INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK. ze zahájení konference k projektu města Jeseník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK. ze zahájení konference k projektu města Jeseník"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ze zahájení konference k projektu města Jeseník ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 OBSAH: 1) Charakteristika projektu ) Průběh realizace projektu ) Realizační tým projektu ) Anotace konference východiska a důvody pro realizaci akce ) Program konference ) Prezentované příspěvky ) Zajištění publicity konference ) Účast na konferenci ) Fotodokumentace akce ) Přílohy ) CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Období realizace projektu: Rozpočet projektu: Kč Příjemce dotace: Město Jeseník Partneři projektu: ZŠ Vápenná ZŠ Česká Ves ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Javorník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Klíčové aktivity projektu: Analýza a tvorba evaluačních nástrojů Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy Aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků Tvorba partnerství a šíření dobré praxe Aplikace a využití ICT Testování vlastní evaluace Inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání Zpracovatel projektu: Regionální institut pro vzdělávání o.p.s. 2

3 2) PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU Město Jeseník obdrželo na jaře letošního roku dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 8 mil. Kč na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů reg. číslo: CZ.1.07/1.04 / Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt město zahájilo a jeho realizace potrvá do Partnerem projektu města Jeseník je Hnutí Brontosaurus Jeseníky a základní školy: ZŠ Vápenná, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice a ZŠ Javorník. Prvořadým cílem projektu je právě v těchto zmíněných základních školách zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání a to prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému. Provádění evaluace je povinnou záležitostí každé školy, vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů. Samotná evaluace pak spočívá v opakovaném monitoringu, sběru dat a vyhodnocování výsledků činnosti žáků, pedagogů i vedení školy v určitém sledovaném období. Na základě těchto informací obdržených z pravidelného hodnocení získají základní školy i zřizovatelé zpětnou vazbu efektivity vzdělávacího procesu a podklady pro tvorbu krátkodobých i střednědobých vzdělávacích dokumentů a budou tak nuceni systematicky přemýšlet o práci školy. Prostřednictvím evaluace škola pozná a do budoucna využije své silné stránky, a naopak se bude snažit minimalizovat ty slabé, tak aby dosáhla nejvyšší kvality a efektivity vyučovacího procesu. Zřizovatelům budou poskytnuty mimo jiné podklady pro srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých základních škol. Díky aktivitám Hnutí Brontosaurus Jeseníky budou v partnerských základních školách v průběhu realizace projektu organizovány ekovýchovné programy, vzdělávací akce, terénní programy, ekosoutěže, exkurze a přednášky. Cílem všech aktivit je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zúčastněných základních škol a obohacení učiva všech tříd základních škol o ekologický rozměr. Realizací projektu město Jeseník pozvedne úroveň a kvalitu základního školství a vytvoří systém pro udržitelný rozvoj lidských zdrojů v mikroregionu. 3

4 3) REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU: Projektový manažer: Administrátor: Účetní: Odborný garant: Odborný garant: Ing. Jakub Kulíšek Ing. Martina Kašpárková Lenka Frenclová Iva Peitlová RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková Pracovní skupiny základních škol: ZŠ Česká Ves ZŠ Javorník ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Vápenná Hnutí Brontosaurus: Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Iveta Skřivánková Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Mgr. Dagmar Petřeková Mgr. Roman Mrosek Mgr. Milada Ormancová Martina Ambrožová Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová Bořivoj Kubíček Mgr. Petra Böserová Mgr. Marta Nosková Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová Martina Lešková Mgr. Věra Ingrová Hana Chasáková Tomáš Sedláček 4

