Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 /

2 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI str. 5 Část IV. Údaje o pracovnících školy str. 5-8 Část V. Zpráva o hospodaření školy str. 9 Část VI. Údaje o práci v MŠ str Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Část VIII. Další údaje o zařízení, hodnocení a závěr str Seznam příloh str. 17 2

3 Část I. Základní charakteristika školy 1. název školy : Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál, příspěvková organizace 2. adresa školy : Hošťálkovy 22, PSČ : právní forma : příspěvková organizace (od ) 4. IČO : zřizovatel školy : obec Hošťálkovy 6. ředitel školy : Mgr. Václav Gerstner 7. součásti školy : 1. Základní škola 2. Školní družina (jedno oddělení) 3. Školní jídelna 4. Mateřská škola (od ) 5. Školní výdejna (od ) Ve školní jídelně se vaří obědy také pro děti v místní mateřské škole. ZŠ v Hošťálkovech je málotřídní škola o dvou třídách, ve kterých se vyučují žáci 1. až 5. ročníku. V jedné třídě se učí žáci 1. a 3. ročníku, ve druhé žáci 2., 4. a 5. ročníku. V oddělení školní družiny bylo v uplynulém školním roce 2013 / 2014 celkem 18 žáků. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Žáků na učitele Šk. rok 2012/ / / / / / / / , , datum zařazení do sítě škol : celková kapacita školy a jejích součástí : Základní škola : 50 žáků Školní družina : 50 žáků Školní jídelna : 80 jídel Mateřská škola : 25 dětí 3

4 10. přehled učebních plánů Na škole se vyučuje podle těchto učebních plánů: ročník : ŠVP Škola základ života 11. další aktivity zařízení (zájmové útvary) Na ZŠ v Hošťálkovech pracovalo v tomto školním roce 6 zájmových útvarů : - taneční kroužek - výtvarný kroužek - pohybové hry - kroužek výpočetní techniky ředitele Tyto zájmové útvary probíhají pod vedením paní učitelky, paní vychovatelky a pana 12. další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace Ředitelství školy má i nadále v úmyslu orientovat se na ekologickou výchovu žáků, která bude opět prolínat celým vyučovacím procesem a bude se dále prohlubovat prostřednictvím různých přírodovědných soutěží, společnou péčí o akvária a terária, jakož i prostřednictvím třídění odpadu, sběrových akcí, besed, apod. Škola má také nadále v úmyslu hojně využívat své výhodné polohy k častým přírodovědným vycházkám do okolních lesů. Ve vyučování i v zájmovém kroužku hodláme plně využívat výpočetní techniky a rozvíjet i ostatní zájmy žáků v dalších zájmových útvarech. Na naší škole máme rozšířenou výuku anglického jazyka, který je vyučován již od 1. ročníku. Tento fakt byl zohledněn při zapojení naší školy do projektu EU Peníze školám a při výběru vhodných oblastí, kterým se škola v rámci projektu věnovala. Další vzdělávání učitelů v oblasti anglického jazyka bylo jednou z vybraných šablon projektu. Dalšími šablonami bylo vzdělávání v oblasti přírodních věd, informačních technologií a výroba výukových materiálů učiteli. Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. klasifikace prospěchu a chování žáků za II. pololetí školního roku 20113/ 2014 (viz. příloha č. 1) 2. údaje o nově přijatých žácích Dne 23. ledna 2014 se na naší škole konal zápis žáků do 1. ročníku, ke kterému se dostavily celkem 4 dětí. O letních prázdninách se však do naší obce přistěhoval ještě jeden chlapec. Do 1. ročníku tedy 1 září 2014 nastoupilo celkem 5 prvňáčků. 4

5 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V uplynulém školním roce se na naší škole nekonala kontrola ČŠI. Poslední se konala ve dnech ledna Ve všech sledovaných bodech byla škola hodnocena kladně. Inspekce velmi oceňovala vysoké procento úspěšnosti žáků 5. ročníku při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium v Krnově. V žádném z kontrolovaných bodů nebylo zjištěno žádné porušení předpisů. Část IV. Údaje o pracovnících školy 1. Celkové počty pracovníků školy (osob / úvazků) školní rok 2013 / 2014 fyzické osoby / úvazky pedagogové: 5 / 4,84 učitelé 3 / 2,55 vychovatelé 2 / 0,43 učitelky MŠ 2 / 1,86 nepedagogů celkem : 3 / 2,33 ostatní 2 / 0,89 pracovnice školní jídelny 3 / 1,44 celkem pracovníků : 7 / 7,17 5

