Ještě před blížícím se létem jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ještě před blížícím se létem jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES."

Transkript

1 Vážené dámy, vážení pánové, Ještě před blížícím se létem jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Dočtete se o novele energetického zákona, která vejde v platnost již 1. července 2015 a která s sebou přináší nové povinnosti pro podnikatele. Tento příspěvek zpracoval vedoucí auditor a lektor Quality Austria Ing. Martin Krejčí, který je zároveň produktovým managerem této oblasti. V krátkosti se zde dočtete informace k připravované revizi normy ISO 14001, která vejde v platnost již na podzim tohoto roku a kterou pro Vás shrnul vedoucí auditor a lektor Quality Austria Ing. Jan Strejček. V posledním příspěvku Vás jednatelka naší partnerské organizace Mgr. Aneta Zichová obeznámí se zajímavými statistikami na téma jazykových požadavků zaměstnavatelů. Na závěr přehled nových vzdělávacích programů a kurzů Quality Austria a partnerské organizace CIS Certification & Information Security Services, s.r.o. do konce roku Nejdůležitější jsou naše kurzy a semináře k novým vydáním norem ISO 9001 a ISO Jak je již pravidlem, zveme Vás v tomto období na každoroční setkání zákazníků a partnerů na Quality Austria forum. To se v letošním roce bude konat v Praze dne 15. září Zaměříme se především na revize standardů a jejich význam pro vedení firem, jejich propojení a návaznost na další oblasti a standardy v Praze na QualityAustria Forum vystoupí významní zahraniční manažeři z klíčových oblastí businessu. Specialisté ze Slovenska, Německa a Rakouska Vám v rámci svých příspěvků sdělí svoje praktické zkušenosti a nejnovější trendy v systémovém řízení firem a organizací. Za celý tým Quality Austria a partnerské organizace CIS Certification & Information Security Services, s.r.o., Ing. Petr Kopecký, Ph.D. regionální manažer CZ & SK

2 Novela energetického zákona Novela energetického zákona, kterou prezident ČR podepsal 21. května 2015, vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2015 Sb. kterou se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Proces schvalování trval téměř 10 měsíců. Nicméně novela je zde a je třeba se s ní vyrovnat. Většina ustanovení EZ vstoupí v účinnost od 1. ledna EZ nastavuje nová pravidla pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a postupy při regulaci cen a má přímé dopady do podnikání tisíců firem. Přehled novinek, které zavádí EZ: poplatek za obnovitelné zdroje se bude platit podle kapacity jističe, ne podle spotřeby, řeší problémy s nezapsanými věcnými břemeny. Ruší se povinnost jejich zapsání do katastru nemovitostí, fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kw nebudou potřebovat licenci, zavedení podpory novým bioplynovým stanicím, tarifní struktura v elektroenergetice. Zpřesňují se také již definované požadavky: Snižování energetické náročnosti budov Průkaz energetické náročnosti Požadavky na energetický audit Energetický posudek Energetický specialista Povinnosti se blíží: Zde je vhodné připomenout některé povinnosti, které zatím nebyly firmami příliš vnímány: Vlastníci energetického hospodářství, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO Systém managementu hospodaření s energií, nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat energetický audit ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tom případě se takový energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona.

3 Státní program a dotace Pro splnění těchto povinnosti by měl vzniknout také Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Program Úspory energie umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč. V tomto roce běží program EFEKT Ing. Martin Krejčí, vedoucí auditor a lektor Quality Austria Revize normy ISO 14001:2015 První verze normy ISO byla vydána v roce 1996, tehdy jako ISO 14001:1996. Další přezkum a revize byly provedeny v roce 2004, představovaly ale pouze drobné úpravy. V současné době existuje více než vydaných certifikátů ve zhruba 150 zemích a jejich počet se stále zvyšuje. Nárůst certifikátů environmentálního managementu je každým rokem o 10-15%. Nová revize normy, plánovaná na rok 2015, má tedy celosvětový dopad. Práce na revizi normy byly započaty v roce 2012 a v současné době je zpracováváno velké množství připomínek a komentářů. Dle ISO Technical Committee, ISO/TC 207/WG 5, která je zodpovědná za revizi ISO 14001, je očekáváno vydání konečného návrhu FDIS v červnu, což je oproti dříve oznámeným termínům výrazný posun. Vydání revize normy ISO 14001:2015 se tedy očekává v září. Norma ještě více než v minulosti propojena s normou ISO 9001, ale také s dalšími nově editovanými standardy. Zásadní změny v revizi normy můžeme vidět v těchto sedmi bodech: Závazek k trvale udržitelnému rozvoji Vyšší požadavky na top management v řízení environmentálního chování organizace Kontext organizace, rizika a příležitosti Posouzení shody se závazky a povinnostmi organizace Využívání výkonnostních ukazatelů k zajištění neustálého zlepšování Rozšíření vlivu environmentálního managementu do hodnotového řetězce Environmentální návrh jako nástroj pro zlepšování Současné verze normy ISO lze použít pro všechny typy organizací, a to bez ohledu na jejich velikost. Nové vydání normy jde ale blíže k zákazníkovi, bude uživatelsky přívětivější pro malé a střední podniky. Společnost Quality Austria pro vás připravila několik seminářům, ve kterých se dozvíte o zásadních změnách norem ISO 9001 a ISO a budete tak připraveni na přechod na nová vydání. Ing. Jan Strejček, vedoucí auditor a lektor Quality Austria

