Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovatele zápisu MVDr. Jarmila Dobeše a Ing. Josefa Kaluse. Z 6/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: p. Karel Mikuš, Mgr. Zdeněk Petroš, Ing. Daniel Vodák. Z 6/03 Zpráva o stavu veřejného pořádku v teritoriu města Valašské Meziříčí za rok 2006 a spolupráce s Městskou policií Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v teritoriu města Valašské Meziříčí za rok 2006 a spolupráci s Městskou policií Valašské Meziříčí přednesenou kpt. Bc. Tözserem. T: Ihned Zodp.: kpt. Bc. Tözser Z 6/04 Zpráva o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok Zastupitelstvo města ukládá řediteli Městské policie Valašské Meziříčí předložit Radě města akční plán preventivních opatření pro snížení sociopatogenních jevů dětí a mládeže. T: Ihned Zodp.: p. Mikliš Z 6/05 Prodej bytu č. 41 v domě čp. 458 na ul. Vsetínská ve Valašském Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 41 o velikosti 1+kk v domě čp. 458 na ul. Vsetínská ve Valašském Meziříčí panu xxx xxx xxx za cenu ,- Kč. 2. Zastupitelstvo města schvaluje v případě odstoupení pana xxx xxx xxx od koupě bytu č. 41 o velikosti 1+kk v domě čp. 458 na ul. Vsetínská ve Valašském Meziříčí prodej tohoto bytu dalšímu žadateli v pořadí. 1

2 Z 6/06 Revokace části usnesení č. Z 42/09 ze dne 21. září 2006 Prodej bytu třetím osobám 1. Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č. Z 42/09 ze dne 21. září 2006, a to tak, že ruší prodej bytu č. 06 o velikosti 3+1 na ul. Vsetínská čp. 476 ve Valašském Meziříčí panu xxx xxx za cenu ,- Kč. 2. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej bytu třetím osobám za podmínek stanovených v Pravidlech pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí schválených dne , a to byt č. 06 o velikosti 3+1 na ul. Vsetínská čp. 476 ve Valašském Meziříčí. Cena dle znaleckého posudku činí ,- Kč (50 % z ceny = ,- Kč). Z 6/07 Schválení prodeje bytů Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytových jednotek v domě čp. 686 na ul. Bří Čapků, čp. 644 a 645 na ul. Sklářská ve Valašském Meziříčí za podmínek stanovených v Pravidlech pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí schválených usnesením Zastupitelstva města dne č. Z 37/12 stávajícím nájemníkům. Z 6/08 Prodej bytu třetím osobám Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytů třetím osobám těmto žadatelům: - byt č. 19 o velikosti 3+1 na ul. Sušilova čp. 717 ve Valašském Meziříčí panu xxx xxx za cenu ,- Kč, - byt č. 17 o velikosti 2+1 na ul. U Apolla čp. 693 ve Valašském Meziříčí paní xxx xxx za cenu ,- Kč, - byt č. 09 o velikosti 2+1 na ul. Sokolská čp ve Valašském Meziříčí manželům xxx a xxx xxx za cenu ,- Kč, - byt č. 01 o velikosti 2+1 na ul. Sokolská čp ve Valašském Meziříčí manželům xxx a xxx xxx za cenu ,- Kč, - byt č. 01 o velikosti 3+1 na ul. Čajkovského čp. 623 ve Valašském Meziříčí manželům xxx xxx a xxx xxx za cenu ,- Kč. 2

3 Z 6/09 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo mezi Technickými službami Valašské Meziříčí, s. r. o. a Městem Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Technickými službami Valašské Meziříčí, s. r. o., Mikoláše Alše 833, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: a Městem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dne dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna Z 6/10 Podpora záměru OA a VOŠ Valašské Meziříčí rozšířit nabídku studijních programů bakalářského studia Zastupitelstvo města podporuje záměr OA a VOŠ Valašské Meziříčí, Masarykova 101, Valašské Meziříčí rozšířit nabídku bakalářských studijních programů o obor Veřejná ekonomika a správa v kombinované formě studia. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 6/11 Rozbory hospodaření škol a školských zařízení za rok 2006 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných Městem Valašské Meziříčí za rok 2006 včetně rozdělení výsledků hospodaření do fondů dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 6/12 Rozbory hospodaření Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2006 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Městské knihovny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2006 včetně rozdělení výsledku hospodaření do fondů dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 6/13 Rozbory hospodaření Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2006 Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace za rok 2006 včetně rozdělení výsledku hospodaření do fondů dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 3