5 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Předseda řídícího výboru: MUDr. Jiří Staňa Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1978). Začínal jako internista v nemocnici v Jeseníku, od roku 1992 se stal ředitelem Zdravotnické záchranné sužby v Jeseníku a v roce 1996 složil atestaci z Urgentní medicíny. Tuto funkci zastával do roku 2005, kdy nastoupil jako generální ředitel Priessnitzových léčebných lázní. Od října roku 2006 se stal uvolněným 2. místostarostou města Jeseníku. V současné době navíc zastává funkci předsedy správní rady Mikroregionu Jesenicko, předsedy správní rady Jesenické rozvojové o.p.s. a prezidenta sportovního klubu Rallye Rejvíz. V rámci projektu města Jeseník působí jako předseda řídícího výboru, který je nejvyšším orgánem v rámci organizační struktury projektu. Projektový manažer: Ing. Jakub Kulíšek Je odborným poradcem pro oblast strategického plánování, regionálního rozvoje, strukturálních fondů a rozvoje lidských zdrojů. Koordinuje řadu projektů, související s čerpáním dotačních titulů Evropské unie. Je zakladatelem a statutárním místopředsedou občanského sdružení UNESCO Club Centrum pro rozvoj lidských zdrojů, které podporuje měkké projekty a aktivity v Olomouckém kraji. Byl členem realizačního týmu několika mezinárodních projektů financovaných z programu INTERREG IIIC. Zastává funkci předsedy Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky Rady Statutárního města Přerov, je členem Komise strategického plánování, pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních fondů EU Rady Statutárního města Přerov, Komise cestovního ruchu města Šumperk a Komise pro vnější vztahy Olomouckého kraje. Jakub Kulíšek je manažerem projektu, který má na starosti vedení realizačního týmu a interakci realizačního týmu s řídícím výborem. Administrátor: Ing. Martina Kašpárková Je absolventkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, obor Veřejná ekonomika a správa. Ve své profesní kariéře se zaměřuje na oblast globálních grantů evropských programů, zejména na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pracovala jako projektová manažerka, moderátorka odborných promo diskuzí a regionální koordinátora pro olomoucký kraj. V současnosti koordinuje projekty financované z dotačních titulů Evropské unie, v roce 2008 spolurealizovala projekt financovaný ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Je členkou Rady přerovských listů Statutárního města Přerova, a od března roku 2009 je členkou realizačního týmu projektu města Jeseník, kde ve funkci administrátora projektu zajišťuje nezbytné činnosti k zabezpečení agendy celé realizace projektu. 5

6 Odborný garant: RNDr. e t Ing. Lenka Cimbálníková Absolventkou Univerzity J. E. Purkyně Brno, Přírodovědecká fakulta, obor matematika fyzika a VUT Brno, Podnikatelská fakulta, obor ekonomika a řízení průmyslu. V současné době vykonává funkci proděkanky pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání FF UP v Olomouci, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, pozici odborné asistentky Katedry sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci: obor management a vzdělávání dospělých a odborného garanta studijního oboru Školský management. Je lektorem v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. V rámci projektu města Jeseník zajišťuje garanci a monitoring informačních workshopů a odborných přednášek, zodpovídá za tvorbu partnerství s UP a šíření dobré praxe a supervizi při pilotním testování vytvořeného evaluačního systému. Odborný garant: Iva Peitlová Od roku 1996 pracovala na Školském úřadu v Jeseníku, v současné době pracuje jako vedoucí oddělení školství Městského úřadu Jeseník. V projektu jako odborný garant zodpovídá za metodickou pomoc školám, výměnu informací mezi veřejnou správou, školami a realizačním týmem projektu Účetní: Lenka Frenclová Od roku 2003 pracuje jako referent oddělení školství Městského úřadu v Jeseníku. Od března 2009 je finančním manažerem projektu města Jeseník. V rámci tohoto projektu zodpovídá za komplexní finanční řízení, za komunikaci s bankou, vedení bankovního účtu, kontrolu bankovních operací, kontrolu podkladů pro žádosti o platbu a přípravu podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv. Pracovní skupiny základních škol Členové pracovních skupin základních škol se v projektu města Jeseník budou podílet na vytváření evaluačního systému školy v rámci aktivit 01 a 02, a následně také spolupodílet na aktualizaci a inovaci ŠVP, čímž přispějí k implementaci změn do vzdělávacího procesu vlastní školy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ VES Mgr. Zdeňka Blišťanová Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Druhým rokem pracuje jako ředitelka Základní školy v České Vsi. Po celou ped. praxi učila žáky na 1. stupni, v posledních letech vyučuje matematiku a hudební výchovu. 6

