Výroční zpráva ZŠ a MŠ Třebenice:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ a MŠ Třebenice:"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Třebenice: 1. Základní údaje o škole: 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Třebenice adresa školy Paříkovo náměstí 133, Třebenice právní forma IČO IZO příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Petr Malý zástupce ředitele: Mgr. Lucie Racková kontakt tel.: www: zs.trebenice.indos.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Třebenice adresa zřizovatele Paříkovo náměstí 1, Třebenice kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 105 Základní škola 475 Školní družina 60 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ Počet dětí/ na třídu Počet na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,7 19,7 2. stupeň ZŠ ,8 13,2 Školní družina Školní jídelna x 99 x x Komentář: Počty jsou uvedeny podle zahajovacího výkazu k Během školního roku se mění(viz.další tabulky prospěch, chování, )

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 14 učeben, 1 herna Učebna výpočetní techniky, uč.výtvarné výchovy, kuchyňka pro výuku vaření Přestávkový dvůr Malá tělocvična, cvičebna Dílny na výuku praktických činností I.st.- starší typ neodpovídá současným hygienickým požadavkům, II.st.- zánovní lavice i židle výškově nastavitelné Standardní výbava, průběžně se obnovuje a doplňuje Všichni žáci mají bezplatně k dispozici učebnice, pracovní sešity hradí rodiče Učebna výpočetní techniky- 13 počítačů 4 CD-přehrávače(pro výuku cizích jazyků), 3 televizory+videopřehrávače Komentář: Všechny kabinety se postupně podle finančních možností vybavují novými učebními pomůckami a didaktickou technikou. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt zástupci zřizovatele p. Jaroslav Houdek, p. Jan Krátký zástupci pedagogického sboru Mgr. Hana Oberreiterová, PaeDr. Martina Patrovská zástupci rodičů p. Eva Bendová, p. Rut Brodská 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy ročník

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 učitelka 1,0 nad 35 VŠ 1.-5.r. 2 učitelka 1,0 do 32 VŠ 1.-5.r. 3 učitelka 1,0 do 27 VŠ 1.-5.r. 4 učitelka 1,0 do 23 VŠ 1.-5.r. 5 učitelka 1,0 do 23 VŠ Čj-Hv 6 učitelka 1,0 do 23 VŠ Rj-Ov 7 učitelka 1,0 do 23 VŠ Čj-Ov 8 učitel 1,0 do 15 VŠ M-Zt 9 učitelka 1,0 do 12 VŠ M-Z 10 učitelka 1,0 do 12 VŠ 1.-5.r. 11 učitel 1,0 do 1 VŠ Z-Ov 12 učitelka 1,0 do 1 VŠ Ch-Bi 13 učitelka 1,0 do 1 SŠ Nekv.(Nj-D) 14 učitelka 1,0 do 19 SŠ Nekv.(1.-5.r.) 15 učitel 1,0 do 6 Bc. Nekv.(M-F) 16 vychovatelka 0,29 nad 35 SŠ - 17 Vych.+učit. 1,0+0,14 do 27 SŠ Učit.(nekval.) 18 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SŠ - 19 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SŠ - 20 učitelka MŠ 1,0 do 32 SŠ - 21 učitelka MŠ 1,0 do 32 SŠ -

4 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 83,3 Učitelé 1. stupně 74,2 Učitelé 2. stupně 77,7 Učitelé 2. stupně 58,3 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: 3 učitelé ZŠ nemají dokončené vysokoškolské vzdělání-studují 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 3 uklízečka ŠJ 0,54 základní 4 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 5 účetní 1,0 SŠ 6 kuchařka 1,0 SOU 7 pomocná kuchařka 1,0 SOU 8 pomocná kuchařka 1,0 SOU 9 pomocná kuchařka 1.0 SOU 9 školník 1,0 SOU 10 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 11 uklízečka ZŠ 1,0 základní 12 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 13 školnice MŠ 1,0 základní 14 uklízečka MŠ 1.0 SOU