4 Z 6/14 Žádost Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizace o povolení provedení odpisu nedobytné pohledávky Zastupitelstvo města schvaluje Kulturnímu zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvkové organizaci provedení odpisu nedobytné pohledávky ve výši ,- Kč dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 6/15 Bezúplatný převod movitého majetku do správy Střediska volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod movitého majetku do správy Střediska volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: zřizované Městem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 k Příloze č. 1 ke Zřizovací listině Střediska volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: zřizované Městem Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Janetková Z 6/16 Změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí nové žádosti 1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zahrnutí žádostí č. 200, 201, 202, 205 a 206 do změny č. 72 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu takto: - žádost č. 200 paní xxx xxx pozemek p. č. 1767/12, 1767/13 a 1960/3 v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití ploch luk a pastvin a plochy orné půdy v neurbanizované území na plochu obytné zástavby pro stavbu rodinného domu. - žádost č. 201 ISŠ COP, ul. Palackého pozemek p. č a 2556/1 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití návrhové plochy doprovodné a ochranné zeleně na plochu dopravy a dopravních zařízení pro výstavbu parkoviště v rámci investiční akce Výstavba sportovní haly. - žádost č. 202 pan xxx xxx xxx pozemek p. č. 275/2, 283/56, 283/74, 283/68, 278/24, 278/9 a 278/12 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Jedná se o změnu funkčního využití plochy technického vybavení na plochu smíšené zástavby (integrované funkce bydlení, občanská vybavenost, výrobní služby) pro výstavbu objektů pro podnikatelské aktivity. 4

5 - žádost č. 205 pan xxx xxx pozemek p. č. 2133/2, 2072/3, 2087/2, 2132 a 2134 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy na plochu obytné zástavby pro stavbu 5 rodinných domů. - žádost č. 206 DIAMAT UNIPOOL, s. r. o. pozemek p. č. 2133/20, 2233/21, 2133/22, 2133/23 a 2133/60 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy na plochu obytné zástavby pro stavbu 9 rodinných domů. 2. Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 44 a 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zahrnutí žádostí č. 195, 198, 199, 203 a 204 do změny č. 72 ÚPnSÚ Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu takto: - žádost č. 195 xxx a xxx xxx pozemek p. č. 388/1 v k. ú. Hrachovec. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů na plochu obytné zástavby pro stavbu hospodářské budovy. - žádost č. 198 manželé xxx xxx a xxx xxx pozemek p. č. 2133/29, 2133/36, 2133/37, 2133/38 a 2133/43 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy doprovodné a ochranné zeleně v neurbanizované území na plochu obytné zástavby pro stavbu 7 rodinných domů. - žádost č. 199 Agentura Zvonek CZ s. r. o. pozemek p. č. 1550, část pozemku p. č. 1545/64 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Jedná se o změnu funkčního využití plochy dopravy na plochu obytné zástavby bytový dům. - žádost č. 203 pan xxx xxx a pan xxx xxx pozemek p. č. 1379/4 v k. ú. Krhová. Jedná se o změnu funkčního využití plochy orné půdy v neurbanizované území na plochu obytné zástavby pro stavbu 1 rodinného domu. - žádost č. 204 pan xxx xxx pozemek p. č. 14 v k. ú. Křivé. Jedná se o změnu funkčního využití plochy zahrad a sadů v neurbanizované území na plochu obytné zástavby pro stavbu 1 rodinného domu. 3. Zastupitelstvo města schvaluje částečnou úhradu nákladů na pořízení ÚPD k jednotlivým žádostem o změnu územního plánu žadatelům dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová Z 6/17 Smlouva o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky dle předloženého návrhu. Ing. arch. Vávrová 5

6 Z 6/18 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č o výměře cca 900 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č o výměře cca 900 m 2 v k. ú. Krhová Z 6/19 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č o výměře cca 2000 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č o výměře cca 2000 m 2 v k. ú. Krhová. Z 6/20 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 175/1 o výměře 952 m 2 v k. ú. Bynina Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 175/1 o výměře 952 m 2 v k. ú. Bynina. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/21 Žádost pana xxx xxx a pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 261/1 o výměře 1500 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 261/1 o výměře 1500 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Z 6/22 Žádost společnosti MEDKOTECH s. r. o. o prodej objektu čp. 573 ležícího na pozemku p. č. st. 1/1 a pozemku p. č. st. 1/1 o výměře 375 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej objektu čp. 573 ležícího na pozemku p. č. st. 1/1 a pozemku p. č. st. 1/1 o výměře 375 m 2 v k. ú. Krhová. 6

