Studijní a informační centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a informační centrum"

Transkript

1 Souhrnná informace o Studijním a informačním centru Studijní a informační centrum SIC řídí Ing. Daniel Novák, CSc. Na sekretariátu pracuje Jitka Schlaichertová. Na SICu pracuje v současnosti 32,43 přepočtených zaměstnanců v celkovém počtu 39 osob. SIC se dělí na tři oddělení: Oddělení základní knihovny (OZK), Oddělení služeb a propagace (OSP) Oddělení sekundárních informací a rozvoje (OSIR). Oddělení základní knihovny (OKZ) zajišťuje následující služby v personálním složení ( i viz tabulka ): Vedoucí ZK je PhDr. Helena Čedíková - tel. 403, Zastupuje ji v případě potřeby L. Kulhavá. Řídí pracovní kolektiv, řeší organizační a odborné problémy spojené s provozem knihovny. Metodicky vede pracovníky pověřené spravováním dílčích knihoven. Spolupracuje s ostatními vysokoškolskými knihovnami, zúčastňuje se odborných akcí. Schvaluje navrhované odpisy publikací v ZK i dílčím knihovnám. Poskytuje konzultace v oblasti primárních informačních pramenů. Koordinuje budování fondu primárních pramenů. Vyřizuje stížnosti a připomínky uživatelů. Ve spolupráci s katedrami vytváří databázi literatury doporučované k jednotlivým předmětům. Koordinuje přebírání diplomových prací z fakult a následnou katalogizaci. Vytváří a doplňuje databáze literatury ve volném výběru ve studovnách. Zpracovává statistické údaje o ZK a dílčích knihovnách do výkazů pro MŠMT. Spolupracuje při budování automatizovaného systému Aleph. Vyřizuje agendu personalistiky SIC. Spolupracuje při revizi majetku SIC. V oddělení akvizice pracuje Lenka Kulhavá - tel. 200, V nepřítomnosti ji zastupuje H. Čedíková. Zpracovává objednávky publikací v systému Aleph pro ZK i dílčí knihovny. Nakupuje publikace přímo v prodejnách. Získává slevy u dodavatelů. Zajišťuje literaturu ke grantům ( zařizuje předfaktury, čerpání z grantových účtů). Zpracovává došlé publikace (zapisuje údaje o nákupu do systému Aleph, přiděluje přírůstková čísla a signatury). Urguje nedodané publikace. Eviduje došlé faktury, provádí rozúčtování na jednotlivé plátce. Spolupracuje při výběru publikací pro fond ZK. Získává dary z nadací, nebo různých institucí.

2 Zařizuje výměnu publikací mezi ČZU a ostatními organizacemi v ČR a v zahraničí. Rozesílá sborníky ČZU, zpracovává došlé publikace, získává nové kontakty. Spolupracuje s katedrami, zjišťuje pro ně možnosti nákupu včetně cen. Spolupracuje při budování automatizovaného systému knihovny Organizuje výstavy publikací získané z darů a výměnou, jejich následné rozdělení a evidenci. Organizuje prodejní výstavy odborných knih ve spolupráci s knihkupectvím. V oddělení katalogizace pracují Věra Batelková tel. 4009, a Bc. Bohdana Neměčková tel. 3552, zastupují se navzájem Provádí jmennou i předmětovou katalogizaci publikací do souborného katalogu v systému Aleph včetně tisku katalogizačních lístků pro dílčí knihovny. Zpracovává publikace získané darem, nebo přímo zakoupené katedrami, včetně přidělování přírůstkových čísel a signatur. Katalogizuje disertační a habilitační práce obhájené na ČZU včetně přidělování signatur a přírůstkových čísel. Zpracovává publikace získané náhradou za ztracené od uživatelů. Zasílá do STK jeden exemplář každé disertační a habilitační práce. V rámci spolupráce s Národní knihovnou zasílá katalogizační lístky u zahraničních publikací pro Celostátní evidenci zahraniční literatury. Provádí odpisy vyřazovaných publikací ze souborného katalogu a přírůstkových seznamů. Spolupracuje při budování automatizovaného systému knihovny Aleph. V oddělení časopisů pracuje Bc. Jana Poschová - tel. 4006, V nepřítomnosti ji zastupuje Lenka Kulhavá, Bohdana Něměčková a Věra Batelková. Objednává periodika pro základní knihovnu a pro katedry a útvary ČZU na základě jejich požadavků. Zpracovává dodaná periodika eviduje je v automatizovaném knihovnickém systému a předává je jednotlivým odběratelům. Urguje nedodaná periodika. Eviduje faktury a provádí rozúčtování na jednotlivé útvary. Dohlíží ve studovně časopisů, kde jsou umístěna periodika starší tří let. Organizuje a spravuje fond periodik ve studovně ZK. Pomáhá uživatelům při vyhledávání ve fondu periodik. Spolupracuje s dílčími knihovnami při vyhledávání dodavatelů, kontaktů a cen. Půjčuje uživatelům periodika k okopírování. Provádí MVS a MMVS v oblasti periodik pro ČZU z cizích knihoven a z fondů ČZU pro cizí knihovny. Vyhledává v databázích knihoven požadovaná periodika. Proúčtovává poplatky MVS a MMVS na jednotlivé útvary. V rámci spolupráce s Národní knihovnou doplňuje databáze odborných zahraničních periodik odebíraných ČZU pro Celostátní evidenci zahraniční literatury. Vede agendu VPK (virtuální polytechnická knihovna) Spravuje agendu přidělování ISBN na ČZU, 2

