Pojdte s námi poodhalit tajemství napsaného, V posledním čísle jsme vám představili vítěze soutěže o nej pohádku Křižanovského zpravodaje.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojdte s námi poodhalit tajemství napsaného, V posledním čísle jsme vám představili vítěze soutěže o nej pohádku Křižanovského zpravodaje."

Transkript

1 Z P RAVODAJ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ č.1/09, BEZPLATNÝ VÝTISK Vydal Úřad městyse Křižanova za finančního přispění občanského sdružení Centrum Džungle Křižanov a ZŠ a MŠ Křižanov Slíbili jsme, že všechny soutěžní pohádky vyjdou ve speciálním čísle. Tímto náš slib plníme a omlouváme se, že v jiném časovém termínu, než bylo uvedeno. Sami posuďte, že všechny pohádky jsou úžasné V posledním čísle jsme vám představili vítěze soutěže o nej pohádku Křižanovského zpravodaje. Než se do jejich čtení pustíte, i v jeho průběhu, představíme vám projekt, který byl pohádkou také hodně inspirován. Děkujeme ředitelství ZŠ, které darovalo všem výhercům (na 1. místě) knižní odměnu. Pojdte s námi poodhalit tajemství napsaného, je název projektu, který podala naše škola Ministerstvu školství v září Vypracovala jej Iveta Doležalová. Z 502 škol bylo vybráno pouze padesát, kterým byla přiznána požadovaná dotace. Náš projekt se umístil mezi vítěznými. Dostali jsme dotaci 85 tisíc na nákup knih a dalších pomůcek. Z dotace bylo zakoupeno celkem 375 knih pro společné čtení i do školní knihovny, čítanky pro ročníky, čepičky pro dramatizaci nejmenším dětem. Protože klesá čtenářská gramotnost, je projekt určen pro její rozvoj u žáků 1. až 9.tříd a má celkem 4 výstupy. První - Besedujeme - nabízí činnosti rozvíjející vztah k literatuře, vede žáky k rozvoji zájmu o četbu a knihy. Druhý - Čteme s porozuměním - rozvíjí slovní zásobu a učí lépe porozumět čtenému textu. Třetí - Nebojíme se vystupovat před kolektivem - vede žáky k rozvoji komunikativních kompetencí a k rozvoji spolupráce školy a veřejnosti. Čtvrtý - Zajímáme se o divadlo a literaturu - nabízí žákům aktivní účast na tvorbě vlastního před- stavení a zhlédnutí představení v divadle. Projekt jako celek vede především k rozvoji zájmu o literaturu a má 3 zásadní cíle: 1. Zlepšit celkově čtenářskou gramotnost žáků. Je třeba rozvíjet slovní zásobu žáků, čtení s porozuměním, správnou intonaci, výrazovost a plynulost. Proto potřebujeme dostatečné množství slovníků a encyklopedií, proškolit učitele k využívání nových metod a přístupů k výuce podle RVP ZV. 2. Vzbudit u dětí zájem o četbu a literaturu zakoupením nových knih a čepiček pro dramatizaci pohádek, uspořádat pro ně dostatek besed o knihách a seznámit je s tím, jak vzniká kniha. Učit se chápat dějinné události pomocí literárních děl. 3. Zapojit do projektu rodiče i širokou veřejnost. Seznámit s programem a představit jim možnosti práce s literaturou. Probudit zájem o knihu společným čtením a zážitky při společných aktivitách. Děti se zakoupenými čepičkami při dramatizaci pohádky. Představujeme vám aktivity výstupy projektu, které se již uskutečnily. Spaní v mateřské škole před Vánocemi. Přednes vlastní tvorby. Na soutěži Křižanovský kapr v kategorii Vlastní literární tvorba četla vítězka svůj příběh. Vítězové soutěže o nejhezčí pohádku pro mladší spolužáky přečetli svoje díla dětem při spaní v mateřské škole před Vánocemi. Viz předposlední strana přílohy. Dramatizace. Starší žáci připravili Mikulášskou pohádku pro žáky 1.stupně a mateřské školy. Besedy v knihovnách V Křižanově a ve Velkém Meziříčí. Návštěva divadla. Žáci několika tříd navštívili před Vánocemi divadelní představení. V průběhu druhého pololetí vybereme z nabídky představení pro další žáky naší školy.

2 Z PRAVODAJ strana 2 Do projektu jsme zařadili i akce, které již mají tradici. Vystoupení na soutěži Křižanovský kapr. Pohádkový zápis do první třídy. Žákům byly nabídnuty verše i próza z nově zakoupených knih od 12 do 16 hod a od 12 do 14 hod. ve škol- pro kategorii Přednes. Členové ochotnického divadla uváděli, a tak ní družině vítali žáci 6.tříd v podobě pohádkových postav budoucí obohatili program a přispěli k atraktivitě této tradiční předvánoč- prvňáčky. Provázeli je během plnění prvních školních úkolů a připravili si pro ně drobné ní kulturní akce. dárečky. Samozřejmě své místo v projektu mají činnosti, které motivují žáky ve výuce po celý školní rok. Přispívají k většímu zapojení v hodinách, ke zdokolalení se v čtenářských dovednostech, ale také ukazují souvislosti s jinými předměty. Besedy nad knihou Během celého školního roku probíhají besedy ve všech třídách a ročnících, odpoledne v družině. Na 1. Stupni besedu připravuje učitel nebo rodič či prarodič. Na druhém stupni si žáci připravují povídání o knize pro své spolužáky sami. Rozšiřování slovní zásoby žáků Především na druhém stupni se žáci naučí pracovat s různými druhy slovníků. Žáci vyhledávají význam slova, jak slova vznikají, jak se správně vyslovují apod. Na prvním stupni slouží i k počátkům orientace v abecedě. Práce s textem Znamená interpretaci, reprodukci a tvořivé činnosti (kvízy, hádanky, křížovky, reprodukce se změnou osoby, času, druhu vět apod.). Žáci, zakoupením nových knih, dostanou více příle- žitostí pracovat s novými literárními texty posledních let, které na škole dosud chyběly. Společná četba ve třídách Na 1.stupni je třeba, aby tituly byly v dostatečném množství pro každého žáka. Žáci si nosí tyto knihy i domů. Na 2.stupni stačí kniha do lavice, případně mohou žáci číst dvě knihy současně podle zájmů a zálib /např. jinou knihu čtou dívky a jinou chlapci/. Zakoupené knihy budou využívány i v dalších letech. Vytvoření časové osy českých spisovatelů a dějin V hodinách literární výchovy a dějepisu si žáci zhotoví časovou osu, která bude umístěna na stěně třídy a bude tak sloužit i ostatním spolužákům. Na vytvořené ose si zaznačí dobu, ve které psali spisovatelé, jejichž díla čtou, a také dějinné události těchto dob. Předčítání Místní divadelní ochotníci předčítají z nově zakoupených knih žákům všech ročníků. Předčítání má především motivační charakter, v nižších ročnících vede žáky také ke sledování předčítaného textu, k rozvoji vnímání intonace a výrazovosti. Ilustrace k textu Žáci 1.stupně si vedou sešit do čtení, do něhož kreslí ilustrace k textům z čítanky i k předčítání z nových knih. Do ilustrací k vymyšleným pohádkám se zapojili v rámci družiny i někteří žáci 2.stupně. Některé z jejich ilustrací najdete i na našich stránkách Do I.KATEGORIE jsme zařadili pohádky od nejmenších Děti pohádky a příběhy psaly ve škole. Upravili jsme pravopis a některá slova a výrazy, které děti píší jak je slyší. Ale jinak jsme pohádky i příběhy ponechali tak, jak je děti napsaly. Uznejte sami, že opravdu stojí za přečtení. Školní rok 2008/09 O babce ježibabce Valová 2.B 1. místo V jedné chaloupce žila byla babka. A ta měla kocoura Moura a ještě hada Vildu. A jednou, když se rozhodla, že půjde do sousedního království, nakázala hadovi, aby se postaral o kocoura Moura. A Mourek se zeptal, jestli by mohl taky hlídat hada Vildu. Ale nemohl. Jak bába odletěla, tak začal boj. Kocour Mour a had Vilda se hádali o to, kdo koho bude hlídat. I když věděli, že had Vilda má hlídat. Bylo to zrovna, když bába doletěla do města a říkala si: Co asi dělají moji miláčkové? a vnikla do zámku. A když už tam byla, tak se rozhlídla, jestli za ní kocour Mour a had Vilda nejdou. Ale nešli. Ještě pořád se hádali kdo koho bude hlídat. Když vnikla bába až do princeznina pokoje, tak řekla: To nemá cenu! a obrátila se. A tak pohádka o ježibabě končí. Akce, výstupy projektu, které nás ještě čekají. Dramatizace pohádky V rámci kroužku Všeználek si žáci 1. a 2.třídy připravují jednoduché pohádky pro děti z mateřské školy. Využívají čepiček zvířátek zakoupených z projektu. Beseda s místní spisovatelkou a ilustrátorkou Žáci 2.stupně budou besedovat s autorkou dvou knih o historii Křižanova, Mgr. Evou Nagyovou. Ta v současné době, za podpory starosty a zastupitelstva, vydala již třetí knihu, tentokrát zaměřenou na nejnovější události a na křižanovké pověsti. Přítomna bude rovněž ilustrátorka nové knihy BcA. Andrea Stehlíková, bývalá žákyně naší školy. Beseda bude zaměřena na téma Jak vzniká kniha.

