Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 V Semilech dne 30. září 2014 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : :

2 OBSAH OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE SOUČÁSTI ŠKOLY PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATI DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŽÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZHORŠENÉ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ (KLASIFIKAČNÍM STUPNĚM, SLOVNĚ, KOMBINACÍ OBOU ZPŮSOBŮ) VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ A DŮTKY KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU POČET OMLUVENÝCH / NEOMLUVENÝCH HODIN PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ DRUŽINA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ AKCE ŠKOLY ( VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŽE, SBÍRKY, PROJEKTOVÉ DNY, PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI VE MĚSTĚ) PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/

3 Exkurze Žákovská vystoupení Vzdělávací akce, naučné pořady Besedy Besedy prevence patologických jevů Výstavy Divadelní představení Filmová představení Koncerty Jiné akce školy Rozhlasové relace Olympiády Sbírky Ekologie Programy EVVO Soutěže Soutěže výtvarné Testování znalostí žáků základní školy Sportovní soutěže I. stupeň Sportovní soutěže II. stupeň PROJEKTOVÉ DNY Pro I. stupeň Pro II. stupeň PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Projekt Týden pro Zemi Projekt Květnová školička Projekt E-skoly Libereckého kraje PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů, reg. č.: CZ.1.07/1.3.52/ Rozvojový program MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok Lyžujeme pro radost EU ovoce do škol Anglicky bez zábran, CZ.1.07/1.1.22/ EDUCA 2013 MY JOB Liberec Volnočasové a zájmové aktivity pro děti v ZŠ Dr. F. L. Riegra 2013/14 MŠMT Projekty, do kterých se škola zapojila ve školním roce 2013/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji Hravě žij zdravě zdravotní styl, potravní pyramida Recyklohraní Příběhy našich sousedů ( Post Bellum, Paměť národa) SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V SEMILECH, MIMO SEMILY MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Úspěchy v olympiádách Přírodovědný klokan Úspěchy ve sportu I. stupeň Úspěchy ve sportu II. stupeň Odznak všestrannosti olympijských vítězů SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI FORMY SPOLUPRÁCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONTROLY PROVEDENÉ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ PŘÍLOHA Č. 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM HODNOCENÍ

4 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ PŘÍLOHA Č. 3 PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍSPĚVKY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA Č. 6 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Jizerská 564, Semily Adresa školy Jizerská 564, Semily IČ Bankovní spojení /0600 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Semily Součásti školy Základní škola, školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Mgr. Karel Strnad, ředitel školy Mgr. Hana Vavřenová, zástupce ředitele školy Vedoucí a hospodářští Iva Jandurová, ekonomka pracovníci Vlasta Tomášová, Hana Mládková, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). Organizace sdružuje Základní školu, školní družinu, školní jídelnu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 675 Školní družina 96 Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 5

6 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více let celkem % 14,89 85, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem

7 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ 11 1 učitel druhého stupně ZŠ 15 0 učitel náboženství 0 0 vychovatel 4 0 pedagog volného času 0 0 asistent pedagoga 5 0 trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 83 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Prvouka 100 Člověk a jeho svět 88,5 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 75 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 100 Informatika 100 7

8 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 85,3 Chemie 75 Fyzika 100 Přírodopis 83,3 Biologie člověka 100 Zeměpis 50 Dějepis 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Pracovní činnosti 20 Tělesná výchova 100 Člověk ve společnosti 100 Výchova ke zdraví 100 Informatika 100 Mediální výchova 100 Volitelné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Dana Andrejsková D Nj D, Z, N, VNj Irena Bartušková I. stupeň I. stupeň Pavel Brauner M-F M, Člsp Josef Brunclík I. stupeň I. stupeň, Tv, Eva Buchtová I. stupeň I. stupeň Jiří Čapka Miloslava Doleželová Informační managament Čj- Hv 8 Info, Mv, AP pro zdravotně postižené Čj, Člsp, Pspo, Pči. VkZd Renáta Enklerová I. stupeň I. stupeň