6 Pedagogičtí pracovníci ZŠ počet funkce Úvazek 2013 / ředitel 1,0 1 učitelka 1,0 0,13 (0,13 = vedlejší činnost, práce vychovatelky v ŠD) 1 vychovatelka 0,3 0,55 (0,55 = vedlejší činnost, učí TV,VV,HV, PŘ, VL, PRV) pedagogové celkem : 2,98 Mgr. Václav Gerstner, ředitel školy, vystudoval učitelství 1. stupně ZŠ a má 25 let odborné praxe. Mgr. Petra Gerstnerová, učitelka, vystudovala rovněž učitelství 1. stupně ZŠ a má 29 let odborné praxe. Petra Vodičková vystudovala gymnázium a absolvovala na Ostravské univerzitě kurz celoživotního vzdělávání - pedagog volného času. Na jaře 2011 vykonala přijímací zkoušky na učitelství 1. stupně ZŠ a počátkem školního roku 2011 / 2012 začala tento obor dálkově studovat. Pedagogičtí pracovníci MŠ (od je MŠ součástí ZŠ) V mateřské škole pracují dvě učitelky. Paní Lenka Ponížilová (vedoucí učitelka) a paní Nina Špaltová. Obě jsou kvalifikované. Paní Ponížilová si před několika lety doplnila kvalifikaci studiem na SPgŠ v Krnově, paní Špaltová je důchodkyně a vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ. Paní učitelka Ponížilová se vrátila z mateřské dovolené a nahradila tak ve funkci paní Petru Šlosarovou, která se ve své funkci osvědčila, ale našla si z důvodu výhodnější dopravy do zaměstnání místo v jedné z krnovských MŠ. Paní Nina Špaltová v naší mateřské škole pracovala jen do Po letních prázdninách pak na její místo nastoupila paní Bc. Jarmila Valentová, která je rovněž kvalifikovaná, jelikož během nedávné doby při zaměstnání vystudovala vysokoškolský (bakalářský) obor předškolní výchova. počet funkce úvazek 1 učitelka - vedoucí odloučeného pracoviště 0,93 1 učitelka 0,93 pedagogičtí pracovníci MŠ celkem : 1,86 6

7 Ostatní pracovníci ZŠ (včetně pracovnice v MŠ) počet funkce úvazek 1 uklízečka kuchařka 0,25 0,89 1 vedoucí školní jídelny 0,18 1 školnice v MŠ 0,64 výdejce stravy v MŠ 0,37 ostatní pracovníci celkem : 2,33 Těchto 7 osob pracovalo v tomto školním roce na ZŠ a MŠ v Hošťálkovech. Pracovnice školní jídelny vaří také pro mateřskou školu, která je od součástí školy a jejím odloučeným pracovištěm. Paní kuchařka přibírá ke svému úvazku ještě úvazek uklízečky v ZŠ. V MŠ vydává obědy pracovnice, která ke svému úvazku školnice v MŠ (úvazek 0,64) přibírá úvazek výdejce stravy (0,37). 2. Kvalifikovanost pedagogů na škole (podle úvazků) školní rok 2012 / / 2014 základní škola - % 78,4 % 78,4 % školní družina - % 100 % 100 % mateřská škola - % 100 % 100 % V ZŠ vyučovali celkem tři pedagogičtí pracovníci (= 2,55 úvazků). Dva jsou plně kvalifikovaní (2 celé úvazky), jelikož vystudovali učitelství 1. stupně ZŠ. Pan Gerstner má díky své ředitelské funkci míru vyučovací povinnosti 13 hodin týdně. Jelikož na škole plní také funkci ICT správce a ICT metodika, snižuje se mu míra vyučovací povinnosti o jednu hodinu - na 12 hodin týdně. Paní vychovatelka ke svému úvazku ve školní družině přibírá úvazek učitelky - 12 vyučovacích hodin (TV, VV, Př, Vl, Prv). Tyto hodiny byly tedy vyučovány nekvalifikovaně (0,55 úvazku). Pan ředitel tyto hodiny dříve učil, avšak finanční situace školy bohužel v současné době nedovoluje, aby mu tyto nadúvazkové hodiny byly propláceny. Paní vychovatelka proto začala od září 2011 na Ostravské univerzitě dálkově studovat obor - učitelství 1. stupně ZŠ. V MŠ pracovaly dvě kvalifikované učitelky MŠ. Jedna vystudovala SPgŠ, druhá Učitelství 1. stupně ZŠ. 7

