Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok Základní údaje o škole: Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola"

Transkript

1 Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa školy: Červená Voda 341 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Kontakt : telefon: www: cvvoda.cz Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Červená Voda Adresa zřizovatele: Červená Voda 268 IČO: Kontakt: telefon a fax: Výroční zpráva 2007/2008 1

2 1. 3 Materiálně technické podmínky školy: Kmenové třídy 10 učeben: z toho 6 na I.stupni a 4 na II. stupni ZŠ Odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, pracovna německého jazyka, 3 pracovny anglického jazyka pro I. stupeň a II.stupeň, pracovna výtvarné výchovy, pracovna hudební výchovy, pracovna přírodopisu, pracovna výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, pracovna zeměpisu a dějepisu Dílny a pozemky: školní dílna, školní pozemek se skleníkem a kryté atrium zimní zahrada Odpočinkový areál: venkovní atrium umělý povrch, stoly na stolní tenis a košíková Sportovní zařízení: tělocvična, školní hřiště, hřiště fotbalového oddílu Školní nábytek: postupně vybavujeme třídy výškově nastavitelnými stolky a židlemi požadavek hygienických norem pro provoz škol Vybavení školy učebními pomůckami, učebnicemi a sportovním nářadím a náčiním: na poměrně dobré úrovni, ale nutno obměňovat a doplňovat. Zřizujeme školní knihovnu. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: 10 žákovských počítačů a 1 učitelský napojené na internet v pracovně výpočetní techniky, pracovny vybaveny zpětnými projektory, audiopřehrávači, videotechnikou, DVD přehrávači, dataprojektorem s notebookem - přírodopis. Provozní počítače 4 - napojeny na internet Komentář: Po rekonstrukci kmenových tříd a pracoven je prostorové zázemí pro výuku na vysoké úrovni, ale zaostává vybavení pracoven II. stupně - angličtiny, přírodopisu a zeměpisu nábytkem /výškově nastavitelné žákovské stoly a židle /, 3 kmenové třídy a pracovna anglického jazyka byly dovybaveny novými tabulemi. V plánu napojení na internet učitelských počítačů ve sborovnách a kabinetech a multimediálního pracoviště v pracovně přírodopisu. Finanční prostředky na nákup učebnic, učebních pomůcek, nářadí a náčiní na tělesnou výchovu ze státního rozpočtu jsou nedostačující a stále klesají. Obnova a doplnění školních pomůcek pro nový systém výuky proto probíhá velmi pomalu a stává se brzdou rozvoje vyučovacího procesu. 2. Vzdělávací program : 1. a 6. ročník ŠVP NAŠE škola č.j. 54/2007/RE a ročník - Základní škola č.j /96-2 Povinně volitelné předměty: tvořivá informatika, sportovní hry, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, seminář z přírodopisu, technické činnosti, domácnost ruční práce a šití, pěstitelství, dítě a jeho výchova v rodině Nepovinné předměty: německý jazyk 3. Přehled pracovníků školy: Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů a vychovatelů ZŠ 20 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Výroční zpráva 2007/2008 2