7 Mgr. Milada Podolská Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Poslední 2 roky zastává funkci zástupkyně ředitelky ZŠ Česká Ves. Po celou dobu praxe vyučuje na 1. stupni ZŠ. Mgr. Iveta Skřivánková Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako učitelka prvního stupně ZŠ, posledních 12 let učí na ZŠ Česká Ves. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK Mgr. Zdeněk Hořava Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 1985 pracuje jako učitel na Základní škole Javorník, kde posledních 5 let vykonává funkci ředitele školy. Na škole vyučuje předměty matematika, informatika a zeměpis. Mgr. Marek BURY Absolvent fakulty Tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Osm let působil jako středoškolský učitel na gymnáziu v Třinci. Od roku 2003 učí na ZŠ v Javorníku, především tělesnou výchovu a zeměpis. Poslední tři roky zastává funkci zástupce ředitele. Mgr. Dagmar Petřeková Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě. Pracuje jako učitelka prvního stupně na Základní škole Javorník. 7

8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK Mgr. Roman Mrosek Vystudoval pedagogickou fakultu v Ostravě. Již 16 let vykonává funkci ředitele školy, z toho poslední 3 roky na ZŠ Jeseník. Na této škole učí německý jazyk a hudební výchovu. Martina Ambrožová Vystudovala střední školu textilní v Jeseníku, následně pak úspěšně absolvovala sociálně-právní akademii v Ostravě. Ve funkci administrativní pracovnice je již 10 let spjata se základními školami v Jeseníku. Milada Ormancová vystudovala pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci, více než 10 let pracuje ve funkci zástupce ředitele základní školy. V posledních letech vyučuje předmětům informatika a základy administrativy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE Antonín Ďopan Vystudoval Pedagogickou fakultu Ostrava, pracoval jako učitel a zástupce ředitele, od školního roku 2008/09 zastává funkci ředitele ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník. Mimo jiné vyučuje předměty zeměpis a rodinná výchova a ve volném čase se věnuje trénování basketbalu. Mgr. Irena Krajčiová Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, od roku 1994 pracuje jako učitelka na prvním stupni Základní školy a Mateřské školy Supíkovice. 8

9 Mgr. Jarmila Lašáková Vystudovala Pedagogickou Fakultu v Ostravě kombinaci ruský jazyk - občanská výchova. Pracuje jako učitelka 2. stupně od roku 1986 Poslední rok zastává funkci zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Supíkovice, okres Jeseník. Vyučuje předměty anglický a ruský jazyk. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁPENNÁ Bořivoj Kubíček Vystudoval pedagogickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Nastoupil na Základní školu ve Vápenné,kde pracoval jako učitel,později jako zástupce ředitele. Posledních 6 let zastává funkci ředitele na téže škole. Vyučuje tělesnou výchovu a vede na škole sportovní kroužek a kroužky košíkové a florbalu. Mgr. Petra Böserová Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Vápenná. Na škole vede kroužek country tanců. Je koordinátorkou ŠVP na 1. stupni. Mgr. Marta Nosková Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, pracuje jako učitelka 2.stupně na ZŠ Vápenná. Na škole vede keramický kroužek. Je koordinátorkou ŠVP na 2. stupni. 9

