Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok Základní údaje o škole: Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola"

Transkript

1 Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa školy: Červená Voda 341 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Kontakt : telefon: www: cvvoda.cz Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Červená Voda Adresa zřizovatele: Červená Voda 268 IČO: Kontakt: telefon a fax: Výroční zpráva 2007/2008 1

2 1. 3 Materiálně technické podmínky školy: Kmenové třídy 10 učeben: z toho 6 na I.stupni a 4 na II. stupni ZŠ Odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, pracovna německého jazyka, 3 pracovny anglického jazyka pro I. stupeň a II.stupeň, pracovna výtvarné výchovy, pracovna hudební výchovy, pracovna přírodopisu, pracovna výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, pracovna zeměpisu a dějepisu Dílny a pozemky: školní dílna, školní pozemek se skleníkem a kryté atrium zimní zahrada Odpočinkový areál: venkovní atrium umělý povrch, stoly na stolní tenis a košíková Sportovní zařízení: tělocvična, školní hřiště, hřiště fotbalového oddílu Školní nábytek: postupně vybavujeme třídy výškově nastavitelnými stolky a židlemi požadavek hygienických norem pro provoz škol Vybavení školy učebními pomůckami, učebnicemi a sportovním nářadím a náčiním: na poměrně dobré úrovni, ale nutno obměňovat a doplňovat. Zřizujeme školní knihovnu. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: 10 žákovských počítačů a 1 učitelský napojené na internet v pracovně výpočetní techniky, pracovny vybaveny zpětnými projektory, audiopřehrávači, videotechnikou, DVD přehrávači, dataprojektorem s notebookem - přírodopis. Provozní počítače 4 - napojeny na internet Komentář: Po rekonstrukci kmenových tříd a pracoven je prostorové zázemí pro výuku na vysoké úrovni, ale zaostává vybavení pracoven II. stupně - angličtiny, přírodopisu a zeměpisu nábytkem /výškově nastavitelné žákovské stoly a židle /, 3 kmenové třídy a pracovna anglického jazyka byly dovybaveny novými tabulemi. V plánu napojení na internet učitelských počítačů ve sborovnách a kabinetech a multimediálního pracoviště v pracovně přírodopisu. Finanční prostředky na nákup učebnic, učebních pomůcek, nářadí a náčiní na tělesnou výchovu ze státního rozpočtu jsou nedostačující a stále klesají. Obnova a doplnění školních pomůcek pro nový systém výuky proto probíhá velmi pomalu a stává se brzdou rozvoje vyučovacího procesu. 2. Vzdělávací program : 1. a 6. ročník ŠVP NAŠE škola č.j. 54/2007/RE a ročník - Základní škola č.j /96-2 Povinně volitelné předměty: tvořivá informatika, sportovní hry, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, seminář z přírodopisu, technické činnosti, domácnost ruční práce a šití, pěstitelství, dítě a jeho výchova v rodině Nepovinné předměty: německý jazyk 3. Přehled pracovníků školy: Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů a vychovatelů ZŠ 20 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Výroční zpráva 2007/2008 2