9 jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Jana Karmínová I. stupeň I. stupeň, Tv Libor Hampl Z- Tv Z, Spvý Eva Holatová Aj - Hv Aj, Hv,VV Iva Koucká Bi - Tv Př, M, Člsp, BiO, ChBP, Spvý Hana Kulhánková I. stupeň I. stupeň Ivana Kůlová ped.volného času - Tv Př, Tv, přípravná třída Věra Machová Rj- Tv Tv, VNj, Pči, VeDo, Člsp, VkZd,Nj Dana Müllerová I. stupeň I. stupeň, Pči, Ma Petra Pekařová I. stupeň I. stupeň, Vv Hana Růžičková Nj - Vv Aj, Vv, Člsp Iva Srbová Čj Hv Čj, Hv, Člsp, Pči Karel Strnad Bi - Ch Ch Kateřina Švitorková MFF matematika M, Fy, Ch Hana Vavřenová I. stupeň Aj Dana Vilímová I. stupeň I. stupeň Martina Rydvalová SPŠ vychovatelství I. stupeň Eva Šimková SPŠ vychovatelství vychovatel ŠD Lucie Macáková SPŠ vychovatelství Vychovatel ŠD Oldřich Míča Ruslana Mejsnarová Eva Medková Jaroslava Vacátková M-F Školní a mimoškolní pedagogika Čj - D Bezpečně právní činnost přípravné trestní řízení AP pro sociálně znevýhodněné žáky AP pro zdravotně postižené AP pro sociálně znevýhodněné žáky, výuka cizinců Čj AP pro zdravotně postižené Jana Hejduková Čj - D D, ČlSp,Čj, Člsv Šárka Sedláčková Čj - Aj Čj, Aj, Člsp, KoAj 9

10 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 13 27,66 do 10 let 5 10,64 do 15 let 6 12,77 do 20 let 11 23,40 nad 20 let 12 25,53 celkem nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 5 10

