Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva

2 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str Organizace vzdělávání a výchovy str Výkon státní správy str Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti str Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání str Řízení školy str Poradenské služby str Údaje o průběhu a výsledku kontrol str Údaje o dalších aktivitách školy str Další záměry školy, zhodnocení, závěr str. 19 B. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 1. Hlavní činnost organizace str Doplňková činnost organizace str Výsledky inventarizace za rok 2007 str Stav fondů str Ekonomické priority pro následující rok str Přílohy - soupis str

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Škola Mírová, Mimoň je od právním subjektem, je zřízena obcí a hospodaří jako příspěvková organizace. Od je její součástí i mateřská škola a od tohoto data proto škola používala označení Základní a mateřská škola. Dne se součástí školy stala další mateřská škola - Nádražní, Mimoň. Od tohoto dne škola používala název Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81. S účinností od rozhodnutím MŠMT vstoupil v platnost název Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Od se budovy v Nádražní 170, Mimoň a v Komenkého 101, Mimoň stávají odloučenými pracovišti. Identifikátor zařízení , IČO Zřizovatelem školy je Město Mimoň, IČO , Mírová 120, Mimoň. Ředitel školy Mgr. Eva Majlišová Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím Školského úřadu Česká Lípa, dne Rozhodnutím ze dne je stanovena kapacita a součásti školy takto : mateřská škola IZO : základní škola IZO : školní družina IZO : školní jídelna IZO : neuvádí se školní jídelna výdejna IZO : neuvádí se Při základní škole působí občanské sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Mimoň, IČO : K budově v Mírové ulici patří také dvě odloučená pracoviště v Komenského a v Nádražní ulici. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna a výdejny. Základní škola je školou spádovou, kterou navštěvují nejen žáci z Mimoně, ale i žáci z okolních obcí: Ralska - Kuřívod, Ploužnice, Hradčan, Borečku, Novin pod Ralskem, Pertoltic, Brniště, Velkého Grunova, Srní Potoku a Vranova. V přízemí budovy v Komenského ulici jsou umístěny dvě třídy a lehárna mateřské školy, jídelna a výdejna obědů pro mateřskou školu a tělocvična. V prvním a druhém patře této budovy bylo umístěno deset tříd prvního stupně prvního až pátého ročníku, tři oddělení školní družiny a dva kabinety. Součástí areálu je zahrada a hřiště, které kromě dřevěného programu - Tomovy parky, bylo dovybaveno o další dřevěný program dopravní prostředky. Děti je využívají v hodinách tělesné výchovy, pracovního vyučování a také k relaxaci. Keramická dílna, která se nachází v suterénu této budovy, je využívána nejen výtvarným a keramickým kroužkem, ale i v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. V budově v Mírové ulici je dvanáct učeben pro osm tříd druhého stupně šestého až devátého ročníku, které slouží jako poloodborné pracovny, školní kuchyně, jídelna, dílna, knihovna, kabinety, tělocvična. Jsou zde umístěny odborné pracovny - učebny chemie,

4 fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, školní dílna, učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyň a herna pro relaxaci žáků. Součástí areálu je školní hřiště a školní zahrada, které jsou využívány v hodinách tělesné výchovy a pěstitelských prací. V budově v Nádražní ulici jsou dvě třídy mateřské školy, lehárna a výdejna obědů. K této budově patří školní zahrada, kterou děti využívají pro sportovní vyžití a rekreaci. Škola je vybavena didaktickou technikou a učebními pomůckami, které jsou průběžně obměňovány. V mateřských školách pro potřeby přímé práce s dětmi používají učitelky dva počítače. Žákům základní školy prvního i druhého stupně slouží dvě učebny výpočetní techniky, které jsou využívány především pro výuku volitelných předmětů a mimoškolní činnost. Učebna pro první stupeň byla v tomto roce rozšířena o dalších pět počítačů. Tyto učebny jsou vybaveny na prvním stupni deseti počítači a na druhém stupni čtrnácti počítači, které jsou vlastnictvím školy. Pro potřeby administrativy školy, účetnictví, školní jídelny a knihovny je používáno šest počítačů. V každé učebně prvního stupně je umístěn starší počítač, který je k dispozici učiteli i žákům. Pro potřebu pedagogických pracovníků druhého stupně jsou využívány další 3 počítače. V budově v Mírové ulici proběhla v době hlavních prázdnin rekonstrukce osvětlení a v jedné třídě bylo provedeno dřevěné obložení. Byly provedeny nutné opravy budov venkovní omítky, oprava a nátěr střechy na šatně, nutné opravy školního vybavení ve všech budovách

