Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové, říjen 2007

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě. 3 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy. 3 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících 5 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích 11 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Základní údaje o hospodaření školy Granty z rozpočtu města Hradec Králové na volnočasové aktivity Příloha údaje o mateřské škole. 15 1

3 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 adresa školy Úprkova 1, Hradec Králové 9, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Bc. Petr Lehký zástupce ředitele: Mgr.Bc. Dagmar Chroboková vedoucí učitelka MŠ: Jana Klazarová Kontakt tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: ZŠ: MŠ: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Mateřská škola 40 dětí Základní škola 420 žáků Školní družina 80 žáků Školní výdejna MŠ Školní jídelna - výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,3 1. stupeň ZŠ ,9 17,8 2. stupeň ZŠ ,4 14,1 Školní družina ,7 27,1 Školní jídelna MŠ x 40 x x Školní jídelna ZŠ x x x Komentář: 2

4 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 15 učeben + 3 herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Venkovní učebna, naučná stezka, hřiště Sportovní zařízení Běžecká dráha, multifunkční hřiště Dílny a pozemky Ano Žákovský nábytek Nový ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Standardní sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Dostačující Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Standardní pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítačová síť, internet, multimediální učebna s dataprojektorem, interaktivní tabule Investiční rozvoj Dle plánu rozvoje školy Komentář: Dokončení další multimediální učebny 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Mgr. Bc. Dagmar Chroboková (za pedagogy) Mgr. Dáša Soldánová (za pedagogy) JUDr. Hlavatá Marie (za zákonné zástupce) Zadrobílková Pavlína (za zákonné zástupce) Mgr. Moníková Libuše (za magistrát města ) JUDr. Urban Arnošt (za magistrát města ) Komentář Kontakty: Předsedkyně: JUDr. Marie Hlavatá 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy ročník 3

5 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 44 Počet učitelů ZŠ 26 Počet pedagogických asistentek ZŠ 3 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Úvazek Roky Stupeň Funkce ped.px. vzdělání Aprobace 1 Ředitel školy 1,00 22 VŠ F - Zt 2 Zástupce ŘŠ 1,00 19 VŠ roč./aj 3 Učitelka 0,23 1 VŠ Aj 4 Učitelka 1,00 8 VŠ Tv 5 Učitelka 1,00 3 VŠ Čj - Hv 6 Učitelka 1,00 20 VŠ roč. 7 Učitelka 1,00 35 VŠ Ch - Zzv 8 Učitelka 1,00 3 VŠ Čj - Aj 9 Učitelka 0,95 8 VŠ roč./aj 10 Učitelka 1,00 20 VŠ roč. 11 Učitelka 0,46 37 VŠ Vv Rj - Nj 12 Učitel 1,00 12 VŠ roč. 13 Učitelka 0,64 15 VŠ Př Zzv-Ch 14 Učitelka 1,00 17 VŠ roč. 15 Učitel 0,36 44 VŠ Př Ch - Zzv 16 Učitelka 0,36 37 VŠ Tv Rj - Nj 17 Učitelka 1,00 35 VŠ D Rj - Aj 18 Učitelka 1,00 32 VŠ M - F 19 Učitelka 1,00 4 VŠ Čj Ov - Ze 20 Učitelka 0,95 2 VŠ Tv - Inf 21 Učitelka 0,95 3 VŠ M - F 22 Učitelka 0,91 29 VŠ Př - Ch 23 Učitelka 1,00 11 VŠ roč. 24 Učitelka 0,91 3 VŠ roč/aj 25 Učitelka 0,77 12 VŠ D - Inf 26 Učitelka 0,56 1 VŠ roč./hv 27 Vychovatelka 1,00 18 SŠ Vychovatelství 28 Vychovatelka 1,00 20 SŠ Vychovatelství 29 Vychovatelka 0,71 13 SŠ Vychovatelství 30 Pedagog. asistentka 0,73 12 SŠ G všeob. 31 Pedagog. asistentka 0,63 37 SŠ Učitelství MŠ 4

6 32 Pedagog. asistentka 0,60 4 VŠ Spec. ped. 33 Vedoucí učitelka MŠ 1,00 12 SŠ Učitelství MŠ 34 Učitelka MŠ 1,00 37 SŠ Učitelství MŠ 35 Učitelka MŠ 1,00 9 SŠ Ped. vol. času 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelky MŠ 100 Učitelé 1. stupně 96 Učitelé 2. stupně 97 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Výdej obědů 0,50 SOU 2 Vedoucí ŠJ 1,00 SOU 3 MŠ výdej obědů, úklid 1,16 SOU 4 Uklizečka 1,00 SOU 5 Uklizečka 1,00 SŠ 6 Uklizečka 1,00 SOU 7 Školník 1,00 SOU 8 Hospodářka, účetní 1,00 SŠ 9 Školnice MŠ 1,00 SOU 5

