Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. U Stadionu Rychnov nad Kněžnou tel bankovní spojení KB Rychnov nad Kněžnou číslo účtu / 0100 web IČ

2 Obsah Kdo jsme.. 2 Forma právní existence. 2 Učební plány.. 2 Kontakt Seznam žáků ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov n. Kn. ve školním roce 2007/ Rada školy... 3 Pedagogičtí pracovníci školy... 3 Další pracoviště školy. 4 Školní vzdělávací program 4 Zápis do prvního ročníku. 4 Absolventi školy... 4 Výsledky vzdělávání... 4 Evaluace školy. 4 Hodnocení žáků. 5 Výsledky inspekční činnosti Správní a dozorčí rada školy.. 5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků.. 6 Mimoškolní akce uskutečněné ve školním roce 2007/ Přípravný pobyt v Plasnicích Školní akademie věd. 7 Školní parlament.. 7 Závěrečná školní slavnost a udělování školních cen Hospodaření za školní rok 2007/ Chráníme přírodu - 1 -

3 Kdo jsme Škola je od roku 1992 zařazena do sítě škol MŠMT. Po celou dobu své existence funguje jako nestátní neziskové zařízení pro děti od šesti do patnácti let. Mozaika poskytuje dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti a předpoklady. V pedagogické práci klade velký důraz na individuální přístup, vstřícný postoj k dítěti, etickou výchovu a úzkou spolupráci s rodinou. Smyslem školy je vytvářet prostředí, které dětem umožní rozvíjet zdravé sebehodnocení, tvořivost, touhu po nových zkušenostech, po poznání, možnost utvářet svůj charakter a budovat a udržovat pozitivní vztahy. Forma právní existence Zřizovatelem školy je občanské sdružení Společnost přátel základní soukromé školy v Rychnově nad Kněžnou. V současné době je škola zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Hradci Králové jako samostatná právnická osoba (IČ ). Učební plány Výuka ve školním roce 2007/2008 probíhala podle učebních dokumentů: Národní škola č.j /97-20 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Adresa: ZŠ Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněžnou GSM GSM Kontakt e mail web ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou ve školním roce 2007/ Chaloupková Sára Rychnov n. Kn. 2. Šimůnek Jakub Rychnov n. Kn. 3. Seniurová Petra Liberk 4. Langerová Lucie Liberk 5. Flégl Adam Třebešov 6. Navrátil Jiří Podbřezí 7. Pašta Michal Žampach 8. Ševella František Rychnov n. Kn. 9. Tancošová Kateřina Rychnov n. Kn. 10. Zemanová Nika Lukavice 11. Kalous Jan Vamberk 12. Kulichová Dominika Rychnov n. Kn. 13. Nosálová Aneta Rychnov n. Kn. 14. Stejskal David Rychnov n.kn. 15. Ševellová Kristýna Rychnov n. Kn. 16. Patrik Tancoš Rychnov n. Kn. 17. Usyk Max Třebešov 18. Neugebauer Josef Kvasiny 19. Mihulka Jaroslav Hroška 20. Műller Patrik Vamberk 21. Plachetka Lukáš Rychnov n. Kn. 22. Strnad Tomáš Potštejn 23. Šimůnek Jiří Rychnov n. Kn. 24. Škrabalová Lenka Rychnov n. Kn. 25. Štefanidesová Barbora Černíkovice 26. Štěpánek Jan Lukavice 27. Vavrečka Daniel Rychnov n. Kn. 28. Vlčková Petra Doudleby n. O. 29. Bystřický Miroslav Rychnov n. Kn. 30. Gašparovičová Markéta Rychnov n. Kn. 31. Ješinová Kateřina Lupenice 32. Langer Karel Liberk 33. Manišová Martina Rychnov n. Kn. 34. Navrátilová Dana Podbřezí 35. Prouza Tomáš Dlouhá Ves 36. Václavík Pavel Rychnov n. Kn. 37. Donchenko Nikolaj Lično 38. Petrláková Andrea Rychnov n.kn. 39. Dörner Patrik Hoděčín 40. Klema Petr Slemeno 41. Kulhavá Dominika Rychnov n. Kn. 42. Mazánek Jan Vamberk 43. Mokošová Petra Týniště n. Orl. 44. Pražák Matěj Častolovice 45. Součková Martina Rychnov n. Kn. 46. Štruncová Karolína Lukavice u Žamb. 47. Uhlíř Karel Žďár n. Orl. 48. Václavíková Andrea Doudleby n. O. 49. Voborníková Vendula Tutleky 50. Bureš Vítězslav Týniště n. Orl. 51. Čestický Tomáš Solnice 52. Červinková Aneta Záměl 53. Donchenko Alexandra Lično 54. Dostálová Veronika Lhoty u Potštejna 55. Dvorský Radek Jahodov 56. Fizer Maria Lično Chráníme přírodu - 2 -

