Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení"

Transkript

1 Úvod obecně Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos Dosud přetrvávající problémy ve čtení Metodika Sfumato těmto problémům předchází!! 1. Žák neumí hlasitě číst Metodika je založena na hlasitém projevu, žák prochází hlasovým výcvikem. 2. Žák nečte plynule, zadrhává Plynulé čtení je charakteristickým rysem techniky Splývavé čtení je založeno na legatovém (t.j. vázaném) napojování hlásky na hlásku. 3. Žák má dvojité čtení, předčítá si Technika Splývavého čtení přímo zabrání vzniku tzv. dvojitého čtení. 4. Žák vynechává písmena K tomuto fenoménu nedochází, neboť se vytvořil čtecí návyk tak, že oči konají kontrolovaný sakadický pohyb v přesné posloupnosti z písmene na písmeno. 5. Žák zaměňuje písmeno za jiné Žák nezaměňuje písmena. V metodických krocích je veden tak, že si vytvoří dokonalý obraz písmene (pozná každou jeho část!), nedojde k záměně ani v případě otočení písmene o Žák má problémy při čtení tzv. těžkých slov (slova se skupinou souhlásek vedle sebe) 7. Žák dokonale nerozlišuje dlouhé a krátké samohlásky 8. Žák neovládá čtecí tempo, neumí zpomalit K tomuto úkazu nedochází, neboť se žák naučí správně fyziologicky tvořit jednotlivé hlásky a následně jejich navazování. Žák dokonale rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, je to předností této metody. Již od prvopočátku se hlasový aparát připravuje po dechové stránce na dlouhou expozici hlásky. Krátké samohlásky se docílí postupným zkracováním. K plnému zkrácení dojde při čtení tříhláskových slov (jednoslabičných) za přítomnosti fortisových konsonant, neboli tlačených (výbuchových) souhlásek, t.j. souhlásek s vyšším energetickým potenciálem. Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení, neboť tu si určuje CNS podle rychlosti zpracování všech zpětných vazeb, které při čtení nastávají. 9. Žák má problémy s intonací ve větě. Žák nemá problémy při větné intonaci. Metodika Sfumato předkládá několik vývojových fází, kdy se žák učí pracovat s hlasem: barvit ho, tvarovat, přenášet akcent ve slově apod. 10. Žák nečte s porozuměním. Vrací se zrakem již k přečtenému, protože neví, co četl. Žák rozumí čtenému textu, neboť došlo k vytvoření dynamického stereotypu tak, že byly dodrženy a splněny veškeré atributy čtení. Žák prošel čtyřmi stádii (stupni) vývoje čtenářské gramotnosti: 1. stupeň: technický návyk (vytvoření dynamického stereotypu); 2. stupeň: znalost pojmu jako předpoklad; 3. stupeň: chápání sdělené myšlenky, orientace v kontextu; 4. stupeň: vytvoření si vlastního postoje k přečtenému (transformace).

2 2) Pilotní program proběhl v období (viz tabulka č. 1, 2) - 2-3) PF Prešov výzkumný projekt 4) II. etapa výchova lektora projekt bude předložen MŠMT SR pro uzavření kontraktu s vládou (bylo již přislíbeno) Tabulka č. 1 počet zúčastněných pedagogů na seminářích, víkendovém soustředění a letní škole "Splývavé čtení" "Jak na básničku" VS LŠ r. r. r. r. r. Kraj r r r r r r r Bratislavský Trnavský x 52 x Trenčianský x 35 x x 6 0 Nitrianský x Žilinský x x 0 Banskobystrický Prešovský x 158 x Košický semináře se nekonaly semináře se nekonaly víkend. soustředění se nekonalo 5 x Letní škola se nekonala 3 0 Celkem: Celkem : Tabulka č. 2 počet zúčastněných škol Základní školy Speciální školy Mateřské školy Pedag.-psych. poradny Kraj Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Celkový počet Účast šk. r (p + a) Účast šk. r (s) Bratislavský Trnavský Trenčianský Nitrianský Žilinský Banskobystrický Prešovský Košický Účast v jednotlivých obdobích: 28,9% 8,1% 31,5% 6,5% 1,2% 0,2% ,6% 26,3% Účast celková: 37,01% 38,07% 1,34% 37,89%

