Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok Základní údaje o škole: Základní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola"

Transkript

1 Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa školy: Červená Voda 341 Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy: Kontakt : telefon: www: cvvoda.cz Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Červená Voda Adresa zřizovatele: Červená Voda 268 IČO: Kontakt: telefon a fax: Výroční zpráva 2007/2008 1

2 1. 3 Materiálně technické podmínky školy: Kmenové třídy 10 učeben: z toho 6 na I.stupni a 4 na II. stupni ZŠ Odborné pracovny pracovna fyziky a chemie, pracovna německého jazyka, 3 pracovny anglického jazyka pro I. stupeň a II.stupeň, pracovna výtvarné výchovy, pracovna hudební výchovy, pracovna přírodopisu, pracovna výpočetní techniky, cvičná kuchyňka, pracovna zeměpisu a dějepisu Dílny a pozemky: školní dílna, školní pozemek se skleníkem a kryté atrium zimní zahrada Odpočinkový areál: venkovní atrium umělý povrch, stoly na stolní tenis a košíková Sportovní zařízení: tělocvična, školní hřiště, hřiště fotbalového oddílu Školní nábytek: postupně vybavujeme třídy výškově nastavitelnými stolky a židlemi požadavek hygienických norem pro provoz škol Vybavení školy učebními pomůckami, učebnicemi a sportovním nářadím a náčiním: na poměrně dobré úrovni, ale nutno obměňovat a doplňovat. Zřizujeme školní knihovnu. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: 10 žákovských počítačů a 1 učitelský napojené na internet v pracovně výpočetní techniky, pracovny vybaveny zpětnými projektory, audiopřehrávači, videotechnikou, DVD přehrávači, dataprojektorem s notebookem - přírodopis. Provozní počítače 4 - napojeny na internet Komentář: Po rekonstrukci kmenových tříd a pracoven je prostorové zázemí pro výuku na vysoké úrovni, ale zaostává vybavení pracoven II. stupně - angličtiny, přírodopisu a zeměpisu nábytkem /výškově nastavitelné žákovské stoly a židle /, 3 kmenové třídy a pracovna anglického jazyka byly dovybaveny novými tabulemi. V plánu napojení na internet učitelských počítačů ve sborovnách a kabinetech a multimediálního pracoviště v pracovně přírodopisu. Finanční prostředky na nákup učebnic, učebních pomůcek, nářadí a náčiní na tělesnou výchovu ze státního rozpočtu jsou nedostačující a stále klesají. Obnova a doplnění školních pomůcek pro nový systém výuky proto probíhá velmi pomalu a stává se brzdou rozvoje vyučovacího procesu. 2. Vzdělávací program : 1. a 6. ročník ŠVP NAŠE škola č.j. 54/2007/RE a ročník - Základní škola č.j /96-2 Povinně volitelné předměty: tvořivá informatika, sportovní hry, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, seminář z přírodopisu, technické činnosti, domácnost ruční práce a šití, pěstitelství, dítě a jeho výchova v rodině Nepovinné předměty: německý jazyk 3. Přehled pracovníků školy: Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů a vychovatelů ZŠ 20 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Výroční zpráva 2007/2008 2

