Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU"

Transkript

1 Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8 Připojení ke konektoru YPbPr 8 Připojení ke konektoru S-Video 9 Připojení ke konektoru VGA 9 Připojení ke konektoru HDMI 10 6 Dálkový ovladač Pokyny pro ovládání pomocí dálkového ovladače v režimu TV 11 Pokyny pro ovládání pomocí dálkového ovladače v režimu teletextu 12 Pokyny pro ovládání pomocí dálkového ovladače v režimu DVD 13 Nastavení dálkového ovladače 14 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ 14 8 OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU Nastavení při prvním zapnutí 15 TV informace 16 Položky nabídky PICTURE (Obraz) 17 Položky nabídky SOUND (Zvuk) 18 Položky nabídky SETUP (Nastavení) 18 Položky nabídky TIMER (Časovač) 22 Položky nabídky FUNCTION (Funkce) 22 1

2 9 OVLÁDÁNÍ DVD Základní ovládání 24 Přehrávání souborů MP3/JPEG 24 Nastavení funkcí 25 Všeobecné nastavení v režimu DVD 25 Systémové nastavení 25 Nastavení jazyka 28 Nastavení zvuku 29 Digitální nastavení ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 31 2

3 1. ÚVOD Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento televizor! Před použitím televizoru si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Ujistěte se, že nedošlo k poškození televizoru během přepravy. Pokud ano, nezapojujte jej a obraťte se na vašeho prodejce. Rovněž zkontrolujte, zda jste obdrželi veškeré příslušenství dodávané k vašemu modelu. 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Umístěte televizor na stabilní povrch. Nepokládejte na televizor žádné předměty. Minimální vzdálenosti 10cm 10cm 5cm Nepoužívejte jiné než dodané nebo výrobcem doporučené příslušenství. 20cm Nezakrývejte větrací otvory na televizoru. Při upevnění na stěnu se ujistěte, že je televizor stabilní. Síťový kabel a propojovací kabely veďte tak, abyste na ně nešlápli a nezpůsobili tak pád televizoru. 3

4 Udržujte televizor v suchu a chraňte jej před vlhkostí. Chraňte televizor před zdroji tepla. Před čistěním odpojte televizor od sítě. K čištění televizoru nepoužívejte rozpouštědla ani jiné kapaliny. Televizor čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. V případě opravy televizoru používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem. Při použití neschválených náhradních dílů může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu a vzniku požáru nebo jiným nehodám. Během bouřky nebo v případě, že nebudete televizor delší dobu používat, odpojte jej od sítě. 4

5 3. OBSAH BALENÍ -/-- LCD televizor Dálkový ovladač Návod k obsluze Baterie AAA 5

6 4. POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Pohled zepředu LED & IR senzor 1. Stiskněte tlačítko SOURCE (Zdroj) pro výběr vstupního zdroje. 2. Stiskněte tlačítko P+ nebo P- pro výběr požadovaného kanálu. 3. Stiskněte tlačítko V+ nebo V- pro zvýšení nebo snížení hlasitosti. 4. Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro zobrazení hlavní nabídky na obrazovce. 5. Stiskněte tlačítko POWER (Napájení) pro zapnutí televizoru nebo vypnutí do pohotovostního režimu. 6. Indikátor napájení: V pohotovostním režimu svítí červeně. Pokud je televizor zapnutý, svítí zeleně. 7. Senzor dálkového ovládání: IR senzor přijímá signály z dálkového ovladače. 8. OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ v režimu DVD. 9. PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA v režimu DVD. 10. ZASTAVENÍ v režimu DVD. Pohled zezadu a konektory pro připojení 1. HDMI: Pro připojení k výstupu HDMI na DVD přehrávači/rekordéru. 2. VGA: Pro připojení k výstupu PC-RGB na počítači. 3. SCART: Pro připojení ke konektoru SCART na videorekordéru nebo DVD přehrávači/rekordéru. 4. S-VIDEO: Pro připojení k výstupu S-VIDEO na DVD přehrávači/rekordéru nebo videorekordéru. 5. YPbPr: Pro připojení k výstupu YPbPr na DVD přehrávači/ rekordéru nebo videorekordéru. 6. PC AUDIO: Pro připojení k audio výstupu na počítači. 7. YPbPr/S-VIDEO AUDIO: Pro připojení k audio výstupu na DVD přehrávači/rekordéru nebo videorekordéru při připojení přes konektor YPbPr nebo S-VIDEO. 8. RF: Pro připojení antény. HDMI VGA SCART PC YPb Pr/S- Video RF AUDIO Audio 6

7 5. SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 1. Připojte síťový kabel správně uvedeným způsobem. 2. Stisknutím tlačítka POWER (Napájení) na LCD televizoru zapněte televizor. Indikátor napájení na předním panelu se rozsvítí zeleně. Připojení antény ANTÉNA VKV ANTÉNA VKV VENKOVNÍ ANTÉNNÍ ZESILOVAČ VNITŘNÍ ANTÉNNÍ ZESILOVAČ PC YPbPr/S-Video RF AUDIO Audio ZÁSTRČKA ANTÉNNÍHO KABELU 75 OHMŮ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA ANTÉNNÍHO ZESILOVAČE Pro zajištění kvalitního obrazu a zvuku je třeba připojit TV anténu. Anténní systém (viz výše) lze zakoupit v obchodě s elektronikou, kde vám rovněž poskytnou rady a pomoc pro správnou instalaci a montáž. Po instalaci připojte zástrčku anténního kabelu 75 ohmů do anténního konektoru podle obrázku výše. 7

