POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010."

Transkript

1 POZVÁNKA na 6. mezinárodní konferenci Crisis management Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou 16. a 17. června Konference se koná pod záštitou rektora velitele Univerzity obrany, náměstka generálního ředitele HZS ČR, předsedy Správy státních hmotných rezerv ČR.

2 Pořadatelé konference: Univerzita obrany Generální ředitelství HZS ČR Mezinárodní programový výbor: brigádní generál v z. prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc., dr.h.c., rektor - velitel Univerzity obrany, Česká republika (ČR), brigádní generál Ing. Miloš SVOBODA, náměstek generálního ředitele HZS ČR, Ing. Ladislav ZABO, předseda Správy státních hmotných rezerv, ČR, Mgr. Martin ANDER, Ph.D., náměstek primátora města Brna ČR, prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD., děkan FŠI, Ţilinská univerzita v Ţilině, Slovenská republika (SR), doc. Ing. Tosho KACHAUNOV, PhD., děkan fakulty řízení dopravy, Univerzity dopravy v Sofii, Bulharsko, prof. Ing. Ion DINESCU, PhD., prorektor, Henri Flanda Air Force Academy, Rumunsko, plk. prof. Ghita BARSAN, PhD., prorektor, Land Forces Academy, Sibiu, Rumunsko, Ing. Stanislav FILIP, PhD., prorektor, Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě, SR, prof. Ing. Milan SOPÓCI, PhD., Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, SR, prof. dr. hab. Ing. Tadeusz LECZYKIEWICZ, Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu, Polska, prof. RNDr. Jiří HŘEBÍČEK, CSc., zástupce ředitele ústavu, Masarykova univerzita v Brně, ČR, doc. Ing. Maya LAMBOVSKA, PhD., Ústav managementu Univerzity národní a světové ekonomie v Sofii, Bulharsko, Dr. Reinhard FÖSSMEIER, Akademio Internaci de la Sciencoj (AIS) San Marino, Ing. Jaromír TOMŠÚ, ředitel, Satturn Holešov, spol. s r.o., ČR, Ing. Zdeněk KOPECKÝ, Ph.D., ředitel IKM, Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR, doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., Katedra ochrany obyvatelstva FEM, Univerzita obrany, ČR. Přehled závazných termínů do 1. března 2010 zaslat předběţnou přihlášku s tématem a anotací vystoupení, do 31. března 2010 bude zasláno oznámení o přijetí příspěvku, do 31. března 2010 zaslat úplný text příspěvku do sborníku, do 30. dubna 2010 zaplatit bezhotovostním převodem konferenční poplatek, do 30. dubna 2010 zaslat závaznou přihlášku, do 30. dubna 2010 zaslat poţadavek na ubytování na studentských kolejích, do 31. května 2010 bude zaslán návrh programu.

3 Místo konání: Pavilon P, Veletrhy Brno a. s., Výstaviště 1, Brno, Česká republika. Vstup pro osoby bránou č. 7, vjezd sluţebních vozidel branou č. 8. Parkovací plocha pro účastníky konference je před branami č. 6 a 7. Témata konference: I. sekce: Bezpečnost Destabilizační a globalizační rizika a jejich zvládání. Bezpečnostní prostředí a bezpečný domov. II. sekce: Ochrana obyvatelstva Prevence v ochraně obyvatelstva a jejich majetku. Úloha bezpečnostních orgánů, včetně bezpečnostních agentur. Ochrana osob, zvířat a rostlin před nemocemi. Sebeochranna obyvatelstva. III. sekce: Bezpečnostní věda, vyrozumění a varování. Bezpečnostní výzkum (bezpečnostní projekty) a jejich výsledky. Systémy pro vyrozumění a varování před MU. Informační systémy a jejich bezpečnost. Systémy monitorování a vyhodnocování ohroţení plynoucích z ZHN. Modelování a simulace příprava podkladů pro rozhodovací situace. IV. sekce: Krizové plánování Obranné, havarijní a civilní nouzové plánování. Program: 16. června ,00 Prezence účastníků 10,00 Zahájení konference 10,15 12,00 Plenární jednání 12,00 13,00 Oběd 13,00 14,00 Jednání účastníků konference v souladu s programem (jednání v sekcích) 14,00 14,30 Přestávka s občerstvením 14,30 17,00 Jednání účastníků konference v souladu s programem (jednání v sekcích) 17,15 19,00 Společenské setkání 17. června ,00 Prezence účastníků 09,30 10,30 Jednání účastníků konference v souladu s programem (jednání v sekcích) 09,30 10,30 Jednání účastníků konference v souladu s programem (jednání v sekcích) 10,30 11,00 Přestávka s občerstvením 11,00 13,00 Jednání účastníků konference v souladu s programem (jednání v sekcích) 13,00 Závěr konference 13,15 14,15 Oběd