4 57. Halašková Jitka Vamberk 58. Holec Robin Dobré 59. Jireš Tomáš Kostelec n. Orl. 60. Kohl Daniel Rychnov n. Kn. 61. Krsek Kryštof Rychnov n. Kn. 62. Krtičková Diana Rychnov n. Kn. 63. Lepš Michal Dobruška 64. Luňák Tomáš Lokot 65. Macháčková Eliška Rychnov n. Kn. 66. Pražák Ladislav Rychnov n. Kn. Rada školy Veronika Krsková zástupce rodičů Mgr. Josef Heřman zástupce pedagog. pracovníků Jiřina Randáková zástupce zřizovatele Zdeňka Fialová (Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, 30 let praxe) třídní učitelka v 9. ročníku výuka výtvarné výchovy, pracovních činností a dějepisu na II. st. ZŠ, psaní na počítači práce ve Školní akademii věd výchovná poradkyně pro volbu povolání Bc.Jiří Švejda (Pedagogická fakulta Hradec Králové) výuka přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu třídní učitel 6. ročníku Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Kamila Zemanová Stieberová (VŠ pedagog. Hradec Králové Učitelství pro I. st. ZŠ, absolventka kurzu reedukace VPU, frekventantka kurzu etické výchovy, 16 let praxe) ředitelka školy výuka komunikace, hudební výchovy, občanské výchovy na II. st. ZŠ reedukační asistentka výchovná poradkyně pro integraci pracovník pověřený prevencí Markéta Nyčová (SPŠS Rychnov n. Kn., dlouhodobý pracovní pobyt v USA, studentka) výuka anglického jazyka na II. stupni třídní učitelka 8. ročníku Bc. Barbora Hercíková (studentka MU v Brně, obor speciální pedagogika, 4 roky praxe) třídní učitelka v ročníku ZŠ vedení zájmového kroužku Taneční chvilky reedukační asistentka výchovná poradkyně pro otázky VPU Mgr. Josef Heřman (VŠ pedagog. Hradec Králové učitelství pro II. st. ZŠ, 12 let praxe) zástupce ředitelky školy správce ICT výuka matematiky, zeměpisu, IVT vedení zájmového kroužku florbal Mgr. Jana Schovánková (Pedagogická fakulta Plzeň učitelství pro II. stupeň ZŠ) třídní učitelka v 7. ročníku výuka českého jazyka, občanské a rodinné výchovy v 7. ročníku, anglické konverzace Jana Dostálová (VOŠ pedagogická v Litomyšli, studentka MU v Brně obor učitelství pro I. st. ZŠ, 4 roky praxe) třídní učitelka ve 4. ročníku ZŠ dramatický kroužek Mgr. Petra Svědíková (Pedagogická fakulta Hradec Králové 2 roky praxe) třídní učitelka v 5. ročníku kroužek florbalu Chráníme přírodu - 3 -

