Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice Datum:

2 Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Dolní Řasnice 270, Frýdlant IČO: IZO: Telefon ZŠ: Telefon MŠ: E mail: Web: ID datové schránky: Právní forma: rdamcyg příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Součásti školy: Základní škola IZO: kapacita 75 Mateřská škola IZO: kapacita 56 Školní družina IZO: kapacita 75 Školní jídelna IZO: kapacita 125 Ředitelka : Mgr. Václava Melicharová, ve funkci ředitelky od Zřizovatel: Obec Dolní Řasnice, Dolní Řasnice 153, Dolní Řasnice Školská rada: zřízena od předsedkyně: Mgr. Bc. Dana Kudrnová

3 Charakteristika školy, podmínky pro práci školy Mateřská škola V mateřské škole pracují dvě třídy dětí. Škola je umístěna v historické budově asi 2 km od budovy ZŠ. Budova školky prošla rekonstrukcí v roce Je zateplená, okna jsou vyměněná. Vnitřní prostory byly vymalovány v létě Školka je obklopena upravenou, prostornou zahradou s novými herními prvky, pískovištěm a záhonem na pěstování plodin. Herní areál školky využívá v odpoledních hodinách i veřejnost. Základní škola V základní škole pracovaly tři třídy s pěti ročníky 1. stupně. Budova prochází od dubna 2014 rekonstrukcí zateplováním a výměnou oken. Vnitřní prostory byly o hlavních prázdninách z větší části vymalovány. Škola využívala k výuce 5 učeben. V odpoledních hodinách byly 2 učebny využívány jako prostory pro oddělení školní družiny. V budově je tělocvična. Areál zahrady z důvodu stavebních prací na budově využíván nebyl. Školská rada Zřizovatel rozhodl o rozšíření školské rady na 6 členů. Ve volbách byly zvoleny: Mgr. Bc. Dana Kudrnová, Andrea Šímová (za pedagogy), Lucie Svobodová, Eva Malá (zástupci rodičů), Štěpánka Šedová, Petra Luftová (zástupci zřizovatele). 1. zasedání rozšířené školské rady proběhlo

4 Vzdělávací programy školy, přehled učebních plánů Mateřská škola Vzdělávací program Řasnička - oáza pro děti a rodiče Základní škola Vzdělávací program Řasnička - oáza pro děti a rodiče Předmět Učební plán 1. stupně základní školy ve školním roce 2013/2014 Ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace Zájmové útvary školy Hudební Ruční práce Florbal Pohybové hry Deskové hry I. a II. Vaření Počítačový I. a II. Německý jazyk Logopedická péče - byla poskytována v MŠ i v ZŠ individuálním přístupem

5 Počty žáků ve školním roce 2013/14, údaje o přijímacím řízení dětí a žáků Počet dětí MŠ Počet dětí Z toho počet dívek Počet žáků ZŠ Třída/ročník Počet žáků Z toho dívek Třídní učitelé I. třída / 1. ročník 10 5 V. Brožová, od Mgr. Bc. D. Kudrnová II. třída / 2. ročník 12 5 Mgr. L. Pirochová, od A. Mancová 3. ročník 11 5 III. třída / 4. ročník 8 4 Mgr. V. Melicharová 5. ročník 12 7 Celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014 Počet dětí přijatých do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 Počet odkladů pro školní rok 2013/ Údaje o zabezpečení péče pro integrované žáky a žáky se SPUCH Žáci se zdravotním postižením individuálně integrovaní v běžných třídách 3 Údaje o počtech dětí a oddělení ŠD Počet oddělení Celkový počet žáků Počet žáků na jedno oddělení Počet žáků na vychovatele Školní rok 2012/ / / / / / / / , ,5 Výkon státní správy (od ) Rozhodnutí ředitelky Počet Odvolání Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 Odklad povinné školní docházky 3 0 Zahájení povinné školní docházky 11 0 Přijetí do ZŠ 2 0 Přijetí do MŠ 7 0 Vyřazení z MŠ 1 0 Ukončení předškolní docházky 15 0 Osvobození od úplaty MŠ nebo ŠD 0 0

6 Personální zabezpečení činnosti školy V personálním zabezpečení došlo v roce 2013 ke změnám. Ke dni ukončili výpovědí pracovní poměr 4 pedagogičtí pracovníci zařízení včetně ředitele školy. Vedením zařízení do řádného konkurzu byla ředitelem školy pověřena učitelka ZŠ. Ta předala školu nové ředitelce. Od Pracovník Aprobace Vzdělání Úvazek Délka praxe ředitelka školy 1. st. ZŠ Vv VŠ 1,00 32let učitelka 1. stupně 1. st. ZŠ VŠ 1,00 35 učitelka 1. stupně studující 1. st. ZŠ Ma 1,00 10 vychovatelka ŠD Gymnázium Ma 0,50 14 vychovatelka ŠD SpŠ Ma 0,50 22 asistentka pedagoga SOU, Studium pro asistenty VL 0,80 0 učitelka MŠ SpŠ Ma 1,00 6 učitelka MŠ SpŠ Ma 1,00 31 učitelka MŠ SzŠ Ma 1,00 12 učitelka MŠ SpŠ Ma 1,00 34 domovník 0,40 uklízečka ZŠ a MŠ 1,00 uklízečka ZŠ a MŠ 1,00 vedoucí provozu jídelny 0,50 kuchařka MŠ 1,00 kuchařka ZŠ 1,00 Fyzicky 16 lidí Přepočítaných 13,70 zaměstnanců Ma maturita, VL výuční list Přehled věkové skladby pedagogického sboru let let let celkem/žen celkem/žen celkem/žen 1/1 5/5 4/4 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zařízení Počet pracovníků Kurzy MŠ 0 - ZŠ 1 Jak správně psát TU Liberec ŠD 1 Vybrané netradiční hry, Výtvarná hra a experiment TU Liberec Školení nepedagogických pracovníků Zařízení Počet pracovníků Kurzy ŠJ 2 Hygienické minimum a zásady aplikace výživových norem

