připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka"

Transkript

1 připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013

2 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/ / Co je dobré vědět před první přednáškou 14/ Stipendia 15/ Čipová identifikační karta (bez ní to nejde ani ven ani dovnitř) 16/ Strukturované studium 16/ Studijní plán 17/ Kreditní systém 18/ Vstupní prohlídka 18/ Proklatě chytrý Studijní Informační Systém! 20/ WEB školy a jeho skrytá zákoutí 21/ α a Ω prvního ročníku 23/ Studium jazyků, aneb kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem 24/ Studium v zahraničí Služby studentům 26/ Počítačové učebny a internet 26/ Kopírovací služby 26/ Centrum informačních služeb 27/ Skripta a učebnice 27/ Respirium místo odpočinku Koleje a menzy 28/ Koleje 31/ Menzy 32/ Když něco bolí Volný čas 34/ Studentské organizace 36/ Sportem ku zdraví 37/ Kultura a odkazy 38/ Labyrint, aneb ztrať se, kdo můžeš 44/ Mapy 48/ Kalendář 50/ a odkazy Úvodní slovo pana rektora Vážené studentky, vážení studenti, vítejte na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a dovolte, abych vám k vaší volbě pogratuloval! Vybrali jste si vysokou školu, která vám nabízí řadu zajímavých a perspektivních studijních programů a oborů, jejichž absolventi nacházejí dobré uplatnění v praxi. Vítám vás jménem vedení VŠCHT Praha a jejích čtyř fakult, vítám vás jménem všech akademických i neakademických pracovníků, kteří jsou připraveni poskytnout vám pro vaše studium ty nejlepší podmínky. Ocitáte se na půdě vysoké školy s dlouholetou úspěšnou tradicí, jejíž kořeny sahají do počátku 19. století a tvoří tak jeden z pilířů moderního českého vysokého školství. VŠCHT Praha se za léta své existence vyprofilovala v unikátní instituci s bohatým badatelským zázemím a těsnými kontakty s praxí. Ocitáte se na půdě vysoké školy, která za léta své existence vychovala řadu odborníků, jejichž věhlas přesáhl hranice této země a kteří rozhodujícím způsobem přispěli k rozvoji řady vědních disciplín a oborů. Věřím, že i vy se aktivně zapojíte do života školy a stanete se součástí nejen její přítomnosti, ale i budoucnosti, že využijete možností, které vám naše škola nabízí pro budování vaší profesionální kariéry, ať už se rozhodnete pro dráhu čistě akademickou či se budete orientovat spíše na praktické využití nabytých poznatků. Přeji vám, abyste do nové životní etapy vkročili šťastnou nohou. Čeká vás období krásné, ale zároveň i náročné, v němž budete objevovat taje a záludnosti oboru, který jste si zvolili. Čeká vás i několik let příjemného studentského života, na který budete po celý zbytek života vzpomínat. Zároveň vám přeji, abyste i přes možná úskalí, která vás v průběhu studia mohou potkat, zachovali svou přízeň krásnému oboru, kterými chemie a příbuzné obory jsou, a společně se svými kolegy pracovali pro blaho naší společnosti a celého lidstva a přispívali tak k šíření dobrého jména vaší alma mater. Těším se na inspirující spolupráci s vámi, Karel Melzoch 3

3 IAESTE Ahoj prváku! Ráda bych Tě přivítala na naší škole. Zrovna Ti začíná velmi zajímavé, poutavé, krásné ale místy i dosti náročné období života. Právě proto, abychom Ti usnadnili novou etapu života na vysoké škole pro Tebe studentská organizace IAESTE již mnoho let připravuje Průvodce prváka. Náš tým se pro Tebe pokusil shromáždit na jedno místo ty nejdůležitější informace, rady a postřehy o prostředí VŠCHT, systému studia, ubytování i možnostech trávení volného času. Abys mohl(a) potřebné informace rychle a snadno najít, je Průvodce rozdělen na šest kapitol. V první kapitole Seznam se najdeš základní informace o historii školy, děkanátech a dalších pracovištích. V kapitole Studium jsou shrnuty důležité informace týkající se systému studia nebo Studijního informačního systému, který bude v následujících letech Tvým velkým pomocníkem. Ve třetí kapitole Služby studentům se dozvíš, kde jsou umístěny počítačové učebny, nebo kde si můžeš koupit či půjčit skripta. Informace o ubytování na kolejích, menzách v Dejvicích a na Jižním Městě jsou součástí kapitoly Koleje a menzy. Protože Tvůj čas na VŠCHT bys neměl trávit jen studiem, Volný čas přináší informace o studentských organizacích působících na VŠCHT, sportovním a kulturním vyžití. V poslední kapitole Důležité informace můžeš nalézt informace o organizaci školního roku i odkazy na internetové stránky, které by se Ti při studiu mohly hodit. Důležitou součástí této kapitoly jsou rady, jak na naší škole zbytečně dlouho nebloudit, informace o umístění některých učeben a mapka školy s vyznačenými učebnami. Přeji mnoho úspěchů do studia, spoustu skvělých zážitků ze studentského života a třeba někdy na viděnou v IAESTE. Radka Studentská organizace IAESTE IAESTE je mezinárodní organizace, která vznikla už v roce 1948 v Londýně. Tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících států. Zakladatelé věřili, že pokud mladí lidé dostanou šanci a příležitost pracovat společně, dokáží překonat mezilidské bariéry, které byly uměle vybudovány během druhé světové války. V České republice působí IAESTE v současné době na sedmi vysokých školách (VŠCHT v Praze, ČVUT v Praze, ZČU v Plzni, TUL v Liberci, UTB ve Zlíně, VUT v Brně a VŠB-TU v Ostravě). Naše projekty: ÍÍMezinárodní výměnný program ÍÍVeletrh ikariéra ÍÍKatalog ikariéra ÍÍJob portál ikariéra.cz ÍÍPrůvodce prváka ÍÍExcelsior Nyní je hlavním ale ne jediným cílem organizace pomoci mladým studentům při získávání odborné praxe v cizích zemích. Během své více jak šedesátileté historie se myšlenka rozšířila do více jak 85 zemí po celém světě. Každý student vysoké školy s technickým zaměřením má jedinečnou možnost vyjet na několikaměsíční odbornou praxi. Jediné, co proto musí udělat, je vybrat si pro sebe tu pravou praxi a zúčastnit se pohovoru na své vysoké škole. Další aktivitou IAESTE je pořádání Veletrhu ikariéra. Poprvé tento veletrh proběhl již roku 1994 v areálu školy ČVUT v Dejvicích. Studenti zde mají jedinečnou možnost setkat se a pohovořit si se zástupci velkých firem působících v jejich oboru. Je zde také velká příležitost domluvit si bakalářskou či diplomovou práci, popř. letní či dlouhodobou brigádu. Veletrh se v tomto akademickém roce koná IAESTE také vydává Katalog ikariéra, což je celorepublikový katalog pracovních příležitostí, a nejen jich. Najdete zde i návody a rady jak správně napsat životopis, motivační dopis nebo jak se připravit na pohovor. Od roku 2003 vydává všech sedm výše zmíněných vysokých škol Průvodce prváka, každá svým osobitým a jedinečným stylem. Studenti nejen prvních ročníků zde naleznou užitečné informace jak překonat začátky na nové škole. Nejmladším projektem IAESTE VŠCHT Praha je Excelsior. Od loňského roku umožňuje ve spolupráci s Kariérním centrem VŠCHT Praha individuální kontakt mezi studenty a firmami formou exkurzí, workshopů či soutěží. Představuje jedinečnou příležitost poznat firmu zevnitř, vyzkoušet si nanečisto pohovor nebo stínovaní manažerů a ještě vyhrát spoustu zajímavých cen. Staň se členem IAESTE! Zaujaly tě tyto projekty a chtěl by ses stát členem IAESTE? Pak není nic jednoduššího než nás kontaktovat na a domluvit se na spolupráci. Odměnou Ti bude nejen dobrý pocit, ale naučíš se také něco praktického a získáš spoustu zážitků a kamarádů po celém světě. 4 5

4 Hra začíná aneb co musím nejdřív VŠCHT Praha Něco z historie Co je co a kdo je kdo Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív Během prvních pár dní si musíš zařídit spoustu věcí. Určitě se těšíš, až poprvé vejdeš do školy přes turniket, poprvé zajdeš na oběd do menzy nebo Tě potkají revizoři v pražské MHD. Aby tyto starosti byly jen příjemné, musíš si během prvního týdne zajistit: ÍÍfotku do indexu (bez ní nemůžeš na zápočty ani zkoušky), ÍÍčipovou identifikační kartu (nutná pro vstup do školy, do menzy, na kolej), ÍÍžádost o přiznání ubytovacího stipendia (když se Ti to nepodařilo u zápisu) ÍÍzápis do kurzu tělesné výchovy (ten bude probíhat od do ), ÍÍpotvrzení o studiu pro banku a další instituce, které je vyžadují, ÍÍzapsat si do SISu číslo Tvého bankovního účtu (aby Ti škola mohla posílat peníze), ÍÍjízdenku na městskou hromadnou dopravu, ÍÍabsolvovat úvodní elektronické testy z matematiky a chemie, které vyplníš na webu již před zápisem, a studentům se slabšími výsledky bude nabídnuta možnost doplnit si znalosti v předmětech Základy chemie pro bakaláře a Základy matematiky pro bakaláře. Podrobnější informace se dozvíš při zápisu do studia. " Můžete zavřít ty dveře? Ať nedojde k úniku informací " prof. Dvořák Pro ty, co bydlí na kolejích Jižní Město: ÍÍmít souhlas s provedením inkasa od Tvé banky kvůli platbě kolejného ÍÍdonést (anebo si zakoupit na koleji) síťový kabel a dobře si nastudovat postup připojení na internet (http://vc.vscht.cz). Další informace najdeš na webu: VŠCHT Praha Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (zkratka VŠCHT Praha) je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na téměř 200letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky tu působilo několik nositelů Nobelovy ceny za chemii. Fakulty VŠCHT Praha Fakulta je základním organizačním útvarem VŠCHT Praha. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se člení na: ÍÍFakultu chemické technologie (FCHT) ÍÍFakultu technologie ochrany prostředí (FTOP) ÍÍFakultu potravinářské a biochemické technologie (FPBT) ÍÍFakultu chemicko-inženýrskou (FCHI) Základními součástmi fakulty jsou jednotlivé ústavy. Něco z historie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přímou pokračovatelkou chemického oddělení pražské polytechniky založené v roce Významní profesoři působící na pražské polytechnice byli například: Karl Augustin Neumann, Josef Steimann, Karel Napoleon Balling, Jan Staněk, Vojtěch Šafařík, Bohuslav Raýman nebo Emil Votoček. Již na přelomu 19. a 20. století byly na chemickém oboru pražské polytechniky vyučovány anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie. Při reorganizaci pražské polytechniky v roce 1920 vznikla z jejího chemického odboru Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI) Co je co a kdo je kdo Tak, teď už víš, jakou instituci ses rozhodl navštěvovat. Ale co dál? Čeká Tě ještě spousta nových informací, než se staneš jedním z jejích úspěšných absolventů. Začneme hned zkraje tím, co je co a kdo je kdo na VŠCHT Praha. (Nezapomeň, že oficiální zkratka je VŠCHT Praha, ale uslyšíš kolem sebe běžně říkat pouze VŠCHT). Samosprávnými akademickými orgány VŠCHT Praha jsou Akademický senát, rektor, Vědecká rada a Disciplinární komise. Dalšími orgány VŠCHT Praha jsou Správní rada VŠCHT Praha a kvestor. O některých z nich teď trochu podrobněji. Akademický senát (AS) Předseda: ggprof. RNDr. Olga Valentová, CSc. Akademický senát (AS) je samosprávným orgánem vysoké školy, jehož členy volí všichni jako jedna ze sedmi vysokých škol v rámci Českého vysokého učení technického. Dne 21. června 1925 byl za účasti prezidenta T. G. Masaryka položen základní kámen ke stavbě první budovy zamýšleného areálu budov ČVUT v Dejvicích. První budova (A) byla určena Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství a slouží jako hlavní budova dodnes. Výuka v ní byla zahájena v roce V roce 1937 byla dokončena druhá budova (B), o níž se dnes VŠCHT dělí s různými pracovišti ČVUT. V roce 1952 byla Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství vyčleněna z ČVUT a rozdělena na několik fakult. Tyto a další informace o historii VŠCHT si můžeš nastudovat na stránce: příslušníci akademické obce, tedy pedagogové a studenti. Na VŠCHT Praha je AS tvořen celkem 24 členy, z toho je 16 akademických pracovníků a 8 studentů (I Ty můžeš být jedním z nich!). Všechny fakulty mají v akademickém senátu stejný počet zástupců. AS navrhuje kandidáta na rektora a také jeho odvolání. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky. AS schvaluje rozpočet školy, vnitřní předpisy a jejich součásti, scénář ubytování, ceníky kolejného, zabývá se všemi možnými záležitostmi týkajícími se studia, studentů i chodu školy. Zasedání senátu jsou veřejná, takže každý může přijít, posadit se a poslechnout si, jak zasedání probíhá. Zasedání se koná většinou jednou za tři týdny, v úterý od 14:00 ve velkém zasedacím sále rektora (budova A, první patro, č. dveří 181). Kromě tohoto velkého senátu pro celou školu má každá fakulta ještě svůj vlastní akademický senát. Fakultní senáty projednávají většinou záležitosti týkající se jenom fakult samotných. 6 7