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2008/ Komentář 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem soukromá gymnázia 1 církevní gymnázia 1 Gymnáziá celkem 1 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 celkem 8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 49 celkem 6

8 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový gymnázia počet žáků školy víceletá ostatní celkem SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1. pololetí Počet Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň

9 Celkem Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí Počet Prospělo s Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Opravné zkoušky konalo 6 žáků. Celkem z 8 předmětů. Jeden žák postoupil do vyšího ročníku, bez absolvování předchozího. 8

10 Přehled o chování 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1.pololetí: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 Přehled o chování 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A V.A Celkem stupeň Třída Počet žáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí:: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. stupeň Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , stupeň Celkem ,8 34 0, ,0 34 0, Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení třetí 1 S vadami řeči - - Tělesné postižení čtvrtý 1 S kombinací postižení šestý 1 S vývojovými poruchami učení ročník 17 Komentář: Údaje jsou z konce šk. roku 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků cena Aj 2 0 Celkem 2 0 Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Výchovné poradenství 1 0 FS I 1 0 FS II Kč Man. dovednosti, vlastní hodnocení školy Kč Zákoník práce 1 0 Celkem Kč 11

13 Program vzdělávání v oblasti výpočetní Počet pracovníků cena techniky Interaktivní tabule 12 0 Grafické programy Kč ITC ve výuce biologie Kč Bakaláři Kč Celkem Kč Program vzdělávání specializované Počet pracovníků cena programy (podle předmětů) Škola za školou 4 0 Tělovýchovné -cyklistika Kč Dějepis Kč BOZP a zdravotní Kč Ekologické semináře Kč Kurz Dx asistentek Kč Pedagogika a psychologie Kč Výtvarné Kč Celkem Kč Rámcový vzdělávací program Počet pracovníků cena ŠVP pro matematiku 2 0 ŠVP pro ŠD Kč Práce s informacemi, komunikace Kč ŠVP Nebojme se kompetencí Kč Projektové vyučování Kč ŠVP tvorba a kompetence Kč ŠVP Zeměpis Kč Celkem Kč Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2006/2007 se pedagogičtí zaměstnanci školy zúčastnili 53 seminářů, v sedmi případech jako školitelé. Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků byly ,- Kč 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů VEOLIA Prezentace Vodní kufřík na 10 školách kraje celkem 12 žáků školy Odbor sociální péče MHK řešení problémových žáků celkem 3 žáci Univerzita Pardubice katedra jazyků roční stáž studentů celkem 1 student PF UHK praxe studentů celkem 24 studentů DOMINO projekt Bezpečná třída celkem 45 žáků 12

14 Školské zařízení DVVP Královéhradeckého kraje lektorská činnost AŠSK ČR centrum sportu pořádání sportovních akcí v rámci okresu PPP Hradec Králové - dlouhodobá průběžná spolupráce Ekologické středisko SEVER Horní Maršov a Hradec Králové - ekologické projekty, soutěže Komise místní samosprávy Malšovice veřejné akce pro děti DDM Hradec Králové spolupráce při dopravních soutěžích o.s. Prostor Pro Klídek Úřad práce volba povolání Vězeňská služba výuka mladistvých delikventů, exkurze ve vazební věznici Speciálně ped. centrum pro zrakově postižené Významné akce školy Počet akcí pro veřejnost: 18 Vodní kufřík prezentace pokusů s vodou na školách Internet pro seniory celkem 24 absolventů a 28 školitelů z řad žáků Táto, mámo, pojď si hrát akce pro rodiče a děti (výtvarné dílny) Úprk kolem Orlice sportovní den Halloween pro rodiče a děti MŠ a žáky 1. tříd Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích žáků 1. tříd Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost Jdeme za Mikulášem pro žáky MŠ a jejich rodiče Sobota s angličtinou pro žáky I. stupně Vánoční výstava Velikonoční výstava Funny English soutěž pro žáky I. stupně okres HK a Jičín Úprkova maturita - závěrečné práce žáků 9. ročníků Zkoušíme si cestu do školy pro žáky MŠ Den Země a Den Vody celoškolní ekologické projektové dny Sběr papíru a kaštanů Školy v přírodě celkem 11 tříd a 191 žáků Škola jinak projektový den Den knihy prezentace školy na Univerzitě HK Spolupořádání dopravních soutěží v rámci okresu a kraje Deskové hry akce pro veřejnost Akce k prevenci sociálně patologických jevů 9 Sex, AIDS a partnerské vztahy 77 důvodů proč nebrat drogy Beseda o drogové problematice Drogy a závislosti Multimediální akce BESIPu o dopravních nehodách způsobených mladistvými Spolupráce, bezpečná třída, testování vztahů ve třídě Pravda o drogách - přednáška Besedy s Městskou policií Integrační den spolupráce se Spec. ZŠ HK Skutečné mládí - beseda Významné akce k environmentální výchově 22 My a příroda korespond. Soutěž 13

