Výroční zpráva ZŠ a MŠ Třebenice:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ a MŠ Třebenice:"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Třebenice: 1. Základní údaje o škole: 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Třebenice adresa školy Paříkovo náměstí 133, Třebenice právní forma IČO IZO příspěvková organizace identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Petr Malý zástupce ředitele: Mgr. Lucie Racková kontakt tel.: www: zs.trebenice.indos.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Město Třebenice adresa zřizovatele Paříkovo náměstí 1, Třebenice kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Mateřská škola 105 Základní škola 475 Školní družina 60 Školní jídelna základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ Počet dětí/ na třídu Počet na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,7 19,7 2. stupeň ZŠ ,8 13,2 Školní družina Školní jídelna x 99 x x Komentář: Počty jsou uvedeny podle zahajovacího výkazu k Během školního roku se mění(viz.další tabulky prospěch, chování, )

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 14 učeben, 1 herna Učebna výpočetní techniky, uč.výtvarné výchovy, kuchyňka pro výuku vaření Přestávkový dvůr Malá tělocvična, cvičebna Dílny na výuku praktických činností I.st.- starší typ neodpovídá současným hygienickým požadavkům, II.st.- zánovní lavice i židle výškově nastavitelné Standardní výbava, průběžně se obnovuje a doplňuje Všichni žáci mají bezplatně k dispozici učebnice, pracovní sešity hradí rodiče Učebna výpočetní techniky- 13 počítačů 4 CD-přehrávače(pro výuku cizích jazyků), 3 televizory+videopřehrávače Komentář: Všechny kabinety se postupně podle finančních možností vybavují novými učebními pomůckami a didaktickou technikou. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt zástupci zřizovatele p. Jaroslav Houdek, p. Jan Krátký zástupci pedagogického sboru Mgr. Hana Oberreiterová, PaeDr. Martina Patrovská zástupci rodičů p. Eva Bendová, p. Rut Brodská 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy ročník

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek. Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 učitelka 1,0 nad 35 VŠ 1.-5.r. 2 učitelka 1,0 do 32 VŠ 1.-5.r. 3 učitelka 1,0 do 27 VŠ 1.-5.r. 4 učitelka 1,0 do 23 VŠ 1.-5.r. 5 učitelka 1,0 do 23 VŠ Čj-Hv 6 učitelka 1,0 do 23 VŠ Rj-Ov 7 učitelka 1,0 do 23 VŠ Čj-Ov 8 učitel 1,0 do 15 VŠ M-Zt 9 učitelka 1,0 do 12 VŠ M-Z 10 učitelka 1,0 do 12 VŠ 1.-5.r. 11 učitel 1,0 do 1 VŠ Z-Ov 12 učitelka 1,0 do 1 VŠ Ch-Bi 13 učitelka 1,0 do 1 SŠ Nekv.(Nj-D) 14 učitelka 1,0 do 19 SŠ Nekv.(1.-5.r.) 15 učitel 1,0 do 6 Bc. Nekv.(M-F) 16 vychovatelka 0,29 nad 35 SŠ - 17 Vych.+učit. 1,0+0,14 do 27 SŠ Učit.(nekval.) 18 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SŠ - 19 učitelka MŠ 1,0 nad 32 SŠ - 20 učitelka MŠ 1,0 do 32 SŠ - 21 učitelka MŠ 1,0 do 32 SŠ -

4 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 83,3 Učitelé 1. stupně 74,2 Učitelé 2. stupně 77,7 Učitelé 2. stupně 58,3 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: 3 učitelé ZŠ nemají dokončené vysokoškolské vzdělání-studují 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 3 uklízečka ŠJ 0,54 základní 4 ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 5 účetní 1,0 SŠ 6 kuchařka 1,0 SOU 7 pomocná kuchařka 1,0 SOU 8 pomocná kuchařka 1,0 SOU 9 pomocná kuchařka 1.0 SOU 9 školník 1,0 SOU 10 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 11 uklízečka ZŠ 1,0 základní 12 uklízečka ZŠ 1,0 SOU 13 školnice MŠ 1,0 základní 14 uklízečka MŠ 1.0 SOU

