Česko rakouská inspirace. AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko rakouská inspirace. AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání"

Transkript

1 Česko rakouská inspirace AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání

2 Obsah Úvod 4 Do Rakouska se stipendiem 5 Stipendia pro přípravu diplomové a disertační práce Stipendia pro účast na letních jazykových školách slovanských studií Stipendijní výzkumné pobyty pro vysokoškolské pedagogy Habilitační stipendia pro postdoktorandy Letní jazykové kurzy němčiny a češtiny Sommerkollegs 14 Projekty spolupráce 17 Kde najdu informace o programu? 23

3 Úvodem Cílem této brožury je představit přínos bilaterální spolupráce s Rakouskem a tím inspirovat studenty a pedagogy českých veřejných VŠ k podávání žádostí o finanční podporu za účelem realizace studijně-výzkumných pobytů na rakouských univerzitách nebo zapojení do projektů spolupráce. Prezentované příklady představují úryvky ze závěrečných zpráv ze stipendijních pobytů a realizace projektů spolupráce. Děkujeme všem, kteří přispěli k sestavení této brožury. Přejeme budoucím uchazečům o podporu inspirativní počtení. V čem spočívá přínos Česko rakouského programu AKTION? Cílem programu je přispívat k rozvoji vzdělávání a výzkumu na vysokých školách a k vzájemnému porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Za účelem realizace těchto cílů program poskytuje: stipendi a studentům a akademickým pracovníkům obou zemí za účelem realizace jejich vědecko-výzkumných záměrů v druhé zemi a vzájemného poznávání stipendia k účasti na letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty na tzv. Sommerkollegs, dotace na různé formy vědecké a pedagogické spolupráce univerzitních pracovišť obou zemí za účelem vytváření co největšího počtu pedagogických a výzkumných týmů, využití různého přístrojového vybavení a know how obou partnerů. Do Rakouska se stipendiem! Stipendijní pobyty pro přípravu diplomové a disertační práce Na rozdíl od programů ERASMUS+ a CEEPUS není udělení stipendia programu AKTION podmíněno zapojením hostitelské VŠ do sítě spolupráce univerzit. Každý z uchazečů o stipendium si vyhledá budoucího školitele na jakékoliv oprávněné VŠ v druhé zemi, která se zabývá řešením příslušné vědní problematiky. Stipendia jsou určena zejména pro sběr materiálů v univerzitních a odborných knihovnách a archivech, provádění výzkumu v laboratořích či pro práci v ateliéru, také k provádění sběru dat přímo v terénu formou dotazníkového šetření, expertních interview, konzultace s rakouskými pedagogy, apod. Záleží vždy na studijním oboru a výzkumném záměru každého uchazeče. 4 5

4 Simon Barczi Energetická bezpečnost Střední Evropy - Jak přispěje břidlicový plyn k obnovitelným zdrojům energie? domovská univerzita: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta hostitelská univerzita: Wirtschaftsuniversität Wien, Institut f. Quantitative Volkswirtschaft termín stipendijního pobytu: duben - květen 2014 obor: energie, ekonomie, environmentální studia Wien Můj výzkumný pobyt na Institutu regulační ekonomie Hospodářské univerzity Vídeň byl pro mě skvělou zkušeností. Mým původním záměrem bylo dostat se k širokému spektru materiálů, které nabízí místní univerzitní knihovna, abych pokročil ve své závěrečné práci. Ukázalo se však, že to nakonec byla jen malá část mého původního záměru. Pracovníci institutu byli vážně skvělí a poskytli mi více, než jsem očekával. Měl jsem k dispozici vlastní pracovnu, kde jsem prováděl výzkum a všude jsem měl pocit, že jsem součástí týmu, jedné velké rodiny, hostitelského institutu. To mi umožnilo rozšířit kontakty na profesionální úrovni, konzultovat mé nápady, a to formálně i neformálně. Ve všech směrech mi to umožnilo udělat velký pokrok v mém výzkumu. Návštěvou knihovny jsem byl pravidelně schopen strávit celý den a stále to nebylo dost. Zúčastnil jsem se několika konferencí např. na téma chytré sítě, energetická politika EU a geopolitika trhů s elektřinou. Kromě toho jsem se zapojil do běžného života v kampusu a zúčastnil jsem se i různých studentských aktivit, které nebyly přímo spojené s mým výzkumem. Zapojil jsem se také do akce Dny pro kariéru pořádané hostitelskou univerzitou, kde bylo možné diskutovat možnosti budoucího zaměstnání v Rakousku. Kromě kontaktů v akademické a profesní sféře jsem navázal kontakty také s mnoha studenty, stejně jako s místním obyvatelstvem a položil tak základ pro dlouhotrvající spolupráci se sousedním státem. Volný čas jsem využíval k cestování po Rakousku. Strávil jsem víkend ve Štýrském Hradci, kde jsem byl již dříve na letní škole. Tam jsem konzultoval část mé závěrečné práce s profesory, se kterými jsem spolupracoval již v roce Setkal jsem se s bývalými kolegy ze studií a oživili jsme tak naše skvělé zážitky. Celkově byl pro mě pobyt v rámci stipendia programu AKTION velkou zkušeností a pomohl mi udělat velký krok vpřed v dosažení mých odborných i osobních cílů. Od října 2014 budu pracovat na jiném výzkumném projektu v Evropské komisi v Lucembursku, kde se v případě, že budu potřebovat radu, budu moci obrátit na partnery na Hospodářské univerzitě Vídeň. 6 7

