MANUÁL pro výuku. Ekoporadna do škol Pokyny pro lektora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL pro výuku. Ekoporadna do škol Pokyny pro lektora"

Transkript

1 1. stupeň ZŠ (1. 5. třída) Voda a vzduch MANUÁL pro výuku Ekoporadna do škol Pokyny pro lektora 1. Lektor bude na místě minimálně 10 minut před zahájením přednášky. 2. Lektor se přivítá s učitelem, krátce zjistí, jak byli žáci předem informováni o náplni a průběhu přednášky. Dále zjistí, co již o dané problematice žáci vědí a na co chce učitel přednášku blíže zaměřit. Také si s vyučujícím vyjasní své role je přednášející a požádá učitele s případnou pomocí kázně ve třídě (učitel zná žáky lépe a má také právní zodpovědnost za průběh hodiny). 3. V případě, že učitel má v plánu na přednášku navázat projektem, lektor zjistí, jak si následující projekt učitel představuje po stránce obsahové i realizační. Nabídne mu případnou další pomoc v rámci poradenství školám s tvorbou a realizací ŠVP (trvá do konce dubna 2008). 4. Ještě před zahájením samotné přednášky, na začátku hodiny se lektor představí a stručně představí i Rezekvítek, jakožto organizaci, která přednášky v rámci projektu Ekoporadna do škol pořádá. Také sdělí, že projekt vznikl za finanční podpory 5. Již o přestávce (nebo při příchodu žáků do učebny) sleduje lektor rozmístění žáků a případné problematické dvojice či hloučky rozsadí ještě před zahájením výkladu. (Stává se hlavně v případech, kdy jsou sloučeny 2 třídy). Podá jasné instrukce o tom, co si žáci mají nechat na stole psací potřeby, vše ostatní schovat do aktovek, aby to nepřekáželo. 6. Ještě před zahájením přednášky lektor jasně stanoví pravidla (např. jestliže dám ruku nad hlavu, znamená to, že si beru slovo. V tom případě přestanete ihned mluvit a jakmile budete připraveni mě poslouchat, dáte také ruku nad hlavu vhodné především na ukončení práce ve skupinách). 7. Ještě před zahájením přednášky lektor rozdá žákům a učiteli pracovní listy a udělí jasné instrukce k jejich vyplňování. Učitele také požádá o vyplnění dotazníku a vysvětlí mu jednotlivé body. Žáky ohledně vyplňování pracovního listu instruuje i v průběhu přednášky a odkazujeme je na konkrétní body. Předem sdělí, že pracovního list zůstane žákům na památku a učitel, který si jej vyplňuje také, z něj následně může informace využít při další výuce, projektu i zkoušení. 8. Lektor mluví spisovnou češtinou, vyhýbá se nespisovným výrazům, snaží se udržovat oční kontakt s žáky, mluví přiměřenou hlasitostí a využívá intonace hlasu. Dává si pozor na nonverbální komunikaci a snaží se neopakovat svá pomocná slova (např.: tak, že, takže, a ). 9. Lektor si hlídá čas a časové rozvržení přednášky nesmíme přetáhnout, počítáme s časovou dotací na dotazy a zpětnou vazbu na konci přednášky. Finta k práci ve skupinách žákům sdělíme, že mají na práci ve skupinách, např. 5 minut. Jestliže 1