5 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Zápis proběhl ve dnech 9. a 10. února, dostavilo se celkem 36 dětí. Zápis provedly p. uč. Oberreiterová, Vávrová, Krugová, Burešová, Polívková, Horová, p. vych. Bolechová za pomoci p.uč. Pokorné a p. uč. Žalovičové z MŠ Třebenice. počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů Komentář: Do první třídy bylo po zápisu přijato 30, během II. pololetí se dvě děti přistěhovaly, jedno odstěhovalo. Do prvních tříd nastoupilo 31 dětí. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato:

6 gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků - 2 d) počet, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 22 2 Komentář: Dva žáci s ukončenou devítiletou školní docházkou odešli do učebních oborů z 8. ročníku. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání Přehled o prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Neprospěl Žáci s Prospělo s vyzn. o dostatečnou Nehodnoceno A B Celkem

7 2.stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnocen o A B A B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Počet s dostatečnou Nehodnoceno 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: Údaje v tabulce jsou z konce školního roku 2005/2006. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň A B Celkem

8 2.stupeň Třída Počet Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň A B A B Celkem Celkový přehled: Třída Počet Pochvala Třídní nap. Třídní důtka Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí ,40 7 0,03 2. pololetí , Celkem ,98 7 0,03

9 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 1 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 1 S vývojovými poruchami učení 15 Celkem 17 Komentář: Na integrované žáky zpracovávají učitelé individuální vzdělávací plány, které předkládají ke kontrole PPP nebo SPC. Na škole pracují dvě ambulance DAP (p. uč. Bělochová 2x týdně, p. uč. Horová 1x týdně) a jedna Logopedická ambulance (p. uč Vávrová 1x týdně). 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Zaměstnanec Akce Místo akce Termín 1. Lucie Racková Hospitační činnost Petr Malý Hospitační činnost Marie Prošková Progresivní metody v hum. předmětech na ZS a SŠ Ústí n/l Petr Libich Metody aktivizace a motivace v hodinách Z Teplice Jiřina Blažková Nadané dítě Ústí n/l Lenka Zahrádková Všední a sváteční dny středověkých lidí Litoměřice Jana Krugová Aby žák neusnul aneb praktické činnosti v hodinách AJ Ústí n/l Lucie Racková Koordinátor tvorby ŠVP Lovosice Lenka Zahrádková Motivace ve vyučování NJSeminář pro učitele NJ Litoměřice Martina Patrovská Ekoateliér galerie nápadů Litoměřice Libuše Bolechová Ekoateliér galerie nápadů Litoměřice Petr Malý Než začneme vytvářet ŠVP Ústí n/l Petr Malý RVP pro ZV Ústí n/l Lucie Racková RVP pro ZV Ústí n/l Lucie Racková Koordinátor tvorby ŠVP II. část Lovosice