5 Hra začíná aneb co musím nejdřív VŠCHT Praha Něco z historie Co je co a kdo je kdo Seznam se Rektor ggprof. Ing. Karel Melzoch, CSc. ÍÍnejvyšší představitel VŠCHT Praha, ÍÍjedná a rozhoduje jménem školy, ÍÍna návrh akademického senátu ho jmenuje prezident republiky. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Rektor jmenuje a odvolává prorektory, kvestora nebo vedoucí celoškolských pracovišť. Prorektoři Zastupují rektora v oblastech, pro které jsou jmenováni. Kvestorka gging. Ivana Chválná ÍÍzajišťuje hospodaření s prostředky školy, ÍÍfunkce srovnatelná s finančním ředitelem nějaké velké firmy. Vědecká rada Skládá se z významných představitelů oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost. Vědecká rada mimo jiné projednává dlouhodobý záměr veřejné školy, schvaluje studijní programy a habilitační řízení na docenty a profesory. Děkani FCHT: FTOP: FPBT: FCHI: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. ÍÍstojí v čele jednotlivých fakult, ÍÍpodobně jako rektor jsou voleni do svých funkcí fakultním akademickým senátem, ÍÍfunkční období děkanů je čtyři roky, ÍÍkaždého děkana obklopuje tým proděkanů, kteří na svých fakultách vykonávají podobnou funkci jako prorektoři. pro pedagogiku: ggprof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. pro vědu a výzkum: ggprof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. pro vnější vztahy a komunikaci: ggprof. Ing. Pavel Hasal, CSc. pro rozvoj a výstavbu: ggdoc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Živé systémy nejsou v rovnováze, nýbrž " ve stacionárním stavu! Živé systémy potřebují energii! V rovnováze budeme, až budeme mrtví! " prof.kodíček Děkanát Každá fakulta má svůj. Děkanát je místem, kde se dozvíš ty nejsprávnější a nejvěrohodnější informace týkající se Tvého studia a Tvé fakulty, přičemž rozpis úředních hodin na jednotlivých děkanátech je dobré a potřebné dodržovat. Fakulta chemické technologie (FCHT) děkan: ggprof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: ggprof. Ing. Dr. Dalibor Vojtěch tajemnice: gging. Monika Šáchová studijní záležitosti: ggpetra Kohoutová úřední hodiny: Po, St, Čt a Nalezneš ho proti hlavnímu vchodu do budovy A, za schodištěm. Fakulta potravinářské a biochemické technologie (FPBT) děkan: ggprof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: ggprof. Ing. Jan Masák, CSc. tajemnice: gging. Jitka Vydrová, CSc. studijní záležitosti: ggdana Brzoňová úřední hodiny: Po, Pá St a Nalezneš ho v budově B. Od hlavního vchodu zabočíš doprava a půjdeš stále rovně chodbou. V esíčku se skrývá děkanát FPBT. Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) děkan: ggprof. Ing. Gustav Šebor, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: ggprof. Ing. Václav Janda, CSc. tajemnice: gging. Jaroslava Vítková studijní záležitosti: ggalena Chmelová úřední hodiny: Po, Út, Čt St a Nalezneš ho v budově B, hned po levé straně od hlavního vchodu. Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) děkan: ggprof. Ing. Stanislav Labík, CSc. proděkan pro pedagogickou činnost: ggdoc. Dr. Ing. Milan Jahoda tajemnice: gging. Kamila Klaudisová, Ph.D. studijní záležitosti: gghana Svobodová ggjindřiška Schulová Tel.: úřední hodiny: Po, Čt St a Nachází se v budově B, po pravé straně od hlavního vchodu. 8 9

6 Hra začíná aneb co musím nejdřív VŠCHT Praha Něco z historie Co je co a kdo je kdo Seznam se Pedagogické oddělení Vedoucí: gging. Ludmila Šmídová Referentky: ggjana Hladíková ggjana Fialová gglea Knoblochová úřední hodiny: Nejsou stanoveny, pracovníci jsou tam celý týden v normální pracovní době tj. od 8.00 do vyjma pátku, kdy můžeš přijít do Nachází se v budově A v 1. patře, č. dveří 102, naproti hlavnímu schodišti. V případě jakýchkoliv problémů, které nevyřešíš na děkanátu fakulty, zejména rozvrh, potíže se SISem nebo pokud budeš potřebovat poradit ve studijních záležitostech, neváhej a obrať se na toto oddělení. Má jednu velkou výhodu, nikdo Tě tady nezná, a proto si sem můžeš přijít i stěžovat. Oddělení komunikace Oddělení komunikace prezentuje VŠCHT Praha navenek - zaměřuje se zejména na pedagogy a žáky středních škol a vyšších ročníků škol základních. Dále se snaží seznamovat veřejnost s výsledky vědy a výzkumu a v neposlední řadě informovat zaměstnance a studenty školy o zajímavých aktivitách. Ve všech těchto bodech spolupracuje se studenty všech ročníků chcete-li se zapojit do propagace školy a chemie, budete vítáni! Správa účelových zařízení (SÚZ) Jedná se o krycí název pro oddělení, které se zabývá správou kolejí a menzy na Jižním Městě a rekreačních chat VŠCHT Praha v Krkonoších a Krušných horách. Na ty můžeš vyrazit, až si budeš potřebovat odpočinout od školy. 10

7 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium Školní rok 2012/2013 Akademický rok 2012/2013 bude organizován následujícím způsobem: ÍÍAkademický rok 2012/2013 začíná 10. září 2012 a končí 8. září ÍÍAkademický rok 2012/2013 se rozděluje takto: Zimní semestr: výuka (14 týdnů) zkouškové období (6 týdnů) Letní semestr: výuka (14 týdnů) zkouškové období (5 týdnů) zkouškové období (2 týdny) Další důležitá data nalezneš v kalendáři v zadní části průvodce. Začátky a konce vyučovacích hodin: Den otevřených dveří se koná ve dnech a Lednový termín Dne otevřených dveří v roce 2013 bude upřesněn ve výnosu rektora. Exkurze a odborné praxe se konají podle pokynů ústavů. (Zdroj: Výnos rektora č /12 z ) Þ Þ (http://www.vscht.cz/homepage/studenti/obecne Organizace akademického roku 2012/2013 ) Co je dobré vědět Před první přednáškou Index Oficiálně se jmenuje výkaz o studiu, ale nikdo mu tak neříká. Je důležitým dokladem o Tvém studiu, proto si ho nech vždy a včas potvrdit. Před potvrzením na děkanátě (při nástupu do dalšího semestru) si do něj nezapomeň vyplnit zapsané předměty. Imatrikulace je slavnostní zápis do matriky, při němž posluchači vysokých škol skládají akademický slib, říká Slovník cizích slov. V tomto případě jde o slavnostní akt předání indexu, který vyžaduje společenský oděv. Uvidíš děkana a proděkany své fakulty ve slavnostních talárech a s insigniemi, vyslechneš si studentský slib, na který pak děkanovi při převzetí indexu řekneš: Slibuji! (Můžeš si to nacvičit doma, protože slib by měl být slyšet.) Většinou bývá imatrikulace v prvním týdnu studia, ale přesný termín se dozvíš na nástěnce děkanátu. Přednášky, cvičení, laboratoře ÍÍPřednášky jsou hodně užitečné, pokud chceš studovat déle než dva měsíce. Vyučující na nich říkají právě ty věci navíc, na které se pak následně ptají u zkoušky. Na konci semestru vyučující také hodnotí aktivní účast studenta na výuce. ÍÍCvičení, pokud vyučující nebo ústav nestanoví jinak, jsou povinná. ÍÍLaboratorní výuka je povinná v každém případě. Ve většině případů je potřeba už na první laboratoře přijít připraven a s potřebnými pomůckami. Výuka muže probíhat jeden nebo více dnů v týdnu. Informace jsou obvykle k nalezení na stránkách jednotlivých ústavů či nástěnkách laboratoří. Plnění studijních povinností Studijní povinností se rozumí jednosemestrální studijní předmět zakončený zápočtem (z), klasifikovaným zápočtem (kz) nebo zkouškou (Zk). Splnění studijní povinnosti znamená uzavření předmětu získáním zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo úspěšným složením zkoušky podle studijního plánu. Vyčerpávající informace na toto téma nalezneš ve Studijním a zkušebním řádu (http://www.vscht.cz/ O škole Úřední deska Vnitřní předpisy) nebo ve výnosu rektora Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro ak.r. 2012/2013 (http:// Studenti Obecné informace). Požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám se dozvíš na první přednášce, popř. cvičení. Občas jsou zveřejněny i na nástěnce či internetových stránkách ústavů a kateder, kde najdeš i sylabus čili osnovu předmětu. Zápočet Zápočet uděluje vyučující, který vede příslušné cvičení, a to na základě pravidel, která stanoví příslušný ústav nebo katedra. Tato pravidla se dozvíš na prvním cvičení. A co když ho nedostanu? U některých zápočtů platí stejné pravidlo jako u zkoušky, tedy tři možné pokusy, ale na to rozhodně nespoléhej!!! V případě nesplnění podmínek si musíš předmět zapsat znovu v dalším semestru. Pokud předmět končí zkouškou, nemůžeš na tuto zkoušku bez zápočtu ze cvičení. Zkouška Zkoušku budeš vykonávat většinou u svého přednášejícího, ten také stanoví formu zkoušky. Na začátku studia Tě většinou čeká písemná a poté ústní část. Na zkoušku se musíš přihlásit prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS, viz strana 18), kde se také můžeš včas odhlásit. Termíny pro přihlášení i odhlášení jsou uvedeny přímo u každého termínu. Pokud bude nejhůř a z vážných důvodů se nestihneš odhlásit elektronicky, zkus zavolat nebo se osobně dostavit na příslušný ústav a poprosit paní sekretářku o zázrak. Ústavy vypisují ve zkouškovém období nejméně jeden termín týdně, během semestru dle zájmu studentů. Většina ústavů vypisuje také na poslední 1-2 týdny v semestru tzv. předtermíny. Ohledně předtermínu je dobré dohodnout se přímo s přednášejícím. Je slušné přijít na zkoušku ve formálním oděvu

