Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010"

Transkript

1 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace Zřizvatel škly: Obec Hevlín Ředitel škly: Mgr.Sňa Kaňvá Další sučásti příspěvkvé rganizace: mateřská škla, šklní družina, šklní jídelna, výdejna v mateřské škle Telefn ZŠ: Telefn MŠ: b. Úplná škla údaje pčtech k (II.třída-spjený 2.+3.rčník), zřizvatelem udělena výjimka z nejnižšíh pčtu žáků stanveném prváděcím předpisem - spjen s dtací na platy. Šklní rk 2009/2010 Pčet tříd Pčet rčníků Pčet žáků Průměrný pčet žáků na třídu 1.stupeň ,25 2.stupeň Celkem ,125 c. Celkvý pčet žáků v 1. rčníku k : 13 Přepčtená výše úvazků učitelů celkem pr 1. i 2.stupeň = 10,95 (4,74 + 6,21) Průměrný pčet žáků na učitele celkem za celu šklu (učitelé v přepčtených úvazcích): 10,3. d. Rada škly (šklská rada) zřízená dle pdle dřívějších předpisů neb dle 167 zákna č.561/2004 Sb. dne 1.ledna 2006 (6 členů), první schůze šklské rady se uskutečnila 16.března e. Zvlený vzdělávací prgram Název zvlenéh vzdělávacíh prgramu ŠVP ZV Od hraní k vědění Čísl jednací RVP ve znění úpravy č.j / a dalších úprav V rčníku a rčníku Základní škla / a 9.rčníku Jiné specializace, rzšířená výuka, zaměření: není f. Zařízení šklníh stravvání - pdle zapsaných strávníků k 31.říjnu 2009 Typ jídelny- dle výkazu Z Pčet Pčet strávníků děti a žáci pracvníci škly statní* 921 ŠJ - úplná ŠJ výdejna * Ostatní cizí strávníci, pr které se vaří běd v rámci hspdářské činnsti škly g. Pčet pracvníků šklníh stravvání k dle výkazu Z Fyzické sby 5 Přepčtení na plně zaměstnané 3,9 h. Šklní družina, která je sučástí základní škly k ŠD pčet ddělení ŠD pčet dětí v ŠD pčet vychvatelů ŠD celkem 1 23 fyz.1 / přepč. 0,714

2 Z činnsti šklní družiny : V tmt šklním rce byl realizván výchvně-vzdělávací prces pdle Rámcvéh vzdělávacíh prgramu zájmvéh vzdělávání. Jeh bsah navazval na ŠVP 1.stupně ZŠ především v blasti Člvěk a jeh svět. Obsahem prlínaly kruhy: - Míst kde žijeme. - Krajina klem nás. - Člvěk mezi lidmi. - Lidé a čas. - Člvěk a jeh zdraví. V uvedených kruzích byly u dětí rzvíjeny všechny plánvané kmpetence (k učení, k řešení prblémů, kmunikativní, sciální a persnální, činnstní, bčanské, pracvní i k trávení vlnéh času). V průběhu celéh šklníh rku byly plněny cíle zájmvéh vzdělávání Frmy činnstí ve ŠD se pravidelně střídaly, zahrnvaly dpčinek, rekreaci, zájmvu činnst, přípravu na vyučvání, příležitstné akce a spntánní aktivity dětí. Výběr nejzdařilejších akcí: - Sutěže a turnaje(klběžkvé závdy, kuličkvá hra, zábavná dpledne) - Světvý den zdravé výživy Jablíčkvý den ve šklní družině - Prjektvá literární činnst: O pejskvi a kčičce (pdpra zájmu četbu, rzvj kmunikace) - Návštěva vánční výstavy výtvarných prací v Infcentru - Exkurze výlv rybníka - Šklní výlet Část II Údaje pracvnících škly 1. Odbrná kvalifikace, dle zákna č. 563/2004 Sb. pčítán k červnu 2010 Celkvý pčet pedaggických pracvníků : fyzický pčet 11 přepčtené úvazky celkem 10,95 Učitelé úvazek vzdělání Třídní učitelka 1.rčníku 1,0 SPg.Š - Studující (dplňující ped.vzdělání) 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitelka 2.+3.rčníku Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň 4.rčníku Třídní učitel 5.