V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 Sídlo školy: Jiráskova 457, Kladno- Švermov Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO ZŠ: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel: Mgr.Jaroslav Lenc zástupce ředitele: Ing.Marie Loňková Telefon: (ředitelna), (školní jídelna), (mateřská škola) Fax: , www: Zřizovatel: Statutární město Kladno Sídlo zřizovatele: Nám.Starosty Pavla 44, Kladno IČO zřizovatele: Školská rada: zřízena dne Počet členů školské rady: 6 Členové školské rady: Za zřizovatele: Ing.Miroslav Bernášek Simon Přibyl Za pedagogický sbor: Bc.Věra Vojáčková Mgr.Pavlína Neumanová Za rodiče: Markéta Machová Lenka Žižková Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina Školní klub Charakteristika školy Škola se nachází v okrajové části Kladna v městské čtvrti Švermov v místní části Motyčín. Deset menších školních pavilonů je umístěno v parkovém areálu v okrajové části Motyčína mimo dosah hlavních dopravních komunikací. Základní škola využívá přímo k výuce sedm pavilonů, přičemž v nejnovějším pavilonu vybudovaném v roce 2006 je moderní tělocvična. V osmém pavilonu je školní jídelna, v devátém školní družina, v desátém ředitelna a knihovna. K výuce tělesné výchovy slouží kromě tělocvičny školní hřiště umístěné uprostřed školního areálu. Rozlehlý areál školy je hojně využíván k výuce přírodopisu, přírodovědy a prvouky a k environmentální

3 výchově. Při výuce je využívána učebna v přírodě, jejíž součástí se stalo i nově zřízené školní arboretum. Mateřská škola je umístěna na odloučeném pracovišti ve Svojsíkově ulici. Mateřská škola byla v roce 2013 rozšířena výstavbou nového pavilonu, čímž byla zvýšena kapacita mateřské školy na 100 dětí. To výrazně přispělo k uspokojení většiny žadatelů o umístění svých dětí v mateřské škole. Základní škola má nejvyšší povolený počet žáků 270, ve školním roce 2013/2014 ji navštěvovalo 168 žáků (78 hochů a 90 dívek). Školní družina měla nejvyšší povolený počet 30 žáků, ve školním roce 2013/2014 ji navštěvoval maximální povolený počet, tedy 30 žáků (16 hochů a 14 dívek). Vzhledem k tomu, že počet žadatelů převyšuje již několik let maximální povolený počet, škola zažádala, aby od školního roku 2014/2015 byl maximální povolený počet zdvojnásoben. Žádosti bylo vyhověno, a tak ve školní roce 2014/2015 může škola vyhovět všem zájemcům. Školní klub má nejvyšší povolený počet 95 žáků, ve školním roce 2013/2014 ho navštěvovalo 68 žáků (36 hochů a 32 dívek). Mateřskou školu s kapacitou 100 dětí navštěvovalo ve školním roce 2013/ dětí (47 hochů a 53 dívek). Součástí školy je dále školní jídelna, která má dvě pracoviště, v základní škole a v mateřské škole. Stravovalo se v ní 129 žáků základní školy (87 žáků 1.stupně a 42 žáků 2.stupně) a 100 dětí mateřské školy. Uvedená čísla se vztahují k datům příslušných výkonových výkazů. Přehled oborů vzdělání C/01 Základní škola Vzdělávací program ve všech ročnících základní školy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola evropského občana Školní vzdělávací program má hlavní zaměření na environmentální výchovu. Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo v základní škole 15 pedagogických pracovníků, a to ředitel, zástupkyně ředitele, 5 učitelů 1.stupně, 7 učitelů 2.stupně, 1 vychovatelka školní družiny a 1 asistentka pedagoga, přičemž 2 učitelé a asistentka pedagoga pracovali na zkrácený úvazek. Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 14 žen. Ve věkové struktuře pedagogického sboru převažovali učitelé ve věkové skupině let, a to celkem sedm. Čtyři pedagogové byli ve věku let, dva ve věku let, dva pedagogové byli ve věkové skupině nad 60 let. Z uvedeného vyplývá, že 86,7% pedagogických pracovníků školy je ve věku nad 40 let, zcela chybí věková skupina let. Co se týče odborné kvalifikace, mělo ve školním roce