3 Z PRAVODAJ strana 3 Elfové Dominik Kolouch 2.B - 1. místo Byli jednou tři elfové. Mysleli, že jsou poslední malí elfové. Jednou našli jeskyni. V té jeskyni bylo malé lidské miminko. Malí elfové ho vzali do svého domečku, rozdělali oheň, lidské- mu miminku udělali postýlku ze dřeva. Bydleli u kouzelného lesa. Až malé lidské miminko vyrostlo a bylo mu 10 let, vydal se do kouzelného lesa a našel tam kouzelný kámen. Vrátil se zpátky. Ale nedaleko byli zlí trólové a moc chtěli, aby ovlád- li celej svět a podařilo se jim to. Kluk vzal kouzelný kámen a zničil tró- ly a všichni byli šťastní. Bára jezdec Barbora Juračková 2.B - 2. místo Jedna holčička měla hodně ráda koně a moc je chtěla. Když jednou měla narozeniny, tak jí táta dal nejhezčí dárek svého koně. Ale zeptala se: Ale táto, jak se na něm jezdí? Já ti to povím. A tak táta povídal a povídal a až se ráno vzbudila, hned šla na koně. Vymyslela mu jméno Blesk. A jak jí táta řekl, tak udělala a hned už uměla jezdit a ten kůň byl moc hezký. Byl černý. A už uběhlo 10 dní a přešla z chůze do klusu a z klusu na cval a už jezdila skoro 2 roky a z malé holčičky se stala dospělá a hrozně jí to bavilo a tak jezdila, dokud neumřela. O zeleném slonovi Mirek Košík 2.B - 3. místo V Africe chytli zeleného slona. Zelený slon byl zavřen v betonově dřevěném plotě. Ostatní zavření sloni jsou barevní. Fialoví, modří, červení, oranžoví, zelení, žlutí, bílí, hnědí, šedí, černí, červenofialoví a růžoví. Jeden slon dostal žízeň. Dejte mu napít! Pomóc, někdo čmajzl slona! Ten slon pošel! O červené řepě Monika Tvarůžková 2.B Byl jeden krásný den, kdy dědek s babkou se rozhodli zasadit řepu. Jenže neměli semínko. Tak se dědek rozhodl, že zajede do města. Že si pro to semínko zajede. Jenže všechna semínka už byla dávno vyprodaná. Tak se dědek vrátil domů a řekl babce, že všechna semínka byla vyprodaná. Konec Pejsek a kočička Jan Růžička 2.B Byl jednou jeden pejsek s kočičkou. A ti měli pořád něco k práci. Pejsek umývá podlahu a kočička utírá prach. A jednou ráno se vzbudili a pejsek povídá: Ty, kočičko, nezdá se ti, že je tady všechno špinavé? Mně se taky zdá, že tady máme špínu. Koblížek Petra Juračková 2.B Jednou byl domeček a v něm bydleli dědeček s babičkou. Jednou dědeček seděl na lavičce a povídá: Babičko, usmaž mi koblížek. Ráda, dědečku. Ale musím se podívat, jestli mám mouku. Dobře, já si zatím lehnu a přečtu si noviny. Tak babička se podívala, jestli má mouku. Mám. Ale jen trošku. Jen na jeden koblížek. To nevadí, tak mi udělej jen jeden. Dobře. Tak babička dělá koblížek. Položila ho na okno. Ale Koblížkovi se na okně nelíbilo. Hop a skok! A kutálel se po cestě. Ale jak jde, potká zajíce. A zajíc povídá: Koblížku, já tě sním. Nesníš, poslouchej, co ti zazpívám. Já koblížek, na másle smažený

4 Z PRAVODAJ strana 4 Brenští muzikanti Autor neznámý 2.B Byl jednou jeden sedlák a měl osla. A ten nebyl tak dobrý, aby nosil ze mlýna mouku. A tak ho ze mlýna vyhnal. A když šel, viděl běžet na cestě ovčáckého psa a on moc naříkal, že ho pán nechce. A tak osel řekl: Tak pojď se mnou. A tak dobře, řekl pes. Budeme přátelé, řekl osel. Padá sníh Viktorka Jandová 2.B Když se ráno Gábina vzbudila, koukla se do okna a uviděla sníh. Tak ji napadlo, že až se nasnídá, tak půjde bobovat. A tak se nasnídala a teple se oblékla a vyběhla ven. A šla pro boby a řekla: Hurá, brzy bude Ježíšek. A tak se už začalo stmívat, a tak šla domů. Otevřela dveře a zapomněla, že má narozeniny. A tak při- šla babička a děda a také teta Lucka a strejda Vilda. A tak začaly 8. narozeniny. Žáby mají koncert Anetka Slámová 2.B Jedna žába nemá co si obléct na koncert. A najednou někdo zaklepal. Tak šla otevřít a zaradovala se, že má šaty na koncert. Večer, jak se setmělo, tak začali hrát a zpívat. A přišli mravenci a všechna zvířátka. A až byli ospalí, tak šli spinkat. Lej Zitaun Natálie Veselská 2.B Bylo jedno městečko a jmenovalo se Lej Zitaun. A jednou si hráli na piráty Ligi a Spartakus a Sigi a jedna holčička a zlobivý Roby Rotn. A tak se oblékl do převleku na piráta a vzal si svo- ji loď na kolečka a zpíval si s dětmi. A pak hledali poklad a našli ho. Ale byl špatný. A víte co na něm bylo napsáno? Že budou navždy smutní. Ale děti si řekly, že budou znovu kopat. A ko- paly kop a kop a našly ho. A měly velkou radost. A na tabulce bylo napsané, že Lej Zitaun bude navždy šťastný. A byl. A pak se děti šermovaly A pak přišel Roby Rotn a pak věděly děti, že tam je Roby Rotn a byly šťastny, že ho poznaly. Konec. Hrad David Šimák 2.B Byl jednou jeden hrad. Byl tam král a královna a dcera. V lese šel princ. Potkal hrad. Hledal nevěstu, tak šel do toho hradu. Šel za králem: Co tě přivádí?. A tak princ plnil úkoly. První byl zabít medvěda. Konec Míša Procházka 2.B Žila byla jedna macecha s tatínkem a dvě děti. Jednou jim macecha nakázala, ať jdou natrhat lesní plody. A tak šly a šly až došly k velkému keři a ten byl plný jahod. Tak ho otrha- ly, ale když se chtěly vrátit domů. Nevěděly kudy kam. A tak bloudily a bloudily. Celý les už prochodily a stále nemohly na- jít cestu ven. A tak Jeníček vylezl na strom a vidí tam jejich dům. A tak utíkaly domů a před domem čekala maminka s tatínkem. Papoušek Pepek Martin Tvarůžek 2.B Mám doma papouška Pepíka. Každý den přijdu do garáže. Musím ho nakrmit. Zítra zase přijdu do garáže. Pepa mě očekává. Ale podívám se do krmítka, ale nikde nic. Tak jsem musel jet do Mezříče. Tam jsem koupil nové a velké krmení. A tak jsem dojel bez problémů domů. Doma jsem dal Pepíkovi krmítko do klece. A tak už nebyl žádný problém. Olinka jde poprvé do školy Jan Čech 2.B Dnes jde Olinka poprvé do školy. Prvně se musí obléct a pak musí jít do školy. Olinko, nezapomeň si vzít aktovku! Jó, mami! Maminka vypravila Olinku do školy. Ahoj, mami! Ahoj, Olinko! volá maminka. Ve škole je spousta kamarádů. Čau, Maruško! volá Olinka. Ahoj, Olinko! volá Maruška. Maruška je její kamarádka. Olinka je ráda, že má kamarádku. Crrr! Crrr! Už začala hodina. Maru, co je za hodinu? Matematika, odpověděla. A vtom už je tu paní učitelka. Děti stoupnou a paní učitelka řekne Dobrý den. A pak řekne: Posaďte se. Děti, a teď budete dělat samostatnou práci. Olinka je první. Ale měla jednu chybu, a tak měla jednu jedinou jedničku. V II.KATEGORII žáci tříd přidali i pohádky veršované Takové (ne)normální království Matěj Jež 6.A - 1. místo Bylo to už dávno, z té doby nikdo nežije. Byl jednou jeden král, co se vůbec nemyje. Měl pyšnou dceru, která byla velmi krásná. V učení vázla a byla mlsná. Jednou, byl to pátek, měla naše princeznička svátek. Bylo to až k nevíře, k svátku dostala i rytíře. Ale ten byl malý, ošklivý a chlupatý, nesahal jí ani po paty. Princezna se naštvala, všechny pryč poslala. Pak brečet začala, utišit se nedala. Král si rady nevěděl, proto všem pověděl: Kdo rozveselí moji dceru, dostane odměnu. Její ruku a půl království k tomu. Jen co to Janek uslyšel, do zámku hned přišel. Janek byl vtipný velice, princezně smíchem zčervenaly líce. Byla svatba veliká, každý na ni pospíchá. Až do konce této svatby, otřásaly se nám hradby. Do roka a do dne, měli malé robě. Zazvonil zvonec, pohádky je konec.