2 vidíme, že ještě nejsou ani z daleka hotovi v žádné skupině, limit prodloužíme až vidíme, že jedna skupina je hotova, sdělíme, že je minuta do konce limitu (nebo naopak limit zkrátíme obdobným způsobem). 10. Lektor udělá přestávku dle zvonění. V této přestávce si promluví s vyučující a požádá ji o zpětnou vazbu co se p. učitelce líbí, co ne, co by probrala podrobněji, co naopak méně. Vyřídí i platbu přednášky (daňový doklad a finanční převzetí). 11. Je samozřejmostí, že ještě než lektor vyrazí do školy, má osvojené veškeré důležité informace o daném tématu přednášky a má ujasněno časové rozvržení přednášky. Dále je seznámen s aktivitami a výukovými pomůcky, které jsou v přednášce využity a je schopen podat bližší informace k ostatním tématům přednášek Ekoporadny do škol a dalších aktivit Rezekvítku nabízených jak školám, tak dobrovolníkům a široké veřejnosti. Výukový program je rozdělen na dvě části. a) Voda Úvodní motivace: Je třeba ji přizpůsobit věku a schopnostem žáků reagovat a zapojit se do diskuze. Všichni používáme vodu a proto máme všichni zodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné užívání. Naším cílem je zde jednak vysvětlení významu vody na Zemi. Dále chceme ukázat, jak malé změny návyku mohou napomoci šetřit vodou a zvýšit povědomí o znečišťování vod. To vše hravým přístupem, který by ovšem měl přivést děti k tomu, aby přemýšlely o svém chování a činech. 3 min. Teoretický podklad: Množství vody na Zemi: Zemský povrch zabírají ze 71% vodní plochy 97,6% tvoří voda slaná = světový oceán a pouze 2,4% tvoří voda sladká. Ovšem z těchto necelých 3% sladká vody je většina vázána ve formě ledu v ledovcích (74%) (90% Antarktida, 8% grónské ledovce). Dalších 25% tvoří půdní a podzemní vláha a jen 1% z celkového objemu sladké vody na Zemi je voda dostupná pro člověka. Povrchová a podzemní voda jsou důležitými prvky hydrologických cyklů = vodního koloběhu Země. Zajímavost: Z tohoto nepatrného podílu celkové masy vody na světě je většina koncentrovaná na pouze 3 místech oblasti Velkých Kanadských jezer (25%) (byla vyhloubena pevninským ledovcem), Východoafrické příkopové propadliny a objem vod jezera Bajkal (18%). Zajímavost: Voda je nejen na Zeměkouli, nacházíme ji i na některých místech ve vesmíru zmrzlá, led na Marsu, Europě (měsíc Jupiteru), Encleadus (měsíc Saturnu), zmrzlá jádra komet. Zajímavost: jedna z mnoha teorií je, že komety mohly úplně primárně donést vodu na Zemi (molekulu H 2 O). 2

3 Nejméně prozkoumaná zůstává podzemní voda. Voda je nezbytná v zemědělství (pro zavlažování), v průmyslu (např. k ochlazování a k ohřívání) a v domácnostech (pití, osobní hygiena, praní a mytí, rekreace apod.). V dnešní době představují odpadní vody a znečištěné vody velmi vážné problémy, že v budoucnosti mohou pro lidstvo představovat katastrofu. Protože všichni vodu používáme, jsme také všichni odpovědni za její ochranu. Při nakládání s vodou musíme dodržovat dva důležité základní principy: šetření vodou a ochranu vody. 1. Cesta vodní kapky - Koloběh vody Demonstrace koloběhu vody za užití výukové pomůcky (součást Krabice vody, Rezekvítek) Cesta Kapky vody: Kapka vypráví: Jsem stará a jsem všude! jako slaná v oceánech, jako vzácná malá troška sladké vody v řekách a jezerech, ledovcích, taky v podzemí a samozřejmě v atmosféře. Vznikal ve mně život. Vaše těla jsou složená převážně ze mne. Také slzy, když se smějeme nebo jsme smutní... (text převzat z krabice vody) Doneseme sklenici vody a necháme děti, aby se napili. Pak je necháme odhadnout, jak může být voda stará. Vysvětlíme jim, že stáří vody je přibližně 4,5 miliardy let (je stejně stará jako naše planeta), a že se neustále pohybuje mezi ovzduším a povrchem Země. Slunce a vítr způsobují vypařování vody z půdy, listů rostlin, těl živočichů a z povrchu řek, jezer a oceánů. Tekutá voda se mění v páru. Ta stoupá nahoru, ochlazuje se a znovu kapalní a padá zpět na zem jako déšť, kroupy nebo sníh. Tak se voda dostává do potoků či řek a často s sebou nese i mnoho dalšího materiálu. Vodní srážky plní řeky a jezera, řeky dále pokračují do moří a oceánů. Část srážek se rovněž vsákne do země a vytváří zásoby podzemní vody. 15 min. 3