3 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících: pracovník, titul funkce úvazek roků ped.praxe stupeň vzdělá ní aprobace 1 Fojtíková Zdeňka, Ředitel 1,00 31 VŠ Z Tv Mgr. 2 Prušek Josef, Mgr. Zástupce řed. 1,00 nad 32 VŠ Př Z 3 Fojtík František, Mgr. Vých.poradce, 1,00 31 VŠ Ch Zzv TU-IX.tř. 4 Drážný Ladislav, Ing. ICT 1,00 13 VŠ Ing. koordinátor,tu- 5 Harnychová Hana, Učitelka II.st., TU- 1,00 20 VŠ Rj-Nj-ped. Mgr. VI.B tř. 6 Veselá Eva, Mgr. Učitelka II.st.,TU- 1,00 24 VŠ M Z VII.tř. 7. Tomášková,Věra, Učitelka II.st., TU- 1,00 12 VŠ D Rj Mgr. VIII.tř 8. Horníčková Zdeňka, Učitelka II.st. 1,00 5 VŠ M Hv Mgr. 9. Drážná Renáta, Mgr. Učitelka II.st. 0,64 12 VŠ M Ch 10 Stolariková Helena, Učitelka I.st., TU 1,00 29 VŠ I.st. Tv Mgr. V.B tř. 11 Dvořáková Eva, Mgr. Učitelka I.st. 1,00 33 VŠ I.st. Tv. 12. Andrlová Ivana, Mgr. Učitelka I.st., TU 1,00 25 VŠ I.st. II.tř. 13 Kopecká Stanislava, Učitelka I.st., TU 1,00 17 VŠ I.st. Tv Mgr. I.tř. 14 Čumová Iva, Mgr. učitelka I.st. 1,00 11 VŠ I.st - Aj 15 Stejskalová Lenka učitelka I.st., TU 1,00 21 VŠ studentka PF V.A tř 16 Vrábelová Martina učitelka I.st., TU 1,00 10 střední IV.tř. 17 Jetmarová Eva,Mgr. učitelka I.st., TU 1,00 VŠ I.st. III.tř. 18 Krejsa František, Mgr. učitel II.st. 0,27 nad 32 VŠ tech.práce důchodce 19 Valentová Jana vychovatelka 1,00 Stř.ped vychov. ŠD 20 Kordasová Marta,Mgr. vychovatelka 0, 5 VŠ vychov.šk 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce: Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I.stupně 88 % Učitelé I.stupně 88 % Učitelé II.stupně 92 % Učitelé II.stupně 84 % Vychovatelky ŠD, ŠK 100 % Vychovatelky ŠD, ŠK 100 % Výroční zpráva 2007/2008 3

4 Komentář: Odborná kvalifikace: Jedna učitelka na I. stupni nemá vysokoškolské vzdělání. Ing.- učitel fyziky, výpočet.techniky a tělesné výchovy na II.stupni ZŠ si doplňuje pedagogické minimum. Všichni učitelé II. stupně budou plně odborně kvalifikovaní. Aprobovanost ve výuce: I při stoprocentní odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků nedosáhneme na škole z objektivních důvodů stoprocentní aprobovanost ve výuce. Naší snahou je dosáhnou co nejvyšší aprobovanosti ve výuce, a to přijímáním nových zaměstnanců s potřebnou aprobací a přidělování předmětů do úvazků jednotlivým učitelům podle jejich aprobace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: let let let 51 důch.věk důch.věk Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících: Ost.prac. funkce úvazek 1 účetní 1,00 2 školník 1,00 3 uklizečka 1,00 4 uklizečka 1,00 5 uklizečka 1,00 6 uklizečka 0,88 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol: 4.1 Zápis k povinné školní docházce: počet 1.tříd počet dětí přijatých do 1.třídy z toho počet dětí starších 6ti let/ nástup po odkladu/opakuje ročník žák žádost o domácí vyučování Počet odkladů pro školní rok 2007/ Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 0 / žádný zájemce / b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: Gymnázia Tech.lyceum Obchodní akademie Zdravotní školy Průmyslové školy Ostatní střední školy celkem Výroční zpráva 2007/2008 4

5 c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Přehled o prospěchu: I. stupeň třída počet žáků prospělo-samé1 prospělo neprospělo I II III IV V. A V. B Samé jedničky mělo 39 žáků ze 120 tj. 32,5 % žáků I. stupně. II. stupeň: třída počet žáků prospělo s prospělo neprospělo vyznamenáním VI VII VIII IX Prospělo s vyznamenání 26 žáků ze 116 = 22,4 % žáků II. stupně ZŠ. Přehled o chování: I. stupeň: Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitele školy stupeň Výroční zpráva 2007/2008 5

