Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2008/2009"

Transkript

1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy kontakt Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb Dolní Žandov č.37, Cheb příspěvková organizace ředitel:mgr. Ivana Weinzettlová zástupce ředitele:mgr. Vlasta Hrbková tel.: fax: zřizovatel název zřizovatele Obec Dolní Žandov adresa zřizovatele Dolní Žandov 36 kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 50 žáků Základní škola 225 žáků Školní družina 25 Školní jídelna 300 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Celkem MŠ, ZŠ oddělení na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,4 2. stupeň ZŠ , Školní družina Komentář: Na základě zjištění porodnosti stav žáků bude klesat do roku 2010, zvýšení počtu nastane v roce Předpoklad : 2010/11 12 žáků 2011/12 12žáků 2012/13 24 žáků V letos docházelo k dalšímu spojování tříd na 1. stupni, samostatně se učila jen matematika, český jazyk a cizí jazyk. Spojování se již nevyhlo ani II. stupni Tv, Hv, Vv, Výchova ke zdraví.

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Během prázdnin proběhla výměna podlahové krytiny ve 4 třídách 2. stupně, tyto třídy se barevně vymalovaly, byly zakoupeny nové nástěnky. Dle finančních možností budeme dále vylepšovat pracovní podmínky žáků ( výměna podlahové krytiny). Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Na škole je odborná pracovna chemie fyziky, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Učebna s interaktivní tabulí je již využívána ve vyučovacích hodinách.. Knihovnu navštěvují děti dle úředních hodin. Odpočinkový areál, zahrada, Využívá pouze MŠ. hřiště Sportovní zařízení Beze změn, hřiště si dále půjčujeme od TJ Dolní Žandov.. Dílny a pozemky Nevyužívají se. Žákovský nábytek Všechny židle byly zbroušeny a nalakovány, židle na 2. stupni opatřeny kryty. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Dle možnosti školy jsou průběžně vybavovány kabinety jednotlivých předmětů.. Dále probíhá výměna učebnic z nakladatelství FRAUS. Dokoupeny 2 počítače. Správce počítačové sítě vykonával letos pan Zálešák, zastoupen Jiřím Novotným. Komentář: Letošním roce ( říjen leden) byla vyměněna za provozu všechna okna ve škole ( cca 5,5 milionu Kč) Byly zakoupeny žaluzie do MŠ, jídelny a tříd 2. stupně cca za ,- Kč Výměna podlahové krytiny proběhla o prázdninách ve 4 třídách 2. stupně. Škola se napojila na kanalizaci v obci. Revize v roce 2008/ revize výtahu , revize hodinového zařízení revize tělocvičny revize hasicích přístrojů revize hromosvodů deratizace , BOZP, prezent. požární hlídky , Revize elektro

3 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 členů : proběhly nové volbydaniela Hylmarová - předseda Ludmila Zábranová,Eliška Stránská, Lenka Mallá, Lenka Setničková, Marie Bratrů Kontakt Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠVP - Škola brána do života Zařazené třídy 3.-5.a a Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 21,918 Počet učitelů ZŠ 10,954 Počet vychovatelů ŠD 0,450 Počet učitelek MŠ 2,564 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3,75 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 3,2 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka 0,818 nad 32 VŠ r. 2 učitelka 1,0 do 19 VŠ r. 3 učitelka 1,0 do 3 SŠ 4 učitelka 1,0 do 15 SŠ 5 učitelka 1,0 do 15 VŠ r. 6 učitelka 1,0 do 19 VŠ 7 učitel 1,0 do 1 SŠ 8 učitelka 1,0 do 15 SŠ 9 zástupce 1,0 do 19 VŠ M -Bi ředitele 10 učitelka 0,818 do 32 VŠ Ch - Pč 11 učitel do 1 SŠ 12 vychovatelka 0,0,450 do 27 SŠ 13 ředitelka 1,0 do 23 VŠ Čj - On 14 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SŠ 15 učitelka MŠ 1,0 do 1 SŠ 16 učitelka MŠ 0,564 do 27 SŠ

4 Komentář: Ředitelka školy Mgr. Ivan Weinzettlová 1.třída Mgr. Anna Niebauerová 6.třída Irena Ziemnioková 2.třída Mgr. Daniela Hylmarová 7. třída Mgr. Milada Kejíková 3. třída Markéta Poláková 8. třída Mgr. Vlasta Hrbková 4. třída Marie Bratrů 9. třída Mgr. Vlasta Mayerová 5. třída Mgr. Václav Kotoun Ostatní vyučující Jana Fischerová, Jiří Novotný Vychovatelka Věra Košková Učitelky MŠ Eva Strejcová Vendula Setničková Věra Košková 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 42,8 Učitelé 1. stupně 42,8 Učitelé 2. stupně 45,4 Učitelé 2. stupně 27,2 Učitelky MŠ 33,3 Učitelky MŠ 0 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: průměrný věk 45,75