8 3. Počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2012 / / 2014 nastoupili 2 2 Odešli mimo školství na jinou školu mimo školství na jinou školu Změny probíhaly pouze v mateřské škole, kde pracují dvě učitelky. Paní Nina Špaltová je důchodkyně a měla smlouvu jen do Na její místo pak koncem letních prázdnin (v srpnu 2014) nastoupila Bc. Jarmila Valentová. 4. Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2012 / / 2014 důchodový věk 0 1 (v MŠ do ) nekvalifikovaní 1 (v ZŠ) 1 (v ZŠ) Ve školním roce 2013 / 2014 pracovala v MŠ jedna pracovnice či pracovník důchodového věku. Tato paní pracovala v MŠ do Nekvalifikovanou silou pak byla paní vychovatelka v ŠD, která přibírá ke svému úvazku vychovatelky ještě úvazek učitelky v ZŠ (úvazek 0,55). Pro tuto práci sice není kvalifikována, od školního roku 2011 / 2012 si však začala doplňovat vzdělání na Ostravské univerzitě. V MŠ byly obě dvě učitelky kvalifikovány na práci v MŠ. 5. Počet ostatních pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2012 / / 2014 nastoupili 0 0 odešli mimo školství 0 na jinou školu 0 mimo školství 0 na jinou školu 0 V letošním školním roce nám neodešel žádný z ostatních pracovníků školy. 8

9 Část V. Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 ZŠ Hošťálkovy se stala od příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Náklady spojené s provozem školní budovy hradí obec, která je zřizovatelem školy. Neinvestiční výdaje, finanční prostředky na platy zaměstnanců hradí stát. Finanční prostředky ze státního rozpočtu v roce 2013 Viz. příloha č. 3 (podrobný rozpis) Ředitelství školy se snaží různými způsoby ušetřit finanční prostředky získané od státu, aby mohly být zachovány alespoň stávající nenárokové složky platů zaměstnanců školy. Případná nemocnost zaměstnanců je řešena zástupem některým ze zaměstnanců školy. Služební cesty vykonává pan ředitel svým autem, pohonné hmoty si hradí ze svých prostředků a nevyplácí si tedy cestovní náhrady, čímž se rovněž ušetří značné finanční prostředky (např. na učební pomůcky). V letošním roce nám do stanoveného limitu počtu žáků chyběli 4 žáci. Na tyto chybějící žáky nedostala naše škola od státu finanční prostředky. Taková situace se samozřejmě odráží i na nenárokových složkách platu zaměstnanců školy. Chybějící finanční prostředky musely být částečně dokryty obcí. Finanční prostředky z obce v roce 2013 Viz. příloha č. 2 (podrobný rozpis) Dotace od obce na provoz školní budovy v roce 2013 činila ,- Kč. Velká část této částky je určena na úhradu těch nejdůležitějších nákladů spojených s provozem školní budovy - koks, elektrická energie, telefon, vedení účetnictví, ostatní služby, atd. Do naší školy chodilo v tomto školním roce 20 žáků, což je o 4 žáky méně, než je zákonem stanovený limit. Naše škola byla tudíž opět na výjimce a chybějící neinvestiční výdaje musely být proto uhrazeny z prostředků obce. I o tuto částku bylo proto nutno snížit výše uvedenou dotaci na provoz školy. 9