15 Kulatý stůl EVVO pro okres HK Vývoj klimatu a globální oteplování - seminář Projekt Les ve škole škola v lese Projekt Třídíme s Nikitou třídění odpadů Expedice Běleč nad Orlicí - terénní biologický kurz Poznávání přírodnin pořádání krajského kola Přednáška o energetice Mladý zahrádkář soutěž okresní až celostátní kolo Les přírodní rezervace program střediska SEVER Příroda a my soutěž pro žáky 2. stupně Ke skalní koruně projekt 6.B Světový den ochrany přírody sběr odpadů okolo Orlice Co s odpady program střediska SEVER 7.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěže Školní kolo okresní kolo Krajské kolo Český jazyk - olympiáda 28 Anglický jazyk - olympiáda 6 1 Dějepis - olympiáda 8 Pohádka a pohádkové postavy 120 Mladý zahrádkář 11 Mladý zahrádkář 2 (celostátní kolo) Poznávání přírodnin 30 1 Pythagoriáda 31 Včelí olympiáda 22 3 Modelářská soutěž Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění Halová kopaná 10 bez umístění Florbal dívky (republiková soutěž) místo Orientační běh (soutěž hradeckých škol) místo Florbalový turnaj 80 bez umístění Přespolní běh 11 bez umístění Minikopaná místo Florbal chlapci místo Florbal dívky (okresní kolo) místo Florbal dívky (krajské kolo) místo Liga škol v orientačním běhu místo Hradecké sportovní hry mládeže místo Běh Hradecké schody místo Atletický trojboj 5 1. místo Závod triatlonových nadějí místo Orientační běh (školní liga) 1 1. místo 14

16 Celkový počet soutěží ve školním roce: 48 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 284 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2006/07 Internetu pro seniory, počet absolventů a školitelů: absolventů 24, školitelů-28 Celkový počet akcí pro veřejnost za rok 2006/07-28 Mimoškolní aktivity žáků kroužky: celkem 20 kroužků a 266 dětí Prezentace školy na veřejnosti www stránky, denní tisk, školní časopis, propagační materiály, Den knihy na UHK Podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech 86% 8. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2006 CELKEM a) příjmy ,50 1. celkové příjmy, ,50 2. poplatky od zletilých žáků, ,00 rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 3. příjmy z doplňkové činnosti, ,60 4. ostatní příjmy; ,40 b) výdaje 1. investiční výdaje celkem, ,10 2. neinvestiční výdaje celkem a z toho ,02 - náklady na platy pracovníků školy, ,00 - ostatní osobní náklady, ,00 - zákonné odvody zdravotního a sociálního ,00 pojištění, - výdaje na učebnice, učební texty a učební ,79 pomůcky, - stipendia, 0 - ostatní provozní náklady; ,23 15

17 9. Granty Granty z rozpočtu města Hradce Králové na VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NÁZEV Funny English jazyková setkání žáků 1. stupně ZŠ Volnočasové aktivity dětí Kroužek keramiky Školní časopis Plavecký výcvik 9. tříd s využitím PC techniky Chráněná území ČR Hradecká florbalová liga Táto, mámo pojďte si s námi hrát hrajeme si na tiskaře Workshopy s vánoční a velikonoční tématikou Táto, mámo pojďte si s námi hrát výtvarné dílny Úprk okolo Orlice III. Ročník Expedice Běleč nad Orlicí Orientační běh celostátní finále Celkem: POSKYTNUTÁ SUMA ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8.600,- Kč ,- Kč Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne V Hradci Králové, dne Mgr.Bc. Lehký Petr ředitel školy Přílohy: Údaje o mateřské škole 16

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola,přerov, U tenisu 4,75002 Přerov právní forma příspěvková organizace IČO 60782358 IZO

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více