Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 /

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI str. 5 Část IV. Údaje o pracovnících školy str. 5-8 Část V. Zpráva o hospodaření školy str. 9 Část VI. Údaje o práci v MŠ str Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Část VIII. Další údaje o zařízení, hodnocení a závěr str Seznam příloh str. 17 2

3 Část I. Základní charakteristika školy 1. název školy : Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace 2. adresa školy : Hošťálkovy 22, PSČ : právní forma : příspěvková organizace (od ) 4. IČO : zřizovatel školy : obec Hošťálkovy 6. ředitel školy : Mgr. Václav Gerstner 7. součásti školy : 1. Základní škola 2. Školní družina (jedno oddělení) 3. Školní jídelna 4. Mateřská škola (od ) 5. Školní výdejna (od ) Ve školní jídelně se vaří obědy také pro děti v místní mateřské škole. ZŠ v Hošťálkovech je málotřídní škola o dvou třídách, ve kterých se vyučují žáci 1. až 5. ročníku. V jedné třídě se učí žáci 1. a 3. ročníku, ve druhé žáci 2., 4. a 5. ročníku. V oddělení školní družiny bylo v uplynulém školním roce 2013 / 2014 celkem 18 žáků. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Žáků na učitele Šk. rok 2012/ / / / / / / / , , datum zařazení do sítě škol : celková kapacita školy a jejích součástí : Základní škola : 50 žáků Školní družina : 50 žáků Školní jídelna : 80 jídel Mateřská škola : 25 dětí 3

4 10. přehled učebních plánů Na škole se vyučuje podle těchto učebních plánů: ročník : ŠVP Škola základ života 11. další aktivity zařízení (zájmové útvary) Na ZŠ v Hošťálkovech pracovalo v tomto školním roce 6 zájmových útvarů : - taneční kroužek - výtvarný kroužek - pohybové hry - kroužek výpočetní techniky ředitele Tyto zájmové útvary probíhají pod vedením paní učitelky, paní vychovatelky a pana 12. další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace Ředitelství školy má i nadále v úmyslu orientovat se na ekologickou výchovu žáků, která bude opět prolínat celým vyučovacím procesem a bude se dále prohlubovat prostřednictvím různých přírodovědných soutěží, společnou péčí o akvária a terária, jakož i prostřednictvím třídění odpadu, sběrových akcí, besed, apod. Škola má také nadále v úmyslu hojně využívat své výhodné polohy k častým přírodovědným vycházkám do okolních lesů. Ve vyučování i v zájmovém kroužku hodláme plně využívat výpočetní techniky a rozvíjet i ostatní zájmy žáků v dalších zájmových útvarech. Na naší škole máme rozšířenou výuku anglického jazyka, který je vyučován již od 1. ročníku. Tento fakt byl zohledněn při zapojení naší školy do projektu EU Peníze školám a při výběru vhodných oblastí, kterým se škola v rámci projektu věnovala. Další vzdělávání učitelů v oblasti anglického jazyka bylo jednou z vybraných šablon projektu. Dalšími šablonami bylo vzdělávání v oblasti přírodních věd, informačních technologií a výroba výukových materiálů učiteli. Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. klasifikace prospěchu a chování žáků za II. pololetí školního roku 20113/ 2014 (viz. příloha č. 1) 2. údaje o nově přijatých žácích Dne 23. ledna 2014 se na naší škole konal zápis žáků do 1. ročníku, ke kterému se dostavily celkem 4 dětí. O letních prázdninách se však do naší obce přistěhoval ještě jeden chlapec. Do 1. ročníku tedy 1 září 2014 nastoupilo celkem 5 prvňáčků. 4

5 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V uplynulém školním roce se na naší škole nekonala kontrola ČŠI. Poslední se konala ve dnech ledna Ve všech sledovaných bodech byla škola hodnocena kladně. Inspekce velmi oceňovala vysoké procento úspěšnosti žáků 5. ročníku při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium v Krnově. V žádném z kontrolovaných bodů nebylo zjištěno žádné porušení předpisů. Část IV. Údaje o pracovnících školy 1. Celkové počty pracovníků školy (osob / úvazků) školní rok 2013 / 2014 fyzické osoby / úvazky pedagogové: 5 / 4,84 učitelé 3 / 2,55 vychovatelé 2 / 0,43 učitelky MŠ 2 / 1,86 nepedagogů celkem : 3 / 2,33 ostatní 2 / 0,89 pracovnice školní jídelny 3 / 1,44 celkem pracovníků : 7 / 7,17 5