5 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis proběhl ve dnech 9. a 10. února, dostavilo se celkem 36 dětí. Zápis provedly p. uč. Oberreiterová, Vávrová, Krugová, Burešová, Polívková, Horová, p. vych. Bolechová za pomoci p.uč. Pokorné a p. uč. Žalovičové z MŠ Třebenice. počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů Komentář: Do první třídy bylo po zápisu přijato 30, během II. pololetí se dvě děti přistěhovaly, jedno odstěhovalo. Do prvních tříd nastoupilo 31 dětí. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato:

6 gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - 2 d) počet, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 22 2 Komentář: Dva žáci s ukončenou devítiletou školní docházkou odešli do učebních oborů z 8. ročníku. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Neprospěl Žáci s Prospělo s vyzn. o dostatečnou Nehodnoceno A B Celkem

7 2.stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnocen o A B A B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Údaje v tabulce jsou z konce školního roku 2005/2006. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň A B Celkem

8 2.stupeň Třída Počet Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň A B A B Celkem Celkový přehled: Třída Počet Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí ,40 7 0,03 2. pololetí , Celkem ,98 7 0,03

9 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 1 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 1 S vývojovými poruchami učení 15 Celkem 17 Komentář: Na integrované žáky zpracovávají učitelé individuální vzdělávací plány, které předkládají ke kontrole PPP nebo SPC. Na škole pracují dvě ambulance DAP (p. uč. Bělochová 2x týdně, p. uč. Horová 1x týdně) a jedna Logopedická ambulance (p. uč Vávrová 1x týdně). 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Zaměstnanec Akce Místo akce Termín 1. Lucie Racková Hospitační činnost Petr Malý Hospitační činnost Marie Prošková Progresivní metody v hum. předmětech na ZS a SŠ Ústí n/l Petr Libich Metody aktivizace a motivace v hodinách Z Teplice Jiřina Blažková Nadané dítě Ústí n/l Lenka Zahrádková Všední a sváteční dny středověkých lidí Litoměřice Jana Krugová Aby žák neusnul aneb praktické činnosti v hodinách AJ Ústí n/l Lucie Racková Koordinátor tvorby ŠVP Lovosice Lenka Zahrádková Motivace ve vyučování NJSeminář pro učitele NJ Litoměřice Martina Patrovská Ekoateliér galerie nápadů Litoměřice Libuše Bolechová Ekoateliér galerie nápadů Litoměřice Petr Malý Než začneme vytvářet ŠVP Ústí n/l Petr Malý RVP pro ZV Ústí n/l Lucie Racková RVP pro ZV Ústí n/l Lucie Racková Koordinátor tvorby ŠVP II. část Lovosice

