Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 V Semilech dne 30. září 2014 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : :

2 OBSAH OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE SOUČÁSTI ŠKOLY PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ DO PLATOVÝCH TŘÍD TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATI DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATI KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŽÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŽÁKŮ CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZHORŠENÉ CHOVÁNÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ (KLASIFIKAČNÍM STUPNĚM, SLOVNĚ, KOMBINACÍ OBOU ZPŮSOBŮ) VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ NAPOMENUTÍ A DŮTKY KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ ŽÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU POČET OMLUVENÝCH / NEOMLUVENÝCH HODIN PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ DRUŽINA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ AKCE ŠKOLY ( VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ, SOUTĚŽE, SBÍRKY, PROJEKTOVÉ DNY, PROJEKTY, SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI VE MĚSTĚ) PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/

3 Exkurze Žákovská vystoupení Vzdělávací akce, naučné pořady Besedy Besedy prevence patologických jevů Výstavy Divadelní představení Filmová představení Koncerty Jiné akce školy Rozhlasové relace Olympiády Sbírky Ekologie Programy EVVO Soutěže Soutěže výtvarné Testování znalostí žáků základní školy Sportovní soutěže I. stupeň Sportovní soutěže II. stupeň PROJEKTOVÉ DNY Pro I. stupeň Pro II. stupeň PROJEKTY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ Projekt Týden pro Zemi Projekt Květnová školička Projekt E-skoly Libereckého kraje PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů, reg. č.: CZ.1.07/1.3.52/ Rozvojový program MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí na rok Lyžujeme pro radost EU ovoce do škol Anglicky bez zábran, CZ.1.07/1.1.22/ EDUCA 2013 MY JOB Liberec Volnočasové a zájmové aktivity pro děti v ZŠ Dr. F. L. Riegra 2013/14 MŠMT Projekty, do kterých se škola zapojila ve školním roce 2013/ Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji Hravě žij zdravě zdravotní styl, potravní pyramida Recyklohraní Příběhy našich sousedů ( Post Bellum, Paměť národa) SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI V SEMILECH, MIMO SEMILY MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Úspěchy v olympiádách Přírodovědný klokan Úspěchy ve sportu I. stupeň Úspěchy ve sportu II. stupeň Odznak všestrannosti olympijských vítězů SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI FORMY SPOLUPRÁCE VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONTROLY PROVEDENÉ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ PŘÍLOHA Č. 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM HODNOCENÍ

4 PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ PŘÍLOHA Č. 3 PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍSPĚVKY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘÍLOHA Č. 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA Č. 6 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Jizerská 564, Semily Adresa školy Jizerská 564, Semily IČ Bankovní spojení /0600 DIČ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Semily Součásti školy Základní škola, školní družina, školní jídelna IZO ředitelství Mgr. Karel Strnad, ředitel školy Mgr. Hana Vavřenová, zástupce ředitele školy Vedoucí a hospodářští Iva Jandurová, ekonomka pracovníci Vlasta Tomášová, Hana Mládková, vedoucí školní jídelny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Škola uskutečňuje vzdělávání podle 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). Organizace sdružuje Základní školu, školní družinu, školní jídelnu. 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Základní škola 675 Školní družina 96 Školní jídelna ZŠ zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 5

6 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více let celkem % 14,89 85, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem

7 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel prvního stupně ZŠ 11 1 učitel druhého stupně ZŠ 15 0 učitel náboženství 0 0 vychovatel 4 0 pedagog volného času 0 0 asistent pedagoga 5 0 trenér Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 83 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Prvouka 100 Člověk a jeho svět 88,5 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 75 Pracovní činnosti 100 Tělesná výchova 100 Informatika 100 7

8 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 85,3 Chemie 75 Fyzika 100 Přírodopis 83,3 Biologie člověka 100 Zeměpis 50 Dějepis 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Pracovní činnosti 20 Tělesná výchova 100 Člověk ve společnosti 100 Výchova ke zdraví 100 Informatika 100 Mediální výchova 100 Volitelné předměty Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Dana Andrejsková D Nj D, Z, N, VNj Irena Bartušková I. stupeň I. stupeň Pavel Brauner M-F M, Člsp Josef Brunclík I. stupeň I. stupeň, Tv, Eva Buchtová I. stupeň I. stupeň Jiří Čapka Miloslava Doleželová Informační managament Čj- Hv 8 Info, Mv, AP pro zdravotně postižené Čj, Člsp, Pspo, Pči. VkZd Renáta Enklerová I. stupeň I. stupeň