5 2. Organizace vzdělávání a výchovy Základní škola se člení na první a druhý stupeň. Součástí prvního stupně je deset tříd prvního až pátého postupného ročníku. Součástí druhého stupně bylo osm tříd šestého až devátého postupného ročníku. V prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu AMOSEK. V ostatních ročnících se vyučování uskutečňovalo podle učebních dokumentů Základní škola č /96-2. Mateřská škola je rozdělena na dvě části - první je umístěna v budově Komenského. Má dvě třídy - třída mladších dětí (tříleté, čtyřleté) a třída starších dětí (pětileté a šestileté). Druhá část mateřské školy je v budově Nádražní. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku na mladší (tříleté, čtyřleté a pětileté) a starší (předškoláky). Výchovný a vzdělávací plán mateřské školy je v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o MŠ č. 43/2006 Sb. Žáci ve školní družině byli rozděleni podle věku do tří oddělení. Činnost školní družiny byla v souladu s ŠVP pro zájmové vzdělávání, kde je postavena na bázi zájmových útvarů. Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na škole dvacet kroužků např. kroužek keramický, výtvarný, hry na flétnu, angličtiny, výpočetní techniky, vaření, přírodovědný, dramatický, sportovní atd. Předpokládáme, že i ve školním roce 2009/2010 bude nabídka mimoškolní činnosti v takové míře jako v minulém školním roce. Vzhledem k tomu, že na naší škole jsou integrovaní žáci, kteří mají doložku o integraci, ale i ti, kteří tuto doložku nemají, je nutné s nimi individuálně pracovat. I nadále se budeme snažit spolupracovat s klinickým logopedem, který nám je nápomocen při odstraňování logopedických vad u dětí v mateřské škole

6 3. Výkon státní správy V průběhu školního roku 2008/2009 bylo vydáno 7 rozhodnutí o odkladu školní docházky podle 37, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. Podle stejného zákona byla vydávána rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ a do ZŠ. Do prvního ročníku základní školy bylo na základě našeho rozhodnutí přijato 39 žáků. Bylo vydáno rozhodnutí o uvolnění z vyučování třem žákům a rozhodnutí o osvobození od úplaty za školské služby ve třech případech. O prodloužení školní docházky bylo požádáno ve čtyřech případech a všem bylo vyhověno. Bylo podáno jedno odvolání proti přijetí do prvního ročníku ve školním roce 2009/2010. Na základě tohoto odvolání byl vydán odklad školní docházky

7 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti V tomto školním roce došlo ke změně ve vedení školy z důvodu odchodu stávající paní ředitelky do důchodu. Od jsou ve vedení školy - ředitelka a dvě zástupkyně, z nichž jedna je statutárním zástupcem. poř. č. Pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky úvazek základní škola 1 ředitelka školy VŠ M, TV, VT % 2 zástupce ředitelky VŠ RJ, RV, VV % 3 zástupce ředitelky VŠ I.st. ZŠ % 4 učitelka I. stupně VŠ MŠ % 5 učitelka I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 6 učitelka I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 7 učitelka I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 8 učitel I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 9 Učitel I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 10 Učitelka I. stupně VŠ I.st. ZŠ % 11 učitelka I. stupně VŠ ČJ, OV % 12 učitelka I. stupně VŠ MŠ % 13 učitel I. stupně SŠ % 14 učitelka I. stupně VŠ I.st. ZŠ 10 MD 15 učitelka II. stupně VŠ Z, TV, % 16 učitelka II. stupně VŠ F % 17 učitelka II. stupně VŠ ČJ, HV % 18 učitelka II. stupně VŠ NJ 8 MD 19 učitelka II. stupně VŠ M, VT % 20 učitelka II. stupně VŠ ČJ,D % 21 učitel II. stupně VŠ VT % 22 učitelka II. stupně VŠ ČJ, D % 23 učitelka II. stupně VŠ NJ, RJ, OV % 24 učitel II. stupně VŠ ČJ, TV % 25 učitel II. stupně VŠ CH,Př % 26 učitelka II. stupně VŠ CH, OV 6 MD 27 učitelka II. stupně VŠ I.st. ZŠ 7 91% 28 asistent Vyučení 6 100% poř.č. pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky úvazek mateřská škola 1 učitelka MŠ VŠ % 2 učitelka MŠ SPgŠ % 3 učitelka MŠ SPgŠ % 4 učitelka MŠ SPgŠ % 5 učitelka MŠ VŠ % 6 učitelka MŠ SPgŠ % 7 učitelka MŠ SPgŠ %