7 Z 6/23 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 616 o výměře 613 m 2 a p. č. 625/6 o výměře 279 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 616 o výměře 613 m 2 a p. č. 625/6 o výměře 279 m 2 v k. ú. Krhová. Z 6/24 Žádost manželů xxx xxx a xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 97 o výměře 215 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 97 o výměře 215 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Z 6/25 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 35 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 350 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesné výměry a p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/26 Žádost manželů xxx a xxx xxx, pana xxx xxx a paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 830/3 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Křivé Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 830/3 o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Křivé. Přesné výměry a p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/27 Žádost společnosti LIDL Česká republika v. o. s. o prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 854/21 o výměře 22 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově vytvořeného pozemku p. č. 854/21 o výměře 22 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti LIDL Česká republika v. o. s, Nárožní 1359/11, Praha 5, IČ: za cenu 500,- Kč/m 2. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 7

8 Z 6/28 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č. 172/6 o výměře 1446 m 2 a p. č. st. 68/2 o výměře 92 m 2 v k. ú. Lhota u Choryně Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově vytvořených pozemků p. č. 172/6 o výměře 1446 m 2 a p. č. st. 68/2 o výměře 92 m 2, vše v k. ú. Lhota u Choryně panu xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 za účelem výstavby rodinného domu ve smyslu usnesení č. Z 27/03 ze dne : Z důvodu zabezpečení dosažení účelu prodeje pozemků města, které jsou ve vlastnictví města a jsou prodávány pro stavbu domů či podnikatelských subjektů, bude ze strany města postupováno tak, že po schválení prodeje zastupitelstvem města bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kde prodej pozemků bude podmíněn tím, že budoucí kupující je povinen do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zahájit stavbu vybudováním základové konstrukce stavby do kóty 0. Budoucí kupující je povinen pozemek řádně udržovat a zabránit vytvoření nepovolené skládky odpadů na tomto pozemku. Přesná výměra a p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/29 Žádost společnosti DAST VELKOOBCHOD s. r. o. o prodej pozemku p. č. 307/14 o výměře 1526 m 2 nebo jeho části o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 5/26 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p. č. 307/14 o výměře cca 200 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č. 883 o výměře cca 100 m 2 ve vlastnictví společnosti DAST VELKOOBCHOD s. r. o., Uhelná 13, Valašské Meziříčí, IČ: , vše v k. ú. Krásno nad Bečvou. Cenu za rozdíl ve výměře uhradí společnost DAST VELKOOBCHOD s. r. o ve výši 250,- Kč/m 2. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/30 Prodej objektu čp. 250 na ul. Křižná ve Valašském Meziříčí a pozemku p. č. st o výměře cca 2541 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí podání občanů nazvané petice za účelné využití obchodního centra Křižná a zachování hygienických podmínek pro život občanů trvale žijících na sídlišti Křižná vedené v centrální evidenci pod ev. č. Pe 4/ Zastupitelstvo města neschvaluje prodej objektu čp. 250 na ul. Křižná ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. st včetně nadstřešení umístěného nad pozemkem p. č. 1139/5 a pozemku p. č. st o výměře cca 2541 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou z důvodu nižší nabídnuté ceny žadatelů, než je cena znaleckého posudku (cena v místě obvyklá). 3. Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 5/27 ze dne , a to tak, že ho upravuje a doplňuje o podmínky pro prodej budovy čp. 250 na ulici Křižná 8