10 16. Jiřina Blažková Projekt Eco School Praha Marie Prošková Metody aktivizace a motivace v ČJ Litoměřice Martina Patrovská Problematika IVP Ústí n/l Jan Svoboda Seminář fyzika Teplice Lenka Zahrádková Cesty minulosti Litoměřice Lucie Racková Bakaláři III. Litoměřice Jana Krugová ADHD Litoměřice Jana Krugová ADHD Litoměřice Martina Patrovská Drátování vánoční ozdoba Litoměřice Hana Oberreiterová Drátování vánoční ozdoba Litoměřice Libuše Bolechová Drátování vánoční ozdoba Litoměřice Marie Prošková Seminář Šikana Litoměřice Marie Prošková Preventivní programy v RVP Ústí n/l Petr Libich Seminář Zeměpis Ústí n/l Marie Prošková Fraus Seminář k ČJ Ústí n/l Iva Bělochová Jak psát výstupní hodnocení Internet. kurz Scio leden 32. Martina Patrovská Seminář k IVP Litoměřice Lenka Zahrádková ŠVP Cesta je odměna Litoměřice Jana Krugová Hrajeme si a cvičíme smíčky, švihadly a obručemi Litoměřice Hana Hrajeme si a cvičíme smíčky, švihadly a Oberreiterová obručemi Litoměřice Martina Patrovská Seminář Fraus Vím, co smím Litoměřice Marie Prošková Seminář Fraus Vím, co smím Litoměřice Marie Prošková Preventivní programy RVP Ústí n/l Lenka Zahrádková Činnostní jazyková výuka v NJ (RVP) Ústí n/l Jana Krugová Seminář Cesta časem I. Louny Marie Prošková Seminář o problematice HIV/AIDS Litoměřice Libuše Bolechová Výtvarné techniky velikonoční sem. Litoměřice Lenka Zahrádková RVP a výuka dějepisu Ústí n/l Petr Malý Seminář Požární ochrana Ústí n/l Jaroslava Vávrová Neue Tendenzen Litoměřice Petr Malý Aktuální změny ve FKSP Ústí n/l Petr Malý Seminář Škola a ČŠI Ústí n/l uč. Nápravy poruch matematických schopností u dětí a práce s dyskalkuliky Litoměřice Romana Burešová Ekoateliér Litoměřice Lucie Racková Průřezové téma Multikulturní výchova Ústí n/l Marie Prošková Jak využít RVP ke zlepšení výuky ČJ na II. st. ZŠ Most Iva Bělochová Jak využít RVP ke zlepšení výuky ČJ na II. st. ZŠ Most Dlouhodobé studium: Zaměstnanec Vzdělávací program Místo akce Termín 1. PaedDr. Martina Patrovská Kurz etické výchovy (2 roky) Litoměřice Mgr. Petr Malý SVPP UK Praha Mgr. Lucie Racková SVPP UK Praha

11 Státní informační politika ve vzdělávání informační gramotnost: Zaměstnanec Modul Místo akce Termín 1. Mgr. Petr Libich 29 Z 678/2005 Litoměřice Mgr. Jiřina Blažková 30 Z 678/2005 Litoměřice Lenka Zahrádková 31 Z 678/2005 Litoměřice Mgr. Jana Krugová 26 P0 28/2005 Litoměřice Bc. Jan Svoboda 23 P0 28/2005 Litoměřice PaedDr.Martina Patrovská 24 P0 28/2005 Litoměřice Mgr. Romana Burešová 25 P0 28/2005 Litoměřice Mgr. Jiřina Blažková 21 P0 28/2005 Litoměřice Mgr. Iva Bělochová 22 P0 28/2005 Litoměřice Mgr.Petr Libich 20 P0 28/2005 Litoměřice Zaměstnanec Vzdělávací program Místo akce Termín 1. Petr Malý Zoner Callisto Litoměřice , 9. 6., Lucie Racková Zoner Callisto Litoměřice , 9. 6., Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Významné akce školy: Akce k prevenci sociálně patologických jevů: , Do školy byli pozváni pracovníci Střediska výchovné péče Slaný, kteří se několik hodin věnovali m 8. ročníku v Semináři Šikana. Akce k environmentální výchově: - Naše škola se zapojila do soutěže Zachraň strom sběr papíru. Jedná se o celoroční soutěž, výsledky soutěže ZŠ Třebenice byly vyhlášeny na konci školního roku; výsledky soutěže škol byly vyhlášeny v září Základní škola Třebenice se umístila na 2. místě a získala výhru 4 000,- Kč se uskutečnila výstavka Recyklace na škole pro žáky II. stupně se žáci 7. a 8.ročníku vydali na exkurzi do Ústí nad Labem, prohlédli si Vaňovské vodopády a opravený zámeček Větruše Základní škola uspořádala akci Sběr ve městě pro žáky II. stupně. V rámci předmětu Informatika žáci vyrobili plakátky, kterými požádali občany Třebenic o pomoc při sběru papíru. V pondělí pak procházeli se svými třídními učiteli ulice města a sbírali připravený papír svázaný do balíčků. Tímto způsobem se podařilo vybrat kg papíru.