3 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících: pracovník, titul funkce úvazek roků ped.praxe stupeň vzdělá ní aprobace 1 Fojtíková Zdeňka, Ředitel 1,00 31 VŠ Z Tv Mgr. 2 Prušek Josef, Mgr. Zástupce řed. 1,00 nad 32 VŠ Př Z 3 Fojtík František, Mgr. Vých.poradce, 1,00 31 VŠ Ch Zzv TU-IX.tř. 4 Drážný Ladislav, Ing. ICT 1,00 13 VŠ Ing. koordinátor,tu- 5 Harnychová Hana, Učitelka II.st., TU- 1,00 20 VŠ Rj-Nj-ped. Mgr. VI.B tř. 6 Veselá Eva, Mgr. Učitelka II.st.,TU- 1,00 24 VŠ M Z VII.tř. 7. Tomášková,Věra, Učitelka II.st., TU- 1,00 12 VŠ D Rj Mgr. VIII.tř 8. Horníčková Zdeňka, Učitelka II.st. 1,00 5 VŠ M Hv Mgr. 9. Drážná Renáta, Mgr. Učitelka II.st. 0,64 12 VŠ M Ch 10 Stolariková Helena, Učitelka I.st., TU 1,00 29 VŠ I.st. Tv Mgr. V.B tř. 11 Dvořáková Eva, Mgr. Učitelka I.st. 1,00 33 VŠ I.st. Tv. 12. Andrlová Ivana, Mgr. Učitelka I.st., TU 1,00 25 VŠ I.st. II.tř. 13 Kopecká Stanislava, Učitelka I.st., TU 1,00 17 VŠ I.st. Tv Mgr. I.tř. 14 Čumová Iva, Mgr. učitelka I.st. 1,00 11 VŠ I.st - Aj 15 Stejskalová Lenka učitelka I.st., TU 1,00 21 VŠ studentka PF V.A tř 16 Vrábelová Martina učitelka I.st., TU 1,00 10 střední IV.tř. 17 Jetmarová Eva,Mgr. učitelka I.st., TU 1,00 VŠ I.st. III.tř. 18 Krejsa František, Mgr. učitel II.st. 0,27 nad 32 VŠ tech.práce důchodce 19 Valentová Jana vychovatelka 1,00 Stř.ped vychov. ŠD 20 Kordasová Marta,Mgr. vychovatelka 0, 5 VŠ vychov.šk 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce: Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I.stupně 88 % Učitelé I.stupně 88 % Učitelé II.stupně 92 % Učitelé II.stupně 84 % Vychovatelky ŠD, ŠK 100 % Vychovatelky ŠD, ŠK 100 % Výroční zpráva 2007/2008 3

4 Komentář: Odborná kvalifikace: Jedna učitelka na I. stupni nemá vysokoškolské vzdělání. Ing.- učitel fyziky, výpočet.techniky a tělesné výchovy na II.stupni ZŠ si doplňuje pedagogické minimum. Všichni učitelé II. stupně budou plně odborně kvalifikovaní. Aprobovanost ve výuce: I při stoprocentní odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků nedosáhneme na škole z objektivních důvodů stoprocentní aprobovanost ve výuce. Naší snahou je dosáhnou co nejvyšší aprobovanosti ve výuce, a to přijímáním nových zaměstnanců s potřebnou aprobací a přidělování předmětů do úvazků jednotlivým učitelům podle jejich aprobace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: let let let 51 důch.věk důch.věk Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících: Ost.prac. funkce úvazek 1 účetní 1,00 2 školník 1,00 3 uklizečka 1,00 4 uklizečka 1,00 5 uklizečka 1,00 6 uklizečka 0,88 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol: 4.1 Zápis k povinné školní docházce: počet 1.tříd počet dětí přijatých do 1.třídy z toho počet dětí starších 6ti let/ nástup po odkladu/opakuje ročník žák žádost o domácí vyučování Počet odkladů pro školní rok 2007/ Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 0 / žádný zájemce / b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: Gymnázia Tech.lyceum Obchodní akademie Zdravotní školy Průmyslové školy Ostatní střední školy celkem Výroční zpráva 2007/2008 4

5 c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Přehled o prospěchu: I. stupeň třída počet žáků prospělo-samé1 prospělo neprospělo I II III IV V. A V. B Samé jedničky mělo 39 žáků ze 120 tj. 32,5 % žáků I. stupně. II. stupeň: třída počet žáků prospělo s prospělo neprospělo vyznamenáním VI VII VIII IX Prospělo s vyznamenání 26 žáků ze 116 = 22,4 % žáků II. stupně ZŠ. Přehled o chování: I. stupeň: Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitele školy stupeň Výroční zpráva 2007/2008 5