8 poř.č. pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky úvazek školní družina 1 vychovatelka ŠD SŠ % 2 vychovatelka ŠD SPgŠ % 3 vychovatelka ŠD SPgŠ % Školní družina pracovala s dětmi rozdělenými do tří samostatných oddělení. V průběhu odpoledního zaměstnání, kdy děti často odcházejí do zájmových kroužků nebo do ZUŠ, se třetí oddělení organizačně spojovalo s ostatními. Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 nekvalifikovaných důchodců Nekvalifikovaných důchodců Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků druhy vzdělávání celkem dlouhodobé krátkodobé 2 VŠ - PF 2 1 UK doplnění vzdělání 1 35 jednotlivé kurzy,semináře 59 V průběhu celého školního roku se učitelé vzdělávají. Tři pedagogové pokračovali v dálkovém studiu na vysoké škole. Učitelé jednotlivých předmětů se v průběhu školního roku účastnili vzdělávacích akcí kurzů, seminářů, pořádaných akreditovanými vzdělávacími institucemi, CVLK, NIDV a vysokými školami. Následující tabulka uvádí přehled všech vyučovaných hodin v týdnu. Postihuje kvalifikovanost i nekvalifikovanost výuky. V těch případech, kde jsou hodiny vyučovány neaprobovaně, se vesměs jedná o pracovníky, kteří dálkově studují, s výjimkou jedné učitelky, která má pouze maturitu na střední odborné škole, ale hlásí se pro příští školní rok ke studiu. Na prvním stupni předměty vyučované neaprobovaně učí dvě pracovnice s vysokoškolským vzděláním pro MŠ, obě studují na PF UJEP

9 Přehled aprobovanosti výuky Předmět celkový počet Vyučováno s odbornou a Vyučováno bez odborné a hodin týdne pedagogickou způsobilostí pedagogické způsobilosti počet Počet hodin t.j. % počet počet hodin t.j. % vyučujících týdne vyučujících týdně Český jazyk I. st Anglický jazyk I. st , ,6 Německý jazyk I. st Prvouka I.st Matematika I. st , ,8 Vlastivěda I.st , ,7 Přírodověda I.st Hudební výchova I. st , ,3 Výtvarný výchova I. st Tělesná výchova I. st Pracovní činnosti I.st , ,3 Svět kolem nás I.st Estetická výchova I.st Český jazyk II. st Anglický jazyk II. st Německý jazyk II. st Dějepis Občanská výchova , ,8 Zeměpis Matematika II. st , ,5 Přírodopis , ,5 Fyzika Chemie Hudební výchova II. st Tělesná výchova II. st , ,1 Výtvarná výchova II. st , ,4 Rodinná výchova Volitelný předmět Pracovní činnosti II. st Informatika volitelný předmět AJ volitelný předmět NJ volitelný předmět PČ volitelný předmět M-seminář

10 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ pedagogická do 30 let let let nad 51 let důchodový celkem/žen Způsobilost věk celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy OPZ úplná OZ 1 1 PZ Žádná ukončený PP nově přijati MŠ pedagogická do 30 let let let nad 51 let důchodci celkem/žen Způsobilost celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy OPZ úplná OZ PZ Žádná ukončený PP nově přijatí ŠD pedagogická do 30 let let let nad 51 let důchodci celkem/žen způsobilost celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy OPZ úplná OZ PZ Žádná ukončený PP nově přijatí Přehled učitelů, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Nastoupili 6 3 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství

11 Provozní pracovníci poř.č. pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky poznámky školní jídelna 1 vedoucí školní jídelny SŠ v oboru 34 2 hlavní kuchařka SOU v oboru 25 3 kuchařka SOU v oboru 21 MD 4 pomocná kuchařka ZŠ v jiném oboru 43 5 pomocná kuchařka SOU v jiném oboru 18 6 pomocná kuchařka SOU v jiném oboru 29 7 pomocná kuchařka SOU v jiném oboru 21 ČID správní zaměstnanci 1 THP OA v oboru 31 2 THP SEŠ v oboru 36 3 Školnice-uklizečka SOU 27 4 školník SOU 39 ČID 5 školník SOU 39 ČID 6 uklizečka OU 34 7 uklizečka OU 39 8 uklizečka OU 23 9 uklizečka OU uklizečka OU uklizečka SOU 12 Ve školní jídelně pracuje celkem 6 zaměstnanců, kteří zajišťují stravování žáků MŠ, ZŠ a zaměstnanců školy. Ze školní kuchyně v Mírové ulici se dováží jídlo do dvou výdejen v mateřských školách v Komenského a Nádražní ulici. Provozní pracovníci - dva školníci spravují tři budovy, zabezpečují základní údržbu a provádějí drobné opravy. Sedm uklizeček zajišťuje úklid všech tří budov, z toho jedna kompletní prostory MŠ Komenského a jedna kompletní prostory MŠ v Nádražní ulici. Dvě pracovnice - THP - jsou zařazeny jako hospodářka, rozpočtářka a mzdová účetní, ekonomka. Platové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše mzdy pedagogických pracovníků Kč Kč Průměrná měsíční výše mzdy nepedagogických pracovníků Kč Kč Nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Kč Kč Nenárokové složky mzdy nepedagogických pracovníků 766 Kč Kč

12 5. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání V níže uvedené tabulce je porovnání školního roku 2008/2009 se školním rokem 2007/2008. Průměrný počet žáků na jednu třídu se mírně snížil o 0,38. Na jednoho učitele připadlo o 1,4 žáka méně. Což ukazuje na to, že se počet žáků rok od roku snižuje. Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků jednu třídu jednoho učitele školní rok 2007/ / / / / / / / ,38 21,00 15,40 14 Dne 15. ledna 2009 proběhl zápis do prvních tříd. Zapsáno bylo 38 dětí šestiletých a starších. S ohledem na zdravotní stav dětí bylo v sedmi případech na základě doporučení lékaře, SPC a PPP vystaveno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Do prvních tříd by tak mělo nastoupit podle zápisu 31 dětí. Ve skutečnosti ale v září 2008 začalo chodit do školy 39 žáků. Znamená to, že 8 žáků bylo zapsáno na jiných školách a přistěhovali se do Mimoně. Žáci budou rozděleni do dvou tříd. Jeden dodatečný odklad. Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Zapsaní do počet žádostí nastoupilo do Zapsaní do počet žádostí nastoupí do 1. třídy o odklad 1. třídy 1. třídy o odklad 1. třídy Do mateřské školy jsou přijímány i odhlašovány děti průběžně podle potřeb rodičů a kapacity mateřské školy. Přijímací řízení na SŠ a SOU se týkalo celkem 56 žáků. Na SŠ bylo přijato 16žáků, na SOU, OU a ISŠ 27 žáků. Na víceleté gymnázium bylo přijato 6 žáků. Žáci přijatí na víceleté gymnázium odešli z pátého ročníku. Dvě žákyně odešly na čtyřleté gymnázium z devátého ročníku. Z devátého ročníku odešlo na SŠ a SOU 33 žáků, z nižších ročníků 10 žáků. Jeden chlapec ze sedmého ročníku nepodal přihlášku na žádnou střední školu, čtyři žáci pokračují ve vzdělání v zahraničí. Vycházející žáci Ročník celkem dívky Chlapci 9. ročník ročník ročník ročník Celkem ročník Celkem

