Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva

2 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str Organizace vzdělávání a výchovy str Výkon státní správy str Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti str Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání str Řízení školy str Poradenské služby str Údaje o průběhu a výsledku kontrol str Údaje o dalších aktivitách školy str Další záměry školy, zhodnocení, závěr str. 19 B. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 1. Hlavní činnost organizace str Doplňková činnost organizace str Výsledky inventarizace za rok 2007 str Stav fondů str Ekonomické priority pro následující rok str Přílohy - soupis str

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Škola Mírová, Mimoň je od právním subjektem, je zřízena obcí a hospodaří jako příspěvková organizace. Od je její součástí i mateřská škola a od tohoto data proto škola používala označení Základní a mateřská škola. Dne se součástí školy stala další mateřská škola - Nádražní, Mimoň. Od tohoto dne škola používala název Základní škola a Mateřská škola Mimoň, Mírová 81. S účinností od rozhodnutím MŠMT vstoupil v platnost název Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace. Od se budovy v Nádražní 170, Mimoň a v Komenkého 101, Mimoň stávají odloučenými pracovišti. Identifikátor zařízení , IČO Zřizovatelem školy je Město Mimoň, IČO , Mírová 120, Mimoň. Ředitel školy Mgr. Eva Majlišová Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím Školského úřadu Česká Lípa, dne Rozhodnutím ze dne je stanovena kapacita a součásti školy takto : mateřská škola IZO : základní škola IZO : školní družina IZO : školní jídelna IZO : neuvádí se školní jídelna výdejna IZO : neuvádí se Při základní škole působí občanské sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Mimoň, IČO : K budově v Mírové ulici patří také dvě odloučená pracoviště v Komenského a v Nádražní ulici. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna a výdejny. Základní škola je školou spádovou, kterou navštěvují nejen žáci z Mimoně, ale i žáci z okolních obcí: Ralska - Kuřívod, Ploužnice, Hradčan, Borečku, Novin pod Ralskem, Pertoltic, Brniště, Velkého Grunova, Srní Potoku a Vranova. V přízemí budovy v Komenského ulici jsou umístěny dvě třídy a lehárna mateřské školy, jídelna a výdejna obědů pro mateřskou školu a tělocvična. V prvním a druhém patře této budovy bylo umístěno deset tříd prvního stupně prvního až pátého ročníku, tři oddělení školní družiny a dva kabinety. Součástí areálu je zahrada a hřiště, které kromě dřevěného programu - Tomovy parky, bylo dovybaveno o další dřevěný program dopravní prostředky. Děti je využívají v hodinách tělesné výchovy, pracovního vyučování a také k relaxaci. Keramická dílna, která se nachází v suterénu této budovy, je využívána nejen výtvarným a keramickým kroužkem, ale i v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. V budově v Mírové ulici je dvanáct učeben pro osm tříd druhého stupně šestého až devátého ročníku, které slouží jako poloodborné pracovny, školní kuchyně, jídelna, dílna, knihovna, kabinety, tělocvična. Jsou zde umístěny odborné pracovny - učebny chemie,

4 fyziky, hudební výchovy, výtvarné výchovy, školní dílna, učebna výpočetní techniky, cvičná kuchyň a herna pro relaxaci žáků. Součástí areálu je školní hřiště a školní zahrada, které jsou využívány v hodinách tělesné výchovy a pěstitelských prací. V budově v Nádražní ulici jsou dvě třídy mateřské školy, lehárna a výdejna obědů. K této budově patří školní zahrada, kterou děti využívají pro sportovní vyžití a rekreaci. Škola je vybavena didaktickou technikou a učebními pomůckami, které jsou průběžně obměňovány. V mateřských školách pro potřeby přímé práce s dětmi používají učitelky dva počítače. Žákům základní školy prvního i druhého stupně slouží dvě učebny výpočetní techniky, které jsou využívány především pro výuku volitelných předmětů a mimoškolní činnost. Učebna pro první stupeň byla v tomto roce rozšířena o dalších pět počítačů. Tyto učebny jsou vybaveny na prvním stupni deseti počítači a na druhém stupni čtrnácti počítači, které jsou vlastnictvím školy. Pro potřeby administrativy školy, účetnictví, školní jídelny a knihovny je používáno šest počítačů. V každé učebně prvního stupně je umístěn starší počítač, který je k dispozici učiteli i žákům. Pro potřebu pedagogických pracovníků druhého stupně jsou využívány další 3 počítače. V budově v Mírové ulici proběhla v době hlavních prázdnin rekonstrukce osvětlení a v jedné třídě bylo provedeno dřevěné obložení. Byly provedeny nutné opravy budov venkovní omítky, oprava a nátěr střechy na šatně, nutné opravy školního vybavení ve všech budovách