4 fotodokumentace žáci zapisují koloběh vody znázorněný na pomůcce ve středu stolu. 2. Reklamní šoty scénky o aktuálních tématech souvisejících s problematikou vody. Žáky rozdělíme do skupinek a každá dostane lísteček s jedním tématem. Dostanou 10 minut na přípravu a poté ostatním spolužákům předvedou scénku, jejímž posláním je upozornit na některá z význačných témat a problémů, vztažených k vodě. Témata: 1. Voda nejlepší nápoj! (reklama) 2. Znečištění řek (reportáž v TV zprávách) 3. Spotřeba vody v domácnosti (rodinný TV seriál) 4. Pestrý život v mokřadech (minuta ekologie) 5. Nedostatek pitné vody (dokument z Afriky) 6. Znečištění řek (reportáž v TV zprávách) minut Texty v příloze č.1 Teoretický podklad: Několik základních fakt: a. více než 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě b. více než 2,4 miliardy lidí žije ve špatných hygienických podmínkách tj. nejsou napojeni na kanalizaci, u domu nemají žádné zařízení k čištění odpadní vody a splašků. c. odhaduje se, že v roce 2025 budou dvě třetiny světové populace trpět nedostatkem vody. Spotřeba vody - průměrný dospělý člověk spotřebuje denně cca 80 litrů vody 4

5 d. cca lidí, převážně dětí umírá denně na světě v důsledku na znečištění pitné vody fotodokumentace aktivity při které lektorka znázorňuje klapku 3. Co je správně a co je špatně? Lektorka předvádí žákům krátké scénky z běžného života, při nichž mají za úkol vyhodnotit, co je správně a co by se mělo na přístupu předvádějícího změnit. Scénky: čištění zubů, umývání nádobí zaměřeno na plýtvání vodou, manipulace s vodními kohoutky, údržba vodních kohoutků atd. 5 min. Společné zamyšlení: Co vlastně můžeme dělat přímo my? Diskuze o tom, jakým způsobem mýt nádobí (předem odstranit zbytky jídel, neumývat nádobí ani zeleninu pod tekoucí vodou, myčku zapínat, až když je úplně plná). Zamýšlet se nad volbou mycích a pracích prostředků. Opravit vodovody, aby se snížily co nejvíce ztráty vody při její přepravě. Šetřit vodou při běžných a častých procedurách jako je třeba mytí zubů, koupání atd. 4. Zapoj svůj sluch. Nyní si zasoutěžíme. Já vám pustím vždy krátkou nahrávku zvuků vody tak, jak je můžete znát z přírody i z domácnosti. Vaším úkolem je rozpoznat správně onen zvuk na příklad šplouchání vody na koupališti. Kdo si bude myslet, že zvuk umí poznat, zvedne ruku. Nebude to říkat nahlas, protože by soutěžení pokazil ostatním. Já jakožto lektorka k němu přijdu a když zvuk určí správně, získává bod. Následují jednotlivé nahrávky zvuků vody z CD vyrobené za tímto účelem. Kdo získá nejvíce bodů dostane drobnou odměnu. 5

6 Aktivita je zařazena na konec vyučovací hodiny, pouštíme tedy tolik nahrávek než zazvoní. Žákům zdůrazníme, že jsme si nahrávky pouštěli proto, abychom si opět uvědomili, kde se všude s vodou setkáváme. 5 min. Přestávka Úvodní motivace: b) Vzduch Kvalita ovzduší je důležitá pro lidské zdraví. Vzduch nemůžeme vidět ani zachytit, ale je pro nás velmi důležitý. Vzduch je směsí dusíku (78%), kyslíku (21%), oxidu uhličitého, vodní páry (v proměnlivém množství) a několika dalších inertních plynů. Vzduch obsahuje i mnoho různých škodlivých látek. Přírodní znečištění je např. sopečný popel, prach a znečištění, vzniklé jako vedlejší produkt lidské činnosti. Čistý vzduch je předpokladem dobrého zdraví. Důležité je ovšem si uvědomit, že důležitá je nejen kvalita venkovního vzduchu, ale i kvalita vzduchu uvnitř uzavřených prostor v budovách. 5 min. 5. Krajina, kde je dobrý vzduch. Děti si do rámečku v pracovním listu zakreslí krajinu, ve které podle jejich představ bude čistý vzduch. Poté chodí lektorka po třídě a ptá se dětí, jakým způsobem se dnes dostaly do školy. Když přijely autem, zakreslí jim celý obrázek černou pastelkou. Tímto znázorňujeme emise, jejich negativní vlivu na přírodu a okolí. Pokud přijely městskou hromadnou dopravou, obrázek jim je začerněn jen zčásti, ale pokud přišly pěšky nebo na kole, zůstane jim obrázek ponechán bez černého zbarvení. Následuje umístění obrázků na 1 hromádku ti co přišli pěšky, na 2. ti co přijeli MHD a na 3. ti co přijeli autem. Následuje diskuze s žáky, proč jedna hromádka má obrázek celý černý, jiná z poloviny a 3. vůbec. Probereme spolu s lektorkou různé možné typy jejich přepravy do školy nebo zájmových kroužků, další alternativy dopravy a možnosti dětí toto vše ovlivnit. 6

