se kterými bylo možno počítat pro vojenskou službu. Tyto náležitosti se nás naštěstí netýkají, ale vedení města musí s touto informací nakládat jinak, například při organizování akce Vítání občánků. Jak se ovšem k takovému kroku odhodlat, když úřad musí dodržet zásady ochrany osobních dat? Jinými slovy - pozvat na slavnost mohu jen toho, kdo svolil uveřejnit oficiálně narození svého potomka. Kde jinde, než v našich venkovských podmínkách, může dojít k nedorozumění. Oni nás nepozvali?... Nemohli, nedostali k tomu souhlas. Venkov má tu výhodu, že se téměř všichni známe. Rádi mezi sebou vítáme i nově přistěhované spoluobčany, kteří v našem katastru zakoupili či si pronajali nemovitost. A jestliže se tyto rodiny pak rozrostou o další jedince, je radost násobená. Proto dovolte vedení města, aby nemuselo čerpat údaje o narození pouze z centrálních databází s časovým odstupem nebo naslouchat šuškandě u piva či nákupního košíku. Tam jsem totiž potkala jednu maminku s kočárkem, ve kterém spal její malý princ. Eva Šídová

3

4 STŘÍPKY Z RADNICE Výbor životního prostředí: Dvakrát měř a opatrně řež Člen Komise ŽP informoval zastupitele o zpracování dřeva vrby, která doslova podlehla poryvům větru a bránila pohybu obyvatel Blšan při procházkách kolem rybníka. Zároveň upozornil na nevhodný postup pracovníků města při sečení trávy kolem stromků, kdy dochází k oděru kůry stromů strunnou kosou. Rovněž nová výsadba vyžaduje opatrné, leč poctivé vyžínání, aby zakořeněný stromek mohl růst. Kde jsou plavčíci toku financí osadních výborů? Jednání zastupitelstva se pravidelně věnuje otázkám činnosti osadních výborů. Je velká škoda, že pouze Osadní výbor Soběchleby mívá stoprocentní účast svého zástupce a může přímo na místě obhajovat, vysvětlovat a doplňovat svá rozhodnutí. Často tato situace probíhá podle výroku: O nás bez nás Přitom pracovat v osadním výboru je věc veřejná, výbory jsou několikačlenné a bylo by vhodné, aby na každém zasedání zastupitelstva byl někdo přítomen (není nutné, aby to byl vždy předseda). Podněty pak buď vyšumí nebo naopak zůstávají v informačním šumu, což vede ke zkreslení informací. Hodnotí se jejich činnost, bývají vzneseny dotazy k financování, průběhu a vhodnosti akcí. Na červnovém zastupitelstvu se rovněž vedla debata o tom, kdy, kdo a podle jaké metodiky stanovil výši příspěvku 100 Kč na jednoho obyvatele každé obce pro činnost osadních výborů. Údajně jde o rozhodnutí z roku 2007, které volně přechází do dalších volebních období. Očekává se, že o této otázce se bude dále jednat, především o výši příspěvku, který je neměnný již třetí volební období. Pojistit svá rozhodnutí? Být členem zastupitelstva a rozhodovat o významných krocích je činnost velmi zodpovědná, ale i riskantní. Orientovat se ve spletitosti legislativy vyžaduje téměř právnické vzdělání. Naše zastupitelstvo je sice erudované, svědčí o tom fundované připomínky některých členů, ale přesto není od věci pojistit svou práci, aby v případě nesrovnalostí nebyl každý zastupitel povinen ručit svým majetkem. Zvažuje se nabídka pojišťovny Kooperativa s tím, že bude přesně specifikováno, jaká rizika jsou ve smlouvách zahrnuta.