5 2. Organizace vzdělávání a výchovy Základní škola se člení na první a druhý stupeň. Součástí prvního stupně je deset tříd prvního až pátého postupného ročníku. Součástí druhého stupně bylo osm tříd šestého až devátého postupného ročníku. V prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu AMOSEK. V ostatních ročnících se vyučování uskutečňovalo podle učebních dokumentů Základní škola č /96-2. Mateřská škola je rozdělena na dvě části - první je umístěna v budově Komenského. Má dvě třídy - třída mladších dětí (tříleté, čtyřleté) a třída starších dětí (pětileté a šestileté). Druhá část mateřské školy je v budově Nádražní. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku na mladší (tříleté, čtyřleté a pětileté) a starší (předškoláky). Výchovný a vzdělávací plán mateřské školy je v souladu s vyhláškou MŠMT ČR o MŠ č. 43/2006 Sb. Žáci ve školní družině byli rozděleni podle věku do tří oddělení. Činnost školní družiny byla v souladu s ŠVP pro zájmové vzdělávání, kde je postavena na bázi zájmových útvarů. Ve školním roce 2008/2009 pracovalo na škole dvacet kroužků např. kroužek keramický, výtvarný, hry na flétnu, angličtiny, výpočetní techniky, vaření, přírodovědný, dramatický, sportovní atd. Předpokládáme, že i ve školním roce 2009/2010 bude nabídka mimoškolní činnosti v takové míře jako v minulém školním roce. Vzhledem k tomu, že na naší škole jsou integrovaní žáci, kteří mají doložku o integraci, ale i ti, kteří tuto doložku nemají, je nutné s nimi individuálně pracovat. I nadále se budeme snažit spolupracovat s klinickým logopedem, který nám je nápomocen při odstraňování logopedických vad u dětí v mateřské škole

6 3. Výkon státní správy V průběhu školního roku 2008/2009 bylo vydáno 7 rozhodnutí o odkladu školní docházky podle 37, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. Podle stejného zákona byla vydávána rozhodnutí o zařazení dítěte do MŠ a do ZŠ. Do prvního ročníku základní školy bylo na základě našeho rozhodnutí přijato 39 žáků. Bylo vydáno rozhodnutí o uvolnění z vyučování třem žákům a rozhodnutí o osvobození od úplaty za školské služby ve třech případech. O prodloužení školní docházky bylo požádáno ve čtyřech případech a všem bylo vyhověno. Bylo podáno jedno odvolání proti přijetí do prvního ročníku ve školním roce 2009/2010. Na základě tohoto odvolání byl vydán odklad školní docházky

7 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti V tomto školním roce došlo ke změně ve vedení školy z důvodu odchodu stávající paní ředitelky do důchodu. Od jsou ve vedení školy - ředitelka a dvě zástupkyně, z nichž jedna je statutárním zástupcem. poř. č. Pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky úvazek základní škola 1 ředitelka školy VŠ M, TV, VT % 2 zástupce ředitelky VŠ RJ, RV, VV % 3 zástupce ředitelky VŠ I.st. ZŠ % 4 učitelka I. stupně VŠ MŠ % 5 učitelka I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 6 učitelka I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 7 učitelka I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 8 učitel I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 9 Učitel I.stupně VŠ I.st. ZŠ % 10 Učitelka I. stupně VŠ I.st. ZŠ % 11 učitelka I. stupně VŠ ČJ, OV % 12 učitelka I. stupně VŠ MŠ % 13 učitel I. stupně SŠ % 14 učitelka I. stupně VŠ I.st. ZŠ 10 MD 15 učitelka II. stupně VŠ Z, TV, % 16 učitelka II. stupně VŠ F % 17 učitelka II. stupně VŠ ČJ, HV % 18 učitelka II. stupně VŠ NJ 8 MD 19 učitelka II. stupně VŠ M, VT % 20 učitelka II. stupně VŠ ČJ,D % 21 učitel II. stupně VŠ VT % 22 učitelka II. stupně VŠ ČJ, D % 23 učitelka II. stupně VŠ NJ, RJ, OV % 24 učitel II. stupně VŠ ČJ, TV % 25 učitel II. stupně VŠ CH,Př % 26 učitelka II. stupně VŠ CH, OV 6 MD 27 učitelka II. stupně VŠ I.st. ZŠ 7 91% 28 asistent Vyučení 6 100% poř.č. pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky úvazek mateřská škola 1 učitelka MŠ VŠ % 2 učitelka MŠ SPgŠ % 3 učitelka MŠ SPgŠ % 4 učitelka MŠ SPgŠ % 5 učitelka MŠ VŠ % 6 učitelka MŠ SPgŠ % 7 učitelka MŠ SPgŠ %