3 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících: pracovník, titul funkce úvazek roků ped.praxe stupeň vzdělá ní aprobace 1 Fojtíková Zdeňka, Ředitel 1,00 31 VŠ Z Tv Mgr. 2 Prušek Josef, Mgr. Zástupce řed. 1,00 nad 32 VŠ Př Z 3 Fojtík František, Mgr. Vých.poradce, 1,00 31 VŠ Ch Zzv TU-IX.tř. 4 Drážný Ladislav, Ing. ICT 1,00 13 VŠ Ing. koordinátor,tu- 5 Harnychová Hana, Učitelka II.st., TU- 1,00 20 VŠ Rj-Nj-ped. Mgr. VI.B tř. 6 Veselá Eva, Mgr. Učitelka II.st.,TU- 1,00 24 VŠ M Z VII.tř. 7. Tomášková,Věra, Učitelka II.st., TU- 1,00 12 VŠ D Rj Mgr. VIII.tř 8. Horníčková Zdeňka, Učitelka II.st. 1,00 5 VŠ M Hv Mgr. 9. Drážná Renáta, Mgr. Učitelka II.st. 0,64 12 VŠ M Ch 10 Stolariková Helena, Učitelka I.st., TU 1,00 29 VŠ I.st. Tv Mgr. V.B tř. 11 Dvořáková Eva, Mgr. Učitelka I.st. 1,00 33 VŠ I.st. Tv. 12. Andrlová Ivana, Mgr. Učitelka I.st., TU 1,00 25 VŠ I.st. II.tř. 13 Kopecká Stanislava, Učitelka I.st., TU 1,00 17 VŠ I.st. Tv Mgr. I.tř. 14 Čumová Iva, Mgr. učitelka I.st. 1,00 11 VŠ I.st - Aj 15 Stejskalová Lenka učitelka I.st., TU 1,00 21 VŠ studentka PF V.A tř 16 Vrábelová Martina učitelka I.st., TU 1,00 10 střední IV.tř. 17 Jetmarová Eva,Mgr. učitelka I.st., TU 1,00 VŠ I.st. III.tř. 18 Krejsa František, Mgr. učitel II.st. 0,27 nad 32 VŠ tech.práce důchodce 19 Valentová Jana vychovatelka 1,00 Stř.ped vychov. ŠD 20 Kordasová Marta,Mgr. vychovatelka 0, 5 VŠ vychov.šk 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce: Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I.stupně 88 % Učitelé I.stupně 88 % Učitelé II.stupně 92 % Učitelé II.stupně 84 % Vychovatelky ŠD, ŠK 100 % Vychovatelky ŠD, ŠK 100 % Výroční zpráva 2007/2008 3

4 Komentář: Odborná kvalifikace: Jedna učitelka na I. stupni nemá vysokoškolské vzdělání. Ing.- učitel fyziky, výpočet.techniky a tělesné výchovy na II.stupni ZŠ si doplňuje pedagogické minimum. Všichni učitelé II. stupně budou plně odborně kvalifikovaní. Aprobovanost ve výuce: I při stoprocentní odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků nedosáhneme na škole z objektivních důvodů stoprocentní aprobovanost ve výuce. Naší snahou je dosáhnou co nejvyšší aprobovanosti ve výuce, a to přijímáním nových zaměstnanců s potřebnou aprobací a přidělování předmětů do úvazků jednotlivým učitelům podle jejich aprobace Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: let let let 51 důch.věk důch.věk Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících: Ost.prac. funkce úvazek 1 účetní 1,00 2 školník 1,00 3 uklizečka 1,00 4 uklizečka 1,00 5 uklizečka 1,00 6 uklizečka 0,88 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol: 4.1 Zápis k povinné školní docházce: počet 1.tříd počet dětí přijatých do 1.třídy z toho počet dětí starších 6ti let/ nástup po odkladu/opakuje ročník žák žádost o domácí vyučování Počet odkladů pro školní rok 2007/ Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 0 / žádný zájemce / b) na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: Gymnázia Tech.lyceum Obchodní akademie Zdravotní školy Průmyslové školy Ostatní střední školy celkem Výroční zpráva 2007/2008 4

5 c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 0 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků: Přehled o prospěchu: I. stupeň třída počet žáků prospělo-samé1 prospělo neprospělo I II III IV V. A V. B Samé jedničky mělo 39 žáků ze 120 tj. 32,5 % žáků I. stupně. II. stupeň: třída počet žáků prospělo s prospělo neprospělo vyznamenáním VI VII VIII IX Prospělo s vyznamenání 26 žáků ze 116 = 22,4 % žáků II. stupně ZŠ. Přehled o chování: I. stupeň: Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtky třídního učitele Důtky ředitele školy stupeň Výroční zpráva 2007/2008 5

