Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90"

Transkript

1 Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90 Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že se mohu zúčastnit tohoto setkání. Když jsem obdržela pozvánku, hned mne zaujalo motto projektu Jsme každým dnem starší, ale cítíme se stále mladší. Jak vidíte, tak se mne tento citát týká, protože patřím mezi lidi Sama jsem prožila odchod do důchodu a vím jak je těžké pozvat své stáří dál, jak říká socioložka Jiřina Šiklová. Podle statistiky v České republice dnes žije zhruba 1,5 milionu lidí starších 65 let a jejich počet se má podle Českého statistického úřadu do roku 2050 zdvojnásobit. Většina z nich chce zůstat i nadále aktivními. Stáří spojujeme hlavně s odchodem do důchodu. Třebaže se na něj většina lidí těší, když přijde doba odchodu, bývají zpravidla, zvláště muži, zaskočeni. Ti, kteří měli v zaměstnání silné vazby, je pro ně odchod velice náročný. Nejedná se jenom o přerušení sociálních kontaktů, ale také ztrátu prestiže a sebehodnocení, které práce přináší. Často pak mají pocit zbytečnosti, marnosti a ztrácejí zájem o jakoukoli aktivitu. Proto je velice důležité věnovat lidem, kteří se blíží k hranici důchodového věku, velkou pozornost a především je povzbuzovat, aby nepromarnili žádnou příležitost k zábavám a zálibám, aby dokázali navázat na své schopnosti, zkušenosti a zájmy. Důležité je, aby senioři měli uspokojené základní životní potřebybydlení, tělesné i duševní zdraví, dobré sociální kontakty, což má podstatný vliv na psychickou pohodu a celkové naladění člověka a na vnímání štěstí. S přibývajícím věkem, ubývajícím zdravím, vidinou vdovství a poklesem financí nemusí klesat prožitek štěstí. S přibývajícím věkem se mění priority, přestává člověk investovat energii do věcí, které nezvládne a vkládá ji do jiných aktivit. Senioři se soustřeďují na sociální a emocionální cíle, které jim připadají smysluplnější, nikoli na materiální statky. Takoví senioři jsou aktivní, kontakt s nimi je přínosný, mají pochopení pro mladé, rádi jim naslouchají, předávají své zkušenosti, avšak nevnucují je a

2 nementorují. Zpravidla mají dobré rodinné zázemí. Já sama se seniory setkávám v občanském sdružení ŽIVOTě 90, kde pracuji jako sociální pracovnice v sociální poradně.využívám zkušeností ze své předcházející praxe v Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a v Thomayerově nemocnici, odkud jsem odešla do důchodu. Moje současná pracovní role v občanském sdružení ŽIVOT 90 mne plně uspokojuje, protože mohu pomoci těm, kteří o pomoc požádají. Občanské sdružení ŽIVOT 90 je jedna z neziskových organizací, která pomáhá seniorům, jejich rodinám a přátelům. Poslání tohoto sdružení: Jsme tu proto, abychom zlepšovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat svou humanitární činností k řešení problémů seniorů, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a budeme je provázet podzimem života tak, aby se nikdo nemusel za své stáří stydět. Ráda bych Vám přiblížila současnou činnost tohoto občanského sdružení. Senioři a nejen oni se scházejí v Domě Portus, ul. Karoliny Světlé č. 18, Praha 1. Při vstupu do domu je Informační a poradenské centrum, kde návštěvník najde mnoho zajímavých informací a to nejen o našem občanském sdružení a dění v Domě Portus. Informační centrum je místem, kam se může klient s důvěrou obrátit, pokud cítí, že se ocitá v situaci, kterou nemůže zvládnout vlastními silami. Na služby Informačního a poradenského centra a sociální poradny navazují další poradenské služby - právní poradna, sociální poradna, sociální poradna v oblasti domácího násilí a týrání. Je zde také vyhrazen prostor pro osobní inzerci, kde senioři často hledají nové přátele, služby nebo svoje služby nabízejí. Další sociální služby, které ŽIVOT 90 poskytuje: SENIOR TELEFON - krizová a poradenská linka pomoci seniorům. Senioři, kteří se nacházejí v těžké životní situaci, mohou volat 24 hodin denně zdarma z celé České republiky. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítili úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň. TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní, sociální a bezpečnostní rizika starších osob a zdravotně postižených lidí. Poskytovatelem služby je dispečink tísňové péče, který monitoruje uživatele v jeho bytě a je s