6 II. stupeň: Pochvaly tříd. učitele Pochvaly ředitele školy Napomenutí tříd.učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2.stupeň Údaje o zameškaných hodinách: Celkový počet neomluvených hodin: Údaje o integrovaných žácích: 3.stupeň Ve školním roce 2007/2008 jsme nevyučovali žádného integrovaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. V každé třídě je několik žáků se specifickými poruchami učení, kteří mají úlevy v činnostech, ve kterých se jejich poruchy projevují. 5.4 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu školy: Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy: Škola pracovala ve školním roce 2007/2008v ročníku a v ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola a v 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZV NAŠE škola. K byli v ZŠ zapsáni celkem 244 žáci z toho jeden žák měl individuální vzdělávání podle 41 školského zákona. Žáci byli rozděleni do 10 tříd. Na I. stupni 128 žáků v 6ti třídách /v 5. ročníku A, B/, na II. stupni 116 žáků ve 4 třídách. Rozvrh hodin: žáci 1. ročníku učí každý den 4 hodiny, žáci ročníku mají vyučování rozděleno na dvě části dopoledne čtyři hodiny, polední přerušení vyučování a odpoledne v pondělí, úterý nebo ve čtvrtek podle ročníku zbývající hodiny rozděleny po dvou. V 5. ročníku se učí každý den 5 hodin. Žáci II. stupně se učí dopoledne rovněž 5 hodin a zbývající hodiny mají rozděleny v odpoledních hodinách nanejvýš po dvou - v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učitelé spolupracují s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní klub nebo různé zájmové kroužky či ZUŠ, která má oddělení v naší škole. Informovanost rodičů: Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí denně informováni prostřednictvím žákovských knížek nebo se mohou přijít informovat o prospěchu a chování v době pravidelných informačních odpolední nebo po individuální domluvě s vyučujícím kdykoliv. Průběh a výsledky vzdělávání : Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání i s cíli základního vzdělávání. Při výuce jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Je přihlíženo k aktuálnímu stavu třídy. /Tabulková podoba výsledků vzdělávání bod 5.1./ Materiální podpora výuky: Po rekonstrukci školy je vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem vynikající. Učebny I.stupně a odborné pracovny jsou velmi vkusně a podnětně vyzdobeny. Výroční zpráva 2007/2008 6

7 Kmenové učebny II. stupně se učitelů jen s velkým úsilím daří udržet v dobrém stavu. Žáci se k vybavení tříd chovají vandalsky. Vážná poškození majetku školy jsou vyšetřena policií, viníci potrestáni podle školního řádu a rodiče uhradí vzniklou škodu. Ve výuce učitelé využívají dostupné učební pomůcky / obrazy, výukové videokazety, encyklopedie, počítače, audiopřehrávače, a další/ učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, didaktickou techniku / zpětné projektory, promítací přístroje apod/. Materiální vybavení pro výuku je třeba stále zlepšovat a rozšiřovat. Nákup nových zařízení je nutný pro zavádění nových vyučovacích metod a postupů do výuky, ale finanční prostředky na nákup chybějí, jejich množství přidělované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů je rok od roku nižší. Škole chybí počítače a datové projektory / podle Standardu ITC služeb ve škole má mít škola naší velikosti 14 žákovských počítačů v počítačové učebně, 5 počítačů v ostatních učebnách, 10 počítačů pro pedagogické pracovníky a 3 datové projektory/. Nedaří se nám sehnat sponzorské peníze. Větší granty jsou pro nás rovněž těžko dostupné, protože předpokládají spoluúčast v desetitisících spíše statisících korun. Vyučovací formy a metody: Učitelé využívají při výuce různé formy a metody vyučování. Od frontální výuky, přes skupinové vyučování, tvorby a přednášení referátů, vyhledávání a zpracovávání informací jednotlivci, využívají metod aktivního a prožitkového učení. Žáci pracují s přírodním materiálem, experimentují, objevují, zkoumají. Některé části učiva plnili žáci formou projektů. Velkou brzdou efektivního uplatňování všech těchto metod a forem je velký počet žáků ve třídách a nezájem žáků o vzdělávání. Ekonomickým tlakem státu je vedení školy nuceno stále zohledňovat ekonomické hledisko výuky nad pedagogickým. Klima školy, motivace a hodnocení žáků: Všichni pracovníci školy se snaží o vytvoření příjemné, pracovní atmosféry na škole. Ne vždy se to daří a ne vždy jsou na vině učitelé, jak si mnohdy rodičovská veřejnost myslí. V mnoha případech žáci nejsou rodinou ani společností motivováni k chtění získávat znalosti a dovednosti, nedodržují pravidla slušného chování, nerespektují autoritu. Tito žáci ruší práci učitelů i ostatních žáků. Systém hodnocení žáků je součástí školního řádu a školního v zadělávacího programu. Učitelé se snaží hodnotit žáka po všech jeho stránkách, respektují individuální schopnosti žáků. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedoucí pracovníci i pedagogičtí pracovníci se vzdělávají a prohlubují své znalosti v rámci svých aprobací. Účastní se akcí s akreditací MŠMT pořádaných různými vzdělávacími agenturami. Program vzdělávání vedoucích pracovníků: Ředitelka školy si zvýšila kvalifikaci pro řízení školy studiem školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze v systému celoživotního vzdělávání Úspěšný ředitel. Studium, které probíhalo od května 2006 do dubna 2008, úspěšně ukončila státním závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné práce. Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání podle předmětů: Za každý předmět je vždy vyslán jeden pedagogický pracovník, který po absolvování školení předá informace ostatním učitelům stejné aprobace. Z ekonomických a provozních důvodů nelze vyhovět všem zájemcům v jedné oblasti účastnit se školení přímo. Výroční zpráva 2007/2008 7

