U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 22.01.2007 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938."

Transkript

1 U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p / 3 / 07 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Fišer, JUDr. Miroslav Tenkl, Ing. Michaela Petrová. 91 / 3 / 07 Program zasedání Zastupitrelstvo města Tábora s ch v á l i l o program zasedání v předloženém znění s doplněním bodu / 3 / 07 01/01 01/01 Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. navýšení základního kapitálu společnosti 1. nepeněžitý vklad do základního kapitálu z majetku města v rozsahu uvedeném ve znaleckém posudku soudního znalce Miloslava Dvořáka č. 2810/06 ze dne , který byl oceněn v hodnotě ,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadvacetdvatisíc Kč) určený pro navýšení základního kapitálu společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČO , Kosova 2894, Tábor, PSČ p o v ě ř u j e paní JUDr. Danu Švecovou, jako osobu, která bude jednat za město Tábor na valné hromadě Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. a činit všechny úkony nezbytné pro zvýšení základního jmění této společnosti.

2 93 / 3 / 07 16/10 16/10 Schválení dotace a uzavření smlouvy o dotaci pro Ochranu fauny České republiky se sídlem Votice, Zámecká ulice 1. poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na provoz stanice pro zraněné živočichy ve Voticích, který zajišťuje Ochrana fauny České republiky, Zámecká ul., Votice 2. uzavření Smlouvy o dotaci mezi městem Tábor a Ochranou fauny České republiky, Zámecká ul., Votice na provoz Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích. 94 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1502/56 k.ú. Tábor na Pražském sídlišti u Milenia záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1502/56 k.ú. Tábor o celkové výměře cca 330 m 2 za účelem přístavby domu č.p v Táboře za cenu minimálně 1.550,- Kč/m / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemků KN p.č.1585 a k.ú. Tábor (lokalita - Náchodská ulice za autobazarem) záměr prodeje pozemků KN p.č o výměře 97 m 2, kultura zahrada a p.č o výměře 3417 m 2, v kultuře zahrada oba v k.ú. Tábor, za cenu minimálně 800,- Kč za 1 m 2. 2

3 96 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemku PK p.č. 110/1 v k.ú. Měšice u Tábora záměr prodeje pozemku PK p.č. 110/1 v k.ú. Měšice u Tábora, o výměře 1010 m 2, v kultuře neurčeno, za cenu minimálně ,- Kč. 97 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemků parc.č. 1028/3, 4, 5 v k.ú. Tábor záměr prodeje pozemků parc.č. 1028/3 o výměře 689 m 2 a parc.č. 1028/4 o výměře 708 m 2 v k.ú. Tábor za cenu nejméně 650,- Kč/m 2 a pozemku parc.č. 1028/5 o výměře 592 m 2 v k.ú. Tábor za cenu nejméně 400,- Kč/m / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje pozemku parc.č. 20/1 k.ú. Stoklasná Lhota záměr prodeje pozemku parc.č. 20/1 o výměře 498 m 2 cenu nejméně 150,- Kč/m 2. v k.ú. Stoklasná Lhota za 99 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr zpětného odkupu pozemku p.č. 5639/88 v k.ú. Tábor - p. Veřtát záměr prodeje pozemku p.č. 5639/88 orná půda o výměře 108 m 2 v k.ú. Tábor panu Jaroslavu Veřtátovi, bytem Tábor, Měšice č.p. 356, za cenu ve výši 240,- Kč za m 2. 3