8 poř.č. pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky úvazek školní družina 1 vychovatelka ŠD SŠ % 2 vychovatelka ŠD SPgŠ % 3 vychovatelka ŠD SPgŠ % Školní družina pracovala s dětmi rozdělenými do tří samostatných oddělení. V průběhu odpoledního zaměstnání, kdy děti často odcházejí do zájmových kroužků nebo do ZUŠ, se třetí oddělení organizačně spojovalo s ostatními. Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 nekvalifikovaných důchodců Nekvalifikovaných důchodců Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků druhy vzdělávání celkem dlouhodobé krátkodobé 2 VŠ - PF 2 1 UK doplnění vzdělání 1 35 jednotlivé kurzy,semináře 59 V průběhu celého školního roku se učitelé vzdělávají. Tři pedagogové pokračovali v dálkovém studiu na vysoké škole. Učitelé jednotlivých předmětů se v průběhu školního roku účastnili vzdělávacích akcí kurzů, seminářů, pořádaných akreditovanými vzdělávacími institucemi, CVLK, NIDV a vysokými školami. Následující tabulka uvádí přehled všech vyučovaných hodin v týdnu. Postihuje kvalifikovanost i nekvalifikovanost výuky. V těch případech, kde jsou hodiny vyučovány neaprobovaně, se vesměs jedná o pracovníky, kteří dálkově studují, s výjimkou jedné učitelky, která má pouze maturitu na střední odborné škole, ale hlásí se pro příští školní rok ke studiu. Na prvním stupni předměty vyučované neaprobovaně učí dvě pracovnice s vysokoškolským vzděláním pro MŠ, obě studují na PF UJEP

9 Přehled aprobovanosti výuky Předmět celkový počet Vyučováno s odbornou a Vyučováno bez odborné a hodin týdne pedagogickou způsobilostí pedagogické způsobilosti počet Počet hodin t.j. % počet počet hodin t.j. % vyučujících týdne vyučujících týdně Český jazyk I. st Anglický jazyk I. st , ,6 Německý jazyk I. st Prvouka I.st Matematika I. st , ,8 Vlastivěda I.st , ,7 Přírodověda I.st Hudební výchova I. st , ,3 Výtvarný výchova I. st Tělesná výchova I. st Pracovní činnosti I.st , ,3 Svět kolem nás I.st Estetická výchova I.st Český jazyk II. st Anglický jazyk II. st Německý jazyk II. st Dějepis Občanská výchova , ,8 Zeměpis Matematika II. st , ,5 Přírodopis , ,5 Fyzika Chemie Hudební výchova II. st Tělesná výchova II. st , ,1 Výtvarná výchova II. st , ,4 Rodinná výchova Volitelný předmět Pracovní činnosti II. st Informatika volitelný předmět AJ volitelný předmět NJ volitelný předmět PČ volitelný předmět M-seminář

10 Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru ZŠ pedagogická do 30 let let let nad 51 let důchodový celkem/žen Způsobilost věk celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy OPZ úplná OZ 1 1 PZ Žádná ukončený PP nově přijati MŠ pedagogická do 30 let let let nad 51 let důchodci celkem/žen Způsobilost celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy OPZ úplná OZ PZ Žádná ukončený PP nově přijatí ŠD pedagogická do 30 let let let nad 51 let důchodci celkem/žen způsobilost celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy celkem/ženy OPZ úplná OZ PZ Žádná ukončený PP nově přijatí Přehled učitelů, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2007/2008 školní rok 2008/2009 Nastoupili 6 3 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství

11 Provozní pracovníci poř.č. pracovník vzdělání aprobace délka praxe - roky poznámky školní jídelna 1 vedoucí školní jídelny SŠ v oboru 34 2 hlavní kuchařka SOU v oboru 25 3 kuchařka SOU v oboru 21 MD 4 pomocná kuchařka ZŠ v jiném oboru 43 5 pomocná kuchařka SOU v jiném oboru 18 6 pomocná kuchařka SOU v jiném oboru 29 7 pomocná kuchařka SOU v jiném oboru 21 ČID správní zaměstnanci 1 THP OA v oboru 31 2 THP SEŠ v oboru 36 3 Školnice-uklizečka SOU 27 4 školník SOU 39 ČID 5 školník SOU 39 ČID 6 uklizečka OU 34 7 uklizečka OU 39 8 uklizečka OU 23 9 uklizečka OU uklizečka OU uklizečka SOU 12 Ve školní jídelně pracuje celkem 6 zaměstnanců, kteří zajišťují stravování žáků MŠ, ZŠ a zaměstnanců školy. Ze školní kuchyně v Mírové ulici se dováží jídlo do dvou výdejen v mateřských školách v Komenského a Nádražní ulici. Provozní pracovníci - dva školníci spravují tři budovy, zabezpečují základní údržbu a provádějí drobné opravy. Sedm uklizeček zajišťuje úklid všech tří budov, z toho jedna kompletní prostory MŠ Komenského a jedna kompletní prostory MŠ v Nádražní ulici. Dvě pracovnice - THP - jsou zařazeny jako hospodářka, rozpočtářka a mzdová účetní, ekonomka. Platové podmínky pracovníků Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše mzdy pedagogických pracovníků Kč Kč Průměrná měsíční výše mzdy nepedagogických pracovníků Kč Kč Nenárokové složky mzdy pedagogických pracovníků Kč Kč Nenárokové složky mzdy nepedagogických pracovníků 766 Kč Kč

12 5. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání V níže uvedené tabulce je porovnání školního roku 2008/2009 se školním rokem 2007/2008. Průměrný počet žáků na jednu třídu se mírně snížil o 0,38. Na jednoho učitele připadlo o 1,4 žáka méně. Což ukazuje na to, že se počet žáků rok od roku snižuje. Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků jednu třídu jednoho učitele školní rok 2007/ / / / / / / / ,38 21,00 15,40 14 Dne 15. ledna 2009 proběhl zápis do prvních tříd. Zapsáno bylo 38 dětí šestiletých a starších. S ohledem na zdravotní stav dětí bylo v sedmi případech na základě doporučení lékaře, SPC a PPP vystaveno rozhodnutí o odkladu školní docházky. Do prvních tříd by tak mělo nastoupit podle zápisu 31 dětí. Ve skutečnosti ale v září 2008 začalo chodit do školy 39 žáků. Znamená to, že 8 žáků bylo zapsáno na jiných školách a přistěhovali se do Mimoně. Žáci budou rozděleni do dvou tříd. Jeden dodatečný odklad. Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Zapsaní do počet žádostí nastoupilo do Zapsaní do počet žádostí nastoupí do 1. třídy o odklad 1. třídy 1. třídy o odklad 1. třídy Do mateřské školy jsou přijímány i odhlašovány děti průběžně podle potřeb rodičů a kapacity mateřské školy. Přijímací řízení na SŠ a SOU se týkalo celkem 56 žáků. Na SŠ bylo přijato 16žáků, na SOU, OU a ISŠ 27 žáků. Na víceleté gymnázium bylo přijato 6 žáků. Žáci přijatí na víceleté gymnázium odešli z pátého ročníku. Dvě žákyně odešly na čtyřleté gymnázium z devátého ročníku. Z devátého ročníku odešlo na SŠ a SOU 33 žáků, z nižších ročníků 10 žáků. Jeden chlapec ze sedmého ročníku nepodal přihlášku na žádnou střední školu, čtyři žáci pokračují ve vzdělání v zahraničí. Vycházející žáci Ročník celkem dívky Chlapci 9. ročník ročník ročník ročník Celkem ročník Celkem