11 Komentář ředitele: V naší základní škole je ve školním roce 2013/2014 zaměstnaných 7 mužů. Čtyři muži pedagogové na plný úvazek. Jeden kolega pedagog asistent pedagoga (část úvazku vyučoval Informatiku, Mediální výchovu a část úvazku jako asistent pedagoga u zdravotně postiženého žáka). Další muž pracoval na částečný úvazek jako asistent pedagoga. Posledním sedmým mužem v našem kolektivu je pan školník. V pedagogickém sboru je 6 mužů a 20 žen. Všichni jsou plně kvalifikovaní a mají požadované vysokoškolské vzdělání magisterského typu. Pouze jedna kolegyně na I. stupni nemá vysokoškolské vzdělání a na studium, kterým by získala magisterský titul, se nechystá. Studium při zaměstnání a dálkové studium na vysoké škole jsou časově velice náročné. Ředitelství chápe důvody paní kolegyně a plně respektuje její rozhodnutí. Další z kolegyň úspěšně ukončila studium na Západočeské univerzitě v Plzni, kterým si prohloubila odbornou kvalifikaci o třetí aprobační předmět anglický jazyk. Na podzim školního roku 2013/2014 obhájila závěrečnou práci a úspěšně složila státní zkoušky. V našem pedagogickém sboru převažuje střední generace pedagogů. Nutné podotknout, že se sbor omladil. Nastoupily kolegyně po rodičovské dovolené a nastoupily mladší učitelky. Aprobovanost ve škole je velmi dobrá. Na prvním stupni mají všichni pedagogové příslušné vzdělání. Pouze jedna kolegyně je bez požadovaného vzdělání a od příštího školního roku se vrací zpět do školní družiny. Předmět Člověk a jeho svět vyučovala ve čtvrtém ročníku kolegyně z druhého stupně, ale má ve své aprobaci dějepis. Na druhém stupni vyučujeme tři čtvrtiny předmětů aprobovaně. Některé předměty vyučujeme stoprocentně aprobovaně a některé se nedaří obsadit stoprocentně. Stále nám chybí pedagog, který by měl ve své aprobaci výukové předměty Výchova ke zdraví, Člověk ve společnosti. Tyto předměty vyučují pedagogové, kteří dlouhá léta vyučovali Občanskou výchovu a mají velké zkušenosti a dobré výsledky, které se týkají znalostí a dovedností žáků. Stále řešíme otázku aprobovanosti M Z Tv. Rádi bychom přijali plně kvalifikovaného pedagoga (nejlépe muže) nebo bychom uvítali, kdyby si někdo ze stávajícího sboru rozšířil své vzdělání o třetí aprobační předmět. Největší zájem ze strany kolegů je o studium zeměpisu. Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným podstatným personálním změnám. Paní učitelka Mgr. V. Machová mladší (Čj Tv- Aj)nenastoupila po rodičovské dovolené, neboť se odstěhovala mimo město Semily. Paní učitelka Mgr. V. Kopecká (AJ Ch) zvolila základní školu v Liberci. Po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Š. Sedláčková (Čj Aj) a zaplnila vzniklou mezeru v pedagogickém sboru způsobenou odchodem dvou kolegyň, které měly v aprobaci anglický jazyk. V letošním školním roce umožnilo vedení školy studentům pedagogických fakult, aby mohli vykonat na naší škole souvislou pedagogickou praxi. Slečny L. Fiedlerová (I. stupeň ZŠ) a K. Hejlová ( I. stupeň ZŠ), obě studentky PF Univerzity Hradec Králové, vykonaly souvislou praxi ve 2. pololetí školního roku. U provozních zaměstnanců došlo v průběhu roku k několika změnám. Vedoucí školní jídelny paní V. Tomášová odešla do starobního důchodu a na její místo nastoupila paní H. Mládková, která do té doby byla kuchařkou. Již před mnoha lety pomáhala paní Tomášové a s agendou byla nejlépe seznámena. Tímto vznikla poněkud složitější situace ve školní jídelně, a proto se přijala na zkrácený úvazek pomocná síla do kuchyně na mytí nádobí, aby se podařilo zvládnout velký nápor v době výdejů obědů. Pro příští rok se bude zvažovat, zda nepřehodnotit situaci ve školní jídelně a přijmout mladou vyučenou kuchařku / mladého vyučeného kuchaře. 11

12 Krátkodobé zástupy za nemoc si vedoucí školní jídelny řeší sama. Je to plně v její kompetenci. Vždy ale věc prodiskutuje s vedením školy. V kanceláři administrativy nedošlo k žádným změnám. Paní ekonomka Jandurová pracuje na zkrácený úvazek ze zdravotních důvodů. Část její agendy převzala i nadále hospodářka paní B. Nyklíčková, která pro nás zpracovává mzdy. V její režii jsou také všechny soutěže. Naše škola organizuje řadu okresní kol olympiád a soutěží z pověření Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 12

13 vzdělávací program Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) zařazené třídy Učební plán školy a) školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro I. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět (zkratka) celkem Disp. Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (Ma) Informační a komunikační technologie Informatika (INF) Prvouka (Prv) Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (Člsv) 1 Hudební výchova (Hv) Umění a kultura Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (Pči) celkem

14 pro II. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět (zkratka) celkem Disp. Jazyk a jazyková Český jazyk (Čj) komunikace Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Matematika a její aplikace Matematika (Ma) Informační a komunikační technologie Informatika (INF) Člověk a společnost Dějepis (Dě) Člověk ve Společnosti (Člsp) Fyzika (Fy) Chemie (Ch) Člověk a příroda Přírodopis (Př) Biologie člověka (Bio) Zeměpis (Ze) Umění a kultura Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (VkZd) Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (PČi) Průřezová témata Mediální výchova (Mv) Volitelný předmět Celkem