10 Část VI. Údaje o práci v MŠ Jedná se o jednotřídní mateřskou školu pro děti od 3 do 6 let. Práce s dětmi vyžaduje dělení dětí na mladší a starší. Učitelky pravidelně vyjíždí s dětmi do okolí a za kulturou. V průběhu školního roku ze děti zúčastnily těchto akcí: Září 2013 Říjen 2013 Listopad 2013 Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Březen 2014 Duben 2014 Květen 2014 Červen 2014 Výstava ovoce a zeleniny Návštěva Městské policie Krnov Výlet za zvířátky na farmu Uspávání broučků Halloween Beseda s myslivcem v Krnově Podzimní zvyky a obyčeje (beseda v Městské knihovně Krnov) Divadlo Beruška O trpaslíkovi Lampiónový průvod (MŠ + ZŠ) Vítání občánků (pásmo dětí z MŠ v KD) Vánoční tvoření s rodiči (v MŠ) Rej andílků a čertů v ZŠ Vánoční besídka v MŠ Divadlo v ZŠ Pohádky z našeho statku Vánoční besídka v KD (MŠ + ZŠ) Návštěva místního kostela, zpívání koled (spolu se ZŠ) Návštěva předškoláků v ZŠ Výlet za zvířátky ke krmelci s panem myslivcem Jarní focení Pohádky paní zimy MŠ Krnov Masopust v KD (MŠ + ZŠ) Filmové představení v Krnově pásmo krátkých pohádek Den knihy beseda v Městské knihovně Krnov Divadlo Beruška - Doprava Filmové představení v Krnově pásmo krátkých pohádek Pálení čarodějnic v ZŠ Návštěva Městské knihovny Krnov Pták roku Besídka ke Dni matek v KD Hošťálkovy Besídka ke Dni matek v MŠ První krůčky k umění LŠU Krnov Divadlo Beruška Jak šla prasátka do světa Výlet předškoláků do ZOO na Svatém Kopečku Výlet ostatních dětí na hřiště Cirkus a Rákosníčkovo hřiště v Krnově Exkurze u hasičů Požární zbrojnice Krnov Maturita předškoláků ukončení školního roku 10

11 V mateřské škole pracovaly dvě paní učitelky. Paní Lenka Ponížilová (vedoucí učitelka) a paní Nina Špaltová. Obě byly kvalifikovány pro práci v MŠ. Paní Ponížilová si před nedávnem doplnila vzdělání na SPgŠ v Krnově (obor předškolní výchova) a paní Nina Špaltová (důchodkyně) vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ. Paní Nina Špaltová měla smlouvu do Od konce srpna 2014 na její místo nastoupila Bc. Jarmila Valentová, která si rovněž při zaměstnání doplnila na SPgŠ v Krnově obor předškolní výchova a je tedy také kvalifikována pro práci v MŠ. Po celý rok učitelky MŠ úzce spolupracovaly s rodiči. Během roku byla dětem věnována individuální péče, velký důraz byl kladen na práci s dětmi ve skupinkách a koutcích. Celá mateřská škola byla po celý rok vyzdobena výtvarnými pracemi dětí. Děti z mateřské školy často navštěvují základní školu a účastní se společně s žáky školy mnoha společných akcí. Tento fakt usnadňuje přechod dětí do základní školy. V září 2014 nastoupilo do 1. ročníku základní školy pět žáků 1 děvče a 4 chlapci. Čtyři děti, které navštěvovaly naši MŠ, byly na přechod do ZŠ dobře připraveny. Jeden chlapec se do naší obce přistěhoval až o letních prázdninách, nenavštěvoval ve svém starém bydlišti žádnou MŠ, a proto měla paní učitelka na počátku školního roku s tímto žákem více práce. Paní učitelka Gerstnerová je naštěstí zkušená elementaristka, a proto si postupem času i tento žák zvykl na školní režim a každým dnem se zlepšuje. Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníci ZŠ v Hošťálkovech (včetně učitelek MŠ) se během školního roku zúčastňovali různých vzdělávacích akcí, jejichž cílem bylo další zkvalitňování jejich pedagogické práce. V tomto školním roce absolvovali pracovníci školy tyto kurzy a školení : jméno pracovníka funkce název kurzu Mgr. Václav Gerstner ředitel, učitel Školení BOZP Porada ředitelů Pokus v přírodovědě a jeho využití v praxi 60ti hodinový kurz AJ v Brně Mgr. Petra Gerstnerová učitelka Zahraniční kurz anglického jazyka Metodické porady Školení BOZP Školení 1. pomoci 60ti hodinový kurz AJ v Brně Zahraniční kurz anglického jazyka Petra Vodičková vychovatelka ŠD Školení BOZP Školení 1. pomoci Doplňuje si vzdělání na Ostravské univerzitě Lenka Ponížilová učitelka MŠ Školení BOZP Školení 1. pomoci Inspirativní hodina v MŠ Metodická poradna pro vedoucí učitelky MŠ Efektivní komunikace Efektivní řízení MŠ 11