8 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium Známkování aneb už nikdy žádná jednička Za vykonanou zkoušku či klasifikovaný zápočet dostaneš tyto známky: A výborně 1 B velmi dobře 1,5 C dobře 2 D uspokojivě 2,5 E dostatečně 3 Pokud se na zkoušku bez omluvy nedostavíš a byl jsi zapsán, nebo se rozhodneš zkoušku vzdát po zadání písemné práce či po položení otázek u ústní zkoušky, jsi klasifikován známkou F nevyhověl. Známka F se do indexu nezapisuje. Abys měl v indexu zapsáno alespoň E, musíš zkoušku splnit minimálně na 50 %. Každých 10 % navíc znamená o stupeň lepší známku. Při výpočtu nároku na prospěchové stipendium se počítá vážený průměr. Vzoreček pro jeho výpočet je: (součet (kredit x známka))/celkový počet kreditů. A co když ji neudělám? Máš možnost ji ještě dvakrát opakovat. Pokud zkoušku neuděláš ani napotřetí, pak si musíš daný předmět zapsat znovu a pokusit se ji udělat, většinou včetně požadovaných zápočtů, další semestr. Každý předmět si můžeš za studium zapsat pouze dvakrát. Pamatuj, že jsou dva lidé, kteří chtějí, abys zkoušku udělal: Ty sám a vyučující. Musíš mu však dát možnost Tě oznámkovat. Proto platí tři základní pravidla: Stipendia Výnos rektora o Přiznávání stipendií pro akademický rok 2012/2013 Na VŠCHT Praha se udělují stipendia, na která nemusíš podat žádost, přidělují se automaticky: ÍÍprospěchové a na která musíš podat žádost: Prospěchové stipendium ÍÍje udělováno za dobré studijní výsledky (nejenom za samé jedničky), ÍÍuznává se po splnění podmínek pro udělení stipendia (viz. Výnos rektora o Přiznávání stipendií ), ÍÍza 1. ročník ho dostaneš ve 2 splátkách v průběhu 2. ročníku, ÍÍseznam oceněných studentů bývá k dispozici na nástěnkách děkanátů. Ubytovací stipendium ÍÍjeho hodnota je kolem 27 Kč na den (každý rok je to jinak), ÍÍpřiznává se na základě žádosti, kterou jsi vyplnil v den zápisu (pokud ne, tak to na svém děkanátě rychle naprav), ÍÍpro přiznání musíš splnit určité podmínky. Sociální stipendium ÍÍpřiznává se v případě, že na tom Tvá rodina není finančně dobře. Mimořádné stipendium ÍÍje udělováno studentům prvních ročníku bakalářského studia, kteří maturovali v loňském roce a byli účastníky národních kol olympiád na střední škole, ÍÍstudent také musí splnit všechny studijné povinnosti predepsané studijním plánem v zimním semestru (získat minimálně 30 kreditů) i v letním semestru (získat minimálně 60 kreditů). Čipová identifikační karta (bez ní to nejde ani ven ani dovnitř) Bez čipové identifikační karty jako bys nebyl studentem VŠCHT Praha. S ní se dostaneš do všech budov školy, bude Ti umožněn přístup k počítačovým učebnám, budeš moci využívat služeb kopírovacího centra a vychutnat si oběd nebo večeři v menze. Slouží i jako doklad pro vstup a identifikaci na koleji. A jak tedy získat kartu, která otevírá skoro všechny brány? Kartové centrum Budova B, suterén, č. dveří S06 (jdi dolů schodištěm za vrátnicí, vedle kavárny Carbon) Fotografování: Po, Út, Čt, Pá St Máš na výběr 2 varianty: ÍÍstudentská karta (zdarma) ÍÍISIC (za příplatek 250 Kč) Nezapomeň si občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Karty jsou zhotoveny do příštího pracovního týdne. ÍÍzkoušející má vždy pravdu, ÍÍpokud odpověď nevím, pokusím se ji logicky vymyslet, ÍÍneměl bych říkat myslím si (když něco říkám u zkoušky, měl bych to vědět). ÍÍubytovací ÍÍsociální ÍÍmimořádné Oznámení o termínech podání bývá na nástěnkách děkanátů

9 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium Chování v krizových situacích, aneb zapomněl/ztratil jsem identifikační kartu, co dál? Nepropadej panice, v takovém případě se můžeš pro vstup do školy prokázat na vrátnici indexem. V případě ztráty si co nejdříve zažádej o kartu novou. Připrav si tentokrát 200 Kč za normální studentskou kartu a 250 Kč za formu s ISIC kartou. Prodloužení ISICa Platnost ISIC karty je maximálně 12 měsíců, proto pokud chceš využívat studentské slevy, musíš na začátku druhého ročníku opět do kartového centra. Na vydání tzv. validační známky budeš potřebovat 150 Kč a index s řádným zápisem do aktuálního semestru. Neplatnost ISIC karty nemá vliv na průchod turnikety ani na ověřování do počítače nebo jiné použití karty v rámci VŠCHT či menzy. Strukturované studium Co je to strukturované studium? Jde o vysokoškolské vzdělání rozdělené do tří stupňů: ÍÍbakalářské studium (standardní doba studia tři roky), ÍÍnavazující magisterské studium (standardní doba studia dva roky), ÍÍdoktorské studium (standardní doba studia čtyři roky). Studijní plán A) Teoreticky Aby Tvé studium bylo úspěšné a s co nejmenším počtem překážek, měl by sis do začátku druhého semestru rozmyslet, zda se spokojíš jen s bakalářským, nebo sis přišel pro magisterský titul. Podle toho si budeš volit náročnost povinně volitelných, popřípadě volitelných předmětů. B) Prakticky, aneb bakalář nebo inženýr? I bez znalosti studijních plánů je jasné, že pokud se rozhodneš ukončit VŠCHT Praha s titulem Ing., bude pro Tebe studium náročnější. Budoucím bakalářům budou většinou stačit předměty označené římskou jedničkou, pokud ale budeš chtít pokračovat dále na magisterském studiu, musíš do svého plánu,,nacpat taky,,dvojkové předměty (označené římskou dvojkou). Platí, že pro přijetí na magisterský obor je nutné dosáhnout alespoň 100 kreditů z preferovaných předmětů pro daný magisterský obor. Vyplatí se kliknout v SISu na odkaz Kredity pro navazující magisterské studium. Samozřejmě, pokud ve třetím ročníku náhle zjistíš, že Tě studium baví víc, než jsi předpokládal, není nic ztraceno a potřebné předměty lze dostudovat ve vyšším ročníku. C) Prakticky II, aneb aby toho nebylo málo, máme tu ještě studijní obory (pouze pro studenty studijního programu Potravinářská a biochemická technologie) Studijní program pod sebou sdružuje skupinu studijních oborů. Volbou studijního oboru si detailněji vybereš, co chceš vlastně studovat a čím se budeš nejspíš v životě zabývat. V prvním ročníku mají všichni studenti stejného studijního programu přibližně stejný studijní plán, na začátku druhého ročníku však již dochází ke změnám, způsobeným Tvým rozhodnutím pro jeden z daných oborů. Měj na paměti, že o některé studijní obory bývá velký zájem a při rozdělování studentů se přihlíží ke studijním výsledkům z prvního ročníku, takže nezbývá, než se trochu učit. D) Kombinovaná forma studia Na VŠCHT Praha je také možnost kombinované formy studia již od prvního ročníku bakalářského studia. Student se nemusí účastnit přednášek a cvičení, ale laboratórní výuka je povinná. Další informace a přesné podmínky najdeš na: Informace pro studenty I. ročníku kombinované formy studia pro akademický rok 2012/2013 za 1. semestr za semestr za rok za rok 30 kreditů Jsem v dalším semestru! Kreditní systém Co je to kredit a jak funguje kreditní systém? Za každý splněný předmět dostaneš jako dárek určitý počet kreditů. Jejich počet závisí hlavně na náročnosti předmětu (kolik hodin nad ním prosedíš ve škole a doma). Jen pokud jich nasbíráš dostatečný počet, budeš puštěn do dalšího semestru. Kolik kreditů musím získat, abych mohl studovat dál? V každém semestru musíš získat minimálně třicet kreditů. Pokud se Ti to povedlo, neváhej a jdi se zapsat na děkanát do dalšího semestru. Pro Ty, co takové štěstí neměli, existuje pár dalších možností. Ty už bohužel nejsou tak bezproblémové, minimálně musíš opakovat nesplněné předměty kreditů Jsem v dalším semestru, ale musím si nesplněné povinnosti zapsat znovu. < 15 kreditů Konec se studiem. 60 kreditů S přehledem jsem ve 2. ročníku kreditů 2. ročník čeká, ale nesplněné povinnosti si v něm musím znovu zapsat kreditů Mám ještě šanci a můžu požádat děkana o opakování 1. ročníku. < 30 kreditů Konec se studiem. 120 kreditů 180 kreditů 16 17