6 II. stupeň: Pochvaly tříd. učitele Pochvaly ředitele školy Napomenutí tříd.učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 2.stupeň Údaje o zameškaných hodinách: Celkový počet neomluvených hodin: Údaje o integrovaných žácích: 3.stupeň Ve školním roce 2007/2008 jsme nevyučovali žádného integrovaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. V každé třídě je několik žáků se specifickými poruchami učení, kteří mají úlevy v činnostech, ve kterých se jejich poruchy projevují. 5.4 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu školy: Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy: Škola pracovala ve školním roce 2007/2008v ročníku a v ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola a v 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZV NAŠE škola. K byli v ZŠ zapsáni celkem 244 žáci z toho jeden žák měl individuální vzdělávání podle 41 školského zákona. Žáci byli rozděleni do 10 tříd. Na I. stupni 128 žáků v 6ti třídách /v 5. ročníku A, B/, na II. stupni 116 žáků ve 4 třídách. Rozvrh hodin: žáci 1. ročníku učí každý den 4 hodiny, žáci ročníku mají vyučování rozděleno na dvě části dopoledne čtyři hodiny, polední přerušení vyučování a odpoledne v pondělí, úterý nebo ve čtvrtek podle ročníku zbývající hodiny rozděleny po dvou. V 5. ročníku se učí každý den 5 hodin. Žáci II. stupně se učí dopoledne rovněž 5 hodin a zbývající hodiny mají rozděleny v odpoledních hodinách nanejvýš po dvou - v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učitelé spolupracují s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden. Po vyučování mohou žáci navštěvovat školní družinu a školní klub nebo různé zájmové kroužky či ZUŠ, která má oddělení v naší škole. Informovanost rodičů: Rodiče jsou o prospěchu a chování svých dětí denně informováni prostřednictvím žákovských knížek nebo se mohou přijít informovat o prospěchu a chování v době pravidelných informačních odpolední nebo po individuální domluvě s vyučujícím kdykoliv. Průběh a výsledky vzdělávání : Výuka probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání i s cíli základního vzdělávání. Při výuce jsou respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků. Je přihlíženo k aktuálnímu stavu třídy. /Tabulková podoba výsledků vzdělávání bod 5.1./ Materiální podpora výuky: Po rekonstrukci školy je vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem vynikající. Učebny I.stupně a odborné pracovny jsou velmi vkusně a podnětně vyzdobeny. Výroční zpráva 2007/2008 6

7 Kmenové učebny II. stupně se učitelů jen s velkým úsilím daří udržet v dobrém stavu. Žáci se k vybavení tříd chovají vandalsky. Vážná poškození majetku školy jsou vyšetřena policií, viníci potrestáni podle školního řádu a rodiče uhradí vzniklou škodu. Ve výuce učitelé využívají dostupné učební pomůcky / obrazy, výukové videokazety, encyklopedie, počítače, audiopřehrávače, a další/ učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, didaktickou techniku / zpětné projektory, promítací přístroje apod/. Materiální vybavení pro výuku je třeba stále zlepšovat a rozšiřovat. Nákup nových zařízení je nutný pro zavádění nových vyučovacích metod a postupů do výuky, ale finanční prostředky na nákup chybějí, jejich množství přidělované ze státního rozpočtu prostřednictvím krajů je rok od roku nižší. Škole chybí počítače a datové projektory / podle Standardu ITC služeb ve škole má mít škola naší velikosti 14 žákovských počítačů v počítačové učebně, 5 počítačů v ostatních učebnách, 10 počítačů pro pedagogické pracovníky a 3 datové projektory/. Nedaří se nám sehnat sponzorské peníze. Větší granty jsou pro nás rovněž těžko dostupné, protože předpokládají spoluúčast v desetitisících spíše statisících korun. Vyučovací formy a metody: Učitelé využívají při výuce různé formy a metody vyučování. Od frontální výuky, přes skupinové vyučování, tvorby a přednášení referátů, vyhledávání a zpracovávání informací jednotlivci, využívají metod aktivního a prožitkového učení. Žáci pracují s přírodním materiálem, experimentují, objevují, zkoumají. Některé části učiva plnili žáci formou projektů. Velkou brzdou efektivního uplatňování všech těchto metod a forem je velký počet žáků ve třídách a nezájem žáků o vzdělávání. Ekonomickým tlakem státu je vedení školy nuceno stále zohledňovat ekonomické hledisko výuky nad pedagogickým. Klima školy, motivace a hodnocení žáků: Všichni pracovníci školy se snaží o vytvoření příjemné, pracovní atmosféry na škole. Ne vždy se to daří a ne vždy jsou na vině učitelé, jak si mnohdy rodičovská veřejnost myslí. V mnoha případech žáci nejsou rodinou ani společností motivováni k chtění získávat znalosti a dovednosti, nedodržují pravidla slušného chování, nerespektují autoritu. Tito žáci ruší práci učitelů i ostatních žáků. Systém hodnocení žáků je součástí školního řádu a školního v zadělávacího programu. Učitelé se snaží hodnotit žáka po všech jeho stránkách, respektují individuální schopnosti žáků. 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Vedoucí pracovníci i pedagogičtí pracovníci se vzdělávají a prohlubují své znalosti v rámci svých aprobací. Účastní se akcí s akreditací MŠMT pořádaných různými vzdělávacími agenturami. Program vzdělávání vedoucích pracovníků: Ředitelka školy si zvýšila kvalifikaci pro řízení školy studiem školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze v systému celoživotního vzdělávání Úspěšný ředitel. Studium, které probíhalo od května 2006 do dubna 2008, úspěšně ukončila státním závěrečnými zkouškami a obhajobou závěrečné práce. Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání podle předmětů: Za každý předmět je vždy vyslán jeden pedagogický pracovník, který po absolvování školení předá informace ostatním učitelům stejné aprobace. Z ekonomických a provozních důvodů nelze vyhovět všem zájemcům v jedné oblasti účastnit se školení přímo. Výroční zpráva 2007/2008 7