9 jméno a příjmení aprobace učí ve školním roce Jana Karmínová I. stupeň I. stupeň, Tv Libor Hampl Z- Tv Z, Spvý Eva Holatová Aj - Hv Aj, Hv,VV Iva Koucká Bi - Tv Př, M, Člsp, BiO, ChBP, Spvý Hana Kulhánková I. stupeň I. stupeň Ivana Kůlová ped.volného času - Tv Př, Tv, přípravná třída Věra Machová Rj- Tv Tv, VNj, Pči, VeDo, Člsp, VkZd,Nj Dana Müllerová I. stupeň I. stupeň, Pči, Ma Petra Pekařová I. stupeň I. stupeň, Vv Hana Růžičková Nj - Vv Aj, Vv, Člsp Iva Srbová Čj Hv Čj, Hv, Člsp, Pči Karel Strnad Bi - Ch Ch Kateřina Švitorková MFF matematika M, Fy, Ch Hana Vavřenová I. stupeň Aj Dana Vilímová I. stupeň I. stupeň Martina Rydvalová SPŠ vychovatelství I. stupeň Eva Šimková SPŠ vychovatelství vychovatel ŠD Lucie Macáková SPŠ vychovatelství Vychovatel ŠD Oldřich Míča Ruslana Mejsnarová Eva Medková Jaroslava Vacátková M-F Školní a mimoškolní pedagogika Čj - D Bezpečně právní činnost přípravné trestní řízení AP pro sociálně znevýhodněné žáky AP pro zdravotně postižené AP pro sociálně znevýhodněné žáky, výuka cizinců Čj AP pro zdravotně postižené Jana Hejduková Čj - D D, ČlSp,Čj, Člsv Šárka Sedláčková Čj - Aj Čj, Aj, Člsp, KoAj 9

10 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 13 27,66 do 10 let 5 10,64 do 15 let 6 12,77 do 20 let 11 23,40 nad 20 let 12 25,53 celkem nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 5 10