5 Michaela Nezmeškalová (SPŠ Nové Město nad Metují, absolventka kurzu pro osobní asistenty, absolventka zdravotnického kurzu) asistentka třídní učitelky v ročníku osobní asistentka zdravotně postiženého žáka v 5. ročníku vychovatelka školní družiny školní zdravotnice třídní učitelka ve 4. ročníku ( 2. pol.) Zlata Lepšová (absolventka střední zdravotní školy) pedagogická a osobní asistentka na II. stupni Školní vzdělávací program Výuka v 1. a 6. ročníku byla zahájena v tomto školním roce podle nového školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Mozaika. Je v něm specifikován způsob práce s žáky v naší škole, co veřejnosti nabízíme a konkrétní výstupy a cílová kritéria pro absolventy naší školy. Jeho obsah je dostupný na internetových stránkách a u ředitelky školy. Na jeho tvorbě se podíleli všichni pracovníci školy. Zápis do prvního ročníku Zápis do první třídy naší školy byl vyhlášen na období od 15. ledna 2008 do 15. února Další pracoviště školy V tomto období mohli rodiče budoucích prvňáčků kdykoliv kontaktovat školu a dle svých možností si domluvit termín zápisu. Ve školním roce 2007/2008 škola Této možnosti využili rodiče jednoho působila na dvou oddělených pracovištích. I. dítěte, kterému byl přiznán odklad školní stupeň školy a školní družina v budově SPŠS docházky. v Rychnově nad Kněžnou, kde bylo sídlo firmy, a II. stupeň se školním klubem zahájily školní rok v budově školy v obci Tutleky. Ke stěhování II. stupně školy došlo po ukončení části pronájmu v průmyslové škole, Absolventi školy kde se připravuje rekonstrukce budovy. Budova byla přes prázdniny upravena. Došlo k opravě vodoinstalace, stropu Povinnou školní docházku ve školním v tělocvičně, vymalování a úpravě stávajícího roce 2007/2008 ukončilo šestnáct žáků. bytu na výdejnu obědů s následnou Všichni žáci byli přijati k dalšímu rekolaudací. Ve spolupráci s obcí vše proběhlo studiu. Čtyři žáci byli přijati na SOŠ, jedenáct v dostatečném předstihu. žáků si vybralo obory na SOU a jeden žák byl Situace na začátku školního roku přijat do praktické školy. nebyla jednoduchá. Žáci i učitelé II. stupně si obtížně zvykali na dojíždění a nové prostory. Velkou energii a hodně práce vložili do jejich úprav. Výsledky vzdělávání Rozdělení školy vedlo k úpravě v chodu školy a toku informací mezi jejími pracovníky. Vznikla nová funkce zástupce Ve školním roce 2007/2008 jeden žák ředitele pro I. stupeň. Bylo třeba navýšit počet nepostoupil do dalšího ročníku. Jedna žákyně pracovníků zajišťujících chod školy. absolvovala úspěšně reparát. Rodiče jednoho Zatímco v Rychnově vše běželo ve žáka požádali a vedení školy mu umožnilo, starých kolejích, v novém působišti bylo třeba ukončit si základní vzdělání desátým rokem navázat kontakty s obyvateli a představiteli školní docházky. obce. Děti oslovily místí obyvatele dopisem na začátku školního roku, kde školu představily. Uspořádaly pro veřejnost dvě tvořivé dílny. Evaluace školy V rámci měsíce ochrany životního prostředí uklidily a vymalovaly autobusové zastávky, K vyhodnocení práce školy, efektivitě oslovily obyvatele dotazníkem ohledně využití učení, působení školního klimatu na chování a okolí školy pro místní komunitu. Škola spolu projevy žáků apod. škola využila evaluačního s obcí začala připravovat projekt do nástroje firmy DAP Services Ostrava. Vnitřní Evropských fondů na rekonstrukci školy. Chráníme přírodu - 4 -