8 V tomto školním roce se učitelé vzdělávali a poté předávali poznatky kolegům v: českém jazyku /2x I stupeň - Jak na čtení, Efektivní metody výuky v českém jazyce na I.stupni, /2x II. stupeň Netradiční hodiny českého jazyka poezie, literární výchova / matematice / 2x II.stupeň Jak učit matematice žáky věku let, Podíl učitele matematiky II.stupně ZŠ na tvorbě ŠVP/ chemii Bezpečnost práce při zacházení s nebezpečnými látkami výtvarné výchově Samostatně se učitelé vzdělávali a získali /nebo získají/ osvědčení : tělesná výchova kurz jízdy na snowboardu hudební výchova kombinované studium konzervatoře v Pardubicích komunikační technologie práce s programem Bakaláři - školní matrika chemie Nové cesty k výuce přírodních a technických věd integrovaný přístup zeměpis Terénní exkurze Bavorský a Slavkovský les Pedagogičtí pracovníci - vzdělávání v cizích jazycích.: Anglický jazyk: Tři učitelky I.stupně úspěšně ukončily vzdělávání v projektu MeJa a učitel II. stupně v projektu Brána jazyků. O tom, že o vhodné vzdělávání je mezi učiteli zájem bez ohledu na skutečnost, kdy semináře probíhají, svědčí to, že o hlavních prázdninách učitel anglického jazyka II.stupně ZŠ absolvoval intenzivní týdenní kurz anglického jazyka ve Vysokém Mýtě pořádaný Tvořivou školou. Dále se učitel II. stupně ZŠ zúčastnil seminářů Anglický jazyk a ŠVP a Využití výpočetní techniky v Aj. Environmentální vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním vzdělávacím programu Naše škola máme velký důraz kladen na environmentální vzdělávání. Dvoudenního semináře EVVO ve školní praxi se ve školicím středisku environmentální výchovy v Oucmanicích zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávání výchovného poradce a preventisty patologických jevů : Výchovný poradce se zúčastnil dvoudenního semináře, který se věnoval problematice výchovného poradenství volbě povolání a práce s žáky se specifickými poruchami učení. Preventista patologických jevů absolvoval dvoudenní seminář, který se zabýval problematikou drogových závislostí nesprávných vzorců chování. Vzdělávání vychovatelek školní družina a školního klubu: Hlavní náplní vzdělávacích aktivit vychovatelek byly semináře týkající se tvorby školního vzdělávacího programu pro školní družina a školní kluby. Prostředky vynaložené na vzdělávání : Podpora vzdělávání učitelů je jednou z priorit vedení školy, proto je z ONIV školy věnována na vzdělávání velká část financí. V tomto školním roce to bylo 25%. Výroční zpráva 2007/2008 8