5 Radka Dvořáková Moderní evoluční trendy ve výuce biologie na středních školách Paul Aigner Rozvoj spolupráce dvou výzkumných týmů v oboru polyolefinů domovská univerzita: Univerzita Karlova v Praze, PedF, katedra biologie a environmentálních studií hostitelská univerzita: Universität Wien, Fakultät f. Lebenswissenschaften, Dpt. f. Integrative Zoologie termín stipendijního pobytu: březen duben 2014 obor: didaktika evoluční biologie Wien domovská univerzita: Johannes Kepler Universität Linz, Institut für chemische Technologie organischer Stoffe hostitelská univerzita: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská termín stipendijního pobytu: červen 2014 obor: technická chemie Můj výzkumný projekt byl zaměřen na moderní evoluční trendy ve výuce biologie, zejména na znalosti pedagogů, porozumění aktuálním tématům evoluční biologie a jejich uznávání a také na proces výuky tohoto tématu ve vyšších ročnících středních škol. Účelem mého stipendijního pobytu bylo analyzovat situaci v Rakousku (ve Vídni) a srovnat ji se situací v České republice (v Praze). Analýza situace ve Vídni zahrnovala následující kroky: studium a srovnání národních učebních plánů pro vyšší ročníky středních škol v obou zemích studium a srovnání nejběžnějších učebnic v obou zemích návštěva několika vídeňských středních škol za účelem srovnání samotného procesu výuky v Rakousku a v ČR návštěva centra pro výuku a učení ve Vídni a uskutečnění tří interview s lektory, kteří proškolují budoucí pedagogy, nebo kteří zajišťují doškolování učitelů Nejdůležitější částí mého výzkumného pobytu ve Vídni bylo finalizovat a následně realizovat dotazníkové šetření týkající se porozumění a výuky evoluce u učitelů biologie na vídeňských středních školách. Dotazník byl dokončen díky spolupráci s rakouským mentorem prof. Güntherem Passem a německým konzultantem prof. Dittmarem Grafem z TU Dortmund. Dotazníky byly distribuovány s návratností 73 vyplněných dotazníků, čímž byl úspěšně splněn stanovený cíl. Impulsem pro můj výzkumný záměr bylo setkání výzkumných týmů prof. Koseka (VŠCHT v Praze) a prof. Paulika (JKU Linz), které se uskutečnilo u příležitosti konference v oboru polymerů již po několikáté. V návaznosti na ně se týmy obou institutů vzájemně navštívili a prezentovali si svou činnost. Díky tomu se ukázalo, že dovednosti obou zúčastněných výzkumných skupin se perfektně doplňují, což představuje ideální základ pro společný výzkum. Můj výzkumný pobyt byl zacílen na zintenzivnění dlouhodobé spolupráce mezi VŠCHT v Praze a JKU Linec v oboru polyolefinů. Zaměřoval jsem se primárně na souvislosti mezi polymerizačními podmínkami a na z nich vycházející materiálové vlastnosti. Díky dobře definovaným vzorkům (JKU Linz) a jejich analýze (VŠCHT v Praze) lze hovořit o skutečné symbióze ve výzkumu s následným vydání několika společných vědeckých publikací. Na VŠCHT jsem byl přijat velmi srdečně a ihned jsem se plně zapojil do výzkumných aktivit a kolektivu. Přesně podle mého gusta byla i vydatná česká kuchyně. Výzkumná činnost probíhala především v laboratoři VŠCHT v Praze. Za účelem seznámení se s možnostmi počítačového mikrotomografu se uskutečnila také návštěva ZČU v Plzni. Hlavním cílem bylo spolupracovat s co možná nejvyšším počtem členů výzkumného týmu, aby byly šířeny znalosti o výzkumné činnosti skupiny kolem prof. Koseka. Díky mému pobytu se spolupráce mezi oběma výzkumnými týmy prohloubila. Návštěva pražských a plzeňských laboratoří mi umožnila hlubší vhled do výzkumné činnosti kolegů z VŠCHT. Získal jsem i nové poznatky o testování polymerů. Kromě vědeckého pracoviště jsem mohl lépe poznat jak Prahu, tak českou mentalitu a jsem velmi potěšen, že jsem po jeden měsíc mohl být její součástí. Praha 8 9