5 Z PRAVODAJ strana 5 Jak Honza hádal až prohádal Miroslav Rouča 5.A 2. místo Byl jednou jeden Honza, který se toulal po světě. Jednou se zatoulal do království a tam vládl král, kterému se říkalo Hádan- ka. Vyhlásil, že kdo uhodne všech dvanáct, dostane princeznu a půl království k tomu. Honza ve vsi potkal dívku jménem Anička. Honza ale nechtěl obyčejnou dívku, on chtěl princez- nu. Šel za králem a prvních šest hádanek uhodl a dostal hrnec zlata. Další čtyři uhodl, dostal pytel drahokamů. Ale každá há- danka byla těžší a těžší. Jedenáctou hádanku také uhodl a mys- lel si, že uhodne vše. Když mu král řekl dvanáctou, tak Honza za- čal přemýšlet. Nic nevymyslel. Honza selhal na poslední hádan- ce a opustil zámek. Šel za Aničkou a vzal si ji za ženu. Žili šťast- ně až do smrti. (Kdo to má, ten to nepotřebuje a kdo to potřebuje, neví o tom. rakev) Rony Petr Chromý 5.A 3. místo Jednou jsem se jen tak procházel po zahradě a najednou kočka. Tak jsem se schoval do trávy a najednou skok! Kočka se lekla a začala utíkat. Rozhodl jsem se, že ji budu honit, ale kočka byla rychlejší. Vyšplhala na strom. A jéjé, co budu dělat? Nezbývá mi, než odejít bez úlovku. Když se otočím, lekl jsem se, že jsem se ztratil. A co teď, já se bojím, půjdu si hledat svůj domov. Přemýšlím a teď mě něco napadlo. Mám přece čenich a ten mě domů dovede. Vydal jsem se po mé stopě domů. Začíná pršet, musím se schovat pod strom. Najednou přestalo pršet a začalo svítit sluníčko. Byla to jen dešťová přeháňka. A zase jsem začal hledat. Ale kde jsou stopy? Smazal je déšť. Jééé, mapa. Stojí u ní hlouček lidí, ti se asi neposunou. Budou muset!! Haf, haf, vrrr, haf. Hurá, vidím na mapu. Na dvacáté ulici, to hledám. A tak jsem utrhl kus mapy a hledám dál. Cesta je přes potok. Lidé po ní plují s nějakým dřevem. A já to vím, co to je, ale nemůžu si vzpomenout. Ono je to přece lodověcka, né to není, já už vím. Je to loď, která pluje po řece. Mám nápad. Skočím na ni a popluji na ní. Hurá, povedlo se, pluji jako král na druhý břeh. Můj pán tomu říká: Přejít řeku suchou nohou. Hurá, už vidím můj dům, vlastně mého pána. Utíkám k domu a vidím svého pána vycházet ze dveří, celého smutného. Radostně zaštěkám a můj pán se začne radovat. Ty ses našel Rony, to je dobře, pojď ke mně, ty můj pejsku. Takhle končí můj příběh o tom, jak jsem se zatoulal. Váš Rony. O lvovi Roky a růžovém méďovi jménem Růža Kateřina Dvořáková (Křižanov) 6.B Žili byli jedni kamarádi jménem Roky a Růžena. Bydleli na kopečku v malinkém domečku uprostřed lesa. Měli taky zahrádku a výhled na městečko Lai (Lei). Každé ráno chodili do lesa na maliny, ostružiny, houby a různé lesní plody. Do města Lai chodili jen jednou za šest měsíců, ale zato koupili všechny krámy (skoro). Když nakoupili co chtěli, šli zase domů. Uvařili, hráli si a šli spát. Avšak jednou se Roky probudil a divil se, že tam nevoní sní- daně a kakao nebo čajík. Růžena byla nemocná! Dala Rokynovi pokyny. Roky si přečetl POKYNY a šel podojit krávu, pak něco uvařil a šel se postarat o Růžu. Tak to šlo dva dny. Třetí den byl dvanáctý měsíc a šel nakoupit. Vždycky je vedla Růža, ale dneska NE! Tak nakoupil a šel domů. A jéjé! Řekl si. Kudy mám jít? Tou nebo tou cestou? Po chvilce se rozhodl jít doleva, ovšem špatně. Ale Roky to ani netuší. Dojde k papírové bedně a kouká. Uvidí nápis : Zavři oči a vylosuj si tři papírky. Roky zavřel oči a vylosoval tři papírky, kde bylo napsáno LUPA, SPACÁK, KOLO. Pak se nápis sám přepsal na: Jdi za jedním člověkem koho potkáš a dej mu tři papírky a nauč se je zpaměti. Pak mu je třikrát dokola řekni. Hodně štěstí Roky. To bylo celé. Roky šel tedy po cestě rovnou za nosem. Tu potká skřítka jménem Dobřík. Roky mu dal tři papírky a třikrát řekl: LUPA, SPACÁK, KOLO, LUPA, SPACÁK, KOLO a ještě jednou LUPA, SPACÁK, KOLO. Najednou se všechny věci objevily. I Batoh tam byl. Když chtěl Roky poděkovat, nikdo tam nebyl. Roky si sbalil, vzal kolo a odjel. Už byl večer a on vytáhl spacák a ulehl k spánku. Roky si pomyslel: Chudák Růža, zítra se vrátím na rozcestí a půjdu druhou cestou. A taky tak udělal. Šel k cestě a vzal lupu. Rozhlédl se a jel na kole správnou cestou, až dojel k Růžence. Vyložil nákup a Růženka se mezitím uzdravi- la. Tak to dopadlo dobře a Roky s Růženkou žijí dodnes. Zapomenutý zámek Helena Bobrovská 5.A Byl zapomenutý zámek a v něm žily tři princezny. Ty se jmenovaly Marie, Libuše a Mařenka. Jejich otec byl moud- rý král a měl nápad. Napadlo ho zjistit, jak ho každé mají rády. Marie řekla, mám tě ráda jako tatínka. Libuše řek- la, mám tě ráda jako krále. Mařenka řekla, mám tě ráda jako sůl. Král byl rozzlobený a řekl, nechci tě vidět. Ma- řenka to přijala a šla do světa. Tam potkala mnoho přátel. Šla dál. Mezitím dal král vyhlásit: Kdo najde moji dceruš- ku, bude ji mít a půl království k tomu. Přišlo hodně prin- ců, ale jeden uspěl a Mařenka ho měla ráda. Tak se vzali. Čtyři prasátka Veronika Hladíková a Simona Krejčová 5.A Pepíno šel a došel k velkému zámku. Najednou uviděl stráže a nechtěli ho pustit do zámku. Nakonec stráže přemluvil. Utíkal po schodech nahoru a najednou uviděl