13 SŠ SOU G 38 Ročník celkem D CH celkem D CH celkem D CH celkem Celkem Hodnocení vyučovacích výsledků: Při hodnocení souhrnných vyučovacích výsledků v níže uvedených tabulkách je patrné, že počet žáků s vyznamenáním je srovnatelný s počtem vyznamenaných žáků v minulém školním roce. Rovněž celkové hodnocení prospěl je v obou školních letech srovnatelné. Počet neprospívajících žáků se ve srovnání s rokem 2007/2008 na prvním stupni o 6 žáků a na druhém stupni o 8 žáků zvýšil. Z celkového počtu žáků bylo 17 žáků nehodnoceno, jsou to převážně žáci, kteří se vzdělávají podle 38 zákona 561/2004 Sb. a zákona 49/2009 Sb. Kromě nich jsou někteří žáci nehodnoceni z vybraných předmětů ze zdravotních důvodů, ale prospěli a postupují do vyššího ročníku. Na neprospěch dětí má mimo jiné vliv i počet zameškaných hodin, který je vysoký zejména u žáků ze sociálně slabých rodin. Třídní učitelé těchto žáků úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní, s odborem sociálních věcí městského úřadu, pediatry, asistentkou pedagoga a snažili se i o spolupráci s rodiči, ale přesto se nepodařilo neprospěchu dětí zabránit. Mnozí z těchto žáků by s ohledem na svůj zdravotní stav potřebovali péči speciální školy, ale rodiče mnohdy odmítají vyšetření a neutěšenou situaci svých dětí neřeší. Doufáme, že danou neutěšenou situaci nám pomůže řešit žákovský parlament, který začal v tomto školním roce pracovat. Mezi výchovnými opatřeními se objevují třídní a ředitelské důtky vesměs za neplnění školních povinností a porušování školního řádu. V ojedinělých případech jsou žáci napomínáni těmito důtkami za ničení majetku. Ve školním roce 2007/2008 se jako nový negativní jev objevuje masivní kouření nejen mezi staršími, ale dokonce i mezi žáky prvního stupně. Kouření, a tím porušování školního řádu, ke kterému dochází dokonce i v průběhu vyučování, bylo příčinou i snížených známek z chování. Největší nárůst snížených známek z chování se ve srovnání se školním rokem 2006/2007 projevil ve známce uspokojivé. Snížené známky z chování jsou u žáků, kteří měli neomluvené hodiny způsobené nedostatečnou péči rodiny. Rovněž tak kouření bylo prokázáno zejména u žáků, jejichž rodiče toto kouření schvalují. Sto dvacet osm žáků bylo oceněno pochvalou, což je 33,8% ze všech žáků školy, za vzorné plnění školních povinností, za aktivní práci ve škole i mimo školu, za reprezentaci školy ve městě, blízkém okolí a také v zahraničí. Starostou města byla jako nejlepší žákyně naší školy odměněna Váradiová Veronika za vzornou přípravu na vyučování, za dobré vyučovací výsledky a za aktivní práci v třídním kolektivu

14 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2008/2009 v porovnání se školním rokem 2007/2008 Ročník počet žáků prospěli s prospěli neprospěli nehodno vyznamenáním ceni 2007/ / / / / / / /2009 I II III IV V I. stupeň VI VII VIII IX II. stupeň celkem Hodnocení chování stupeň školní rok školní rok 2007/ /2009 I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % , , , , ,56 9 2, , ,17 TD 38 9, , , ,60 ŘD 43 11, , , ,96 NTU 29 7, , , ,25 pochvaly 28 7, , , ,07 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2008/2009 Omluvených neomluvených průměr průměr celkem na 1 celkem na 1 žáka žáka I. pololetí , ,20 II. pololetí , ,39 celkem školní rok , ,59 Všechny případy neomluvené absence byly projednány s rodiči za účasti rodičů, výchovného poradce, třídního učitele a předány k dalšímu projednání Odboru sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany. Z celkového počtu zameškaných hodin uvedených v tabulce je výrazný nárůst mezi prvním a druhým pololetím. Přičinili se o něj žáci jedné sedmé a jedné osmé třídy, kteří zameškali ve druhém pololetí 1282 hodin. Ve všech případech se jednalo o děti buď z neúplných rodin, nebo o děti ze sociálně slabých rodin

