Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT"

Transkript

1 zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano, pak se zdá, že nadešel nový impuls pro uveřejňování článků a obrázků o našem městě. SHAKESPEARE Blíží se totiž sté výročí povýšení Jiříkova na město, které připadá na rok 2014, doprovodných akcí bude jistě více. Kromě toho byla jmenována začátkem roku Letopisecká komise, o jejímž poslání se dočtete jistě v Jiříkovských novinách. Co si pamatuji, tak osvědčenými přispívateli do místních novin na téma SVOZOVÉ TERMÍNY historie byl pan Josef Eder a zejména pak již zesnulý pan Rudolf Tilke z Filipova. Ale napsat může každý, '11 kdo načerpal nějaké zajímavé poznatky, ať již z doby dávno minulé, nebo nedávné. Já bych rád začal '11 tím, na co se dá ještě dohlédnout a povědět tak i těm mladším něco ze vzpomínek otců a maminek '11 Ale spíš už jen dědů a babiček '11 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin UPOZORNĚNÍ Vlastník objektu bývalé Jawy Jiříkov společnost DCFK developerská s.r.o. se sídlem Radniční 1, Děčín 1 upozorňuje občany na protiprávní jednání, kterého se dopouštějí nepříspusobiví jedinci z řad občanů města Jiříkov tím, že: boří betonové oplocení areálu, pohybují se v prostorách areálu, kde probíhají demoliční práce kradou železo a další kovy v objektu trafostanice kradou kabely, přičemž tato je funkční. V areálu bývalé JAWY hrozí všem neoprávněným vstupujícím smrtelné zranění zasažením elektrickým proudem a nebezpečí úrazu v sutinách. Společnost podala trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci poškozování cizího majetku a krádeže na Policii ČR. Bohumil Fulín DCFK developerská s.r.o. NOVÁ PROVOZNÍ DOBA ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici PO - PÁ: 11:00-14:00 SO: 08:00-12:00 Kontejner na velkoobjemový odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny - letní provoz ST: 13:00-18:00 SO: 09:00-13:00 POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ Psal se rok 1945 a už nebylo pochyb o tom, že hitlerovské Německo se svými spojenci válku prohrají. Osvobozovacích bojů ve Šluknovském výběžku se v květnu 1945 zúčastnila 2. polská armáda pod velením generála Karla Swierczewského. Její 7. pěší divize definitivně vyčistila výběžek od zbytků německé armády a esesáků. Kolaborantům, zrádcům, nepřátelům se dostalo spravedlivé odměny. V roce bylo odsunuto mnoho německých obyvatel. Tehdy v roce se do vylidněného pohraničí (za Německa Sudetenland) a tedy i do Jiříkova (dříve Georgswalde) začali stěhovat noví obyvatelé. To jak z nitra Čech, tak z Moravy, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Hledali práci, zakládali národní správy podniků, hledali bydlení i jeden druhého. A také hledali nové, nebo osvědčené ideály pro svoji novou etapu života. Historie Československa byla zatím krátká. Od října 1918 do března Ale mezi všemi tehdy vynikal jeden člověk, spoluzakladatel a první president československého státu, T. G. Masaryk ( ). Přesvědčený demokrat, humanista a zastánce právního fungujícího státu. Proč nepřevzít jeho ideály? Tehdy především příslušníci 1. a 2. odboje, bývalí legionáři, vojáci 1. čs. Armádního sboru v SSSR, kteří se do Jiříkova přistěhovali, zde založili odbočku čsl. obce legionářské. Jedněmi ze zakladatelů byli vojáci Svobodovy armády Jan Baňacký (z Novosadu u Trebišova) a Alexandr Novák, volyňský Čech ( z Rovna na Ukrajině). Ale také třeba Oskar Horák, pozdější pracovník na národním výboru v Jiříkově. Bývalí vojáci i občané Jiříkova se rozhodli, že památku vzniku a osvobození své vlasti oslaví trvale. Shodli se, že postaví pomník našemu prvnímu presidentovi T. G. Masarykovi. Od slov k činům neměli daleko. Už na začátku roku 1946 požádali akad. sochaře Břetislava Bendu, aby sochu presidenta Osvoboditele navrhl. Vybrali dobře, protože ten začal, aniž by se především ptal na honorář. Navrhl umístění, model byl brzy hotov, zbývala ta další důležitá věc peníze na realizaci. Bývalí vojáci uspořádali sbírku mezi sebou, občany i podniky v Jiříkově. Přispěli i lidé z rodných obcí, odkud se sem organizátoři akce přistěhovali. Brzo se tak podařilo shromáždit na kontě asi korun. Nestálo už nic v cestě, aby se dílo zdárně dokončilo. Socha T. G. Masaryka byla provedena v mírně nadživotní velikosti ( asi 2,1 m), odlita z bronzu a vážila asi 1500 kg. K tomu byl zhotoven základ (sokl) z kamene asi 2x2 metry a na kvádru ze žuly 70x70 cm výšky 1,6 metru socha stála. Byla umístěna v úrovni náměstí (tehdy se jmenovalo Náměstí Dr. Beneše), nedaleko terasovitého stupně, po němž vede cesta kolem radnice, přímo proti vchodu. Dobová pohlednice z léta 1949 nebo 1950 sochu na podstavci i umístění zřetelně ukazuje (viz. foto). Odhalení sochy T. G. Masaryka na náměstí v Jiříkově bylo slavnostně uskutečněno v den 30. Výročí vzniku Československé republiky, 28. října Byla tak jednou z prvních v pohraničí. Byl také proveden návrh odznaku k této příležitosti, s portrétem T. G. Masaryka a nápisem Naše pohraničí je a vždy zůstane české. Z dnešního pohledu by se dalo říci, že vše proběhlo za pět minut dvanáct. Únorové události a zejména vítězství Komunistické strany ve volbách v květnu 1948 znamenalo postupně zásadní obrat v politice. K tomu navíc tak zvané akční výbory, které vyhledávaly ideologické odpůrce, způsobily...pokračování na další straně

