Obecní zpravodaj 5/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní zpravodaj 5/2011"

Transkript

1 Obecní zpravodaj 5/2011 Říjen 2011 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Tak jak se pyšní podzim svými krásnými barvami, tak se někdy barví do ruda i můj obličej. Poví mi někdo z Vás,kdy už přestane to neustálé ničení obecního majetku a ty nesmyslné naschvály, na které skoro denně narážím? Kdy už těm, o kterých hovořím, konečně dojde, že psaní anonymů a udávání úřadům není důstojno zralého dospělého člověka? Jediné, co si z toho odnáším je nekončící zdroj pobavení, protože jde fakt o naprosté výmysly a hlouposti. Ale vážně. První rok volebního období je skoro za námi a Vánoce na krku! Když začnu bilancovat,myslím, že to bylo plodné a zajímavé období. A z čeho mám nejlepší pocit? No přece z Vás. Na kulturní a sportovní akce chodíte stále ve větším počtu. Kontejnery už nevyvážíme poloprázdné. Díky za Vaše pochopení a trpělivost, než se vše kolem popelnic dalo do pořádku. A pro Vaši představu. Měsíčně se výdaje za odvoz snížily o 13 tisíc. A ještě ke způsobu vybírání poplatků za odpad. Dle zákonné vyhlášky má každý občan povinnost za svůj odpad platit jako jednotlivec. Když byly na složence uvedeny 4 osoby v domácnosti a oni nezaplatili celou částku, nebyla kontrola nad tím, kdo znich zaplatil a kdo ne. Přijde Vám to k smíchu? Ale je to fakt. Manželé jsou rozhádaní, nebo před rozvodem, jeden si své poplatky zaplatil, ale za toho druhého už platit odmítá. Nebo jsou ve společné domácnosti dospělé děti a i když vydělávají, 1

2 nechtějí Vám na chod domácnosti přispívat a Vy tím pádem za ně odmítáte platit popelnice. A jak pak má potom úřednice poznat, kdo z Vás je tím dlužníkem? Proto jste teď dostali složenku na každého zvlášť, s konkrétním variabilním symbolem. Tím se vše srovnalo, dopočítali se dlužníci (ti teď dostanou upomínku) a je jasno. Připomínám, že dlužná částka činila téměř 140 tisíc, ale mnozí z Vás již své pohledávky uhradili. V dalších obdobích již nebudeme složenky posílat, platit se bude přímo na Obecním úřadě, nebo bankovním převodem. Bude to pro nás všechny přehledné a bez poplatků. Aby bylo mezi námi více jasno, nechali jsme nainstalovat na budově OÚ a na cestě ke kostelu nová výkonná světla. Snad se tím, že bude lépe vidět,zamezí drobnému vandalismu a vloupáním. Dveře už máme taky nové a funkční, ale co dál? Začínáme pracovat na dotačním titulu, kde by bylo možno získat 2 miliony na opravu kulturního sálu z regionálních grantů. Vím, že je to na opravu takového rozsahu málo, ale někde už začít musíme. Komíny padají a o fasádě se raději ani nebudu zmiňovat. Je to velké sousto, ale všichni už si konečně zasloužíme pěkné prostředí. Na revitalizaci zeleně se už začalo pracovat. Staré stromy už jsou pryč a doufám, že osázení svahu pod kostelem novými keři se Vám bude líbit. Výstavba náměstíčka se nám neustále posouvá. Do dnešního dne jsme ještě nebyli vyzváni k poslednímu podpisu smlouvy o přidělené dotaci. Při takovém tempu to tak vidím až na březen. No, alespoň nebude dětem líto, že je v zimě nepustíte na kolotoč. Tak jako všude v okolí, tak i v naší obci se stále více rozmáhají krádeže a vloupání. Nejvíce ohroženou skupinou jsou starší lidé. Obec proto, v rámci prevence, pořádá dne 8. listopadu ve hodin v sále OÚ přednášku na téma Bezpečný domov. Přednášet bude mluvčí novojičínské policie a také policisté z Fulneku. Všem našim starším občanům doporučuji tuto besedu navštívit. Zvaná je samozřejmě i široká veřejnost. A ještě mám jednu poznámku, týkající se Vaší bezpečnosti. Podívejte se, zda máte na svém domku správně a viditelně umístěno číslo popisné. Listonoška už Vás za ty roky zná, ale jak Vás má v případě naléhavosti objevit třeba rychlá záchranná služba? Nevím proč, ale jsme stále u té bezpečnosti. Takže teď k silnicím. Je přislíbeno, že do konce roku bude doasfaltován poslední úsek hlavního tahu až ke křižovatce na Pustějov. Středová čára bude namalována až na jaře, taktéž budou opravena a natřena silniční svodidla. Přechod pro chodce u školy je už hotový. Prosíme řidiče kamionů a velkých vozidel, aby brali větší ohled na chodce a cyklisty a nejezdili přes obec jako piráti. Padesátka platí pro všechny. Letos budeme opět všichni pospolu rozsvěcovat Vánoční strom. U této příležitosti chceme uspořádat malý životický jarmárek. Ti z Vás, kteří mají zájem své zboží prodávat, ozvěte se nám. 2

