Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10"

Transkript

1 2

2 Úvod Úvod Všeobecně 4 Spojovací systém nn 7 Ukončovací systém vn 8 Spojovací systém vn 9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 Odolnost vůči prostředí a stárnutí 11 Technologie teplem smrštitelných výrobků 12 Výhody teplem smrštitelných výrobků Raychem 13 3

3 Tyco Electronics Divize silnoproud Vyvíjíme, vyrábíme a uvádíme na trh inovované výrobky, které těží ze špičkových znalostí firmy na poli technologie materiálů. Všechny výrobky jsou navrženy tak, aby pomáhaly našim zákazníkům zvyšovat spolehlivost a ekonomičnost provozu jejich distribučních sítí a zařízení. Náš široký sortiment výrobků nabízený pro distribuci elektrické energie zahrnuje kabelové soubory, omezovače přepětí, izolátory, izolační materiály, prvky pro elektrotechnické přístroje stejně tak jako spojovače a armatury až do 800 kv. Tento katalog obsahuje koncovky, spojky, připojovací rozvodnice pro veřejné osvětlení a příslušenství pro typy kabelů nejčastěji používané pro rozvod elektrické energie a průmyslové rozvody v České republice. Jako jeden z největších dodavatelů kabelových souborů na světě nabízíme výrobky Raychem pro téměř všechny speciální izahraniční konstrukce kabelů. Kontaktujte, prosím, zastoupení pro výrobky Raychem v případě, že budete potřebovat technickou pomoc a další informace o kabelových souborech nebo jiných skupinách výrobků. Kabelové soubory Raychem Na základě neustálého a extenzivního výzkumu i dlouhodobých zkušeností při poradenské činnosti jsou výrobky Raychem v posledních třech desetiletích vyvinuty v kompletní systém kabelových souborů do 170 kv. Dlouhodobě stálé vynikající vlastnosti teplem smrštitelných materiálů Raychem byly prokázány dobře odzkoušeným systémem kabelových souborů Raychem. Milióny aplikací v často nejnáročnějších provozních podmínkách potvrdily spolehlivost teplem smrštitelné technologie Raychem při extrémním elektrickém, tepelném a povětrnostním zatížení. Společnou technologií všech teplem smrštitelných kabelových souborů Raychem jsou radiačně zesítěné polymery s elastickou tvarovou pamětí. Ty se vyznačují výrazně lepší mechanickou, chemickou a tepelnou odolností ve srovnání s nezesítěnými materiály. Kabelové soubory Raychem jsou vynikající díky dobrým izolačním a těsnícím schopnostem, vysoké mechanické pevnosti, stejně tak jako stálosti vůči povětrnostním podmínkám a vlivu chemických roztoků, jako např. UV záření a ním zásaditým roztokům. Vzhledem k velkému rozsahu smrštění dílčích částí je možné s poměrně malým počtem standardních kabelových souborů pokrýt široký rozsah typů kabelů a průřezů. To vede k jednoduchému a ekonomickému rozsahu skladu materiálu. Raychem kabelové soubory jsou za normálních podmínek skladovatelné neomezeně dlouhou dobu. Skupiny výrobků zahrnují vnitřní a venkovní koncovky, přímé a přechodové spojky stejně tak jako univerzální izolace, utěsnění a opravný systém pro použití v kabelových sítích. Všechny vysokonapěťové kabelové soubory obsahují systém řízení elektrického pole, ať již v podobě oddělené trubice pro řízení pole, nebo materiálu pro řízení elektrického pole naneseného v izolační trubici. Izolační trubice u koncovek je odolná vůči svodovým proudům a mechanickému poškození, zajišťuje dokonalé utěsnění na kabelovém oku a plášti kabelu prostřednictvím těsnící hmoty. Spojení jader ve spojce je zakryto elastomerovou dvoustěnnou trubicí, jež zajišťuje izolaci bez mezer (styčných ploch) a vnější obvodové stínění. 4

4 Montáž Pro přípravu kabelů není třeba žádné speciální nářadí. Montáž teplem smrštitelných částí se provádí propanovým nebo propan-butanovým hořákem, který se obvykle rovněž používá pro přípravu kabelů s papírovou a plastovou izolací. Všechny smršťovací díly jsou dodávány v roztaženém stavu a lze je snadno nasunout na připravený konec kabelu. Po ohřátí a dostatečném smrštění pevně obepínají chráněné konce kabelů a zajišťují těsnost proti pronikání vlhkosti. Utěsnění je zajištěno teplem tavitelným lepidlem, které vyplňuje všechny nerovnosti a prázdné prostory. Kabelové soubory Raychem jsou konstruovány stejným způsobem jako vlastní kabel a mohou být používány za stejných podmínek i v omezených prostorech. Koncovky lze namontovat i v opačné poloze ( vzhůru nohama ), u venkovních koncovek se pouze otočí teplem smrštitelné stříšky. Po skončení montáže je možno kabelové armatury okamžitě uvést do provozu. Zkušební metody a zkoušky Kabelové soubory Raychem jsou navrženy a komplexně testovány dle specifikace Raychem PPS 3013, která zahrnuje důležité požadavky předních národních a mezinárodních norem, např. IEC, CENELEC, GOST, BS, ČSN, MSZ, PN, STN, STR, VDE atd. Jsou k dispozici zkušební protokoly z akreditovaných zkušeben a z laboratoří Raychem, které dokladují dlouhodobé elektrické a fyzikální vlastnosti kabelových souborů Raychem i příslušných materiálů. Důležité normy CENELEC pro zkoušení kabelových souborů: HD623.S1:1995 Norma pro spojky, ukončení a venkovní koncovky na kabelech pro jmenovitého 0,6/1,0 (1,2) kv HD629.1.S1:1996 Zkušební norma pro kabelové soubory na silové kabely s jmenovitým m od 3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kv. Část 1: Kabely s extrudovanou izolací. HD629.2.S1:1997 Zkušební norma pro kabelové soubory na silové kabely s jmenovitým m od 3,6/6 (7,2) kv do 20,8/36 (42) kv. Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací. Při zkoušení a výběru jsou výrobky uspořádány podle jmenovitých U0/U (Um), které jsou definovány v normách IEC a Cenelec: Uo je jmenovité střídavé mezi fázovým vodičem a í, nebo kovovým stíněním, pro které je kabelový soubor konstruován. U je jmenovité střídavé mezi fázovými vodiči, pro které je kabelový soubor konstruován. Um je efektivní hodnota maximálního mezi fázovými vodiči, pro které může být kabelový soubor použit. Pro použití na všechny běžné v rozvodních sítích Tyco Electronics Divize silnoproudé elektrotechniky zkouší kabelové soubory na maximální hodnotu jmenovitého : 3,8/6,6 (7,2) kv, 6,35/11 (12) kv, 8,7/15 (17,5) kv, 12,7/22 (24) kv, 19/33 (36) kv a 20,8/36 (42). Služby Dokonce i nejlepší technologie může být použita nesprávným způsobem. V zájmu odstranění takových případů Raychem zřídil technickou a poradenskou službu, která zajišťuje technické informace a návody pro aplikace sloužící našim zákazníkům, jako např. montérům kabelových souborů, technikům z projekčních oddělení a provozů, konstruktérům, výrobcům zařízení i nákupním technikům. Důkladné a prakticky orientované spektrum služeb zajišťuje: O Prezentace a semináře O Technické dokumenty zaměřené na nové trendy v průmyslu a výrobcích O Školení přípravy kabelů, montážních postupů a výběru výrobků pro techniky a montéry O Praktické ukázky a montáže v praxi O Řešení specifických problémů zákazníků 5