2 ...pokračování z předchozí strany v dalších letech atmosféru nejistoty a strachu. Na čem spočinul jejich prst bylo ztraceno. Knihy, obrazy, pamětní desky a žel, také i sochy. I ta v Jiříkově. Postála na náměstí necelé 3 roky a nikomu se do její likvidace moc nechtělo. Vždyť T. G. Masaryk byl přeci jenom autorita. Ale asi tlačili i zezhora a tak se nakonec našli dost otrlí, zřejmě kovaní soudruzi z kovárny Jawa, kteří se vyakčnění sochy ujali. Začátkem roku 1951 najeli jedné noci k soše s traktorem a řetězy. Uvázali řetězy kolem krku, ramen, povolili připevňovací matice. Pak už jen traktor trhnul, socha se svalila na zem a bylo. Poté ji odtáhli smykem po zemi do kůlny u Ostrovního rybníka, kde spočívala pohozená v koutě na škváře. Laskavý čtenář si snadno domyslí, kdo následoval ve výběru v blízké budoucnosti. Ostatně, úsměvným způsobem o vážné věci z těch dob vypráví film Černí baroni. I když si předseda organizace odbojářů Jan Baňacký stěžoval na postup vandalů z Jawy, sklidil pouze posměch. Co by si soudruzi dělali z nějakého člena národně socialistické strany. A to při odhalení sochy převzal národní výbor v Jiříkově od obce legionářské sochu i prostranství u ní do své péče. Jak se ukázalo, sliby zcela plané. Socha nakonec byla rozbita a skončila ve šrotu. A tak se nadlouho zavřela voda za těmito událostmi. Až přišel rok Ale to už jindy v pokračování další díla na náměstí. Až půjdete po náměstí v Jiříkově, vzpomeňte někdy na snahu našich předků zanechat budoucím něco trvalého a důstojného. Socha T. G. Masaryka zmizela, ale jeho odkaz nám zůstal. Ostatně, zdobí i presidentský praporec : PRAVDA VÍTĚZÍ! Josef Nedomlel, člen let. komise NOVĚ VZNIKAJÍCÍ FIRMY V JIŘÍKOVĚ KM Trading CZ - společnost byla založena v říjnu je tedy relativně mladá firma, která si klade za cíl nabízet svým zákazníkům a partnerům pouze nejvyšší kvalitu služeb v oblastech komplexního zpracování kovů a dalších materiálů. Toho dosahují za pomoci nejmodernějších technologií a zkušeného týmu zaměstnanců. Společnost založil a vlastní Martin Kratochvíl, je to tedy 100% česká firma. K dnešnímu dni firma zaměstnává 35 pracovníků. Sídlí ve vlastním výrobním závodě v ulici Březinova 902, Jiříkov. V roce 2011/2012 má firma v plánu přístavbu nové výrobní haly a tím navýšení výrobních kapacit a zároveň poskytne i více pracovních míst v tomto regionu, kde veškerá výroba upadá. Jedná se o vskutku unikátní počin, založit firmu v době největší krize a za rok působení ji dovézt tak daleko a vytvořit z ničeho 35 pracovních míst, to je opravdu nevídané. Výrobní program firmy je výroba krbových kamen do celé Skandinávie, zejména do Dánska, ale také do Anglie, Německa, Itálie, Španělska. Druhou výrobní náplní firmy je CNC zpracování plechů na nejvýkonnějších strojích značky Trumpf. Firma vlastní laser na řezání plechů o výkonu 5000W, 2 nové ohraňovací lisy Trumpf, 2 lakovny, soustruh, tryskárnu a jiné výrobní prostředky pro kompletní výrobu z plechů. Vize společnosti je : upevnit postavení na mezinárodním trhu výrobců krbových kamen, zaměstnávat 50 spokojených pracovníků a pomáhat rozvoji v regionu a zejména v rodném městě Jiříkov. zpracováno ve spolupráci s Pavlem Kratochvílem, Olga Flégrová INFORMACE Z MĚÚ Od bude probíhat demontáž zbytků starého chodníku a bude následovat výstavba chodníku nového. Akce bude probíhat od křižovatky Březinova, Svobodova, 9. května, podél komunikace 9. května směrem k hraničnímu