3 Největší radost má člověk vždy z toho, co nečeká. Já osobně nikdy nezapomenu na dvě překrásné akce konané v naší vesnici, které mně tak zahřály na duši a vnitřně posílily mé přesvědčení, že hodně věcí lze ještě napravit. Jistě už všichni víte, kde směřuji. Ano, bylo to Vítání občánků a Setkání s jubilanty. Ta hrdost v očích mladých rodičů a ta jiskra v srdcích našich jubilantů děkuji a za nás všechny slibuji, že pro Vás a Vaše děti uděláme, co je v našich silách. Vaše starostka My chceme mít kde sáňkovat Takto zní prosba našich nejmladších obyvatel. A mají pravdu. Místo Novotňáku máme mosty, tak co s tím? Vyzývám tedy všechny naše mladé i starší občany k zamyšlení, jak tuto naléhavou situaci vyřešíme. Máme tady nějaký skrytý kopec, nebo budeme muset navézt nový??? Napište mi, nebo lépe, zastavte se za mnou se svými nápady. Musíme být akční, neboť jak já znám naše děti a věřte mi, že při besedách s nimi se vždycky zapotím, tak máme na krku jejich petici Za potírání základních dětských práv na svobodu sáňkování a bobování. Takže, snad mně v tom nenecháte?!? starostka Co červenec neuvaří srpen nedopeče Jedna z nejznámějších červencových pranostik správně předpokládá, že v dlouhodobém průměru je sedmý měsíc nejteplejším kalendářním měsícem v roce. Za posledních 40 let se ale pranostika třináctkrát neuplatnila, protože teplejší byl v daném roce srpen. To se stalo i letos, srpen byl o 1,7 C teplejší než sedmý měsíc. Následovalo i teplé září s odchylkou od normálu o 2,1 C. Letních dnů s teplotou nad 25 stupňů ve stínu bylo letos 58, normál za mých mladých let činil 42 letních dnů za rok. Zažili jsme velmi dlouhé babí léto, které skončilo 6. října. Od 6. září do 6. října zapršelo u nás jenom třikrát a spadlo bezvýznamné množství vody. Příčinou dlouhého babího léta je zřejmě nadprůměrný počet tlakových depresí, bouří a hurikánů nad Atlantikem v blízkosti amerických břehů. U západoevropského 3

4 pobřeží se proto obnovuje brázda nízkého tlaku vzduchu a nad střední Evropou tak vzniká prostor pro stabilní tlakovou výši (anticyklonu). Průměrná teplota devíti měsíců letošního roku činí 10,5 stupně, normál vzdálenější minulosti má hodnotu 9,2 stupně. Tři čtvrtiny roku jsou tedy teplejší o 1,3 stupně. Jestli se to někomu zdá zanedbatelné, tak je třeba upozornit, že to znamená prodloužení vegetačního období, ale taky aktivity klíšťat o polovinu měsíce namnožení dalších generací myší a potkanů. Pozitivní je, že ušetříte za topení několik stokorun. Ladislav Rošlapil KOSTEL SV. MIKULÁŠE Poděkování V posledním Obecním zpravodaji jsem m.j. prosil o finanční podporu na opravu místního kostela. Na tomto místě chci poděkovat. Sbírka činila Kč. Oprava bude zahájena po zimě příštího roku. Vděčný vzpomíná Blíží se dušičkový měsíc. I náš hřbitov ožije velkým počtem návštěvníků a záplavou světel. Vždyť tam odpočívá tolik našich drahých! Tak hřbitovy promlouvají: Mrtví nejsou totálně mrtví nejen ve vzpomínkách. A věřící se modlí: Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí Farář Hubert Šula INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání Rady Od měsíce srpna se Rada obce sešla třikrát, na těchto jednáních 4