4 100 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr budoucího prodeje bytu č. 11 v domě č.p. 523 ulice Nad Obchvatem v Táboře - Měšicích s c h v a l u j e a) zrušení usnesení č. 704/19/04 písm c) b) zrušení usnesení č. 788/21/04 c) záměr budoucího prodeje jednotky č. 523/11 - bytu 3+1 umístěného ve 4. nadzemním podlaží se spoluvlastnickým podílem 118/1000 na společných částech budovy společným všem vlastníkům jednotek a se spoluvlastnickým podílem 128/1000 na částech budovy, které jsou společné jen vlastníkům bytových jednotek, a se spoluvlastnickým podílem 118/1000 na pozemcích parc.č. 941/36, 941/37, 941/38, 941/39, 941/40 a 941/41 vše k.ú. Měšice za cenu v Kč: 10 7 C = , 9 N + ( K) x u n n = 1 kde N= nájemné uhrazené za období od uzavření nájemní smlouvy do uzavření kupní smlouvy, K= kauce, un = roční úroková míra přijatého úvěru, n = počet let, které uběhnou od uzavření nájemní smlouvy do uzavření kupní smlouvy. 101 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje bytů č. 2176/6 a 2179/4 v budově č.p v Husinecké ulici v Táboře 1) záměr prodeje bytu č. 2176/6 v budově č.p v Husinecké ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných prostor budovy a příslušnou id. částí st. parc.č , k.ú. Tábor oprávněnému nájemci za cenu ,- Kč 2) záměr prodeje bytu č. 2179/4 v budově č.p v Husinecké ulici v Táboře s příslušnou ideální částí společných prostor budovy a příslušnou id. částí st. parc.č , k.ú. Tábor oprávněným nájemcům za cenu ,- Kč. 4

5 102 / 3 / 07 12/03 12/03 Záměr prodeje volných bytů č. 2067/4 a 2334/10 v Táboře záměr prodeje: 1) bytu číslo 2067/4 o velikosti 2+1 s příslušnou id. částí společných částí budovy č. p v Husinecké ulici v Táboře a s příslušnou id. částí st. parc. č a 4021 o výměrách 729 m 2 a 553 m 2, k. ú. Tábor za cenu minimálně ,- Kč 2) bytu číslo 2334/10 o velikosti 2+1 s příslušnou id. částí společných částí budovy č. p v Petrohradské ulici v Táboře a s příslušnou id. částí st. parc. č a 1495 o výměrách 229 m 2 a 221 m 2, k. ú. Tábor za cenu minimálně ,- Kč. 103 / 3 / 07 02/05 02/05 Záměr prodeje bývalých kasáren "Jana Žižky" 1. v y h l a š u j e vítězem výběrového řízení "na výběr partnera a investora pro využití bývalého areálu kasáren Jana Žižky" manžele Jaroslava a Lenku Třešňákovy, Třebízského 3020, Teplice 2. záměr prodeje níže uvedených nemovitostí manželům Jaroslavu a Lence Třešňákovým, Třebízského 3020, Teplice, včetně součástí a příslušenství a to jako celku za účelem vybudování komplexu bydlení, centra obchodu a služeb, s povinností kompletní výstavby všech komunikací, dopravních napojení chodníků, parkovacích ploch, sadových úprav, inženýrských sítí a veřejného osvětlení se závazkem předat tuto infrastrukturu po jejím vybudování bezplatně městu či příslušným správcům a to vše v souladu s územním plánem a podmínkami uvedenými v důvodové zprávě pod body a) až q), dále s předkupním právem pro město Tábor po dobu 10 let a sjednanými smluvními pokutami a právem odstoupit od smlouvy ze strany města v případě neplnění v ní uvedených podmínek pokud nedojde ke splnění účelu prodeje, za cenu ve výši 7,5 mil, Kč. Součástí převodu budou závazky z hlediska inženýrských sítí a věcných břemen, které vyplývají z Darovací smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č / 78/2006) ze dne 16. října Budovy: - jiná stavba bez čp./če na st.p.č.1457/3 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/4 5

6 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/5 - stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 1457/6 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/7 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/8 - stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 1457/9 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/10 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/11 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/12 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/13 - garáž bez čp/če na st.p.č. 1457/14 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/15 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/16 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/17 - garáž bez čp/če na st.p.č. 1457/19 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/20 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/21 - garáž bez čp/če na st.p.č. 1457/22 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/23 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/24 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/25 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/26 - garáž bez čp/če na st.p.č. 1457/28 - garáž bez čp/če na st.p.č. 1457/29 - garáž bez čp/če na st.p.č. 1457/31 - stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 1457/32 - stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 1457/33 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/34 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/35 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/36 - stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 1457/39 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/40 - jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 1457/41 vše v k.ú. Tábor, obec Tábor, okres Tábor, kraj Jihočeský. Pozemky: - st.p.č. 1457/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 69 m 2 - st.p.č /4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 - st.p.č. 1457/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2788 m 2 - st.p.č. 1457/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 547 m 2 - st.p.č. 1457/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 - část p.č. 1457/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře m 2 - st.p.č. 1457/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 79 m 2 - st.p.č. 1457/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m 2 - st.p.č. 1457/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m 2 - st.p.č. 1457/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 489 m 2 - st.p.č. 1457/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 621 m 2 - st.p.č. 1457/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 600 m 2 - st.p.č. 1457/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1373 m 2 6