10 16. Jiřina Blažková Projekt Eco School Praha Marie Prošková Metody aktivizace a motivace v ČJ Litoměřice Martina Patrovská Problematika IVP Ústí n/l Jan Svoboda Seminář fyzika Teplice Lenka Zahrádková Cesty minulosti Litoměřice Lucie Racková Bakaláři III. Litoměřice Jana Krugová ADHD Litoměřice Jana Krugová ADHD Litoměřice Martina Patrovská Drátování vánoční ozdoba Litoměřice Hana Oberreiterová Drátování vánoční ozdoba Litoměřice Libuše Bolechová Drátování vánoční ozdoba Litoměřice Marie Prošková Seminář Šikana Litoměřice Marie Prošková Preventivní programy v RVP Ústí n/l Petr Libich Seminář Zeměpis Ústí n/l Marie Prošková Fraus Seminář k ČJ Ústí n/l Iva Bělochová Jak psát výstupní hodnocení Internet. kurz Scio leden 32. Martina Patrovská Seminář k IVP Litoměřice Lenka Zahrádková ŠVP Cesta je odměna Litoměřice Jana Krugová Hrajeme si a cvičíme smíčky, švihadly a obručemi Litoměřice Hana Hrajeme si a cvičíme smíčky, švihadly a Oberreiterová obručemi Litoměřice Martina Patrovská Seminář Fraus Vím, co smím Litoměřice Marie Prošková Seminář Fraus Vím, co smím Litoměřice Marie Prošková Preventivní programy RVP Ústí n/l Lenka Zahrádková Činnostní jazyková výuka v NJ (RVP) Ústí n/l Jana Krugová Seminář Cesta časem I. Louny Marie Prošková Seminář o problematice HIV/AIDS Litoměřice Libuše Bolechová Výtvarné techniky velikonoční sem. Litoměřice Lenka Zahrádková RVP a výuka dějepisu Ústí n/l Petr Malý Seminář Požární ochrana Ústí n/l Jaroslava Vávrová Neue Tendenzen Litoměřice Petr Malý Aktuální změny ve FKSP Ústí n/l Petr Malý Seminář Škola a ČŠI Ústí n/l uč. Nápravy poruch matematických schopností u dětí a práce s dyskalkuliky Litoměřice Romana Burešová Ekoateliér Litoměřice Lucie Racková Průřezové téma Multikulturní výchova Ústí n/l Marie Prošková Jak využít RVP ke zlepšení výuky ČJ na II. st. ZŠ Most Iva Bělochová Jak využít RVP ke zlepšení výuky ČJ na II. st. ZŠ Most Dlouhodobé studium: Zaměstnanec Vzdělávací program Místo akce Termín 1. PaedDr. Martina Patrovská Kurz etické výchovy (2 roky) Litoměřice Mgr. Petr Malý SVPP UK Praha Mgr. Lucie Racková SVPP UK Praha

11 Státní informační politika ve vzdělávání informační gramotnost: Zaměstnanec Modul Místo akce Termín 1. Mgr. Petr Libich 29 Z 678/2005 Litoměřice Mgr. Jiřina Blažková 30 Z 678/2005 Litoměřice Lenka Zahrádková 31 Z 678/2005 Litoměřice Mgr. Jana Krugová 26 P0 28/2005 Litoměřice Bc. Jan Svoboda 23 P0 28/2005 Litoměřice PaedDr.Martina Patrovská 24 P0 28/2005 Litoměřice Mgr. Romana Burešová 25 P0 28/2005 Litoměřice Mgr. Jiřina Blažková 21 P0 28/2005 Litoměřice Mgr. Iva Bělochová 22 P0 28/2005 Litoměřice Mgr.Petr Libich 20 P0 28/2005 Litoměřice Zaměstnanec Vzdělávací program Místo akce Termín 1. Petr Malý Zoner Callisto Litoměřice , 9. 6., Lucie Racková Zoner Callisto Litoměřice , 9. 6., Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné akce školy: Akce k prevenci sociálně patologických jevů: , Do školy byli pozváni pracovníci Střediska výchovné péče Slaný, kteří se několik hodin věnovali m 8. ročníku v Semináři Šikana. Akce k environmentální výchově: - Naše škola se zapojila do soutěže Zachraň strom sběr papíru. Jedná se o celoroční soutěž, výsledky soutěže ZŠ Třebenice byly vyhlášeny na konci školního roku; výsledky soutěže škol byly vyhlášeny v září Základní škola Třebenice se umístila na 2. místě a získala výhru 4 000,- Kč se uskutečnila výstavka Recyklace na škole pro žáky II. stupně se žáci 7. a 8.ročníku vydali na exkurzi do Ústí nad Labem, prohlédli si Vaňovské vodopády a opravený zámeček Větruše Základní škola uspořádala akci Sběr ve městě pro žáky II. stupně. V rámci předmětu Informatika žáci vyrobili plakátky, kterými požádali občany Třebenic o pomoc při sběru papíru. V pondělí pak procházeli se svými třídními učiteli ulice města a sbírali připravený papír svázaný do balíčků. Tímto způsobem se podařilo vybrat kg papíru.