6 Z PRAVODAJ strana 6 prasečí princeznu Emilku. Hledali ho kamarádi: Tomáš, Dominik, Vojta. Prasátko Pepíno se zamiloval do princezny Emilky. Vojta říká: Tak se tam jdeme podívat. Hele, támhle jde, tak mu jdeme naproti. U Pepína Ahoj Pepíno, kde jsi byl? Já jsem byl na zámku a vy? My jsme byli na cestě tě hledat. Co jsi dělal v tom zámku? Byl jsem za princeznou Emilkou. A jak vypadá? Je krásná jako den, jen jednu chy- bu má, že stráže u dveří má. Nakonec se Pepíno s princez- nou Emilkou vzali a byla svatba, krásná. Ježek jménem Nožička Kateřina Dvořáková (Dobrá Voda) 6.B Žil byl jeden ježek. Ten se jmenoval Nožka, protože měl nohu samý trn, když byl malý. Pak se ta nožka vyléčila, ale jméno Nožka mu zůstalo. Měl také kamaráda zajíce, který se jmenoval Ušák. Jednou onemocněl, nikoho neměl, nabídl se Nožka, že mu pomůže. Nožka šel za veverkou Ferkou, aby mu poradila, co s Ušákem. Ona byla lékařka lesa. Ahoj, Ferko. Mů- žeš mi poradit? zeptal se Nožka. Ferka odpověděla: S čím? Jak bych tak začal? Ušák onemocněl a poslal mě za tebou, že určitě budeš vědět. řekl Nožka. Dobrá, najdi šípky, udělej mu čaj, ale nezapomeň na ostružiny, maliny a borůvky. Dodá mu to vitamíny. Vem i houby a udělej polévku. Ušák musí jíst! řek- la Ferka. Děkuji a nashledanou, poděkoval Nožka. Nashle, řekla Terka. Nožka sesbíral co bylo nařízeno. Ušák jedl, pil a potil se. Nakonec se uzdravil. Pak si vzali taxíka, srnu Brnu, a ta je do- vezla ke dráze. Radši, aby ho myšák Sýreček zkontroloval, byl to doktor. Naštěstí to bylo v pořádku. Děkuji Nožko, že ses o mě tak hezky staral, řekl Ušáček. To se nemusíš omlouvat, když jsme kamarádi. Kamarádi si mají pomáhat. řekl Nožka. Pak šli pro vodu, udělali si šípkový čaj, protože jim zbyly šípky. A do teď jsou velcí kamarádi. Pohádka o trpaslíkovi Jiřina Koukolová 6.B Byl jednou jeden trpaslík a ten se už odmalička chtěl stát kouzelným, aby pomáhal a dělal všechno, co dělají kouzelní trpaslíci. Už uplynulo 60 let a on se pořád nestával kouzelným a nadpřirozeným. Už ztrácel naději, ale vtom se zjevila kouzelná víla. Trpaslík se ptá: Co tady pohledáváš? No, moje kámošky mi pořád říkaly, že už čekáš 50 let na to, až se staneš kouzelným trpaslíkem. No, to jsi tady dobře. No tak to jsem ráda, řekla víla. Tak co mám udělat, abych se stal kouzelným? Já to klidně udělám. Ale prrr, to není jen tak lehký. Musíš něco udělat. Mně se rozbila náušnice. Jestli to nespravíš, tak navždy zůstaneš obyčejným trpaslíkem. Ale jestli ji spravíš, tak ti dám nadpřirozenou sílu. Tak jo, dohodnuto, dej mi tu náušnici a já ti ji do zítra spravím. Dobrá, řekla víla. Ale čekej, že to nebude tak lehký, jak si trpaslíčku myslíš. Tak pá, trpaslíčku. A zmizela, víla byla pryč. Tak jo, pustíme se do toho, řekl trpaslík a šel. Byla už skoro tma a s náušnicí nebyl stále hotov. Možná jsem to neměl brát. Přece jenom, co když to nezvládnu. Trpaslík si nad tím lámal hlavu. Z ničeho nic se objevila víla a řekla: Netrap se, musíš používat hlavu. A zmizela. Najednou to šlo tak dobře, že si ani nevšiml, že už je ráno. Už měl poslední věc a byl hotov. Uslyšel hluboké klepání a ve dveřích se objevila víla. Povídá: Tak co, stihl? Ano, stihl, tady je. Óóó, díky, udělal jsi mi radost, řekla víla. Práskla rukama a zmizela. Trpaslík se stal kouzelným a vílu už víckrát neviděl. 1. V komoře se dějí věci, to ví jenom táta přeci. Myšky dole děsivě piští, mouchy nad nimi sviští. Jídla je tam habaděj, jen to táto nevzdávej. 2. Hledá myšky sem a tam, nekoukl se ještě tam. Velká kupa sýru chybí, tátovi se to vůbec nelíbí. Najednou myš zapiští, táta ji chytá do kleští. Zakleté princezny Zuzana Klimešová 6.B Žil byl jeden král a ten měl jednu dceru jménem Šárka. Šárka byla krásná princezna, ale měla od čarodějnice slíbeno, že až jí bude 16 let, stane se škaredou čarodějnicí. Král byl velmi smutný, ale netrvalo dlouho a narodily se mu dvě dcery (dvojčata) Ela a Bela. I ty dostaly jako dárek, že budou škaredé čarodějnice. Ale ony si dopředu řekly, že je někdo musí zachránit. A tak se domluvily s princi z druhého království, aby je zachránili. Uplynulo 10 dní a princezny byly škaredé čarodějnice. Vtom princové na slib zapomněli, mysleli na něco úplně jiného. Ale zahradníkům to začalo být divné, a tak začali princezny hledat. Hledali, ale našli pouze jen doupě s čarodějnicemi. Poprosili je o nocleh. Čarodějnice to dovolily. Zahradníci se divili, že jsou čarodějnice tak hodné, a zjistili, že to jsou princezny. Ptali se jich, jak je mohou vysvobodit. Ale Šárka řekla: Na to musíte přijít sami. Zahradníci už měli přečtenou kupu pohádek, a tak princezny políbili. Čarodějnice se proměnily v princezny. Princové si zatím vzpomněli na Elu a Belu. Pak se vypravili na cestu. Ale bylo už pozdě. Princezny už měly i po svatbě, a tak si princové museli vzít služky. Šárka, Ela a Bela zatím žily šťastně se svými muži a dětmi. A jestli nezemřeli, tak tam žijí po dnes. Příhoda v komoře V.Fendrych 3. Táta celý šťastný byl, myslil, že myši vyhubil. Za chvíli zas chroupání a je konec radování. Táta kleště popadne, Další myšku napadne. 4. Myška padne hned, zavře se jí svět. Zbývá ještě jedna. Táta říká, to se nedá. Najednou loví poslední, Loupe ho moc v koleni. Poslední myš padne, Táta dobře zamkne.