3 1. Údaje o predkladateľovi PF Prešov ve spolupráci s ABC MUSIC a) PF Prešov b) ABC Music v.o.s. DATUM VZNIKU právní formy ABC Music v.o.s. 23. června 2003 viz příloha výpis z obchodního rejstříku Popis profesionální orientace - provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - vydavatelské a nakladatelské činnosti Cílové skupiny, na které se převážně zaměřujeme elementaristé - učitelé 1. stupně ZŠ, SZŠ, zvláštních a pomocných škol, pracovníci PPP, dyslektických center, VŠ učitelé PF, kteří se zaměřují na pedagogickou činnost v oblasti čtenářské gramotnosti, odborní asistenti a speciální pedagogové výzkumných ústavů pedagogických, popř. zájemci z předškolních zařízení zaměřující se na připravenost dětí pro vstup do 1. třídy, pedagogové tzv. nultých ročníků Organizační struktura a personální zabezpečení - prezident společnosti zabezpečující manažerskou práci v celoevropském měřítku kontakty, média, veřejná informovanost prostřednictvím webových stránek, jednání na mezinárodním poli, erudovaná interpretace v anglickém jazyce - výkonný ředitel společnosti zajišťující plánování organizace, personální kompetence, organizační a materiální zabezpečení vzdělávací organizace - garant programu erudovaná interpretace a obhajoba metody a metodických kroků projektu Sfumato Splývavé čtení, příprava odborných podkladů pro další zpracování - lektor metodiky autorka ochranná známka autorských práv - aplikant metodiky konzultace na dané téma v oblasti speciálního školství, včetně přípravy metodických materiálů - referent administrativní zajišťování - ekonom účetnické zpracování Systém a organizace vzdělávací činnosti, zaměření a výsledky v oblasti DVPP, mezinárodní spolupráce Průzkum zájmu o metodiku Sfumato se realizuje v celoevropském měřítku pilotními semináři. Na základě zájmu pedagogické veřejnosti se realizuje projekt DVPP za účelem vyškolení aplikanta, následně lektora dané tématiky. Projekt je zahájen Letní školou pro pedagogy, kde školení účastníci získají základní informace o technice metodiky SFUMATO. Další informace získávají na seminárních přednáškách, na které prolínavě navazují intenzivní soustředění, kde jsou jejich znalosti procvičovány spolu s problematikou vedoucí k nápravě systémových chyb. Cílem tohoto projektu je rozšířit novou metodiku výuky čtení u dětí využívající nejmodernějších poznatků, která vede k prevenci vzniku dyslektických dětí. Tato metodika také přispívá k lepšímu pochopení čteného textu a tím i učení u dětí s poruchou učení. Jednou z předností využití techniky splývavého čtení a revolučních metodických kroků je v tom, že žáci s lehkými dyslektickými projevy se mohou plně začlenit do vyučovacího procesu s ostatními žáky. Cílovou skupinu zde zastupují pedagogičtí pracovníci vyučující čtení na základních školách a odborní pracovníci ve školství

4 zabývající se problematikou výuky čtení, jímž formou seminářů a intenzivních kurzů bude upozorňováno na nedostatky a chyby prováděné při výuce a jak tyto chyby napravovat či vyvarovat. Autorka, PaedDr. Mária Navrátilová, má s touto metodou téměř třicetileté zkušenosti, které vykazují nemalé výsledky v porovnání s dosavadními metodami výuky čtení. MŠMT ČR ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a udělilo instituci ABC Music v.o.s., IČ: Klášterec nad Orlicí 202 AKREDITACI pod č.j /05-25 s platností do k provádění vzdělávacích programů 1. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb čtení pro všechny děti 2. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb JAK NA BÁSNIČKU 3. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 4. ČTENÍ SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ aneb LETNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY akreditovaných pod č.j / s platností do Na základě vyškolení a metodického vedení pedagogů v průběhu 4 let vznikla kvalitní základna pro spolupráci v oblasti aplikace již zmíněné metody v základním a speciálním školství, ve zvláštních a pomocných školách, u dětí mentálně i fyzicky postižených, v nápravných programech, u mládeže z výchovných ústavů. Nyní se připravuje výzkumná spolupráce s Pedagogickou fakultou v Prešově, jejímž předmětem činnosti bude srovnávání klasické metody čtení a metody Sfumato na čtenářských výsledcích žáků. Příloha A: výsledky: a) reference - ČR - SR - PL b) První české centrum pro nápravu špatně čtoucích dětí a mládeže, Praha Příklady: Kolářík c) Prvé slovenské centrum pre deti, ktoré majú problémy s čítaním, Košice Příklady: Mgr. Miklášová ČR: prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., Psychiatrické centrum Praha; Mgr. Iveta Čermáková; reference ČŠI z ; Mgr. Věra Hessová, ČŠI Liberec; Mgr. Radek Kypta; Mgr. Miluše Rychetská; Mgr. Jaroslav Novák, Pedagogické centrum Hradec Králové; PaedDr. Marcela Šnajdrová, Výzkumný ústav pedagogický Praha SR: doc. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD., vedoucí katedry PF v Prešově; PaedDr. Zuzana Zajacová, ŠŠI Bratislava; Mgr. Zuzana Hrnčárová; Mgr. Marián Džačár, ředitel ZŠ Kúpeľná, Prešov PL: Mgr. Maria Jarczyk, ředitelka, Ośrodek pracy pozaszkolnej w Kryrach; Mgr. Urszula Polowy, PPP Wałbrzych Rekomendacja Příloha B: Metodika Sfumato a její autorka PaedDr. Mária Navrátilová Aplikace metodiky Sfumato reference