12 Prezentace školy na veřejnosti: proběhla Drakiáda na hřišti Slavoje v Třebenicích, pozváni byli žáci základní školy, mateřské školy a jejich rodiče připravili učitelé pro děti překvapení ve formě Čarodějného vyučování. Děti přišly do školy večer v maskách a přinesly si spacáky. Od do probíhala příprava mladých čarodějů a čarodějnic (soutěžilo se, tančilo, na školním pozemku se opékaly buřty). Pak následovalo spaní ve škole uspořádala škola ve spolupráci s Městem Třebenice a Třebenickými ženami Adventní jarmark, na kterém žáci předvedli živý Betlém, zpívali vánoční písně a prodávali ve stáncích výrobky ze své školní i mimoškolní činnosti se uskutečnil opět ve spolupráci s Městem Třebenice a Třebenickými ženami Velikonoční jarmark spojený s Dnem otevřených dveří. - Na Velikonočním jarmarku byly pro děti připraveny soutěže o ceny, které připravilo Město Třebenice, žáci měli opět připraveno vystoupení pro veřejnost a prodávali zejména výtvarné produkty týkající se nastávajících velikonočních svátků. Na I. i II. stupni ZŠ probíhal současně Den otevřených dveří. Učebny byly m, rodičům, ale i bývalým m a učitelům otevřeny a každá třída byla vyzdobena k určitému tématu (výstava pomůcek a učebnic; výstava zajímavých prací ; výstavka k tvorbě RVP a DVPP; výtvarná dílna s možností vyzkoušet si výtvarné techniky, prezentace v počítačové učebně apod.) v Třebenicích tradičně probíhala mezinárodní cyklistická soutěž Třebenické okruhy. Škola poskytla prostory pro pořadatele soutěže a zajistila organizaci ze strany učitelů, kteří asistovali při prezenci závodníků. V rámci této soutěže proběhla i soutěž pro neregistrované závodníky, které se zúčastnili žáci naší školy. Město Třebenice pro ně mělo připraveno hodnotné ceny Před základní školou byla odstartována cyklistická soutěž Časovka juniorů, které se žáci naší školy zúčastnili jako publikum vystoupili žáci základní školy na tradiční Školní akademii Veřejné vystoupení pro rodiče začínalo v hodin a bylo přehlídkou mnohahodinové přípravy i jejich třídních učitelů. Současně proběhlo i dojemné rozloučení s žáky devátého ročníku, kteří v tomto školním roce opouštějí naši školu byl zorganizován Dětský den (opět ve spolupráci s Městem Třebenice a Třebenickými ženami). Pro žáky byly připraveny zajímavé soutěže o ceny, hry (jejich sponzorem bylo Město Třebenice), ukázky policejního zásahu a práce dobrovolných hasičů. Děti pouštěli balónky se svými adresami, na závěr byla zapálena vatra a následovalo opékání vuřtů se uskutečnilo rozloučení 9. ročníku se základní školou. V obřadní síni Radnice v Třebenicích předal starosta města Václav Vobořil m pamětní list, třídní učitelka Iva Bělochová připravila pro děti stužky a čokoládové medaile a od ředitele školy Petra Malého dostali žáci své poslední vysvědčení na této škole. - Od listopadu 2005 do dubna 2006 byla v odpoledních hodinách pro veřejnost otevřena počítačová učebna možností využití internetu.