10 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium Další komplikace systému: Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, což ve stručnosti znamená ÍÍpovinný předmět musíš splnit vždy ÍÍpovinně volitelný musíš splnit také, ale můžeš si vybrat, který ze skupiny nabízených předmětů to bude. To znamená, že pokud si ho zapíšeš a nesplníš, můžeš si příští semestr zapsat jiný, ale opět povinně volitelný ze stejné skupiny, jako byl předmět původní. Volitelný předmět splnit nemusíš. A což takhle zápis do dalšího semestru? Pokud máš v kapse požadovaný počet kreditů a máš chuť pokračovat dál ve studiu, musíš předložit index se zapsanými předměty (a jejich počty kreditů) na příští semestr na děkanát své fakulty a to nejpozději do posledního dne zkouškového období. Po jeho kontrole Tě na děkanátu zapíší do dalšího semestru. Když se na děkanát nedostavíš, musíš na děkanát do konce zkouškového minimálně zavolat nebo poslat a dohodnout si náhradní termín zápisu. Jestliže se neomluvíš, studium Ti bude ukončeno. (Bližší informace najdeš na nástěnce svého děkanátu.) Vstupní prohlídka Abys mohl být zapsán do 2. semestru, musíš podstoupit vstupní prohlídku u lékaře a získat od něj razítko do indexu. Můžeš si vybrat, jestli ji chceš podstoupit u svého praktického lékaře nebo u smluvního lékaře školy. Termín prohlídky si mohou jednotlivé děkanáty změnit, obecně platí 2. semestr. Na prohlídku se připrav jako na klasickou preventivní prohlídku. Pokud studuješ na FPBT, je dobré si hned zařídit potravinářský průkaz. Ten se Ti bude hodit i na různé brigády v supermarketech a v rámci vstupní prohlídky je levnější. Pokud jsi zahraniční student (třeba ze Slovenska nebo jiných přilehlých i dalekých krajin), nemusíš na prohlídku k lékaři v ČR, ale na děkanátě Ti uznají i razítko od Tvého lékaře v zahraničí. Proklatě chytrý Studijní Informační Systém! https://student.vscht.cz/ Zkráceně se mu říká SIS a je to chytrá věcička, která občas o Tvém studiu ví víc, než Ty sám. Najdeš v něm výsledky většiny zápočtových testů, výsledky zkoušek. Umožní Ti přihlásit se na zkoušku, pomůže i s jejím odhlášením a mnoho dalších věcí. Pro první přihlášení je potřeba znát svůj Login (obvykle prvních 7 písmen příjmení + 1. písmeno jména, popř. to následující) a Heslo (He + rodné číslo bez lomítka, příklad: He ). Heslo si můžeš následně změnit po přihlášení v počítačové učebně pomocí kláves Ctrl+Alt+Del vyvolat menu a z nabídky vybrat změna hesla. Správná podoba Loginu Ti bude sdělena buďto v Kartovém centru (místnost BS06) nebo na oddělení kopírovacích služeb výpočetního centra (místnost BS82). Na začátku studia pro Tebe budou nejdůležitější tyto odkazy: Zápis předmětů Probíhá na škole dvoukolově. V prvním kole si vybereš předměty, které chceš další semestr studovat. Přesný rozvrh (tedy den a čas výuky) si volíš až v kole druhém, které se většinou koná během posledních deseti dní zkouškového. Podrobné informace Ti budou doručeny na školní vždy před blížící se událostí. Grupíček Právě zde najdeš výsledky zápočtových testů a později i některých laboratoří. Anketa Slouží ke zkvalitnění výuky, také jako dobrá pomůcka, když máš možnost vybrat si cvičícího. Najdeš zde i slovní hodnocení jednotlivých vyučujících na škole. Je tedy v Tvém vlastním zájmu si na konci každého semestru těch pár minut najít a anketu vyplnit. Předměty Zahrnuje nabídku všech předmětů, které lze na VŠCHT studovat. U každého předmětu se můžeš podívat, kdo ho učí, kolik za jeho splnění získáš kreditů a také na sylabus (osnovu předmětu). Výběr práce Pomocník při výběru tématu bakalářské nebo diplomové práce. Výsledky zkoušek prohlížení Zde se Ti zobrazí veškeré Tvé splněné i nesplněné povinnosti, včetně zápočtů. Veškeré splněné zkoušky musí být před zápisem zapsány v indexu i v SISu, pokud to některý z Tvých vyučujících neudělal, nezbývá Ti nic jiného než ho uhánět, uhánět a uhánět. Termíny zkoušek přihlašování Zde zjistíš, ve kterých termínech můžeš kterou zkoušku konat. Na přesný termín se musíš zapsat přes záložku Zapsat a v záložce Zapsané si to poté můžeš zkontrolovat a případně se i odhlásit (škrtnout se z termínu). Rozvrh Během semestru zde najdeš svůj aktuální rozvrh. A během konce zkouškového se přes tento odkaz budeš přihlašovat na svůj nový rozvrh. Přesné informace jak se přihlásit se včas dozvíš. Najdeš tady i rozvrhy vyučujících a jednotlivých učeben. Kredity pro navazující magisterské studium Tento odkaz pro Tebe bude aktuální až ve 3. ročníku. Najdeš zde počet získaných kreditů a průměr známek pro jednotlivé magisterské obory. Hledání studentů Pod tímto odkazem zjistíš, kdo další s Tebou na škole studuje. Osobní údaje Tady můžeš měnit své osobní informace. Za jejich pravost a aktuálnost odpovídáš Ty. Zároveň si zde můžeš vybrat, zda budou tyto informace viditelné či neviditelné pro ostatní. Stipendia Zde se Ti zobrazují částky, které Ti zaslala škola na účet za jednotlivá stipendia ve výplatních obdobích. I proto je důležité mít aktuální osobní údaje, aby se Tvé stipendium náhodou nedostalo na neexistující účet

11 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium WEB školy a jeho skrytá zákoutí Tady je pár tipů, čeho můžeš využít: Rychlý přístup Nejnutnější odkazy najdeš vpravo dole v rámečku Rychlá navigace školní poštu, která je dost důležitá, i když se to nezdá (Mailex - webmail); ESO portál, kde jsou ke stažení skripta, a také SIS (Studijní IS), kde najdeš svůj rozvrh a další informace. Telefonní seznam Þ Þ (Kontakty Telefonní seznam nebo přímo telefony.vscht.cz) V Kontaktech najdeš odkaz na telefonní seznam. Výborná věc. Než za vyučujícím pořád běhat, stačí zvednout sluchátko (třeba na vrátnici), zdarma zavolat a domluvit se. Jak prosté a hlavně rychlé. Kdybys za ním potřeboval zajít osobně, najdeš tady i místnost, ve které sídlí. Pokud klikneš na červený čtvereček s lupou u čísla místnosti, zobrazí se Ti po chvíli mapa, na které je vyznačená daná kancelář či laboratoř. Intranet Právě toto je ono skryté zákoutí. Intranet je totiž přístupný pouze z domény VŠCHT Praha, tj. z koleje nebo ze školy (nebo přes VPN). Je to jakási 13. komnata, kde najdeš spoustu užitečných informací. Např.: Zjištění přítomnosti Þ Þ (Intranet Informační systémy Centrální informační systém Evidence přítomnosti Zjištění přítomnosti) Podle jména vyučujícího můžeš zjistit, jestli je ve škole, popř. ve které budově. Na začátku roku to možná nevyužiješ, ale až budeš shánět zápočet na konci semestru, určitě Ti tohle přijde vhod. Obecné informace Þ Þ (Studenti Obecné informace) Zde najdeš to nejdůležitější od organizace školního roku, informací o tělesné výchově, základních formulářů, až po informace o stipendiích. Jakékoliv rady týkající se SISu poskytne a problémy ochotně vyřeší pedagogické oddělení gging. Ludmila Šmídová, CSc α a Ω prvního ročníku Na základě elektronického testu středoškolských znalostí, který si mohl každý uchazeč provést před začátkem semestru, se student rozhodne pro úroveň obtížnosti studia obecné a anorganické chemie a matematiky v prvním a druhém semestru. Obecná a anorganická chemie ÍÍV zimním semestru Obecná a anorganická chemie I, v letním semestru Obecná a anorganická chemie II standardní výuka obecné a anorganické chemie. Obecná a anorganická chemie II je na některých fakultách povinná, na ostatních povinně volitelná. ÍÍV zimním semestru Základy chemie pro bakaláře předmět umožní slabším studentům zopakovat si středoškolskou chemii potřebnou ke studiu obecné a anorganické chemie na VŠCHT. Na Základy chemie pro bakaláře navazuje v letním semestru Obecná a anorganická chemie pro bakaláře. Učivo těchto dvou předmětů je rozsahem ekvivalentní učivu předmětu Obecná a anorganická chemie I. ÍÍV zimním semestru Obecná a anorganická chemie A, na kterou povinně navazuje v letním semestru Obecná a anorganická chemie B předměty určené pro vynikající studenty. Rozsahem pokrývá látka Obecné a anorganické chemie A a B předměty Obecná a anorganická chemie I a II. Matematika ÍÍV zimním semestru Matematika I, v letním semestru Matematika II standardní výuka matematiky. Matematika II je na některých fakultách povinná, na ostatních povinně volitelná. ÍÍV zimním semestru Základy matematiky pro bakaláře předmět umožní slabším studentům zopakovat si středoškolskou matematiku potřebnou ke studiu matematiky na VŠCHT. Na Základy matematiky pro bakaláře navazuje v letním semestru Matematika pro bakaláře. Učivo těchto dvou předmětů je rozsahem ekvivalentní učivu předmětu Matematika I. ÍÍV zimním semestru Matematika A, na kterou povinně navazuje v letním semestru Matematika B předměty určené pro vynikající studenty. Rozsahem pokrývá látka Matematiky A a B předměty Matematika I a II

12 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium Informace o důležitých předmětech zimního semestru Obecná a anorganická chemie I Účast na cvičeních předmětu Obecná a anorganická chemie I je povinná. V 1. semestru musíš absolvovat dva průběžné testy, ty jsou povinné. V každém z průběžných testů lze dosáhnout vždy 100 bodů, testy nelze opakovat. Pokud jsi získal z obou testů v součtu alespoň 100 bodů, získáváš zápočet a můžeš se přihlásit ke zkoušce. V opačném případě máš ještě šanci získat zápočet napsáním zápočtového testu, ze kterého musíš získat z možných 200 bodů minimálně 100 a máš na to dva pokusy. Ve zkouškovém termínu píšeš písemnou část zkoušky, ve které lze dosáhnout maximálně 100 bodů. Písemná zkouška má dvě části. Část A: otázky ze základů obecné a anorganické chemie, maximálně 50 bodů. Část B: otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení, maximálně 50 bodů. Pokud jsi z části A získal nejméně 35 bodů a v součtu z částí A a B alespoň 50 bodů, prošel jsi písemnou částí a můžeš jít k ústní zkoušce. Matematika I Účast na cvičeních je povinná. Během semestru se píší dva průběžné testy, každý maximálně za 100 bodů. Jestliže dosáhneš v součtu z obou testů alespoň 100 bodů, dostáváš zápočet a můžeš se přihlásit na zkoušku. Pokud máš méně než 50 bodů, musíš si předmět zapsat v dalším semestru. Jestliže se pohybuješ v rozmezí bodů, máš možnost jít psát zápočtový test, který se hodnotí v rozmezí bodů. Abys dostal zápočet, musíš dosáhnout v souhrnném testu nejméně 50 bodů. Pokud se Ti to napoprvé nepodaří, máš ještě jeden pokus. Zkouška má písemnou a ústní část. Zkoušková písemka je dvouhodinová a je hodnocena body. Získáš-li 50 bodů a více, čeká Tě ústní zkouška. V případě, že u ústní zkoušky neuspěješ, nemusíš už znovu na písemnou část a rovnou si přijdeš znovu povykládat například o limitách funkcí. Pokud máš méně než 50 bodů, musíš znovu absolvovat i písemnou část. Základy chemie pro bakaláře a Základy matematiky pro bakaláře Oba předměty mají stejné podmínky. Účast na cvičeních je povinná, zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2) a zápočtového testu (T). Dva průběžné testy se píší během semestru a každý je hodnocen maximálně 50 body. Průběžné testy se nenahrazují. Zápočtový test se píše ve 14. týdnu semestru a následně ve vypsaných termínech ve zkouškovém období a je hodnocen maximálně 100 body. Zápočtový test můžeš psát maximálně dvakrát. K udělení zápočtu je zapotřebí splnit podmínky účasti na cvičení a získat v součtu obou průběžných testů a zápočtového testu (T1 + T2 + T) alespoň 100 bodů, z toho nejméně 50 bodů musí být ze zápočtového testu. Předmět si student smí zapsat pouze jednou. A co dál? Základy chemie pro bakaláře: ÍÍpokud získáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Obecnou a anorganickou chemii pro bakaláře, ÍÍpokud nezískáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Obecnou a anorganickou chemii I. Základy matematiky pro bakaláře: ÍÍpokud získáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Matematiku pro bakaláře, ÍÍpokud nezískáš zápočet, zapíšeš si v letním semestru Matematiku I. Studium jazyků, aneb Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem Pro nás chemiky jsou jazyky obzvlášť důležité. Využij proto možnost studovat jazyky i na naší technické škole! Možná si říkáš: Vždyť jsem z jazyka maturoval/a. Něco umím, tak proč se tím zatěžovat ještě nyní? To je ovšem omyl. Znalosti získané tady se na střední škole neučí a věř nám, že je zúročíš především při psaní bakalářské práce. Povinné kurzy cizích jazyků Protože jsme jen lidi a občas trochu líní, čekají Tě dva semestry povinné výuky jazyka. Začíná se ve druhém semestru prvního ročníku a můžeš si vybrat angličtinu nebo němčinu. Ať už se rozhodneš jakkoli, kromě gramatiky se naučíš spoustu užitečných odborných výrazů z oblasti chemie, životního prostředí i potravinářského průmyslu. Doporučujeme angličtinu jako hlavní světový jazyk, v němž je psána většina odborných textů, ale i němčina není vzhledem k Tvému budoucímu pracovnímu uplatnění v našem středoevropském prostoru k zahození. První hodiny povinných předmětů anglického a německého jazyka začínají v prvním týdnu letního semestru podle stanového rozvrhu, v učebnách, které jsou uvedeny na webových stránkách katedry jazyků. Nejčastěji využívané učebny jsou v budově B ve 3.patře, kde také sídlí katedra jazyků. Na začátku si napíšeš malý rozřazovací test, který určí Tvou skupinu podle úrovně znalostí jazyka. (Nepočítá se se začátečníky, tzn. pokračuj ve studiu jazyka ze střední školy.) A pak už hurá vstříc novým slovíčkům. Kurz končí po letním semestru zápočtem (minimálně 80% docházka, summary odborného textu a zápočtový test) a na konci následujícího zimního semestru Tě čeká zkouška (písemná i ústní). Vše, co k ní budeš muset umět, se probírá na hodinách. Volitelné kurzy cizích jazyků Angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština. Který si vybereš? Záleží na Tobě, ale určitě tuto příležitost využij. Kdy jindy budeš mít Na tomhle šestičlenném kruhu vzniká, " řekl bych, lžitrojná vazba. " (popis molekuly benzenu) prof. Dvořák ještě možnost studovat jazyky zadarmo? A ještě za ně získáš kredity. Jednak se osobně rozvíjíš (říká se přeci, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem), ale také při hledání práce už v dnešní době většinou nestačí umět jen jeden cizí jazyk. Na kurzy všech volitelných jazyků se může přihlásit každý, a to podle úrovně svých znalostí (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Informace o náplni a průběhu hodin jak povinných, tak i volitelných předmětů najdeš opět na webových stránkách katedry jazyků. Doplňkové kurzy jazyků Katedra jazyků také nabízí některé doplňkové kurzy obecné a odborné angličtiny, současně i přípravný kurz pro mezinárodní jazykovou 22 23