5 2. Informácie o plánovanom projekte a) POPIS PROJEKTU 2 etapy - I. výchova aplikanta 1. rok (2006/2007) - II. výchova lektora 2. rok (2007/2008)? b) CÍL VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY = řeší zbytečné školní selhávání = řeší přenos smyslových informací a jejich zpracování!! Umožní získat vhled do řady oblastí, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost ještě v době, než dítě vezme slabikář do ruky. Propojení mluvené a psané podoby jazyka je obohaceno o PROŽITKOVÉ VNÍMÁNÍ přímo v jádru fyziologického tvoření a tím se vytváří DOVEDNOST, která významně ovlivňuje MOTIVACI a ÚSPĚŠNOST v nabývání funkční a aktivní znalosti nejen čtenářské gramotnosti. Metoda originálně řeší grafickou a mluvenou podobu čtení, nedostatečné stimulace řečových funkcí a zároveň percepčních a kognitivních dovedností. Metoda zohledňuje ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, HLASOVÝ PROJEV, SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ, FONOLOGICKÉ UVĚDOMĚNÍ zásadně v posloupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH (a opačně). Ve své podstatě jde o kontrolovaný sakadický pohyb oka, který nepředbíhá fixačnímu pohybu. Jde o vytvoření kontrolovaného pohybu oka dopředu ještě před hlasovou expozicí. Tedy tzv. hlas jde za okem. Spektrografickým šetřením je patrné, že celý proces učení probíhá 20 pomaleji než u všech metod, které se dosud objevily. K úspěšnému nabývání dovedností číst i psát dochází na základě vytvoření BEZCHYBNÉHO DYNAMICKÉHO STEREOTYPU a na základě vytvoření časoprostoru k vědomému a kontrolovanému zpracování v CNS, kde se dodržuje INDIVIDUÁLNÍ ČASOVÝ SPÍNAČ dynamického stereotypu. ZÁVĚR: Při zachování přesných postupů v jednotlivých fázích učení přesto nejde o rigidní dodržování vzhledem k možnostem, které přináší uplatnění mezipředmětových vztahů. Z výše uvedeného vyplývá, že multisenzoriálního efektu nelze docílit bez účasti hlasového aparátu, který umožňuje rozvoj oslabených a nedostatečně vyvinutých funkcí. Takto chápaná metodická koncepce přinese dětem nejen plynulé čtení s porozuměním, ale i vytvoření základny pro správnou gramatickou znalost jazyka v různých jazykových mutacích vytvořených latinkou. Metoda SFUMATO má tři jádrová stádia a dvě okrajová stádia: 1) technika Jak na básničku tzv. před-gramotnostní období (předslabikářové období I.); 2) technika Splývavé čtení 1. fáze období OSBUA (předslabikářové období II.); 3) technika Splývavé čtení 2. fáze fáze dynamického stereotypu - ZRAK fixační a sakadické pohyby - HLAS intonační vývoj - SLUCH fáze senzace a fáze percepce 4) technika Jak na básničku období splývání jednotlivých atributů; 5) dramatizace čteného textu fáze konsolidace (techniky plynulého čtení, intonačního vývoje a dramatického prvku) Přínos pro cílovou skupinu a) Využívat mezipředmětových vztahů pro prožitkové učení b) Znát důvody jednotlivých kroků výuky, postupnost učení jednotlivých písmen c) Umět vytvářet bezchybný dynamický stereotyp technika práce d) Znát fáze intonačního vývoje ke vztahu fyziologického tvoření hlásek e) Slovní navazování prožitkového učení, kontrola čtenářské gramotnosti na základě vytváření obměněné reprodukce f) Postojové učení čtení, vytváření vlastního vztahu ke čtenému textu, rozvoj čtenářské fantazie.