13 Další akce školy: a se nejprve II. stupeň, a potom i I. stupeň ZŠ vypravil do paláce Flora v Praze, kde žáci shlédli vzdělávací program kina Oskar Imax Svět hmyzu připravili učitelé pro děti z I. stupně Košťálovský běh. Žáci soutěžili v družstvech, o pomoc při zajištění organizace byly požádáni i rodiče uspořádali učitelé I. stupně pro žáky, rodiče i děti např. z mateřské školy Strašidelné odpoledne. Děti měly za úkol projít stezku odvahy, která byla připravena ve sklepech základní školy. Na některých místech čekali na děti převlečení učitelé v maskách. Odvaha dětí byla po absolvování cesty oceněna odměnou navštívili žáci 9. ročníku výstavu Škola 2005 v Litoměřicích, která jim měla přiblížit střední školy a učňovské obory a usnadnit jim výběr školy, kterou uvedou na svoji přihlášku ke studiu Na sále Radnice v Třebenicích se žáci celé školy zúčastnili zajímavého hudebního vystoupení se zaměřením na moderní hudbu byla položena kytice k pamětní desce letce z II. světové války Antonína Zimmera, třebenického občana, ve vestibulu školy. Slavnostní akce se zúčastnili i zástupci Města Třebenice a veteráni II. světové války se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili exkurze dějepisné Pravěk do Mladé Boleslavi navštívili žáci 9. ročníku Střední školu chemickou v Lovosicích a učiliště ve Vrbičanech. Na chemické škole měli studenti pro naše žáky připraven zajímavý program. Ve Vrbičanech si pak žáci mohli prohlédnout prostředí a seznámit se s obory, které jim učiliště nabízí připravili učitelé I. stupně pro děti Mikulášskou besídku na sále Radnice v Třebenicích. Děti zpívaly Mikulášovi písničky, přednášely básničky a byly odměněny sladkostmi. Ani děti na II. stupni nepřišly zkrátka, Mikuláš a anděl s několika čerty se na ně přišli podívat přímo do tříd navštívil školu kouzelník a na sále Radnice předvedl dětem své triky. Některé žáky dokonce zapojil do svého kouzlení uspořádaly všechny třídy pod vedením svých třídních učitelů Vánoční besídky. Ve třídách se zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví a připomínaly se vánoční tradice se naše škola zapojila do celostátního testování výsledků vzdělávání 9. tříd CERMAT se v rámci výuky dějepisu v 9. ročníku uskutečnila exkurze do památníku Terezín a využili žáci 7. ročníku nabídky Galerie v Litoměřicích a odjeli na exkurzi Gotika. Kromě prohlídky galerie a výstavy zde byl pro žáky připraven i zajímavý program navštívili žáci I. stupně se svými třídními učiteli Divadlo rozmanitostí v Mostě. Žáci II.stupně se do divadla podívali se uskutečnil varhanní koncert v třebenickém kostele, doprovázený zajímavým výkladem o historii varhan se žáci 7. ročníku zúčastnili exkurze Karel IV. císař z boží milosti na Pražském hradě se v rámci výuky dějepisu uskutečnila exkurze na historický jarmark vodní hrad Buryně nad Ohří (5. 6. ročník) pozvala Mateřská škola v Třebenicích žáky 1. třídy na Sváťovo divadlo (na zahradě MŠ).

14 Péče o volný čas : Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2005/2006: 1. Aerobic Mgr. Marie Prošková 2. Angličtina pro každého PaedDr. Martina Patrovská 3. Angličtina pro nejmenší Mgr. Blanka Peterková 4. Aranžování a ruč. práce Mgr. Hana Oberreiterová, Libuše Bolechová 5. Dějepisný kroužek Lenka Zahrádková 6. Dramatický kroužek Mgr. Jiřina Horová, Mgr. Jaroslava Vávrová 7. Florbal Mgr. Petr Malý 8. Kondiční kroužek Mgr. Petr Libich 9. Počítače pro veřejnost Mgr. Petr Malý, Mgr. Lucie Racková 10. Přírodovědný kroužek Mgr. Jiřina Blažková 11. Sportovně-turistický kroužek Mgr. Romana Burešová, Mgr. Jana Krugová 12. Šachy Bc. Jan Svoboda 13. Mladý redaktor Mgr. Lucie Racková 14. Výtvarný kroužek Radka Polívková, Mgr. Jana Krugová 7.2 Účast školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Datum Počet Datum Počet Datum Počet Dějepisná olympiáda Okresní přebor družstev v šachu Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Matematická olympiáda When I hear that song Koumák Pythagoriáda Chemická olympiáda Zeměpisná olympiáda Svět kolem nás Soutěž dětských recitátorů Pod modrou oblohou - výtvarná soutěž v programu WORD (Inf) Matematický klokan Dopravní soutěž