11 Komentář ředitele: V naší základní škole je ve školním roce 2013/2014 zaměstnaných 7 mužů. Čtyři muži pedagogové na plný úvazek. Jeden kolega pedagog asistent pedagoga (část úvazku vyučoval Informatiku, Mediální výchovu a část úvazku jako asistent pedagoga u zdravotně postiženého žáka). Další muž pracoval na částečný úvazek jako asistent pedagoga. Posledním sedmým mužem v našem kolektivu je pan školník. V pedagogickém sboru je 6 mužů a 20 žen. Všichni jsou plně kvalifikovaní a mají požadované vysokoškolské vzdělání magisterského typu. Pouze jedna kolegyně na I. stupni nemá vysokoškolské vzdělání a na studium, kterým by získala magisterský titul, se nechystá. Studium při zaměstnání a dálkové studium na vysoké škole jsou časově velice náročné. Ředitelství chápe důvody paní kolegyně a plně respektuje její rozhodnutí. Další z kolegyň úspěšně ukončila studium na Západočeské univerzitě v Plzni, kterým si prohloubila odbornou kvalifikaci o třetí aprobační předmět anglický jazyk. Na podzim školního roku 2013/2014 obhájila závěrečnou práci a úspěšně složila státní zkoušky. V našem pedagogickém sboru převažuje střední generace pedagogů. Nutné podotknout, že se sbor omladil. Nastoupily kolegyně po rodičovské dovolené a nastoupily mladší učitelky. Aprobovanost ve škole je velmi dobrá. Na prvním stupni mají všichni pedagogové příslušné vzdělání. Pouze jedna kolegyně je bez požadovaného vzdělání a od příštího školního roku se vrací zpět do školní družiny. Předmět Člověk a jeho svět vyučovala ve čtvrtém ročníku kolegyně z druhého stupně, ale má ve své aprobaci dějepis. Na druhém stupni vyučujeme tři čtvrtiny předmětů aprobovaně. Některé předměty vyučujeme stoprocentně aprobovaně a některé se nedaří obsadit stoprocentně. Stále nám chybí pedagog, který by měl ve své aprobaci výukové předměty Výchova ke zdraví, Člověk ve společnosti. Tyto předměty vyučují pedagogové, kteří dlouhá léta vyučovali Občanskou výchovu a mají velké zkušenosti a dobré výsledky, které se týkají znalostí a dovedností žáků. Stále řešíme otázku aprobovanosti M Z Tv. Rádi bychom přijali plně kvalifikovaného pedagoga (nejlépe muže) nebo bychom uvítali, kdyby si někdo ze stávajícího sboru rozšířil své vzdělání o třetí aprobační předmět. Největší zájem ze strany kolegů je o studium zeměpisu. Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k žádným podstatným personálním změnám. Paní učitelka Mgr. V. Machová mladší (Čj Tv- Aj)nenastoupila po rodičovské dovolené, neboť se odstěhovala mimo město Semily. Paní učitelka Mgr. V. Kopecká (AJ Ch) zvolila základní školu v Liberci. Po rodičovské dovolené se vrátila Mgr. Š. Sedláčková (Čj Aj) a zaplnila vzniklou mezeru v pedagogickém sboru způsobenou odchodem dvou kolegyň, které měly v aprobaci anglický jazyk. V letošním školním roce umožnilo vedení školy studentům pedagogických fakult, aby mohli vykonat na naší škole souvislou pedagogickou praxi. Slečny L. Fiedlerová (I. stupeň ZŠ) a K. Hejlová ( I. stupeň ZŠ), obě studentky PF Univerzity Hradec Králové, vykonaly souvislou praxi ve 2. pololetí školního roku. U provozních zaměstnanců došlo v průběhu roku k několika změnám. Vedoucí školní jídelny paní V. Tomášová odešla do starobního důchodu a na její místo nastoupila paní H. Mládková, která do té doby byla kuchařkou. Již před mnoha lety pomáhala paní Tomášové a s agendou byla nejlépe seznámena. Tímto vznikla poněkud složitější situace ve školní jídelně, a proto se přijala na zkrácený úvazek pomocná síla do kuchyně na mytí nádobí, aby se podařilo zvládnout velký nápor v době výdejů obědů. Pro příští rok se bude zvažovat, zda nepřehodnotit situaci ve školní jídelně a přijmout mladou vyučenou kuchařku / mladého vyučeného kuchaře. 11

12 Krátkodobé zástupy za nemoc si vedoucí školní jídelny řeší sama. Je to plně v její kompetenci. Vždy ale věc prodiskutuje s vedením školy. V kanceláři administrativy nedošlo k žádným změnám. Paní ekonomka Jandurová pracuje na zkrácený úvazek ze zdravotních důvodů. Část její agendy převzala i nadále hospodářka paní B. Nyklíčková, která pro nás zpracovává mzdy. V její režii jsou také všechny soutěže. Naše škola organizuje řadu okresní kol olympiád a soutěží z pověření Krajského úřadu Libereckého kraje. 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program 12

13 vzdělávací program Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) zařazené třídy Učební plán školy a) školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro I. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět (zkratka) celkem Disp. Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika a její aplikace Matematika (Ma) Informační a komunikační technologie Informatika (INF) Prvouka (Prv) Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (Člsv) 1 Hudební výchova (Hv) Umění a kultura Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (Pči) celkem

14 pro II. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět (zkratka) celkem Disp. Jazyk a jazyková Český jazyk (Čj) komunikace Anglický jazyk (Aj) Německý jazyk (Nj) Matematika a její aplikace Matematika (Ma) Informační a komunikační technologie Informatika (INF) Člověk a společnost Dějepis (Dě) Člověk ve Společnosti (Člsp) Fyzika (Fy) Chemie (Ch) Člověk a příroda Přírodopis (Př) Biologie člověka (Bio) Zeměpis (Ze) Umění a kultura Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (VkZd) Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (PČi) Průřezová témata Mediální výchova (Mv) Volitelný předmět Celkem

