Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkov. Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ UPOZORNĚNÍ CITÁT"

Transkript

1 zdarma duben 2011 číslo 4, ročník XVI CITÁT Jiříkovské Noviny ZAJÍMAJÍ VÁS HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSTA JIŘÍKOVA? Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme. Jestliže ano, pak se zdá, že nadešel nový impuls pro uveřejňování článků a obrázků o našem městě. SHAKESPEARE Blíží se totiž sté výročí povýšení Jiříkova na město, které připadá na rok 2014, doprovodných akcí bude jistě více. Kromě toho byla jmenována začátkem roku Letopisecká komise, o jejímž poslání se dočtete jistě v Jiříkovských novinách. Co si pamatuji, tak osvědčenými přispívateli do místních novin na téma SVOZOVÉ TERMÍNY historie byl pan Josef Eder a zejména pak již zesnulý pan Rudolf Tilke z Filipova. Ale napsat může každý, '11 kdo načerpal nějaké zajímavé poznatky, ať již z doby dávno minulé, nebo nedávné. Já bych rád začal '11 tím, na co se dá ještě dohlédnout a povědět tak i těm mladším něco ze vzpomínek otců a maminek '11 Ale spíš už jen dědů a babiček '11 zelené a žluté pytle (každý lichý týden) Tříděný odpad připravte na stanoviště do 10:00 hodin UPOZORNĚNÍ Vlastník objektu bývalé Jawy Jiříkov společnost DCFK developerská s.r.o. se sídlem Radniční 1, Děčín 1 upozorňuje občany na protiprávní jednání, kterého se dopouštějí nepříspusobiví jedinci z řad občanů města Jiříkov tím, že: boří betonové oplocení areálu, pohybují se v prostorách areálu, kde probíhají demoliční práce kradou železo a další kovy v objektu trafostanice kradou kabely, přičemž tato je funkční. V areálu bývalé JAWY hrozí všem neoprávněným vstupujícím smrtelné zranění zasažením elektrickým proudem a nebezpečí úrazu v sutinách. Společnost podala trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci poškozování cizího majetku a krádeže na Policii ČR. Bohumil Fulín DCFK developerská s.r.o. NOVÁ PROVOZNÍ DOBA ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve Františkově ulici PO - PÁ: 11:00-14:00 SO: 08:00-12:00 Kontejner na velkoobjemový odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny - letní provoz ST: 13:00-18:00 SO: 09:00-13:00 POMNÍK T.G. MASARYKA A DALŠÍ DÍLA NA NÁMĚSTÍ V JIŘÍKOVĚ Psal se rok 1945 a už nebylo pochyb o tom, že hitlerovské Německo se svými spojenci válku prohrají. Osvobozovacích bojů ve Šluknovském výběžku se v květnu 1945 zúčastnila 2. polská armáda pod velením generála Karla Swierczewského. Její 7. pěší divize definitivně vyčistila výběžek od zbytků německé armády a esesáků. Kolaborantům, zrádcům, nepřátelům se dostalo spravedlivé odměny. V roce bylo odsunuto mnoho německých obyvatel. Tehdy v roce se do vylidněného pohraničí (za Německa Sudetenland) a tedy i do Jiříkova (dříve Georgswalde) začali stěhovat noví obyvatelé. To jak z nitra Čech, tak z Moravy, Slovenska i Podkarpatské Rusi. Hledali práci, zakládali národní správy podniků, hledali bydlení i jeden druhého. A také hledali nové, nebo osvědčené ideály pro svoji novou etapu života. Historie Československa byla zatím krátká. Od října 1918 do března Ale mezi všemi tehdy vynikal jeden člověk, spoluzakladatel a první president československého státu, T. G. Masaryk ( ). Přesvědčený demokrat, humanista a zastánce právního fungujícího státu. Proč nepřevzít jeho ideály? Tehdy především příslušníci 1. a 2. odboje, bývalí legionáři, vojáci 1. čs. Armádního sboru v SSSR, kteří se do Jiříkova přistěhovali, zde založili odbočku čsl. obce legionářské. Jedněmi ze zakladatelů byli vojáci Svobodovy armády Jan Baňacký (z Novosadu u Trebišova) a Alexandr Novák, volyňský Čech ( z Rovna na Ukrajině). Ale také třeba Oskar Horák, pozdější pracovník na národním výboru v Jiříkově. Bývalí vojáci i občané Jiříkova se rozhodli, že památku vzniku a osvobození své vlasti oslaví trvale. Shodli se, že postaví pomník našemu prvnímu presidentovi T. G. Masarykovi. Od slov k činům neměli daleko. Už na začátku roku 1946 požádali akad. sochaře Břetislava Bendu, aby sochu presidenta Osvoboditele navrhl. Vybrali dobře, protože ten začal, aniž by se především