5 a) SCHVÁLILA - Dohodu o splátkách dluhu, kde věřitel je Obec Hladké Životice a dlužník ALFITRA INVEST a.s., jež je na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č.j. 28 C 8/2011 ze dne povinen zaplatit věřiteli částku ,- Kč - Cenovou nabídku č. S24-III-11 Petra Smahela na zhotovení vstupních dveří budovy Obecního úřadu - Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Hladké Životice a firmou pí M. Koňaříkové - Smlouvu o výpůjčce pozemku parc.č. 26 v k.ú. Hladké Životice o výměře 720 m² na dobu určitou, na 1 rok, bezplatně pro pí M. Koňaříkovou - finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Klubu seniorů v Hladkých Životicích - cenovou nabídku na vstupní schodiště Obecního Úřadu v Hladkých Životicích firmě STAVO Karel Černoch - Návrh kamerového systému pro Obec Hladké Životice firmou Petr Binar - cenovou nabídku firmy Dvořák Lesy, sady, zahrady na úpravu prostranství a osázení břehu pod kostelem a v blízkosti pomníku padlých, parc. č. 7/2 v k.ú. Hladké Životice b) ROZHODLA o přidělení - zakázky Výměna oken v budově MŠ, čp. 308 v Hl. Životicích firmě Kolomazník - zakázky na Projektovou dokumentaci na přestavbu Obecního Úřadu v Hladkých Životicích firmě STAVO - Karel Černoch - zakázky na Studii na vybudování prostranství v blízkosti bývalého brouzdaliště parc.č. 92, 93, 86 a budovy bývalého mlýnu parc. č.85 v katastru obce Hladké Životice Ing.arch. Haně Liškutínové 5

6 Výběrové řízení Obec Hladké Životice vyhlašuje výběrové řízení na údržbu obecních komunikací v zimním období 2011/2012.Vlastní technika podmínkou. Žádosti odevzdávejte na Obecní úřad do 15. listopadu Ukončení analogového TV vysílání k Upozorňujeme občany, že k datu 11. listopadu 2011 dojde k ukončení analogového televizního vysílání v naší oblasti v rámci tzv. digitalizace. V praxi to znamená, že starší televizory, které využívají signálu z klasické antény a jsou vybaveny pouze analogovým tunerem, přestanou vysílat televizní programy. V naší obci máte několik možností, jak postupovat, abyste o televizní vysílání nepřišli: 1. zakoupení set-top-boxu (zařízení, které se zapojí mezi televizor a anténu) 2. instalace kompletu pro příjem satelitního vysílání 3. zakoupení nového televizoru s digitálním tunerem (LCD, plazma) 4. objednání služby IPTV - digitální internetové vysílání přes pevnou linku Více informací získáte na infolince nebo na popřípadě se obraťte na firmu, zabývající se montáží antén a satelitní techniky. Počítačový kurz 3. listopadu začíná další kurz práce na počítači pro seniory. Tentokrát je určen pro úplné začátečníky, kteří zatím neměli příležitost nebo odvahu se s počítačem seznámit. Kurz se bude konat každý čtvrtek v době od 16 do hod. v Základní škole. Přezůvky a psací potřeby s sebou. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě nebo na tel

7 ZUMBA POZOR ZMĚNA!!! Začátek Zumby se posouvá z 17, 30 hod. na 17, 45 hod. Cvičíme každé pondělí v sále OÚ s lektorkou Zumby Kristýnou Martinátovou. Více o rozvrhu cvičení, akcích a dalších zajímavostech se dozvíte na ZÁKLADNÍ ŠKOLA Opomenuté poděkování Dovolte mi, abych jen krátce vzpomněla na letní prázdniny, kdy se ve škole událo mnoho změn. Jedna z nich byla úprava prostor MŠ - zadního vstupu, výměna dveří, nátěry, chodník a ještě další práce související se šatnou TV pro žáky ZŠ. Tato úprava nebyla jen pouhým výmyslem, ale vyřešila tím hygienický problém - křížení provozu školní jídelny s převlékáním a přechodem dětí do hodin TV. Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovní četě, která v naší vesnici působí. Zejména pak panu Miroslavu Fuskovi, který zastal práci snad všech profesí, které bychom jinak draze platili. Dále paní Marii Heligmanové a slečně Markétě Dvorské, které ukázaly, že se práce nebojí a do všeho šly s velkým nasazením. Poděkování samozřejmě patří i ostatním členům pracovní čety, kteří se pak podíleli při práci na chodníku a paní školnici MŠ Jiřině Birošíkové, která celou akci zakončila finálním úklidem. Ještě jednou díky. Mgr. Stavovčíková Alena 7