13 SŠ SOU G 38 Ročník celkem D CH celkem D CH celkem D CH celkem Celkem Hodnocení vyučovacích výsledků: Při hodnocení souhrnných vyučovacích výsledků v níže uvedených tabulkách je patrné, že počet žáků s vyznamenáním je srovnatelný s počtem vyznamenaných žáků v minulém školním roce. Rovněž celkové hodnocení prospěl je v obou školních letech srovnatelné. Počet neprospívajících žáků se ve srovnání s rokem 2007/2008 na prvním stupni o 6 žáků a na druhém stupni o 8 žáků zvýšil. Z celkového počtu žáků bylo 17 žáků nehodnoceno, jsou to převážně žáci, kteří se vzdělávají podle 38 zákona 561/2004 Sb. a zákona 49/2009 Sb. Kromě nich jsou někteří žáci nehodnoceni z vybraných předmětů ze zdravotních důvodů, ale prospěli a postupují do vyššího ročníku. Na neprospěch dětí má mimo jiné vliv i počet zameškaných hodin, který je vysoký zejména u žáků ze sociálně slabých rodin. Třídní učitelé těchto žáků úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní, s odborem sociálních věcí městského úřadu, pediatry, asistentkou pedagoga a snažili se i o spolupráci s rodiči, ale přesto se nepodařilo neprospěchu dětí zabránit. Mnozí z těchto žáků by s ohledem na svůj zdravotní stav potřebovali péči speciální školy, ale rodiče mnohdy odmítají vyšetření a neutěšenou situaci svých dětí neřeší. Doufáme, že danou neutěšenou situaci nám pomůže řešit žákovský parlament, který začal v tomto školním roce pracovat. Mezi výchovnými opatřeními se objevují třídní a ředitelské důtky vesměs za neplnění školních povinností a porušování školního řádu. V ojedinělých případech jsou žáci napomínáni těmito důtkami za ničení majetku. Ve školním roce 2007/2008 se jako nový negativní jev objevuje masivní kouření nejen mezi staršími, ale dokonce i mezi žáky prvního stupně. Kouření, a tím porušování školního řádu, ke kterému dochází dokonce i v průběhu vyučování, bylo příčinou i snížených známek z chování. Největší nárůst snížených známek z chování se ve srovnání se školním rokem 2006/2007 projevil ve známce uspokojivé. Snížené známky z chování jsou u žáků, kteří měli neomluvené hodiny způsobené nedostatečnou péči rodiny. Rovněž tak kouření bylo prokázáno zejména u žáků, jejichž rodiče toto kouření schvalují. Sto dvacet osm žáků bylo oceněno pochvalou, což je 33,8% ze všech žáků školy, za vzorné plnění školních povinností, za aktivní práci ve škole i mimo školu, za reprezentaci školy ve městě, blízkém okolí a také v zahraničí. Starostou města byla jako nejlepší žákyně naší školy odměněna Váradiová Veronika za vzornou přípravu na vyučování, za dobré vyučovací výsledky a za aktivní práci v třídním kolektivu

14 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2008/2009 v porovnání se školním rokem 2007/2008 Ročník počet žáků prospěli s prospěli neprospěli nehodno vyznamenáním ceni 2007/ / / / / / / /2009 I II III IV V I. stupeň VI VII VIII IX II. stupeň celkem Hodnocení chování stupeň školní rok školní rok 2007/ /2009 I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí počet % počet % počet % počet % , , , , ,56 9 2, , ,17 TD 38 9, , , ,60 ŘD 43 11, , , ,96 NTU 29 7, , , ,25 pochvaly 28 7, , , ,07 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2008/2009 Omluvených neomluvených průměr průměr celkem na 1 celkem na 1 žáka žáka I. pololetí , ,20 II. pololetí , ,39 celkem školní rok , ,59 Všechny případy neomluvené absence byly projednány s rodiči za účasti rodičů, výchovného poradce, třídního učitele a předány k dalšímu projednání Odboru sociálních věcí oddělení sociálně-právní ochrany. Z celkového počtu zameškaných hodin uvedených v tabulce je výrazný nárůst mezi prvním a druhým pololetím. Přičinili se o něj žáci jedné sedmé a jedné osmé třídy, kteří zameškali ve druhém pololetí 1282 hodin. Ve všech případech se jednalo o děti buď z neúplných rodin, nebo o děti ze sociálně slabých rodin