15 Dějepisná olympiáda: školní kolo: okresní kolo: 1. místo: Petra Elmanová, místo: Petra Elmanová, místo: Veronika Klabanová, místo: Kristýna Boková, 8. A Okresní přebor družstev v šachu: Pořádá TJ.Slavoj Litoměřice, ve II. kategorii ( ) se žáci umístili na 2.místě. Soutěžící: Daniel Topol, 8.B, Svatopluk Válek, 1., Antonín Soldát, 8.B, Jiří Najman,8.A. Olympiáda v německém jazyce: školní kolo: Kategorie : Lucie Löffelmannová,7.A Kategorie 8. 9.: Miroslav Verner, 9. Olympiáda z českého jazyka: školní kolo: 1. místo: Veronika Klabanová, místo: Andrea Štosková, 8.B 3. místo: Lucie Hloušková, 8.B Olympiáda v anglickém jazyce: školní kolo: Kategorie 8. 9.: Kristýna Boková, 8.A okresní kolo: 8. místo: Lucie Löffelmannová 12. místo: Miroslav Verner okresní kolo: okresní kolo: místo: Kristýna Boková Matematická olympiáda: 9. ročník: 7. ročník: Václav Bureš, Jiří Běžel, 9. Kristýna Filousová, 7.A When I hear that song - literární soutěž pro anglicky píšící veřejnost, zúčastnil se Milan Klupák, 8.A. Koumák: 1. kolo: 2. kolo: Kategorie : Kategorie : Václav Racek, 7.B Václav Racek, 7.B Kategorie 8. 9.: Kategorie 8. 9.: Václav Bureš, místo: Lucie Hloušková, 8.B Finále: Václav Racek, 7.B (pro nemoc se nezúčastnil)

16 Pythagoriáda: 6. ročník: školní kolo: 1. místo: Jaroslav Benda, 6. Miroslav Štefl, místo: Tereza Arnoštová, 6. okresní kolo: 7. ročník: školní kolo: okresní kolo: 1. místo: Lucie Bílková, 7.A místo: Lucie Bílková 2. místo: Václav Racek, 7.B 3. místo: Barbora Bolechová, 7.A Chemická olympiáda: školní kolo: 1. místo: Jiří Běžel, místo: Václav Bureš, místo: Jiří Bílek, 9. Zeměpisná olympiáda: školní kolo: (1. místa) okresní kolo: 6. ročník: Veronika Vildová, místo: Veronika Vildová, ročník: Václav Racek, 7.B 15. místo: Václav Racek, 7.B ročník:martina Bendová,8.A 16. místo: Martina Bendová, 8.A Svět kolem nás: Výtvarná soutěž: 1. místo: Nikola Rážková, 9. v kategorii let Na pěkných místech se umístily také Karolína Filousová,9. a Monika Zunová, 8.B. Soutěž dětských recitátorů: ročník školní kolo: 1. místo: Antonín Krug, 2.A 2. místo: Sára Studničková, 2.B okresní kolo: místo: Antonín Krug, 2.A Sára Studničková,2.B ročník: školní kolo: okresní kolo: 1. místo: Nikola Neumannová, místo: Tomáš Machálek, místo: Tomáš Machálek, místo: Nikola Neumannová, 5.