8 Připojení ke konektoru SCART Pomocí kabelu SCART připojte konektor SCART na externím video zařízení ke konektoru SCART na televizoru. Kabel SCART Zadní strana televizoru Zadní strana DVD přehrávače/ rekordéru nebo videorekordéru DVD přehrávač/rekordér nebo videorekordér Připojení ke konektoru YPbPr Připojte výstup YPbPr na DVD přehrávači/rekordéru nebo videorekordéru ke vstupu YPbPr na televizoru. Dosáhnete tak lepší kvality obrazu v porovnání s připojením k video vstupu. Pomocí kabelu RCA připojte audio výstupy na DVD přehrávači/rekordéru nebo videorekordéru k audio vstupu na televizoru. Pomocí tlačítka SOURCE (Zdroj) na dálkovém ovladači vyberte vstupní zdroj YPbPr. Audio kabel RCA Video kabel RCA Zadní strana televizoru Zadní strana DVD přehrávače/ rekordéru nebo videorekordéru DVD přehrávač/rekordér nebo videorekordér 8

9 Připojení ke konektoru S-Video Připojte výstup S-VIDEO na DVD přehrávači/rekordéru nebo videorekordéru ke vstupu S-VIDEO na televizoru. Dosáhnete tak lepší kvality obrazu v porovnání s připojením k video vstupu. Pomocí kabelu RCA připojte audio vstupu na DVD přehrávači/rekordéru nebo videorekordéru k audio výstupy na televizoru. Pomocí tlačítka SOURCE (Zdroj) na dálkovém ovladači vyberte vstupní zdroj S-VIDEO. Audio kabel Kabel S-Video Zadní strana televizoru L R S VIDEO Zadní strana DVD přehrávače/rekordéru nebo videorekordéru DVD přehrávač/rekordér nebo videorekordér Připojení ke konektoru VGA Připojte výstup RGB na počítači ke konektoru VGA na televizoru. Připojte audio výstup na počítači ke konektoru PC AUDIO na televizoru. Pomocí tlačítka SOURCE (Zdroj) na dálkovém ovladači vyberte vstupní zdroj VGA. Stereo audio kabel Kabel VGA Zadní strana televizoru 9

10 Připojení ke konektoru HDMI Kabel HDMI Zadní strana televizoru Zadní strana DVD přehrávače/ rekordéru nebo videorekordéru DVD přehrávač/rekordér nebo videorekordér Připojte výstup HDMI na DVD přehrávači/rekordéru ke vstupu HDMI na televizoru. Pomocí tlačítka SOURCE (Zdroj) na dálkovém ovladači vyberte vstupní zdroj HDMI. 10

11 6. DÁLKOVÝ OVLADAČ Pokyny pro ovládání pomocí dálkového ovladače v režimu TV -/-- POWER (Napájení) Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí LCD televizoru. MUTE (Vypnutí zvuku) Stiskněte pro vypnutí zvuku. Po dalším stisknutí tohoto tlačítka nebo tlačítka V+ se zvuk obnoví. SOURCE (Zdroj) Opakovaně stiskněte pro postupné přepínání vstupního zdroje v následujícím pořadí: TV SCART S-VIDEO YPbPr VGA DVD HDMI PMODE (Režim obrazu) Opakovaně stiskněte pro postupné přepínání dostupných režimů obrazu. SMODE (Režim zvuku) Opakovaně stiskněte pro postupné přepínání dostupných režimů zvuku. AUDIO (I/II) (Zvukový doprovod) Stiskněte pro výběr režimu NICAM. SLEEP (Časovač vypnutí) Stiskněte pro nastavení času, po jehož uplynutí se televizor automaticky vypne. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA Stisknutím tlačítek 0-9 můžete během sledování televize přímo vybrat požadovaný TV kanál. Kanál se přepne po uplynutí 2 sekund. -/-- Stiskněte, pokud chcete zadat dvojciferné číslo kanálu, jako například 21. Návrat k naposledy sledovanému kanálu. DISPLAY (Zobrazení) Stiskněte pro zobrazení informací o zdroji a kanálu. TLAČÍTKA SE ŠIPKAMI ( / / / /OK ENTER (Potvrzení)) Stiskněte pro pohyb v OSD nabídkách a provedení požadovaného nastavení. TV MENU (Nabídka TV) Stiskněte pro zobrazení hlavní nabídky televizoru. EXIT (Ukončení) Stiskněte pro ukončení hlavní nabídky televizoru. V+/V- (Hlasitost) Stiskněte pro zvýšení/snížení úrovně hlasitosti. P+/P- (Program) Stiskněte pro přepínání kanálů. SIZE (Formát) Stiskněte pro změnu formátu obrazu. FAV+/FAV/FAV- (Oblíbené) Stiskněte pro výběr následujícího/předchozího oblíbeného kanálu v režimu TV. 11