6 Pedagogičtí pracovníci ZŠ počet funkce Úvazek 2013 / ředitel 1,0 1 učitelka 1,0 0,13 (0,13 = vedlejší činnost, práce vychovatelky v ŠD) 1 vychovatelka 0,3 0,55 (0,55 = vedlejší činnost, učí TV,VV,HV, PŘ, VL, PRV) pedagogové celkem : 2,98 Mgr. Václav Gerstner, ředitel školy, vystudoval učitelství 1. stupně ZŠ a má 25 let odborné praxe. Mgr. Petra Gerstnerová, učitelka, vystudovala rovněž učitelství 1. stupně ZŠ a má 29 let odborné praxe. Petra Vodičková vystudovala gymnázium a absolvovala na Ostravské univerzitě kurz celoživotního vzdělávání - pedagog volného času. Na jaře 2011 vykonala přijímací zkoušky na učitelství 1. stupně ZŠ a počátkem školního roku 2011 / 2012 začala tento obor dálkově studovat. Pedagogičtí pracovníci MŠ (od je MŠ součástí ZŠ) V mateřské škole pracují dvě učitelky. Paní Lenka Ponížilová (vedoucí učitelka) a paní Nina Špaltová. Obě jsou kvalifikované. Paní Ponížilová si před několika lety doplnila kvalifikaci studiem na SPgŠ v Krnově, paní Špaltová je důchodkyně a vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ. Paní učitelka Ponížilová se vrátila z mateřské dovolené a nahradila tak ve funkci paní Petru Šlosarovou, která se ve své funkci osvědčila, ale našla si z důvodu výhodnější dopravy do zaměstnání místo v jedné z krnovských MŠ. Paní Nina Špaltová v naší mateřské škole pracovala jen do Po letních prázdninách pak na její místo nastoupila paní Bc. Jarmila Valentová, která je rovněž kvalifikovaná, jelikož během nedávné doby při zaměstnání vystudovala vysokoškolský (bakalářský) obor předškolní výchova. počet funkce úvazek 1 učitelka - vedoucí odloučeného pracoviště 0,93 1 učitelka 0,93 pedagogičtí pracovníci MŠ celkem : 1,86 6

7 Ostatní pracovníci ZŠ (včetně pracovnice v MŠ) počet funkce úvazek 1 uklízečka kuchařka 0,25 0,89 1 vedoucí školní jídelny 0,18 1 školnice v MŠ 0,64 výdejce stravy v MŠ 0,37 ostatní pracovníci celkem : 2,33 Těchto 7 osob pracovalo v tomto školním roce na ZŠ a MŠ v Hošťálkovech. Pracovnice školní jídelny vaří také pro mateřskou školu, která je od součástí školy a jejím odloučeným pracovištěm. Paní kuchařka přibírá ke svému úvazku ještě úvazek uklízečky v ZŠ. V MŠ vydává obědy pracovnice, která ke svému úvazku školnice v MŠ (úvazek 0,64) přibírá úvazek výdejce stravy (0,37). 2. Kvalifikovanost pedagogů na škole (podle úvazků) školní rok 2012 / / 2014 základní škola - % 78,4 % 78,4 % školní družina - % 100 % 100 % mateřská škola - % 100 % 100 % V ZŠ vyučovali celkem tři pedagogičtí pracovníci (= 2,55 úvazků). Dva jsou plně kvalifikovaní (2 celé úvazky), jelikož vystudovali učitelství 1. stupně ZŠ. Pan Gerstner má díky své ředitelské funkci míru vyučovací povinnosti 13 hodin týdně. Jelikož na škole plní také funkci ICT správce a ICT metodika, snižuje se mu míra vyučovací povinnosti o jednu hodinu - na 12 hodin týdně. Paní vychovatelka ke svému úvazku ve školní družině přibírá úvazek učitelky - 12 vyučovacích hodin (TV, VV, Př, Vl, Prv). Tyto hodiny byly tedy vyučovány nekvalifikovaně (0,55 úvazku). Pan ředitel tyto hodiny dříve učil, avšak finanční situace školy bohužel v současné době nedovoluje, aby mu tyto nadúvazkové hodiny byly propláceny. Paní vychovatelka proto začala od září 2011 na Ostravské univerzitě dálkově studovat obor - učitelství 1. stupně ZŠ. V MŠ pracovaly dvě kvalifikované učitelky MŠ. Jedna vystudovala SPgŠ, druhá Učitelství 1. stupně ZŠ. 7