7 Fotodokumentace vyhodnocení obrázků krajiny s dobrým vzduchem Teoretický podklad: Městské znečištěné ovzduší: Př. Evropa vysoce urbanizovaný kontinent, kde více než 70% obyvatel žije ve městech. Emise a smog způsobené dopravou, spalovacími procesy a průmyslovou výrobou, způsobují zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší. Toto způsobuje nejen zdravotní rizika, ale i zrychlené poškozováni stavebních materiálů, škody na historických památkách a škody na vegetaci. Znečištění z dopravy: olovo, benzen, ale i prašné částice a benzopyren. Zplodiny z dopravy tvoří i víc jak poloviny zplodin NOx a 35% emisí těkavých organických látek. Nebezpečné jsou také jemné pevné částice, které produkují vozidla s naftovými motory min. 6. Hra na vzduchoplavce Mezi děti rozdáme kartičky obrázky s různými úlohami: 2-3 vzduchoplavci, 2 dřevorubci, ostatní představují stromy, lektorka je vypravěč, který sděluje žákům instrukce kterými se mají řídit (např. stromy třepotají listím a je jim krásně usmívají se.) Vysvětlíme, jak bude hra probíhat a kdo bude pokácen tím způsobem, že jej dřevorubec oběhne, promění se. Jestliže jej dřevorubec oběhne 1x promění se v auto, oběhne-li jej 5x promění se v letadlo. Stromy musí stát tak, aby je dřevorubci mohli snadno oběhnout ne tedy opřené o lavici či skříň. Na začátku hry: Vzduchoplavci si šťastně plavou vzduchem, ostatní okolo jsou stromy šumění listí, třepotání větviček. 7

8 Do hry vstupují dřevorubci, postupně začínají kácet stromy vzduchoplavci zděšení, hořekují. Stromy dál ubývají, zato přibývá aut, přelétají letadla (výměna rolí za pokácené stromy). Vzduchoplavci se chytají za hlavu, naříkají, klepou si na čelo a začínají kašlat a dusit se, nevěřícně kroutí hlavou, dusí se... umírají. Celá hra je doprovázena komentářem: Na počátku dostatek stromů, ty vyrábějí kyslík, zachytávají prach a škodlivé látky z ovzduší vzduchoplavcům se dobře dýchá. Dřevorubci kácejí, stromů ubývá (např. kácení deštných pralesů postupuje hodně rychle). Auta vypouštějí jedovaté zplodiny, ty způsobují různé dýchací problémy, oslabují organismus (nemoci), atd. Obdobně letadla (obrovský podíl na přísunu zplodin a skleníkových plynů do atmosféry, zmínit skleníkový jev) a továrny (zplodiny poškozují lesní porosty i na obrovské vzdálenosti). 15 min. Fotodokumentace hry Na vzduchoplavce, kteří umírají vlivem špatného vzduchu Reflexe hry: My všichni jsme vzduchoplavci. Ale podmínky na Zemi (v její ochranné atmosféře) se mění, sami si ji znečišťujeme. Spousta městských děti trpí plicními chorobami. Velký přínos na to má právě letecká a automobilová doprava (samozřejmě průmysl apod.). Diskuze s žáky měli bychom se zamýšlet o tom, jak se přepravujeme (debata o způsobu přepravy do školy auto x kolo x pěšky). Bylo by vhodné i omezeněji využívat i leteckou dopravu. Uvědomovat si, že i všechny věci, které kupujeme v obchodech se k nám nějak dostávají a to opět auty a letadly. Proto i tento nepřímý vliv a zátěž zboží pro přírodu bychom měli brát při nákupech v úvahu. 8