13 Školní rok 2012/2013 Stipendia Čipová identifikační karta SIS α a Ω prvního ročníku Studium v zahraničí Studium zkoušku FCE. Většinou vřele doporučujeme. Tradičně velký zájem je třeba o výuku vedenou rodilým mluvčím panem Craigem Riddellem. Katedra jazyků Dotazy ohledně struktury a náplně kurzu: tajemnice ústavu: ggmgr. Jana Kruteková Dotazy ohledně místa, času a zápisu do kurzů: sekretariát: ggjolana Chovancová Sídlí v budově B, 3. patro; sekretariát v místnosti 339. Studium v zahraničí VŠCHT Praha Ti dává možnost vyrazit do světa na zkušenou. Můžeš se přihlásit na studijní pobyt nebo později na stáž v rámci těchto programů: ÍÍLLP/ERASMUS, ÍÍRozvojové programy MŠMT, ÍÍProgram Athens, ÍÍIAESTE. Všech programů můžeš využít již po prvním ročníku, ale POZOR! Přihlašování na všechny probíhá již během tohoto roku, takže pokud chceš vyrazit za hranice již příští rok, je na čase se pomalu začít zajímat. Určitě to stojí za to. Podrobnější informace najdeš také na webu: LLP/ERASMUS LLP (Lifelong Learning Program) je program EU pro mezinárodní spolupráci na poli vzdělávání. ERASMUS je jeho součástí a je zaměřen přímo na studenty vysokých škol. Díky již uzavřeným smlouvám VŠCHT Praha s partnerskými univerzitami máš možnost studovat skoro v celé Evropě. Pokud Tě možnost studia v zahraničí zaujala, pohlídej si termín informačních schůzek programu Erasmus (obvykle probíhají 2x ročně a jsou oznámeny hromadným mailem a vývěskami). Dozvíš se na nich základní informace o způsobu přihlašování, podmínkách výjezdu, uznávání studia a konkrétních termínech. Vynikajícím zdrojem informací jsou i reference studentů, které najdeš na výše uvedené webové stránce. Vybaven všemi těmito informacemi můžeš zajít za svým proděkanem pro zahraničí nebo na zahraniční oddělení, kde Ti pomohou zorientovat se ve všem potřebném a upřesnit výběr zahraniční univerzity. POZOR, přihlášky na další akademický rok se podávají už na jaře aktuálního roku! Výše stipendia pro danou zemi a akademický rok je známa na začátku akademického roku. Stipendium se obvykle pohybuje v rozmezí EUR na měsíc. Pokladna není bezedná, proto probíhá výběr formou konkurzu (pohovoru). První kolo probíhá kolem poloviny března (pro pobyty jedno- nebo dvousemestrální v následujícím akademickém roce ), druhé kolo může být v říjnu, pokud zbyly neobsazené pobyty (pro pobyty v letním semestru). Při konkurzu se posuzují jazykové znalosti, protože zahraniční univerzity předpokládají, že se zapojíš normálně do studia, ne že se budeš jazyk teprve učit. Hodně hostitelských univerzit ale nabízí před samotným pobytem Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC), kde je možné znalosti jazyka dané země ještě prohloubit. Nejen jazykové znalosti hrají roli. Důležitý je i Tvůj prospěch, chuť učit se něco nového, a body dostaneš i za účast v Buddy programu nebo pokud pracuješ pro IAESTE. Program Athens Program Athens spojuje významné evropské technické univerzity a nabízí studentům týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích. Jsou určené pro studenty magisterského studia. Odborná část je doplněna zajímavým kulturním programem. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Vybraným studentům je z prostředků VŠCHT Praha poskytnuto stipendium, které obvykle pokrývá dopravu a cca 70 % pobytových nákladů. Přihlášku je třeba podat minimálně 2 měsíce dopředu. Zahraniční oddělení gging. Hana Opatová, CSc. Sídlí v budově B, č. dveří 119 (v prvním patře naproti menšímu schodišti). Úřední hodiny: Po, Út Čt, Pá Pak už nic nebrání Tvému výjezdu. Rozvojové programy MŠMT Na zahraničním oddělení zodpoví i Tvé další případné dotazy. S rozvojovými programy MŠMT můžeš vyjet do celého světa. V určitých případech si můžeš dokonce i sám vybrat univerzitu. Výjezd je potřeba plánovat minimálně s ročním předstihem a po dohodě se zahraničním oddělením naší školy

14 Počítačové učebny Kopírovací služby Skripta a učebnice Respirium Wifi Carbon Služby studentům Počítačové učebny a internet Počítačové učebny Počítačové učebny najdeš v budově B: ÍÍv přízemí vpravo od hlavního vchodu, naproti Respiriu (studovna), otevřeno: Po - Čt Pá ÍÍv 1. patře (menším schodištěm nahoru a pak doleva), posluchárna B13, ÍÍv suterénu, učebny BS4 a BS5 jsou ale k dispozici pouze tehdy, pokud v nich zrovna neprobíhá výuka. Pro vstup do těchto učeben je zapotřebí identifikační karty, která je také nutná pro přihlášení na počítač. Uživatelské jméno a heslo je každému studentovi přiděleno při zápisu a je používáno také pro přihlašování do Studijního Informačního Systému (SIS) a na školní . Většina počítačových ale i normálních učeben ve škole je pokryta signálem Wi-Fi síťě vscht a eduroam. Ve všech počítačových učebnách je zakázáno jíst a pít!!! Jaká je definice policajta?je to polymer " tvořený z jednotek monocajtů. " ová adresa je studentovi vygenerována ve tvaru: Poštovní klient je k dispozici kdekoli a kdykoli na adrese: https://mailex.vscht.cz. Studenti jsou em informováni o všem, co se na škole děje od změn v rozvrhu přes nejrůznější školní akce, až po nabídky na různé stáže a brigády. Mathematica Mathematica je software, který umožňuje provádět na počítači běžné i velice náročné matematické operace, řešit rovnice, pracovat s vektory i maticemi a zobrazovat výsledky v podobě 2-D i 3-D grafů. Máš jedinečnou možnost jej používat nejen ve škole, ale i doma na svém počítači po registraci z domény vscht.cz na user.wolfram.com. Se vším Ti rád pomůže ggrndr. Pavel Pokorný, Ph.D. Více informací: Kopírovací služby Budova B, suterén, č. dveří S80 (směr BS9, BS4, BS5). Pro tisk dokumentů se stačí přihlásit k počítači, zadat příkaz tisk a poté se přes identifikační kartu přihlásit k tiskárně. Ohledně kopírování či skenování stačí poprosit nějakého zaměstnance a ten Ti pomůže. Kopírovací centrum nabízí navíc vázání knih (např. bakalářských prací). Jedinou podmínkou je nabitý kredit na ID kartě. Otevírací doba (školní rok): Po Čt Pá Centrum informačních služeb https://cis.vscht.cz/ Dne zahájilo činnost Centrum informačních služeb (CIS). Centrum vzniklo spojením dvou pracovišť, a to vydavatelství a ústřední knihovny VŠCHT Praha a během roku 2012 dochází k jejich postupnému slučování. Skripta a učebnice Na papíře Skripta a učebnice si můžeš půjčit nebo koupit ÍÍv knihovně VŠCHT budova A, 2. patro přijď s identifikační kartou a zdarma se zaregistruj jako čtenář, ÍÍv Národní technické knihovně (NTK) do knihovny se dostaneš s identifikační kartou VŠCHT Praha, ÍÍv našem univerzitním knihkupectví v NTK, kde v přízemí a 1. patře najdeš všechna skripta a učebnice VŠCHT Praha a taky něco navíc nebo použij e-shop na Nechceš vstávat od počítače? ÍÍNa najdeš online verze všech skript a náhledy učebnic. ÍÍNa najdeš velké množství skript, přednášek, vzorových písemek a okruhů ke zkouškám, různé prográmky, tabulky apod. ÍÍNa si můžeš interaktivně procvičit chemii. Použitá skripta Seženeš je za levný peníz od starších studentů. Zaregistruj se na serveru který mimo mnoha dalších výhod (informace o předmětech, profesorech atd.) informuje také o prodeji použitých skript. Jde o Burzu skript, která bývá začátkem zimního i letního semestru. Pozor ovšem na zastaralá skripta! Respirium místo odpočinku Respirium se zrodilo na jaře 2006, slouží k odpočinku a přečkání doby mezi jednotlivými hodinami výuky. Nachází se v budově B, v přízemí napravo od turniketů. Respirium je pokryto Wi-Fi signálem a podporuje poslední technologie, jako je protokol n, a to i v 5 GHz pásmu. Signál najdete i v okolí respiria, kde jsou lavičky k sezení. Je přísně zakázáno jej jakkoli znečišťovat, od vzkazů na stolcích počínaje, žvýkačkou nalepenou všude možně konče. V respiriu se nachází také šatna. Otevírací doba šatny: Po - Pá Wi-Fi Nastavení Wi-Fi pro jednotlivé operační systémy naleznete na stránkách Výpočetního centra: Pro operační systémy Windows Vista a Windows 7 dává výpočetní centrum možnost rychlého a bezpečně funkčního nastavení díky konfiguračním souborům, které najdete na výše uvedené adrese. Carbon Pokud si budeš chtít odpočinout v příjemném prostředí po náročných přednáškách je pro Tebe přímo ve škole k dispozici nově zrekonstruovaná kavárna Carbon, která se nachází v budově B. Půjdeš po schodech dolů napravo od vrátnice a po pravé straně uvidíš zelenou ceduli Carbon, která Tě navede správným směrem. Kromě široké škály nápojů od kávy, čaje, džusů po pivo, víno a míchané koktejly tady najdeš i něco malého na zub. I zde nechybí Wi-Fi signál. Otevírací doba: Po - Pá