12 Pokyny pro ovládání pomocí dálkového ovladače v režimu teletextu ČÍSELNÁ TLAČÍTKA Stisknutím tlačítek 0-9 vyberte požadovanou teletextovou stránku. -/-- TEXT (Teletext) Stiskněte pro zobrazení nebo skrytí teletextu. P+/P- (Program) Stiskněte pro výběr následující nebo předchozí stránky. BAREVNÁ TLAČÍTKA Stiskněte pro rychlý výběr 4 uvedených teletextových stránek. SUBTITLE (Titulky) Stiskněte pro zobrazení titulků. HOLD (Zastavení) Stiskněte pro zastavení aktuální teletextové stránky. SIZE (Formát) Stiskněte pro změnu velikosti obrazu. REVEAL (Odhalení) Stiskněte pro odhalení skrytých informací. MIX (Překrytí) Stiskněte pro zobrazení teletextu přes TV obraz. INDEX (Obsah) Stiskněte pro zobrazení indexové stránky. SUBPAGE (Podstránka) Stiskněte pro výběr podstránky teletextu. 12

13 Pokyny pro ovládání pomocí dálkového ovladače v režimu DVD AUDIO (I/II) (Zvukový doprovod) Stiskněte pro výběr zvukového doprovodu v režimu DVD. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA Stiskněte pro zadání požadovaných číslic. -/-- PROGRAM (Program) Stiskněte pro přehrávání disku v požadovaném pořadí. GOTO (Přejít na) Stiskněte pro přímý přechod na požadované místo pomocí okna GOTO (Přejít na). Po stisknutí tlačítka GOTO (Přejít na) se zobrazí okno GOTO (Přejít na). TLAČÍTKA SE ŠIPKAMI ( / / / /OK ENTER (Potvrzení)) Stiskněte pro pohyb v OSD nabídkách a provedení požadovaného nastavení. DVD SETUP (Nastavení DVD) Stiskněte pro zobrazení OSD nabídky DVD přehrávače. Rovněž se používá pro provedení příkazů. A-B Stiskněte pro opakované přehrávání vybrané části. ANGLE (Úhel záběru) Stiskněte během přehrávání pro výběr požadovaného úhlu záběru u některých scén. REPEAT (Opakované přehrávání) Stiskněte pro postupné přepínání dostupných režimů opakovaného přehrávání. SUBTITLE (Titulky) Stiskněte pro výběr jazyka titulků (pokud jsou na disku DVD zaznamenány titulky v několika jazycích). Stiskněte pro spuštění/pozastavení přehrávání v režimu DVD. D.DIS (Informace o DVD) Stiskněte pro zobrazení informací o DVD v režimu DVD. SIZE (Formát) Stiskněte pro změnu formátu obrazu. D.MENU (Nabídka DVD) Stiskněte pro zobrazení nabídky disku DVD. ZOOM (Zvětšení) Stiskněte během přehrávání pro dvojnásobné zvětšení obrazu. Stiskněte pro přeskočení na předchozí nebo následující stopu. Stiskněte pro zastavení přehrávání. Stiskněte pro rychlý posun vzad nebo vpřed. Stiskněte pro vysunutí disku. 13

14 Nastavení dálkového ovladače 1. Sejměte kryt. 2. Vložte baterie velikosti AAA. Dbejte přitom na dodržení správné polarity (značky + a - na bateriích a v prostoru pro baterie). 3. Nasaďte kryt zpět na místo. Abyste zabránili vytečení baterií, což by mohlo způsobit poranění kůže nebo poškození dálkového ovladače: 1. Vložte baterie správně způsobem vyznačeným na dálkovém ovladači. 2. Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové, zinkouhlíkové a alkalické atd.). Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. Dálkový ovladač 2. Dvě baterie 1,5 V 3. Návod k obsluze 14

15 8. OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU Vyobrazení OSD (On Screen Display) nabídek v tomto návodu k obsluze se mohou lišit od OSD nabídek zobrazovaných na vašem televizoru. First Time Installation (Nastavení při prvním zapnutí) Other Pokud poprvé zapnete televizor a v paměti televizoru nejsou uloženy žádné programy, zobrazí se nabídka First Time Installation (Nastavení při prvním zapnutí). Country (Země) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / vyberte požadovanou zemi. Language (Jazyk) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk OSD nabídek. Delete Analog Program (Vymazání analogových programů) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / vyberte, zda chcete vymazat všechny analogové programy. Analog Program Search (Vyhledávání analogových programů) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / spusťte vyhledávání analogových programů. Delete Digital Program (Vymazání digitálních programů) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / vyberte, zda chcete vymazat všechny digitální programy. Digital Program Search (Vyhledávání digitálních programů) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / spusťte vyhledávání digitálních programů. Po nastavení položek vyberte možnost OK pro dokončení nastavení nebo možnost Cancel (Zrušení) pro ukončení nabídky. Pokud nabídku First Time Installation (Nastavení při prvním zapnutí) zrušíte, můžete vybrat příslušnou možnost a provést nastavení při dalším zapnutí televizoru. Yes Do it next time No 15