9 Závěr a vyhodnocení celého programu: Sedneme si s žáky do kroužku. Lektorka připomene, čemu jsme se věnovali v první a druhé hodině a poukáže na jednotlivé aktivity. Následně necháme kolovat kouzelný předmět (na příklad tužku nebo list) a může mluvit jen ten, kdo má kouzelný předmět v ruce. Když nebude chtít nic říci předá předmět dál. Bylo by pěkné, kdyby řekl co se mu nejvíc líbilo a nelíbilo, zda se dověděl něco nového a co, co si z programu odnese a bude určitě od dnešního dne dělat na příklad chodit do školy pěšky, dávat pozor jak zavřel vodu, Lektorka v rámci svého hodnocení vyhodnotí práci jednotlivců i skupin. Literatura: Zelený balíček Příručka pro učitele The regional environmental center for Central and Eastern Europe překlad Caha a kol. Příloha č. 1 - Texty ke scénkám: Voda nejlepší nápoj! (reklama) Lékaři radí, aby lidé pili v průběhu celého dne, a to již od rána. Člověk není velbloud, aby se napil jednou denně do zásoby. Každý by měl denně vypít tři litry tekutin. Za 70 let života vypije člověk tedy asi litrů tekutin. Voda je pro chod organismu i duševní pohodu nezbytná. Zajišťuje funkci ledvin, jimiž se z těla vylučují škodlivé látky které by zapříčinily na příklad bolest hlavy. Čistá voda je nejvhodnější tekutina na horké dny i sportování. Nevhodné jsou sladké a velmi studené nápoje, protože zvyšují pocit žízně. Znečištění řek (reportáž v TV zprávách) Ryby v Ponávce nejspíš otrávilo rozpouštědlo, zjistili hasiči. Na hladině brněnské říčky Ponávky nedaleko centra města se objevily dne 25. června 2008 stovky uhynulých ryb. "Na místě jsou desítky hasičů," popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid, podle kterého mohou být mrtvých zvířat i tisíce. Laboratorní výsledky ukázaly, že ryby otrávilo 9

10 rozpouštědlo uniklé do vody. Podle mluvčího hasičů, kteří mrtvé ryby lovili, zvířata naplnila několik pytlů a celkem vážila kolem sta kilogramů. Spotřeba vody v domácnosti (rodinný TV seriál) Pokud si čtyřčlenná domácnost čistí zuby pravidelně ráno a večer a nechají při čištění otevřený kohoutek, znamená to vyšší spotřebu vody a tím ročně ztrátu mezi tisícem až patnácti sty korunami. Stejně tak je tomu na toaletě. Pokud si namontujete dvou-tlačítkový úsporný systém, který umožňuje splachovat menší a větší množství vody, ušetříte značné množství vody. Pokud se rozhodujete mezi koupelí a sprchou, sáhněte radši po sprše. Zatímco do vany se vejde až 150 litrů vody, při sprchování si vystačíte i s 50 litry. Pestrý život v mokřadech (minuta ekologie) Mokřad je místo, kde je hodně vody. Jsou to bažiny, rašeliniště i lužní lesy. Mokřady tvoří přechod mezi suchozemským a vodním světem, což znamená, že zde žije řada živočichů jako jsou: užovky a zmije, čolci, mloci, žáby, čápi, volavky a mnoho dalších. Roste zde také řada vzácných rostlin, jako například masožravá rosnatka okrouhlolistá. Pro člověka představují mokřady zásobárnu vody i místo, kde můžeme na malém území nalézt velmi mnoho druhů. Nedostatek pitné vody (dokument z Afriky) Nedostatek pitné vody je globálním problémem lidstva. Pokud budou lidé pokračovat v současném přístupu k zacházení s vodou, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným nedostatkem pitné vody dvě třetiny lidí. Dostupné pitné vody přitom stále ubývá. Problémy 10