8 3. Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2012 / / 2014 nastoupili 2 2 Odešli mimo školství na jinou školu mimo školství na jinou školu Změny probíhaly pouze v mateřské škole, kde pracují dvě učitelky. Paní Nina Špaltová je důchodkyně a měla smlouvu jen do Na její místo pak koncem letních prázdnin (v srpnu 2014) nastoupila Bc. Jarmila Valentová. 4. Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2012 / / 2014 důchodový věk 0 1 (v MŠ do ) nekvalifikovaní 1 (v ZŠ) 1 (v ZŠ) Ve školním roce 2013 / 2014 pracovala v MŠ jedna pracovnice či pracovník důchodového věku. Tato paní pracovala v MŠ do Nekvalifikovanou silou pak byla paní vychovatelka v ŠD, která přibírá ke svému úvazku vychovatelky ještě úvazek učitelky v ZŠ (úvazek 0,55). Pro tuto práci sice není kvalifikována, od školního roku 2011 / 2012 si však začala doplňovat vzdělání na Ostravské univerzitě. V MŠ byly obě dvě učitelky kvalifikovány na práci v MŠ. 5. Počet ostatních pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2012 / / 2014 nastoupili 0 0 odešli mimo školství 0 na jinou školu 0 mimo školství 0 na jinou školu 0 V letošním školním roce nám neodešel žádný z ostatních pracovníků školy. 8

9 Část V. Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 ZŠ Hošťálkovy se stala od příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Náklady spojené s provozem školní budovy hradí obec, která je zřizovatelem školy. Neinvestiční výdaje, finanční prostředky na platy zaměstnanců hradí stát. Finanční prostředky ze státního rozpočtu v roce 2013 Viz. příloha č. 3 (podrobný rozpis) Ředitelství školy se snaží různými způsoby ušetřit finanční prostředky získané od státu, aby mohly být zachovány alespoň stávající nenárokové složky platů zaměstnanců školy. Případná nemocnost zaměstnanců je řešena zástupem některým ze zaměstnanců školy. Služební cesty vykonává pan ředitel svým autem, pohonné hmoty si hradí ze svých prostředků a nevyplácí si tedy cestovní náhrady, čímž se rovněž ušetří značné finanční prostředky (např. na učební pomůcky). V letošním roce nám do stanoveného limitu počtu žáků chyběli 4 žáci. Na tyto chybějící žáky nedostala naše škola od státu finanční prostředky. Taková situace se samozřejmě odráží i na nenárokových složkách platu zaměstnanců školy. Chybějící finanční prostředky musely být částečně dokryty obcí. Finanční prostředky z obce v roce 2013 Viz. příloha č. 2 (podrobný rozpis) Dotace od obce na provoz školní budovy v roce 2013 činila ,- Kč. Velká část této částky je určena na úhradu těch nejdůležitějších nákladů spojených s provozem školní budovy - koks, elektrická energie, telefon, vedení účetnictví, ostatní služby, atd. Do naší školy chodilo v tomto školním roce 20 žáků, což je o 4 žáky méně, než je zákonem stanovený limit. Naše škola byla tudíž opět na výjimce a chybějící neinvestiční výdaje musely být proto uhrazeny z prostředků obce. I o tuto částku bylo proto nutno snížit výše uvedenou dotaci na provoz školy. 9

