Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2007/2008 č.j.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2007/2008 č.j."

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2007/2008 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 7). 1. Základní údaje o škole Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, Chrast, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Chrast Ředitelka školy: Mgr. Lenka Budínská Adresa pro dálkový IČO: IZO: (od ) Školská rada pracuje od Počet informací podle zákona č.106/1999 Sb., v bodech a d. 0. Kontroly Kontrola Krajské hygienické stanice protokol o závadách předán zřizovateli Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného (periodická) bez závad Řešení stížností Řešena 1 stížnost ČŠI na podnět matky žáka 1. ročníku stížnost byla vyřešena jako nedůvodná a neprokazatelná. ZŠ měla k žáků, z toho 179 s jiným trvalým bydlištěm. K měla škola 433 žáky. Během 1.pololetí se odstěhovali 3 žáci, během 2. pololetí se odstěhovali 2 žáci. Škola měla 19 tříd, z toho 10 na I.stupni, 2 oddělení školní družiny v odloučeném pracovišti ve Šmídově ulici, dále školní klub a školní jídelnu. Ve škole pracovalo 29 pedagogů ( z toho 10 na I.stupni), 1 učitel náboženství na dohodu, 1 administrativní pracovnice na zkrácený úvazek, 2 vychovatelky školní družiny a 1 ve školním klubu, 4 uklízečky, 1 uklízečka na krátký úvazek ve školní družině, 1 školník, 5 pracovnic školní jídelny. V souladu se ZP škola pracuje podle Organizačního řádu, podle potřeby jsou v něm doplňovány a aktualizovány směrnice. Personální obsazení V personálním obsazení školy došlo k několika změnám v průběhu školního roku. Od odešla z naší školy p. uč. Mgr. Jolana Pulkrábková do ZŠ Hrochův Týnec. Na mateřskou dovolenou nastoupily p. uč. Mgr. Marie Kodešová a Mgr. Jana Štěpánková, od nastoupila p. uč.mgr. Marie Beranová a Mgr. Eva Martincová, od odešla do důchodu p. ředitelka Mgr. Ivana Mrázková a místo ní nastoupila do funkce Mgr. Lenka Budínská. Od rovněž nastoupil p. uč. Jiří Kuban a p. uč. Mgr. Zorka Broklová odešla na SŠ Bohemia Chrudim p. uč. Mgr. Miroslava Filipi a nastoupila p. uč. Lenka Špačková. Pedagogičtí pracovníci Příjmení Jméno, titul Funkce Třídní Předměty ve šk. roce 2007/2008 Budínská ředitelka školy Rv

2 Lenka, Mgr. Červová Daniela, Mgr. Beranová Marie, Mgr. Broďáková Bronislava, Mgr. Broklová Zorka, Mgr. Celnarová Ivana, Mgr. Dvořáková Dana, Mgr. Francouzová Barbora, Mgr. Grassinger Tomáš Chaloupková Alena Chvojková Miroslava, Mgr. Jáchymová Věra, Mgr. Kozerová Radka, Mgr. Kuban Jiří Martincová Eva, Mgr. Modráčková Zdeňka, Mgr. Novák Josef, Mgr. Palatová Monika, Mgr. Petružálková Jana, Mgr. Rydlová Danuše, Mgr. Suchánková Jana, Mgr. výchovná poradkyně koordinátorka ŠVP učitelka zástupkyně ředitelky učitelka Př, Ev učitelka 5.B Čj, M, Př, Tv, Vl, Hv, Vv učitelka 6.B Vl, VOS, Čj, Nj, Vv, VKO učitelka 2.A Prv, Čj, M, Aj, Tv, Vv, Hv učitelka metodik prevence pro 1.stupeň 3.B Čj, M, Prv, Hv, Tv, Vv učitelka 1.A Prv, Čj, M, Hv, Tv, Vv, Pv učitelka AŠSK učitel Vl, Př, Sh, Tv, Vv zkrácený úvazek Ch, Př, Z učitelka 4.A Čj, Tv, M, Vl, Hv, Př, Vv učitelka Aj, Hv, Čt, KAj učitelka 3.A Tv, M, Prv, Aj, Čj, Př, Hv, Vv učitelka správce ICT učitel 7.A M, Inf, Pč, SPřV Rv, Prv, D, Vv, Ov, Pč učitelka 2.B Prv, M, Tv, Čj, Aj, Vv učitelka metodik prevence správce knihovny 8.A Čt, Pč, Čj, Ov, VKZ učitel 9.C Čj, SNV, Sh, Vv učitelka metodik EVVO pro 1.stupeň učitelka metodik EVVO 1.B Prv, Čj, M, Hv, Tv, Vv, Pv 7.B Vv, M, Tv učitelka 4.B Čj, M, Aj, Př učitelka 8.B F, M, Pč, Vv

3 Suchý František, Mgr. Šlechtová Alena, Mgr. Šmejdová Kateřina učitel 9.B Z, Tv učitelka 9.A Hv, Čt, Čj učitelka 5.A Čj, M, Aj, Tv, Hv, Vv Špačková Lenka Volejník Zdeněk Žejdlíková Zdeňka, Mgr. učitelka učitel metodik EVVO učitelka dopravní výchova zdravotní výchova Pč, KAj, Aj, Ze, Tv, Vv Aj, D, ZNj, Nj, PNj 6.A VOS, M, F, Pč, MFS Lacmanová Martina Pátková Hana Tesařová Leona vedoucí školního klubu vychovatelka vychovatelka ve školní družině vychovatelka ve školní družině Provozní zaměstnanci Příjmení Jméno Hájková Marta Funkce administrativní pracovnice Příjmení Jméno Pavlík Ladislav Řezníčková Věra Sládková Jaroslava Štursová Věra Žáková Jarmila Svobodová Marie Hanslová Romana Hetychová Marie Pavlíková Ivana Češíková Naděžda Funkce školník + topič uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny hlavní kuchařka kuchařka pomocnice v provozu + uklízečka ve školní družině pomocnice v provozu Odborová organizace společně s vedením školy se vždy zástupci p.uč.šlechtová, Rydlová a p.uč.suchý dohodli: společně tvořená a dohodnutá KS, platová směrnice (dohledové a přesčasové hodiny), směrnice pro čerpání fin. prostředků z FKSP. V tomto školním roce proběhly 2 stávky