15 6. Řízení školy Pro školní rok 2008/2009 byly stejně jako v předcházejících letech úkoly rozděleny na dvě základní oblasti - materiální oblast a výchovně vzdělávací oblast. V materiální části byla hlavní pozornost zaměřena na průběžné opravy soklů obložení tříd, nátěry střech na šatně, instalatérské, zednické a obkladačské práce. V letních měsících byla v celé budově v Mírové ulici provedena rekonstrukce osvětlení. Pro další školní rok zůstává jako hlavní úkol dokončení výměny zastaralého školního nábytku za nový nebo zrenovovaný a vybavení keramické dílny v Mírové ulici. I nadále bude pokračovat oprava střech na budovách v Mírové a Komenského ulici. V tomto roce by měla být dokončena rekonstrukce školní kuchyně tak, aby odpovídala platným hygienickým předpisům. Ve výchovně vzdělávací oblasti byla věnována pozornost zejména individuálním potřebám dětí integrovaných a dětí s různými zdravotními i jinými vadami, přestože nemají integrační doložku. V mnoha případech jsou tito žáci vzděláváni podle individuálních plánů, které respektují jejich potřeby a zvláštnosti. Při škole působila asistentka pedagoga, jejíž práce se velice osvědčila při spolupráci školy s rodinami sociálně slabými bez ohledu na to, zda jsou z majoritní či minoritní části populace. Spolupráci s rodiči zabezpečují obě výchovné poradkyně, spolupráci s jinými školami a dalšími organizacemi zajišťuje jako hlavní garant výchovná poradkyně druhého stupně, na kterou se obracejí třídní učitelé i vedení školy. S ohledem na charakter postižení žáků naší školy úzce spolupracujeme se SPC Liberec, SVP Liberec, Turnov, Probační a mediační službou, logopedy, pediatry, PPP Česká Lípa, Praktickou školou v Mimoni a sociálními odbory městských úřadů

16 7. Poradenské služby Při škole působí zkušená výchovná poradkyně, která svou práci už po několik let vykonává velice zodpovědně, její práce se rozděluje na dvě oblasti volbu povolání a poradenskou činnost. Od ledna 2009 pracuje na prvním stupni druhá výchovná poradkyně, která má na starosti hlavně činnost poradenskou. Vycházející žáci z devátého i nižších ročníků navštěvují Úřad práce v České Lípě. Spolu s rodiči a výchovnou poradkyní se zúčastňují Burzy škol v České Lípě. Volíme už několik let nikoliv hromadné, ale individuální návštěvy této burzy, protože pak se může výchovná poradkyně žákům lépe věnovat. V tomto roce navštívili naši žáci poprvé Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA v Liberci, který navštívili hromadně s výchovnou poradkyní. Volbě povolání je věnována pozornost nejenom součástí jednotlivých vyučovacích plánů, ale i schůzkami výchovné poradkyně s rodiči. Tato setkání jsou buď společná pro všechny rodiče a nebo individuální podle potřeby dítěte. Poradenství jako služba naší školy je odlišeno podle věku dětí. Například v mateřských školách výchovná poradkyně úzce spolupracuje kromě učitelek s klinickým logopedem. Na prvním stupni ZŠ je poradenství charakterizováno spíše jako sociální, protože mnohé děti naší školy jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tady se plně osvědčila spolupráce asistentky pedagoga, třídních učitelů a výchovné poradkyně. Na druhém stupni základní školy je poradenská činnost zaměřena na spolupráci s rodinami zejména v těch případech, kdy se jedná o problémy výchovné a částečně i vzdělávací. Výchovné poradkyně zprostředkují rodičům podle potřeby návštěvu v PPP, pediatra či jiných poradenských center. Spolu s třídními učiteli se podílí na řešení všech případů závažného porušování školního řádu a neplnění školních povinností. Minimální preventivní program školy je v oblasti prevence sociálně patologických jevů zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí různé projekty, besedy, exkurze, soutěže, divadelní představení, návštěvy galerií a výstav. Žáci prvního stupně byli zapojeni do projektů prevence dopravních nehod, V hodinách rodinné výchovy a občanské výchovy tato problematika prolíná výukou v průběhu celého školního roku (např. besedy - Drogy, sex, gamblerství, návštěva výchovného ústavu ve Stráži pod Ralskem apod.). Mezi sociálně patologickými jevy na naší škole ve školním roce 2008/2009 převažovalo záškoláctví a neplnění školních povinností, které výchovné poradkyně řešily ve spolupráci s třídními učiteli, zákonnými zástupci žáků, sociálními pracovníky a probační službou. Přesto se některé případy nepodařilo vyřešit a do spolupráce byly zapojeny i obecní a městské úřady. V tomto roce začala pracovat jako metodik primární prevence nová paní učitelka, která nahradila paní učitelku, která odešla na mateřskou dovolenou. Škola je prostřednictvím občanského sdružení SRPŠ zapojena do mikroregionální politiky v rámci integrovaných projektů LAG Podralsko