6 II. stupeň: Pochvaly tříd. učitele Pochvaly ředitele školy Napomenutí tříd.učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2.stupeň Údaje o zameškaných hodinách: Celkový počet neomluvených hodin: Údaje o integrovaných žácích: 3.stupeň Ve školním roce 2007/2008 jsme nevyučovali žádného integrovaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. V každé třídě je několik žáků se specifickými poruchami učení, kteří mají úlevy v činnostech, ve kterých se jejich poruchy projevují. 5.4 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu školy: Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy: Škola pracovala ve školním roce 2007/2008v ročníku a v ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola a v 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZV NAŠE škola. K byli v ZŠ zapsáni celkem 244 žáci z toho jeden žák měl individuální vzdělávání podle 41 školského zákona. Žáci byli rozděleni do 10 tříd. Na I. stupni 128 žáků v 6ti třídách /v 5. ročníku A, B/, na II. stupni 116 žáků ve 4 třídách. Rozvrh hodin: žáci 1. ročníku učí každý den 4 hodiny, žáci ročníku mají vyučování rozděleno na dvě části dopoledne čtyři hodiny, polední přerušení vyučování a odpoledne v pondělí, úterý nebo ve čtvrtek podle ročníku zbývající hodiny rozděleny po dvou. V 5. ročníku se učí každý den 5 hodin. Žáci II. stupně se učí dopoledne rovněž 5 hodin a zbývající hodiny mají rozděleny v odpoledních hodinách nanejvýš po dvou - v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učitelé spolupracují s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní klub nebo různé zájmové kroužky či ZUŠ, která má oddělení v naší škole. Informovanost rodičů: Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí denně informováni prostřednictvím žákovských knížek nebo se mohou přijít informovat o prospěchu a chování v době pravidelných informačních odpolední nebo po individuální domluvě s vyučujícím kdykoliv. Průběh a výsledky vzdělávání : Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání i s cíli základního vzdělávání. Při výuce jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Je přihlíženo k aktuálnímu stavu třídy. /Tabulková podoba výsledků vzdělávání bod 5.1./ Materiální podpora výuky: Po rekonstrukci školy je vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem vynikající. Učebny I.stupně a odborné pracovny jsou velmi vkusně a podnětně vyzdobeny. Výroční zpráva 2007/2008 6

7 Kmenové učebny II. stupně se učitelů jen s velkým úsilím daří udržet v dobrém stavu. Žáci se k vybavení tříd chovají vandalsky. Vážná poškození majetku školy jsou vyšetřena policií, viníci potrestáni podle školního řádu a rodiče uhradí vzniklou škodu. Ve výuce učitelé využívají dostupné učební pomůcky / obrazy, výukové videokazety, encyklopedie, počítače, audiopřehrávače, a další/ učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, didaktickou techniku / zpětné projektory, promítací přístroje apod/. Materiální vybavení pro výuku je třeba stále zlepšovat a rozšiřovat. Nákup nových zařízení je nutný pro zavádění nových vyučovacích metod a postupů do výuky, ale finanční prostředky na nákup chybějí, jejich množství přidělované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů je rok od roku nižší. Škole chybí počítače a datové projektory / podle Standardu ITC služeb ve škole má mít škola naší velikosti 14 žákovských počítačů v počítačové učebně, 5 počítačů v ostatních učebnách, 10 počítačů pro pedagogické pracovníky a 3 datové projektory/. Nedaří se nám sehnat sponzorské peníze. Větší granty jsou pro nás rovněž těžko dostupné, protože předpokládají spoluúčast v desetitisících spíše statisících korun. Vyučovací formy a metody: Učitelé využívají při výuce různé formy a metody vyučování. Od frontální výuky, přes skupinové vyučování, tvorby a přednášení referátů, vyhledávání a zpracovávání informací jednotlivci, využívají metod aktivního a prožitkového učení. Žáci pracují s přírodním materiálem, experimentují, objevují, zkoumají. Některé části učiva plnili žáci formou projektů. Velkou brzdou efektivního uplatňování všech těchto metod a forem je velký počet žáků ve třídách a nezájem žáků o vzdělávání. Ekonomickým tlakem státu je vedení školy nuceno stále zohledňovat ekonomické hledisko výuky nad pedagogickým. Klima školy, motivace a hodnocení žáků: Všichni pracovníci školy se snaží o vytvoření příjemné, pracovní atmosféry na škole. Ne vždy se to daří a ne vždy jsou na vině učitelé, jak si mnohdy rodičovská veřejnost myslí. V mnoha případech žáci nejsou rodinou ani společností motivováni k chtění získávat znalosti a dovednosti, nedodržují pravidla slušného chování, nerespektují autoritu. Tito žáci ruší práci učitelů i ostatních žáků. Systém hodnocení žáků je součástí školního řádu a školního v zadělávacího programu. Učitelé se snaží hodnotit žáka po všech jeho stránkách, respektují individuální schopnosti žáků. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedoucí pracovníci i pedagogičtí pracovníci se vzdělávají a prohlubují své znalosti v rámci svých aprobací. Účastní se akcí s akreditací MŠMT pořádaných různými vzdělávacími agenturami. Program vzdělávání vedoucích pracovníků: Ředitelka školy si zvýšila kvalifikaci pro řízení školy studiem školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze v systému celoživotního vzdělávání Úspěšný ředitel. Studium, které probíhalo od května 2006 do dubna 2008, úspěšně ukončila státním závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné práce. Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání podle předmětů: Za každý předmět je vždy vyslán jeden pedagogický pracovník, který po absolvování školení předá informace ostatním učitelům stejné aprobace. Z ekonomických a provozních důvodů nelze vyhovět všem zájemcům v jedné oblasti účastnit se školení přímo. Výroční zpráva 2007/2008 7