12 Prezentace školy na veřejnosti: proběhla Drakiáda na hřišti Slavoje v Třebenicích, pozváni byli žáci základní školy, mateřské školy a jejich rodiče připravili učitelé pro děti překvapení ve formě Čarodějného vyučování. Děti přišly do školy večer v maskách a přinesly si spacáky. Od do probíhala příprava mladých čarodějů a čarodějnic (soutěžilo se, tančilo, na školním pozemku se opékaly buřty). Pak následovalo spaní ve škole uspořádala škola ve spolupráci s Městem Třebenice a Třebenickými ženami Adventní jarmark, na kterém žáci předvedli živý Betlém, zpívali vánoční písně a prodávali ve stáncích výrobky ze své školní i mimoškolní činnosti se uskutečnil opět ve spolupráci s Městem Třebenice a Třebenickými ženami Velikonoční jarmark spojený s Dnem otevřených dveří. - Na Velikonočním jarmarku byly pro děti připraveny soutěže o ceny, které připravilo Město Třebenice, žáci měli opět připraveno vystoupení pro veřejnost a prodávali zejména výtvarné produkty týkající se nastávajících velikonočních svátků. Na I. i II. stupni ZŠ probíhal současně Den otevřených dveří. Učebny byly m, rodičům, ale i bývalým m a učitelům otevřeny a každá třída byla vyzdobena k určitému tématu (výstava pomůcek a učebnic; výstava zajímavých prací ; výstavka k tvorbě RVP a DVPP; výtvarná dílna s možností vyzkoušet si výtvarné techniky, prezentace v počítačové učebně apod.) v Třebenicích tradičně probíhala mezinárodní cyklistická soutěž Třebenické okruhy. Škola poskytla prostory pro pořadatele soutěže a zajistila organizaci ze strany učitelů, kteří asistovali při prezenci závodníků. V rámci této soutěže proběhla i soutěž pro neregistrované závodníky, které se zúčastnili žáci naší školy. Město Třebenice pro ně mělo připraveno hodnotné ceny Před základní školou byla odstartována cyklistická soutěž Časovka juniorů, které se žáci naší školy zúčastnili jako publikum vystoupili žáci základní školy na tradiční Školní akademii Veřejné vystoupení pro rodiče začínalo v hodin a bylo přehlídkou mnohahodinové přípravy i jejich třídních učitelů. Současně proběhlo i dojemné rozloučení s žáky devátého ročníku, kteří v tomto školním roce opouštějí naši školu byl zorganizován Dětský den (opět ve spolupráci s Městem Třebenice a Třebenickými ženami). Pro žáky byly připraveny zajímavé soutěže o ceny, hry (jejich sponzorem bylo Město Třebenice), ukázky policejního zásahu a práce dobrovolných hasičů. Děti pouštěli balónky se svými adresami, na závěr byla zapálena vatra a následovalo opékání vuřtů se uskutečnilo rozloučení 9. ročníku se základní školou. V obřadní síni Radnice v Třebenicích předal starosta města Václav Vobořil m pamětní list, třídní učitelka Iva Bělochová připravila pro děti stužky a čokoládové medaile a od ředitele školy Petra Malého dostali žáci své poslední vysvědčení na této škole. - Od listopadu 2005 do dubna 2006 byla v odpoledních hodinách pro veřejnost otevřena počítačová učebna možností využití internetu.