6 Maria Vögele Dentální turistika z pohledu evropského práva domovská univerzita: Universität Salzburg, Fachbereich European Union Studies hostitelská univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta termín stipendijního pobytu: únor květen 2014 obor: právo, právní a veřejnosprávní řízení Mezinárodní a evropské environmentální právo 5 ECTS České rodinné právo a dědické právo 5 ECTS Mezinárodní právo lidských práv 5 ECTS Čeština pro cizince jazykový kurz 4 ECTS Již několik let udržuje Univerzita Palackého v Olomouci intenzivní partnerství s Univerzitou Salzburg. Díky tomu jsem mohla absolvovat v rámci semestru v zahraničí double-degree program obou univerzit. Předpokladem bylo získání nejméně 18 ECTS v rámci přednášek zaměřených na evropská témata. Z bohaté nabídky přednášek v anglickém jazyce jsem si vybrala následující: Kurzy byly velmi náročné i informativní a dobře doplňovaly nabídku předmětů mé domácí univerzity. Všechny uvedené přednášky jsem úspěšně absolvovala. Vedle návštěvy přednášek jsem se věnovala především psaní diplomové práce. Po náročné přípravě, která probíhala od října 2013 do ledna 2014, jsem se mohla plně věnovat vyhodnocení výsledků mého výzkumu. Diplomová práce nese název Kvůli nákladům na východ zubní turistika z pohledu evropského práva. Obsahově se práce pokouší o právní přiblížení se tématu zubní turistiky v EU, zvláště v ČR. Centrální otázkou bylo, zda současný evropský právní rámec dostačuje tomu, aby udržel mobilitu pacientů v rámci EU atraktivní. Prostřednictvím empirického šetření byli dotazováni rakouští pacienti a dentisté za účelem zjištění odpovědí na otázky, jak aktuálně vnímají fenomén mobility pacientů a zda mají v tomto ohledu povědomí o nějakých omezeních. Olomouc Pobyt v Olomouci mě velmi inspiroval při psaní závěrečné práce. Mohla jsem skvěle poznat zemi i její obyvatelstvo. Univerzita Palackého nabízí opravdu mezinárodní atmosféru. Jenom během mého semestru tu bylo kolem 60 nových zahraničních studentů. Hned od začátku se nám věnovali členové ESN evropské studentské organizace. Již první den tzv. uvítacího týdne, který byl zorganizován pro zahraniční studenty, jsme byli zásobeni cennými informacemi týkajícími se města a studia, dále jsme absolvovali řadu akcí za účelem urychlení vzájemného poznávání. Proto jsem se mohla ve velmi krátkém čase seznámit s mnoha studenty z celé Evropy, ale také z Asie, Mexika nebo z USA. O víkendech jsme pořádali společné výlety po ČR, které nás zavedli například do Brna, Prahy, Plzně nebo do Telče. ESN uspořádala pro zahraniční studenty i exkurzi do Krakova a Osvětimi. Na vlastní kůži jsem si mohla vyzkoušet, jak důležitá je pro mírové soužití vzájemná interakce mezi Evropany. Přestože jsem byla v poměrně malém městě, mohla jsem vnímat takzvaně celou Evropu. Sešli se tu lidé z téměř všech členských zemí EU, společně navštěvovali přednášky a semináře a společně také trávili volný čas. Nebylo rozhodující, jak moc se odlišujeme, pokud jde o náš původ, všem byla totiž společná jejich evropská identita. Díky této zkušenosti jsem pevně přesvědčena o tom, že mobilita v rámci Evropy, ať už má jakoukoliv podobu, může mít vždy pozitivní přínos pro další rozvoj EU. V čase sílícího euroskepticizmu je setkávání a vzájemná identifikace důležitější než kdy jindy. Jen tak je možné, aby si lidé uvědomili, kolik společného máme a jak důležitá e spolupráce je. Jana Reiter domovská univerzita: Wirtschaftsuniversität Wien hostitelská univerzita: Jihočeská univerzita České Budějovice termín stipendijního pobytu: léto 2013 účast na Letní škole slovanských studií pořádané FF JU v Č. Budějovicích Tento třítýdenní jazykový kurs v Českých Budějovicích mi osobně hodně přinesl. Díky intensivnímu procvičování češtiny jsem udělala v krátkém čase velké pokroky. Během vyučování byly znovu vysvětleny základy české gramatiky a s pomocí cvičení neustále opakovány a tím upevněny. Také jsem se naučila něco o české kultuře a životním stylu. Tím, že byla výuka vedena převážně v českém jazyce, jsem si zlepšila i poslechové dovednosti a byla tu i spousta příležitostí k aktivnímu konverzování. Vzhledem k mezinárodnímu složení skupiny jsme se dozvěděli během rozhovorů také zajímavá fakta o zvycích i každodenním životě v jiných zemích, např. v Japonsku. O víkendech byly nabízeny výlety, např. do Českého Krumlova nebo na Hlubokou. Prohlídky probíhaly v češtině a já jsem měla radost vždy, když jsem postřehla letopočet, nebo když jsem občas rozuměla souvislostem. To mi ukázalo, že před sebou mám sice ještě dlouhou cestu, ale také, že se učení vyplatí. Celý kurs se mi velmi líbil. Mohla jsem si zlepšit své doposud skromné znalosti češtiny a poprvé je použít v běžném životě. Díky pobytu v České republice jsem získala novou motivaci k tomu, nepřestávat hned, jakmile to začne být těžké, protože pocit, že člověk konečně něčemu rozumí a dokáže se vyjádřit, to naprosto vyváží. České Budějovice Ať žije čeština! Stipendia pro účast na letních jazykových školách slovanských studií Šest českých univerzit pořádá intenzivní letní jazykové kurzy češtiny pro cizince. Rakouští studenti se během 3 4 týdnů setkávají se studenty z různých zemí světa a účastní se výuky, kterou vedou čeští lektoři. Výuka je doprovázena bohatým programem, který zahrnuje exkurze, výlety i kulturní a sportovní program