7 Z PRAVODAJ strana 7 Mezi pohádkami žáků 8.-9.tříd - III.KATEGORIE - najdete i pohádky, které mají děti poučit a vychovávat. Parní lokomotiva Lucie a neštastná boudicka Lucie Melicharová a Nikola Boudová - 1.místo Za sedmero řekami, za sedmero horami a za sedmero koleje- mi žila byla jedna malá, krásná růžová mašinka. Měla tři vagóny a všichni jí říkali Lucinka. Každé ráno vyjížděla z Pohádkové říše a jezdila všude po celém světě. Objela celý svět a každý večer se vracela celá vyčerpaná zpátky na sedm kolejí. A ve vedlejší vesnici žila byla na jedné zahradě před domem u nádraží stará oprýskaná boudička. Ta boudička byla moc hodná, ale nešťast- ná, protože neměla žádné kamarády, byla špinavá a ošklivá. Jednoho slunečného rána vyjížděla mašinka Lucinka z po- hádkové říše na okružní cestu jako každý den. Ale tenhle den nebyl jen tak ledajaký To ještě nevěděla, co se jí cestou při- hodí. Když vyložila všechny cestující na Severním pólu, vracela se domů. Jako každý den, tak i dnes jela přes malou vesničku, kde bydlela nešťastná, opuštěná boudička. A tomu byste, děti, nevěřily, co se nestalo Zrovna když zastavovala, slyšela něja- ké podivné zvuky. Uslyšela zašramocení, otočila se za sebe a vi- děla, jak jí upadlo kolo. Řítila se ze strmého kopce dolů přímo k boudičce. Boudička nevěřila vlastním očím. Začala se bát, když viděla, jak se k ní ohromnou rychlostí řítí veliká růžo- vá věc. Lucinka dopadla a boudička se vzpamatovala. Zača- la se vyptávat, co se jí stalo. Lucinka jí vše povyprávěla a pta- la se jí, jestli neví o někom, kdo by jí mohl pomoct. Ale to boudička už věděla. Čas od času se v ní opravovaly vláčky, lokomotivy, ale i upadnutá kola, a boudička od nich leccos odkoukala. Když jí boudička tu radostnou novinu řekla, Lucinka měla chuť povyskočit radostí. Boudička Lucince kolo opravila, svěřila se jí se svým trápením a za odměnu jí Lucinka slíbila, že ji opraví a zkrášlí. Druhý den Lucinka přijela s nářadím, s barvami a jela směrem dolů, už k nedočkavé boudičce. Netrvalo to ani půl dne a boudička vypadala jako nová. Od té doby se boudička zase vesele směje, má novou kamarádku mašinku a obě dvě jsou šťastné O koníčku Karlovi a jeho rodině 3.místo - Pavla Hanáková Žila byla jedna kobyla, která se jmenovala Hnědka, a čekala hříbátka. Byl krásný den a Hnědce se narodila její hříbátka, byla dvě: První se jmenovalo Bětinka a mělo hnědou barvu po mamince: Druhé hříbátko se jmenovalo Karel a ten měl bílou barvu. Když jejich maminka Hnědka onemocněla a později umřela. Když umřela, tak po ní zbyly jen Karel a Bětinka a jejich starší bratr Servác. Karla si odvezli do ústavu sociální péče do Křižanova, kde pomáhal postiženým lidem, kde měl spoustu nových zvířecích, lidských kamarádů. Hříbátko mělo za kamarády ovečku, kozu, psy a roztomilé koťátko. Chodily se na něj dívat děti jak ze základní školy, tak i mateřské, krmily ho a hrály si s ním. Postižení lidé ho měli rádi a pomáhal jim v jejich léčbě. Koníček Karlíček žije i teď a je moc šťastný. Byla jednou jedna myší rodina. Táta myšák, máma myš a jejich dvě dcerušky myšičky Žofinka a Pepinka. Bydleli ve stodole, kde měli mezi velkou hromadou dřeva pěkný malý domeček. Tatínek myšičkám vždy říkal:,,nechoďte do domu, kde bydlí lidé, protože lidi nás nemají rádi a chystají na nás všelijaké pastičky. Žofinka byla ale neposlušná a nedbala na tatínkovy rady a vydala se do domu. Přelezla vysoký plot, vyšplhala po zdi a otevřeným oknem vlezla dovnitř. Pepinka ji viděla, a proto se šla kouknout, co tam bude dělat. Žofinka přeběhla přes velkou kuchyň a pootevřenými dveřmi vběhla do komory. Nevěřila svým očím. Tolik jídla tam bylo. Nevěděla, co má ochutnat jako první, jestli jablíčka, O neposlušné myšce 2.místo koláče nebo sýr. Běhala z poličky na poličku a vše ochutnávala. Co se ale nestalo:,,cvak! Ocásek se jí chytil do pastičky. Žofinka plakal a volala: Pomoc! Pepinka uslyšela, jak volá a běžela jí na pomoc. Snažila se jí ocásek z pastičky vydělat, ale to se jí nepodařilo. Pepinka běžela pro maminku a tatínka, kteří rychle spěchali na pomoc Žofince. Tatínek se pokusil pastičku otevřít, ale nešlo to. Proto mu šla maminka pomoci a pastičku společnými silami otevřeli a všichni společně utíkali zpět do stodoly. Doma maminka Žofince vyhubovala a ocásek jí zavázala. Žofinka všem slíbila, že už vždycky bude poslouchat a už nikdy nepůjde do domu, kde bydlí lidé.

8 Z PRAVODAJ strana 8 O panence která byla nemocná Pavla Hanáková Žila byla jedna panenka, která se jednoho dne vypravila s kama- rádkami na procházku do lesa na houby. Sbíraly houby a najed- nou se zatměla obloha, začaly lítat blesky a začalo pršet. Všechny její kamarádky měly s sebou sbalené deštníky, jen ona si řek- la, že je hezky a že je nebude potřeba. Jenže všechny ostatní panenky jí utekly a nechaly ji ve strašidelném lese samotnou. Ona se bála a začala utíkat za nimi, ale ztratila je z dohledu. Uviděla zajíce, který rychle utíkal a vydala se za ním, proto- že si myslela, že jsou to její kamarádky. Jenže to kamarádky nebyly, a tak zabloudila. Usnula v lese a probudila se až brzy ráno a uviděla známou krajinu. Vydala se domů. Byla nemocná. Měla rýmu a kašel. Bolelo ji v krku. Panenka se uzdravila a od té doby si všude sebou brala deštník. Princezna La Carrii Lukáš Juračka Za devatero horami a jezery v krásné zemi, která stále rozkvétá, žil byl jeden mocný král s královnou. Ti spolu kralovali po celé roky a roky. Tu najednou si královna povzdechla a byla velmi smutná. Král ke královně přišel a promlouvá s královnou:,,proč vzdycháš, co se stalo?! Královna zvedla hlavu a povídá královi, co se stalo, na co si vzpomíná a ráda by chtěla, aby se jí splnilo.,,můj milý králi, ráda bych měla dceru krásnou a milou jako kvítek. O zeleném prasátku Pavla Hanáková Žilo bylo na světě jedno prasátko, které bylo na světě už hod- ně dní. Jednoho dne dostalo jídlo, které bylo dobré, ale uděla- lo se mu z toho špatně a prasátko bylo zelené. Snědlo hodně moc sladkostí a bolelo ho bříško. Bylo mu hodně moc špatně a tak jeho majitelé zavolali veterináře. Ten řekl, že prasátka ne- smí jíst sladkosti, i když mu chutnají, a směl jíst jen to, co jí pra- sátka - jako jsou zbytky od obědů, co lidé už nechtějí. Na Váno- ce mu majitelé udělali moc dobré jídlo, ale on nechtěl, protože se bál, že mu bude zase špatně. A tak jeho majitelé dali sladkosti ostatním prasátkům a on zjistil, že by mu špatně nebylo, protože ostatním prasátkům také vůbec nic není. Ale později zjistili, že je prasátko hroz- ně moc nemocné a nemoc se bude pomalu zhoršovat. A tak Poté, co to řekla, uběhlo spoustu let. Jednoho dne se královně vše vyplnilo. V krásném království se narodila krásná princezna. Dali jí jméno La Carui. Při jejím narození stály 3 sudičky. Předpověděly princezně lásku, štěstí, ale poslední sudička předpověděla vše zlé. Její maminka, neboli královna, při porodu zemřela. Malé La Carii zbyl jen tatínek, pan král. Spoustu let uběhlo od královniny smrti. Princezně La Carii bylo 20 let, právě byl čas na vdávání. Na královský dvůr přijel princ Galbator ze Země nezemě. Princ byl pyšný, umouněný. Princezna La Carrii ho nechtěla. Pan král jí musel říct, že se musí vdát za prince. La Carrii to špatně nesla. Tu noc, co jí to řekl, utekla. Nevěděla kam jít, tak šla až do království Alagesie. Tam, kde vládl král Murttagh, který byl mocný. Chtěl vzít moc a vládu nad celým světem, ale měl velké odpůrce. Ti ho nechtěli za krále. Muttagh uvěznil La Carrii. Věznil ji pět let. V království, ze kterého La Carrii pocházela, ji všichni hledali, ale nenašli. Pan král zeslábl a onemocněl. Na druhém konci světa se princ jménem Aclarin se svým drakem dozvěděli o princezně La Carrii. Rohodl se jí zachránit. Doletěl do Murttaghova království. Tam drak chrlil oheň na hrad. Statný princ šel do komnaty, kde byla princezna vězněna, a spolu odletěli do Země nezemě. Pan král se uzdravil, jak viděl svou dceru. La Carii a Aclarin spolu chystali svatbu. Svatba byla velká. Spolu pak vládli spoustu let. Z království se stala velká velmoc. Celý svět byl šťastný. Po světě se usadil klid a blaho. La Carii a její princ měli spolu pět dětí, jejich děti hlídal drak a pokud lidé v této říši neumřeli, tak žijí dodnes. se majitelé rozhodli, že chtějí prasátko vyléčit a poslali ho za panem veterinářem do nemocnice pro zvířátka. Prasátko se uzdravilo a jedlo zas sladkosti a špatně mu z toho už nikdy ne- bylo.

