ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01"

Transkript

1 Osobní údaje Jméno Příjmení Akademické tituly Datum, místo narození Stav Adrian PORTMANN Ph.D., Mag. phil , Wolhusen (Švýcarsko) Ženatý Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, Státní příslušnost Status pobytu Švýcarská konfederace Trvalý pobyt v ČR Telefon Doručovací adresa Bezručova 1575/49A, Mikulov, Změna příjmení Vzdělání ŽIVOTOPIS Na základě rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, které nabylo právní moci dne , se změnilo mé občanské příjmení podle matčiny strany rodiny na Portmann Univerzita Karlova v Praze (Česká republika), Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií (Ph.D.): studium oboru Moderní dějiny Disertační práce: Zwischen Vertreibung und Integration: Tschechische Deutschenpolitik Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze 2004, 2 sv., 750 s Universität Wien (Rakousko), Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät (Mag. phil.): studium historie a kombinace oborů se zaměřením na balkánské země a slavistiku Diplomová práce: Die Besiedlung der Grenzgebiete der böhmischen Länder : Forschungsstand, ausgewählte Probleme und Arbeitsbibliographie. Universität Wien, Geistes- und Kulturwissenschaftliche Fakultät 2001, 371 s. (knižní vydání: München 2001) Universität Bern (Švýcarsko), Philosophische Fakultät: studium historie a politologie Kantonsschule Reussbühl (švýcarská maturita, typ B) Kantonsschule Schüpfheim Zaměstnání od 2008 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Brno Vědecký pracovník od 2008: výuka (v češtině a němčině): přednášky, semináře a kolokvia od 2011: podíl na koncipování a řízení studijní specializace pro magisterské studium (OPVK Multikulturní společnost a moderní dějiny, viz zde); organizační a obsahové zajištění pravidelných přednášek domácích a zahraničních hostů, diskuzních besed a zahraničních exkurzí od 2008: zkoušení a vedení/konzultování bakalářských, magisterských i doktorských prací studentů od 2008: organizace mezinárodních konferencí a seminářů srpen 2013 říjen 2013 Vojenský historický ústav, Oddělení výuky a vzdělávání, Praha Výzkumný a vývojový pracovník podíl na přípravě koncepce nového panelu humanitně-vzdělávacích kurzů pro studenty Univerzity obrany v Brně Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, Ústí nad Labem Odborný asistent podíl na zajištění studijního programu a odborných konferencích Adrian Portmann 1/5

2 Pedagogická činnost od 2008 od 2003 Oblasti odborné činnosti Seznam odborných publikací (výběr) Monografie a komentované edice Výuka (viz výše) Vedení, konzultace a oponentury magisterských a bakalářských diplomových prací Filozofická fakulta MU Brno Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem Pedagogická fakulta TU Liberec Migrace a populační politika ve středovýchodní Evropě ve 20. století Situace německého obyvatelstva v Československu po roce 1945 Pohraničí českých zemí od roku 1918 Podoby multikulturního soužití v moderních evropských dějinách Vznik a důsledky fenoménu přistěhovalectví v západoevropských společnostech od konce druhé světové války Kultury vzpomínání Totalitární a autoritářské režimy 20. století Nacionalismus a výzkum identit (odborná publikační činnost nadále pod jménem Adrian von Arburg) Kompletní seznam publikací zde Duben srpen/září 1945: Divoký odsun a počátky osídlování. Středokluky Díl II.1 z řady: ARBURG, Adrian von STANĚK, Tomáš (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí : Dokumenty z českých archivů, 960 s. + CD-ROM. Téma dokumentace a pramenná základna, s Na přelomu: První poválečné měsíce, s (spoluautor: Tomáš Staněk). Editorem většiny z 708 publikovaných dokumentů Češi a Němci do roku Úvod k edici. Středokluky Díl I. z řady: ARBURG, Adrian von STANĚK, Tomáš (eds.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí : Dokumenty z českých archivů, 376 s. Obecná charakteristika díla, s Základní údaje o území, obyvatelstvu a územně správním členění, s Češi a Němci do konce druhé světové války (spoluautoři: David Kovařík, Matěj Spurný, Tomáš Staněk, Pavel Maršálek), s Stav výzkumu a společenská relevance tematiky, s Pramenná základna a výběr dokumentů, s Ediční zásady, s K použité terminologii, s Akty hromadného násilí v roce 1945 a jejich vyšetřování. Středokluky Díl II.3 z řady: ARBURG, Adrian von STANĚK, Tomáš (ed.): Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí : Dokumenty z českých archivů, 332 s. + CD-ROM. Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945: Stav bádání Prameny Metody Perspektivy. K vydání připravili Adrian von Arburg, Tomáš Dvořák a David Kovařík. Brno 2010, 536 s. (kolektivní monografie 18 autorů). Jak dál ve výzkumu poválečného postavení německy hovořícího obyvatelstva v českých zemích? Několik úvah k diskuzi, s Problematika návratu neprávem odsunutých osob v projednávání ústředních státních orgánů, s Adrian Portmann 2/5