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta 1.stupeň Třídní učitel 6.rčníku 1,0 VŠ + dpl.pedagg.studium Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta M-Z 7.rčníku Třídní učitelka 1,0 VŠ-ped.fakulta ČJ-OV 8.rčníku Třídní učitel 9.rčníku 1,0 VŠ-ped.fakulta RJ-D Učitel 0,95 VŠ - pedag.fakulta D-NJ Zástupce ředitelky 1,0 VŠ ped.fakulta-1.stupeň Ředitelka 1,0 VŠ ped.fakulta RJ-OV celkem 10,95 2. Pčet abslventů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2009/10 nastupili na šklu: 0 3. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2009/10 nastupili na šklu: 1 učitelka pedaggická fakulta, německý jazyk+dějepis 4. Pčet učitelů s dbrnu kvalifikací, kteří ve šklním rce 2009/10 dešli ze škly: 1 5. Nepedaggičtí pracvníci ZŠ - pčet : 4/2,45 přepčten na úvazek

3 6. Věkvé slžení učitelů Věk Učitelé Muži d 35 let let 1 4 nad 50 let 3 3 Pracující důchdci nepbírající důchd 0 0 Pracující důchdci pbírající důchd 0 0 Celkem 4 7 Rdičvská dvlená 0 0 Ženy 7. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků včetně řídících pracvníků škly Typ kurzu Pčet zúčastněných Knverzační kurz AJ pr pedaggické pracvníky 1 Seminář pr výchvnéh pradce 1 Řízení škl 1 SPU b hdinách cizíh jazyka 1 Šikana není fér 1 Větrné elektrárny v praxi 1 Tvřivá dilna 1 Správní řád a jeh aplikace ve škls.zařízeních 1 Aktuální čekávané změny ve šklské letislativě 1 Praktická výuka češtiny na 1.stupni 1 Spisvá a archivní služba 1 Celkem 11 Výchvný pradce a metdik prevence se pravidelně zúčastňují kresních aktivů, prad. Část III. Výsledky výchvy a vzdělávání Celkvé hdncení a klasifikace žáků v 1.plletí Rčník Pčet Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují žáků vyznamenáním z jiných rčníků Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu V letšním šklním rce nebyl udělen žádný ddatečný dklad šklní dcházky.

4 Celkvé hdncení a klasifikace žáků ve 2.plletí Rčník Pčet žáků Prspěl s Prspěl Neprspěl Opakují z jiných rčníků vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za šklu Pzn: Opravnu zkušku neknal žádný žák. Prspěchvý průměr tříd: 1.rčník 2.rčník 3.rčník 4.rčník 5.rčník 6.rčník 7.rčník 8.rčník 9.rčník Průměr. 1.pllletí 1,03 1,45 1,50 2,0 2,09 1,97 1,92 2,09 1,83 1,77 2.pllletí 1,22 1,60 1,70 2,02 2,13 1,98 1,99 2,23 2,03 1,88 Udělení výchvných patření ve šklním rce 2009/2010: 1.plletí 2.plletí Pchvala ředitele škly 0 0 žáků Pchvaly třídníh učitele: 2 žáci 18 žáků Napmenutí třídníh učitele: 10 žáků 5 žáků Důtky třídníh učitele: 7 žáků 11 žáků Důtky ředitele škly 3 žáci 4 žáci Druhý stupeň z chvání: 0 4 žáci Třetí stupeň z chvání plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly plletí Stupeň chvání Pčet % z pčtu všech žáků škly 2 4 3,5% Celkvý pčet nemluvených hdin na škle za šklní rk 2009/2010: (3 hdiny) Vzdělávání žáků mimřádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) - individuální přístup, zadávání nárčnějších úklů, šklní a kresní kla sutěží a lympiád (český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk). Celstátní srvnávací testy Přírdvědný klkan v 8. a 9. rčníku, Matematický klkan v 2.-9.rčníku, testvání Kalibr ČJ+M v 5.+7.rčníku. Testvání PIRLS a TIMMS ve 4.rčníku ( března)včetně dtazníkvéh šetření pr rdiče. Jednal se mezinárdní výzkum čtenářské gramtnsti a výzkum matematickéh a přírdvědnéh vzdělávání. Výsledky piltníh šetření budu pužity v hlavním mezinárdním šetření. V tmt šklním rce taktéž prběhl evaluační šetření ke šklnímu klimatu (učitelé, žáci, rdiče). Údaje přijímacím řízení na střední šklu Šklní rk 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Knzervatř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Pčty přijatých žáků