3 Ve výpůjčním protokolu pracují Irena Zubaničová - a Dana Musilová - Tel. linka 4035, 493. Zastupují se navzájem. Půjčují neperiodické publikace a přijímají vrácené pomocí čárového kódu v systému Aleph. Budují databázi čtenářů a databázi výpůjček ve výpůjčním protokolu v systému Aleph. Přijímají čtenářské poplatky, vedou pokladní knihu, odevzdávají hotovost do pokladny Dělají denní statistiku výpůjčního protokolu. Upomínají čtenáře o nevrácené publikace. Vytvářejí návrhy na vyřazování publikací z fondu ZK. Poskytují čtenářům informace o primárních pramenech fondu ZK. Organizují a spravují fond publikací ve skladu. Spolupracují s akvizicí při nákupu dotisků skript. Půjčují do studoven publikace určené k prezenčnímu studiu. Spravují samoobslužnou kopírku u výpůjčního protokolu doplňují papír, barvu a zařizují opravy. Prodávají kupóny MHD, vytvářejí denní statistiku (protokoly o prodeji) odevzdávají hotovost do pokladny. Kromě toho paní Zubaničová vykonává (zastupuje H. Čedíková): MVS a MMVS u neperiodických publikací pro ČZU z cizích knihoven a z fondů ČZU pro cizí knihovny. Vyhledává v databázích knihoven požadovanou literaturu. Osobně vyzvedává zapůjčené neperiodické publikace ze zahraničí v Národní knihovně včetně kopií článků periodik, vyžádaných odd. časopisů jako MMVS Provádí proúčtování poplatků MVS a MMVS na jednotlivé útvary. Paní Musilová je pověřena: Opravováním poškozených publikací (lepení, vkládání do kroužkové vazby) V malé studovně se střídají dvě pracovnice. Vlasta Laubová od 9.00 do 4.00 hod. a Věra Vostálová od do 8.00 hod. Tel V případě kratší nepřítomnosti je střídá služba z velké studovny, která je zdvojená. Malá studovna je vybavena počítači, černobílou i barevnou tiskárnou, scannerem, vypalovačkou DVD a kopírkou. Jsou zde umístěny diplomové práce a příruční knihovna. Obě pracovnice jsou pověřeny stejnou činností. Hlídají studovnu, vybírají po příchodu od uživatelů ISIC karty. Evidují pro statistické účely návštěvníky studovny. Půjčují k prezenčnímu studiu diplomové práce a literaturu z příruční knihovny. Zapínají a vypínají PC na začátku a konci pracovní doby. Poskytují konzultace návštěvníkům studovny při vyhledávání informačních pramenů a při práci s PC, scannerem, tiskárnou a při vypalování DVD. Vybírají poplatky za kopírování, tisk a vypalování DVD, vedou pokladní knihu, vyúčtovávají a odevzdávají hotovost. Prodávají studentům vyřazená skripta. Provádějí revizi fondu studovny. Ve velké studovně je šest pracovnic, které pracují vždy po dvou. Helena Vacková, Jitka Fantová a Ing, Hana Raisnerová se střídají ve třísměnném provozu po čtyřech hodinách od 8:00 do 20:00 hod. Marie Pencová a Miloslava Vernerová se střídají ve dvousměnném 3