5 Petice občanů Stachova: Cestička k domovu Občané obce Stachov v loňském roce žádali opravu cesty k česačkám. V letošním roce se v rozpočtu města s touto investicí počítá. Na akci bude vypsáno poptávkové řízení. Hřbitovní kvítí bude za pevnými zdmi Obce Soběchleby a Malá Černoc se dočkají opravy hřbitovních zdí. Na jednání zastupitelstva se podrobně hovořilo o postupu prací, aby všechny úkony byly trvalejšího rázu a měly smysl. Aktivita občanů Liběšovic: Sloupy se neodstraňují slovy, ale činem Iniciativu rovněž vyvinuli v Liběšovicích, kdy o celé záležitosti přišel informovat zastupitele pan Morávek. Osobně na místě pohovořil s pracovníky, aby odstranili nefunkční sloupy včetně kabelů, které hyzdí vzhled obce. Po jednání s příslušnými orgány došlo k poměrně rychlému odstranění. Střípky v mozaice - nadále podporujeme sběr tříděného komunálního odpadu přidáním dalších kontejnerů - rozšíření barevné palety pytlů pro odpad: šedivá barva na drobný kov - plechovky, hliníková víčka od mléčných výrobků ve vaničkách apod. - ke zvukovému záznamu ze zasedání zastupitelstva přibyl monitor s promítacím plátnem (každý bod jednání může být vhodně doprovázen projekcí dokumentů na promítací ploše) VYŘAZENÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Z MŠ BLŠANY Předškoláci Mateřské školy Blšany zažili slavnostní den v sobotu 27. června. Byli oficiálně vyřazeni z mateřské školy, protože příští školní rok se stane jejich prvním, vzdělávaným na základní škole. Všichni se shromáždili v prostorách mateřinky, kdy k nim v úvodu pohovořil starosta města Petr Bukáček. Pro tuto významnou chvíli si dětičky přichystaly kulturní vystoupení, které zakončilo složení přísahy, že Budu vzorný žák! Toto významné prohlášení děti stvrdily podpisem v pamětní knize a obdržely balíček s knihou od infocentra a volnou vstupenkou do obecního kina. Přejeme našim šestnácti nejmladším školákům hodně úspěchů v novém kolektivu.

6 Sdružení Sv. Václava, patrona české země srdečně zve všechny spoluobčany a přátele památek na Anenskou mši svatou v neděli 26.července 2015 v hod. Místo : Poutní kaple sv. Anny v Čárce Mši svatou budou zpěvem provázet členové Poutníčkova sboru z Liběšic. Připraveno bude i malé občerstvení. Těšíme se na setkání členové Sdružení Sv. Václava, patrona české země

7 Osadní výbor Blšany Vás zve na již tradiční sobota 1. srpna 2015 od 16:00 h za obecním kinem VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

8 ZPRÁVY Z OSADNÍCH VÝBORŮ Vážení občané Soběchlebští, přinášíme opět informace o událostech minulého měsíce. V neděli jsme uspořádali Dětský den. Sešli jsme se odpoledne na návsi, kde jsme začali soutěžemi pro naše nejmenší. Jen díky aktivní pomoci mnohých z Vás, se mohly děti vyřádit na takovém množství atrakcí. Za to Vám patří velký dík! Když se děti unavily, předvedly nám umění svých psů kynologové z oddílu naší sousedky Ivety Panýrkové. Viděli jsme nejen poslušnost psů na povely nebo posunky, ale i obranu při přepadení. Jen málokdo asi čekal, jak dokáže v případě nutnosti pokousat např. Border kolie. Odpoledne pokračovalo vystoupením kouzelníka, který do svého programu zapojoval i děti a na závěr všem dětem vymodeloval zvířátka z balonků. A protože nám počasí přálo, ukončili Dětský den sprchou Očihovští hasiči. Je velká škoda, že pozvání na toto pěkné odpoledne nevyužili rodiče dětí z okolních vesnic. V průběhu měsíce proběhla oprava tolik diskutované silnice za můstkem ke mlýnu. Celá oprava se nakonec zúžila na pár metrů čtverečních zámkové dlažby. Nelze to snad okomentovat jinak než doporučením, že To musíte vidět na vlastní oči, abyste uvěřili. Na konec opět něco pozitivního. Jistě jste si mnozí všimli, že do naší požární nádrže opět přitéká voda. Je to zásluhou našeho spoluobčana pana Pleyera. Ten za pomoci pana Radka Hlaváčka, který se prokopal k ucpanému potrubí a Očihovských hasičů, kteří je proudem vody pročistili, nádrž opět zprovoznil. Možná nám nezbude nic jiného, než dát na doporučení některých z vedení města : Když něco chcete, udělejte si to sami. Závěrem pozvání na další akci. V sobotu pořádáme tradiční Taneční zábavu. Bližší informace budou na pozvánkách. O týden dříve, tedy v sobotu 18.7., bude obcí procházet nepřehlédnutelná čtyřčlenná hlídka, které můžete dát vše, co Vám doma přebývá a je použitelné do tomboly, aby to následně udělalo radost někomu jinému. Za Osadní výbor Soběchleby Havlík Pavel Poděkování Soběchlebské děti děkují pánům Vostřelovi, Škulavíkovi, Pleyerovi a manželům Mašínovým za sponzorské dary, které přispěly k prožití tak hezkého odpoledne.