5 Normy pro jakost, životní prostředí, zdraví a bezpečnost Nepřetržitě sledujeme a provádíme dokumentaci norem jakosti všech materiálů používaných ve výrobním procesu počínaje od vstupních surovin přes výrobu až k balení finálního výrobku. Materiály, stejně jako kompletní výrobky, jsou pravidelně rekvalifikovány. Výsledky našeho dobře zavedeného systému řízení a zajištění jakosti se odrážejí v tom, že Tyco Electronics Divize silnoproudé elektrotechniky nepřetržitě dosahuje obhájení certifikátu ISO Montáže teplem smrštitelných kabelových souborů Raychem jsou považovány za činnost bez jakéhokoliv škodlivého vlivu na zdraví, což bylo dokladováno nezávislými zkušebními laboratořemi a hodnocením zákazníků. Mimo to mohou být eliminována všechna rizika, zpravidla se vyskytující při montážích kabelových souborů, vyloučením pájení nebo manipulace se standardními zalévacími dvousložkovými materiály či asfalty. Po montáži našich výrobků nezůstávají žádné nepříjemné nebo zdraví nebezpečné materiály, které by vyžadovaly speciální nebo nákladné manipulace při likvidaci. Při výrobě jsou používány pouze ekologicky nezávadné a recyklovatelné komponenty a neustále se snižuje množství obalových materiálů. Naše úsilí a investice v průběhu let ve zlepšování životního prostředí vedly nejen k vyloučení materiálů narušujících ozónovou vrstvu a k neustálému snižování odpadových materiálů i spotřeby vody, ale rovněž k novým postupům umožňujícím recyklovatelnost sítěných materiálů. Výsledkem těchto snah je skutečnost, že jsme úspěšně dokončili proces vyhodnocení vlivu na životní prostředí dle ISO a získali osvědčení jako jedna z prvních firem v průmyslu. Objednávání a dodávky Všechny kabelové soubory Raychem jsou dodávány jako kompletní s nezbytnými elektroizolačními materiály, montážními návody v českém jazyce a seznamem prvků v soupravě. Nepájená připojení unění jsou buď připravena v soupravách, nebo mohou být objednána samostatně. Kabelová oka a spojovače jsou obsaženy pouze ve vyjmenovaných případech. Vysokonapěťové soubory koncovek a spojky pro třížilové kabely obsahují prvky pro všechny tři fáze, soubory spojek pro jednožilové kabely pouze materiál pro jednu fázi. Neustále sledujeme plnění dodávek a jejich termínů, přičemž se trvale prověřují možnosti zkrácení dodacích lhůt a zlepšení kvality poskytovaných služeb. Výkonnost prodejní sítě na všech stupních se analyzuje a průběžně optimalizuje. Tento systém není statický, ale více méně konstantně se zlepšující proces směřující k našemu cíli: naprostá spokojenost zákazníka. 6

6 Raychem systém nízkonapěťového spojování V souvislosti se širokým rozsahem aplikací v posledních desetiletích je Raychem spojovací systém pro šroubovací nebo lisovací spojovače široce používán a uznáván jako vysoce spolehlivá a snadno reprodukovatelná metoda spojování pro standardní i moderní typy kabelů. Principy konstrukce a snadný způsob montáže je popsán v případě spojky pro kabely s plastovou izolací do 1 kv. Montáž Po přípravě konců kabelů dle montážního návodu jsou menší vnitřní izolační a vnější plášťová trubice nasunuty na žíly kabelu. Jádra jsou následně spojena šroubovacími nebo lisovacími spojovači. Všechny spojky jsou navrženy tak, aby umožňovaly křížení žil kabelu, tj. fázování v místě spojení. Vnitřní trubice jsou umístěny nad spojovači a smrštěny tak, že pevně přiléhají na spojovače a izolaci žil, kde zároveň zajišťují odpovídající tloušťku izolace dokonce i v případě mnohem větších šroubovacích spojovačů. Teplo zároveň způsobuje, že se lepidlo nanesené uvnitř trubic taví a teče. Výsledkem je dokonalé utěsnění spojených žil kabelu proti vnikání vlhkosti i následné korozi. Současně je zajištěna možnost pružného přizpůsobení se tepelným změnám rozměrů kabelů. Vnější plášťová trubice je umístěna přes spojovanou část a smrštěna. Silnostěnná trubice nahrazuje mechanické a těsnící funkce pláště. Spolehlivé a opakovatelné utěsnění zajišťuje teplem tavitelné lepidlo nanesené v celé délce na vnitřní straně trubice. Spojka je hotova a může být okamžitě uvedena do provozu. Konstrukce 1 Vnější trubice: Silnostěnná ochrana proti mechanickému poškození a zároveň ochrana proti vnikání vlhkosti s dokonalým utěsněním na plášti kabelu Vnitřní trubice: Silnostěnné trubice vytváří elektrickou izolaci a zajišťuje ochranu spojení jader proti vlhkosti uvnitř kabelu. 3 Teplem tavitelné lepidlo 3 2 7