4 zaměstnanců školy (v prosinci 2007 pouze všichni pedagogičtí pracovníci kromě vedení školy, v červnu 2008 všichni zaměstnanci školy kromě vedení školy a administrativní pracovnice). 2. Granty, sponzorské dary Škola zažádala ve školním roce2006/2007 o granty, které byly schváleny, jejich vyúčtování se týkalo podzimu Jde o grant pro ŠK na materiální vybavení pro rozšíření činnosti kroužku zaměřeného na podporu technického vzdělávání Kč, dále grant ŠK na materiální zabezpečení s názvem Jak školní klub k policím přišel, aneb i hračky mají své místo Kč (spoluúčast Město Chrast Kč), grant Školního sportovního klubu při ZŠ na sportovní materiální zabezpečení žáků s názvem S hokejkou nás baví svět 5000 Kč, grant Zajoch Kč(spoluúčast Město Chrast Kč), grant z Nadačního fondu při Mezinárodní škole v Praze Kč. Ve školním roce 2007/2008 byly podány a schváleny tyto granty: 1. Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 Rozhodnutí MŠMT č.j / dataprojektor Kč 2. Prevence sociálně patologických jevů MŠMT prostřednictvím Pardubického kraje ZAJOCH Kč (spoluúčast Město Chrast Kč) 3. Škola pro udržitelný život grant Kdo si hraje, nezlobí aneb každý má mít svůj kout Kč na vybudování dětského hřiště na dvoře u školní jídelny (spoluúčast Město Chrast Kč, dobrovolnické práce Kč) 4. MŠMT Rozvojový program ve vzdělávání Podpora EVVO ve školách v roce 2008 ÚZ Grant Zasadíme rozmarýnu výchova k ekologii Kč. 5. Naučná stezka Chrastecka Pardubický kraj Kč (spoluúčast Město Chrast Kč) 6. 2 granty u Lesy ČR,s.p. na multimediální jazykovou učebnu a na učebnu fyziky a chemie v hodnotě ,-Kč Granty celkem získáno Kč ( + spoluúčast Město Chrast Kč) Podány jsou a grant z ESF OPK na školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí a tvorbu výukových materiálů pro výuku na IT cca Kč, v červenci 2008 tento grant postoupil do užšího výběru na KÚ Pardubice. Ve škole byl vytvořen tým pro tvorbu grantů. Velké poděkování patří p. uč. Palatové a Volejníkovi, kteří se podíleli na grantu Zasadíme rozmarýnu a p. vychovatelce Lacmanové, která spolupracovala s ředitelkou školy na grantu Kdo si hraje nezlobí a podala grant Naučná stezka Chrastecka. Ostatní granty vytvořila a podala ředitelka školy. Dary Sponzorské dary peněžité Občané a firmy z Chrasti dětské hřiště na školním dvoře Kč Obec Horka žákovské lavice a židle Kč Obec Smrček - žákovské lavice a židle Kč Občané Chrast, firmy z okolí naučná stezka Chrastecka Kč Rodiče a přátelé školy na Zajocha 4 900,-Kč tatínek M. Vágnera z IX.A Kč na Chrasteckou superligu maminka M. Vavřinové 500 Kč na Chrasteckou superligu Dobrovolnické práce truhlář p. Budínský pomoc při projektovém Dni Země a zdraví sestavování laviček Sponzorské dary věcné Eastern sugar prostřednictvím p. Tesaře z Chrasti počítačové sestavy, kabeláž k počítačové síti České spořitelna, a.s. počítačové sestavy

5 p. Čudová z Chrasti televizor Dadrus p. Dachovský kancelářský materiál, psací stoly, skříň na server Rodiče a ostatní sponzoři, kteří nechtějí být jmenováni: papíry, čtvrtky, barevné papíry, cukrovinky, propisky p. Budínský DVD přehrávač Sponzoři školního klubu Celoročně činnost jednotlivých zájmových kroužku sponzorují vedoucí. Ve školním roce 2007/2008 jsou to paní Monika Jará, paní Ludmila Procházková, paní Věra Stejskalová, paní Věra Štursová a pan Jiří Hájek. Finanční částkou na šachové turnaje přispěla paní Diana Boháčová. Velkou pomocí jsou pro naši činnost drobné dárky od rodičů a přátel školního klubu, kterými přispívají na ceny pro účastníky turnajů a jednotlivých akcí. Každoročně se na odměnách pro hráče a účastníky podílí Město Chrast. Vzdělávací programy: I.stupeň (2. 5. ročník) Obecná škola (12035/97-20) II.stupeň (7. 9. ročník) Základní škola (16847/96-2) Od v 1. a 6. ročníku ŠVP ZV Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí (podle RVP ZV se změnami provedenými k ) Od byla otevřena nová sportovní hala, kterou škola bezplatně od města využívá. 3. Aktivity školy 2007/2008 Nové materiální vybavení školy: 16 sad lavic a židlí, výměna osvětlení na staré budově a v ředitelně, počítače, 2 DVD přehrávače, digitální fotoaparát pro I. Stupeň, stoly pod počítače do tříd, 1 starší televizor, 2 servery, 3 interaktivní tabule, 1 dataprojektor, police na portfolia do 2. tříd. A)Škola se profiluje rozvojem Osobnostní a sociální výchovy žáků, vytvářením estetického prostředí uvnitř školy i v jejím okolí na školní zahradě a školním dvoře, projektovým vyučováním a zařazováním prvků integrované tématické výuky, environmentální výchovou, nabídkou zájmové činnosti ve školním klubu, kroužky provozovanými mimo školní klub, pořádáním soutěží pro okolní školy a péčí o integrované žáky. Osobnostní a sociální výchova (OSV) Velcí malým ročníky uspořádaly Den dětí pro I. stupeň žákyně 9. ročníku připravily ve spolupráci s učitelkami Mateřské školy Chrast Den dětí v MŠ - červen 2008 žákyně 7. a 9. ročníku v Městské knihovně pomáhaly při pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského Děti dětem i letos se toto heslo v praxi naplňovalo listopad květen 2008 žáci 8. ročníku zorganizovali sběr starého papíru (v prvním pololetí výtěžek použit na toaletní papír a hygienické ručníky na WC sebralo se 3 117,64kg / Kč, ve druhém pololetí změna aktivita nazvána Seber papír, zachraň strom a kup pro svoji třídu encyklopedii 5. ročník předá do 1. tříd a deváťáci předají své encyklopedie do 5. ročníku - sebralo se 5 124kg/8 723 Kč ) - sportovní mezitřídní a ročníkové přebory - vzájemné vyučování (žáci ze zdravotního a dopravního kroužku uspořádali pro celou školu Den dopravních pravidel a první pomoci ) atd.