12 jméno pracovníka funkce název kurzu Nina Špaltová učitelka MŠ Školení BOZP Školení 1. pomoci Hry na rozvoj motoriky Muzikanti jdou Písnička, hudba a pohyb Také vedoucí školní jídelny se účastnila školení: Mgr. Petra Gerstnerová vedoucí ŠJ Pravidelná školení pro vedoucí ŠJ Část VIII. Další údaje o zařízení, hodnocení a závěr Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvovalo naši základní školu celkem 20 žáků, do zákonem stanoveného limitu nám tedy chyběli 4 žáci. Ředitelství školy muselo žádat obec o udělení výjimky z počtu žáků. Obecní zastupitelstvo výjimku schválilo a obec dokryla chybějící neinvestiční výdaje školy. Ředitelství školy muselo i nadále šetřit finanční prostředky školy, aby bylo zajištěno její fungování. Odrazilo se to především na nenárokových složkách platu zaměstnanců školy, které nedosahují potřebné výše. Ředitelství školy se snaží dělat vše pro to, aby naše škola byla atraktivní pro děti a rodiče nejen z naší obce, ale aby přilákala případné zájemce z řad rodičů okolních obcí (Krásné Loučky, Krnov, Město Albrechtice). Každým rokem škola rozesílá pozvánky k zápisu do všech mateřských škol těchto obcí. Starosta naší obce již předloni dohodnul s firmou Veolia posunutí ranního autobusu tak, aby byl v Hošťálkovech těsně po osmé hodině, aby tak odpadl problém s dojížděním dětí z těchto obcí. Každým rokem je na naší škole pořádána spousta akcí, kterých se zúčastňují všechny děti, i ty, které do naší školy již dávno nechodí. Velice oblíbený je například Den dětí, který naše škola již řadu let organizuje sama na školním pozemku pro celou obec. Přicházejí i děti místních chatařů a děti, které jsou zde jen na víkend u příbuzných či známých. Tyto akce jsou organizovány učiteli a ostatními pracovníky ZŠ a MŠ. Ředitelství školy zajišťuje různé kejklíře, soutěže, gril, paní učitelka moderuje celou akci, pan ředitel s paní učitelkou přivážejí svým autem z okolních velkoskladů potraviny, nápoje, grilují párky, apod. Dvakrát ročně jsou pořádány noci ve škole, kam se chodí pobavit i hodně našich bývalých žáků (nejstarším je již let!). 12