3 Studie Únor 1948 přelom v československé politice vůči Němcům? In: KOCIAN, Jiří - DEVÁTÁ, Markéta (eds.): Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha 2011 (vyd. 2012) (České křižovatky evropských dějin), s Poválečné přesuny obyvatelstva v českých zemích: Otázka jejich vztahu k sídelně-politickým opatřením z předchozích období a dopadu na společenskou transformaci. In: ŠEDIVÝ, Ivan NĚMEČEK, Jan KOCIAN, Jiří TŮMA, Oldřich (eds.): 1938: Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století: Hledání východisek. Praha 2010 (České křižovatky evropských dějin), s Desetiletí katastrof v zrcadle historického výzkumu. In: Antikomplex (ed.): Tragická místa paměti : Průvodce po historii jednoho regionu / Tragische Erinnerungsorte : Führer durch die Geschichte einer Region. Zpracoval Ondřej Matějka. Praha 2010, s Konstruktéři nového pohraničí. Aktéři sídelní politiky a naplňování jejich vizí. In: Dějiny a současnost, XXXII/7 (2010), s Peripherie oder Pionierland? Konzeptionen zur neuen Funktion des tschechischen Grenzgebiets In: LOZOVIUK, Petr (ed.): Grenzgebiet als Forschungsfeld: Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Leipzig 2009 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 29), s Kdo byl německým antifašistou? = Wer war ein deutscher Antifaschist? In: OKURKA, Tomáš (ed.): Zapomenutí hrdinové: Němečtí odpůrci nacismu v českých zemích = Vergessene Helden: Deutsche NS- Gegner in den böhmischen Ländern. Ústí nad Labem 2008, s Breiter Diskurs auf dünnem Eis: Tschechische Historiker und die Vertreibung der Deutschen seit In: FRANZEN, K. Erik HASLINGER, Peter SCHULZE WESSEL, Martin (eds.): Diskurse über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa: Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit München 2008 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 108), s Von der Spurensicherung zur reflektierten Auswertung. Überlieferungsgrad und Dokumentationspotential der Archivakten über die Flucht, Vertreibung und Zwangsaussiedlung der Deutschen aus dem Osten. Überlegungen zum Fallbeispiel Tschechoslowakei. In: Deutschland Archiv, 5/2007, s Hier gibt es kein Zurück mehr. Vertreibung, Aussiedlung, Flucht und Ausreise deutscher Antifaschisten aus der Tschechoslowakei In: I oni byli proti: Sborník z mezinárodní historické konference, která se konala ve dnech listopadu 2006 v Ústí nad Labem v rámci projektu "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu". Ústí nad Labem 2007, s Migrationsprozesse in der Tschechoslowakei. Die Vertreibung der Deutschen und ihre binnenstaatlichen Folgen In: LUFT, Robert EIBER, Ludwig (ed.): Bayern und Böhmen: Kontakt, Konflikt, Kultur. Vorträge der Tagung des Hauses der Bayerischen Geschichte und des Collegium Carolinum in Zwiesel vom 2. bis 4. Mai München 2007 (1. und 2. Auflage; Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 111), s Abschied und Neubeginn. Der Bevölkerungswechsel in den Sudetengebieten nach In: Als die Deutschen weg waren: Was nach der Vertreibung geschah. Ostpreussen, Schlesien, Sudetenland. Das Buch zur WDR-Fernsehserie. Berlin 2005 (1. Auflage), 2006 (2. Auflage), 2007 Reinbek bei Hamburg (Rowohlt Taschenbuch), s Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění "evakuace" německého obyvatelstva (květen až září 1945). Část 1: Předpoklady a vývoj do konce května In: Soudobé dějiny, XII/3 4 (2005), s (spoluautor: Tomáš Staněk). Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění "evakuace" německého obyvatelstva (květen až září 1945). Část 2: Československá armáda vytváří "hotové skutečnosti", vláda je před cizinou legitimizuje. In: Soudobé dějiny, XIII/1 2 (2006), s (spoluautor: Tomáš Staněk). Adrian Portmann 3/5