10 PARTNER HNUTÍ BRONTOSAURUS Tomáš Hradil Původně strojař (SŠ), sociální pracovník, technolog atd., je již 20 let aktivním členem Hnutí Brontosaurus, z toho 7 let ředitelem jesenické pobočky a 4 roky předseda Hnutí Brontosaurus ČR. Má na svém kontě rozjezd několika velkých dobrovolnických a zážitkově-pedagogických programů zejména pro mládež, zaměřených na ochranu přírody a záchranu a obnovu kulturního dědictví, do nichž se v průběhu uplynulých let zapojily již tisíce (nejen) mladých lidí. V projektu Města Jeseník pracuje jako supervizor ekologické výchovy a lektor některých programů realizovaných v partnerských školách. Ing. Eva Glabazňová - pracuje v Hnutí Brontosaurus Jeseníky od května 2007 jako projektová koordinátorka. Vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, obor Regionální rozvoj. Jako dobrovolnice organizuje od roku 1995 letní dětské tábory a od roku 2000 dobrovolnické tábory Prázdniny s Brontosaurem na Jesenicku. V projektu města Jeseník se podílí na koordinaci práce Hnutí Brontosaurus Jeseníky pro tento projekt a na tvorbě ekoprogramů pro školy. Mgr. Hana Chasáková - v Hnutí Brontosaurus Jeseníky pracuje od roku Vystudovala MFF UK v Praze obor učitelství M F. V dubnu 2004 se zúčastnila školení o ekovýchově společnosti Alcedo. Od října 2008 do února 2009 absolvovala kurz Paratus ukončený zkouškami a získáním osvědčení organizátor Hnutí Brontosaurus, hlavní vedoucí dětských táborů a volnočasový pracovník. V Hnutí Brontosaurus Jeseníky mimojiné vede jako hlavní organizátor příměstské tábory pro děti do 12 let (2x červenec 2007 Duhové pohádky, červenec 2008 Zachraňte musuranu, červenec 2009 Cesta do středověku). Spoluorganizovala loňský letní dobrovolnický tábor Tajný kód Johann Schroth. V rámci projektu města Jeseník pracuje jako expert na ekoprogramy, speciálně na programy v terénu. Mgr. Martina Lešková vystudovala přírodovědeckou fakultu univerzity Palackého v Olomouci obor Ochrana a tvorba krajiny. Souběžně s tím si studium doplnila o pedagogické minimum. Od ledna 2009 pracuje v Hnutí Brontosaurus jako koordinátorka některých akcí a zároveň se účastní přípravy ekologických programů v rámci projektu města. V projektu města Jeseník se jako člen pracovního týmu bude zabývat přípravou ekologických programů a jejich realizací na školách. 10

11 4) ANOTACE KONFERENCE VÝCHODISKA A DŮVODY PRO REALIZACI AKCE Olomoucký kraj dne 16. května 2008 vyhlásil první výzvy pro globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměřené na podporu neinvestičních projektů v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. Financování je zajištěno z Evropského sociální fondu (85 %) a ze státního rozpočtu (15 %). Globální grant je projekt, pomocí něhož kraj přerozděluje finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie jiným subjektům do oblastí, které jsou vymezeny jednotlivými operačními programy. Právě z tohoto grantu získalo město Jeseník dotaci na realizaci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů Prostřednictvím uskutečnění konference chce město Jeseník poukázat na možnost získat tyto finanční prostředky a informovat právě o svém způsobu jejich využití. Konference se uskutečnila v pátek dne 5. června 2009 v prostorách kaple ve městě Jeseníku. Cílem konference bylo informovat co nejširší veřejnost o finančních prostředcích, které město Jeseník získalo z první výzvy globálního grantu Olomouckého kraje, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a zejména o aktivitách, které z těchto prostředků budou v rámci zmiňovaného projektu realizovány. Konferenci připravilo město Jeseník za účelem informovat cílovou skupinu o existenci, smyslu a cílech projektu. Na konferenci vystoupili i zástupci partnera projektu Hnutí Brontosaurus, kteří zde měli možnost prezentovat enviromentálně zaměřené aktivity realizované v rámci projektu. 5) PROGRAM KONFERENCE 10:30 11:00 Prezence 11:00 11:05 Zahájení konference MUDr. Jiří Staňa Místostarosta města Jeseník 11:05 12:00 Cíle projektu Ing. Jakub Kulíšek Manažer projektu 12:00 12:45 Realizace projektu Ing. Martina Kašpárková Administrátor projektu Přestávka, občerstvení 13:00 14:00 Aktivity partnera projektu Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová 11