15 6. Řízení školy Pro školní rok 2008/2009 byly stejně jako v předcházejících letech úkoly rozděleny na dvě základní oblasti - materiální oblast a výchovně vzdělávací oblast. V materiální části byla hlavní pozornost zaměřena na průběžné opravy soklů obložení tříd, nátěry střech na šatně, instalatérské, zednické a obkladačské práce. V letních měsících byla v celé budově v Mírové ulici provedena rekonstrukce osvětlení. Pro další školní rok zůstává jako hlavní úkol dokončení výměny zastaralého školního nábytku za nový nebo zrenovovaný a vybavení keramické dílny v Mírové ulici. I nadále bude pokračovat oprava střech na budovách v Mírové a Komenského ulici. V tomto roce by měla být dokončena rekonstrukce školní kuchyně tak, aby odpovídala platným hygienickým předpisům. Ve výchovně vzdělávací oblasti byla věnována pozornost zejména individuálním potřebám dětí integrovaných a dětí s různými zdravotními i jinými vadami, přestože nemají integrační doložku. V mnoha případech jsou tito žáci vzděláváni podle individuálních plánů, které respektují jejich potřeby a zvláštnosti. Při škole působila asistentka pedagoga, jejíž práce se velice osvědčila při spolupráci školy s rodinami sociálně slabými bez ohledu na to, zda jsou z majoritní či minoritní části populace. Spolupráci s rodiči zabezpečují obě výchovné poradkyně, spolupráci s jinými školami a dalšími organizacemi zajišťuje jako hlavní garant výchovná poradkyně druhého stupně, na kterou se obracejí třídní učitelé i vedení školy. S ohledem na charakter postižení žáků naší školy úzce spolupracujeme se SPC Liberec, SVP Liberec, Turnov, Probační a mediační službou, logopedy, pediatry, PPP Česká Lípa, Praktickou školou v Mimoni a sociálními odbory městských úřadů

16 7. Poradenské služby Při škole působí zkušená výchovná poradkyně, která svou práci už po několik let vykonává velice zodpovědně, její práce se rozděluje na dvě oblasti volbu povolání a poradenskou činnost. Od ledna 2009 pracuje na prvním stupni druhá výchovná poradkyně, která má na starosti hlavně činnost poradenskou. Vycházející žáci z devátého i nižších ročníků navštěvují Úřad práce v České Lípě. Spolu s rodiči a výchovnou poradkyní se zúčastňují Burzy škol v České Lípě. Volíme už několik let nikoliv hromadné, ale individuální návštěvy této burzy, protože pak se může výchovná poradkyně žákům lépe věnovat. V tomto roce navštívili naši žáci poprvé Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA v Liberci, který navštívili hromadně s výchovnou poradkyní. Volbě povolání je věnována pozornost nejenom součástí jednotlivých vyučovacích plánů, ale i schůzkami výchovné poradkyně s rodiči. Tato setkání jsou buď společná pro všechny rodiče a nebo individuální podle potřeby dítěte. Poradenství jako služba naší školy je odlišeno podle věku dětí. Například v mateřských školách výchovná poradkyně úzce spolupracuje kromě učitelek s klinickým logopedem. Na prvním stupni ZŠ je poradenství charakterizováno spíše jako sociální, protože mnohé děti naší školy jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tady se plně osvědčila spolupráce asistentky pedagoga, třídních učitelů a výchovné poradkyně. Na druhém stupni základní školy je poradenská činnost zaměřena na spolupráci s rodinami zejména v těch případech, kdy se jedná o problémy výchovné a částečně i vzdělávací. Výchovné poradkyně zprostředkují rodičům podle potřeby návštěvu v PPP, pediatra či jiných poradenských center. Spolu s třídními učiteli se podílí na řešení všech případů závažného porušování školního řádu a neplnění školních povinností. Minimální preventivní program školy je v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí různé projekty, besedy, exkurze, soutěže, divadelní představení, návštěvy galerií a výstav. Žáci prvního stupně byli zapojeni do projektů prevence dopravních nehod, V hodinách rodinné výchovy a občanské výchovy tato problematika prolíná výukou v průběhu celého školního roku (např. besedy - Drogy, sex, gamblerství, návštěva výchovného ústavu ve Stráži pod Ralskem apod.). Mezi sociálně patologickými jevy na naší škole ve školním roce 2008/2009 převažovalo záškoláctví a neplnění školních povinností, které výchovné poradkyně řešily ve spolupráci s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků, sociálními pracovníky a probační službou. Přesto se některé případy nepodařilo vyřešit a do spolupráce byly zapojeny i obecní a městské úřady. V tomto roce začala pracovat jako metodik primární prevence nová paní učitelka, která nahradila paní učitelku, která odešla na mateřskou dovolenou. Škola je prostřednictvím občanského sdružení SRPŠ zapojena do mikroregionální politiky v rámci integrovaných projektů LAG Podralsko