9 ve Valašském Meziříčí ležící na pozemku p. č. st včetně nadstřešení umístěného nad pozemkem p. č. 1139/5 a pozemku p. č. st o výměře cca 2541 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou takto: a) prodej bude realizován prostřednictvím vybrané realitní kanceláře, b) odměna za zprostředkování bude vyplacena vybrané realitní kanceláři z kupní ceny, c) termín pro nabídky na prodej budovy předloží vybraná realitní kancelář Městu Valašské Meziříčí do , d) součástí nabídky bude návrh výše tržního nájemného za pronájem prostor klubu důchodců Městu Valašské Meziříčí na dobu max. 2 let. Z 6/31 Prodej bytového domu na ul. Nádražní 425 ležícího na pozemku p. č. st. 837 a části pozemku p. č. 37/1 a pozemku p. č. st. 837 o výměře 382 m 2 a části pozemku p. č. 37/1 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy s terasou na ul. Nádražní č. p. 425 ležící na pozemku p. č. st. 837 a části pozemku p. č. 37/1 a pozemku p. č. st. 837 o výměře 382 m 2 a části pozemku p. č. 37/1 cca 40 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti TOMA, a. s., tř. T. Bati 1566, Otrokovice, IČ: , zastoupena Ing. Radkem Hegerem, generálním ředitelem za cenu ,- Kč za těchto podmínek: a) přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, b) kupující provede na své náklady rekonstrukci a kolaudaci budovy na byty min. v 6 nadzemních podlažích do 24 měsíců od podpisu kupní smlouvy, c) při podpisu kupní smlouvy složí budoucí kupující kauci ve výši 2 mil. Kč, které mu budou vráceny do 30 dnů po kolaudaci stavby, d) prodávající převede na kupujícího práva a povinnosti vlastníka nemovitostí budovy č. p. 425, postavené na p. č. st. 837 a části pozemku p. č. 37/1 v k. ú. Krásno nad Bečvou vyplývající z kupní smlouvy o dodávkách tepla, uzavřené dne mezi prodávajícím jakožto vlastníkem předmětu převodu této smlouvy, CZT Valašské Meziříčí, s. r. o. jakožto dodavatelem a Městem Valašské Meziříčí jakožto odběratelem, pokud jde o práva a povinnosti vlastníka nemovitosti, které jsou předmětem převodu. Prodávající tak touto smlouvou převede na kupujícího závazek odebírat teplo pro otápění a ohřev teplé užitkové vody od dodavatele CZT Valašské Meziříčí, s. r. o. na dobu od podpisu kupní smlouvy do Prodávající dále převede na kupujícího práva a povinnosti vlastníka nemovitosti na dobu od uzavření kupní smlouvy do trpět v převáděné nemovitosti objektovou předávací stanici tepla v majetku dodavatele tepla CZT Valašské Meziříčí s. r. o. na základě nájemní smlouvy s vlastníkem této stanice, nebo na základě zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění objektové předávací stanice, e) kupující převezme závazek vyplývající z nájemní smlouvy mezi Městem Valašské Meziříčí a firmou Telefonica O2 o umístění vysílací stanice v 8. podlaží budovy a na střeše budovy Nádražní 425, 9

10 f) kupující převezme dále závazek vyplývající z nájemní smlouvy o umístění televizní antény s kabelem pro přenos televizního signálu pro sousední objekt uzavřené s firmou Hepos, spol. s r. o. Valašské Meziříčí, g) kupní cena bude prodávajícímu zaplacena do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy, a to před vkladem práva vlastnického do katastru nemovitostí. Z 6/32 Žádost paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 557/3 o výměře cca 7 m 2 v k. ú. Lhota u Choryně Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 557/3 o výměře cca 7 m 2 v k. ú. Lhota u Choryně paní xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/33 Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o revokaci usnesení č. Z 4/18 ze dne na prodej části pozemku p. č. 244/3 o výměře cca 14 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 4/18 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 244/3 o výměře cca 14 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: za cenu 1000,- Kč/m 2. Přesné výměry a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/34 Žádost společnosti SYNOT REAL ESTATE, a. s. o revokaci usnesení č. 10/07 ze dne na prodej části pozemku p. č. 22/3 o výměře cca 30 m 2, části pozemku p. č. 22/6 o výměře cca 91 m 2 a části pozemku p. č. 22/7 o výměře cca 130 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí petici občanů vedenou v centrální evidenci pod ev. č. Pe 2/2007 nazvanou Revokace usnesení Z 4/14 z řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne , která vyjadřuje nesouhlas s prodejem pozemků p. č. 22/3, 22/6 a 22/7, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou. 2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 22/3 o výměře cca 30 m 2 a části pozemku p. č. 22/7 o výměře cca 130 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti SYNOT REAL ESTATE, a. s., Sokolovská čp. 541,

11 Praha 8 Libeň, IČ: za cenu 2.000,- Kč/m 2, mimo ty části pozemku na nichž je umístěn stávající chodník. 3. Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č. Z 4/14 ze dne , a to tak, že ruší vyhlášený záměr na prodej části pozemku p. č. 22/6 o výměře 91 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou (pozemek pod stávajícím parkovištěm). 4. Zastupitelstvo města revokuje část svého usnesení č. Z 4/14 ze dne , a to tak, že vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 22/6 o výměře 91 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu (pozemek pod budoucí terasou a přístupovou rampou pro tělesně postižené občany), minimálně však 2 m od krajnice stávající komunikace. Z 6/35 Žádost společnosti SOFTAPP, s. r. o. o prodej pozemku p. č. 2067/2 o výměře 1546 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2067/2 o výměře cca 1540 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí společnosti SOFTAPP, s. r. o., Pod Hubleskou 17, Bílovec, IČ: za cenu 400,- Kč/m 2 za těchto podmínek: - cena je stanovena s ohledem na zatížení pozemku ochranným pásmem VN - bude zřízeno věcné břemeno na případné inženýrské sítě, - přesné výměry a p. č. budou stanoveny dle GPL, - hranice prodávaného pozemku bude cca 4 m od okraje stávající komunikace. Z 6/36 Žádost pana xxx xxx, pana xxx xxx a paní xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2511/8 o výměře 67,97 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2511/8 o výměře cca 67,97 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město takto: - panu xxx xxx a paní xxx xxx část pozemku p. č. 2511/8 plocha 1 o výměře cca 34,35 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 340,- Kč/m 2, - panu xxx xxx část pozemku p. č. 2511/8 plocha 2 o výměře cca 33,62 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město za cenu 340,- Kč/m 2, - přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL, - na případné inženýrské sítě budou zřízena věcná břemena. 11