ptal na honorář. Navrhl umístění, model byl brzy hotov, zbývala ta další důležitá věc peníze na realizaci. Bývalí vojáci uspořádali sbírku mezi sebou, občany i podniky v Jiříkově. Přispěli i lidé z rodných obcí, odkud se sem organizátoři akce přistěhovali. Brzo se tak podařilo shromáždit na kontě asi korun. Nestálo už nic v cestě, aby se dílo zdárně dokončilo. Socha T. G. Masaryka byla provedena v mírně nadživotní velikosti ( asi 2,1 m), odlita z bronzu a vážila asi 1500 kg. K tomu byl zhotoven základ (sokl) z kamene asi 2x2 metry a na kvádru ze žuly 70x70 cm výšky 1,6 metru socha stála. Byla umístěna v úrovni náměstí (tehdy se jmenovalo Náměstí Dr. Beneše), nedaleko terasovitého stupně, po němž vede cesta kolem radnice, přímo proti vchodu. Dobová pohlednice z léta 1949 nebo 1950 sochu na podstavci i umístění zřetelně ukazuje (viz. foto). Odhalení sochy T. G. Masaryka na náměstí v Jiříkově bylo slavnostně uskutečněno v den 30. Výročí vzniku Československé republiky, 28. října Byla tak jednou z prvních v pohraničí. Byl také proveden návrh odznaku k této příležitosti, s portrétem T. G. Masaryka a nápisem Naše pohraničí je a vždy zůstane české. Z dnešního pohledu by se dalo říci, že vše proběhlo za pět minut dvanáct. Únorové události a zejména vítězství Komunistické strany ve volbách v květnu 1948 znamenalo postupně zásadní obrat v politice. K tomu navíc tak zvané akční výbory, které vyhledávaly ideologické odpůrce, způsobily...pokračování na další straně

2 ...pokračování z předchozí strany v dalších letech atmosféru nejistoty a strachu. Na čem spočinul jejich prst bylo ztraceno. Knihy, obrazy, pamětní desky a žel, také i sochy. I ta v Jiříkově. Postála na náměstí necelé 3 roky a nikomu se do její likvidace moc nechtělo. Vždyť T. G. Masaryk byl přeci jenom autorita. Ale asi tlačili i zezhora a tak se nakonec našli dost otrlí, zřejmě kovaní soudruzi z kovárny Jawa, kteří se vyakčnění sochy ujali. Začátkem roku 1951 najeli jedné noci k soše s traktorem a řetězy. Uvázali řetězy kolem krku, ramen, povolili připevňovací matice. Pak už jen traktor trhnul, socha se svalila na zem a bylo. Poté ji odtáhli smykem po zemi do kůlny u Ostrovního rybníka, kde spočívala pohozená v koutě na škváře. Laskavý čtenář si snadno domyslí, kdo následoval ve výběru v blízké budoucnosti. Ostatně, úsměvným způsobem o vážné věci z těch dob vypráví film Černí baroni. I když si předseda organizace odbojářů Jan Baňacký stěžoval na postup vandalů z Jawy, sklidil pouze posměch. Co by si soudruzi dělali z nějakého člena národně socialistické strany. A to při odhalení sochy převzal národní výbor v Jiříkově od obce legionářské sochu i prostranství u ní do své péče. Jak se ukázalo, sliby zcela plané. Socha nakonec byla rozbita a skončila ve šrotu. A tak se nadlouho zavřela voda za těmito událostmi. Až přišel rok Ale to už jindy v pokračování další díla na náměstí. Až půjdete po náměstí v Jiříkově, vzpomeňte někdy na snahu našich předků zanechat budoucím něco trvalého a důstojného. Socha T. G. Masaryka zmizela, ale jeho odkaz nám zůstal. Ostatně, zdobí i presidentský praporec : PRAVDA VÍTĚZÍ! Josef Nedomlel, člen let. komise NOVĚ VZNIKAJÍCÍ FIRMY V JIŘÍKOVĚ KM Trading CZ - společnost byla založena v říjnu je tedy relativně mladá firma, která si klade za cíl nabízet svým zákazníkům a partnerům pouze nejvyšší kvalitu služeb v oblastech komplexního zpracování kovů a dalších materiálů. Toho dosahují za pomoci nejmodernějších technologií a zkušeného týmu zaměstnanců. Společnost založil a vlastní Martin Kratochvíl, je to tedy 100% česká firma. K dnešnímu dni firma zaměstnává 35 pracovníků. Sídlí ve vlastním výrobním závodě v ulici Březinova 902, Jiříkov. V roce 2011/2012 má firma v plánu přístavbu nové výrobní haly a tím navýšení výrobních kapacit a zároveň poskytne i více pracovních míst v tomto regionu, kde veškerá výroba upadá. Jedná se o vskutku unikátní počin, založit firmu v době největší krize a za rok působení ji dovézt tak daleko a vytvořit z ničeho 35 pracovních míst, to je opravdu nevídané. Výrobní program firmy je výroba krbových kamen do celé