17 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol V uplynulém roce proběhla na naší škole pouze jedna kontrola : - v dubnu 2009 byla provedena veřejnosprávní kontrola z městského úřadu, jejímž předmětem bylo prověření hospodaření příspěvkové organizace za rok

18 9. Údaje o dalších aktivitách školy Ve škole se všichni pedagogové snaží individuálně přistupovat k žákům nadaným i k žákům integrovaným, kteří mají nějaké problémy. Dále mohli všichni žáci rozvíjet svůj talent v zájmových útvarech - výtvarný kroužek, keramický kroužek, sborový zpěv, sportovní hry, hra na flétnu, kroužek výpočetní techniky, kroužek vaření, přírodovědný kroužek, apod., kde je poskytován prostor k realizaci jejich zájmů. V rámci spolupráce školy se Sborem pro občanské záležitosti a Domovem důchodců se keramické výrobky stávají dárky pro důchodce, rodiče, budoucí prvňáky. Keramické výrobky zdobí také chodby školních budov. Mnozí z našich žáků jsou žáky ZUŠ, navštěvují kroužky v Domě dětí a mládeže Vážka, hasičský kroužek, rybářský kroužek, jsou členy Junáka a Skauta. Škola se aktivně zapojuje v rámci příhraniční euroregionální spolupráce do programu LAG Podralska. I nadále pokračuje partnerská spolupráce naší školy se školou z polského města Zlotoryje. Tato vzájemná spolupráce trvá již několik let. S kolegy z Polska si předáváme různé zkušenosti z naší pedagogické práce, ale také se setkáváme na poli sportovním např. při volejbalových turnajích, vybíjené, v Běhu Zlotoryjí apod. Žáci našich škol se navzájem poznávají při různých kulturních a sportovních setkáních, která se střídavě uskutečňují v Polsku a v Čechách. Ve školním roce 2008/2009 v květnu naši žáci navštívili Polsko. Žáci prvního stupně základní školy se v průběhu celého školního roku účastnili různých projektů např. dopravní výchovy BESIP, Pasování na čtenáře, projektů zaměřených na environmentální výchovu Evropský týden lesů, Den Země, Poznáváme Lužické hory, Máme rádi zvířata apod. Činnost žáků druhého stupně byla zaměřena na projekty z oblasti dospívání drogy, sexuální výchova, vandalství, ale také kurzy resuscitace a projekt Miminko, kde se žáci osmých a devátých tříd seznámili s vývojem dítěte od početí až po první dny po porodu. Celý školní rok probíhaly nejen sportovní soutěže a turnaje (např. Běh Zlotoryjí, malá kopaná, vybíjená, basketbal), ale například i pěvecké (Skřivánek), výtvarné a soutěže, kde mohly děti ukázat svoji dovednost a zručnost (Ten dělá to a ten zas tohle). Děti se zúčastňovaly okresních i celostátních kol těchto soutěží. V rámci vyučování, ale hlavně formou mimoškolních aktivit, se učitelé snaží, aby se žáci seznámili s regionem, aby si v praxi ověřili své znalosti z hodin občanské nauky, rodinné výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, aby se věnovali sportu. Od prvního do devátého ročníku prostřednictvím exkurzí a výletů poznávají nejen nejbližší okolí, ale i významná místa celé naší republiky (např. přírodní rezervace, kulturní památky, výrobní podniky). Žáci sedmých, osmých a devátých ročníků se účastní lyžařského výcvikového kurzu