12 Z 6/37 Žádost pana xxx xxx o revokaci usnesení č. Z 4/24 ze dne na prodej části pozemku p. č. 430 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Hrachovec Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 4/24 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 430 o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Hrachovec panu xxx xxx za cenu 150,- Kč/m 2. Přesná výměra a p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/38 Žádost paní xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o revokaci části svého usnesení č. Z 43/87 ze dne týkající se prodeje části pozemku paní xxx xxx xxx. Z 6/39 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku pod garáží p. č. 2611/47 o výměře 18 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pod garáží p. č. 2611/47 o výměře 18 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2. Z 6/40 Darování pozemků p. č. 1836/35 výměře 353 m 2 a p. č. 1836/36 o výměře 99 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 40/37 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků p. č. 1836/35 o výměře 353 m 2 a p. č. 1836/36 o výměře 99 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren od České republiky Okresního soudu Vsetín, Horní náměstí 5, Vsetín, IČ: Městu Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ:

13 Z 6/41 Žádost České republiky - Okresního soudu ve Vsetíně o dořešení majetkoprávních vztahů, pozemků i budovy okresního soudu v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 4/27 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo schvaluje darování části pozemku p. č. 1836/1 o výměře cca 20 m 2, zastavěného stávajícím oplocením v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren dle předloženého návrhu České republice - Okresnímu soudu ve Vsetíně, Horní náměstí 5, Vsetín, IČ: Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/42 Prodej budovy čp (bývalé označení č. 13) ležící na pozemku p. č. 2120/20 a pozemku p. č. 2120/20 o výměře 836 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy čp na ul. Železničního vojska ležící na pozemku p. č. 2120/20 a pozemku p. č. 2120/20 o výměře 836 m 2, v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren společnosti C.B.G. Impex, Mikoláše Alše 459, Valašské Meziříčí, IČ: za cenu ,- Kč za podmínky napojení objektu na soustavu CZT. Z 6/43 Žádost pana xxx xxx o schválení splátkového kalendáře za prodej části pozemku p. č. 1836/1 o výměře 787 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti pana xxx xxx o schválení splátkového kalendáře ve 36 pravidelných měsíčních splátkách za prodej pozemku p. č. 1836/1 o výměře 787 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město, v areálu bývalých kasáren. 13

14 Z 6/44 Revokace usnesení č. Z 4/28 ze dne na směnu pozemku p. č. pozemku p. č. 1671/2 o výměře 49 m 2 a pozemku p. č. 234/2 o výměře 30 m 2 ve vlastnictví paní xxx xxx, manželů xxx a xxx xxx a xxx xxx za část pozemku p. č. 1296/3 o výměře 79 m 2 ve vlastnictví města a prodej zbývající části pozemku p. č. 1296/3 o výměře 432 m 2, vše v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 4/28 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se textem novým takto: 1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 1296/3 o výměře 79 m 2 v k. ú. Krhová ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za pozemek p. č. 234/2 o výměře 30 m 2 a pozemek p. č. 1671/2 o výměře 49 m 2 ve spoluvlastnictví paní xxx xxx podíl ¼, pana xxx xxx a paní xxx xxx podíl ½ a paní xxx xxx podíl ¼. Přesná výměra a p. č. budou stanoveny dle GPL. 2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1296/3 o výměře cca 432 m 2 v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 150,- Kč/m 2. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 6/45 Žádost paní xxx xxx o výkup pozemku p. č. st. 902/2 o výměře 232 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou pod části mateřské školy na ul. Seifertově ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku p. č. st. 902/2 o výměře 232 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou pod části mateřské školy na ul. Seifertově ve Valašském Meziříčí od paní xxx xxx za cenu dle znaleckého posudku ,-Kč. Z 6/46 Žádost xxx xxx xxx o revokaci usnesení č. Z 43/102 ze dne na výkup pozemků p. č o výměře 1247 m 2 a p. č o výměře 1529 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 43/102 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků p. č o výměře 1247 m 2 a p. č o výměře 1529 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město od dědiců po xxx xxx xxx xxx za cenu 300,- Kč/m 2. 14