Skandinávie, zejména do Dánska, ale také do Anglie, Německa, Itálie, Španělska. Druhou výrobní náplní firmy je CNC zpracování plechů na nejvýkonnějších strojích značky Trumpf. Firma vlastní laser na řezání plechů o výkonu 5000W, 2 nové ohraňovací lisy Trumpf, 2 lakovny, soustruh, tryskárnu a jiné výrobní prostředky pro kompletní výrobu z plechů. Vize společnosti je : upevnit postavení na mezinárodním trhu výrobců krbových kamen, zaměstnávat 50 spokojených pracovníků a pomáhat rozvoji v regionu a zejména v rodném městě Jiříkov. zpracováno ve spolupráci s Pavlem Kratochvílem, Olga Flégrová INFORMACE Z MĚÚ Od bude probíhat demontáž zbytků starého chodníku a bude následovat výstavba chodníku nového. Akce bude probíhat od křižovatky Březinova, Svobodova, 9. května, podél komunikace 9. května směrem k hraničnímu přechodu. Zároveň proběhla oprava schodů u kostela Sv. Jiří v Jiříkově. Jednalo se o přerovnání a podsyp propadlých žulových kvádrů. Dne proběhlo v dopoledních hodinách pokácení pěti stromů na hlavním hřbitově v Jiříkově. Tyto stromy byly Jiříkovské noviny 04/2011 KRÁTCE Z USNESENÍ RADY MĚSTA JIŘÍKOVA RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden prosinec RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova. RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2786/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové výši ,-Kč v rámci programu Škola pro život. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí a schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova pro zajištění sportovního výcviku psů a tento záměr výpůjčky bere na vědomí a schvaluje. RM rozhodla uzavřít smlouvu o provedení stavebních prací na pozemcích č. 6038/2 a 6038/3 vše v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou Optický kabel pro skladové hospodářství EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov. mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov se sídlem 9. května 718/31, Jiříkov a Městem Jiříkov. RM bere na vědomí a podporuje výzvu starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila k požadavku o navýšení účelového příspěvku pro obce s počtem obyvatel od do již od roku RM bere na vědomí návrhy na složení komisí Rady města Jiříkova od České strany sociálně demokratické Jiříkov, Komunistické strany Čech a Moravy Jiříkov, Nezávislí kandidáti města Jiříkov, Občanské demokratické strany, Sdružení přátel Jiříkova a Filipova a jmenuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s platností od : A) předsedu a členy komise občanských záležitostí Rady města Jiříkova: předseda: Mgr. Renáta Hegnerová, členové: pan Aleš Kašpar, paní Jana Podzimková Dis., paní Jana Pokorná, paní Mgr. Iva Dieneltová. B) předsedu a členy komise výstavby a životního prostředí Rady města Jiříkova: předseda: pan Václav Jirkovský, členové: pan Miroslav Malý, pan David Bártl, pan Roman Horák, pan Jiří Masopust. C) předsedu a členy komise místního a bytového hospodářství Rady města Jiříkova: předseda: Mgr. Eva Lachmanová, členové: Mgr. František Bílý, pan Oldřich Bořecký, pan Gejza Kolompár, pan Jan Dvořák. RM bere na vědomí Smlouvu o ČSOB Municipálním kontu č /0300, uzavřenou mezi Městem Jiříkov a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , IČ a podepsanou starostou Města Jiříkova v rámci schváleného úvěru na akci Zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339,340,345,346, úvěrová smlouva č. 0061/11/5652. RM bere na vědomí návrh termínů na konání sportovně kulturních akcí v Jiříkově v roce 2011: stavění májky na náměstí, Hvězdicová jízda s dojezdem do areálu DD Filipov, Pohádkový les Jiříkov u Mexika, Houmrův triatlon, Den jiříkovských seniorů v Rumburku, Vánoční jarmark Jiříkov a dané termíny sportovně kulturních akcí v roce 2011 schvaluje. Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov již ve špatném stavu a hrozilo jejich samovolné skácení a proto musely být pořezány. Všechny přilehlé hroby byly přikryty plachtou proti znečištění a zabezpečeny proti poškození. Také byly dne znovu po zimním období zprovozněny pítka na vodu v areálu hřbitova a bylo zcela vypnuto veřejné osvětlení hřbitova, jelikož až o konce provozní doby hřbitova je již dobré denní světlo. odbor místního a bytového hospodářství