přechodu. Zároveň proběhla oprava schodů u kostela Sv. Jiří v Jiříkově. Jednalo se o přerovnání a podsyp propadlých žulových kvádrů. Dne proběhlo v dopoledních hodinách pokácení pěti stromů na hlavním hřbitově v Jiříkově. Tyto stromy byly Jiříkovské noviny 04/2011 KRÁTCE Z USNESENÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOVA RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden prosinec RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova. RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2786/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové výši ,-Kč v rámci programu Škola pro život. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí a schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova pro zajištění sportovního výcviku psů a tento záměr výpůjčky bere na vědomí a schvaluje. RM rozhodla uzavřít smlouvu o provedení stavebních prací na pozemcích č. 6038/2 a 6038/3 vše v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou Optický kabel pro skladové hospodářství EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov. mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov se sídlem 9. května 718/31, Jiříkov a Městem Jiříkov. RM bere na vědomí a podporuje výzvu starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila k požadavku o navýšení účelového příspěvku pro obce s počtem obyvatel od do již od roku RM bere na vědomí návrhy na složení komisí Rady města Jiříkova od České strany sociálně demokratické Jiříkov, Komunistické strany Čech a Moravy Jiříkov, Nezávislí kandidáti města Jiříkov, Občanské demokratické strany, Sdružení přátel Jiříkova a Filipova a jmenuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s platností od : A) předsedu a členy komise občanských záležitostí Rady města Jiříkova: předseda: Mgr. Renáta Hegnerová, členové: pan Aleš Kašpar, paní Jana Podzimková Dis., paní Jana Pokorná, paní Mgr. Iva Dieneltová. B) předsedu a členy komise výstavby a životního prostředí Rady města Jiříkova: předseda: pan Václav Jirkovský, členové: pan Miroslav Malý, pan David Bártl, pan Roman Horák, pan Jiří Masopust. C) předsedu a členy komise místního a bytového hospodářství Rady města Jiříkova: předseda: Mgr. Eva Lachmanová, členové: Mgr. František Bílý, pan Oldřich Bořecký, pan Gejza Kolompár, pan Jan Dvořák. RM bere na vědomí Smlouvu o ČSOB Municipálním kontu č /0300, uzavřenou mezi Městem Jiříkov a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , IČ a podepsanou starostou Města Jiříkova v rámci schváleného úvěru na akci Zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339,340,345,346, úvěrová smlouva č. 0061/11/5652. RM bere na vědomí návrh termínů na konání sportovně kulturních akcí v Jiříkově v roce 2011: stavění májky na náměstí, Hvězdicová jízda s dojezdem do areálu DD Filipov, Pohádkový les Jiříkov u Mexika, Houmrův triatlon, Den jiříkovských seniorů v Rumburku, Vánoční jarmark Jiříkov a dané termíny sportovně kulturních akcí v roce 2011 schvaluje. Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov již ve špatném stavu a hrozilo jejich samovolné skácení a proto musely být pořezány. Všechny přilehlé hroby byly přikryty plachtou proti znečištění a zabezpečeny proti poškození. Také byly dne znovu po zimním období zprovozněny pítka na vodu v areálu hřbitova a bylo zcela vypnuto veřejné osvětlení hřbitova, jelikož až o konce provozní doby hřbitova je již dobré denní světlo. odbor místního a bytového hospodářství