6 evaluace školy na základě metody Barvy života, která je postavena na psychologii barev, jsme vybrali s ohledem na počet dětí s poruchou učení a pro minimální možnost ovlivnění výsledku průzkumu. Evaluačního snímání se zúčastnili všichni žáci školy i pedagogičtí pracovníci. Jeho výsledky se objeví ve vlastním hodnocení školy. Byli s ním seznámeny děti i pracovníci školy a na jejich základě se vytvořila dvouletá strategie zvyšování kvality práce školy. Po dvou letech bychom rádi snímání opakovali. Problematické při výstupu z celého programu bylo porovnávání výsledků s ostatními zúčastněnými školami, které pracují v naprosté většině jinými formami práce a jejich hodnocení žáků je založeno na jiných kritériích a metodách. Hodnocení žáků hodnotu, nemá hranici ani k jednomu pólu výkonu a podporuje jeho sebedůvěru. Jeho formu je třeba neustále vybrušovat a hledat způsob, jak co nejefektivněji s ním v žákův prospěch pracovat. Je třeba hledat neustále cestu k jeho největší objektivitě. Pracovat s konkrétními výstupy, kritérii a vlastním sebehodnocením žáků. Stále hledáme nové formy, kterými bychom slovní hodnocení obohatili. Jednou z nich je procentuelní hodnocení písemných prací na druhém stupni, které dětem jasně a přehledně dává obraz o jejich úspěšnosti. Procentuelně je vyjádřena i minimální průměrná výše výkonu dítěte pro základní zvládnutí předmětu v daném pololetí. Pokud mu v písemných pracích a měřitelných pracích nebrání porucha učení, nebo ostatní výkon v hodinách vysoce nepřevyšuje výkony ve změřitelných testech, je touto hranicí 30%. Samozřejmě zde hraje velkou roli vztah učitel žák. Hodnocení žáků formou širšího slovního hodnocení se nám stále jeví jako Výsledky inspekční činnosti nejvhodnější z pohledu žáka. Od roku 2005/2006 rodičům nabízíme pravidelné měsíční hodnocení prostřednictvím Ve školním roce 2007/2008 neproběhla internetové žákovské knížky. Přístup ve škole žádná inspekce. k žákovské knížce mají rodiče přes internetové Poslední zpráva ČŠI je ve škole stránky školy díky individuálnímu heslu, které k dispozici pro všechny zájemce. chrání důvěrné informace o jejich dětech. Učitelé základních předmětů se pravidelně jedenkrát měsíčně vyjadřují k práci dětí. U ostatních předmětů kromě výchov jedenkrát Správní a dozorčí rada školy za čtvrtletí. V I. a III. čtvrtletí rodiče dostávají výpis ze žákovské knížky vytištěný, což umožňuje i rodičům bez přístupu na internet se Členové správní rady školy seznámit s výsledky svých dětí. Škola rodičům ve školním roce 2007/2008: nabízí pomoc při práci s počítačem i přístup na předseda: Jiřina Randáková internet ve škole. Po vyhodnocení na konci členové: Miroslav Halaška školního roku se ukázalo, že internetovou Zuzana Kschvendová žákovskou knížku sleduje 55% rodičů. Rodiče Veronika Krsková hojně využívali možnosti omluvit absenci dětí Karel Langer prostřednictvím žákovské knížky a reagovali na Ladislava Plachetková některá hodnocení a práci učitelů. Každý učitel má k dispozici přístup do elektronického Členové dozorčí rady školy portfolia dětí a jeho prostřednictvím může ve školním roce 2007/2008: ukládat a dávat rodičům k nahlédnutí předseda: Elena Seniurová elektronicky zpracované práce. Jejich počet se členové: Martina Šimůnková v letošním školním roce výrazně zvýšil, ale Jana Chaloupková stále se potýkáme s technickými potížemi při ukládání, a to je úkol pro příští školní rok. Rada prosazuje oprávněné zájmy žáků, Údaje v elektronické žákovské knížce jejich rodičů a dalších subjektů jsou cenným statistickým materiálem pro zainteresovaných na výchově a vzdělávání na vedení škol o zájmu rodičů, práci jednotlivých této škole. Rada školy schvaluje výroční zprávu učitelů a školních výsledcích jednotlivých dětí. školy, zprávu o hospodaření školy, vyjadřuje se Postupem času se neustále utvrzujeme k finančním záměrům vedení školy. Plní funkci v přesvědčení, že jakkoliv je práce se širším veřejné kontroly. Vyjadřuje se ke koncepčním slovním hodnocením pro učitele náročná, má záměrům rozvoje školy, jmenuje a odvolává slovní hodnocení pro dítě největší vypovídající Chráníme přírodu - 5 -