6 - žáci ročníku (mladší ve svém volném čase, deváťáci v rámci předmětu Základy elektrotechniky) pod vedením p. uč. Žejdlíkové vyrobili svítící vánoční stromečky a uspořádali z nich kouzelnou výstavu pro celou školu. V 6. ročníku je zařazen do učebního plánu vzdělávací předmět Výchova osobnosti, v ročníku jsou v pondělí 1. hodinu zařazovány třídnické čtvrthodinky zaměřené na OSV Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta škola má vlastní plán, jeho body se prolínají ve vzdělávání obou stupňů. Výchova k ekologicky odpovědnému myšlení a chování probíhá ve všech třídách ZŠ Chrast formou práce zástupců ekorady, kteří delegují úkoly na své třídy. Ekorada ve třídách vytvořila Ekokodex, který je vyvěšen ve vstupní hale školy. Ekologické aktivity spočívají v třídění odpadu, úsporách energie, práci v Ekocentru Paleta Chrudim a Oucmanice (exkurze 1. a 6. ročníků hrazena z grantu MŠMT Podpora EVVO na školách 2008). Les ve škole Naše školní ekologické projekty EKOškola Lišejníky ZOO Praha Třídění odpadu žáci 1. ročníků navštívili Ekocentrum Paleta v Chrudimi. Zde se zúčastnili programu "Jeden za všechny, všichni za jednoho" lektoři Ekocentra Paleta v Chrudimi přijeli do prvních tříd, kde pracovali s žáky v rámci programů "Les" a "Papír" se žáci šestých třídy účastnili v Ekocentru Paleta v Chrudimi programů "Les" a "Papír". Ekocentrum Paleta v Chrudimi navštívili rovněž žáci volitelného předmětu Ekologické praktikum 8. ročníku. V rámci EVVO pořádáme celoškolní projektový den Den Země a zdraví. B)Projekty a projektové vyučování, integrovaná tématická výuka Všichni pedagogové absolvovali 5 dní školení (na toto společné proškolení celého pedagogického sboru byly čerpány 4 dny ředitelského volna a jeden den vedlejších prázdnin), supervize, realizaci projektů ve vyučování pod vedením dvou lektorek společnosti JOB. Tři nejlepší projekty byly prezentovány v partnerské škole v Chocni. To vše v rámci DVPP Projektové vyučování. Na závěr celého školení byly vytištěny letáky, propagující projektové vyučování, které byly rozdány na školní akademii rodičům všech žáků naší základní školy. Krátkodobé projekty třída- 8.A název -Interpreti populární hudby cíl zařadit zpěváka a jím zpívanou skladbu do hudeb. stylu, vytvářet si vlastní soudy a preference, porovnávat je s ostatními skladbami a zpěváky třída - V.A,B název - Nakupujeme cíl vyhledávat, procvičovat a používat anglická slovíčka spojená s nákupy, konverzace třída : V.B název : Pohádka o zdraví cíl : Ochrana zdraví, prevence třída : V.B název : Rozmanitost živočišné říše cíl : Ochrana přírody a živočišných druhů třída: 2.A + 2.B název: Námořnický den cíl: slavnostní předávání vysvědčení, vzájemné poznávání a spolupráce dětí z obou tříd třída : 6.A,B 8.A.B název : vlastnosti látek / hustota / 6. třídy fyzika kolem nás / 8. Třídy / cíl : uplatnění vědomostí v praxi třída: 6.A, B název: Jaký jsem?

7 cíl: zjistit, co si o sobě myslím já, co si o mně myslí kamarádi, rodiče třída: 3.B název: Zdravá snídaně? Yes! cíl: význam snídaně pro zdravý vývoj každého jedince, společná příprava snídaně ve třídě s důrazem na estetický vjem třída: 1.A,B název: Jsem školák - školačka cíl: najít nejdůležitější místa ve škole, uvědomit si rozdíl mezi školní pomůckou a hračkou, navrhnout budovu školy třída 4.A,B název: Povídání skřítka Dubínka co skrývá les. Proč zajíček pláče? cíl: ochrana přírodního prostředí, třídění odpadu Střednědobé projekty Třída: 9.A,B,C Časová náročnost: 3 měsíce Název: Umím chránit sebe i partnera Cíl: orientovat se v metodách antikoncepce, uvědomit si rizika, vhodnost jednotlivých druhů antikoncepce vzhledem k věku a důležitost chráněného pohlavního styku třída: 6.A, 6.B Časová náročnost: 3 měsíce Název: Moje obec Cíl:Posílení citové vazby k domovu Prohloubení znalostí o základních památkách v obci a jejím okolí, důležitých historických událostech a významných osobnostech a seznámení se s některými dalšími Vzbuzení zájmu o historii obce, významná místa, osobnosti Završeno návštěvou muzea v Chrasti Dlouhodobé projekty třída: 1. A,B název: Probouzení jara Časová náročnost: II. pololetí školního roku 2007/2008 cíl: 1. získat informace o stromech a jejich životě 2. aktivně se podílet na zlepšení ŽP zasetím semínek stromů a vypěstováním sazenic 3. učit se ohleduplnosti k přírodě a sobě navzájem třída: 1. A,B Časová náročnost: leden květen 2008 název: Normální je nekouřit cíl: 1. získat pozitivní postoj ke zdravému způsobu života 2. získat poznatky a dovednosti, jak si chránit své zdraví - tento projekt je rozdělen do 4 ITV celků třída: 9. A,B,C Časová náročnost: 1 školní rok název: Energie cíl: Seznámit se, porovnat, posoudit způsoby získávání energie (výuka, exkurze, prezentace výstupů) žákyně 9.A Časová náročnost: 1 školní rok Název: Odpady časovaná bomba Cíl: ukázat na graficky zpracovaných posterech nedostatečnou způsobilost občanů Chrasti a Skutče k třídění odpadů třída: 4.A,B + 6.A,B (formou zájmového kroužku) Časová náročnost: 1 školní rok

8 Název: E-Twinning Cíl: partnerství škol v Evropě a to vše v angličtině a přes internet p.uč.rydlová získala ke spolupráci 2 polské školy a jednu školu ze Španělska. Chrastecká škola získala certifikát Quality Label, což školu posunulo do vyšší kategorie partnerství. Integrovaná tématická výuka třída : V.B název : Žijeme v Evropě cíl : Poznávání evropských států, opakování a vyhledávání třída: 2.A název: Vánoce, Velikonoce Domácí zvířata cíl: seznámení s tradicemi Posoudit užitkovost domácích zvířat třída: 8.A, B název: Kvarteta-literární cíl: Zobecnění literárního vývoje třída: 8.A, název: Literární časová přímka cíl: souvislosti v literárním vývoji třída: 5.B název : Žijeme v Evropě cíl : Poznávání evropských států, opakování a vyhledávání informací třída: 6.A,6.B název : Kalendář cíl : seznámení se s významnými dny a oslavami v průběhu roku Uvedení příkladů kulturních tradic v průběhu roku a zdůvodnění, proč je dobré je dodržovat Zdůvodnění, proč slavíme státní svátky třída: 4. A,B název: Panovníci z rodu Přemyslovců, Karel IV. cíl: Zopakování přemyslovských a lucemburských panovníků, utřídění učiva a rozvíjení fantazie ( malovali, jak si krále představují a vytvářeli galerii panovníků i s jejich zásluhami) třída: 5.A název: Španělsko cíl: ž.vyhledává vybrané pojmy v obecně zeměp. a témat.mapě, v encyklopediích, časopisech a v textech na internetu informace a zajímavosti o Španělsku třída 8.A,B název Sluneční soustava cíl: Žáci vytvoří poster, prezentaci a model sluneční soustavy třída: 9. A,B,C název: Vesmír cíl: utřídit si poznatky, historie vývoje objevování vesmíru, porovnání přístupu velmocí,...(prezentace) třída: 4.A,B název: Pardubický kraj cíl: seznámení s krásami pardubického kraje název: Přírodní společenstva, Chráněné krajinné oblasti pardub.kraje Př cíl: rostliny a živočichové polí, lesů, vod a lidských obydlí název: Jak se rodí rody Čj, Aj, Geo,Vv,Hv