17 Matematický klokan: Kategorie Cvrček: Kategorie Klokánek: 1. místo: Adéla Marešová, místo: Hana Výravová, místo: Lukáš Vařečka, místo: Aneta Hurtigová, místo: Renata Pálková, 2.B 3. místo: Nikola Karlíková, 4. Kategorie Benjamín: Kategorie Kadet: 1. místo: Petr Buřt, 7.A 1. místo: Milan Klupák, 8.A 2. místo: Lenka Kamerová, místo: Veronika Hajná, 8.A 3. místo: Lucie Bílková, 7.A Petra Elmanová, 9. Martin Macháček, místo: Monika Zunová, 8.B Dopravní soutěž: V dopravní soutěži se soutěžilo po ročnících. Hodnotily se 2 kategorie (Test znalostí pravidel silničního provozu, Rychlost a jízdy zručnosti).v každém ročníku a v každé kategorii byla vyhlášena první tři místa. Do okresního kola postoupili: I. stupeň: Miroslav Štefl, 6., Tereza Přibylová, 5., II. stupeň: Lucie Hloušková, 8.B, 7.3 Účast ve sportovních soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Datum Počet Datum Počet Datum Počet Turnaj ve stolním tenise Okresní finále v malé kopané Coca-cola Cup Okresní kolo v atletice I. st Pohár rozhlasu 30 Turnaj ve stolním tenise: Okresní kolo: Dívky: 1.místo Nikola Rážková, 9. Veronika Klabanová, 9. Miroslava Hrstková,7.A Krajské kolo: Dívky: 4. místo N. Rážková, V. Klabanová, 9. Miroslava Hrstková,7.A Chlapci: 6.místo Vojtěch Hurt, 9. Vojtěch Horký, 9. Vít Krpeš, 9. Martin Macháček, 9.

18 Okresní finále v malé kopané: Soutěžící: Vojtěch Horký, 9., Vojtěch Hurt, 9., Vít Krpeš, 9., Martin Macháček, 9., Jiří Pazour, 8.B, Jan Richter, 9., Miroslav Verner, 9., Vladimír Zeman, 9. Umístění: místo Okresní kolo v atletice I. st.: Soutěžící: I. kategorie: Luděk Jabůrek, 1.r., 3. místo II. kategorie: Maxmilián Mlenský, 2.B, 4. místo III. kategorie: M. Horváth, 3.A, 8. místo V. kategorie: Nikola Neumannová, 5., 12. místo 7.4 Soutěže pořádané školou Název soutěže 1. kolo 2. kolo Datum Počet Datum Počet Drakiáda Škola pro radost Škola hledá Superstar Sportovní den Soutěž ve sběru papíru Drakiáda: Kategorie: Drak vyráběný - vzhled Kategorie: Drak kupovaný délka letu 1. místo: Petr a Michal Novosadovi 1. místo: Aneta Hurtigová 2. místo: František Fidler 2. místo: Roman Bacílek 3. místo: Michal Racek 3. místo: Martin Bureš Škola pro radost (výtvarná soutěž pro 1. stupeň): Nejlepší práce byly vyhodnoceny po třídách. 1. třída: Kristýna Zubáková 2. třída: Judita Brodská, Kristýna Hemerková 3. třída: Anna Traxlová 4. třída: Martin Kapr 5. třída: Jitka Walentová, Martina Kučerová

19 Škola hledá Superstar: Do finále postoupili: Antonín Krug, 2.A Veronika Vildová, 6. Tereza Arnoštová, 6. Judita Brodská, 2.A Silvie Kamerová, 2.A Filip Kocourek, 7.A Duo Future,8.A (Milan Klupák, Jitka Hacmacová) Duo Malina, 8.A (Martina Bendová, Andrea Domalípová) Ve 3. kole zvítězili: Duo Malina, Antonín Krug, Judita Brodská. Soutěž ve sběru papíru: Vítězové celé školy: 1. místo: Roman Bacílek, 2.A kg 2. místo: David Petržílek, kg 3. místo: Antonín Krug, 2.A 704 kg Celkový počet soutěží ve školním roce: Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2005/2006 neproběhla inspekční činnost ČŠI. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2005 a) celkové příjmy ,03Kč - poplatky od zletilých, rodičů atd ,42 - příjmy z doplňkové činnosti ,61 - ostatní příjmy: dotace kraj ,-- dotace město ,-- b) výdaje ,83Kč - investiční výdaje celkem 0,- - neinvestiční výdaje celkem a z toho ,83 - náklady na platy pracovníků školy a OON ,-- - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,fksp ,-- - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,10 - potraviny ŠJ ,60 - ostatní provozní náklady ,13 Podklady: ekonomka ZŠ a MŠ Eva Urbánková