7 Výzkum a výuka mezinárodně? Ano, se stipendijními pobyty pro univerzitní pedagogy! Vysokoškolští pedagogové z České republiky i z Rakouska se mohou během jednoměsíčních stipendijních pobytů opakovaně věnovat svému výzkumu nebo přednášet na zahraniční hostitelské instituci. PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. Studium žen a práce žen v Rakousku-Uhersku v 19. a na počátku 20. století domovská univerzita: UHK Hradec Králové, Historický ústav FF hostitelská univerzita: Universität Wien, Historisch-Kulturwis. Fakultät, Institut f. Geschichte termín stipendijního pobytu: letní semestr 2014 obor: dějiny 19. století, gender Během mého výzkumného pobytu jsem studovala ve vídeňských knihovnách, především v Rakouské národní knihovně, v knihovně města Vídně sídlící ve Vídeňské radnici a v univerzitní odborné knihovně Institutu dějin. V Rakouské národní knihovně jakož i v univerzitní knihovně jsem našla mnoho užitečných nových knih a kvalitní disertační práce k mému tématu, které jsem využila především pro vyhledání vhodné metodologie. V Knihovně města Vídně a v archivu ve Vídeňské radnici jsem využila bohaté sbírky tisků a rukopisů. Velmi důležité pro mě byly zejména zprávy vídeňských ženských spolků, otázky ženské práce nebo dívčí studium, dále korespondence rakouských feministek a čelních představitelek ženského hnutí a bojovnic za sociální reformu nebo staré přednášky o práci žen a vzdělávání žen ve Vídni, které jsem mohla srovnávat s názory a situací v Čechách. Vzhledem k tomu, že se v mém projektu věnuji soudobým úvahám o studiu žen a vývoji těchto úvah během dlouhodobějšího časového úseku, považuji za zásadní, získat informace o prvních studentkách nebo vědkyních na Vídeňské univerzitě. Z tohoto důvodu jsem prováděla výzkum v univerzitním archivu, kde se nacházejí dokumenty o prvních promocích, důležitá rozhodnutí akademického senátu a příslušného ministerstva a také zajímavé výstřižky z novin na téma studium žen. Má kolegyně Dr. Brigitta Bader-Zaar mi doporučila nejnovější odborné časopisy a knihy a seznámila mě se sbírkou pozůstalostí žen na Institutu dějin. Hovořili jsme také o možnosti obnovit spolupráci mezi Vídeňskou univerzitou a Univerzitou Hradec Králové formou projektu. Díky stipendiu jsem měla skvělou příležitost studovat jak nejnovější literaturu a odborné časopisy, mnoho důležitých archivních dokumentů, tak i seznámit se se starými tiskopisy. Wien PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. Klíčové fáze ve vývoji rakouského poválečného dramatu domovská univerzita: Univerzita Karlova v Praze, Ústav germánských studií hostitelská univerzita: Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut f. Germanistik termín stipendijního pobytu: letní semestr 2013 obor: germanistika Během mého stipendijního pobytu jsem si zapůjčovala a rešeršovala primární a sekundární literaturu v univerzitní knihovně a v odborných knihovnách, jejichž fondy jsou zaměřeny na germanistiku a divadelní vědu. Většinu literatury k mému tématu jsem rešeršovala a studovala ve výzkumném centru Elfride Jelinek (Elefriede Jelinek-Forschungszentrum). V průběhu celého letního semestru jsem se účastnila semináře Nová německá literatura: Elfriede Jelinek na Institutu germanistiky. Dále jsem navštěvovala interdisciplinární semestrální přednášku Čtyři fáze evropské avantgardy, ale i další přednášky Vídeňské univerzity. Od ledna jsem navštěvovala různá divadelní představení, zejména soudobé inscenace a dramata Vídeňské moderny (E. Jelinek: Die Winterreise, T. Bernhard: Der Ignorant und der Wahnsinnige, H. von Hofmannsthal: Elektra). V květnu a červnu jsem navštívila některá představení, alternativní projekty a výstavy v rámci akce Wiener Festwochen, abych mohla porovnat různé formy soudobého divadla, které překračují hranici mezi divadlem médii, perforací a společenskou realitou, mezi uměním, politologií, sociologií a filozofií. Především jsem se však zaměřila na psaní mé habilitace. Napsala jsem zhruba osmdesát stran o dramatické tvorbě Elfried Jelinek. V textu jsem se pokoušela znázornit proměny dramatické poetiky E. Jelinek mezi 70. a 90. lety 20. století. Analyzovala jsem několik dramat z tohoto časového období, která jsou pro jelinkovský pojem divadelního textu v různých fázích její tvorby typické. Na radu mé školitelky prof. Janke jsem se rozhodla zaměřit se v mé habilitaci výhradně na experimentální divadelní text rakouského poválečného dramatu. Wien Podpora vědeckého růstu díky šestiměsíčním habilitačním stipendiím Od roku 2010 je postdoktorandům z obou zemí, kteří dokončují svou habilitační práci, k dispozici stipendijní kategorie, jejímž cílem je umožnit sdílení nových vědeckých metod a technik a získaného know-how domovskou a hostitelskou institucí a také výměna zkušeností mezi pracovišti obou zapojených institucí