4 2013/2014 odpovídající odbornou kvalifikaci 9 pedagogických pracovníků, což je 60%. Zvýšení kvalifikovanosti pedagogů bude prvořadým úkolem následujícího období. Ředitel školy Mgr.Jaroslav Lenc je ve své funkci od roku Je absolventem funkčního studia FS I. Má odbornou kvalifikaci pro výuku na 2.stupni základní školy. Ve školním roce 2013/2014 vyučoval na 2.stupni základní školy matematiku, zeměpis a německý jazyk. Zástupkyně ředitele Ing.Marie Loňková, která zároveň zastává funkci výchovného poradce, je absolventkou dvouletého funkčního studia výchovného poradenství. Má odbornou kvalifikaci pro výuku na 2.stupni základní školy. Ve školním roce 2013/2014 vyučovala přírodopis a pracovní výchovu na 2.stupni základní školy. Dalšími pedagogickými pracovníky byli: Irena Karnetová, třídní učitelka v 1.třídě, vyučovala též v reedukační skupině žáky se specifickými poruchami učení, Bc.Věra Vojáčková, třídní učitelka ve 2.třídě, vyučovala též hudební výchovu na 2.stupni, Šárka Loudová, třídní učitelka ve 3.třídě, Mgr. Pavlína Neumanová, třídní učitelka ve 4.třídě, vyučovala též německý jazyk na 2.stupni, vykonávala rovněž funkci školního koordinátora environmentální výchovy Mgr.Blanka Burešová, třídní učitelka v 5.třídě, vyučovala též hudební výchovu na 2.stupni, Bc.Daniela Laitnerová, třídní učitelka v 6.třídě, vyučovala na 2.stupni český jazyk a dějepis, Mgr. Věra Růžičková, třídní učitelka v 7. třídě, vyučovala na 2.stupni anglický jazyk, český jazyk, ruský jazyk, občanskou výchovu a zeměpis a na 1.stupni anglický jazyk, vykonávala též funkci školního metodika prevence, Ing.Jana Lindišová, třídní učitelka v 8.třídě, vyučovala matematiku, fyziku a chemii na 2.stupni, Tereza Slavíková, třídní učitelka v 9.třídě, vyučovala na zkrácený úvazek na 1. i 2.stupni informatiku a tělesnou výchovu, na 2.stupni sportovní výchovu a výchovu ke zdraví, vykonávala též funkci metodika ICT, Ivana Zímová, vyučovala na 2.stupni výtvarnou výchovu, fyziku, tělesnou výchovu, sportovní výchovu, zeměpis, dějepis, výchovu ke zdraví a pracovní výchovu, Bc.Květoslava Sehnalová, vyučovala anglický jazyk na 1. i 2.stupni,

5 Dagmar Hanzlíčková, vychovatelka školní družiny, vyučovala též ve 4. a 5.třídě pracovní výchovu, Eva Kantoříková, pracovala jako asistentka pedagoga u žáka ve 4.třídě na zkrácený úvazek. Ranní provoz školní družiny zabezpečovaly na zkrácený pracovní úvazek Ing.Marie Loňková, Šárka Loudová a Mgr.Věra Růžičková. Provoz školního klubu zabezpečovaly na zkrácený pracovní úvazek Ing.Marie Loňková (vedla kroužek Poznáváme přírodu), Šárka Loudová (vedla kroužek Dovedné ruce), Bc.Věra Vojáčková (vedla kroužek Pohybové hry), Mgr.Věra Růžičková (vedla 2 kroužky anglického jazyka), Mgr.Pavlína Neumanová (vedla kroužek Keramika), Ivana Zímová (vedla Turistický kroužek), Tereza Slavíková (vedla kroužek Florbal) a Martina Loňková (vedla 2 kroužky Zumba a aerobic). Dále v základní škole pracovaly školnice Jolana Mugaiová, 2 uklízečky (Dana Hrušková a Marcela Hlavničková) a účetní Ivana Karnetová na zkrácený úvazek. Vedoucí školní jídelny je Lenka Žižková. Ve školní jídelně dále pracovaly Zdenka Masnerová, Eva Kobylková a Marie Tuchová. Provoz v mateřské škole zabezpečovaly tyto pracovnice: Jana Vavříková zástupce ředitele pro mateřskou školu Anna Parnahajová učitelka Miroslava Řebíková učitelka Linda Kommová učitelka Monika Kudrnová - učitelka Markéta Machová - učitelka Kristýna Hanzáková - učitelka Věra Čobirková školnice (do ) Renata Trousilová (od ) Soňa Hrušková uklízečka (na zkrácený úvazek) Jana Voříšková uklízečka, kuchařka Lenka Svobodová kuchařka Věra Špičková kuchařka Jana Bendlová uklízečka (na zkrácený úvazek) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o ukončení školní docházky Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do 1.třídy celkem 26 žáků, z toho bylo 9 hochů a 17 dívek. K zápisu do 1.třídy pro školní rok 2014/2015 se dostavilo v řádném termínu 23 žáků. Do školy bylo přijato 19 žáků, dalším čtyřem žákům byla školní docházka na doporučení PPP Kladno a odborného lékaře odložena. K dodatečnému zápisu se později dostavili 3 žáci, dva byli přijati a jednomu byla školní docházka odložena. Naopak 1 žákyně byla po zápisu dodatečně zapsána na jinou školu a na naši školu nenastoupila. Ve školním roce 2013/2014 ukončilo školní docházku 14 žáků, všichni z 9.třídy. Z nich 10 žáků bylo přijato na střední školy, 4 žáci na střední odborná učiliště.