15 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název nepovinného předmětu název kroužku počet zařazených žáků 0 0 počet zařazených žáků Kroužek volejbalu 21 Základy křesťanství 5 Sportovní kroužek OVOV 23 Zdravotnický kroužek 14 Keramika začátečníci 25 Keramika pokročilí 23 Angličtina pro začátečníky 1. ročník 22 Angličtina pro pokročilí, 2. ročník 19 Vaření pro nejmenší třída 35 Kroužek Výtvarná dílna 16 Kroužek taneční 8 Cvičení z českého jazyka 9 Cvičení z matematiky 6 Volitelné předměty volitelný předmět třídy počet žáků Chemicko-biologická praktika 7.A,, 8.A,B 16 konverzace a cvičení z Aj 8.A,B, 9.A,B 22 Psaní na počítači 7.A,B, 8.A,B, 9.B 23 Sportovní výchova 8.B, 9.A,B 25 sportovní výchova 7.A,B, 8.A 27 Vedení domácnosti 8.A,B, 9.B 34 Volitelný Německý jazyk 9.A,B Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň počet dělených hodin * 0 0 * Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu učitelohodin. 15

16 Komentář ředitele: Ve školním roce 2013/2014 se vyučuje v 18 třídách podle ŠVP školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. V Průběhu přípravného týdne se dokončily práce na ŠVP, do kterého byly zapracovány všechny změny platné od Na druhém stupni jsme zavedli výuku druhého cizího jazyka německý jazyk ( ročník) s časovou dotací 4h a ostatní témata dopravní výchova, finanční gramotnost a ochrana člověka za mimořádných událostí byla zapracována do stávajících předmětů ( Člověk ve společnosti, Výchova ke zdraví, Matematika, Prvouka,..) Naše škola nabízí žákům několik volitelných předmětů. Žáci 7. ročníku si vybírají 1 volitelný předmět s časovou dotací 1h týdně, žáci 8. ročníku 2 volitelné předměty s časovou dotací 4h týdně a žáci 9. ročníku 2 volitelné předměty s časovou dotací 4h. Nabídka volitelných předmětů byla pestrá a široká. Vybírali si z těchto předmětů Sportovní výchova (Spvý), Vedení domácnosti (VeDo), Chemicko- biologická praktika ( BiChP), Psaní na počítači (PsPo), Konverzace a cvičení z Aj (KoAj) a Volitelný německý jazyk (VNj). Sedmáci si vybírali a rozhodovali mezi Spvý a BiChPr 1h, osmáci si vybrali dva volitelné předměty Spvý-1h, BiChP 1h, VeDo 1h, KoAj-1h, PsPo-1h, a konečně deváťáci si vybrali k VNj-2h ještě jeden volitelný předmět z nabídky Spvý-1h, BiChP 1h, VeDo 1h, KoAj-1h, PsPo-1h. Byli jsme potěšeni, že si deváťáci vybrali volitelný německý jazyk. Hlavním důvodem bylo jejich rozhodnutí pokračovat po ukončení základní školy ve studiu na střední škole, kde jsou dva cizí jazyky samozřejmostí. Dalším důvodem byl fakt, že našimi nejbližšími sousedy jsou státy, v nichž se hovoří německy. Správně pochopili, že je dobré získat základy dalšího cizího jazyka, aby v budoucnu snáze překonali jazykové bariéry, které přináší neznalost cizích jazyků. V tomto roce se znovu otevřely zájmové kroužky. Pro žáky 9. ročníků Cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky. Hlavní náplní je opakování základního učiva a jeho rozšíření. Žáci si vyzkouší nejrůznější typy testů, s nimiž se setkají při přijímacích zkouškách na střední školu. Naučí se zároveň hospodařit s časem a pozorně číst různé testové otázky. Pro žáky nižších ročníků se na škole otevřelo několik kroužků, které navštěvovalo v průměru žáků. Pro žáky I. stupně - kroužky Angličtina pro nejmenší ( 1. ročníky), Angličtina pro pokročilé (2. ročníky), Vaření pro nejmenší ( ročník), Výtvarná dílna ( 3.-7.ročníky), Kroužek OVOV ( 3.-7.ročník), a keramika pro začátečníky a pokročilé. Pro žáky II. stupně Kroužek Výtvarná dílna ( 3.-7.ročníky), Kroužek OVOV ( 3.-7.ročník), Sportovní výchova odbíjená ( 6.-9.ročník), taneční kroužek ( 7.-8.ročník). Pestřejší nabídka kroužků je pro žáky I. stupně a to hlavně z důvodu, že nemají odpolední vyučování a někteří mohou navštěvovat kroužky v době, kdy mají být ve školní družině. Vzhledem k tomu, že jsou kroužky v budově školy, odpadá přecházení do jiných budov ve městě a po skončení kroužku se děti mohou vrátit zpět do družiny. Rodiče si je mohou vyzvednout po 16.00h nebo odcházejí samy domů. Několik žáků ( především I. stupně) navštěvovalo kroužek Základy křesťanství, který vede paní farářka L. Kocourková. Zábavnou a hravou formou žáky seznamuje s náboženstvím a pomáhá jim získat jiný pohled na dnešní svět. 16