4 Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních státních orgánů při provádění "evakuace" německého obyvatelstva (květen až září 1945). Část 3: Snaha vlády a civilních úřadů o řízení "divokého odsunu". In: Soudobé dějiny, XIII/3 4 (2006), s (spoluautor: Tomáš Staněk). Zwangsumsiedlung als Patentrezept. Tschechoslowakische Bevölkerungspolitik im mitteleuropäischen Vergleich In: NIEDOBITEK, Matthias KROLL, Frank-Lothar (ed.): Vertreibung und Minderheitenschutz in Europa. Berlin 2005 (Chemnitzer Europastudien, 1), s Tak či onak. Nucené přesídlení v komplexním pojetí poválečné sídelní politiky v českých zemích. In: Soudobé dějiny, X/3 (2003), s Univerzitní skripta Immigration und Multikulturalität im Westen Europas seit dem Ersten Weltkrieg. Skript zur Vorlesung. Brno 2012, 300 s. Zahraniční zkušenosti od 2001 od 2006 od 2001 Česká republika: 2. dlouhodobý pobyt (14 let) Praha (7 let), Brno (6 let), Mikulov (1 rok) postgraduální studium vědecká práce, vysokoškolské učení, řízení občanského sdružení Německo, Rakousko krátko- až střednědobé výzkumné pobyty v německých archivních a výzkumných zařízeních, např.: Institut für Zeitgeschichte (Mnichov), Sächsisches Hauptstaatsarchiv (Drážďany), Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Mnichov), Österreichisches Staatsarchiv (Vídeň), Niederösterreichisches Landesarchiv (St. Pölten) Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko Vystoupení na vědeckých konferencích, seminářích a sympoziích Hostující přednášky Účast na diskuzních panelech kompletní seznam zde Rakousko (4 roky) Universität Wien, Vídeň magisterské studium Česká republika: 1. dlouhodobý pobyt (1 rok) Státní jazyková škola, Praha absolvování intensivního kurzu českého jazyka Práce v akademických a dalších organizacích, ocenění a členství od 2013 od 2013 Vědecká rada Ústavu pro studium totalitárních režimů předseda Člen kuratoria Akademie Mitteleuropa, e.v. od 2013 Člen Historia Europeana, o. s. od 2012 Zakládající člen Conditio humana, o. s. předseda 2011 Udělení ceny "Zlaté srdce pro Evropu" od Kruhu přátel česko-německého porozumění; slavnostní předání ceny se konalo dne 6. září 2011 na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. od 2009 Člen redakční rady časopisu Slezský sborník od 2008 Člen redakčního kruhu Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis od 2004 Člen Matice moravské od 2004 Člen Historische Kommission für die böhmischen Länder (korespondent) od 2004 Člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny, vydávaného Ústavem pro Soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i Držitel post-doc stipendia VolkswagenStiftung (Hannover) od 2003 Člen Spolku pro dějiny Němců v Čechách Držitel doktorského stipendia ZEIT-Stiftung (Hamburk) Adrian Portmann 4/5

5 Jazykové schopnosti Čeština Angličtina Němčina Francouzština Srbština/Chorvatština Slovenština Polština Italština Španělština Latina Počítačové schopnosti Řidičský průkaz plynně, dlouholetá praxe v ústní a písemné podobě plynně, dlouholetá praxe v ústní a písemné podobě mateřský jazyk dobrá úroveň základy plynně, pasivně dobrá úroveň, pasivně MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, zřízení a správa webů, konverze a komprese audio a video formátů, správa serverových stanic, authoring multimediálních vzdělávacích aplikací B Mikulov, 29. prosince 2013 Adrian Portmann 5/5

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. tajemník Ústavu historických věd Vědecké zaměření: novodobé dějiny E-mail: martin.pelc@fpf.slu.cz Telefon: +420 553 684 471 Pracoviště: Ústav historických

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Collegium Bohemicum, o.p.s. Collegium Bohemicum, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Grafická úprava: Michal Novotný michal.novotny@realizace.cz Collegium Bohemicum, o.p.s. - Muzeum města Ústí nad Labem Masarykova 1000/3 400 01 Ústí

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA

INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA INOVACE OBSAHU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NĚMECKÉ FILOLOGIE / ROZŠÍŘENÍ O STUDIJNÍ MODUL NĚMECKÁ HUMANITNÍ STUDIA Studijní brožura 1 Název projektu: Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 22 7. Akademičtí pracovníci 25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen

Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Die Zwangsaussiedlung der Deutschen und ihre Widerspieglung in den gegenwärtigen tschechisch-deutschen Beziehungen Auswahlbibliographie zu Zeitschriftenaufsätzen und Beiträgen in Sammelbänden aus den Jahren

Více

SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1

SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1 1/2007 SOU OBÉ DùJINY Soudobé dějiny XII / 2 1 SOUDOBÉ DĚJINY XIV / 1 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR, v. v. i. 2 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ ÚSTAVU PRO SOUDOBÉ DĚJINY SPOLU S REDAKČNÍM KRUHEM ŘÍDÍ

Více