15 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu název kroužku počet zařazených žáků 0 0 počet zařazených žáků Kroužek volejbalu 21 Základy křesťanství 5 Sportovní kroužek OVOV 23 Zdravotnický kroužek 14 Keramika začátečníci 25 Keramika pokročilí 23 Angličtina pro začátečníky 1. ročník 22 Angličtina pro pokročilí, 2. ročník 19 Vaření pro nejmenší třída 35 Kroužek Výtvarná dílna 16 Kroužek taneční 8 Cvičení z českého jazyka 9 Cvičení z matematiky 6 Volitelné předměty volitelný předmět třídy počet žáků Chemicko-biologická praktika 7.A,, 8.A,B 16 konverzace a cvičení z Aj 8.A,B, 9.A,B 22 Psaní na počítači 7.A,B, 8.A,B, 9.B 23 Sportovní výchova 8.B, 9.A,B 25 sportovní výchova 7.A,B, 8.A 27 Vedení domácnosti 8.A,B, 9.B 34 Volitelný Německý jazyk 9.A,B Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň počet dělených hodin * 0 0 * Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 15

16 Komentář ředitele: Ve školním roce 2013/2014 se vyučuje v 18 třídách podle ŠVP školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. V Průběhu přípravného týdne se dokončily práce na ŠVP, do kterého byly zapracovány všechny změny platné od Na druhém stupni jsme zavedli výuku druhého cizího jazyka německý jazyk ( ročník) s časovou dotací 4h a ostatní témata dopravní výchova, finanční gramotnost a ochrana člověka za mimořádných událostí byla zapracována do stávajících předmětů ( Člověk ve společnosti, Výchova ke zdraví, Matematika, Prvouka,..) Naše škola nabízí žákům několik volitelných předmětů. Žáci 7. ročníku si vybírají 1 volitelný předmět s časovou dotací 1h týdně, žáci 8. ročníku 2 volitelné předměty s časovou dotací 4h týdně a žáci 9. ročníku 2 volitelné předměty s časovou dotací 4h. Nabídka volitelných předmětů byla pestrá a široká. Vybírali si z těchto předmětů Sportovní výchova (Spvý), Vedení domácnosti (VeDo), Chemicko- biologická praktika ( BiChP), Psaní na počítači (PsPo), Konverzace a cvičení z Aj (KoAj) a Volitelný německý jazyk (VNj). Sedmáci si vybírali a rozhodovali mezi Spvý a BiChPr 1h, osmáci si vybrali dva volitelné předměty Spvý-1h, BiChP 1h, VeDo 1h, KoAj-1h, PsPo-1h, a konečně deváťáci si vybrali k VNj-2h ještě jeden volitelný předmět z nabídky Spvý-1h, BiChP 1h, VeDo 1h, KoAj-1h, PsPo-1h. Byli jsme potěšeni, že si deváťáci vybrali volitelný německý jazyk. Hlavním důvodem bylo jejich rozhodnutí pokračovat po ukončení základní školy ve studiu na střední škole, kde jsou dva cizí jazyky samozřejmostí. Dalším důvodem byl fakt, že našimi nejbližšími sousedy jsou státy, v nichž se hovoří německy. Správně pochopili, že je dobré získat základy dalšího cizího jazyka, aby v budoucnu snáze překonali jazykové bariéry, které přináší neznalost cizích jazyků. V tomto roce se znovu otevřely zájmové kroužky. Pro žáky 9. ročníků Cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. Hlavní náplní je opakování základního učiva a jeho rozšíření. Žáci si vyzkouší nejrůznější typy testů, s nimiž se setkají při přijímacích zkouškách na střední školu. Naučí se zároveň hospodařit s časem a pozorně číst různé testové otázky. Pro žáky nižších ročníků se na škole otevřelo několik kroužků, které navštěvovalo v průměru žáků. Pro žáky I. stupně - kroužky Angličtina pro nejmenší ( 1. ročníky), Angličtina pro pokročilé (2. ročníky), Vaření pro nejmenší ( ročník), Výtvarná dílna ( 3.-7.ročníky), Kroužek OVOV ( 3.-7.ročník), a keramika pro začátečníky a pokročilé. Pro žáky II. stupně Kroužek Výtvarná dílna ( 3.-7.ročníky), Kroužek OVOV ( 3.-7.ročník), Sportovní výchova odbíjená ( 6.-9.ročník), taneční kroužek ( 7.-8.ročník). Pestřejší nabídka kroužků je pro žáky I. stupně a to hlavně z důvodu, že nemají odpolední vyučování a někteří mohou navštěvovat kroužky v době, kdy mají být ve školní družině. Vzhledem k tomu, že jsou kroužky v budově školy, odpadá přecházení do jiných budov ve městě a po skončení kroužku se děti mohou vrátit zpět do družiny. Rodiče si je mohou vyzvednout po 16.00h nebo odcházejí samy domů. Několik žáků ( především I. stupně) navštěvovalo kroužek Základy křesťanství, který vede paní farářka L. Kocourková. Zábavnou a hravou formou žáky seznamuje s náboženstvím a pomáhá jim získat jiný pohled na dnešní svět. 16