9 Dále od hradu dále Čj, Vv,Hv Pozor, braši, v hradu straší Čj, Vv,Hv, Geom cíl: procvičení rodů a vzorů podst. jmen název: Jaro v přírodě Př,Vv,Hv cíl: vytvoření herbáře a poznávání léčivek třída : V.B název : Naše země na přelomu 19. a 20. století cíl : Opakování a utřídění poznatků vlastivědného učiva třída: 2.A + 2.B název : Mikuláš v Hrusicích cíl: vyvození bodu, přímky, úsečky Celoškolní projektové dny Jak žijí děti na světě V listopadu 2007 proběhl druhý celoškolní projekt v historii školy. Tento projekt jsme nazvali "Jak žijí děti na světě". Žáci naší školy vždy v listopadu vybírají peníze na adoptovaného chlapce Isimu z Ugandy (zajišťují 9. ročníky a p. uč. Modráčková a p. uč. Filipi). Řekli jsme si, že by bylo dobré, dozvědět se obecně něco víc o životě dětí na celém světě a vznikl z toho zajímavý školní den. Den Země a zdraví V krásném slunečném dopoledni ve středu se na naší škole uskutečnil již druhý ročník projektového dne Den Země a zdraví. Děti dostaly příležitost opět prožít nevšední zážitky, naučit se a dozvědět se něco zajímavého a vyzkoušet si svoji zručnost a dovednost.vzhledem k tomu, že je škola již třetím rokem zapojena do programu Ekoškola, rozhodli jsme se letošní projektový den zaměřit zejména směrem k environmentální výchově a zažádali jsme o grant z rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), v rámci něhož nám byly poskytnuty finanční prostředky na vybudování bylinkové zahrádky s odpočinkovou klidovou zónou s lavičkami a další environmentální výchovu. Celý projektový den se linul v duchu budování a zkrášlování okolí naší školy a úklidu celého města V rámci tohoto dne proběhlo prodávání kytiček měsíčku lékařského občanům města v rámci Dne proti rakovině. C)Další aktivity školy: Pro poznání města a regionu navštěvují žáci městské muzeum, knihovnu, městský úřad, místní pobočky bank, místní provozovny firem, okolní přírodu. Zajímavým zpestřením bylo natáčení detektivky v Podlažickém klášteře, kdy se třídy z naší školy mohly potkat se známými herci a vidět práci filmového štábu na vlastní oči. ZŠ a hlavně školní klub byly pořadatelem šachových soutěží i pro okolní školy: VI. ročník O chrasteckého šachového krále (z 56 závodníků i z okolních škol), Účast na mistrovství ČR v šachu, Otevřený turnaj o přeborníka ZŠ v šachu za účasti 39 zástupců z 9 okolních škol. Hry, závody a dny věnované určitému tématu byly náplní družiny i klubu např. Barevné kámošení, Drátkování, Šikulky, družinové DO-RE-MI, Švihadlový král, Veselá olympiáda atd. 17. školní akademie Z POHÁDKY DO POHÁDKY od do (organizační tým ve složení p. uč. Mgr. Věra Jáchymová, Kateřina Šmejdová, Tomáš Grassinger)

10 Spolupráce s: LVÚ Přestavlky ve školním klubu při práci v kroužcích sportovní dopoledne, výměna knih a pomůcek ZŠ Hrochův Týnec společné sportování, atletický čtyřboj Vystupování Zvonečku pro kamarády na I.stupni, při vernisáži vánoční výstavy v muzeu, na nádvoří při skautském Živém betlému v Chrasti koncert sboru na ZŠ Chrast spolupráce s MŠ Rosice koncert v Rosicích na tržišti spolupráce s MŠ Rosice Den otevřených dveří na I. i II. stupni zájem projevilo asi 138 rodičů a 12 příznivců školy (našich bývalých žáků). Celoškolní časopis (3. ročník) Chrastpark měl 3 čísla a jeho barevná verze vynikne na webových stránkách D)Sport - orientační běh - vybíjená dívky - vybíjená chlapci fotbal - duben organizace okrs. kola v malé kopané žáků 8. a 9. tříd- 2. místo - duben+květen - fotbal. soutěž Coca-cola Cup (vítězství v předkole a kval. turnaji) - duben účast žáků 4. a 5. tříd v okrs. kole soutěže Mc Donalds Cup (kopaná- 4. místo) futsal - příprava a organizace futsalového turnaje v hale listopad (p. uč. Suchánková, Volejník) Tréninky florbalu a hokejbalu probíhají 3x týdně - 30 mladších žáků - 20 starších žáků - 20 straších žákyň florbal - oficiální florbalový turnaj dívky Slatiňany listopad oficiální florbalový turnaj staší žáci Chrudim prosinec účast na přátelských florbalových turnajích Chvaletice Florbalový turnaj ve Chvaleticích chlapci 2.místo - dívky -1.místo hokejbal ZŠ Chrast je pořadatelem Chrastecké žákovské superligy pro žáky do 13 let. Turnaje se konají o víkendech na městském stadionu V Lipkách na asfaltovém povrchu. Spolupracujeme s hokejbalovým svazem, který zajistil mobilní mantinely, propagační materiály a míčky. - oficiální hokejbalový turnaj starší žáci Chrudim květen Hokejbal proti drogám -2. místo v okresním kole v kategorii mladší žáci - organizace Chrastecké superligy hokejbal (p. uč. Suchánková,Volejník) - účast 50 žáků na Majálesové olympiádě ve Skutči hlemýždí závody (mezitřídní soutěž prevence plochých nohou) - Sportovní den ZŠ Hrochův Týnec účast našich 4. tříd - Atletický čtyřboj, cvičení v přírodě I. stupeň - Jarní víceboj sportovní dopoledne s VLO Přestavlky - Bambiriáda Chrudim - Olympijský den 1. a 2. třídy červen Sportovní den pro II.stupeň na stadionu vybíjená dívky, fotbal chlapci (zajišťuje p.uč.