3 SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE POPRVÉ REPREZENTOVALY MAMINKY V sobotu jsme se vypravili na další kolo republikové soutěže Žij pohybem, která se konala v Pražském kongresovém centru. Naše výprava nebyla malá, ale naopak se rozrostla o jeden tým maminek, který soutěžil v kategorii Step nad 21 let. Nemusím Vám určitě psát, jak těžké je nacvičit s 20-ti lidmi skladbu na stepu, která trvá intenzivně 2 minuty. Natrénovat jí tak, aby měla hlavu a patu a všechna děvčata cvičila jako jeden celek, není opravdu lehký úkol. Vše jsme ale zvládly na jedničku a skladbu Viktorky jsme pilně natrénovaly. Dalším velkým nelehkým úkolem je vystoupit s touto skladbou před několika stovkami diváků v kongresovém centru, hlavně také před porotou a navíc před přímým internetovým přenosem. Naše maminky Viktorky to zvládly na jedničku a přestože se umístily na 4. místě, profesionální porota nešetřila chválou. Pochvala od herečky Veroniky Freimanové, několikanásobného mistra světa v aerobiku Mgr. Vládi Valoucha a autorky pravidel soutěže Žij pohybem Mgr. Jany Černé - Beránkové je neuvěřitelně velký úspěch, kterého jsme dosáhly ČTENÁŘ ROKU 2011 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil soutěž Čtenář roku Jménem regionálních organizací SKIP Ústí n. L. a Chomutov nás vyzvali, abychom se i my zapojili do této soutěže. Vybrali a nominovali jsme některé naše čtenáře do celostátní soutěže. Vyhodnocení krajského kola proběhlo za účasti všech nominovaných v sobotu 19. března 2011 dopoledne v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Svaz knihovníků a informačních pracovníků, region 06, udělil čestné uznání za účast v krajském kole Čtenář roku 2011 dvěma našim čtenářkám paní Věře Kafkové a paní Jaroslavě Kramperové za regionální výbor SKIP č. 06 A. Tománková a kterého si já, jako předsedkyně sportovního klubu nesmírně vážím. Ale největší pochvalu sklidily hned na místě samotném od fanoušků, kteří je přijeli podpořit už z domova a rozhodně nešetřili potleskem. Všem maminkám Viktorkám děkuji za jejich odvahu a dřinu, kterou vynaložily, aby náš klub a město Jiříkov reprezentovaly a přeji jim hodně úspěchu na dalších závodech. Soutěže se nezúčastnily jen maminky, ale také dalších 50 členek SK Viktorie s 5-ti skladbami a byly také velmi úspěšné. V kategorii 4 7 let small team show s náčiním jsme vybojovaly krásné 2. místo a to se skladbou: Včelky a medvědi, v další kategorii 8 10 let step jsme měly velikou konkurenci a to 7 týmů a přesto jsme obsadily 3. místo se skladbou Dance step. V poslední kategorii 11 14let step jsme měly 2 týmy a v konkurenci 8 týmů se náš jeden tým umístil na 7. místě a druhý tým na krásném 3. místě. Naše výprava byla tedy velmi úspěšná a já musím všem moc poděkovat za to, jak reprezentovaly náš klub a hlavně i město Jiříkov, protože jsme ukázaly, že i my holky z malého města můžeme konkurovat sportovním klubům z velkých měst jako je Praha, Plzeň, Děkujeme za reprezentaci našeho města a blahopřejeme našim čtenářkám k účasti v krajském kole. starosta města Jiříkov PODĚKOVÁNÍ Dne 15.února 2011, proběhla celonárodní soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír v Rumburku. Do této soutěže byla vybrána naše vnučka Natálie Tvrdíková, která vyhrála 1. místo s postupem do okresního kola v Děčíně, ve kterém se umístila na třetím místě. Tímto chceme naší Natálce poděkovat za veliký výkon v soutěži a zároveň poděkovat paní učitelce Anně Kosťučenkové, která Natálku v hře na klavír vyučuje a také všem žákům 3.A. a učitelům základní školy v Jiříkově za jejich podporu. děda a babička Tvrdíkovi Pardubice, Olomouc atd. a to díky pilné práci všech členek SK Vitkorie. Všem přeji na dalších soutěžích mnoho úspěchů a medailí naše web stránky - za SK Viktorie Kateřina Mrázková Město blahopřeje Natálce Tvrdíkové za umístění v soutěži základních uměleckých škol ve hře na klavír a děkuje za reprezentaci našeho města. starosta města Jiříkov Jiříkovské noviny 04/