17 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

18 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 19 střední odborné učiliště 20 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 4 počet žáků ve ŠJ 11 počet žáků celkem 13 18

19 Komentář ředitele: Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši základní školu celkem 351 žáků. Na I. stupni jsme měli 199 žáků, což je zhruba 19,9 žáka na třídu. Na II. stupni bylo 152 žáků, což je 19 žáků na třídu, Nárůst žáků oproti loňskému školnímu roku byl 20 žáků. Celkový poměr chlapců a dívek je 189: 162. Chlapci mají mírnou převahu a v některých třídách je jejich převaha citelně znát. V průběhu školního roku jsme zapsali a přijali k základnímu vzdělávání 25 žáků. Nejvíce žáků přišlo do pátých a šestých tříd, neboť ukončili vzdělávání v malotřídních vesnických školách. Naší snahou je vytvořit všem žákům takové podmínky pro vzdělání a zázemí pro rozvoj jejich schopností a dovedností, aby nemuseli v průběhu plnění povinné školní docházky opouštět školu. Samozřejmě, že rodinné důvody a životní situace, kdy se rodiny stěhují mimo město, nejsme schopni ovlivnit. Mnoho žáků má vypracovaný individuální vzdělávací plán na základě doporučení pedagogického poradenského pracoviště. Žáci pracují pod vedením asistentů pedagoga, kteří se jim individuálně věnují. Pracují buď ve skupinách nebo jednotlivě v průběhu dne během vyučovací hodiny a vždy po předešlé domluvě s vyučujícím daného předmětu. Asistenti jim probíranou látku dovysvětlí, zopakují základní pravidla a procvičí na konkrétních příkladech. Velice se nám tato spolupráce U AP Ž osvědčila a jsme rádi, že jsme v mnoha případech zabránili neúspěchu žáka. Po zápisu do prvních tříd jsme byli mile překvapeni. Celkem jsme zapsali 64 prvňáků. V průběhu druhého pololetí požádali někteří rodiče o doklad PŠD. Žádosti byly podloženy doporučením pedagogického poradenského pracoviště a doporučením dětského lékaře. Ředitel základní školy nakonec ve správním řízení rozhodl o odkladu PŠD ve dvaceti případech. Z dvaceti odkladů se podařilo vytypovat několik žáků, kteří splňovali všechny předpoklady pro vřazení a přijetí do přípravné třídy při naší základní škole. Ve školním roce 2013/2014 jsme poprvé otevřeli přípravnou třídu, kterou nakonec navštěvovalo 8 dětí. Vzdělávaly se podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází ze ŠVP pro MŠ a jehož cílem byla příprava na úspěšný start do první třídy. Ke vzdělávání na středních školách bylo celkem 43 žáků. Jeden žák byl přijat na osmileté gymnázium do Semil a jedna žákyně úspěšně složila přijímací zkoušky na šestileté gymnázium do Liberce, kam bylo poté přijata. Dva naši žáci byli přijati na čtyřleté studium na GIO Semily. Střední odbornou školu si zvolilo 19 žáků a střední odborné učiliště nakonec 20 žáků. Mezi vycházejícími žáky byli žáci z nižších ročníků. Vycházejí z osmého ročníku. Jedná se o žáky, kteří již jednou na druhém stupni opakovali a měli splněno devět let PŠD a již nechtěli pokračovat do devátého ročníku a doplnit si základní vzdělání. I úspěchy našich žáků devátého ročníku v přijímacím řízení na střední školy a jejich přijetí na jimi vybranou školu vypovídá o tom, že náš pedagogický sbor dokáže dobře připravit žáky na studium a že pokud se budou snažit do konce školního roku, pak nebudou mít problémy s přechodem na střední školy. Základní školu Dr. F. L. Riegra navštěvuje 13 cizinců, kteří nemají prospěchové problémy. Školu navštěvují tři kosovští Albánci, šest Ukrajinců, jedna Ruska, jedna občanka Nizozemí, dva Moldavci. Posledně jmenovaní se na začátku druhého pololetí odstěhovali, neboť rodiče našli zaměstnání ve větším městě a každodenní dojíždění 40km nebylo možné. Všichni jsou v kolektivu oblíbeni. Mají mezi spolužáky spoustu kamarádů. Zpětná vazba od rodičů je také pozitivní. Nemají vůči nám žádné výtky nebo připomínky. Jejich děti chodí do školy rády. Velmi ochotně se zapojují do všech aktivit ve škole a rodiče jsou velmi vstřícní a ochotní pomáhat s organizací různých akcí. 19