7 Raychem vysokonapěťový systém koncovek Raychem vyvinul v průběhu 60-tých let řadu nových polymerů pro použití na vysoké a velmi vysoké. Tyto materiály vykazují nejen výtečnou odolnost vůči elektrickému namáhání a vlivu prostředí, ale zároveň mají schopnost být rychle smrštěny na příslušný kabel a zajistit jeho utěsnění. Kabelové soubory Raychem jsou dodávány jako univerzální systém vnitřních a venkovních koncovek pro kabely s plastovou a papírovou izolací, pro jednožilové i třížilové kabely, pro kabely s kruhovými i sektorovými jádry a pro většinu typů stínění nebo pancířů. 1 Níže jsou uvedeny typické stavební prvky vysokonapěťových koncovek: 2 1 Utěsnění proti vlhkosti Trvalé utěsnění je dosaženo pomocí speciálních lepidel Raychem nanesených na vnitřní straně komponentů odolných proti svodovým proudům a vlivům vnějšího prostředí. Jakmile montér zahřívá trubici, ohřívání a smršťování způsobuje, že se lepidlo taví a zatéká na příslušná místa. V případě třížilových kabelů zajišťuje utěsnění proti škodlivým účinkům vody, koroze a atmosférického znečištění teplem smrštitelná rozdělovací hlava opatřená lepidlem a namontovaná na žílách kabelu v místě jejich rozvedení. Žíly jsou od kabelových ok až k plášti kabelu chráněny trubicemi odolnými vůči svodovým proudům, povětrnostním vlivům a vodě. 3 2 Kompaktní a univerzální řízení elektrického pole Pro dosažení úspory prostoru a univerzálního provedení koncovek, použitelných v různých typech kompaktních zařízení, jsme vyvinuli materiál Raychem s pečlivě řízenou nelineární impedancí založenou na technologii keramických polovodičů (ZnO), která je nanesena ve formě vrstvy uvnitř trubice. Použitím tepla při smršťování měkne vrstva pro řízení elektrického pole, přičemž je přitlačována i na nerovný povrch izolace a vytváří dokonalý kontakt bez vzduchových mezer. Podrobnosti o řízení elektrického pole v koncovkách Raychem můžete najít na straně Izolační trubice odolná vůči svodovým proudům Výtečná odolnost vůči svodovým proudům a dlouhodobá stabilita vlastností materiálu koncovek Raychem jsou vyčerpávajícím způsobem demonstrovány ve srovnávacích testech v akreditovaných nezávislých laboratořích a při vlastním extenzivním vývoji výrobků Raychem. Těchto výsledků bylo dosaženo díky nepřetržitým a skvělým parametrům více než miliónu souborů namontovaných v tropických, pouštních, arktických a průmyslově znečištěných oblastech. Potvrzují, že koncovky Raychem jsou nejen odolné vůči svodovým proudům v náročných provozních podmínkách, ale prokázaly i jejich skvělou odolnost vůči erozi a vysokou spolehlivost. Problematika svodových proudů a vzniku eroze je popsána na straně Žlutá výplňová páska Výplňový materiál pro řízení elektrického pole ve formě krátké lepicí pásky je snadno aplikovatelný. Tento materiál, nezávisle na typu polovodivé vrstvy žíly kabelu nebo metodě jejího odstraňování, zabrání vzniku částečných výbojů ve vzduchových mezerách v oblasti velkého elektrického namáhání u konce polovodivé vrstvy. 1 5 Unění Uňovací vodiče nebo síťky jsou chráněny těsnící hmotou, která zamezuje korozi nebo pronikání vlhkosti. Pro kabely s páskovým stíněním nebo kovovými plášti s pancířem jsou nepájené systémy unění dodávány v soupravě koncovky nebo mohou být objednány samostatně. 5 8