15 Z 6/47 Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji nemovitosti domu čp. 316 na ul. Hřbitovní, pozemku p. č. st. 412 o výměře 248 m 2, pozemku p. č. 430/3 o výměře 806 m 2 a pozemku p. č. 430/20 o výměře 132 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o připravovaném výběrovém řízení na prodej domu čp. 316 na ul. Hřbitovní, pozemku p. č. st. 412 o výměře 248 m 2, pozemku p. č. 430/3 o výměře 806 m 2 a pozemku p. č. 430/20 o výměře 132 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou za minimální cenu ,- Kč. Z 6/48 Prodloužení termínu vybudování základové konstrukce do kóty 0 u pronájmů pozemků v lokalitě Stínadla II. a prodloužení termínu dokončení stavby na pozemcích v lokalitě Stínadla II. ve Valašském Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu na uzavření kupní smlouvy po vybudování základových konstrukcí rodinných domů do kóty 0 v lokalitě Stínadla II. ve Valašském Meziříčí dle čl. 3 bod 9 záměrů na prodej do Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby v lokalitě Stínadla II. ve Valašském Meziříčí dle č. 5 bod 2 b) záměrů na prodej do Z 6/49 Žádost xxx xxx xxx o snížení ceny pozemku p. č. 2133/30 o výměře 823 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o revokaci svého usnesení č. Z 43/90/1 ze dne Z 6/50 Žádost manželů xxx a xxx xxx o snížení ceny pozemku p. č. 2133/125 o výměře 774 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města schvaluje snížení kupní ceny za část pozemku p. č. 2133/30 o výměře 774 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město manželům xxx a xxx xxx o 50 tis. Kč z důvodu navýšení nákladů o vybudování domovní přečerpávací stanice. 15

16 Z 6/51 Žádost paní xxx xxx o snížení ceny pozemku p. č. 1108/25 o výměře 636 m 2 v k. ú. Hrachovec Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o revokaci svého usnesení č. Z 4/23 ze dne Z 6/52 Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Křivé, lokalita Vrchovina, Podhájí, Vichury schválení návrhu Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 37/51 ze dne , a to tak, že původní text usnesení se ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje Návrh jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Křivé, lokalita Vrchovina, Podhájí, Vichury, zpracovaný společností LÖW & spol., s. r.o., Vranovská 102, okres Brno město, IČ: smlouvou o dílo č. 9/98. Z 6/53 Informace o připravovaném výběrovém řízení na prodej budovy č. p. 400 a pozemků p. č. st. 395 a p. č. 396, vše v k. ú. Brňov Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na prodej budovy č. p. 400, rodinný dům, část obce Podlesí, pozemku p. č. st. 395 zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 396 ostatní plocha, jiná plocha, v obci Valašské Meziříčí v k. ú. Brňov. Navrhovaná min. kupní cena uvedených nemovitostí činí ,- Kč. Z 6/54 Prodej kabelu VN v Průmyslové zóně Lešná Zastupitelstvo města schvaluje prodej kabelu VN v Průmyslové zóně Lešná v k. ú. Lhotka nad Bečvou v celkové délce 675 m za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ:

17 Z 6/55 Výkup venkovního vedení NN v Průmyslové zóně Lešná Zastupitelstvo města schvaluje výkup venkovního vedení NN v Průmyslové zóně Lešná v k. ú. Příluky od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.300,- Kč. Z 6/56 Projekt Čistá řeka Bečva přímá dotace na nákup čerpacích stanic a provedení společných částí kanalizačních přípojek Zastupitelstvo města schvaluje žádosti občanů včetně přidělení přímé dotace finančního plnění v rámci projektu Čistá řeka Bečva dle předloženého návrhu. Ing. Hrňa Z 6/57 Přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč ze státního rozpočtu na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2006 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč na realizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, určenou na financování nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2006, v příjmové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 zaúčtovanou na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 29008, ve výdajové části zaúčtovanou následovně: ,- Kč na orj. 5, oddíl ( ) 1039, položku 5212, org Neinvestiční dotace na činnost odb. les. hospodáře nefinančním podnikatel. subjektům fyzické osoby dotace ÚZ 29008, ,- Kč na orj. 5, oddíl ( ) 1039, položku 5213, org Neinvestiční dotace na činnost odb. les. hospodáře nefinančním podnikatel. subjektům právnické osoby dotace ÚZ Bc. Studeník Z 6/58 Vratka nevyčerpaných dotací z roku 2006 ve výši ,50 Kč Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 následovně: 1. navýšení ve výdajové části o finanční částku tis. Kč u orj. 9, oddílu ( ) 6402, položky 5364, org Vratka dotací, 2. navýšení třídy 8 - Financování o finanční částku tis. Kč na položce Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, 3. navýšení závazného ukazatele u orj. 9, FIN běžné výdaje na výši tis. Kč. Bc. Studeník 17