5 Pčet abslventů ZŠ Rčník Pčet žáků 9.rčník 12 nižší rčník 0 Celkem 12 (SOŠ maturitní bry: veterinářství -1x, agrpdnikání-2x, htelnictví a turismus -2x, eknmika, pdnikání (spje) -1x, zdravtnický asistent -1x,. SOU: instalatér 2x, elektrikář-silnprud -1x, pravář zemědělských strjů-1x, autlakýrník -1x). Část IV. Údaje výsledcích inspekce prvedené Česku šklní inspekcí Ve šklním rce 2009/2010 byla Česku šklní inspekcí prvedena ve dnech 4.-6.května 2010 inspekční činnst, jejíž předmětem byl zhdntit pdmínky, průběh a výsledek vzdělávání pskytvanéh základní a mateřsku šklu, zjišťvání a hdncení pdmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pdle příslušných ŠVP, zjišťvání a hdncení naplnění ŠVP. Celkvé hdncení ZŠ: Škla pskytuje vzdělávání v suladu se zásadami a cíli stanvenými šklským záknem a s rzhdnutím zařazení d rejstříku škl a šklských zařízení. Finanční prstředky, se kterými ve sledvaném bdbí dispnvala, dstačvaly k pkrytí ptřeb spjených s realizací ŠVP a pdle předlžených dkladů byly využity v suladu s účelem jejich pskytnutí. Všem žákům ZŠ zajišťuje bezpečné prstředí a rvné pdmínky přístupu ke vzdělávání při realizaci ŠVP. Pravidla pr hdncení žáků jsu stanvena ve šklním řádu a vycházejí ze ŠVP. Účelně vlené metdy a frmy práce, individuální přístup a respektvání vzdělávacích ptřeb jedntlivce napmáhají frmvání klíčvých kmpetencí. Menší rezervy jsu ve způsbu výuky žáků se SVP. Část V. Rzhdnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rzhdnutí ředitele dle 165 dst.2 zákna č. 561/2004 Sb. a pčet dvlání prti tmut rzhdnutí Rzhdnutí ředitele Pčet Pčet dvlání O přestupu žáka 49 dst O ddatečném dlžení pvinné šklní dcházky 37 dst O dkladu pvinné šklní dcházky O přijetí k základnímu vzdělávání Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2009/ žáků (2 žáci měli dlženu šklní dcházku). Pčet žáků přijatých d 1.rčníku pr rk 2010/ žáků (3 žáci p dkladu ŠD, 6 žáků dklad ŠD) Část VI. Další údaje škle ORGANIZOVÁNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI A DALŠÍ ČINNOSTI PRO ŽÁKY ŠKOLY Flrbal, anglický jazyk, atletika, šachy, nácvik divadla a příprava na pěvecké sutěže, knzultace v matematice a v českém jazyce pr žáky 9.rčníku (přijímací zkušky) Dyslektický kružek Individuální reedukace Žáci 9.rčníku byli připravváni k přijímacím phvrům z českéh jazyka a matematiky také individuálně pdle zájmu, žákům integrvaným i se SPUCH/U byla věnvána zvláštní péče pdle individuálních plánů. V průběhu celéh šklníh rku byly naplňvány plány třídních učitelů, dpravní výchvy, envirnmentální výchvy, prjekt Zdravé zuby, Ajax (prjekt splečný s Plicií ČR) i kmplexní prgram primární prevence. Žáci měli mžnst zapjit se celrčně d dtvanéh prjektu Mlék d škl a nvě Ovce d škl. Již tradičně jsme se věnvali tematice chrany člvěka za mimřádných událstí napříč předměty. Výchva k vlbě pvlání byla začleněna d tematických plánů výchv na druhém stupni.