13 Naši žáci se zapojují do prací v mnoha zájmových útvarech, které pro ně škola zdarma organizuje a kde pod vedením pedagogů sportují a učí se různým dovednostem. V letošním školním roce to byly tyto kroužky: taneční, výtvarný, pohybové hry a počítačový kroužek. Pedagogové také nacvičují s dětmi k různým příležitostem různá vystoupení. Stejně jako v minulých letech tak žáci a děti z MŠ mohli v místním kulturním domě předvést svá vystoupení složené z písní, říkanek, tanečků a také krátkého divadla. Dělo se tak na adventním setkání důchodců, na vánoční besídce pro rodiče a na Den matek. Důchodcům, maminkám i babičkám při té příležitosti předávali žáci vlastnoručně vyrobené dárky. K tomuto účelu nám dobře slouží keramická pec, kterou jsme před nedávnem zakoupili. V kroužku výpočetní techniky a také ve vyučování je často využívána počítačová učebna, která byla na naší škole zřízena v rámci projektu INDOŠ a později dovybavena dalšími počítači. ICTK správcem a ICTK metodikem je pan ředitel Gerstner. Pan ředitel od roku 1999 zastává na naší škole také funkci webmastera (naše malá škola byla první základní školou v okrese Bruntál, jež se prezentovala na internetu Před čtyřmi lety se ředitelství školy sice podařilo najít sponzora (Úřad práce v Karviné), který nám daroval sedm vyřazených, ale stále funkčních počítačových sestav. Počítači mohla být tudíž vybavena i spodní učebna. Počítače jsou denně žáky využívány jak ve vyučování, tak i v kroužku výpočetní techniky. Tyto počítače však již velmi zastarávají, jsou pomalé, kazí se a bylo by tudíž potřeba zakoupit 7 nových počítačových sestav, aby mohla být práce efektivnější a mohlo se na počítačích vystřídat více žáků. V rámci projektu Spolupráce málotřídních škol okresu Bruntál si naše škola mohla v minulých letech zakoupit dataprojektor a interaktivní tabuli, které jsou rovněž používány ve vyučování i na školních akcích (spaní ve škole). Tato tabule s dataprojektorem byla však v loňském školním roce přemístěna do školní družiny, jelikož ředitelství školy v loňském roce zakoupilo z prostředků projektu Peníze školám mnohem dokonalejší interaktivní tabuli s dataprojektorem včetně notebooku. Tato tabule byla umístěna v horní učebně. Do dolní učebny jsme stejnou interaktivní tabuli s dataprojektorem obdrželi od pana Dalibora Tesaře jako sponzorský dar. Díky velkorysému daru pana Tesaře a našemu zapojení do projektů Peníze školám a Spolupráce málotřídních škol okesu Bruntál má naše škola interaktivní tabule a dataprojektory v obou učebnách a rovněž ve školní družině. Tyto tabule jsou denně používány ve výuce a významnou měrou přispívají k jejímu zkvalitnění. Žáci naší školy navštěvují různá kulturní vystoupení a často přijede divadlo i do školní tělocvičny, kde představení zhlédnou také děti z naší mateřské školy. Naše škola pořádá každým rokem mnoho akcí nejen pro děti ze ZŠ a MŠ, ale taky pro děti v obci. Toto je seznam těch největších akcí uplynulého školního roku: Září 2013 Říjen 2013 Listopad 2013 Panovníci českých zemí (krnovské muzeum) Návštěva Městské knihovny Krnov (Helena Zmatlíková) Setkání málotřídních škol v Karlově Studánce Návštěva Městské policie Krnov Lampiónový průvod Slavnost slabikáře (pro 1. ročník a rodiče) Adventní spaní ve škole, pečení perníčků, stezka odvahy 13

14 Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Duben 2014 Květen 2014 Červen 2013 Rej andílků Adventní vystoupení pro seniory v KD (ZŠ + MŠ) Divadelní představení v tělocvičně Vánoční besídka pro rodiče (v ZŠ) Návštěva místního kostela, zpívání koled (spolu s MŠ) Návštěva předškoláků v ZŠ Zahájení projektu Čteme pohádky dětem MŠ (3.,4. a 5. roč.) Masopustní veselí (v kulturním domě) Divadlo Beruška (v tělocvičně) Zahájení plaveckého výcviku Den Země Dopravní hřiště v Krnově Pálení čarodějnic Dopravní hřiště v Krnově Srdíčkový den pro maminky (v ZŠ) Vystoupení na Den matek (kulturní dům) Setkání málotřídních škol ve Slezských Rudolticích Den dětí (pro všechny děti z obce) Smažení vaječiny + noc ve škole, stezka odvahy Zahájení rekonstrukce školy Akce školní družiny: Říjen 2013 Listopad 2014 Prosinec 2012 Únor 2013 Březen 2013 Duben 2013 Květen 2013 Přírodovědné toulky Halloweenské řádění Výlet na Cvilín Keramická dílna (pro děti a rodiče) Keramická dílna (pro děti a rodiče) Valentýn výtvarná akce Člověče nezlob se - turnaj Pečení velikonočních perníčků Keramická dílna (pro děti a rodiče) Keramická dílna (pro děti a rodiče) Na málotřídních školách je sice méně žáků než na městských školách, bylo by však chybou domnívat se, že práce je zde pro učitele jednodušší. Opak je pravdou. Učitelé musí vyučovat současně několik ročníků v jedné učebně, což klade velké nároky na přípravu a organizaci vyučování. Na těchto školách většinou učí jen dva učitelé a veškeré funkce, aktivity a úkoly se mohou rozdělit pouze mezi tyto dvě osoby. Myslet si, že ředitelé málotřídních škol mají z důvodu nízkého počtu žáků a zaměstnanců školy méně povinností by bylo rovněž chybou. Ředitel na velké škole má svého zástupce, účetní, správce sítě a plnou sborovnu učitelek a učitelů, kterým může některé úkoly svěřit. Na naší málotřídní škole máme z důvodu nižšího počtu žáků pouze omezené finanční prostředky, nemohou být tedy přijati další lidé, a proto musí všechny tyto funkce vykonávat pan ředitel spolu s paní učitelkou. Ti však vykonávají funkci třídních učitelů ve svých třídách se třemi postupnými ročníky, což je jejich nejdůležitějším úkolem. 14