13 Další akce školy: a se nejprve II. stupeň, a potom i I. stupeň ZŠ vypravil do paláce Flora v Praze, kde žáci shlédli vzdělávací program kina Oskar Imax Svět hmyzu připravili učitelé pro děti z I. stupně Košťálovský běh. Žáci soutěžili v družstvech, o pomoc při zajištění organizace byly požádáni i rodiče uspořádali učitelé I. stupně pro žáky, rodiče i děti např. z mateřské školy Strašidelné odpoledne. Děti měly za úkol projít stezku odvahy, která byla připravena ve sklepech základní školy. Na některých místech čekali na děti převlečení učitelé v maskách. Odvaha dětí byla po absolvování cesty oceněna odměnou navštívili žáci 9. ročníku výstavu Škola 2005 v Litoměřicích, která jim měla přiblížit střední školy a učňovské obory a usnadnit jim výběr školy, kterou uvedou na svoji přihlášku ke studiu Na sále Radnice v Třebenicích se žáci celé školy zúčastnili zajímavého hudebního vystoupení se zaměřením na moderní hudbu byla položena kytice k pamětní desce letce z II. světové války Antonína Zimmera, třebenického občana, ve vestibulu školy. Slavnostní akce se zúčastnili i zástupci Města Třebenice a veteráni II. světové války se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili exkurze dějepisné Pravěk do Mladé Boleslavi navštívili žáci 9. ročníku Střední školu chemickou v Lovosicích a učiliště ve Vrbičanech. Na chemické škole měli studenti pro naše žáky připraven zajímavý program. Ve Vrbičanech si pak žáci mohli prohlédnout prostředí a seznámit se s obory, které jim učiliště nabízí připravili učitelé I. stupně pro děti Mikulášskou besídku na sále Radnice v Třebenicích. Děti zpívaly Mikulášovi písničky, přednášely básničky a byly odměněny sladkostmi. Ani děti na II. stupni nepřišly zkrátka, Mikuláš a anděl s několika čerty se na ně přišli podívat přímo do tříd navštívil školu kouzelník a na sále Radnice předvedl dětem své triky. Některé žáky dokonce zapojil do svého kouzlení uspořádaly všechny třídy pod vedením svých třídních učitelů Vánoční besídky. Ve třídách se zpívaly koledy, ochutnávalo cukroví a připomínaly se vánoční tradice se naše škola zapojila do celostátního testování výsledků vzdělávání 9. tříd CERMAT se v rámci výuky dějepisu v 9. ročníku uskutečnila exkurze do památníku Terezín a využili žáci 7. ročníku nabídky Galerie v Litoměřicích a odjeli na exkurzi Gotika. Kromě prohlídky galerie a výstavy zde byl pro žáky připraven i zajímavý program navštívili žáci I. stupně se svými třídními učiteli Divadlo rozmanitostí v Mostě. Žáci II.stupně se do divadla podívali se uskutečnil varhanní koncert v třebenickém kostele, doprovázený zajímavým výkladem o historii varhan se žáci 7. ročníku zúčastnili exkurze Karel IV. císař z boží milosti na Pražském hradě se v rámci výuky dějepisu uskutečnila exkurze na historický jarmark vodní hrad Buryně nad Ohří (5. 6. ročník) pozvala Mateřská škola v Třebenicích žáky 1. třídy na Sváťovo divadlo (na zahradě MŠ).

14 Péče o volný čas : Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2005/2006: 1. Aerobic Mgr. Marie Prošková 2. Angličtina pro každého PaedDr. Martina Patrovská 3. Angličtina pro nejmenší Mgr. Blanka Peterková 4. Aranžování a ruč. práce Mgr. Hana Oberreiterová, Libuše Bolechová 5. Dějepisný kroužek Lenka Zahrádková 6. Dramatický kroužek Mgr. Jiřina Horová, Mgr. Jaroslava Vávrová 7. Florbal Mgr. Petr Malý 8. Kondiční kroužek Mgr. Petr Libich 9. Počítače pro veřejnost Mgr. Petr Malý, Mgr. Lucie Racková 10. Přírodovědný kroužek Mgr. Jiřina Blažková 11. Sportovně-turistický kroužek Mgr. Romana Burešová, Mgr. Jana Krugová 12. Šachy Bc. Jan Svoboda 13. Mladý redaktor Mgr. Lucie Racková 14. Výtvarný kroužek Radka Polívková, Mgr. Jana Krugová 7.2 Účast školy v soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Datum Počet Datum Počet Datum Počet Dějepisná olympiáda Okresní přebor družstev v šachu Olympiáda v německém jazyce Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Matematická olympiáda When I hear that song Koumák Pythagoriáda Chemická olympiáda Zeměpisná olympiáda Svět kolem nás Soutěž dětských recitátorů Pod modrou oblohou - výtvarná soutěž v programu WORD (Inf) Matematický klokan Dopravní soutěž