19 Samozřejmou součástí výuky i volného času našich žáků jsou zájezdy do divadel. Téměř každý měsíc navštívili divadelní představení - soubor Šlapolet, divadlo v Mladé Boleslavi (pohádky a činohry). Divadelních představení se účastní vždy asi 40 žáků. Největší ohlas měla hudba amerického kontinentu a pořad HIP HOP, který nabízel žánry rockové hudby. Žáci všech ročníků základní školy shlédli v průběhu školního roku alespoň jedno filmové představení. Akcí celoměstského významu je tradiční Běh školy pořádaný při příležitosti oslav Dne dětí. Rok od roku běhá pro radost z medailí a odměnu v podobně opékaného buřta stále více dětí. Mimoškolních aktivit se nezúčastňují jen žáci základní školy, ale i děti z mateřských škol. Pořádají výlety, zájezdy do divadla dětí i rodičů. Budoucí čtenáři navštěvují městskou knihovnu a knihovnu základní školy. Spolu se žáky ZŠ se účastní oslav Dne dětí, sportovních akcí. Ve spolupráci se SPOZ vítají nové občánky města svým kulturním programem. Loučení s předškoláky a kulturní programy ke Dni matek, Vánocům, maškarádám, sletu čarodějnic apod. připravují učitelky i ve spolupráci s rodiči. Kromě jiného děti z MŠ zaměřily svou pozornost na přírodu a péči o ni. Besedovaly o lese, lesních zvířatech, setkaly se s myslivcem, navštívily Veverčí záchrannou školku. Děti od 5 do 7 let absolvovaly kurz plavání v plavecké škole ve Stráži pod Ralskem. Výuka byla velice kladně hodnocena nejen samotnými dětmi, ale i jejich rodiči. Děti z MŠ budovy Komenského velmi dobře zvládají přechod mezi MŠ a ZŠ, protože se pohybují v prostředí, které důvěrně znají a nemají tudíž obavy z neznáma. Adaptace v ZŠ probíhá velmi rychle a bez problémů. Školní družina zaměřuje svůj výchovný program v souladu se základní školou a mateřskou školou na zájmovou činnost žáků, kulturní akce - výstavy, divadla, filmová představení, karnevaly, soutěže. Na podzim proběhla drakiáda na sokolském hřišti. V prosinci školní družinu navštívil Mikuláš s čertem. Ve spolupráci s třídními učiteli připravují děti na vyučování, podílejí se na práci v zájmových kroužcích, účastní se školních výletů a exkurzí. Provoz školní družiny i mateřské školy je uzpůsoben individuálním potřebám rodičů i dětí. Provoz je zajištěn v době od 6,15 do 16,00 hod. V případě potřeby, hlavně o vedlejších prázdninách, může být dítě ze ŠD umístěno i v MŠ. V době prázdnin navštěvují MŠ Nádražní i Komenského děti z MŠ Eliášova

20 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Škola pracuje jako spádová a je tudíž předpoklad, že i v dalších školních letech budou do Mimoně dojíždět žáci z okolních obcí. V příštích školních letech bude škola podle finančních možností zřizovatele vybavena odpovídajícím nábytkem. I nadále bude věnována zvýšená pozornost individuálním potřebám dětí. Ke zkvalitnění školní i mimoškolní práce by bylo zapotřebí zrekonstruovat školní hřiště. Ve školním roce 2007/2008 se díky intenzivní přípravě na projektové dokumentaci zdálo, že práce budou už v dohledné době zahájeny. Nestalo se tak, protože se nenašlo dostatek finančních prostředků. V roce 2008/2009 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci tělocvičny v Mírové ulici (výměna oken, zateplení, oprava střechy), ale do konce školního roku práce nezačaly. Vzdělávací výsledky žáků naší školy se jako dobré odrážejí mimo jiné i v tom, že žáci jsou úspěšnými uchazeči o studium na středních školách a na středních odborných učilištích. Spolupráce školy s obecními a městskými úřady, sociálními institucemi, Policií ČR i rodiči doznala v poslední době kvalitativní posun kladným směrem. Dobrá spolupráce se odráží například ve vzájemné informovanosti všech partnerů, v pravidelné informovanosti a osobním kontaktu s pracovnicí odboru sociální péče

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více