9 Z PRAVODAJ strana 9 Vlk a lišák Viktor Šibor Jednou, když byla obzvlášť tuhá zima a stromy přikryla sněhová peřina, dostal vlk hlad. Všechna zvířátka se schovala do svých pelíšků a snažila se přečkat zimu spánkem. Jen hladový vlk šel za lišákem, o kterém se vědělo, že je chytrý a na všechno má radu, aby mu řekl, jak si sehnat něco do bři- cha. Lišák vlkovi poradil, aby dal ocas do díry v ledu a čekal, až se mu do něj zakousne ryba. Pak musí cuknout a rychle ji vytáh- nout. Vlk šel tedy k řece, našel otvor v ledu a udělal, co mu li- šák poradil. Čekal dlouho, už se začínal nudit, a ryba nikde. Když ho to přestalo bavit úplně, chtěl odejít, ale nemohl. Vlkovi ocas v ledu zamrzl. Po chvíli snažení a tahání vlk zabral silněji a ocas si utrhl. Vtom vyběhl z křoví lišák a smál se, až se za břicho popadal. Vlk se nechal napálit a teď bude bez ocasu všem zvířát- kům pro smích Konkurz na Santu Denisa Dobrovolná V zemi, kde byl celý den bílý a studený, se právě připravovaly Vánoce. V té zemi bydlel Santa Klaus a jeho skřítkové. Jednoho dne, když si právě Santa pařil nohy a četl hromadu dopisů, které mu přišly od dětí, ho napadlo:,,co kdybych vyhlásil konkurz na Santu,kdyby se mi povedlo nějakého najít, mohl bych mu dát polovinu dárků, aby je odvezl dětem a já bych měl méně práce. Santa to tedy zkusil. Na konkurz přišlo mnoho lidí, ale ani jeden se nepodobal Santovi. Ale po dlouhém čekání a hledání se přeci jen druhý Santa našel, jmenoval se Matěj. Santa Matěje zasvětil do svojí práce a řekl, že jestli se mu nepovede všechny dárky dovézt tam, kam patří, má padáka. Když přišel den Vánoc, Matěj si sedl do svých saní a jel rozdávat dárky. Matěj nechtěl dárky dovézt dětem, ale chtěl je ukradnout. Byl na Santu naštvaný, protože když byl malý, Santa mu nedonesl dárek, který si tak toužebně přál. Když vystartoval, řítil se jinou cestou něž byla Nezbedné děti Hana Michalová V jednom městě žili rodiče a ti měli dvě děti, Moničku a Kamílka. Obě děti si spolu pěkně hrály, ale protože Monička byla starší, občas vymyslela různé nezbednosti, které se nemají dělat. Byly Vánoce a maminka řekla dětem: Zítra bude chodit Ježíšek, a proto musíte být velmi hodné, nezlobit a všechno si po sobě pěkně uklízet. Děti poslechly a opravdu byly moc hodné. Konečně nastal Štědrý den a všichni se sešli u vánočního stolu. Když se rozzářil vánoční stromeček, oběma dětem se rozjasnily oči. Monička dostala krásnou mluvící panenku, stavebnici, dětský kočárek, plyšové hračky. Kamílek dostal Bořka Šikulu, krásný velký traktor, motokáru a mnoho dalších věcí. Uběhl týden a obě děti si na své nové věci nedávaly pozor, všechno bylo rozházené, ničeho si nevážily. A tak večer, když šly po večerníčku spinkat, všechny hračky se rozhodly, že děti opustí. Jak řekly, tak udělaly a všechny hračky kouzelným okýnkem odešly. Ráno, když sluníčko svítilo, všude se třpytil sníh, obě děti se probudily a nestačily se divit. Všechny panenky, autíčka a plyšové hračky byly pryč. Děti začaly plakat a volaly maminku:,,maminko, podívej, co se stalo, všechny hračky jsou pryč! Maminka dětem odpověděla:,,to proto, že se ve šem pokojíčku měly moc špatně. Děti byly smutné, nevěděly, co mají dělat, a najednou Mo- vanička uviděla pod svojí postýlkou zapomenutou malou panenku, která byla špinavá, šaty na sobě měla roztrhané. Monička panenku umyla, čistě ji oblékla a začala se se svým bratříčkem o ni vzorně starat. Asi za měsíc, když se obě děti polepšily, žádné věci nerozhazovaly, se stal zázrak. V noci se všechny hračky k dětem vrátily. Děti ráno byly velmi šťastné a opravdu překvapené. No a od té doby se nikdy nestalo, že by hračky v pokojíčku Moničky a ka byly rozházené, polámané, nebo špinavé. Kamíl- Vždy, když si hrály, nikdy neodešly, aby si všechno po sobě neuklidily. A od té doby to byly moc hodné děti, které si už ni- kdy nepřály, aby jim jejich milované hračky utekly pryč.