8 V tomto školním roce se učitelé vzdělávali a poté předávali poznatky kolegům v: českém jazyku /2x I stupeň - Jak na čtení, Efektivní metody výuky v českém jazyce na I.stupni, /2x II. stupeň Netradiční hodiny českého jazyka poezie, literární výchova / matematice / 2x II.stupeň Jak učit matematice žáky věku let, Podíl učitele matematiky II.stupně ZŠ na tvorbě ŠVP/ chemii Bezpečnost práce při zacházení s nebezpečnými látkami výtvarné výchově Samostatně se učitelé vzdělávali a získali /nebo získají/ osvědčení : tělesná výchova kurz jízdy na snowboardu hudební výchova kombinované studium konzervatoře v Pardubicích komunikační technologie práce s programem Bakaláři - školní matrika chemie Nové cesty k výuce přírodních a technických věd integrovaný přístup zeměpis Terénní exkurze Bavorský a Slavkovský les Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání v cizích jazycích.: Anglický jazyk: Tři učitelky I.stupně úspěšně ukončily vzdělávání v projektu MeJa a učitel II. stupně v projektu Brána jazyků. O tom, že o vhodné vzdělávání je mezi učiteli zájem bez ohledu na skutečnost, kdy semináře probíhají, svědčí to, že o hlavních prázdninách učitel anglického jazyka II.stupně ZŠ absolvoval intenzivní týdenní kurz anglického jazyka ve Vysokém Mýtě pořádaný Tvořivou školou. Dále se učitel II. stupně ZŠ zúčastnil seminářů Anglický jazyk a ŠVP a Využití výpočetní techniky v Aj. Environmentální vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním vzdělávacím programu Naše škola máme velký důraz kladen na environmentální vzdělávání. Dvoudenního semináře EVVO ve školní praxi se ve školicím středisku environmentální výchovy v Oucmanicích zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávání výchovného poradce a preventisty patologických jevů : Výchovný poradce se zúčastnil dvoudenního semináře, který se věnoval problematice výchovného poradenství volbě povolání a práce s žáky se specifickými poruchami učení. Preventista patologických jevů absolvoval dvoudenní seminář, který se zabýval problematikou drogových závislostí nesprávných vzorců chování. Vzdělávání vychovatelek školní družina a školního klubu: Hlavní náplní vzdělávacích aktivit vychovatelek byly semináře týkající se tvorby školního vzdělávacího programu pro školní družina a školní kluby. Prostředky vynaložené na vzdělávání : Podpora vzdělávání učitelů je jednou z priorit vedení školy, proto je z ONIV školy věnována na vzdělávání velká část financí. V tomto školním roce to bylo 25%. Výroční zpráva 2007/2008 8

