Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. Státní příslušnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost"

Transkript

1 Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: Vzdělání, odborná příprava a školení Období (od-do) 1996 Dosažená kvalifikace/titul prof. Hydraulické stroje a zařízení Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) 1996 Dosažená kvalifikace/titul Habilitace v oboru hydraulické stroje a zařízení Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) 1990 Dosažená kvalifikace/titul doc. Hydraulické stroje a mechanizmy Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) 1990 Dosažená kvalifikace/titul CSc. Stavba energetických strojů a zařízení Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) Dosažená kvalifikace/titul Ing. - Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta báňského strojnictví Pracovní zkušenosti Období (od-do) Jméno a adresa zaměstnavatele doposud Profesor Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338, Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní

2 Období (od-do) Vedoucí katedry Jméno a adresa zaměstnavatele Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení - 338, Vysoká škola báňská Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) Docent Jméno a adresa zaměstnavatele Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) Odborný asistent Jméno a adresa zaměstnavatele Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta strojní Období (od-do) Výzkumný pracovník Jméno a adresa zaměstnavatele OKD a. s. Období (od-do) Asistent Jméno a adresa zaměstnavatele Katedra hornických strojů, Vysoká škola báňská Ostrava, Fakulta báňského strojnictví Pedagogická činnost Předměty vyučované v bakalářském Mechanika tekutin, Předměty vyučované v magisterském Hydromechanika a hydrodynamické stroje, Hydraulická a pneumatická doprava, Školitel v doktorském Garant tří předmětů doktorského studia a školitel doktorského studia, Měření a zkoušení v oboru, Autor nebo spoluautor vysokoškolských učebnic Vědeckovýzkumná činnost Řešitel nebo spoluřešitel mezinárodních a národních projektů Mechanika tekutin, Hydraulická a pneumatická doprava, měření tekutinových mechanizmů, Hydraulika v důlní těžbě Řešení problémů z mechaniky tekutin, tekutinových mechanizmů, proudění suspenzí, hydraulická a pneumatická doprava, turbulentní proudění tekutin, výsledky vědecké a výzkumné činnosti byly úspěšně obhájeny a prezentovány na konferencích a publikovány ve sbornících a odborných časopisech v domácím i mezinárodním měřítku GAČR, CEZ, COST, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Univerzitní aktivity Člen Vědecké rady fakulty strojní VŠB-TU Ostrava Člen oborové rady pro doktorské studium na fakultě strojní VŠB-TU Ostrava Člen oborové rady pro doktorské studium na fakultě strojní VUT Brno Člen oborové rady pro doktorské studium na fakultě strojní ČVUT Praha

3 Výběr ze seznamu publikací Monografie a skripta 2002 Janalík, J., Štáva, P.: Mechanika tekutin, Skriptum, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s. ISBN Janalík,J.: Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Skripta VŠB Ostrava 1998, 196 stran, 135 obr. ISBN Janalík,J.: Hydraulická a pneumatická doprava - sbírka příkladů, Skripta VŠB-TU Ostrava 1996, str Janalík,J.: Měření tekutinových mechanismů, Skripta VŠB-TU Ostrava 1995, 152 str Janalík,J.: Proudění suspenzí a hydraulická doprava. Doc. habilitační práce, VŠB Ostrava, 1992 Janalík,J.: Hydraulika v důlní těžbě. Skripta VŠB Ostrava, 180 stran, obr Janalík,J.: Hydraulická a pneumatická doprava, Skripta VŠB, Ostrava 1972, 169 stran, 90 obr Kupka,F.,Hrbek,J.-Janalík,J.: Hydraulická doprava v potrubí, SNTL Praha 1970, 307 stran, 192 obr. Publikace v časopisech 1998 Kozubková, M. - Šťáva, P.- Janalík, J.:. Numerické modelování proudění a rozptylu znečištění v zastavěných oblastech o malých měřítcích. In Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada strojní. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada strojní. 1998,roč.XLIII,č.2-1.s., ISBN Janalík,J.: Doprava studené vody pro centrální klimatizaci dolů. Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě. 1991, č.1