20 10. Údaje o školní družině Ve školním roce 2005/2006 bylo do dvou oddělení školní družiny zapsáno 46 dětí, z toho 24 dívek a 22 chlapců. Družinu navštěvují děti z 1.-4.třídy. Během školního roku děti plnily úkoly dané plány a celoročním soutěžním projektem, ale rovněž využívaly pobyt v družině k aktivnímu odpočinku po náročné práci ve škole. Novinkou v tomto roce byl pro děti pinpongový stůl a nově zakoupený přehrávač DVD. Děti rovněž pravidelně využívali počítačovou učebnu. Nejvíce oblíbenou činností zůstává činnost pracovní a výtvarná. Pro tělovýchovné aktivity jsme navštěvovali tělocvičnu a hernu naší školy. Všechny činnosti jsme přizpůsobovali aktuálnímu počasí a momentální náladě dětí. Po celý školní rok jsme spolupracovali se základní a mateřskou školou při organizování různých akcí. 11. Samostatná příloha: Výroční zpráva mateřské školy za š.r.2005/ Závěr Nový školní rok zahájila naše škola s obnoveným pedagogickým sborem a novým vedením.ve školním roce 2005/2006 probíhala výuka na ZŠ Třebenice podle dosud platného vzdělávacího programu Základní škola. Činnost školy vycházela z rámcového ročního plánu. Škola zahájila přípravu ŠVP, se kterou souvisela řada přípravných školení absolvovaných našimi učiteli. V tomto školním roce jsme nabídli m větší výběr zájmové činnosti, který mnoho využilo. Rovněž se uskutečnilo mnoho nových výchovných, vzdělávacích a zábavných akcí pro žáky, na kterých se podíleli převážně učitelé, ale i rodiče našich dětí. Zlepšila se v řadě případů spolupráce školy s rodiči. Od začátku roku 2006 začala pracovat nově zvolená školská rada. V práci školy jsme kromě vyučovacího procesu věnovali pozornost oblasti výchovného poradenství, zejména práci s integrovanými žáky a přípravě na budoucí povolání. Také v rámci plnění minimálního preventivního programu se uskutečnila řada vzdělávacích i zájmových akcí. Tradičně jsme se zapojili do všech naukových soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění. Potěšující je, že všichni žáci 9. ročníku byli přijati k dalšímu studiu na středních školách. Uskutečnila se i řada akcí pro rodičovskou i ostatní veřejnost. Vydávali jsme školní časopis, o činnosti školy jsme informovali i v tisku. Změnám se nevyhnula ani školní jídelna, jejíž nové vedení se snaží o zkvalitnění školního stravování. Přes stále stoupající ceny energií se podařilo ušetřit oproti předcházejícím rokům nezanedbatelnou částku za vytápění budov základní školy. Neustále se snažíme o zvyšování kulturní a estetické úrovně školy a zkvalitňování jejího vybavení. V závěru školního roku byly instalovány do všech tříd nové moderní tabule a položena dlažba ve vstupním průjezdu I.st.ZŠ. Úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili se nám vesměs podařilo splnit, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy. Řadu věcí nám pomohl vyřešit zřizovatel ZŠ, Město Třebenice. Velice dobrá byla spolupráce s mateřskou školou, jejíž činnost je rovněž nepřehlédnutelná.

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66

Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 Výroční zpráva Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 adresa školy právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní škola Katusice, okres Mladá Boleslav Náměstí Budovatelů 39, 294 25 Katusice tel. 326 394 146 e-mail: zskatusice@centrum.cz IČO 710 108 07 Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více