15 Výhodou málotřídních škol je, vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách, možnost využívání individuálního přístupu k žákům, jakož i neustálý kontakt učitelů s žáky i v době mimo vyučování. V prostředí naší malé školy se nám daří úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům jako je šikana, kouření, požívání alkoholu, omamných látek, apod. Žáci se ve třídách se spojenými ročníky učí vzájemné pomoci a ohleduplnosti k mladším žákům. Jelikož je mateřská škola součástí školy, předškolní děti často navštěvují základní školu a účastní se spolu s žáky školy různých školních akcí a kulturních vystoupení. Tento kontakt pak usnadňuje přechod dětí z MŠ do ZŠ. Rodinné prostředí a přátelská atmosféra přispívají k eliminaci problémů jako je stres a obavy ze školního neúspěchu. Školní rok 2013 / 2014 byl jdenáctým školním rokem, který škola prožila v právní subjektivitě. V podmínkách málotřídní školy, kdy ředitel školy je zároveň třídním učitelem, vedoucím zájmového kroužku, správcem školní počítačové sítě a webmasterem, je to práce nelehká. Přechod k právní subjektivitě však přinesl i řadu kladných stránek. Škola se může sama rozhodovat, jak naloží se svěřenými finančními prostředky. Vedení školy zná nejlépe potřeby školy a ví, kde je možno ušetřit a kde se naopak vyplatí investovat. Naše škola se zapojuje také do mnoha ekologických projektů, jejichž prostřednictvím se snaží u žáků vypěstovat ekologické myšlení. Zapojili jsme se např. do projektu Recyklohraní (sběr baterií, elektrospotřebičů a rovněž do sběru obalů TetraPack). Jsme také zapojeni do ekologické organizace Tereza. Zúčastnili jsme se projektu Les ve škole, škola v lese. Ekologické myšlení žáků rozvíjí škola také prostřednictvím svých akcí jako je Den Země, úklidy lesa a čištění studánek v okolí obce. Žáci se zúčastnili přírodovědných a ekologických soutěží jako jsou - Zlatý list a soutěže mladých zoologů v ostravské ZOO. Škola je také zapojena do projektu Zdravé zuby. Škola se zapojila do projektu EU Ovoce do škol. Děti dostávaly každé dva týdny zdarma ovoce a zeleninu. Škola se pravidelně zapojuje také do sbírky CHRPA (výcvik koní pro ústavy a léčebny) a do projektu Evropa kolem nás, v rámci kterého plní žáci různé úkoly zasílané přes internet. Žáci naší školy se také zúčastnili výtvarných soutěží ( Mé toulky za zvěří, Požární ochrana, Staň se ilustrátorem ). Projekt pod názvem Spolupráce neúplných škol okresu Bruntál sice skončil již předloni, ale 7 zúčastněných málotřídních škol se stále setkává a zúčastňuje společných akcí. V letošním školním roce se konala dvě setkání málotřídních škol. První v říjnu 2013 v překrásném prostředí Karlovy Studánky a v květnu 2014 v prostorách zámku ve Slezských Rudolticích. Na obou těchto setkáních žáci plnili zajímavé úkoly, seznámili se se zajímavostmi těchto obcí a mohli se znovu setkat s žáky tamních škol, které znají již z předešlých akcí. Uplynulý školní rok byl již třetím rokem naší účasti v projektu EU pod názvem Peníze školám. V rámci tohoto projektu dostala škola prostředky na realizaci svých šablon. Naše škola se po dobu tří let věnovala jazykovému, enviromentálnímu vzdělávání učitelů a vzdělávání v problematice informačních technologií. Pan ředitel a paní učitelka vyráběli digitální výukové materiály, které se používají ve výuce. Oba učitelé se zúčastnili šedesátihodinového jazykového kurzu v Brně a o prázdninách také jazykového kurzu ve Velké Británii. Naše škola také zahájila projekt Čteme dětem v MŠ, v rámci kterého žáci 3., 4. a 5. ročníku chodili předčítat pohádky dětem z MŠ. 15