17 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano ne) 1.A ne 1.B ne 2.A ne 2.B ne 3.A ne 3.B ne 4.A ne 4.B ne 5.A ne 5.B ne 6.A ne 6.B ne 7.A ne 7.B ne 8.A ne 8.B ne 9.A ne 9.B ne celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

18 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 2 čtyřleté gymnázium 2 střední odborná škola 19 střední odborné učiliště 20 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD 4 počet žáků ve ŠJ 11 počet žáků celkem 13 18

19 Komentář ředitele: Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši základní školu celkem 351 žáků. Na I. stupni jsme měli 199 žáků, což je zhruba 19,9 žáka na třídu. Na II. stupni bylo 152 žáků, což je 19 žáků na třídu, Nárůst žáků oproti loňskému školnímu roku byl 20 žáků. Celkový poměr chlapců a dívek je 189: 162. Chlapci mají mírnou převahu a v některých třídách je jejich převaha citelně znát. V průběhu školního roku jsme zapsali a přijali k základnímu vzdělávání 25 žáků. Nejvíce žáků přišlo do pátých a šestých tříd, neboť ukončili vzdělávání v malotřídních vesnických školách. Naší snahou je vytvořit všem žákům takové podmínky pro vzdělání a zázemí pro rozvoj jejich schopností a dovedností, aby nemuseli v průběhu plnění povinné školní docházky opouštět školu. Samozřejmě, že rodinné důvody a životní situace, kdy se rodiny stěhují mimo město, nejsme schopni ovlivnit. Mnoho žáků má vypracovaný individuální vzdělávací plán na základě doporučení pedagogického poradenského pracoviště. Žáci pracují pod vedením asistentů pedagoga, kteří se jim individuálně věnují. Pracují buď ve skupinách nebo jednotlivě v průběhu dne během vyučovací hodiny a vždy po předešlé domluvě s vyučujícím daného předmětu. Asistenti jim probíranou látku dovysvětlí, zopakují základní pravidla a procvičí na konkrétních příkladech. Velice se nám tato spolupráce U AP Ž osvědčila a jsme rádi, že jsme v mnoha případech zabránili neúspěchu žáka. Po zápisu do prvních tříd jsme byli mile překvapeni. Celkem jsme zapsali 64 prvňáků. V průběhu druhého pololetí požádali někteří rodiče o doklad PŠD. Žádosti byly podloženy doporučením pedagogického poradenského pracoviště a doporučením dětského lékaře. Ředitel základní školy nakonec ve správním řízení rozhodl o odkladu PŠD ve dvaceti případech. Z dvaceti odkladů se podařilo vytypovat několik žáků, kteří splňovali všechny předpoklady pro vřazení a přijetí do přípravné třídy při naší základní škole. Ve školním roce 2013/2014 jsme poprvé otevřeli přípravnou třídu, kterou nakonec navštěvovalo 8 dětí. Vzdělávaly se podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází ze ŠVP pro MŠ a jehož cílem byla příprava na úspěšný start do první třídy. Ke vzdělávání na středních školách bylo celkem 43 žáků. Jeden žák byl přijat na osmileté gymnázium do Semil a jedna žákyně úspěšně složila přijímací zkoušky na šestileté gymnázium do Liberce, kam bylo poté přijata. Dva naši žáci byli přijati na čtyřleté studium na GIO Semily. Střední odbornou školu si zvolilo 19 žáků a střední odborné učiliště nakonec 20 žáků. Mezi vycházejícími žáky byli žáci z nižších ročníků. Vycházejí z osmého ročníku. Jedná se o žáky, kteří již jednou na druhém stupni opakovali a měli splněno devět let PŠD a již nechtěli pokračovat do devátého ročníku a doplnit si základní vzdělání. I úspěchy našich žáků devátého ročníku v přijímacím řízení na střední školy a jejich přijetí na jimi vybranou školu vypovídá o tom, že náš pedagogický sbor dokáže dobře připravit žáky na studium a že pokud se budou snažit do konce školního roku, pak nebudou mít problémy s přechodem na střední školy. Základní školu Dr. F. L. Riegra navštěvuje 13 cizinců, kteří nemají prospěchové problémy. Školu navštěvují tři kosovští Albánci, šest Ukrajinců, jedna Ruska, jedna občanka Nizozemí, dva Moldavci. Posledně jmenovaní se na začátku druhého pololetí odstěhovali, neboť rodiče našli zaměstnání ve větším městě a každodenní dojíždění 40km nebylo možné. Všichni jsou v kolektivu oblíbeni. Mají mezi spolužáky spoustu kamarádů. Zpětná vazba od rodičů je také pozitivní. Nemají vůči nám žádné výtky nebo připomínky. Jejich děti chodí do školy rády. Velmi ochotně se zapojují do všech aktivit ve škole a rodiče jsou velmi vstřícní a ochotní pomáhat s organizací různých akcí. 19