7 ředitele školy. Vyjadřuje se k podmínkám práce ve škole a bezpečnosti žáků. Rada se v uplynulém školním roce sešla sedmkrát, vždy za přítomnosti ředitelky školy. Kromě zákonných povinností se členové rady podíleli na organizaci školních akcí pro veřejnost (rodičovská sobota, závěrečná školní slavnost). Rada školy spolu se správní a dozorčí radou úzce spolupracovaly s vedením školy při řešení tíživé situace kolem hledání a úpravy nových prostor pro činnost školy ve školním roce 2008/2009. Členové všech tří rad iniciativně hledali možnosti řešení situace, spoluorganizovali setkání rodičů a přátel školy, kde se situace společně řešila a koordinovala pomoc ze strany rodičů. listopad bruslení se školním klubem prosinec vánoční dílna pro mateřské školy mikulášský den velkých pro malé cukrová noc vánoční dílna v Tutlekách školní Vánoce zvonění novému roku na rychnovském zámku výstava v Láry fáry leden taneční noc návštěva divadla v Hradci Králové únor Začít spolu v městské knihovně Další vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé ve školním roce 2007/ 2008 byli k individuálnímu vzdělávání motivováni systémem odměn. Čtyřem vyučujícím bylo umožněno studium. Všichni vyučující se ve školním roce zúčastnili minimálně jedenkrát semináře nebo kurzu zaměřeného na výuku. V celém školním roce pokračovala spolupráce s o.s. Step by Step v rámci projektu na podporu škol při tvorbě ŠVP. Do projektu byli zapojeni všichni učitelé školy. Do jeho ukončení v březnu 2008 jsme se zúčastnili setkání škol pracujících v programu Začít spolu. Zástupkyně učitelek I. stupně se zúčastnila dlouhodobého kurzu zaměřeného na výuku anglického jazyka a absolvovala kurz činnostního učení v anglickém jazyce. Celý sbor po dobu školního roku se scházel v rámci projektu ŘEKA, pod záštitou Step by Step, ke koučování týmu. Cílem celého projektu je zlepšit spolupráci, komunikaci a sdílení v týmu školy a posunout tak celou školu dál na dobré cestě. září říjen Mimoškolní akce uskutečněné ve školním roce 2007/2008 zahajovací pobyt Jsme Evropané záchranářský den rodičovská sobota plavání se školním klubem březen společné setkání rodičů a učitelů velikonoční dílna v Tutlekách zimní pobyt na horách duben ekologická noc Miss panenka květen bleskový sběr papíru oslava Dne dětí Bambiriáda červen školní výlety taneční představení závěrečná školní slavnost Přípravný pobyt v Plasnicích Již tradičně jsme otevřeli nový školní rok zahajovacím pobytem. Jeho hlavním cílem je navodit přátelské pracovní ovzduší nejen v třídních kolektivech ale v celé škole, usnadnit začlenění nových žáků i vyučujících a urychlit seznámení všech. Hlavním tématem, kolem kterého se celý pobyt točil, byl projekt na průřezové téma Jsme Evropané. Při projektu jsme se snažili vyeliminovat nežádoucí jevy v kolektivu školy. Práce ve věkově smíšených skupinách směřovala k vystižení odlišnosti a jedinečnosti různých národů a jejich kultur a výsledný výstup měl lákat k návštěvě jednotlivých zemí. Ve volném čase se prostřednictvím školního klubu mohly děti přihlásit ke Chráníme přírodu - 6 -