7 - st.p.č. 1457/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 372 m 2 - st.p.č. 1457/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1185 m 2 - st.p.č. 1457/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 935 m 2 - st.p.č. 1457/19, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 821 m 2 - st.p.č. 1457/20, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 820 m 2 - st.p.č. 1457/21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m 2 - st.p.č. 1457/22, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 936 m 2 - st.p.č. 1457/23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 605 m 2 - st.p.č. 1457/24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m 2 - st.p.č. 1457/25, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 402 m 2 - st.p.č. 1457/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m 2 - st.p.č. 1457/28, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1097 m 2 - st.p.č. 1457/29, zastavěná plocha a nádvoří, dle GPL číslo /2005 o výměře 928 m 2 - st.p.č. 1457/31, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m 2 - st.p.č. 1457/32, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 619 m 2 - st.p.č. 1457/33, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 875 m 2 - st.p.č. 1457/34, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 543 m 2 - st.p.č. 1457/35, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1204 m 2 - st.p.č. 1457/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m 2 - st.p.č. 1457/39, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 952 m 2 - st.p.č. 1457/40, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 - st.p.č. 1457/41, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 - p.p.č ostatní plocha, zeleň, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka o výměře 2364 m 2 vše v k. ú. Tábor, obec Tábor, kraj Jihočeský. 3. u k l á d á místostarostovi p. Jiřímu Bartáčkovi zajistit v rámci prodeje nemovitostí podmínky, které povedou k získání územní rozvojové rezervy ve prospěch města v rozsahu cca m u k l á d á místostarostovi p. Jiřímu Bartáčkovi předložit zastupitelstvu města veškeré došlé podněty, připomínky a návrhy k uvedenému záměru 5. u k l á d á místostarostovi p. Jiřímu Bartáčkovi předložit zastupitelstvu města ke schválení konečný text případné kupní smlouvy. 7

8 104 / 3 / 07 12/03 12/03 Prodej části pozemku parc.č. 5955/1 k.ú. Tábor (pod valem) prodej části pozemku parc.č. 5955/1 k.ú. Tábor o výměře cca m 2 (pod ochranným valem) společnosti IPP Invest s.r.o., IČ: , se sídlem Pod Ohradou 923, Rokycany za cenu 50,- Kč/m / 3 / 07 12/03 12/03 Prodej pozemků v zahrádkářské osadě Šibenný vrch - změna usnesení změnu usnesení č. 1656/38/06 ze dne v bodě 11) tak, že text "panu Milanu Balogovi, Trnovanská 1292/32, Teplice, podíl 1/22" se mění na "panu Milanu Balogovi, Trnovanská 1292/32, Teplice, podíl 1/11" a text "panu Jaroslavu Houfovi, Petrohradská 2390, Tábor, podíl 1/22" se vypouští. 106 / 3 / 07 12/03 12/03 Prodej ideální části půdního prostoru nad bytem č. 2175/4 v budově č.p v Husinecké ulici v Táboře prodej ideální části půdního prostoru nad bytem č. 2175/4 o ploše cca 80 m 2 v budově č.p v Husinecké ulici v Táboře za účelem rozšíření bytu č. 2175/4 s příslušnou ideální částí společných prostor budovy a příslušnou id. částí st. parc.č , k.ú. Tábor Iloně Jůzové, bytem Husinecká 2175, Tábor za celkovou cenu ,- Kč. 8