9 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách: Olympiády : Školní kolo olympiády v českém jazyku, dějepise, chemii, matematice. Okresní kolo: - leden uspořádání okresního kola chemické olympiády - učitel chemie Mgr. František Fojtík - žáci devátého ročníku obsadili v celkovém pořadí 7., 14. a 18. místo - soutěže se zúčastnili společně žáci ZŠ a nižšího ročníku víceletých gymnázií. Mezi žáky ZŠ vybojovali 2., 4. a 7. místo. Soutěže : mezinárodní matematická soutěž Klokan zeměpisná soutěž korespondenční a krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorébus - korespondenční soutěže a krajského kola v Hradci Králové se zúčastnila družstva 6. a 7.ročníku pod vedením p.uč. Mgr. Evy Veselé přírodovědná soutěže poznávání přírodnin pro žáky tříd výtvarné soutěže Naše škola - pro I. stupeň ZŚ Co bychom přáli přírodě k narozeninám - pro MŠ a třídu ZŠ- - ekologická tématika recitační a pěvecká soutěž pro žáky ročníku soutěže s ekologickou tématikou Zelený ParDoubek 2008 soutěž vyhlášená Pardubickým krajem - práce skupiny žáků 7. třídy pod vedením Mgr. Evy Veselé zpracována a zaslána ke zhodnocení celostátní soutěž fi Elektrowin ve sběru elektroodpadu - škola se umístila na 4. místě v republice a 30 nejlepších sběračů se za odměnu zúčastnilo jednodenního zájezdu exkurze v podniku Kovosteel Staré Město u Uherského Hradiště a v ZOO Lešná sportovní soutěže: Zátopkovy štafety celostátní soutěž vypsaná časopisem Školní sport přespolní běh Letohrad Tydra Cup turnaj v malé kopané ve Štítech přehazovaná turnaj dívek 8. a 9. ročníku v Králíkách Výstavy : stálá výzdoba chodeb v Léčebném ústavu v Červené Vodě výtvarnými pracemi žáků naší školy výstava žákovských výtvarných prací v areálu rozhledny na Křížové hoře projekt Hudba v rámci festivalu Putování za písničkou - nyní obrazy zdobí chodby budovy základní školy školní družina, školní klub Barevný podzim - výstava výtvarných prací a výrobků z přírodnin ve vestibulu školy součást projektu Výroční zpráva 2007/2008 9

10 školní klub Brouci, kytky, motýli - výstava součástí projektu ve vestibulu školy vystaveny výtvarné práce žáků, výrobky z přírodnin a ukázky aranžování Kroužky: Všechny uvedené kroužky vedli na škole učitelé ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Do kroužku francouzštiny docházejí také žáci gymnázia Králíky. kroužek matematických her I. stupeň Mgr. Stolariková Helena kroužek matematických her 6. a 7. ročník Mgr. Veselá Eva Klub deskových her Mgr. Veselá Eva chemický kroužek Mgr. Fojtík František výtvarná dílna Mgr. Čumová Iva sportovní kroužek Stejskalová Lenka, Vrábelová Martina aerobik Mgr. Kopecká Stanislava anglický jazyk Mgr. Čumová Iva francouzský jazyk Mgr. Veselá Eva kondiční sport Ing. Drážný Ladislav Exkurze: hvězdárna na Kleti v rámci ŠVE 9.ročníku ZOO Dvůr Králové program Savana pro ročník dějepisná Brno a jeho zajímavé památky se sportovním zaměřením Výprava za poznáním Centrum Babylon Liberec Aquapark, IQpark příspěvek na vstupné z Nadace škola hrou v Ekole České Libchavy - 6.a 7. ročník Ekocentrum Paleta Pardubice program Zdraví na talíři, Výroba recyklovaného papíru Školní vlastivědná exkurze /ŠVE/ 9. ročníku Vltava mezi Rožmberkem a Lipnem ŠVE 6. ročníku - Lesní obora Počátky - pozorování lesní zvěře Výukové programy- živá vystoupení: protidrogová prevence - divadelní představení pro II stupeň na motivy knihy Memento Výchovný koncert manželé Kocůrkovi Divadélko Polná Červená Karkulka I. stupeň Skupina historického šermu Jeseník- komponované představení Vikingové Kulturní program pro mládež Magic revue Kellner Výroční zpráva 2007/