8 Pramen Odry, Olomouc se uskutečnil další poznávací výlet v rámci projektu EU - Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka. Ráno v 8,00 jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl do obce Kozlov. Tam na nás již čekali žáci a učitelé z Kujav, kteří jsou společně s námi do tohoto projektu zapojeni. Z parkoviště k prameni řeky Odry jsme šli lesní cestou asi 600m. Jelikož bylo krásné počasí, cesta byla příjemná a rychle nám utekla. Řeka Odra pramení pod Fidlovým kopcem a její pramen je zastřešen malým altánkem, ve kterém jsme si odpočinuli a posilnili jsme se na další cestu. Následujícím cílem našeho putování bylo historické náměstí města Olomouce. Zde jsme si prohlédli nádherný Orloj a zajímavou kašnu. Poté jsme navštívili několik obchůdků a už jsme zase spěchali zpátky do Hladkých Životic, kde už byl pro nás v místním hostinci připraven skvělý oběd. Z tohoto výletu jsme si opět odnesli mnoho zážitků a nových poznatků. 8

9 Šostýn, Hukvaldy jsme podnikli poslední poznávací výlet v rámci projektu EU KM. Čekala nás turistická trasa na zříceniny hradů Šostýn a Hukvaldy. Výstup na hrad Šostýn jsme absolvovali po naučné stezce v doprovodu průvodkyně paní Bakalové. Cestou jsme plnili zajímavé úkoly, např. skládání obrázku hradu Šostýn, stavění hradů z kamenů a klacíků, hledání orchidejí Největším zážitkem pro nás byl pohled z Raškovy vyhlídky na horu Kotouč, Červený kámen a okolí měst Štramberku a Kopřivnice. Na Hukvaldech jsme si prohlédli rodný dům Leoše Janáčka, prošli jsme se oborou, kde jsme si pohladili sochu lišky Bystroušky, aby nám splnila naše tajná přání. Celý výlet jsme, jako tradičně, zakončili dobrým obědem v místním hostinci. Mgr. Šárka Hoňková 9

10 MATEŘSKÁ ŠKOLA Předškolka Každou sudou středu od 15,30 do 17,30 se scházejí v Mateřské škole maminky (a nejen ty) se svými dětmi od jednoho roku. Děti se během hraní seznamují s prostředím Mateřské školy a zvykají si na své vrstevníky. Tím se nejen posílí jejich sebevědomí, ale tato aktivita také zcela jistě kladně přispěje při jejich nástupu do Mateřské školy. Maminky si mohou popovídat o svých radostech a starostech s dětmi a předat si třeba i cenné rady. Máte li chuť užít si radosti se svými dětičkami, budete vítáni. Poděkování Rády bychom poděkovaly maminkám, které přispěly zakoupením dekorací ke zvelebení prostředí mateřské školy. Učitelky MŠ 10

11 Podzimní dílny s výrobou strašidýlek V době vydání tohoto Zpravodaje proběhla v MŠ akce Podzimní dílny s výrobou strašidýlek. O průběhu této akce se dočtete v prosincovém čísle. Informace z MŠ nově na internetu Na internetových stránkách najdete rubriku Mateřská škola, kde kromě informací můžete nahlédnout prostřednictvím fotografií do dění v MŠ. OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V OBCI Vítání občánků Na naší planetě je tolik zázraků. Jedním z těchto zázraků je narození člověka a k tomu, abychom si tento zázrak plně uvědomili, musíme otevřít nejen oči, ale především srdce. V naší obci Hladké Životice proběhlo dne 8. října 2011, po dlouholetém období, slavnostní přivítání s našimi nejmenšími občánky. Evidentně mají v letošním roce velkou přesilu chlapci (Filip a Dominik Trčkovi, Matyáš Král, Marek Plhal, Daniel Horák, Matyáš Šmiták, Dominik Mutina, Tomáš Divín, Petr Baroš ), děvčátka (Veronika Vjatráková, Anna Honzková, Elena Jeřábková, Karolína Danielová). Jménem Kulturní komise OÚ a Obecního úřadu, jsme nesmírně potěšeni za účast všech, kteří přijali pozvání a přišli se podělit o krásné chvíle, které příchodem našich nejmenších prožíváme. Milovat život, štěstí, radost, zdraví a lásku našim novým občánkům přidaly do vínku i sudičky (z obce Pustějov), kterým také patří velký dík za jejich účast a pomoc. S upřímnou láskou v srdci naše nejmenší přivítali svým vystoupením i děti z MŠ pod vedením paní učitelky Bc. Lenky Lakomé a Martiny Mikundové. Uplyne však ještě hodně vody, než z Vašich dětí vyrostou dospělí lidé. Každé z nich bude svou bytostí vyžadovat něhu a lásku, bude potřebovat své místečko, kde se bude cítit dobře, spokojeně, bezpečně a kde se bude rádo vracet. Na Vás rodičích bude záležet, do jaké míry se zhostíte onoho úkolu, vychovat z dítěte přímého, čestného a odpovědného člověka. Dosáhnout tohoto cíle může člověk jen osobním příkladem. Hodně štěstí. Bc. Skýpalová Šárka 11