11 Volejník, Suchánková) Sběr bylin má již několik let na starosti p. uč. Žejdlíková (pomerančové kůry se sebralo 280kg, šípku 400kg, kaštanů 760 kg, sušené byliny žáci sbírají průběžně). E)Exkurze a výlety Každoroční zájezd do Terezína, Lán a Lidic 8. a 9. ročníku s chrudimskou pobočkou Svazu protifašistických bojovníků (přesto, že je tato exkurze v neděli, každý rok musíme sestavovat pořadník a zájemce odmítat) doprovod zajistili p. uč. Suchý, Šlechtová, Novák autobusem do brněnských kasemat, hradu a JE Dukovany a vodní elektrárna Dalešice (9.ABC) Chotěboř a okolí (Doubravka, památné stromy..) 9. A 3.6. Jihlava katakomby, ZOO 5. A,B Kunětická Hora 2.A a 2.B Liberec : Nadace škola hrou červen 6.A Praha národní knihovna Codex Giga 9. A,B,C Letecký den Chrudim 9. A,B,C Památník národního písemnictví Praha 9. C Železná Ruda C a Muzeum Pardubice,,Budeme mít děťátko - 8. a 9. ročníky ,, ZOO Praha+kino IMAX 8.A,B ÚP Chrudim + archiv Chrudim 8.A,B Liberec (dobytí Ještědu, relax v Aquacentrtu) 8.A Šiklův Mlýn westernové vystoupení 3. A,B Všestary Centrum experimentální archeologie září A, B Předvánoční Pardubice vánoční výstava na zámku, kino Shrek 3 6.A, B Návštěva Ekopalety v Chrudimi a poté příjezd lektorky k nám na ZŠ 6. A, B, 1.A,B, 7.,8. roč. volitelný předmět Ekologické praktikum(3 programy) Ekocentrum Pardubice- program Putování téma multikulturalismus a lidská práva -6. A, B Oucmanice environmentální výchova 6. A, B ekocentrum Oucmanice program Rybníček a Popelka peče placky -1.A,B Exkurze do Prahy (hvězdárna a botanická zahrada v Tróji) dne A,B Adršpach 8.B Transporta Chrudim+SOU strojní-pro chlapce Hlinsko- návštěva muzea+betlém 9.B Výlet ZOO Dvůr Králové s programem 4. A,B Ostrá Botanicus 6.B Adršpach 8.B Pavlovské vrchy 9.B Besedy beseda- POLICIE-protidrogová prevence 9.A,B,C beseda kriminalita a mládež (p. Severýn) 8. A,B beseda s pracovnicí sociálního odboru Města Chrast o sociálním zabezpečení občanů 9.A,B,C Červen 2008 Volitelný předmět Základy ekonomiky Beseda o pojišťovnictví Kultura 4.4. kino Chrudim ( dokumenty o drogové závislosti, zneužívání mladistvých, ) vystoupení historického šermu v hale

12 3.10. Dravci výchovný koncert skupina Marbo výstava svítících vánočních stromků v dílnách ZŠ vánoční koncert sboru Zvoneček v zámecké kapli výchovný koncert v Chrudimi Koloběh života folkové vystoupení v jídelně ZŠ Divadelní představení hradeckého souboru DRAK v Chrudimi: Magická revue s ptákem Ohnivákem Výstava keramiky a svíček v DPS v Chrasti Mikulášská nadílka ve třídě Vánoční beseda v knihovně Vánoční výstava v chrasteckém muzeu Vánoční besídka za účasti ZŠ a MŠ Chrast v jídelně Bajaja Divadlo Pardubice Podzimní výstava v Domě seniorů Opičák Fug představení divadelniho kroužku Velikonoční výstava v MŠ Vánoční výstava zámek Pardubice Skuteč- návštěva film. představení Občan Havel Pravidelné předplatné do Východočeského divadla v Pardubicích zajišťuje již léta p. uč. Modráčková MY FAIR LADY TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA MAJA ROMULUS VELIKÝ MALOVANÉ NA SKLE BROUK V HLAVĚ (ORGANIZUJE P.UČ. MODRÁČKOVÁ) G)Přehled kroužků Pěvecký kroužek Zvoneček (p. uč. Šmejdová a Kodešová, vych. Tesařová) Zdravotní a cyklistický p. uč. Žejdlíková, Hokejbal a Florbal (4.-7.ročník chlapci p.uč. Volejník, 8.-9.ročník chlapci p.uč. Suchánková, ročník dívky p.uč. Suchánková), Sportovní hry (5. ročník p.uč. Beranová) e-twinning ( ročník, p. uč. Rydlová) Při školním klubu: Šachový kroužek,míčové hry, Šikulky, Praktická dívka, Internet a Kroužek aerobiku. Dík patří pedagogům a občanům města za ochotu věnovat se dětem při vedení kroužků. H)Volitelné předměty a pracovní činnosti: 6.ročník PČ Údržba domácnosti, Design a konstruování 7.ročník PČ informatika VP Sportovní hry, Konverzace v AJ, Základy němčiny, Ekologická výchova 8.ročník PČ Informatika, Péče o domácnost VP Sport.hry, Ekologie, Konverzace v AJ, Základy němčiny 9.ročník PČ Elektronika kolem nás, Příprava pokrmů VP Konverzace v AJ, NJ pro pokročilé, Základy ekonomiky, Sportovní hry

13 Tématický plán - Začlenění výchovy k volbě povolání (č.j / ) Učební plán Základní škola č.j /96-2 Obsah učiva - okruhy Vyučovací předmět Ročník 1. Sebepoznání Rv, Ov Rozhodování RV, Ov Akční plánování Rv, Ov, Adaptace na životní změny Rv, Ov Možnosti absolventa ZŠ a) individuální konzultace 9. r. + vycházející žáci z nižších ročníků b) Burza škol - exkurze 9. + nižší dle potřeby c) IPS ÚP Chrudim beseda o volbě povolání 8. d) Možnost individuálních konzultací na IPS ÚP Chrudim 9. + nižší dle (žák + rodiče) potřeby e) Informace ze SOU a SŠ společná schůzka zástupců 9. + nižší dle školo, žáků a rodičů v jídelně ZŠ Chrast potřeby 6. Informační základna pro a) Rv Volba povolání: Kulhánek,Synková, volbu povolání b) (700 popisů povolání) c) Rv Volba povolání prac. listy + met. příručka: Viola Horská 9. Nabídka různých placených programů volby povolání pro žáky na internetu Orientace v důležitých a) viz bod profesních informacích b) IPS ÚP Chrudim beseda o volbě povolání 8. c) volitelný předmět Základy ekonomiky 9. d) beseda se Sociálním odborem MěstÚ Chrast Rovnost příležitostí na trhu a) spolupráce s PPP konzultace pro vycházející žáky a 9. + nižší dle práce integrované vycházející žáky potřeby 9. Svět práce a dospělosti a) Rv 9. b) Čj životopis, žádost c) Rv vyplňování přihlášek, práce s informačními brožurami a letáky 9. Téma Člověk za mimořádných událostí je zařazeno v tělesné výchově na II. stupni a jako blok na I. stupni v Prvouce a Přírodovědě. Minimální program protidrogové prevence (p.uč.modráčková na II. a p.uč.celnarová na I.st.) byl plněn. Od 3.ročníku se učí cizí jazyk (anglický) jako povinný. Disponibilní hodiny v 5. roč. byl 1 hodinou posílen cizí jazyk, v 8.roč. 1 hod. opět cizí jazyk, to vše podle nařízení MŠMT. V 8. a 9. ročníku se pokračovalo ve výuce integrovaných předmětů seminář přírodních věd (M,F,CH,Inf.) v 8. ročníku a seminář naukových věd (Č,Z,D,Inf.) v 9. ročníku. Nepovinný předmět náboženství pro všechny ročníky. Lyžařský kurz 7. tříd se uskutečnil v Čenkovicích, 3. a 4. třídy absolvovaly plavecký výcvik v chrudimském bazénu (podzim 2007 zima 2008). Výuka tělesné výchovy probíhala v rekonstruované tělocvičně, na stadionu, v září byla slavnostně otevřena nová sportovní hala Města Chrast a je možné užívat venkovní školní hřiště. ZŠ je členem Asociace školních sportovních klubů. CH)Výchovné poradenství:

14 Pro 8. ročníky byla jako každý rok připravena beseda na IPS ÚP Chrudim, s třídními učiteli a žáky 9. ročníků výchovná poradkyně absolvovala přehlídku SOU a SOŠ v Muzeu v Chrudimi Burza škol. Velmi kladnou odezvu u žáků a rodičů měla společná schůzka pro žáky, rodiče, zástupce 13 SOU a SŠ, 3 firem a člena hospodářské komory ve školní jídelně ZŠ Chrast a zúčastnili se jí i žáci 9. ročníku ZŠ Rosice. Již třetím rokem si žáci podávali pouze 1 přihlášku, všichni žáci uspěli v prvním kole přijímacího řízení. V letošním školním roce se 2x sešla výchovná komise ve složení: třídní učitel/ka, výchovná poradkyně, vedení školy, zákonný zástupce žáka a žák k řešení problémového chování.bylo projednáváno nevhodné chování tří žáků (4.,5. a 8. ročník). Tento postup se osvědčil a v praxi budeme i nadále pokračovat. 1x byl řešen výchovnou poradkyní a oběma metodičkami prevence ve spolupráci s třídními učitelkami demonstrační sebepoškozující pokus žákyní 5. ročníku. Tato problematika byla v 5. ročníku řešena i s pomocí konzultace psychologa Mgr. P. Pražáka z SVP Archa a dětské lékařky. Ve školním roce 2007/2008 v oblasti prevence sociálně patologických jevů pokračovala spolupráce s SVP Archa Chrudim. Mgr. Radka Melicherová a Mgr. Petr Pražák provedli celkem 1 konzultaci k řešení osobních problémů žákyně 7. ročníku, 2 šetření a konzultace v 7.B práce s kolektivem třídy na zlepšení vztahů ve třídě, besedu o vztazích ve třídě v obou 1. třídách. Ve spolupráci s SVP Archa budeme i nadále pokračovat, taktéž s Krizovým centrem v Chrudimi a s Oddělením péče o rodinu při MěÚ Chrudim. OPD Chrudim jsme poskytovali 3x zprávu o chování a výsledcích vzdělávání na základě žádosti OPD. Škola naopak v případě jednoho žáka podává upozornění na nevhodné postupy ve výchově žáka v rodině. Péče o integrované žáky a nadané žáky: 2x ročně přijíždí do naší školy speciální pedagožka Mgr. Sodomková z PPP Chrudim, konzultuje s výchovnou poradkyní a třídními učiteli problematiku integrovaných žáků. Integrovaných žáků bylo v letošním školním roce 40. Karty integrovaných žáků výchovná poradkyně obměnila, zkonzultovala s PPP Chrudim, vypracovala po konzultaci ve spolupráci s třídními učiteli individuální plány pro integrované žáky (celkem 17 žáků s těžkou formou poruchy učení). I přesto, že nemáme navýšeny finanční prostředky pro integrované žáky, ve škole se s nimi pracuje formou reedukační péče dyslektických asistentek po vyučování. Dnes je také na rodičích, zda škole přinesou výsledky z vyšetření v PPP Chrudim. Většina rodičů tak ale v zájmu dětí činí. Všichni vyučující jsou výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat. I)Přijímací řízení: Přehled vycházejících žáků: Z 9.tříd odchází 63 žáků, z 8.roč. 2žáci, ze 7. roč. 1 žák = 66 žáků+3 žáci z 5.roč.= celkem 69 žáků z toho: Tříletý učební obor si zvolilo 24 žáci Učební obor čtyřletý s maturitou 2 žáci SŠ odborné školy 26 žáků Gymnázium čtyřleté 9 žáků Víceleté gymnázium 3 žáci Umělecké školy 2 žáci + nenastoupí nikam 3 žáci Zápis do 1. tříd: u zápisu, který vedly p.uč.beranová, Šmejdová, Dvořáková, Palatová a p. vychovatelka Tesařová a za pomoci pohádkových postav žáků ze 7.tříd, bylo zapsáno 48 dětí, z toho na žádost zák.zástupců bylo vydáno 7 odkladů. P.uč. Beranová a Šmejdová se v lednu prezentovaly na schůzce v MŠ Chrast s požadavky na sociální zralost budoucího školáka. Do 1. ročníku nastoupí 41 dětí letos zapsaných + 9 po odkladu, celkem tedy 50 prvňáčků.

15 Do 6. ročníku nastoupí 13 žáků ze Zaječic. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchově žáků: I. pololetí: 438 žáků Prospěli: Prospěli s vyznamenáním: Neprospěli: Pochvaly: 2.stupeň z chování: 3.stupeň z chování: 112 neomluvených hodin 214 žáků 210 žáků 14 žáků 27 žáků 2 žáci 3 žáci II.pololetí: 433 žáci Prospěli: Prospěli s vyznamenáním: Neprospěli: Pochvaly: 2.stupeň z chování: 3.stupeň z chování 111 neomluvených hodin. 217 žáků 191 žák 25 žáků 82 žáci 5 žáků 1 žák K)Autoevaluace školy: Pro dvouleté hodnocení vybraných oblastí za období byla vytvořena bývalou p. ředitelkou samostatná zpráva, se kterou byli pedagogové seznámeni podle harmonogramu do ( podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy). V rámci vlastního hodnocení školy pro období byly zadány tyto celostátní testy: SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ Chrast se dobrovolně a na zkoušku zapojila do celostátní testovací akce společnosti SCIO, která probíhala v termínu Akce byla zdarma a jejím cílem bylo představit širší veřejnosti produkt testy Mapa školy. Tento produkt umožňuje charakterizovat vztahovou stránku ve škole, klima školy, spokojenost žáků, učitelů, vedení školy a rodičů s danými oblastmi života školy. Testování se uskutečnilo ve třídě III.A a VIII.A, dotazníky byly určeny žákům, vyučujícím v příslušných třídách, vedení školy a rodičům uvedených žáků. Výsledky, které škola obdržela, jsou velmi jasně, přehledně a kvalitně zpracovány. Objednavatel se velmi lehce orientuje v přehledných grafech a tabulkách. Na naší škole je ustanoven tým učitelů pro vlastní hodnocení školy, který byl proškolen přímo pracovnicemi společnosti SCIO, které na objednávku přijely zdarma do základní školy. Učitelé tak mohou zasvěceně pracovat s výsledky dotazníků a vedení školy může výsledky používat jak při tvorbě dlouhodobých záměrů, tak i okamžitých opatření. Testovací metodu budeme používat od podzimu 2008 jako jeden z podkladů pro vlastní hodnocení školy. Velmi důležitým výsledkem zprávy je přehled odlišností, neboli extrémů školy. Jsou to odpovědi, ve kterých se respondenti z naší školy výrazně liší buď kladně nebo záporně, od ostatních testovaných.