9 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách: Olympiády : Školní kolo olympiády v českém jazyku, dějepise, chemii, matematice. Okresní kolo: - leden uspořádání okresního kola chemické olympiády - učitel chemie Mgr. František Fojtík - žáci devátého ročníku obsadili v celkovém pořadí 7., 14. a 18. místo - soutěže se zúčastnili společně žáci ZŠ a nižšího ročníku víceletých gymnázií. Mezi žáky ZŠ vybojovali 2., 4. a 7. místo. Soutěže : mezinárodní matematická soutěž Klokan zeměpisná soutěž korespondenční a krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorébus - korespondenční soutěže a krajského kola v Hradci Králové se zúčastnila družstva 6. a 7.ročníku pod vedením p.uč. Mgr. Evy Veselé přírodovědná soutěže poznávání přírodnin pro žáky tříd výtvarné soutěže Naše škola - pro I. stupeň ZŚ Co bychom přáli přírodě k narozeninám - pro MŠ a třídu ZŠ- - ekologická tématika recitační a pěvecká soutěž pro žáky ročníku soutěže s ekologickou tématikou Zelený ParDoubek 2008 soutěž vyhlášená Pardubickým krajem - práce skupiny žáků 7. třídy pod vedením Mgr. Evy Veselé zpracována a zaslána ke zhodnocení celostátní soutěž fi Elektrowin ve sběru elektroodpadu - škola se umístila na 4. místě v republice a 30 nejlepších sběračů se za odměnu zúčastnilo jednodenního zájezdu exkurze v podniku Kovosteel Staré Město u Uherského Hradiště a v ZOO Lešná sportovní soutěže: Zátopkovy štafety celostátní soutěž vypsaná časopisem Školní sport přespolní běh Letohrad Tydra Cup turnaj v malé kopané ve Štítech přehazovaná turnaj dívek 8. a 9. ročníku v Králíkách Výstavy : stálá výzdoba chodeb v Léčebném ústavu v Červené Vodě výtvarnými pracemi žáků naší školy výstava žákovských výtvarných prací v areálu rozhledny na Křížové hoře projekt Hudba v rámci festivalu Putování za písničkou - nyní obrazy zdobí chodby budovy základní školy školní družina, školní klub Barevný podzim - výstava výtvarných prací a výrobků z přírodnin ve vestibulu školy součást projektu Výroční zpráva 2007/2008 9

10 školní klub Brouci, kytky, motýli - výstava součástí projektu ve vestibulu školy vystaveny výtvarné práce žáků, výrobky z přírodnin a ukázky aranžování Kroužky: Všechny uvedené kroužky vedli na škole učitelé ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Do kroužku francouzštiny docházejí také žáci gymnázia Králíky. kroužek matematických her I. stupeň Mgr. Stolariková Helena kroužek matematických her 6. a 7. ročník Mgr. Veselá Eva Klub deskových her Mgr. Veselá Eva chemický kroužek Mgr. Fojtík František výtvarná dílna Mgr. Čumová Iva sportovní kroužek Stejskalová Lenka, Vrábelová Martina aerobik Mgr. Kopecká Stanislava anglický jazyk Mgr. Čumová Iva francouzský jazyk Mgr. Veselá Eva kondiční sport Ing. Drážný Ladislav Exkurze: hvězdárna na Kleti v rámci ŠVE 9.ročníku ZOO Dvůr Králové program Savana pro ročník dějepisná Brno a jeho zajímavé památky se sportovním zaměřením Výprava za poznáním Centrum Babylon Liberec Aquapark, IQpark příspěvek na vstupné z Nadace škola hrou v Ekole České Libchavy - 6.a 7. ročník Ekocentrum Paleta Pardubice program Zdraví na talíři, Výroba recyklovaného papíru Školní vlastivědná exkurze /ŠVE/ 9. ročníku Vltava mezi Rožmberkem a Lipnem ŠVE 6. ročníku - Lesní obora Počátky - pozorování lesní zvěře Výukové programy- živá vystoupení: protidrogová prevence - divadelní představení pro II stupeň na motivy knihy Memento Výchovný koncert manželé Kocůrkovi Divadélko Polná Červená Karkulka I. stupeň Skupina historického šermu Jeseník- komponované představení Vikingové Kulturní program pro mládež Magic revue Kellner Výroční zpráva 2007/