9 107 / 3 / 07 12/03 12/03 Prodej bytů v budově č.p a 2199 ve Farského ulici v Táboře - změna usnesení m ě n í usnesení č. 20/1/06 tak, že v odstavci: 2. nahrazuje číslo číslem nahrazuje číslo číslem nahrazuje číslo číslem nahrazuje číslo číslem / 3 / 07 12/03 12/03 Prodej domu č.p se stp.č v k.ú. Tábor prodej domu č.p.1205 na st.p.č.1817 a st.p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1031 m 2 v k.ú. Tábor společnosti BYDLENÍ PRAHA s.r.o, IČ: se sídlem Řitka 260, , za cenu 1 mil. Kč. 109 / 3 / 07 12/15 12/15 Bezúplatné převzetí pozemků pod komunikacemi v lokalitě Svatá Anna (Spilka a Říha s.r.o.) bezúplatný převod pozemků parc.č. 941/65 o výměře 288 m 2 a parc.č. 941/66 o výměře 425 m 2, oba v k.ú. Měšice u Tábora od společnosti Spilka a Říha s.r.o., IČ: , se sídlem Petra Bezruče 426/II, Soběslav do vlastnictví města Tábora. 9

10 110 / 3 / 07 12/07 12/07 Výkup pozemků pro chodník a osvětlení - ul. Kpt. Jaroše (ACCO Czech a.s.) výkup části pozemku parc.č. 403/15 o výměře cca 300 m 2 a pozemků parc.č. 403/33 o výměře 147 m 2 a parc.č. 403/34 o výměře 57 m 2, vše v k.ú. Klokoty za cenu 144,- Kč/m 2 od společnosti ACCO Czech, a.s., IČ: , se sídlem Kpt. Jaroše 2400, Tábor. 111 / 3 / 07 12/18 12/18 Majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací KN p.č. 841/18 v k.ú. Klokoty koupi pozemku KN (pozemek katastru nemovitostí) v k.ú. Klokoty p.č. 841/18 o výměře 7 m 2, kultura ostatní plocha - ostatní komunikace od těchto spoluvlastníků: Ing. František Jánský a Ing. Jitka Jánská (SJM), oba trvale bytem Ke Chlumu 273, Tábor - Klokoty, Jiří Linhart, trvale bytem Konečná 547, Tábor - Měšice a Miloslav Melichar, trvale bytem Slavkovská 865/11, , Brno - Slatina, za cenu 1008,- Kč. 112 / 3 / 07 12/07 12/07 Koupě pozemku parc.č. 2394/2 k.ú. Tábor včetně objektu koupi pozemku parc.č. 2394/2 o výměře 214 m 2 k.ú. Tábor včetně objektu nacházejícího se na uvedeném pozemku za cenu ,- Kč od Sdružení Jóga v denním životě Tábor, se sídlem Na rybníčku 320, Tábor, IČ:

11 113 / 3 / 07 12/ /05 Čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Tábora 1. poskytnutí finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení města Tábora v roce 2007 ve výši 1 mil. Kč k úvěrům na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných domů na území města Tábora ve vlastnictví fyzických a právnických osob 2. u k l á d á a) místostarostovi Jiřímu Bartáčkovi předložit nejpozději na 8. ZM dne ke schválení smlouvy o úvěrech b) místostarostovi Jiřímu Bartáčkovi připravit návrh na tvorbu fondu FRBT z kapitálových příjmů. 114 / 3 / 07 12/20 12/20 Obecně závazná vyhláška č. 01/2007, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Tábora v y d á v á Obecně závaznou vyhlášku města Tábora č. 01/2007, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Tábora. 115 / 3 / 07 08/02 08/02 Harmonogram a struktura rozpočtového výhledu na roky harmonogram a strukturu rozpočtového výhledu na roky / 3 / 07 08/02 08/02 Převod prostředků do Fondu rezerv a rozvoje převod nevyčerpaných prostředků roku 2006 do Fondu rezerv a rozvoje ve výši ,4 tis.kč. 11