16 Tyto odlišnosti může škola dále zpracovávat. Cenné jsou i odpovědi na otevřený typ otázek. Pokud se testování opakuje v jednom ročníku v několika letech za sebou, lze z něho udělat analýzu změn nebo stability názorů na daný problém. Z malého vzorku (pouze dvě třídy) nelze dělat zobecňující závěry, ale uvádíme zde některá zjištění. Co je v naší škole na dobré úrovni kladné odlišnosti: 1. Žáci si ve škole váží pestré nabídky volitelných předmětů. 2. Učitelé i rodiče oceňují schopnost školy rozvíjet u žáků učení se faktům a dobrou přípravu na přijímací zkoušky. 3. Žáci 1. stupně kladně hodnotí, že učitelka je nechá říct jejich názor a mají možnost, pokud se jim při vyučování něco nepovede, svůj výkon si opravit. 4. Žáci II. stupně oceňují fakt, že na škole probíhá sebehodnocení,vzájemné hodnocení mezi spolužáky. 5. učitelé a rodiče kladně hodnotí kvalitu výuky, to, že škola rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat v kolektivu a schopnost samostatně se učit, vyhledávat a zpracovávat informace. 6. Rodiče kladně hodnotí, že škola podporuje u žáků schopnost vést diskuzi a obhajovat vlastní názor. 7. Žáci 1. stupně vědí, u koho vyhledat pomoc v případě, že by jim nebo spolužákovi někdo ubližoval. 8. Rodiče oceňují, že škola u žáků rozvíjí schopnost sebekritiky a zdravé sebevědomí. 9. Žáci 1. stupně se ráno těší na někoho nebo na něco ve škole. 10. Učitelé uvádějí, že klima na škole je velmi pozitivní, jsou rádi, že učí na této škole, spolupracují mezi sebou při plánování a realizaci výuky a vedení školy oceňuje jejich práci. 11. Rodiče jsou spokojeni s tím, jak je škola vedena, jejich dítě nezažívá ve škole nebo z ní strach.nemají důvod se domnívat, že ve škole hrozí jejich dítěti nebezpečí. Tuto školu by doporučili pro dítě svým přátelům. 12. Rodiče oceňují, že mají ve škole reálnou šanci ovlivnit její chod. 13. Žáci 1. stupně si myslí, že jejich rodiče často navštěvují školní akce (akademie, výstavy). Tito žáci, pokud mají problém, svěří se svým rodičům. 14. Jediná oblast z materiálních podmínek, jíž si váží žáci 2. stupně je sportovní vybavení, venkovní hřiště a hala. SCIO POTENCIÁLY Cílem projektu Potenciály je aktivně vyhledávat žáky základních škol, kteří mají dostatečné předpoklady k úspěšnému vysokoškolskému studiu a napomoci tomu, aby po základní škole pokračovali ve studiu na gymnáziu a později přešli i na vysokou školu. Přínosy projektu pro žáky Individuální zpráva s výsledky vstupního testování poskytne každému studentovi informace o stavu jeho schopností a dovedností, a motivuje ho do dalšího studia. Studenti absolvují test obecných studijních předpokladů, který používá v přijímacích zkouškách stále více škol. Znalost studijních předpokladů usnadní žákům a jejich rodičům volbu středoškolského studia. Přínosy pro školu: Dojde k zmapování stavu schopností a dovedností (studijního potenciálu) každého žáka až na úroveň zvládnutí dílčích témat, což umožní efektivně plánovat, popřípadě individualizovat další výuku. SCIO PODPORA PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PPPZ) Projekt pomáhá škole s přípravou jejích žáků na přijímací zkoušky na střední školy. Zároveň žákům usnadňuje rozhodování při výběru vhodné školy. V 8. třídě zjistíme výchozí stav vědomostí. Účastníci testování v 8. třídě si navíc mohou v dalším školním roce otestovat své vědomosti v rámci Podzimních srovnávacích zkoušek za zvýhodněných finančních podmínek. K TOMUTO TESTOVÁNÍ SE V 8. ROČNÍKU DOBROVOLNĚ PŘIHLÁSILO 17 ŽÁKŮ.

17 SCIO TESTOVÁNÍ ANGLICKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK ( v rámci projektu KEA komplexní evaluační analýza) Testování znalostí angličtiny 13-14letých žáků v různých (neanglicky mluvících) zemích světa - možnost mezinárodního srovnání s výsledky 13-14letých studentů z celého světa. Testování znalostí němčiny. Obě 8. třídy jsou v pásmu průměru (30 70 bodů), v Německém jazyce dosáhlo 6 žáků z 11 testovaných nadprůměrných výsledků (70 a více bodů), 2 žáci se umístili mezi 15% podprůměrných. V Anglickém jazyce byli testováni 42 žáci, z toho 8 žáků dosáhlo nadprůměrných výsledků, 1 žákyně dosáhla extrémně vynikajího výsledku (15% nejlepších žáků ze všech testovaných), 14 žáků se umístilo mezi 15% podprůměrných. Podrobnější výsledky a navržená opatření jsou zaznamenány ve vlastním hodnocení školy. Pg. rada schválila opatření pro rozřazení žáků AJ testem v září 2008 (7. 9. ročník), AJ se tedy bude učit diferencovaně tak, aby slabší žáci měli dostatek času na zvládnutí základního učiva a nadaní žáci mohli lépe rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 29.ledna 2008 proběhlo celostátní testování CERMAT. ZDE JSOU VÝSLEDKY NAŠÍ ŠKOLY: Matematické dovednosti Dovednosti v českém jazyce Obecné dovednosti Úspěšnost Úspěšnost Úspěšnost 9.A 34,7 51,0 47,5 9.B 25,9 48,4 39,8 9.C 26,7 51,0 36,1 škola 29,3 50,1 41,4 kraj 37,2 56,4 48,9 ČR- základní školy 33,6 54,3 46,6 ČR-gymnázia 62,1 76,6 70,2 ČR - celkem 36,1 56,3 48,7 Ve školním roce 2007/2008 byl vytvořen tým autoevaluace zhruba z poloviny počtu pedagogů školy. Tento tým vede na I. stupni p. uč. Dvořáková a na druhém stupni p. uč Broďáková. Tým vypracoval harmonogram pro testování rozvíjení klíčových kompetencí. Toto testování bude probíhat podle testů, které byly objednány z firmy Raabe a bude sloužit jako podklad pro dvouleté vlastní hodnocení školy. Výsledky testování KK, které proběhlo ve školním roce 2007/2008, budou zpracovány ve vlastním hodnocení školy a uloženy v ředitelně školy. Vyučující v rámci metodických orgánů do odevzdali do ředitelny soubory testů pro hodnocení dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech a ročnících. Tyto testy budou po dohodě s vyučujícími zadávány vedením školy v rámci kontrolní činnosti. V letošním šk. roce byly žákům již zadány tyto testy: Testování znalostí žáků 1. ročník český jazyk a matematika / květen 2008/ Výsledky jsou zařazeny v portfoliích žáků. Na zahajovací pg. radě budou vyhlášeny oblasti autoevaluace pro dvouleté období. L) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy: PŘEHLED Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Kdy Kdo Kde Co Kč Šk. rok 2007/2008 K. Šmejdová U Hradec Králové Učitelství pro 1. stupeň (4.ročník) Šk. rok J. Kuban UK Praha D-ČJ