7 Výsledky vzdělávání Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2013/2014 Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním Ročník 2012/ / / / / / / / nehod Přehled výchovných opatření Ředitelská důtka Snížený stupeň chování 3 0 Počty zameškaných hodin 2013/14 omluvených neomluvených celkem průměr na žáka celkem průměr na žáka 1. pololetí , pololetí , celkem , Přestupy z 5. ročníku šk. rok 2012/13 šk. rok 2013/14 Na jinou ZŠ 5 8 Na gymnázium 2 2 Žáci učící se cizí jazyk Anglický jazyk 56 Srovnávací tabulky vývoje počtu žáků v MŠ a ZŠ Počet zapsaných žáků v MŠ k / / / / / / / / / / /14 1. tř tř Celkem Počet zapsaných žáků v ZŠ k / / / / / / / / / / /14 1. roč roč roč roč roč Celkem

8 Údaje o průběhu a výsledku kontrol Finanční kontrola OÚ Dolní Řasnice - dne provedena kontrola faktur, pokladny, výpisů z účtu KB a stravování - výsledky kontroly založeny na zařízení. Kontrola KHS Liberec - dne kontrola kuchyně mateřské i základní školy, budovy mateřské i základní školy - výsledky kontroly založeny na zařízení. Finanční kontrola OÚ Dolní Řasnice - dne provedena kontrola pokladny, přijatých faktur, výpisů z KB a stravování - výsledky kontroly založeny na zařízení. Veřejnosprávní kontrola KÚ Libereckého kraje - dne kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 odst. 6 písm. b) za období roku 2013 a personalistika aktuální - výsledky kontroly založeny na zařízení. Další záměry školy V mateřské škole budeme pokračovat podle zájmu zákonných zástupců v plavání dětí. V mateřské školce dobudujeme zahradu dle zamýšleného a vytýčeného projektu Zahrada jako bezpečné a motivační místo ke hraní. Zaměříme se na zlepšení bezpečnosti silničního provozu před budovou MŠ i ZŠ. Budeme nadále pokračovat ve výuce anglického jazyka od 1. třídy. Ve zvýšené míře posílíme rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí zájem o školní knihovnu, společné čtení, návštěvy místní knihovny, knihovny ve Frýdlantu i v Liberci. Budeme pokračovat v logopedické péči o děti jak z MŠ tak ZŠ. Udržíme nabídku akcí z ekologických center ať už jejich návštěvou či zapojením do programů s environmentální tématikou. Podpoříme veškeré tělovýchovné aktivity a zapojení žáků do standartních i netradičních sportů. V prostorách školní budovy vybudujeme relaxační koutky. V rámci prevence proti patologickým jevům chystáme spolupráci s organizacemi zabývajícími se touto prevencí. Ve spolupráci se zřizovatelem budeme pokračovat v rekonstrukci vnitřních prostor obou budov. Zahájíme obnovu školní zahrady - bylinkové a květinové záhony, úprava ohniště a prostor kolem něho, umístění herních prvků pro relaxaci dětí v dopoledním i odpoledním čase.