6 c) AKTIVITY, kterými se plánuje dosažení cíle Organizační forma vzdělávací aktivity: Vzdělávání probíhá formou setkání tak, aby posluchač získal potřebný širokospektrální obzor pro zkvalitňování obsahu vzdělávání při výuce čtení jako základu dalšího vzdělávání, kde dochází k potřebnému zvyšování kompetencí dětí nejen u čtení, ale také lepšímu porozumění čteného textu a tím interpretaci čteného textu. První rok bude zahájen tzv. Letní školou pro pedagogy konanou v období letních prázdnin, kde budou školení pracovníci seznámeni s problematikou a získají znalosti nové metodiky, techniky vedoucí k nápravě popřípadě vyvarování se chyb v dosavadní metodice. Na tuto letní školu navazují semináře a intenzivní soustředění, kde učitelé budou získávat a procvičovat praktické dovednosti. Výcvik aplikanta končí na 4. setkání pedagogů, tzv. LETNÍ ŠKOLE, kde se mimo jiné budou vyhodnocovat videonahrávky školitelem. Tyto videonahrávky se budou pořizovat při výuce jednotlivých školených pracovníků v délce asi půl hodiny týdně. Metody výuky: přednáška (seminář) seznamování se s předloženou tematikou srovnávací metoda induktivní i deduktivní metody čtení problémové vyučování postupné odkrývání poznávaného práce s pamětí (zrakovou i sluchovou) práce formou stimulů zvyšování soustředění, udržovat koncentraci soutěživý prvek vyvolávání motivace, zapojení prožitkové opakovací prvek logické vyvozování (negativní i pozitivní ukazatel) činnostní výchova aktivace dalšího smyslového orgánu, propojení pracovní dílna trénink jednotlivých pracovních kroků videotrénink zaznamenávání pracovních výkonů a konzultace o jednotlivých případech (vzorcích), výstupy d) CIEĽOVÁ SKUPINA, pre koho je projekt určený Vzhledem k tomu, že se projekt týká problematiky výuky čtení na základních školách, budou prvotní cílovou skupinou učitelé a další odborní pedagogičtí pracovníci zabývající se výukou čtení, jenž se budou vzdělávat v modernějším přístupu ve výuce čtení. Druhotnou cílovou skupinou jsou žáci 1. ročníku, kteří se budou podle této metodiky vzdělávat a získávat tak jejich prostřednictvím klíčové kompetence pro další vzdělávání. Třetí cílovou skupinou budou vybraní pedagogové z první cílové skupiny, kteří mají nejlepší předpoklady k dalšímu šíření této metodiky pro jeho rychlejší rozvoj. Tito vybraní pedagogové po úspěšném přezkoušení obdrží certifikát, jenž je opravňuje ke školení dalších pedagogických pracovníků pro rychlejší rozvoj této metodiky. Profil absolventa - aplikant, popř. lektorant metodiky Sfumato Po učiteli se žádá, aby byl kurikulárně flexibilní, aby dokázal přizpůsobovat výuku dětem tak, aby nezaostávaly, aby je výuka nenudila, ale bavila. Volbou správné metodiky pomáháme zvýšit zájem dětí nejen o čtení, ale o jakékoliv probírané učivo. Správné čtení je základem získávání většiny informací a motivací dalšího vzdělávání, dává příležitost všem dětem pocítit úspěch. Projekt přináší kreativnější zapojení dítěte do výuky a tím i zvýšení motivace za přispění individuálnějšího přístupu k dětem. Forma závěrečné zkoušky a) ústní obhajoba, teoretické zdůvodňování b) test orientační průzkum znalostí c) certifikát aplikanta

7 e) ČASOVÝ PLÁN I. etapa zahájení: 9. měsíc, školní rok 2006-červen 2007 II. etapa srpen 2007-červen 2008? f) MEDIALIZACE Pod záštitou MŠMT na základě předloženého výzkumného projektu PF v Prešově, která je garantem projektu a ve spolupráci se vzdělávací institucí ABC Music v.o.s. jako překladatele KNOW-HOW - Na vědomí (mailem) všem základním a speciálním školám na území Slovenska - Regionální TV vysílání (jednotlivé kraje) - Regionální periodikum (jednotlivé kraje) - Umístění na portále MŠMT, jednotlivých krajů, Výzkumného ústavu 3. Rozpočet g) JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ROZPOČTU Položka Předpokládané náklady Celkový rozpočet ,00 Sk ,00 Kč Lektorka ,00 Sk ,00 Kč Finanční odměna (včetně odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Hodinová odměna Sk 56250Kč Doprava Sk Kč Stravování Sk Kč Ubytování Sk Kč Osobní náklady ,00 Sk ,00 Kč Náklady na zajištění prostor (800 - Sk / seminář) ,00 Sk ,00 Kč Režijní náklady účastníků ,00 Sk ,00 Kč Doprava semináře Sk Kč Letní škola Sk Kč Učební pomůcky pro účastníky ,00 Sk ,00 Kč Materiálně technické zabezpečení ,00 Sk ,00 Kč Den Trasa Počet km PO Žilina 233 ÚT Trenčín 74 ST Trnava 82,1 ČT Bratislava 53 PÁ Nitra 91,1 SO ČR 341 NE ČR PO Zvolen 355 ÚT Rimavská Sobota 81,2 ST Košice 127 ČT Humenné 83,5 PÁ Prešov 70,5 SO ČR 457 NE ČR PO Prešov - PF 457 ÚT Poprad 82 ST Liptovský Mikuláš 56,2 ČT Dolný Kubín 40,2 PÁ Martin 36,3 SO ČR 261 NE ČR