10 Část VI. Údaje o práci v MŠ Jedná se o jednotřídní mateřskou školu pro děti od 3 do 6 let. Práce s dětmi vyžaduje dělení dětí na mladší a starší. Učitelky pravidelně vyjíždí s dětmi do okolí a za kulturou. V průběhu školního roku ze děti zúčastnily těchto akcí: Září 2013 Říjen 2013 Listopad 2013 Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Březen 2014 Duben 2014 Květen 2014 Červen 2014 Výstava ovoce a zeleniny Návštěva Městské policie Krnov Výlet za zvířátky na farmu Uspávání broučků Halloween Beseda s myslivcem v Krnově Podzimní zvyky a obyčeje (beseda v Městské knihovně Krnov) Divadlo Beruška O trpaslíkovi Lampiónový průvod (MŠ + ZŠ) Vítání občánků (pásmo dětí z MŠ v KD) Vánoční tvoření s rodiči (v MŠ) Rej andílků a čertů v ZŠ Vánoční besídka v MŠ Divadlo v ZŠ Pohádky z našeho statku Vánoční besídka v KD (MŠ + ZŠ) Návštěva místního kostela, zpívání koled (spolu se ZŠ) Návštěva předškoláků v ZŠ Výlet za zvířátky ke krmelci s panem myslivcem Jarní focení Pohádky paní zimy MŠ Krnov Masopust v KD (MŠ + ZŠ) Filmové představení v Krnově pásmo krátkých pohádek Den knihy beseda v Městské knihovně Krnov Divadlo Beruška - Doprava Filmové představení v Krnově pásmo krátkých pohádek Pálení čarodějnic v ZŠ Návštěva Městské knihovny Krnov Pták roku Besídka ke Dni matek v KD Hošťálkovy Besídka ke Dni matek v MŠ První krůčky k umění LŠU Krnov Divadlo Beruška Jak šla prasátka do světa Výlet předškoláků do ZOO na Svatém Kopečku Výlet ostatních dětí na hřiště Cirkus a Rákosníčkovo hřiště v Krnově Exkurze u hasičů Požární zbrojnice Krnov Maturita předškoláků ukončení školního roku 10

11 V mateřské škole pracovaly dvě paní učitelky. Paní Lenka Ponížilová (vedoucí učitelka) a paní Nina Špaltová. Obě byly kvalifikovány pro práci v MŠ. Paní Ponížilová si před nedávnem doplnila vzdělání na SPgŠ v Krnově (obor předškolní výchova) a paní Nina Špaltová (důchodkyně) vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ. Paní Nina Špaltová měla smlouvu do Od konce srpna 2014 na její místo nastoupila Bc. Jarmila Valentová, která si rovněž při zaměstnání doplnila na SPgŠ v Krnově obor předškolní výchova a je tedy také kvalifikována pro práci v MŠ. Po celý rok učitelky MŠ úzce spolupracovaly s rodiči. Během roku byla dětem věnována individuální péče, velký důraz byl kladen na práci s dětmi ve skupinkách a koutcích. Celá mateřská škola byla po celý rok vyzdobena výtvarnými pracemi dětí. Děti z mateřské školy často navštěvují základní školu a účastní se společně s žáky školy mnoha společných akcí. Tento fakt usnadňuje přechod dětí do základní školy. V září 2014 nastoupilo do 1. ročníku základní školy pět žáků 1 děvče a 4 chlapci. Čtyři děti, které navštěvovaly naši MŠ, byly na přechod do ZŠ dobře připraveny. Jeden chlapec se do naší obce přistěhoval až o letních prázdninách, nenavštěvoval ve svém starém bydlišti žádnou MŠ, a proto měla paní učitelka na počátku školního roku s tímto žákem více práce. Paní učitelka Gerstnerová je naštěstí zkušená elementaristka, a proto si postupem času i tento žák zvykl na školní režim a každým dnem se zlepšuje. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníci ZŠ v Hošťálkovech (včetně učitelek MŠ) se během školního roku zúčastňovali různých vzdělávacích akcí, jejichž cílem bylo další zkvalitňování jejich pedagogické práce. V tomto školním roce absolvovali pracovníci školy tyto kurzy a školení : jméno pracovníka funkce název kurzu Mgr. Václav Gerstner ředitel, učitel Školení BOZP Porada ředitelů Pokus v přírodovědě a jeho využití v praxi 60ti hodinový kurz AJ v Brně Mgr. Petra Gerstnerová učitelka Zahraniční kurz anglického jazyka Metodické porady Školení BOZP Školení 1. pomoci 60ti hodinový kurz AJ v Brně Zahraniční kurz anglického jazyka Petra Vodičková vychovatelka ŠD Školení BOZP Školení 1. pomoci Doplňuje si vzdělání na Ostravské univerzitě Lenka Ponížilová učitelka MŠ Školení BOZP Školení 1. pomoci Inspirativní hodina v MŠ Metodická poradna pro vedoucí učitelky MŠ Efektivní komunikace Efektivní řízení MŠ 11