11 Projekty: Jednou z nových forem práce, kterou zkoušíme motivovat žáky k touze po vzdělávání, jsou různé projekty. Ve školním roce 2007/2008 jsme uskutečnili celou řadu projektů různého rozsahu a délky. Výčet tvoří pouze některé z nich. Projekty realizovali učitelé a žáci i v jiných předmětech, než které jsou uvedeny/ např. v zeměpise, přírodopise, dějepise, rodinné výchově, matematice/. Naše čítanka - celoroční projekt žáků 6. ročníku seznámit se zajímavým netradičním způsobem s literaturou vlastní čítanka pro 6. ročník s ukázky literárních děl podle přání žáků Pojďte s námi do školy projektový den I. stupně společně s učiteli I. stupně připravili žáci 5. ročníku den společně ve škole, kdy se z žáků stali učitelé a z rodičů žáci Za vládcem Křížové hory celoškolní projekt s ekologickým zaměřením tvorba podobizny a vymýšlení jména vládce Křížové hory, který se stal symbolem environmentální výchovy na škole Advent projekt I. stupně seznamování s historií adventu a společné prožívání předvánočního času, vánoční zvyky a tradice výroba adventních věnců, pečení perníčků, koncert vánočních koled Vánek ve škole projekt Vánoce na II. stupni jednodenní projekt výroba vánočních přání, vánoce našich německých sousedů, vánoční zvyky, pečení vánočního cukroví, tajné písmo, pohádky s vánoční tématikou Týden anglicko-německé konverzace žáci studující angličtinu se seznamovali se základy němčiny a opačně Výuka angličtiny s rodilou mluvčí - 5. a 6. ročníku-red Little Riding Hood hodinový program Countryside, On a Farm farm animals půldenní program Výtvarná výchova celoroční projekty v jednotlivých ročnících Věci kolem nás 6. ročník Člověk 7. ročník Náš svět 8. ročník Umění 9. Ročník Sběr starého papíru projekt v rámci environmentální výchov - 2x ročně Ke krmelci za zvířátky - dvoudenní projekt 1. ročníku les, lesní zvěř/spojení teorie a praxe ochrana přírody/ Loutková pohádka projekt 3. ročníku od vyhledání pohádky, přes výrobu loutek a kulis, až k loutkovému představení Ozdobné kořínky a výhonky projekt 3. ročníku setí řeřichy, klíčení hrachu Výroční zpráva 2007/

12 Barevný podzim společný projekt školní družiny a školního klubu výstava výtvarných prací, výrobků z přírodnin, vystoupení dětí s tanečky, písničkami, básničkami na podzimní téma, soutěže Těšíme se na Vánoce - projekt školní družiny prožívání příprav na vánoční svátky pečení cukroví, nácvik pásma na besídku pro rodiče, spaní ve školní družině Karneval společný projekt školní družiny a mateřské školy Brouci, motýli, kytky projekt školního klubu se zaměřením na environmentální cítěná a chápání přírody výstava výtvarných prací, výrobků z přírodnin, knih o přírodě, pásmo tanců, scének, básniček se zaměřením na téma, vyhodnocení výtvarné soutěže, beseda s bylinkářkou léčivé rostliny a jejich zpracování a využití Zapojení školy do projektů jiných subjektů: Lesy ČR Aby lesy nebyly jen v pohádkách ochrana lesů účast žáků na talkshow Regionální odpadové centrum Pardubického kraje Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Pardubického kraje - přiděleny nádoby na třídění odpadu ve škole /plasty/ Cermat Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.ročníků v roce 2008 testování žáků proběhlo 29.ledna 2008 M.R.K.E.V./metodika a realizace komplexní ekologické výchovy/ - svou činností jsme se stali členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou 7. 2 Spolupráce školy a dalších subjektů: Spolupráce se školami v regionu: Základní škola a mateřské školy v Červené Vodě: před zápisem do 1. ročníku učitelky MŠ seznámily kolegyně ze ZŠ s budoucími prvňáčky předškoláci se se svými učitelkami přišli podívat do školy na práci žáků 1. ročníku. učitelky MŠ v říjnu a listopadu hospitovaly v první třídě a informovaly se na úspěšnost dětí při přechodu do základní školy děti mateřské školy a žáci třídy ZŠ se zúčastnili společného projektu: Poznáním přírodě blíž dotovaným grantem Pardubického kraje /ekologie/ Přidej se k nám - grant Pardubického kraje na sportovní a volnočasové aktivity - pro děti mateřské školy a žáky základní školy žáci II. stupně ZŠ pomáhají při organizaci akcí pro děti mateřských škol společné akce dětí mateřských škol a žáků školní družiny - karneval v tělocvičně ZŠ Základní škola a Základní umělecká škola Králíky: pronájem za symbolickou cenu učebnu, taneční sál a šatnu pro potřeby Základní umělecké školy v Králíkách. Výroční zpráva 2007/