9 DĚTSKÝ DEN ANEB STOPUJEME VEČERNÍČKA. Blšany 6. června 2015 Osadní výbor pozval děti s rodiči na stopování Večerníčka se startem za kinem. Po registraci každý obdržel kartičku s označenými dvaceti šesti políčky, složil si Večerníčkovu čepici z novin a vydal se na trasu značenou červenými a žlutými fáborky. Sluníčko svítilo, a tak se čepička hodila. Na trase bylo rozvěšeno dvacet šest obrázků z Večerníčkových pohádek s otázkou a třemi odpověďmi, u kterých bylo písmenko, jen jedna odpověď byla správná a správné písmenko se zapsalo do kartičky. Po návratu se písmenka z kartičky přepsala do políček tajenky právě podle čísel. Po doplnění bylo vyhráno, jak tajenka říkala: Od pohádky k pohádce stopujeme Večerníčka, za odměnu odměnu, dostane každý, kdo za kinem najde Večerníčka! To bylo jednoduché, na krabici s odměnami byl totiž jeden vymalovaný a na pytlíčku s odměnou také. Ještě děti obdržely poukázku na buřtík zdarma, limonádu měly také zadarmo, jen nanuky si kupovaly za pětikorunu. Mohly si vybarvit omalovánky pohádkových postav z Večerníčků, skákat na nafukovacím hradu nebo trampolíně. Někdo si nechal pomalovat obličej, ruku, nohu nebo pupík. A před šestou hodinou se všechno rozuteklo domů, neboť sluníčko zakryl bouřkový mrak a nadělil nám nakonec dešťovou přeháňku. Renata Jesinková ZÁPAS AC KACHNA VERSUS AK BLŠANY Fotbalový areál je přístupný nejen organizovaným fotbalistům k jejich soutěžním utkáním, ale minulou sobotu využili této příležitosti i dva specifické sportovní celky: AC Kachna a AK Blšany. Informovaný čtenář ví, že jde o tradici, kdy se proti sobě postaví generační mužstva, často hraje otec proti synovi. Poprvé se tento zápas odehrál na hlavní ploše, tedy jedničce s tribunami. Diváci si nenechali tuto událost ujít a svou účastí předčili i diváctvo krajského přeboru. První poločas byl smrští pod taktovkou mlaďasů, kteří tatíkům nadělili pětkrát vlnění brankové sítě. Ještě v první půli se podařilo věkově pokročilejšímu mužstvu snížit na 5 : 2. Ve druhé části pak už došly síly všem a na skóre se nic neměnilo. Dáváme k diskuzi, zda by neměla obě mužstva mít svou hymnu či pokřik a v příštím ročníku využít rozhlasové kabiny tribuny včetně komentátorského stanoviště.