8 V tomto školním roce se učitelé vzdělávali a poté předávali poznatky kolegům v: českém jazyku /2x I stupeň - Jak na čtení, Efektivní metody výuky v českém jazyce na I.stupni, /2x II. stupeň Netradiční hodiny českého jazyka poezie, literární výchova / matematice / 2x II.stupeň Jak učit matematice žáky věku let, Podíl učitele matematiky II.stupně ZŠ na tvorbě ŠVP/ chemii Bezpečnost práce při zacházení s nebezpečnými látkami výtvarné výchově Samostatně se učitelé vzdělávali a získali /nebo získají/ osvědčení : tělesná výchova kurz jízdy na snowboardu hudební výchova kombinované studium konzervatoře v Pardubicích komunikační technologie práce s programem Bakaláři - školní matrika chemie Nové cesty k výuce přírodních a technických věd integrovaný přístup zeměpis Terénní exkurze Bavorský a Slavkovský les Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání v cizích jazycích.: Anglický jazyk: Tři učitelky I.stupně úspěšně ukončily vzdělávání v projektu MeJa a učitel II. stupně v projektu Brána jazyků. O tom, že o vhodné vzdělávání je mezi učiteli zájem bez ohledu na skutečnost, kdy semináře probíhají, svědčí to, že o hlavních prázdninách učitel anglického jazyka II.stupně ZŠ absolvoval intenzivní týdenní kurz anglického jazyka ve Vysokém Mýtě pořádaný Tvořivou školou. Dále se učitel II. stupně ZŠ zúčastnil seminářů Anglický jazyk a ŠVP a Využití výpočetní techniky v Aj. Environmentální vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním vzdělávacím programu Naše škola máme velký důraz kladen na environmentální vzdělávání. Dvoudenního semináře EVVO ve školní praxi se ve školicím středisku environmentální výchovy v Oucmanicích zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávání výchovného poradce a preventisty patologických jevů : Výchovný poradce se zúčastnil dvoudenního semináře, který se věnoval problematice výchovného poradenství volbě povolání a práce s žáky se specifickými poruchami učení. Preventista patologických jevů absolvoval dvoudenní seminář, který se zabýval problematikou drogových závislostí nesprávných vzorců chování. Vzdělávání vychovatelek školní družina a školního klubu: Hlavní náplní vzdělávacích aktivit vychovatelek byly semináře týkající se tvorby školního vzdělávacího programu pro školní družina a školní kluby. Prostředky vynaložené na vzdělávání : Podpora vzdělávání učitelů je jednou z priorit vedení školy, proto je z ONIV školy věnována na vzdělávání velká část financí. V tomto školním roce to bylo 25%. Výroční zpráva 2007/2008 8