3 SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE POPRVÉ REPREZENTOVALY MAMINKY V sobotu jsme se vypravili na další kolo republikové soutěže Žij pohybem, která se konala v Pražském kongresovém centru. Naše výprava nebyla malá, ale naopak se rozrostla o jeden tým maminek, který soutěžil v kategorii Step nad 21 let. Nemusím Vám určitě psát, jak těžké je nacvičit s 20-ti lidmi skladbu na stepu, která trvá intenzivně 2 minuty. Natrénovat jí tak, aby měla hlavu a patu a všechna děvčata cvičila jako jeden celek, není opravdu lehký úkol. Vše jsme ale zvládly na jedničku a skladbu Viktorky jsme pilně natrénovaly. Dalším velkým nelehkým úkolem je vystoupit s touto skladbou před několika stovkami diváků v kongresovém centru, hlavně také před porotou a navíc před přímým internetovým přenosem. Naše maminky Viktorky to zvládly na jedničku a přestože se umístily na 4. místě, profesionální porota nešetřila chválou. Pochvala od herečky Veroniky Freimanové, několikanásobného mistra světa v aerobiku Mgr. Vládi Valoucha a autorky pravidel soutěže Žij pohybem Mgr. Jany Černé - Beránkové je neuvěřitelně velký úspěch, kterého jsme dosáhly ČTENÁŘ ROKU 2011 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil soutěž Čtenář roku Jménem regionálních organizací SKIP Ústí n. L. a Chomutov nás vyzvali, abychom se i my zapojili do této soutěže. Vybrali a nominovali jsme některé naše čtenáře do celostátní soutěže. Vyhodnocení krajského kola proběhlo za účasti všech nominovaných v sobotu 19. března 2011 dopoledne v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Svaz knihovníků a informačních pracovníků, region 06, udělil čestné uznání za účast v krajském kole Čtenář roku 2011 dvěma našim čtenářkám paní Věře Kafkové a paní Jaroslavě Kramperové za regionální výbor SKIP č. 06 A. Tománková a kterého si já, jako předsedkyně sportovního klubu nesmírně vážím. Ale největší pochvalu sklidily hned na místě samotném od fanoušků, kteří je přijeli podpořit už z domova a rozhodně nešetřili potleskem. Všem maminkám Viktorkám děkuji za jejich odvahu a dřinu, kterou vynaložily, aby náš klub a město Jiříkov reprezentovaly a přeji jim hodně úspěchu na dalších závodech. Soutěže se nezúčastnily jen maminky, ale také dalších 50 členek SK Viktorie s 5-ti skladbami a byly také velmi úspěšné. V kategorii 4 7 let small team show s náčiním jsme vybojovaly krásné 2. místo a to se skladbou: Včelky a medvědi, v další kategorii 8 10 let step jsme měly velikou konkurenci a to 7 týmů a přesto jsme obsadily 3. místo se skladbou Dance step. V poslední kategorii 11 14let step jsme měly 2 týmy a v konkurenci 8 týmů se náš jeden tým umístil na 7. místě a druhý tým na krásném 3. místě. Naše výprava byla tedy velmi úspěšná a já musím všem moc poděkovat za to, jak reprezentovaly náš klub a hlavně i město Jiříkov, protože jsme ukázaly, že i my holky z malého města můžeme konkurovat sportovním klubům z velkých měst jako je Praha, Plzeň, Děkujeme za reprezentaci našeho města a blahopřejeme našim čtenářkám k účasti v krajském kole. starosta města Jiříkov PODĚKOVÁNÍ Dne 15.února 2011, proběhla celonárodní soutěž základních uměleckých škol ve hře na klavír v Rumburku. Do této soutěže byla vybrána naše vnučka Natálie Tvrdíková, která vyhrála 1. místo s postupem do okresního kola v Děčíně, ve kterém se umístila na třetím místě. Tímto chceme naší Natálce poděkovat za veliký výkon v soutěži a zároveň poděkovat paní učitelce Anně Kosťučenkové, která Natálku v hře na klavír vyučuje a také všem žákům 3.A. a učitelům základní školy v Jiříkově za jejich podporu. děda a babička Tvrdíkovi Pardubice, Olomouc atd. a to díky pilné práci všech členek SK Vitkorie. Všem přeji na dalších soutěžích mnoho úspěchů a medailí naše web stránky - za SK Viktorie Kateřina Mrázková Město blahopřeje Natálce Tvrdíkové za umístění v soutěži základních uměleckých škol ve hře na klavír a děkuje za reprezentaci našeho města. starosta města Jiříkov Jiříkovské noviny 04/