4 provozu po čtyřech hodinách od 8:00 do 6:00 hod. Zdeňka Humlová pracuje ve večerní službě od 6:00 do 20:00 hod. Tel. linka ve studovně má č Ve velké studovně jsou k dispozici ve volném výběru skripta, praktická cvičení a 3 nejnovější ročníky časopisů. V příruční knihovně potom učebnice, encyklopedie, výkladové a jazykové slovníky, atlasy a další publikace. Studovna je vybavena 30 počítači a samoobslužnou kopírkou. Dále je zde možnost síťového tisku na tiskárně Ricoh Aticko 2022, kde studenti využívají identifikačních karet ČZU. Služba: Vybírá při vstupu do studovny ISIC karty, hlídá literaturu ve volném výběru. Obsluhuje centrální počítač, který eviduje a řídí práci s počítači ve studovně. Zakládá vypůjčené publikace, které čtenáři odkládají na určená místa. Půjčuje literaturu z příruční knihovny. Eviduje pro statistické účely návštěvníky studovny. Zařazuje nové publikace do fondu, eviduje je v seznamech, vlepuje ochranné čipy. Poskytuje konzultační a poradenskou službu návštěvníkům při vyhledávání informačních pramenů. Opravuje poškozené a rozpadlé publikace. Dohlíží a pomáhá při kopírování materiálů ze studovny. Zastupuje v malé studovně a v šatně. V šatně pracuje 5 zaměstnanců. Ve dvousměnném provozu od a :30-6:00 Ladislava Čepelová a Alena Jasná. Ve třísměnném provozu po 4,5 hod se střídají František Hendrych, Jiřina Peštová a Alena Stiborová do 20.5 hod. Tel. linka do šatny má č Vzhledem k tomu, že čtenáři mají přístup do studoven pouze bez svrchního oděvu a bez kabelek, tašek a batohů, je šatna využívána především pro jejich potřeby. Služba v šatně: Vykonává běžné šatnářské práce. Po ukončení služby večer volá ostrahu budovy, aby budovu uzavřela a zakódovala. V kolejní knihovně beletrie na koleji BCD pracuje Ivana Šmejkalová, tel. 207, e Pracovnice samostatně vede a spravuje knihovnu beletrie. Samostatně provádí veškerou činnost na úseku akvizice periodických i neperiodických publikací pro knihovnu beletrie. Dbá na řádnou a včasnou likvidaci faktur za knižní publikace. Provádí katalogizaci publikací. Vykonává základní knihovnické práce (půjčování literatury, vystavování čtenářských průkazů, upomínek, vedení denních a ročních statistik, revize knihovního fondu, návrhy na odpisy literatury apod.). TABULKA Č. : PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ZÁKLADNÍ KNIHOVNY Agenda Osoba Stávající úvazek Vedoucí ZK H. Čedíková Akvizice L. Kulhavá Katalogizace V. Batelková B.Němečková Časopisy J. Poschová Výpůjční protokol I. Zubaničová D. Musilová Malá studovna V. Laubová V. Vostálová 0,6* 0,6* 4

5 Velká studovna Šatna H. Vacková J. Fantová H. Raisnerová M. Pencová M. Vernerová Z. Humlová L. Čepelová J. Peštová A. Stiborová A. Jasná 0,53* 0,53* 0,53* 0,52* 0,52* 0,5* 0,58* 0,6* 0,6* 0,58* 0,6* F. Hendrych Kolejní knihovna I. Šmejkalová,0 CELKEM: 5,3 * dočasný pracovní poměr 5