12 117 / 3 / 07 13/09 13/09 Schválení Smlouvy o dotaci do hospodářského výsledku č. 1/3201/2007 uzavřené mezi městem Tábor a TZMT s.r.o. 1) poskytnutí dotace do hospodářského výsledku pro TZMT s.r.o. ve výši ,- Kč 2) uzavření Smlouvy o dotaci č.1/3201/ / 3 / 07 13/01 13/01 Dotace sportovním oddílům na pronájmy sportovních zařízení spravovaných TZMT s.r.o. a tělocvičen základních škol zřizovaných městem 1. poskytnutí dotace níže uvedeným příjemcům na úhradu nákladů na pronájem sportovních zařízení spravovaných TZMT s.r.o. a tělocvičen základních škol zřizovaných městem Tábor takto: příjemce dotace výše dotace HC Tábor Kč FK Tábor Kč BK Tábor Kč TJ - plavecké sporty Kč TJ VS Tábor - stolní tenis Kč Taneční studio M.Cheníčkové Kč TŠ Atak - Vídeňská ul Kč TŠ Atak - ZS Kč Karate klub Tábor Kč Volejbal Tábor Kč SK při SPŠS Kč Triatlon Team Kč 1. Fbk Tábor Kč GSK Tábor Kč SK Viktoria Kč Karate - P - klub Kč Subaquaclub Delfín Kč Atletický klub Tábor Kč Plavecká škola Kč Klub Naděje Kč Klíček Záluží Kč Sdružení postižené dítě Kč 2. uzavření smluv o dotaci dle návrhu. 12

13 119 / 3 / 07 01/ /01 Sdružení měst a obcí okresu Tábor Z astupitelstvo města Tábora 1. d e l e g u j e jako svého zástupce do valné hromady Sdružení měst a obcí okresu Tábor Ing. Hanu Randovou 2. m ě n í usnesení č. 1346/32/05 ze dne tak, že: a) v bodě 2. (ukládá) ruší písm. c) b) bod 3. nově zní: si vyhrazuje vždy před projednáním v příslušných orgánech Sdružení měst a obcí okresu Tábor: a) projednat finanční plán, výroční zprávu a změny (včetně doplňků) stanov b) uložit svému zástupci způsob hlasování o materiálech uvedených pod písm. a) tohoto bodu usnesení 3. p r o j e d n a l o a) změnu stanov Sdružení měst o obcí okresu Tábor v předloženém znění b) finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2007 c) výroční zprávu Sdružení měst a obcí okresu Tábor za rok u k l á d á svému zástupci hlasovat na valné hromadě Sdružení měst a obcí okresu Tábor pro schválení materiálů uvedených bod bodem 3. tohoto usnesení. 120 / 3 / 07 05/02 05/02 Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Tábora s t a n o v u j e v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb., měsíční výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města a při použití principu souhrnu odměn dle ustanovení 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, takto: a) člen rady města Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel b) předseda výboru Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel c) předseda komise Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel d) člen výboru Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel e) člen komise 780 Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel f) člen zastupitelstva města 780 Kč včetně příplatku podle počtu obyvatel a to s účinností od / 3 / 07 05/13 05/13 13

14 Odměny členům výborů, kteří nejsou zastupiteli Zastupitelstva města Tábora r o z h o d l o s účinností od o poskytování peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů tak, že se poskytuje měsíční částka 1 050,- Kč. Tato částka se krátí v závislosti na účasti na svolaných jednáních. 122 / 3 / 07 31/02 31/02 "Určený zastupitel" pro pořízení nového územního plánu města u r č u j e zastupitelem, který bude v procesu pořizování územního plánu města Tábora plnit úkoly "určeného zastupitele" podle zákona č.183/2006 Sb. Ing.arch. Martina Jirovského, Ph.D. 123 / 3 / 07 27/ /01 Plán práce Kontrolního výboru ZM 1. 1) plán práce Kontrolního výboru zastupitelstva města v předloženém znění 2) změnu Jednacího a kontrolního řádu KV ZM dle návrhu kontrolního výboru 2. u k l á d á předsedovi kontrolního výboru předložit na 4. zasedání zastupitelstva města časový harmonogram jednotlivých kontrol. 124 / 3 / 07 08/11 08/11 Plán práce Finančního výboru na rok plán práce Finančního výboru na rok / 3 / 07 06/ /01 14