6 SPORTOVNÍ AKTIVITY -, lyžařský výcvik v Janušvě, šklní turnaj ve flrbalu, šachvý turnaj, sutěž ve skku vyském, sutěž v přesplním běhu (Znjm), ftbalvé turnaje, rybářské závdy, pěvecká sutěž Lyra Vémyslice, šklní sutěž v dětské recitaci (1.stupeň), plavecký kurz 1.-5.rčník. SOUTĚŽE, VÝCHOVNÉ PROGRAMY, AKCE-MALÉ PROJEKTY - PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN- žáci 8.+9.rčníku - MATEMATICKÝ KLOKAN 2.-9.rčník - Olympiáda v českém jazyce ( míst v kresním kle), Pythagriáda (7.+10.míst v kresním kle), kresní kl sutěže Mladý histrik - Testvání 5.rčníku Kalibr (český jazyk) - Testvání žáků 7.rčníku Kalibr (matematika) - Mezinárdní testvání PIRLS a TIMMS ve 4.rčníku - Splečná výstava výtvarných prací s Vlkschule Laa an der Thaya v místním infcentru (tevřen pr veřejnst) Vánční zdbení - Exkurze: Praha (výstava Zlat Inků, prhlídka hlavníh města ČR), výlv rybníka v Jarslavicích, Cukrvar v Hrušvanech nad Jevišvku, knihvna v Hevlíně, místní čistička dpadních vd - Pěvecká sutěž: VÁNOČNÍ SUPER STAR - Divadelní představení: Divadélk Hradec Králvé (Phádky z našeh statku 1.stupeň, Devater phádek 1.stupeň, Pkladnice českéh dramatu 2.stupeň), agentura Pernštejni (Řím, gladiátři a Césarvé 2.stupeň) - Kin Znjm Vánční phádka (1.stupeň) - Mtivační představení k prevenci sciálně patlgických jevů - Kin Znjm (Madagaskar, Muzikál ze střední, trjrzměrné kin) - Beseda se zástupci úřadu práce ve Znjmě (8.rčník) - Další výchvné aktivity: Bezpečné prázdniny (4.rčník), preventivně výchvná činnst Hasík (2.,3.+6.rčník), eklgický výukvý prgram Centra eklgické výchvy v Mikulvě Živt u vdy a ve vdě (4.+5.rčník) - Celrční nácvik divadelníh představení S čerty nejsu žerty vystupení pr děti MŠ, žáky ŽŠ i pr rdiče a veřejnst bce - Pěvecká sutěž Hevlínský hlásek nácvik dpledníh prgramu pr rdiče a veřejnst bce - Výlety westernvá městečka Šiklův mlýn (2.stupeň) a Bskvice (1.stupeň) - Humanitární sbírky pd záštitu bčanskéh sdružení Živt dětem (Věnuj mbil-pr děti v dětských dmvech, Pmáháme prměnit dětské slzy v úsměv nákup reflexních pásek) - Mimřádně zdařilé aktivity 1.rčníku Den v čertvské škle, Maspust, pexesiáda - Hrajeme si na šklu splečné dpledne předškláků s prvňáčky - Celrční malý prjekt Zvyšvání úrvně čtenářské gramtnsti (prjektvá výuka ve všech rčnících, napříč předměty, práce s knihu, výstavky, prezentace přečtených knih, prezentace seminárních prací, testy, sutěže, nabídka knih z KMČ) - Envirnmentální výchva - celrční sběr papíru a PET lahví a hliníkvých balů (hliníkžrut), výrba ptačích budek, jejich umístění v bci a celrční péče ně, úklid klí škly, péče šklní pzemek, výstavka kvetucích rstlin, práce s klíčem, prjektvé vyučvání Jar-lét-pdzim-zima-celý rk je prima ve 4.rčníku, Čapí cestu přes jazyky a rvnběžky 4.rčník, Nárdní parky ČR 5.rčník, splupráce s CEV Mikulv eklgický prgram) - Kvalitní práce žákvskéh parlamentu vedla k rzvji klíčvých kmpetencí zejména bčanských, sciálních a persnálních, kmunikativních a k řešení prblémů - Prstřednictvím schránky důvěry se žáci mhli dtazvat, infrmvat učitele i vedení škly, navrhvat změny apd. Část VII. Zhdncení činnsti 1. OBLAST EKONOMICKÁ A MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ Průběžná bnva fndu učebnic pdle ptřeby, byly zakupeny knihy d žákvské knihvny i d učitelské knihvny. Pstupně jsu nakupvány pmůcky včetně sftwaru. Prběhl zabudvání klimatizace d zbývajících tříd a v ředitelně v patře budvy škly. Ve čtyřech třídách druhéh stupně byly instalvány velké LCD brazvky a PC s připjením na internet. 2. OBLAST PERSONÁLNÍ V průběhu celéh šklníh rku byl pedaggický sbr stabilizvaný. Další vzdělávání pedaggů prbíhal pdle plánu i pdle aktuálních nabídek, ptřeb škly a zájmů vyučujících Pedaggvé si dále rzšiřvali svje znalsti v práci s pčítači a s další audivizuální techniku.