12 jméno pracovníka funkce název kurzu Nina Špaltová učitelka MŠ Školení BOZP Školení 1. pomoci Hry na rozvoj motoriky Muzikanti jdou Písnička, hudba a pohyb Také vedoucí školní jídelny se účastnila školení: Mgr. Petra Gerstnerová vedoucí ŠJ Pravidelná školení pro vedoucí ŠJ Část VIII. Další údaje o zařízení, hodnocení a závěr Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvovalo naši základní školu celkem 20 žáků, do zákonem stanoveného limitu nám tedy chyběli 4 žáci. Ředitelství školy muselo žádat obec o udělení výjimky z počtu žáků. Obecní zastupitelstvo výjimku schválilo a obec dokryla chybějící neinvestiční výdaje školy. Ředitelství školy muselo i nadále šetřit finanční prostředky školy, aby bylo zajištěno její fungování. Odrazilo se to především na nenárokových složkách platu zaměstnanců školy, které nedosahují potřebné výše. Ředitelství školy se snaží dělat vše pro to, aby naše škola byla atraktivní pro děti a rodiče nejen z naší obce, ale aby přilákala případné zájemce z řad rodičů okolních obcí (Krásné Loučky, Krnov, Město Albrechtice). Každým rokem škola rozesílá pozvánky k zápisu do všech mateřských škol těchto obcí. Starosta naší obce již předloni dohodnul s firmou Veolia posunutí ranního autobusu tak, aby byl v Hošťálkovech těsně po osmé hodině, aby tak odpadl problém s dojížděním dětí z těchto obcí. Každým rokem je na naší škole pořádána spousta akcí, kterých se zúčastňují všechny děti, i ty, které do naší školy již dávno nechodí. Velice oblíbený je například Den dětí, který naše škola již řadu let organizuje sama na školním pozemku pro celou obec. Přicházejí i děti místních chatařů a děti, které jsou zde jen na víkend u příbuzných či známých. Tyto akce jsou organizovány učiteli a ostatními pracovníky ZŠ a MŠ. Ředitelství školy zajišťuje různé kejklíře, soutěže, gril, paní učitelka moderuje celou akci, pan ředitel s paní učitelkou přivážejí svým autem z okolních velkoskladů potraviny, nápoje, grilují párky, apod. Dvakrát ročně jsou pořádány noci ve škole, kam se chodí pobavit i hodně našich bývalých žáků (nejstarším je již let!). 12