13 Základní škola a Základní škola v Králíkách: společné pořádání sportovních soutěží na sportovištích v Králíkách Den rekordů atletické soutěže turnaj v přehazované žákyň Školní klub základní školy a ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí: realizace divadelního představení pohádky Princezna Koloběžka v podání členů školního klubu při ZŠ Červená Voda ve škole v Jamném nad Orlicí Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: Škola spolupracuje s organizacemi, které se zabývají prací s dětmi se Skautem, s Pionýrem, fotbalovým oddílem a oddílem Sportu pro všechny Červená Voda. Propůjčujeme jim prostory školy na činnost a prezentaci. Stále pokračuje velmi dobrá spolupráce s Obecní knihovnou v Červené Vodě a Městskou knihovnou v Králíkách. Zaměstnanci knihoven připravují pro naše žáky zajímavé programy. Spolupráce s rodiči: Při škole i v tomto školním roce pracovalo SRPDŠ. Výbor SRPDŠ, který tvoří zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd, pořádá pravidelná setkání zástupců rodičů s vedením školy. Přispívá finančně na odměny při různých soutěžích ve škole, hradí část nákladů na dopravu dětí do bazénu na povinný plavecký výcvik, oceňuje drobnými pozornostmi práci učitelů. Na konci školního roku předávají zástupci rodičů drobné dárky žákům se samými jedničkami a vyznamenáním. Jedenkrát za čtvrt roku se konají schůzky rodičů s třídními učiteli a informační odpoledne o prospěchu a chování žáků. Rodiče mají možnost kdykoli se informovat na prospěch a chování svých dětí ve škole. Mají rovněž možnost po domluvě s učiteli účastnit se vyučovací hodiny svých dětí. Velmi dobře pracuje Rada školy. Spolupráce s obcí: Spolupráce školy s Obcí Červená Voda je na velmi dobré úrovni. Obec se snaží podle svých finančních možností vedení školy co nejvíce podporovat ve snaze o rozvoj technického a materiálního vybavení školy. Pokračuje rekonstrukce budovy školy. Ve zcela zmodernizovaném provozu kuchyně se začalo vařit , kdy proběhla i kolaudace kuchyně. Zbývá dokončit výměnu oken a zateplení fasády v části budovy a provést modernizaci sociálních zařízení na zbývajícím pavilonu budovy školy Prezentace školy na veřejnosti : internetové stránky školy : články a informace o dění ve škole v místním tisku Červenovodský zpravodaj, Nové Kralicko, -v regionálním tisku Orlický Deník v celostátním tisku - Učitelské noviny Výroční zpráva 2007/

14 výstavy prací žáků ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích v obci výstavy prací žáků v prostorách budovy školy školní akce pro rodiče a veřejnost v místním kině školní akce pro rodiče a veřejnost v prostorách školy / tělocvična, vestibul a hlavní chodba školy, prostory školní družiny dny otevřených dveří vývěsní skříňka ve středu obce informace, sdělení a ukázky prací žáků 8. Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007 a) příjmy Celkové příjmy: ,- Kč z toho: zřizovatel: ,- MŠMT: ,- ostatní: ,- doplňková činnost: ,- b) výdaje Neinvestiční výdaje celkem: ,- Kč z toho: na platy ,- ostatní osobní náklady: ,- zákon.odvody zdrav ,- učeb.,učeb.tex ,- ostat. provoz.náklady ,- Ztráta organizace za rok 2007 : ,- Kč uhrazena z rezervního fondu. V Červené Vodě Mgr. Fojtíková Zdeňka řed. školy Výroční zpráva 2007/

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více