12 Přátelské posezení s jubilanty K přátelskému posezení byli dne 8. října 2011 Kulturní komisí OÚ a Obecním úřadem Hladké Životice srdečně pozváni Ti, kteří v letošním roce oslavili a oslaví svá životní jubilea a to svých 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let, 85 let, od 85 roku pak každým rokem. Během slavnostního ceremoniálu, jehož součástí bylo vystoupení dětí ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr.Věry Tomšů, zazněla závěrečná píseň Veď mě dál, cesto má, která navedla správným směrem všechny zúčastněné s pozváním k slavnostnímu obědu, za který patří velké poděkování pohostinství paní Mileny Koňaříkové. Poté následoval kulturní program, který hudbou, slovem, zpěvem a tancem vytvořil příjemnou atmosféru. Jsme velmi potěšeni za účast všech, kteří přijali naše pozvání, přišli se podělit o příjemné chvíle a odnesli si nezapomenutelný zážitek. Nezúčastněným, byla téhož dne a dne následujícího, Kulturní komisí OÚ (Mgr. Tomšů Věra a Bc. Skýpalová Šárka) předána osobní gratulace s přáním všeho nejlepšího. 12

13 Život je krátký a člověk by neměl čekat jen na velké radosti, kterých v životě mnoho není ale měl by se dokázat radovat z drobných každodenních maličkostí v tom je umění žít Bc. Skýpalová Šárka 13

14 ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY Nová tvář zastávky na křižovatce Paní Mgr. Jitka Polášková oslovila naši složku (ASPV), jestli bychom se nechtěli podílet na zvelebení autobusové zastávky Křižovatka. Nabídku jsme přijali a pustili jsme se s dětmi do vymýšlení námětů. Padla jich spousta, ale nakonec vyhrál vodní mlýn. Náčrty, bez kterých by to nešlo, nám udělala Soňa Štefková. Všechny motivy musely být nejdříve obtaženy černou barvou. S touto prací nám přišli pomoci dospělí. A poté se do malování pustily děti, které mají největší zasluhu na tom, jak zastávka vypadá. Také teenageři mají co do činění se zastávkou. Budeme rádi, když dají do pořádku to, co zničili. WOODBAL a KUBB Za ASPV Alena Stancová Soutěž ve WOODBALU a KUBBU, která se měla konat v Rybím byla zrušena pro nízký počet přihlášených družstev. 14

15 Zrušení této soutěže, naše hráče, kteří jednou týdně trénovali, neodradilo a účastnili se republikového kola, které se konalo v Mušově. A tady jsou jejich skvělé výsledky. WOODBAL do 90. let KUBB do 90.let 2. místo Lenka Krkošková 6. místo Lenka Krkošková Evžen Smejkal Evžen Smejkal 3. místo Miroslav Fusek 8. místo Miroslav Fusek Michal Bárta Michal Bárta Děkujeme těmto soutěžícím za reprezentaci v těchto hrách a blahopřejeme k výborným výsledkům. Drakiáda Za ASPV Alena Stancová V neděli se uskutečnila drakiáda. Počasí nám přálo, jen ten vítr si s námi pohrával. Po malých obtížích se obloha průběžně pokryla různými tvary a také barvami draků. Byla to krásná podívaná. Když nastalo bezvětří, tak jsme se přesunuli do hasičské zbrojnice, kde na všechny účastníky čekal dort, po 15