4 UKONČENÍ PROVOZU POBOČKY ČS Vážení klienti, naším cílem je mít pobočky očky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme eme a podle míry jejich využití je přemísťujeme, otevíráme na nových místech, příp. p. uzavíráme. Po důkladné dné analýze alýz jsme se rozhodli, odli že 29. dubna 2011 ukončíme provoz naší pobočky v Jiříkově. Veškeré Vaše účty a další sjednané produkty (čísla Vašich účtů se nijak nezmění) převedeme automaticky do pobočky v Rumburku (nám. Dobrovského 495/22, tel ), která má otevřeno: pondělí 9:00-12:30 13:30-17:00 úterý 9:00-12:30 středa 9:00-12:30 13:30-17:00 čtvrtek 9:00-12:30 13:30-15:00 pátek 9:00-12:30 13:30-16:00 Kompletní obsluhu Vašich účtů zajistí i kterákoli jiná pobočka České spořitelny bez ohledu na to, kde je uložená dokumentace k Vašim účtům. K obsluze účtů můžete využít také internetové či telefonní bankovnictví SERVIS 24 s nepřetržitým provozem. Věříme, že budete i nadále spokojeni se službami České spořitelny, a těšíme se na další spolupráci. Česká spořitelna ERA OSOBNÍ ÚČET je moderní běžný účet, který můžete snadno obsluhovat a zároveň s ním využívat řadu výhod. Dostupný je na každé poště nebo pobočce Poštovní spořitelny. Základní informace v kostce: účet je určen pro všechny od 10 let věku jednoduché a pohodlné ovládání zdarma vám k účtu vydáme mezinárodní platební kartu zdarma vám zřídíme a povedeme služby elektronického bankovnictví (neplatíte za elektronické výpisy) zvýhodněné vedení účtu pro vybrané skupiny zdarma veškeré příchozí tuzemské platby zdarma vám zřídíme kontokorent VÍTE KOLIK ZAPLATÍTE? příklad operace Jiříkovské noviny 04/2011 standardní poplatek založení účtu 0,- tuzemské příchozí platby 0,- vedení účtu - klienti od 26 let 34,- vedení účtu - klienti let 8,- vedení účtu - klienti 58+ let 8,- výběr z bankomatu ČSOB/PS 5,- výběr na přepážce (poště) 26,- příkaz k úhradě zadaný přes elektronické bankovnictví bonus za aktivní elektronické transakce u účtú bez zvýhodnění za vedení zřízení a vedení elektronického bankovnictví 0,- 1,- 8,- (my platíme Vám) Uvedené sazby a poplatky jsou platné k datu Využijte služby CashBack - výběr hotovosti zdarma např. v síti prodejen Albert, Globus, COOP, čerpacích stanicích EuroOil. Navštivte poštu Jiříkov, kde Vám nezávazně podáme podrobnější informace a zodpovíme Vaše dotazy. UPOZORNĚNÍ MĚÚ V období od 1.4. do je zákaz kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedním z důvodů, proč se nekácí v období vegetace je ten, že probíhá hnízdění ptactva. Výjimku tvoří havárie a stavy ohrožující zdraví či bezpečnost občanů. I v tomto případě je nutné uvědomit Městský úřad Jiříkov, odbor výstavby a životního prostředí a vyřídit ohlášení o kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž stavem byl ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu. Pokud budete kácet strom s obvodem větším než 80 cm ve výšce 130 cm od paty kmene stromu nebo keře o ploše větší než 40m 2, musíte podat písemnou žádost na výše uvedeném odboru. OHRANIČENÍ PROSTORU PŘED BESEDOU Dne bylo provedeno ohraničení prostoru před Besedou na pozemku Města Jiříkova. Ohraničení je z důvodu bezpečnosti, kde si vozidla zkracují odbočení na Šluknov a opačně. Může zde dojít ke střetu s vozidlem či chodcem. Ohraničení prostoru je v tuto chvíli provizorní. Po odsouhlasení Policií ČR bude ohraničení trvale. Parkoviště je plně funkční bez omezení. vedoucí odboru MH a BH NOVÉ VEDENÍ DSO SEVER Po komunálních volbách a ustavujících jednáních zastupitelstev měst a obcí koncem loňského roku skončilo funkční období stávajícího vedení Dobrovolného svazku obcí SEVER a bylo třeba zvolit představitele mikroregionu na další léta. Na první schůzce Dobrovolného svazku v novém složení, které se sešlo 14. ledna 2011 v Jiříkově, se uskutečnily volby předsedy a místopředsedy DSO. V návrzích se objevilo několik jmen, ale nakonec po krátké diskusi a jediném hlasování bylo rozhodnuto. Na příští dva roky povede svazek jako předseda Michal Maják, starosta Jiříkova, a místopředsedkyní mu bude Mgr. Eva Džumanová, starostka Šluknova. redakčně zkráceno zdroj: web mikroregionu Sever Inspirací pro ustavení DSO SEVER v roce 