9 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách: Olympiády : Školní kolo olympiády v českém jazyku, dějepise, chemii, matematice. Okresní kolo: - leden uspořádání okresního kola chemické olympiády - učitel chemie Mgr. František Fojtík - žáci devátého ročníku obsadili v celkovém pořadí 7., 14. a 18. místo - soutěže se zúčastnili společně žáci ZŠ a nižšího ročníku víceletých gymnázií. Mezi žáky ZŠ vybojovali 2., 4. a 7. místo. Soutěže : mezinárodní matematická soutěž Klokan zeměpisná soutěž korespondenční a krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorébus - korespondenční soutěže a krajského kola v Hradci Králové se zúčastnila družstva 6. a 7.ročníku pod vedením p.uč. Mgr. Evy Veselé přírodovědná soutěže poznávání přírodnin pro žáky tříd výtvarné soutěže Naše škola - pro I. stupeň ZŚ Co bychom přáli přírodě k narozeninám - pro MŠ a třídu ZŠ- - ekologická tématika recitační a pěvecká soutěž pro žáky ročníku soutěže s ekologickou tématikou Zelený ParDoubek 2008 soutěž vyhlášená Pardubickým krajem - práce skupiny žáků 7. třídy pod vedením Mgr. Evy Veselé zpracována a zaslána ke zhodnocení celostátní soutěž fi Elektrowin ve sběru elektroodpadu - škola se umístila na 4. místě v republice a 30 nejlepších sběračů se za odměnu zúčastnilo jednodenního zájezdu exkurze v podniku Kovosteel Staré Město u Uherského Hradiště a v ZOO Lešná sportovní soutěže: Zátopkovy štafety celostátní soutěž vypsaná časopisem Školní sport přespolní běh Letohrad Tydra Cup turnaj v malé kopané ve Štítech přehazovaná turnaj dívek 8. a 9. ročníku v Králíkách Výstavy : stálá výzdoba chodeb v Léčebném ústavu v Červené Vodě výtvarnými pracemi žáků naší školy výstava žákovských výtvarných prací v areálu rozhledny na Křížové hoře projekt Hudba v rámci festivalu Putování za písničkou - nyní obrazy zdobí chodby budovy základní školy školní družina, školní klub Barevný podzim - výstava výtvarných prací a výrobků z přírodnin ve vestibulu školy součást projektu Výroční zpráva 2007/2008 9

10 školní klub Brouci, kytky, motýli - výstava součástí projektu ve vestibulu školy vystaveny výtvarné práce žáků, výrobky z přírodnin a ukázky aranžování Kroužky: Všechny uvedené kroužky vedli na škole učitelé ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Do kroužku francouzštiny docházejí také žáci gymnázia Králíky. kroužek matematických her I. stupeň Mgr. Stolariková Helena kroužek matematických her 6. a 7. ročník Mgr. Veselá Eva Klub deskových her Mgr. Veselá Eva chemický kroužek Mgr. Fojtík František výtvarná dílna Mgr. Čumová Iva sportovní kroužek Stejskalová Lenka, Vrábelová Martina aerobik Mgr. Kopecká Stanislava anglický jazyk Mgr. Čumová Iva francouzský jazyk Mgr. Veselá Eva kondiční sport Ing. Drážný Ladislav Exkurze: hvězdárna na Kleti v rámci ŠVE 9.ročníku ZOO Dvůr Králové program Savana pro ročník dějepisná Brno a jeho zajímavé památky se sportovním zaměřením Výprava za poznáním Centrum Babylon Liberec Aquapark, IQpark příspěvek na vstupné z Nadace škola hrou v Ekole České Libchavy - 6.a 7. ročník Ekocentrum Paleta Pardubice program Zdraví na talíři, Výroba recyklovaného papíru Školní vlastivědná exkurze /ŠVE/ 9. ročníku Vltava mezi Rožmberkem a Lipnem ŠVE 6. ročníku - Lesní obora Počátky - pozorování lesní zvěře Výukové programy- živá vystoupení: protidrogová prevence - divadelní představení pro II stupeň na motivy knihy Memento Výchovný koncert manželé Kocůrkovi Divadélko Polná Červená Karkulka I. stupeň Skupina historického šermu Jeseník- komponované představení Vikingové Kulturní program pro mládež Magic revue Kellner Výroční zpráva 2007/

