Standardy kvality sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality sociálních služeb"

Transkript

1 Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie Registrovaná služba: Domov se zvláštním režimem Libníč Standardy kvality sociálních služeb Příručka pro uživatele a zájemce o sociální služby

2 Domov se zvláštním režimem Sociální služby poskytujeme na základě: Zákona 108 / 2006 sb. Standardů kvality sociálních služeb Zásad poskytování sociální služby DZR Vnitřních směrnic a pravidel Etických kodexů

3 Standard č. 1 poslání, zásady, cíle a cílová skupina KDO: registrovaná služba - Domov ze zvláštním režimem KDE: Libníč Rudolfov Spojení: Jihotrans - autobus Směr: Č.Budějovice Jelmo Zastávka: Libníč lázně

4 Pro koho: osoby od 18 let s psychiatrickým onemocnění, které potřebují trvalou pomoc a podporu druhé osoby Kdo: tým zkušených pracovníků různých profesí praktický lékař, psychiatr, psycholog, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, sociální pracovnice, pracovníci v přímé péči,odborní terapeuti Jak: na základě zásad poskytování sociálních služeb v Domově Libníč: Individuální přístup, důstojnost,partnerství, uplatnění vlastní vůle uživatel, zachování mlčenlivosti, prevence rizik, týmová spolupráce Cíle sociální služby: Na základě našich sociálních služeb získá uživatel tyto dovednosti v oblasti: pečovat o vlastní osobu samostatně nebo s naší pomocí, rozhodovat se a prosazovat vlastní vůle a přání samostatně nebo s naší pomocí, obhajovat svá práva a individuální svobody sám nebo s naší podporou, žít se svým onemocněním a dodržovat léčebný režim samostatně nebo s naší podporou, udržovat stávající sociální vztahy a navazovat nová přátelství a kontakt se svým okolím sám nebo s naši pomocí.

5 Přímá péče Lékařská péče Kontakty s rodinou a společností Terapie Stravování Sociální služby Volný čas Hygiena Spánek a odpočinek Péče o prádlo Úklid Bydlení

6 Standard č.2- ochrana práva a zájmů uživatelů Práva: Máte stejná práva, jako ostatní lidé i když bydlíte v domově se zvláštním režimem. V Domově Libníč ochraňujeme Vaše lidská práva a oprávněné zájmy. Zaručujeme Vám svobodu, slušné zacházení a právo rozhodovat sám o sobě. Povinnosti: Každý člověk má práva, ale i povinnosti. Je důležité dodržovat pravidla, nedělat věci, které vadí ostatním. I vy nesete za své činy odpovědnost a proto je důležité chovat se slušně k ostatním uživatelům.

7 Vaše práva: Svoboda pohybu Můžete se volně pohybovat areálu Domova nebo jít ven, do přírody apod. Nikdo Vás nemůže zavírat na pokoji nebo zakazovat vycházky, pokud se bojíte požádejte o doprovod. Bydlení Pokoj si můžete zařídit podle sebe, máte právo na soukromí. Když jde někdo k Vám do pokoje musí zaklepat, zeptat se zda může dál. V době kdy jste pryč nikdo nesahá na vaše věci. Stravování Můžete jíst a pít na co máte chuť, můžete si koupit na co máte chuť, můžete si vybrat z více jídel, můžete jíst když máte hlad. Oblékání Máte právo rozhodnout co si oblečete, jaký budete mít účes, zda se budete holit, pokud jste muž, jaké budete nosit šperky a ozdoby. Váš vzhled je vaše rozhodnutí. Ahoj Jirko Paní Nováková Důstojnost Můžete si vybrat, jak Vás lidé budou oslovovat jménem nebo příjmením, zda Vám mohou tykat nebo vykat.