15 Koleje Menzy Když něco bolí Koleje a menzy Koleje Správa účelových zařízení (SÚZ) VŠCHT Praha má pro ubytování studentů k dispozici lůžek v areálu na Jižním městě, a to v objektech Sázava a Volha. Místa na kolejích jsou schvalována na základě žádostí, které jsou vyhodnocovány podle kritérií schválených pro daný akademický rok. Hlavním kritériem je doba cestování z bydliště do školy podle jízdních řádů veřejné dopravy. Scénář ubytování Mohou nastat dvě situace. Buď se na Tebe usměje štěstí a budeš vyhodnocen jako vhodný kandidát na lůžko, nebo budeš odmítnut. Komedie: V týdnu pro ubytování se musíš dostavit na Provozní odbor Správy účelových zařízení (kolej Sázava přízemí), kde Ti bude přidělen pokoj na jedné z kolejí VŠCHT Praha (Sázava nebo Volha). Musíš s sebou mít potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu (stačí vytištěné, netřeba chodit do banky), ze kterého hodláš platit kolejné, a občanku nebo pas. V kanceláři Vedoucí koleje musíš vyplnit a odevzdat formuláře, které jsou k dispozici v kanceláři koleje Sázava nebo Volha. Potom dostaneš klíče a ložní prádlo. Můžeš si tu také rovnou koupit kabel k síti, nepřivezl-li sis svůj (3 m za 50 Kč; 7 m za 100 Kč). Na pokoji nepropadáš trudomyslnosti ani jiným stavům. Na formulář Záznam o převzetí musíš vypsat všechny závady na pokoji, jakoukoliv odřeninu, prokopnuté dveře, otrhané tapety, poškozené linoleum či něco dalšího, aby Ti při opouštění pokoje nebyly přičteny k dobru a nebyla za ně požadována finanční náhrada. Poté zamkneš na dva západy a namíříš si to znovu do kanceláře vedoucí koleje, kde daný formulář odevzdáš. Tragédie: Nezoufej, proti rozsudku se můžeš odvolat. Pokud ani tato možnost nevyjde, musíš zkoušet kontaktovat vedoucí ubytování studentů dnem i nocí a ptát se, zda se uvolnilo nějaké místo. Většinou jsou všechny odmítnuté žádosti vyřízeny do několika týdnů od začátku semestru. Zvláštní požadavky: Chceš-li bydlet s někým z jiné školy, není to nemožné, ovšem přednost mají studenti VŠCHT. Zdá-li se Ti vzdálenost od školy velká a chtěl bys bydlet na některé z bližších kolejí ČVUT nebo UK, je třeba podat žádost tam a doufat, že budou mít volné místo O rok později Více či méně úspěšně je za Tebou první rok ve škole. Teď jenom uvést nábytek do původního stavu, uklidit, zaplatit kolej do dne, kdy se chceš vystěhovat (vystěhování se musí hlásit nejméně jeden kalendářní měsíc předem, jinak se platí pokuta), vyzvednout si v kanceláři vedoucí koleje Záznam o předání, odchytit paní uklízečku (na dveřích prádelny je vyvěšený harmonogram, do kterého je potřeba si zapsat požadovaný čas kontroly pokoje, v uvedenou dobu pak za Tebou na pokoj přijde uklízečka a pokoj Ti zkontroluje), pak zpátky do kanceláře, odevzdat záznam a hotovo. Můžeš na prázdniny! Placení kolejného Součástí Smlouvy o ubytování je požadavek na vyplnění čísla účtu, ze kterého budou poplatky za ubytování inkasovány, a před nástupem na ubytování bude požadováno předložení potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu (doporučená výše inkasa je Kč). Za každý den prodlení platby se účtuje 20 Kč. Pokud nenastoupíš ve stanovený den, účtuje se poplatek ve výši měsíčního kolejného (storno 14 dní před dnem nástupu). Nástup lze odložit nejdéle o 14 dní na základě předchozí domluvy. Je lepší podepsat smlouvu na celý rok, než následně přiobjednávat letní ubytování, které Tě pak bude stát 1,2násobek ceny kolejného. Smlouvu na celý rok lze při dodržení měsíční výpovědní lhůty bez sankcí vypovědět. Všichni zahraniční studenti (i ze Slovenska) jsou před nástupem na kolej povinni zaplatit vratnou zálohu 3000 Kč. U této velmi nezdravé výroby kyseliny sírové nikdo dlouho nevydržel. Buďto odešel, nebo odešel na vždy. Ing. Novák Klídek na studium Když potřebuješ klid na studium, je tu pro Tebe Studovna v přízemí koleje Sázava. Klíče jsou k zapůjčení na vrátnici koleje. Na Volze se studovna zatím ještě nenachází. Pořádek musí být Na koleje se budeš dostávat pomocí své školní identifikační karty. Pokud přijdeš uprostřed noci, přikládá se ke snímačům nainstalovaným u hlavních vchodů obou kolejí nebo se kartou prokážeš zaměstnanci vrátnice, který ti dveře odemkne. Pokud Tě přijde kdokoliv navštívit, měl by na vyzvání nechat na vrátnici nějaký doklad totožnosti a při odchodu z koleje si jej zase vyzvednout. Rodiče a psi jsou většinou na kolej vpuštěni bez nutnosti cokoliv ukazovat. Noční klid by se měl dodržovat, platí od na Volze kvůli hotelové části, od na Sázavě do Ztráty a nálezy Pokud se Ti podaří ztratit klíče od pokoje, neprodleně se musíš dostavit do kanceláře vedoucí koleje, kde Ti vydají nové. Vzhledem k tomu, že jsou ve dveřích bezpečnostní zámky, je ztráta klíčů velmi drahou záležitostí. Klíče od pokoje Tě budou stát 1070 Kč a klíče od buňky, tedy klíče od hlavních dveří, 1310 Kč. No, a dohromady raději nepočítat a na klíče si dávat pozor! Pokud se Ti něco ztratí z pokoje, neprodleně to musíš nahlásit vedoucí koleje, v případě, že není přítomna, tak na vrátnici. Při větších krádežích, kdy je nutno zavolat policii, je možno nárokovat na SÚZ náhradu. V rámci pojištění SÚZ máš nárok na náhradu škody pouze do výše Kč. Pokud však byly Tvé věci odcizeny z uzamčené skříňky v uzamčeném pokoji a ještě k tomu násilným vniknutím, máš nárok na náhradu škody v plné výši. Proto cenné věci zamykej nebo ukládej do trezoru na vrátnici koleje Sázava

16 Koleje Menzy Když něco bolí Koleje a menzy Trocha techniky Na koleji můžeš bezplatně používat běžné elektrické spotřebiče do příkonu 500 W. Přímotopy a vařiče jsou zakázány. Každý pokoj je vybaven přípojkami k počítačové síti. Spojení se sítí Internet mimo síť VŠCHT Praha je možné pouze pomocí proxy serveru proxy.vscht.cz na portu Nejedná se však o plnohodnotné připojení k Internetu, proto nepočítej, že budou fungovat všechny služby a webové stránky. Platí stejná doporučení pro nastavení a pravidla jako pro síť VŠCHT Praha v Dejvicích. Připojení do sítě Pro připojení do sítě není třeba počítač nikterak registrovat, pokud si studentem VŠCHT, v opačném případě je registrace nutná a provádí ji pracovníci správy počítačové sítě na Sázavě v přízemí hned vpravo od hlavního vchodu. Ověření do sítě probíhá pomocí standardu 802.1x a školního uživatelského jména společně s heslem. Více o problematice najdeš na webových stránkách jsou tam podrobné obrázky jak PC nastavit), případně na kolejním webu Také je možné zastavit se na detašovaném pracovišti VC na koleji Sázava naproti kanceláři vedoucí koleje. TV Na koleji lze přijímat digitální TV prostřednictvím počítačové sítě. K příjmu stačí běžné PC připojené do sítě s informacemi z kolejního webu. Telefonování Na pokoji, popř. buňce je k dispozici telefon. Chceš-li se dovolat ze Sázavy na Volhu, popř. do školy, použij předvolbu 69, chceš-li volat naopak ze školy nebo Volhy na Sázavu, použij předvolbu 7. Telefon můžeš využít nejen k telefonování v rámci sítě, ale dá se na něj zavolat i zvenku, čísla na jednotlivé pokoje včetně předčíslí jsou uvedena na webu SÚZ nebo na kolejních stránkách. Na lince je možné nechat si povolit volání ven (zabezpečené osobním heslem, aktivuje se na Provozním odboru), provolaná částka se pak inkasuje spolu s kolejným. Na telefon lze zavolat rovněž zdarma z Internetu pomocí adresy (SIP URI) sip: kde xxxx je čtyřčíslí jako při volání z Volhy. Stránky koleje Další užitečné informace o možnostech sítě na kolejích získáte přímo na jejich stránkách na adrese Pereme Prádelny (umístěné na každém patře) ovládají svou mocí tzv. patroví důvěrníci. Rezervace praček (14dní dopředu, systém se obnovuje o půlnoci v noci ze soboty na neděli) se provádí on-line na stránkách Dále je na každé z kolejí provozována také tzv. hodinová pračka, kdy se půjčují klíče na vrátnici, na max. 3 hodiny. Tuto pračku stačí rezervovat přibližně den předem na Volze, na Sázavě platí systém kdo dřív přijde, ten dřív mele. Informace k jednotlivým pračkám jsou na vrátnici dané koleje, popř. na kolejním webu. Nezvaní i zvaní hosté, co se zdrží déle než jste čekali Pokud u sebe chceš nechat přespat kamaráda nebo kamarádku (maximálně ale dvě osoby na maximálně pět dnů v měsíci a se souhlasem spolubydlících), stačí je jen nahlásit na vrátnici a za každou noc a osobu zaplatit administrativní poplatek 40 Kč (platí se okamžitě při zapsání dané osoby nebo bude připočítán ke kolejnému). Pokud se dotyčným nebude chtít spát na zemi, nebo se s Tebou tísnit v jedné posteli, můžeš jim zařídit ubytování v hotelových kapacitách kolejí. Stačí jen zajít nebo zavolat do kanceláře odboru ubytovacích služeb oddělení komerčního ubytování (kolej SÁZAVA, tel. 7126). Když budeš zlobit a nebudeš dodržovat nařízení dané Kolejním řádem, tak se může stát, že skončíš bez postele. Takže pozor! Zlobí-li někdo tebe, tak se neváhej ozvat a přijď pro pomoc ke kolejní radě a nebo k vedoucí kolej. Služby v areálu kolejí V areálu kolejí se nacházejí dva kluby, pizzerie, dvě večerky, solárium a prodejna počítačů. Na koleji Volha je umístěn bankomat, platbomat na dobíjení telefonního kreditu a automat na jízdenky. Na obou kolejích jsou kopírovací automaty. Na Sázavě si také můžeš zahrat na klavír. Ve vestibulu obou kolejí Volha a Sázava je k dispozici Wi-Fi signál. Doprava Nejblíže Sázavy a Volhy se nachází zastávka Volha. Z této zastávky je možné dojet k metru Chodov, popř. Opatov (cca 5 minut autobusem). Rovněž můžeš na Chodov dojít pěšky přes sídliště (cca 15 minut). Dále se kombinací metra C a A za zhruba 30 minut dostaneš na Dejvickou a do školy. Celkově tedy cesta do školy trvá okolo 45 minut. V noci, kdy nejezdí metro, zastavuje na zastávce Volha autobus č. 511, kterým se z centra (např. ze zastávky Hlavní nádraží nebo I. P. Pavlova) dostaneš na kolej dokonce rychleji než ve dne. Menzy Hlad v Dejvicích V Dejvicích můžeš navštěvovat menzy ČVUT, výpočetní centrum VŠCHT Ti automaticky aktivuje Tvoji identifikační kartu (kterou používáš pro vstup do školy) pro použití v těchto menzách. Na jakékoli pokladně si poté můžeš vložit na kartu peníze minimální vklad je 100 Kč. Poté si můžeš vybírat z bohaté nabídky jídel, účtována Ti bude studentská cena, která se u hlavního jídla pohybuje okolo 45 Kč. Jídelníčky na každý den najdeš na cvut.cz/jidelnicky/. Menza Studentský dům (tzv. červená menza ) Najdeš ji za budovou stavební fakulty. Nacházejí se zde dvě studentské jídelny (včetně vegetariánské) a kantýna. Kantýna Po Čt Pá Obědy Po Pá Technická menza tzv. modrá menza Najdeš ji vedle Billy. Obědy Po Pá Menza Masarykova kolej Thákurova 1, Praha 6 Snídaně Po Pá Obědy Po Pá Večeře Po Čt My si ethanol syntetizovat neumíme, bohužel. (o ethanolovém kvašení) prof. Valentová 30 31