8 Raychem systém vysokonapěťového spojování Konstrukce výrobků V této části je popsána konstrukce jednožilových spojek pro kabely s plastovou izolací. Stejné principy provedení jsou použity i pro třížilové kabely. V případě přechodových spojek jsou použity speciální impregnační hmotě odolné trubice, které slouží k převedení kabelů s papírovou izolací napuštěnou stékavým nebo nestékavým impregnantem na konstrukci kabelu s plastovou izolací a radiálním elektrickým polem. Postup montáže Elastomerová část spojky a vnější plášťová těsnící trubice se nasunou na připravený konec kabelu. Konce polovodivých vrstev jsou elektricky vyhlazeny pomocí výplňové hmoty a následně jsou na konce kabelů smrštěny trubice pro řízení elektrického pole. Spojení jader kabelů je provedeno postupným utahováním a utržením hlav šroubů šroubovacího spojovače, který se poté ovine materiálem vyhlazujícím elektrické pole. Na spojovanou část se rychle smrští elastomerový díl. Pomocí kruhových per a měděné síťky se vytvoří a propojí kovové stínění. Vnější plášť je nahrazen těsnící trubicí uvnitř opatřenou lepidlem. Všechny soubory jsou dodávány s ilustrovanými návody srozumitelně popisujícími jednotlivé montážní kroky. 1 Elektrické řízení pole Trubice pro řízení elektrického pole a plát mají přesně definovanou impedanční charakteristiku, která vyhlazuje elektrické pole nad spojovačem a na koncích polovodivých vrstev kabelu. V průběhu montáže trubic při jejich smršťování dochází ke stlačení speciální výplňové hmoty (žluté) v místě ukončení polovodivých vrstev a plátu na spojovači. Seřezávání kuželů na izolaci u spojovačů není potřebné. 2 Izolace a polovodivé stínění Trojnásobně extrudovaná stíněná trubice vytvoří v jednom montážním kroku správnou tloušťku izolace (červená) a teplem smrštitelný vodivý polymer vnější obvodové stínění (černý). Tato technologie zkracuje montážní čas a zajišťuje dokonalý kontakt mezi izolací spojky a stíněním. 3 Kovové stínění Měděná síťka a kruhová pera zaručují dokonalé propojení stínění ve spojce a vytváří elektrický kontakt s vnější polovodivou vrstvou spojky. 4 Vnější utěsnění a ochrana Teplem, použitým při smršťování vnější plášťové trubice, se taví a teče teplem tavitelné lepidlo nanesené na vnitřní straně. Výsledkem je dokonalé utěsnění na plášti kabelu vůči pronikání vlhkosti a následné korozi. Vnější trubice zajišťuje mechanickou pevnost a chemickou odolnost, která je předpokládána u plášťů kabelů. Spojky Raychem pro kabely s páskovým pancířem obsahují snadno montovatelnou pozinkovanou ocelovou klec nebo ocelovou síťku. Elastomerová technologie trojnásobná extruze Elastomerový díl spojky je dodáván v roztaženém stavu, ve kterém je fixován vnější teplem smrštitelnou stíněnou izolační vrstvou. Teplem se vnější vrstva smršťuje a současně umožňuje vnitřní izolační vrstvě stáhnout se a tím důkladně přilnout k podkladu. Elastomery obyčejně ztrácejí smršťovací sílu při skladování za nízkých teplot. Použitím tepla je tento nepříznivý jev odstraněn. To umožňuje neomezenou skladovací dobu a montáž ipřinízkých teplotách. Vlastnosti vnitřního izolačního materiálu, podobného pryži kombinované s tuhostí vnější teplem smrštitelné stíněné izolační vrstvy, umožňují spojce kopírovat tepelné změny rozměrů izolace kabelů. 9

9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech Neřízené elektrické pole na konci kabelu Po odstranění polovodivé vrstvy na konci vysokonapěťového kabelu jsou ekvipotenciální čáry velice blízko u sebe, což je známkou vysokého elektrického namáhání. Toto namáhání je dostatečně velké pro ionizaci vzduchu na povrchu izolace kabelu, což způsobuje výbojové aktivity. Teplota a vedlejší produkty vznikající při ionizaci vedou za určitý čas k degradaci povrchu izolace. Navíc elektrické pole v místě ukončení polovodivé vrstvy je tak vysoké, že dokonce i malý ostrý výstupek může vést k průrazu izolace. Bez řízení elektrického pole 20% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 30% polovodivá vrstva izolace žíly 90% Elektrické pole se systémem řídícím el. pole (trubice nebo vrstva) Raychem používá pro řízení elektrického pole pásky nebo trubice z materiálů s přesně řízeným rozložením měrného odporu a permitivity, které snižují vysoké elektrické namáhání. Elektrické namáhání v místě ukončení polovodivé vrstvy je dostatečně sníženo pod úroveň limitu pro dlouhodobý provoz. Tato tenká vrstva pro řízení elektrického pole může být použita na různých typech kabelů včetně kabelů s papírovou izolací a je vhodná i pro různé rozměry kabelů. S řízením elektrického pole polovodivá vrstva 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% vrstva řídící el. pole izolace žíly 90% Nelineární rozložení elektrického pole Komponenty pro řízení elektrického pole jsou zhotoveny z materiálu, který se chová podobně jako napěťově závislý odpor. Výsledné rozložení je nelineární a umožňuje krátkou délku ukončení, zatímco elektrické namáhání v místě ukončení polovodivé vrstvy je malé. Navíc je při smršťování trubice materiál řídící el. pole vtlačen i do malých nerovností povrchu. Výsledkem je zaplnění jakýchkoliv mezer, což zabraňuje vzniku částečných výbojů při provozu. Tento systém řízení elektrického pole obsahuje většina koncovek Raychem. A bez řízení elektrického pole B s řízením elektrického pole Lineární rozložení elektrického pole Nelineární impedance trubice pro řízení elektrického pole vede k lineárnímu rozložení elektrického pole (B). Výsledné rozložení elektrického pole závisí na vhodné volbě vlastností materiálu a délce trubice. Nevhodná volba impedance materiálu může vést k nepřijatelnému zvýšení elektrického namáhání na konci polovodivé vrstvy (A). Zkrácení délky nebo nesprávné umístění trubice pro řízení elektrického pole může vést k výbojům na jejím konci (C). Všechny konstrukce kabelových souborů Raychem berou tyto okolnosti v úvahu. A nevhodná impedance B trubice řídící el. pole C krátká délka 100% 80% 60% 40% 20% 0% A B C 1 0