16 TV informace Informace o programu Stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení) nebo NICAM zobrazte informace o programu. 1. Číslo aktuálního programu. 2. TV norma aktuálního programu. Lze vybrat ve vedlejší nabídce Manual Tuning (Ruční ladění) nabídky SETUP (Nastavení). 3. Název aktuálního programu. 4. Označení aktuálního programu. Program lze označit popisem ve vedlejší nabídce Manual Tuning (Ruční ladění) nabídky SETUP (Nastavení). 5. Zvukový systém aktuálního programu. Lze vybrat ve vedlejší nabídce Manual Tuning (Ruční ladění) nabídky SETUP (Nastavení). 6. Režim NICAM aktuálního programu. Pokud je ikona režimu NICAM červená, znamená to, že je k dispozici několik zvukových kanálů NICAM, které lze vybrat stisknutím tlačítka NICAM. Režimy NICAM a odpovídající ikony: Mono Stereo Dual I Dual II 16

17 Položky nabídky PICTURE (Obraz) Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) na předním panelu nebo TV MENU (Nabídka TV) na dálkovém ovladači zobrazte hlavní nabídku. 1. Stisknutím tlačítek / vyberte nabídku PICTURE (Obraz). 2. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce PICTURE (Obraz) požadovanou položku, kterou chcete nastavit. 3. Stisknutím tlačítek / proveďte nastavení. 4. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky nebo stisknutím tlačítka EXIT (Ukončení) ukončete hlavní nabídku. Picture Mode (Režim obrazu) V nabídce PICTURE (Obraz) vyberte položku Picture Mode (Režim obrazu). (K dispozici jsou následující režimy obrazu: Standard (Standardní), Personal (Uživatelský), Movie (Film), Sport (Sport), Mild (Jemný), Game (Videohry).) Pokud v nabídce PICTURE (Obraz) změníte nastavení položky Contrast (Kontrast), Brightness (Jas), Colour (Barvy), Tint (Odstín), Sharpness (Ostrost) nebo Colour temperature (Barevná teplota), přepne se režim obrazu automaticky na Personal (Uživatelský). RADY: Pro přímý výběr režimu obrazu můžete stisknout tlačítko PMODE (Režim obrazu) na dálkovém ovladači. Contrast (Kontrast) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / nastavte kontrast obrazu. Po nastavení požadované hodnoty stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky. Brightness (Jas) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / nastavte jas obrazu. Colour (Barvy) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / nastavte sytost barev. POZNÁMKA: Tato položka není dostupná v režimu PC a bude zobrazena šedě. Tint (Odstín) Pokud používáte TV normu NTSC, vyberte stisknutím tlačítek / tuto položku a potom pomocí tlačítek / nastavte odstín barev. Sharpness (Ostrost) Pomocí tlačítek / vyberte režim ostrosti obrazu vašeho televizoru. (K dispozici jsou následující režimy: Normal (Normální), Sharp (Ostrý), Sharpest (Nejostřejší), Softest (Nejměkčí), Soft (Měkký).) Colour temperature (Barevná teplota) Nastavte režim barevné teploty pro optimální sledování obrazu výběrem některé z možností Normal (Normální), Warm (Teplý) a Cold (Studený). POZNÁMKA: Tato položka je dostupná pouze v režimu PC. DNR (Digitální redukce šumu) Pokud je přijímaný signál slabý, můžete výběrem položky DNR (Digitální redukce šumu) omezit úroveň obrazového šumu výběrem některé z možností Off (Vypnuto), Low (Nízká úroveň), Mid (Střední úroveň) a High (Vysoká úroveň). 17

18 Položky nabídky SOUND (Zvuk) Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) na předním panelu nebo TV MENU (Nabídka TV) na dálkovém ovladači zobrazte hlavní nabídku. 1. Stisknutím tlačítek / vyberte nabídku SOUND (Zvuk). 2. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce SOUND (Zvuk) požadovanou položku, kterou chcete nastavit. 3. Stisknutím tlačítek / proveďte nastavení. 4. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky nebo stisknutím tlačítka EXIT (Ukončení) ukončete hlavní nabídku. Volume (Hlasitost) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / nastavte úroveň hlasitosti. Po nastavení požadované hodnoty stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky. Sound Mode (Režim zvuku) V nabídce SOUND (Zvuk) vyberte položku Sound Mode (Režim zvuku). (K dispozici jsou následující režimy zvuku: Personal (Uživatelský), Voice (Dialogy), Music (Hudba), Theatre (Kino).) Pokud v nabídce SOUND (Zvuk) změníte nastavení položek Bass (Hloubky) a Treble (Výšky), přepne se režim zvuku automaticky na Personal (Uživatelský). RADY: Pro přímý výběr režimu zvuku můžete stisknout tlačítko SMODE (Režim zvuku) na dálkovém ovladači. Bass (Hloubky) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / zvyšte nebo snižte úroveň nízkých frekvencí. Treble (Výšky) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / zvyšte nebo snižte úroveň vysokých frekvencí. Balance (Vyvážení) Stisknutím tlačítek / vyberte tuto položku a potom pomocí tlačítek / nastavte vyvážení levého a pravého kanálu. Položky nabídky SETUP (Nastavení) Other 18