17 Koleje Menzy Když něco bolí Hlad na Jižním Městě Pokud již došly všechny zásoby od maminky, je tu možnost navštívit menzu. VŠCHT Praha má svoji krásnou menzu na koleji Volha. Do stravovacího systému se registruješ v pokladně menzy, potřebuješ s sebou identifikační kartu a vložit finanční obnos jako kredit čerpaný postupně za vydanou stravu. Ceny se pohybují v rozmezí Kč. Konta s vloženými penězi jsou pro menzy ČVUT v Dejvicích a VŠCHT na Jižním Městě odděleny! Provozní doba menzy Po Čt (minutky ) Pá Přešla-li Tě chuť na menzovní stravu, popř. dostavil-li se víkend, je možné najíst se rovněž v plackárně Blanice (v době oběda vaří hotovky a mají otevřeno i o víkendu), případně v klubu El Mágico, kde nabízejí rychlé občerstvení. Koleje a menzy Když něco bolí Zdravotní středisko Puls Zdravotní středisko Puls nalezneš přímo v budově koleje Sázava. Svou ordinaci tu mají dvě praktické lékařky. Je zde i gynekologická ordinace. Ordinační hodiny najdeš na nástěnce v hale koleje nebo na Většinou však ošetřují jen opravdu akutní případy, nebo si k nim musíš nechat převést zdravotní kartu od svého lékaře. Kontakt: Praktický lékař: Gynekologie: Poliklinika Dále se nedaleko kolejí v Šustově ulici nachází poliklinika (vedle velkého parkoviště u OC Chodov), ve které najdeš široké spektrum ambulancí, zubaře a lékárnu. Na poliklinice se nachází pohotovost a pohotovostní lékárna, otevřená nonstop. Pohotovost a ambulance Pohotovost se nachází na poliklinice v Šustově ulici. Pohotovost a ambulance i pro zahraniční studenty je například ve zdravotním středisku Univerzity Karlovy ve Spálené ulici č. 12 (zastávka Národní třída). Zdroj: 32

18 Studentské organizace Sport Kultura Volný čas Studentské organizace IAESTE Naše projekty: ÍÍMezinárodní výměnný program ÍÍVeletrh ikariéra ÍÍKatalog ikariéra ÍÍJob portál ikariéra.cz ÍÍPrůvodce prváka ÍÍExcelsior Více se o IAESTE můžeš dovědět na str. <?> nebo na Erasmus Student s Club (ESC) Kdo jsme? Co děláme? Erasmus Student Club (ESC) je studentský klub na VŠCHT Praha, který se snaží usnadnit a zpříjemnit pobyt zahraničním studentům, kteří přijíždí studovat na naši školu. Pořádáme různorodé akce a víkendové výlety pro zahraniční studenty, Orientation Week na začátku semestru, zajišťujeme Buddy a Tandem program. Od roku 2010 jsme členem organizace Erasmus Student Network, která sdružuje Erasmus kluby po celé Evropě. Zapojujeme se díky tomu do různých národních i mezinárodních akcí a projektů a mnohem intenzivněji spolupracujeme s českými Erasmus kluby, nejvíce s naším nejbližším sousedem International Student Clubem na ČVUT v Praze. Buddy program: Buddy je jakýmsi pomocníkem a průvodcem zahraničnímu studentovi, kterému pomáhá hlavně v prvních náročných dnech a podle chuti i po celou dobu jeho pobytu. Práce Buddyho se neskládá z konkrétních úkolů, je čistě na Tobě, kolik času budeš svému Erasmákovi věnovat. Buddy má vynikající možnost zdokonalit si cizí jazyk a získat kamarády po celém světě. Tandem program: Tento program spočívá ve vzájemné výuce jazyků mezi Tebou a Tvým Tandem partnerem z řad zahraničních studentů. Takže pokud bys měl zájem zdokonalit se v cizím jazyce či se naučit nějaký nový a na oplátku někomu pomoci se základy češtiny, je Tandem právě pro Tebe. Spolupráce Díky našemu členství v ESN mnohem intenzivněji spolupracujeme s českými Erasmus kluby: International Student Club of The University of Finance and Administration (Vysoká škola finanční a správní), International Club of Charles University (Univerzita Karlova) a nejvíce s naším nejbližším sousedem International Student Clubem of Czech Technical University in Prague (České vysoké učení technické v Praze). V rámci VŠCHT spolupracujeme se Stavovskou unií studentů na VŠCHT Praha a IAESTE VŠCHT Praha. Co můžeš získat? Naučíš se pracovat v kolektivu, budeš moci realizovat vlastní nápady, využiješ znalost jazyka v praxi, poznáš cizí kultury, získáš možnost účastnit se mezinárodních akcí ESN, zlepšíš si organizační schopnosti a hlavně najdeš nové přátele. Chceš se k nám přidat? Esc Ict Prague Stavovská unie studentů VŠCHT Praha Stavovská unie studentů VŠCHT Praha je občanské sdružení, které kolem sebe shromažďuje studenty z řad VŠCHT Praha, kteří se chtějí podílet na společenském, kulturním a sportovním životě svých spolužáků. Na životě školy se SUS neoficiálně podílí už několik desetiletí, oficiálně pak od roku SUS navazuje kontakty se studentskými organizacemi působícími na ostatních pražských univerzitách (v čele s ČVUT) a zprostředkovává tak našim studentům možnost účastnit se širokého spektra aktivit po celé Praze. Činnost SUS zajišťují dobrovolníci z řad studentů VŠCHT Praha, kteří mají možnost zrealizovat své nápady a vyzkoušet si jak se připravují a financují různorodé projekty, ale i nakouknout do zákulisí dění na škole. Mezi největší projekty patří KA- CHEKRAN aneb Karneval chemiků končící k ránu, tento tradiční karneval, jehož historie sahá až do roku 1959 a lze jej tak označit za nejstarší akci tohoto druhu v Praze, je tradičním místem pro neformální setkávání studentů, pracovníků a přátel VŠCHT Praha. SUS samozřejmě připravuje řadu dalších akcí, jejichž seznam není rozhodně uzavřený. Pokud nosíš v hlavě zajímavý nápad, který se bojíš sám realizovat, nebo by ses chtěl podílet na přípravě již naplánovaných projektů, tak neváhej a přidej se k nám! Všechny informace najdeš na: Þ Þ