8 h) ZDÔVODNENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK Lektorka: Položka Předpokládané náklady Lektorka: ,00 Sk ,00 Kč Finanční odměna (včetně odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Hodinová odměna 731,25 Sk 562,50 Kč Měsíční částka ,00 Sk ,00 Kč Zdůvodnění: Zahrnuje: odlučné za práci v jiném územním celku náhradu za ztrátu času na cestách Know-How (autorská práva, ochranná známka) Doprava (náklady) ,00 Sk ,00 Kč Cena za 1 km 7,80 Sk 6,00 Kč Počet kilometrů (trasa / počet akcí) km km Zdůvodnění: Vlastní vozidlo (přeprava pomůcek a materiálů pro seminář) Cena za 1 km zahrnuje: základní sazba + průměrná spotřeba (3,80 Kč) Počet kilometrů zahrnuje: tabulka vzdáleností mezi městy popojíždění po městě a do místa ubytování (50 km) Stravování ,00 Sk ,90 Kč Cestovní normativ (mezinárodní) / den 550,00 Sk 423,00 Kč počet dnů 15 / 1 trasa 8 250,00 Sk 6 346,00 Kč Ubytování ,00 Sk ,00 Kč Předpoklad: 1 nocleh 800,00 Sk 615,40 Kč Počet nocí 15 / 1 trasa ,00 Sk 9 230,80 Kč Osobní náklady: Osobní náklady - Administrativní personál (vč. odvodů) ,00 Sk ,00 Kč Referent: ,00 Sk ,00 Kč koordinátor, organizační práce, distribuce, tisk a kompletace metodických materiálů ,00 Sk ,00 Kč Ekonom: ,00 Sk ,00 Kč zpracování dokladů, účetnictví, výkaznictví podle středisek ,00 Sk ,00 Kč Náklady na zajištění prostor: Náklady na zajištění prostor ,00 Sk ,00 Kč 1 pronájem 800,00 Sk 615,40 Kč 1 trasa ,00 Sk 9 231,00 Kč

9 Režijní náklady účastníků: Režijní náklady účastníků (375 účastníků / 100) ,00 Sk ,00 Kč Doprava: ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / seminář 300,00 Sk 231,00 Kč 25 účastníků / seminář 7 500,00 Sk 5 769,20 Kč 1 trasa ,00 Sk ,50 Kč Letní škola: (100 účastníků) ,00 Sk ,00 Kč Kurzovné ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / soustředění 6 450,00 Sk 4 900,00 Kč Doprava: ,00 Sk ,00 Kč 1 účastník / soustředění 1 950,00 Sk 1 500,00 Kč Ubytování: ,00 Sk ,00 Kč 1 noc / účastník 403,00 Sk 310,00 Kč 1 účastník / soustředění 2 418,00 Sk 1 860,00 Kč Stravování: ,00 Sk ,00 Kč 1 celodenní penze / účastník 260,00 Sk 200,00 Kč 1 účastník / soustředění 1 300,00 Sk 1 000,00 Kč Učební pomůcky pro účastníky: Učební pomůcky pro účastníky (375 účastníků) ,00 Sk ,00 Kč Účastník: 2 501,00 Sk 1 920,00 Kč Destičky s písmeny, 110,- Sk / sada 110,00 Sk 85,00 Kč CD Sfumato, 350,- Sk / kus 350,00 Sk 250,00 Kč Aplikace metod. VHS, 500,- Sk / kus 500,00 Sk 400,00 Kč Karty Dětský Mariáš, 60,- Sk / kus 60,00 Sk 45,00 Kč Pexeso, 26,- Sk / kus 26,00 Sk 20,00 Kč Hud. pohádka Zima + Jaro, 155,- Sk / kus 155,00 Sk 120,00 Kč Sada maňásků (kůzlata), 1300,- Sk / sada 1 300,00 Sk 1 000,00 Kč 25 účastníků: ,00 Sk ,00 Kč Materiálně technické zabezpečení: Materiálně technické zabezpečení ,00 Sk ,00 Kč 1 Dataprojektor ,00 Sk ,00 Kč 2 Reproduktor 3 900,00 Sk 3 000,00 Kč 1 Promítací plátno 3 900,00 Sk 3 000,00 Kč 1 Meotar 6 500,00 Sk 5 000,00 Kč 1 Mikrofon (na klopu) 6 500,00 Sk 5 000,00 Kč 375 VHS (pro účastníky pracovní nahrávky) ,00 Sk ,00 Kč Poštovné ,00 Sk ,00 Kč (Copy) papír pro tiskovou dokumentaci (metod. materiály účastníkům) ,00 Sk ,00 Kč