6 Oddělení sekundárních informací a rozvoje (OSIR) v rámci SIC zajišťuje následující agendy, při stávajícím personálním složení: Rešeršní služby Zajišťování a provoz informačních databází Informační výchovu studentů Tvorbu a aktualizaie webové prezentace Rozvoj a servis počítačové sítě na SIC ČZU (ve spolupráci s OIKT) Implementaci specializovaného softwaru pro účely knihovny a provozu informačních databází. Tyto agendy provozuje v současnosti celkem šest pracovníků, kteří dohromady pracují na 5, plného pracovního úvazku. Tento stav neodpovídá plněným úkolům a tak cítíme potřebu doplnění početního stavu podle náročnosti zajišťovaných služeb. V současnosti jsou služby zajišťovány níže uvedenými pracovníky (i viz. Tabulka č.2): Bc. Eva Svobodová (zástup za mateřskou dovolenou PhDr. Hany Landové, Ph.D.), l. 4002, Vedoucí oddělení Grantové projekty Informační výuka Elektronické informační zdroje evidence (sledování nabídky, posuzování jejich vhodnosti, nabídka fakultám, sledování jejich využívání atd.) Webové stránky ČZU v Praze (včetně web. stránek SIC) Informační výuka včetně přípravy studijních materiálů (bibliografické citace dokumentů aj.), knihovnický SW Aleph. Zástup: EIZ, grantové projekty E. Dohnálková, P. Myšková, Webové stránky Cihelka (OIKT), informační výchova E. Dohnálková, P. Myšková, L.Pešková Ing. Luděk Boch, l. 405, Rozvoj informačních technologií, Správa HW a SW(údržba, odstraňování každodenních problémů s VT u zaměstnanců a ve studovnách SIC, údržba SW čtyř serverů, údržba strukturované kabeláže, konzultace k VT pro potřeby grantových projektů aj.). Zástup: částečně, M.Benda, v případě havárie S. Jelen (OIKT). Bc. Alžběta Čechová, l. 4024, pracuje na pozici systémového knihovníka. Má na starosti kompletní nastavení a podporu knihovnického SW Aleph Podpora při běžném provozu všech modulů systému, které jsou na ČZU využívány (Katalogizace, akvizice, seriály, výpůjční protokol, katalog aj.) Zpracování všech statistik a seznamů (čtenáři, přírůstky odpisy atd.) Aktualizace a přechod na vyšší verze systému Komunikace s katalogy propojených knihoven (např. UZEI) Zástup: částečně L.Vejpustek (OIKT) 6

7 PhDr. Lenka Pešková, l. 409, Rešerše ze všech provozovaných bibliografických databází ( informační zabezpečení grantových projektů, disertačních, diplomových i bakalářských prací) Informační výuka Kontrola obsahu a aktuálnosti webových stránek SIC Překlady rešerší, korespondence angličtina Zástup: rešerše - E. Svobodová, P.Myšková překlady - P. Myšková Mgr. Petra Myšková, l. 4025, Informační výchova Příprava prezentačních materiálů Překlady korespondence Účast v pracovní skupině pro vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) při AKVŠ Sledování možností vytváření konzorcií za účelem nákupu elektronických informačních zdrojů EIZ) a,průběžné hodnocení již probíhající spolupráce Sledování grantových příležitostí, zpracovávání grantových přihlášek a řešení projektů Publikační činnost Poskytování referenčních a rešeršních služeb Kontrola obsahu a aktuálnosti anglické verze webových stránek SIC. Zástup: informační výchova E. Dohnálková, příprava prezentací E. Svobodová, překlady L. Pešková Bc. Eva Dohnálková, Informační výchova Příprava prezentačních materiálů, Účast v pracovní skupině pro informační vzdělávání při AKVŠ Sledování možností vytváření konzorcií za účelem nákupu elektronických informačních zdrojů EIZ) a,průběžné hodnocení již probíhající spolupráce Sledování grantových příležitostí, zpracovávání grantových přihlášek a řešení projektů Publikační činnost. Vytváření obsahu a překladu anglické verze webových stránek SIC. Zástup: informační výchova E. Svobodová, P. Myšková, příprava prezentací E. Svobodová, TABULKA Č. 2: STÁVAJÍCÍ PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ OSIR Agenda (rámcově) Osoba Stávající úvazek Vedoucí OSIR,EIZ, Inf, vých. E. Svobodová Inf. výchova, VŠKP P. Myšková 0,6 Informační výchova,web, E. Dohnálková 0,5* Rešeršní služby L. Pešková Počítačová síť, HW, SW L. Boch Systémový knihovník A. Čechová CELKEM: 5, * DPČ 7