19 1. Stisknutím tlačítek / vyberte nabídku SETUP (Nastavení). 2. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce SETUP (Nastavení) požadovanou položku, kterou chcete nastavit. 3. Stisknutím tlačítek / proveďte nastavení. 4. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky nebo stisknutím tlačítka EXIT (Ukončení) ukončete hlavní nabídku. Country (Země) V této položce můžete vybrat požadovanou zemi. Auto tuning (Automatické ladění) V této vedlejší nabídce můžete provést automatické vyhledání dostupných kanálů. POZNÁMKA: Před provedením automatického ladění musíte nejdříve vybrat vaší zemi v položce Country (Země). Stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) spusťte automatické ladění. Pro zastavení automatického ladění a ukončení OSD nabídky stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV). Manual tuning (Ruční ladění) V této vedlejší nabídce můžete provést ruční ladění. POZNÁMKA: Před provedením ručního ladění musíte nejdříve vybrat vaší zemi v položce Country (Země). 1. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce SETUP (Nastavení) vedlejší nabídku Manual tuning (Ruční ladění). 2. Stisknutím tlačítek / potvrďte výběr. Na obrazovce se zobrazí vedlejší nabídka Manual tuning (Ruční ladění). Program (Program) Číslo aktuálního programu. Stisknutím tlačítek / vyberte následující nebo předchozí program. Sound System (Zvukový systém) Stisknutím tlačítek / vyberte požadovaný zvukový systém, jako například DK, L/L, BG nebo I. 19

20 Colour System (TV norma) Stisknutím tlačítek / vyberte požadovanou TV normu, jako například Auto (Automaticky), PAL nebo SECAM. Program Label (Označení programu) V této položce můžete označit požadovaný program popisem nebo změnit popis u již označených programů. 1. Vyberte program, který chcete označit popisem. 2. Stisknutím tlačítek / vyberte ve vedlejší nabídce Manual tuning (Ruční ladění) položku Program Label (Označení programu). 3. Stisknutím tlačítek / potvrďte výběr. Zobrazí se níže uvedené okno položky Program Label (Označení programu): 4. Stisknutím číselných tlačítek přímo zadejte číslice nebo pomocí tlačítek / vyberte písmena. 5. Stisknutím tlačítek / posuňte kurzor. 6. Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení), TV MENU (Nabídka TV) nebo EXIT (Ukončení) pro potvrzení a návrat do předchozí nabídky. AFT (Automatické jemné ladění) Při slabém signálu nebo špatném nastavení antény nemusí být možné některé kanály správně naladit. Funkce AFT (Automatické jemné ladění) vám umožňuje provést jemné doladění vybraného kanálu (frekvence kanálu se pohybuje okolo hodnoty uvedené v položce Manual Search (Ruční vyhledávání)). Manual Search (Ruční vyhledávání) Tato položka má dvě funkce: 1. Umožňuje nastavení frekvence kanálu a provedení funkce AFT (Automatické jemné ladění). 2. Při stisknutí tlačítka na déle než 3 sekundy se spustí automatické ladění od dané frekvence. Program Edit (Editace programů) Tato funkce vám umožňuje třídit TV programy podle vašich požadavků, a to následujícím způsobem: 1. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce SETUP (Nastavení) vedlejší nabídku Program Edit (Editace programů). 2. Stisknutím tlačítek / vstupte do vedlejší nabídky. Zobrazí se seznam kanálů. 3. Stisknutím tlačítek / vyberte v seznamu požadovaný kanál, který chcete třídit. 4. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. 5. Stisknutím tlačítek / vyberte nové umístění kanálu. 6. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr. 7. Stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky nebo stisknutím tlačítka EXIT (Ukončení) ukončete nabídku. 20

21 Nabídka SETUP (Nastavení) pro vstup VGA (nastavení polohy obrazu z počítače): Nabídka SETUP (Nastavení) pro vstup HDMI (nastavení polohy obrazu ze vstupu HDMI): Nabídka SETUP (Nastavení) pro vstup YPbPr (nastavení polohy obrazu ze vstupu YPbPr): 21

22 Položky nabídky TIMER (Časovač) Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) na předním panelu nebo TV MENU (Nabídka TV) na dálkovém ovladači zobrazte hlavní nabídku. 1. Stisknutím tlačítek / vyberte nabídku TIMER (Časovač). 2. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce TIMER (Časovač) požadovanou položku, kterou chcete nastavit. 3. Stisknutím tlačítek / proveďte nastavení. 4. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky nebo stisknutím tlačítka EXIT (Ukončení) ukončete hlavní nabídku. Sleep Timer (Časovač vypnutí) Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. Můžete vybrat některou z možností 0 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min, 120 min. Požadovaný čas lze rovněž vybrat přímo stisknutím tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí). OSD Timer (Časovač OSD) Můžete nastavit čas, po který se budou OSD informace zobrazovat na obrazovce televizoru: 5 s,10 s,15 s, 20 s, 25 s, 30 s. Položky nabídky FUNCTION (Funkce) Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka) na předním panelu nebo TV MENU (Nabídka TV) na dálkovém ovladači zobrazte hlavní nabídku. 1. Stisknutím tlačítek / vyberte nabídku FUNCTION (Funkce). 2. Stisknutím tlačítek / vyberte v nabídce FUNCTION (Funkce) požadovanou položku, kterou chcete nastavit. 3. Stisknutím tlačítek / proveďte nastavení. 4. Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko TV MENU (Nabídka TV) pro návrat do předchozí nabídky nebo stisknutím tlačítka EXIT (Ukončení) ukončete hlavní nabídku. Language (Jazyk) Stisknutím tlačítek / vyberte jazyk OSD nabídek. Video Size (Formát obrazu) V této položce můžete vybrat formát obrazu, který nejvíce vyhovuje vašim požadavkům. POZNÁMKA: Dostupné formáty obrazu se liší podle vstupního signálu. 22