6 Z nižších tříd neukončil povinnou školní docházku žádný žák. Ke studiu na osmiletém gymnáziu se v tomto školním roce nepřihlásil žádný žák. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V závěru školního roku 2013/2014 navštěvovalo základní školu 165 žáků. Ze 104 žáků 1.stupně prospělo s vyznamenáním 63 žáků, 39 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. Na 2.stupni z celkového počtu 61 žáků prospělo s vyznamenáním 10 žáků, 49 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli. Ve 2.pololetí školního roku 2013/2014 byly šesti žákům uděleny snížené známky z chování, a to dvěma žákům 1.stupně 2.stupeň z chování a čtyřem žákům 2.stupně 2.stupeň z chování. Snížené známky dostali žáci za porušování školního řádu, neplnění povinností, neomluvené hodiny a zapomínání pomůcek. Žáci školy měli za celý školní rok neomluvených 153 vyučovacích hodin. Neomluvené hodiny mělo celkem 12 žáků. Případ většího počtu neomluvených hodin žákyně 1.třídy byl řešen ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Kladna. Žáci se specifickými poruchami učení byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Tito žáci navštěvovali zároveň v průběhu celého školního roku reedukační skupinu odborně vedenou učitelkou Irenou Karnetovou. Ve školním roce 2013/2014 byla zorganizována škola v přírodě v Loužku u Orlíku, zúčastnilo se jí 34 žáků z 1.a 2.třídy. Lyžařský kurz nebyl ve školním roce 2013/2014 organizován z důvodu nezájmu žáků. Žáci 2. a 3.ročníku (celkem 33) absolvovali plavecký výcvik. Žáci školy se v průběhu školního roku zúčastnili 10 exkurzí zaměřených zejména na poznání místního regionu a hlavního města Prahy, v dalších exkurzích žáci navštívili mj.koněpruské jeskyně, Národní technické muzeum, pražskou ZOO. V Centru ekologické výchovy na Čabárně žáci absolvovali 8 environmentálních programů, dále navštívili 5 přírodovědných programů, 2 zeměpisné pořady (o Mexiku a Madagaskaru), 2 vzdělávací programy v Planetáriu, 10 programů k dopravní výchově, 4 další programy (Den bezpečí MMK, Matematika na dotek, Vánoční zvyky, Cesta do pravěku), 2 výchovné koncerty, 4 divadelní a 1 filmové představení. S problematikou ochrany člověka za mimořádných událostí se žáci seznamovali v rámci učiva jednotlivých předmětů dle školního vzdělávacího programu. Žáci 2.a 6.třídy se zúčastnili vzdělávacích programů projektu Hasík, kde byli proškoleni z problematiky požární ochrany pracovníky Hasičského záchranného sboru v Kladně. Třídy 1.stupně se seznamovali s pravidly chování za mimořádných událostí v programu Hra o přežití. Žáci 9.třídy se zúčastnili Veletrhu celoživotního vzdělávání a besedy na Úřadu práce v Kladně k volbě povolání. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu měsíce října a listopadu 2013 byl vypracován školním metodikem prevence Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014. Nespecifická prevence byla zajištěna kroužky školního klubu, naplňována v přímé výuce (prvouka, přírodopis, výchova ke zdraví, český jazyk, občanská výchova zejména témata hygiena, zdravý životní styl) a několika mimoškolními akcemi