7 3. OBLAST VZDĚLÁVACÍ ŠVP v 1.-3.a rčníku a ve šklní družině byl realizván úspěšně. V tmt šklním rce jsme se zaměřili na zvyšvání úrvně čtenářské gramtnsti, prt prbíhala celá řada aktivit, prjektvé vyučvání s cílem zlepšit kvalitu čtení, číst s przuměním, vybírat z textu hlavní myšlenky a dále s textem pracvat, zvýšit zájem knihy. K výše uvedenému bdu samzřejmě přispěl i nácvik divadelníh představení S čerty nejsu žerty Celý pedaggický sbr se snažil c nejvíce rzvíjet zájmy, schpnsti a dvednsti žáků a tím vlivňvat jejich další prfilaci. Prběhla celá řada sutěží, exkurzí, besed, kncertů, zážitkvě pznávacích aktivit. Již tradičně se žáci škly zapjili d matematických sutěží a lympiád, zkušensti nabírali také v sutěžích českéh jazyka a dějepisu. Všichni žáci 9.rčníku byli pdle svéh zájmu přijati na SŠ a SOU. Žáci druhéh stupně pržili týden na lyžařském kurzu, děti 1.-5.rčníku abslvvaly kurz plavání. Pkračujeme v akci Hrajeme si na šklu předškláci strávili dpledne v prvním rčníku a splu s prvňáčky se frmu her seznamvali s pvinnstmi žáka základní škly. Srvnávací testy Kalibr 5.rčník (ČJ) ve srvnání s ČR se naši páťáci umístili lehce pd průměrem celstátních výsledků. Celkvě z testů pět vyplývá, že někteří žáci se špatně rientují v textu, mají rezervy v rychlém čtení i ve čtení s przuměním Srvnávací testy Kalibr 7.rčník (matematika) průměrná úspěšnst byla 75,2%, úspěšnst nad 90% měli dva žáci, nad 80% - pět žáků. Výsledky by mhly být ještě lepší, pkud by žáci lépe zvládali příklady s lgicku úvahu (jednduché dělení a prvnávání zlmků bude nutn v dalším šklním rce více prcvičvat) celkvě ale můžeme hvřit velmi dbrých výsledcích. 4. OBLAST VÝCHOVNÁ V průběhu rku jsme se snažili rzvíjet sbnst žáka zejména vzájemnu hleduplnst. V tét blasti ale přes trvalu snahu pedaggů vést děti k tleranci a empatii cítíme i nadále ještě značné rezervy. V blasti prtidrgvé prevence můžeme ze všech akcí velmi kladně hdntit zejména mtivační prgram uskutečněný pr žáky bu stupňů ZŠ Zdravý způsb živta jsme nadále pdprvali nabídku dtvanéh mléka a nvě i bezplatné nabídky vce pr žáky 1.stupně. V rámci dpravní výchvy byla ve škle rganizvána řada aktivit na prvním stupni jsu žáci trvale seznamvání s dpravními značkami, s bezpečným chváním na silnici, chváním cyklistů i chdců. V tématech Důležité pr živt, Bezpečně na silnici. Žáci druhéh stupně v tématu Osbní bezpečí také hdntí chvání žáků na pzemních kmunikacích. Velmi pzitivně přijali žáci 2.,+3.