12 6) PREZENTOVANÉ PŘÍSPĚVKY MUDr. Jiří Staňa Místostarosta města Jeseník oficiálně zahájil konferenci a předal slovo realizátorům projektu. Ing. Jakub Kulíšek Ing. Kulíšek informoval přítomné o genezi přípravy projektu, hlavních cílech dotačního titulu i projektu a jeho smyslu pro cílovou skupinu. Stručně představil realizační tým a partnery. Ing. Martina Kašpárková Ing. Martina Kašpárková představila projekt realizovaný ve městě Jeseník. Vysvětlila klíčové aktivity projektu, seznámila veřejnost s rozpočtem, se kterým realizační tým disponuje a popsala základní cíle a výstupy, které se město i partneři budou snažit v průběhu dalších měsíců naplnit. Tomáš Hradil Tomáš Hradil seznámil přítomné se všemi aktivitami, které Hnutí Brontosaurus realizuje pro cílovou skupinu zapojenou do projektu města. Prostřednictvím fotografií v připravené powerpointové prezentaci názorně tyto činnosti ukázal a popsal. Poukázal na enviromentální rozměr prací Hnutí Brontosaurus. Ing. Eva Glabazňová Ing. Glabazňová vytýčila nejvýznamnější činnosti a aktivity, které budou do budoucna angažovanými pracovníky Hnutí Brontosaurus realizovány v rámci projektu města Jeseník. 7) ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY KONFERENCE Pro účel oslovení co nejširšího počtu obyvatel a zajištění jejich účasti na konferenci byla uskutečněna poměrně velká propagační kampaň, která probíhala v několika rovinách. Inzerce v tisku V Šumperském a Jesenickém deníku a ve Zpravodaji školství Olomouckého kraje byly uveřejněny články informující o projektu včetně pozvánky na připravovanou konferenci. Webové stránky města Na internetových stránkách města Jeseník byla uveřejněna informace o připravované konferenci včetně pozvánky na tuto akci Plakáty Prostřednictvím výlepových ploch města Jeseník byly po celém městě uveřejněny plakáty velikosti A3 informující o konferenci. Pozvánky Elektronickou poštou byly všem pracovníkům městského úřadu Jeseník a všem ředitelům škol z Jesenicka rozeslány pozvánky na připravovanou konferenci. Letáčky Všem účastníkům konference byly rozdány letáčky vytvořené speciálně pro tuto akci. Letáček obsahuje základní informace o projektu. 12

13 8) ÚČAST NA KONFERENCI Konference se zúčastnilo 70 lidí všech věkových kategorií, a to jak žáků a učitelů cílových skupin projektu, tak i širší veřejnosti. Účastníci načerpali informace o realizovaném projektu i o možnostech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Detailně byli seznámeni o aktivitách Hnutí Brontosaurus a enviromentálním rozměru projektu. 13