20 Škola získala v letošním roce finance z Rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok 2014 (Č. j.: MŠMT / ), který je zaměřený na výuku českého jazyka pro žáky cizince, kteří navštěvují naši školu. Jedním z cílů rozvojového programu je odstranění jazykové bariery a zvládnutí úskalí českého jazyka pro tyto žáky. Výuka českého jazyka probíhá v kmenové třídě pod vedením aprobované vyučující českého jazyka. 20

21 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

22 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 0 1 celkem

23 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

24 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 2 10 celkem

25 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

26 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 0 0 celkem

27 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

28 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , ,364 2.A , B , A B , A , ,263 4.B , A , B , A , B , A , B , A , ,33 8.B , ,44 9.A , ,429 9.B , ,192 celkem Komentář ředitele: Výsledky celkového hodnocení žáků (prospěch a chování) jsou uspokojivé. Z celkového počtu 351 žáků jich 167 prospělo s vyznamenáním, 169 žáků prospělo a pouze 4 žáci neprospěli. Na prvním stupni prospělo 137 žáků s vyznamenáním, 56 žáků prospělo. Velký počet vyznamenání na prvním stupni je dán zvídavostí a poměrně vysokou aktivitou žáků při vyučování, pravidelnou přípravou na vyučování a svědomitou domácí přípravou na vyučování. Šest žáků na I. stupni nemohlo být hodnoceno. Jedná se o žáky, kteří od února 2009 nechodí do školy. Po několikerém upozornění zákonných zástupců, aby doložili důvody jejich nepřítomnosti ve škole, se nepodařilo, aby žáci nastoupili. Ve většině případů se doporučené dopisy vrátily zpět. Na adrese, kterou má ředitelství základní školy k dispozici, se zákonní zástupci žáků nezdržují. Nevyužili ani možnosti dokončení klasifikace v náhradním termínu, která jim byla ředitelstvím školy nabídnuta a na kterou podle školského zákona mají právo. Žáci tady nemohli být hodnoceni a neprospěli. 28