18 2007/2008 (5.ročník) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky-prohlubování odb.kvalifikace Kdy Kdo Kde Co Kč D. Červová Praha Aktuální vyhláška o FKSP Březen 2008 L. Budínská Pardubice CCVJ Změny ve škole z pohledu ČŠI Únor 2008 D. Červová ZŠ J. Malíka Zákoník práce Chrudim D. Červová Pardubice Pg. pracovník ve víru paragrafů L. Budínská Pardubice Pg. pracovník ve víru paragrafů Květen 2008 L. Budínská NIDV Pardubice Jak komunikovat Studium pro výchovné poradce Kdy Kdo Kde Co Kč Duben 2008 Budínská CCV Pardubice Kariérové poradenství ve Švýcarsku Specializovaná činnost informační a komunikační technologie Kdy Kdo Kde Co Kč Modráčková Hlinsko Interaktivní tabule Beranová Praha 7. setkání SMART BOARD klub Šk.rok Kozerová Pardubice Koordinátor ICT specializační studium Petružálková Pardubice Fraus-interaktivní učebnice matematiky Suchánková Pardubice Fraus-interaktivní učebnice matematiky Suchánková Krouna Interaktivní tabule Suchý Pardubice Fraus-interaktivní učebnice - zeměpis Francouzová Pardubice Fraus-interaktivní učebnice - zeměpis Grassinger Pardubice Fraus-interaktivní učebnice - zeměpis Špačková Pardubice etwinning Rydlová Pardubice etwinning Špačková Hradec Králové etwinning 2 Špačková Plzeň CELONÁRODNÍ KONFERENCE PRO OCENĚNÉ PROJEKTY V etwinningu

19 Rydlová Hlinsko Interaktivní tabule Rydlová Praha 7. setkání SMART BOARD klub Rydlová Hradec Králové etwinning 2 Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů Kdy Kdo Kde Co Kč 22.- Šmejdová Svratouch, Sdružení GO! Proud 22.- Beranová Svratouch, Sdružení GO! Proud 22.- Kuban Svratouch, Sdružení GO! Proud 22.- Grassinger Svratouch, Sdružení GO! Proud Modráčková Pardubice (Dr. Pekařová) Agresivita dětí a mládeže Celnarová Pardubice (Dr. Pekařová) Agresivita dětí a mládeže Modráčková Hlinsko ProPrev Protidrogová prevence Broďáková Horní Bradlo GO! Žejdlíková Horní Bradlo GO! Celnarová Podpora zdraví Pardubice Normální je nekouřit Celnarová PPP Chrudim Okresní setkání metodiků prevence Celnarová Chrudim(Centrum J.J.Pestalozziho) Jak psychika ovlivňuje zdraví Celnarová PPP Chrudim Exkurze do pardubické věznice Celnarová Pro Prev Praha v Hlinsku Právní vědomí v prostředí škola šk. zařízení Specializovaná činnost Kdy Kdo Kde Co Kč 6.2.,20.2., Volejník Chrudim Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK) 6.2.,20.2., Suchánková Chrudim Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK) 6.2.,20.2., Celnarová Chrudim Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK) 6.2.,20.2., Jáchymová Chrudim Zdravotník zotavovacích akcí (ČČK) Leden-červen2008 Šmejdová Kom škola Rosice AJ

20 Broklová Pardubice Projektové financování Červová Pardubice Projektové financování Listopad 2007 (4dny) Žejdlíková Vlachovice Projektové vyučování fyziky Listopad 2007 Žejdlíková Kyjov Fyzika v pokusech 5x ročně Žejdlíková Praha Heuristická výuka fyziky 3 soboty Žejdlíková Pardubice Tvořivá škola matematika 8.a9.r Modráčková Praha Poslanecká sněmovna Jáchymová CCV Pardubice Učení bez mučení (Mgr. Gregor) Beranová Chrudim(Centrum J.J.Pestalozziho) Počátky našeho života, počátky naší výchovy (Mgr. Menšíková) Celnarová CCV Pardubice Učení bez mučení (Mgr. Gregor) Celnarová Chrudim(Centrum J.J.Pestalozziho) Počátky našeho života, počátky naší výchovy (Mgr. Menšíková) 2 semestry Celnarová Jaz. škola LINGVA AJ Chrudim Dvořáková, Palatová Pardubice NIDV Kooperativní vyučování Dvořáková Pardubice NIDV Efektivní metody výuky v ČJ i dalších předmětech na 1. stupni ZŠ Šk. rok Dvořáková, Palatová, Jáchymová, Martincová Chrudim AJ pro mírně pokročilé Petružálková Chrudim Integrovaný kurz první pomoci Dvořáková Chrudim Integrovaný kurz první pomoci Broďáková Chrudim Integrovaný kurz první pomoci

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim Školní rok 2006/2007 (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst.3 a vyhláška č. 15 z 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy, umístění školy ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 420 žáků.

Více

ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 420 žáků.

ZŠ Chrast je úplnou základní školou s kapacitou 510 žáků, v posledních letech je vlivem demografického vývoje naplněnost kolem 420 žáků. Dodatek ŠVP č. 32 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Chrast, okres Chrudim (dále jen ZŠ Chrast) má bohatou tradici. Dvě budovy, z nichž ta starší je z roku 1877 a přístavba z roku 1984, jsou spolu propojeny,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více