8 Kam v létě za němčinou? Somerkolleg v Poděbradech nejlépe na Sommerkolleg programu AKTION ČR Rakousko Jak si nejlépe zdokonalím znalost cizího jazyka? V kontaktu s rodilými mluvčími. Na tomto principu jsou založeny třítýdenní letní kurzy němčiny a češtiny. Kromě oddělené jazykové výuky v rozsahu 4 hodiny denně mají čeští i rakouští studenti šanci spolu trávit čas při doplňkových programech, při řešení různých témat i o víkendech. Společné ubytování navíc navozuje autentické cizojazyčné prostředí. Sommerkolleg v Českých Budějovicích Těžiště letní jazykové školy spočívalo v každodenní čtyřhodinové jazykové výuce ve dvou skupinách českých a ve dvou skupinách rakouských studentů. Dále byly uspořádány: překladatelský seminář - odborný jazyk a odborný překlad (česky/německy) literární seminář - česká a rakouská literatura 20. století (německy) seminář: mediální činnost a práce s veřjností autorská čtení Radka Denemarková, Doron Rabinovici, Elisabeth Reichart výlety do Rožmberku nad Vltavou, Tábora, Chýnova, Jindřichova Hradce návštěva přeshraniční zemské výstavy Jiží Čechy Horní Rakousko: Staré stopy - nové cesty ve městech Vyšší Brod, Bad Leonfelden, Český Krumlov, Freistadt exkurze do pivovaru v Českých Budějovicích První letní škola se konala na základě iniciativy a z finančních prostředků příslušného spolkového ministerstva Rakouské republiky již v r Další pak byly financovány z prostředků nově vzniklého programu AKTION ČR Rakousko. Do r se jich uskutečnilo 47 v šesti místech České republiky pro celkem studentů z obou zemí. Citace ze zpráv některých účastníků: skvělá učitelka s nakažlivým zapálením. vyučující má velké nadání pro zprostředkování cizího jazyka; jedna z nejlepších lektorek, které znám výuka probíhala v přátelské, milé a uvolněné atmosféře; přesto jsme se hodně naučili výlety a exkurze na řadu zajímavých míst nám zprostředkovaly autentický dojem z Jižních Čech, zemská výstava stála za to České Budějovice Vedle čtyřhodinové jazykové výuky a šesti seminářů formou tandemové výuky se konaly následující přednášky, na které vždy navázala diskuse: Mag. Martin Hojni z Rakouského velvyslanectví v Praze: Aktuální vztahy mezi ČR a Rakouskem Dipl.-Ing. Helena Štěpánková: Aktuální ekonomická situace ekonomické změny po roce 1989 a dnešní situace v České republice Mgr. Daniel Křivánek: Turismus a lázeňství v České republice Mag. Natascha Grilj, ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze: představení RKF a aktuální informace Mag. Norbert Conti: Nabídka Rakouského institutu v Brně, Rakouský jazykový diplom Mag. Andrea Staňkovsky: Představení Obchodního oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze Petra Procházková: diskuse s českou válečnou zpravodajkou Poděbrady V odpoledních hodinách a o víkendech byl program doplněn dalšími doprovodnými akcemi: autorské čtení českého spisovatele Michala Viewegha exkurze do skláren v Poděbradech, do automobilového závodu TPCA v Kolíně a do historického centra řemesel a umění a bylinné zahrady Botanicus v Ostré prohlídka měst: Poděbrady, Praha a Kolín (židovský hřbitov a synagoga) návštěva města Rakovník, hradu Krakovec, rodného města prezidenta Edvarda Beneše Kožlany a přírodních krás v okolí řeky Berounky filmové večery a slavnostní závěrečný večer, který si studenti sami připravili Citace ze zpráv některých účastníků: Sommerkolleg byl SUPER! Poděbrady jsou pro pořádání takovéhoto kurzu velmi vhodné. Výuka byla velmi aktivní, mnoho zajímavých her a cvičení, při kterých bylo třeba hodně mluvit, čímž se ztrácel ostych z mluvení. Velmi dobrý výběr cílů exkurzí; často na místa, kam by se jednotlivec snadno nedostal. Třítýdenní společný pobyt českých a rakouských studentů se ukázal jako velmi plodný. Naše rakouská lektorka byla vynikající. Zachovejte, prosím, pro studenty dalších ročníků.! Kurz byl příliš krátký

9 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ: Chceš si vyměňovat názory se studenty rakouských univerzit nebo vyslechnout přednášku rakouského pedagoga? Spolupráce katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, FS ČVUT v Praze se zemědělskou univerzitou BOKU Wien Zapoj se do projektu spolupráce českých a rakouských univerzitních pracovišť. Podporovány jsou všechny formy spolupráce, které jsou přínosné pro obě partnerské VŠ, např. společné vědecké semináře/workshopy, vědecké exkurze pro studenty, studijní cesty v druhé zemi, přednášky hostujících profesorů, příprava společných publikací/učebnic, letní jazykové a odborné školy a spolupráce ve výzkumu. Podané a schválené projekty počet podaných projektů počet schválených projektů Při jejich realizaci bylo každoročně finančně podpořeno studentů a akademických pracovníků z obou zemí. Přínos ze spolupráce mají ovšem i studenti hostitelských univerzit, kteří se účastní přednášek, společných seminářů i neformálních společných večerů celkem Týmy pedagogů obou univerzit, připravující společné intenzivní výukové kurzy pro studenty obou univerzit, obdržely podporu pro jejich pořádání z programu AKTION již po sedmnácté. Spolupráce umožňuje využít různé přístrojové vybavení a know-how obou pracovišť, což představuje přidanou hodnotu pro účastníky z obou zemí. Program kurzu na téma: Determination of soil susceptibility to erosion for different land uses systems ve Vídni v termínu pro 23 studentů z ČR a 4 pedagogy z obou zemí: zahájení kurzu, všeobecné metodické přednášky a prezentace modelování vodní eroze v laboratoři výpočty naměřených charakteristik, statistické vyhodnocení exkurze na terénní experimentální plochy, prezentace půdoochranné techniky závěrečné shrnutí, diskuze, ukončení kurzu, odjezd účastníků Program kurzu na téma Application of soil erosion models for evaluating efficiency of mitigation measures v Praze v termínu pro 35 studentů z Rakouska a 6 pedagogů: příjezd účastníků, zahájení úvodní přednášky, základy počítačového modelování výpočet objemu sedimentu ve vodní nádrži s využitím GIS odhad transportu sedimentu z povodí s využitím GIS měření na laboratorním dešťovém simulátoru, vyhodnocení výsledků, závěrečná diskuze, odjezd Studenti získávají kromě nových teoretických i praktických poznatků také informace relevantní pro jejich následné studentské nebo doktorandské stáže a studijní pobyty. Např. frekventantka obdobného kurzu z ČR, organizovaného v předešlém roce, zpracovávala na partnerském pracovišti BOKU Wien svou diplomovou práci, kterou v následujícím roce obhájila. Zájem ze strany studentů, především z Rakouska, je v posledních letech tak velký, že si část studentů platí náklady na pobyt v ČR z vlastních prostředků. Ze zpráv účastníků: Rakouští pedagogové byli velmi přátelští, pro výuku bylo vše velmi dobře připraveno a zorganizováno. Dle mého názoru bylo velmi užitečné poznat způsoby práce, atmosféru a možnosti výuky a výzkumu na jiné univerzitě. Na základě absolvování tohoto kurzu jsem začal přemýšlet o absolvování semestru na zahraniční univerzitě, neboť jsem se hodně naučil a objevil nové možnosti. Jsem organizátorům z obou zemí velmi vděčný, že mi umožnili se jej zúčastnit. Obdobnou příležitost bych neváhal znovu využít. Wien 16 17