19 Studentské organizace Sport Kultura Volný čas Studentská část Akademického senátu VŠCHT Praha (SCAS) Nebuďte lhostejní ke studentským otázkám. Jsme tu především pro Vás! Máte-li problém, ptejte se, pište něco s tím uděláme! Kontakty naleznete zde: Proč zrovna já bych měl být součástí senátu? Prostřednictvím svého působení v senátu máš možnost ovlivnit zásadní věci týkající se studentů: výši kolejného, úroveň ubytovacích služeb, částku, která bude vymezena na stipendia, cenu skript, kvalitu ubytování, možnosti občerstvování, podporu studentských aktivit. Záleží jen na nás studentech, jak moc budeme chtít, aby studium na VŠCHT Praha bylo efektivnější, lidštější a aby prostředí, ve kterém se musíme dnes a denně pohybovat, bylo příjemnější a vstřícnější. Pokud chceš kandidovat a pokusit se tak svou činností něco na škole zlepšit, sleduj pozorně nástěnky, y ve školní schránce a webové stránky SCAS. Volby probíhají každý rok před Vánocemi. Pokud by se Ti zdál senát VŠCHT Praha pro začátek silná káva, můžeš nejdříve zkusit senát fakultní, který se zabývá problémy na fakultě samotné. Sportem ku zdraví Jako student musíš získat během semestru čtyři zápočty z tělesné výchovy. Zápočet získáš za 80% účast v hodinách. Jeden zápočet a zároveň jeden kredit lze získat absolvováním týdenního letního nebo zimního kurzu. Na naší škole si můžeš vybrat z velké škály předmětů: od kanoistiky, přes volejbal, posilovnu, aerobik až po sjezdové lyžování. Bližší informace o nabídce kurzů, rozvrhu nebo jeho změnách najdeš na stránkách katedry: V záložce Výuka najdeš sylaby předmětů, rozvrh a umístění jednotlivých sportovišť. V záložce Kurzy jsou informace ohledně letních a zimních kurzů, pořádaných KTV a způsob přihlášení na jednotlivé kurzy. Nezapomeň se zapsat včas. Na každou hodinu se může přihlásit omezený počet studentů a může se stát, že Tvůj oblíbený sport již nebude volný. Další možnosti sportovního vyžití Po splnění zápočtové povinnosti můžeš i dále navštěvovat hodiny tělesné výchovy. Je ale potřeba domluvit se s vyučujícím, zda se do kurzu ještě vejdeš. Můžeš se také zúčastnit nepovinných kurzů a krátkodobých tělovýchovných akcí organizovaných katedrou tělesné výchovy (KTV). Pokud Tě sport baví víc než jen v rámci povinností, můžeš se také zapsat do sportovního oddílu VSK chemie. Na výběr máš aerobic, basketbal, beach volejbal, florbal, orientační běh, sjezdové lyžování, softbal, squash a step aerobic. Sklad KTV nabízí možnost zapůjčení lyžařské výstroje pro zaměstnance a studenty VŠCHT. Rekreační zařízení VŠCHT Máš pocit, že potřebuješ po zkouškách trochu oddychu, nebo bys v létě či v zimě někam rád vyrazil za výhodné ceny a chybí Ti nápad kam? VŠCHT má pro své studenty a zaměstnance rekreační zařízení v Peci pod Sněžkou a Jáchymově. Podrobnější informace, ceník a fotografie jsou na stránkách správy účelových zařízení: Sportování na Jižáku Sportovní hřiště s asfaltovým povrchem najdeš v areálu kolejí na Jižním Městě a je zdarma k užívání po celý den. Sportovní náčiní je možné zapůjčit si na vrátnici koleje Sázava. Pokud hřiště nestačí, je možné využít služeb tenisového centra Ježura za kolejí Blanice. Na Volze je k dispozici kolárna, kde si můžeš uložit svůj bicykl, klíče půjčují proti podpisu na vrátnici. Posilovna Posilovna je v přízemí koleje Sázavy a vstup je pro ubytované studenty a studenty VŠCHT zdarma. Klíč Ti ochotně půjčí na vrátnici. Otevírací hodiny najdeš přímo na dveřích posilovny. Posilovna je vybavena profesionálními posilovacími stroji, boxovacím pytlem, ergometry, crossovým trenažérem, vybavením na aerobic a pingpongovým stolem. Cvičení Jestli posilovna není pro Tebe zrovna to pravé ořechové, a přesto se rád hýbeš, sleduj také dveře posilovny. V zadní místnosti bývají nejrůznější pohybové aktivity, jako například aerobic, zumba, tae-bo. Ještě větší nabídku studiových hodin nabízí kolej Blanice. Více informací na: Pokud si ani zde nevybereš, podívej se na internet. Hned vedle kolejí je richocet a posilovna. Blízko Budějovické je vyhlášený bazén Podolí. V zimních měsících se dá využít veřejné bruslení například v OC Nová Harfa. Většina sportovních areálů nabízí výrazné studentské slevy, takže i sportovat se vyplatí. Funkční deriváty karboxylových kyselin ne že bych chtěl naznačit, že jsou i nějaké nefunkční. prof. Dvořák Kultura Většina z Vás nejspíš během prvních dnů navštíví klub Blanice a El Mágico, ty se nacházejí přímo v areálu kolejí. Praha ale skýtá i spoustu dalších možností kam jít za kulturou. Vybrat si můžeš z bohaté nabídky koncertů, vyhlášených nočních klubů jako Mecca, Zlatý strom, Duplex, Radost FX, Cross club, divadel, muzeí, výstav a tanečních párty. Nejbližší kino najdeš na Hájích. Hledáš-li, kde si půjčit knížky na dlouhé cesty metrem, navštiv městskou knihovnu. Bližší informace, katalog a seznam poboček najdeš na: Nejbližší pobočka se nachází na Jírovcově náměstí (po cestě z koleje pěšky do stanice metra Chodov). Aktuální informace ohledně různých kulturních akcí najdeš například na známých portálech: Þ Þ Zajímavé tipy a aktuality najdeš i na: což je portál Pražské informační služby, dále na: (internetová verze magazínu Co, kdy v Praze) Tvou velkou výhodou je, že jsi student a tím pádem můžeš využít spousty studentských slev, ať už jdeš do kina, divadla nebo na nějakou výstavu. Proto když někam jdeš, neboj se přeptat na studentské slevy a měj svůj studentský průkaz stále v pohotovosti

20 Labyrint Mapy Kalendář Odkazy Labyrint, aneb Některé špatně dostupné učebny Budovy V budově A: Ztrať se, kdo můžeš Specifikem budovy A jsou příčné spojovací chodby, které jsou označeny písmeny. V přízemí jsou spojovací chodby F, G a H, v 1. patře J a K, ve 2. patře M a N. VŠCHT Praha se nachází ve třech budovách A, B a C. Budova A: Tato budova se nachází dále od stanice metra Dejvická. V Áčku se nachází školní knihovna, velké posluchárny AI a AII či rektorát. Knihovnu najdeš ve druhém patře naproti hlavnímu schodišti. Před vstupem si však musíš odložit věci do šatny u posluchárny AI. Pro vstup do budovy můžeš použít i zadní vchod v Zikově ulici. V těchto chodbách se nacházejí učebny a laboratoře značené například K08 nebo J05. A30: do této místnosti se dostaneš přes knihovnu v 2. patře (věci si musíš odložit v šatně posluchárny AI, jelikož do knihovny můžeš vstoupit jen s učebními pomůckami), v poslední místnosti knihovny půjdeš po schodech nahoru a budeš pokračovat chodbou doleva. Na jejím konci je hledaná učebna. Budova B: V této budově se nachází hned několik pro studenty důležitých míst: respirium (přízemí, po pravé straně od hl. vchodu), výpočetní a kopírovací centrum (suterén, pokračuj chodbou od respiria směrem k děkanátu FPBT a schodištěm dolů) a kartové centrum (suterén, schodištěm za vrátnicí a napravo). Budova má i postranní vchod v ulici Studentská (mezi budovami A a B). Budova C: Je to nejmenší budova VŠCHT Praha. Proto se v ní snadno zorientuješ a je nemožné se zde ztratit. Možná ale budeš mít problém tuto budovu poprvé najít. Nachází se ve Studentské ulici č. 6 (ulice mezi budovami A a B, téměř u Evropské ulice). Mimo jiné zde sídlí ústav matematiky. Jak se vyznat v označení místností Zorientovat se po naší škole může být ze začátku pěkný oříšek. Nabízíme malý návod, který by Ti mohl v prvních dnech pomoci. Písmeno na začátku názvu místnosti vždy označuje budovu, kde se učebna nachází, první číslo potom patro (suterén má místo čísla písmeno S) a druhé číslo označení učebny. Někdy mohou mít místnosti na konci ještě písmeno (A, B, C, ). 38 Příklady: A31: ve druhém patře najdeš spojovací chodbu N, přibližně uprostřed této chodby se nachází schodiště (za prosklenými bílými dveřmi) vedoucí do třetího patra. Schodiště Tě zavede na chodbu P, a když zahneš doprava, brzy nalezneš učebnu A31. A40: do této počítačové učebny se dostaneš nejjednodušeji tak, že vyjedeš výtahem u turniketů zadního vchodu do čtvrtého patra. Vstup do místnosti je hned vedle výtahu. Fyzicky náročnější alternativa vyžaduje použití hlavního schodiště u zadního vchodu, kterým se dostaneš do třetího patra, ze kterého budeš pokračovat menším schodištěm až do čtvrtého patra. V budově B: BS1: sejdeš schodištěm SCH 4 vedle posluchárny BIII (naproti bočními vchodu) o patro níž. Vejdeš do dveří s cedulkou BS1 (druhé vedou na dvůr) a asi po několika metrech najdeš po pravé straně učebnu. Alternativní cesta vede přes dvůr. BS2: stojíš-li před hlavním vchodem do respiria, dáš se do chodby vlevo (jsou tam i šipky), na konci chodby zahneš doleva a za chvíli odbočíš znovu doleva, kde najdeš schodiště (SCH 6). Půjdeš po něm o patro níž a hned jak skončí schodiště, vyjdeš ven na dvůr. Zahneš doleva a na druhém konci dvora se nachází učebna BS2. ÍÍBS81 místnost je v budově B, suterén, č. místnosti 81 ÍÍB10C budova B, v přízemí, č. místnosti 10C ÍÍA102A budova A, 1. patro, č. místnosti 102A Aby to ale nebylo tak jednoduché, jsou zde i výjimky, o kterých si povíme něco více za chvíli. Velké posluchárny jsou označeny příslušným písmenem a následně římskou číslicí (AI, AII, BI, BII, BIII). Najdeš je vždy v mezipatře hned na hlavním schodišti. Výjimkou je posluchárna BIII, která je v přízemí u postranního vchodu. Hledání Ti usnadní orientační tabule s rozpisy učeben, které se nacházejí na každém patře a u každého z hlavních vchodů a také mapky školy na následujících stránkách Průvodce. Popřípadě se můžeš zeptat některého ze starších spolužáků, ale i zaměstnanci na vrátnici vždy ochotně poradí. 39

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky ZÁPIS DO STUDIA Vysoká škola ekonomická v Praze Dnešní agenda Zápis ke studiu (podpis) Základní informace ke studiu Vyplnění potvrzení o studiu 2 Studijní předpisy - fis.vse.cz

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky

3. Povinnost studentů zkontrolovat své studijní výsledky Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: Účinnost: Vydává: Zpracoval: Spolupracoval: Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: RD/08/13 Rozhodnutí děkana Zápisy

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA KOMBINOVANÁ FORMA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18

ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 ZÁPIS do STUDIA NA FF UP 1. ročník 2017/18 Základní informace http://www.ff.upol.cz/ záložka studentům 1.Studijní řády a normy (Studijní a zkušební řád UP nový platný od 1. 9. 2017, Disciplinární řád UP)

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijního oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro prezenční studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Problémy řeší HELPDESK Oddělení Helpdesk Přízemí budovy rektorátu, kancelář

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Manuál pro práci se SIS

Manuál pro práci se SIS Manuál pro práci se SIS Obsah Přihlášení do SIS a přehled jednotlivých modulů... 2 Práce s jednotlivými moduly... 2 1.Aktuality... 2 2.Výuka... 2 a) anketa... 2 b) zápis předmětů a rozvrhu... 2 c) výsledky

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů

Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku, termíny registrací a zápisů Vyhlášky a opatření děkana všechny tyto dokumenty jsou

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy 2. Předmět smlouvy Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

http://sit.pedf.cuni.cz

http://sit.pedf.cuni.cz Středisko informačních technologií (SIT) http://sit.pedf.cuni.cz Tato prezentace ke stažení E-mail: helpdesk@pedf.cuni.cz Kancelář: 018 Tel.: 221 900 209 Co se dozvím na této prezentaci 1. Informace o

Více

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník

1.1. Jméno, příjmení, titul:.. rodné číslo:.. datum narození:.. bydliště: tel. kontakt:.. dále jen účastník Smlouva o studiu v programech celoživotního vzdělávání akreditovaných studijních programů Stavební inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie a Civil

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení 1) Smyslem tohoto opatření je stanovení podmínek pro přijetí ke

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

Postup pro zadávání žádostí o ubytování na koleji pro akademický rok , pro studenty ČVUT.

Postup pro zadávání žádostí o ubytování na koleji pro akademický rok , pro studenty ČVUT. Postup pro zadávání žádostí o ubytování na koleji pro akademický rok 2012-2013, pro studenty ČVUT. Žádost o kolej si podávají nově přijatí studenti na ČVUT, studenti kteří v roce 2011-2012 neměli ubytování

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory

Zkrácený přehled úvodu do studia. pro bakalářské a magisterské obory Zkrácený přehled úvodu do studia pro bakalářské a magisterské obory Univerzitní informační systém (UIS) Univerzitní informační systém (UIS) http://is.czu.cz Získání přístupových údajů Přihlašovací údaje

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více