8 Oddělení služeb a propagace (OSP) zajišťuje následující činnosti a služby a personální složení uvádí tabulka č. 3: Monika Urbanová je pověřena vedením oddělení, zároveň pracuje jako fotograf a částečně jako grafik, tel Její hlavní pracovní náplní je: Ateliérová fotografie: fotografování zaměstnanců na karty, průkazová fotografie, foto různých předmětů pro potřeby výuky a pracovišť univerzity Reportážní a dokumentační fotografie: focení na různých akcích univerzity a jejích částí, dokumentace výstavby a rozvoje areálu, spolupráce na zpravodaji Digitalizace tištěných předloh: skenování a úprava předloh, převod textů do el. podoby, digi foto z předloh, úpravy obrazů, foto na dia filmy Zajišťování služeb: spolupráce s tiskárnou, minilaby, grafickými studii Organizování výstav a veletrhů za účasti ČZU Spolupráce na vedení redakce univerzitního zpravodaje Zajištění velkoplošných tisků posterů a plakátů na výstavy a konference Zástup: Benda, Florian Michal Benda pracuje na pozici grafika .: tel 405. Grafické práce: návrhy a zpracování propagačních a informačních materiálů, předtisková příprava, velkoplošný tisk (letáky, plakáty, ) Spolupráce při tvorbě AV pořadů Zajišťování a realizace výstav a veletrhů Zástup: Urbanová, Florian Jan Florian pracuje ve video-audio studiu, tel Jeho pracovní činnost je následující: Tvorba AV pořadů, natáčení, střih, otextovaní, hudba, export videa Nahrávání odborných pořadů (z TV) Vytváření kopií VHS kazet Spolupráce při tvorbě fotografií Zajišťování a příprava výstav, výroba posterů, instalace expozice Převod analogového AV záznamu na digitální Zajišťování venkovního ozvučení, instalace AV zařízení Instalace dataprojektoru a následné připojení k zdroji obrazu (PC, video.) Konzultační a poradenská činnost v oblasti AV techniky Drobné opravy AV techniky, kontrola instalace, uvádění do chodu nefunkčních AV soustav Obsluha techniky na kongresovém sále v budově SIC, obsluha AV techniky Zajišťování a koordinace obsluhy kongresového sálu SIC Během semestru metodické vedení dozoru sálu Organizační zajišťování oprav a servisních zásahů na AV technice Zástup: Benda, Urbanová Jiří Klíma - tel 4032 a Miluše Markytánová - tel 4032 zajišťují technickou podporu kongresového sálu při výuce a konferencích. Provádí následující činnosti:. 8

9 Při výuce zajišťují maximální podporu přednášejícím (mikrofony, prezentace, osvětlení, PC, topení...) Při konferencích a seminářích obsluha Audio-Video systému sálu, Běžná údržba AV systémů Zajišťování oprav a servisních zásahů na technice Ochraňují techniku před neodbornou manipulací a zabraňují jejímu poškození Jiří Klíma dále pomáhá s jednoduchou údržbou budovy SIC a při přípravě konferencí a seminářů Zástup: Florian, Benda TABULKA Č. 3: PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ODDĚLENÍ SLUŽEB A PROPAGACE Agenda Osoba úvazek Vedoucí, Foto, výstavy M. Urbanová Grafika, tisky M. Benda Audio- Video, J. Florián dozor Kongresový sál J. Klíma M. Markytánová CELKEM: 5 Další referáty podléhající přímo řediteli (viz tabulka č. 4:) Archivní služby Vedením archivu je pověřen PhDr. Zdeněk Břečka, tel Vykonává funkci archiváře školy a vedoucího ústřední spisovny. Přijímá na základě jednotlivých zákonů předpisů (např. 343/992 Sb., Spisového řádu školy a pokynů MV ČR) spisový, fotografický a trojrozměrný materiál. Zpracovává dodaný materiál třídí ho, pořádá, eviduje, ukládá, ochraňuje a zabezpečuje. Podle skartačního řádu školy vyřazuje spisy ze spisovny, provádí vytřídění archiválií, jejich evidenci, kategorizaci a následné uložení do archivu školy. Zařizuje skartaci materiálů. Poskytuje spisový a archivní materiál uživatelům (badatelům) k prezenčním výpůjčkám. Věnuje se vlastní badatelské činnosti studuje historii školy a další potřebná témata. Zúčastňuje se porad a konferencí, spolupracuje s dalšími institucemi (např. UK Praha, ČVUT atd.). Metodicky vede registratury ČZU (jednotlivé spisovny ČZU). Vykonává pomocné práce stěhování materiálu, lepení štítků a běžnou administrativní práci. Zástup: částečně L.Pešková Správa budovy SIC Ing. Jitka Mudruňková tel. 432, a Marcela Jalčová tel.4278 jsou pověřeny zajištěním chodu budovy SIC: Správa budovy - zajištění a koordinace běžné údržby, oprav, úklidu budovy a jejího okolí, tepelné pohody, protipožární ochrany a jejich následná kontrola, spolupráce s bezpečnostní službou, zabezpečení mimořádných oprav a dovybavení budovy. Pronájem budovy SIC - zajištění pronájmu prostor SIC pro školní a mimoškolní akce, příprava a pořádání kongresů, konferencí, školení, seminářů, mimořádné výuky, výstav, zabezpečení servisních služeb po dobu průběhu akcí a dohled nad jejich průběhem, jejich koordinace s jinými akcemi a činnostmi SIC. Evidence a statistika využívaní prostor SIC, účtovaní pronájmu klientům. 9