20 Škola získala v letošním roce finance z Rozvojového programu Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok 2014 (Č. j.: MŠMT / ), který je zaměřený na výuku českého jazyka pro žáky cizince, kteří navštěvují naši školu. Jedním z cílů rozvojového programu je odstranění jazykové bariery a zvládnutí úskalí českého jazyka pro tyto žáky. Výuka českého jazyka probíhá v kmenové třídě pod vedením aprobované vyučující českého jazyka. 20

21 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

22 5.2 Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 0 1 celkem

23 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

24 5.4 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 2 10 celkem

25 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

26 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B 0 0 celkem

27 5.7 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A B A B A B A B A B A B A B A B celkem

28 5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , ,364 2.A , B , A B , A , ,263 4.B , A , B , A , B , A , B , A , ,33 8.B , ,44 9.A , ,429 9.B , ,192 celkem Komentář ředitele: Výsledky celkového hodnocení žáků (prospěch a chování) jsou uspokojivé. Z celkového počtu 351 žáků jich 167 prospělo s vyznamenáním, 169 žáků prospělo a pouze 4 žáci neprospěli. Na prvním stupni prospělo 137 žáků s vyznamenáním, 56 žáků prospělo. Velký počet vyznamenání na prvním stupni je dán zvídavostí a poměrně vysokou aktivitou žáků při vyučování, pravidelnou přípravou na vyučování a svědomitou domácí přípravou na vyučování. Šest žáků na I. stupni nemohlo být hodnoceno. Jedná se o žáky, kteří od února 2009 nechodí do školy. Po několikerém upozornění zákonných zástupců, aby doložili důvody jejich nepřítomnosti ve škole, se nepodařilo, aby žáci nastoupili. Ve většině případů se doporučené dopisy vrátily zpět. Na adrese, kterou má ředitelství základní školy k dispozici, se zákonní zástupci žáků nezdržují. Nevyužili ani možnosti dokončení klasifikace v náhradním termínu, která jim byla ředitelstvím školy nabídnuta a na kterou podle školského zákona mají právo. Žáci tady nemohli být hodnoceni a neprospěli. 28