1999 byla úspěšná činnost mikroregionu Tolštejn, který nezávisle na společných činnostech Sdružení pro rozvoj Šluknovska řešil svá specifika a využíval přednosti a zvláštnosti svého teritoria především k rozvoji cestovního ruchu. To se v severozápadní části Šluknovského výběžku zatím nedělo a někteří starostové to považovali za nedostatek. Z toho důvodu svolala starostka města Velkého Šenova ing. Šárka Kopáčková první informační jednání na téma vzniku nového mikroregionu, který dostal pracovní název SEVER. Město Jiříkov je členem svazu od 3. srpna EU A ESFČR POMOHLY MĚSTU JIŘÍKOV V prosinci 2010 bylo vytvořeno celkem 10 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací za pomoci příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v souvislosti s realizací projektu ESF OP LLZ - Veřejně prospěšné práce reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou zaměřena na úklid obce a přidružené práce. Naší obci tak Evropský sociální fond pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o zaměstnání, kteří nastoupili na výše uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce. Evropský sociální fond (ESF) napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 ŽIVOTNÍ JUBILEUM 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 A VÍCE LET V MĚSÍCI DUBNU OSLAVÍ pan Emil Kováč, paní Dagmar Brůhová, pan František Honzátko, paní Eva Helikarová, paní Jana Hypšová, paní Libuše Barcalová, paní Hana Tatíčková, pan František Hájek, paní Marcela Ťápalová, paní Zdeňka Štiková, paní Růžena Jonásková, paní Marie Ceplechová, paní Jaroslava Bryndová, paní Marie Svobodová, pan Josef Pálek, pan Ludovít Gschwander, paní Marcela Vytejčková a paní Jindra Lhotáková Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce VZPOMÍNKY Z neutichající bolestí v srdci Vám oznamujeme, že tomu je již 5 let, co nám tragicky zemřela naše milovaná dceruška Zdenička Wünschová. Kdo jste ji znal, vzpomeňte si rod. Wünschová PODĚKOVÁNÍ Dne 24. února 2011 jsme se rozloučili v úzkém kruhu rodinném s mojí manželkou, milující maminkou a babičkou, zesnulou paní Evou Nedomlelovou. Všem, kteří nám projevili svoji spoluúčast i povzbuzení, upřímně děkuji. Josef Nedomlel s rodinou KULTURA KINO DK STŘELNICE RUMBURK (WWW.DKRUMBURK.CZ) a :00 - ČERTOVA NEVĚSTA - CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA - V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. * Pohádka, Česko, 2011, 90 min * Cena: 80,- Kč :00 - KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ - Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem * Česko, 2010, 75 min * Cena: 80,- Kč :00 - NEVINNOST - Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno... * Drama, Česko, 2011, 98 min * Drama * Cena: 80,- Kč KINO DUKLA ŠLUKNOV :00 - FIMFÁRUM - DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO - premiéra českých pohádek - Uvidíte 3 nové loutkové pohádky - Jak obři na Šumavě vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a Štěstí. 75 minut, vstupné 59+1Kč, děti 49+1Kč :30 - VARIETÉ - hudební drama USA - CHER a CHRISTINA AGUILERA ve městě snů Hollywoodu a ve varieté - velkolepém, přátelském, košilatém a zábavném reji. * 116 min, vstupné 69+1 Kč :00 - PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI - Doma je doma, Jak Žofka odhalila zloděje, Krtek a paraplíčko, O pyšné noční košilce, Tajemný kocourek. Vstupné 19+1Kč, děti 14+1Kč :30 - NEVINNOST - drama ČR - Z vazební věznice se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když... * 98 minut, vstupné 64+1Kč :30 - ČERNÁ LABUŤ- drama USA - premiéra - Baletky Lily a Nina a jejich podivně zvrácené přátelství, které ničí vzájemná rivalita. * 110 minut,vstupné 64+1Kč :00 - NA VLÁSKU - animovaná hudební pohádka v ČESKÉM ZNĚNÍ - Pohádka plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. 92 minut, vstupné 69+1Kč :30 - TŘI DNY KE SVOBODĚ - krimi thriller USA - premiéra - Po zamítnutí posledního odvolání se Russell Crowe rozhodne pomoci své ženě utéct z vězení, má na to 72 hodin! * 122 minut, vstupné 64+1Kč KINO A KULTURNÍ DŮM KRÁSNÁ LÍPA : HODIN - Snímek vypráví příběh z roku 2003, kdy se mladý horolezec vydal do utažského kaňonu slézat stěny a obrovský balvan mu přimáčkl ruku ke skalní stěně. 