4 Realizační tým: vedoucí manažer konference: doc. Ing. Rudolf HORÁK, CSc., Univerzita obrany, Brno, tel.: , členové realizačního týmu: RNDr. Rudolf SCHWARZ, CSc., Univerzita obrany, Brno. Ing. Petr HORÁK - EXPOHOUSE Ing. Jaromír TOMŠŮ, SATTURN Holešov, spol. s r. o. Ing. Radim ŠEJNOHA, AV Media s.r.o. Brno Organizační pokyny: Prezence účastníků se uskuteční v pavilonu P (informace). Předběţnou přihlášku s tématem a anotací Vašeho vystoupení zašlete do do 1. března Úplný text příspěvku do sborníku zašlete upravený podle šablony do 31. března Závaznou přihlášku, která je v elektronické podobě na adrese: nebo zašlete do 30. dubna Závaznou přihlášku zašlete na adresu: doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Katedra ochrany obyvatelstva FEM Univerzity obrany, Kounicova 65, Brno, Česká republika nebo em: nebo faxem: Bezhotovostním převodem uhraďte konferenční poplatek a stravování do 30. dubna Další informace získáte na WEB stránkách: nebo Délka jednotlivých vystoupení na konferenci je do 15 minut. Příspěvky budou recenzovány a uveřejněny ve Sborníku konference. Sborník bude vydán na CD nosiči. Vybrané příspěvky budou uveřejněny v odborném vědeckém časopise Ekonomika a management FEM Univerzity obrany. Jednacím jazykem je čeština, slovenština a angličtina. Simultánní tlumočení do angličtiny bude zabezpečeno. Konferenční poplatky nepřítomných se nevracejí. Materiály konference budou nezúčastněným účastníkům konference zaslány po vyţádání. Zájemci o ubytování zašlou svůj poţadavek do 30. dubna 2010: a) pro ubytování v hotelích a penzionech na adresu: Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1, Brno, Česká republika Ing. Jana Hirlíková, fax: tel.: , b) pro ubytování na ubytovně studentů Univerzity obrany na závazné přihlášce. Poplatek za ubytování na ubytovně studentů UO uhraďte při příchodu na ubytovnu.

5 Poplatky Zabezpečení Výše poplatku Konferenční poplatek, občerstvení, společenský večer s rautem, materiály 2 100,- Kč, včetně DPH konference, sborník abstraktů se sborníkem příspěvků na CD nosiči, Stravování 1 oběd 180,- Kč, včetně DPH Ubytování na ubytovně studentů UO 1 noc 200,- Kč, včetně DPH Bankovní spojení: Ing. Petr Horák - EXPOHOUSE IČO: DIČ: CZ Raiffeisenbank, a. s., Jánská Brno č. účtu: / 5500 IBAN: CZ SWIFT code: RZBCCZPP Telefon: Generální sponzor: Variabilní symbol: identifikační číslo organizace (IČO). Partneři pořadatelů:

6 Šablona příspěvků do sborníku rozsah příspěvku do 8 stran) NÁZEV ČLÁNKU 2 volné řádky 12pt. (14 pt, velké, tučné, na střed) 2 volné řádky 12pt. Autor (jméno a příjmení) 1 (12pt, tučné, na střed, poznámka pod čarou) 2 volné řádky 12pt. SUMMARY (maximálne 10 řádků) jednacím jazyku a v angličtině (12 pt, velké, tučné) 1 volný řádek 12pt. 1. KAPITOLA (12 pt, velké, tučné, číslování víceúrovňové) 1 volný řádek 12pt 1.1. PODKAPITOLA 1 volný řádek 12pt. Celý článek pište v text. editoru WORD 97 (2000) písmem Times New Roman, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, odsazení 1. řádku 125 mm, všechny okraje 250 mm. K posunům textu pouţívejte zásadně tabulátor. Matematické vztahy pište s vyuţitím Editoru rovnic (Equation 3.0). Obrázky převeďte do postscriptového formátu (EPS, PDF, PS), případně jako bitmapy (BMP, PCX, PNG, TIFF,...) a přiloţte ve zvláštním souboru. Příspěvky odešlete elektronicky ( do 31. března LITERATURA (12 pt, velké, tučné) 1 volný řádek 12pt. 1 KADLEC P. Název článku. In Sborník Univerzity obrany. Brno : Vydavatelství Vojenská akademie v Brně, řada A, s ISBN (ISSN). 1 volný řádek 12pt 2 BARTA J. Název knihy (monografie). Brno : Vydavatelství Vojenská akademie v Brně, s. ISBN (ISSN). 1 Jméno, příjmení a tituly autora, adresa pracoviště, telefon, fax, (Times New Roman, 10 pt)

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenského leadershipu Katedra taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného)

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného) ce Mezinárodní konferen h surovin ýc n st ro e n jů ro zd í n vá Využí 15. - 17. dubna 2015 HOTEL STUDÁNKA Letovisko Studánka 505 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká republika www.hotelstudanka.cz ORGANIZÁTOŘI

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika

V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší. ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. IUAPPA Česká republika V YSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a IUAPPA Česká republika DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o. pořádají VI. ročník mezinárodní konference VOC

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445

technický ředitel, Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, tel.: 281 017 445 ÚVOD Letošní ročník odborné konference Regenerace bytového fondu navazuje na předešlé 4 ročníky konferencí Regenerace panelové výstavby, kterým Centrum stavebního inženýrství a.s. zajišťovalo odbornou

Více

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o.

červený KOHOUT 19. 20. 3. 2013 Hluboká nad Vltavou Dům techniky České Budějovice pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí spol. s r. o. Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. pořádá 16. ročník konference s mezinárodní účastí červený KOHOUT Konference se koná pod záštitou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE

IX. roèník celostátní odborné konference REGENERACE PROGRM PØIHLÁŠKY DLŠÍ INFORMCE IX. roèník celostátní odborné konference REGENERCE www.csias.cz YTOVÉHO FONDU STVE OÈNSKÉ VYVENOSTI Poøádána pod záštitou: ministra ivotního prostøedí ÈR Státního fondu ivotního

Více

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÉ PRAXI

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÉ PRAXI Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Katolícka univerzita v Ružomberku,

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku

primátor statutárního města Pardubice konzultant pro ZT, Česká společnost pro zdrav. techniku Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména Vám zdravotníkům, vykonávajícím své povolání podle zákonů č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb., ale i technikům, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky a informatiky,

Více