11 Projekty: Jednou z nových forem práce, kterou zkoušíme motivovat žáky k touze po vzdělávání, jsou různé projekty. Ve školním roce 2007/2008 jsme uskutečnili celou řadu projektů různého rozsahu a délky. Výčet tvoří pouze některé z nich. Projekty realizovali učitelé a žáci i v jiných předmětech, než které jsou uvedeny/ např. v zeměpise, přírodopise, dějepise, rodinné výchově, matematice/. Naše čítanka - celoroční projekt žáků 6. ročníku seznámit se zajímavým netradičním způsobem s literaturou vlastní čítanka pro 6. ročník s ukázky literárních děl podle přání žáků Pojďte s námi do školy projektový den I. stupně společně s učiteli I. stupně připravili žáci 5. ročníku den společně ve škole, kdy se z žáků stali učitelé a z rodičů žáci Za vládcem Křížové hory celoškolní projekt s ekologickým zaměřením tvorba podobizny a vymýšlení jména vládce Křížové hory, který se stal symbolem environmentální výchovy na škole Advent projekt I. stupně seznamování s historií adventu a společné prožívání předvánočního času, vánoční zvyky a tradice výroba adventních věnců, pečení perníčků, koncert vánočních koled Vánek ve škole projekt Vánoce na II. stupni jednodenní projekt výroba vánočních přání, vánoce našich německých sousedů, vánoční zvyky, pečení vánočního cukroví, tajné písmo, pohádky s vánoční tématikou Týden anglicko-německé konverzace žáci studující angličtinu se seznamovali se základy němčiny a opačně Výuka angličtiny s rodilou mluvčí - 5. a 6. ročníku-red Little Riding Hood hodinový program Countryside, On a Farm farm animals půldenní program Výtvarná výchova celoroční projekty v jednotlivých ročnících Věci kolem nás 6. ročník Člověk 7. ročník Náš svět 8. ročník Umění 9. Ročník Sběr starého papíru projekt v rámci environmentální výchov - 2x ročně Ke krmelci za zvířátky - dvoudenní projekt 1. ročníku les, lesní zvěř/spojení teorie a praxe ochrana přírody/ Loutková pohádka projekt 3. ročníku od vyhledání pohádky, přes výrobu loutek a kulis, až k loutkovému představení Ozdobné kořínky a výhonky projekt 3. ročníku setí řeřichy, klíčení hrachu Výroční zpráva 2007/

12 Barevný podzim společný projekt školní družiny a školního klubu výstava výtvarných prací, výrobků z přírodnin, vystoupení dětí s tanečky, písničkami, básničkami na podzimní téma, soutěže Těšíme se na Vánoce - projekt školní družiny prožívání příprav na vánoční svátky pečení cukroví, nácvik pásma na besídku pro rodiče, spaní ve školní družině Karneval společný projekt školní družiny a mateřské školy Brouci, motýli, kytky projekt školního klubu se zaměřením na environmentální cítěná a chápání přírody výstava výtvarných prací, výrobků z přírodnin, knih o přírodě, pásmo tanců, scének, básniček se zaměřením na téma, vyhodnocení výtvarné soutěže, beseda s bylinkářkou léčivé rostliny a jejich zpracování a využití Zapojení školy do projektů jiných subjektů: Lesy ČR Aby lesy nebyly jen v pohádkách ochrana lesů účast žáků na talkshow Regionální odpadové centrum Pardubického kraje Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Pardubického kraje - přiděleny nádoby na třídění odpadu ve škole /plasty/ Cermat Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.ročníků v roce 2008 testování žáků proběhlo 29.ledna 2008 M.R.K.E.V./metodika a realizace komplexní ekologické výchovy/ - svou činností jsme se stali členy sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou 7. 2 Spolupráce školy a dalších subjektů: Spolupráce se školami v regionu: Základní škola a mateřské školy v Červené Vodě: před zápisem do 1. ročníku učitelky MŠ seznámily kolegyně ze ZŠ s budoucími prvňáčky předškoláci se se svými učitelkami přišli podívat do školy na práci žáků 1. ročníku. učitelky MŠ v říjnu a listopadu hospitovaly v první třídě a informovaly se na úspěšnost dětí při přechodu do základní školy děti mateřské školy a žáci třídy ZŠ se zúčastnili společného projektu: Poznáním přírodě blíž dotovaným grantem Pardubického kraje /ekologie/ Přidej se k nám - grant Pardubického kraje na sportovní a volnočasové aktivity - pro děti mateřské školy a žáky základní školy žáci II. stupně ZŠ pomáhají při organizaci akcí pro děti mateřských škol společné akce dětí mateřských škol a žáků školní družiny - karneval v tělocvičně ZŠ Základní škola a Základní umělecká škola Králíky: pronájem za symbolickou cenu učebnu, taneční sál a šatnu pro potřeby Základní umělecké školy v Králíkách. Výroční zpráva 2007/