8 Vaše práva: Kontakt a rodinou a přáteli Příbuzní a přátelé mohou přijít za Vámi na návštěvu. Můžete jim psát dopisy nebo telefonovat. Můžete je navštěvovat, mohou si pro Vás přijet nebo můžete požádat o doprovod. Práce Máte právo pracovat, musíte mít podepsanou smlouvu. Můžete se účastnit pracovních terapii, pomáhat ostatním. Partnerský život Můžete si najít partnera nebo partnerku.můžete spolu i sexuálně žít, požádat o společné bydlení. Léčba Máte právo, aby Vám lékař řekl, jakou máte nemoc. Jaké budete užívat léky a jak na Vás budou působit. Když nejste spokojeni můžete změnit lékaře. Volný čas Nikdo Vás nesmí omezovat v tom, jak budete trávit volný čas. Můžete jít do kina, sportovat, jet na výlet, na dovolenou.když chcete dělat něco obtížného požádejte o pomoc.

9 Vaše práva: Alkohol a kouření Jsou věci, které Vám škodí např. kouřit, pít alkohol, přejídat se, chodit dlouho spát. Alkohol je pro Vás velmi škodlivý pokud berete léky. Jste plnoletý a máte právo se rozhodnout sám,co budete dělat, ale můžete onemocnět. Způsobilost k právním úkonům Když jste zbaveni způsobilosti, nemůžete sami podepisovat smlouvy, kupovat a prodávat věci, hospodařit s penězi. Tyto věci vyřizuje opatrovník. Můžete požádat o vrácení způsobilosti a požádat o pomoc. Opatrovník Opatrovník se stará o právnické úkony. Měl by se s Vámi radit o hospodaření s penězi a podepisování smluv. Měl by se ptát, jak chcete žít Vy a řídit se dle vašeho přání. Riziko Když budete dělat něco nebezpečného, můžete si ublížit. Poranit se, utopit se v bazénu, může Vás přejet auto apod. Pokud si nejste jist, zda něco zvládnete, požádejte o pomoc druhé. Stížnosti Pokud se Vám něco nelíbí a nebo se k Vám někdo špatně chová můžete si stěžovat. Pokud nevíte, jak to udělat, požádejte o pomoc.

10 Standard č.3 jednání se zájemcem o službu Při návštěvě zájemce o naši sociální službu probíhá jednání, kdy Vám podáme potřebné informace o registrované službě Domov se zvláštním režimem a jak podávat žádost. Máte možnost si prohlédnout celý domov a jeho okolí. Zjistíme Vaše potřeby, požadavky a cíle, dle nich vytvoříme nabídku služeb přímo pro Vás. Budeme společně vyjednávat Vy, jako zájemce, rodinný příslušník, opatrovník a sociální pracovnice o tom, jakou nabídku si vyberete. Doma se můžete v klidu poradit a rozhodnout, jestli u nás chcete bydlet. Pokud budete mít zájem, pošlete nám žádost o přijetí. Odmítneme-li Vám poskytnout službu, o kterou žádáte, jsme povinni Vám sdělit nebo napsat důvody odmítnutí a také Vás budeme informovat o jiných sociálních službách, které byste mohli využít. Standard č.4 smlouva o poskytování sociální služby Na základě Vašeho svobodného rozhodnutí přistoupíme k podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb. Podpisu smlouvy je přítomna sociální pracovnice, zájemce, opatrovník nebo zástupce Vaší rodiny. Smlouva popisuje, jak bude služba vypadat, jak budete platit úhradu za služby a Vaše individuální cíle. Při podpisu smlouvy si dohodnete datum přijetí do našeho domova a budete informován, jaké věci a dokumenty budete potřebovat při příjmu a kde přesně budete bydlet.

11 Standard č.5 individuální plánování O tom, co a jak Vám bude smlouvou poskytováno, nerozhoduje pouze Domov se zvláštním režimem. Průběh poskytované služby si naplánujete společně s klíčovým pracovníkem a celým týmem. Způsob provedení závisí jak na Vašich schopnostech, možnostech či zdravotním stavu, tak na možnostech poskytovatele. Vše, co si naplánujete, bude průběžně hodnoceno. Pokud se rozhodnete, můžete své naplánované cíle změnit. Tento postup,vám dává možnost samostatně se rozhodovat, uplatňovat svá práva a zároveň přijímat povinnosti, které z těchto práv vyplynou. Při nástupu do Domova Vám bude přidělen klíčový pracovník, který Vám bude pomáhat, navzájem se seznámíte, budete si povídat a spolupracovat na cestě k dosažení vašich osobních cílů. Budete hledat vhodný způsob potřebné podpory a pomoci, tak abyste byl spokojen. Standard č.6 dokumentace o sociální službě Budeme od Vás bude vyžadovat konkrétní informace, které bude dále zpracovávat a evidovat. Požadujeme vždy jen ty informace, které jsou nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování sociální služby. Informace a důležitá data budeme zpracovávat s Vaším souhlasem. Dokumentace, která bude o Vás ve službě vedena, Vám bude k dispozici a budete mít možnost do ní kdykoli nahlédnout. Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit Vaše osobní data.