13 Naši žáci se zapojují do prací v mnoha zájmových útvarech, které pro ně škola zdarma organizuje a kde pod vedením pedagogů sportují a učí se různým dovednostem. V letošním školním roce to byly tyto kroužky: taneční, výtvarný, pohybové hry a počítačový kroužek. Pedagogové také nacvičují s dětmi k různým příležitostem různá vystoupení. Stejně jako v minulých letech tak žáci a děti z MŠ mohli v místním kulturním domě předvést svá vystoupení složené z písní, říkanek, tanečků a také krátkého divadla. Dělo se tak na adventním setkání důchodců, na vánoční besídce pro rodiče a na Den matek. Důchodcům, maminkám i babičkám při té příležitosti předávali žáci vlastnoručně vyrobené dárky. K tomuto účelu nám dobře slouží keramická pec, kterou jsme před nedávnem zakoupili. V kroužku výpočetní techniky a také ve vyučování je často využívána počítačová učebna, která byla na naší škole zřízena v rámci projektu INDOŠ a později dovybavena dalšími počítači. ICTK správcem a ICTK metodikem je pan ředitel Gerstner. Pan ředitel od roku 1999 zastává na naší škole také funkci webmastera (naše malá škola byla první základní školou v okrese Bruntál, jež se prezentovala na internetu Před čtyřmi lety se ředitelství školy sice podařilo najít sponzora (Úřad práce v Karviné), který nám daroval sedm vyřazených, ale stále funkčních počítačových sestav. Počítači mohla být tudíž vybavena i spodní učebna. Počítače jsou denně žáky využívány jak ve vyučování, tak i v kroužku výpočetní techniky. Tyto počítače však již velmi zastarávají, jsou pomalé, kazí se a bylo by tudíž potřeba zakoupit 7 nových počítačových sestav, aby mohla být práce efektivnější a mohlo se na počítačích vystřídat více žáků. V rámci projektu Spolupráce málotřídních škol okresu Bruntál si naše škola mohla v minulých letech zakoupit dataprojektor a interaktivní tabuli, které jsou rovněž používány ve vyučování i na školních akcích (spaní ve škole). Tato tabule s dataprojektorem byla však v loňském školním roce přemístěna do školní družiny, jelikož ředitelství školy v loňském roce zakoupilo z prostředků projektu Peníze školám mnohem dokonalejší interaktivní tabuli s dataprojektorem včetně notebooku. Tato tabule byla umístěna v horní učebně. Do dolní učebny jsme stejnou interaktivní tabuli s dataprojektorem obdrželi od pana Dalibora Tesaře jako sponzorský dar. Díky velkorysému daru pana Tesaře a našemu zapojení do projektů Peníze školám a Spolupráce málotřídních škol okesu Bruntál má naše škola interaktivní tabule a dataprojektory v obou učebnách a rovněž ve školní družině. Tyto tabule jsou denně používány ve výuce a významnou měrou přispívají k jejímu zkvalitnění. Žáci naší školy navštěvují různá kulturní vystoupení a často přijede divadlo i do školní tělocvičny, kde představení zhlédnou také děti z naší mateřské školy. Naše škola pořádá každým rokem mnoho akcí nejen pro děti ze ZŠ a MŠ, ale taky pro děti v obci. Toto je seznam těch největších akcí uplynulého školního roku: Září 2013 Říjen 2013 Listopad 2013 Panovníci českých zemí (krnovské muzeum) Návštěva Městské knihovny Krnov (Helena Zmatlíková) Setkání málotřídních škol v Karlově Studánce Návštěva Městské policie Krnov Lampiónový průvod Slavnost slabikáře (pro 1. ročník a rodiče) Adventní spaní ve škole, pečení perníčků, stezka odvahy 13