10 Rozložení elektrického pole ve spojce Trubice pro řízení el. pole je v kontaktu s polovodivou vrstvou žíly kabelu na obou stranách spojky a zároveň tuto vrstvu překrývá. Řídí elektrické pole v těchto částech spojky stejným způsobem jako u koncovek. Žlutá výplňová páska s vysokou permitivitou společně s trubicí pro řízení el. pole od sebe oddaluje ekvipotenciální křivky a tím snižuje elektrické namáhání na koncích spojovače. Elastomerová izolační trubice s vnější polovodivou vrstvou má stanovenou tloušťku izolační vrstvy podle jmenovitého spojky a zabraňuje vzniku částečných výbojů ve spojce. Systém řízení elektrického pole této spojky nevyžaduje úpravu konců izolace jader do kuželů nebo použití spojovače speciálního tvaru. izolace spojky izolace jádra spojovač polovodivá vrstva polovodivá vrstva izolace spojky trubice pro řízení el. pole Odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí Vynikající odolnost kabelových souborů Raychem vůči povětrnostním vlivům a stárnutí je neustále prověřována přirozenými a zrychlenými zkouškami stárnutí. Tyto zkoušky zahrnují dokonce desetileté zatěžovací testy s intenzivním UV zářením. Svodové proudy a eroze Přirozeným způsobem je v provozu povrch koncovek, zejména u venkovních aplikací, znečištěn a za vlhkého počasí dochází ke vzniku svodových proudů po povrchu koncovek. Za určitých podmínek prostředí může být povrch koncovek narušen erozí nebo se působením svodových proudů mohou vytvořit vodivé cesty. Oba jevy vedou nakonec k havárii koncovky vlivem přeskoku po povrchu. tenká vrstva vodivé vody odpaření způsobené svodovým proudem suchá oblast Pro teplem smrštitelné kabelové soubory Raychem jsme vyvinuly speciální izolační materiály, které jsou odolné vůči svodovým proudům a vytváření vodivých cest, stejně jako vůči degradačním faktorům, jako je eroze, UV záření nebo další vlivy prostředí. Tyto materiály jsou ze směsi polymerů a složitých příměsí, které zajišťují zachování vlastností polymeru po celou dobu životnosti dokonce i v nejnáročnějších podmínkách okolního prostředí. přeskoky degradující povrch a vytvářející vodivou cestu (uhlík) černá vodivá stopa uhlíku suchá oblast vodivá cesta výboje přemosťující suchou oblast vodivá cesta dlouhá vodivá cesta přeskok 1 1

11 Technologie teplem smrštitelných výrobků Zesítění a tvarová paměť Termoplastické materiály jsou tvořeny extrémně dlouhými velice tenkými molekulami v náhodném uspořádání. Pevnost takového materiálu závisí na vzdálenostech mezi molekulami a přirozené krystalické struktuře molekulární stavby. Při zahřívání materiálu tyto krystalické tvary mizí. Molekuly se potom mohou snadno pohybovat jedna po druhé a materiál teče. Zatím co po ohřátí může být materiál formován víceméně do jakéhokoliv tvaru, po ochlazení se opět vytvoří krystalické struktury zajišťující pevnost materiálu, přičemž zachovávají jeho tvar, do kterého byl vyformován v ohřátém stavu. Při zkoumání energie atomů byl objeven důležitý poznatek, že při vystavení některých plastových materiálů vysoké energii paprsků elektronů může dojít k jejich trvalému zesítění, tj. propojení mezi sousedními molekulami. Výsledkem zesítění je umělé slučování plastových struktur do nových třírozměrných uspořádání. Zesítěný materiál se netaví ani neteče při jakékoliv teplotě. Jestliže se materiál ohřeje, krystalické struktury mizí jako v předcházejícím případě, ale materiál již neteče nebo nemění svůj tvar, protože spojení mezi molekulami tvoří pevné vazby. Zesítěná struktura je elastická, a proto se materiál ohřátý na teplotu, kdy krystalické struktury zmizí, chová jako pryž. Výroba a montáž teplem smrštitelné trubice Ozařování trubice svazkem elektronů způsobuje trvalé propojení sousedních molekul. Obrázek je schématickým pohledem na velmi malou část zesítěného materiálu s velmi dlouhými molekulami a zároveň ře teplem smrštitelné trubice. Dalším krokem k získání tvarové paměti po zesítění trubice je ohřátí materiálu na teplotu, při které zmizí krystalické struktury. Molekuly jsou navzájem spojeny vazbami vytvořenými při zesítění. V horkém stavu je trubice formována pomocí tlaku, přičemž se protahují pružné vazby mezi molekulami. V nově vyformovaném tvaru je trubice ochlazena, krystalická struktura se opět obnoví a zajistí definitivně setrvání v novém tvaru. Toto je forma, ve které je trubice dodávána zákazníkům. Jakmile zákazník ohřívá trubici, dochází k tavení krystalických struktur. Pružné vazby vracejí materiál do svého původního tvaru. Po ochlazení se krystalické struktury opět obnoví a trubice zůstává ve svém znovu získaném tvaru. 1 2

12 Výhody teplem smrštitelných výrobků Raychem Vlastnosti Přednosti Užitek Zesítěný materiál Neomezená skladovací doba Žádné ztráty při skladování Mechanická pevnost Chemická odolnost Uvedení do provozu okamžitě po montáži Dlouhá životnost Dlouhá životnost Zkrácení doby výpadků elektrické energie Teplem smrštitelný Vynikající aplikační rozsah Menších skladové zásoby Nezávislost na tolerancích Použití teplem tavitelných lepidel Žádné zmenšování smršťovacích sil Možnost smršťování při nízkých teplotách Montážní a provozní spolehlivost Výtečné utěsnění a provozní spolehlivost Spolehlivost montáže Mnohostranné použití Konstrukce Raychem Specifikace s bohatou rezervou Provozní spolehlivost v náročných podmínkách Vhodné pro různé typy kabelů a jejich velikostí od různých výrobců Standardní montážní postupy Tolerování typických odchylek při přípravě kabelů v praxi Univerzální použití Spolehlivost montáže Spolehlivost montáže Netoxický a neškodný Zdraví neškodný Zdraví a bezpečnost životnímu prostředí Minimální a životní prostředí Nízké náklady na likvidaci odpadů neohrožující odpady Kompletní soubory Jednoduchá montáž Provozní spolehlivost s testováním izolace ve výrobě Rychlá montáž Kratší doba výpadku Dvoustěnná trubice: Zlepšený kontakt mezi trubicemi Provozní spolehlivost elastomerová trubice + teplem smrštitelná polovodivá vrstva Snížení částečných výbojů Provozní spolehlivost Pole řídící trubice, vrstva Jeden kus, menší riziko chybného Provozní spolehlivost nebo plát umístění Snížená úroveň částečných výbojů Provozní spolehlivost 1 3