23 Blue screen (Modrá obrazovka) V této položce můžete zapnout nebo vypnout zobrazení modré obrazovky. Pokud je tato funkce zapnutá, zobrazí se při příjmu slabého nebo žádného signálu modrá obrazovka. Child Lock (Dětská pojistka) Pro nastavení dětské pojistky stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) nebo. PIN Code (PIN kód): Do tohoto okna je třeba zadat PIN kód. Pokud je položka Child Lock (Dětská pojistka) nastavena na On (Zapnuto) a není nastaven žádný PIN kód, rovnou stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). RADY: Administrátorský PIN kód je Child Lock (Dětská pojistka) Pro nastavení dětské pojistky stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) nebo. Key Lock (Uzamknutí tlačítek) Pro uzamknutí tlačítek stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) nebo. Change PIN Code (Změna PIN kódu) Pro zobrazení okna Change PIN Code (Změna PIN kódu) stiskněte tlačítko. Delete Old PIN Code (Starý PIN kód) Stisknutím tlačítek 0 ~ 9 zadejte aktuálně platný PIN kód. Pokud zadáte nesprávný PIN kód, nebude jej možné změnit. New PIN Code (Nový PIN kód) Stisknutím tlačítek 0 ~ 9 zadejte nový PIN kód. Enter Again (Ověření) Pro ověření nového PIN kódu znovu zadejte stisknutím tlačítek 0 ~ 9 stejný PIN kód, který jste použili v položce New PIN Code (Nový PIN kód). First Time Installation (Nastavení při prvním zapnutí) Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku First Time Installation (Nastavení při prvním zapnutí). Popis nabídky - viz strana 15. Reset (Obnovení výchozích nastavení) Stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) nebo proveďte obnovení výchozích nastavení televizoru. 23

24 9. OVLÁDÁNÍ DVD Základní ovládání 1. Aktivace a zrušení režimu DVD - Zapněte LCD televizor a stisknutím tlačítka SOURCE (Zdroj) vyberte režim DVD. 2. Přehrávání - Vložte disk DVD. Pokud je zapnutá funkce PBC (Ovládání přehrávání), zobrazí se po stisknutí tlačítka nabídka disku. Stiskněte tlačítko pro spuštění plynulého přehrávání. V ostatních případech stiskněte v režimu zastavení tlačítko pro spuštění plynulého přehrávání. 3. Přehrávání programu - Pomocí této funkce můžete vybrat až 16 kapitol a přehrát je v naprogramovaném pořadí. - OSD obrazovka pro přehrávání programu je uvedena níže. Přehrávání souborů MP3/JPEG Po vložení a načtení disku MP3/JPEG CD nebo DVD se automaticky zobrazí obsah disku a spustí se přehrávání prvního souboru (označený soubor). Bude zobrazena následující obrazovka: Aktuální režim přehrávání Označený soubor pro přehrávání Aktuální režim přehrávání Posuvná lišta pro zobrazení další strany Tlačítka pro přepnutí mezi režimem přehrávání souborů MP3 a JPEG Stisknutím tlačítka nebo vyberte ikonu požadovaného typu souborů: hudba, obrázky a filmy. HUDBA OBRÁZKY FILMY Stisknutím tlačítek / vyberte typ souborů a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) na dálkovém ovladači. Nyní můžete ze seznamu souborů vybrat požadovaný soubor pro přehrávání. - Pomocí tlačítek se šipkami můžete zobrazit obsah jednotlivých složek a vybrat soubor, který chcete přehrát. POZNÁMKA: - Stisknutím tlačítek / se můžete přesunout na seznam souborů nebo seznam složek nebo vybrat požadovaný režim. - Pomocí číselných tlačítek můžete vybrat obsah přímo. Pro zadání čísla většího než 10 nejdříve stiskněte tlačítko +10 (například pro zadání čísla souboru 15 stiskněte tlačítko +10 a potom tlačítko 5). - Při přehrávání souborů MP3 se nezobrazuje obraz. Je přehráván pouze zvuk. - Přehrávání disků JPEG: Stisknutím tlačítka PROGRAM (Program) vyberte efekt používaný pro přechod snímků při prezentaci. K dispozici je 12 režimů, které lze postupně přepínat stisknutím tlačítka PROGRAM (Program). (Zobrazení obrázku shora, zobrazení obrázku zdola, zobrazení obrázku zleva, zobrazení obrázku zprava, zobrazení obrázku z levého horního rohu, zobrazení obrázku z pravého horního roku, splynutí obrázku zleva/zprava, horizontální pruhy, vertikální pruhy, splynutí obrázku ze 4 rohů, náhodné přehrávání, vypnuto). - Při přehrávání nebo pozastavení přehrávání obrázků můžete pomocí tlačítek se šipkami převrátit nebo otočit obrázek. pro horizontální převrácení. pro vertikální převrácení. pro otočení doleva o 90. pro otočení doprava o Při přehrávání nebo pozastavení přehrávání obrázků můžete pomocí tlačítka D.MENU (Nabídka DVD) zobrazit náhled 12 snímků. Stisknutím tlačítek / vyberte předchozí/následující stránku nebo stisknutím číselných tlačítek zobrazte odpovídající obrázek. - Maximální velikost obrázku JPEG, který lze zobrazit, je x