5 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ved. školní jídelny ZŠ 0,6 SŠ kuchařka 0,4 2 kuchařka 1,0 SOU 3 kuchařka 1,0 SOU 4 pomocná kuchařka 0,4 ZŠ 5 mzdová účetní 0,250 SŠ 6 účetní 0,5 SŠ 7 domovnice 1,0 ZŠ 8 uklízečka 1,0 ZŠ 9 uklízečka 1,0 SOU 10 uklízečka v MŠ 1,0 ZŠ Úvazek účetní se snížil na 0,5. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních ško 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok2009/ Výsledky přijímacího řízení Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem Na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 5 4

6 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo I II Nehodnoceno III IV V Celkem stupeň Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Komentář : Základní cíle zůstávají i v tomto roce. Ze základních cílů vzdělávání je třeba se zaměřit především : a) respektovat práci a úspěchy druhých ( vandalismus v obci) b) vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem ( vztah k autoritě) c)chránit fyzické, duševní a sociální zdraví (problémy s kouřením) d) plnit si své povinnosti ( časté zapomínání úkolů a pomůcek)

7 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Celkem Počet neomluvených hodin 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 4 Komentář: Škola spolupracuje s PPP, kde jsou žáci vyšetřeni a na žádost rodičů je povolen individuální plán vzdělávání. Individuální plán povolen 1 žákovi( nemocniční a rehabilitační pobyty). 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy DATUM NÁZEV MÍSTO Pedagog Já,autor M.Lázně Kotoun Ředitelův nápovědník Weinzettlová Právní vědomí - Mgr.Veselá Cheb Všichni vyučující 1. a 2. stupně Domácí násilí Cheb Weinzettlová Hra jako stěžejní forma učení dítěte Cheb Setničková Opožděný vývoj řeči a dysfázie K. Vary Hylmarová

8 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce ZŠ Typ akce Název akce Účast žáků Výsledek Výuka plavání roč. ( 27) Lyžařský výcvik 17 žáků Exkurze Král smrků Kladská ing. Vaniš roč roč. Úřad práce - IPS roč. Divadlo, kino Legenda o kříd. kruhu Kino : 10000let před n.l. Maryša Kino :Madagaskar II. Klokánek Frantík 7., 9. roč roč roč roč. MŠ a roč. Beseda Péče o pleť, líčení.dívky roč. Přednáška Nový Zéland ( M. Mašek) Drogy Partnerské vztahy Finsko ( manželé Chvátalovi) roč roč roč roč. Testování Test profiorientace Scio test - ČJ,M,Všeob. Test Condi třída 6., 9. roč. 8., 9. roč. Školní výlety ZOO Chomutov 1. roč. Zoo Chomutov 2. roč. Plzeň Western. 3. roč. městečko Plzeň Western. 4. roč. městečko Prelát M.Lázně 5.roč. Hrad Švihov 7. roč. Bazén F. Lázně 8. roč. 9. roč. Žákovská Vánoční strom roč. vystoupení Soutěže Minikopaná místo Přespolní běh Přespolní běh - okres 3x 3. místo 2. místo postup do okres. kola 6. místo Kopaná - výběr Šplh M. Lázně Vybíjená M. Lázně Vybíjená okres. kolo Kopaná Mc Donalds Cup 3. místo 4x 1. místo 6x 3. místo 1. místo 4.. místo 4. místo

9 Silový víceboj V. Hleďsebe Jiné akce školy 1.Školní olympiáda D. Žandov, L. Kynžvart, V. Hleďsebe Mikulášská nadílka Vánoční besídka Výroba nejkrásnější ozdoby Vánoční kopaná 1. místo 2.. místo roč. 1. stupeň Výtvarná soutěž Rok draka Výtvarná návrh na dětské hřiště, knihovnu Výtvarná soutěž Třídíme odpad Správná 9 Soutěže rodičů s dětmi Gastro M.Lázně - zásady stolování Barevné dny Školní akademie Návštěva budoucích prvňáčků Mezi třídami 5.,6.,7. roč. 5.,6.,7.,8.,9. roč roč roč roč roč. Projekty Cesta do pohádky 1. stupeň Historie poštovnictví 2. stupeň Znalostní soutěže Matematický klokan třída Akce MŠ Slavnosti draků Spolupráce s obcí : Vítání občánků Mikulášská besídka Vánoční strom Vánoční dílna s rodiči Vánoční posezení pro seniory Vánoční výstava prací dětí a učitelek Vánoční besídka pro rodiče maškarní karneval Velikonoční dílna s rodiči Velikonoční strom Doskočíme do Kanady? Besídka pro maminky Oslava MDD sportovní odpoledne Putování s Ferdou mravencem sportovní odpoledne s táborákem ( společně s rodiči) Divadelní představení 4x Školní akademie Slavnostní rozloučení s předškoláky