9 Akce zařízení MŠ, ZŠ - divadelní představení O kominíku Josífkovi ZŠ - podzimní dílny MŠ - plavání ZŠ ročník - DDH Frýdlant - dopravní výchova MŠ - plavání MŠ - plavání ZŠ ročník - DDH Frýdlant - dopravní výchova MŠ - plavání MŠ, ZŠ - divadlo Matýsek - Datlování MŠ - plavání ZŠ - beseda se spisovatelem dětských pohádek MŠ - plavání MŠ - plavání MŠ - návštěva ekologického střediska STREVLIK - program - Ovčí vlna pěkně hřeje MŠ - plavání ZŠ - divadelní představení - Pověsti z okolí Frýdlantu MŠ - plavání MŠ - plavání ZŠ - vánoční dílny MŠ, ZŠ - divadelní představení - Sněhurka ZŠ ročník - návštěva Betlému ve Frýdlantě MŠ- divadlo Matýsek MŠ - divadelní představení v MŠ - Malířská pohádka ZŠ ročník - divadelní představení v Naivním divadle Liberec MŠ - schůzka s rodiči ZŠ - karneval ve škole MŠ - odpoledne s rodiči - výzdoba k maškarnímu karnevalu ZŠ - hudební pořad Zamrzlá studánka MŠ - plavání 1. lekce MŠ - plavání 2. lekce ZŠ - dívky - plavání v Novém Městě pod Smrkem MŠ - maškarní karneval MŠ - návštěva ekologického střediska STREVLIK - program - Pojďte s námi za zvířátky MŠ - setkání rodičů k akci Putování mezi skalami ZŠ - chlapci - plavání v Novém Městě pod Smrkem MŠ - plavání 3. lekce MŠ - divadelní představení v Naivním divadle Liberec- Velbloud, ryba, slepice MŠ - plavání 4. lekce MŠ - plavání 5. lekce ZŠ - Mezinárodní den spánku - škola v pyžamu MŠ - vynášení Morany - zábavné dopoledne MŠ - odpoledne s rodiči - Velikonoce ťukají na dveře MŠ - plavání 6. lekce ZŠ - kroužek flétniček reprezentoval školu na akci Zpívání pod Smrkem ZŠ třída - návštěva knihovny v Liberci program - O pohádkách MŠ - plavání 7. lekce ZŠ - Den mrkve ve škole MŠ - divadlo v MŠ - O Smolíčkovi ZŠ - Obojživelníci ve škole - povídání o přírodě s pracovnicemi CHKO Jizerské hory ZŠ - jarní dílny pro rodiče s dětmi

10 MŠ - plavání 8. lekce MŠ - stopovaná velikonočního zajíčka ZŠ - třídní schůzky MŠ - plavání 9. lekce MŠ - plavání 10. lekce ZŠ - projektový den v přírodě - Den Země ZŠ třída - návštěva ekologického střediska STŘEVLIK - program - Včelí putování MŠ - plavání 1. - lekce - další cyklus plavání pro přihlášené děti MŠ - slet čarodějů a čarodějnic ZŠ - rej čarodějnic ZŠ třída - návštěva u oveček MŠ - besídka nejen pro maminky MŠ - plavání 1. lekce ZŠ - vystoupení kroužku flétniček v Horní Řasnici ke Dni matek ZŠ třída - návštěva knihovny Liberec - program - Báje, mýty, pověsti MŠ - plavání 2. lekce MŠ - plavání 3. lekce ZŠ třída - DDH Frýdlant - nácvik na zkoušky cyklistů MŠ - Putování mezi skalami - pobyt v Českém ráji ZŠ třída - výlet ke koním do Ludvíkova MŠ - plavání 4. lekce MŠ - plavání 5. lekce MŠ - výprava za Breburdou zábavné dopoledne ke Dni dětí ZŠ - pobyt na Hubertce ZŠ - návštěva knihovny Dolní Řasnice ZŠ - putování na rozhlednu ve Frýdlantu ZŠ - dopoledne s Hasiči Dolní Řasnice ZŠ - beseda s ošetřovatelkou psů Azyl pes, Krásný Les ZŠ třída - exkurze - Azyl pes, Krásný Les ZŠ třída - exkurze - Azyl pes, Krásný Les ZŠ - 4. třída - zkoušky cyklistů na DDH Frýdlant ZŠ - kroužek flétniček - vítání občánků na Obecním úřadě v Dolní Řasnici 6. - MŠ - rozloučení s předškoláky ZŠ - celodenní sportovní den ZŠ - slavnostní zakončení školního roku V rámci primární prevence dbá škola na pohybové aktivity (plavání, bruslení, sportovní dny), exkurze, školní výlety a zajištění prožitkových programů. Je zpracován program prevence sociálně patologických jevů. Na škole byla pro žáky založena schránka důvěry. Její obsah byl vyhodnocován při měsíčních celoškolních setkáváních. Dotazy žáků ve schránce důvěry se týkaly komunikace mezi žáky. Ve škole probíhá sběr tříděného odpadu. Škola je zapojená do projektu Recyklohraní. Jedná se o sběr baterií, elektrozařízení a tonerů. Žáci školy navštěvují akce pořádané ekologickými organizacemi STREVLIK Oldřichov v Hájích nebo liberecké DIVIZNY. Škola pořádá akce s environmentálním zaměřením. Škola je zapojena do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol.

11 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Příjmy Příjem od obce na provoz ,- Mzdy, ONIV, odvody ,- Školné - MŠ 95020,- Školné - ŠD 26050,- Stravné ,- Neinvestiční výdaje NIV celkem ,- Z toho Platy ,- Ostatní osobní náklady ,- Zákonné odvody ,- Učebnice a pomůcky ,- Vzdělávání pracovníků - FKSP 35142,- Náhrady za prvních 21 dní PN 8234,- Inventarizace dlouhodobého drobného hmotného majetku k ,- V Dolní Řasnici Schváleno školskou radou dne

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva Předkladatel: Mgr. Dagmar Vondráčková Verze: k 29. 8. 2011 Stránka 1 z 18 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Název a charakteristika školy 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Stanislav Jirouš Desná, 12.10.2012 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, p.o. Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr.Čemusová Danuše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2010/2011 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více