25 Nastavení funkcí Všeobecné nastavení v režimu DVD - Stisknutím tlačítka DVD SETUP (Nastavení DVD) zobrazte OSD nabídku DVD přehrávače. - Stisknutím tlačítek / vyberte požadovanou vedlejší nabídku. Stisknutím tlačítek / nebo ENTER (Potvrzení) vstupte do vybrané vedlejší nabídky. - Stisknutím tlačítka DVD SETUP (Nastavení DVD) ukončete OSD nabídku. Systémové nastavení TV SYSTEM (TV systém) - Stisknutím tlačítka vstupte do položky TV SYSTEM (TV systém) a pomocí tlačítek / vyberte některou z níže uvedených možností: AUTO (Automaticky) (výchozí nastavení) Tuto možnost lze použít, pokud je váš DVD přehrávač/rekordér kompatibilní s oběma formáty PAL i NTSC. PAL Tento formát je rozšířen například v Evropě. NTSC Tento formát je rozšířen například v Severní Americe. 25

26 SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) Pokud je tato položka nastavena na ON (Zapnuto) a DVD přehrávač/rekordér se nachází v režimu zastavení, není vložen žádný disk nebo je na obrazovce zobrazen statický obraz déle než 60 sekund, zobrazí se spořič obrazovky. Tato funkce chrání obrazovku před poškozením. ON (Zapnuto): Tuto možnost vyberte pro aktivaci funkce spořiče obrazovky. OFF (Vypnuto): Tuto možnost vyberte pro zrušení funkce spořiče obrazovky. TV TYPE (Typ televizoru) Obraz na discích DVD je zaznamenán s různými poměry stran obrazu. Pomocí této položky můžete vybrat některý ze tří poměrů stran obrazu: 4:3 PS (normální) 4:3 LB (normální) - 16:9 (širokoúhlý) Vyberte takový poměr stran obrazu, který bude nejvíce vyhovovat vašim požadavkům. POZNÁMKA: - Velikost přehrávaného obrazu se může lišit v závislosti na obsahu disku. - U obsahu zaznamenaného s poměrem stran obrazu 4:3 bude při výběru jakéhokoliv režimu vždy zobrazen obraz 4:3. - Vybraný poměr stran by měl odpovídat formátu obrazovky připojeného televizoru. PASSWORD (Heslo) - Při výchozím nastavení je zámek aktivní. Nelze provést nastavení hodnocení obsahu disku ani změnu hesla. Pro změnu nastavení hodnocení obsahu disku zadejte prosím pomocí číselných tlačítek výchozí heslo 0000 a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). - Pro změnu hesla zadejte jakékoliv 4 číslice, pokud není zámek aktivní. Zadané čtyřciferné číslo bude uloženo jako vaše nové heslo. 26

27 RATING (Hodnocení) Můžete provést nastavení hodnocení obsahu disku podle vašich požadavků. Úroveň hodnocení je rozdělena do osmi různých kategorií, od KID SAFE (Pro děti) až po ADULT (Pro dospělé). POZNÁMKA: Lze editovat, pouze pokud není zámek aktivní. POWER RESUME (Obnovení přehrávání) ON (Zapnuto): Tuto možnost vyberte pro aktivaci funkce obnovení přehrávání z místa posledního zastavení. OFF (Vypnuto): Tuto možnost vyberte pro zrušení funkce obnovení přehrávání z místa posledního zastavení. DEFAULT SETTING (Výchozí nastavení) - Stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) obnovte výchozí nastavení. 27

28 Nastavení jazyka Stisknutím tlačítka DVD SETUP (Nastavení DVD) zobrazte OSD nabídku DVD přehrávače. ENGLISH SPANISH FRENCH ITALIAN RUSSIAN DUTCH POLISH - OSD LANGUAGE (Jazyk OSD) Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku OSD LANGUAGE (Jazyk OSD) a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). K dispozici je 7 jazyků. Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). AUDIO LANG (Jazyk zvukového doprovodu) Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku AUDIO LANG (Jazyk zvukového doprovodu) a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). K dispozici je 7 jazyků. Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). ENGLISH SPANISH FRENCH ITALIAN RUSSIAN DUTCH POLISH SUBTITLE LANG (Jazyk titulků) Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku SUBTITLE LANG (Jazyk titulků) a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). K dispozici je 7 jazyků. Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). ENGLISH SPANISH FRENCH ITALIAN RUSSIAN DUTCH POLISH 28