4 1989 Janalík,J.: Výpočet tlakového spádu u pneumatické základky. Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě 1989, č Janalík,J.- Šťáva,P.: Turbulence a difuse v porubu se štítovou výztuží OMKT. Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě 1981, č Janalík,J.: Turbulence za obtékaným válcem a v paprsku při výtoku z dýzy. Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě 1977, č.1, str Janalík,J.: Měření nestacionárních stavů u trubkového dávkovače pro hydraulickou dopravu. Sborník vědeckých VŠB v Ostravě 1976, č Janalík,J.: Magnetohydrodynamická měření fluktuací rychlosti. Vodohospodářský časopis 1972, č.3, str Janalík,J.: Hydraulické odpopelňování s použitím vodorovného trubkového dávkovače. Energetika 1966, č. 1, str Přednášky na konferencích 2004 Janalík,J.: Kontejnerová hydraulická doprava v potrubí s využitím trubkových dávkovačů In XXIII. medzinárodná konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2004, s ISBN Průša, M. - Janalík, J.:Výpočet axiální složky stacionární hydrodynamické síly za použití CFD. In XXI. medzinárodná konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2002, s ISBN Průša, M. - Janalík, J. Numerické modelování proudění kapaliny šoupátkovým rozvaděčem. In Aplikovaná mechanika Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, s Janalík, J.: Turbulentní proudění disperzních soustav v potrubí. In Sborník 20. mezinárodní konference pracovníků kateder vyučujících mechaniku tekutin a termomechaniku. Kouty nad Desnou: VŠB-TU Ostrava, Kouty nad Desnou , s , ISBN Průša, M. - Janalík, J.: Modelování proudového pole v rozváděči In Sborník Mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení

5 fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ostrava. s Sekce 9. ISBN Janalík, J.: Potrubní kontejnerová doprava In Sborník Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Žilina: Žilinská univerzita, Rajecké Teplice. s ISBN Janalík, J.: Tlakový spád při proudění suspenzí a Durandova funkce. In Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ostrava. s Sekce 9. ISBN Průša, M. - Janalík, J.: Porovnání měření a numerického modelování proudění kapaliny proporcionálním rozvaděčem In Sborník Komputerowe wspomganie Prac Inžynierskich II. Politechnika Wroclaw: Wydzial Mechaniczny Politechniki Wroclawskiej, Polanica Zdroj. s ISBN Janalík, J.: Výpočet tlakového spádu při proudění suspenzí. In Sborník mezinárodní konference kateder mechaniky tekutin a termodynamiky. Praha: ČVUT Praha, červen 1999, ČVUT Praha. s.1-8. ISBN Janalík, J.: Čerpání suspenzí s využitím komorových dávkovačů. In 17. mezinárodní konference kateder mechaniky tekutin. Herlany, Slovensko: Košice, s ISBN Janalík,J.: Hydraulický obvod při náhodném zatížení. Mezinárodní konference VŠB - FSE Ostrava Janalík,J.: Využití potrubních komorových dávkovačů v důlní těžbě a klimatizaci. Seminář SIGMA Olomouc Janalík,J.: Trubkové dávkovače pro hydraulickou dopravu. VŠT Magdeburg NDR Janalík,J.: Magnetohydrodynamic measurements of velosity fluktuations and determonation of the energy pektrum. Conference of Fluid Machinery, Budapešt MLR 1972 Janalík,J.: Magnetohydrodynamic Measurement of Velosity. Konference f DISA, Leicester Anglie 1972

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. doc., RNDr., CSc. milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost. Telefon: +420 597323342

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. doc., RNDr., CSc. milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost. Telefon: +420 597323342 Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Milada Kozubková Tituly doc., RNDr., CSc. E-mail milada.kozubkova@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Vedoucí katedry Místnost: A749 Telefon: +420 597323342 Vzdělání,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ Hálkova 6 461 17 Liberec 1 telefon 048-535 3455 fax. 048-5353535 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ ZA ROK 2000 Liberec - duben 2001 1 1. ÚVOD Výroční

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Výroční zpráva o činnosti 2014 www.fs.tul.cz Obsah 1 Úvod 1 2 Struktura fakulty 3 2.1 Orgány fakulty 2.2 Struktura fakulty 2.3 Personální struktura fakulty

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ. aneb. Kniha první záchrany pro prváky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství KPZ aneb Kniha první záchrany pro prváky Ostrava 2011 ISBN 978-80-248-2477-2 Autoři Ing. Pavlína Pužová Vysoká škola

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos. Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem

Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení /oboru řízení ke jmenování profesorem Vysoká škola (dále jen VŠ ): Vysoké učení technické v Brně Fakulta / vysokoškolský ústav (dále jen součást 1 ): chemická

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více