15 Nový název ulice - katastr Měšice 1. nový název ulice v úseku katastrálního území Měšice na silnici II/137 směrem na Mladou Vožici. Název ulice bude - "VOŽICKÁ" 2. u k l á d á a) odboru vnitřních věcí - zajistit výrobu tabulí s novými názvy ulic b) odboru dopravy - zajistit umístění těchto tabulí s názvy ulic v dané lokalitě. 126 / 3 / 07 22/02 22/02 Poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Tábora a žádost o změnu účelu dotace z Kulturního fondu města Tábora 1) poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Tábora na rok 2007 panu Marku Vichtovi ve výši ,- Kč na náklady spojené s vydáním přehledu kulturních aktivit na území města Tábora v měsíci únoru ) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Tábora mezi městem Tábor a Markem Vichtou na rok 2007 dle návrhu 3) změnu účelu poskytnutí dotace - bod. II. - ve smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Tábor na rok 2006 č.70/2006 uzavřené mezi městem Tábor a Jaroslavem Bártou, zástupcem skupiny Tarapaca Jazz v tomto znění: Dotace je dle 19 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. přísně účelově určená na náklady spojené s činností skupiny Tarapaca Jazz, nákup aparatury a drobného hudebního materiálu. 4) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci z Kulturního fondu č. 70/2006 mezi městem Tábor a Jaroslavem Bártou. Ing. Hana Randová starostka města Tábor Mgr. Zuzana Pečmanová místostarostka 15

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014

Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení ze 17. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 7. července 2014 přijaté usnesení č. 232/2014 - N 3530 v z a l a n a v ě d o m í informaci

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení č. 11/2016 z 11. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 05.05.2016 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 05.05.2016

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : "Rekonstrukce křižovatky Železná" 9365

1000 2726 Návrh na nákup staršího automobilu - veřejná služba 9315. Pozemky pod stavbou : Rekonstrukce křižovatky Železná 9365 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 7.9.2009 od 15:00:00 do 19:20:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 09. 12. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 6/1. Zastupitelstvo města dle jednacího řádu zastupitelstva

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

MČ Praha-Čakovice. Zápis jednání. Rada městské části 51. jednání 15.09.2008

MČ Praha-Čakovice. Zápis jednání. Rada městské části 51. jednání 15.09.2008 MČ Praha-Čakovice Zápis jednání 51. jednání 15.09.2008 Přítomni : Starostka Alena Samková Zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška Radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Usnesení z jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži usnesení č. 1/3/2014 Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje změnu programu jednání Zastupitelstva

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 23. schůze v roce 2015, konané 29. září 2015 Usnesení s termínem č.: 1136 ONI ihned 985 Taj. (OSVV) 13.10. 879 Taj. (ONI) 13.10. 619 HNsP 27.10. 981 Taj. 13.10.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529. v y h l a š u j e

Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529. v y h l a š u j e Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Šternberka č. 198/7 ze dne 7. 12. 2011 v y h l a š u j e nabídku na prodej nemovitostí v Podnikatelské

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 025/16/Ko U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 945/25 993/25 Rozdělovník - členové

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. / Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého kraje

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 18.3.2015

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 18.3.2015 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 18.3.2015 27/4/15 37/4/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 27/4/15 M. č. 1 LXV. výzvu Ministerstva životního

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2008

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2008 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 25. března 2008 Usn. č. 962/13/2008 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Miroslav Bilík, Ing. Jiří

Více

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011

Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z II. zasedání konaného 31.01.2011. Usnesení č. 26/2011 46/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZM 33 24.04.2014 USNESENÍ. z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014

ZM 33 24.04.2014 USNESENÍ. z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014 Spis. zn.: 26962/2014 č. j.: 26963/2014 USNESENÍ z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Tábora, konané 13.12.2010 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Tábora, konané 13.12.2010 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Tábora, konané 13.12.2010 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 74 / 2 / 10 21/04 21/04 Finanční plán Tělovýchovných zařízení města Tábora s. r. o. pro

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více