4 UKONČENÍ PROVOZU POBOČKY ČS Vážení klienti, naším cílem je mít pobočky očky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme eme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, příp. p. uzavíráme. Po důkladné dné analýze alýz jsme se rozhodli, odli že 29. dubna 2011 ukončíme provoz naší pobočky v Jiříkově. Veškeré Vaše účty a další sjednané produkty (čísla Vašich účtů se nijak nezmění) převedeme automaticky do pobočky v Rumburku (nám. Dobrovského 495/22, tel ), která má otevřeno: pondělí 9:00-12:30 13:30-17:00 úterý 9:00-12:30 středa 9:00-12:30 13:30-17:00 čtvrtek 9:00-12:30 13:30-15:00 pátek 9:00-12:30 13:30-16:00 Kompletní obsluhu Vašich účtů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny bez ohledu na to, kde je uložená dokumentace k Vašim účtům. K obsluze účtů můžete využít také internetové či telefonní bankovnictví SERVIS 24 s nepřetržitým provozem. Věříme, že budete i nadále spokojeni se službami České spořitelny, a těšíme se na další spolupráci. Česká spořitelna ERA OSOBNÍ ÚČET je moderní běžný účet, který můžete snadno obsluhovat a zároveň s ním využívat řadu výhod. Dostupný je na každé poště nebo pobočce Poštovní spořitelny. Základní informace v kostce: účet je určen pro všechny od 10 let věku jednoduché a pohodlné ovládání zdarma vám k účtu vydáme mezinárodní platební kartu zdarma vám zřídíme a povedeme služby elektronického bankovnictví (neplatíte za elektronické výpisy) zvýhodněné vedení účtu pro vybrané skupiny zdarma veškeré příchozí tuzemské platby zdarma vám zřídíme kontokorent VÍTE KOLIK ZAPLATÍTE? příklad operace Jiříkovské noviny 04/2011 standardní poplatek založení účtu 0,- tuzemské příchozí platby 0,- vedení účtu - klienti od 26 let 34,- vedení účtu - klienti let 8,- vedení účtu - klienti 58+ let 8,- výběr z bankomatu ČSOB/PS 5,- výběr na přepážce (poště) 26,- příkaz k úhradě zadaný přes elektronické bankovnictví bonus za aktivní elektronické transakce u účtú bez zvýhodnění za vedení zřízení a vedení elektronického bankovnictví 0,- 1,- 8,- (my platíme Vám) Uvedené sazby a poplatky jsou platné k datu Využijte služby CashBack - výběr hotovosti zdarma např. v síti prodejen Albert, Globus, COOP, čerpacích stanicích EuroOil. Navštivte poštu Jiříkov, kde Vám nezávazně podáme podrobnější informace a zodpovíme Vaše dotazy. UPOZORNĚNÍ MĚÚ V období od 1.4. do je zákaz kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedním z důvodů, proč se nekácí v období vegetace je ten, že probíhá hnízdění ptactva. Výjimku tvoří havárie a stavy ohrožující zdraví či bezpečnost občanů. I v tomto případě je nutné uvědomit Městský úřad Jiříkov, odbor výstavby a životního prostředí a vyřídit ohlášení o kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž stavem byl ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu. Pokud budete kácet strom s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm od paty kmene stromu nebo keře o ploše větší než 40m 2, musíte podat písemnou žádost na výše uvedeném odboru. OHRANIČENÍ PROSTORU PŘED BESEDOU Dne bylo provedeno ohraničení prostoru před Besedou na pozemku Města Jiříkova. Ohraničení je z důvodu bezpečnosti, kde si vozidla zkracují odbočení na Šluknov a opačně. Může zde dojít ke střetu s vozidlem či chodcem. Ohraničení prostoru je v tuto chvíli provizorní. Po odsouhlasení Policií ČR bude ohraničení trvale. Parkoviště je plně funkční bez omezení. vedoucí odboru MH a BH NOVÉ VEDENÍ DSO SEVER Po komunálních volbách a ustavujících jednáních zastupitelstev měst a obcí koncem loňského roku skončilo funkční období stávajícího vedení Dobrovolného svazku obcí SEVER a bylo třeba zvolit představitele mikroregionu na další léta. Na první schůzce Dobrovolného svazku v novém složení, které se sešlo 14. ledna 2011 v Jiříkově, se uskutečnily volby předsedy a místopředsedy DSO. V návrzích se objevilo několik jmen, ale nakonec po krátké diskusi a jediném hlasování bylo rozhodnuto. Na příští dva roky povede svazek jako předseda Michal Maják, starosta Jiříkova, a místopředsedkyní mu bude Mgr. Eva Džumanová, starostka Šluknova. redakčně zkráceno zdroj: web mikroregionu Sever Inspirací pro ustavení DSO SEVER v roce 1999 byla úspěšná činnost mikroregionu Tolštejn, který nezávisle na společných činnostech Sdružení pro rozvoj Šluknovska řešil svá specifika a využíval přednosti a zvláštnosti svého teritoria především k rozvoji cestovního ruchu. To se v severozápadní části Šluknovského výběžku zatím nedělo a někteří starostové to považovali za nedostatek. Z toho důvodu svolala starostka města Velkého Šenova ing. Šárka Kopáčková první informační jednání na téma vzniku nového mikroregionu, který dostal pracovní název SEVER. Město Jiříkov je členem svazu od 3. srpna EU A ESFČR POMOHLY MĚSTU JIŘÍKOV V prosinci 2010 bylo vytvořeno celkem 10 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací za pomoci příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v souvislosti s realizací projektu ESF OP LLZ - Veřejně prospěšné práce reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou zaměřena na úklid obce a přidružené práce. Naší obci tak Evropský sociální fond pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o zaměstnání, kteří nastoupili na výše uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce. Evropský sociální fond (ESF) napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET V MĚSÍCI DUBNU OSLAVÍ pan Emil Kováč, paní Dagmar Brůhová, pan František Honzátko, paní Eva Helikarová, paní Jana Hypšová, paní Libuše Barcalová, paní Hana Tatíčková, pan František Hájek, paní Marcela Ťápalová, paní Zdeňka Štiková, paní Růžena Jonásková, paní Marie Ceplechová, paní Jaroslava Bryndová, paní Marie Svobodová, pan Josef Pálek, pan Ludovít Gschwander, paní Marcela Vytejčková a paní Jindra Lhotáková Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce VZPOMÍNKY Z neutichající bolestí v srdci Vám oznamujeme, že tomu je již 5 let, co nám tragicky zemřela naše milovaná dceruška Zdenička Wünschová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte si rod. Wünschová PODĚKOVÁNÍ Dne 24. února 2011 jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném s mojí manželkou, milující maminkou a babičkou, zesnulou paní Evou Nedomlelovou. Všem, kteří nám projevili svoji spoluúčast i povzbuzení, upřímně děkuji. Josef Nedomlel s rodinou KULTURA KINO DK STŘELNICE RUMBURK (WWW.DKRUMBURK.CZ) a :00 - ČERTOVA NEVĚSTA - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. * Pohádka, Česko, 2011, 90 min * Cena: 80,- Kč :00 - KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ - Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem * Česko, 2010, 75 min * Cena: 80,- Kč :00 - NEVINNOST - Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno... * Drama, Česko, 2011, 98 min * Drama * Cena: 80,- Kč KINO DUKLA ŠLUKNOV :00 - FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO - premiéra českých pohádek - Uvidíte 3 nové loutkové pohádky - Jak obři na Šumavě vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a Štěstí. 75 minut, vstupné 59+1Kč, děti 49+1Kč :30 - VARIETÉ - hudební drama USA - CHER a CHRISTINA AGUILERA ve městě snů Hollywoodu a ve varieté - velkolepém, přátelském, košilatém a zábavném reji. * 116 min, vstupné 69+1 Kč :00 - PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI - Doma je doma, Jak Žofka odhalila zloděje, Krtek a paraplíčko, O pyšné noční košilce, Tajemný kocourek. Vstupné 19+1Kč, děti 14+1Kč :30 - NEVINNOST - drama ČR - Z vazební věznice se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když... * 98 minut, vstupné 64+1Kč :30 - ČERNÁ LABUŤ- drama USA - premiéra - Baletky Lily a Nina a jejich podivně zvrácené přátelství, které ničí vzájemná rivalita. * 110 minut,vstupné 64+1Kč :00 - NA VLÁSKU - animovaná hudební pohádka v ČESKÉM ZNĚNÍ - Pohádka plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. 92 minut, vstupné 69+1Kč :30 - TŘI DNY KE SVOBODĚ - krimi thriller USA - premiéra - Po zamítnutí posledního odvolání se Russell Crowe rozhodne pomoci své ženě utéct z vězení, má na to 72 hodin! * 122 minut, vstupné 64+1Kč KINO A KULTURNÍ DŮM KRÁSNÁ LÍPA : HODIN - Snímek vypráví příběh z roku 2003, kdy se mladý horolezec vydal do utažského kaňonu slézat stěny a obrovský balvan mu přimáčkl ruku ke skalní stěně. 93 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60, :00 - FIMFÁRUM 3 - Do třetice všeho dobrého přináší nové Fimfárum tři pohádky : Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a štěstí. 75 min. Mládeži přístupno.vstupné 60, :00 - ČERNÁ LABUŤ - Psychologický thriller zasazený do prostředí newyorské baletní scény sleduje mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli vytoužené roli stane až děsivě dokonalou. 108 min. Mládeži nepřístupno.vstupné 60,- CENTRUM PANORAMA VARNSDORF - PROGRAM NALEZNETE NA NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ Vítání jara na náměstí, pořádá ZŠ Jiříkov Pálení čarodějnic - pořádá SDH Jiříkov, před zbrojnicí Pálení čarodějnic - pořádá TJ Sokol Filipov, na hřišti u sokolovny Retro - prvomájový průvod v Jiříkově u autobusové zastávky Jiříkov Elitex (točna), pořádá Občanské sdružení "Muzeum Jiříkov" Stavění májky na náměstí, vepřové hody - pořádá Město Jiříkov, vystoupí MŠ a ZŠ Jiříkov Hvězdicová jízda s dojezdem v DDF Motorkářská pouť k Panně Marii Filipovské ve Filipově před bazilikou, pořádá Občanské sdružení "Muzeum Jiříkov" Pohádkový les u rybníka Mexiko a blízkém okolí, pořádá sdružení Pohádkový les Jiříkov za podpory Města Jiříkov, za veliké podpory Města Jiříkov, sponzorů podnikatelů a spousty dobrovolníků Filipovská pouť - již tradiční pouť ve Filipově pořádá TJ Sokol Filipov Z NABÍDKY KNIHOVNY FILIPOV - otevřeno úterý a čtvrtek hod. R. B. Parker - Dávný příběh - V tomto novém detektivním románu se detektiv Spenser pokouší vyřešit, jako laskavost svému dlouholetému příteli, téměř třicet let starou vraždu. I. Rottová - Dáma z komparsu - Kapitánka Sabina Hronová přebírá po nemocném kolegovi rozpracovaný případ vraždy bývalé tanečnice Heleny Duškové. Pachatel ji zastřelil a pistoli nechal ležet u jejího těla... M. Sčoty - Alchymistovo tajemství - Když dostane Ben za úkol nalézt starý rukopis, který by mohl zachránit život umírajícímu dítěti, ocitne se na nejnebezpečnější výpravě svého života. S. Brown - Milenec ze snů - Elizabeth, atraktivní mladá vdova, má svůj obchůdek s netradičními dárky a také dvě malé děti, proto se celé dny nezastaví. Je zajímavá a energická, ale žije sama... Jiříkovské noviny 04/