10 Propagace prostoru k pronájmům a nabídka služeb SIC. Podávaní informací o provozu SIC a jeho službách, exkurze po budově. Koordinace provozu firem, které jsou na SIC v dlouhodobém pronájmu, Kontrola provozu jídelních a nápojových automatů, jejich doplňování, kontrola čistoty, dodržování domluvených cen, nahlašování poruch. Správa systému generálního klíče - evidence klíčů, objednávání dalších klíčů a FAB, vydávání uživatelům. Dále se podílí na zajištění provozně-ekonomického chodu útvaru inventury majetku SIC. Zástup: navzájem Jazykové kurzy Marcela Jalčová tel zajišťuje a organizuje následující činnosti: Zajišťování nestandardních forem vzdělávání: jazykové kurzy pro zaměstnance a studenty ČZU nad rámec studia (zajišťování zahraničních lektorů spolupráce s AIESEC), spolupráce s fakultami. Organizace poskytování služeb zahraničních lektorů (korektury odborných textů) pro potřeby ČZU nebo školení středoškolských učitelů. Zástup: Petrboková Kartové a reprografické centrum Anna Holečková tel.4039 a Ing. Věra Petrboková tel Obě pracovnice jsou pověřeny těmito úkoly: a) Při kopírování a ostatních službách Kopírují za úplatu studentům, na požadavek katedrám, pro potřeby SIC, za úplatu veřejnosti. Vedou pokladní knihu, provádějí vyúčtování a odevzdávají hotovost do pokladny ČZU. Laminují dokumenty za úplatu studentům, na požadavek katedrám, pro potřeby SIC a za úplatu veřejnosti. Vkládají požadovanou zakázku do kroužkové vazby. Zajišťují běžnou údržbu kopírovacích strojů (výměna toneru, čištění strojů). Objednávají periodické a mimořádné návštěvy servisní služby. Objednávají spotřební materiál pro kopírování, laminování a kroužkovou vazbu. b) Při vystavování ITIC a ČZU zaměstnaneckých karet Vyhotoví digitální fotografii zájemci o kartu, uloží ji do databáze, vytisknou přihlášku. Vytisknou kartu a uloží data do databáze. Zajišťují administrativní správu (ve spolupráci se studentskou pokladnou na SIC) při distribuci validačních známek pro prodloužení platnosti licence ISIC a ITIC. Evidují a kontrolují doklady o zaplacení, v případě bankovních převodů. Ověřují zaplacení ve finanční účtárně. Vyřizují ztráty a poškození karet. Spolupracují s katedrami při vystavování a validaci ITIC karet. Objednávají karty a ostatní spotřební materiál potřebný pro výrobu karet. Zástup: vzájemně (pozn.: v současnosti se zaváděním univerzitní elektronické peněženky (UEP) prochází činnost b zásadními změnami) Redakce časopisu Sciencia Agriculturae Bohemica ing. Věra Petrboková tel zajišťuje ve spolupráci s prof. Petrem administrativní vedení redakce univerzitního vědeckého časopisu. Její hlavní činností je: 0

11 Spravovat databázi adres spolupracujících institucí. Zajišťovat balení a distribuci jednotlivých čísel časopisu na požadované adresy. Vést účetně ekonomickou agendu při vyplácení honorářů autorům článků. Provádět další administrativní činnosti spojené s redakční činností. TABULKA Č. 4: PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ REFERÁTŮ PŘÍMO PODLÉHAJÍCÍ VEDENÍ SIC Agenda Osoba úvazek Archivní služby Z. Břečka Správa budovy J. Mudruňková Správa budovy a jaz.kurzy M. Jalčová Kartové a reprografické A. Holečková centrum Kartové a reprografické centrum, redakce časopisu V. Petrboková CELKEM: 5

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice: Informační servis č. 29 Pravidla získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013)

Příloha A. Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE. (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) Služby zajišťované Výpočetním centrem VŠE (podle aktuálního stavu k 31.12 2013) 42 Služby zajišťované Výpočetním centrem 1. Služby globální počítačové sítě (Internetu) Prostřednictvím Pražské metropolitní