15 Dějepisná olympiáda: školní kolo: okresní kolo: 1. místo: Petra Elmanová, místo: Petra Elmanová, místo: Veronika Klabanová, místo: Kristýna Boková, 8. A Okresní přebor družstev v šachu: Pořádá TJ.Slavoj Litoměřice, ve II. kategorii ( ) se žáci umístili na 2.místě. Soutěžící: Daniel Topol, 8.B, Svatopluk Válek, 1., Antonín Soldát, 8.B, Jiří Najman,8.A. Olympiáda v německém jazyce: školní kolo: Kategorie : Lucie Löffelmannová,7.A Kategorie 8. 9.: Miroslav Verner, 9. Olympiáda z českého jazyka: školní kolo: 1. místo: Veronika Klabanová, místo: Andrea Štosková, 8.B 3. místo: Lucie Hloušková, 8.B Olympiáda v anglickém jazyce: školní kolo: Kategorie 8. 9.: Kristýna Boková, 8.A okresní kolo: 8. místo: Lucie Löffelmannová 12. místo: Miroslav Verner okresní kolo: okresní kolo: místo: Kristýna Boková Matematická olympiáda: 9. ročník: 7. ročník: Václav Bureš, Jiří Běžel, 9. Kristýna Filousová, 7.A When I hear that song - literární soutěž pro anglicky píšící veřejnost, zúčastnil se Milan Klupák, 8.A. Koumák: 1. kolo: 2. kolo: Kategorie : Kategorie : Václav Racek, 7.B Václav Racek, 7.B Kategorie 8. 9.: Kategorie 8. 9.: Václav Bureš, místo: Lucie Hloušková, 8.B Finále: Václav Racek, 7.B (pro nemoc se nezúčastnil)

16 Pythagoriáda: 6. ročník: školní kolo: 1. místo: Jaroslav Benda, 6. Miroslav Štefl, místo: Tereza Arnoštová, 6. okresní kolo: 7. ročník: školní kolo: okresní kolo: 1. místo: Lucie Bílková, 7.A místo: Lucie Bílková 2. místo: Václav Racek, 7.B 3. místo: Barbora Bolechová, 7.A Chemická olympiáda: školní kolo: 1. místo: Jiří Běžel, místo: Václav Bureš, místo: Jiří Bílek, 9. Zeměpisná olympiáda: školní kolo: (1. místa) okresní kolo: 6. ročník: Veronika Vildová, místo: Veronika Vildová, ročník: Václav Racek, 7.B 15. místo: Václav Racek, 7.B ročník:martina Bendová,8.A 16. místo: Martina Bendová, 8.A Svět kolem nás: Výtvarná soutěž: 1. místo: Nikola Rážková, 9. v kategorii let Na pěkných místech se umístily také Karolína Filousová,9. a Monika Zunová, 8.B. Soutěž dětských recitátorů: ročník školní kolo: 1. místo: Antonín Krug, 2.A 2. místo: Sára Studničková, 2.B okresní kolo: místo: Antonín Krug, 2.A Sára Studničková,2.B ročník: školní kolo: okresní kolo: 1. místo: Nikola Neumannová, místo: Tomáš Machálek, místo: Tomáš Machálek, místo: Nikola Neumannová, 5.