10 KRAJSKÝ PŘEBOR ZACHRÁNĚN Úkol splněn! oddechl si také trenér Marcel Lička, bývalý prvoligový hráč, který jarnímu povstání velel. Za situace téměř beznadějné pomohl k udržení i pakt s Českou asociací fotbalových hráčů. Úlevu přineslo Chmelu až poslední kolo a vítězství 6:3 v Neštěmicích. Jaké tedy bylo jaro? Náročné! Ne v tom, že bychom neměli dobrý kádr anebo že by byly problémy v kabině. Ale proto, že z podzimu jsme si přinesli jen deset bodů a ztrátu dvanácti na prvního nesestupujícího. Startovní čára pro nás byla posunutá hodně dozadu. A my dokázali uhrát 30 bodů, podařil se nám malý zázrak. Kde hledat jeho základ? Beru to jako společný úspěch hráčů, kteří neměli problém trénovat třikrát čtyřikrát v týdnu, a realizačního týmu sportovního ředitele Dominika Rodingera a hrajících asistentů Pepy Němce s Vlastou Vidličkou. Většina kluků je z Prahy, nemuseli by mít k Blšanům vztah, ale oni to vzali za své. Vytvořili soudržnou partu, to byl základ. Dříve se tým skládal týden před soutěží. Přišly lepší časy?zůstanete v Blšanech? Ještě mě nevyhodili, tak doufám, že jo (úsměv). V našem fotbale člověk nikdy neví. Ale pokud se nic nezměnilo, snad bych měl pokračovat. Začínáme přípravu 13. července, naplánoval jsem všechno. Pepa Němec tady býval na všechno sám. Dokonce pral dresy. Je jeho zásluha, že Blšany přežily. Teď je nás víc, což je potřeba. Jak jste si užíval roli hlavního trenéra? Byla to premiéra? Já už vedl béčko Kunic klasicky v okresním přeboru, bylo to přesně jako v tom seriálu. Postoupili jsme do I. B třídy. Pak jsem dělal asistenta áčku Kunic v ČFL, loni jsem byl s Míšou Bílkem v gruzínském Dinamu Tbilisi. Pořád koordinuji v Kunicích přípravky, vedu kemp hráčské asociace, kde jsou hráči bez smluv. Ale když mě Dominik Rodinger počátkem února kontaktoval, že dostal úkol zachránit Blšany, kývnul jsem. A dali jsme to do kupy. Bude se zase kádr měnit, anebo zůstane v podobném složení? Doufejme, že by z velké části mohl být stejný, byť u nás hráči hostují z různých klubů. Bohužel si v zápase s Louny obnovil zranění kolena střelec Prückner, nemůžeme s ním na dalších šest až osm měsíců počítat. Strašná smůla pro něj. Kdyby přibyli tři čtyři kluci, bylo by to fajn. Měli jsme 15 hráčů a na jaře jsme s tím bojovali: když se někdo uzdravil, jiný se zranil. Na lavičce sedělo pár lidí. Bylo to hodně na riziko, ale člověk musí brát, že hrajeme jen v krajském přeboru a peníze se horko těžko shánějí. Kam se můžou Blšany posunout? Nemá cenu uvažovat, že by se měly vrátit zpátky do 1. ligy. Vždyť finanční pro-

11 blémy mají i kluby z velkých měst. V blízké budoucnosti bychom se rádi vrátili do divize. Poslední dva tři roky se tady pomaličku obnovuje mládež a nebylo by špatné zase přitáhnout malé děti, abychom se za pár let mohli opřít o blšanské odchovance. Spojili jste se s hráčskou asociací. Jak tahle spolupráce funguje? Přes asociaci jsme měli možnost využívat exligistu Vlastu Vidličku, Jirku Böhma, Jíchu v bráně. To byly tři důležité stavební kameny týmu. A nesmím zapomenout ani na Tomáše Pilaře, který se připojil ve třetím jarním kole, předtím měl pracovní povinnosti. Tihle čtyři zkušení frajeři strašně moc pomohli. A mladí z Vyšehradu nebo Junioru Praha, kteří třeba mezi dospělými ještě nic neodkopali anebo jen minimum, se díky nim nechali pozitivně vtáhnout do pracovní zátěže. Za měsíc a půl jsme byli schopní hrát s postupujícím Litvínovem, remizovali jsme tam, ale měli jsme vyhrát. Plichtu jsme uhráli i s Louny, které patří o patro výš, hr ají agresivně, běhavě. A my se jim vyrovnali. Rozhovor s trenérem blšanských fotbalistů Marcelem Ličkou vedl novinář Petr Bílek. První kolo Krajského přeboru dospělých se odehraje 8. srpna. Bude to zároveň první domácí zápas: Blšany - Srbice. Podrobný rozpis podzimní části nového ročníku přineseme v příštím čísle BL. Vstupné : 25,- Kč Červenec 2015 P R O G R A M OBECNÍ KINO BLŠANY od 17:30 hodin Sobota Padesát odstínů šedi (USA, 2015) (154 min.) - drama / romantický Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná šedá myš s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní setkání. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích mluví o svém specifickém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani

12 GRATULUJEME: Fricová Libuše 81 Blšany Vostřel Evžen 75 Liběšovice Vacinková Zdenka 70 Siřem Hruška Josef 65 Soběchleby Daněk Jiří 60 Soběchleby Bláha Miroslav 55 Malá Černoc Chroustová Drahuše 55 Blšany Bustová Libuše 50 Blšany Na základě stížností některých přispivatelů si dovolujeme oznámit, že uveřejněné texty mohou být kráceny (prostor je limitován počtem stran měsíčníku) či dokonce v závěru stručně doplněny poznámkou redakce (pro lepší orientaci čtenáře v daném tématu). Případné plné znění textů je k dispozici na webových stránkách městského úřadu. Uzávěrka srpnového čísla: PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA PROBĚHNE JIŽ Vydavatel: Město Blšany Vedoucí redakce: Eva Šídová Vychází 1x měsíčně. Evid.číslo: MK ČR E nebo

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Vítání občánků 3 2013 V sobotu 27. 4. proběhlo slavnostní vítání sliveneckých a holyňských občánků, kteří se v obci narodili v roce 2012. Z celkového

Více

Úvodní slovo. Povodně 2013. ( pokračování z předchozí strany)

Úvodní slovo. Povodně 2013. ( pokračování z předchozí strany) Úvodní slovo Milí občané, nastal čas dovolených a dětem čas krásných dvou měsíců prázdnin. Jistě pro ně máme připraveny zajímavé výlety a atrakce, jen aby to počasí bylo přívětivé. Vracet se k událostem

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 PRVNÍ BESEDA S OBČANY Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni pozváni

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 4/2005 OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 4 Kultura 9 Můj svět 10 Škola informuje 11 Vy se ptáte 12 Sport 15

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Výročí osvobození Rousínova

Výročí osvobození Rousínova ČERVEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Výročí osvobození Rousínova V den 70. výročí osvobození Rousínova 27. dubna 2015 položili Ing. Jiří Lukášek, starosta a Zdeněk Šedý, místostarosta, věnec

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra Hlas Zima 2013 5 10 13 Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra Hlas Lubenecka Obsah 3 4 9 10 16 17 18 19 20 22 24 Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Člověk v tísni

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SLAVNOSTI KAŠE STR. 2 Z RADNICE STR. 7 8 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 12 13 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Rok působení je období, které umožňuje zhodnotit dosavadní činnost městské policie. Co byste zdůraznil?

Rok působení je období, které umožňuje zhodnotit dosavadní činnost městské policie. Co byste zdůraznil? NEHVIZDSKÝ NEHVIZDSKÝ KURÝR MĚSÍČNÍK ÍK MĚSTYSE SE NEHVIZDY KURÝRRočník: VI / Číslo: 4 Vydáno v Nehvizdech ZDARMA Z OBSAHU OTEVÍRÁME V DRÁČKU, TĚŠTE SE...3 ŠKOLA POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR...4 MĚSTYS TRÁPÍ

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ

OBZOR. ROČNÍK X V I. ( X X XI V) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 26. dubn a 2013 ČÍSLO 4 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ duben 2013 OBZOR V y b í r á m e z o b s a h u 60 LET ZUŠky str. 4 ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY STR. 5 Z RADNICE str. 5 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r n

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více