13 Základní škola a Základní škola v Králíkách: společné pořádání sportovních soutěží na sportovištích v Králíkách Den rekordů atletické soutěže turnaj v přehazované žákyň Školní klub základní školy a ZŠ a MŠ Jamné nad Orlicí: realizace divadelního představení pohádky Princezna Koloběžka v podání členů školního klubu při ZŠ Červená Voda ve škole v Jamném nad Orlicí Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: Škola spolupracuje s organizacemi, které se zabývají prací s dětmi se Skautem, s Pionýrem, fotbalovým oddílem a oddílem Sportu pro všechny Červená Voda. Propůjčujeme jim prostory školy na činnost a prezentaci. Stále pokračuje velmi dobrá spolupráce s Obecní knihovnou v Červené Vodě a Městskou knihovnou v Králíkách. Zaměstnanci knihoven připravují pro naše žáky zajímavé programy. Spolupráce s rodiči: Při škole i v tomto školním roce pracovalo SRPDŠ. Výbor SRPDŠ, který tvoří zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd, pořádá pravidelná setkání zástupců rodičů s vedením školy. Přispívá finančně na odměny při různých soutěžích ve škole, hradí část nákladů na dopravu dětí do bazénu na povinný plavecký výcvik, oceňuje drobnými pozornostmi práci učitelů. Na konci školního roku předávají zástupci rodičů drobné dárky žákům se samými jedničkami a vyznamenáním. Jedenkrát za čtvrt roku se konají schůzky rodičů s třídními učiteli a informační odpoledne o prospěchu a chování žáků. Rodiče mají možnost kdykoli se informovat na prospěch a chování svých dětí ve škole. Mají rovněž možnost po domluvě s učiteli účastnit se vyučovací hodiny svých dětí. Velmi dobře pracuje Rada školy. Spolupráce s obcí: Spolupráce školy s Obcí Červená Voda je na velmi dobré úrovni. Obec se snaží podle svých finančních možností vedení školy co nejvíce podporovat ve snaze o rozvoj technického a materiálního vybavení školy. Pokračuje rekonstrukce budovy školy. Ve zcela zmodernizovaném provozu kuchyně se začalo vařit , kdy proběhla i kolaudace kuchyně. Zbývá dokončit výměnu oken a zateplení fasády v části budovy a provést modernizaci sociálních zařízení na zbývajícím pavilonu budovy školy Prezentace školy na veřejnosti : internetové stránky školy : články a informace o dění ve škole v místním tisku Červenovodský zpravodaj, Nové Kralicko, -v regionálním tisku Orlický Deník v celostátním tisku - Učitelské noviny Výroční zpráva 2007/

14 výstavy prací žáků ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích v obci výstavy prací žáků v prostorách budovy školy školní akce pro rodiče a veřejnost v místním kině školní akce pro rodiče a veřejnost v prostorách školy / tělocvična, vestibul a hlavní chodba školy, prostory školní družiny dny otevřených dveří vývěsní skříňka ve středu obce informace, sdělení a ukázky prací žáků 8. Základní údaje o hospodaření příspěvkové organizace Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007 a) příjmy Celkové příjmy: ,- Kč z toho: zřizovatel: ,- MŠMT: ,- ostatní: ,- doplňková činnost: ,- b) výdaje Neinvestiční výdaje celkem: ,- Kč z toho: na platy ,- ostatní osobní náklady: ,- zákon.odvody zdrav ,- učeb.,učeb.tex ,- ostat. provoz.náklady ,- Ztráta organizace za rok 2007 : ,- Kč uhrazena z rezervního fondu. V Červené Vodě Mgr. Fojtíková Zdeňka řed. školy Výroční zpráva 2007/

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola a Mateřská škola OLOMOUC, Nedvědova 17, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 V Olomouci 9.10.2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Pala ředitel školy (od

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více