7 (vzdělávacími, kulturními a environmentálními). Bylo uspořádáno několik akcí, kde ukazujeme žákům vhodné využití volného času návštěva lanového centra, haloweenské odpoledne, zábavné mikulášské odpoledne, karneval, přivítání žáků 1.třídy, rozloučení se žáky 9.třídy. Některé z těchto akcí si žáci připravili a vedli sami pouze za dohledu učitelů. Žáci 8. a 9.třídy dále navštívili přednášku Láska ano, děti ještě ne. V případě zjištění rizikového chování spolupracuje škola s OKŘ a DP MMK Kladno, PPP Kladno, Střediskem výchovné péče ve Slaném, Střediskem pomoci ohroženým dětem ROSA a Policií České republiky. Do rozvrhu hodin jsou zařazeny třídnické hodiny, kde žáci s třídními učiteli řeší aktuální problémy třídy, učí se při různých aktivitách sociálním dovednostem - komunikaci, naslouchání druhému, akceptování druhých, sebepoznání a zdravému sebehodnocení, spolupráci. Řeší problémy související s věkem řešení konfliktů, problematiku návykových látek. Žáci 6.třídy absolvovali vrstevnický program vedený pracovníky Střediska výchovné péče ve Slaném a v 5.třídě provedli v rámci prevence pracovníci Střediska výchovné péče ve Slaném sociometrické šetření. Na závěr školního roku škola tradičně pořádala Olympijský den, jehož sportovních soutěží se zúčastnila většina žáků školy. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve škole pracovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 10 kroužků školního klubu, jež navštěvovalo 68 žáků. Žáci se účastnili práce v těchto kroužcích školního klubu: Poznáváme přírodu, Dovedné ruce, Pohybové hry, Florbal, Zumba a aerobic (2 kroužky), Keramika, Anglický jazyk (2 kroužky) a Turistický kroužek. V předvánočním období připravila škola prodejní výstavu žákovských výrobků s vánoční tématikou, v dubnu uspořádala další prodejní výstavu, a to velikonočních výrobků žáků. V závěru školního roku slavila škola významné výročí, a to 100.výročí svého vzniku. K této příležitosti byl vydán v nákladu 400 kusů rozsáhlý (264 stránkový) almanach, v němž jsou detailně mapovány jednotlivé etapy historie školy. Almanach sepsal bývalý žák školy Miroslav Oliverius. Seznamuje mj. se jmény všech žáků, kteří prošli školou za celé stoleté období, obsahuje též velké množství fotografií z různých období historie školy. Vlastní oslavy byly zahájeny setkáním bývalých zaměstnanců školy, pokračovaly zábavným programem pro děti a dvěma dny otevřených dveří, při nichž mohli návštěvníci kromě prostor školy shlédnout i výstavu historických dokumentů a fotografií a výstavu z díla bývalého žáka akademického malíře a sochaře Ladislava Nováka. Oslavy vyvrcholily žákovskou akademií na školním hřišti. Tu shlédlo velké množství diváků a navštívili ji i vrcholní představitelé města Kladna primátor Ing.Dan Jiránek a bývalý žák školy náměstek primátora Ing.Miroslav Bernášek. Tak jako v uplynulých sedmi letech připravila škola v měsíci dubnu ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno Čabárna pro žáky škol kladenského regionu Den Země. Obdobný, zdravotním handicapům přizpůsobený program byl připraven pro žáky Speciální školy s více vadami Korálek. Na přípravě těchto akcí se podíleli žáci 7.-9.třídy a žáci kroužku Poznáváme přírodu. V únoru připravila škola ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Kladno -Čabárna pro žáky, rodiče i další zájemce akci Vyrobte si ptačí budku.