14 Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Duben 2014 Květen 2014 Červen 2013 Rej andílků Adventní vystoupení pro seniory v KD (ZŠ + MŠ) Divadelní představení v tělocvičně Vánoční besídka pro rodiče (v ZŠ) Návštěva místního kostela, zpívání koled (spolu s MŠ) Návštěva předškoláků v ZŠ Zahájení projektu Čteme pohádky dětem MŠ (3.,4. a 5. roč.) Masopustní veselí (v kulturním domě) Divadlo Beruška (v tělocvičně) Zahájení plaveckého výcviku Den Země Dopravní hřiště v Krnově Pálení čarodějnic Dopravní hřiště v Krnově Srdíčkový den pro maminky (v ZŠ) Vystoupení na Den matek (kulturní dům) Setkání málotřídních škol ve Slezských Rudolticích Den dětí (pro všechny děti z obce) Smažení vaječiny + noc ve škole, stezka odvahy Zahájení rekonstrukce školy Akce školní družiny: Říjen 2013 Listopad 2014 Prosinec 2012 Únor 2013 Březen 2013 Duben 2013 Květen 2013 Přírodovědné toulky Halloweenské řádění Výlet na Cvilín Keramická dílna (pro děti a rodiče) Keramická dílna (pro děti a rodiče) Valentýn výtvarná akce Člověče nezlob se - turnaj Pečení velikonočních perníčků Keramická dílna (pro děti a rodiče) Keramická dílna (pro děti a rodiče) Na málotřídních školách je sice méně žáků než na městských školách, bylo by však chybou domnívat se, že práce je zde pro učitele jednodušší. Opak je pravdou. Učitelé musí vyučovat současně několik ročníků v jedné učebně, což klade velké nároky na přípravu a organizaci vyučování. Na těchto školách většinou učí jen dva učitelé a veškeré funkce, aktivity a úkoly se mohou rozdělit pouze mezi tyto dvě osoby. Myslet si, že ředitelé málotřídních škol mají z důvodu nízkého počtu žáků a zaměstnanců školy méně povinností by bylo rovněž chybou. Ředitel na velké škole má svého zástupce, účetní, správce sítě a plnou sborovnu učitelek a učitelů, kterým může některé úkoly svěřit. Na naší málotřídní škole máme z důvodu nižšího počtu žáků pouze omezené finanční prostředky, nemohou být tedy přijati další lidé, a proto musí všechny tyto funkce vykonávat pan ředitel spolu s paní učitelkou. Ti však vykonávají funkci třídních učitelů ve svých třídách se třemi postupnými ročníky, což je jejich nejdůležitějším úkolem. 14

15 Výhodou málotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování. V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření, požívání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům. Jelikož je mateřská škola součástí školy, předškolní děti často navštěvují základní školu a účastní se spolu s žáky školy různých školních akcí a kulturních vystoupení. Tento kontakt pak usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školního neúspěchu. Školní rok 2013 / 2014 byl jdenáctým školním rokem, který škola prožila v právní subjektivitě. V podmínkách málotřídní školy, kdy ředitel školy je zároveň třídním učitelem, vedoucím zájmového kroužku, správcem školní počítačové sítě a webmasterem, je to práce nelehká. Přechod k právní subjektivitě však přinesl i řadu kladných stránek. Škola se může sama rozhodovat, jak naloží se svěřenými finančními prostředky. Vedení školy zná nejlépe potřeby školy a ví, kde je možno ušetřit a kde se naopak vyplatí investovat. Naše škola se zapojuje také do mnoha ekologických projektů, jejichž prostřednictvím se snaží u žáků vypěstovat ekologické myšlení. Zapojili jsme se např. do projektu Recyklohraní (sběr baterií, elektrospotřebičů a rovněž do sběru obalů TetraPack). Jsme také zapojeni do ekologické organizace Tereza. Zúčastnili jsme se projektu Les ve škole, škola v lese. Ekologické myšlení žáků rozvíjí škola také prostřednictvím svých akcí jako je Den Země, úklidy lesa a čištění studánek v okolí obce. Žáci se zúčastnili přírodovědných a ekologických soutěží jako jsou - Zlatý list a soutěže mladých zoologů v ostravské ZOO. Škola je také zapojena do projektu Zdravé zuby. Škola se zapojila do projektu EU Ovoce do škol. Děti dostávaly každé dva týdny zdarma ovoce a zeleninu. Škola se pravidelně zapojuje také do sbírky CHRPA (výcvik koní pro ústavy a léčebny) a do projektu Evropa kolem nás, v rámci kterého plní žáci různé úkoly zasílané přes internet. Žáci naší školy se také zúčastnili výtvarných soutěží ( Mé toulky za zvěří, Požární ochrana, Staň se ilustrátorem ). Projekt pod názvem Spolupráce neúplných škol okresu Bruntál sice skončil již předloni, ale 7 zúčastněných málotřídních škol se stále setkává a zúčastňuje společných akcí. V letošním školním roce se konala dvě setkání málotřídních škol. První v říjnu 2013 v překrásném prostředí Karlovy Studánky a v květnu 2014 v prostorách zámku ve Slezských Rudolticích. Na obou těchto setkáních žáci plnili zajímavé úkoly, seznámili se se zajímavostmi těchto obcí a mohli se znovu setkat s žáky tamních škol, které znají již z předešlých akcí. Uplynulý školní rok byl již třetím rokem naší účasti v projektu EU pod názvem Peníze školám. V rámci tohoto projektu dostala škola prostředky na realizaci svých šablon. Naše škola se po dobu tří let věnovala jazykovému, enviromentálnímu vzdělávání učitelů a vzdělávání v problematice informačních technologií. Pan ředitel a paní učitelka vyráběli digitální výukové materiály, které se používají ve výuce. Oba učitelé se zúčastnili šedesátihodinového jazykového kurzu v Brně a o prázdninách také jazykového kurzu ve Velké Británii. Naše škola také zahájila projekt Čteme dětem v MŠ, v rámci kterého žáci 3., 4. a 5. ročníku chodili předčítat pohádky dětem z MŠ. 15