17 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol V uplynulém roce proběhla na naší škole pouze jedna kontrola : - v dubnu 2009 byla provedena veřejnosprávní kontrola z městského úřadu, jejímž předmětem bylo prověření hospodaření příspěvkové organizace za rok

18 9. Údaje o dalších aktivitách školy Ve škole se všichni pedagogové snaží individuálně přistupovat k žákům nadaným i k žákům integrovaným, kteří mají nějaké problémy. Dále mohli všichni žáci rozvíjet svůj talent v zájmových útvarech - výtvarný kroužek, keramický kroužek, sborový zpěv, sportovní hry, hra na flétnu, kroužek výpočetní techniky, kroužek vaření, přírodovědný kroužek, apod., kde je poskytován prostor k realizaci jejich zájmů. V rámci spolupráce školy se Sborem pro občanské záležitosti a Domovem důchodců se keramické výrobky stávají dárky pro důchodce, rodiče, budoucí prvňáky. Keramické výrobky zdobí také chodby školních budov. Mnozí z našich žáků jsou žáky ZUŠ, navštěvují kroužky v Domě dětí a mládeže Vážka, hasičský kroužek, rybářský kroužek, jsou členy Junáka a Skauta. Škola se aktivně zapojuje v rámci příhraniční euroregionální spolupráce do programu LAG Podralska. I nadále pokračuje partnerská spolupráce naší školy se školou z polského města Zlotoryje. Tato vzájemná spolupráce trvá již několik let. S kolegy z Polska si předáváme různé zkušenosti z naší pedagogické práce, ale také se setkáváme na poli sportovním např. při volejbalových turnajích, vybíjené, v Běhu Zlotoryjí apod. Žáci našich škol se navzájem poznávají při různých kulturních a sportovních setkáních, která se střídavě uskutečňují v Polsku a v Čechách. Ve školním roce 2008/2009 v květnu naši žáci navštívili Polsko. Žáci prvního stupně základní školy se v průběhu celého školního roku účastnili různých projektů např. dopravní výchovy BESIP, Pasování na čtenáře, projektů zaměřených na environmentální výchovu Evropský týden lesů, Den Země, Poznáváme Lužické hory, Máme rádi zvířata apod. Činnost žáků druhého stupně byla zaměřena na projekty z oblasti dospívání drogy, sexuální výchova, vandalství, ale také kurzy resuscitace a projekt Miminko, kde se žáci osmých a devátých tříd seznámili s vývojem dítěte od početí až po první dny po porodu. Celý školní rok probíhaly nejen sportovní soutěže a turnaje (např. Běh Zlotoryjí, malá kopaná, vybíjená, basketbal), ale například i pěvecké (Skřivánek), výtvarné a soutěže, kde mohly děti ukázat svoji dovednost a zručnost (Ten dělá to a ten zas tohle). Děti se zúčastňovaly okresních i celostátních kol těchto soutěží. V rámci vyučování, ale hlavně formou mimoškolních aktivit, se učitelé snaží, aby se žáci seznámili s regionem, aby si v praxi ověřili své znalosti z hodin občanské nauky, rodinné výchovy, dějepisu, zeměpisu, vlastivědy, aby se věnovali sportu. Od prvního do devátého ročníku prostřednictvím exkurzí a výletů poznávají nejen nejbližší okolí, ale i významná místa celé naší republiky (např. přírodní rezervace, kulturní památky, výrobní podniky). Žáci sedmých, osmých a devátých ročníků se účastní lyžařského výcvikového kurzu