6 CENTRUM PRO RODINNÉ AKTIVITY VČELKA V JIŘÍKOVĚ - budova České spořitelny, zadní vchod, 2. patro PROGRAM NA DUBEN 2011 Pravidelné setkávání každé úterý a pátek od 9-12 hod., solná jeskyně Šluknov: od hod.-sleva 50% pro naše maminky PRAVIDELNÉ AKCE PONDĚLÍ hod. Včelkování - cvičení, tvoření, hraní hod. Německy s úsměvem hod. Lepení z ABC STŘEDA hod. Včelkování - cvičení, tvoření a hraní PÁTEK hod. Přednášky, semináře hod. Tvoření pro všechny DALŠÍ AKCE 15.4., 10.hod. Přednáška výživové poradkyn ě- Lepek a tekuté kaše 19.4., 10. hod. Jak fotit děti aneb máme pěkné fotografie Velikonoční posezení, plánování dalších akcí, přineste si návrhy DALŠÍ AKCE DLE DOMLUVY: Výlet do přírody či za zvířátky do ZOO Liberec, focení dětí, velikonoční tvoření po celý měsíc duben. Projekt- třídíme odpady začněme u svých dětí. Páteční odpolední kurzy: témata - mozaika, decoupage, quisling, pletení košíků z papíru, malování na porcelán aneb nechte své děti tvořit - přihlášky smskou nebo na Dle zájmu se dohodne termín. Přijďte mezi nás. Více informací o dalších akcí na Přejeme Vám krásné a pohodové svátky JARA!!! KOUZELNÉ DIVADLO V MŠ SLUNEČNICE Chtěli bychom se s vámi podělit o krásný zážitek z naší mateřské školy. Dne 22.března nás v mateřské škole navštívilo divadélko. Ale nebylo to jen tak nějaké obyčejné divadlo, bylo to divadlo s kouzelnými herci. Ono totiž toto divadelní představení k nám přijelo z Brtníků z DOZP pod vedením pana Jana Krupky. Herci byli více či méně handicapovaní lidé. Tito úžasní lidičkové si pro nás připravili pohádku Jak se čarodějnice chtěla stát princeznou. Jejich elán a vitalita do hraní byly obdivuhodné. Jejich krásná pohádka byla doplněna zajímavými a vtipnými kulisami. Ačkoliv jsme děti na toto vystoupení připravovali, tak při pohádce jsme zjistili, že to vlastně bylo zbytečné. Děti pohádkový děj sledovaly s takovým zájmem, že ani nevnímaly, že ti kouzelní lidé, kteří jim pohádku hrají, jsou trochu jiní než my. Představení bylo dynamické, veselé a mělo spád. Velmi se nám všem líbilo a ocenili jsme ho nejen dlouhotrvajícím potleskem, ale i sladkostmi. My, učitelky, jsme navíc ocenily ten krásný přístup vychovatelů, tu lásku a zapálenost pro věc. Tu radost a nadšení, které společně s nimi rozdávali kolem. Viděly jsme za tím vším velkou práci, horu trpělivosti, lidskosti a oddanosti. Myslíme si, že toto shlédnuté představení zanechalo nejen v dětech, ale i v nás krásný pocit. Děkujeme za krásně prožité chvilky při pohádce, kolektiv MŠ Slunečnice NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ Dne byla provedena pro ZŠ v Jiříkově prohlídka knihovny pro děti 1.třídy. Děti se seznámily s chodem a řádem městské knihovny v Jiříkově. Paní učitelka Sykáčková dětem vysvětlila jak funguje práce knihovnice a co je třeba udělat, aby mohly navštěvovat knihovnu. Potom byly děti seznámeny se zařazením knih v knihovně, že jsou řazeny dle abecedy a jak knihy hledat v regálech. Po seznámení všech důležitých práv a povinností si děti postupně vybíraly knihu kde si jí prohlédli a paní učitelka jim přečetla kousek ůryvku o čem kniha pojednává, byly to tyto tituly - Pery a strašidelný dům, Pokémoni, Arabela, Slon Bumbo, O hasičích. Nakonec si i jednu knihu vzaly s sebou na hodinu vyúky,nebot jim posloužila o přehledu broučků a berušek - O beruškách a broučcích od Zuzany Pospíšilové. Dětí se zúčastnilo celkem 25 a v následujících dnech se uskuteční další prohlídka knihovny prvnáčků pod vedením paní učitelky Sladké. Naďa Svobodová VÍTE, ŽE Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST zajišťuje za zvýhodněnou cenuv pondělí dne odběry a rozbory pitné vody - více informaci na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ... podle příslibu od SÚS Děčín by měl být most na náměstí dokončen a zprovozněn do konce dubna tohoto roku.... i letos se jako každý rok v srpnu koná tradiční letní dětský tábor v Českém Dubu (dříve Elitex)? Více na na obou budovách MŠ bude probíhat od 8:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 15:30 hod. den otevřených dveří. Žádáme rodiče, aby se zúčastnili tohoto dne, protože zápis se bude konat bez doprovodu dětí! (pouze rodiče).... Mateřská škola vyhlašuje dne od 9:00 do 16:00 hod. zápis do MŠ na budově MŠ,,Slunečnice" (Filipovská).... dne 30. dubna se budou pálit jako každoročně čarodějnice SDH Jiříkov a TJ Sokol pro děti zajistí lampionový průvod (více na plakátech a stránkách města)... dne 1. května bude na náměstí postavena před úřadem májka při písničkách dětí z MŠ a dětí ze ZŠ (více na plakátech a stránkách města)... se dne koná již tradiční Hvězdicová jízda, tentokráte s dojezdem v areálu Domova důchodců ve Filipově. Jiříkovské noviny (MK ČR 11261) - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - M. Gavlík, náklad 500 ks. Uzávěrka dalšího čísla je do 12 hodin a termín vydání Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma květen 2012 číslo 5 ročník XVII Citát Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný. ~Aristotelés~ Starosta Města Jiříkov vyhlašuje 14. ročník Výtvarné soutěže