10 Spolupráce kateder sociální práce Ostravské univerzity s FH Campus Wien Ostrava Spolupráce ústavu anorganické technologie VŠCHT v Praze s Technickou univerzitou ve Vídni na téma: Nové trendy v aplikaci foto- a elektrokatalýzy Již počtvrté dostaly skupiny 7 studentů z Rakouska a 9 studentů z ČR možnost absolvovat dvoutýdenní odborný studijní pobyt na Ostravsku a ve Vídni. Program na Ostravské univerzitě v ZS 2013: Studenti absolvovali 6 přednášek pedagogů OU, návštěvu u děkana FSs OU a referát sociální práce na Magistrátu města Ostravy. Dále navštívili 6 organizací sociální práce, kde diskutovali s jejich vedením: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Liščina, o.s., zlepšení sociálních podmínek potřebných rodin Mléčný bar naproti, sociální podnikání RENARKON, o.p.s., práce s drogově závislými Spirala, o.s. sociální rehabilitace pro psychicky nemocné St. Alexander s Charity, pomoc lidem v nouzi Charita Ostrava, pomoc potřebným různého druhu Závěrem prezentovali studenti v malých skupinách PR koncept 1. a 3. navštívené organizace a marketingovou strategii pro 2. organizaci sociální práce. Program ve Vídni v ZS 2013: Studenti absolvovali 6 přednášek pedagogů Vídeňské univerzity, setkávali se a také spolupracovali se studenty z 5 dalších zemí stejného oboru, což pro většinu z nich bylo novou zkušeností. Navštívili čtyři organizace sociální práce, kde vedli Interview s jejich vedoucími pracovníky: TOP Lokal (socio-economic project for unemployed persons) Schuldnerberatung Wien (Debt counselling centre, Viennese Social Fund) Vinzenzhaus (Caritas) transitional housing for men Jedmayer (Suchthilfe Wien ggmbh). Závěrem prezentovali ve smíšených skupinkách koncepty projektů přeshraniční spolupráce s podporou EU s následnou diskusí. Ze zpráv účastníků: Jsem velmi ráda, že jsem se mohla projektu zúčastnit. Program byl intenzivní a náročný a velmi dobře zorganizován. I přes určité jazykové problémy to pro mne byly jedny z nejlepších dvou týdnů studia. Kolegům budu doporučovat. V roce 2006 přišly vědecké týmy obou univerzit s nápadem uspořádat 1. česko-rakouský vědecký workshop pro 25 účastníků z obou zemí. Podařil se, a v r se konal již 5. pro 44 účastníků. Kromě studentů a pedagogů obou univerzit, kteří na konání semináře obdrželi od programu AKTION finanční podporu, se 4. a 5. workshopu účastnili na vlastní náklady i vědečtí pracovníci z AV ČR, ze Slovenska, Francie, Německa, Slovenska a Velké Británie. Odborný program workshopů je strukturován do třech hlavních tematických oblastí: A. Fotoindukované procesy a jejich aplikace, B. Nové materiály, imobilizované tenké vrstvy katalyzátorů a jejich aplikace, C. Aplikace elektrokatalýzy v životním prostředí, v rámci kterých pedagogové i studenti prezentují svých příspěvků, na něž navazují ukázky nových metod včetně praktického tréninku. Hlavními přínosy spolupráce pro pedagogy i studenty jsou: výměna poznatků a zkušeností a jejich aplikace seznámení se s nejnovějšími trendy v oboru možnost vyslechnout přednášky odborníků z řady zemí, rovněž možnost prezentovat výsledky své práce seznámení se s řadou odborníků z Evropy Od druhého workshopu jsou vydávány sborníky příspěvků z jednotlivých let, které jsou k dispozici u pořadatelů workshopů, kontakt viz.: Praha 18 19