16 kterém se jen zaprášilo. Odpoledne jsme si všichni užili a už se těšíme na další společnou akci. Také chceme poděkovat za zapůjčení hasičské zbrojnice a všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. Bowling Regionální centrum ASPV v Novém Jičíně pořádá v Kopřivnici soutěž v bowlingu. Naši složku bude reprezentovat 1 čtyřčlenné družstvo. Za ASPV Alena Stancová 16

17 ASPV-Hladké Životice pořádá 28. října 2011 DEN S ASPV Program : - v 9.30 hod. bude od Obecního úřadu odstartován přespolní běh dvou - členných hlídek pro děti do 18 let (děti do 8 let v doprovodu rodičů). Délka trasy cca 5 km. Prezence od 9.00 hod. - ve hod. bude zahájen turnaj ve WOODBALLU a KUBBU pro dospělé a seniory na hřišti TJ NIVA Hladké Životice - v hod. u Obecní salaše proběhne vyhodnocení dopoledního závodu a odpoledního turnaje - v hod. se od Obecní salaše vydáme na lampionový průvod aneb uspávání světlušek s překvapením, které nám daroval Obecní úřad Hladké Životice Závazné přihlášky dvoučlenných družstev na WOODBALL a KUBB posílejte nebo doručte Aleně Stancové ml. do čtvrtku 27.října Přijďte si s námi zasportovat a povzbudit všechny zúčastněné. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO Srdečně zvou pořadatelé. 17

18 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Taktické cvičení JSDH Hladké Životice Dne proběhlo dle ročního plánu odborné přípravy JSDH Hladké Životice taktické cvičení. Téma taktického cvičení bylo zaměřeno na součinnost jednotky a plnění úkolů při zdolávání požáru na venkovním prostředí. Cíl cvičení spočíval v prověření akceschopnosti zasahujících hasičů při plněnín nastalé mimořádné události. Dále k procvičení komunikace s integrovaným bezpečnostním centrem (IBC) Ostrava a komunikace v jednotce, taktéž ke zdokonalení a procvičení taktických postupů při zdolávání požáru s výskytem nepředpokládaných událostí. Dalším úkonem cvičení bylo prověření funkčnost strojů, techniky, věcných prostředků a osobních ochranných pomůcek zasahujícího hasiče. U taktického cvičení byla přítomná zástupkyně obce a místostarostka Mgr. Víchová Jana. Po ukončení takt. cvičení bylo z tohoto zásahu provedeno vyhodnocení velitelem jednotky, byly předneseny nedostatky, ale taktéž pochvala. Toto cvičení bylo pouze taktické, nikoli prověřovací, proto se u něho nejednalo o rychlost a čas zasahujících hasičů, ale o taktické postupy, zdokonalení jednotky a odhalení nedostatků mužstva a techniky, s následným vysvětlením a vyvarováním se chyb při nenadálé mimořádné události. Více informací na Velitel JSDH Michal Molek 18

19 SENIOR KLUB Obec má nové občanské sdružení Ministerstvo vnitra ČR dne zaregistrovalo občanské sdružení seniorů z Hladkých Životic pod oficiálním názvem "S e n i o r k l u b " o.s Hladké Životice, Hlavní 208 identifikační číslo /pozn.o.s.=občanské sdružení/ Schválilo také Stanovy, které předložil přípravný výbor k žádosti o registraci. V těchto dnech má naše organizace 56 členů, kteří předložili písemně svou přihlášku do klubu. Doposud řídil činnost pětičlenný přípravný výbor. Na členské schůzi v měsíci listopadu bude navrženo a schváleno definitivní vedení. Ani tak jsme ovšem nezaháleli jsme uspořádali zájezd na Svatý Hostýn a exkurzi do palírny Jelínek" ve Vizovicích. U Jelínka" se nám líbilo, obdivovali jsme zařízení, výrobu a hlavně kvalitu při degustaci. Byli jsme rozjásaní jako to Sluníčko, které nám v tuto chvíli ještě svítilo. Zato panna Maria Hostýnská na nás moc milá nebyla, spustil se takový liják, že jsme si Hostýna moc užít nemohli. Škoda. 27. září 2011 jsme byli na zámku Kunín, bylo nás 25. Je to tam moc hezké, kdo nezná, ať navštíví, stojí to za to. 19