8 sportovním a turistickým aktivitám, návštěvám zajímavých míst a tvořivým dílnám. Na konci pobytu byl zvolen školní parlament a jeho předseda. V letošním roce byla opět možnost přihlásit se do Školní akademie věd. V rámci zahajovacího pobytu proběhlo první přijímací kolo do akademie. žáky. Jejich prostřednictvím mohli všichni žáci školy přijít se svými připomínkami, náměty a stížnostmi. Školní parlament spolurozhodoval o pořadí nutných úprav ve škole. Parlament rozhodoval rovněž o použití peněz, které se vybraly na vánoční dílně a které byly získány bleskovým sběrem papíru. Školní parlament je přirozenou součástí života školy. Chtěli bychom i nadále rozšiřovat jeho pravomoci. Školní akademie věd Školní akademií věd je projekt, který dává individuální možnost dětem hlouběji se věnovat některému vybranému oboru. V tomto školním roce byly dle zájmu otevřeny tyto sekce: výtvarná dramatická Výsledkem práce Školní akademie věd byla např. školní výstava výtvarných prací. Školní parlament Složení školního parlamentu pro školní rok 2007/2008: Vítězslav Bureš předseda parlamentu Daniel Kohl Petra Mokošová Kateřina Ješinová Karel Langer Daniel Vavrečka Matěj Pražák Josef Neugebauer Aneta Nosálová Lucie Langerová Nika Zemanová Jako první velký úkol schválil školní parlament školní řád pro školní rok 2007/2008 a potvrdil členy Školní akademie věd pro letošní školní rok. Do funkce předsedy školního parlamentu byl zvolen Vítězslav Bureš. Parlament se scházel jedenkrát za čtrnáct dní o velké přestávce (dle potřeby i častěji). Jeho zasedání se účastnila paní ředitelka. Vzhledem k rozdělení školy se scházel zvlášť první a druhý stupeň školy. Při celoškolních projektech se pak sešli zástupci obou částí školy. Děti se seznámily vždy se všemi připravovanými akcemi a změnami ve škole a byly tak prostředníkem mezi vedením školy a Závěrečná školní slavnost a udělování školních cen Předposlední den školního roku je pro nás tradičním dnem konání závěrečné školní slavnosti. Závěr školního roku za účasti rodičů je pro děti slavnostním okamžikem. Letošní školní slavnost probíhala v Tutlekách v blízkosti školy. Uskutečnil se zde program pro rodiče, soutěž o ceny pro rodiče, výstava vybraných výsledků projektových prací, soutěže nejstarších žáků školy pro ty nejmenší, ukázky práce v centrech pro rodiče. Správní rada uspořádala dobročinnou tombolu. Škola se rozloučila s dětmi, které odcházely do světa, a také s odcházejícími pedagogy. Paní ředitelka udělila letošní školní ceny, o kterých tradičně rozhodovali napůl sami žáci a pedagogové. Na všechny čekalo grilované prase. Na závěr programu třídní učitelé rozdali vysvědčení a rozloučili se oficiálně s dětmi i rodiči. Školní ceny udělené za školní rok 2007/2008 Sympaťák I. st.: Max Usyk Sympaťačka I. st.: Barbora Štefanidesová Sympaťák II. st.: Matěj Pražák Sympaťačka II. st.: Veronika Dostálová Cena smíchu I. stupeň: Patrik Tancoš Cena smíchu II. stupeň: Jan Mazánek Sportovec roku I. stupeň: Patrik Tancoš Sportovec roku II. stupeň: Radek Dvorský Výtvarník I. st.: Petra Vlčková Výtvarník II. st: Martina Manišová Cena za reprez. školy I. stupeň: David Stejskal, Petra Seniurová Cena za reprez. školy II. stupeň: Vendula Voborníková Cena fair play I. stupeň: Tomáš Strnad Cena fair play II. stupeň: Veronika Dostálová Skokan roku I. stupně: František Ševella Skokan roku II. stupně: Petr Klema Učitel roku: Markéta Nyčová Chráníme přírodu - 7 -

9 Třída, kam se nejlépe chodí učit: devátý ročník Ekologická cena paní uklízečky I. st.: 5. ročník Ekologická cena paní uklízečky II. st.: paní učitelka Zdena Fialová Chráníme přírodu - 8 -

10 Hospodaření za školní rok 2007/2008 Příjmy státní dotace jiné příjmy ,00 KČ ,62 KČ z toho : SPZSŠ ,00 Kč dary ,00 Kč jiné tržby 4 320,00 Kč úroky 97,62 Kč příjmy celkem ,62 Kč Výdaje Investiční výdaje Neinvestiční výdaje 00,00 Kč ,33 Kč z toho: náklady na platy ,00 Kč zákonné pojištění ,00 Kč provozní náklady ,33 Kč z toho: nájemné ,00 Kč učebnice a učební pomůcky ,30 Kč ostatní provozní náklady ,03 Kč výdaje celkem ,33 Kč Chráníme přírodu - 9 -

výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 661 bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou e-mail: zemoska@seznam.cz číslo

Více

za školní rok 2013/20014

za školní rok 2013/20014 výroční zpráva za školní rok 2013/20014 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. Rychnov nad Kněţnou U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněţnou tel. 739 007 826 bankovní spojení KB Rychnov nad Kněţnou e-mail info@zsmozaika.info

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Předkladatel Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněžnou 516 01 tel. 739 007 826 e-mail info@zsmozaika.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více