12 Standard č.7 stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby Tento standard Vám zaručuje možnost podávat stížnosti či připomínky na kvalitu či způsob, jakým je Vám sociální služba poskytována.. Poskytovatel Vám zaručuje, že podání stížnosti bude pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodí. Máte možnost podat stížnost anonymně, písemně příp. nadřízenému či nezávislému orgánu. O tom, že si můžete stěžovat, jak, komu, na co a jakým způsobem bude stížnost vyřízena Vás budeme informovat. Domov se zvláštním režimem se řídí zásadou, že každá stížnost je podnětem pro rozvoj služby a zvyšování její kvality. Kam můžete poslat stížnost: Veřejný ochránce práv, Údolní Brno Obecní úřad Libníč, Libníč 85, Rudolfov telefon: Krajský úřad Jč. kraje, U Zimního stadionu 1952/ Č.Budějovice, telefon Schránka důvěry

13 Standard č.8 návaznost sociálních služeb na další zdroje Naší povinností je vytvářet příležitosti a podporovat Vás v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy či známými. V případě Vašeho zájmu a potřeby budeme spolupracovat s těmi, s kterými Vy budete chtít. Dále Vám budeme zprostředkovávat služby organizací či osob, které si vyberete. Nadále budete moci využívat běžné služby (obchody, pošta, MHD, kadeřnictví, pedikúra, čistírna, restaurace, banky, kina nebo divadla) Tyto služby se nazývají fakultativní a jsou placené dle ceníku, který dostanete k dispozici.

14 Standard č.9 personální zajištění Budete seznámeni s tím, kteří pracovníci, s jakými pravomocemi a povinnostmi, s jakou zkušeností, dovedností a vzděláváním Vám budou k dispozici. Poskytovatel Vám zaručuje, že všichni jeho noví pracovníci i dobrovolníci budou zaškoleni, a budou tedy znát jak a co Vám mohou a mají poskytnout. Počet pracovníků a jejich pracovní pozice máme přizpůsoben druhu poskytované služby, její kapacitě, počtu a konkrétních potřeb uživatelů služeb. Zdravotní sestry Sociální pracovnice Praktický lékař Fyzioterapeut Odborný terapeut pracovnice v přímé péči psychiatr a psycholog Standard č.10 vzdělávání Naše sociální služba se stará o odborný růst svých pracovníků, tedy lidí, kteří Vám budou přímo poskytovat sociální službu. Jak? Pracovníci služby mají sestavený plán profesního růstu, mohou pravidelně konzultovat svou práci s nezávislým odborníkem, chtějí a mohou se vzdělávat tak, aby mohli zajistit stanovené osobní cíle uživatelů a také naplnit veřejný závazek služby.

15 Standard č.11 dostupnost sociální služby Službu poskytujeme celoročně, nepřetržitě po celých 24 hodin v prostorách Domova Libníč. Místní a časová dostupnost služby odpovídá, jak druhu a cílům služby, tak Vašim potřebám. Standard č.12 informace o sociální službě O naší službě Vás budeme srozumitelně informovat. Abychom Vás dostatečně, přesně a jasně informovali, máme zpracován tzv. soubor informací o poskytované službě. Tyto informace, zveřejňujeme na internetu, v novinách, na nástěnkách a v příručce pro zájemce a uživatele sociální služby. Informace Vám řeknou vše podstatné o poskytované službě. Informace pravidelně aktualizujeme.