ENERGY /// SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY

ENERGY /// SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY 2 Úvod Všeobecně 6 Technologie 11 Vlastnosti materiálů 17 Konstrukce 20 I Koncovky nn a vn Koncovky pro sítě nízkého a vysokého napětí Koncovky pro kabely s plastovou izolací do

Více

Silové kabelové soubory. Kabelové soubory vvn

Silové kabelové soubory. Kabelové soubory vvn Silové kabelové soubory Kabelové soubory vvn 114 Kabelové soubory vvn Kabelové soubory vvn Úvod 116 Venkovní kompozitní koncovky od 72 kv do 245 kv 118 Venkovní suché samonosné koncovky do 145 kv 120 Suché

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem

Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem GURO Hellstern a RAYCOMAT platný od: 1.7.2013 Rabat [%] Rabat [%] Kabelové soubory Raychem Omezovače přepětí Raychem Izolační materiály Raychem Šroubovací

Více

Spojky nn. Teplem smrštitelné spojky nn. Spojky pro kabely s plastovou izolací 48. Spojky pro kabely s papírovou izolací 50

Spojky nn. Teplem smrštitelné spojky nn. Spojky pro kabely s plastovou izolací 48. Spojky pro kabely s papírovou izolací 50 4 6 Spojky nn Teplem smrštitelné spojky nn Spojky pro kabely s plastovou izolací 48 Spojky pro kabely s papírovou izolací 50 Přechodové spojky pro kabely s plastovou izolací a kabely s papírovou izolací

Více

Silové kabelové soubory. Spojky nn

Silové kabelové soubory. Spojky nn Silové kabelové soubory Spojky nn 54 Spojky nn Teplem smrštitelné Spojky pro kabely s plastovou a pryžovou izolací 56 Přechodové spojky pro kabely s plastovou izolací a kabely s papírovou izolací 58 Elektroizolační

Více

Silové kabelové soubory. Izola ní trubice, opravná páska a opravné manžety

Silové kabelové soubory. Izola ní trubice, opravná páska a opravné manžety Silové kabelové soubory Izola ní trubice, opravná páska a opravné manžety 104 Izolační trubice, opravná páska a manžety Teplem smrštitelné izolační trubice Univerzální Tenkostěnné trubice s lepidlem EN-CGAT

Více

Spojky vn. Spojky vn. Spojky pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žílami s papírovou izolací pro 10 kv, 22 kv a 35 kv 70

Spojky vn. Spojky vn. Spojky pro jednožilové a trojplášťové kabely se stíněnými žílami s papírovou izolací pro 10 kv, 22 kv a 35 kv 70 6 6 Spojky vn Spojky vn Spojky pro třížilové kabely se společným kovovým pláštěm a obvodovou papírovou izolací nebo stíněnými žílami pro 6 kv, 10 kv, 22 kv a 35 kv 68 Spojky pro jednožilové a trojplášťové

Více

Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem

Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem GURO Hellstern a RAYCOMAT platný od: 1.6.2011 Rabat [%] Rabat [%] Kabelové soubory Raychem Omezovače přepětí Raychem 0,0 Izolační materiály Raychem 0,0

Více

3M Elektro. Materiály pro smršťování metodou za tepla a za studena. Spolehlivá. elektroizolace

3M Elektro. Materiály pro smršťování metodou za tepla a za studena. Spolehlivá. elektroizolace 3M Elektro Materiály pro smršťování metodou za tepla a za studena Spolehlivá elektroizolace PŘEHLED SMRŠŤOVANÝCH VÝROBKŮ VÝROBKY SMRŠŤOVANÉ ZA STUDENA IZOLAČNÍ OCHRANNÉ TRUBICE Z EPDM MATERIÁLU A ZE SILIKONU

Více

Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem

Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem Ceník kabelových souborů a příslušenství Raychem GURO Hellstern a RAYCOMAT platný od: 1.12.2013 Rabat [%] Rabat [%] Kabelové soubory Raychem Omezovače přepětí Raychem Kabelové soubory ve slevě Šroubovací

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

KATALOG VN 2015. MEDIUM VOLTAGE kabelové soubory pro střední napětí

KATALOG VN 2015. MEDIUM VOLTAGE kabelové soubory pro střední napětí KATALOG VN 2015 MEDIUM VOLTAGE kabelové soubory pro střední napětí CELLPACKD500 1003 1 Kabelové soubory pro /U od 3,6/6kV do 20,8/36kV Teplem smrštitelné soubory řada HYBRID kombinace nasouvání za studena

Více

ENERGY /// SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY

ENERGY /// SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY SILOVÉ KABELOVÉ SOUBORY Kapitola VI Izolační trubice, opravná páska a opravné Teplem smrštitelné izolační trubice Univerzální Tenkostěnné trubice s lepidlem EN-CGAT... 120 Bezhalogenní Silnostěnné univerzální

Více

Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE

Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE pro agresivní média Bray High performance Uzavírací klapka S PTFE, elektrostatickým PTFE,UHMWPE Pro korozivní aplikace V chemickém průmyslu, kde je vyžadováno užití PTFE. Pro vysoké teploty - do 200 C

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠSTVÍ a příslušenství Trubky a příslušenství odpovídají a vyrábějí se dle ČSN 0 0-, IEC, technických podmínek a schválené dokumentace. Trubky a příslušenství z vyhovují

Více

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES Tato strana je záměrně nepotištěna. IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN Technický podklad pro projektování a montáž izolovaného vedení při použití závěsného izolovaného

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

TEPLEM SMRŠTITELNÉ KABELOVÉ SOUBORY PRO VYSOKÉ NAPĚTÍ DO 22 kv. Vydání duben 2011. www.gph.cz. Sázíme na spolehlivá spojení

TEPLEM SMRŠTITELNÉ KABELOVÉ SOUBORY PRO VYSOKÉ NAPĚTÍ DO 22 kv. Vydání duben 2011. www.gph.cz. Sázíme na spolehlivá spojení TEPLEM SMRŠTITELNÉ KABELOVÉ SOUBORY PRO VYSOKÉ NAPĚTÍ DO kv Vydání duben 011 Sázíme na spolehlivá spojení www.gph.cz GPH, spol. s r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Představení GPH Společnost GPH, spol. s r.o.