3 ním v oboustranném spojení. Odborná pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Tato služba umožňuje seniorům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽIVOTa 90 je určena občanům Prahy, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarávání základních potřeb, především při zajištění péče o svou osobu a chod domácnosti. ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM je určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Služba řeší pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou svým rodinným příslušníkům poskytnout po určitou dobu potřebnou péči. Pečujícím rodinám umožní např. odpočinek, lázně, služební cestu, dovolenou či vlastní léčení v nemocnici. PUJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMUCEK slouží občanům, kteří v důsledku poranění nebo onemocnění jsou nuceni buď dočasně nebo trvale používat rehabilitační či kompenzační pomůcky. CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Toto oddělení je srdcem domu PORTUS. Cílem Centra denních služeb je pomoc v oblasti soběstačnosti a podpora psychické i fyzické kondice seniorů. Nedílnou součástí Centra denních služeb je vzdělávání v Akademii seniorů v dopoledních i odpoledních hodinách. V roce 2013 jsou realizovány tyto kurzy: Vzdělávací kurzy: - Jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština) - Počítačová a internetová výuka - Individuální kurz ovládání mobilů -Individuální trénování paměti -Šití a střihové služby -Odborné přednášky

4 Pohybové kurzy: - Rehabilitační tělocvik (2 kurzy týdně) - Břišní tance -Pilates (2 kurzy týdně) - Jóga (4 kurzy týdně) - Procházky starou Prahou - Nordic Walking - Sebeobrana Výtvarné kurzy: - Základy krajinomalby I., II., II. Kluby: - Šachový klub - Klub filatelistů - Klub osamělých žen - Klub osmdesátnic Hudební setkání: Koncerty Heligonek Klavírní koncerty Seniorky Ženský pěvecký sbor ŽIVOTa 90 Módní přehlídky ŽIVOTa 90 Reminiscenční pořady salón nostalgie: Zralé švestky diskusní pořady Kulturní klub J.Himmlové Tvůrčí psaní a hrátky s češtinou Zdravotní samoobsluha Praha historická Komponované programy Cestovatelský klub Sběratelé Lektorskou činnost v kurzech zajišťují dobrovolníci, protože jednou ze základních myšlenek, na kterou byl kladen důraz při samotném

5 vzniku ŽIVOTa 90, byla myšlenka, aby se lidé v seniorském věku nestali pouze pasivními příjemci poskytovaných služeb,ale aby sami mohli nabídnout své síly a zkušenosti ve prospěch ostatních. Z tohoto důvodu je velká pozornost věnována práci dobrovolníků, tedy lidí, kteří se rozhodli pracovat bez nároků na mzdu a s ohledem na své možnosti pomoci tam, kde je to zapotřebí. Většina dobrovolníků ŽIVOTa 90 patří do seniorské populace. Věková hranice našich dobrovolníků je od 17 do 90 let. A tak v rámci dobrovolnické činnosti dochází k zajímavým mezigeneračním kontaktům, které jsou velmi užitečné. V ŽIVOTě 90 pracuje 80 dlouhodobých dobrovolníků, a 62 dobrovolníků, kteří se podílejí na jednorázových akcích organizace. Za poslední 2 roky se začínají objevovat dobrovolníci z řad nadprůměrně zajištěných rodin a ženy středního věku, které nemusejí mít zaměstnání a mají již starší děti. Kavárnička U Elišky - klubová kavárnička nabízí čerstvé domácí zákusky, chlebíčky, toasty, horké i studené nápoje mezi aktivitami. Nesmím zapomenout ani na oblíbené Divadlo U Valšů, které je profesionální divadelní scéna, kde se můžete pobavit při inteligentních komediích, setkat se známými osobnostmi a jejich vyprávěním při pravidelných beneficích nebo se pobavit při koncertech a recitálech oblíbených umělců. Divadlo provozuje občanské sdružení Život 90, které se, jak jsem výše uvedla, zabývá poskytováním širokého spektra služeb a pomoci seniorům. Ceny vstupenek do divadla jsou na velmi přijatelné úrovni. Pro členy o. s. Život 90 jsou navíc další výrazné slevy na vstupenky. Z výše uvedeného vyplývá, že Dům Portus je otevřen všem zájemcům. Přehled o činnosti sdružení je zveřejňován každý měsíc ve Zpravodaji a na internetových stránkách (jsou i v anglickém jazyce). Co říci na závěr? Naše společnost se změnila. Je to společnost mládí, krásy a výkonu. V dnešní uspěchané době se ze vztahů vytrácí zejména osobní kontakt. Nemáme na sebe čas a to u starší generace vede k frustraci, k osamění.