10 Zájmové kroužky ve školním roce 2008/ Sportovní kroužek - Václav Kotoun 2. Výtvarný kroužek - Marie Bratrů 3. Gymnastika - Irena Zemnioková 4. Konverzace v anglickém jazyce Markéta Poláková 5. Chemický kroužek - Milada Kejíková (neotevřen pro nezájem) 6. Hrajeme si s češtinou - Daniela Hylmarová 7. Německá konverzace - Vlasta Mayerová (neotevřen pro nezájem) 8. Zábavná matematika - Vlasta Hrbková 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost v letošním školním roce ve škole nebyly provedena. 9. Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet přímých výdajů na rok 2009 KÚ Karlovarského kraje ,- Kč Limit normativního počtu zaměstnanců 22,887 Rozpočet prostředků Obce Dolní Žandov ,- Kč 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Škola není zapojena. 11. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Nejvíce škola spolupracuje s hasičským sborem a s tělovýchovnou jednotou. Obě organizace zapojují žáky školy do svých aktivit. Škola jim umožňuje využívat prostory školy bezúplatně. Žáci naší školy vystupují na akcích, které pořádá obecní úřad. 12. Projekty financované z cizích zdrojů V letošním školním roce škola nerealizovala žádný takovýto projekt. 13. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení MPP šk. rok 2008/09 a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví ( oproti minulému roku se nám nepodařilo snížit počty neomluvených hodin, nárůst byl o 60 hodin, který byl zapříčiněn zejména nesprávným omlouváním zákonných zástupců.) - integrita třídního kolektivu ( vyhodnocení sociometrie v 8. třídě ve spolupráci s PPP), šikana( řešena ve 3. třídě,řešeno ve spolupráci s OSPOD), rasismus ( nezjištěno), xenofobie ( nezjištěno), vandalismus (řešeno s Policií ČR, s rodiči a žáci museli dle vlastních sil škodu odstranit.) - kriminalita, delikvence ( o prázdninách vniknutí oknem do tělocvičny žáky školy řešeno s Policií ČR) - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek ( konzumace a distribuce OPL ve škole nezjištěna), preventivně zařazena přednáška. - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) prevence plněna v rámci osnov

11 b) nezjištěny žádné případy : - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 2. prioritou v daném období: vztahy ve třídním kolektivu, šikana, záškoláctví (počty neoml.140 hodin za šk. rok 2007/8, počty neoml. hodin 200 za školní rok 2008/09) 3. využití služeb dalších organizací: a) ve školním roce 2008/09 jsme nevyužili služeb organizací zabývajících se primární prevencí v oblasti soc. pat. jevů (Kotec) z finančních důvodů b) 2 žáci využívali služeb Útočiště Cheb (6., 8. třída), 1. žák Kotec Mar. Lázně (5. třída) c) 1 žák byl zařazen do programu Případové konference (8. třída)- 3 setkání v závěru roku 2008, matka aktivně spolupracovala, přístup žáka ke školním povinnostem, vyučujícím i spolužákům se ani po absolvování nezměnil ve šk. roce 2008/09 splnil 9 let povin. školní docházky, byl přijat na SOU d) Acet ČR o.s. přednáška Partnerské vztahy 8.,9. třída Drogová závislost 7., 8. třída Schváleno pedagogickou radou : Schváleno školskou radou : Dne Mgr. Ivana Weinzettlová, ředitelka školy

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2009/2010 adresa školy právní forma IČO 75005239 IZO 600066517 identifikátor školy 600066517 vedení školy kontakt Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Vyhláška č.15/2005sb 7 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 a) základní údaje o škole název školy Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace adresa školy Dolní Žandov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 + Základní škola a mateřská škola Pernink, okr. Karlovy Vary Výroční zpráva - školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 47701617 IZO 047701617 Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 V Krupce v říjnu 2014 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Č.j.: ZŠ MŠ 215/09 Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B - 1 Skartační znak: A 5 Vypracovala : Mgr. Ludmila Ludvová Schválila

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více