11 Wien Spolupráce ústavu bohemistických studií FF UK s institutem českého jazyka, literatury a didaktiky PeF OU a kat. slavistiky Vídeňské univerzity na téma: Po stopách kořenů univerzitní výuky češtiny Spolupráce Ústavu navrhování 5, FA VUT v Brně s Technickou univerzitou v Grazu na téma: Aktuální rozvoj měst Brna a Grazu z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti Brno Pět až deset studentů z každé z výše zmíněných VŠ se již čtvrtým rokem schází spolu s pedagogy při absolvování exkurzí střídavě na každé z nich. První setkání se uskutečnilo v Praze v r. 2010, studenti vyslechli přednášku o historii i současném rozvoji fakulty od pedagoga domácí univerzity, dále odborné přednášky Didaktika výuky češtiny v Čechách a v Rakousku a Divadelní Praha. Navštívili studio Českého rozhlasu 1, kde kromě informací o přípravě vysílání vedly Interview s redaktorkou Janou Klusákovou, které bylo pak v následujících dnech odvysíláno. Nechyběla prohlídka města s odborným výkladem, návštěva výstavy umění ve Veletržním paláci a prohlídka historických prostor Karlovy Univerzity. Pokračování následovalo v r ve Vídni, kde studenti kromě univerzitního campusu navštívili také Akademii ministerstva obrany, kde se seznámili s jazykovou přípravou v resortu ministerstva obrany. Absolvovali jedenáct přednášek od vyučujících ze všech 3 univerzit, např. Nový didaktický pohled na literární vzdělávání, Čeští hudebníci ve Vídni, Vyjádření zdvořilosti v současné češtině, Zdroje a cíle jazykové popularizace, Rozvíjení čtenářských dovedností žáků základních škol, Vídeň Boženy Němcové. Od básníka a překladatele Václava Grůši, žijícího ve Vídni, přednášku: Vídeň z pohledu mladého českého básníka a prohlídku města s odborným výkladem na téma: České stopy ve Vídni. Poučeni z předchozích exkurzí připravili vyučující v r v Ostravě pro studenty předem teze dvanácti přednášek, aby si mohli připravit otázky pro závěrečnou diskusi po každé z nich. Při zahájení Majálesu se setkali také s rektorem univerzity, který je pozval na večerní program. Za vlastní prostředky shlédli operu Bohéma ve Dvořákově divadle. Navštívili Galerii města Ostravy, kde měli možnost vidět výstavu středověkých rukopisů s malovanými iniciálami, na radnici proběhla přednáška kronikářky města na téma: Kronikářství a dobové dokumenty - proměny psaného jazyka v kronice městské části Poruba, po které následovala prohlídka expozice bývalých hutí. Studenti byli účastni také výuky češtiny na základní škole. Zatím poslední program byl realizován opět v Praze v r Na základě úspěšných exkurzí v předchozích letech byl o účast velký zájem, zúčastnilo se 10 studentů z každé VŠ. Absolvování čtrnácti přednášek od pedagogů všech tří VŠ bylo proloženo návštěvami Muzea Antonína Dvořáka, Muzea české hudby a Státní opery Praha. Nechyběla návštěva a interview v Českém rozhlase. Vrcholem byla návštěva představení v Národním divadle, ve které i někteří čeští studenti/ky byli poprvé. Z hodnocení jedné z účastnic: Tento program byl jedinečnou příležitostí jak pro české tak i pro rakouské studenty k získání zajímavých a důležitých dojmů pro jejich budoucnost. Jedná se nejen o didaktické dojmy, ale i o kulturu, historii, literaturu a především o mezinárodní kontakt mezi Českem a Rakouskem. Pro mě to byla skvělá a dobrá zkušenost a jsem velmi ráda, že jsem se mohla tohoto programu zúčastnit. Touto příležitostí bych chtěla poděkovat organizátorům, kteří mi tuto zkušenost umožnili. Na základě zkušenosti s úspěšnou realizací projektu spolupráce s Univerzitou Vídeň navázalo české pracoviště spolupráci s Technickou univerzitou v Grazu, v rámci které došlo v letech k realizaci různorodých aktivit: ZS 2012: 3 přednášky rakouských pedagogů pro studenty v Brně 60 účastníků, 3 přednášky pro doktorandy a pedagogy 20 účastníků, všechny byly předneseny v angličtině s následnou diskusí v angličtině a němčině schůzka na Magistrátu Města Brna o energeticky úsporném plánování v rozvojových tendencích města Brna s několika pracovníky a vedoucím oddělení Územního plánu LS 2013: mezinárodní třídenní workshop studentů doplněn přednáškami českých pedagogů a návštěvou Vily Tugendhat, workshop byl tematicky připraven jako úvod zadání pro letní semestr předmětu Urbanistické navrhování pro 15 studentů bakalářského stupně na FA TU Graz; pro řešené území byla zvolena lokalita po továrně KRAS v Brně ZS 2013: třídenní exkurze 34 studentů a 4 pedagogů z FA VUT do Grazu zaměřená na transformaci postindustriálního území, experimentální projekt výstavby obytného souboru 143 bytových jednotek ECR+ je situován do bývalého průmyslového areálu pivovaru 2 přednášky pedagogů z Brna na Fakultě architektury TU Graz Presentované inovativní koncepty udržitelného a energeticky šetrného urbanismu, zejména přednášky rakouských lektorů zaujaly natolik, že po ukončení projektu byl pozván přednášející Ernst Rainer ke dvěma veřejným přednáškám na FA do Brna. Udržitelnost a energeticky šetrný rozvoj města zaujal i zástupce samosprávy městské části Brno Nový Lískovec, kteří se přednášek také zúčastnili. K praktické výměně zkušeností při plánování města by mohlo dojít na jaře roku 2014 na společném projektu se studenty VUT a rakouskými experty, aplikovaném na území samosprávy městské části. Cyklus realizovaných programů podporovaných z prostředků programu AKTION zvyšuje kvalitu výuky urbanismu na obou fakultách, podporuje konkurenceschopnost absolventů oboru studia architektury a urbanismu a iniciativně podporuje přenos teoretických konceptů do praxe