10 i) ZÍSKÁNÍ JINÝCH DOTACÍ MŠMT SR na základě zpracování výzkumné části projektu předpokládá uzavřít vládní kontrakt s ABC Music v.o.s. na výchovu lektora. 4. Doklady o identitě - PF Prešov - ABC Music v.o.s. (viz příloha)

11 5. Metodika Sfumato Splývavé čtení Úvod Stále se setkáváme s neúspěchy ve čtení, a proto je důležité nejen poruchy pojmenovat, ale hlavně postihnout příčinu špatného čtení a těmto nesprávným projevům předcházet. Na cestě k dobrému čtení je plynulá řada přechodů a na souhře celé řady jednotlivých funkcí získáme kompletní schopnost. a + b = c funkce složek metodické kroky správné čtení Podmínkou pro tuto rovnici, podmínkou úspěchu, je učitel sám. učitel musí být sám hluboce zaujat obsahem; nic nesmí považovat za ztrátu času; vidět vztah mezi tělesnými, duševními i rytmickými zákonitostmi ve vývoji dítěte (schopnost empatie). Sfumato Splývavé čtení Metodika SFUMATO Technika SPLÝVAVÉ ČTENÍ => řeší zbytečné školní selhávání => řeší přenos smyslových informací a jejich zpracování Podle záznamu ze SPEKTROGRAMU (viz obrázek číslo 1) je patrné, že v samém začátku se pracuje téměř 20 pomaleji než u dosud používaných metod učení čtení. Obr. č. 1: SPEKTROGRAM pro samohlásky o a ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó

12 Jednotlivé orgány, které se účastní při procesu učení, navazují na sebe v přesné posloupnosti ZRAK-HLAS-SLUCH. Z hlediska fyziologie centrálního nervového systému a smyslového vnímání orgány pracují na základě zpětných vazeb, pro které je vytvořený dostatečný časoprostor, dochází na pozadí (v CNS) k vědomému zpracování, k vytvoření dokonalého, bezchybného DYNAMICKÉHO STEREOTYPU. Pracujeme od jednoduššího ke složitějšímu na základě jednoznačnosti předkládaného (ZÁKON KONTRASTU) nejen z hlediska zraku a sluchu, ale i z hlediska hlasového aparátu, kterému je nutné věnovat stejnou důležitost, pozornost (viz výběr písmen). Dodržujeme správné fyziologické tvoření hlásek s dlouhou expozicí a správnou intonací (viz obr. č. 2) na PROŽITKOVÉM UČENÍ proto, aby došlo k lepšímu zapamatování. Pracujeme krokově na každý následující krok postoupíme teprve po dokonalém zvládnutí toho předcházejícího kroku. S opakovacím prvkem pracujeme v rámci využití mezipředmětových vztahů tak, aby se vytvořily dokonalé zrakové i sluchové obrazy. Pracujeme s vybavováním obrazů, dokreslováním, aby znalost předložného nebyla jen globální, ale i detailní. Tím docílíme dokonalý obraz. INTONAČNÍ VÝVOJ (viz. obr. č. 2) má své zákonitosti vycházející z intonace lidské řeči a opírající se o genetický vývoj. Fyziologické tvoření hlásek a jejich napojování probíhá s ohledem na respektování změn při zpomalení procesu, tedy tak, aby byl zachován hlasitý čtecí projev. VOLBA písmen O S B U A má své opodstatnění; aby došlo ke správné zrakové i sluchové analýze, nemělo by se jejich pořadí zaměňovat. Podpoří se i připravenost hlasového aparátu pro dokonalou plynulou čtecí techniku s ohledem na dechovou kapacitu (dochází k postupnému prodlužování dechové fráze). Obr. č. 2: INTONAČNÍ VÝVOJ PÍSMENO (HLÁSKA) SLABIKA JEDNOSLABIČNÉ SLOVO DVOUSLABIČNÉ SLOVO SLOVO VE VĚTĚ VÍCE SLOV VE VĚTĚ INTERPRETACE TEXTU DRAMATICKÝ PRVEK