+6.rčníku preventivní prgramy HZS Znjm - Hasík. Kladně můžeme hdntit i pdpru sprtvních aktivit dětí bu stupňů ftbalvé a flrbalvé sutěže, atletické závdy, velmi nás ptěšil nebývalý zájem šachy, zejména ze strany chlapců druhéh stupně - právě v těcht aktivitách vidíme smysluplnu náplň vlnéh času dětí a rzvj jejich fyzické kndice. Účastí žáků na závdech a sutěžích byl pdprván kulturní vystupvání s pdpru fair play a také příslušnst k určité splečnsti - snaha reprezentvat šklu. Vánční výstava výtvarných prací v místním Infcentru byla ukázku prací žáků naší MŠ a ZŠ, ale i práce žáků Vlksschule Laa a některých maminek. Velmi mtivující je kvalitní výzdba interiérů škly, kteru instalují učitelky VV a PČ i družinářka. Významný pdíl na rganizaci všech akcí škly měl Žákvský parlament. Žákvský parlament se scházel pravidelně, nejenže aktivizval a mtivval žáky, mnhdy byly návrhy inspiracemi pr vedení škly i třídní učitele k dalším aktivitám. Humanismus a pcit nezbytnsti pmáhat nemcným byl pdpřen humanitární sbírku pr rganizaci Živt dětem (Věnuj mbil, nákup reflexních pásek). Tut sbírku uspřádal žákvský parlament ve škle i v celé bci. Den dětí tut slavu si připravily děti pr sebe. Starší si pr své mladší splužáky připravili pestru paletu zajímavých sutěží vědmstních, praktických, humrných. Za splnění úklů byly děti dměněny sladkstmi. I zde se prjevila tvřivst a rganizační schpnsti Žákvskéh parlamentu. Snažili jsme se pdprvat také fyzicku práci, radvat se z výsledků své práce (které mnhdy nepřicházejí kamžitě) a t splečnu prací na šklním pzemku (prava zídky, příprava psezení u hníčku, výsadba keřů a strmků, péče vlastní výpěstky). Oblast výchvná i vzdělávací byla psilvána vystupeními divadelních splečnstí, exkurzemi a v nepslední řadě výlety. Za velmi pzitivní i ve smyslu přístupu žáků je třeba zhdntit nacvičení vlastníh divadelníh představení s veškeru vlastní přípravu (kulisy, divadelní kstýmy a celá rganizace prezentace-plakáty, pzvánky apd.) Ve šklní družině se děti zapjvaly d velkéh mnžství sutěží, vycházek i exkurzí. Pdílely se na vytváření pdnětnéh prstředí škly frmu výstav velmi zajímavých rukdělných prací.