6 Ze své praxe dobře vím, že samota trápí hodně našich klientů. A proto prosím, nezapomínejme na svém blízké, udělejme si na ně čas a nezapomínejme sobě navzájem naslouchat. Děkuji za pozornost.

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 2.1 Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 4 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme 4 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

Zpravodaj Života 90 ZÁŘÍ 2014. ROČNÍK XIII. CENA 15 KČ VYDÁVÁ ŽIVOT 90 www.zivot90.cz www.facebook.com/zivot90

Zpravodaj Života 90 ZÁŘÍ 2014. ROČNÍK XIII. CENA 15 KČ VYDÁVÁ ŽIVOT 90 www.zivot90.cz www.facebook.com/zivot90 Zpravodaj Života 90 ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XIII. CENA 15 KČ VYDÁVÁ ŽIVOT 90 www.zivot90.cz www.facebook.com/zivot90 Jménem spolku Život 90 Vás srdečně zveme na benefiční představení opery u příležitosti Mezinárodního

Více

Senioři. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! www.zivot90.cz

Senioři. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! www.zivot90.cz Senioři Zpravodaj Domu PORTUS LEDEN 2012 ROČNÍK XI. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! 10. LISTOPADU 2011 se stal ŽIVOT 90 svědkem jedné radostné události, a sice svatby

Více

Senioři. Dědova, ne babiččina mísa. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ

Senioři. Dědova, ne babiččina mísa. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ Senioři Zpravodaj Domu PORTUS PROSINEC 2009 ROČNÍK VIII. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ Hrát, zpívat a tančit bude dětský folklorní soubor ROSÉNKA, vedený

Více

Senioøi. Zpravodaj Domu Portus ROÈNÍK: V. CENA: 10 KÈ VYDÁVÁ IVOT 90

Senioøi. Zpravodaj Domu Portus ROÈNÍK: V. CENA: 10 KÈ VYDÁVÁ IVOT 90 Senioøi Zpravodaj Domu PORTUS Zpravodaj Domu Portus ŘÍJEN 2012 ROČNÍK XI. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. ROÈNÍK: V. CENA: 10 KÈ VYDÁVÁ IVOT 90 Zpravodaj Domu PORTUS VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ŽIVOTa 90, je před

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí

Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí Zapomínat je lidské, ale neměli bychom zapomínat na osoby s demencí Zapomínat je normální, ale zapomínat na osoby s Alzheimerovou chorobou, a také na náročnou péči ze strany jejich rodin, je špatné. A

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol

Katalog. sociálních a návazných služeb 2012 / 2013. Bydlení. Rodina s dětmi. Děti a mládež. Dluhy. Domácí násilí. Drogy a alkohol Bydlení Rodina s dětmi Děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Stáří Katalog sociálních a návazných služeb 2012 / 2013 Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory

Senioři. Úhrady VZP a neostatečné indikace lékařů financování v zdravotních a sociálních službách MHD zastávky lokalizace, dostupnost pro seniory 34 35 Senioři Vymezení cílové skupiny Senioři: věková hranice od 65 let věku rodinní příslušníci vrstevníci a přátelé senior zdravotně postižený nad 65 let senior ohrožený sociálním vyloučením SWOT analýza

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

1.1.2 Pečovatelská služba 1.1.3 Domovy pro seniory 1.1.4 Odlehčovací služby 1.1.5 Domovy se zvláštním režimem 1.1.6 Osobní asistenční služby

1.1.2 Pečovatelská služba 1.1.3 Domovy pro seniory 1.1.4 Odlehčovací služby 1.1.5 Domovy se zvláštním režimem 1.1.6 Osobní asistenční služby ČÁST 1 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 1.1 Udržení stávajících služeb

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Iveta Kubalíková Komunitní plánování sociálních služeb se zaměřením na

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více