4 Jazykové požadavky zaměstnavatelů Díky zvyšující se mezinárodní kooperaci a rostoucímu počtu zahraničních vztahů se mění požadavky zaměstnavatelů kladené na zaměstnance. Už neplatí, že by všem stačila angličtina a že je jazyková vybavenost nutností pouze u nejvyššího managementu společnosti. Připravili jsme pro Vás přehled nejčastěji požadovaných jazyků a otázky důležitosti cizího jazyka při hledání nového zaměstnání v rámci EU. Problém s jazykovou vybaveností je často kritizován nejen u uchazečů ale též u absolventů, kteří dle zaměstnavatelů nemají dostatečné jazykové dovednosti, aby měli velké šance na současném internacionalizován trhu uspět. Cizím jazykům v České republice nadále kraluje angličtina, která je požadována téměř u dvou třetin pracovních pozic. Záleží samozřejmě na pracovním zařazení zaměstnance a náplni práce. Obecně se dá říci, že i na pracovní pozice, kde nebyla dříve angličtina či jiný jazyk požadován si nyní zaměstnavatel přednostně vybere uchazeče s lepší jazykovou vybaveností. Druhým nejčastěji vyhledávaným jazykem na našem pracovním trhu je němčina, která je hlavním komunikačním jazykem s našimi největšími zahraničními partnery, Německem a Rakouskem. Němčina je požadována u téměř 30% pracovních pozic. Následuje španělština, italština, ruština a francouzština, které však za vládnoucí angličtinou a němčinou zaostávají. Požadavek rétorománských jazyků a ruštiny se objevuje hlavně v případě zahraniční mateřské společnosti či úzkého obchodnímu vztahu s danou zemí. Mírný nárůst v okruhu požadovaných jazyků zaznamenávají arabština, čínština a japonština. V případě vedoucích zaměstnanců, vědců, inženýrů, personalistů, marketingových specialistů, recepčních či dalších profesí z oboru hotelnictví a cestovního ruchu je téměř pravidlem požadavek znalosti alespoň dvou cizích jazyků na aktivní úrovni. Jazykové znalosti jsou dle výzkumu MŠMT druhým nejdůležitějším kritériem při výběru kandidátů. V rámci Evropské unie se důležitosti znalosti cizích jazyků u uchazečů o zaměstnání pohybuje od důležitosti 61% v Lucembursku až po nejnižší hodnotu 4% ve Velké Británii. U uvedeného grafu je patrné, že jakmile země nemá světový jazyky jako mateřský a je odkázána na kooperaci se zahraničím, roste potřeba znalosti cizích jazyků u zájemců o pracovní pozici. Česká republika je toho jasným důkazem.

5 Znalost jazyků podstatně zvyšuje konkurenceschopnost zaměstnanců a absolventů na trhu práce. Celková konkurenceschopnost zaměstnavatelů v mezinárodním prostředí je pak přirozeně podmíněna jazykovou vybaveností zaměstnanců, kteří jsou aktivně schopni komunikovat se zahraničními partnery, klienty a institucemi. Jazykové kurzy jsou proto ve společnostech často podporovány a patří k nejčastější formě benefitů, které mohou zaměstnanci získat. Firemní kurzy mají výhodu, že jsou klientům ušity na míru a dokáží uspokojit potřeby přesně definované zaměstnavatelem. Mgr. Aneta Zichová Aktuální vzdělávací program Quality Austria pro rok 2015: Revize normy ISO 9001: v Praze a v Brně Interní/externí auditor procesů v automobilovém průmyslu podle VDA Obnovovací kurz pro Auditory procesů v automobilovém průmyslu podle VDA Akademie Quality Austria Auditor systému řízení kvality říjen - listopad 2015 Aktuální vzdělávací program CIS pro rok 2015: Manažer Informační bezpečnosti podle ISO 27001: Auditor informační bezpečnosti podle ISO 27001: Obnovovací kurz pro Manažery a Auditory informační bezpečnosti podle ISO 27001:

6 Dovolujeme si Vás pozvat na Quality Austria forum 2015, které se bude konat 15. Září 2015 v Praze. Na program Zákaznického dne jsme mimo jiné zařadili tato témata: Energetický management podle ISO a jeho využití v souvislosti s vydáním novely Energetického zákona zahraniční investor a Ing. Martin Krejčí auditor a lektor Quality Austria a Změny norem ISO 9001:2015 a 14001:2015 Zkušenost ze strany klientů v Rakousku, na Slovensku a v Ćechách a s nimi Ing. Jiří Šisler a Ing. Jan Strejček auditoři Quality Austria Business Continuity Management dle standardu ISO pro velké a malé organizace, sektor služeb a zkušenosti Eckehard Bauer visepresident Quality Austria, Matúš Kisela auditor a lektor Automotive očekávané změny v ISO/TS a VDA v návaznosti na Annex SL Michael Dragosits international Automotive segment manager Quality Austria Ochrana informací a zákony a vazba na očekávaný rozvoj řízení rizik a dat Erich Scheiber CEO a General manager CIS Certification & Information Security Services Více informací k připravovaným akcím naleznete na našich webových stránkách nebo jsme Vám k dispozici na ové adrese

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X Josef Březina 1, Bohumil Puchýř 2 Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X EVROPSKÉ TRENDY VÝBĚRU KVALITNÍHO DODAVATELE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PRACÍ EUROPEAN TRENDS OF SELECTING GOOD QUALITY CONSTRUCTION

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 4/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Garantujeme kvalitní ocenění nemovitostí 6-7 Energetické úspory 8-9 Spolupráce TÜV SÜD Czech a SOS 10-11 www.tuv-sud.cz Milé čtenářky, milí čtenáři, v posledním letošním

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Méně regulací, více dobrých nápadů,

Méně regulací, více dobrých nápadů, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Neatraktivní daňové režimy v Evropě mají Česká republika, Rumunsko a Řecko Daňoví

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více