10 Z PRAVODAJ strana 10 naplánovaná. Jak to Santovi trpaslíci uviděli, zjistili, že chce sáně ukradnout, a tak utíkali za Santou. Santa si právě oblékal před zrcadlem sezónní gatě, které mu nešly obléct. Trpaslík ho vyrušil z hloubání a praskl mu pásek. Když se Santa dozvěděl, že mu Matěj ukradl sáně, ani si na prasklý pásek nevzpomněl. Utíkal na náměstí a právě když se na něj všichni dívali, gatě mu spadly. Santa se začervenal jako rajče, rychle si kalhoty oblékl a pro jistotu si je ovázal ozdobným řetězem, kterým byl ozdobený jeden stromeček. Honem utíkal ke svým saním, Putování do světa Ludmila Pávková Žila byla jedna holčička a ta se jmenovala Marianka. Bylo to moc hodné děvče. Mamince pomáhala v kuchyni a tatínkovi pomáhala s venkovní prací. Marianka ale také měla sestřičku Karolínku. Karolínka byl ale zlá. Mamince a tatínkovi nepomáhala a na všechny se jen ušklíbla. To se ovšem mamince ani tatínkovi nelíbilo, a proto se Marianka rozhodla, že by zkusila štěstí ve světě. Vše tedy řekla rodičům a rozloučila se s nimi. Rozloučila se i s Karolínkou. Ta ovšem byla hrozně ráda, že jde Marianka do světa.,,hurá do světa, vykřikla Marianka a šla. Nyní, když Marianka odešla, musí všechnu práci doma dělat Karolínka. Moc se jí do toho ale nechtělo. Marianka mezitím potkala ve světě mnoho lidí, kterým také pomohla. Jednou potkala starou babičku, která ji nabídla, ať u ní pár týdnů zůstane.,,u mě se najde vždy dobrá služba, Marianko, pravila babička. Marianka ani chvíli nezaváhala a hned se vydala za babičkou. Obě dvě byly spokojené. Dva měsíce Marianka u babičky sloužila a když měl přijít den, kdy by měla jít Marianka domů, jí dala babička truhlu dukátů i s kočárem, který byl posázený samým lučním kvítím a s nádherným koněm. Marianka ale nevěděla, jestli tohle vše může přijmout. Nakonec souhlasila a truhlu si s dukáty v kočáře odvezla. Když jela, cestou domů potkala jednoho mládence, který byl zraněný. Pomohla mu a oba se do sebe zamilovali. Po chvíli Marianka se svým mládencem Jiříkem jeli domů. Marianka se hrozně těšila na rodiče, až je obejme a řekne o všech dobrodružstvích, které zažila. Když přijeli domů, celá rodina byla ráda, až na Karolínku. Záviděla jí dukáty, mládence a všechno, co dostala od babičky. Rozhodla se tedy, že i ona zkusí štěstí ve světě. Druhý den se vydala na cestu. Kudy prošla, toho viděla, ale nikomu nepomohla. Za nějakou dobu potkala babičku, u které sloužila i Marianka. Babička ji také nabídla, ať u ní hos- těje křičet proč to udělal. Matěj nechtěl Santu rozzlobit ještě víc a raději mu šel pomoct rozdávat dárky dětem. Když měli hotovo, Santa Matějovi dal pejska, kterého si tak v dětství přál. Matěj radostí pískal a choval se jak malé dítě. Protože byl Santa unavený, raději Matějovi řekl, ať si jde lehnout. Když se Santa převlékal do svého pyžama, usmíval se, a když ležel ve své nebeské posteli, říkal si:,,asi jde na mě stáří, protože takovou hloupost s konkurzem by nikdo jiný asi nevymyslel. Poté usnul blaženým spánkem a těšil se na další Vánoce. nasedl si a řítil se k Matějovi. I když měl těj velký náskok, Santa ho přece jen doháněl. Ma- Nejeli po obyčejné cestě, ale jeli po nebi. Oba vozy se musely vyhýbat hvězdám a dalším překážkám. Matěj nebyl moc pozorný, a proto narazil do jedné z hvězd. Vozík se rozpadl a všechny dárky se vysypaly. V jednom z velkých dárků byla sklenice s mlékem pro mlsnou kočku Micku, a protože byl náraz tak silný, sklenice se rozbila a mléko se rozlilo. Naštvaný Santa vzal Matěje za ruku, posadil ho do svých nerozbitých saní a odjeli domů. Potom Santa naložil do saní trpaslíky a jel s nimi na místo nehody. Trpaslíci poklidili dárky, uklidili nepořádek po rozbitém vozu, ale rozlité mléko se jim nepodařilo vyčistit. Ať se snažili jak chtěli, nešlo to. Proto se Santa rozhodl, že tomuto místo bude říkat mléčná dráha. Když se Santa s pomocníky vrátil zpátky domů, začal na Mapodaří. Karolínka šla tedy s babičkou. Po pár dnech ale babička s ní spokojená nebyla. Karolínka nepomáhala, po chalupě byl nepořádek a ona se jen válela v posteli. Když měl přijít den, kdy měla Karolínka odejít, jí babička dala košík, ale říkala:,,po cestě ho nikde neotvírej, jinak co je v košíku, se vytratí. Karolínka souhlasila, že košík neotevře. Jenže ona byla tak zvědavá a košík po pěti minutách otevřela. Náhle ji košík spadl a shořel. Litovala, že tohle neměla dělat. Byla nešťastná. Když přišla Karolínka domů, zjistila, že bude mít Marianka s Jiříkem svatbu. Přišlo jí to líto. Ale uvědomila si co všechno dosud prováděla sestřičce, rodičům a všem lidem v okolí. Ze zlé Karolínky se náhle stala hodná Karolínka. Marianka měla s Jiříkem krásnou svatbu. Všichni na ni tančili, bavili se. Přesně rok po svatbě se jim narodila holčička Jiřinka. Všichni byli šťastní. Žili spokojeně a dokud neumřeli, tak tam žijí dodnes.

11 Z PRAVODAJ strana 11 Na čtvrteční odpoledne 18. prosince se těšili všichni naši prvňáčci. V 17 hodin se totiž sešli v mateřské škole, aby zde pohádkově oslavili Vánoce, a ti nejodvážnější zde strávili celou noc bez rodičů. Na naše neobvyklé setkání nikdo nepřišel s prázdnou. Třída Kuřátek se během chvíle zaplnila krabičkami s cukrovím, slanými dobrotami, vánočkou, oříšky, ovocem a pitím. A abychom měli co večeřet a snídat, přinesli Kozinovi 6 bochníků chleba z jejich pekárny. Kromě jídla si děti přinesly dárky pro své kamarády a také spacák a karimatku na nocování. Po příchodu si každý chvíli pohrál a zavzpomínal na roky v mateřské škole. Od 18 hodin začal pohádkový večer. Jako hosté přišli vítězové soutěže O nejkrásnější pohádku, vyhlášenou v listopadu CENTRUM DŽUNGLE KŘIŽANOV - kluby: 1. Maminky s dětmi se scházejí ve školní družině od 16 do18 hodin v pondělí a ve středu 2. Od ledna se začal pravidelně scházet a pracovat VODO- TRYSK. Mládež ve věku let se schází každou sobotu v Katolickém domě od 17 do 18 hod. Připravujeme nejen časopis, ale také různé akce, hry a soutěže pro všechny. 3. Plánujeme - pravidelné schůzky a aktivity pro seniory. Ve škole, v Katolickém domě i ve spolupráci s ÚSP. Noc s pohádkou v materské škole Křižanovským zpravodajem. Za nejmladší kategorii přišel přečíst svoji pohádku Dominik Kolouch a Eliška Valová z 2.B. Za starší žáky přišla Nikola Boudová a Lucka Melicharová z 9. třídy. Po čtení pohádek dostal každý papír, pastelky a voskovky, aby nakreslil pohádku, která se mu nejvíce líbila. Poté děvčata ještě četla další pohádky, které byly v soutěži úspěšné. Všichni výherci byli odměněni knížkou, kterou věnovalo ředitelství ZŠ, a dostali možnost přespat s námi ve školce. Toho využila Eliška Valová a Lucka Melicharová. Po pohádkách jsme si nachystali slavnostní stůl a zazpívali si koledy a vánoční písničky. Před rozdáváním dárků jsme si ještě připili dětským šampaňským a na malou chvíli vyšli ven před školku, aby mohl Ježíšek nadělit dárečky. Pak už nastala dlouho očekávaná nadílka. Všem zářily oči štěstím, když pod stromečkem našli nového kamaráda osmáka degu, který se jmenuje Šmudla. Ale i další dárky děti potěšily a dlouho do večera si s nimi hrály. K večeři jsme si namazali chleby s rybí a salámovou pomazánkou a uvařili čaj. S přípravou večeře nám pomohly i Nikola a Luckou. Kolem 21. hodiny někteří odešli domů, 22 odvážných zůstalo ve školce a začalo si chystat pelíšky. Poté už nastal ten správný čas pro pohádkovou noc. Pohádky jsme četli skoro do půlnoci, dokud všichni neusnuli. Budíček jsme měli postupně od půl 6. Někteří vstali jako rybičky, ale některým se vůbec nechtělo. Nachystali jsme si snídani, uvařili teplý čaj a po snídani jsme rychle uklízeli, aby měli školku připravenou zase Berušky a Kuřátka. Ze školky jsme šli rovnou do třídy. Všichni byli ospalí, ale spokojení. Ve třídě jsme si pustili ranní pohádku, společně nachystali pro všechny nocležníky svačinu a vydali se na exkurzi na místní sádky vylovit si vánočního kapříka. Velké poděkování za zrealizování této akce patří mateřské škole a Janě Procházkové, která s námi noc ve školce strávila a pomohla s organizací celé akce. Vážení spoluobčané, rodiče, prarodiče, děti a naši příznivci. Členové Džungle a redakce Křižanovského zpravodaje vám jí v roce 2009 hodně štěstí a radostí ze společného setkávání. Přijměte od nás toto číslo jako poděkování za vaši přízeň v roce pře Snad nás rádi čtete, a proto pro vás v letošním roce chystáme číslo téměř na každý měsíc. Křižanovský plátek (někdy pod jiným názvem než Křižanovský zpravodaj) budete i letos dostávat do schránek přímo od nás. Jiný název s sebou ponese i jiného vydavatele. Těšíme se na vaše ohlasy na nebo na www. dzunglekrizanov.cz Děkujeme všem sponzorům a dárcům, díky nim je o čem číst. Pokud chcete i vy přispět, děkujeme. V BAREVNÉM CINKÁNÍ s dětmi bude zpívat, hrát a tvořit opět Jana Procházková a Marcela Podrábská. Navíc se budeme učit pískat na flétničky. V TVOŘIVÉM AMOSKOVI s dětmi budou vyrábět a tvořit Petra Jandová, Kateřina Rousová a Jana Stehlíková. Společně se děti sejdou 5.2., 9.4. a 1.6. v Katolickém domě od 13:30 do 15 hod, kde bude navíc zařazen i taneční a discotékový program, hry a pohoštění. Na každý den si děti uhradí pouze vstup. Prostředky na spotřební materiál jsou dětem hrazeny z prostředků ZŠ Křižanov - děkujeme. ZVEME VÁS V NEDĚLI od 14 hod do Katolického Domu na POSE- ZENÍ PŘI HUDBĚ a Kávičce - je to první setkání pro seniory, kde se dozvíte o dalších plánovaných aktivitách. Centrum Džungle Křižanov, U školy 321, Křižanov; IČ: ; bankovní spojení: Poštovní spořitelna /0300 Předsedkyně - Kateřina Suchánková, Koordinátorka - Jana Procházková tel: ; seznam.cz