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G KBH Energy a. s. Na Spravedlnosti 1533 530 02 Pardubice, Czech Republic e-mail: kbh@kbh.cz www.kbh.cz Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G standard ČSN EN 60831-1,2 plynný impregnant, MKP G instalace

Více

TECHNICKÝ K KATALOG vnkabelové soubory

TECHNICKÝ K KATALOG vnkabelové soubory TECHNICKÝ KATALOG vn kabelové soubory VN KABELOVÉ SOUBORY Katalog kabelových souborů VN - výrobků společnosti PRYSMIAN předkládá jejich distributor pro Českou republiku DICOMTRADE spol. s.r.o. Tuchlovice

Více

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST OBSAH Rubena je přední evropský

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Dimenzování vodičů v rozvodech NN Dimenzování vodičů v rozvodech NN Kritéria pro dimenzování vodičů: přípustné oteplení hospodárnost mechanické namáhání dovolený úbytek napětí účinky zkratových proudů správná funkce ochrany před úrazem

Více

Řešení pro VN venkovní vedení Příslušenství do 45 kv. Únor 2016

Řešení pro VN venkovní vedení Příslušenství do 45 kv. Únor 2016 Řešení pro VN venkovní vedení Příslušenství do 45 kv Únor 2016 1 Obsah Ensto Pro školicí program.............................. 3 Ensto komponenty pro VN sítě......................... 4 Izolovaná VN venkovní

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 1» ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int. СГ H 01 В 17/26. (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 1» ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 254373 OD (Bl) (22) Přihlášeno 21 06 85 (21) PV 4558-85 (51) Int. СГ H 01 В 17/26 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry

TECHNICKÉ PODMÍNKY. č. TP 31.30.13 - KDP - 01/00. Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry OEP 06/01 33.00 M001 TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 KDP 01/00 Plastové sdělovací a ovládací kabely s jádry o průměru 1,0 a 1,12 mm se stíněnými a nestíněnými páry se zvýšenou odolností proti šíření

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu

TECHNICKÉ PODMÍNKY. S Y K Y a S Y K F Y. č. TP 31.30.13 - KD - 02/97. Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu TECHNICKÉ PODMÍNKY č. TP 31.30.13 - KD - 02/97 Kabely pro vnitřní instalace a propojení typu S Y K Y a S Y K F Y Děčín, září 1997 O B S A H ÚVOD...1 1. všeobecně...1 strana 1.1 Značení kabelů...1 1.2

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20 2002 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kv - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace ČSN EN 50341-1 33 3300 Listopad Overhead electrical lines

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

Katalog technických izolací

Katalog technických izolací Katalog technických izolací Technické izolace.............................................. www.thermaflex.com taking care of energy and environment Obsah Obsah Izolace Výrobky Thermaflex 3 Tepelná vodivost

Více

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA GPH DICOMTRADE kabelové soubory - bøezen 2007.indd 1 27.2.2007 14:15:33 TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA pro ochranu a izolování vodičů Materiál: modifikovaný polyetylen Smršťovací teplota:

Více

katalog páskami ... spojení www.anticor.cz

katalog páskami ... spojení www.anticor.cz katalog =... spojení páskami 5/ 2014 www.anticor.cz Elektroinstalace Společnost ANTICOR působí na českém trhu od roku 2000. V Polsku a sousedních zemích již od roku 1991. Je vyhledávaným pomocníkem v mnoha

Více

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88 KNIŽNICE Václav Macháček SVAZEK 88 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Transformační

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÁ KABELOVÁ RYCHLOSPOJKA TYP NKR 1000 / 360 Číslo dokumentace 201 15 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

MULTI-PLAST. Vzduchovody. Systém plastového potrubí. Instalace. Specifikace. Instalace PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH

MULTI-PLAST. Vzduchovody. Systém plastového potrubí. Instalace. Specifikace. Instalace PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH Instalace Specifikace PŘÍKLAD INSTALACE V KOUPELNÁCH POPIS Systém je plastový stavebnicový systém navržený pro větrání menších prostor v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní, koupelen, WC a podobně.

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

speciální topné kabely

speciální topné kabely speciální topné kabely KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY SR samoregulační topný kabel - popis SR samoregulační topný kabel - oblast použití FTS0 kabel pro vysoké teploty - popis FTS0 kabel pro vysoké teploty - oblast

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED.

Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost. Chráněno THINK CONNECTED. Ochrana před bleskem a přepětím pro maximální bezpečnost Chráněno THINK CONNECTED. Blesky a přepětí ohrožují lidi, budovy i zařízení. 2 OBO TBS Chráněno Podobně jako čtyři sehraní osobní strážci zajišťují

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO

PLOTOVÝ SYSTÉM TVÁŘ KAMENE GABRO TECHNICKÝ LIST - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Plot Tvář kamene Gabro - sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Plot Tvář kamene Gabro - deska, Plot Tvář kamene Gabro - stříška na sloupek (oboustranná, jednostranná),

Více

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním Opticky přizpůsobená, méně nápadná varianta s vodičem HVI/HVI-light uloženým uvnitř podpůrné trubky snižuje nejen velikost a celkovou sestavy, ale i nároky na pevnost a stabilitu při instalaci na stávající

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt

ijoint Svěrné mechanické tvarovky Informační prospekt Informační prospekt Svěrné mechanické tvarovky ijoint GEROtop spol. s r.o., Kateřinská 589, 463 03 Stráž nad Nisou Liberec, T: 485 148 723, F: 485 120 574, www.gerotop.cz Výhody ijoint, nová generace polypropylenových