16 Před dvěma lety zakoupilo ředitelství školy keramickou pec, díky které teď žáci mohou vytvářet krásné dárky pro maminky a babičky na Den matek a dárky pro důchodce na adventní setkání se seniory. V letošním roce se konalo opět několik keramických dílen, kdy si mohli s paní vychovatelkou zkusit vymodelovat a vypálit výrobky z hlíny se svými dětmi i rodiče. V letošním roce jsme měli jen dva žáky 5. ročníku. Oba se zúčastnili přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium v Krnově. Jeden z nich byl přijat a byl u přijímacích zkoušek velice úspěšný. Zdá se, že většina rodičů si uvědomuje výhody málotřídních škol. Děti nemusí cestovat již od 1. ročníku do škol, kde nikoho neznají, kde ani učitel nemůže při nejlepší vůli dítě poznat do té míry, jak je tomu na vesnické škole. Učitelé na málotřídní škole dítě znají již od předškolního věku, setkávají se s ním i mimo školu, mají přehled o jeho chování ve volném čase, o rodinných poměrech, apod. Na malé vesnické škole je dítě chráněno před veškerými nežádoucími vlivy, které se často ve městských školách vyskytují. Pro dítě je také jistě příjemnější, když místo zdlouhavého dojíždění dojde během několika minut pěší chůze do školy, kde má plno kamarádů, které zná již ze školky a kde jsou učitelé ochotni i ve svém volnu zdarma se dětem věnovat, pořádat spoustu mimoškolních akcí, kroužků, jezdit na několikadenní výlety, školy v přírodě apod. Naše škola má rozšířenou výuku anglického jazyka, který je zařazen do učebního plánu již od 1. ročníku. Ředitelství školy může s radostí konstatovat, že spolupráce obce se školou je příkladná, s vedením obce je výborná domluva, co se dojedná, platí. Je patrno, že obec má velký zájem o zachování školy a vedení obce to dává velice výrazným způsobem najevo. Je potěšující vědět, že ředitelství školy má ve vedení obce oporu, že se školou je do dalších let počítáno a že veškeré problémy, které nastanou, jsou společně řešeny. Na konci školního roku, v průběhu letních prázdnin a na počátku nového školního roku proběhla konečně dlouho očekávaná rekonstrukce školní budovy. Koncem června začaly první práce a skončily v prvních týdnech nového školního roku 2014 / Budova školy je zateplena, má novou fasádu, nová plastová okna, byl zakoupen nový kotel na dřevěné pelety. Nejen, že je v celé budově příjemné teplo a topení je mnohem méně náročné, ale budova školy se stala ozdobou celé obce. V neposlední řadě se tak škola stane určitě mnohem atraktivnější i pro naše budoucí žáky a jejich rodiče. Výroční zprávu zpracoval dne Mgr. Václav Gerstner, ředitel školy 16

17 Seznam příloh Příloha č. 1. : Přehled klasifikace chování a prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku 2013 / 2014 Příloha č. 2 : Podrobný rozbor hospodaření školy se státními a obecními finančními prostředky 17

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 V Jindřichově 31. října 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Skalská Doplnila:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 název: Základní škola a Mateřská škola Dubnice adresa: Základní škola a Mateřská škola Dubnice 471 26, Dubnice 240, okres Česká Lípa telefon: 487 851 598 e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více