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č.6/2008 Organizační řád Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5 ČL.6 ČL.7 ČL.8

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. 2010 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 2/10

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád Org. 47/12 ÚSTAVNÍ SOUD Knihovní řád (úplné znění) Knihovní řád Ústavního soudu (dále jen knihovní řád ) vydal podle 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

Více

Knihovní řád Vědecké knihovny Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Knihovní řád Vědecké knihovny Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Knihovní řád Vědecké knihovny Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Příslušnost vědecké knihovny Vědecká knihovna FVZ UO je součástí Oddělení informačních technologií FVZ UO Skupiny vědeckých

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení Knihovní řád knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje V zájmu zabezpečení ochrany sbírkového fondu při jejich používání ke studijním účelům Muzeum Karlovy Vary s účinností od 1. 7. 2010 a

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Knihovní řád Knihovny Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Knihovní řád Knihovny Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje Knihovní řád Knihovny Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1 Knihovna Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje (dále jen muzejní knihovna)

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Název materiálu: Zpráva o činnosti SIC za rok 2014. Předkládá: doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. prorektor pro školní podniky a vnější vztahy

Název materiálu: Zpráva o činnosti SIC za rok 2014. Předkládá: doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. prorektor pro školní podniky a vnější vztahy Materiál pro jednání kolegia rektora dne 2. 2. 2015 V Praze dne 20. 1. 2015 Název materiálu: Zpráva o činnosti SIC za rok 2014 Předkládá: doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. prorektor pro školní podniky a vnější

Více

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ PRŮVODCE PO STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ KONTAKT Adresa: Hradecká ulice 1250 500 03 Hradec Králové Web: www.svkhk.cz Telefon: 494 946 200

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Materiál pro jednání kolegia rektora ČZU v Praze dne

Materiál pro jednání kolegia rektora ČZU v Praze dne Česká zemědělská univerzita V Praze dne 26.5.2003 v Praze Materiál pro jednání kolegia rektora ČZU v Praze dne 2.6.2003 Předkládá: Prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc. prorektor pro informační systémy Souhrnná

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Knihovní řád Knihovny Severočeského muzea v Liberci

Knihovní řád Knihovny Severočeského muzea v Liberci Vyřizuje: Křížek, Kašparová Datum: 28. 8. 2015 Číslo jednací: 2152/2015 Knihovní řád Knihovny Severočeského muzea v Liberci 1. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna Severočeského

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

Město Police nad Metují tajemník

Město Police nad Metují tajemník Město Police nad Metují Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Vážený pan Ladislav Vaněk NA Sibiři 242 549 54 POLICE NAD METUJÍ Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / tel. V Polici nad Metují, dne

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Vydání: první 2010 Počet stran: 24. Náklad: 60 Tisk: Repronis, s.r.o. Ostrava

Vydání: první 2010 Počet stran: 24. Náklad: 60 Tisk: Repronis, s.r.o. Ostrava O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A V O S T R A VĚ METODIKA PODPORY A VYROVNÁVÁNÍ PODMÍNEK PŘI STUDIU STUDENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Kolektiv autorů Centrum Pyramida

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU

SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-43920/90-2014 V Ostravě dne 29. 5. 2014 SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

165 let založení písecké veřejné knihovny

165 let založení písecké veřejné knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 165 let založení písecké veřejné knihovny V roce 2006 bylo nejdůležitějším úkolem zpracování ideového záměru rekonstrukce nové městské knihovny v bývalé škole na Alšově nám. č. 75.

Více

INVIK STK INTEGROVANÁ VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA STK

INVIK STK INTEGROVANÁ VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA STK INVIK STK INTEGROVANÁ VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA STK Zuzana Švastová INVIK STK Integrovaná virtuální knihovna STK představuje vyšší úroveň elektronizace knihovnicko-informačních procesů a služeb. Jde o kvalitativně

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/127/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

1.2.2.9. Personální audit zabezpečení služeb NTK FINÁLNÍ VERZE. V Praze, dne 30. září 2012 Verze dokumentu 3.0

1.2.2.9. Personální audit zabezpečení služeb NTK FINÁLNÍ VERZE. V Praze, dne 30. září 2012 Verze dokumentu 3.0 National Technical Library.2.2.9 Personální audit zabezpečení služeb NTK V Praze, dne 30. září 202 Verze dokumentu 3.0 FINÁLNÍ VERZE Obsah 50º6'4.083"N, 4º23'26.365"E Obsah... 2 Seznam tabulek a obrázků...