8 Prblematika výchvnéh pradenství byla průběžně zařazvána d prgramu pedaggických rad i předmětvé kmise. Způsb desílání přihlášek byl rdičům vysvětlen na speciální schůzce pr rdiče žáků 9.rčníku, rdiče využívali knzultace s výchvným pradcem většinu mim stanvené hdiny. Prblémy výchvné, zdravtní i prspěchvé byly průběžně sledvány. 5. OBLAST ORGANIZAČNÍ Plán kntrlní činnsti byl plněn průběžně, zjištěné nedstatky byly neprdleně dstraňvány. Webvé stránky škly byly využívány především pr prezentaci všech akcí škly. Škla se zapjvala d akcí, které přádala Obec Hevlín (vítání bčánků, psezení se seniry, prezentace přeshraničníh infrmačníh centra- výstava Vánční zdbení). Velkým přínsem byla vzájemná návštěva učitelů z bu příhraničních škl bhacení zejména v blasti metdické. Šklská rada se scházela pravidelně, vždy s účastí ředitelky škly. S mateřsku šklu byly rganizvány splečné akce (vynášení Mrany, divadelní představení v MŠ). 6. Autevaluace škly s cílem zjištění vnímání šklníh klimatu byla prvedena v měsíci červnu Dtazvání rdičů ( rčník) ukázal, na silné stránky (vytváření vhdných pdmínek ke vzdělávání dětí, bezprblémvá splupráce s učiteli i vedením škly), slabší stránky (menší infrmvanst rdičů diferencvaném přístupu ke vzdělávání ve škle), z th plynucí závěry zlepšit infrmvanst rdičů prstřednictvím plenární schůze a rady škly, dále nabízet rdičům aktivity ke splupráci. Dtazvání žáků (1.rčník s rdiči, rčník) jak silnu stránku žáci cítí spravedlivst hdncení výsledků práce, důvěru v učitele, většina žáků se cítí ve škle dbře a bezpečně. Ze slabších stránek si vezme škla pnaučení d další práce věnvat zvýšenu pzrnst žákům nadanějším a citlivěji a jedntně přistupvat k hdncení chvání žáků (zejména při přestupcích). Dtazníkvé šetření se týkal také učitelů ZŠ jsu přesvědčeni bezpečném prstředí škly, věnvání dbré péče žákům bez hledu na sciální pstavení rdičů. Na základě dpvědí učitelů je třeba využít mžnstí DVPP k řešení vyhrcených situací v interakci učitel-žák. Škla splupracvala s PPP Znjm, s OSPOD MÚ Znjm a s Plicií ČR - většinu frmu knzultací. Své významné míst měly také prady metdickéh sdružení a předmětvé kmise, které plnily svje rční plány, ale také pdle aktuální situace řešily dané prblémy. 7. OBLAST HOSPITAČNÍ Ve šklním rce byl prveden 5 hspitací na bu stupních ZŠ. Kladné hdncení si zasluží příprava hdin učiteli, střídání frem práce, zaměřvání se na plnění praktických úklů, využívání prjektvéh vyučvání, využívání IT při samtné výuce i v zadávání úklů žákům. Rezervy jsu stále nacházeny ve vlbě aktivizačních metd (aby více samstatnsti v hdinách prjevvali žáci). V následujícím bdbí bude sledvána práce učitelů se žáky se SPU/CH (individuální zadávání úklů). I nadále je třeba stále zlepšvat u žáků čtení s przuměním v kntextu s pchpením přečtenéh a následnu stručnu reprdukcí bsahu a rychlé pčítání zpaměti sčítání, dčítání, násbení a dělení. Pr žáky nadanější je třeba připravvat více rzšiřujícíh učiva i samstatných úklů. Hspitační činnstí byl také zjištěn, že zejména u žáků druhéh stupně je výběr správné mtivace k učení nárčnější, záleží na kreativitě učitele. Bhužel celstátně nastavené pdmínky přijímání žáků na maturitní bry vede k úpadku snahy, píle a huževnatsti (žáci jsu si jisti, že i se slabším prspěchem bude na střední dbrnu šklu přijati). 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI Osvědčily se individuální phvry s rdiči žáků s prblémy vzdělávacími neb výchvnými. Rdiče se na vyzvání dstavují, p splečné schůzce s třídním učitelem i výchvným pradcem nastává zlepšení, bhužel čast puze krátkdbé. Třídní schůzky i knzultace byly přádány pravidelně, zájem rdičů byl nadprůměrný. V letšním šklním rce se prjevil snížený zájem ze strany rdičů účastnit se zájmvých aktivit ve škle (škla bdržela slib, že v příštím šklním rce se situace zlepší). Přílha: Výrční zpráva hspdaření škly za rk a Hdncení MPP dle metdika prevence Prjednán Pedaggicku radu dne: 1.září 2010 Schválen Radu škly dne: 15. října 2010

9 Mgr.Sňa Kaňvá, ředitelka škly PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY DOTACE JmK Brn VÝDAJE DOTACE JmK Brn ,- Kč ,- Kč PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,14 Kč VÝDAJE PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE A OSTATNÍ: ,36 Kč Hspdářský výsledek: ,78 Kč HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST PŘÍJMY: , - Kč VÝDAJE: ,14 Kč PŘEVÁDĚNÝ ZISK d rezervníh fndu: ,86 Kč

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více