17 Matematický klokan: Kategorie Cvrček: Kategorie Klokánek: 1. místo: Adéla Marešová, místo: Hana Výravová, místo: Lukáš Vařečka, místo: Aneta Hurtigová, místo: Renata Pálková, 2.B 3. místo: Nikola Karlíková, 4. Kategorie Benjamín: Kategorie Kadet: 1. místo: Petr Buřt, 7.A 1. místo: Milan Klupák, 8.A 2. místo: Lenka Kamerová, místo: Veronika Hajná, 8.A 3. místo: Lucie Bílková, 7.A Petra Elmanová, 9. Martin Macháček, místo: Monika Zunová, 8.B Dopravní soutěž: V dopravní soutěži se soutěžilo po ročnících. Hodnotily se 2 kategorie (Test znalostí pravidel silničního provozu, Rychlost a jízdy zručnosti).v každém ročníku a v každé kategorii byla vyhlášena první tři místa. Do okresního kola postoupili: I. stupeň: Miroslav Štefl, 6., Tereza Přibylová, 5., II. stupeň: Lucie Hloušková, 8.B, 7.3 Účast ve sportovních soutěžích Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo Datum Počet Datum Počet Datum Počet Turnaj ve stolním tenise Okresní finále v malé kopané Coca-cola Cup Okresní kolo v atletice I. st Pohár rozhlasu 30 Turnaj ve stolním tenise: Okresní kolo: Dívky: 1.místo Nikola Rážková, 9. Veronika Klabanová, 9. Miroslava Hrstková,7.A Krajské kolo: Dívky: 4. místo N. Rážková, V. Klabanová, 9. Miroslava Hrstková,7.A Chlapci: 6.místo Vojtěch Hurt, 9. Vojtěch Horký, 9. Vít Krpeš, 9. Martin Macháček, 9.

18 Okresní finále v malé kopané: Soutěžící: Vojtěch Horký, 9., Vojtěch Hurt, 9., Vít Krpeš, 9., Martin Macháček, 9., Jiří Pazour, 8.B, Jan Richter, 9., Miroslav Verner, 9., Vladimír Zeman, 9. Umístění: místo Okresní kolo v atletice I. st.: Soutěžící: I. kategorie: Luděk Jabůrek, 1.r., 3. místo II. kategorie: Maxmilián Mlenský, 2.B, 4. místo III. kategorie: M. Horváth, 3.A, 8. místo V. kategorie: Nikola Neumannová, 5., 12. místo 7.4 Soutěže pořádané školou Název soutěže 1. kolo 2. kolo Datum Počet Datum Počet Drakiáda Škola pro radost Škola hledá Superstar Sportovní den Soutěž ve sběru papíru Drakiáda: Kategorie: Drak vyráběný - vzhled Kategorie: Drak kupovaný délka letu 1. místo: Petr a Michal Novosadovi 1. místo: Aneta Hurtigová 2. místo: František Fidler 2. místo: Roman Bacílek 3. místo: Michal Racek 3. místo: Martin Bureš Škola pro radost (výtvarná soutěž pro 1. stupeň): Nejlepší práce byly vyhodnoceny po třídách. 1. třída: Kristýna Zubáková 2. třída: Judita Brodská, Kristýna Hemerková 3. třída: Anna Traxlová 4. třída: Martin Kapr 5. třída: Jitka Walentová, Martina Kučerová

19 Škola hledá Superstar: Do finále postoupili: Antonín Krug, 2.A Veronika Vildová, 6. Tereza Arnoštová, 6. Judita Brodská, 2.A Silvie Kamerová, 2.A Filip Kocourek, 7.A Duo Future,8.A (Milan Klupák, Jitka Hacmacová) Duo Malina, 8.A (Martina Bendová, Andrea Domalípová) Ve 3. kole zvítězili: Duo Malina, Antonín Krug, Judita Brodská. Soutěž ve sběru papíru: Vítězové celé školy: 1. místo: Roman Bacílek, 2.A kg 2. místo: David Petržílek, kg 3. místo: Antonín Krug, 2.A 704 kg Celkový počet soutěží ve školním roce: Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2005/2006 neproběhla inspekční činnost ČŠI. 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2005 a) celkové příjmy ,03Kč - poplatky od zletilých, rodičů atd ,42 - příjmy z doplňkové činnosti ,61 - ostatní příjmy: dotace kraj ,-- dotace město ,-- b) výdaje ,83Kč - investiční výdaje celkem 0,- - neinvestiční výdaje celkem a z toho ,83 - náklady na platy pracovníků školy a OON ,-- - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,fksp ,-- - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,10 - potraviny ŠJ ,60 - ostatní provozní náklady ,13 Podklady: ekonomka ZŠ a MŠ Eva Urbánková