13 METODICKÉ KROKY MYŠLENKOVÁ MAPA (obr. č. 3)

14 1. část: EXPOZICE HLÁSKY (uvedení písmene) Příprava zrakového, hlasového a sluchového aparátu. Vyvozování písmene využitím mezipředmětových vztahů: - pohybový, hudební, dramatický, výtvarný prvek; - činnostní výchova (zapojení hmatu, jemné motoriky). OKO HLAS SLUCH se vykmitává, nanahlíží dostatečně dlouho na písmeno; dlouze exponuje hlásku správně fyziologicky, učí se tzv. volat ve své mluvní tónině (dodržení hlasové hygieny); se učí zvukovou podobu předložené litery exponované hlasem. Sluchová dráha je mnohem komplikovanější než většina jiných senzorických drah, proto je třeba dostatečného času k naposlouchání. Z hlediska sluchové analýzy předkládáme hlásky v co největším protikladu, aby došlo k jejich dokonalému rozlišení. 2. část: 1. STUPEŇ SYNTÉZY (syntéza dvou hlásek) Čtecí výcvik a práce sluchová se záměnou písmen (nejdříve záměna samohlásek, poté souhlásek). OKO: HLAS: SLUCH: Po fixačním pohybu nastává sakadický pohyb z písmene na písmeno v přesné posloupnosti ještě v době hlasové expozice 1. hlásky => oko pracuje dopředu (v předstihu) tak, aby došlo ke zpracování v CNS všech zpětných vazeb (vědomé kontrolované zpracování). Na základě inervace svalstva hlasového aparátu exponujeme druhou hlásku navázáním (bez přerušení) legatovým způsobem správně fyziologicky (viz intonační křivka graf). Z důvodu dokonalé sluchové analýzy postupujeme od většího kontrastu k menšímu: ZVUK TÓN, TÓN TÓN. Syntéza dvou hlásek probíhá v koordinaci všech zúčastněných smyslových orgánů prostřednictvím hlasového aparátu, tedy v přesné posloupnosti ZRAK HLAS SLUCH velice pomalu, aby došlo k vytvoření bezchybného dynamického stereotypu, který je základem pro správné vytvoření techniky čtení. CNS má dost času k vytvoření všech zpětných vazeb a tempo si volí podle rychlosti zpracování, tedy individuálně. Uplatňuje se zde individuální časový spínač pro vytvoření dynamického stereotypu. Při legatovém provedení (napojování 2 hlásek) dbáme na správné fyziologické tvoření a hlasitý projev, což se projevuje ve správné intonaci (viz graf intonačního vývoje). Uplatňujeme zákon kontrastu. První i druhou hlásku tvoříme vždy co nejdéle, tak aby nám stačila dechová kapacita. V tomto okamžiku opět dochází k výcviku dechového i hlasového aparátu. 3. část: 2. STUPEŇ SYNTÉZY (syntéza tří hlásek princip jednoslabičnosti) Začíná se tvořit čtecí návyk. Vedeme žáka k obsahu přečteného, aby nedošlo jen k izolovanému technickému zpracování znaků. 1. fáze: používáme pouze dlouze exponující hlásky; 2. fáze: jako první písmeno používáme tzv. výbuchové tlačené, bezhlasné souhlásky. V první fázi je proces stále pomalý, dlouhá expozice každé hlásky. Soustřeďujeme se na předimenzování délky 1. hlásky, abychom oko soustředili na 1. písmeno. Upřednostníme fixační pohyb před sakadickým. Třetí hlásku exponujeme hlasitě co možná nejdéle. Sluch má dostatek času na naposlouchání a na rozlišení tří hlásek. Prodlužujeme dechovou frázi pro expozici dalších hlásek. Analyzuje se ZVUK TÓN ZVUK, TÓN TÓN ZVUK, TÓN TÓN TÓN. Z hlediska intonace dodržujeme melodickou linku podle grafu intonačního vývoje, který vychází z fyziologického tvoření hlásek a jejich napojování. Ve druhé fázi prostřednictvím tlačených, výbuchových souhlásek dochází ke zkracování délky samohlásek přirozenou cestou. Opakovací prvek zde hraje důležitou roli.

15 4. část: ČTENÍ SLOV. ČTENÍ ZE SLABIKÁŘE A) SYNTÉZA ČTYŘ HLÁSEK Přenášení akcentu ve slově. Změna intonace dle intonačního grafu. 1. fáze bez dlouhých samohlásek; 2. fáze s dlouhými samohláskami, které rozlišujeme výrazným čtením. Dochází k vytvoření dynamického stereotypu. Žák je veden k chápání přečteného, nejen otázkou učitele Co jsi přečetl? Co to znamená?, ale přímo v technice čtení (oko čte dopředu před hlasovou expozicí) je vytvořen časoprostor na zpracování přečteného. B) ČTENÍ ZE SLABIKÁŘE 1. fáze Hromadné čtení Zpočátku pouze hromadné čtení, kde se čtecí proces stále udržuje v pomalejším tempu. Upevňujeme čtecí návyk. Dodržujeme intonaci slova ve větě, změnu intonace při čtení více slov (viz graf). 2. fáze Kombinace hromadného a individuálního čtení Od hromadného čtení přecházíme k individuální četbě, kde čtecí tempo určuje CNS podle rychlosti zpracování. Dodržujeme individuální přístup. 3. fáze Dramatizace. Přednes čteného textu Podmínkou dobrého přednesu čteného textu je dramatická výchova. Dramatický projev je především akce, proto se musíme obrátit k vlastnímu tělu jako zdroji tvořivých podnětů a vidět v něm materiál, prostřednictvím kterého se budeme vyjadřovat. Žák není odsouzen jen k mechanické reprodukci slov, striktnímu čtení ve všem všudy definitivního textu, ale zapojuje se do obsahu napsaného, rozvíjí svou fantazii. Toto zážitkové učení přenášíme do čtenářského výkonu, umožní vyjádřit pocity z přečteného. Lépe se přibližuje správnému frázování a tempu čteného textu. Učíme se tím rozlišovat subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr. Prostřednictvím obměněné reprodukce se vytváří vlastní postoj k přečtenému, pozitivní vztah k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu. Rozvíjí se emocionální a estetické cítění.