18 Z 6/59 Skutečné poskytnutí finančních prostředků přidělených dotací na sociálně právní ochranu dětí za I. a II. čtvrtletí 2007 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace na sociálně právní ochranu dětí, kdy v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 je uvažováno s příjmem ve výši tis. Kč, dle přiznané skutečnosti Krajským úřadem Zlínského kraje, a to následovně: - na I. čtvrtletí roku 2007 částku ,- Kč na základě dopisu doručeného dne , - na II. čtvrtletí roku 2007 částku ,- Kč na základě dopisu doručeného dne Bc. Studeník Z 6/60 Žádost paní Jany Jasné - knihkupectví s místem podnikání Ulička 851, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou o kompenzaci ušlých tržeb ve výši 27 tis. Kč za měsíce listopad a prosinec v roce 2006 Zastupitelstvo města neschvaluje úhradu ušlého zisku paní Janě Jasné knihkupectví s místem podnikání Ulička 851, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: ve výši 27 tis. Kč. Bc. Studeník Z 6/61 Změna v příjmové a výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 v souvislosti s nájmem za zimní stadion od HC Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 navýšením finančních prostředků v souvislosti s nájmem za zimní stadion od HC Valašské Meziříčí následovně: v příjmové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 navýšení o 300 tis. Kč v nedaňových příjmech u oddílu ( ) 6171, položky 2132 Nájem nebytových prostor (nájem za zimní stadion - HC Valašské Meziříčí), ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 navýšení o 300 tis. Kč u orj. 3, oddílu ( ) 3421, položky 5331, org SVČ Domeček příspěvek na hokejovou přípravu dětí. 2. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazného ukazatele u orj. 3, OŠKS běžné výdaje na výši tis. Kč. Bc. Studeník 18

19 Z 6/62 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 u orj. 9 OF a orj. 1 OOZ 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 celkem ve výši 350 tis. Kč následovně: tis. Kč z orj. 9, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5024, org Odstupné, - 70 tis. Kč z orj. 9, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 1, oddíl ( ) 6171, položku 5011, org Platy pracovníků MěÚ. 2. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazného ukazatele u orj. 9, FIN běžné výdaje na výši tis. Kč. 3. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazného ukazatele u orj. 1, OOZ mzdové náklady na výši tis. Kč. Bc. Studeník Z 6/63 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 u orj. 3 OŠKS Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 celkem ve výši tis. Kč následovně: tis. Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly a stavby ZŠ sportoviště na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org ZŠ Křižná rekonstrukce fasáda (vl. zdroje), tis. Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly a stavby ZŠ sportoviště na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 6121, org MŠ Křižná rekonstrukce fasáda (vl. zdroje). Bc. Studeník Z 6/64 Žádost občanského sdružení Valašské Athény, Kraiczova 1039, Valašské Meziříčí o bezúročnou půjčku ve výši 100 tis. Kč na vydání knihy starých pohlednic města 1. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 100 tis. Kč občanskému sdružení Valašské Athény, Kraiczova 1039, Valašské Meziříčí na vydání knihy starých pohlednic města se splatností do Půjčka ve výši 100 tis. Kč bude zaúčtována jako výdaj v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 u orj. 9, oddíl ( ) 3316, položka 5622, org Půjčka o. s. Valašské Athény. 3. Půjčka bude zaúčtována jako příjem v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 ve třídě 8 Financování pod položkou 8113 Vrácení půjčky od o. s. Valašské Athény a celkové navýšení třídy 8 - Financování na tis. Kč. 19

20 4. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení závazného ukazatele u orj. 9, FIN - běžné výdaje na výši tis. Kč. Bc. Studeník Z 6/65 Petice občanů Proti stavbě tzv. Polyfunkčního centra na Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí petici občanů vedenou v centrální evidenci pod ev. č. Pe 3/2007 nazvanou Proti stavbě tzv. Polyfunkčního centra na Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí. JUDr. Poisel Z 6/66 Fond regenerace 2007 a zprávy z Komise pro Městskou památkovou zónu 1. Zastupitelstvo města schvaluje upravený text Pravidel pro udělování čestného občanství, ceny města a čestných poct dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navržené přidělení příspěvků z Fondu regenerace pro rok 2007 takto: Žadatel Adresa objektu Účel xxx xxx xxx xxx, Valašské Meziříčí xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, xxx, xxx xxx Valašské Meziříčí Farní sbor pozemek p. č. 313 Českobratrské v k. ú. Valašské církve evangelické Meziříčí xxx xxx xxx xxx, Valašské Meziříčí Celkem Fond regenerace zůstatek Výměna střešní krytiny Výměna střešní krytiny Demolice nevyhovujících objektů Výstavba oplocení Celkové náklady (v Kč) Požadovaný příspěvek (v Kč) Přiznaný příspěvek (v Kč) , , , , , , , , , , , , ,- T: Ihned Zodp.: PhDr. Baletka 20