20 10. Údaje o školní družině Ve školním roce 2005/2006 bylo do dvou oddělení školní družiny zapsáno 46 dětí, z toho 24 dívek a 22 chlapců. Družinu navštěvují děti z 1.-4.třídy. Během školního roku děti plnily úkoly dané plány a celoročním soutěžním projektem, ale rovněž využívaly pobyt v družině k aktivnímu odpočinku po náročné práci ve škole. Novinkou v tomto roce byl pro děti pinpongový stůl a nově zakoupený přehrávač DVD. Děti rovněž pravidelně využívali počítačovou učebnu. Nejvíce oblíbenou činností zůstává činnost pracovní a výtvarná. Pro tělovýchovné aktivity jsme navštěvovali tělocvičnu a hernu naší školy. Všechny činnosti jsme přizpůsobovali aktuálnímu počasí a momentální náladě dětí. Po celý školní rok jsme spolupracovali se základní a mateřskou školou při organizování různých akcí. 11. Samostatná příloha: Výroční zpráva mateřské školy za š.r.2005/ Závěr Nový školní rok zahájila naše škola s obnoveným pedagogickým sborem a novým vedením.ve školním roce 2005/2006 probíhala výuka na ZŠ Třebenice podle dosud platného vzdělávacího programu Základní škola. Činnost školy vycházela z rámcového ročního plánu. Škola zahájila přípravu ŠVP, se kterou souvisela řada přípravných školení absolvovaných našimi učiteli. V tomto školním roce jsme nabídli m větší výběr zájmové činnosti, který mnoho využilo. Rovněž se uskutečnilo mnoho nových výchovných, vzdělávacích a zábavných akcí pro žáky, na kterých se podíleli převážně učitelé, ale i rodiče našich dětí. Zlepšila se v řadě případů spolupráce školy s rodiči. Od začátku roku 2006 začala pracovat nově zvolená školská rada. V práci školy jsme kromě vyučovacího procesu věnovali pozornost oblasti výchovného poradenství, zejména práci s integrovanými žáky a přípravě na budoucí povolání. Také v rámci plnění minimálního preventivního programu se uskutečnila řada vzdělávacích i zájmových akcí. Tradičně jsme se zapojili do všech naukových soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění. Potěšující je, že všichni žáci 9. ročníku byli přijati k dalšímu studiu na středních školách. Uskutečnila se i řada akcí pro rodičovskou i ostatní veřejnost. Vydávali jsme školní časopis, o činnosti školy jsme informovali i v tisku. Změnám se nevyhnula ani školní jídelna, jejíž nové vedení se snaží o zkvalitnění školního stravování. Přes stále stoupající ceny energií se podařilo ušetřit oproti předcházejícím rokům nezanedbatelnou částku za vytápění budov základní školy. Neustále se snažíme o zvyšování kulturní a estetické úrovně školy a zkvalitňování jejího vybavení. V závěru školního roku byly instalovány do všech tříd nové moderní tabule a položena dlažba ve vstupním průjezdu I.st.ZŠ. Úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili se nám vesměs podařilo splnit, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy. Řadu věcí nám pomohl vyřešit zřizovatel ZŠ, Město Třebenice. Velice dobrá byla spolupráce s mateřskou školou, jejíž činnost je rovněž nepřehlédnutelná.

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 31. srpnu 2014 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy V Krupce v říjnu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Krupce v říjnu 2012 Mgr. Bc. Ctirad Vaník ředitel školy Masarykova základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Organizace studia 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více