11 Projekty: Jednou z nových forem práce, kterou zkoušíme motivovat žáky k touze po vzdělávání, jsou různé projekty. Ve školním roce 2007/2008 jsme uskutečnili celou řadu projektů různého rozsahu a délky. Výčet tvoří pouze některé z nich. Projekty realizovali učitelé a žáci i v jiných předmětech, než které jsou uvedeny/ např. v zeměpise, přírodopise, dějepise, rodinné výchově, matematice/. Naše čítanka - celoroční projekt žáků 6. ročníku seznámit se zajímavým netradičním způsobem s literaturou vlastní čítanka pro 6. ročník s ukázky literárních děl podle přání žáků Pojďte s námi do školy projektový den I. stupně společně s učiteli I. stupně připravili žáci 5. ročníku den společně ve škole, kdy se z žáků stali učitelé a z rodičů žáci Za vládcem Křížové hory celoškolní projekt s ekologickým zaměřením tvorba podobizny a vymýšlení jména vládce Křížové hory, který se stal symbolem environmentální výchovy na škole Advent projekt I. stupně seznamování s historií adventu a společné prožívání předvánočního času, vánoční zvyky a tradice výroba adventních věnců, pečení perníčků, koncert vánočních koled Vánek ve škole projekt Vánoce na II. stupni jednodenní projekt výroba vánočních přání, vánoce našich německých sousedů, vánoční zvyky, pečení vánočního cukroví, tajné písmo, pohádky s vánoční tématikou Týden anglicko-německé konverzace žáci studující angličtinu se seznamovali se základy němčiny a opačně Výuka angličtiny s rodilou mluvčí - 5. a 6. ročníku-red Little Riding Hood hodinový program Countryside, On a Farm farm animals půldenní program Výtvarná výchova celoroční projekty v jednotlivých ročnících Věci kolem nás 6. ročník Člověk 7. ročník Náš svět 8. ročník Umění 9. Ročník Sběr starého papíru projekt v rámci environmentální výchov - 2x ročně Ke krmelci za zvířátky - dvoudenní projekt 1. ročníku les, lesní zvěř/spojení teorie a praxe ochrana přírody/ Loutková pohádka projekt 3. ročníku od vyhledání pohádky, přes výrobu loutek a kulis, až k loutkovému představení Ozdobné kořínky a výhonky projekt 3. ročníku setí řeřichy, klíčení hrachu Výroční zpráva 2007/

12 Barevný podzim společný projekt školní družiny a školního klubu výstava výtvarných prací, výrobků z přírodnin, vystoupení dětí s tanečky, písničkami, básničkami na podzimní téma, soutěže Těšíme se na Vánoce - projekt školní družiny prožívání příprav na vánoční svátky pečení cukroví, nácvik pásma na besídku pro rodiče, spaní ve školní družině Karneval společný projekt školní družiny a mateřské školy Brouci, motýli, kytky projekt školního klubu se zaměřením na environmentální cítěná a chápání přírody výstava výtvarných prací, výrobků z přírodnin, knih o přírodě, pásmo tanců, scének, básniček se zaměřením na téma, vyhodnocení výtvarné soutěže, beseda s bylinkářkou léčivé rostliny a jejich zpracování a využití Zapojení školy do projektů jiných subjektů: Lesy ČR Aby lesy nebyly jen v pohádkách ochrana lesů účast žáků na talkshow Regionální odpadové centrum Pardubického kraje Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Pardubického kraje - přiděleny nádoby na třídění odpadu ve škole /plasty/ Cermat Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.ročníků v roce 2008 testování žáků proběhlo 29.ledna 2008 M.R.K.E.V./metodika a realizace komplexní ekologické výchovy/ - svou činností jsme se stali členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou 7. 2 Spolupráce školy a dalších subjektů: Spolupráce se školami v regionu: Základní škola a mateřské školy v Červené Vodě: před zápisem do 1. ročníku učitelky MŠ seznámily kolegyně ze ZŠ s budoucími prvňáčky předškoláci se se svými učitelkami přišli podívat do školy na práci žáků 1. ročníku. učitelky MŠ v říjnu a listopadu hospitovaly v první třídě a informovaly se na úspěšnost dětí při přechodu do základní školy děti mateřské školy a žáci třídy ZŠ se zúčastnili společného projektu: Poznáním přírodě blíž dotovaným grantem Pardubického kraje /ekologie/ Přidej se k nám - grant Pardubického kraje na sportovní a volnočasové aktivity - pro děti mateřské školy a žáky základní školy žáci II. stupně ZŠ pomáhají při organizaci akcí pro děti mateřských škol společné akce dětí mateřských škol a žáků školní družiny - karneval v tělocvičně ZŠ Základní škola a Základní umělecká škola Králíky: pronájem za symbolickou cenu učebnu, taneční sál a šatnu pro potřeby Základní umělecké školy v Králíkách. Výroční zpráva 2007/