12 Letní škola literárního překladu ve Znojmě Znojmo Především díky angažovanosti Mag. Michaely Kuklové, lektorky češtiny na ústavu slavistiky Univerzity ve Vídni, dostalo již po sedmé 25 studentů češtiny z Vídně a němčiny z katedry germanistiky Ostravské univerzity jedinečnou příležitost účasti na letní škole literárního překladu / později na letní literární škole, které se konaly na půli cesty mezi Ostravou a Vídní ve Znojmě. Letní škola trvala vždy 2 týdny a byla založena na principu výuky v tandemu. V jazykově smíšených dvojicích studenti nejen pracují, ale i bydlí. Hlavní náplní letní školy je práce s literárními texty současných českých i rakouských prozaiků v rozsahu 4 6 hodin denně. Při jazykové výuce je používána metoda překladu a kreativního psaní, výsledné texty si studenti navzájem prezentují a hodnotí. Další důležitou součástí programu byly přednášky a autorská čtení renomovaných autorů a překladatelů s následující diskuzí, které se konaly v prostorech rakouské knihovny ve Znojmě a byli otevřeny i pro veřejnost. Z české literární scény pozvání přijali např. Ludvík Kundera, Jaroslav Rudiš, Anna Zonová, Radka Denemarková, Petra Soukupová, Olga Pluháčková, z Rakouska např. Michael Stavarič, Paulus Hochgatterer, Norbert Mayer, Caroline Hofer, Nora Fuchs, Kristina Kallert Během víkendu se konaly výlety v českém nebo rakouském pohraničí. Program byl doplněn také prohlídkou Znojma, muzeí v okolních městech, návštěvou nakladatelství Host v Brně včetně besedy s vydavatelem a promítáním filmů. Z hodnotících dotazníků na závěr letní školy vyplývá, že studenti si intenzivní práci v tandemu a probírání literatury do hluboky velmi cení, neboť se s tímto způsobem výuky běžně nesetkávají. Ukázky tvořivosti studentů: Veronika Hanáková/Zatoulané spermie Vítr, milenec mých vlasů, mi šeptá do ucha to nic, to předtucha o odvaru z konvalinek špíně černých očních linek a tváři muže samce syna vyděděnce. O hříčce prasklého kondomu nezvaném hostu do domu jak ten pak, z povinnosti, nedotčen tíhou štěstí vnímá pouze ostrost hran ve zrodu letních rán. Denisa Vozničková/Pod vodou Jsem rád, že jsi přišla, řekl kapr a vesele plaval kolem štiky. Taky ti trvalo, než jsi mě pozval, už jsem myslela, že se ti nelíbím. Jsi tak krásná, začal kapr, když v tom byl násilím vytažen z vody. Ach ty Vánoce.měla jsem jít raději na rande s úhořem. Kde najdu informace o programu? Webové stránky programu: Webové stránky zahraničního oddělení své VŠ Informační semináře na jednotlivých VŠ v ČR: sleduj informace zahraničního oddělení své VŠ Vzdělávací veletrhy v ČR: Gaudeamus v Brně a Praze Lingua Show v Praze Educa Liberec Study Abroad Fair ČVUT v Praze Vzdělávání a řemeslo v Českých Budějovicích Učen, středoškolák, vysokoškolák v Ostravě Veletrh neziskových organizací NGO Market v Praze Od zimního semestru r jsou závěrečné zprávy a další údaje o projektech k dispozici na webových stránkách programu AKTION: 22

13 Administrace programu AKTION ČR - Rakousko Kancelář programu v Praze: vedoucí kanceláře: Ing. Helena Hanžlová odborná referentka: PhDr. Martina Hamplová DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 tel: /513 Fax: internet: Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu Rakouské výměnné služby ve Vídni: referent pro ČR: Mag. Michael Schedl ICM des OeAD, Ebendorferstr.7, A Vídeň tel: Fax: internet: vydavatel: Dům zahraniční spolupráce redakce: M. Hamplová, H. Hanžlová grafické zpracování a sazba: Ondřej Kunc - artlab, 2014 náklad: Praha 2014 ISBN:

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Na začátku byla myšlenka podpory sousedních reformujících se států bývalého východního bloku tehdejšího Československa

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg - Weiden ve spolupráci s Česko německým fondem budoucnosti pořádají Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Datum

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

Připravte se s Tutorem na život!

Připravte se s Tutorem na život! Studium je [ ku:l ] > > Školní rok 2012/2013 Připravte se s Tutorem na život! Proč Tutor Největší vzdělávací společnost zaměřená na studenty středních škol a zároveň největší jazyková škola pro veřejnost

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ

Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Zkušenosti s rozvojem talentů holdingu CONTIPRO ZUZANA VONDROVÁ Vzdělávací programy Vzdělávání pro studenty středních i vysokých škol, včetně doktorských programů FYBICH INSTITUT Contipro Cíle Představit

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2001/2002 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. V

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit

Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit profil univerzity Univerzita s více než 110letou tradicí Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899) Jedna z elitních evropských technických a výzkumných univerzit Prestižní ocenění ECTS a DS Label

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více