93 min. Přístupno od 12ti let.vstupné 60, :00 - FIMFÁRUM 3 - Do třetice všeho dobrého přináší nové Fimfárum tři pohádky : Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím a Rozum a štěstí. 75 min. Mládeži přístupno.vstupné 60, :00 - ČERNÁ LABUŤ - Psychologický thriller zasazený do prostředí newyorské baletní scény sleduje mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli vytoužené roli stane až děsivě dokonalou. 108 min. Mládeži nepřístupno.vstupné 60,- CENTRUM PANORAMA VARNSDORF - PROGRAM NALEZNETE NA NEJBLIŽŠÍ KULTURNÍ AKCE VE MĚSTĚ Vítání jara na náměstí, pořádá ZŠ Jiříkov Pálení čarodějnic - pořádá SDH Jiříkov, před zbrojnicí Pálení čarodějnic - pořádá TJ Sokol Filipov, na hřišti u sokolovny Retro - prvomájový průvod v Jiříkově u autobusové zastávky Jiříkov Elitex (točna), pořádá Občanské sdružení "Muzeum Jiříkov" Stavění májky na náměstí, vepřové hody - pořádá Město Jiříkov, vystoupí MŠ a ZŠ Jiříkov Hvězdicová jízda s dojezdem v DDF Motorkářská pouť k Panně Marii Filipovské ve Filipově před bazilikou, pořádá Občanské sdružení "Muzeum Jiříkov" Pohádkový les u rybníka Mexiko a blízkém okolí, pořádá sdružení Pohádkový les Jiříkov za podpory Města Jiříkov, za veliké podpory Města Jiříkov, sponzorů podnikatelů a spousty dobrovolníků Filipovská pouť - již tradiční pouť ve Filipově pořádá TJ Sokol Filipov Z NABÍDKY KNIHOVNY FILIPOV - otevřeno úterý a čtvrtek hod. R. B. Parker - Dávný příběh - V tomto novém detektivním románu se detektiv Spenser pokouší vyřešit, jako laskavost svému dlouholetému příteli, téměř třicet let starou vraždu. I. Rottová - Dáma z komparsu - Kapitánka Sabina Hronová přebírá po nemocném kolegovi rozpracovaný případ vraždy bývalé tanečnice Heleny Duškové. Pachatel ji zastřelil a pistoli nechal ležet u jejího těla... M. Sčoty - Alchymistovo tajemství - Když dostane Ben za úkol nalézt starý rukopis, který by mohl zachránit život umírajícímu dítěti, ocitne se na nejnebezpečnější výpravě svého života. S. Brown - Milenec ze snů - Elizabeth, atraktivní mladá vdova, má svůj obchůdek s netradičními dárky a také dvě malé děti, proto se celé dny nezastaví. Je zajímavá a energická, ale žije sama... Jiříkovské noviny 04/

6 CENTRUM PRO RODINNÉ AKTIVITY VČELKA V JIŘÍKOVĚ - budova České spořitelny, zadní vchod, 2. patro PROGRAM NA DUBEN 2011 Pravidelné setkávání každé úterý a pátek od 9-12 hod., solná jeskyně Šluknov: od hod.-sleva 50% pro naše maminky PRAVIDELNÉ AKCE PONDĚLÍ hod. Včelkování - cvičení, tvoření, hraní hod. Německy s úsměvem hod. Lepení z ABC STŘEDA hod. Včelkování - cvičení, tvoření a hraní PÁTEK hod. Přednášky, semináře hod. Tvoření pro všechny DALŠÍ AKCE 15.4., 10.hod. Přednáška výživové poradkyn ě- Lepek a tekuté kaše 19.4., 10. hod. Jak fotit děti aneb máme pěkné fotografie Velikonoční posezení, plánování dalších akcí, přineste si návrhy DALŠÍ AKCE DLE DOMLUVY: Výlet do přírody či za zvířátky do ZOO Liberec, focení dětí, velikonoční tvoření po celý měsíc duben. Projekt- třídíme odpady začněme u svých dětí. Páteční odpolední kurzy: témata - mozaika, decoupage, quisling, pletení košíků z papíru, malování na porcelán aneb nechte své děti tvořit - přihlášky smskou nebo na Dle zájmu se dohodne termín. Přijďte mezi nás. Více informací o dalších akcí na Přejeme Vám krásné a pohodové svátky JARA!!! KOUZELNÉ DIVADLO V MŠ SLUNEČNICE Chtěli bychom se s vámi podělit o krásný zážitek z naší mateřské školy. Dne 22.března nás v mateřské škole navštívilo divadélko. Ale nebylo to jen tak nějaké obyčejné divadlo, bylo to divadlo s kouzelnými herci. Ono totiž toto divadelní představení k nám přijelo z Brtníků z DOZP pod vedením pana Jana Krupky. Herci byli více či méně handicapovaní lidé. Tito úžasní lidičkové si pro nás připravili pohádku Jak se čarodějnice chtěla stát princeznou. Jejich elán a vitalita do hraní byly obdivuhodné. Jejich krásná pohádka byla doplněna zajímavými a vtipnými kulisami. Ačkoliv jsme děti na toto vystoupení připravovali, tak při pohádce jsme zjistili, že to vlastně bylo