8 Žáci školy se účastnili též různých humanitárních akcí příspívali na fond Sidus, v projektu Šance, Světluška, Květinou proti rakovině. Žáci školy se zúčastnili ve školním roce 2013/2014 celkem 20 soutěží. Žáci soutěžili v malé kopané, ve florbale, přespolním běhu, vybíjené, sportovní gymnastice, jízdě na in-line bruslích, účastnili se okresních kol Dopravní soutěže, soutěže Mladý zahrádkář, Zeměpisné olympiády, soutěže Poznej Kladno, Soutěže Městské policie, Desetiboje Městské policie, Olympiády v anglickém jazyce a Matematickém klokanovi. Dvakrát v průběhu roku se naši žáci sešli s žáky sousední školy v Kladně-Hnidousích na sportovních setkáních. Družstva žáků různých věkových kategorií soutěžila se svými vrstevníky ze sousední školy ve florbale, přehazované, vybíjené a fotbale. Oproti předchozím letům jsme ve školním roce 2013/2014 zaznamenali v soutěžích menší úspěchy. Největším úspěchem je vítězství žákyně 8.třídy v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář, která školu i okres reprezentovala v celostátním finále v Chebu. V okresním kole této soutěže získali žáci školy ještě jedno druhé místo, dvě čtvrtá místa, jedno páté místo a jedno šesté místo. Družstvo žáků 8. a 9.třídy obsadilo 7.místo v cyklistické soutěži BESIP, za solidní výsledek lze považovat i 14.místo žákyně 9.třídy v Olympiádě z anglického jazyka. Stejně jako v předchozích letech škola organizovala sběrové akce. Dvakrát v průběhu školního roku se uskutečnil sběr starého papíru, vždy s úspěšným výsledkem. Dále škola organizovala sběr kaštanů, pomerančové kůry, plastových víček, sběr použitých baterií, sběr použitých tonerů do tiskáren a kopírek a sběr malých vyřazených elektrotechnických spotřebičů. Celoročně se škola účastní projektu Recyklohraní. Za získané body z Recyklohraní škola získala knihy, kalkulačky, míče, popisovače na keramické tabule, společenské hry a výtvarné potřeby. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2013/2014 se pedagogové věnovali v rámci DVPP i svému dalšímu vzdělávání. Rozsah DVPP byl negativně ovlivněn i přes mírné zvýšení nízkou výší finančních prostředků přidělených na ONIV, což značně omezuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. DVPP tak bylo možné uskutečňovat převážně jen na kurzech a školeních, které byly pro účastníky zdarma. Ředitel školy Mgr.Jaroslav Lenc absolvoval dvoudenní seminář pro ředitele pořádaný Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a 4 školení týkající se školské a pracovněprávní legislativy a bezpečnosti a ochrany zdraví. Zástupkyně ředitele Ing.Marie Loňková absolvovala 4 odborné semináře z biologie na PedFUK a PřFUK v Praze. Školní metodička prevence Mgr.Věra Růžičková absolvovala cyklus seminářů pro školní metodiky prevence. Všechny učitelky 1.stupně absolvovaly dvoudenní školení písma Comenia script. Vedle výše jmenovaných kurzů se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili dalších devíti vzdělávacích akcí organizovaných Pedagogickou fakultou UK v Praze, Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, NIDV Praha, a Českým červeným křížem. Jednalo se o přednášky a semináře směřované zejména k práci s třídním kolektivem, k metodám výuky, odborné semináře z chemie a seminář k právním otázkám ve školství. Učitelka Bc.Daniela Laitnerová dokončovala složením státních závěrečných

9 zkoušek magisterské studium. K úspěšnému absolvování jí v závěru školního roku chyběla jen obhajoba diplomové práce. Učitelka Tereza Slavíková zahájila a úspěšně absolvovala 1.ročník vysokoškolského studia na pedagogické fakultě v oboru informatika výchova ke zdraví. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce Ve školním roce 2013/2014 neprovedla Česká školní inspekce ve škole žádnou inspekci. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení, ani není do tohoto typu vzdělávání jinak zapojena. Údaje o školou předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala v realizaci projektu Učebna v zeleni. V podzimních měsících byl projekt ukončen dobudováním školního arboreta. Žádný jiný projekt nebyl školou předložen.