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII

Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII v Jiríkovské Noviny zdarma březen 2012 číslo 3 ročník XVII Citát Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo. ~Božena Němcová~ Upozornění Dle stávající vyhlášky č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování,

Více

krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007

krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007 301 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 15. května 2007 Krásnolipáky trápí vzájemné soužití s Romy a vandalismus Vzájemné soužití s Romy a vandalismus nejvíce trápí obyvatele Krásné Lípy. Alespoň to vyplynulo

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů.

Lokalita SEVER V příštím čísle se dozvíte podrobnosti o připravovaném návrhu podoby severní části Mohelnice nové lokality pro výstavbu rodinných domů. 2014 červen Kdo je ve vedení města? Tato otázka byla vyřešena na zasedání zastupitelstva, které se konalo až po uzávěrce minulého čísla. Zastupitelé rozhodli následovně: město do voleb povedou Ing. Pavel

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 01/2014 ZDARMA Unikátní betlém před školou Seriál o historii Velkých Popovic láká pamětníky Vydařené adventní setkání Opravy místních komunikací Zápis do ZŠ proběhne 11. a 12.

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. červenec 2007. Broumovský zpravodaj

Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. červenec 2007. Broumovský zpravodaj Pomník Josefa II. v Broumově. Slavnostní odhalení pomníku v Broumově. Broumovský zpravodaj červenec 2007 Obsah... Pomník císaře Josefa II.... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Společenská kronika...

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

se zprávami z Jaroměřic a Chornic

se zprávami z Jaroměřic a Chornic se zprávami z Jaroměřic a Chornic DUBEN/209 Černá skládka Naši spoluobčané si v prostoru autostrády směrem na Smolno udělali černou skládku. Přestože je možno využívat popelnic a sběrného dvora, objevuje

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 22. ÚNOR 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MASOPUST 2013 Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf

Více

3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2014 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty VERNISÁŽ SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA Foto na titulní stránce: Denisa Šimíková Nový sběrný dvůr Lužice Foto:

Více

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Život. 2 Z jednání zastupitelstva 3 Kultura 6 Sport 7 Škola 9 Školka. Zpráva o činnosti města a městského úřadu mnichovice0104.qxd 20.1.2004 11:06 StrÆnka 1 Život 1/2004 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVIII Slovo starosty Vážení občané, vcházíme do roku 2004, kdy budeme slavit

Více

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální?

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální? 283 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 24. srpna 2006 Vážení spoluobčané, sousedé! Ještě nedávno jsme byli opět svědky nechutné celostátně vedené předvolební kampaně plné urážek, trestných oznámení, napadání,

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více