11 trpí nejvíce subsaharská Afrika. Příčinou je především způsob špatného hospodaření. Chudí lidé zde musí platit za čistou vodu často více než lidé bohatí. Kvůli nedostatku pitné vody umírá ročně 1,8 milionu dětí. Znečištění řek (reportáž v TV zprávách) Znečištěny jsou potoky, řeky, jezera, rybníky a další, což vede k častému úhynu ryb a dalších vodních živočichů. Nejčastějším důvodem je velké množství dusíku a chemické postřiky, kterými zemědělci hnojí a upravují pole v nadbytečném množství, proto se nezvládnu vstřebat do půd a následně je déšť spláchne do toků. Dalším velkým znečišťovatelem jsou chemické továrny a průmysl. Někdy se dokonce stane havárie, při které uniknou prudké jedy z továrny přímo do řeky. Podobná havárie se může stát i s ropou, která je vedena potrubím či přepravována lodními tankery. Svůj podíl na znečištění vody má každý z nás. 11

Globální problémy lidstva 1. stupeň ZŠ

Globální problémy lidstva 1. stupeň ZŠ Globální problémy lidstva 1. stupeň ZŠ MANUÁL pro výuku Ekoporadna do škol Pokyny pro lektora 1. Lektor bude na místě minimálně 10 minut před zahájením přednášky. 2. Lektor se přivítá s učitelem, krátce

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Domácí ekologie, odpadové hospodářství

Domácí ekologie, odpadové hospodářství Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Monika PŮBALOVÁ Domácí ekologie,

Více

Manuál pro lektory VP

Manuál pro lektory VP Manuál pro lektory VP Název programu: Cesta vody vodovody Anotace: Voda je pro náš život naprosto nepostradatelná. Čím vším si ale musí projít při cestě do umyvadel a dřezů v naší domácnosti? Kolik jí

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Svetový den oceánu. Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2

Svetový den oceánu. Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2 Projektový den Svetový den oceánu ˇ Svetové ˇ oceány PL 1 A Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2 ), který způsobuje

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO

Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO Metodiky pro pedagogy: TÉMA JÍDLO 1 Obsah Úvod 3 Témata, se kterými se žáci seznámí 4 Metodika k on-line hře 4 První fáze hry definování problému 5 Druhá fáze hry odhalování příčin 8 Třetí fáze hry hledání

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 5. DÍTĚ A svět Utrhl jsem květinu a ona zvadla, chytil jsem motýla a on zemřel, pochopil jsem, že přírody se mohu dotknout pouze srdcem. John Winston Lennon

Více

a její dopady na životní prostředí

a její dopady na životní prostředí Vyroba energie a její dopady na životní prostředí 2010 Calla www.calla.cz energie života fosilní zdroje energie atomu obnovitelné zdroje energie sluneční energie energie v biomase energie vody energie

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA C 1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD., Mgr. Josef Makoč,

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

z polí a pastvin až na náš stůl

z polí a pastvin až na náš stůl adéla nešporová, jiří nešpor z polí a pastvin až na náš stůl učební celek k ekologickému zemědělství metodický materiál pro učitele didaktické náměty adéla nešporová, jiří nešpor z polí a pastvin až na

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ

Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Programy globálního rozvojového vzdělávání pro žáky 1. stupně ZŠ Marcela Fiedorová, Kateřina Štěpničková a kol. autorů ARPOK, o. p. s, Olomouc

Více

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov

TRVALÁ UDRŽITELNOST. Co to je, když se řekne. ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov ŠÍPEK - základní organizace 15/06 Českého svazu ochránců přírody, Český Krumlov Co to je, když se řekne TRVALÁ UDRŽITELNOST Vydáno díky grantu OPEN SOCIETY FUND PRAHA 1 Milé kolegyně, milí kolegové, žáci

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Pokřivená zrcadla světa?

Pokřivená zrcadla světa? Pokřivená zrcadla světa? Na naší běžné mapě se Evropa nachází v podstatě uprostřed, jako by byla nejdůležitější. Přitom v Austrálii například umisťují do centra mapy Tichý oceán a svůj kontinent. A kdo

Více

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ ekoprogramu pro II. stupeň ZŠ v oblasti témat pro udržitelný rozvoj a životní styl Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/02.0014

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014)

Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) VAŠE ROZHODNUTÍ MĚNÍ SVĚT! Průvodce spotřebou (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Životní prostředí 2 Obsah (Naposledy aktualizováno v roce 2014) Kampaň 3 Efektivní využití zdrojů 4 Co je to? 4 Proč

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Slunce, naše energie

Slunce, naše energie Slunce, naše energie Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Energie a my Která energie je ze Slunce? Okruží Energie Okruží Energie

Více