10 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole funguje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Odborová organizace dobře spolupracuje se školou při plnění úkolů ve vzdělávání. S organizacemi zaměstnavatelů škola nespolupracuje. Jak již bylo výše uvedeno, škola úzce spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s Centrem ekologické výchovy Kladno - Čabárna, dále spolupracuje v oblasti environmentální výchovy i v rámci volnočasových aktivit se skanzenem Mayrau, s Mysliveckým sdružením Třebichovice a Českým svazem včelařů. V oblastech výchovy a vzdělání je velmi úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, pracoviště Kladno, škola spolupracuje též s Oddělením krizového řízení a drogové prevence MMK Kladno, se Střediskem výchovné péče ve Slaném a občanským sdružením ROSA. V oblasti tělovýchovy a sportu se velmi úspěšně rozvíjí spolupráce s tělovýchovnou jednotou Baník Švermov. Škola si velmi váží sponzorských darů od tělovýchovné jednoty, v srpnu 2014 byl sponzorský dar slavnostně škole předán za účasti ministra školství Marcela Chládka. Nadále pokračuje též spolupráce v rámci přírodopisu a environmentální výchovy s katedrou biologie PedFUK v Praze.

11 Přehled dotací státního rozpočtu Přidělená dotace pro rok 2013 Limit MP ,00 Odvody ,00 OPPP ,00 ONIV ,00 FKSP ,00 Celkem ,00 Přehled čerpání Vyplacené mzdy ,00 Odvody ,00 OPPP ,00 Kooperativa ,00 FKSP ,00 ONIV ,00 Celkem čerpání ,00 Celkem rozpočet ,00 Kč Posílení z RF 0,00 Kč Celkem čerpáno ,00 Kč

12 Přehled čerpání ONIV ZŠ a MŠ za rok 2013 UČEBNICE ZŠ Pomůcky ZŠ a MŠ Pomůcky pro 1. ročník a integraci Plavání výuka ZŠ Cestovné doprovodu DVPP ZŠ a MŠ Pracovní pomůcky ZŠ a MŠ Knihy UK Náhrady mzdy - refundace Kooperativa pojištění zaměstnanců Celkem 0,00 KČ ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 8 928,00 Kč 4 555,00 Kč ,00 Kč 390,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

13 Hospodářská činnost rekapitulace za rok 2013 REKAPITULACE HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2013 Položky Kč Tržby Zisk Spotřeba potravin ,00 Spotřeba.výr. laktea,nápoje,sladkosti ,00 Ostatní spotřebovaný.materiál 4 871,00 Spotřeba vody 9 121,00 Spotřeba. elektřiny ,00 Nákup DDHM 74 25,00 Opravy a údržba ,00 HM zaměstnancům ŠJ ,00 Tržby ŠJ obědy ,00 Tržby za lakteu,nápoje a sladkosti ,00 Tržby za pronájem ,00 Celkem , , ,00

14 a/ Dotace MMK pro středisko ZŠ ,00 Dotace MMK pro středisko MŠ ,00 Celková dotace , ,00 b/ Sponzorské dary , ,00 c/ Dary komisí MMK Příspěvek pro ŠK 8000,00 Rozloučení s 9. ročníkem 4 000,00 Celkem od komisí , ,00 e/ Granty Šablony EU , ,00 f/ Ostatní příjmy Tržby za obědy ZŠ ,00 Tržby za VHČ ZŠ obědy ,00 Tržby za limo, lakteu apod ,00 Ostatní výnosy ZŠ ,00 Výnosy ŠD a ŠK ,00 Tržby za nájem ,00 Tržby za obědy MŠ ,00 Tržby za úplatu MŠ ,00 Ostatní výnosy MŠ ,00 Zúčtování fondů ,40 Úroky 519,03 Celkem , ,43 Dotace státní rozpočet , ,00 Celkové příjmy ZŠ a MŠ za rok ,43

15 Přílohou výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je výroční zpráva o poskytování informací za kalendářní rok V Kladně dne Mgr.Jaroslav Lenc, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou dne

16 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo V ý r o č n í z p r á v a za rok 2013 v oblasti poskytování informací V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací. V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informací. V roce 2013 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v 16 zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. V Kladně dne Mgr.Jaroslav Lenc ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více