16 Standard č.13 prostředí a podmínky poskytovaných služeb Místo, kde je služba poskytována, její materiální, technické a hygienické podmínky, zajišťuje poskytovatel. Vy byste se měli vždy setkat se sociální službou poskytovanou v důstojném prostředí, které bude vyhovovat Vašim potřebám. Soukromé prostory: uživatelé mají k dispozici 2 až 3 lůžkové pokoje se sociálním příslušenstvím WC a sprchovým koutem nebo 2 až 3 lůžkové pokoje bez sociálního zařízení se společným WC (počet WC odpovídá příslušným normám) a společnou koupelnou zařízení pokojů odpovídá požadavkům uživatelů, ti upřednostňují standardní vybavení pokojů polohovací lůžka, noční stolky, skřínky, křesla a židle pokud projevíte zájem zařídit si pokoj dle svých představ je to možné po předchozí domluvě s personálem a spolubydlícím pracovníci zařízení jsou povinni respektovat soukromé prostory uživatelů Společné prostory: jídelny, společenské prostory, herny, tělocvična, ateliéry, dílny, kuřárny, terasy, návštěvní místnost, zahrada, park, kuchyňky,chodby, kavárna společné prostory jsou vybaveny a zařízeny v souladu s účelem, kterému slouží např. jídelny, herny, kuřárny všechny společné prostory jsou barevně vymalované a doplněny různými doplňky, obrázky, květinami, výrobky uživatelů pro zútulnění prostředí, uživatele se rádi podílejí na výzdobě těchto prostor

17 Standard č.14 mimořádné, nouzové a havarijní situace Sociální služba Vám musí být vždy poskytována odborně, kvalitně a bezpečně. Domov se zvláštním režimem zná mimořádné situace ke kterým může dojít při poskytování sociální služby náhle a nepředvídaně např. požár, náhlé zdravotní obtíže uživatele a celá řada dalších. Pro rychlé a správné řešení takovýchto situací máme stanoveny postupy, jak se v těchto situacích zachovat nebo jak jim předcházet. Pracovníci jsou povinni podle nich postupovat a tak Vás chránit. Vy si jen pamatujte, že každou mimořádnou situaci musíte okamžitě nahlásit personálu a řídit se jejich pokyny.

18 Standard č.15 zvyšování kvality poskytovaných služeb Pro zlepšování sociální služby náš Domov Libníč zjišťuje od uživatelů, zda a jak služby poskytuje, není v rozporu s veřejným závazkem a osobními cíli jednotlivých uživatelů služby. Budeme se Vás ptát, jak jste se službou spokojeni, co se Vám nelíbí a co byste chtěli změnit. Do hodnocení a rozvoje služby zapojíme také vaše opatrovníky či rodinné příslušníky. Rovněž naše pracovníky zapojujeme do hodnocení a rozvoje kvality sociální služby. Sestavila: Svobodová Hana

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu v LDN Carvac s. r. o. Pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních Sociální služby poskytujeme

Více

Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s.

Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. ProDeep, o.s. Standardy kvality Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ProDeep, o.s. Antonína Navrátila 1219/13 680 01 Boskovice Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu ProDeep,o.s

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46, 588 56 Telč Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby) Aktualizace: 19. 1. 2015 Verze: 8 Poslání Domova pro seniory

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc

Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Průvodkyně Doléčovacího centra P- centrum Olomouc Kontakt: Doléčovací centrum, P-centrum, spolek Lafayettova 47/9 779 00, Olomouc T) +420 585 221 983 http://www.p-centrum.cz info@p-centrum.cz DC P-centrum,

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Sociální šetření v domovech pro seniory. Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sociální šetření v domovech pro seniory Soňa Chloupková Martina Panenková Krajský úřad Královéhradeckého kraje Sociální šetření v zákoně o sociálních službách 109 sociální pracovník vykonává sociální šetření

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Karlovarský kraj. Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele.

Karlovarský kraj. Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele. Příloha č. 13 Karlovarský kraj Projekt: Poskytování sociálních sluţeb v karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uţivatele. Plán rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb Domov

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více