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

výhradní zastoupení pro ČR: ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY Luženice 10, 344 01 Domažlice tel.: 379 723 915, fax: 379 725 868

výhradní zastoupení pro ČR: ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY Luženice 10, 344 01 Domažlice tel.: 379 723 915, fax: 379 725 868 výhradní zastoupení pro ČR: ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY Luženice 10, 344 01 Domažlice tel.: 379 723 915, fax: 379 725 868 bu! ře t o p i š a V ro p l e Ten pravý kab Zkušenost Firma MEDI Kabel úspěšně působí

Více

Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly

Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly Energy Division Silové kabelové soubory Raychem pro doly Kabelové soubory pro doly Kabelové soubory nn Teplem smrštitelné spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací 3 P ímé a odbo né spojky pro vícežilové

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 29 33

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér kabelových technologií pro silnoproud (kód: 26-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání:

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Konstrukční desky z polypropylenu

Konstrukční desky z polypropylenu IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 03/12 Vydáno dne: 7.12.2012 Účinnost

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 43 47 65 1 2 3 4 5 1 2 POPIS

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A 1 Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc Venkovní

Více

OBSAH. Intelli Trace 2. Samoregulační topné kabely BSX 4 FSLe 5 RSX 6 FSR 7 KSX 8 FSE 9 HTSX 10 VSX 11 FS+ 12

OBSAH. Intelli Trace 2. Samoregulační topné kabely BSX 4 FSLe 5 RSX 6 FSR 7 KSX 8 FSE 9 HTSX 10 VSX 11 FS+ 12 OBSAH Intelli Trace 2 Samoregulační topné kabely BSX 4 FSLe 5 RSX 6 FSR 7 KSX 8 FSE 9 HTSX 10 VSX 11 FS+ 12 Topné kabely s limitovaným výkonem HPT 13 Odporové topné kabely TESH 14 MI 15 Předizolovaná /

Více

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PNE Základní parametry skfiíní ZP Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R 4 02 / K V W 4 Druh Urãení kabelové Poãet PouÏit Materiálové

Více

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka

Indikátor stavu pojistky MEg72. Uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72 Uživatelská příručka MEg Měřící Energetické paráty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Indikátor stavu pojistkymeg72 uživatelská příručka Indikátor stavu pojistky MEg72

Více

Teplem smrštitelné. Slabostěnné teplem smrštitelné trubice bez lepidla. trubice pro speciální použití

Teplem smrštitelné. Slabostěnné teplem smrštitelné trubice bez lepidla. trubice pro speciální použití 06 Strana Strana Slabostěnné teplem smrštitelné trubice bez lepidla 285 Teplem smrštitelné trubice pro speciální použití 325 Slabostěnné teplem smrštitelné trubice s lepidlem 302 Středněsilné a silnostěnné

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 011/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu na adresu info@technickenormy.cz

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBEK NÁZEV: stříkací pistole prášková TYPE: PRSTEN 031 VARIANTY: ÚČEL POUŽITÍ: ruční nanášení práškových plastů v systému TRIBO JE V SOULADU nařízení vlády (směrnice EU) č. 176/2008

Více

OSM. Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV,...12.5kA,...630A

OSM. Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV,...12.5kA,...630A OSM Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV,...12.5kA,...630A Venkovní výkonový vypínač (OSM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Mechanický kontakt 2. Šest HV průchodek 3. Napěťové

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOŽILOVÉ KONCOVKY 22 KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ TYPU QT II 93-EB63-2CR

Podniková norma PREdi MONTÁŽ VENKOVNÍ JEDNOŽILOVÉ KONCOVKY 22 KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ TYPU QT II 93-EB63-2CR Zpracoval: Petr Šámal S 26 100 Technický controlling Schválil: 31. 7. 2006 Ing. Miloš Göhler vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce Vydal: 14. 8. 2006 Rozhodnutím č. 55/2006 Ing. Jiří Kodad vedoucí

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.3 NAVÍJENÍ CÍVEK Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Cívky...3 Výroba

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

typová velikost B... pro průřezy 70-400 mm2 1. VŠEOBECNĚ typová velikost C... pro průřezy 120-500 mm2 1.1 Názvosloví

typová velikost B... pro průřezy 70-400 mm2 1. VŠEOBECNĚ typová velikost C... pro průřezy 120-500 mm2 1.1 Názvosloví . Názvosloví. VŠEBECNĚ Názvosloví a definice užívané v dokumentaci jsou v souladu s normami užívanými ve strojírenství a elektrotechnice..2 Provedení Součásti nástroje jsou eloxovány nebo pokoveny. Jednotlivé

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

HP1 HP3 MECHANICKÉ NÁŘADÍ

HP1 HP3 MECHANICKÉ NÁŘADÍ HP1 Kompaktní, lehké a snadno použitelné kleště s širokým rozsahem použití pro lisování koncovek s PVC, PC a PA6.6 izolací pro průřez vodiče 0,2-2,5 mm 2. Kleště jsou vybaveny aretací proti předčasnému

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. člen skupiny International BEZ Group Rybničná 40, 835 54 Bratislava Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 760/B

Více

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK

PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK PROTIHLUKOVÁ STĚNA Z DŘEVOCEMENTOVÝCH ABSORBČNÍCH DESEK Rudolf Hela, Oldřich Fiala, Jiří Zach V příspěvku je popsán systém protihlukových stěn za využití odpadu z těžby a zpracování dřeva. Pro pohltivou

Více

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE EM, EMV, EV, EVB, EF DEKOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE ED EMCOS s.r.o., Nákladní

Více

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO

PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO TECHNICKÝ LIST BROŽ TVÁŘ KAMENE - GABRO PLOT TVÁŘ KAMENE - GABRO Sloupek (220, 60, 220 hladký, 60 hladký), Deska, Stříška (na sloupek oboustranná, na sloupek jednostranná, na desku oboustranná, na desku

Více

Použití. Technické parametry. Certifikace. Výhody. Ventil nerezový

Použití. Technické parametry. Certifikace. Výhody. Ventil nerezový str. 11/15 Použití v náročných i běžných měřicích a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace uzavření odběru clony, výstupu kondenzační nádoby, uzavření impulzního potrubí při odpojení snímače

Více