21 Z 6/67 Návrh členů do osadních a místních výborů města Valašského Meziříčí Zastupitelstvo města určuje členy a volí předsedy osadních a místních výborů města Valašského Meziříčí takto: Osadní výbor místní části Brňov předseda: Milena Orságová členové: Radek Šimčík Jan Kocurek Ludmila Kuráňová Dalibor Krampl náhradník: David Pavelec Osadní výbor místní části Hrachovec předseda: Ing. Jan Weiss členové: Radek Vaigl Jaroslav Došek Petr Mizera Evžen Knebl Osadní výbor místní části Juřinka předseda: Zdeněk Kubeša členové: Ing. Miroslav Halašta Rudolf Koleček Ing. Zdeněk Halašta Ivana Marková Antonín Maxa Jaroslav Otáhal Osadní výbor místní části Krhová předseda: PhDr. Anna Holčáková členové: Pavel Dráč Ing. Petr Wirth MUDr. Ladislav Březina Hana Kyselá Silvie Valachová Michaela Mičková Osadní výbor místní části Lhota předseda: Mgr. Renata Pernická členové: Milan Greňo Květoslava Pečenková František Klabník Lubomír Šefraný Osadní výbor místní části Podlesí předseda: Jaromír Harvánek členové: Emil Konrád Milan Rudolecký náhradník: Tomáš Tesař 21

22 Osadní výbor místní části Poličná předseda: Vladimír Místecký členové: Dalibor Martinák Miroslav Dopirák Pavla Horáková Rostislav Tvrdý Roman Tyl Josef Dorčák náhradník: Martina Palátová Osadní výbor městské části Valašského Meziříčí Hranická předseda: Ing. Jaromír Michal členové: Jiří Parduba Jiří Mohelník Karel Mohelník Renata Procházková Osadní výbor městské části Valašského Meziříčí Křižná předseda: Ján Lacko členové: Ing. Rudolf Střítezský Ing. Jiří Nosek David Polášek Oldřich Ondračka Osadní výbor městské části Valašského Meziříčí Obora Pod Oborou předseda: Ing. Jiří Smrčka členové: Ivo Jeřábek Marie Klinkovská Irena Válková Eliška Vahalová Mgr. Chajdrna Z 6/68 Delegování zástupce Města Valašské Meziříčí k účasti na valné hromadě společnosti TV Beskyd s. r. o. Zastupitelstvo města deleguje místostarostku města Mgr. Dagmar Lacinovou k zastupování Města Valašské Meziříčí na valné hromadě společnosti TV Beskyd s. r. o., ul. Králova č. 380, Valašské Meziříčí, IČ: dne T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová 22

23 Z 6/69 Schválení kandidatury zástupce města Valašské Meziříčí do statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Zastupitelstvo města schvaluje kandidaturu pana Ing. Daniela Vodáka do statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ: Z 6/70 Zpráva o postupu akce Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o postupu akce Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí přednesenou starostou města Jiřím Částečkou. T: Ihned Zodp.: p. Částečka Z 6/71 Zpráva o průběhu stavby krytého bazénu ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o průběhu stavby krytého bazénu ve Valašském Meziříčí přednesenou starostou města Jiřím Částečkou. T: Ihned Zodp.: p. Částečka Z 6/72 Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Centra pro zdravotně postiženou mládež, příspěvkové organizace Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Centra pro zdravotně postiženou mládež, příspěvkové organizace, Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Valašské Meziříčí 26. dubna 2007 Jiří Částečka starosta města Mgr. Dagmar Lacinová místostarostka města 23

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010

U s n e s e n í. z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 U s n e s e n í z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010 Usnesení č. 11/10: Zastupitelstvo Města Staré Město bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva Města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 23. června 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/5/2015 Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 38/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

7) Majetkové záležitosti

7) Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Program: Usnesení č.39/zm/2003

Program: Usnesení č.39/zm/2003 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 11. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 21. srpna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, David Josef, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel,

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 15/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 24.3.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku, konaného dne 7. 12. 2015 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku Místku I. ZAHÁJENÍ Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více