20 Někteří z nás se také zapsali do počítačového kurzu pro seniory, který probíhal v září a říjnu Kurzu jsme se, díky panu Petru Kozarovi, zhostili dobře, ale to ať posoudí on sám. Účastníci jej hodnotí jako velmi dobrého lektora, milého v jednání a hlavně obrněného velkou trpělivostí. Tak senioři jen dál do toho, ničeho se nebojte, hodně se naučíte. Příští kurz bude probíhat v listopadu t.r seniorky z dolního konce/oderská/ razantně poukazovaly na obtíže, které mají s nákupem potravin. Ocenily to, že jim pojízdná pekárna z Klimkovic dováží 2 x týdně pečivo a moc by ocenily, kdyby n ě k d o provozoval pojízdnou prodejnu s potravinami. Kdo nám to pomůže zajistit? Pomůže nám redakce RTA Ostrava, která naše přání vyslechla a naše žalozpěvy natáčela?! Je těch zpráv o naši existenci hodně? Nebojte se. Senioři, hlavně už ti hodně starší, se pomalu ukládají k zimnímu spánku. Ale do té doby se ještě musí účastnit besedy s příslušníkem Policie ČR, který nám poradí jak se zabezpečit před nenechavci, či jinými podvodníky. Beseda proběhne 8. listopadu ve 13,00 hod. v sále OÚ. Dalším úkolem je sestavit kandidátku pro vedení klubu, svolat členskou schůzi, naučit se zpívat, abychom se mohli zúčastnit programu při rozsvěcování Vánočního stromu. "Senior klub" děkuje vedení obce za dotaci Kč, které nám poskytlo k rozjezdu našich aktivit. H. Ježíšková členka přípravného výboru Senior Klubu Je to za námi - povedlo se V sobotu 22. října uspořádal Senior klub Jablko párty. Byla to první větší akce uspořádaná naším klubem, bezpochyby byly obavy, jak to dopadne. Myslíme si, že dobře. Sál byl zcela zaplněn, atmosféra výborná. A program? Opět se velice pěkně prezentovaly děti ZŠ, které si přivezly na trakářku i své soutěžní jablíčko. Bylo velké, krásné a určitě jeho výroba dala zabrat dětem i učitelkám a vychovatelkám. Ale porota byla nekompromisní a hodnotila pouze čerstvé plody. Takže 1. cenu za největší jablko si odnesla pí Svatava Veselá ( obvod 35.5 cm). Také marcipánové jablko od p. Ježíškové dopadlo žalostně, ke konci akce zbylo jen torzo = žížalu, stopku a zelené lístečky někdo zkonzumoval (na místě samém). Hlavním bodem programu byla degustace jablkových pokrmů. Do soutěže se nahromadilo 34 soutěžních vzorků. A věřte, porotě se pěkně prášilo od úst Přes veškeré potíže tyto vzorky ochutnali a spravedlivě obodovali. 20

21 1. cenu získalo - JABLKO V ŽUPANU pí Aleny Stavovčíkové 2. cenu získala - JABLKOVÁ KOSTKA pí Františky Kopecké. 3. cena byla udělena pí Dagmar Čálové za JABLKOVÝ DORT. I ostatní výrobky byly prudce jedlé, což pak ocenili hlavně hosté. No a jablkový tanec? Myslíme si, že ten kurz tanečních v Hladkých Životicích měl opravdu probíhat, protože přinutit pány k tanci byl opravdu nadlidský výkon, když hudba p.blahety k tomu přímo vybízela. Ale i tak se povedlo vítězný pár vybrat. Stal se jim Petra a Radim Barošovi. Velmi pozitivně lze hodnotit to, že k pěknému průběhu akce dopomohli nejen členové klubu, ale i nečlenové, učitelky, vychovatelky a pracovnice školní jídelny. V neposlední řadě byli milými hosty reportéři RTA Ostrava-Regionální zpravodajství. Poděkování patří také Obecnímu úřadu a Mysliveckému sdružení, za bezplatné propůjčení sálu a přilehlých místností. Pořadatelé akce 21

22 KOMISE PRO OBČANSKÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ZÁLEŽITOSTI Kulturní komise OÚ zve srdečně všechny na: Rozsvěcení vánočního stromu Kulturní komise OÚ a Obecní úřad Vás srdečně zve na "ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU", které se uskuteční v sobotu 3. prosince 2011 v 17 hod. před Obecním úřadem. 22