19 Samozřejmou součástí výuky i volného času našich žáků jsou zájezdy do divadel. Téměř každý měsíc navštívili divadelní představení - soubor Šlapolet, divadlo v Mladé Boleslavi (pohádky a činohry). Divadelních představení se účastní vždy asi 40 žáků. Největší ohlas měla hudba amerického kontinentu a pořad HIP HOP, který nabízel žánry rockové hudby. Žáci všech ročníků základní školy shlédli v průběhu školního roku alespoň jedno filmové představení. Akcí celoměstského významu je tradiční Běh školy pořádaný při příležitosti oslav Dne dětí. Rok od roku běhá pro radost z medailí a odměnu v podobně opékaného buřta stále více dětí. Mimoškolních aktivit se nezúčastňují jen žáci základní školy, ale i děti z mateřských škol. Pořádají výlety, zájezdy do divadla dětí i rodičů. Budoucí čtenáři navštěvují městskou knihovnu a knihovnu základní školy. Spolu se žáky ZŠ se účastní oslav Dne dětí, sportovních akcí. Ve spolupráci se SPOZ vítají nové občánky města svým kulturním programem. Loučení s předškoláky a kulturní programy ke Dni matek, Vánocům, maškarádám, sletu čarodějnic apod. připravují učitelky i ve spolupráci s rodiči. Kromě jiného děti z MŠ zaměřily svou pozornost na přírodu a péči o ni. Besedovaly o lese, lesních zvířatech, setkaly se s myslivcem, navštívily Veverčí záchrannou školku. Děti od 5 do 7 let absolvovaly kurz plavání v plavecké škole ve Stráži pod Ralskem. Výuka byla velice kladně hodnocena nejen samotnými dětmi, ale i jejich rodiči. Děti z MŠ budovy Komenského velmi dobře zvládají přechod mezi MŠ a ZŠ, protože se pohybují v prostředí, které důvěrně znají a nemají tudíž obavy z neznáma. Adaptace v ZŠ probíhá velmi rychle a bez problémů. Školní družina zaměřuje svůj výchovný program v souladu se základní školou a mateřskou školou na zájmovou činnost žáků, kulturní akce - výstavy, divadla, filmová představení, karnevaly, soutěže. Na podzim proběhla drakiáda na sokolském hřišti. V prosinci školní družinu navštívil Mikuláš s čertem. Ve spolupráci s třídními učiteli připravují děti na vyučování, podílejí se na práci v zájmových kroužcích, účastní se školních výletů a exkurzí. Provoz školní družiny i mateřské školy je uzpůsoben individuálním potřebám rodičů i dětí. Provoz je zajištěn v době od 6,15 do 16,00 hod. V případě potřeby, hlavně o vedlejších prázdninách, může být dítě ze ŠD umístěno i v MŠ. V době prázdnin navštěvují MŠ Nádražní i Komenského děti z MŠ Eliášova

20 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Škola pracuje jako spádová a je tudíž předpoklad, že i v dalších školních letech budou do Mimoně dojíždět žáci z okolních obcí. V příštích školních letech bude škola podle finančních možností zřizovatele vybavena odpovídajícím nábytkem. I nadále bude věnována zvýšená pozornost individuálním potřebám dětí. Ke zkvalitnění školní i mimoškolní práce by bylo zapotřebí zrekonstruovat školní hřiště. Ve školním roce 2007/2008 se díky intenzivní přípravě na projektové dokumentaci zdálo, že práce budou už v dohledné době zahájeny. Nestalo se tak, protože se nenašlo dostatek finančních prostředků. V roce 2008/2009 bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci tělocvičny v Mírové ulici (výměna oken, zateplení, oprava střechy), ale do konce školního roku práce nezačaly. Vzdělávací výsledky žáků naší školy se jako dobré odrážejí mimo jiné i v tom, že žáci jsou úspěšnými uchazeči o studium na středních školách a na středních odborných učilištích. Spolupráce školy s obecními a městskými úřady, sociálními institucemi, Policií ČR i rodiči doznala v poslední době kvalitativní posun kladným směrem. Dobrá spolupráce se odráží například ve vzájemné informovanosti všech partnerů, v pravidelné informovanosti a osobním kontaktu s pracovnicí odboru sociální péče

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více