Více

Knihovní řád integrované knihovny 1

Knihovní řád integrované knihovny 1 O B S A H Část I 3 1. Základní ustanovení 3 Část II 4 1. Poslání integrované knihovny 4 2. Podmínky poskytování služeb 4 3. Vstup do chráněného veřejného prostoru s volným výběrem fondu a studovnami 5

Více

Univerzitní a zemská knihovna Tyrolska v Innsbrucku, Univerzitní knihovna

Univerzitní a zemská knihovna Tyrolska v Innsbrucku, Univerzitní knihovna Cestovní zpráva Účastník: Místo: Martina Machátová Univerzitní a zemská knihovna Tyrolska v Innsbrucku, Univerzitní knihovna Technické univerzity ve Vídni Datum: 20. 25. září 2009 Program cesty Neděle

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Knihovní řád Knihovny Národního technického muzea

Knihovní řád Knihovny Národního technického muzea Knihovní řád Knihovny Národního technického muzea Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1 Knihovna Národního technického muzea je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 18/2011 Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK Instituce s původním názvem Státní sbírka mapová Republiky československé

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2013 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 9. ledna 2014 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA Knihovní fond OBSAH Profil knihovního fondu školní knihovny Akvizice knihovního fondu Druhy informačních pramenů Evidence, stavění, ochrana a

Více

S_5_1_Spisový a skartační řád

S_5_1_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_1_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1.5.2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Vážení přátelé, zde získáte informace o nabídce našich vzdělávacích akcí pro rok 2015. Ministerstvem zdravotnictví nám byla udělena akreditace

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Zpráva o činnosti školského zařízení

Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogické-psychologická poradna Vary Zpráva o činnosti školského zařízení PhDr. Jolana Mižikarová 2014/2015 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Základní údaje o školském zařízení

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Představujeme region Trutnovsko

Představujeme region Trutnovsko Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 29.3.2010 Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 1 Sekce: Naše téma Název článku: Představujeme region Trutnovsko Autor: Blanka Maňhalová a Jaroslava Maršíková Zdroj:

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Příloha č. 1 Organizační schéma

Příloha č. 1 Organizační schéma Příloha č. 1 Organizační schéma Příloha č. 2 Vedení školy Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Vedení školy Ředitelka školy: Zástupce ředitelky školy pro odborné předměty:

Více

Autorský zákon Dílo Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora Objektivní vyjádření trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam (kvalitu) a formu Vzniká okamžikem vyjádření Ochrana od vzniku

Více

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!!

KONZULTAČNÍ. hodiny. LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013. Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! KONZULTAČNÍ hodiny LS 2012/2013 zkoušk.období 20.5.-29.6.2013 Změny v KH sledujte na osobních stránkách vyučujících!!! 1 Mgr. Štefan Balkó (kancelář 210) Úterý 15.-17.00 hod. Pátek 15.-16.00 hod. Nepřítomnost:

Více

Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích

Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích Akviziční činnost Krajské knihovny v Pardubicích Lenka Bláhová www.knihovna-pardubice.cz Důležitá data v historii knihovny (1) 1897 první dochované písemné zmínky o založení městské knihovny (letos slavíme

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. 2. Hotelový provoz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205. 2. Hotelový provoz Klíčová slova: 2. Hotelový provoz Hotelový provoz, činnosti, vozmistr, dveřník, výtahář, nosič zavazadel, recepční, hotelový vrátný, hotelová hospodyně, pokojská, etážový číšník Text: Hotelový provoz zahrnuje

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání Jméno, tituly, pracovní zařazení (učitel?) Pracoviště ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na visegradskou konferenci Masmediální technologie ve školním hudebním vzdělávání ve dnech 21.11 až 22.11.2008 inspirovanou Evropským

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ ČIPOVÉ KARTY V MHD V HRADCI KRÁLOVÉ Konference Elektronické platby v dopravě II Sdružení pro dopravní telematiku ČR 21. února 2008 Ing. Miloslav Kulich předseda představenstva a ředitel

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I.

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I. KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I. I. Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Ediční řád Univerzity Hradec Králové. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Ediční řád Univerzity Hradec Králové. Čl. 1 Úvodní ustanovení Ediční řád Univerzity Hradec Králové Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád upravuje zásady ediční činnosti na UHK (dále jen univerzita ) včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen ediční činnost

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více