29 Na druhém stupni prospělo 30 žáků s vyznamenáním, 113 žáků prospělo a 4 žáci neprospěli. Po závěrečné klasifikační červnové poradě neprospělo 8 žáků. Pět z nich mělo možnost konat opravnou zkoušku. Tři žáci měli nedostatečných více než dvě, a tedy nemohli jít k opravným zkouškám. Jeden se rozhodl pro opakování ročníku a zbývající dva měli splněno devět let PŠD a rozhodli se odejít na jimi vybrané odborné učiliště. Neprospívající žáci měli možnost konat opravnou zkoušku. Žákyně ze 7. ročníku ( opravná zkouška z Fy, druhá konala opravnou zkoušku z Př) úspěšně vykonaly opravnou zkoušku a postoupily do osmé třídy. Další tři žáci ( opravná zkouška z M) byli také úspěšní a po zdárném složení opravné zkoušky postoupili do vyššího ročníku. Všichni tři do devátého ročníku a budou tedy pokračovat se svými spolužáky. Jeden žák se k opravným zkouškám vůbec nedostavil. Nevyužil ani možnosti si předmět Fy dokončit v náhradním termínu, a proto opakuje ročník. Malý počet vyznamenání na druhém stupni je dán celkovým přístupem žáků ke vzdělání. Celkově lze říci, že jim chybí motivace. V hodinách jsou pasivnější, neradi se zapojují do jakýchkoliv aktivit. Jejich samostatná práce je nedostatečná. U některých zcela chybí zdravá soutěživost, dravost, touha být lepší, vyniknout a využívat potenciál, který mají. Využít získaných poznatků z různých zdrojů v hodinách a podělit se o ně s ostatními. Vyučující se snaží vyučovat skupinově a velmi často střídají různé aktivity při vyučování. Snaží se v žácích probouzet soutěživost. Nutno konstatovat, že jsou mnohdy úspěšní a obě dvě strany z toho mají dobrý pocit. Do výuky se promítají moderní technologie. Vyučuje se na interaktivních tabulích, používají se nejrůznější programy. Někdy ani zajímavější hodina nepodnítí žáky opustit svoji pasivitu a stát se aktivním žákem. Pět žáků druhého stupně nemohlo být na konci školního roku hodnoceno. Žáci nechodí již delší dobu do školy a jejich zákonní zástupci nedoložili důvod absence. Ve většině případů se doporučené dopisy vrátily zpět. Na adrese, kterou má ředitelství základní školy k dispozici se zákonní zástupci žáků nezdržují. Nevyužili ani možnosti dokončit si klasifikaci v náhradním termínu. Žáci nemohli být hodnoceni, a proto neprospěli. Celkové hodnocení chování žáků lze považovat za uspokojivé. V tomto školním roce jsme v porovnání s předešlými roky zaznamenali méně snížených stupňů z chování. Celkem bylo uděleno třináctkrát uspokojivé a třikrát neuspokojivé hodnocení z chování. Všechny tři třetí stupně z chování dostali žáci 9. ročníku, neboť jejich chování bylo v neustálém rozporu se školním řádem a domluva s nimi nebyla možná. Dokonce ani jejich zákonní zástupci si ve většině případů nevěděli rady a tedy nebyli škole moc nápomocni. Někteří z nich dokonce docházeli na OSPOD MěÚ Semily, kde s nimi pracovnice sociálního odboru rozebírala situaci a snažila se je nasměrovat správným směrem. V některých případech se to na čas uklidnilo a pourčité době se vše vrátilo do starých zajetých kolejí. Společným jmenovatelem sníženého stupně z chování bylo opakované porušení školního řádu, jeho nerespektování, drzost, vulgární vyjadřování, nevhodné chování k vyučujícím, špatná pracovní morálka a neomluvená absence nebo pozdě omluvená absence. Pětině žáků prvního a druhého stupně bylo po projednání v pedagogické radě uděleno kázeňské opatření (NTU, DTU, DŘŠ) za občasné nerespektování a porušení školního řádu, nevhodné chování, nekázeň, drzost, zapomínání, neplnění svých povinností. Počet napomenutí a důtek je v jasné převaze na druhém stupni (29:47). Bohužel už ani žáci na prvním stupni neznají základní pravidla slušného chování. Třídní učitel společně s výchovným poradcem pohovoří se žáky, rozeberou situaci a snaží se žáky nasměrovat tak, aby došlo k eliminaci jejich prohřešků a pokud možno, aby se již neopakovaly. Třídní učitelé také často zvou zákonné zástupce žáků do školy, aby s nimi projednali nevhodné chování jejich dětí. Stává se, že k nápravě nedojde a přání učitelů nejsou vyslyšena a naplněna. 29

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 V Semilech dne 30. září 2015 Mgr. Karel Strnad ředitel školy (: 481 623 746 +: zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více