29 MENU LANG (Jazyk nabídek) ENGLISH SPANISH FRENCH ITALIAN RUSSIAN DUTCH POLISH - Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku MENU LANG (Jazyk nabídek) a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). K dispozici je 7 jazyků. Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení). Nastavení zvuku Nastavení zvuku K dispozici jsou následující položky pro nastavení zvuku: KEY (Tónina) - Pomocí tlačítka se šipkou nahoru a dolů pohybujte posuvníkem a vyberte požadované nastavení. 29

30 Digitální nastavení DYNAMIC RANGE (Dynamický rozsah) - Aktivace komprese dynamického rozsahu pro dosažení požadovaného efektu. Při nastavení na FULL (Plná) je špičková úroveň hlasitosti nejmenší. Při nastavení na OFF (Vypnuto) je špičková úroveň hlasitosti nejvyšší. DUAL MONO (Duální mono) - Můžete vybrat čtyři různé možnosti pro výstup zvuku, STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO. Výstup zvuku při výběru příslušné možnosti je popsán v níže uvedené tabulce. REŽIM LEVÝ REPRODUKTOR PRAVÝ REPRODUKTOR STEREO LEVÝ STEREOFONNÍ KANÁL PRAVÝ STEREOFONNÍ KANÁL L-MONO LEVÝ MONOFONNÍ KANÁL LEVÝ MONOFONNÍ KANÁL R-MONO PRAVÝ MONOFONNÍ KANÁL PRAVÝ MONOFONNÍ KANÁL MIX-MONO LEVÝ MONOFONNÍ KANÁL + PRAVÝ MONOFONNÍ KANÁL LEVÝ MONOFONNÍ KANÁL + PRAVÝ MONOFONNÍ KANÁL 30

31 10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Přečtěte si prosím následující část a zkontrolujte, zda jste schopni problém vyřešit sami. Problém Řešení Žádný signál Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely. Špatné barevné odstíny Nastavte kontrast, sytost barev a jas. Šum v obraze Možný důsledek používání zářivkového osvětlení, motorového zařízení nebo jiného elektrického spotřebiče v blízkosti televizoru. Dvojitý obraz Možný důsledek elektromagnetického rušení způsobeného jiným televizorem, počítačem, videohrami nebo radiopřijímačem. Zrnění obrazu Anténní kabely nejsou správně připojeny. Dálkový ovladač nepracuje Zkontrolujte prosím stav baterií a jejich polaritu. Ujistěte se, že není IR senzor dálkového ovládání zakryt žádným předmětem. Je slyšet bzučení a dochází k vibracím skříně televizoru Přestože je obraz zobrazen správně, může být tento jev způsoben nestabilním upevněním televizoru. Žádný zvuk Ujistěte se, že jste nestisknuli tlačítko MUTE (Vypnutí zvuku) na panelu televizoru nebo na dálkovém ovladači. Disk DVD se nepřehrává Ujistěte se, že jste televizor přepnuli do režimu DVD. DVD přehrávač nepracuje správně Ujistěte se, že je disk vložen správně. Zkontrolujte, zda není disk poškozený a zda je zaznamenán v kompatibilním formátu. Chvíli prosím počkejte, protože spuštění přehrávání některých disků může trvat déle. 31

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Pipojení síového kabelu Pipojení antény Pipojení ke konektoru SCART Pipojení ke

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN barevný televizor s úhlopříčkou 63 cm OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT LCD televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ OBSAH Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV...3 Důležité bezpečnostní instrukce...4 Úvod...7 Funkce TV...7 Dálkové ovládání...8 Funkce dálkového

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor NÁVOD K OBSLUZE CTV 25276 SN barevný televizor OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2 ZADNÍ PANEL A BOČNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L PŘIJÍMACÍ KANÁLY VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÁ TV (S1-S-20/ S21-S41) POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ 100 INDIKÁTOR KANÁLU

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

SLE 2601M4. LED televizor Návod k obsluze

SLE 2601M4. LED televizor Návod k obsluze SLE 2601M4 LED televizor Návod k obsluze Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru.

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Brimax 32 LCD TV. Uživatelská příručka

Brimax 32 LCD TV. Uživatelská příručka Brimax 32 LCD TV Uživatelská příručka 1. Příprava k používání Úvod Příslušenství dálkový ovladač 2x baterie typu AAA napájecí kabel AC uživatelská příručka Zapnutí LCD televize 1) Ujistěte se, že vypínač

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26) / 76 cm (30) Návod k obsluze DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

LED televizor SLE 24F47DM4 NÁVOD K OBSLUZE

LED televizor SLE 24F47DM4 NÁVOD K OBSLUZE LED televizor SLE 24F47DM4 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru.

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte

Čeština. Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka. Vítejte Barevný LCD TV řady E24/E26 Uživatelská příručka Vítejte Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití

Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Braun DigiFrame 1570 - Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Manuál pro LED HDTV (cz)

Manuál pro LED HDTV (cz) Manuál pro LED HDTV (cz) Upozornění: Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento manuál! Obsah 1. Instrukce.2 2. Informace...3 3. Specifikace..4 4. Úvod.5 5. Příslušenství 5 6. Připevnění

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze. Česky

Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze. Česky Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda

Příslušenství. Bezpečnostní opatření. Zdroj energie. Síťový kabel. Vlhkost a voda Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie... 2 Síťový kabel... 2 Vlhkost a voda... 2 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více