23 KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nádherné babí léto Definitivně skončilo a pomalu se o slovo začíná hlásit studené, ne-li přímo mrazivé počasí. A podle nabídky v obchodech všichni zjišťujeme, že se nezadržitelně blíží Vánoce (v přepočtu na výplaty se navíc blíží kosmickou rychlostí). Takže se oklikou dostáváme k úklidu. Na zahrádkách bude hotovo, a protože zima už zalézá pod nehty, pomalu se přesouváme do tepla do vytopených bytečků. A pomaloučku začneme gruntovat. No a samozřejmě nám do rukou přijdou naprosto nepotřebné věci, které zbytečně zabírají místo anebo věci, které sice potřebujeme, ale protože se blíží Vánoce, mohly by je třeba nahradit novější a krásnější a hlavně daleko potřebnější. A jsme u toho. Kam s tím? Už je sice brzy tma, je jistá naděje, že brzy všechno přikryje nádherná bílá peřina, ale prosím uvědomme si, že sníh jednou roztaje, ale hory nepořádku bohužel zůstanou a vůbec nejsou hezké. Něco by se dalo jistě spálit v kotlích, ale i u toho způsobu raději opatrně, inverze jsou v tomto období docela častým jevem, tak abychom občas mohli na procházku Chtěla jsem svůj příspěvek zakončit přece jen nějak pozitivně a naskytla se k tomu výborná příležitost. Zjišťujeme, že se pomalinku začínají plnit kontejnery na tříděný odpad, což znamená, že si pomalu začínáme uvědomovat, že tím získáváme něco nazpět. Myslím, že to je velký úspěch nás všech a právem si zasloužíme pochvalu, jen taková malá poznámka. Prosím, je třeba zmenšovat objem těchto odpadků sešlapáváním (plastové lahve, tetrapak), více se jich do kontejnerů vleze. EKOLOGICKÝ KOUTEK Gabriela Orálková V minulém Ekologickém koutku jsme se zabývali slovem odpad, dnes se seznámíme se způsoby zpracování odpadu. Nejběžnější je skládkování, které má řadu nevýhod (kontaminace vody či půdy, možnost samovznícení). Další možností je spalování, jehož výhodou je získání tepla, nevýhodou možnost úniku nebezpečných látek do ovzduší. Tento problém řeší tzv. recyklace, tedy opakované využívání odpadů jako surovin pro novou výrobu. Odpad určený 23

24 k recyklaci musí být vytříděný, proto i v naší obci najdeme kontejnery na tříděný odpad většinou papír, sklo, plasty. Přestože jde zatím o nejhospodárnější způsob využití odpadů, má i recyklace svá úskalí, např. papír lze recyklovat pouze 6 x. Podobně kvalita recyklovaných plastů je v podstatě nižší, než kvalita výchozí suroviny. Bioodpad (odřezky ovoce, zeleniny, zbytky jídla, posekaná tráva) je vhodné kompostovat. Třídění odpadu je tedy velmi užitečné, ale vůbec nejúčinnější je vzniku odpadů předcházet (hlavně výrobci). Platí zde pravidlo tří R Reduce [rídjus] - omezování vzniku odpadů Reuse [ríjus] znovupoužívání (např. z jogurtového kelímku květináč) Recykle [rísajkl] recyklace odpadu a jeho využití jako suroviny V příštím ekologickém kotuku se více seznámíme s barevnými kontejnery, co do nich patří, ale hlavně nepatří. Ing. Marie Žárská 24

25 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Vítáme nové občánky: Baroš Petr Mutina Dominik Divin Tomáš Danielová Karolína Zahradníková Simona Své životní jubileum letos oslavili a oslaví: Listopad: Jochcová Božena, Sedlářová Markéta, Vantuch Václav, Válková Emilie, Holišová Marta, Mikunda František, Prosinec: Bartoňová Věra Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Rozloučili jsme se: Birošík František Upřímnou soustrast. 25

26 INZERCE Pronajmu pěkný byt 3+1 v Suchdole nad Odrou. Osobní jednání nutné. Jen vážný zájemce. Tel. : Vydává Obecní úřad Hladké Životice dne Neprodejné. Náklad 350 výtisků. Vychází 1x za dva měsíce. Své náměty a připomínky prosím adresujte na Evidenční číslo MK ČR: E

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více

Obecní zpravodaj 4/2014

Obecní zpravodaj 4/2014 Obecní zpravodaj 4/2014 Září 2014 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané Čas letí neúprosně vpřed a už tu máme konec našeho volebního období. Možná, že se ode mě očekává, že budu bilancovat,

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ. ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2011 Číslo 203 Povídání o knize Jiřího Jezerského V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Měření

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1.

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 3/2014 Datum vydání 1.dubna 2014 Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce Zastupitelstvo obce, které se konalo v pondělí 10. března, schválilo rozpočet obce

Více