16 RADOST z volání - námět: RYBNÍK - KRUH musí být uzavřený, aby z něho nic neuniklo - děti se drží za ruce (ve stoje) nebo tisknou koleny v kruhu v sedu na zemi INTROVERTNÍ děti se zapojují postupně, učí se odzíráním, zapojují hlasový aparát, zesilují svůj projev podle vrstevníků DRAMATIZACE Báseň O strašidlech - co se děje o půl noci na hradě - prožitkové učení umožňuje zapojení všech dětí - fáč jako pomocná rekvizita HLAS - technika hlasitého projevu - vyvolávání tlaku na lis břišní - volání se zabarveným hlasem - správná hlasová hygiena

17 Děti, cítíte, jak při syčení vypouštíme vzduch? Jaký je? Teplý? Děti koordinují činnost - ukazují jednou rukou, prstem - druhou rukou kontrolují dech (Velice je tato kombinace pobavila)

18 Bubínky, bubínky, bubínečky to bylo rachotu! Děti mají rády překvapení, tajemno. Za odměnu dostaly vánoční bubínky. MEZIPŘEDMĚTOVÝ VZTAH S MATEMAT. ROZUMOVÁ VÝCHOVA určovaly: barvy počet čeho je více méně který je větší menší

19 Paní učitelka učí žáčka předškoláčka, jak má držet kostku a ta druhá letí, letí, až se srazí. V okamžiku, kdy se kostky srazí, voláme druhé písmenko (hlásku)

20 SEMINÁŘ ZPĚTNÁ VAZBA APLIKACE SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ A JAK HO SPRÁVNĚ VYUČOVAT Mgr. Jana Černá, ředitelka, ZŠ Provodov, Zlín Mgr. Jaroslava Metličková, ředitelka, ZŠ Tachov, Kostelní Mgr. Marie Troblová, učitelka 1. tř., ZŠ Tachov, Kostelní Eva Kocourková,..., ZŠ J.A.Komenského Karlovy Vary, Kollárova Mgr. Radek Kypta, učitel, ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské Mgr. Patricie Chodovská, učitelka, ZŠ Ústí n. Labem, E. Krásnohor Mgr. Ivana Nováková, učitelka, ZŠ Ústí n. Labem, E. Krásnohorské Mgr. Jana Stehlíková, učitelka, Spec. školy Louny, Poděbradova Mgr. Marián Džačár, ředitel, ZŠ Prešov, Kúpelná Mgr. Zuzana Hrnčárová, učitelka, ZŠ Trenčín, Šafárikova 10/ Ing. Kuzmiaková, rodič, Košice mgr Urszula Polowy, dyrektor, PPP Wałbrzych mgr Bożena Matczak, nauczytel, Nakło nad Notecia, Bydgoszcz Mgr. Helena Fialová, učitelka, Spec. školy Louny, Poděbradova Mgr. Miluše Škachová, učitelka, ZŠ Rumburk, U nemocnice Mgr. Eva Šefránková, inspektorka, ČŠI, Jihomor. insp., Brno, Křížová Mgr. Jana Závadová, ředitelka, ZŠ Březina, Blansko Mgr. Miroslava Hájková, inspektorka, ČŠI, Středoč. insp., Praha Mgr. J. Wagner, Mgr. J. Frojdová, Mgr. V. Raboch inspektoři, ČŠI, Pražský inspektorát, Praha PaedDr. Jana Rychlá, inspektorka, ČŠI, Středoč. insp., Kladno Mgr. Martina Chalachánová, ředitelka, ZŠ Lieskovec, Zvolen PaedDr. Zuzana Zajacová, inspektorka, SŠI Bratislava, Staré grunty Mgr. Blažena Bandžáková, ředitelka, ZŠ Červenica pri Sabinove, Sabinov

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol

Projekt Sfumato čtenářská gramotnost žáků základních škol Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název výzvy: Středočeský kraj

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více