29 Na druhém stupni prospělo 30 žáků s vyznamenáním, 113 žáků prospělo a 4 žáci neprospěli. Po závěrečné klasifikační červnové poradě neprospělo 8 žáků. Pět z nich mělo možnost konat opravnou zkoušku. Tři žáci měli nedostatečných více než dvě, a tedy nemohli jít k opravným zkouškám. Jeden se rozhodl pro opakování ročníku a zbývající dva měli splněno devět let PŠD a rozhodli se odejít na jimi vybrané odborné učiliště. Neprospívající žáci měli možnost konat opravnou zkoušku. Žákyně ze 7. ročníku ( opravná zkouška z Fy, druhá konala opravnou zkoušku z Př) úspěšně vykonaly opravnou zkoušku a postoupily do osmé třídy. Další tři žáci ( opravná zkouška z M) byli také úspěšní a po zdárném složení opravné zkoušky postoupili do vyššího ročníku. Všichni tři do devátého ročníku a budou tedy pokračovat se svými spolužáky. Jeden žák se k opravným zkouškám vůbec nedostavil. Nevyužil ani možnosti si předmět Fy dokončit v náhradním termínu, a proto opakuje ročník. Malý počet vyznamenání na druhém stupni je dán celkovým přístupem žáků ke vzdělání. Celkově lze říci, že jim chybí motivace. V hodinách jsou pasivnější, neradi se zapojují do jakýchkoliv aktivit. Jejich samostatná práce je nedostatečná. U některých zcela chybí zdravá soutěživost, dravost, touha být lepší, vyniknout a využívat potenciál, který mají. Využít získaných poznatků z různých zdrojů v hodinách a podělit se o ně s ostatními. Vyučující se snaží vyučovat skupinově a velmi často střídají různé aktivity při vyučování. Snaží se v žácích probouzet soutěživost. Nutno konstatovat, že jsou mnohdy úspěšní a obě dvě strany z toho mají dobrý pocit. Do výuky se promítají moderní technologie. Vyučuje se na interaktivních tabulích, používají se nejrůznější programy. Někdy ani zajímavější hodina nepodnítí žáky opustit svoji pasivitu a stát se aktivním žákem. Pět žáků druhého stupně nemohlo být na konci školního roku hodnoceno. Žáci nechodí již delší dobu do školy a jejich zákonní zástupci nedoložili důvod absence. Ve většině případů se doporučené dopisy vrátily zpět. Na adrese, kterou má ředitelství základní školy k dispozici se zákonní zástupci žáků nezdržují. Nevyužili ani možnosti dokončit si klasifikaci v náhradním termínu. Žáci nemohli být hodnoceni, a proto neprospěli. Celkové hodnocení chování žáků lze považovat za uspokojivé. V tomto školním roce jsme v porovnání s předešlými roky zaznamenali méně snížených stupňů z chování. Celkem bylo uděleno třináctkrát uspokojivé a třikrát neuspokojivé hodnocení z chování. Všechny tři třetí stupně z chování dostali žáci 9. ročníku, neboť jejich chování bylo v neustálém rozporu se školním řádem a domluva s nimi nebyla možná. Dokonce ani jejich zákonní zástupci si ve většině případů nevěděli rady a tedy nebyli škole moc nápomocni. Někteří z nich dokonce docházeli na OSPOD MěÚ Semily, kde s nimi pracovnice sociálního odboru rozebírala situaci a snažila se je nasměrovat správným směrem. V některých případech se to na čas uklidnilo a pourčité době se vše vrátilo do starých zajetých kolejí. Společným jmenovatelem sníženého stupně z chování bylo opakované porušení školního řádu, jeho nerespektování, drzost, vulgární vyjadřování, nevhodné chování k vyučujícím, špatná pracovní morálka a neomluvená absence nebo pozdě omluvená absence. Pětině žáků prvního a druhého stupně bylo po projednání v pedagogické radě uděleno kázeňské opatření (NTU, DTU, DŘŠ) za občasné nerespektování a porušení školního řádu, nevhodné chování, nekázeň, drzost, zapomínání, neplnění svých povinností. Počet napomenutí a důtek je v jasné převaze na druhém stupni (29:47). Bohužel už ani žáci na prvním stupni neznají základní pravidla slušného chování. Třídní učitel společně s výchovným poradcem pohovoří se žáky, rozeberou situaci a snaží se žáky nasměrovat tak, aby došlo k eliminaci jejich prohřešků a pokud možno, aby se již neopakovaly. Třídní učitelé také často zvou zákonné zástupce žáků do školy, aby s nimi projednali nevhodné chování jejich dětí. Stává se, že k nápravě nedojde a přání učitelů nejsou vyslyšena a naplněna. 29

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více