14 9) FOTODOKUMENTACE AKCE 14

15 10) PŘÍLOHY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Město Jeseník si Vás dovoluje pozvat na konferenci uskutečněnou v rámci projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.04/ Konference se koná dne od 11:00 hod v prostorách Kaple v Jeseníku Konference bude zahájena Mgr. Petrem Procházkou, starostou města Jeseníku PROGRAM: 1) ÚVODNÍ SLOVO MUDr. Jiří Staňa, místostarosta města Jeseník 2) CÍLE PROJEKTU Ing. Jakub Kulíšek, manažer projektu 3) REALIZACE PROJEKTU Ing. Kašpárková, administrátor projektu 4) AKTIVITY PARTNERA PROJEKTU Hnutí Brontosaurus Tomáš Hradil, Ing. Eva Glabazňová Cílem konference je informovat o fi nančních prostředcích, které město získalo z globálního grantu Olomouckého kraje a o aktivitách, které z těchto prostředků budou v rámci projektu realizovány. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Operační program: OP V zdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Období realizace projektu: Rozpočet projektu: Kč Příjemce dotace: Město Jeseník Partneři projektu: ZŠ Vápenná ZŠ Česká Ves ZŠ Jeseník ZŠ a MŠ Supíkovice ZŠ Javorník Hnutí Brontosaurus Jeseníky Klíčové aktivity projektu: Analýza a tvorba evaluačních nástrojů Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy Aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků Tvorba partnerství a šíření dobré praxe Aplikace a využití ICT Testování vlastní evaluace Inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů Podpora enviromentální výchovy a vzdělávání Zpracovatel projektu: Regionální institut pro vzdělávání o.p.s. Charakteristika projektu: Město Jeseník obdrželo na jaře roku 2009 dotaci z globálního grantu Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 8 mil. Kč na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt město zahájilo a jeho realizace potrvá do Partnerem projektu města Jeseník je Hnutí Brontosaurus Jeseníky a základní školy: ZŠ Vápenná, ZŠ Česká Ves, ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Supíkovice a ZŠ Javorník. Prvořadým cílem projektu je právě v těchto zmíněných základních školách zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání a to prostřednictvím nastavení efektivního evaluačního systému. Provádění evaluace je povinnou záležitostí každé školy, vyplývající ze školského zákona a prováděcích předpisů. Samotná evaluace pak spočívá v opakovaném monitoringu, sběru dat a vyhodnocování výsledků činnosti žáků, pedagogů i vedení školy v určitém sledovaném období. Na základě těchto informací obdržených z pravidelného hodnocení získají základní školy i zřizovatelé zpětnou vazbu efektivity vzdělávacího procesu a podklady pro tvorbu krátkodobých i střednědobých vzdělávacích dokumentů a budou tak nuceni systematicky přemýšlet o práci školy. Prostřednictvím evaluace škola pozná a do budoucna využije své silné stránky, a naopak se bude snažit minimalizovat ty slabé, tak aby dosáhla nejvyšší kvality a efektivity vyučovacího procesu. Zřizovatelům budou poskytnuty mimo jiné podklady pro srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých základních škol. Díky aktivitám Hnutí Brontosaurus Jeseníky budou v partnerských základních školách v průběhu realizace projektu organizovány ekovýchovné programy, vzdělávací akce, terénní programy, ekosoutěže, exkurze a přednášky. Cílem všech aktivit je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty zúčastněných základních škol a obohacení učiva všech tříd základních škol o ekologický rozměr. Realizací projektu město Jeseník pozvedne úroveň a kvalitu základního školství a vytvoří systém pro udržitelný rozvoj lidských zdrojů v mikroregionu. Realizační tým projektu: Projektový manažer: Ing. Jakub Kulíšek Administrátor: Ing. Martina Kašpárková Účetní: Lenka Frenclová Odborný garant: Iva Peitlová Odborný garant: RNDr. et Ing. Lenka Cimbálníková Ing. Jakub Kulíšek Ing. Martina Kašpárková Pracovní skupiny základních škol: ZŠ Česká Ves Mgr. Zdeňka Blišťanová Mgr. Milada Podolská Mgr. Iveta Skřivánková ZŠ Javorník Mgr. Zdeněk Hořava Mgr. Marek Bury Mgr. Dagmar Petřeková ZŠ Jeseník Mgr. Roman Mrosek Mgr. Milada Ormancová Martina Ambrožová ZŠ a MŠ Supíkovice Antonín Ďopan Mgr. Jarmila Lašáková Mgr. Irena Krajčiová ZŠ Vápenná Bořivoj Kubíček Mgr. Petra Böserová Mgr. Marta Nosková Hnutí Brontosaurus: Tomáš Hradil Ing. Eva Glabazňová Martina Lešková Mgr. Věra Ingrová Hana Chasáková Tomáš Sedláček INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt města Jeseník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ 15

16 16 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. SBORNÍK č. 2. Z realizované konference k projektu města Jeseník

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. SBORNÍK č. 2. Z realizované konference k projektu města Jeseník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK č. 2 Z realizované konference k projektu města Jeseník ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ EVALUAČNÍCH NÁSTROJŮ Tento projekt a sborník je spolufi nancován

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 02 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Představení projektu EKONOM

Představení projektu EKONOM Představení projektu EKONOM Závěrečná konference projektu EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 Olomouc 18. 6. 2013 1 Základní informace o projektu EKONOM Předkladatel

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Organizační schéma. manažer projektu. asistentka projektu. vedoucí odborných řešitelů. pracovník publicity. webmaster. odborný řešitel I.

Organizační schéma. manažer projektu. asistentka projektu. vedoucí odborných řešitelů. pracovník publicity. webmaster. odborný řešitel I. O PROJEKTU Projekt se zaměřuje na odstranění hlavní bariéry v rozvoji mezinárodní spolupráce odborných škol a zavedení výuky v cizích jazycích, kterou je slabá znalost angličtiny u učitelů a vedení těchto

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PROJEKT UČITELÉ ONLINE

PROJEKT UČITELÉ ONLINE PROJEKT UČITELÉ ONLINE OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OBLAST PODPORY 1.3 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA 51 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více