zbytečné. Děti pohádkový děj sledovaly s takovým zájmem, že ani nevnímaly, že ti kouzelní lidé, kteří jim pohádku hrají, jsou trochu jiní než my. Představení bylo dynamické, veselé a mělo spád. Velmi se nám všem líbilo a ocenili jsme ho nejen dlouhotrvajícím potleskem, ale i sladkostmi. My, učitelky, jsme navíc ocenily ten krásný přístup vychovatelů, tu lásku a zapálenost pro věc. Tu radost a nadšení, které společně s nimi rozdávali kolem. Viděly jsme za tím vším velkou práci, horu trpělivosti, lidskosti a oddanosti. Myslíme si, že toto shlédnuté představení zanechalo nejen v dětech, ale i v nás krásný pocit. Děkujeme za krásně prožité chvilky při pohádce, kolektiv MŠ Slunečnice NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ Dne byla provedena pro ZŠ v Jiříkově prohlídka knihovny pro děti 1.třídy. Děti se seznámily s chodem a řádem městské knihovny v Jiříkově. Paní učitelka Sykáčková dětem vysvětlila jak funguje práce knihovnice a co je třeba udělat, aby mohly navštěvovat knihovnu. Potom byly děti seznámeny se zařazením knih v knihovně, že jsou řazeny dle abecedy a jak knihy hledat v regálech. Po seznámení všech důležitých práv a povinností si děti postupně vybíraly knihu kde si jí prohlédli a paní učitelka jim přečetla kousek ůryvku o čem kniha pojednává, byly to tyto tituly - Pery a strašidelný dům, Pokémoni, Arabela, Slon Bumbo, O hasičích. Nakonec si i jednu knihu vzaly s sebou na hodinu vyúky,nebot jim posloužila o přehledu broučků a berušek - O beruškách a broučcích od Zuzany Pospíšilové. Dětí se zúčastnilo celkem 25 a v následujících dnech se uskuteční další prohlídka knihovny prvnáčků pod vedením paní učitelky Sladké. Naďa Svobodová VÍTE, ŽE Městský úřad Jiříkov ve spolupráci s AQUATEST zajišťuje za zvýhodněnou cenuv pondělí dne odběry a rozbory pitné vody - více informaci na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ... podle příslibu od SÚS Děčín by měl být most na náměstí dokončen a zprovozněn do konce dubna tohoto roku.... i letos se jako každý rok v srpnu koná tradiční letní dětský tábor v Českém Dubu (dříve Elitex)? Více na na obou budovách MŠ bude probíhat od 8:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 15:30 hod. den otevřených dveří. Žádáme rodiče, aby se zúčastnili tohoto dne, protože zápis se bude konat bez doprovodu dětí! (pouze rodiče).... Mateřská škola vyhlašuje dne od 9:00 do 16:00 hod. zápis do MŠ na budově MŠ,,Slunečnice" (Filipovská).... dne 30. dubna se budou pálit jako každoročně čarodějnice SDH Jiříkov a TJ Sokol pro děti zajistí lampionový průvod (více na plakátech a stránkách města)... dne 1. května bude na náměstí postavena před úřadem májka při písničkách dětí z MŠ a dětí ze ZŠ (více na plakátech a stránkách města)... se dne koná již tradiční Hvězdicová jízda, tentokráte s dojezdem v areálu Domova důchodců ve Filipově. Jiříkovské noviny (MK ČR 11261) - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - M. Gavlík, náklad 500 ks. Uzávěrka dalšího čísla je do 12 hodin a termín vydání Příspěvky přijímá redakce podle 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte em nebo přenosných médiích.

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPORTOVNÍ KLUB VIKTORIE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov IČO: 270 49 752, bankovní spojení: ČSOB Rumburk: 232726230/0300 Tel: 777 733 022, e-mail: mrazkovakat@seznam.cz, skviktorie@seznam.cz

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016

Informace o přijatých usneseních. z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. září 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 7. zasedání ZM Sedlice konaného dne 22.4.2015od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVĚTICE KONANÉHO DNE OD 17:30 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVĚTICE KONANÉHO DNE OD 17:30 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVĚTICE KONANÉHO DNE 6.6. 2011 OD 17:30 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU 1) Zahájení provedla starostka obce Ing. Marcela Judlová, konstatovala přítomnost většiny členek ZO

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více