12 Z PRAVODAJ strana 12

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno autora: Mgr. Růžena Bajerová Třída/ročník:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

výstup Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení Anotace Pracovní list obsahuje pohádku O Červené Karkulce, obrázky k jednotlivým částem pohádky a kviz Autor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Čtení s porozuměním porozumění pokynům výstup Speciální

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál

Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Audiopomůcka č. 3 Japonské pohádky Výukový materiál Autor: Mgr. Petra Grygová Partnerské zařízení: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Poznámka: kopírovat dle počtu žáků Výukový materiál

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09. Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem)

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09. Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem) VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_09 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s pohádkou jako literárním žánrem) Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem - pohádka, určování

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Na zemi je schovaná myška,

Na zemi je schovaná myška, Básnička Hanky Holíkové Na nebi letí pták, nad ním je velký mrak. Na hřišti si hrají děti, ptáček nad nimi letí. Na obloze máme sluníčko, právě vysvitlo maličko. U země je vrána, před ní velká brána. Na

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady

Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady 2015 / 2016 Další školní rok 2015/2016 je opět v plném proudu. Kalendářní rok 2015 pomalu končí. Slovanoviny jsou zase tady Školní redakce: Mgr. Kateřina Mládková Sára Salvetová, Sabina Lehkoživová, Vendula

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji.

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Mé vysněné závody Anička Polnická Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Všechno postupně vyhrávám, poslední zápas před sebou mám. Velmi

Více

MATĚJ A STEGOSAURUS. prro prv. v ňáč ky. Z. Pospíšilová / I. Autratová

MATĚJ A STEGOSAURUS. prro prv. v ňáč ky. Z. Pospíšilová / I. Autratová Také miluješ dinosaury jako Matěj z téhle knížky? Pak je tento neuvěřitelný příběh právě pro tebe! S Matějem a jeho dinosauřím kamarádem tě čtení bude bavit jako procházka po dinoparku. Některé knihy mají

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

S dráčkem do pravěku

S dráčkem do pravěku S dráčkem do pravěku také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Napsal Michal Vaněček Ilustroval Ondřej Zahradníček S dráčkem do pravěku e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena.

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch

Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch Z chorvatského originálu Neobična knjižničarka vydaného v nakladatelství KAŠMIR PROMET, Zagreb, Croatia přeložil Pavel Pilch Vydalo nakladatelství Informatorium, spol. s r.o., Mandova 449/14, 149 00 Praha

Více

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu.

Už kráčí anděl kolem domečku, v každé ruce zlatou svíčičku, také však nese velkou knihu, a teď už spíme v Ježíšově jménu. Kajsa Nebojsa Přála bych vám vidět domek, v kterém bydlela Kaj sa Ne bojsa. Byl tak maličký a tak milý, že by člověk skoro uvěřil, že je to domeček z pohádky, kde žijí trpaslíci a skřítkové. Stál v úzké

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Práce s textem, čtení s porozuměním

Práce s textem, čtení s porozuměním Práce s textem, čtení s porozuměním Genetická metoda čtení autor: Miroslava Bukáčková informační zdroj: Aleš V. Poledne, Kokřík Benda, Havlíčkův Brod, Fragment, 2006 1. JAK JSEM PŘIŠEL NA SVĚT A. ZAKROUŽKUJ

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Plošné vnímání prostoru, zrakové vnímání. Dítě hledá cestu k medvídkovi.

Plošné vnímání prostoru, zrakové vnímání. Dítě hledá cestu k medvídkovi. Za Pavlíkem přiběhla Terezka: To jsou ale pěkné karty. Já znám takové podobné, koukej. A začala karty rozkládat. Najdeš kartu, kde je kostka nahoře? Kde je kostka dole? Kde je kostka vedle? Kde je vpředu

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka

Tematický okruh: Wenig, F. Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_01 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka Wenig. F. Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklamace Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY-32_INOVACE_39_17 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum :

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

O ČERVENÉ KARKULCE. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a.

O ČERVENÉ KARKULCE. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a. kam má namířeno. Jdu jenom za, je nemocná, tak jí nesu v košíčku a. A bydlí daleko ta tvoje babička? olízl se mlsně. Kdepak, má hned na konci lesa, odpověděla po pravdě. na nic nečekal, skočil do a byl

Více

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert

Ježibaba: Čert: Vodník: Princ Král. Kašpárek: Princezna. les, smrk komnata podhradí, smrk. Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Ježibaba Čert Vodník Princ Král Kašpárek Princezna les, smrk komnata podhradí, smrk Kašpárek, ježibaba (princezna), vodník, čert Děti! Taky jste si všimly, že většina pohádek je o krásných princeznách

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

Uvědomění Čtení s předvídáním Párové čtení jednotlivé části při četbě čtou děti ve dvojicích, ve dvojicích i předvídají. Viz text v příloze

Uvědomění Čtení s předvídáním Párové čtení jednotlivé části při četbě čtou děti ve dvojicích, ve dvojicích i předvídají. Viz text v příloze Čtenářská lekce: Petalík Zpracovatel: Mgr. B. Charvátová Ročník: 3. Časová náročnost: 1ČJ, PČ Cíle: Rozvoj čtenářské gramotnosti Vést ke vzájemné spolupráci a komunikaci Na základě částí textu vést k předvídání

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

Uspávání broučků. Hrůzný stařec

Uspávání broučků. Hrůzný stařec 8. ročník/2. číslo škol. rok 2008/2009 Uspávání broučků V pátek 7. listopadu 2008 v 16.30 se sešli příznivci lampionů u zdravotního střediska v Drásově. Blíží se zima, a proto je potřeba uložit broučky

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více