16 Před dvěma lety zakoupilo ředitelství školy keramickou pec, díky které teď žáci mohou vytvářet krásné dárky pro maminky a babičky na Den matek a dárky pro důchodce na adventní setkání se seniory. V letošním roce se konalo opět několik keramických dílen, kdy si mohli s paní vychovatelkou zkusit vymodelovat a vypálit výrobky z hlíny se svými dětmi i rodiče. V letošním roce jsme měli jen dva žáky 5. ročníku. Oba se zúčastnili přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium v Krnově. Jeden z nich byl přijat a byl u přijímacích zkoušek velice úspěšný. Zdá se, že většina rodičů si uvědomuje výhody málotřídních škol. Děti nemusí cestovat již od 1. ročníku do škol, kde nikoho neznají, kde ani učitel nemůže při nejlepší vůli dítě poznat do té míry, jak je tomu na vesnické škole. Učitelé na málotřídní škole dítě znají již od předškolního věku, setkávají se s ním i mimo školu, mají přehled o jeho chování ve volném čase, o rodinných poměrech, apod. Na malé vesnické škole je dítě chráněno před veškerými nežádoucími vlivy, které se často ve městských školách vyskytují. Pro dítě je také jistě příjemnější, když místo zdlouhavého dojíždění dojde během několika minut pěší chůze do školy, kde má plno kamarádů, které zná již ze školky a kde jsou učitelé ochotni i ve svém volnu zdarma se dětem věnovat, pořádat spoustu mimoškolních akcí, kroužků, jezdit na několikadenní výlety, školy v přírodě apod. Naše škola má rozšířenou výuku anglického jazyka, který je zařazen do učebního plánu již od 1. ročníku. Ředitelství školy může s radostí konstatovat, že spolupráce obce se školou je příkladná, s vedením obce je výborná domluva, co se dojedná, platí. Je patrno, že obec má velký zájem o zachování školy a vedení obce to dává velice výrazným způsobem najevo. Je potěšující vědět, že ředitelství školy má ve vedení obce oporu, že se školou je do dalších let počítáno a že veškeré problémy, které nastanou, jsou společně řešeny. Na konci školního roku, v průběhu letních prázdnin a na počátku nového školního roku proběhla konečně dlouho očekávaná rekonstrukce školní budovy. Koncem června začaly první práce a skončily v prvních týdnech nového školního roku 2014 / Budova školy je zateplena, má novou fasádu, nová plastová okna, byl zakoupen nový kotel na dřevěné pelety. Nejen, že je v celé budově příjemné teplo a topení je mnohem méně náročné, ale budova školy se stala ozdobou celé obce. V neposlední řadě se tak škola stane určitě mnohem atraktivnější i pro naše budoucí žáky a jejich rodiče. Výroční zprávu zpracoval dne Mgr. Václav Gerstner, ředitel školy 16

17 Seznam příloh Příloha č. 1. : Přehled klasifikace chování a prospěchu žáků za 2. pololetí školního roku 2013 / 2014 Příloha č. 2 : Podrobný rozbor hospodaření školy se státními a obecními finančními prostředky 17

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 / 2013 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014 / 2015 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál

Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Základní škola a Mateřská škola Hošťálkovy, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009 / 2010 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014. Zpracovala: Mgr. Pavla Žižková, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014. Zpracovala: Mgr. Pavla Žižková, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Pavla Žižková, ředitelka školy Základní škola Světice, příspěvková organizace U Hřiště 151, 251 01 Světice Email: skolasvetice@seznam.cz Telefon +420 605 966 310

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nechvalice za rok 2003-2004

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nechvalice za rok 2003-2004 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nechvalice za rok 2003-2004 a/ Charakteristika školy ZŠ Nechvalice je málotřídní škola se dvěma třídami a s pěti postupnými ročníky. V první třídě bylo ve školním roce 2003-2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Zubčice Zpracovala: Bc. Šárka Papežová, DiS. 1 I. CHARAKTER ŠKOLY Sídlo školy: Zubčice 45, p. Velešín, 382 32 Telefon:

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Zubčice Zpracovala: Bc. Šárka Papežová, DiS. 1 I. CHARAKTER ŠKOLY Sídlo školy: Zubčice 45, p. Velešín, 382 32 Telefon:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více