13 Základní škola a Základní škola v Králíkách: společné pořádání sportovních soutěží na sportovištích v Králíkách Den rekordů atletické soutěže turnaj v přehazované žákyň Školní klub základní školy a ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí: realizace divadelního představení pohádky Princezna Koloběžka v podání členů školního klubu při ZŠ Červená Voda ve škole v Jamném nad Orlicí Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: Škola spolupracuje s organizacemi, které se zabývají prací s dětmi se Skautem, s Pionýrem, fotbalovým oddílem a oddílem Sportu pro všechny Červená Voda. Propůjčujeme jim prostory školy na činnost a prezentaci. Stále pokračuje velmi dobrá spolupráce s Obecní knihovnou v Červené Vodě a Městskou knihovnou v Králíkách. Zaměstnanci knihoven připravují pro naše žáky zajímavé programy. Spolupráce s rodiči: Při škole i v tomto školním roce pracovalo SRPDŠ. Výbor SRPDŠ, který tvoří zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd, pořádá pravidelná setkání zástupců rodičů s vedením školy. Přispívá finančně na odměny při různých soutěžích ve škole, hradí část nákladů na dopravu dětí do bazénu na povinný plavecký výcvik, oceňuje drobnými pozornostmi práci učitelů. Na konci školního roku předávají zástupci rodičů drobné dárky žákům se samými jedničkami a vyznamenáním. Jedenkrát za čtvrt roku se konají schůzky rodičů s třídními učiteli a informační odpoledne o prospěchu a chování žáků. Rodiče mají možnost kdykoli se informovat na prospěch a chování svých dětí ve škole. Mají rovněž možnost po domluvě s učiteli účastnit se vyučovací hodiny svých dětí. Velmi dobře pracuje Rada školy. Spolupráce s obcí: Spolupráce školy s Obcí Červená Voda je na velmi dobré úrovni. Obec se snaží podle svých finančních možností vedení školy co nejvíce podporovat ve snaze o rozvoj technického a materiálního vybavení školy. Pokračuje rekonstrukce budovy školy. Ve zcela zmodernizovaném provozu kuchyně se začalo vařit , kdy proběhla i kolaudace kuchyně. Zbývá dokončit výměnu oken a zateplení fasády v části budovy a provést modernizaci sociálních zařízení na zbývajícím pavilonu budovy školy Prezentace školy na veřejnosti : internetové stránky školy : články a informace o dění ve škole v místním tisku Červenovodský zpravodaj, Nové Kralicko, -v regionálním tisku Orlický Deník v celostátním tisku - Učitelské noviny Výroční zpráva 2007/

14 výstavy prací žáků ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích v obci výstavy prací žáků v prostorách budovy školy školní akce pro rodiče a veřejnost v místním kině školní akce pro rodiče a veřejnost v prostorách školy / tělocvična, vestibul a hlavní chodba školy, prostory školní družiny dny otevřených dveří vývěsní skříňka ve středu obce informace, sdělení a ukázky prací žáků 8. Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007 a) příjmy Celkové příjmy: ,- Kč z toho: zřizovatel: ,- MŠMT: ,- ostatní: ,- doplňková činnost: ,- b) výdaje Neinvestiční výdaje celkem: ,- Kč z toho: na platy ,- ostatní osobní náklady: ,- zákon.odvody zdrav ,- učeb.,učeb.tex ,- ostat. provoz.náklady ,- Ztráta organizace za rok 2007 : ,- Kč uhrazena z rezervního fondu. V Červené Vodě Mgr. Fojtíková Zdeňka řed. školy Výroční zpráva 2007/

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2009-2010 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více